© 2001 Simon Ellefsen

Wind

Opdateret 22 May 2005.


Generation 1.

1.0.
Jacob Pedersen Wind
     Jacob Pederssøn Wind ble utnevnt til fogd/forvalter ved Hobøl og Rakkestad 16. dec. 1668 og fik 21. febr. (?) 1669 kgl. tilladelse til at gifte sig med Cathrine Lorentzdatter fra Halden.1

Gift omkring 16691 med

Cathrine Lorentzdatter

Børn af Jacob Pedersen Wind og Cathrine Lorentzdatter:

2.1.Niels Jacobsen Wind, f. 1677

Generation 2.

2.1.
Niels Jacobsen Wind
Født 16771.
     Niels Jacobssøn Wind, f. 1677, «fik sin frihed af Fredrikshald by» den 16. dec. 1699, boede i Tromsø fra 1707 til 1716 og det sidste aar i Kollbjørnsvik nær Arendal. Han var kaptein.1

Gift 12 jan. 1707, Arendal.2 med

Inger Pedersdatter (Sund)
     Datter af Peder Ellefsen og Hilleborg Mogensdatter (Løfstad).
     Datter af Peder Ellefsøn og Hilleborg Mogensdatter Løfstad.1

Børn af Niels Jacobsen Wind og Inger Pedersdatter (Sund):

3.2.Jacob Nielsen Wind
4.2.Sirene Nilsdatter Wind, d. 1761

Generation 3.

3.2.
Jacob Nielsen Wind
Begravet 21 apr. 1748, Trondheim.1.
     Jacob Nielssøn Wind kom fra Halden Fredrikshald til Trondheim og giftede sig med Karen Andersdatter Bøeg fra Arendal.1

Gift 11 okt. 1742, (Trondheim)1 med

Karen Andersdatter (Bøeg)
     Datter af tolder Andreas Mathiesøn Bøeg og Agnete Larsdatter Thurman.1

Børn af Jacob Nielsen Wind og Karen Andersdatter (Bøeg):

5.3.Niels Wind
4.2.
Sirene Nilsdatter Wind
Døbt 2 jul. 1720, Arendal.2.
Død 17613,4.
     Ved hennes død, skulle det egentlig foretas skifte. Men fogden unngikk det. I stedet lovde han barna 1200 rdl. på deling. Pengene skulle bli betalt dem så snart de blei myndige. Dette gikk sorenskriveren [Thomæson?] med på, da Wang opplyste at de neppe ville ha fått meir dersom en skulle avholde skifte.4
     Skifte 1753-1767, Kastnes, Dyrøy Tinglag.5protokollnr. 141, folio 199b..

Gift 21 sep. 1745, Askøy, Hordaland.6 med

Jørgen Hansen Wang
Født omkring 17114.
Død jun. 1770, Kastnes, Dyrøy.4.
     Visstnok fra gården Vang i Lenvik.4
     I 1750 hadde fogd Jørgen Wang slått seg ner på Kastnes i Dyrøy. Wang ville gjerne overta gården, men sjøl han kunne ikke fortrenge en leilending som hadde bykselbrev på gården og ellers oppfyllte sine plikter overfor jordherren. Men Nils Jakobsen Keinapel var villig til å oppgi gården mot at fogden skaffa han en tilsvarende gård med ei like stor skyld. I den forbindelse ba Wang madam Ursin, enka etter den forrige fogden, om hun kunne avstå gården Reinså i Gratangen til Nils Jakobsen. Fogden tilbød seg å være hennes lagverge og hjelpe henne med regnskapet etter mannen, Mikkel Ursin. Resultatet blei da et makeskifte, slik at Nils, som var leilending og ikke eide Kastnes, slapp å betale bykselavgift for Reinså. I 1751 flytta så Rebekka og Nils til Gratangen, der Nils døde i 1765.7
     Allerede Mikael Ursin hadde prøvd å sikre seg Kastnes som fogdgård. Da han høsten 1745 blei utsagt fra Ervik [i Trondenes], var han uten bopel og søkte rentekammeret i København om å få Kastnes i Dyrøy.8
     Wang prøvde først å sikre seg Holm som fogdgård. I et brev fra juli 1749 ba han om å få den gården som boplass.9
     Jørgen Hansen Wang blei tilsatt som fogd 23. september 1748. Han oppholdt seg da i Bergen, og 10. desember mottok rentekammeret den skriftlige embedseden. Wang overtok etter Mikael Ursin, som hadde bodd på Ervik i Trondenes inntil han hadde flytta til Reinså i Ibestad. Da fogd Wang overtok Kastnes 26. oktober 1751 (skjøte utstedt 11. juli 1752), blei han den første sjøleier i Dyrøy. Som fogd var han statsmaktas øverste embetsmann i Senja og Troms fogderi, som omfatta omtrent nåværende Troms fylke.9
     Forholdet mellom fogden og presten Rosted var ikke noe særlig godt. De hadde fleire ganger i løpet av 1760-tallet ligget i stridigheter med hverandre. Det bedra seg nok etter hvert, for Rosted hadde stått for en del av undervisninga av sønnen Nils. Ved skifteoppgjøret etter Wang, krevde han 30 rdl. for hus, forpleining og undervisning i 3/4 år. Han hadde imidlertid fått et spanskrør med sølvbeslag og 8½ alen sarsstoff som forskudd, så det måtte trekkes fra.4
     Sjølve gården [Kastnes, Dyrøy], med åker, eng, skog og andre herligheter, blei taksert [ved skiftet] for ikke meir enn 50 rdl. Fogd Wang eide også to andre gårder. Det var gårdene Elsnes [Elgsnes i Trondenes] i Sand tinglag og Ibestad, på henholdsvis 1 våg og 3 våg 1 pund i landskyld.10
     Skifte 1771-1778, Kastnes, Dyrøy Tinglag.5protokollnr. 139, folio 324b..
     Skifte 1751-1796, Kastnes, Dyrøy Tinglag.5protokollnr. 145, folio 156..

[Gift 1° 21 sep. 1745 med Sirene Nilsdatter Wind (d. 1761); Gift 2° 1762 med Birgitte Malena Hveding (1726 - eft. 1788)].

Børn af Sirene Nilsdatter Wind og Jørgen Hansen Wang:

6.4.Maren Jørgensdatter Wang, d. 1801, Torsken.
7.4.Inger Jørgensdatter Wang, f. omkr. 1748
8.4.Anne Jørgensdatter Wang, f. omkr. 1748, d. 1770
9.4.Karen Dorthea Jørgensdatter Wang, f. 1751, d. 1751
10.4.Karen Dorothea Jørgensdatter Wang, f. 1752
11.4.Hans Jørgensen Wang, f. 1753, d. 1824, Trondenes.
12.4.Jens Jørgensen Wang, f. 1755
13.4.Nils Jørgensen Wang, f. 1755
14.4.Lovise Jørgensdatter Wang, f. 1756, d. 1757
15.4.Serina Elisabeth Wang, f. 1757, Dyrøy., d. _____
16.4.Thomas Jørgensen Wang, f. 1760

Generation 4.

5.3.
Niels Wind
Døbt 22 dec. 1744, (Trondheim)1.
Begravet 16 feb. 1799, (Trondheim?)1.

Gift 5 dec. 1769, (Trondheim)1 med

Barbara Henrikke Schrøder
Født omkring 17401.
     Datter af Henrik Pedersen Schrøder og Mette Marie Heiberg.

[Gift 1° med Peter Wessel; Gift 2° 5 dec. 1769 med Niels Wind].

Børn af Niels Wind og Barbara Henrikke Schrøder:

17.5.Peter Wessel Wind, f. 1770, d. 1796
18.5.Jacobine Caroline Wind, f. omkr. 1772
19.5.Niels Wind, f. omkr. 1776
20.5.Madsine Marie Wind, d. 1834, Borgund
6.4.
Maren Jørgensdatter Wang
Døbt 25 aug. 1746, Domkirken i Bergen.6.
Død 9 jul. 1801, Torsken.11.
     Skifte 1804-1805, Torsken?, Torsken Tinglag.5protokollnr. 149, folio 710..

Gift 1° 17634 med

Peder Michaelsen Ursin
Født 1738.
Død 1780.
     Søn af Mikkel (Michael) Pedersen Ursin og Clara Magdalena Bing.
     Sogneprest i Torsken.
     Skifte 1780-1782, Torsken prestegård, Torsken sogn.12protokoll 1745-1803, legg 429b..

Gift 2° 179013 med

Ole Henningsen Nordman
Født 1759, Sunnmøre.13.
Død 1808, Torsken gård i Torsken.13.
     Han kom til Moursund på Grunnfarnes kring 1783 og blei styrmann på jekta der, seinare dreiv han handel nord på Helland. Var lensmann i Torsken frå 1797 til sin død. Skiftet etter Maren Wang gjorde han til ein fattig mann, men han fikk bruke eigedomen i Torsken som leiglending så lenge han levde.13

[Gift 1° 1790 med Maren Jørgensdatter Wang (d. 9 jul. 1801); Gift 2° 1802 med Gjertrud Marie Pedersdatter (1775 - 1847)].

Børn af Maren Jørgensdatter Wang og Peder Michaelsen Ursin:

21.6.Clara Magdalene (Malene) Bing Ursin, f. 1762, d. 1831
7.4.
Inger Jørgensdatter Wang
Født omkring 17484.

Gift _____med

Jacob Winstrup
     Etter Jørgen Wangs død, blei Jakob Winstrup konstituert som fogd. Han blei seinere gift med Inger Wang og fungerte bare i kort tid. Han hadde visstnok også fungert i embetet de siste måneder før Wang døde.14
8.4.
Anne Jørgensdatter Wang
Født omkring 17484.
Død 17704.
9.4.
Karen Dorthea Jørgensdatter Wang
Født 17514.
Død 17514.
10.4.
Karen Dorothea Jørgensdatter Wang
Født 17524.
     Trolig død som ung.4
11.4.
Hans Jørgensen Wang
Født 17534.
Død 1824, Elgsnes Ytre, Trondenes.15.
     Elgsnes, Trondenes. Efterslægt, se Folk og Slekt i Trondenes.

Gift 1° 177816 med

Margrete Jensdatter
Født 1754, Ytre Å, Ibestad.16.
Død 1811, Elgsnes Ytre, Trondenes.15.
     Datter af Jens Anderssen og Kristense Mikkelsdatter.

Gift 2° 181215 med

Anne Pedersdatter
Født 1791, Vågan, Nordland.15.
Død 1866, Elgsnes Indre, Trondenes.15.

[Gift 1° 1812 med Hans Jørgensen Wang (1753 - 1824); Gift 2° 1825 med Lars Aas (1791 - 1847)].
12.4.
Jens Jørgensen Wang
Født 17554.
     Ukjent bosted.4
13.4.
Nils Jørgensen Wang
Født 17554.
     Skjerstad, Trondenes.

Gift 179615 med

Berte Abrahamsdatter
Født 176915.
Død 1811, Ervik, Trondenes.15.

Børn af Nils Jørgensen Wang og Berte Abrahamsdatter:

22.13.Ole Nilssen Wang, f. 1797
23.13.Jørgen Severin Nilssen Wang, f. 1799, Trondenes.
24.13.Maren Anna Nilsdatter Wang, f. 1802, Trondenes., d. 1832, Trondenes.
25.13.Henrik Martinus Nilssen Wang, f. 1805, Trondenes., d. 1825
14.4.
Lovise Jørgensdatter Wang
Født 17564.
Død 17574.
15.4.
Serina Elisabeth Wang
Født 1757, Kastnes, Dyrøy..
Død _____, Kalvåg, Hamarøy..

Gift 1° _____med

Thomas Friis Kaasbøl Rosenvinge
Født 1740, Selbu, S-Trøndelag..
Død 1786, Steigen..
     Søn af Peter Kaasbøll Rosenvinge og Mille Maria Friis.
     Handelsmann. Lagmann ?

Gift 2° 1788 med

Anders Danielsen
Født omkring 173117.
Død omkring 1809.
     Søn af Lisbeth (Elisabeth) Jeppesdatter Winther.
     Anders Danielsen hadde i flere år jektbruk sammen med halvbroren Aage Pedersen Angell. Jekta forliste ved Valderhaug (Møre) i 1781. Dette var ikke et totalforlis, for jekta ble slept nordover. Her ble den delvis opphogd og noe av materialene og tilbehøret ble brukt da de seinere fikk ny jekt bygd i Beiarn (1786). Denne nye jekta overlot Anders Danielsen sin halvdel av til sin (tilkommende) svigersønn Benoni Olsen Hauman - som i sin tur 'forliste med Jægt og Ladning' på tur til høststevnet 1791, og da omkom sammen med hele sitt mannskap.18
     Skifte 7 sep. 1809, Kaldvaag Ytre i Hamarøy.19Avdøde Anders Danielsen, Kaldvaag Ytre i Hamarøy. Formue: 987-3-10. Gjeld: 554-4-1. Gift 2 ganger, første hustru Inger Christensdatter. Arvinger: enke Sirena Wang; sønn av 1. ekt. Daniel Andersen, Kaldvaag i Hamarøy; datter av 1 ekt. Elisabeth Winther Andersdatter, gift på Burøen i Engeløy med Johan Christian Kieldstrup; datter av 1. [2.?] ekt. Inger Andersdatter i Hamarøy, verge Anders Paulsen, Sommerseth; sønn av 2. ekt. Jørgen Wang Andersen, Kaldvaag Ytre i Hamarøy; sønn av 2. ekt. Anders Severin Wang Andersen, 16 år, Kaldvaag Ytre, verge Christen Peersen, Lervaag; sønn av 2. ekt. Christian Wang Andersen, 15 år, Kaldvaag Ytre, verge Hans Hansen, Helland..

[Gift 1° med Inger Christensdatter (d. før 1807); Gift 2° 1788 med Serina Elisabeth Wang (1757 - _____)].

Børn af Serina Elisabeth Wang og Thomas Friis Kaasbøl Rosenvinge:

26.15.Ane Dorthea Pareli Rosenvinge, f. omkr. 1778
27.15.Tobina Friis Rosenvinge, f. omkr. 1781

Børn af Serina Elisabeth Wang og Anders Danielsen:

28.15.Jørgen Wang Andersen, f. omkr. 1790
29.15.Anders Severin Wang Andersen, f. omkr. 1793
30.15.Christian Wang Andersen, f. omkr. 1794
31.15.Inger Andersdatter, f. omkr. 1796
16.4.
Thomas Jørgensen Wang
Født 17604.
     Flytta sammen med stemora til Bergen ?4

Generation 5.

17.5.
Peter Wessel Wind
Født 1770.
Død 1796.

Gift _____1med

Margrethe Thomasine Baade
Født omkring 177420.

[Gift 1° med Peter Wessel Wind (1770 - 1796); Gift 2° med Joachim Nicolay Krey (f. omkr. 1756)].

Børn af Peter Wessel Wind og Margrethe Thomasine Baade:

32.17.Barbara Hendrica Wind, f. omkr. 1793
33.17.Karen Friis Wind, f. omkr. 1795
34.17.Peter Daniel Wind, f. omkr. 1797
18.5.
Jacobine Caroline Wind
Født omkring 177221.

Gift 1° _____1med

Andreas Nordløv

Gift 2° _____med

Andreas Landmark
Født omkring 176922.

Børn af Jacobine Caroline Wind og Andreas Nordløv:

35.18.Anne Henriche Nordløv, f. omkr. 1789

Børn af Jacobine Caroline Wind og Andreas Landmark:

36.18.Andrea Nordløv Landmark, f. omkr. 1798
37.18.Karen Maria Landmark, f. omkr. 1800
19.5.
Niels Wind
Født omkring 177623.

Gift _____1med

Margrethe Jervel el. Gjørvel
Født omkring 177524.

Børn af Niels Wind og Margrethe Jervel el. Gjørvel:

38.19.Barbara Hendrika Wind, f. omkr. 1800
20.5.
Madsine Marie Wind
Døbt 7 mai 17751.
Død 1834, Borgund1.

Gift 1° _____1med

(Peter) Andreas von Cappelen
     Sogneprest ved Lom.1

Gift 2° _____1med

Joachim Fredrik Kjelstrup
     Søn af Claus Christian Kielstrup og Birgitta Elisabeth Røpke.
     Sogneprest ved Lom.1

Børn af Madsine Marie Wind og Joachim Fredrik Kjelstrup:

39.20.Henriette Louise Kjelstrup
21.6.
Clara Magdalene (Malene) Bing Ursin
Født 1762.
Død 1831.
22.13.
Ole Nilssen Wang
Født 179715.
23.13.
Jørgen Severin Nilssen Wang
Født 1799, Skjerstad, Trondenes.15.
24.13.
Maren Anna Nilsdatter Wang
Født 1802, Skjerstad, Trondenes.15.
Død 1832, Vika, Trondenes.15.
25.13.
Henrik Martinus Nilssen Wang
Født 1805, Harbakken, Trondenes.16.
Død 182516.
26.15.
Ane Dorthea Pareli Rosenvinge
Født omkring 177825.
27.15.
Tobina Friis Rosenvinge
Født omkring 178126.
28.15.
Jørgen Wang Andersen
Født omkring 179027.
29.15.
Anders Severin Wang Andersen
Født omkring 179328,19.
30.15.
Christian Wang Andersen
Født omkring 179429,19.
31.15.
Inger Andersdatter
Født omkring 179630.

Generation 6.

32.17.
Barbara Hendrica Wind
Født omkring 179331.
     År 1865 lever prostinne og enke Barbara Henrikke Buschmann, f. Vind, 72 år gl. av «sine enkepensioner», hos sønnen? Johan Hendrik Christian Buschmann på matr. nr. 5, Laurvik gård, Aure sokn og prestegjeld, Møre og Romsdal.
     Hun er sandsynligvis enke etter Peder/Peter Thams Buschmann, eller ?
33.17.
Karen Friis Wind
Født omkring 179532.
34.17.
Peter Daniel Wind
Født omkring 179733.
35.18.
Anne Henriche Nordløv
Født omkring 178934.
36.18.
Andrea Nordløv Landmark
Født omkring 179835.
37.18.
Karen Maria Landmark
Født omkring 180036.
38.19.
Barbara Hendrika Wind
Født omkring 180036.
39.20.
Henriette Louise Kjelstrup

Gift _____1med

Johan Christopher Mürer
Født 18 jan. 1801, Molde1.
Død 12 nov. 1873, Svelvik1.
     Sjef-toller i Svelvik1

Kilder og Noter
1Epost fra Jan-Erik Sem Dambaek
2IGI - http://www.familysearch.com
342 år gl.
4Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:23
5Digitalarkivet: Skifteregister Troms 1690-1805.
6Digitalarkivet - http://digitalarkivet.no
7Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:21
8Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:21-22
9Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:22
10Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:26
11Jarle Pedersen
12Digitalarkivet: Gejstlig skifteregister Troms og Finnmark 1697-1824.
13Arthur Brox: Berg og Torsken bygdebok (Tromsø 1959), s. I:344
14Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:28
15Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997)
16Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-
1770 år gl. ved FT 1801.
18Børge Strandskog - Digitalarkivet - 2005-03-11.
19DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 8369
2027 år gl. ved FT 1801
2129 år gl. ved FT 1801
2232 år gl. ved FT 1801
2325 år gl. ved FT 1801
2426 år gl. ved FT 1801
2523 år gl. ved FT 1801.
2620 år gl. ved FT 1801.
2711 år gl. ved FT 1801.
289 år gl. ved FT 1801; 16 år gl. ved farens skifte 7. sept. 1809.
297 år gl. ved FT 1801; 15 år gl. ved farens skifte 7. sept. 1809.
305 år gl. ved FT 1801.
318 år gl. ved FT 1801; 72 år gl. ved FT 1865
326 år gl. ved FT 1801
334 år gl. ved FT 1801
3412 år gl. ved FT 1801
353 år gl. ved FT 1801
361 år gl. ved FT 1801