I Melhus kirke fandtes engang et epitafium som angiveligt viser en præstefamilie, en sognepræst og hans to hustruer, 4 sønner (2 verdsligt og 2 geistligt uddannet ? - baseret på deres halskraver) og 4 døttre hvorav en af døttrene skiller sig ud (ikke samme krave som de tre andre - hvad betyder det). Min personlige vurdering er at epitafiet viser sognepræst i Melhus Oluf Mentzen (o.1636-1693), hans 2 hustruer, Hille Andersdatter (død 1676) og Riborg Meyer. 6 børn er kendt: 2 sønner der begge blev sognepræster og 4 døttre hvoraf een giftet sig med en sognepræst. Det skal i den forbindelse nævnes at Leiv Skjerve har en anden opfattelse af epitafiet, se "http://home.online.no/~leskjerv/epitafi.htm".
stacks_image_62C997D0-6E2E-43E0-817B-502482C1DAE6