© 2001 Simon Ellefsen

Wesling

Opdateret 11 Jul 2005.


Generation 1.

1.0.
Hans Mortensen Wesling
Død 12 feb. 1671, Christiania (Oslo).1.
     Han ble utnevnt til lagmann i Trondheim den 16. mar. 1659 (NRR bd. XII, s. 243 f.). Han sto som lagmann til sin død i 1671. I sin søknad sier han at han tidligere hadde vært kommesarieskriver i 1644, siden renteskriver og bokholder ved tollvesenet i Danmark til 1659. I 1671 sier hans enke at Wesling hadde tjent kongen i 20 år, derav 11 som lagmann. Han hadde også deltatt ved Københavns beleiring.1
     En av hans hustruer var kanskje Gjertrud Rehnes.1
     Det er trolig Wesling og hans siste kones våpen som er beskrevet i NST 7, s. 211, fra en kirke i Trøndelag. Det første våpnet hadde bokstavene HMWK på skjold en kvinne med et løftet slør over hode som sto på et kranium med korslagte ben. På hjelm en stjerne. Det andre hadde bokstavene KHDK og på skjold et sjakkbrett i hvitt og rødt og på hjelm tre roser.2
     Skifte 26 feb. 1672, Trondheim3hos Kirsten Hansdatter efter avdøde mann Hans Mortensen Wesling lagmann. Da som boet ej nær kunde tilstrekke den vidløftige fordringe så at der var intet for hans børn..

Gift 1° _____med

Gjertrud Rehnes
Død omkring 1661.
     SE NST 7, s. 330.

Gift 2° _____4,1med

Kirsten Hansdatter K....
     Den 26. febr. 1672 holdt Hans Weslings enke, Kirsten Hansdatter skifte efter ham, men det var ikke nok aktiva til å dekke alle fordringer. Den 15. mai 1677 var det skifte etter Kirsten og der arvet Weslings barn, med sin første kvinne, 224 rdl. I 1671 søker Kirsten om å få nyte godtgjørelse av lagmannsinntektene lik som andre lagmannsenker gjør. Hun sier da at hun har tolv barn i live (NK. bd. II, s. 86).1
     Det er trolig Wesling og hans siste kones våpen som er beskrevet i NST bd. 7, s. 211, fra en kirke i Trøndelag. Det første våpnet hadde bokstavene HMWK på skjold en kvinne med et løftet slør over hode som sto på et kranium med korslagte ben. På hjelm en stjerne. Det andre hadde bokstavene KHDK og på skjold et sjakkbrett i hvitt og rødt og på hjelm tre roser.2
     ?? Grundet at Niels Adsersen Bie optræder som verge kan det tænkes at hun er søster til Inger Hansdatter gift med guldsmed i Trondheim Anders Andersen (Heise). ??
     Skifte 15 mai 16775Avdøde Kiersten sl. lagmann Weslings, de eldste barn med første qv. arvet 224 Rd., verge Niels Adsersen [Bie]..

Børn af Hans Mortensen Wesling og Gjertrud Rehnes:

2.1.Caspar Hansen Wesling, f. omkr. 1645
3.1.Hans Hansen Wesling
4.1.Nikolas Hansen Wesling
5.1.Jørgen Hansen Wesling
6.1.Henrik Hansen Wesling
7.1.Anne Cathrine Wesling, d. 1696
8.1.Morten Hansen Wesling, f. 1657

Børn af Hans Mortensen Wesling og Kirsten Hansdatter K....:

9.1.Ane Martha Hansdatter Wesling, f. omkr. 1661, d. 1733
10.1.Fredrik Hansen Wesling, f. omkr. 1665, d. 1715
11.1.Gjertrud Hansdatter Wesling, d. 1739
12.1.Ingeborg Hansdatter Wesling

Generation 2.

2.1.
Caspar Hansen Wesling
Født omkring 16452.
     Ble kirurg i Stavanger.2
3.1.
Hans Hansen Wesling
     Hornemann sier at han var i livgarden i København i 1681. Han er også nevnt i Roskilde i 1715.2
4.1.
Nikolas Hansen Wesling
     Var i København i 1715.2
5.1.
Jørgen Hansen Wesling
     Var i Reval i 1715.2
6.1.
Henrik Hansen Wesling
7.1.
Anne Cathrine Wesling
Død 16966.
     S.T.Dahl, Embetsmenn 1660-1700, sætter hende op som datter af Weslings andet ægteskab, og skriver at hun ca. 1670 bliver gift med bergmester Henning Irgens. Ifølge andre kilder? er hun født ca. 1645, og dette må altså placere hende i Weslings første ægteskab.

Gift omkring 16702 med

Henning Irgens
Født omkring 1637, Itzehoe, Holstein.6.
Død 1699, Trondhjem.6.
     Søn af Johannes Irgens og Elisabeth Sophie Henningsdatter Arnisæus.

[Gift 1° omkr. 1670 med Anne Cathrine Wesling (d. 1696); Gift 2° 25 jun. 1697 med Maren Olsdatter (f. 1665)].

Børn af Anne Cathrine Wesling og Henning Irgens:

13.7.Beate Antoniette Irgens, f. 1688, Røros.
8.1.
Morten Hansen Wesling
Født 1657.
     Finne-Grønn (1932) fører han opp som sønn av lagmannen og født i 1657. Han ble prokurator ved høyesteretten.2
     Han må vel være død inden 1715 da han ikke er omtalt som søsken til Fredrik Wesling i et tingsvidne dette år.
9.1.
Ane Martha Hansdatter Wesling
Født omkring 16612.
Død 4 dec. 17332.
     S.T.Dahl, Embetsmenn 1660-1700, s. 11, har hende som datter af Lagmann Hans Wesling andet ekteskap med Kirsten Hansdatter. I skiftet etter hennes første mann finnes sølvtøy merket HMW KRHDK 1666, der må tolkes som Hans Mortensen Wesling og Kirsten R [?en trykfeil?] Hansdatter K - hvad slægtsnavnet K står for vides ikke.

Gift 1° 16847,2 med

Rasmus Nielsen Schjelderup
Født 3 mar. 1652, Trondhjem8, døbt _____, Trondhjem, Hans Faddere vare, M. Anders Classøn, Hr. Hans Helkand, Anders Michelsøn, Anna Hr. Jørgens, Anne Mentzdotter.8.
Død omkring 1696.
     Søn af Niels Pedersen Skielderup og Anne Andersdatter Helkand (Hellekande).
     Omtales både av Erlandsen, Lassen og Delgobe bare som «Præst i Nordland(ene)»; men i «De Skelderupers Slegte-Register» som finnes på Det kgl. Bibliotek i København, er Rasmus opført som «Hyteskriver p. Røraas, givt med Ane Margret, Laugmand Hans Weslings D: Børn Hans, Ane, Kirstine, Nils».9
     Skifte 11 jun. 1696, Røros2Tre barn: Hans 11 år, Nils 4 år, Anne Kristine 8 år. Sølv merket: RNS AMW 1684, AR Hagerup - AID Pareli 1684, HMW KRHDK 1666..

Gift 2° omkring 16962 med

Brostrup Irgens
     på Røros.2

Børn af Ane Martha Hansdatter Wesling og Rasmus Nielsen Schjelderup:

14.9.Hans Rasmussen Schjelderup, f. omkr. 1685
15.9.Anna Kristine Rasmusdatter Schjelderup, f. omkr. 1688
16.9.Niels Rasmussen Schjelderup, f. omkr. 1692
10.1.
Fredrik Hansen Wesling
Født omkring 166510,2.
Død 23 sep. 17152.
     I Trondheim rådstueprotokol 1715 er et tingsvidne om Fredriks søsken og her nevnes alle hans ovenfor nevnte brødre [Caspar, Hans, Nikolas, Jørgen og Henrik], de kalles da Fredriks halvbrødre.2
     Ble handelsmann i Lille-Fosen.2

Gift _____2med

Maria
     Maria Jørgensdatter Mastad [Marstrand?] eller Maria Hansdatter Fehmer.2
11.1.
Gjertrud Hansdatter Wesling
Død 173911.
     S.T.Dahl skriver at det er uvisst i hvilket ekteskap hun er født. Men, hvis antager at lagmann Hans Weslings første hustru hed Getrud Rehnes må hun antagelig være opkaldt efter hende, og følgelig må være en datter (den ældste?) af Weslings andet ægteskab. At hendes børn med Audun With angives at være født 1697 til 1701 bestyrker dette.

Gift _____med

Auden Torsteinson White
Født 164912.
Død 172111.
     Søn af Torstein Sebastiansen White og Dorothea Hansdatter (Bruun?).
     Auden Torsteinson brukte i 1696 halvparten av Åsgard, mea mora brukte den andre halvparten. Etter at mor hans døde i 1702 tok han over heile garden.12
     Om Auden veit vi frå ymse kjelder at han var ein drivande mann på mange baugar. Utanom gardsdrifta dreiv han ikkje så liten omsetnad med fisk og trelast, og sagbruk åtte han både heime på Åsgård og på Settem.13

Børn af Gjertrud Hansdatter Wesling og Auden Torsteinson White:

17.11.Hans Audensen, f. 1697
18.11.Bastian Audensen, f. 1699
19.11.Christen Audensen, f. 1701, d. 1745
12.1.
Ingeborg Hansdatter Wesling

Gift _____med

Jens Hansen Tausan
Født 166314.
Død 16 aug. 169715.
     Søn af Hans Nielssen Tausan og Birgitte Pedersdatter Skielderup.
     Hr. Jens Sogne-Præst paa Röraas fik Ingebor lagmand Hans Veslings Dotter.16

Børn af Ingeborg Hansdatter Wesling og Jens Hansen Tausan:

20.12.Hans Tausan

Generation 3.

13.7.
Beate Antoniette Irgens
Født 1688, Røros.6.
     I 1769 budde ho på Settemsøra med sin annen mann Knut Mikkelsen.17
     Men der var skifte 1741 efter Knut og Beate (også iflg. Hans Hyllbakk).
     Skifte 13 mar. 1741, Settemsøra18.

Gift 1° _____med

Bastian Michelsen With
Født 167119.
Død 173120.
     Søn af Michel (Michael) Sebastiansen With og Margrete Hansdatter Holm.
     Skifte 8 nov. 173120.

Gift 2° _____med

Knut Mikkelsen
     Skifte 13 mar. 1741, Settemsøra18.

Børn af Beate Antoniette Irgens og Bastian Michelsen With:

21.13.Michel Bastiansen (With), f. 1707, d. 1782
22.13.Niels Bastiansen With Brøndlund, f. 1711
23.13.Gjertrud Christine Bastiansdatter With, f. 1715
24.13.Henning Bastiansen With, f. 1718
25.13.Ingeborg Bastiansdatter With, f. 1724

Børn af Beate Antoniette Irgens og Knut Mikkelsen:

26.13.Beret Knutsdatter
14.9.
Hans Rasmussen Schjelderup
Født omkring 168521.
15.9.
Anna Kristine Rasmusdatter Schjelderup
Født omkring 168822.
16.9.
Niels Rasmussen Schjelderup
Født omkring 169223.
17.11.
Hans Audensen
Født 169711.
     Visstnok død ung.11
18.11.
Bastian Audensen
Født 169911.
     Død ugift og sinnsjuk. I 1737 hadde han eit barn med ei som heitte Brit Larsdotter. [Er dette den samme Brit Larsdotter der 1740 får et barn med Michel Bastiansen (With) på Settem gård.]11
19.11.
Christen Audensen
Født 170111.
Død 174524.
     Se Hans Hyldbakk: "Folk og heimar i Åsskard".

Gift _____med

Anna Johanne Conradsdatter Bæver
     Datter af Conrad Torsteinsen Bæver.
20.12.
Hans Tausan
     Myndig ved sin fasters skifte 8. april 1717, hvor der endvidere står: «farer med comisskaptein Henrich Henrichsen».25
     Skifte 1725-1733, Trondheim.26(Hans Jensen Tausan)..

Generation 4.

21.13.
Michel Bastiansen (With)
Født 170720.
Død 178217.
     I 1740 hadde Mikkel Bastianson eit barn med Brit Larsdotter Bø, som seiest å vera i familie med han gjennom svogerskap. Forsvaren hans skulda på drukkenskap «saa og at han er meget enfoldig og vankundig udi sin saligheds sag», men retten tok ikkje dette for god fisk og dømde han til å lide på yttarste formue etter loven. [Er dette den samme Brit Larsdotter der 1737 får et barn med Bastian Audensen på Åsgård gård.]17
     Se Hans Hyldbakk: "Folk og heimar i Åsskard".

Gift 1° _____med

Anna Catharina Henriksdatter Wulf
Død 176017.
     Datter af Henrik Pedersen Wulf og Barbara Isaksdatter Hals.

Utenfor ekteskap med

Brit Larsdatter

Gift 2° _____med

Ane Toresdatter

Børn af Michel Bastiansen (With) og Anna Catharina Henriksdatter Wulf:

27.21.Bastian Mikkelsen (With), f. 1735, Åsskard., d. 1781
28.21.Anna Catherine Michelsdatter (With), f. 1743, Åsskard.

Børn af Michel Bastiansen (With) og Brit Larsdatter:

29.21._____, f. 1740
22.13.
Niels Bastiansen With Brøndlund
Født 171120.
Begravet 12 dec. 1784, Hadsel ?27.
     Han kom til farsøstra Margrete i Hadsel og tok namnet Brøndlund. Han vart gjestgivar og kjøpmann i Vesterålen og etterkomarane hans skreiv seg dels for Brøndlund, dels Lockert.20
     Er muligens den Niels Brønlund som i 1740 var «tjener» hos foged Herman Randulff i Lekang, Hadsel og derefter leilending på gården Sortland i prestegjeldet av samme navn, inntil han i var handelsmann og ennå levde i 1780. Hans sønn, Robert Nielssøn Brønlund på Blokken, hadde 1. febr. 1789 et barn til dåpen i Hadsel kirke.28

Gift _____med

Sille (Zille) Maria Andersdatter (Lockert?)

Børn af Niels Bastiansen With Brøndlund og Sille (Zille) Maria Andersdatter (Lockert?):

30.22.Anders Lockert Nilsen Brønlund, f. 1747, Hadsel.
31.22.Elen Elisabet Nilsdatter Brønlund, f. 1748, Hadsel.
32.22.Bastian Nilsen Brøndlund, f. 1750, Nordland.
33.22.Jens Hasselberg Nilsen Brønlund, f. 1751, Hadsel., d. 1795
34.22.Bastian Nilsen Brøndlund, f. 1753, Nordland.
35.22.Elen Marie Nilsdatter Brønlund, f. 1757, Hadsel.
36.22.Robert Christian Nilsen Brønlund, f. 1760, Hadsel.
37.22.Elisabeth Marie Nilsdatter Brønlund, f. 1763, Hadsel.
23.13.
Gjertrud Christine Bastiansdatter With
Født 171520.
24.13.
Henning Bastiansen With
Født 171820.
     Henning og kona finn vi som inderstfolk i Settemsdalen i 1769.20

Gift _____med

Ane Ellingsdatter
25.13.
Ingeborg Bastiansdatter With
Født 172420.
     Ho var i 1731 hos farsøstra Margrete og vart seinare gift i Sparbu.20
26.13.
Beret Knutsdatter

Generation 5.

27.21.
Bastian Mikkelsen (With)
Født 1735, Settem, Åsskard.17.
Død 1781.
28.21.
Anna Catherine Michelsdatter (With)
Født 1743, Settem, Åsskard.29.
29.21.
___________
Født 174017.
30.22.
Anders Lockert Nilsen Brønlund
Født 3 apr. 1747, Grytting, Hadsel.29.
     Ifølge opptegnelser hos IGI - http://www.familysearch.com - het hans far Nils JENSEN Brønlund.
31.22.
Elen Elisabet Nilsdatter Brønlund
Født 2 feb. 1748, Hadsel.29.
     Ifølge opptegnelser hos IGI - http://www.familysearch.com - het hennes far Nils JENSEN Brønlund.
32.22.
Bastian Nilsen Brøndlund
Født 22 feb. 1750, Hadsel, Nordland.29.
     Ifølge opptegnelser hos IGI - http://www.familysearch.com - het hans far Nils JENSEN Brønlund.
33.22.
Jens Hasselberg Nilsen Brønlund
Født 5 sep. 1751, Hadsel.30,29,30.
Død 179531.
     Gjestgivar på Kvitnes.31
     Ifølge opptegnelser hos IGI - http://www.familysearch.com - het hans far Nils JENSEN Brønlund.

Gift 2 nov. 1779, Hadsel, Sortland.29 med

Kirsten Maria (Hasselberg?)

Børn af Jens Hasselberg Nilsen Brønlund og Kirsten Maria (Hasselberg?):

38.33.Nils Lockert Jensen Brønlund, f. 1780, Hadsel., d. 1859
39.33.Jakob Heptrum? Brønlund, f. 1782
40.33.Anne Birgitte Falch Jensdatter Brønlund, f. 1782, Hadsel.
41.33.Berte Christine Jensdatter Brønlund, f. 1783, Hadsel.
42.33.Sille Maria Brønlund, f. 1789
43.33.Malena Brønlund, f. 1789
44.33.Anders Lockert Jensen Brønlund, f. 1791, Hadsel.
34.22.
Bastian Nilsen Brøndlund
Født 31 dec. 1753, Hadsel, Nordland.29.
     Ifølge opptegnelser hos IGI - http://www.familysearch.com - het hans far Nils JENSEN Brønlund.
35.22.
Elen Marie Nilsdatter Brønlund
Født 2 jan. 1757, Hadsel.29.
     Ifølge opptegnelser hos IGI - http://www.familysearch.com - het hennes far Nils JENSEN Brønlund.
36.22.
Robert Christian Nilsen Brønlund
Født 28 dec. 1760, Hadsel.29.
     Hadde 1. febr. 1789 et barn til dåpen i Hadsel kirke.28
     Må være far til Hermichen Robertsdatter Brøndlund.

Børn af Robert Christian Nilsen Brønlund og _____:

45.36.Hermichen (Lisa) Elisabeth Robertsdatter Brønlund, f. 1793, Blokken i Sortland.
37.22.
Elisabeth Marie Nilsdatter Brønlund
Født 25 dec. 1763, Hadsel.29.
     Ifølge opptegnelser hos IGI - http://www.familysearch.com - het hennes far Nils JENSEN Brønlund.

Generation 6.

38.33.
Nils Lockert Jensen Brønlund
Født 3 sep. 1780, Grytting, Hadsel.32,29,32.
Død 185933.
     Nils Brønlund33
     Nils Brønlund var en stram og vakker kar og uvanlig reinferdig. "Som dreng hos Gregus Andersen i Svinøya hadde han et borkkar ståande i naustet med vatn i, og der bada han kvar dag om sommaren."34

Gift 181631 med

Mette Marie Elisabeth Henriksdatter Nasch
Født 179431.
Død 187231.
     Datter af Henrik Henriksen Nasch.

Børn af Nils Lockert Jensen Brønlund og Mette Marie Elisabeth Henriksdatter Nasch:

46.38.Anders Lockert Nielsen Brønlund, f. 1824, Hadsel.
39.33.
Jakob Heptrum? Brønlund
Født 1782.
40.33.
Anne Birgitte Falch Jensdatter Brønlund
Født 12 mai 1782, Grytting, Hadsel.29.

Gift omkring 1817, Hadsel.29 med

Hans Andreas (Qvidnos?)

Børn af Anne Birgitte Falch Jensdatter Brønlund og Hans Andreas (Qvidnos?):

47.40.Hans Christian Hansen Brønlund, f. 1818, Hadsel.
41.33.
Berte Christine Jensdatter Brønlund
Født 29 dec. 1783, Grytting, Hadsel.29.
42.33.
Sille Maria Brønlund
Født 1789.
43.33.
Malena Brønlund
Født 1789.
44.33.
Anders Lockert Jensen Brønlund
Født 30 jan. 1791, Grytting, Hadsel.29.

Gift 27 mai 1814, Bø/Hadsel.29 med

Hermichen (Lisa) Elisabeth Robertsdatter Brønlund
Født 1793, Blokken i Sortland.29.
     Datter af Robert Christian Nilsen Brønlund.

Børn af Anders Lockert Jensen Brønlund og Hermichen (Lisa) Elisabeth Robertsdatter Brønlund:

48.44.Serina Marie Andersdatter Brønlund, f. 1816, Hadsel.
45.36.
Hermichen (Lisa) Elisabeth Robertsdatter Brønlund
Født 1793, Blokken i Sortland.29.

Gift 27 mai 1814, Bø/Hadsel.29 med

Anders Lockert Jensen Brønlund
Født 30 jan. 1791, Grytting, Hadsel.29.
     Søn af Jens Hasselberg Nilsen Brønlund og Kirsten Maria (Hasselberg?).

Børn af Hermichen (Lisa) Elisabeth Robertsdatter Brønlund og Anders Lockert Jensen Brønlund er vist under Anders Lockert Jensen Brønlund (nr. 44).


Generation 7.

46.38.
Anders Lockert Nielsen Brønlund
Født 17 mar. 1824, Grytting, Hadsel.29.

Gift 1° 1846, Øvre Gimstad29 med

Anne Marta Iversdatter

Gift 2° 1876, Målselv, Nordland.29 med

Anne Johanna Olsdatter
47.40.
Hans Christian Hansen Brønlund
Født 7 sep. 1818, Hadsel.29.
48.44.
Serina Marie Andersdatter Brønlund
Født 5 sep. 1816, Hadsel.29.

Kilder og Noter
1Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 10
2Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 11
3Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 147. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
4Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 147, 151. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
5Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 151. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
6Email dat. 980329 : Erik Berg
7I skiftet etter Rasmus Schjelderup nevnes sølv merket: RNS AMW 1684.
8Sverre Mo Skrede: Noen annalistiske optegnelser om familiene Schjelderup og Bredal., s. 224. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift X (1946): 224-229
9Sverre Mo Skrede: Noen annalistiske optegnelser om familiene Schjelderup og Bredal., s. 226-227. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift X (1946): 224-229
1036 år gl. ved FT 1701.
11Hans Hyldbakk: Folk og Heimar i Åsskard, 2. utg. 1987., s. 260
12Hans Hyldbakk: Folk og Heimar i Åsskard, 2. utg. 1987., s. 259
13Hans Hyldbakk: Folk og Heimar i Åsskard, 2. utg. 1987., s. 259-260
14Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986)
15Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 446
16Gerhard Schøning (1722-1780). Det kgl. Bibliotek i København. Håndskriftssamling.: De Bullers og Balgers Slegte-Register
17Hans Hyldbakk: Folk og Heimar i Åsskard, 2. utg. 1987., s. 98
18Hans Hyldbakk: Folk og Heimar i Åsskard, 2. utg. 1987., s. 106
19Hans Hyldbakk: Folk og Heimar i Åsskard, 2. utg. 1987., s. 95
20Hans Hyldbakk: Folk og Heimar i Åsskard, 2. utg. 1987., s. 97
2111 år gl. ved farens skifte 11. juni 1696.
228 år gl. ved farens skifte 11. juni 1696.
234 år gl. ved farens skifte 11. juni 1696.
24Hans Hyldbakk: Folk og Heimar i Åsskard, 2. utg. 1987., s. 261
25Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller (nr. 7)., s. 297. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXVII (1980): 292-320
26Trondhjems Skifteprotokoll 10 (1725-33).
2779 år gl.
28K. Bloch: Utdrag av likpreken over sogneprest til Dverberg hr. Niels Olufssøn Bye. Med endel oplysninger om nordlandsslektene Bye og Brønlund., s. 332. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IX (1944): 321-333
29IGI - http://www.familysearch.com
30Ifølge Rolv Straume i Bø bygdebok er han født år 1741.
31Rolv Straume: Bø bygdebok, bind 2., s. 463
32Ifølge Rolv Straume, Bø bygdebok, er fødselsåret 1788.
33Rolv Straume: Bø bygdebok, bind 2., s. 463-472
34"Slektskap og anna i Bø" 1926.