© 2001 Simon Ellefsen

Ostenfeld

Opdateret 26 Aug 2003.


Generation 1.

1.0.
Peder Pedersen Ostenfeld
Født 1574, Holsten.1.
Død 5 jun. 16541.
     Borgermester i Viborg.1

Gift _____med

Anne Christensdatter

Børn af Peder Pedersen Ostenfeld og Anne Christensdatter:

2.1.Christen Ostenfeld, f. 1619, Viborg, d. 1671, København
3.1.Jens Pedersen Ostenfeld, f. 1616, d. 1670
4.1.Niels Ostenfeld
5.1.Peder Ostenfeld, d. 1665
6.1.Mette Pedersdatter Ostenfeld, d. 1689

Generation 2.

2.1.
Christen Ostenfeld
Født 14 sep. 1619, Viborg2.
Død 1 sep. 1671, København2.
     Stilling: Professor2

Gift 31 mai 1657, København2 med

Søster Fincke
Født 16352.
Død efter 16712.
     Datter af Jacob Fincke og Margrete Tetens.

[Gift 1° 1653 med Peter Cranmeister; Gift 2° 31 mai 1657 med Christen Ostenfeld (14 sep. 1619 - 1 sep. 1671)].
3.1.
Jens Pedersen Ostenfeld
Født 16163.
Død 16703.
     Magister. Efter udenlands Reisen blev 1641, Præst til Sortebrødre i Viborg.3

Gift 16454 med

Karen Pedersdatter (Løvenbalk)
Født 11 dec. 16164.
Død 16884.
     Datter af Peder Pedersen (Løvenbalk) og Maren Pedersdatter Trane (Hegelund).

Børn af Jens Pedersen Ostenfeld og Karen Pedersdatter (Løvenbalk):

7.3.Thøger Ostenfeld
8.3.Anna Ostenfeld
4.1.
Niels Ostenfeld
     Kiøbmand i Viborg.3

Gift _____5med

Kirsten Christensdatter Trane
     Datter af Christen Lauridsen Trane og Giertrud Jørgensdatter.

[Gift 1° med Søren Seiling; Gift 2° med Niels Ostenfeld].

Børn af Niels Ostenfeld og Kirsten Christensdatter Trane:

9.4.Giertrud Nielsdatter Ostenfeld
5.1.
Peder Ostenfeld
Død 16653.
     Studiosus Juris.3
     Hans Broder kiøbde ham i Frue Kirke i Kiøbenhavn et Begravelse, og lagde en Steen paa hans Grav.3
6.1.
Mette Pedersdatter Ostenfeld
Død 16891.

Gift 1° _____med

Anders Lauritzen Aagaard
Født 24 mar. 16091.
Død 8 jun. 16611.
     Søn af Laurits Jensen Aagaard og Maren Andersdatter Schytte.
     Sognepræst i Ørum, Viskum og Vejrum.6

[Gift 1° med _____; Gift 2° med Mette Pedersdatter Ostenfeld (d. 1689)].

Gift 2° _____med

Niels Olufsen Mariager
Død 16796.
     Stilling: Sognepræst i Ørum.6.

Børn af Mette Pedersdatter Ostenfeld og Anders Lauritzen Aagaard:

10.6.Maren Andersdatter Aagaard, f. 1647, d. 1707
11.6.Kirstine Aagaard, d. _____

Generation 3.

7.3.
Thøger Ostenfeld
     Til Lundegaard, havde 1 Søn og 5 Døttre, om hvilke jeg [Giessing] ey har Kundskab.3
8.3.
Anna Ostenfeld

Gift _____3med

Christen Erichsen
Død 29 jun. 17113.
     Magister. Præst 1670 til Sortebrødre i Viborg, Provst 1699.3
     Han var en lærd og gavmild Mand, efterlod 1 Dotter og 4 Sønner, som toge Moderens Stamme-Navn.3
9.4.
Giertrud Nielsdatter Ostenfeld

Gift _____5med

Jacob Hasse
Død 16835.
     Kiøbmand i Viborg. Se hans Legatum i Hofm. Fund. T. III. p. 242.5
     Giessing skriver at Hylleborg var hans 2nd hustru, men måske har hun mere rettelig været hans 1ste.

[Gift 1° med Giertrud Nielsdatter Ostenfeld; Gift 2° med Helleborg Justdatter Boumand (d. 1660)].

Børn af Giertrud Nielsdatter Ostenfeld og Jacob Hasse:

12.9.Peter Hasse
13.9.Hylleborg Hasse
10.6.
Maren Andersdatter Aagaard
Født 16471.
Død 22 jan. 17071.

Gift 10 okt. 16771 med

Hans Hanssen Buch
Død 16857.
     Imm. fra Roskilde 1666, Sognepræst til Værslev og Jordløse paa Sjælland 1676.7
     Ifølge en i Pers. Tidsskrift 1881 offentliggjort bergensk Slægtebog var han af Adel.7

Børn af Maren Andersdatter Aagaard og Hans Hanssen Buch:

14.10.Mette Christina Hansdatter Buch, d. 1711
11.6.
Kirstine Aagaard
Død _____, København6, begravet _____, Frue kirke i København6.

Gift 23 jan. 1676, Frue kirke i København6 med

Matthias Moth
Født 27 mar. 1649, Odense8.
Død 19 mar. 17198, begravet _____, Frue kirke i København8.
     Søn af Poul Moth og Ida Dorothea Bureneus.
     Stilling: Oversekretær, leksikograf..
     SE DANSK BIOGRAFISK LEKSIKON

Generation 4.

12.9.
Peter Hasse
     I hvilket af faderen Jacob Hasses to ægteskaber er han født ?
     Kiøbmand i Viborg.5

Gift _____5med

Maren Justdatter Arctander

Børn af Peter Hasse og Maren Justdatter Arctander:

15.12.Just Hasse
16.12.Jacob Hasse
17.12.Giertrud Hasse
13.9.
Hylleborg Hasse
     I hvilket af faderen Jacob Hasses to ægteskaber er hun født ?

Gift _____5med

Lars (Laurids) Arctander

Børn af Hylleborg Hasse og Lars (Laurids) Arctander:

18.13.Jacob Lauridsen Hasse, f. 1694, d. 1765
14.10.
Mette Christina Hansdatter Buch
Død apr. 17119.

Generation 5.

15.12.
Just Hasse
     Præst i Viborg.5
16.12.
Jacob Hasse
     Collega Sch. Viburg.5
17.12.
Giertrud Hasse

Gift _____5med

Albert Holst
     Magister. Rect. i Wordingborg.5
18.13.
Jacob Lauridsen Hasse
Født 2 sep. 16945.
Død 2 nov. 17655.
     Stifts-Provst i Viborg.5

Kilder og Noter
1Axel Kielland: Familien Kielland med dens kognatiske ascendents (Chria. 1897), s. 243
2Dansk Biografisk Leksikon (1982): Ostenfeld, Christen.
3Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. III(1):256 (Tab. II)
4Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. III(1):256 (Tab. I)
5Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. III(1):241 (Tab. IV)
6Dansk Biografisk Leksikon (1982): Moth, Matthias
7Axel Kielland: Familien Kielland med dens kognatiske ascendents (Chria. 1897)
8Dansk Biografisk Leksikon.
9Axel Kielland: Familien Kielland med dens kognatiske ascendents (Chria. 1897), s. 242