© 2001 Simon Ellefsen

Wiborg

Opdateret 9 Sep 2003.


Generation 1.

1.0.
Niels Wiborg
     Borgermester (i Malmö ?).

Gift _____med

Karen Hendrichsdatter Franche
Død omkring 1634.
     Død straks efter datteren Alheds fødsel.1

Børn af Niels Wiborg og Karen Hendrichsdatter Franche:

2.1.Morten Wiborg
3.1.Truls Wiborg
4.1.Alhed Nielsdatter Wiborg, f. 1634, Malmö, d. 1701, Stawern Festning

Generation 2.

2.1.
Morten Wiborg
     Rådmand i Malmö.1
3.1.
Truls Wiborg
     Bosat i København.

Børn af Truls Wiborg og _____:

5.3.Niels Trulsen (Troelsen) Wiborg, d. 1725
4.1.
Alhed Nielsdatter Wiborg
Født 29 sep. 1634, Malmö2,1.
Død 19 apr. 1701, Stawern Festning, (3 Corter til nij Formiddag: Gud forleehne en glædelig Opstandelse).3.
     Hun blef sat med sin Ame til sin Formynder Erland Stiche, huor hun blef intil hun var 15 Aar, Siden satte hendes Formynder hende udj Kiøbenhafn til Agnete Peder Pedersens Raadmands, oc var der udj 3 Aar, Siden kom derfra igien til Malmø, til sin Broder Morten Wiborg Raadmand sammesteds, oc som imidlertid hendes anden Broder Truls Wiborg, schref effter hende igien at komme til Kiøbenhaffn, Jmidlertid, effter Guds Forsiun, kom hun udj Echteschab med erlig oc vellachte unge Karl Matz Jensen Brun Kiøbmand paa Jjsland, ...1

Gift 1° 1653 med

Mats Jensen Brun
Død omkring 1663.
     Købmand på Island.

Gift 2° 16704 med

Jonas Olufsen Bude
Født 23 jan. 1644, Snaasen5.
Død efter 1710.
     Søn af Oluf Jonsen Bude og Elisabeth Christophersdatter.
     Oberstløjtnant. Kommandant i Staværn (Frederiksværn).

Børn af Alhed Nielsdatter Wiborg og Mats Jensen Brun:

6.4._____
7.4._____
8.4._____
9.4._____
10.4.Karen Matsdatter Brun, d. 1692
11.4...... Matsdatter Brun
12.4..... Matsen Brun
13.4..... Matsen Brun

Børn af Alhed Nielsdatter Wiborg og Jonas Olufsen Bude:

14.4.Olaus Jonassøn Bude, f. 1671, d. 1683
15.4.Mathias Jonassøn Bude, f. 1672

Generation 3.

5.3.
Niels Trulsen (Troelsen) Wiborg
Død 1725.
     ! GÆT - barnebarn af Niels Wiborg, Malmö !
     Niels Trulsen (Troelsen) Wiborg blev 26 Mai 1710 i Svigerfaderens Alderdom og Svagelighed beskikket til hans Fuldmægtig og fik 7 December 1715 Exspectanse paa Yttre Sogns Sorenskriveri, naar Svigerfaderen afgik ved Døden eller Embedet paa anden Maade blev ledigt. Han døde i Embedet 1725; Konen blev begravet 18 Aug. 1737. [Cancelli-Indlæg og Aabne Breve 1710 og 1715. - Langes (utrykte) Embedscal.]6

Gift _____7med

Maren Nielsdatter Rue
Begravet 18 aug. 17376.
     Datter af Niels Hansen Rue.
     Maren Nielsdatter Rue kom udj Ægteskab med Sorenskriveren over Yttr. Sogn Niels Wiborg, men med ham ingen Børn.7
6.4.
___________
     »Strax udj Fødsellen hendøde«.1
7.4.
___________
     »Strax udj Fødsellen hendøde«.1
8.4.
___________
     »Strax udj Fødsellen hendøde«.1
9.4.
___________
     »Strax udj Fødsellen hendøde«.1
10.4.
Karen Matsdatter Brun
Død 28 apr. 16923.

Gift _____med

Kløchering

Børn af Karen Matsdatter Brun og Kløchering:

16.10.Kløchering
11.4.
..... Matsdatter Brun
12.4.
.... Matsen Brun
13.4.
.... Matsen Brun
14.4.
Olaus Jonassøn Bude
Født 30 mai 1671, (om Morgenen imellem 2, oc 3).8, døbt _____, Odense8.
Død 8 jan. 16839,3.
15.4.
Mathias Jonassøn Bude
Født 5 sep. 1672, (imellem Klocken 3 oc 4 om Morgenen).8, døbt _____, Odense8.
     Død ung.1

Generation 4.

16.10.
Kløchering

Kilder og Noter
1PHT (1884), s. 157
2Paa et andet Sted har han (Jonas Bude) angivet hendes Fødselsdag til 1633 d. 29 7br.
3PHT (1884), s. 154
4PHT (1884), s. 151
5PHT (1884), s. 150
6Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 341 note 1
7Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 341
8PHT (1884), s. 152
9D. 8 Januarij 1683 obijt filius charissimus (proch dolor) Olaus.