© 2001 Simon Ellefsen

Wessel

Opdateret 20 Feb 2003.


Generation 1.

1.0.
Jan (Johan) (Storck, Storch, Störch?)

Børn af Jan (Johan) (Storck, Storch, Störch?) og _____:

2.1.Jan (Johan?) Størch, d. 1692
3.1.Hermichen Jansdatter (Johansdatter) (Storch?, Stolchen?), d. 1694
4.1.Berendt Johansen (Jansen) (Stolchen, Storch?), d. 1672

Generation 2.

2.1.
Jan (Johan?) Størch
Død 16921.
     ?? Kanskje broder av søkende Hermichen og Bernt ??
     Dr. med. i Bergen.1

Børn af Jan (Johan?) Størch og _____:

5.2.Dorothea Størch, d. 1745
3.1.
Hermichen Jansdatter (Johansdatter) (Storch?, Stolchen?)
Død 1694.
     Et hollandsk Fruentimmer, der efter Nogle skal have ført Familie-Navnet Stork.2
     Bror til Maren Stabels første mand Bernt Johansen.3
     Muligvis bror af Dr. med. i Bergen, Jan Størch.
     Der ringes 6. dec. 1694 for «Hinrich Wessels enke» i Mariakirken, Bergen.4

Gift _____med

Henrik Jansen (Johansen) Wessel
Begravet 30 okt. 1682, «alle kl.», Korskirken i Bergen.5.
     Af hollandsk Herkomst. Skal iflg. Familiesagn have været Fader til tolv Sønner.2
     Der blev ringet for «Hinrich Wessel» 30. okt. 1682 i Mariakirken, Bergen.4

Børn af Hermichen Jansdatter (Johansdatter) (Storch?, Stolchen?) og Henrik Jansen (Johansen) Wessel:

6.3.Jan (Johan) Wessel, f. 1646, Bergen, d. 1716, Trondhjem
7.3.Isak Wessel
8.3.Abraham Wessel, d. 1732
9.3.Gjerterud (Trudje) Henriksdatter Wessel, f. 1640, d. 1727
10.3._____
4.1.
Berendt Johansen (Jansen) (Stolchen, Storch?)
Død omkring 1672.
     Johan (Jan) Wessels Morbroder.6
     Skifte 7 feb. 1672, Trondhjem.7,8.

Gift _____med

Maren Lauritsdatter Stabel
     Datter af Laurits Bastianssøn Stabel og Karen Eilersdatter Schøller.
     Er ved farens skifte 1669 myndig og gift.9
     Skifte 13 aug. 1681, Trondhjem.8.

[Gift 1° med Berendt Johansen (Jansen) (Stolchen, Storch?) (d. omkr. 1672); Gift 2° 17 sep. 1672 med Laurits Mortensen Lund (d. omkr. 6 apr. 1675)].

Børn af Berendt Johansen (Jansen) (Stolchen, Storch?) og Maren Lauritsdatter Stabel:

11.4.Anne Berntsdatter (Stolchen), f. 1662
12.4.Maren Berntsdatter (Stolchen), f. 1666
13.4.Karen Berntsdatter (Stolchen), f. 1669
14.4.Berendt Berendtsen (Stolchen), f. 1671

Generation 3.

5.2.
Dorothea Størch
Død 8 feb. 17451.

Gift 8 dec. 16801 med

Henrich von der Lippe
Død 17021.
     Søn af Jacob von der Lippe og Gjertrud Sennechen.
     Tog 21. dec. 1688 Borgerskab i Bergen.1

Børn af Dorothea Størch og Henrich von der Lippe:

15.5.Jacob von der Lippe
16.5.Catharina von der Lippe, f. 1686
6.3.
Jan (Johan) Wessel
Født 11 mar. 1646, Bergen2.
Død 1716, Trondhjem2.
     Stilling: Raadmand og Kjøbmand i Throndhjem

Gift _____med

Maren Schøller
Født 17 apr. 1656, Trondhjem2,9.
Død 174210.
     Datter af Christopher Eilersen Schøller og Karen Nielsdatter Brynie.
     Hun var eneste Datter af Christopher Eilersen Schøller, uden Tvivl Handelsmand i Throndhjem, og Karen Nielsdatter (Brynie).2
     I Personalhistorisk Tidsskrift (1890) siges hun at være datter af Christopher Schøller og Maren Hansdatter. Måske har Christopher Schøller været gift 2 gange ?10

Børn af Jan (Johan) Wessel og Maren Schøller:

17.6.Anne Maria Wessel, f. 1672, d. 1724, Trondhjem
18.6.Henrik Wessel, f. 1673, d. 1675
19.6.Christopher Jansen Wessel, f. 1674, Trondhjem, d. 1754
20.6.Hermichen Wessel, f. 1676
21.6.Jens Wessel, f. 1677, d. 1719
22.6.Henrik Wessel, f. 1678, d. Trondheim.
23.6.Eiler Wessel, f. 1680, d. 1740
24.6.Hans Wessel, f. 1681
25.6.Iver Christian Wessel, f. 1683
26.6.Johan (Jan) Wessel, f. 1684, d. 1729, Christiansund.
27.6.Karen Wessel, f. 1685, d. 1756
28.6.Oluf Wessel, f. 1687, d. 1748
29.6.Anna Cathrine Wessel, f. 1689
30.6.Peter Wessel Tordenskjold, f. 1691, d. 1720
31.6.William Wessel, f. 1692, d. 1738
32.6.Caspar von Wessel, f. 1693, d. 1768
33.6.Maren Wessel, f. 1696
34.6._____, f. 1697, d. 1697
7.3.
Isak Wessel
     Handelsmand i Bergen. Han skal før sin Død være flyttet til Søndmør, hvor han i Slutningen af 1699 eller maaskee først i 1701 maa være afgaaet ved Døden.2

Børn af Isak Wessel og _____:

35.7.Catharina Wessel
36.7.Elisabeth Sophia Wessel
8.3.
Abraham Wessel
Død 17322.
     Kjøbmand i Bergen. Legatstifter. Kjøbte efter Hans Schreuder, Kammerraad, den betydelige, tæt ved Bergen i Domkirkens Sogn beliggende Eiendom, Lungegaarden, der engang havde været en adelig sædegaard.2
     Den 15. mai 1732 ringes der for «Abraham Wessel» i Mariakirke, Bergen.4

Gift 1° omkring 16872 med

Ahl Diriksdatter Eckhoff

Gift 2° omkring 172011,2 med

Margretha Jansdatter
Død omkring 17502.

[Gift 1° med Herman Schrøder; Gift 2° omkr. 1720 med Abraham Wessel (d. 1732)].

Børn af Abraham Wessel og Ahl Diriksdatter Eckhoff:

37.8._____
38.8._____
39.8._____
40.8._____
41.8._____
9.3.
Gjerterud (Trudje) Henriksdatter Wessel
Født 1640-164912.
Død 172712, begravet 14 mai 1727, Domkirken i Bergen13,5,12.

Gift 1° _____med

_____

Gift 2° _____med

_____

Gift 3° _____12med

Henrich Henrichsen Ravert sr.
Født omkring 165514,15.
Begravet 27 feb. 1732, "i kircken i den ny gang paa gulvet med ligp.", Domkirken i Bergen.5,12.
     Søn af Henrich Ravert og Eline Henrichsdatter Sommerschiel.
     Tok 23/11 1682 borgerskap i Bergen. Død 1732 og begr. i Bergens Domkirke 27/2 1732.12

Børn af Gjerterud (Trudje) Henriksdatter Wessel og Henrich Henrichsen Ravert sr.:

42.9.Henrich Henrichsen Ravert jr.
43.9._____
44.9._____
10.3.
___________

Gift _____med

Dreyer
     Bergen.
11.4.
Anne Berntsdatter (Stolchen)
Født omkring 16628.
12.4.
Maren Berntsdatter (Stolchen)
Født omkring 16668.
13.4.
Karen Berntsdatter (Stolchen)
Født omkring 16698.
14.4.
Berendt Berendtsen (Stolchen)
Født omkring 16718.

Generation 4.

15.5.
Jacob von der Lippe
     Fra Bergen. Kjøbmand i Kristiansund.16

Gift jan. 171717 med

Margrethe Sophie Withe
Født 1687, Trondhjem ?17.
     Datter af Sebastian Withe og Inger Margrethe Lund.

[Gift 1° jan. 1717 med Jacob von der Lippe; Gift 2° med Johan Geelmuyden].

Børn af Jacob von der Lippe og Margrethe Sophie Withe:

45.15.Dorothea von der Lippe
16.5.
Catharina von der Lippe
Født 16861.
Begravet 5 feb. 17721.

Gift 18 dec. 17091 med

Jacob Hanssen de Rytter
Begravet 19 feb. 17451.
     «Seilingsmand fra Malmø», tog 20. juni 1705 Borgerskab i Bergen, Navigationsmester 1734.1

Børn af Catharina von der Lippe og Jacob Hanssen de Rytter:

46.16.Henrich de Rytter, f. 1714
17.6.
Anne Maria Wessel
Født 2 mar. 16722,17.
Død 8 jun. 1724, Trondhjem18.
     Skifte 15 aug. 1724, Trondhjem18.

Gift 1° _____2med

Nicolai Rasch
     Kjöbmand i Trondhjem.2

Gift 2° _____2med

Christopher Herfort
     Apoteker i Kristiania.19
     Apotheker i Trondhjem.2

Børn af Anne Maria Wessel og Nicolai Rasch:

47.17.Johannes Rasch
18.6.
Henrik Wessel
Født 20 sep. 16732,19.
Død 16752.
     Døde ung.19
     Den 4. juli 1674 ble det betalt for Johan Wessels barns begravelse. [Henrik ?].19
19.6.
Christopher Jansen Wessel
Født 28 dec. 1674, Trondhjem20.
Død 30 mai 175420.
     Stilling: Sogneprest til Bjørnør.
     Nestældste Søn af Raadmand Jan Wessel. Forflyttet til Bjørnørs Sognekald i Fosens Fogderi 12de Juni 1718, i hvilket Kald han døde i sit 80de Aar den 30te Mai 1754, efterat have været Præst i 47 Aar. Hans Portrait i Oliefarve hænger endnu i Bjørnørs Hovedkirke.20

Gift 1° 17142 med

Helene Frederike Bredal
Død 26 dec. 1714, Bjørnør ?21.
     Datter af Anders Eriksen Bredal og Karen Jul.
     Hun døde endnu samme Aar i Barselsseng med Sønnen Andreas Bredal Wessel.20

Gift 2° 172322,2 med

Karen Nielsdatter Bie
     Datter af Niels Nielsen Bie og Sebina Grobow.

Børn af Christopher Jansen Wessel og Helene Frederike Bredal:

48.19.Andreas Bredal Wessel

Børn af Christopher Jansen Wessel og Karen Nielsdatter Bie:

49.19.Johan Christopher Wessel Tordenskjold, f. 1727
50.19._____
51.19.Maren Sabine Wessel, f. 1725, d. 1809
20.6.
Hermichen Wessel
Født 5 mar. 16762,19.
     Uden Börn.2

Gift _____2,19med

Hans Petersen de Junge
     Kjøpmann i Trondheim.19
21.6.
Jens Wessel
Født 22 jul. 16772,19.
Død 17192.
     Kjøpmann i Trondheim.19
     Kjöbmand og Stadscapitain i Throndhjem. Uden Börn.2

Gift _____2,19med

Anna Heverlin (Heberlin)
     Datter af Nils Andersen Sønderborg og Natanaelsdatter Heberlin.
22.6.
Henrik Wessel
Født 2 nov. 16782,19.
Død _____, Trondheim.19.
     Han tjente under broren [Tordenskjold] som sjøløytnant. Gikk senere i russisk tjeneste og ble gift med en general von Swedens datter.19
     Commandeur i den russiske Söetat. Gift med en Datter af russisk General von Schweden.2

Børn af Henrik Wessel og _____:

52.22._____
23.6.
Eiler Wessel
Født 9 jan. 168023,24,2.
Død 24 jun. 174024.
     Han var først kapellan i Tingvold men ble med broren Tordenskjolds hjelp, befordret til hospitalprest i Trondheim i 1719. I 1722 ble han sogneprest til Ørland.19
     Provst og Sognepr. til Ørlandet.25

Gift 10 okt. 172024 med

Iverise Marie Edvardsdatter Meyer
Født omkring 168826.
Død 176526.
     Datter af Edvard (Evert) Hansen Meyer og Inger Iversdatter Munthe.

[Gift 1° 1710 med Just Thyrholm (d. 1719); Gift 2° 10 okt. 1720 med Eiler Wessel (9 jan. 1680 - 24 jun. 1740)].

Børn af Eiler Wessel og Iverise Marie Edvardsdatter Meyer:

53.23.Just Thyrholm Wessel, f. 1719, Thingvold (eller i Trondhjems Hospitalsmenighed ?), d. 1791, Tønsæt.
24.6.
Hans Wessel
Født 21 mar. 16812,19.
     Var sjømann og døde på en langreise i ung alder.19
25.6.
Iver Christian Wessel
Født 7 jun. 16832.
     Døde på en reise til Ost Indien.19
26.6.
Johan (Jan) Wessel
Født 26 sep. 16842.
Død 16 jul. 1729, Christiansund.2.
     Sjøkaptein og overlos i Kristiansund.19

Gift 3 jan. 170919 med

Maren Castberg
Født 1689, Trondheim.27.
     Datter af Christoffer Tygesen Castberg og Catharina Alhed Mühlenphort.
27.6.
Karen Wessel
Født 20 dec. 16852,19.
Død omkring 17562.

Gift 31 aug. 17082,19 med

Knud Brun (Brown)
Død omkring 17352.
     Stilling: Rådmann (i Trondhjem ?)28.
     Hans descenter (børn) antok navnet Wessel-Brown.28

Børn af Karen Wessel og Knud Brun (Brown):

54.27.Anna Sophie Knudsdatter Brown, d. 1755
55.27.Edel Cathrine Knudsdatter Brown
56.27.Hermichen Wessel-Brown, f. 1714, d. 1782
57.27.Maren Schøller Brown
28.6.
Oluf Wessel
Født 26 apr. 16872,28.
Død 9 apr. 17482.
     Sogneprest til Vestbye i Borgesyssel.29

Gift _____29med

Magdalena Wagel
29.6.
Anna Cathrine Wessel
Født 7 mai 16892,29.

Gift 31 aug. 17172,29 med

Jens Glisborg
Død 22 mai 17222.
     Var [ved sit giftermål 1717] sogneprest til Hafslo, men i 1721 ble han sogneprest til Ørland.29
     (3 Börn).2
30.6.
Peter Wessel Tordenskjold
Født 28 okt. 16912.
Død 12 nov. 17202.
     Vise admiral i flåten. Han ble adlet i 1719 med navnet Tordenskjold.29
31.6.
William Wessel
Født 14 aug. 16922,29.
Død omkring 17382.

Gift _____29med

Eleanora de Bors
     Fra Irland.29
32.6.
Caspar von Wessel
Født 1 nov. 169330,2.
Død 9 sep. 17682.
     Ble adlet i 1720.29
     Adlet med Faderens Tilnavn 2 Febr. 1720, Stamherre til Broholm i Fyen.2

Gift 1° 17212,29 med

Edel Catharina Kaas
Død 17422.
     Datter af Hans Kaas og Sophie Amalia Henriksdatter Bjelke.

[Gift 1° med Eichsted; Gift 2° 1721 med Caspar von Wessel (1 nov. 1693 - 9 sep. 1768)].

Gift 2° 4 aug. 17472,29 med

Elisabeth Scheel (Skeel)
Født 16962.
Død 17542.
     Datter af Anders Scheel (Skeel) og Sophia Amalia Wind.
     Til Broholm.29

Børn af Caspar von Wessel og Edel Catharina Kaas:

58.32._____
33.6.
Maren Wessel
Født 15 jun. 16962,29.
     Døde ung.2,29
34.6.
___________
Født 16972.
Død 16972.
     En dödfödt Datter.2
35.7.
Catharina Wessel

Gift _____med

Niels Wendelboe
     Stilling: Klokker til Nykirken i Bergen31.

Børn af Catharina Wessel og Niels Wendelboe:

59.35.Jacob Wendelboe, f. 1717, Bergen., d. 1768
36.7.
Elisabeth Sophia Wessel
     »uden Tvivl Isak Wessels datter«

Gift _____med

Tyge Castberg
Født 1685, Trondheim.27.
     Søn af Christoffer Tygesen Castberg og Catharina Alhed Mühlenphort.

Børn af Elisabeth Sophia Wessel og Tyge Castberg:

60.36.Isak Wilhelm Castberg, f. 1716, d. 1767
61.36.Elisabeth Munthe Castberg, f. 1728, Christiansund.
37.8.
___________
38.8.
___________
39.8.
___________
40.8.
___________
41.8.
___________
42.9.
Henrich Henrichsen Ravert jr.
Begravet 18 sep. 1725, Domkirken i Bergen., "Udbaaren af farfaderen Henrich Raverts huus".5.
     Han var i 1701 i tjeneste hos foged Frederich Munch på Halse på Nordmør.12
43.9.
___________
44.9.
___________

Generation 5.

45.15.
Dorothea von der Lippe

Gift 1740-174732 med

Rasmus Rosing Parelius
Født 1708, Sørvalen i Hitteren33.
Død 1780, Hopsø33.
     Søn af Jørgen Clausen Parelius og Gjertrud Kirstine Rosing.
     Han var først Eier af sin Faders Handelssted Sørvalen, men ved sit 3die Ægteskab kom han i Besiddelse af Hopsø, hvilket Sted siden, altsaa nu i halvandet Aarhundrede [1885], har været i Familien Parelius's Eie. Ifølge Skiftet 1734 efter Faderen eiede han ogsaa Dyrvig, hvorpaa han havde Skjøde af 14. aug. 1733.34

[Gift 1° 22 sep. 1733 med Karen Henriksdatter Helkand; Gift 2° 1740 med Dorothea von der Lippe; Gift 3° 5 sep. 1747 med Elsebe Catharina Bernhoft (1717 - 3 dec. 1795)].

Børn af Dorothea von der Lippe og Rasmus Rosing Parelius:

62.45.Jacob von der Lippe Parelius, f. 1746, Sørvalen i Hiteren, d. 1827, Meldalen
63.45.Bastian Withe Parelius
64.45.Dorothea Parelius
46.16.
Henrich de Rytter
Født 17141.
Begravet 6 feb. 17611.
     Kjøbmand i Stavanger.1

Gift 12 dec. 17411 med

Anna Andersdatter
Døbt 8 okt. 17061.
Død 5 jan. 17781.
     Datter af Anders Nielsen og Martha Knudsdatter Koch.

Børn af Henrich de Rytter og Anna Andersdatter:

65.46.Jacob de Rytter, d. 1807, Stavanger.
47.17.
Johannes Rasch
     Løytnant i Sjøetaten.18
48.19.
Andreas Bredal Wessel
49.19.
Johan Christopher Wessel Tordenskjold
Født 4 jul. 17272.
     Adlet Tordenskjold 21 AUG 1761.
50.19.
___________
     En datter død som barn.2
51.19.
Maren Sabine Wessel
Født omkring 17252.
Død 14 jul. 180935,2.
     År 1801 er Maren Sebina Støren, 75 år gl. og bosat sammen med sønnen Peter Casper Støren hos Henrich Sommerschield, hennes svigersønn, på gården «Moxnæs Syd» i Størdalen.

Gift 17472 med

Johan Støren
Født 15 jan. 1715, Mensalgaard? i Størens Præstegjeld2.
Død 19 apr. 17922.
     Der Aaret forud 1746 var bleven udnævnt til personel Capellan hos hendes [hustruen] Fader med Succession til Kaldet. Svigersønnen var født den 15de Jan. 1715 af Bonde-Forældre paa en Mensalgaard i Størens Præstegjeld i Guldalen, efter hvilken Fødebygd Sønnen havde antaget Navnet Støren. Han døde som Provst og Sogneprest til Størdalen i sit 78de Aar den 19de April 1792, efterat have været Præst i 46 Aar.2

Børn af Maren Sabine Wessel og Johan Støren:

66.51.Peter Casper Støren, f. 1752
67.51.Karen Margrethe Støren, f. 1755
52.22.
___________
     En Sön, Död ung.2
53.23.
Just Thyrholm Wessel
Født 1719, Thingvold (eller i Trondhjems Hospitalsmenighed ?)25.
Død 27 dec. 1791, Tønsæt.25, begravet 5 jan. 179225.
     Just Thyrholm Wessel blev Student 1730 [? 11 Aar gl. - synes urimeligt], Kapellan "pro loco" til Orkedalen 1743, 20. Septbr. og resid. Kapellan sammesteds 1748. Efter et Par Kjøbenhavnsrejser blev han 1760, 26. Septbr. Sognepræst til Tønsæt og senere tillige Provst i Østerdalen. Tog Afsked 1790, 16. Januar og tilflyttede da sin Ejendomsgaard, Nygaarden (tæt ved Tønsæt Præstegaard), hvor han døde.25

Gift 23 sep. 1749, Nærviken.25 med

Gidsken Sophie (Matsdatter) Lund
Født mai 1726, Nærviken.25.
Død 27 dec. 1798, Tønsæt.36,25, begravet 4 jan. 179925.
     Datter af Mats (Raphaelssøn) Lund og Dorthe el. Dorothea Whitte.

Børn af Just Thyrholm Wessel og Gidsken Sophie (Matsdatter) Lund:

68.53.Ejler Wessel, d. 1796
69.53.Mads Lund Wessel, f. 1757, d. 1824
70.53.Iverise Dorothea Wessel, f. 1760, d. 1836, Nysted i Tønsæt.
54.27.
Anna Sophie Knudsdatter Brown
Død 1755.

Gift 1755 med

Peder Hansen Bruun
Født 17 jul. 1689.
Død 12 jul. 1768.
     Søn af Hans Mathiassøn Brun og Maren Pedersdatter (Darre).
     Sogneprest i Gildeskål.

[Gift 1° med Karen Pedersdatter Strømmer; Gift 2° 1755 med Anna Sophie Knudsdatter Brown (d. 1755)].
55.27.
Edel Cathrine Knudsdatter Brown
     Døde på barselseng med tvillinger.

Gift _____med

Hans Pedersen Brun
Død omkring 1804.
     Søn af Peder Hansen Bruun og Karen Pedersdatter Strømmer.
     Sogneprest i Gildeskål.
     Skifte 20 aug. 1804, Indyr i Gildeskål.37: «Avdøde Hans Bruun, Sogneprest. Formue: 6332-5-10. Gjeld: 2694-3-4. Boets innhold: Jord, penger, sølv merket: H.B. og B.M.G. Arvinger: ektefelle Dorthea Catharina Bruun, født Kaurin; avdøde ektefelle Barbro Margretha Jersing hennes barn: Jens Bruun, Mikkelbostad i Gildeskål; Peder Bruun, Horsdal i Gildeskål; Henrich Bruun, Snekvigen i Bodø; Karen Bruun, Fleinvær i Gildeskål, gift først med avdøde Angel, nu med Jens Hansen Lind; Elisabeth Schøller Bruun, Trondhjem; Edel Catharina Bruun, København.».

[Gift 1° med Edel Cathrine Knudsdatter Brown; Gift 2° med Barbro Margrethe Gjertsen (Jersing?) (1740 - 13 nov. 1799); Gift 3° med Dorothea Catharina Bugge Kaurin (1749 - 1831)].
56.27.
Hermichen Wessel-Brown
Født 1714.
Død 1782.

Gift _____med

Jacob Hansen Thode
Født 1692.
Død 1771.
     Stiftsprost (i Trondheim), Magister.

[Gift 1° med Wenche Jørgensdatter von Erpecom; Gift 2° med Hermichen Wessel-Brown (1714 - 1782)].

Børn af Hermichen Wessel-Brown og Jacob Hansen Thode:

71.56.Knud Jacobsøn Thode, f. 1734, Trondhjem, d. 1773, I et skibsforlis utenfor Hitra
72.56.Hermichen Wessel Jacobsdatter Thode, f. 1737, d. 1815
57.27.
Maren Schøller Brown
Begravet 21 jan. 1766, Vor Frue kirke i Trondhjem.38.

Gift _____med

Lorenz Lorenzen Lorck
Født 28 jun. 1698, Flensburg.39.
Død 29 sep. 1748, Trondhjem.38.
     Søn af Jess Lorenzen Lorck og Maria Abel Lorenzen.
     Fik borgerskapsbrev 29. jan. 1725 som kjøbmand i Trondhjem.39
     Raadmand i Trondhjem.38

Børn af Maren Schøller Brown og Lorenz Lorenzen Lorck:

73.57.Lorck
74.57.Lorck
58.32.
___________
     En Sön, Död ung.2
59.35.
Jacob Wendelboe
Født 20 jun. 1717, Bergen.31.
Død 14 feb. 176831.
     Stilling: Sognepræst til Storøens Præstegjeld i Søndhordlehn
     Ugift31
60.36.
Isak Wilhelm Castberg
Født 171640.
Død 1767.
     Stilling: Sognepræst til Vang i Valders?

Gift 12 jun. 1743, Veøy.40 med

Anna Christina Leganger

Børn af Isak Wilhelm Castberg og Anna Christina Leganger:

75.60.Tycho (Tyge) Castberg
61.36.
Elisabeth Munthe Castberg
Født omkring 1728, Christiansund.40.

Generation 6.

62.45.
Jacob von der Lippe Parelius
Født 7 mai 1746, Sørvalen i Hiteren33.
Død 25 sep. 1827, Meldalen33.
     Sogneprest og provst i Meldalen. 6 barn.33

Gift 26 sep. 177533 med

Margareta Schytte Mørch
Født 16 nov. 1753.
Død 26 mar. 1824.
     Datter af Jens Nielsen Mørch og Anna Benedicta Jentoft Leth.
63.45.
Bastian Withe Parelius
     Død ung.
64.45.
Dorothea Parelius
     Død ung.
65.46.
Jacob de Rytter
Døbt 22 sep. 1743, Stavanger.1.
Død 19 nov. 1807, Stavanger.1.
     Exam. juris.; 3. aug. 1792 Maaler og Veier, Mægler og Vrager og 23. nov. s.A. Postmester i Stavanger, Brandinspektør, Forligelseskommissær.1
     Det er sandsynligt, at Familien de Rytter, der angives at være kommen fra Mecklenburg, oprindelig har stammet fra Holland, idet dens ældste Medlemmer ogsaa skrev sig de Ruyter. Jacob den Ældre og Henrich benyttede i sit Segl et tremastet armeret Skib. Jacob den Yngre optog som Vaabenmærke: i Skjoldet en væbnet Rytter og paa Hjelmen en halv springende Hjort.41

Gift 3 mai 1768, Stavanger.1 med

Maria Hiorth
Født 18 dec. 1742, Stavanger.1.
Død 29 nov. 1829, Stavanger.1.
     Datter af Hans Jørgensen Hiorth og Maren Smith.

Børn af Jacob de Rytter og Maria Hiorth:

76.65.Maren Smith de Rytter, f. 1769, Stavanger., d. 1818, Stavanger.
77.65.Anna de Rytter, f. 1770, Stavanger., d. 1833
66.51.
Peter Casper Støren
Født omkring 175242.
     Betegnes år 1801 «student» - (evighedsstudent ;-)
67.51.
Karen Margrethe Støren
Født omkring 175543.

Gift _____med

Henrich Sommerschield
Født omkring 173944.
     Søn af Wincentz Henrich Sommerschield og Anna Marie Brun.
     ! GÆT - sønn av Wincentz Sommerschield !
     Henrich Sommerschield er år 1801 «major ved skiløber corpset» bosatt på gården «Moxnæs Syd» i Størdalen. Han er gift med Karen Støren og sammen har de i 1801 barnene Johan, Vincentz og Lorentz samt Henrichs brodersønn Johan Christopher Sommerschield og Henrichs søster Anna Henricha Sommerschield. Afskediget under officer Johannes Ving, 61 år, er lærer for børnene.45

Børn af Karen Margrethe Støren og Henrich Sommerschield:

78.67.Johan Støren Sommerschield, f. 1789
79.67.Vincentz Henrich Sommerschield, f. 1790
80.67.Lorentz Christopher Sommerschield, f. 1795
68.53.
Ejler Wessel
Død 179625.
     Død i Danmark som theol. Candidat.25
69.53.
Mads Lund Wessel
Født omkring 1757.
Død 182446,25.
     Student og siden Bonde i Tønsæt, hvor han giftede sig med en Bondepige.25
70.53.
Iverise Dorothea Wessel
Født omkring 1760.
Død 1836, Nysted i Tønsæt.47,25.
     Død ugift.25
71.56.
Knud Jacobsøn Thode
Født 15 sep. 1734, Trondhjem28.
Død 24 feb. 1773, I et skibsforlis utenfor Hitra48,28.
     Stilling: Overauditør og vice-mønsterskriver28

Gift 23 jan. 1760, Domkirken i Trondhjem28 med

Karen Magdalene Luytkis
Født 1741, døbt 9 mar. 1741, Domkirken i Trondhjem28.
Død 30 okt. 1820, Trondhjem28.
     Datter af Hans Hagerup Luytkis og Margrethe Fredriksdatter Fabech.

Børn af Knud Jacobsøn Thode og Karen Magdalene Luytkis:

81.71.Hermichen Margrethe Thode, f. 1760, d. 1799
72.56.
Hermichen Wessel Jacobsdatter Thode
Født 1737.
Død 17 mar. 1815.

Gift _____med

Ludvig Frederik Broch
     Provts og Sogneprest til Nærø

[Gift 1° med Ingeborg Anna Juel; Gift 2° med Hermichen Wessel Jacobsdatter Thode (1737 - 17 mar. 1815)].
73.57.
Lorck
74.57.
Lorck
75.60.
Tycho (Tyge) Castberg

Generation 7.

76.65.
Maren Smith de Rytter
Født 3 mar. 1769, Stavanger.41.
Død 19 dec. 1818, Stavanger.41.
     Ingen Børn.41

Gift 20 nov. 1796, Stavanger.41 med

Peder Klow
Født 27 jul. 176441.
Død 21 apr. 1824, Stavanger.41.
     Søn af Søren Jonassen Klow og Anne Helene Valentinsen.
     Kaptein, Veimester i Stavanger Amt, R.D.O., Legatstifter.41
77.65.
Anna de Rytter
Født 6 aug. 1770, Stavanger.41.
Død 27 nov. 183341.

Gift 2 aug. 1799, Stavanger.41 med

Morten Henrich Kielland
Født 25 nov. 177041.
Død 12 okt. 182641.
78.67.
Johan Støren Sommerschield
Født omkring 178949.
79.67.
Vincentz Henrich Sommerschield
Født omkring 179050.
80.67.
Lorentz Christopher Sommerschield
Født omkring 179551.
81.71.
Hermichen Margrethe Thode
Født 176052.
Død 179952.

Gift 3 sep. 177952 med

Nicolay Petersen Schmidt
Født 8 apr. 1750, Flensburg.52.
Død 18 okt. 181352.
     Søn af Peter Petersen Schmidt og Adelheid Christiansen.
     Kom som ung commis i 1765 til kancelliraad Henrich Lysholm i Trondhjem og var knyttet til dette hus indtil han i 1772 begyndte egen forretningsvirksomhet, først i fællesskap med broren Peter og senere selvstændig. Erholdt borgerskap som kjøbmand i Trondhjem 2. dec. 1776.52
     Nicolay Schmidt kjøpte i 1782 paa auktionen efter sin hustrus farmor, stiftsprovstinde Hermichen Thode, f. Wessel-Brown, raadmand Jan Wessels familiebibel, som efter Schmidt har tilhørt hans kognatiske descendens, familien Klingenberg.53
     Efterslegt.

[Gift 1° 3 sep. 1779 med Hermichen Margrethe Thode (1760 - 1799); Gift 2° 4 nov. 1799 med Caroline Mathilde Fasting (1766 - 1818)].

Kilder og Noter
1Axel Kielland: Familien Kielland med dens kognatiske ascendents (Chria. 1897), s. 236
2Bernt Moe (utgiver): "Efterretninger om Peter Tordenskjold og hans Slægt" i Tidskrift for den norske Personalhistorie, første række. (Chria. 1840-46)
3: PHT 2 rk. 5 bd. (1890), s. 222
4: Digitalarkivet: Ringingar for døydde personar i Mariakirken 1660-.
5: Digitalarkivet: Gravlagde i Bergen 1668-1815.
6: PHT 2 rk. 5 bd. (1890), s. 222 note 1
7Iflg. bytingbok for 1679, men finnes ikke i sk. prot.
8: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58), s. 295
9: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58), s. 144
10: PHT 2 rk. 5 bd. (1890), s. 221
11Barnløst
12Henrik Sommerschild: Slekten Sommerschild - Sommerschield (Oslo 1951)
13«Hendrich Roverts kone».
148 år gl. ved morens skifte 30. juni 1663
15Henrik Sommerschild: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58), s. 136
16Henrik Sommerschild: Kristiansunds historie.
17F.E. Hundrup: Lærerstanden ved de lærde skoler i Nakskov, Nysted og Rønne (side 48-54)
18F.E. Hundrup: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXX (1985), s. 90
19Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 41
20Bernt Moe (utgiver): "Efterretninger om Peter Tordenskjold og hans Slægt" i Tidskrift for den norske Personalhistorie, første række. (Chria. 1840-46), s. 113
21Knut Esmarch: Familien Bredal
22Knut Esmarch: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58), s. 310
23S.T.Dahl, Embetsmenn 1660-1700, s. 41 skriver 8. jan. 1680.
24Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 167
25Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 35
26Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 166
27Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 51
28Svein Tore Dahl: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIII (1951-52), s. 129
29Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 42
30Dahl, "Embetsmenn", skriver 2. nov. 1693.
31Bernt Moe (utgiver): "Efterretninger om Peter Tordenskjold og hans Slægt" i Tidskrift for den norske Personalhistorie, første række. (Chria. 1840-46), s. 101
32E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885)
33E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885), s. 9
34E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885), s. 9-10
3584 Aar gammel
36Hun laa de sidste 15 Uger tilsengs og døde netop paa samme Dato og Klokkeslet, som hendes 7 Aar tidligere afdøde Mand, Hr. Just T. Wessel, - anmærke Ægtefolkenes to efterladte Børn, Mads Lund Wessel og «Iverice» Dorithea Wessel i Anmeldelsen af Moderens Dødsfald.
37DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 10086
38DIS Salten Slekthistorielag (2000): Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931-32), s. 16
39DIS Salten Slekthistorielag (2000): Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931-32), s. 15
40DIS Salten Slekthistorielag (2000): IGI - http://www.familysearch.com
41Axel Kielland: Familien Kielland med dens kognatiske ascendents (Chria. 1897), s. 237
4249 år gl. ved FT 1801.
4346 år gl. ved FT 1801.
4462 år gl. ved FT 1801.
45Axel Kielland: Digitalarkivet: Folketellingen 1801.
4667 Aar gl.
4776 Aar gl.
48Død under en enbedsreise ved forlis utenfor Hitra
4912 år gl. ved FT 1801.
5011 år gl. ved FT 1801.
516 år gl. ved FT 1801.
52Axel Kielland: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931-32), s. 22
53Axel Kielland: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931-32), s. 22-23