I Rigsarkivets samling Danske Kancelli D30 Norske Registre 1755-56 fandt jeg i 1989 en ægteskabsbevilling udstedt fra Christiansborg Slot 12. nov. 1756 til mine tio-tip-tip-tip-oldeforældre Zacharias Hansen og Anna Maria Jacobsdatter.
stacks_image_E1BAFF80-78D7-4407-87A9-67C8E5E1DD5B