© 2001 Simon Ellefsen

Winther II

Opdateret 20 Feb 2003.


Generation 1.

1.0.
Karen Nilsdatter
     I 1665-1671 finner man ei enke Karen Nilsdotter som bruker av [Løvøya i Tjøtta]. Hun oppføres i 1666 sammen med sønnene Sevald (36 år), Nils (28 år) og Petter (19 år). ... Nils fins senere nevnt med farsnavnet Fransson.1

Gift _____med

Frantz

Børn af Karen Nilsdatter og Frantz:

2.1.Sevald (Frantzen?), f. 1630
3.1.Niels Frantzen, f. 1638
4.1.Petter Frantzen, f. 1648, d. 1719
5.1.Boel Frandtsdatter, d. 1693

Generation 2.

2.1.
Sevald (Frantzen?)
Født omkring 16302.
3.1.
Niels Frantzen
Født omkring 1638.
     Er eventuelt identisk med Karen Nilsdatter på Løvøens søn af samme navn født o. 1638.
     Gift med Winther ?

Børn af Niels Frantzen og _____:

6.3.Frantz Nielsen Winter, f. 1672, d. 1753
7.3.Margrethe Nielsdatter Winther, d. 1742
4.1.
Petter Frantzen
Født omkring 16483,4.
Død mai 1719, Siste del av mai 1719, 71 ½ år gl.4.
     Gårdbruker på Mindnes i Tjøtta.
     Skifte 1720, Mindenes, Tjøtta.5: «Avdøde Peter Frantzen. Arvinger: ektefelle Anne Larsdatter; datter Anne Petersdatter; datter Margrethe Petersdatter; datter Elen Maria Petersdatter.».

Gift 1° _____med

Ane Hansdatter
Død omkring 1715.
     Skifte 1715, Mindenes, Tjøtta5: «Avdøde Ane Hansdatter. Arvinger: ektefelle Petter Frantzen; sønn Petter Larsen, Numedalen fogderi; sønn Hans Larsen, Hestun; datter Ane Larsdatter, Igerøen; datter Ane d. y. Larsdatter, Ausen.».

Gift 2° 25 okt. 1716, Tjøtta.4 med

Anne Larsdatter (Falch?)
Født 17026.
Død 17586.
     Datter af Lars (Laurits) (Falch?).
     Fra Nesna.6
     Når det gjelder Anne Larsdatter så finnes det hverken skifte etter henne eller noen spor etter henne i kirkebøkene for Alstahaug prestegjeld når ho skulle ha dødt. Ei heller blir ho nevnt med slektsnavn de få gangene ho står i kirkeboka. Ikke skriver Kurt Jakobsen i sin skiftesamling henne ved Falch eller at Anders Falch var hennes bror.4
     Skifte 1758-1765, Trondheim.7: «(Anne Larsdatter Falch) - samme person ?».

[Gift 1° 25 okt. 1716 med Petter Frantzen (omkr. 1648 - mai 1719); Gift 2° 28 jul. 1720 med Lars Jacobsen (omkr. 1682 - nov. 1748)].

Børn af Petter Frantzen og Anne Larsdatter (Falch?):

8.4.Ann Margithe Pettersdatter, f. 1717, d. 1794
9.4.Margrethe Pettersdatter
10.4.Elen Maria Pettersdatter (Winther), f. 1719
5.1.
Boel Frandtsdatter
Død efter 1693.
     ! GÆT - datter av Karen Nielsdatter i Tjøtta !

Gift _____5med

Salomon Pedersen
Død omkring 1693.
     Skifte 1693, Bragstad, Tjøtta.5: «Avdøde Salomon Pedersen. Arvinger: ektefelle Boel Frandtsdatter; sønner: Peder, Joen, Erich og Hans Salomonsen; datter Karen Salomonsdatter.».

Børn af Boel Frandtsdatter og Salomon Pedersen:

11.5.Peder Salomonsen, d. 1715
12.5.Joen Salomonsen
13.5.Erich Salomonsen
14.5.Hans Salomonsen
15.5.Karen Salomonsdatter

Generation 3.

6.3.
Frantz Nielsen Winter
Født 16728.
Død 17538.
     Antagelig søster af Margrethe Nielsdatter Winther i Brønnøy, og søn af Niels Olufsen, Vevelstad.
     Skipper og Godseier paa Vivelstad.8

Gift 1° 1697 med

Kirsten Gjertsdatter Holst
Født 16538.
Død 17358.
     Datter af Gjert Holst.
     Den 21. febr. 1735 holdt Magister Anders Dass »Liigprædiken i Tjøtøe Kirke over æredyderige Matrone Kirsten Giertsdatter Holst af Wævelstad, 82 Aar gl.«8
     W.Brandt fortæller at hun i sit første ægteskab fik 1 søn og 2 døtre, i sit andet ægteskab 5 sønner og 1 datter. Hun omtaler ingen børn i hendes tredje og sidste ægteskab.8
     Skifte 1735, Vevelstad, Tjøtta.9: «Avdøde Kirsten Giertsdatter. Arvinger: ektefelle Frantz Nielsen Winther; avdøde sønn Niels Mogensen på Schjeggenes og hans barn: Mogens Nilsen, gift i Jylland, Alhed Nilsdatter, gift med Ole Ingebrigtsen, Nøstvigen [Nauskvik, Velfjord], Maren Nilsdatter, ugift, Frilstad [Brønnøy]; sønn Mogens Nilsen, Halsen [Brønnøy?]; sønn Giert Nilsen, Sandvær [Brønnøy]; avdøde sønn Christopher Nilsen på Moe [Brønnøy] og hans barn: Nils Christophersen, Christopher Christophersen, Mette Kirstina Christophersdatter, Ane Christophersdatter; sønn Jørgen Nilsen, Utenlands; avdøde datter Dorthea Mogensdatter på Bragstad og hennes barn: Mogens Pedersen, Bragstad [Tjøtta]; Ribor Maren Pedersdatter; Ane Pedersdatter; datter Inger Mogensdatter, Ormøen [Brønnøy]; datter Sara Nilsdatter, Tilrem [Brønnøy].».

[Gift 1° omkr. 1675 med Mogens Nielsen (d. 1679); Gift 2° omkr. 1680 med Niels Jonsen (d. 1697); Gift 3° 1697 med Frantz Nielsen Winter (1672 - 1753)].

Gift 2° 17378 med

Maren Pedersdatter Greger
Født 1715, Nesna, Nordland.10.
Død 1781, Vevelstad, Nordland.10.
     Datter af Peder Rasmussen og Else Marie Greger.
     Søsterdatter-Datter af Petter Dass og Søsterdatter af Marcus Volqvartz's Hustru.8

[Gift 1° 1737 med Frantz Nielsen Winter (1672 - 1753); Gift 2° med Johan Christian Hvid (1714 - 1765)].

Børn af Frantz Nielsen Winter og Maren Pedersdatter Greger:

16.6.Nils Frantsen Winter, f. 1735, Nordland., d. 1792, Nordland.
7.3.
Margrethe Nielsdatter Winther
Død omkring 1742.
     Datter av den rike Niels Olufsen, Vevelstad.11
     Hun er antagelig søster til Frantz Nielsen Winther,
     Skifte 1742, Moe, Brønnøy.12.

Gift 1° _____12med

Christopher Nielsen
Født 169013,8.
Død omkring 1728.
     Søn af Niels Jonsen og Kirsten Gjertsdatter Holst.
     Skifte 1728, Moe, Brønnøy.12: «Arvinger: Margrethe Nielsdatter, ektefelle; Niels Christophersen, sønn; Christopher Christophersen, sønn, formynder Frans Nielsen, Vevelstad; Mette og Anne Christophersdatter, døtre, formynder Toer Olsen, Ormøen.».

Gift 2° _____12med

Søren Juulsen Dahl
Død omkring 1775.
     Skifte 1775, Mo, Brønnøy.14.

[Gift 1° med Margrethe Nielsdatter Winther (d. omkr. 1742); Gift 2° med Elisabeth Hermandsdatter (d. eft. 1775)].

Børn af Margrethe Nielsdatter Winther og Christopher Nielsen:

17.7.Niels Christophersen (Winter), f. 1721, d. 1780
18.7.Christopher Christophersen, d. 1736
19.7.Mette Christine Christophersdatter Winther, f. 1724
20.7.Anne Christophersdatter, f. 1726

Børn af Margrethe Nielsdatter Winther og Søren Juulsen Dahl:

21.7.Peter Juel Sørensen, f. 1730
22.7.Ingeborg Elisabeth (Lisbeth) Sørensdatter, f. 1731, d. 1775
23.7.Inger Margrethe Sørensdatter, f. 1733
24.7.Christense (Christine) Sørensdatter, f. 1735, d. 1764
8.4.
Ann Margithe Pettersdatter
Født 171715.
Død 179416.
     Gift på Offersøy i Tjøtta.16
9.4.
Margrethe Pettersdatter
10.4.
Elen Maria Pettersdatter (Winther)
Født 171915.
     Alexander Gyths hustru Elen Maria Pedersdatter må være identisk med Petter Frantzens datter af samme navn.

Gift _____17med

Alexander Andersen Gyth
Født 171418,19.
Død 179419.
     Søn af Anders Alexandersen Gyth og Margrethe Jensdatter Falch.
     Lensmann i Alstahaug. Eier av Belsvåg gård.20

Børn af Elen Maria Pettersdatter (Winther) og Alexander Andersen Gyth:

25.10.Margrethe Alexandersdatter Gyth, f. 1745
26.10.Abel Margrethe Gyth, f. 1756, d. 1818
11.5.
Peder Salomonsen
Død efter 1715.

Gift _____5med

Dorthe Monsdatter
Død omkring 1715.
     Datter af Mogens Nielsen og Kirsten Gjertsdatter Holst.
     Skifte 1715, Bragstad, Tjøtta.5: «Avdøde Dorthe Monsdatter. Arvinger: ektefelle Peder Salomonsen; sønn Mons Pedersen; datter Riborg Pedersdatter; datter Maren Pedersdatter; datter Ane Pedersdatter.».

Børn af Peder Salomonsen og Dorthe Monsdatter:

27.11.Mogens Pedersen, d. 1752
28.11.Riborg Pedersdatter, d. 1752
29.11.Maren Pedersdatter
30.11.Anne Pedersdatter, d. 1746
12.5.
Joen Salomonsen
13.5.
Erich Salomonsen
14.5.
Hans Salomonsen
15.5.
Karen Salomonsdatter

Generation 4.

16.6.
Nils Frantsen Winter
Født omkring 1735, Vevelstad, Nordland.10.
Død omkring 1792, Vevelstad, Nordland.10.

Gift _____med

Anne Marie Eriksdatter Bech
17.7.
Niels Christophersen (Winter)
Født omkring 172121,12.
Død omkring 17808.
     Opholder sig 1742 og 1751 på Trælnes i Nordsem, Brønnøy.12,21
     Lensmand i Brønnø.8
18.7.
Christopher Christophersen
Død omkring 1736.
     Skifte 1736, Moe, Brønnøy.12.
19.7.
Mette Christine Christophersdatter Winther
Født omkring 172422,12.
     I skiftet etter farbroren Jørgen Nielsen år 1751 er Methe Kirstine Christophersdatter gift med en skomager i Bergen.23
     Hun er kanskje beslektet med den «Madme Christina Christophersdatter Winther». Den 14. nov. 1777 avholdes der skifte i Trondheim etter henne og arvingene er hennes ektemann urmager Sr. Ingebrigt Graboe og deres umyndige barn: Christopher Winther Graboe, 9; Peter Andreas Graboe, 6; Johan Christian Graboe omtrent 5½. [iflg. Trondheim Stift og Søndre Trondheim Amt, Lr2, Skiftedesignasjoner 1764-1809].

Gift 1° 6 mai 1750, Nykirken i Bergen. med

Ole Simensen Rødberg
Død omkring 1754, begravet 26 mar. 1754, Nykirken i Bergen..
     Skomager mester i Bergen.

[Gift 1° 31 jan. 1742 med Karen Christophersdatter; Gift 2° 6 mai 1750 med Mette Christine Christophersdatter Winther (f. omkr. 1724)].

Gift 2° _____med

Peder Strøm

Børn af Mette Christine Christophersdatter Winther og Ole Simensen Rødberg:

31.19.Christopher Olsen (Rødberg?)

Børn af Mette Christine Christophersdatter Winther og Peder Strøm:

32.19.Ole Rødberg, f. 1763, Helgeland.
20.7.
Anne Christophersdatter
Født omkring 172624,12.
     I skiftet etter farbroren Jørgen Nielsen år 1751 er Anne Christophersdatter gift med Halsten på Frilstad i Sørsem, Brønnøy.25

Gift 1° _____26med

Halsten Christensen
Død omkring 1762.
     Søn af Christen Ellingsen og Gundele Olsdatter.
     Skifte 1762, Frilstad, Brønnøy.26.

[Gift 1° med Henricha Hansdatter (d. omkr. 1745); Gift 2° med Anne Christophersdatter (f. omkr. 1726)].

Gift 2° _____26med

Jens Nielsen

Børn af Anne Christophersdatter og Halsten Christensen:

33.20.Hans Christian Halstensen, f. 1747, d. 1770
34.20.Christopher Halstensen, f. 1749, d. 1770

Børn af Anne Christophersdatter og Jens Nielsen:

35.20.Niels Jensen, f. 1765
21.7.
Peter Juel Sørensen
Født omkring 173027,28,12.
22.7.
Ingeborg Elisabeth (Lisbeth) Sørensdatter
Født omkring 173129,30,12.
Død før 177531.

Gift _____14med

Hermand Brynildsen
     Wassaas i Bindalen.14

Børn af Ingeborg Elisabeth (Lisbeth) Sørensdatter og Hermand Brynildsen:

36.22.Jacob Andreas Hermandsen, f. 1763
23.7.
Inger Margrethe Sørensdatter
Født omkring 173332,33,12.

Gift _____14med

Hans Taraldsen
     Øien i Bindalen.14
24.7.
Christense (Christine) Sørensdatter
Født omkring 173534,35,12.
Død 1764, 30 år gl.15,11.
     Skifte 1765, Mindenes, Tjøtta.5: «Avdøde Christence Sørensdatter. Arvinger: ektefelle Jacob Larsen; sønn Lars Jacobsen, 1 år.».

Gift 1762, Trolovet 2. påskedag (12. april) 1762, Jacob Larssen af Myndenæs og pigen Christense Sørensdtr: af Wevelstad. Trolovere var Olle Ingebrigtssen Høiholm og Ingebrigt Fredriksen Klubben.15,11 med

Jacob Larsen
Døbt 26 jun. 1729, Tjøtta., 2. p. Trin., Faddere: Jeg uverdige døbefader Søren Spentrup (capellan); Lars Olsen klokker; Hans Salomonsen Skaalvær [sønn av Boele Frantzdatter]; Barbara Povelsdatter Nødøen [ikke Rødøen som A.Hauglid skriver, Barbara var gift med Frantz Joensen Nødøen, sønn av Boele Frantzdatter Bragstad]; Lucie Olsdatter Tiøttøe.4,6.
Begravet 12 jun. 1796, Tjøtta., 68 år gl.15.
     Søn af Lars Jacobsen og Anne Larsdatter (Falch?).
     Bruker av Mindnes gård i årene 1762-1796.11

[Gift 1° 1762 med Christense (Christine) Sørensdatter (omkr. 1735 - 1764); Gift 2° 1765 med Margrethe Nielsdatter (d. omkr. 1795)].

Børn af Christense (Christine) Sørensdatter og Jacob Larsen:

37.24.Lars Jacobsen
25.10.
Margrethe Alexandersdatter Gyth
Født 174536.

Gift 177236 med

Jørgen Berri Jæger
Død 21 mai 181836.
     Søn af Knut Eeg Jæger og Abigael Christine Berri.
     Prokurator. Jørgen Jæger var folikskommissær. Kjøpte sin svigerfars gård i Belsvåg med to husmannsplasser. Hadde 3 tjenestedrenge og 5 tjenestepiker. Han avstod sin gård Belsvåg til bispesete for den første biskop over Nord-Norge etter at stiftet ble delt i 1803 - til biskop Mathias Bonsach Krogh.36

Børn af Margrethe Alexandersdatter Gyth og Jørgen Berri Jæger:

38.25.Abigael Kristine Berri Jæger, f. 1772, Belsvåg
39.25.Knut Jæger, d. 1858, Mo
26.10.
Abel Margrethe Gyth
Født 175617.
Død 181837,17.

Gift _____17med

Morten Sommer
Født 1763, Kolvereid prestegjeld i Namdalen.38, døbt 20 feb. 1763, Kolvereid kirke.38.
Død 184417.
     Søn af Jon (Leure, Lørre, Løhrøe, Løhre).
     Lensmann i Vega fra 1790 til 1843.17

Børn af Abel Margrethe Gyth og Morten Sommer:

40.26.Elen Marie Mortensdatter Sommer, f. 1787, Vega, d. 1845, Vikna i Namdalen.
41.26.Else Johanna Mortensdatter Sommer, f. 1790, d. 1790
42.26.Alexander Johannes Mortensen Sommer, f. 1791
43.26.John Løhre Mortensen Sommer, f. 1791, Vika, d. 1864, Kjul i Vega.
44.26.Nicoline Mortensdatter Sommer, f. 1795
45.26.Anthonette Wilhelmine Tobine Arnsberg Brodtkorb Sommer, f. 1797
27.11.
Mogens Pedersen
Død omkring 1752.
     Skifte 1752, Bragstad, Tjøtta.5: «Avdøde Mogens Pedersen. Arvinger: søster Maren Pedersdatter, gift med Claus Danielsen, Havn [Tjøtta]; avdøde søster Anne Pedersdatters barn med Joen Jacobsen, Bragstad: Peder Joensen, 12; Maria Joensdatter, 16.».
28.11.
Riborg Pedersdatter
Død før 175239.
29.11.
Maren Pedersdatter

Gift _____5med

Claus Danielsen
30.11.
Anne Pedersdatter
Død omkring 1746.
     Skifte 1746, Bragstad, Tjøtta.5: «Avdøde Anne Pedersdatter. Arvinger: ektefelle Joen Jacobsen; sønn Peder Joensen; sønn Jacob Joensen; datter Maria Joensdatter.».

Gift _____5med

Joen Jacobsen
Død efter 1746.

Børn af Anne Pedersdatter og Joen Jacobsen:

46.30.Maria Joensdatter, f. 1736
47.30.Peder Joensen, f. 1740
48.30.Jacob Joensen, d. 1752

Generation 5.

31.19.
Christopher Olsen (Rødberg?)
Døbt 16 aug. 1750, Faddere: Birthe Blydt, Jørgen Holmers; Ane Maria Falch; Jacob Jordan; Israel Tiller; Olrich Brygmand.40.
32.19.
Ole Rødberg
Født 1763, Vik, Helgeland..
33.20.
Hans Christian Halstensen
Født omkring 174741.
Død omkring 1770.
     Skifte 1770, Frilstad, Brønnøy.26: «Avdøde Hans Christian Halstensen, ugift. Arvinger: moderen Anna Christophersdatter, gift med Jens Nielsen, Frilstad; halvbror Niels Jensen, 5; avdøde halvbror Niels Halstensen på Steen og hans barn: Ole Nielsen, 20; Niels Nielsen, 9; Henricha Nielsdatter, 18, formynder Thomas Knudsen, Wiig; halvsøster Gunella Halstensdatter, gift med lensmann Ingebrigt Tarraldsen, Goupen.».
34.20.
Christopher Halstensen
Født omkring 174942.
Død omkring 1770.
     Skifte 1770, Frilstad, Brønnøy.26: «Avdøde Christopher Halstensen, ugift. Arvinger: moderen Anna Christophersdatter, gift med Jens Nielsen, Frilstad; avdøde halvbror Niels Halstensen på Steen og hans barn: Ole Nielsen, 20; Niels Nielsen, 9; Henricha Nielsdatter, 18; halvbror Niels Jensen, 5; halvsøster Gunelle Halstensdatter gift med Ingebrigt Tarraldsen, Goupen.».
35.20.
Niels Jensen
Født omkring 176543.
36.22.
Jacob Andreas Hermandsen
Født omkring 176344,14.
37.24.
Lars Jacobsen
Døbt 25 apr. 1764, Tjøtta kirke., Hjemmedøpt, konfirmert i kirken 25. april 1764. Faddere: Anders Tillisch; Alexander Sorges; Ingebrigt Klipen; Barbro Nielsdatter; Mette Jacobsdatter.11.
38.25.
Abigael Kristine Berri Jæger
Født 1772, Belsvåg36.

Gift _____36med

Niels Brandtzæg
     Handelsmann på Abelvær i Namdalen. Flere barn.45
39.25.
Knut Jæger
Død 1858, Mo45.
     Kjøpmann først på Moholmen handelssted, senere Mo i Rana.45
     Hans første ekteskap var barnløst, men fra sine siste to ekteskap hadde Knud Jæger en stor barneflok.45

Gift 1° _____45med

Susanne Kaasbøl Rosenvinge Hartgen
Født 177745.
Død 1809, Forvik på Helgeland45.
     Datter af Jesper Andreas Hartgen og Anna Jørgensdatter Blix.

Gift 2° _____45med

Anna Margrethe Zahl
     Datter af Hans Olsen Zahl og Martha Jensdatter.
     Fra Nordvika, Dønna.45

[Gift 1° med Peder Greger Erichsen Dybfest (1779 - 1802); Gift 2° med Knut Jæger (d. 1858)].

Gift 3° _____45med

Elisabeth Friederichsen
     Datter av prost i Nesna. Enke etter handelsmann Zahl i Nordvika, Dønna.45

[Gift 1° med Hans Olsen Zahl; Gift 2° med Knut Jæger (d. 1858)].
40.26.
Elen Marie Mortensdatter Sommer
Født 1787, Vega17.
Død 1845, gården Åkvik, Vikna i Namdalen.17.

Gift 1° _____17med

Jens Pedersen
Død 182617.
     Hamland i Nærøy. Han omkom på Lofoten i 1826.17

Gift 2° 183117 med

Morten Ågesen
Født 1785, Namdalseid.17.
     Søn af Åge Mortensen og Berit Marie Sevaldsdatter.

Børn af Elen Marie Mortensdatter Sommer og Jens Pedersen:

49.40.Morten Sommer Jensen, f. 1818, Hamland i Nærøy, d. 1885, Vikestad i Vikna
50.40.Abel Margrethe Gyth Jensdatter, f. 1826, Hamland i Nærøy, d. 1906, Dekkerhus i Vikna

Børn af Elen Marie Mortensdatter Sommer og Morten Ågesen:

51.40.En sønn
41.26.
Else Johanna Mortensdatter Sommer
Født 179046.
Død 179046, begravet 1790, Sommers gravsted i Alstahaug.46.
42.26.
Alexander Johannes Mortensen Sommer
Født 179146.
     Gårdbruker. Alexander Mortensen Sommer overtok farsgården Nordgård, Vika.46
     9 børn, se Albertine Hauglid "Innflytterslekter til Vega", s. 415-420.

Gift 182347,46 med

Ellen Marie Knudsdatter Kjul
     Datter af Knut Nilsen Kjul.
43.26.
John Løhre Mortensen Sommer
Født 1791, Vika48,49.
Død 8 mai 1864, Kjul i Vega.50,49.
     Gårdbruker på Sør-Kjul.49
     8 børn, se Albertine Hauglid "Innflytterslekter til Vega", s. 420-427

Gift 181449 med

Abigael Christine Berri Jæger
Døbt 1790, Alstahaug49.
Død 24 aug. 1859, Kjul i Vega51,49.
     Datter af Niels Christian Jæger og Stinchen Margrethe Olsdatter Wold.
44.26.
Nicoline Mortensdatter Sommer
Født 179552.
     3 barn, 2 døde ung.52

Gift 182052 med

Dines Dinesen Grimsø
Født 180052.
     Gårdbruker på Grimsø i Vega.52

Børn af Nicoline Mortensdatter Sommer og Dines Dinesen Grimsø:

52.44.Mortine Dinesdatter Sommer Grimsø, f. 1828, d. 1881
45.26.
Anthonette Wilhelmine Tobine Arnsberg Brodtkorb Sommer
Født 179753.
     Efterslekt, se Albertine Hauglid "Innflytterslekter til Vega", s. 430-36

Gift 1° _____53med

Peder Johannesen
     Gårdbruker og fisker på Ness i Vega.53

Gift 2° _____54med

Christopher Bjørnsen
     Torget i Brønnøy.54
46.30.
Maria Joensdatter
Født omkring 173655.
47.30.
Peder Joensen
Født omkring 174056.
48.30.
Jacob Joensen
Død før 175257.

Generation 6.

49.40.
Morten Sommer Jensen
Født 1818, Hamland i Nærøy17.
Død 1885, Jutulgården, Vikestad i Vikna17.
     Gårdbruker. Eide Jutulgården.17
     7 børn, se Albertine Hauglid "Innflyttere til Vega", s. 406-408.

Gift 184317 med

Anne Andersdatter
Født 1823, Dekkerhus i Vikna17.
     Datter af Anders Nielsen og Adriane Benjaminsdatter Ryum.
50.40.
Abel Margrethe Gyth Jensdatter
Født 1826, Hamland i Nærøy58.
Død 1906, Dekkerhus i Vikna58.
     Efterslekt se Albertine Hauglid "Innflytterslekter til Viga", s. 410-415
51.40.
En sønn
52.44.
Mortine Dinesdatter Sommer Grimsø
Født 1828.
Død 1 apr. 188159,52.
     Druknet på sjøen.52
     Efterslekt, se Albertine Hauglid "Innflytterslekter til Vega", s. 427-430

Gift 185752 med

Kristian Sverdrup Hansen
Født 182352.
Død 17 nov. 187352.
     Gårdbruker på Grimsø i Vega. Druknet på sjøen.52

Kilder og Noter
1: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXVII (1999-2000), s. 193
236 år gl. ved manntallet 1666.
3I manntallet 1666 oppgives Karen Nilsdatter sønn Petter at være 19 år.
4Kurt Dalstrøm , epost 16. juli 2001.
5Svein Edvardsen: Skifter fra Tjøtta 1686/1780 (Trondheim 2002)
6Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 356
7Trondhjems Skifteprotokoll 17 (1758-65).
8Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 115
9Svein Edvardsen: Skifter fra Tjøtta 1686/1780 (Trondheim 2002), s. 2576
10Per Nermo's hjemmeside på internet.
11Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 357
12Svein Edvardsen: Skifter fra Brønnøy (Nord og Sørsem) 1686/1780., s. 51
1311 år gl. ved manntallet 1701.
14Svein Edvardsen: Skifter fra Brønnøy (Nord og Sørsem) 1686/1780., s. 50
15Kurt Dalstrøm , epost 17. juli 2001.
16Agnar Johansen, 2002-04-26.
17Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 406
18Email dat. 19. april 1999 af Haldorf Andersen
19Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 457
20Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 406, 457
2115 år gl. ved broren Christophers skifte 1736.
2212 år gl. ved broren Christophers skifte 1736.
23Svein Edvardsen: Skifter fra Tjøtta 1686/1780 (Trondheim 2002), s. 2606
2410 år gl. ved broren Christophers skifte 1736.
25Svein Edvardsen: Skifter fra Tjøtta 1686/1780 (Trondheim 2002), s. 2607
26Svein Edvardsen: Skifter fra Brønnøy (Nord og Sørsem) 1686/1780.
276 år gl. ved halvbroren Christophers skifte 1736.
2812½ år gl. ved morens skifte 1742.
295 år gl. ved halvbroren Christophers skifte 1736.
3011 år gl. ved morens skifte 1742.
31Død ved farens skifte i 1775.
323 år gl. ved halvbroren Christophers skifte 1736.
339 år gl. ved morens skifte 1742.
341 år gl. ved halvbroren Christophers skifte 1736.
357½ år gl. ved morens skifte 1742.
36Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 471
3762 år gl.
38Kurt Dahlstrøm , 2001-11-29 i news:no.fritid.slektforsking.diverse
39Er ikke nevnt i broren Mogens Pedersens skifte år 1752.
40Nykirken i Bergen.
4115 år gl. ved farens skifte år 1762.
4213 år gl. ved farens skifte år 1762.
435 år gl. ved halvbroren Christopher Halstensens skifte år 1770.
4412 år gl. ved morfarens skifte 1775.
45Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 472
46Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 415
4712. søndag etter Trefoldighet.
48Tvilling med broren Alexander.
49Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 420
5074 år gl.
5170 år gl.
52Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 427
53Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 430
54Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 435
5516 år gl. ved morbroren Mogens Pedersens skifte år 1752.
5612 år gl. ved morbroren Mogens Pedersens skifte år 1752.
57Er ikke nevnt i morbroren Mogens Pedersens skifte år 1752.
58Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 409
5953 år gl.