© 2001 Simon Ellefsen

Wegner

Opdateret 6 Jul 2003.


Generation 1.

1.0.
Herman Wegner

Gift _____med

Anne Katrine Lihme

Børn af Herman Wegner og Anne Katrine Lihme:

2.1.Christian Wegner, f. 1696, Danmark, d. 1749

Generation 2.

2.1.
Christian Wegner
Født 1696, Svendborg på Fyn, Danmark1.
Død 17491.
     Resid. pastor i Sand fra 1725, i Ibbestad fra 1727 og sogneprest til Ibbestad fra 1735 til sin død.1
     Christian Wegner var f. ca. 1696 ved Svendborg på Fyen. Faren var sokneprest og provst samme sted. Sønnen fòr først til sjøs, men kom siden i Odense latinskole. Til examen theologicum fikk han haud illaudabilis og for demispreken laud. Han kom først til Oslo, siden til Bergen. 5. jan. 1725 ble han av biskop Peder Krog antatt til å preke i Bakke kirke og derpå kalt til visepastor til Sand.2
     I 1727 kom han til Astafjord som residerende pastor. Fra 1732 var han sokneprest her. Han døde 1749. Enken slo seg ned på Igeland som da var blitt presteenkegård for Astafjord.2
     Skifte 1750-1753, Ibestad prestegård, Ibestad sogn.3protokoll 1745-1803, legg 232..

Gift omkring 17251 med

Louise Charlotte Bremer
Født 1705, Ervik, Trondenes.4.
Død 1770, Ibestad, Astafjord.1,4.
     Datter af Frederik Adrian Bremer og Else Marie Wolf.
     S.H. Finne-Grønn skriver hun var født 1697. Tore Meyer skriver 1710. Hvis Tore Meyer har ret så skulle hun kun være ca. 15 år gl. da hun blev gift. I "Folk og Slekt i Trondenes" er hun født 1705.
     Skifte 1770-1772, Igeland, Astafjord.3protokoll 1745-1803, legg 366..

Børn af Christian Wegner og Louise Charlotte Bremer:

3.2.Peder Krog Wegner, f. 1729, Ibestad, d. 1808
4.2.Anna Katrine Kristiansdatter Wegner, f. 1730, Astafjord., d. 1802
5.2.Mathias Kristiansen Wegner, f. 1740, d. 1787
6.2.Else Marie Kristiansdatter Wegner, f. 1740, d. 1769
7.2.Sofia Amalia Kristiansdatter Wegner, f. 1746, Astafjord., d. 1786

Generation 3.

3.2.
Peder Krog Wegner
Født 1729, Ibestad5.
Død 18085.
     Gårdbruker på Vik, Ibestad.
     Stilling: Klokker
     Peder Krog Wegner, i femti år «den beste klokker som har amen sagt» i Ibestad kirke. Han både leste til oppbyggelse og holdt ei kirkebok som den kritiske provst Gunnar Berg roste for nøyaktighet.2
     Dessuten var han kyndig i latin, og det var han som gjorde alle ukonfirmerte unge menn til «hedninger».2
     Skifte 1808, Vik, Ibestad sogn.3protokoll 1805-1824, legg 92..

Gift 1° 17555 med

Ingeborg Sofia Jacobsdatter Faber
Født omkring 17306.
Død 17605.
     Datter af Jacob Rasmussen Faber og Berte (Birgitte) Sørensdatter Trane.

Gift 2° 17615 med

Olava Grønbech
Født 1732-1740, Tranøy el. Dyrøy, Troms5,6.
Død 17625.
     Skifte 1763, Vik, Astafjord.3protokoll 1745-1803, legg 274..

Gift 3° 6 okt. 1763, Ofoten, Nordland7 med

Elisabet Møller
Født 1741, Ofoten, Nordland5.
Død 18135.

Børn af Peder Krog Wegner og Ingeborg Sofia Jacobsdatter Faber:

8.3.Christian Fredrik Wegner, f. 1756, Igeland, d. 1756
9.3.Christian Friderich Wegner, f. 1757, Igeland, d. 1807
10.3.Jacob Wegner, f. 1759, Igeland, d. 1759

Børn af Peder Krog Wegner og Olava Grønbech:

11.3.Ingeborg Sofia Wegner, f. 1762, d. 1810

Børn af Peder Krog Wegner og Elisabet Møller:

12.3.Anna Katarina Pedersdatter Wegner, f. 1774, Ibestad, d. 1835
4.2.
Anna Katrine Kristiansdatter Wegner
Født 1730, Ibestad, Astafjord.5.
Død 1802.
     Skifte 1802-1805, Sletnes, Lenvik sogn.3protokoll 1805-1824, legg 3..

Gift 17605 med

Niels Stephensen Berg
Født 15 jul. 1714, Trondheim8.
Død 1766, Lenvik.
     Søn af Stephen Nielsen Berg.
     Ibestad i/på Ibestad, Astafjord. Bjorelvnes, Lenvik.
     Sogneprest til Lenvik 1760-66.
     Skifte 1767, Lenvik prestegård, Lenvik sogn.3protokoll 1745-1803, legg 331b..

[Gift 1° med Anne Marie Bogø (d. 1757); Gift 2° 1760 med Anna Katrine Kristiansdatter Wegner (1730 - 1802)].

Børn af Anna Katrine Kristiansdatter Wegner og Niels Stephensen Berg:

13.4.Christian Wegner Nilsen, f. _____
14.4.Steffen Herman Nilsen, f. _____
15.4.Nils Nilsen, f. _____
16.4.Lovise Charlotta Nilsdatter
5.2.
Mathias Kristiansen Wegner
Født 17405.
Død 17875.
     Gårdbruker på Selset, Ibestad. EFTERSLÆGT.
     Skifte 1785-1789, Selset nedre, Astafjord Tinglag.9protokollnr. 144, folio 372, etter «Mattias Weigner»..

Gift 17715 med

Karen Ediasdatter
Født 1744, Røkenes, Lavangen5.
Død 18225.
     Datter af Edias Jørgensen og Barbro Pedersdatter.

[Gift 1° 1771 med Mathias Kristiansen Wegner (1740 - 1787); Gift 2° 1788 med Einar Reinfeldt (f. 1755)].

Børn af Mathias Kristiansen Wegner og Karen Ediasdatter:

17.5.Kristianna Fredrikka Wegner, f. 1778, d. 1813
6.2.
Else Marie Kristiansdatter Wegner
Født 17405.
Død 17695.
     Skifte 1767-1776, Lia, Dyrøy Tinglag.9protokollnr. 142, folio 399..

Gift 4 nov. 176210 med

Jens Rasmussen Trane
Født omkring 172311.
Død 1806.
     Søn af Rasmus Pedersen Trane og Berit Olsdatter Heitman.
     Lia, Dyrøy. [Se Dyrøy bygdebok].
     Jens døde visstnok i 1806, men var da flytta fra Dyrøy.12

[Gift 1° 1750 med Mette Maria Iversdatter (Lech) (Harr) (1728 - 1761); Gift 2° 4 nov. 1762 med Else Marie Kristiansdatter Wegner (1740 - 1769); Gift 3° med Erica Christiane Nielsdatter Schytte (d. 1786); Gift 4° 5 aug. 1788 med Mette Olsdatter Nyested (1733 - 1804)].

Børn af Else Marie Kristiansdatter Wegner og Jens Rasmussen Trane:

18.6.Mette Marie Jensdatter Trane, f. 1765
19.6.Lovise Charlotte Jensdatter Trane, f. 1767, d. 1796
20.6.Berte Katrine Jensdatter Trane, f. 1769
7.2.
Sofia Amalia Kristiansdatter Wegner
Født 1746, Ibestad, Astafjord.5.
Død 17865.
     Skifte 1785-1789, Hilleshamn, Astafjord tinglag.9protokollnr. 144, folio 286b..

Gift 17765 med

Anton Friderich Coucheron
Født 17545.
Død 18095.
     ?? Han er vel barnebarn af oberst Anton Jacob de Coucheron, eller ??
     Hilleshamn, Gratangen.5
     Var iflg. en bestemt overlevering utdannet i sitt fag i Flensburg, kom ved 1775 eller kanskje noen tid før til Ibestad og bosatte seg her som gullsmed. I året 1780 fikk han bøxelseddel på halvparten av gården Hilleshavn.13

[Gift 1° 1776 med Sofia Amalia Kristiansdatter Wegner (1746 - 1786); Gift 2° 1797 med Elisabet Kristoffersdatter (1745 - 1812)].

Børn af Sofia Amalia Kristiansdatter Wegner og Anton Friderich Coucheron:

21.7.Kristianna Lovisa Coucheron, f. 1776, Astafjord.
22.7.Herman Fredrik Coucheron, f. 1779, Astafjord., d. 1853

Generation 4.

8.3.
Christian Fredrik Wegner
Født 1756, Igeland5.
Død 17565.
9.3.
Christian Friderich Wegner
Født 1757, Igeland5.
Død 18075.
     Gårdbruker på Vik, Ibestad.
     Skifte 1807-1808, Vik, Ibestad sogn.3protokoll 1805-1824, legg 111..

Gift 17805 med

Gidsken Katarina Bye
Født 176014.
     ? En søster til styrmann Peder Hansen Bye av Tranøy ?

Børn af Christian Friderich Wegner og Gidsken Katarina Bye:

23.9.Ingeborg Sofia Wegner, f. 1781, Astafjord., d. 1830
24.9.Anna Katarina Wegner, f. 1783, Astafjord.
25.9.Eilert Christian Borring Wegner, f. 1784, Astafjord., d. 1811
26.9.Iveranna Antonetta Wegner, f. 1788, Astafjord.
27.9.Benedigte Wegner, f. 1792, Astafjord.
10.3.
Jacob Wegner
Født 1759, Igeland5.
Død 17595.
11.3.
Ingeborg Sofia Wegner
Født 17625.
Død 18105.
12.3.
Anna Katarina Pedersdatter Wegner
Født 1774, Vik, Ibestad5.
Død 18355.

Gift 17925 med

Hans Andreas Johnsen Trane
Født 1763, Selset, Ibestad5.
Død 18125.
     Søn af John Olsen Trane og Marit Andersdatter.
     Gårdbruker på Rollnes, Ibestad.

[Gift 1° med Olava Arntsdatter (f. 1761); Gift 2° 1792 med Anna Katarina Pedersdatter Wegner (1774 - 1835)].

Børn af Anna Katarina Pedersdatter Wegner og Hans Andreas Johnsen Trane:

28.12.Johan Hanssen Trane, f. 1793, Ibestad, d. 1835
29.12.Christian Wegner Hansen Trane, f. 1795, Ibestad
30.12.Anna Elisabet Trane, f. 1797, Astafjord., d. 1868
31.12.Maria Trane, f. 1798, Ibestad
32.12.Bergitta Hansdatter Trane, f. 1799, Ibestad
33.12.Andrea Margrete Hansdatter Trane, f. 1802, Ibestad, d. 1802
34.12.Andreas Martinus Hanssen Trane, f. 1803, Ibestad, d. 1876
35.12.Else Maria Wegner Hansdatter Trane, f. 1805, Astafjord., d. 1875
36.12.Kristianna Fredrikka Hansdatter Trane, f. 1807, Ibestad, d. 1807
37.12.Peder Krog Wegner Hanssen Trane, f. 1808, Ibestad
13.4.
Christian Wegner Nilsen
Født _____, Lenvik prestgård15, døbt 17 jan. 1762, Lenvik kirke15.
14.4.
Steffen Herman Nilsen
Født _____, prestegården i Lenvik15, døbt 27 mar. 1763, Lenvik kirke15.
15.4.
Nils Nilsen
Født _____, Lenvik prestegård15, døbt 17 feb. 1765, Lenvik kirke15.
16.4.
Lovise Charlotta Nilsdatter
Døbt 15 jun. 1766, Lenvik kirke15.
17.5.
Kristianna Fredrikka Wegner
Født 17785.
Død 18135.

Gift 18065 med

Ole Anderssen Falk
Født 1761, Innergård, Salangen.5.
Død 18525.
     Søn af Anders Pedersen Falk og Grete Hansdatter.
     Innergård, Salangen.

[Gift 1° 1794 med Anna Maria Baltsersdatter (1760 - 1805); Gift 2° 1806 med Kristianna Fredrikka Wegner (1778 - 1813); Gift 3° omkr. 1815 med Mette Maria Mikkelsdatter (1773 - 1833)].

Børn af Kristianna Fredrikka Wegner og Ole Anderssen Falk:

38.17.Anna Maria Olsdatter, f. 1806, Salangen.
39.17.Karen Kirstina Olsdatter, f. 1808, Salangen., d. 1812
40.17.Petter Kristian Olsen, f. 1810, d. 1810
41.17.Hans Andreas Olsen, f. 1811, Salangen.
18.6.
Mette Marie Jensdatter Trane
Født 176511.
     Gift med søskendebarn.11

Gift _____med

Hans Henrik Brox
Født 1761, Tussøy11.
Død 181111.
     Jekteskipper og handelsmann på Tussøya.11
19.6.
Lovise Charlotte Jensdatter Trane
Født 176711.
Død 1796-179711.
     Skifte 1798-1804, Torsken?, Torsken Tinglag.9protokollnr. 148, folio 49..

Gift 178710 med

Hans Østensen Heitmann
Født 1752, Sund i Hemnes.16.
Død 179511.
     Søn af Østen Olsen og Rebecha Hansdatter Heitmann.
     Lavoll i Berg.11
     Jektestyrmann, kom frå Dyrøy. Han bygsla heile Lavoll og budde på Straumsnes i Berg. I 1792 døde han, og kona satt med bruket til ho fall frå i 1796.17

Børn af Lovise Charlotte Jensdatter Trane og Hans Østensen Heitmann:

42.19.Østen Hansen Heitmann, f. omkr. 1789
43.19.Erika Hansdatter Heitmann, f. omkr. 1791
20.6.
Berte Katrine Jensdatter Trane
Født 176910.
     Død 14 dager gml.10
21.7.
Kristianna Lovisa Coucheron
Født 1776, Ibestad, Astafjord.5.
     Var 1801 i huset hos Jens Bing Dons, Hamnvik.13

Gift 18055 med

Jens Olsen (Trane)
Født 1775, Fugleberg, Ibestad.5.
Død 18115.
     Bolla, Ibestad.

Børn af Kristianna Lovisa Coucheron og Jens Olsen (Trane):

44.21.Ole Severin Jenssen Trane, f. 1806, Astafjord., d. 1882
45.21.Anton Fredrik Jenssen Trane, f. 1809, Ibestad.
46.21.Sofia Maria Wegner Jensdatter Trane, f. 1810, Ibestad., d. 1811
22.7.
Herman Fredrik Coucheron
Født 1779, Ibestad, Astafjord.5.
Død 18535.

Utenfor ekteskap med

Jonetta Johnsdatter
Født 17755.
Død 18125.
     Datter af John Davidsen og Elisabet Kristoffersdatter.

[Gift 1° med Herman Fredrik Coucheron (1779 - 1853); Gift 2° 1806 med Andreas Pedersen (1777 - 1852)].

Gift 1° 18075 med

Anne Katrine Henriksdatter
Født 1776, Kjøtta, Trondenes.5.
Død 18385.
     Datter af Henrik Jakobsen og Marie Knutsdatter.

Børn af Herman Fredrik Coucheron og Jonetta Johnsdatter:

47.22.Hanna Fredrikka Coucheron, f. 1805, (Astafjord?)., d. 1813

Børn af Herman Fredrik Coucheron og Anne Katrine Henriksdatter:

48.22.Anton Fredrik Coucheron, f. 1809, Astafjord.
49.22.Henrik Lind Coucheron, f. 1811, Gratangen., d. 1881
50.22.Sofia Amalie Hermansdatter Coucheron, f. 1813, Astafjord.
51.22.Hanna Maria Hermansdatter Coucheron, f. 1816, Astafjord.
52.22.Marit Coucheron, f. 1818, Astafjord., d. 1863
53.22.Kornelia Coucheron, f. 1822, Astafjord.

Generation 5.

23.9.
Ingeborg Sofia Wegner
Født 1781, Vik, Astafjord.14.
Død 183018,14.
     Ingeborg Wegner døde visstnok ca. 1830.18

Gift 1° 180719 med

Peder Slangerup Nilssen
Født omkring 1777, Ure, Buksnes.20,21.
Død omkring 181820,21.
     Søn af Nils Pedersen (Slangerup?) og Elen Arntsdatter.
     Peder tjente som ugift i 1801 hos broren Arnt Schjøning Nilsen på Barøy. 20. juni 1806 fikk han bevilling på et gjestgiveri på Staksvollholmen i Tjeldsund. 4. sept. 1807 fikk han husmannseddel hos pastor Jakob Schytte, og satt her til sin død ca. 1818.
     Skifte 15 jul. 181820Skifte nevner bare enka og datra Kristiana..

Gift 2° 29 dec. 1818, Staksvold, Tjeldsund., efter Kgl. bevilling hjemme i huset på Staksvold uden forudgående tillysning fra prekestolen.18 med

Hans Danielsen
Født 28 aug. 178218.
     30. mai 1820 fikk han hos pastor Schjelderup ®forpaktningskontrakt¯ på den halve våga på Staksvold i Tjeldsund for 2 år, fra 24. mai 1820 til 24. mai 1822.18

Børn af Ingeborg Sofia Wegner og Peder Slangerup Nilssen:

54.23.Kristiana Fredrikke Pedersdatter, f. 1807
55.23.Elen Kathrine Pedersdatter, f. 1808, d. 1808

Børn af Ingeborg Sofia Wegner og Hans Danielsen:

56.23.Anna Elisabeth Møller Hansdatter, f. 1819
24.9.
Anna Katarina Wegner
Født 1783, Vik, Astafjord.14.
25.9.
Eilert Christian Borring Wegner
Født 1784, Vik, Astafjord.14.
Død 181114.
26.9.
Iveranna Antonetta Wegner
Født 1788, Vik, Astafjord.14.

Gift 181122 med

Hans Kristian Hindberg
Født 1772, Djupvik nordre, Dyrøy.23.
Død 185523.
     Søn af Jon Pedersen Hindberg og Adelus Reinholtsdatter.
     Djupvik nordre, Dyrøy.
27.9.
Benedigte Wegner
Født 1792, Vik, Astafjord.14.
28.12.
Johan Hanssen Trane
Født 1793, Rollnes, Ibestad5.
Død 18355.

Gift 18195 med

Serina Kirstina Sørensdatter
Født 1794, Bolla, Ibestad5.
Død 18325.
     Datter af Søren Mortensen og Johanna Everina Hansdatter Starup.
29.12.
Christian Wegner Hansen Trane
Født 1795, Rollnes, Ibestad5, døbt 25 mai 1795, Ibestad24,25.
     Christian Wegner Hansen Trane, konfirmert Allehelgensdag 1813, reiste 1818 til Finnmark, gift 1843 med Gjertrud Margareta Persdatter, Nesseby, f. 1824.25

Utenfor ekteskap med

Bergitta Dortea Andersdatter
Født 18055.
Død 18675.

[Gift 1° med Christian Wegner Hansen Trane (f. 1795); Gift 2° 1823 med Simon Jenssen (1801 - 1869)].

Gift 1° 184325 med

Gjertrud Margareta Pedersdatter
Født 18245,25.

Børn af Christian Wegner Hansen Trane og Bergitta Dortea Andersdatter:

57.29.Bendiks Kristiansen Trane, f. 1820, Ibestad, d. 1820, Ibestad

Børn af Christian Wegner Hansen Trane og Gjertrud Margareta Pedersdatter:

58.29.Ane Katrine Trane, f. 1844, d. 1914
30.12.
Anna Elisabet Trane
Født 1797, Rollnes, Ibestad, Astafjord.26.
Død 186826.

Gift 182127 med

Kristian Pedersen Falk
Født 1788, Rollnes, Astafjord.28.
Død 186628.
     Søn af Peder Kristensen Falk og Anna Marta Johnsdatter Trane.

Børn af Anna Elisabet Trane og Kristian Pedersen Falk:

59.30.Kristianna Fredrikka Kristiansdatter Falk, f. 1816, Astafjord., d. 1889
60.30.Peder Kristiansen Falk, f. 1819, Astafjord., d. 1903
61.30.Johan Kristiansen Falk, f. 1821, Astafjord., d. 1853
62.30.Maria Kristiansdatter Falk, f. 1824, Astafjord., d. 1828
63.30.Maren Anna Kristiansdatter Falk, f. 1831, Astafjord., d. 1870
31.12.
Maria Trane
Født 1798, Rollnes, Ibestad5.
     Efterslægt.

Gift _____5med

Abraham Wadel
32.12.
Bergitta Hansdatter Trane
Født 1799, Rollnes, Ibestad5.
33.12.
Andrea Margrete Hansdatter Trane
Født 1802, Rollnes, Ibestad5.
Død 18025.
34.12.
Andreas Martinus Hanssen Trane
Født 1803, Rollnes, Ibestad5.
Død 18765.

Gift 18305 med

Hanna Fredrikka Starup
Født 18095.
Død 18515.
     Datter af Petter Kristian Starup og Maren Kirstina Mikkelsdatter Skamfer.
     7 børn, se Astafjord Bygdebok.
35.12.
Else Maria Wegner Hansdatter Trane
Født 1805, Rollnes, Ibestad, Astafjord.5.
Død 18755.
     3 børn med Isak Larssen, se Astafjord Bygdebok.

Utenfor ekteskap med

Hans Pettersen Starup
Født 1802, Dyrstad, Ibestad, Astafjord.5.
Død 18465.
     Søn af Petter Kristian Starup og Maren Kirstina Mikkelsdatter Skamfer.

[Gift 1° med Else Maria Wegner Hansdatter Trane (1805 - 1875); Gift 2° 1829 med Synnøve Maria Ediasdatter (1805 - 1874)].

Utenfor ekteskap med

Morten Andreas Sørensen
Født 1795, Bolla Ytre, Ibestad5.
Død 18875.
     Søn af Søren Mortensen og Johanna Everina Hansdatter Starup.

[Gift 1° med Else Maria Wegner Hansdatter Trane (1805 - 1875); Gift 2° 1828 med Alette Sofia Stensdatter Parelius (1808 - 1891)].

Gift 1° 18315 med

Isak Larssen
Født 1801, Fugleberg, Ibestad5.
Død 18405.

Børn af Else Maria Wegner Hansdatter Trane og Hans Pettersen Starup:

64.35.Elisabet Møller Hansdatter Starup, f. 1823, Astafjord., d. 1896

Børn af Else Maria Wegner Hansdatter Trane og Morten Andreas Sørensen:

65.35.Maren Andrea Mortensdatter, f. 1826, Ibestad, d. 1909
36.12.
Kristianna Fredrikka Hansdatter Trane
Født 1807, Rollnes, Ibestad5.
Død 18075.
37.12.
Peder Krog Wegner Hanssen Trane
Født 1808, Rollnes, Ibestad5.
38.17.
Anna Maria Olsdatter
Født 1806, Innergård, Salangen.5.
     Efterslægt.

Gift 18345 med

Jakob Ole Trane Gabrielsen
Født 1797, Vestnes, Bjarkøy.5.
Død 18495.
     Søn af Gabriel Jenssen og Kirsten Mortensdatter Trane.
     Innergård i Salangen, Astafjord. Faksfjord, Dyrøy.
     Etterslekt, se Astafjord og Dyrøy bygdebok.
39.17.
Karen Kirstina Olsdatter
Født 1808, Innergård, Salangen.5.
Død 18125.
40.17.
Petter Kristian Olsen
Født 18105.
Død 18105.
41.17.
Hans Andreas Olsen
Født 1811, Innergård, Salangen.5.
     Innergård, Salangen. Efterslægt.
42.19.
Østen Hansen Heitmann
Født omkring 178917.
     Oppfostret hos mosteren Mette Trane i Tussøya.
43.19.
Erika Hansdatter Heitmann
Født omkring 179117.
     Oppfostret hos mosteren Mette Trane i Tussøya.
44.21.
Ole Severin Jenssen Trane
Født 1806, Rollnes, Astafjord.5.
Død 18825.

Gift 18375 med

Nikoline Pedersdatter
Født 1817, Hamnvik, Astafjord.5.
Død 18845.
45.21.
Anton Fredrik Jenssen Trane
Født 1809, Bolla, Ibestad.5.
46.21.
Sofia Maria Wegner Jensdatter Trane
Født 1810, Bolla Ytre, Ibestad.5.
Død 18115.
47.22.
Hanna Fredrikka Coucheron
Født 1805, Grimjord, (Astafjord?).5.
Død 18135.
48.22.
Anton Fredrik Coucheron
Født 1809, Hilleshamn, Astafjord.5.
     Hilleshamn, Gratangen, Astafjord; Kvæfjord, Troms.

Gift 18335 med

Mikol Maria Sørensdatter
Født 1806, Foldvik, Astafjord.5.
     Datter af Søren Mikkelsen og Berit Maria Jensdatter Trane.

Børn af Anton Fredrik Coucheron og Mikol Maria Sørensdatter:

66.48.Søren Mikal Coucheron, f. 1833, d. 1833
67.48.Herman Søren Antonsen, f. 1833
68.48.Søren Mikal Antonsen, f. 1836, Astafjord.
69.48.Anne Bergitte Antonsdatter, f. 1847, Astafjord.
49.22.
Henrik Lind Coucheron
Født 1811, Hilleshamn, Gratangen.5.
Død 18815.
     Hilleshamn, Gratangen.

Gift 18445 med

Pernille Mikkelsdatter
Født 1817, Lavik, Gratangen.5.
Død 19005.
50.22.
Sofia Amalie Hermansdatter Coucheron
Født 1813, Hilleshamn, Astafjord.5.
     Bodde (en tid) i «Bogen», der «Amalieberget» er oppkalt etter ho.29

Utenfor ekteskap med

Johan Jakobsen

Gift 1° omkring 18445 med

Andreas Torgersen
Født omkring 1807, Alstadhaug eller Skogn prgj.30,29.
Død 18875.
     Finnland, Dyrøy, Troms.
     Fra Alstadhaug eller Skogn prgj.29
     Andreas og Sofie satt som husmannsfolk på Finnland, Dyrøy fra ca. 1850. De hadde tidligere holdt til på Brøstad og på Mobakken. Plassen deres lå visstnok i Finnlandsvika under bnr. 2.29
     Andreas måtte få understøttelse fra fattigkassen fra 1869. Han var trolig ute av stand til å arbeide og dermed forsørge familien. Det førte til at han og Sofie ikke lenger kunne bo sammen, da hun fremdeles var i stand til å «hjelpe seg selv». 11. oktober 1869 vedtok fattigkommisjonen at boet deres måtte skiftes for at fattigvesenets tarv skulle bli tatt vare på. Andreas sin båt var alt beslaglagt og solgt av kommisjonen for 5 daler. I august året etter blei Sofie og Andreas innkalt til møte i kommisjonen. Her framla de en fortegnelse over deres felles eiendeler, foretatt av Hans P. Monsen på Stien. De blei taksert for 68 daler. Her under ei stue med skott verd 35 spdl. og et fjøs med lade til 8 daler. Det blei fatta flg. beslutning: «Konen beholder Fjøset, som hun agter at flytte og indrede til Bolig for sig, ligeledes beholder hun det Løsøre hun finder personlig brug for, nemlig et Traug, et Bagstebord, en Skjæring og en Ildtang. De øvrige Gjenstande blive snarest muligt at sætte paa Auktion, hvorved for det første kan vindes Midler til at sætte Fjøset istand til Bolig for Konen og forsyne samme med en Kogeovn». Andreas havna på omgangslegd med ei årlig utgift for fattigkommisjonen på 15 daler i de første åra. I 1874 søkte kommisjonen å få refundert utgiftene for Andreas hos sønnene i Hammerfest og i Salangen. Andreas gikk på legd på Dyrøya til sin død.31

Børn af Sofia Amalie Hermansdatter Coucheron og Johan Jakobsen:

70.50.Jonatine Johansdatter, f. 1836, Gratangen.

Børn af Sofia Amalie Hermansdatter Coucheron og Andreas Torgersen:

71.50.Torger Adolf Kristian Andreassen, f. 1845, Dyrøy.
72.50.Karl Johan Andreassen, f. 1847, Dyrøy.
73.50.Herman Fredrik Coucheron, f. 1849, Dyrøy.
74.50.Ragnhild Andreasdatter, f. 1852, Troms.
75.50.Johan Theodor Andreassen, f. 1855, Troms.
51.22.
Hanna Maria Hermansdatter Coucheron
Født 1816, Hilleshamn, Astafjord.5.
     Hun hadde hos seg en del billeder og saker etter gullsmeden (farfar) Coucheron. Alt brente med lensmannens hus.13

Gift omkring 18455 med

Kristoffer Andreassen
Født 18155.
     Kaldfarnes, Torsken.5
     Lensmann i Torsken.13

Børn af Hanna Maria Hermansdatter Coucheron og Kristoffer Andreassen:

76.51.Anna Kirstine Kristoffersdatter (Andreassen), f. 1851, Torsken.
52.22.
Marit Coucheron
Født 1818, Hilleshamn, Astafjord.5.
Død 18635.

Gift 18475 med

Hans Andreas Mikkelsen
Født 1823, Lavik, Astafjord.5.
Død 18675.
     Lavik, Gratangen i Astafjord.5

[Gift 1° 1847 med Marit Coucheron (1818 - 1863); Gift 2° 1863 med Maren Kristense Nilsdatter (1816 - 1865)].

Børn af Marit Coucheron og Hans Andreas Mikkelsen:

77.52.Anna Kristine Hansdatter, f. 1847, Astafjord.
78.52.Mikal Hanssen, f. 1849, Astafjord.
79.52.Jakob Lind Hanssen, f. 1852, Astafjord.
80.52.Henriette Fredrikke Hansdatter, f. 1857, Astafjord.
53.22.
Kornelia Coucheron
Født 1822, Hilleshamn, Astafjord.5.

Gift omkring 18455 med

Tobias Klemmetsen
Født 18235.
     Medby, Torsken.5

Børn af Kornelia Coucheron og Tobias Klemmetsen:

81.53.Teomine Kornelia Tobiasdatter, f. 1853, Torsken.

Generation 6.

54.23.
Kristiana Fredrikke Pedersdatter
Født 21 sep. 180720.

Gift _____med

K. P. Jensen
     Tinglyste på hausttinget 6.-7. sept. 1831, avkall (kvittering) på Kristiana Fredrikkes vegne for arv 290 Spd. 3 ort 2 sk.
55.23.
Elen Kathrine Pedersdatter
Født 3 okt. 180820.
Død dec. 180820.
56.23.
Anna Elisabeth Møller Hansdatter
Født 12 jun. 181918.
57.29.
Bendiks Kristiansen Trane
Født 1820, Hamnvik, Ibestad5.
Død 1820, Hamnvik, Ibestad5.
58.29.
Ane Katrine Trane
Født 184425.
Død 191425.

Gift _____25med

Nils Eriksen
Født 183625.
Død 188825.
59.30.
Kristianna Fredrikka Kristiansdatter Falk
Født 1816, Rollnes, Ibestad, Astafjord.32.
Død 188932.
60.30.
Peder Kristiansen Falk
Født 1819, Rollnes, Ibestad, Astafjord.5.
Død 19035.

Gift 1° 185533 med

Synnøve Maria Jensdatter
Født 1828, Breivoll, Ibestad, Astafjord.5.
Død 18575.

Gift 2° 185934 med

Ingeborg Anna Starup
Født 1831, Dyrstad, Ibestad, Astafjord.5.
Død 18915.
     Datter af Hans Pettersen Starup og Synnøve Maria Ediasdatter.

[Gift 1° med Laurits Leganger Uckermann; Gift 2° 1859 med Peder Kristiansen Falk (1819 - 1903)].

Børn af Peder Kristiansen Falk og Synnøve Maria Jensdatter:

82.60._____, f. 1855, Astafjord., d. 1855
83.60._____, f. 1856, Astafjord., d. 1856
84.60.Simon Martin Pedersen Falk, f. 1857, Astafjord., d. 1857

Børn af Peder Kristiansen Falk og Ingeborg Anna Starup:

85.60.Kristian Fredrik Pedersen, f. 1861, Astafjord.
86.60.Serina Maria Pedersdatter Falk, f. 1864, Astafjord.
87.60.Anna Elisabet Pedersdatter Falk, f. 1869, Astafjord., d. 1883
88.60.Johanna Starup Pedersdatter Falk, f. 1872, Astafjord.
61.30.
Johan Kristiansen Falk
Født 1821, Rollnes, Ibestad, Astafjord.27.
Død 185327.
62.30.
Maria Kristiansdatter Falk
Født 1824, Rollnes, Ibestad, Astafjord.27.
Død 182827.
63.30.
Maren Anna Kristiansdatter Falk
Født 1831, Rollnes, Ibestad, Astafjord.27.
Død 187027.

Gift 186635 med

John Jørgen Hanssen
Født 1830, Elvenes, Skånland, Astafjord.36.
Død 190736.

Børn af Maren Anna Kristiansdatter Falk og John Jørgen Hanssen:

89.63.Maren Anna Johnsdatter, f. 1870, Astafjord., d. 1928
64.35.
Elisabet Møller Hansdatter Starup
Født 1823, Rollnes, Ibestad, Astafjord.5.
Død 18965.

Gift 1° 184537 med

Petter Jonas Hanssen
Født 18195.
Død 1859.

Gift 2° 186038 med

Andreas Jonassen Falk
Født 1824, Lilleskog, Ibestad, Astafjord.5.
Død 18925.
     Søn af Jonas Pedersen Falk og Kirsten Maria Andersdatter.

Børn af Elisabet Møller Hansdatter Starup og Petter Jonas Hanssen:

90.64.Johanna Bergitte Pettersdatter, f. 1850, Ibestad.

Børn af Elisabet Møller Hansdatter Starup og Andreas Jonassen Falk:

91.64.Petter Johan Andreassen Falk, f. 1861, Astafjord., d. 1890
65.35.
Maren Andrea Mortensdatter
Født 1826, Bolla, Ibestad5.
Død 19095.

Gift 18605 med

Hans Peter Gotfredsen
Født 18345.
Død 19075.
66.48.
Søren Mikal Coucheron
Født 18335.
Død 18335.
67.48.
Herman Søren Antonsen
Født 18335.
     Steinfjord, Berg, Troms.

Gift omkring 18615 med

Berit Maria Samuelsdatter
Født 18375.
68.48.
Søren Mikal Antonsen
Født 1836, Hilleshamn, Astafjord.5.
     Steinfjord, Berg, Troms.

Gift omkring 18585 med

Karoline Jensdatter
Født 18385.

Børn af Søren Mikal Antonsen og Karoline Jensdatter:

92.68.Sigvart Kristian Sørensen, f. 1867, Troms.
69.48.
Anne Bergitte Antonsdatter
Født 1847, Hilleshamn, Astafjord.5.

Gift omkring 18845 med

Ole Johan Johannessen
Født 18455.
     Steinfjord, Berg, Troms.5
70.50.
Jonatine Johansdatter
Født 1836, Hilleshamn, Gratangen.5.
71.50.
Torger Adolf Kristian Andreassen
Født 1845, Mobakken, Dyrøy.5,29.
     I 1863 sto han tiltalt for å ha stjålet fem bomullstørklær fra ei hylle på butikken i Kastneshamn.29
     Skomakermester i Hammerfest.29

Gift _____med

Anna Pauline Jenssen
Født 1842, Tromsø.5,29.

Børn af Torger Adolf Kristian Andreassen og Anna Pauline Jenssen:

93.71.Antonius Martin Torgersen, f. 1874, Finnmark.
72.50.
Karl Johan Andreassen
Født 1847, Mobakken, Dyrøy.29.
     På Stien 1865; skredder i Hammerfest.29
73.50.
Herman Fredrik Coucheron
Født 1849, Brøstad, Dyrøy.5,29.
     Oppfostra i Hilleshamn hos morbroren Henrik Hermansen. Lærer, bosat i Salangen.29

Gift 18745 med

Teomine Kornelia Tobiasdatter
Født 1853, Medby, Torsken.5.
     Datter af Tobias Klemmetsen og Kornelia Coucheron.

Børn af Herman Fredrik Coucheron og Teomine Kornelia Tobiasdatter:

94.73.Hilda Marie Coucheron, f. 1875, Astafjord.
95.73.Anker Tormod Coucheron, f. 1877, Astafjord.
96.73.Helga Petrine Hermansdatter Coucheron, f. 1880, Astafjord.
97.73.Kornelia Sofie Coucheron, f. 1882, Astafjord., d. 1926
98.73.Håkon Tormod Coucheron, f. 1884, Astafjord.
99.73.Emil Johan Coucheron, f. 1886, Astafjord.
100.73.Julie Marie Coucheron, f. 1888, Astafjord.
101.73.Henny Kristine Coucheron, f. 1890, Astafjord.
102.73.Katea Johanna Coucheron, f. 1893, Astafjord.
103.73.Adjon Fredrik Coucheron, f. 1896, Astafjord.
74.50.
Ragnhild Andreasdatter
Født 1852, Dyrøy, Troms.5,29.
     Kom til Hilleshamn i Astafjord.5
     Tjente i Bjørkebakken 1865. Bodde som innerst på Finnland i Dyrøy hos mora på 1870-tallet.29

Gift _____med

Nils Berg Manasesen
Født 184129.
     Fra Torsken.29

Børn af Ragnhild Andreasdatter og Nils Berg Manasesen:

104.74.Hilda Petrine Lind Nilsdatter, f. 1876
75.50.
Johan Theodor Andreassen
Født 1855, Finnland, Dyrøy, Troms.5.
     Kom til Hilleshamn i Astafjord.5
     Tjente hos Baltzer O. Martinussen 1875. Utvandra til Amerika 1879.29
76.51.
Anna Kirstine Kristoffersdatter (Andreassen)
Født 1851, Torsken.5.
     Gift på Breivoll, Astafjord.5

Gift omkring 18905 med

Helge Peder Hallesen
Født 18535.
     Ibestad, Astafjord.5

Børn af Anna Kirstine Kristoffersdatter (Andreassen) og Helge Peder Hallesen:

105.76.Helge Hallesen (Helgesen), f. 1888
106.76.Halle Helgesen (Hallesen), f. 1891, Astafjord.
77.52.
Anna Kristine Hansdatter
Født 1847, Lavik, Astafjord.5.

Gift 18685 med

Ole Anton Esaiassen
Født 1844, Hestnes, Astafjord.5.
     Til Dakota, Amerika.5

Børn af Anna Kristine Hansdatter og Ole Anton Esaiassen:

107.77.Hansine Mikaline Magdalene Olsdatter, f. 1870, Astafjord.
108.77.Esaias Eivind Olsen, f. 1874, Astafjord.
109.77.Joakime Kristine Olsdatter, f. 1876, Astafjord., d. 1878
110.77.Herman Ludvig Peter Olsen, f. 1878, Astafjord.
111.77.Jentoft Karenius Meier Olsen, f. 1881, Astafjord.
112.77.Alanda Oline Hilbertine Olsdatter, f. 1884, Astafjord.
113.77.Charlotte Marie Olsdatter, f. 1886, Astafjord.
114.77.Ingvard Kornelius Olsen, f. 1886, Astafjord.
78.52.
Mikal Hanssen
Født 1849, Lavik, Astafjord.5.
     Til Amerika.5
79.52.
Jakob Lind Hanssen
Født 1852, Lavik, Astafjord.5.

Gift 18725 med

Jakobine Marie Andreasdatter
Født 1852, Selnes, Astafjord.5.

Børn af Jakob Lind Hanssen og Jakobine Marie Andreasdatter:

115.79.Karl Magnus Jakobsen, f. 1873, Astafjord.
116.79.Anna Kristine Jakobsdatter, f. 1875, Astafjord.
80.52.
Henriette Fredrikke Hansdatter
Født 1857, Lavik, Astafjord.5.
     Til Amerika.5
81.53.
Teomine Kornelia Tobiasdatter
Født 1853, Medby, Torsken.5.

Gift 18745 med

Herman Fredrik Coucheron
Født 1849, Brøstad, Dyrøy.5,29.
     Søn af Andreas Torgersen og Sofia Amalie Hermansdatter Coucheron.
     Oppfostra i Hilleshamn hos morbroren Henrik Hermansen. Lærer, bosat i Salangen.29

Børn af Teomine Kornelia Tobiasdatter og Herman Fredrik Coucheron er vist under Herman Fredrik Coucheron (nr. 73).


Generation 7.

82.60.
___________
Født 1855, Rollnes, Ibestad, Astafjord.5.
Død 18555.
83.60.
___________
Født 1856, Rollnes, Ibestad, Astafjord.5.
Død 18565.
84.60.
Simon Martin Pedersen Falk
Født 1857, Rollnes, Ibestad, Astafjord.5.
Død 18575.
85.60.
Kristian Fredrik Pedersen
Født 1861, Rollnes, Ibestad, Astafjord.5.

Gift 188539 med

Sofia Maria Stensdatter Parelius
Født 1864, Bolla, Ibestad, Astafjord.5.
Død 19305.

Børn af Kristian Fredrik Pedersen og Sofia Maria Stensdatter Parelius:

117.85.Anne Elisabet Falck, f. 1885, Astafjord.
118.85.Iver Alfred Falck, f. 1890, Astafjord.
86.60.
Serina Maria Pedersdatter Falk
Født 1864, Rollnes, Ibestad, Astafjord.5.

Gift 188540 med

Hans Kristian Iversen
Født 1861, Rollnes, Ibestad, Astafjord.5.
87.60.
Anna Elisabet Pedersdatter Falk
Født 1869, Rollnes, Ibestad, Astafjord.5.
Død 18835.
88.60.
Johanna Starup Pedersdatter Falk
Født 1872, Rollnes, Ibestad, Astafjord.5.

Gift 189941 med

Ludvig Isaksen
Født 1873, Bolla, Ibestad, Astafjord.5.

Børn af Johanna Starup Pedersdatter Falk og Ludvig Isaksen:

119.88.Erling Andreas Isaksen, f. 1899, Astafjord.
120.88.Hans Martin Isaksen, f. 1901, Astafjord., d. 1927
121.88.Hjørdis Lovise Kristine Isaksen, f. 1911, Astafjord.
89.63.
Maren Anna Johnsdatter
Født 1870, Rollnes, Ibestad, Astafjord.35.
Død 192835.

Gift 189442 med

Hans Mateus Hanssen
Født 1868, Rollnes, Ibestad, Astafjord.43.
90.64.
Johanna Bergitte Pettersdatter
Født 1850, Bolla, Ibestad.5.

Gift 18725 med

Augustinus Røgh
Født 1840, Rollnes, Ibestad.5.
Død 19005.
     Søn af Johan Kristian Augustinussen Røgh og Elisabeth Rebekka Johnsen.
     Selset, Ibestad. Etterslekt (10 børn), se Astafjord bygdebok.

Børn af Johanna Bergitte Pettersdatter og Augustinus Røgh:

122.90.Magna Kristine Røgh, f. 1890, Astafjord.
91.64.
Petter Johan Andreassen Falk
Født 1861, Bolla, Ibestad, Astafjord.5.
Død 18905.

Gift 188744 med

Ottelia Martina Hansdatter
Født 18655.
92.68.
Sigvart Kristian Sørensen
Født 1867, Berg, Troms.5.
     Kom til Klåpen, Ibestad.5
93.71.
Antonius Martin Torgersen
Født 1874, Hammerfest, Finnmark.5.
     Kråkrø, Astafjord.5

Gift 19095 med

Johanna Danhilda Eliseusdatter
Født 18825.

Børn af Antonius Martin Torgersen og Johanna Danhilda Eliseusdatter:

123.93.Anny Ragnhilde Sofie Torgersen, f. 1907, Astafjord.
124.93.August Johan Torgersen, f. 1911, Astafjord., d. 1917
125.93.Josefine Danhilde Torgersen, f. 1913, Astafjord.
126.93.Torger August Johan Torgersen, f. 1918, Astafjord.
94.73.
Hilda Marie Coucheron
Født 1875, Hilleshamn, Astafjord.5.
95.73.
Anker Tormod Coucheron
Født 1877, Hilleshamn, Astafjord.5.
96.73.
Helga Petrine Hermansdatter Coucheron
Født 1880, Hilleshamn, Astafjord.5.
     Til Sydvaranger, Sydvaranger i Finnmark.5
97.73.
Kornelia Sofie Coucheron
Født 1882, Hilleshamn, Astafjord.5.
Død 19265.
98.73.
Håkon Tormod Coucheron
Født 1884, Kråkrø, Astafjord.5.
     Til Amerika.5
99.73.
Emil Johan Coucheron
Født 1886, Kråkrø, Astafjord.5.
100.73.
Julie Marie Coucheron
Født 1888, Kråkrø, Astafjord.5.
     Til Arendal, AA.5
101.73.
Henny Kristine Coucheron
Født 1890, Kråkrø, Astafjord.5.
102.73.
Katea Johanna Coucheron
Født 1893, Kråkrø, Astafjord.5.
103.73.
Adjon Fredrik Coucheron
Født 1896, Kråkrø, Astafjord.5.
104.74.
Hilda Petrine Lind Nilsdatter
Født 187629.
105.76.
Helge Hallesen (Helgesen)
Født 18885.
     Kom til Breivoll, Astafjord.5
106.76.
Halle Helgesen (Hallesen)
Født 1891, Ibestad, Astafjord.5.
107.77.
Hansine Mikaline Magdalene Olsdatter
Født 1870, Hestnes, Astafjord.5.

Gift 18885 med

Jakob Kristian Andreassen
Født 1856, Skjelnesplassen, Astafjord.5.
     Til Dakota, Amerika.5

Børn af Hansine Mikaline Magdalene Olsdatter og Jakob Kristian Andreassen:

127.107.Ove Amandus Jakobsen, f. 1889, Astafjord.
128.107.Anton Eberg Jakobsen, f. 1890, Astafjord.
129.107.Jentoft Lundberg Jakobsen, f. 1892, Astafjord.
108.77.
Esaias Eivind Olsen
Født 1874, Hestnes, Astafjord.5.
     Til Dakota, Amerika.5
109.77.
Joakime Kristine Olsdatter
Født 1876, Hestnes, Astafjord.5.
Død 18785.
110.77.
Herman Ludvig Peter Olsen
Født 1878, Hestnes, Astafjord.5.
     Til Dakota, Amerika.5
111.77.
Jentoft Karenius Meier Olsen
Født 1881, Hestnes, Astafjord.5.
     Til Dakota, Amerika.5
112.77.
Alanda Oline Hilbertine Olsdatter
Født 1884, Kjeiprød, Astafjord.5.
113.77.
Charlotte Marie Olsdatter
Født 1886, Kjeiprødplassen, Astafjord.5.
     Til Dakota, Amerika.5
114.77.
Ingvard Kornelius Olsen
Født 1886, Kjeiprødplassen, Astafjord.5.
     Til Dakota, Amerika.5
115.79.
Karl Magnus Jakobsen
Født 1873, Selnes, Astafjord.5.
     Til Amerika.5
116.79.
Anna Kristine Jakobsdatter
Født 1875, Selnes, Astafjord.5.
     Til Amerika.5

Generation 8.

117.85.
Anne Elisabet Falck
Født 1885, Rollnes, Ibestad, Astafjord.39.

Gift 191045 med

Emil Gunelius Størkersen
Født 1883, Aune, Trondenes.46.
     Søn af Samuel Styrkersen.
118.85.
Iver Alfred Falck
Født 1890, Rollnes, Ibestad, Astafjord.5.

Gift omkring 191547 med

Magna Kristine Røgh
Født 1890, Selset, Ibestad, Astafjord.5.
     Datter af Augustinus Røgh og Johanna Bergitte Pettersdatter.

Børn af Iver Alfred Falck og Magna Kristine Røgh:

130.118.Kristian Fredrik Falck, f. 1916, Astafjord.
131.118.Sofie Marie Falck, f. 1918, Astafjord.
132.118.Rolf Falck, f. 1921, Astafjord.
133.118.Johanna Bergitte Falck, f. 1924, Astafjord.
119.88.
Erling Andreas Isaksen
Født 1899, Bolla, Ibestad, Astafjord.41.

Gift 193045 med

Marie Aldova Kristiansen
Født 1904, Rollnes, Ibestad, Astafjord.48.
120.88.
Hans Martin Isaksen
Født 1901, Bolla, Ibestad, Astafjord.41.
Død 192741.
121.88.
Hjørdis Lovise Kristine Isaksen
Født 1911, Bolla, Ibestad, Astafjord.41.
122.90.
Magna Kristine Røgh
Født 1890, Selset, Ibestad, Astafjord.5.

Gift omkring 191547 med

Iver Alfred Falck
Født 1890, Rollnes, Ibestad, Astafjord.5.
     Søn af Kristian Fredrik Pedersen og Sofia Maria Stensdatter Parelius.

Børn af Magna Kristine Røgh og Iver Alfred Falck er vist under Iver Alfred Falck (nr. 118).

123.93.
Anny Ragnhilde Sofie Torgersen
Født 1907, Kråkrø, Astafjord.5.
124.93.
August Johan Torgersen
Født 1911, Kråkrø, Astafjord.5.
Død 19175.
125.93.
Josefine Danhilde Torgersen
Født 1913, Kråkrø, Astafjord.5.
126.93.
Torger August Johan Torgersen
Født 1918, Kråkrø, Astafjord.5.
127.107.
Ove Amandus Jakobsen
Født 1889, Skjelnesplassen, Astafjord.5.
     Til Dakota, Amerika.5
128.107.
Anton Eberg Jakobsen
Født 1890, Skjelnesplassen, Astafjord.5.
     Til Dakota, Amerika.5
129.107.
Jentoft Lundberg Jakobsen
Født 1892, Skjelnesplassen, Astafjord.5.
     Til Dakota, Amerika.5

Generation 9.

130.118.
Kristian Fredrik Falck
Født 1916, Rollnes, Ibestad, Astafjord.47.
131.118.
Sofie Marie Falck
Født 1918, Rollnes, Ibestad, Astafjord.47.
132.118.
Rolf Falck
Født 1921, Rollnes, Ibestad, Astafjord.47.
133.118.
Johanna Bergitte Falck
Født 1924, Rollnes, Ibestad, Astafjord.47.

Kilder og Noter
1S.H. Finne-Grønn: Slekten Bødtker (Oslo 1943), s. 31
2Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. I:129
3Digitalarkivet: Gejstlig skifteregister Troms og Finnmark 1697-1824.
4Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 320
5Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-
6Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:250
7IGI - http://www.familysearch.com
8Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. I:138
9Digitalarkivet: Skifteregister Troms 1690-1805.
10Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II,338
11Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:338
12Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:348
13Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. 667
14Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 17
15Kirkebok for Lenvik-Hillesøy på internet
16Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 357
17Berg og Torsken bygdebok I, s. 202
18Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I:96
19Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 687
20Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I:112
21Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 948
22Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 688
23Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. III:51
242. pinsedag 1795
25Gudrun Eriksen Lindi, 2003-07-04
26Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:33
27Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:177
28Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:102
29Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. I:87
30I Astafjord Bygdebok sættes fødselsåret til 1809.
31Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. I:87-88
32Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:171
33Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:453
34Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:451
35Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:338
36Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:253
37Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:357
38Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:409
39Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 4:585
40Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:380
41Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:343
42Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 4:657
43Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 4:454
44Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 4:650
45Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 4:718
46Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 4:1052
47Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 4:868
48Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:369