© 2001 Simon Ellefsen

Warberg

Opdateret 21 Feb 2005.


Generation 1.

1.0.
Arve (Arvid) Torbergsen (Warberg)
Død omkring 16511.
     Bosatt i Trondheim i 1643, skal ha vært dansk, sikkert fra Varberg i Halland.2
     Han var gift med en søsterdatter til Eylert Christophersen Schøller f. 1584 i Danmark. Arvid Torbergsen Warberg nevnes første gang i 1627-1628 og 1630-1631, da han er fører av en skute tilhørende i Trondheim. I 1639 var han rådmann i Trondheim. Han døde ca. 1650.3
     Han var trolig nordlandshandler. I 1631 kalles han borger og innvåner i Trondheim. Nielsen sier at han ble utnevnt til rådmann den 2. sept. 1639 [Nielsen (1956), s. 132]. Han nevnes i lensregnskapet som rådmann den 29. mai 1643 [lensr. 73.7], den 20. jan. 1644 [lensr. 73.7], den 17. nov. 1645 [lensr. 81.5], den 10. jan. 1648 [lensr. 87,1] og siste gang den 26. mai 1651 [lensr. 98.2].4
     Han overtok i 1631 Eilert Schøllers gård i Trondheim [Berg (1951), s. 271f.] Den 12. nov. 1631 utga han et gjeldsbevis på at han hadde 50 rdl av de husarmes penger stående hos seg på rente, disse pengene hadde vært utlagt til Maren Christensdatter salig Eilert Schøllerts enke. Han nevnes i lensregnskapet som skipper og i 1637 førte han en skute. Han sees også å selge sild til lensherren og han deltok i sildefisket i Bjugn. Han var nok nordlandshandler.4
     Ifølge Berg døde han ca. 1651. Han må ha vært gift med en niese av Eilert Schøller da Arvid sier selv, i det ovenfor nevnte gjeldsbrevet av 1631, at Eilert var hans hustrus mors bror.5
     Han kan være identisk med en Anfind Torbersøn, der optræder som fadder 26. juli 1629 til Christopher Caspersen Schøllers barnedåb.

Gift _____med

_____

Børn af Arve (Arvid) Torbergsen (Warberg) og _____:

2.1.Rasmus Arvesen (Warberg), f. omkr. 1630, d. 1675
3.1.Elisabeth Arensdatter
4.1.Nicolaus Arvidi Warbergensis

Generation 2.

2.1.
Rasmus Arvesen (Warberg)
Født omkring 16302.
Død 1675-16776,2.
     Deponerte fra Trondheim, immatrikulert ved Københavns Universitet 3. nov. 1651 under navnet Erasmus Arvoni. Da visepastoren i Trondenes, Ole Feld (Olaus Feldius Olai) i 1666 skulle foreta en reise til Bergen, bad han sin «hæderlige og kiere medbroder Herr Rasmus Arfvesøn» om å lage et nytt manntall for Trondenes. Og i presten Felds fravær forfattet han dette og underskrev seg 6. aug. 1666: Rasmus Arffvedson. Et noe defekt segl finnes der også. En tid senere (ca. 1670?) ble han selv visepastor i Trondenes, og ble der til sin død. Hans enke nevnes 1677-79.2

Gift omkring 16637 med

Anne Hansdatter Nysted
Født 16407.
Død 1711, Tovik, Trondenes.7.
     Datter af Hans Nysted og Mette Andersdatter Bredal.
     Da Anne ble enke annen gang 1692, fikk hun hele Tovik utlagt som enkesete (landskyld- og skattefri) og døde der 1711. Det ser ud til at presteenken hadde det trangt økonomisk. I 1708 avsto hun ... av Tovik til Asmus Wessel Rosenfeldt.
     Det er ganske sikkert hennes kiste som ble funnet da gulvet i Trondenes kirke ble tatt opp. På lokket var initialene AHDN og innskrift: «Jesus Christ er mit Liv. 1711».2
     Ved hennes side i Trondenes kirke sto en kiste med to lik. Kanskje var det hennes to menn ?
     Efter hun ble enke for anden gang bodde hun en tid (1695) hos sin svoger res. kap. Jens Schjelderup i Hamarøy. I 1701 bodde hun på Tovik i Trondenes med sønnen Niels Anderssøn Schjelderup, 16 år gl.2

[Gift 1° omkr. 1663 med Rasmus Arvesen (Warberg) (omkr. 1630 - 1675); Gift 2° omkr. 1680 med Anders Nielsen Schjelderup (24 apr. 1648 - 1692)].

Børn af Rasmus Arvesen (Warberg) og Anne Hansdatter Nysted:

5.2.Mette Rasmusdatter Warberg, f. omkr. 1671, Trondenes., d. før 1730, Astafjord.
6.2.Hans Rasmussøn Warberg, f. omkr. 1673, Trondenes., d. 1749
3.1.
Elisabeth Arensdatter
     ? GÆT - Hun er muligvis datter av Arve Torbergsen, der skal have vært gift ind i Schøller slægten ?
     Elsebeth Arnsdatter Tøger Andersøns er fadder 1669 ved Karen Eilersdatter Schøllers dåb.8

Gift _____9med

Tøger Andersen Ørland
Født omkring 1638.
Død efter 1685.
     Søn af Anders Christensen og Doret Tøgersdatter.
     Var student ved København universitet i 1655 som Tøger Andrea Ørland ex schola Nidarosis.10
     Han fikk bestalling på embetet [fogd i Fosen] den 4. april 1668. I amtsregnskapet finner jeg [S.T.Dahl] ham som undertegner av fogderegnskapene fra Fosen i årene 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673 og 1674.9
     Han hadde studert teologi og i 1661 søkte han om å få den første ledige stillingen, enten et prestekall eller en annen ledig stilling, i Norge. Han viser i sin søknad til at han hadde tjent som underoffiser ved Københavns beleiring, og han kaller seg en fattig student. Statsholderen fikk beskjed om å gi han det første ledige embetet [NK bd. I, s. 32]. Trolig fikk han en eller annen bestilling en vi finner ham ikke igjen før han i 1668 ble fogd i Fosen. Som fogd i Fosen må Tøger ha vært en av de slemme gutta for han fikk tilnavnet »svartefuten». Etter sin fogdetid gikk han inn i militæret og fikk i 1672 kapteins grad. Var i militæret til i 1685. Han bodde en tid på gården Myr i Stadsbygd og på N-Hassel i Rissa.9
4.1.
Nicolaus Arvidi Warbergensis
     14. maj 1657 - E. sch. Lundensi - Nicolaus Arvidi Warbergensis.

Generation 3.

5.2.
Mette Rasmusdatter Warberg
Født omkring 1671, Prestegården, Trondenes.11,2,11.
Død før 1730, Renså, Astafjord.2.

Gift omkring 16997 med

Anders Pedersen Har
Født omkring 1671, Haukebø, Trondenes.12.
Død omkring 1756.
     Søn af Peder Raphaelsen og Marit (Jørgensdatter?).
     Anders bodde på Strand i Lødingen fra ca. 1705 til 1713 da han flyttet til Tovik og senere til Renså i Astafjord. Sammen med halvbroren Iver Olsen Myklebostad og vicepastor Jacob Parelius underskrev han den 23. april 1706 Consumptions-folkemanntallet og kalte seg da A. Pedersøn Har. Her er det et klart avtrykk av signetet hans med bokstavene APSH. Oppe på skjoldet i signetet sitter en hare på bakbenene (et «talende» våpen?).13
     I 1711 satt Anders på Strand som eneste oppsitter da han betalte «Skoe-Skatt self 6te» - for seg selv, «Hustruen, 2de Drenger og 2de Tøeser» med 1 ort 12 sk. Dessuten måtte han iflg. et annet manntal samme år (ved Presten) betale i avgift til Kongen «1/6 av aarlig penge 2 Rdl. og aarlig Klæde 2 Rdl. til en dreng», 'som utgjorde 2 ort 16 sk. og 1/6 av aarlig Klæde 2 Rdl. til en annen dreng med 1 ort 8 sk. samt 1/6 av lønn og klær for 3de Tiennistetøsse a 1½ Rdl. og udj. klæder aarlig er 4½ Rdl. 3 ort'.13
     I Dagskattemanntallet for året 1714 står det: «Anders Pedersen Strand, som dog nu er fløt fra dette fogderi og bor udi Senjen - Angifuet ungefæhr for 50 Rdlr. i midler».13
     Drev 1701 fiskeri og en lite handel på en plass under Tovik i Trondenes.
     Mellom 1711 og 1716 [1713?] hadde kongen bøxlet hele (3 våg) Renså i Astafjord til Anders Pedersen Har. 31. aug. 1725 pantsatte han Renså, som eier av hele gården, til Johan Henrik Fasmers handelsforretning (i Bergen) Jan Curdt Herman for 233 rd. Likevel er gården Renså ikke med under Astafjord hverken i matrikkelutkastet 1723, tiendelisten 1727 eller ledingsmanntallet 1743.14
     I 1716 betaler Anders Pedersen Har leilendingskatt 1 rd. 5 mrk. 4 sk.; Proviantskatt 1 mrk. 8 sk.14
     Skifte 1756, Renså, Astafjord.12.

Børn af Mette Rasmusdatter Warberg og Anders Pedersen Har:

7.5.Johanna Margrethe Andersdatter Harr, f. 1701, Trondenes., d. 1763, Trondenes.
8.5.Rasmus Anderssen Harr, f. 1703, d. 1779, Astafjord.
9.5.Peder Anderssen Harr, f. 1703, Skånland., d. 1744
10.5.Berte Andersdatter Harr, f. 1705, Astafjord., d. 1762, Trondenes.
6.2.
Hans Rasmussøn Warberg
Født omkring 1673, Prestegården, Trondenes.15,12,15.
Død 174912, begravet 1749, Evenes, Ofoten.16,12.
     Skipper og gårdbruker på Tjelle i Ofoten. Etter hans tid ble Tjellebotn og Gjøvik skilt ut fra Tjelle.12
     Skifte 5 nov. 1749, Tielle i Ofoten.17,12Hans Rasmussen Warberg. Arvinge: Margrethe Hansdatter Ravn, ektefelle og hans barn av tidligere ekteskap: Henric Mathias Hansen Warberg, Tielle i Ofoten, myndig og gift; Anders Hansen Warberg, Tielle i Ofoten, myndig og gift; Hans Hansen Warberg, Tielle i Ofoten, myndig og gift. Formue 544-2-3. Gjeld 102-2-1..

Gift 1° 1698, Evenes.12 med

Lucie Henriksdatter Munck
Født 4 mai 1665, Trondhjem.18.
Død mar. 1733, Tjelle/Tjelde, Ofoten, Nordland.12.
     Datter af Henrik Pedersen Munck og Anne Hansdatter Kruse.

Gift 2° 173612 med

Margrethe Marie Rafn
Født 1687, Røkenes, Trondenes.19,20,7.
Død 12 aug. 177212.
     Datter af Hans Rasmussen Rafn og Johanne Nilsdatter (Hveding).
     Skifte 7 okt. 1763, Tjelle i Ofoten.17,20Lot i levende live skifte 7. okt. 1763.Arvinger er børnene: Augustinus Andfindsen, gift på Sommersel i Hamarøe; Niels Andfindsen, gift på Kielle i Ofoten; Johanna Andfindsdatter, gift med Christopher Evindsen Normann på Graae i Senniens fgd.; Ingebor Andfindsdatter, gift med Jacob Jacobsen på Lund i Engeløy; Avdøde datter Karen Andfindsdatter, gift med Ole Knudsen på Bielgam i Ofoten, deres umyndige barn Knud Olsen, Hans Olsen, Anfind Olsen, Kirsten Olsdatter, Margrethe Olsdatter, Karen Olsdatter; Ana Cathrina Andfindsdatter, gift med Hertvig Larsen på Tørrestad i Ofoten..

[Gift 1° 1711 med Anfinn Augustinusen Røg (1680 - 30 apr. 1734); Gift 2° 1736 med Hans Rasmussøn Warberg (omkr. 1673 - 1749)].

Børn af Hans Rasmussøn Warberg og Lucie Henriksdatter Munck:

11.6.Rasmus Hanssen Warberg, f. 1698, Nordland., d. 1733
12.6.Henrik Mathias Hanssen Warberg, f. 1700, Nordland., d. 1775, Trondenes.
13.6.Hans Hanssen Warberg, f. 1703, Nordland., d. 1760, Trondenes.
14.6.Anders Hanssen Warberg, f. omkr. 1705, Nordland., d. 1765, Trondenes.

Generation 4.

7.5.
Johanna Margrethe Andersdatter Harr
Født 1701, Tovik, Trondenes.21,22.
Død 10 apr. 1763, Tovik, Trondenes.23,22.
     For begravelsen og bruken av kirkeklokkene betaltes 10 Rdl.23
     Skifte 11 jun. 1764, Tovik, Fauskevåg tinglag.23Skifteinnledning. Wilhelm Mauritz Thomassen Sorenskriver over Senjen Fogderier gjør Witterligt at Anno 1764 den 11. juni innfandt jeg mig med tvende Mænd, velaktede Rasmus Andersen Har, boende paa Reinsaa og Augustinius Schelderup, boende i Tenviken, paa gaarden Toevigen i Senjen Fogderier, for der samme steds at forrette Skifte og Deeling i Stervboet efter Sal. Johanna Margrethe Har, der boede i bemmeldte Toevigen, imellem hendes efterladte Mand Hans Rafn Sparboe og den Sal. Quindes Børn som var følgende: (1). Iver Eddissen, er 22 Aar. (2). Mette Marie Eddisdatter, gift med Sr. Jens Rasmussen Thrane, er død og efterladt sig umyndige Børn. (3). Kirsten Eddisdatter, gift med Nils Anfinnsen Røg. (4). Anne Margrethe Eddisdatter, gift med Nils Rafn Sparboe. Boets Formue var 400 Rdl..

Gift 1° _____med

Iver Andersen
Født 26 mai 1692, Balstad, Tjeldsund.24,25.
Død 1734, Tovik, Trondenes.25,22.
     Søn af Anders Jakobsen og Marit Olsdatter (Wivel).
     Bosat på indre Tovik i Trondenes.
     Skifte 1730-1738, Tovik, Fauskevåg Tinglag.26protokollnr. 138, folio 144..

Gift 2° _____med

Edis Kristoffersen Lech
Født _____, Leikvik, Torsken.7.
Begravet 12 dec. 1745, Trondenes., (3 s. advent).27.
     Søn af Kristoffer Jonsen og Kirsten Erichsdatter (Bye).
     Bodde på Tovik i Trondenes.
     Bruker av Ytterholmen i Torsken 1733-1745.28

Gift 3° 26 nov. 174823 med

Hans Rafn Hanssen Sparboe
Født 1719, Vika, Trondenes.7,23.
Død 9 mai 1785, Tovik, Trondenes.23,7.
     Søn af Hans Erichsen Sparboe og Riborg Hansdatter Rafn.
     Han var gårdbruker og jektskipper. Året 1765 sees Hans Rafn Sparboe å ha kjøpt 30 tylfter små bergenske bord, som i kjøpmannens regning er anført med 13 Rdl., 2 Skilling. Litt senere anføres at Hans Sparboe har betalt fisketiende med 1 Rdl., og den 27. november 1765 har han betalt Jacob Rafn 1 Rdl. for 4 store Russeplanker til vannbord på taket.23
     Skifte 11 jun. 178723Skifteinnledning. Anno 1787, den 11. juni slutter Skifte efter afg. Jægte Skipper Hans Rafn Sparboe, boende på Gaarden Toevigen i Fuschevogs Ting Lav og Senjen Fogderier. Dette Boe er registrert den 20. april 1786 og auctionert den 7. og 8. july 1786 som følger. En del guldsager, meget sølv og tin. Auctionssummen = 1026 Rdl. - - - 13"..

[Gift 1° 26 nov. 1748 med Johanna Margrethe Andersdatter Harr (1701 - 10 apr. 1763); Gift 2° 14 nov. 1764 med Margrethe Blom (1732 - 20 nov. 1822)].

Børn af Johanna Margrethe Andersdatter Harr og Iver Andersen:

15.7.Mette Maria Iversdatter (Lech) (Harr), f. 1728, Trondenes., d. 1761, Astafjord.

Børn af Johanna Margrethe Andersdatter Harr og Edis Kristoffersen Lech:

16.7.Kirsten (Kristine) Ediasdatter (Lech), f. 1734, Trondenes.
17.7.Anne Margrete Lech, f. 1737, Trondenes., d. 1795, Trondenes.
18.7.Iver Ediassen Lech, f. 1741, Trondenes.
8.5.
Rasmus Anderssen Harr
Født 170329.
Død 1779, Renså, Astafjord.29.
     Snekker. Forpaktet gården Renså i Astafjord, som faren hadde eiet helt eller delvis og var styrman hos sin tvillingbror Peder Harr. Rasmus nævnes som velaktede dannemann. Han var både lagrettesmann og takstmann. Han døde på Renså og fikk liktale med tekst Luk. 2.29-31. Hans bo var fallitt. Hans sønn Anders var kreditor i boet.
     I 1763 Skatteliste for Troms finder man på Reinså i Astafjord Mand og Kvinde «Rasmus Andreas: / Berthe Bude» og børn «Andreas Rasm: / Kirsten Rasmusdr:».
     Skifte 1776-1785, Reinså, Fauskevåg Tinglag.26protokollnr. 143, folio 92b..

Gift omkring 174029 med

Berit Maria Andreasdatter Budde
Død 1769, Renså, Astafjord.7.
     Datter af Anders (Andreas) Jonassen (Budde) og Golla (Gudlaug) (Olufsdatter?).

Børn af Rasmus Anderssen Harr og Berit Maria Andreasdatter Budde:

19.8.Anders Rasmussen Harr, f. 1741, Skånland., d. 1784
20.8.Kirsten Rasmusdatter, f. 1743, Astafjord., d. 1802, Trondenes.
9.5.
Peder Anderssen Harr
Født 1703, Tovik, Skånland.29.
Død 174429.

Gift omkring 174029 med

Johanna Anfinnsdatter Røgh
Født 171729.
Død 180029.
     Datter af Anfinn Augustinusen Røg og Margrethe Marie Rafn.
     Skifte 1804-1805, Grov, Astafjord Tinglag.26protokollnr. 149, folio 669b..

[Gift 1° omkr. 1740 med Peder Anderssen Harr (1703 - 1744); Gift 2° omkr. 1749 med Ole Hanssen (1689 - 1754); Gift 3° 1756 med Kristoffer Kristoffersen Normann (1730 - 1788)].
10.5.
Berte Andersdatter Harr
Født 1705, Renså, Astafjord.7.
Død 1762, Bø, Trondenes.7.
     Skifte 1753-1767, Bø, Fauskevåg tinglag.26protokollnr. 141, folio 224..

Gift omkring 172930,7 med

Peder Rafaelsen Harr
Født 1698, Lavangen Sør, Trondenes.31,7.
Død 1756, Bø, Trondenes.7.
     Søn af Rafael Pedersen Harr og Helena Steensdatter.

Børn af Berte Andersdatter Harr og Peder Rafaelsen Harr:

21.10.Mette Kirstine Pedersdatter Harr, f. 1730, Trondenes., d. 1789, Trondenes.
22.10.Raphael Pedersen Harr, f. 1731, Trondenes., d. 1796, Trondenes.
23.10.Anders Pedersen Har, f. 1735, Trondenes., d. 1770, Trondenes.
24.10.Hans Pedersen Harr, f. 1737, Trondenes., d. 1757, Trondenes.
25.10.Ole Pedersen Harr, f. 1739, Trondenes., d. 1806, Trondenes.
26.10.Iver Pedersen Harr, f. 1740, Trondenes.
27.10.Peder Nideros Pedersen Harr, f. 1743, Trondenes., d. 1803, Trondenes.
28.10.Helena Pedersdatter Harr, f. 1745, Trondenes., d. 1759, Trondenes.
29.10.Anna Maria Pedersdatter Har, f. 1750, Trondenes.
11.6.
Rasmus Hanssen Warberg
Født 1698, Tjelde, Ofoten, Nordland.32,12,32.
Død 1733-49.
     Død uden livsarvinger 1733-49 (etter moren, før faren).12
12.6.
Henrik Mathias Hanssen Warberg
Født 1700, Tjelde, Ofoten, Nordland.33, døbt 5 dec. 1700, Tjelde, Ofoten, Nordland.34,12,34.
Død 1775, Breistrand, Trondenes.33.
     Kjøpte ved skjøte dat. Tjelle 10. juni 1729 1½ vog (1 vog, 1 pd., 12 lp., iflg. fogedrgsk.) av gården Breistrand av sin far, som hadde kjøpt denne eiendom i 1709. Solgte 30. okt. 1762 en del av gården til sønnen Arve og 1772 en del til sønnen Jacob.12

Gift omkring 17297,34 med

Martha Sofia Rafaelsdatter Har
Født omkring 170435,36.
Død 177736, begravet 1777, Trondenes.37,35.
     Datter af Rafael Pedersen Harr og Helena Steensdatter.

Børn af Henrik Mathias Hanssen Warberg og Martha Sofia Rafaelsdatter Har:

30.12.Lucia Christina Henriksdatter Warberg, f. omkr. 1730, Trondenes., d. 1798, Trondenes.
31.12.Hans Henriksøn Warberg, f. omkr. 1733, Trondenes., d. 1755, Trondenes.
32.12.Raphael Henriksøn Warberg, f. omkr. 1735, Trondenes., d. 1804, Trondenes.
33.12.Arve Henriksøn Warberg, f. omkr. 1736, Trondenes., d. 1792, Trondenes.
34.12.Peder Henriksøn Warberg, f. omkr. 1740, Trondenes.
35.12.Mogens Henriksøn Warberg, f. omkr. 1741, Trondenes., d. 1811, Nordland.
36.12.Jacob Henriksøn Warberg, f. omkr. 1743, Trondenes., d. 1800, Trondenes.
37.12.Helena Henriksdatter Warberg, f. 1745, Trondenes., d. 1813, Trondenes.
13.6.
Hans Hanssen Warberg
Født 17 feb. 1703, Tjelde, Ofoten, Nordland.38,33, døbt 6 mar. 1703, Evenes kirke, Ofoten.38.
Død 1760, Skånland S., Trondenes.33, begravet 1760, Trondenes.39,35.
     Bosatt på store Skånland i Trondenes.35

Gift 17427 med

Kirsten Hansdatter
Født 171540.
Død 1784, Skånland S., Trondenes.40.
     Hun bodde etter mannens død visstnok hos Lucia Henriksdatter Warberg og Michel Madsøn på store Skånland.35

Børn af Hans Hanssen Warberg og Kirsten Hansdatter:

38.13.Hans Rasmus Hanssøn Warberg, f. 1743, Trondenes.
39.13.Henrik Munch Hanssøn Warberg, f. 1745, Trondenes., d. 1794, Trondenes.
40.13.Anders Hanssøn Warberg, f. 1748, Trondenes., d. 1805, Trondenes.
41.13.Lucia Maria Hansdatter Warberg, f. 1752, Trondenes., d. 1755
42.13.Gilles Hansdatter Warberg, f. 1753, Trondenes., d. 1759, Trondenes.
43.13.Nils Hanssøn Warberg, f. 1756, Trondenes.
44.13.Kirsten Maria Hansdatter Warberg, f. 1760, Trondenes.
14.6.
Anders Hanssen Warberg
Født omkring 1705, Tjelde, Ofoten, Nordland.35,33.
Død 1765, Rødberg, Trondenes.33, begravet 1765, Trondenes.41,35.
     Fisker og gårdbruker på Rødberg i Trondenes. Kjøpte 27. okt. 1736 1 vog, 1 pd., 12 lp. i Rødberg.35
     Skifte 16 okt. 176635.

Gift omkring 17357 med

Anne Helene Johansdatter Juul
Født omkring 1710, Prestegården, Torsken.42,35,42.
Død 1786, Rødberg, Trondenes.43, begravet 1786, Trondenes.44,35.
     Datter af Johan Sebastian(sen) Juul og Trine Madsdatter Homle.

Børn af Anders Hanssen Warberg og Anne Helene Johansdatter Juul:

45.14.Trine Humble Andersdatter Warberg, f. 1736, Trondenes., d. 1750, Trondenes.
46.14.Sissel Andersdatter Warberg, f. 1740, Trondenes., d. 1745, Trondenes.
47.14.Lucia Katrine Andersdatter Warberg, f. 1742, Trondenes., d. 1750, Trondenes.
48.14.Peder Moursund Anderssøn Warberg, f. 1744, Trondenes., d. 1809, Trondenes.
49.14.Helena Gabricha Andersdatter Warberg, f. 1747, Trondenes., d. 1780, Trondenes.
50.14.Gabriel Røg Anderssen Warberg, f. omkr. 1749, Trondenes., d. 1816, Trondenes.

Generation 5.

15.7.
Mette Maria Iversdatter (Lech) (Harr)
Født 1728, Tovik, Trondenes.7.
Død 1761, Lia, Astafjord.45,7.
     Død av «vattersott».45
     Skifte 1753-1767, Lia, Dyrøy Tinglag.26protokollnr. 141, folio 204b..

Gift 1750, Trondenes, (26 s. Trinit.)27 med

Jens Rasmussen Trane
Født omkring 172345.
Død 1806.
     Søn af Rasmus Pedersen Trane og Berit Olsdatter Heitman.
     Lia, Dyrøy. [Se Dyrøy bygdebok].
     Jens døde visstnok i 1806, men var da flytta fra Dyrøy.46

[Gift 1° 1750 med Mette Maria Iversdatter (Lech) (Harr) (1728 - 1761); Gift 2° 4 nov. 1762 med Else Marie Kristiansdatter Wegner (1740 - 1769); Gift 3° med Erica Christiane Nielsdatter Schytte (d. 1786); Gift 4° 5 aug. 1788 med Mette Nysted Olsdatter Har (1733 - 1804)].

Børn af Mette Maria Iversdatter (Lech) (Harr) og Jens Rasmussen Trane:

51.15.Rasmus Jensen Trane, f. 1751, d. eft. 1801
52.15.Iver Jensen Trane, f. 1753, d. 1808
53.15.Nikolai Jensen Trane, f. 1756, d. 1781
54.15.Mikkel Jensen Trane, f. 1758, d. 1806
55.15._____ Jensen Trane, f. 1760
16.7.
Kirsten (Kristine) Ediasdatter (Lech)
Født 1734, Tovik, Trondenes.47.

Gift 17607 med

Niels Anfinnsen Røg
Født 172648.
     Søn af Anfinn Augustinusen Røg og Margrethe Marie Rafn.
     Han hadde mange barn. Men omtrent alle barn døde i voksen alder av spedalshet. Man trodde at Nils Røgs tjenestedrenger hadde pådratt seg denne sykdom under Lofotfiske og således smittet familien Røg.48

Børn af Kirsten (Kristine) Ediasdatter (Lech) og Niels Anfinnsen Røg:

56.16.Margrethe Nielsdatter Røgh, f. 1760, Ofoten., d. _____
57.16.Anfinn Nielsen Røgh, d. 1794
17.7.
Anne Margrete Lech
Født 1737, Tovik, Trondenes.47.
Død 1795, Vika, Trondenes.47, begravet 7 jun. 179549.

Gift 24 nov. 175849 med

Nils Rafn Hanssen Sparboe
Født 172749.
Død 20 apr. 1800, Vika, Trondenes.49,49.
     Søn af Hans Erichsen Sparboe og Riborg Hansdatter Rafn.
     Lensmann i Vika.
     SE OGSÅ TRONDENES BYGDEBOK.

Børn af Anne Margrete Lech og Nils Rafn Hanssen Sparboe:

58.17.Hans Sparboe, d. 1761
59.17.Johanna Margrethe Sparboe
60.17.Riborg Sparboe, d. 1842
61.17.Hans Sparboe, d. 1768
62.17.Edies Lech Sparboe, d. 1768
63.17.Mette Marie Sparboe, d. 1844
64.17.Jens Hass Sparboe, f. 1770, d. 1844
65.17.Jacob Parelius Sparboe, d. 1807
66.17.Anne Cathrine Sparboe, d. 1827
67.17.Anne Christine Sparboe, f. 1777, d. 1778
18.7.
Iver Ediassen Lech
Født 1741, Tovik, Trondenes.7.
     Tok til Nygård, Ankenes, Nordland.7
     Gjestgiver.

Gift _____med

Kirsten Axelsdatter
Født omkring 1742.
Død omkring 1800, Nygård, Ankenes, Ofoten, Nordland.
     Datter af Aksel Akselsen (Taraldsvik) og Anne Knutsdatter Aas.

[Gift 1° med Axel Olsen; Gift 2° med Iver Ediassen Lech (f. 1741)].
19.8.
Anders Rasmussen Harr
Født 1741, Renså, Skånland.29.
Død 178429.
     Dødsboets midler etter Anders Harr beløp seg til 219 rd. 1 ort 19 sk. Skiftet finnes i en skiftepakke for Senja år 1784.50
     Skifte 1776-1785, Reinså, Fauskevåg Tinglag.26protokollnr. 143, folio 309b..

Gift 177129 med

Synnøve Andersdatter
Født 1748, Balteskard, Skånland.29.
Død 182029.
     Datter af Anders Paulsen og Berit Andersdatter.
     Skifte 15 aug. 1820: Tinglyst 31. juli 1822..

[Gift 1° 1771 med Anders Rasmussen Harr (1741 - 1784); Gift 2° 1786 med Hans Sakariassen (1761 - 1822)].

Børn af Anders Rasmussen Harr og Synnøve Andersdatter:

68.19.Berit Maria Andersdatter Harr, f. 1774, Skånland., d. 1838
69.19.Mette Marie Andersdatter Harr, f. 1777, Astafjord., d. 1845, Trondenes.
70.19.Ingeborg Kirstina Andersdatter Harr, f. 1779, Renså, d. 1795
71.19.Rasmus Anderssen Harr, f. 1781, Skånland., d. 1829
72.19.Andrea Lavina Andersdatter Harr, f. 1784, Renså, d. 1785
20.8.
Kirsten Rasmusdatter
Født 1743, Renså, Astafjord.51.
Død 1802, Tovik, Trondenes.7,51.

Gift 176852 med

Martinus Nilssen Kinapel
Født 1744, Kastnes, Dyrøy.29.
Død 180129.
     Søn af Niels (Winther) Jacobsen Kienapel og Rebecha Bentsdatter Brems.

[Gift 1° med Anne Rasmusdatter (1740 - 1807); Gift 2° 1768 med Kirsten Rasmusdatter (1743 - 1802)].

Børn af Kirsten Rasmusdatter og Martinus Nilssen Kinapel:

73.20.Elen Kirsten Kinapel, f. 1770, Astafjord.
74.20.Anna Jakobina Kinapel, f. 1774, Astafjord.
75.20.Maren Brems Kinapel, f. 1777, Astafjord., d. 1811, Trondenes.
76.20.Jakob Andreas Kinapel, f. 1784, Astafjord., d. 1816, Trondenes.
21.10.
Mette Kirstine Pedersdatter Harr
Født 1730, Bø, Trondenes.7.
Død 1789, Bø, Trondenes.7.
     Etterslekt (13 barn). Se "Folk og Slekt i Trondenes".

Gift 17547 med

Jens Anderssen
Født 1727, Sandtorg, Trondenes.7.
Død 1788, Sandtorg, Trondenes.7.
22.10.
Raphael Pedersen Harr
Født 1731, Bø, Trondenes.7.
Død 1796, Bø, Trondenes.7.

Gift 17617 med

Karen Schrøder Mikkelsdatter
Født 17277.
Død 18007.

Børn af Raphael Pedersen Harr og Karen Schrøder Mikkelsdatter:

77.22.Peder Rafaelsen Harr, f. 1761, Trondenes., d. 1831, Trondenes.
78.22.Berte Lucie Rafaelsdatter Harr, f. 1764, Trondenes., d. 1764, Trondenes.
79.22.Johan (John) Raphaelsen Harr, f. 1767, Trondenes., d. 1851, Trondenes.
80.22.Ole Hveding Rafaelsen Harr, f. 1769, Trondenes., d. 1811, Trondenes.
81.22.Berte Lucia Rafaelsdatter Harr, f. 1772, Trondenes., d. 1838, Trondenes.
82.22._____, f. _____, d. 1775, Trondenes.
23.10.
Anders Pedersen Har
Født 1735, Bø, Trondenes.7.
Død 1770, Bø, Trondenes.7.

Gift 17627 med

Gilles Andersdatter
Født 17337.
Død 17817.
     Skifte 1776-1785, Bø, Fauskevåg tinglag.26protokollnr. 143, folio 197..

[Gift 1° 1762 med Anders Pedersen Har (1735 - 1770); Gift 2° 1772 med Gisle Larssen (1739 - 1804)].

Børn af Anders Pedersen Har og Gilles Andersdatter:

83.23.Berte Johanna Andersdatter Harr, f. 1764, Trondenes., d. 1836, Trondenes.
84.23.Anne Sofie Andersdatter Harr, f. 1766, Trondenes.
85.23.Helena Maria Andersdatter Harr, f. 1768, Trondenes., d. 1835, Trondenes.
24.10.
Hans Pedersen Harr
Født 1737, Bø, Trondenes.7.
Død 1757, Lavangen Sør, Trondenes.7.
25.10.
Ole Pedersen Harr
Født 1739, Bø, Trondenes.7.
Død 1806, Rødberg, Trondenes.7.

Gift 17647 med

Malene Eriksdatter Lorck
Født 17427.
Død 1817, Bø, Trondenes.7.

Børn af Ole Pedersen Harr og Malene Eriksdatter Lorck:

86.25.Peder Olsen Harr, f. 1764, Trondenes., d. 1765, Trondenes.
87.25.Berte Olsdatter Harr, f. 1765, Trondenes., d. 1832, Trondenes.
88.25._____, f. _____, d. 1767, Trondenes.
89.25.Ingeborg Kirstina Olsdatter Harr, f. 1768, Trondenes.
90.25.Andrea Olsdatter Harr, f. 1771, Trondenes., d. 1835, Trondenes.
91.25.Erika Olsdatter Harr, f. 1774, Trondenes.
92.25._____, f. _____, d. 1777, Trondenes.
93.25.Rafael Olsen Harr, f. 1778, Trondenes., d. 1797, Trondenes.
94.25.Helena Marie Olsdatter Harr, f. 1780, Trondenes., d. 1862, Trondenes.
95.25.Mette Maria Olsdatter Harr, f. 1783, Trondenes.
96.25.Peder Jakob Olsen Harr, f. 1786, Trondenes.
26.10.
Iver Pedersen Harr
Født 1740, Bø, Trondenes.7.
27.10.
Peder Nideros Pedersen Harr
Født 1743, Bø, Trondenes.7.
Død 1803, Breistrand, Trondenes.7.
28.10.
Helena Pedersdatter Harr
Født 1745, Bø, Trondenes.7.
Død 1759, Bø, Trondenes.7.
29.10.
Anna Maria Pedersdatter Har
Født 1750, Bø, Trondenes.7.
     Hun må være identisk med den Anne Marie Pedersdatter Har der senere ses gift med Mikkel Pedersen i Ofoten, eller ?

Gift 3 sep. 1780, Ankenes53 med

Mikkel Pedersen
Født 174254.
     Fra Bakkejord.54

[Gift 1° 24 nov. 1772 med Øllegaard Larsdatter Aas (1722 - 1779); Gift 2° 3 sep. 1780 med Anna Maria Pedersdatter Har (f. 1750)].

Børn af Anna Maria Pedersdatter Har og Mikkel Pedersen:

97.29.Ole Har Mikkelsen, f. omkr. 1782
30.12.
Lucia Christina Henriksdatter Warberg
Født omkring 1730, Breistrand, Trondenes.35.
Død 1798, Skånland S., Trondenes.36, begravet 1798, Trondenes.55,35.
     Konf. 1747 i Trondenes.35

Gift 1757, Trondenes.56,35 med

Mikkel Madssen
Født 1728, Kastfjord.57,35.
Død 1808, Skånland S., Trondenes.58.
     Søn af Mads Mikkelsen og Karen Steensdatter.
     Mikkel Madssen og Lucia Warberg var beslektet i 2. og 3. ledd.35
     Michel Madssøn bykslet i 1757 en part av Skånland.35

Børn af Lucia Christina Henriksdatter Warberg og Mikkel Madssen:

98.30.Mads Mikkelsen, f. 1758, Trondenes., d. 1828, Trondenes.
99.30.Karen Maria Mikkelsdatter, f. 1764, Trondenes., d. 1801, Trondenes.
100.30.Ole Harr Mikkelsen, f. 1767, Trondenes., d. 1813, Evenes.
31.12.
Hans Henriksøn Warberg
Født omkring 1733, Breistrand, Trondenes.59.
Død 1755, Breistrand, Trondenes.36, begravet 1755, Trondenes.60,59.
32.12.
Raphael Henriksøn Warberg
Født omkring 1735, Breistrand, Trondenes.61,59.
Død 1804, Skånland S., Trondenes.36, begravet 1804, Trondenes.62,59.
     Konf. 1754 i Trondenes.59
     Fikk 5. juli 1799 kgl. skjøte på sin påboende del av Store Skånland, og solgte halvdelen til sønnen Hans 27. april 1800. Var i 1801 leilending og fisker, og hadde sønnene Rasmus og Lars hjemme.59

Gift omkring 17607 med

Berthe Larsdatter
Født omkring 1731, Fjelldal, Tjeldsund, Nordland.63,59,7.
Død 1813, Skånland S., Trondenes.7, begravet 18 mar. 181359.
     Datter af Lars Gislesen og Anne Petersdatter Hønnichen.
     Var blind ved sin død.59

Børn af Raphael Henriksøn Warberg og Berthe Larsdatter:

101.32.Henrich Mathias Raphaelsøn Warberg, f. 1763, Trondenes., d. 1812, Trondenes.
102.32.Lars Raphaelsøn Warberg, f. 1765, Trondenes., d. 1766, Trondenes.
103.32.Anne Kirstine Raphaelsdatter Warberg, f. 1766, Trondenes., d. 1845, Trondenes.
104.32.Hans Raphaelsøn Warberg, f. 1768, Trondenes., d. 1852, Trondenes.
105.32.Rasmus Peder Raphaelsøn Warberg, f. 1770, Trondenes., d. 1845, Trondenes.
106.32.Martha Sofie Raphaelsdatter Warberg, f. 1772, Trondenes., d. 1810, Trondenes.
107.32.Lars Raphaelsøn Warberg, f. 1773, Trondenes., d. 1810, Trondenes.
108.32.Raphael Har Raphaelsøn Warberg, f. 1775, Trondenes., d. 1777, Trondenes.
33.12.
Arve Henriksøn Warberg
Født omkring 1736, Breistrand, Trondenes.59,36.
Død 1792, Breistrand, Trondenes.36, begravet 1792, Trondenes.64,59.
     Konf. 1754 i Trondenes.59
     Kjøpte 30. okt. 1762 en part i Breistrand av sin far.59
     Skifte 23 okt. 179259.
     Skifte 1788-1798, Breistrand, Fauskevåg Tinglag.26protokollnr. 146, folio 245..

Gift 17 nov. 1768, Trondenes.59 med

Margrethe Olsdatter Gram
Født 1745, Haukebø, Trondenes.59, døbt 1745, Trondenes.65,59.
Død 30 jan. 182159.
     Datter af Ole Paulsen Gram og Mette Maria Nilsdatter.

Børn af Arve Henriksøn Warberg og Margrethe Olsdatter Gram:

109.33.Anne Har Arvesdatter Warberg, f. 1770, Trondenes., d. 1772, Trondenes.
110.33.Martha Sophia Arvesdatter Warberg, f. 1772, Trondenes., d. 1830, Bjarkøy.
111.33.Mette Maria Arvesdatter Warberg, f. 1773, Trondenes.
112.33.Ole Paul Arvesen Warberg, f. 1775, Trondenes., d. 1796, Trondenes.
113.33.Lucia Catrina Arvesdatter Warberg, f. 1777, Trondenes.
114.33.Gunhild Rebecha Arvesdatter Warberg, f. 1779, Trondenes.
115.33.Anne Margrethe Arvesdatter Warberg, f. 1781, Trondenes., d. 1826, Trondenes.
116.33.Henricha Magdalena Arvesdatter Warberg, f. 1783, Trondenes., d. 1857, Trondenes.
117.33.Henrik Mathias Arvesen Warberg, f. 1786, Trondenes., d. 1846, Trondenes.
118.33.Ellen Debora Arvesdatter Warberg, f. 1788, Trondenes.
34.12.
Peder Henriksøn Warberg
Født omkring 1740, Breistrand, Trondenes.59,36.
     Konf. 1759 i Trondenes.59
35.12.
Mogens Henriksøn Warberg
Født omkring 1741, Breistrand, Trondenes.66,59,36.
Død 1811, Kongsvik, Tjeldsund, Nordland.36.
     Fisker og selveier på Sandtorg i Trondenes, skjøte 7. juli 1770.59
     Skifte 5 jun. 181259.

Gift 16 okt. 1766, Trondenes.59 med

Elen Catharina Størkersdatter
Født 1746, Sandtorg, Trondenes.67,68,59.
Død 1810, Kongsvik, Tjeldsund, Nordland.68.
     Datter af Størcher Johansen og Barbro Madsdatter.
     Skifte 5 jun. 181259.

Børn af Mogens Henriksøn Warberg og Elen Catharina Størkersdatter:

119.35.Martha Sophia Mo(ge)nsdatter Warberg, f. 1766, Trondenes., d. 1834, Trondenes.
120.35.Johan Peter Mo(ge)nsen Warberg, f. 1769, Trondenes., d. 1772, Trondenes.
121.35.Aron Rasbeck Mo(ge)nsen Warberg, f. 1771, Trondenes., d. 1772, Trondenes.
122.35.Anne Benedicte Mo(ge)nsdatter Warberg, f. 1773, Trondenes.
123.35.Johan Peder Mo(ge)nsen Warberg, f. 1775, Trondenes., d. 1777, Trondenes.
124.35.Helleborg Rasbeck Mo(ge)nsdatter Warberg, f. 1777, Trondenes
125.35.Henrik Mathias Mo(ge)nsen Warberg, f. 1779, Trondenes.
126.35.Rebekka Mo(ge)nsdatter Warberg, f. 1782, Trondenes., d. 1782, Trondenes.
127.35.Hanna Rebekka Mo(ge)nsdatter Warberg, f. 1783, Trondenes.
128.35.Barbro Maria Mo(ge)nsdatter Warberg, f. 1785, Trondenes.
36.12.
Jacob Henriksøn Warberg
Født omkring 1743, Breistrand, Trondenes.59,36.
Død 1800, Breistrand, Trondenes.36, begravet 1800, Trondenes.69,59.
     Gårdbruker på Breistrand. Kjøpte 1772 en part i Breistrand av sin far.59
     Skifte 7 jan. 180270,59.
     Skifte 1798-1804, Breistrand, Fauskevåg Tinglag.26protokollnr. 148, folio 433b..

Gift 1 dec. 1775, Trondenes.59 med

Ingeborg Sophie Olsdatter Gram
Født 1747, Haukebø, Trondenes.71,36, døbt 1747, Trondenes.72,71.
Død 1818, Breistrand, Trondenes.36, begravet 1818, Trondenes.71.
     Datter af Ole Paulsen Gram og Mette Maria Nilsdatter.

Børn af Jacob Henriksøn Warberg og Ingeborg Sophie Olsdatter Gram:

129.36._____, d. 1791, Trondenes.
130.36.Henrik Mathias Jacobsen Warberg, f. 1776, Trondenes., d. 1777, Trondenes.
131.36.Martha Sophie Jacobsdatter Warberg, f. 1779, Trondenes.
132.36.Mette Marie Jacobsdatter Warberg, f. 1781, Trondenes.
133.36.Henrik Mathias Jacobsen Warberg, f. 1783, Trondenes., d. 1851, Trondenes.
134.36.Lucia Cathrine Jacobsdatter Warberg, f. 1786, Trondenes., d. 1789, Trondenes.
135.36.Hans Petter Jacobsen Warberg, f. 1789, Trondenes., d. 1823, Tjeldsund.
136.36.Olava Jacobsdatter Warberg, f. 1789, Trondenes., d. 1833, Trondenes.
137.36.Nils Olai Jacobsen Warberg, f. 1795, Trondenes., d. 1817, Trondenes.
37.12.
Helena Henriksdatter Warberg
Født 1745, Breistrand, Trondenes.36, døbt 1745, Hol, Lødingen.73,71.
Død 1813, Breivik, Trondenes.36, begravet 1813, Trondenes.74,71.
     Konf. 1762 i Trondenes.71

Gift 1° 14 nov. 1776, Trondenes.71 med

Mikkel Eriksen Normann
Født 1723, Stangnes, Trondenes.71,74.
Død 1787, Breivik, Trondenes.71,74.
     Søn af Erik Mikkelsen Normann og Martha Sørensdatter Røg.
     Gjestgiver og skipper på Breivik i Trondenes.71

[Gift 1° 1756 med Elisabet Ernstdatter (1687 - 1768); Gift 2° 14 nov. 1776 med Helena Henriksdatter Warberg (1745 - 1813)].

Gift 2° 3 dec. 1788, Trondenes.71 med

Jacob Carlsøn Lind
Født omkring 1755, Salten, Nordland.75,71.
Død 5 aug. 1835, Breivik, Trondenes.71.
     Gjestgiver og skipper.71

[Gift 1° 3 dec. 1788 med Helena Henriksdatter Warberg (1745 - 1813); Gift 2° 1829 med Anne Margrete Henriksdatter (1777 - 1845)].

Børn af Helena Henriksdatter Warberg og Mikkel Eriksen Normann:

138.37.Erik Mikkelsen Normann, f. 1778, Trondenes., d. 1785, Trondenes.
38.13.
Hans Rasmus Hanssøn Warberg
Født 1743, Skånland S., Trondenes.40.
     Konf. 1764 i Trondenes.71
39.13.
Henrik Munch Hanssøn Warberg
Født 1745, Skånland S., Trondenes.40, døbt 1745, Trondenes.76.
Død 1794, Breistrand, Trondenes.40.
     Konf. 1766 i Trondenes.71
40.13.
Anders Hanssøn Warberg
Født 1748, Skånland S., Trondenes.40, døbt 1748, Trondenes.76.
Død 1805, Skånland S., Trondenes.40.
     Konf. 1769.76

Gift 24 jul. 1779, Trondenes.71 med

Ingeborg Evertsdatter
Født 1752, Steinsland, Trondenes.77, døbt 1752, Trondenes.76.
Død 1802, Skånland L., Trondenes.77.
     Konf. 1770 i Trondenes.76

Børn af Anders Hanssøn Warberg og Ingeborg Evertsdatter:

139.40.Kirstina Lucia Andersdatter Warberg, f. 1779, Trondenes.
140.40.Guri Maria Andersdatter Warberg, f. 1781, Trondenes.
141.40.Evert Andersen Warberg, f. 1783, Trondenes., d. 1811, Finnmark.
142.40.Hans Rasmus Andersen Warberg, f. 1786, Trondenes., d. 1811, Finnmark.
143.40.Katrina Margrethe Andersdatter Warberg, f. 1789, Trondenes., d. 1856, Trondenes.
144.40.Johan Smith Andersen Warberg, f. 1792, Trondenes., d. 1853, Trondenes.
41.13.
Lucia Maria Hansdatter Warberg
Født 1752, Skånland S., Trondenes.40, døbt 1752, Hol.78,76,71.
Død 175540, begravet 1755, Trondenes.79,71.
42.13.
Gilles Hansdatter Warberg
Født 1753, Skånland S., Trondenes.40, døbt 1753, Hol ?80.
Død 1759, Skånland S., Trondenes.40.
43.13.
Nils Hanssøn Warberg
Født 1756, Skånland S., Trondenes.40, døbt 1756, Trondenes.81,71,76.
     Konf. 1776 i Trondenes (opholdt sig på Breistrand).76
     Bosatt på Skolpmoa (Moen).40,71

Gift 28 dec. 1787, Trondenes.71 med

Ingeborg Olsdatter
Født 1756, Årbogen, Trondenes.82, døbt 1756, Trondenes.76.
Død 179482.
     Datter af Ole Sørensen og Sara Larsdatter.

[Gift 1° med Peder Nilssen; Gift 2° 28 dec. 1787 med Nils Hanssøn Warberg (f. 1756)].

Børn af Nils Hanssøn Warberg og Ingeborg Olsdatter:

145.43.Kirsten Nilsdatter Warberg, f. 1787, Trondenes.
146.43._____, f. 1788, Trondenes., d. 1788, Trondenes.
147.43._____, f. 1788, Trondenes., d. 1788, Trondenes.
148.43.Maren Nilsdatter Warberg, f. 1789, Trondenes.
149.43.Else Maria Nilsdatter Warberg, f. 1792, Trondenes., d. 1812, Trondenes.
44.13.
Kirsten Maria Hansdatter Warberg
Født 1760, Skånland S., Trondenes.40, døbt 1760, Hol ?80.
45.14.
Trine Humble Andersdatter Warberg
Født 1736, Rødberg, Trondenes.43.
Død 1750, Rødberg, Trondenes.43.
46.14.
Sissel Andersdatter Warberg
Født 1740, Trondenes.43.
Død 1745, Rødberg, Trondenes.43.
47.14.
Lucia Katrine Andersdatter Warberg
Født 1742, Rødberg, Trondenes.43.
Død 1750, Rødberg, Trondenes.43.
48.14.
Peder Moursund Anderssøn Warberg
Født 1744, Rødberg, Trondenes.83,71,43, døbt 1744, Trondenes.84,71.
Død 1809, Rødberg, Trondenes.43.
49.14.
Helena Gabricha Andersdatter Warberg
Født 1747, Rødberg, Trondenes.85,86,71,43, døbt 1747, Trondenes.87,71.
Død 1780, Årbogen, Trondenes.43.

Gift 1° 30 nov. 1768, Trondenes.71 med

Rasmus Iversen
Født 1726, Årbogen, Trondenes.88.
Død 1769, Årbogen, Trondenes.88.

Gift 2° 17717 med

Hartvig Anderssen
Født 1740, Melsbø, Tjeldsund, Nordland.88, døbt 1740, Tjeldsund.89,90.
Død 1798, Årbogen, Trondenes.88.
     Søn af Anders Steensen og Marit Iversdatter.

[Gift 1° 1771 med Helena Gabricha Andersdatter Warberg (1747 - 1780); Gift 2° 1784 med Berte Malene Tygesdatter Trane (1760 - 1811)].

Børn af Helena Gabricha Andersdatter Warberg og Rasmus Iversen:

150.49.Iver Rasmussen, f. 1769, Trondenes., d. 1794
50.14.
Gabriel Røg Anderssen Warberg
Født omkring 1749, Rødberg, Trondenes.91,92,93,71.
Død 1816, Rødberg, Trondenes.43, begravet 1816, Trondenes.79,93.

Gift 4 aug. 1797, Trondenes.94,7 med

Martha Sofie Raphaelsdatter Warberg
Født 1772, Skånland S., Trondenes.43, døbt 1772, Hol eller Trondenes.95,76,94.
Død 1810, Rødberg, Trondenes.43, begravet 1810, Trondenes.95,94.
     Datter af Raphael Henriksøn Warberg og Berthe Larsdatter.
     Konf. 1789 i Trondenes.76

Børn af Gabriel Røg Anderssen Warberg og Martha Sofie Raphaelsdatter Warberg:

151.50.Anne Helena Gabrielsdatter, f. 1799, Trondenes.
152.50.Berte Kirstine Gabrielsdatter Warberg, f. 1801, Trondenes., d. 1862, Trondenes.

Generation 6.

51.15.
Rasmus Jensen Trane
Født 175196,45.
Død efter 1801.
     Jekteskipper og gjestgiver i Grunnfjorden på Ringvassøya (Karlsøy) i Finnmarken.45,96

Gift 1° _____med

Abel Katrine Dannefær Gamst (?Figenschau?)
     Datter af Torber Sørensen Gamst og Abel Cathrine Danefær.
     Sannsynligvis datter af Torber Sørensen Gamst og Abel Cathrine Danefær.

Gift 2° _____med

Anne Junghans Kaurin
Født omkring 177497.
     Datter af Eilert Hagerup Kaurin og Maren Maria Holst.
     Prestedatter fra Karlsøy.45

Børn af Rasmus Jensen Trane og Abel Katrine Dannefær Gamst (?Figenschau?):

153.51.Trine Rasmusdatter Trane, f. omkr. 1780
154.51.Mette Maria Rasmusdatter Trane, f. omkr. 1782
155.51.Alexandrea Rasmusdatter Trane, f. omkr. 1785
156.51.Hanna Rasmusdatter Trane, f. omkr. 1789
157.51.Jens Rasmussen Trane, f. omkr. 1791
52.15.
Iver Jensen Trane
Født 175345.
Død 180845.
     Jekteskipper i Dyrøy, bosatt i Hamn.45

Gift 1° 177898 med

Anne Katrine Heitmann
Født omkring 1735, Holm i Dyrøy45.
Død 180645.
     Datter af Daniel Olsen Heitman og Cathrine Marie Hind.

[Gift 1° 1756 med Søren Jacobsen Faber (omkr. 1727 - 1775); Gift 2° 1778 med Iver Jensen Trane (1753 - 1808)].

Gift 2° _____med

Sofie Amalie Kjergaard
     Trolig fra Gibostad.45
     Trolig datter av kaseliråd Kierregaard på Gibostad.
53.15.
Nikolai Jensen Trane
Født 175699.
Død 178199.
     Omkon ved Tranøya 1781, ugift.99
54.15.
Mikkel Jensen Trane
Født 175845.
Død 180645.
     Jekteskipper og bodde på Lekangen.45

Gift 178345 med

Anne Margrete Rosted
Døbt 10 aug. 1760, Tranøy kirke.
     Datter af Elling Rosted og Margrethe Hammer.

Børn af Mikkel Jensen Trane og Anne Margrete Rosted:

158.54.Eilert Nicolai Trane, f. 1784, d. 1855, Troms.
159.54.Bertel Michael Rosted Trane, f. 1791, Troms.
55.15.
_____ Jensen Trane
Født 176099.
     Død 10 uker gml.99
56.16.
Margrethe Nielsdatter Røgh
Født 1760, Tjelde, Ofoten.7.
Død _____, Sama, Trondenes.7.

Gift 1° _____med

Hans Kristensen
Født 1761, Lia, Evenes i Nordland.7.
Død 1788, Lia, Evenes i Nordland.7.

Gift 2° omkring 17907 med

Arne Nilssen Seier
Født 1742, Stunes, Evenes i Nordland.7.
Død 1812, Sama, Trondenes.7.

[Gift 1° omkr. 1776 med Ingeborg Eriksdatter (1726 - 1789); Gift 2° omkr. 1790 med Margrethe Nielsdatter Røgh (1760 - _____)].

Børn af Margrethe Nielsdatter Røgh og Hans Kristensen:

160.56.Elisabet Røgh Hansdatter, f. 1782, Evenes i Nordland., d. 1831, Trondenes.
161.56.Kirsten Maria Røg Hansdatter, f. 1785, Evenes i Nordland., d. 1819, Trondenes.
57.16.
Anfinn Nielsen Røgh
Død 17947.
     ?? Sandsynligvis søn af Niels Anfindsen Røgh. ??

Børn af Anfinn Nielsen Røgh og _____:

162.57.Nils Anfinnsen
58.17.
Hans Sparboe
Døbt 6 feb. 176149.
Død 3 apr. 176149.
     For begravelsen blev der betalt 5 Rdl. og dessuten 2 Rdl. for ringning med den store kirkeklokke.49
59.17.
Johanna Margrethe Sparboe
Døbt 26 jun. 176249.

Gift _____100med

Christen Hansen Lind
Død før 1814101.
     Søn af Hans Hartvigsen (Lind?) og Gjertrud Pedersdatter (Lind?).
     Christen Hansen Lind, handelsmann på/i Sundklakken.100

Børn af Johanna Margrethe Sparboe og Christen Hansen Lind:

163.59.Martinus Christensen Lind
164.59.Hans Hartvig Christensen Lind
165.59.Niels Ravn Christensen Lind
166.59.Gjertine (Gjertrud) Birgitta Lind, f. 1799, Gimsøe fgd. / Vaagens prgj., d. 1889
167.59.Grete Christensdatter Lind
60.17.
Riborg Sparboe
Døbt 4 jul. 176449.
Død 184249.
     Efterslægt.49
     Skifte 4 dec. 184249.
61.17.
Hans Sparboe
Døbt 28 sep. 176649.
Død 14 nov. 176849.
62.17.
Edies Lech Sparboe
Døbt 13 mar. 176849.
Død 7 apr. 176849.
63.17.
Mette Marie Sparboe
Døbt 20 nov. 1768102.
Død 1844102.
     Skifte 14 mai 1844102.

Gift 10 dec. 1791102 med

John Hanssen Lind
Født 1764102.
Død 18327.
     Søn af Hans Johnsen Lind og Kirsten Mikkelsdatter Hass.
     Han var fra Astafjord, men bodde i 1801 på Gamnes.102

Børn af Mette Marie Sparboe og John Hanssen Lind:

168.63.Ane Margrethe Lind, f. 1793
169.63.Hanna Lind, f. 1795
170.63.Nils Rafn Lind, f. 1797
171.63.Johanna Margrethe Lind, f. 1800
64.17.
Jens Hass Sparboe
Født 18 mar. 1770102.
Død 1844102.
     Selveier og fisker. Barnløs.102
     Skifte 2 nov. 1844102.

Gift 16 nov. 1802102 med

Maren Katrina Berg
Født 1778103.
Død 1833, Vika, Trondenes.103.
65.17.
Jacob Parelius Sparboe
Døbt 14 aug. 1771102.
Død 4 sep. 1807102, begravet 19 sep. 1807102.
     Fisker og selveier.102
66.17.
Anne Cathrine Sparboe
Døbt 12 jul. 1773102.
Død 19 mai 1827102.

Gift 2 jan. 1799102 med

Andreas Hansen Lind
Født 1767, Grøsnes, Astafjord.103.
Død 1836, Straumen, Kvæfjord.103.
     Søn af Hans Johnsen Lind og Kirsten Mikkelsdatter Hass.

Børn af Anne Cathrine Sparboe og Andreas Hansen Lind:

172.66.Hans Andreas Lind, f. 1799, Trondenes.
173.66.Anne Margrethe Lech Lind, f. _____, d. 1801, Trondenes.
174.66.Nils Rafn Lind, f. 1803, Trondenes., d. 1819, Trondenes.
175.66.Anne Margrethe Lind, f. 1806, Trondenes.
67.17.
Anne Christine Sparboe
Født 27 nov. 1777102.
Død 28 feb. 1778102.
68.19.
Berit Maria Andersdatter Harr
Født 1774, Renså, Skånland.29.
Død 183829.

Gift 1° 31 okt. 1804 med

Søren Hanssen
Født 1769, Hesjeberg, Gratangen29.
Død 181229.
     Søn af Hans Sørensen og Golla Olsdatter.
     Krøpling. Bosat hos foreldrene på Hesjeberg i Astafjord.104

Gift 2° 181829 med

Mikkel Benjaminsen
Født 178229.
Død 185429.
     Hesjeberg i Gratangen, Astafjord.29

Børn af Berit Maria Andersdatter Harr og Søren Hanssen:

176.68.Mikol Maria Sørensdatter, f. 1806, Gratangen., d. 1867
177.68.Anne Helene Sørensdatter, f. 1808, Gratangen., d. 1896
178.68.Olavina Sørensdatter, f. 1811, Gratangen., d. 1895
69.19.
Mette Marie Andersdatter Harr
Født 1777, Renså, Astafjord.29,7.
Død 1845, Tovik, Trondenes.7.

Gift 18147 med

Niels Winter Schjelderup
Født 1769, Tovik, Trondenes.7, døbt 22 okt. 1769, Trondenes kirke.105,106.
Død 1827, Lofoten, Nordland.7.
     Søn af Niels Andersen Schjelderup og Elisabeth Nielsdatter Kiær Kinapel.
     Konf. 1788.

[Gift 1° med Oline Karoline Nikoline Jakobsdatter (f. 1777); Gift 2° 19 jul. 1800 med Margrethe Marie Nielsdatter Schjelderup (1780 - 1812); Gift 3° 1814 med Mette Marie Andersdatter Harr (1777 - 1845)].

Børn af Mette Marie Andersdatter Harr og Niels Winter Schjelderup:

179.69.Hans Sakarias Schjelderup, f. 1815, Trondenes., d. 1888, Trondenes.
180.69.Markus Andreas Schjelderup, f. 1817, Trondenes.
181.69.Søren Andreas Schjelderup, f. 1820, Trondenes., d. 1891, Trondenes.
70.19.
Ingeborg Kirstina Andersdatter Harr
Født 1779, Renså29.
Død 179529.
71.19.
Rasmus Anderssen Harr
Født 1781, Renså, Skånland.29.
Død 182929.
     Gårdbruker på Renså, Skånland.

Gift 181229 med

Erika Petrina Leth
Født 178729.
Død 184329.

[Gift 1° med Ole Hanssen (1771 - 1811); Gift 2° 1812 med Rasmus Anderssen Harr (1781 - 1829)].

Børn af Rasmus Anderssen Harr og Erika Petrina Leth:

182.71.Simon Kristian Kildal Rasmussen, f. 1813, Skånland., d. 1893
183.71.Ovidie Andrea Rasmusdatter, f. 1816, Astafjord., d. 1851, Trondenes.
184.71.Anne Marta Rasmusdatter, f. 1818, Skånland., d. 1820
185.71.Johan Nikolai Berg Rasmussen, f. 1821, Skånland., d. 1891
72.19.
Andrea Lavina Andersdatter Harr
Født 1784, Renså29.
Død 178529.
73.20.
Elen Kirsten Kinapel
Født 1770, Renså, Astafjord.52.
74.20.
Anna Jakobina Kinapel
Født 1774, Renså, Astafjord.52.
75.20.
Maren Brems Kinapel
Født 1777, Renså, Astafjord.52.
Død 1811, Tovik, Trondenes.107.
     Kom til Trondenes.52
76.20.
Jakob Andreas Kinapel
Født 1784, Renså, Astafjord.52.
Død 1816, Tovik, Trondenes.107,52.
77.22.
Peder Rafaelsen Harr
Født 1761, Bø, Trondenes.7.
Død 1831, Bø, Trondenes.7.

Gift 1° omkring 17837 med

Anne Marie Madsdatter
Født 1763, Fjelldal, Tjeldsund.7.
Død 1811, Bø, Trondenes.7.
     Datter af Mads Larssen og Maren Larsdatter.

Gift 2° 18137 med

Margrete Sofie Madsdatter
Født 1763, Brokvik, Trondenes.7.
Død 1835, Gausvik, Trondenes.7.
     Datter af Mads Benjaminsen og Serine Susanna Hansdatter.

[Gift 1° 1787 med John Kristoffersen (1760 - 1811); Gift 2° 1813 med Peder Rafaelsen Harr (1761 - 1831)].

Børn af Peder Rafaelsen Harr og Anne Marie Madsdatter:

186.77.Hilchen Marta Schrøder Pedersdatter Harr, f. _____, d. 1809, Trondenes.
187.77.Matea Kirstina Pedersdatter Harr, f. _____, d. 1799, Trondenes.
188.77._____, f. _____, d. 1801, Trondenes.
189.77.Martinus Andreas Pedersen Harr, f. _____, d. 1802, Trondenes.
190.77.Karen Maria Pedersdatter Harr, f. 1785, Trondenes., d. 1789, Trondenes.
191.77.Karen Marie Schrøder Pedersdatter Harr, f. 1790, Trondenes., d. 1869, Trondenes.
192.77.Rafael Pedersen Harr, f. 1792, Trondenes., d. 1846, Trondenes.
193.77.Maren Maria Pedersdatter Harr, f. 1798, Trondenes., d. 1872
194.77.Hans Andreas Schrøder Pedersen Harr, f. 1805, Trondenes., d. 1856, Trondenes.
78.22.
Berte Lucie Rafaelsdatter Harr
Født 1764, Bø, Trondenes.7, døbt 1764, Trondenes.108.
Død 1764, Bø, Trondenes.7.
79.22.
Johan (John) Raphaelsen Harr
Født 1767, Bø, Trondenes.7, døbt 1767, Trondenes.109.
Død 1851, Bø, Trondenes.110,7.
     Konf. 1785 i Trondenes.109

Gift 17977 med

Berte Maria Pedersdatter
Født 1774, Gausvik, Trondenes.7, døbt 1774, Trondenes.111,76.
Død 27 aug. 1837, Bø, Trondenes.112, begravet 10 okt. 1837, Trondenes.112.
     Datter af Peder Nilsen og Anne Helene Olsdatter Eidberg.
     Konf. 1791 i Trondenes.76

Børn af Johan (John) Raphaelsen Harr og Berte Maria Pedersdatter:

195.79.Maren Stina Johnsdatter Harr, f. 1803, Trondenes., d. 1877, Trondenes.
80.22.
Ole Hveding Rafaelsen Harr
Født 1769, Bø, Trondenes.7.
Død 1811, Skånland Store, Trondenes.7.

Gift 1° 17987 med

Maren Kirstina Gislesdatter
Født 1772, Bø, Trondenes.7.
Død 1803, Bø, Trondenes.7.
     Datter af Gisle Larssen og Gilles Andersdatter.

Gift 2° 18057 med

Johanna Margrete Kristensdatter
Født 1768, Fauskevåg, Trondenes.7.
Død 1808, Skånland Store, Trondenes.7.

Gift 3° 18097 med

Kirsten Maria Røg Hansdatter
Født 1785, Lia, Evenes i Nordland.7.
Død 1819, Sama, Trondenes.7.
     Datter af Hans Kristensen og Margrethe Nielsdatter Røgh.

Børn af Ole Hveding Rafaelsen Harr og Johanna Margrete Kristensdatter:

196.80.Kristen Olsen Harr, f. 1805, Trondenes., d. 1805, Trondenes.
197.80.Karen Elisabet Olsdatter Harr, f. 1806, Trondenes., d. 1811, Trondenes.

Børn af Ole Hveding Rafaelsen Harr og Kirsten Maria Røg Hansdatter:

198.80.Ole Olsen Harr, f. 1812, Trondenes., d. 1812, Trondenes.
81.22.
Berte Lucia Rafaelsdatter Harr
Født 1772, Bø, Trondenes.7.
Død 1838, Gausvik, Trondenes.7.

Gift 1° omkring 17957 med

Lars Larssen
     Fra Fjelldal, Tjeldsund.7

Gift 2° 18077 med

Jens Hartvigsen
Født 1738, Halsebø, Trondenes.7.
Død 1821, Brokvik, Trondenes.7.
     Søn af Hartvig Paulsen og Karen Arentsdatter.
     Barnløs?

[Gift 1° 1773 med Malene Larsdatter (omkr. 1720 - 1804); Gift 2° 1807 med Berte Lucia Rafaelsdatter Harr (1772 - 1838)].

Gift 3° 18237 med

Jørgen Andreas Olsen Gram
Født 1760, Haukebø, Trondenes.7.
Død 1835, Gausvik, Trondenes.7.
     Søn af Ole Paulsen Gram og Mette Maria Nilsdatter.

[Gift 1° med Didericha Kirstina Didrichsdatter Hønnichen (28 sep. 1754 - 1805); Gift 2° 1823 med Berte Lucia Rafaelsdatter Harr (1772 - 1838)].

Børn af Berte Lucia Rafaelsdatter Harr og Lars Larssen:

199.81._____, f. _____, d. 1796, Trondenes.
82.22.
___________
Født _____, Bø, Trondenes.7.
Død 1775, Bø, Trondenes.7.
83.23.
Berte Johanna Andersdatter Harr
Født 1764, Bø, Trondenes.7.
Død 1836, Melvik, Trondenes.7.
     Etterslekt.

Gift 17897 med

Henrik Johannessen Meyer
Født 1755, Hov, Tjeldsund.7.
Død 1835, Sandtorg, Trondenes.7.
     Søn af Johannes Henriksen Meyer og Mette Sofie Andersdatter.
84.23.
Anne Sofie Andersdatter Harr
Født 1766, Bø, Trondenes.7.

Utenfor ekteskap med7

Anders Johannessen Meyer
Født 1759, Melsbø, Tjeldsund.7.
Død 1811, Årbogen, Trondenes.7.
     Søn af Johannes Henriksen Meyer og Mette Sofie Andersdatter.
     Etterslekt med hustruen Karen Ellevsdatter.

[Gift 1° med Anne Sofie Andersdatter Harr (f. 1766); Gift 2° 1792 med Karen Ediasdatter (1767 - 1809)].

Gift 1° 17977 med

Ole Toresen
Født 1769, Bergen.7.
Død 1829, Sandtorg, Trondenes.7.

Børn af Anne Sofie Andersdatter Harr og Anders Johannessen Meyer:

200.84.Johannes Anderssen Meyer, f. 1793, Trondenes.

Børn af Anne Sofie Andersdatter Harr og Ole Toresen:

201.84.Berte Lærdal Olsdatter, f. 1797, Trondenes.
202.84.Gilles Olsdatter, f. 1800, Trondenes.
85.23.
Helena Maria Andersdatter Harr
Født 1768, Bø, Trondenes.7.
Død 1835, Skånland S., Trondenes.7.

Gift 17997 med

Sten Johannessen Meyer
Født 1764, Melsbø, Tjeldsund.7.
Død 1811, Tromsø.7.
     Søn af Johannes Henriksen Meyer og Mette Sofie Andersdatter.

Børn af Helena Maria Andersdatter Harr og Sten Johannessen Meyer:

203.85.Berte Sofia Stensdatter (Meyer), f. 1799, Trondenes., d. 1867, Trondenes.
204.85.Anders Meyer Stensen, f. 1802, Trondenes., d. 1887, Trondenes.
205.85.Johan Meyer Stensen, f. 1806, Trondenes., d. 1883, Trondenes.
86.25.
Peder Olsen Harr
Født 1764, Bø, Trondenes.7.
Død 1765, Bø, Trondenes.7.
87.25.
Berte Olsdatter Harr
Født 1765, Bø, Trondenes.7.
Død 1832, Skånland L., Trondenes.7.
     Er ikke fundet i bogen "Døpte i Trondenes sogn 1744-1800".

Gift 17997 med

Jens Smith Johansen Meyer
Født 1761, Skånland Lille, Trondenes.7.
Død 1808, Vågan, Nordland.7.
     Søn af Johan Smith Henriksen Meyer og Bendikta Kristensdatter.

Børn af Berte Olsdatter Harr og Jens Smith Johansen Meyer:

206.87.Johan Meyer, f. 1799, Trondenes., d. 1885
207.87.Malena Meyer, f. _____, d. 1843, Trondenes.
88.25.
___________
Født _____, Bø, Trondenes.7.
Død 1767, Bø, Trondenes.7.
     Dødfødt ?
89.25.
Ingeborg Kirstina Olsdatter Harr
Født 1768, Bø, Trondenes.7.
     Konfirmert 1792 fra Breistrand.113
90.25.
Andrea Olsdatter Harr
Født 1771, Bø, Trondenes.7.
Død 1835, Breistrand, Trondenes.7.
91.25.
Erika Olsdatter Harr
Født 1774, Bø, Trondenes.7.
     Konfirmert 1795 fra Rødberg.114
92.25.
___________
Født _____, Bø, Trondenes.7.
Død 1777, Bø, Trondenes.7.
     Dødfødt ?
93.25.
Rafael Olsen Harr
Født 1778, Skolpmoa «Moen», Trondenes.115.
Død 1797, Rødberg, Trondenes.7.
94.25.
Helena Marie Olsdatter Harr
Født 1780, Skolpmoa, Trondenes.7.
Død 1862, Sandtorg, Trondenes.7.
     Konfirmert 1800 fra Rødberg.

Gift 18127 med

Isak Amundsen
Født 1779, Bergen.7.
Død 1835, Sandtorgsundet, Trondenes.7.
     Søn af Amund Amundsen og Johanna Isaksdatter.

Børn af Helena Marie Olsdatter Harr og Isak Amundsen:

208.94.Andreas Martinus Isaksen, f. 1816, Trondenes., d. 1882, Trondenes.
95.25.
Mette Maria Olsdatter Harr
Født 1783, Skolpmoa, Trondenes.7.
     Er ikke fundet i bogen "Døpte i Trondenes sogn 1744-1800".
96.25.
Peder Jakob Olsen Harr
Født 1786, Skolpmoa, Trondenes.7.
     Konfirmert 1807 fra Rødberg.116
97.29.
Ole Har Mikkelsen
Født omkring 1782.

Gift 18 okt. 1808, Ankenes117 med

Kirsten Axelia Olsdatter
Født 28 mar. 1787, Virak, Ofoten, Nordland.
     Datter af Ole Knudsen og Anne Marie Axelsdatter.

Børn af Ole Har Mikkelsen og Kirsten Axelia Olsdatter:

209.97.John Harr Olsen, f. 1813, Ofoten
98.30.
Mads Mikkelsen
Født 1758, Skånland S., Trondenes.118.
Død 1828, Skånland S., Trondenes.118.

Gift 17817 med

Golla Maria Jensdatter
Født 1757, Sandtorg, Trondenes.119.
Død 1834, Skånland S., Trondenes.119.
     Datter af Jens Pedersen Krognæs og Benedicte Madsdatter.

Børn af Mads Mikkelsen og Golla Maria Jensdatter:

210.98.Bernt Giæver Madssen, f. _____, d. 1830, Trondenes.
211.98.Mikkel Madssen, d. 1815, Trondenes.
212.98.Lucia Kirstina Madsdatter, f. 1784, Trondenes., d. 1829
213.98.Bendikta Kirstine Madsdatter, f. 1791, Trondenes., d. 1870, Trondenes.
214.98.Erika Martina Madsdatter, f. 1794, Trondenes., d. 1796, Trondenes.
215.98.Helena Mathia Madsdatter, f. 1797, Trondenes.
99.30.
Karen Maria Mikkelsdatter
Født 1764, Skånland Store, Trondenes.7.
Død 1801, Oldra, Trondenes.7.

Gift 17897 med

Mads Torbergsen
Født 1755, Oldra, Trondenes.7.
Død 1810, Oldra, Trondenes.7.
     Søn af Torberg Madssen og Elisabeth Benjaminsdatter.

[Gift 1° 1781 med Else Marie Israelsdatter (1756 - 1786); Gift 2° 1789 med Karen Maria Mikkelsdatter (1764 - 1801)].
100.30.
Ole Harr Mikkelsen
Født 1767, Skånland Store, Trondenes.120.
Død 1813, Liland, Evenes.120.
     Etterslekt. Se "Folk og Slekt i Trondenes".

Gift _____med

Aronia Arctander Olsdatter Harr
Født 1780120.
     Datter af Ole Olsen Har og Maria Elisabeth Aronsdatter Arctander.

[Gift 1° med Ole Harr Mikkelsen (1767 - 1813); Gift 2° med Mons Jenssen (f. 1766)].
101.32.
Henrich Mathias Raphaelsøn Warberg
Født 1763, Skånland S., Trondenes.58, døbt 1763, Trondenes.121,122,76.
Død 1812, Fauskevåg, Trondenes.58, begravet 1812, Trondenes.123,122.
     Konf. 1783 i Trondenes.122,76
     Fisker og leilending på Lille Fuskevåg i Trondenes.122
     Skifte 3 okt. 1812122.

Gift 20 nov. 1792, Trondenes.122 med

Berte Lucie Larsdatter
Født 1756, Steinsland, Trondenes.124.
Død 1828, Skånland S., Trondenes.124.
     Datter af Lars Larssen og Sara Tomasdatter.

[Gift 1° 1783 med Ole Kristensen (1752 - 1787); Gift 2° 1790 med Johannes Olsen (1757 - 1791); Gift 3° 20 nov. 1792 med Henrich Mathias Raphaelsøn Warberg (1763 - 1812)].

Børn af Henrich Mathias Raphaelsøn Warberg og Berte Lucie Larsdatter:

216.101.Raphael Harr Henriksen Warberg, f. 1793, Trondenes., d. 1858, Kvæfjord.
217.101.Berte Johanne Henriksdatter Warberg, f. 1795, Trondenes., d. 1841, Nordland.
218.101.Sara Marie Henriksdatter Warberg, f. 1797, Trondenes., d. 1830
102.32.
Lars Raphaelsøn Warberg
Født 1765, Skånland S., Trondenes.58, døbt 1765, Trondenes.125,122.
Død 1766, Skånland S., Trondenes.58, begravet 1766, Trondenes.126,122.
103.32.
Anne Kirstine Raphaelsdatter Warberg
Født 1766, Skånland S., Trondenes.7, døbt 1766, (Hol?) Trondenes.127,76,122.
Død 1845, Vollstad, Trondenes.7.
     Konf. 1785 i Trondenes.76,122

Gift 1° 11 dec. 1791, Trondenes.122 med

Ole Paulsen
Født 1761, Leikvik, Trondenes.7.
Død 1804, Skånland S., Trondenes.7.
     Fisker og selveier, Store Skånland.122

Gift 2° 10 nov. 1806122 med

Nils Benjaminsen
Født 1775, Vollstad, Trondenes.76,7, døbt 1775, Trondenes.76.
Død 1823, Vollstad, Trondenes.128,7.
     Søn af Benjamin Hartvigsen og Margrethe Nielsdatter.
     Konf. 179476

Børn af Anne Kirstine Raphaelsdatter Warberg og Ole Paulsen:

219.103._____, f. _____, d. 1795, Trondenes.
220.103.Raphael Peter Warberg Olsen, f. 1793, Trondenes., d. 1856, Trondenes.
221.103.Berteus Lind Olsen, f. 1799, Trondenes., d. 1865, Trondenes.

Børn af Anne Kirstine Raphaelsdatter Warberg og Nils Benjaminsen:

222.103.Margrete Nilsdatter, f. 1807, Trondenes., d. 1877, Trondenes.
223.103.Hanna Kirstine Nilsdatter, f. 1808, Trondenes., d. 1843, Trondenes.
104.32.
Hans Raphaelsøn Warberg
Født 1768, Skånland S., Trondenes.7, døbt 1768, Trondenes.129,76,122.
Død 1852, Rødberg, Trondenes.7.
     Konf. 1786 i Trondenes.76,122
     Fisker og selveier på Store Skånland i 1801. Fikk 5. juli 1799 skjøte på ½ våg i Store Skånland, og 26. april 1800 på 1 pd. 12 mk. s.st.122

Gift 1° 26 jul. 1798, Trondenes.122 med

Johanna Cecilia Arnesdatter
Født 1777, Skånland L., Trondenes.7, døbt 1777, Trondenes.130,122,76.
Død 1808, Skånland S., Trondenes.7, begravet 1808, Trondenes.56,122.
     Datter af Arne Falkorsen og Anne Johanna Olsdatter Gram.
     Konf. 1796 i Trondenes.76
     Skifte 22 sep. 1810122.

Gift 2° 27 okt. 1814, Trondenes.122 med

Karen Maria Nilsdatter
Født 1769, Åkerøy, Trondenes.131.
Død 1842, Skånland S., Trondenes.131.

Børn af Hans Raphaelsøn Warberg og Johanna Cecilia Arnesdatter:

224.104.Raphael Hanssen Warberg, f. 1799, Trondenes., d. 1863, Trondenes.
225.104.Anne Johanne Hansdatter Warberg, f. 1801, Trondenes., d. 1863, Trondenes.
226.104.Arne Falkor Hanssen Warberg, f. 1803, Trondenes., d. 1893, Trondenes.
227.104.Berte Maria Hansdatter Warberg, f. 1805, Trondenes., d. 1887, Trondenes.
228.104.Jacob Henrik Hanssen Warberg, f. 1807, Trondenes., d. 1900, Trondenes.
105.32.
Rasmus Peder Raphaelsøn Warberg
Født 1770, Skånland S., Trondenes.118, døbt 1770, Hol eller Trondenes.132,76,122.
Død 1 apr. 1845, Skånland S., Trondenes.122,118.
     Konf. 1788 i Trondenes.76,122
     Fisker og gårdbruker på Store Skånland.122

Gift 27 sep. 1804, Trondenes.122 med

Gunhild Catharina Jørgensdatter
Født 1778, Rogla, Trondenes.133.
Død 9 nov. 1858, Skånland S., Trondenes.134,122,133.
     Datter af Jørgen Johnsen og Mette Johanna Andersdatter.

Børn af Rasmus Peder Raphaelsøn Warberg og Gunhild Catharina Jørgensdatter:

229.105.Raphael Andreas Valberg Rasmussen Warberg, f. 1805, Trondenes., d. 1842, Trondenes.
230.105.Mette Johanna Rasmusdatter Warberg, f. 1807, Trondenes., d. 1877, Trondenes.
231.105.Bernt Laurits Rasmussen Warberg, f. 1811, Trondenes., d. 1905, Trondenes.
232.105.Andreas Mikal Valberg Rasmussen Warberg, f. 1817, Trondenes., d. 1889, Trondenes.
233.105.Nils Mikal Rasmussen Warberg, f. 1822, Trondenes., d. 1910, Trondenes.
106.32.
Martha Sofie Raphaelsdatter Warberg
Født 1772, Skånland S., Trondenes.43, døbt 1772, Hol eller Trondenes.95,76,94.
Død 1810, Rødberg, Trondenes.43, begravet 1810, Trondenes.95,94.
     Konf. 1789 i Trondenes.76

Gift 4 aug. 1797, Trondenes.94,7 med

Gabriel Røg Anderssen Warberg
Født omkring 1749, Rødberg, Trondenes.91,92,93,71.
Død 1816, Rødberg, Trondenes.43, begravet 1816, Trondenes.79,94.
     Søn af Anders Hanssen Warberg og Anne Helene Johansdatter Juul.

Børn af Martha Sofie Raphaelsdatter Warberg og Gabriel Røg Anderssen Warberg er vist under Gabriel Røg Anderssen Warberg (nr. 50).

107.32.
Lars Raphaelsøn Warberg
Født 1773, Skånland S., Trondenes.76,58, døbt 1773, Trondenes.135,122.
Død 1810, Skånland S., Trondenes.58, begravet 1810, Trondenes.95,122.
     Konf. 1792 i Trondenes.76
     Ugift, bodde hos foreldrene.122
108.32.
Raphael Har Raphaelsøn Warberg
Født 1775, Skånland S., Trondenes.118, døbt 1775, Trondenes.136,76,94.
Død 1777, Skånland S., Trondenes.118, begravet 1777, Trondenes.137,94.
109.33.
Anne Har Arvesdatter Warberg
Født 1770, Breistrand, Trondenes.36, døbt 1770, Breistrand, Trondenes.138,94.
Død 1772, Breistrand, Trondenes.36.
110.33.
Martha Sophia Arvesdatter Warberg
Født 1772, Breistrand, Trondenes.36, døbt 1772, Hol.139,76,94.
Død 1830, Slagstad, Bjarkøy.36.
     Konf. 1789 i Trondenes.76,94

Gift før 182794 med

Iver Johan Christensen
Født 1771, Slagstad, Bjarkøy.140.
Død 1841, Slagstad, Bjarkøy.140.
111.33.
Mette Maria Arvesdatter Warberg
Født 1773, Breistrand, Trondenes.36, døbt 1773, Trondenes.141,94.
     Konf. 1791 i Trondenes.76

Gift 18017 med

Hans Jørgen Jørgensen
Født 1774, Rogla, Trondenes.82.
     Søn af Jørgen Johnsen og Mette Johanna Andersdatter.
     Fisker og innsitter på Breistrand.94

Børn af Mette Maria Arvesdatter Warberg og Hans Jørgen Jørgensen:

234.111.Margrete Sofia Hansdatter, f. 1802, Trondenes., d. 1843, Trondenes.
112.33.
Ole Paul Arvesen Warberg
Født 1775, Breistrand, Trondenes.36, døbt 29 jan. 1775, Trondenes.94.
Død 1796, Breistrand, Trondenes.36.
113.33.
Lucia Catrina Arvesdatter Warberg
Født 1777, Breistrand, Trondenes.36, døbt 1777, Trondenes.142,94.
     Konf. 1796 i Trondenes.76
     Var hjemme på Breistrand i 1801, ®30 år gl.¯, i Brokvik 1827.94
114.33.
Gunhild Rebecha Arvesdatter Warberg
Født 1779, Breistrand, Trondenes.36.
     Hjemme i 1801, død før 1827.94

Gift 18167 med

Jakob Østensen

Børn af Gunhild Rebecha Arvesdatter Warberg og Jakob Østensen:

235.114.Dortea Sofia Jakobsdatter, f. 1816, Trondenes., d. 1817, Trondenes.
115.33.
Anne Margrethe Arvesdatter Warberg
Født 1781, Breistrand, Trondenes.36, døbt 1781, Trondenes.143,94.
Død 1826, Breistrand, Trondenes.36.
     Konf. 1802 i Trondenes.76
116.33.
Henricha Magdalena Arvesdatter Warberg
Født 1783, Breistrand, Trondenes.7.
Død 1857, Fauskevåg, Trondenes.7.
     Konf. 1803 i Trondenes.76

Gift 18247 med

Hartvig Johannes Andersen Meyer
Født 1804, Årbogen, Trondenes.7.
Død 1866, Leikvikfjell, Trondenes.7.
     Søn af Anders Johannessen Meyer og Karen Ediasdatter.

[Gift 1° 1824 med Henricha Magdalena Arvesdatter Warberg (1783 - 1857); Gift 2° med Inger Katrina Nilsdatter (1800 - 1845)].
117.33.
Henrik Mathias Arvesen Warberg
Født 1786, Breistrand, Trondenes.36.
Død 1846, Breistrand, Trondenes.36.

Gift 18207 med

Ellen Debora Madsdatter
Født 1792, Lavangen Sør, Trondenes.82.
Død 1856, Breistrand, Trondenes.82.
     Datter af Mads Jenssen og Helena Rafaelsdatter Harr.

Børn af Henrik Mathias Arvesen Warberg og Ellen Debora Madsdatter:

236.117.Ole Paul Gram Henriksen Warberg, f. 1827, Trondenes., d. 1903, Trondenes.
118.33.
Ellen Debora Arvesdatter Warberg
Født 1788, Breistrand, Trondenes.36, døbt 1788, Trondenes.144,145.

Gift 18217 med

John Kristian Hanssen Harr
Født 1795, Lavangen Sør, Trondenes.7.
     Søn af Hans Rafaelsen Harr og Marta Margrete Johnsdatter.

Børn af Ellen Debora Arvesdatter Warberg og John Kristian Hanssen Harr:

237.118.Gunhild Rebekka Johnsdatter, f. 1829, Trondenes., d. 1890, Trondenes.
119.35.
Martha Sophia Mo(ge)nsdatter Warberg
Født 1766, Sandtorg, Trondenes.68, døbt 1766, Trondenes.146,145.
Død 1834, Sandtorg, Trondenes.68.

Gift 17907 med

Lars Anderssen
Født 1763, Steinsland, Trondenes.147.
Død 1822, Sandtorg, Trondenes.147.

Børn af Martha Sophia Mo(ge)nsdatter Warberg og Lars Anderssen:

238.119.Aron Rasbech Larssen, f. 1793, Trondenes., d. 1870, Trondenes.
120.35.
Johan Peter Mo(ge)nsen Warberg
Født 18 mar. 1769, Sandtorg, Trondenes.68, døbt 1769, Hol.148,76,145.
Død 1772, Sandtorg, Trondenes.68.
121.35.
Aron Rasbeck Mo(ge)nsen Warberg
Født 1771, Sandtorg, Trondenes.68.
Død 1772, Sandtorg, Trondenes.68.
122.35.
Anne Benedicte Mo(ge)nsdatter Warberg
Født 1773, Sandtorg, Trondenes.68.

Gift omkring 17927 med

Anders Olsen Høyer
     Aunholmen i Lødingen.
     Odden i Lødingen.

Børn af Anne Benedicte Mo(ge)nsdatter Warberg og Anders Olsen Høyer:

239.122.Katrina Margrete Høyer Andersdatter, f. 1793, Lødingen., d. 1845, Trondenes.
123.35.
Johan Peder Mo(ge)nsen Warberg
Født 1775, Sandtorg, Trondenes.68, døbt 1775, Trondenes.135,145.
Død 1777, Sandtorg, Trondenes.68.
124.35.
Helleborg Rasbeck Mo(ge)nsdatter Warberg
Født 1777, Sandtorg, Trondenes29, døbt 1777, Trondenes.142,145.

Gift 1° 180529 med

Mads Larssen
Født 177029.
Død 180829.
     Renså, Skånland.

Gift 2° 180829
     10. juli 1809 trolovet enkemann, styrmann Peder Hansen Bye av Tranøy og enke Hilleborg Monsdtr, Rensaa.148 med

Peder Hanssen Bye
Født omkring 1769, Bodø pr.gj.149.
     Tranøy. Også Berg, Tromsøysund.
     Gottesjord, Sørreisa.149,29
     Peder Hansen Bye var i flere år styrmann på jekter som seilte til Bergen. Han ble også benyttet som los på større skip når de skulle passere vanskelige farvann.150
     I september 1808 var han los på fregatten "Wenus". Den var på tur fra Bergen lastet med korn. I den sterke straumen i Tjeldsundet gikk båten på grunn på et skjær og forliste. Noen mente at losen hadde vist uaktsomhet, og det ble rettssak året etter. Der møtte Peder og forklarte at fregatten hadde hatt feil med roret, og at han ikke hadde kjent til det undervannsskjæret båten hadde grunnstøtt på. Retten frikjente han for uaktsomhet, men påla han å betale saksomkostningene.150
     Etter at Martha Larsdatter døde i 1809 [?1808?], flyttet Peder Bye kort tid etter fra Gottesjord. Bygselen på 14 mark fiskeleie overlot han i 1812 til Gotlieb Fredrik Jakobsen, sønn til Jakob Fredrik Gotlibsen på Einhågen.150

[Gift 1° 1800 med Marta Kristine Larsdatter (1755 - 1808); Gift 2° 1808 med Helleborg Rasbeck Mo(ge)nsdatter Warberg (f. 1777)].

Børn af Helleborg Rasbeck Mo(ge)nsdatter Warberg og Mads Larssen:

240.124.Indianna Madsdatter, f. 1805, Skånland
241.124.Kornelia Matea Rasbech Madsdatter, f. 1807, Skånland, d. 1808
125.35.
Henrik Mathias Mo(ge)nsen Warberg
Født 1779, Sandtorg, Trondenes.68, døbt 1779, Trondenes.151,145.
     Kongsvik, Tjeldsund.

Gift 18087 med

Anne Sivertsdatter
126.35.
Rebekka Mo(ge)nsdatter Warberg
Født 1782, Sandtorg, Trondenes.68.
Død 1782, Sandtorg, Trondenes.68.
127.35.
Hanna Rebekka Mo(ge)nsdatter Warberg
Født 1783, Sandtorg, Trondenes.68, døbt 1783, Trondenes.152,145.

Gift 18057 med

Johan Jacob Hanssen
Født 1780153.
Død 1828153.
     Søn af Hans Jakobsen og Øllegård Tygesdatter Trane.
     Igeland, Astafjord.
128.35.
Barbro Maria Mo(ge)nsdatter Warberg
Født 1785, Sandtorg, Trondenes.68, døbt 1785, Trondenes.154,145.
     I tjeneste hos svogeren Peder Hanssøn Bye på Berg i Tromsøysund.145
129.36.
___________
Død 1791, Breistrand, Trondenes.36.
130.36.
Henrik Mathias Jacobsen Warberg
Født 1776, Breistrand, Trondenes.36, døbt 1776, Trondenes.155,145.
Død 1777, Breistrand, Trondenes.76,36.
131.36.
Martha Sophie Jacobsdatter Warberg
Født 1779, Breistrand, Trondenes.36.
     Konf. 1796 i Trondenes.76

Gift 1 mai 1809, Sand kirke, Trondenes.145 med

Ernst Isaksen
Født 1785, Breivik, Trondenes.7.
Død 1857, Forhamn, Trondenes.7.
     Søn af Isak Ernstsen og Sara Mikkelsdatter Ursin.

[Gift 1° med Karen Olsdatter; Gift 2° 1 mai 1809 med Martha Sophie Jacobsdatter Warberg (f. 1779)].

Børn af Martha Sophie Jacobsdatter Warberg og Ernst Isaksen:

242.131.Isak Ernstsen, f. 1809, Trondenes., d. 1875, Trondenes.
243.131.Jakob Parelius Ernstsen, f. 1810, Trondenes., d. 1901, Trondenes.
244.131.Nils Olai Ernstsen, f. 1821, Trondenes., d. 1909, Trondenes.
245.131.Hanna Marie Ernstsdatter, f. 1825, Trondenes., d. 1915, Trondenes.
132.36.
Mette Marie Jacobsdatter Warberg
Født 1781, Breistrand, Trondenes.36.
     Konf. 1798 i Trondenes.76

Gift 1° 18087 med

Hans Rasmus Nilssen Røg
     Ofoten, Nordland.156

Gift 2° _____med

Peder Benjaminsen
     Fra Ytterbø på Østnes i Vågan (1827).145
133.36.
Henrik Mathias Jacobsen Warberg
Født 1783, Breistrand, Trondenes.82.
Død 1851, Breistrand, Trondenes.82.
     Konf. 1803 i Trondenes.76

Gift omkring 18207 med

Anne Margrethe Olsdatter
Født 1786, Sørrollnes, Trondenes.157,158, døbt 178676.
Død 1872, Breistrand, Trondenes.158.
     Datter af Ole Larssen og Berit (Birgitte) Mortensdatter.

Børn af Henrik Mathias Jacobsen Warberg og Anne Margrethe Olsdatter:

246.133.Ingeborg Sofie Henriksdatter Warberg, f. 1821, Trondenes., d. 1898, Trondenes.
134.36.
Lucia Cathrine Jacobsdatter Warberg
Født 1786, Breistrand, Trondenes.36.
Død 1789, Breistrand, Trondenes.36.
135.36.
Hans Petter Jacobsen Warberg
Født 1789, Breistrand, Trondenes.159,36.
Død jun. 1823, Sandnes, Tjeldsund.160,36.
     Konf. 1807 i Trondenes.76
     Hans Peter Jakobsen fikk 13. sept. 1816 bøkselbrev av Lars Jakobsen Stokke på Sandnes (lnr. 95, ½ vog) i Tjeldsund. Her satt han til han døde av ®kjertelbetennelse¯ sist i juni 1823.160
     Skifte 6 sep. 1823161.

Gift 23 sep. 1816, Hol kirke.160,7 med

Gunhild Rebekka Gram Olsdatter
Født 19 jan. 1790, Gausvik, Trondenes.160,161, døbt 24 jan. 1790, Hol kirke.160.
Død 5 nov. 1860, Sandnes, Tjeldsund.161,161.
     Datter af Ole Jakobsen og Mette Maria Mathiasdatter Eberg.

[Gift 1° 23 sep. 1816 med Hans Petter Jacobsen Warberg (1789 - jun. 1823); Gift 2° 1825 med John Anderssen (1800 - dec. 1829); Gift 3° 1832 med Jakob Winther Johnsen Trane (1810 - 27 mar. 1863)].

Børn af Hans Petter Jacobsen Warberg og Gunhild Rebekka Gram Olsdatter:

247.135.Jakob Walberg Hansen, f. 1817, Tjeldsund., d. 1903, Tjeldsund.
248.135.Ingeborg Sofie Hansdatter, f. 1819, Tjeldsund., d. 1861, Tjeldsund.
249.135.Mette Marie Hansdatter, f. 1821, Tjeldsund., d. 1890, Trondenes.
250.135.Ole Jakob Hansen, f. 1823, Tjeldsund., d. 1906
136.36.
Olava Jacobsdatter Warberg
Født 1789, Breistrand, Trondenes.159,36, døbt 1789, Trondenes.162,112.
Død 11 aug. 1833, Sørvik, Trondenes.36.
     Konf. 1806 i Trondenes.76
     Skifte 4 apr. 1834112.

Gift 2 dec. 1820, Trondenes.112 med

Mikkel Mathiassen Ursin
Født 1785, Sørvik, Trondenes.163.
Død 1861, Sørvik, Trondenes.163.
     Søn af Mathias Mikkelsen Ursin og Rebekka Olsdatter Gram.

[Gift 1° 1812 med Berte Helene Kristensdatter (1784 - 1820); Gift 2° 2 dec. 1820 med Olava Jacobsdatter Warberg (1789 - 11 aug. 1833); Gift 3° 1835 med Isabella Testmann Sølfestersdatter (1809 - 1840)].
137.36.
Nils Olai Jacobsen Warberg
Født 1795, Breistrand, Trondenes.36.
Død 1817, Breistrand, Trondenes.36.
     Konf. 1815 i Trondenes.76
     Død ugift.112
     Skifte 1819112.
138.37.
Erik Mikkelsen Normann
Født 1778, Breivik, Trondenes.164.
Død 1785, Breivik, Trondenes.164.
139.40.
Kirstina Lucia Andersdatter Warberg
Født 1779, Skånland L., Trondenes.77, døbt 1779, Trondenes.76.
140.40.
Guri Maria Andersdatter Warberg
Født 1781, Skånland S., Trondenes.77, døbt 1781, Trondenes.76.
     Konf. 1802 i Trondenes.76
141.40.
Evert Andersen Warberg
Født 1783, (Rødberg ?), Skånland L., Trondenes.76,77.
Død 1811, Finnmark.77.
     Konf. 1806 i Trondenes.76
142.40.
Hans Rasmus Andersen Warberg
Født 1786, Lavangen Sør, Trondenes.77,76, døbt 1786, Trondenes.76.
Død 1811, Vardøhus, Vardø, Finnmark.77.
     Konf. 1807 i Trondenes, og opholdt sig da på lille Skånland.76
143.40.
Katrina Margrethe Andersdatter Warberg
Født 1789, Lavangen Sør, Trondenes.77, døbt 1789, Hol.76.
Død 1856, Kilbotn, Trondenes.77.
     Konf. 1810 i Trondenes.76
     Efterslekt - Se Folk og Slekt i Trondenes.

Gift 18137 med

Iver Edias Mikkelsen
Født 1791, Kilbotn, Trondenes.165, døbt 1791, Trondenes.76.
Død 1856, Kilbotn, Trondenes.165.
     Konf. 1810 i Trondenes.76
144.40.
Johan Smith Andersen Warberg
Født 1792, Lavangen Sør, Trondenes.77, døbt 1792, Trondenes.76.
Død 1853, Skånland S., Trondenes.77.

Gift 18237 med

Randi Marie Nilsdatter
Født 1801, Skånland S., Trondenes.166.
Død 1868, Skånland S., Trondenes.166.

Børn af Johan Smith Andersen Warberg og Randi Marie Nilsdatter:

251.144.Anders Eberg Johansen, f. 1824, Trondenes., d. 1915, Trondenes.
252.144.Nils Andreas Johansen, f. 1825, Trondenes., d. 1891, Trondenes.
253.144.Ingeborg Kirstine Johansdatter, f. 1828, Trondenes.
254.144.Hans Andreas Johansen, f. 1831, Trondenes., d. 1903, Trondenes.
255.144.Anna Everine Johansdatter, f. 1832, Trondenes.
256.144.Anna Everine Johansdatter, f. 1835, Trondenes.
145.43.
Kirsten Nilsdatter Warberg
Født 1787, Breistrand, Trondenes.82, døbt 1787, Trondenes.76.
     Konf. 1806 i Trondenes, og opholder sig da på Skånland.76
146.43.
___________
Født 1788, Skolpmoa, Trondenes.76.
Død 1788, Skolpmoa, Trondenes.76.
     Hjemmedøpt tvilling, begge død (navn ikke oppgitt).76
147.43.
___________
Født 1788, Skolpmoa, Trondenes.76.
Død 1788, Skolpmoa, Trondenes.76.
     Hjemmedøpt tvilling, begge død (navn ikke oppgitt).76
148.43.
Maren Nilsdatter Warberg
Født 1789, Breistrand, Trondenes.82, døbt 1789, Trondenes.76.
     Ikke optegnet sammen med familien i FT 1801.76
149.43.
Else Maria Nilsdatter Warberg
Født 1792, Breistrand, Trondenes.82, døbt 1792, Trondenes.76.
Død 1812, Breistrand, Trondenes.82.
150.49.
Iver Rasmussen
Født 1769, Årbogen, Trondenes.88.
Død 179488.
151.50.
Anne Helena Gabrielsdatter
Født 1799, Rødberg, Trondenes.167.

Gift 1817167 med

Kasper Jakobsen
Født 1781, Sandnes, Tjeldsund.167.
Død 1866, Rødberg, Trondenes.167.

Børn af Anne Helena Gabrielsdatter og Kasper Jakobsen:

257.151.Anne Bergitta Kaspersdatter, f. 1826, Trondenes., d. 1860, Leiknes
152.50.
Berte Kirstine Gabrielsdatter Warberg
Født 1801, Rødberg, Trondenes.168.
Død 1862, Rødberg, Trondenes.168.

Gift 1° 1822169 med

Rafael Madssen
Født 1796, Lavangen Sør, Trondenes.170.
Død 1834, Rødberg, Trondenes.170.
     Søn af Mads Jenssen og Helena Rafaelsdatter Harr.

Gift 2° 18407 med

Jacob Henrik Hanssen Warberg
Født 24 okt. 1807, Skånland S., Trondenes.171,172.
Død 1900, Rødberg, Trondenes.172.
     Søn af Hans Raphaelsøn Warberg og Johanna Cecilia Arnesdatter.

Børn af Berte Kirstine Gabrielsdatter Warberg og Rafael Madssen:

258.152.Helena Harr Rafaelsdatter, f. 1826, Trondenes., d. 1869, Trondenes.
259.152.Rebekka Lucia Valberg Rafaelsdatter, f. 1831, Trondenes., d. 1902, Trondenes.

Børn af Berte Kirstine Gabrielsdatter Warberg og Jacob Henrik Hanssen Warberg:

260.152.Rafael Mathias Jakobsen Warberg, f. 1845, Trondenes.

Generation 7.

153.51.
Trine Rasmusdatter Trane
Født omkring 1780173.
     Ugift og hjemmeboende ved FT 1801.
154.51.
Mette Maria Rasmusdatter Trane
Født omkring 1782174.
     Ugift og hjemmeboende ved FT 1801.
155.51.
Alexandrea Rasmusdatter Trane
Født omkring 1785175.
156.51.
Hanna Rasmusdatter Trane
Født omkring 1789176.
157.51.
Jens Rasmussen Trane
Født omkring 1791177.
158.54.
Eilert Nicolai Trane
Født 17847, døbt 29 aug. 1784, Tranøy, Troms.178.
Død 1855, Bjarkøy, Troms.178.
     Nergård, Bjarkøy.7

Gift _____7med

Maren Olsdatter
Født 17927.
Død 18827.

Børn af Eilert Nicolai Trane og Maren Olsdatter:

261.158.Ole Arnt Eilertsen Trane, f. 1820, Trondenes., d. 1898, Bjarkøy.
262.158.Abel Christian Gamst Eilertsen Trane, f. 1825, Troms.
159.54.
Bertel Michael Rosted Trane
Født 1791, Lekangen, Tranøy, Troms.178.

Gift 10 okt. 1832, Helgøy, Troms.179,178 med

Anne Marie Evensdatter
Født omkring 1806180.

Børn af Bertel Michael Rosted Trane og Anne Marie Evensdatter:

263.159.Mikael Kildal Trane, f. 1832, Troms., d. 1832, Troms.
264.159.Eilert Hagerup Kildal Trane, f. 1834, Troms., d. 1834, Troms.
265.159.Mette Marie Terina Trane, f. 1835, Troms.
266.159.Evert Nicolai Trane, f. 1837, Troms., d. 1837, Troms.
267.159.Nicolai Hagerup Bertelsen Trane, f. 1839, Troms.
268.159.Nille Katrine Trane, f. 1842, Troms.
269.159.Bendix Titus Trane, f. 1844, Troms.
160.56.
Elisabet Røgh Hansdatter
Født 1782, Lia, Evenes i Nordland.7.
Død 1831, Sama, Trondenes.7.

Gift 1° 18017 med

Jakob Olsen
Født 1766, Kjellhus, Trondenes.7.
Død 1809, Sama, Trondenes.7.
     Etterslekt. Se "Folk og Slekt i Trondenes".

Gift 2° 18117 med

Ole Paulsen Gram
Født 1778, Steinsland, Trondenes.181.
Død 1830, Sama, Trondenes.181.
     Søn af Paul Olsen Gram og Anne Margrete Pedersdatter.
161.56.
Kirsten Maria Røg Hansdatter
Født 1785, Lia, Evenes i Nordland.7.
Død 1819, Sama, Trondenes.7.

Gift 18097 med

Ole Hveding Rafaelsen Harr
Født 1769, Bø, Trondenes.7.
Død 1811, Skånland Store, Trondenes.7.
     Søn af Raphael Pedersen Harr og Karen Schrøder Mikkelsdatter.

[Gift 1° 1798 med Maren Kirstina Gislesdatter (1772 - 1803); Gift 2° 1805 med Johanna Margrete Kristensdatter (1768 - 1808); Gift 3° 1809 med Kirsten Maria Røg Hansdatter (1785 - 1819)].

Børn af Kirsten Maria Røg Hansdatter og Ole Hveding Rafaelsen Harr er vist under Ole Hveding Rafaelsen Harr (nr. 80).

162.57.
Nils Anfinnsen
     !! GÆT - Sønn av Anfinn Nilssen, død 1794 !!

Utenfor ekteskap med29

Kari Simonsdatter
Født 177429.
Død 185529.

Børn af Nils Anfinnsen og Kari Simonsdatter:

270.162.Simon Nilssen, f. 1804, Troms.
163.59.
Martinus Christensen Lind
     Myndig (1814) på Sundklakk i Lofoten.182
164.59.
Hans Hartvig Christensen Lind
     Myndig (1814) på Sundklakk i Lofoten.182
165.59.
Niels Ravn Christensen Lind
     Umyndig (1814) på Sundklakk i Lofoten.182
166.59.
Gjertine (Gjertrud) Birgitta Lind
Født 1799, Gimsøe fgd. / Vaagens prgj.183,100,183.
Død 20 dec. 1889100.
     Gjertrud Krog er år 1865 hos sin datter, Anne, på Forsaa i Tysfjord sokn, Lødingen prgj.184

Gift 11 nov. 1824, Lødingen.100 med

Jens Krog
Født 6 jul. 1792, Hadsel.100, døbt 31 mai 1852, Hadsel.100.
Død 1852100.
     Søn af Eiler Hagerup Krog og Gjertrud Magdalene Irgens.
     Bosat på Ottersøy.49

Børn af Gjertine (Gjertrud) Birgitta Lind og Jens Krog:

271.166.Eilert Hagerup Krog, f. 1825, d. 1903
272.166.Magdalene Brun Irgens Krog, f. 1826, d. 1905
273.166.Johanna Margrete Krog, f. 1828, d. eft. 1900
274.166.Anne Kristine Krog, f. 1830, Lødingen.
275.166._____, f. 1832, d. 1832
276.166._____, f. 1833, d. 1834
277.166.Christine Hansine Krog, f. 1835, d. 1919
278.166.Johannes Irgens Krog, f. 1836
167.59.
Grete Christensdatter Lind
     Umyndig (1814) på Sundklakk i Lofoten.182
168.63.
Ane Margrethe Lind
Født 1793102.
169.63.
Hanna Lind
Født 1795102.
170.63.
Nils Rafn Lind
Født 1797102.
171.63.
Johanna Margrethe Lind
Født 1800102.
172.66.
Hans Andreas Lind
Født 1799, Vika, Trondenes.103.
173.66.
Anne Margrethe Lech Lind
Født _____, Vika, Trondenes.185,103.
Død 1801, Vika, Trondenes.103.
174.66.
Nils Rafn Lind
Født 1803, Vika, Trondenes.102,103.
Død 1819, Vika, Trondenes.103.
175.66.
Anne Margrethe Lind
Født 1806, Vika, Trondenes.103,102.
176.68.
Mikol Maria Sørensdatter
Født 1806, Hesjeberg, Gratangen.29, døbt 20 apr. 1806.
Død 1867.

Gift 16 okt. 1834186 med

Hans Petter Paulsen
Født 1792, Fornes, Skånland.29.
Død 186929.
     Søn af Paul Anderssen og Barbro Maria Hansdatter.
     Gårdbruker, selveier på Sør-Fornes.

Børn af Mikol Maria Sørensdatter og Hans Petter Paulsen:

279.176.Søren Hanssen, f. 1838, Skånland., d. 1906
280.176.Bendik Martin Hanssen, f. 1843, Skånland., d. 1920
177.68.
Anne Helene Sørensdatter
Født 1808, Hesjeberg, Gratangen.29.
Død 189629.

Gift 183729 med

Hans Olai Røgh Johnsen Lind
Født 1804, Myrland, Gratangen.29.
Død 188229.
     Laupstad, Ibestad. Etterslekt, se Astafjord bygdebok.29

[Gift 1° 1833 med Rebekka Bentsdatter Kinapel (1791 - 1836); Gift 2° 1837 med Anne Helene Sørensdatter (1808 - 1896)].
178.68.
Olavina Sørensdatter
Født 1811, Hesjeberg, Gratangen.29.
Død 189529.
179.69.
Hans Sakarias Schjelderup
Født 3 apr. 1815, Tovik, Skånland, Trondenes.106,29, døbt 18 jun. 1815, Trondenes kirke.187,106.
Død 1888, Tovik, Skånland, Trondenes.7.

Gift 1° 184129 med

Margrete Elisabet Hansdatter
Født 1824, Fenes, Bjarkøy.7.
Død 1849, Tovik, Trondenes.7.

Gift 2° _____29med

Anne Marie Edisdatter
Født 1828, Sørrollnes, Trondenes.7.
Død 1895, Tovik, Trondenes.7.
     Datter af Edis Olsen og Margrete Sofia Hansdatter.
     ? Fra Sør-Rollnes ?

Børn af Hans Sakarias Schjelderup og Margrete Elisabet Hansdatter:

281.179.Nikolai Martin(us) Hansen (Schjelderup), f. 1842, Trondenes.
282.179.Hartløv Peder Hansen (Schjelderup), f. 1845, Trondenes., d. 1849, Trondenes.
283.179.Mette Ovedie Hansdatter (Schjelderup), f. 1847, Trondenes.

Børn af Hans Sakarias Schjelderup og Anne Marie Edisdatter:

284.179.Margrete Elisabet Hansdatter (Schjelderup), f. 1854, Trondenes.
285.179.Simon Martin Hansen, f. 1855, Skånland
286.179.Hartløv Peder Hansen (Schjelderup), f. 1857, Trondenes.
287.179.Emilie Sofie Hansdatter (Schjelderup), f. 1860, Trondenes.
288.179.Johanna Margrete Hansdatter (Schjelderup), f. 1862, Trondenes.
289.179.Hans Sakarias Hansen (Schjelderup), f. 1865, Trondenes., d. 1867, Trondenes.
290.179.Hansina Sofie Hansdatter (Schjelderup), f. 1874, Trondenes.
180.69.
Markus Andreas Schjelderup
Født 1817, Tovik, Trondenes.7.
181.69.
Søren Andreas Schjelderup
Født 1820, Tovik, Trondenes.7.
Død 1891, Tovik, Trondenes.7.

Gift 18457 med

Rebekka Ovedia Ursin Simonsdatter Kildal
Født 1826, Nordsand, Bjarkøy.7.
Død 1909, Tovik, Trondenes.7.
     Datter af Simon Johan Kildal og Martha Marie Ursin.
     Fra Nord-Sand i Bjarkøy.

Børn af Søren Andreas Schjelderup og Rebekka Ovedia Ursin Simonsdatter Kildal:

291.181.Niels Winther Schjelderup, f. 1846, Trondenes., d. 1851, Trondenes.
292.181.Martha Marie Kildal Schjelderup, f. 1847, Trondenes.
293.181.Simon Kildal Schjelderup, f. 1849, Trondenes., d. 1890, Trondenes.
294.181.Niels Mikal Schjelderup, f. 1852, Trondenes., d. 1913, Trondenes.
295.181.Ole Edvard Ursin Schjelderup, f. 1854, Trondenes., d. 1906, Trondenes.
296.181.Mette Maria Schjelderup, f. 1857, Trondenes., d. 1858, Trondenes.
297.181.Mette Maria Schjelderup, f. 1859, Trondenes., d. 1913, Trondenes.
298.181.Mette Sofie Rosted Schjelderup, f. 1862, Trondenes.
299.181.Elen Gerhardine Schjelderup, f. 1865, Trondenes.
300.181.Sørentine Ovedia Rebekka Schjelderup, f. 1865, Trondenes., d. 1865, Trondenes.
301.181.Simonette Fredrikke Bernhof Schjelderup, f. 1868, Trondenes.
182.71.
Simon Kristian Kildal Rasmussen
Født 1813, Renså, Skånland.29.
Død 189329.
183.71.
Ovidie Andrea Rasmusdatter
Født 1816, Renså, Skånland, Astafjord.29.
Død 1851, Tovik, Trondenes.7.

Gift 184529 med

Israel Petter Schjelderup
Født 1812, Tovik, Trondenes.29,7.
Død 1890, Tovik, Trondenes.7.
     Søn af Anders Nielsen Schjelderup og Ingeborg Marie Israelsdatter.

[Gift 1° 1845 med Ovidie Andrea Rasmusdatter (1816 - 1851); Gift 2° 1854 med Rebekka Martine Bredesdatter Heide (1822 - 1888)].

Børn af Ovidie Andrea Rasmusdatter og Israel Petter Schjelderup:

302.183.Erika Petrine Leth Israelsdatter Schjelderup, f. 1847, Trondenes.
303.183.Ingeborg Andrea Schjelderup, f. 1848, Skånland., d. 1917, Astafjord.
304.183.Maren Kirstine Schjelderup, f. 1850, Trondenes.
305.183.Rebekka Anna Schjelderup, f. 1850, Trondenes., d. 1853, Trondenes.
184.71.
Anne Marta Rasmusdatter
Født 1818, Renså, Skånland.29.
Død 182029.
185.71.
Johan Nikolai Berg Rasmussen
Født 1821, Renså, Skånland.29.
Død 189129.

Gift 184729 med

Ingeborg Sofia Ursin
Født 1823, Grøsnes Lille, Gratangen.29.
Død 190929.
     Datter af Nils Olai Ursin og Anna Bergitta Normann.

Børn af Johan Nikolai Berg Rasmussen og Ingeborg Sofia Ursin:

306.185.Mette Marie Johansdatter Rasmussen, f. 1860, Astafjord.
186.77.
Hilchen Marta Schrøder Pedersdatter Harr
Født _____, Bø, Trondenes.188.
Død 1809, Bø, Trondenes.188.
187.77.
Matea Kirstina Pedersdatter Harr
Født _____, Bø, Trondenes.188.
Død 1799, Bø, Trondenes.188.
188.77.
___________
Født _____, Bø, Trondenes..
Død 1801, Bø, Trondenes.188.
189.77.
Martinus Andreas Pedersen Harr
Født _____, Bø, Trondenes.188.
Død 1802, Bø, Trondenes.188.
190.77.
Karen Maria Pedersdatter Harr
Født 1785, Bø, Trondenes.188.
Død 1789, Bø, Trondenes.188.
191.77.
Karen Marie Schrøder Pedersdatter Harr
Født 1790, Bø, Trondenes.188.
Død 1869, Gausvik, Trondenes.188.
192.77.
Rafael Pedersen Harr
Født 1792, Bø, Trondenes.188.
Død 1846, Bø, Trondenes.188.
193.77.
Maren Maria Pedersdatter Harr
Født 1798, Bø, Trondenes.7.
Død 187229.
     9 barn, se Astafjord Bygdebok.

Gift 182329 med

Ole Severin Hanssen
Født 1798, Storskog, Astafjord.29.
Død 184329.
     Søn af Hans Natanaelsen og Maren Olsdatter Trane.

[Gift 1° med Jakobina Jakobsdatter (1797 - 1843); Gift 2° 1823 med Maren Maria Pedersdatter Harr (1798 - 1872)].

Børn af Maren Maria Pedersdatter Harr og Ole Severin Hanssen:

307.193.Peder Rafael Harr Olsen, f. 1824, Astafjord., d. 1907
194.77.
Hans Andreas Schrøder Pedersen Harr
Født 1805, Bø, Trondenes.188.
Død 1856, Bø, Trondenes.188.

Gift _____med

Olava Marie Paasche Eriksdatter Normann
Født 1802, Harstad, Trondenes.189,190.
Død 1864, Bø, Trondenes.190.
     Datter af Erik Andreas Henningsen Normann og Ellen Margrete Giæver.
195.79.
Maren Stina Johnsdatter Harr
Født 1803, Bø, Trondenes.166, døbt 1802, Trondenes.154,112.
Død 1877, Skånland, Trondenes.166.

Gift 12 aug. 1825, Trondenes.112 med

Raphael Hanssen Warberg
Født 1799, Skånland S., Trondenes.172, døbt 1799, Trondenes.155,76,112.
Død 16 apr. 1863, Skånland S., Trondenes.112.
     Søn af Hans Raphaelsøn Warberg og Johanna Cecilia Arnesdatter.
     Konf. 1817 i Trondenes.76

Børn af Maren Stina Johnsdatter Harr og Raphael Hanssen Warberg:

308.195.Johanna Cecilie Raphaelsdatter, f. 1826, Trondenes.
309.195.Hans Mathias Valberg Raphaelsen, f. 1827, Trondenes., d. 1885, Trondenes.
310.195.Johan Harr Raphaelsen, f. 1830, Trondenes., d. 1904, Trondenes.
311.195.Andreas Christian Raphaelsen, f. 1832, Trondenes.
312.195.Berte Maria Raphaelsdatter, f. 1836, Trondenes., d. 1891, Trondenes.
313.195.Bertheus Johan Olai Raphaelsen, f. 1838, Trondenes., d. 1840, Trondenes.
314.195.Johanna Rebekka Cecilie Raphaelsdatter, f. 1841, Trondenes.
315.195.Raphael Henrik Raphaelsen, f. 1841, Trondenes., d. 1892, Trondenes.
316.195.Henrik Mathias Raphaelsen
196.80.
Kristen Olsen Harr
Født 1805, Trøsen, Trondenes.7.
Død 1805, Trøsen, Trondenes.7.
197.80.
Karen Elisabet Olsdatter Harr
Født 1806, Skånland Store, Trondenes.7.
Død 1811, Skånland Store, Trondenes.7.
198.80.
Ole Olsen Harr
Født 1812, Skånland Store, Trondenes.7.
Død 1812, Skånland Store, Trondenes.7.
199.81.
___________
Født _____, Bø, Trondenes.191.
Død 1796, Bø, Trondenes.191.
200.84.
Johannes Anderssen Meyer
Født 1793, Årbogen, Trondenes.192.
     Etterslekt.
201.84.
Berte Lærdal Olsdatter
Født 1797, Årbogen, Trondenes.193.
202.84.
Gilles Olsdatter
Født 1800, Årbogen, Trondenes.193.
203.85.
Berte Sofia Stensdatter (Meyer)
Født 1799, Årbogen, Trondenes.7.
Død 1867, Bessebostad, Trondenes.7.

Utenfor ekteskap med

Torkild Hanssen
Født 1778, Steigen, Nordland.7.

[Gift 1° med Berte Sofia Stensdatter (Meyer) (1799 - 1867); Gift 2° 1830 med Alette Olsdatter (f. 1781)].

Børn af Berte Sofia Stensdatter (Meyer) og Torkild Hanssen:

317.203.Berte Helene Torkildsdatter, f. 1838, Trondenes., d. 1839, Trondenes.
204.85.
Anders Meyer Stensen
Født 1802, Årbogen, Trondenes.7.
Død 1887, Fauskevåg, Trondenes.7.

Gift 18367 med

Mette Johanna Hansdatter
Født 1814, Sandstrand, Trondenes.7.
Død 1869, Fauskevåg S., Trondenes.7.
     Datter af Hans Rafn Sparboe og Lavina Johannesdatter.
     Etterslekt.
205.85.
Johan Meyer Stensen
Født 1806, Lavangen Sør, Trondenes.7.
Død 1883, Skånland S., Trondenes.7.

Gift 1° 18277 med

Sara Marie Henriksdatter Warberg
Født 1797, Fauskevåg L., Trondenes.7, døbt 1797, Trondenes.76.
Død 18307.
     Datter af Henrich Mathias Raphaelsøn Warberg og Berte Lucie Larsdatter.
     Konf. 1819 i Trondenes og opholdt sig da på Skånland.76

Gift 2° 18317 med

Mette Johanna Rasmusdatter Warberg
Født 1807, Skånland S., Trondenes.7.
Død 1877, Skånland S., Trondenes.7.
     Datter af Rasmus Peder Raphaelsøn Warberg og Gunhild Catharina Jørgensdatter.
     Etterslekt.

Børn af Johan Meyer Stensen og Sara Marie Henriksdatter Warberg:

318.205.Maria Cecilia Johansdatter, f. 1828, Trondenes., d. 1887, Trondenes.
319.205.Sakarias Martinus Walberg Johansen, f. 1830, Trondenes., d. 1837, Trondenes.
206.87.
Johan Meyer
Født 1799, Skånland, Trondenes.120.
Død 1885120.
207.87.
Malena Meyer
Født _____, Skånland, Trondenes.120.
Død 1843, Skånland Store, Trondenes.120.
208.94.
Andreas Martinus Isaksen
Født 1816, Skånland Store, Trondenes.120.
Død 1882, Skånland, Trondenes.120.
209.97.
John Harr Olsen
Født 1813-1814, Ofoten194,184.
     John Olsen er ved FT 1865 enkemann, gårdbruker og selveier på Trældal (matr. 127,128), Ankenes sogn, Ofoten prgj. i Nordland.184

Gift 17 okt. 1842, Ankenes kirke195 med

Ane Maria Johnsdatter
Født omkring 1820196.
     Datter af John Nielsen og Øllegaard Hansdatter.

Børn af John Harr Olsen og Ane Maria Johnsdatter:

320.209.Øllegaard Johnsdatter, f. 1842, Ofoten
321.209.Antonette Kristine Johnsdatter, f. 1845, Nordland, d. 1922, Nordland
322.209.Elisabeth Johnsdatter, f. omkr. 1846, Ofoten
323.209.Jonetta Johnsdatter, f. 1848, Ofoten
324.209.Ole Harr Johnsen, f. 1851, Nordland, d. 1892, Nordland
325.209.Nils Johnsen, f. 1854, Ofoten
326.209.Johan Johnsen, f. 1856, Nordland
210.98.
Bernt Giæver Madssen
Født _____, Skånland Store, Trondenes.7.
Død 1830, Skånland Store, Trondenes.7.
211.98.
Mikkel Madssen
Død 1815, Skånland Store, Trondenes.7.
212.98.
Lucia Kirstina Madsdatter
Født 1784, Skånland Store, Trondenes.7.
Død 18297.

Gift 18087 med

Anders Martin Pedersen
Født 1778, Rogla, Trondenes.7.
Død 1857, Rogla, Trondenes.7.
     Søn af Peder Isaksen og Margreta Andersdatter.

Børn af Lucia Kirstina Madsdatter og Anders Martin Pedersen:

327.212.Mads Walberg Andersen, f. 1814, Trondenes., d. 1845, Trondenes.
213.98.
Bendikta Kirstine Madsdatter
Født 1791, Skånland S., Trondenes.197.
Død 1870, Skånland S., Trondenes.197.

Gift 18297 med

Raphael Andreas Valberg Rasmussen Warberg
Født 1805, Skånland S., Trondenes.197.
Død 1842, Skånland S., Trondenes.197.
     Søn af Rasmus Peder Raphaelsøn Warberg og Gunhild Catharina Jørgensdatter.

Børn af Bendikta Kirstine Madsdatter og Raphael Andreas Valberg Rasmussen Warberg:

328.213.Massi Bertina Rafaelsdatter Warberg, f. 1830, Trondenes.
329.213.Gunhild Katrina Rafaelsdatter Warberg, f. 1832, Trondenes., d. 1895, Trondenes.
330.213.Maria Lucia Valberg Rafaelsdatter Warberg, f. 1835, Trondenes., d. 1919
331.213.Mikkel Raphaelsen Warberg
214.98.
Erika Martina Madsdatter
Født 1794, Skånland Store, Trondenes.7.
Død 1796, Skånland Store, Trondenes.7.
215.98.
Helena Mathia Madsdatter
Født 1797, Skånland Store, Trondenes.7.
216.101.
Raphael Harr Henriksen Warberg
Født 1793, Fauskevåg L., Trondenes.124, døbt 1793, Trondenes.73,76,112.
Død 1858, Vik, Kvæfjord.124.
     Konf. 1813 i Trondenes.76

Gift 1° 1817, Trondenes.198,112 med

Inger Maria Jakobsdatter
Født 1794, Vik, Kvæfjord.199.
Død 1824, Vik, Kvæfjord.199.

Gift 2° _____med

Maren Maria Johnsdatter Harr

Børn af Raphael Harr Henriksen Warberg og Inger Maria Jakobsdatter:

332.216.Jacob Mathias Valberg Raphaelsen, f. 1819, Trondenes., d. 1892, Kvæfjord.
333.216.Carolina Bertina Valberg Raphaelsdatter, f. 1812, Trondenes.
334.216.Jensina Valberg Raphaelsdatter, f. 1823, Trondenes.
335.216.Lars Gregus Valberg Raphaelsen, f. 1825, Trondenes., d. 1827, Trondenes.
336.216.Bergitta Lucia Raphaelsdatter, f. 1831, Trondenes., d. 1832, Trondenes.
337.216.Gregina Mathia Raphaelsdatter, f. 1831, Trondenes., d. 1832, Trondenes.
338.216.Bertheus Andreas Aas Raphaelsen, f. 1834, Trondenes.

Børn af Raphael Harr Henriksen Warberg og Maren Maria Johnsdatter Harr:

339.216.Johanna Cesilia Valberg Rafaelsdatter, f. 1826, Trondenes., d. 1826, Trondenes.
217.101.
Berte Johanne Henriksdatter Warberg
Født 1795, Fauskevåg L., Trondenes.124, døbt 1795, Trondenes.76.
Død 1841, Ulvik, Tjeldsund, Nordland.124.

Gift 18207 med

Ole Kristian Hanssen
Født 1780, Sand, Tjeldsund, Nordland.200.
Død 1848, Ulvik, Tjeldsund, Nordland.200.
218.101.
Sara Marie Henriksdatter Warberg
Født 1797, Fauskevåg L., Trondenes.7, døbt 1797, Trondenes.76.
Død 18307.
     Konf. 1819 i Trondenes og opholdt sig da på Skånland.76

Gift 18277 med

Johan Meyer Stensen
Født 1806, Lavangen Sør, Trondenes.7.
Død 1883, Skånland S., Trondenes.7.
     Søn af Sten Johannessen Meyer og Helena Maria Andersdatter Harr.

[Gift 1° 1827 med Sara Marie Henriksdatter Warberg (1797 - 1830); Gift 2° 1831 med Mette Johanna Rasmusdatter Warberg (1807 - 1877)].

Børn af Sara Marie Henriksdatter Warberg og Johan Meyer Stensen er vist under Johan Meyer Stensen (nr. 205).

219.103.
___________
Født _____, Skånland, Trondenes.172.
Død 1795, Skånland, Trondenes.172.
220.103.
Raphael Peter Warberg Olsen
Født 1793, Skånland S., Trondenes.7, døbt 1793, Hol.76.
Død 1856, Vollstad, Trondenes.7.
     Konf. 1811 i Trondenes og opholdte sig da på Vollstad.76

Gift 18367 med

Madselina Nilsdatter
Født 1797, Steinsland, Trondenes.7, døbt 1797, Trondenes.76.
Død 1868, Vollstad, Trondenes.7.
     Konf. 1817 i Trondenes.76

Børn af Raphael Peter Warberg Olsen og Madselina Nilsdatter:

340.220.Maren Ovidia Valberg Raphaelsdatter Harr, f. 1836, Trondenes.
341.220.Nikolina Regine Raphaelsdatter, f. 1838, Trondenes., d. 1869, Astafjord.
342.220.Anne Bertine Kristine Raphaelsdatter Harr, f. 1842, Trondenes., d. 1889, Trondenes.
221.103.
Berteus Lind Olsen
Født 1799, Skånland S., Trondenes.172, døbt 1799, Hol.76.
Død 1865, Seljestad, Trondenes.172.
     Konf. 1817 i Trondenes og opholdte sig da på Vollstad.76

Gift 18317 med

Mette Johanna Johnsdatter
Født 1795, Rogla, Trondenes.201.
Død 1866, Seljestad, Trondenes.201.
     Konf. 1815 i Trondenes.76

Børn af Berteus Lind Olsen og Mette Johanna Johnsdatter:

343.221.Ole Johan Andreas Berteussen, f. 1837, Trondenes., d. 1868, Trondenes.
222.103.
Margrete Nilsdatter
Født 1807, Vollstad, Trondenes.7.
Død 1877, Fauskevåg L., Trondenes.7.
223.103.
Hanna Kirstine Nilsdatter
Født 1808, Vollstad, Trondenes.7.
Død 1843, Vollstad, Trondenes.7.
224.104.
Raphael Hanssen Warberg
Født 1799, Skånland S., Trondenes.172, døbt 1799, Trondenes.155,76,112.
Død 16 apr. 1863, Skånland S., Trondenes.112.
     Konf. 1817 i Trondenes.76

Gift 12 aug. 1825, Trondenes.112 med

Maren Stina Johnsdatter Harr
Født 1803, Bø, Trondenes.166, døbt 1802, Trondenes.154,112.
Død 1877, Skånland, Trondenes.166.
     Datter af Johan (John) Raphaelsen Harr og Berte Maria Pedersdatter.

Børn af Raphael Hanssen Warberg og Maren Stina Johnsdatter Harr er vist under Maren Stina Johnsdatter Harr (nr. 195).

225.104.
Anne Johanne Hansdatter Warberg
Født 1801, Skånland S., Trondenes.7.
Død 1863, Trøsen, Trondenes.7.

Gift 1826202,7,171 med

Hans Anderssen
Født 1791, Sandstrand, Trondenes.7, døbt 1791, Trondenes.76.
Død 1868, Trøsen, Trondenes.7.
     Søn af Anders Steffensen og Maren Hansdatter.
     Konf. 1815 i Trondenes og opholdt sig da på Trøsen.76
226.104.
Arne Falkor Hanssen Warberg
Født 1803, Skånland S., Trondenes.203,172.
Død 1893, Skånland S., Trondenes.172.
227.104.
Berte Maria Hansdatter Warberg
Født 6 aug. 1805, Skånland S., Trondenes.171,172.
Død 1887, Lavangen Sør, Trondenes.172.

Gift 1829204 med

Lars Madssen
Født 1799, Lavangen Sør, Trondenes.170.
Død 1857, Lavangen Sør, Trondenes.170.
     Søn af Mads Jenssen og Helena Rafaelsdatter Harr.

Børn af Berte Maria Hansdatter Warberg og Lars Madssen:

344.227.Helena Rebekka Larsdatter, f. 1830, Trondenes.
345.227.Hans Valberg Larssen, f. 1833, Trondenes., d. 1834, Trondenes.
346.227.Mads Jentoft Larssen, f. 1834, Trondenes.
347.227.Jakobina Johanne Pauline Lind Larsdatter, f. 1847, Trondenes.
228.104.
Jacob Henrik Hanssen Warberg
Født 24 okt. 1807, Skånland S., Trondenes.171,172.
Død 1900, Rødberg, Trondenes.172.

Gift 18407 med

Berte Kirstine Gabrielsdatter Warberg
Født 1801, Rødberg, Trondenes.168.
Død 1862, Rødberg, Trondenes.168.
     Datter af Gabriel Røg Anderssen Warberg og Martha Sofie Raphaelsdatter Warberg.

[Gift 1° 1822 med Rafael Madssen (1796 - 1834); Gift 2° 1840 med Jacob Henrik Hanssen Warberg (24 okt. 1807 - 1900)].

Børn af Jacob Henrik Hanssen Warberg og Berte Kirstine Gabrielsdatter Warberg er vist under Berte Kirstine Gabrielsdatter Warberg (nr. 152).

229.105.
Raphael Andreas Valberg Rasmussen Warberg
Født 1805, Skånland S., Trondenes.197.
Død 1842, Skånland S., Trondenes.197.

Gift 18297 med

Bendikta Kirstine Madsdatter
Født 1791, Skånland S., Trondenes.197.
Død 1870, Skånland S., Trondenes.197.
     Datter af Mads Mikkelsen og Golla Maria Jensdatter.

Børn af Raphael Andreas Valberg Rasmussen Warberg og Bendikta Kirstine Madsdatter er vist under Bendikta Kirstine Madsdatter (nr. 213).

230.105.
Mette Johanna Rasmusdatter Warberg
Født 1807, Skånland S., Trondenes.7.
Død 1877, Skånland S., Trondenes.7.
     Etterslekt.

Gift 18317 med

Johan Meyer Stensen
Født 1806, Lavangen Sør, Trondenes.7.
Død 1883, Skånland S., Trondenes.7.
     Søn af Sten Johannessen Meyer og Helena Maria Andersdatter Harr.

[Gift 1° 1827 med Sara Marie Henriksdatter Warberg (1797 - 1830); Gift 2° 1831 med Mette Johanna Rasmusdatter Warberg (1807 - 1877)].
231.105.
Bernt Laurits Rasmussen Warberg
Født 1811, Skånland S., Trondenes.205.
Død 1905, Skånland S., Trondenes.205.

Gift 1° 18417 med

Ingeborg Maria Nilsdatter
Født 1808, Kulseng, Trondenes.205.
Død 1856, Skånland S., Trondenes.205.

Gift 2° 18617 med

Guri Helgesdatter
Født 1818, Voss, HO.206.
Død 1903, Bø, Trondenes.206.

Børn af Bernt Laurits Rasmussen Warberg og Ingeborg Maria Nilsdatter:

348.231.Rasmus Peder Walberg Berntsen Warberg, f. 1842, Trondenes.

Børn af Bernt Laurits Rasmussen Warberg og Guri Helgesdatter:

349.231.Teomina Emelia Maria Berntsdatter Warberg, f. 1860, Trondenes.
350.231.Gerhard Kornelius Valberg Berntsen Warberg, f. 1863, Trondenes.
351.231.Laura Berntine Valberg Berntsdatter Warberg, f. 1865, Trondenes.
232.105.
Andreas Mikal Valberg Rasmussen Warberg
Født 1817, Skånland Store, Trondenes.207.
Død 1889, Skånland Store, Trondenes.207.

Gift 18497 med

Stina Bergitte Nilsdatter
Født 1821, Skånland Store, Trondenes.207.
Død 1871, Skånland Store, Trondenes.207.

Børn af Andreas Mikal Valberg Rasmussen Warberg og Stina Bergitte Nilsdatter:

352.232.Amalia Sofie Andreasdatter, f. 1857, Trondenes.
233.105.
Nils Mikal Rasmussen Warberg
Født 1822, Skånland S., Trondenes.205.
Død 1910, Skånland S., Trondenes.205.

Gift 18477 med

Inger Maria Mikkelsdatter
Født 1826, Alvestad, Trondenes.205.
Død 1908, Steinsland, Trondenes.205.

Børn af Nils Mikal Rasmussen Warberg og Inger Maria Mikkelsdatter:

353.233.Gunhild Katrine Nilsdatter, f. 1848, Trondenes., d. 1883, Trondenes.
354.233.Johanne Margrete Nilsdatter, f. 1849, Trondenes., d. 1886, Trondenes.
355.233.Rasmus Petter Nikolai Valberg Nilssen, f. 1851, Trondenes.
356.233.Marte Johanne Nilsdatter, f. 1854, Trondenes., d. 1854, Trondenes.
357.233.Johan Martin Nilssen, f. 1856, Trondenes.
358.233.Edvard Mikal Nilssen, f. 1858, Trondenes., d. 1858, Trondenes.
359.233.Hans Kristian Nilssen, f. 1859, Trondenes., d. 1859, Trondenes.
360.233.Mikal Nikolai Nilssen, f. 1860, Trondenes.
361.233.Rafael Andreas Nilssen, f. 1862, Trondenes., d. 1913, Trondenes.
362.233.Emilia Nikoline Nilsdatter, f. 1865, Trondenes.
363.233.Reobert Mikal Valberg Nilssen, f. 1868, Trondenes., d. 1910, Tjeldsund.
364.233.Jakob Johan Nilssen, f. 1870, Trondenes.
234.111.
Margrete Sofia Hansdatter
Født 1802, Breistrand, Trondenes.7.
Død 1843, Sørrollnes, Trondenes.7.

Gift 18277 med

Edis Olsen
Født 1791, Sørrollnes, Trondenes.7.
Død 1856, Harbakken, (Trondenes ?).7.
     Søn af Ole Tygesen (Trane) og Ingeborg Olsdatter.
     Er ikke nevnt i folketellingen 1801.208

[Gift 1° 1819 med Anne Maria Johannesdatter (1791 - 1825); Gift 2° 1827 med Margrete Sofia Hansdatter (1802 - 1843)].

Børn af Margrete Sofia Hansdatter og Edis Olsen:

365.234.Anne Marie Edisdatter, f. 1828, Trondenes., d. 1895, Trondenes.
366.234.Markus Olai Valberg Edissen, f. 1843, Trondenes., d. 1843, Trondenes.
235.114.
Dortea Sofia Jakobsdatter
Født 1816, Breivik, Trondenes.209.
Død 1817, Breivik, Trondenes.209.
236.117.
Ole Paul Gram Henriksen Warberg
Født 1827, Breistrand, Trondenes.210.
Død 1903, Breistrand, Trondenes.210.

Gift 1857211 med

Helena Rebekka Larsdatter
Født 1830, Lavangen Sør, Trondenes.204.
     Datter af Lars Madssen og Berte Maria Hansdatter Warberg.
237.118.
Gunhild Rebekka Johnsdatter
Født 1829, Breistrand, Trondenes.7.
Død 1890, Tovik, Trondenes.7.

Gift _____med

Nils Olai Ernstsen
Født 1821, Forhamn, Trondenes.7.
Død 1909, Tovik, Trondenes.7.
     Søn af Ernst Isaksen og Martha Sophie Jacobsdatter Warberg.

Børn af Gunhild Rebekka Johnsdatter og Nils Olai Ernstsen:

367.237.Ernst Mathias Ernstsen, f. 1865, Trondenes.
238.119.
Aron Rasbech Larssen
Født 1793, Sama, Trondenes.212.
Død 1870, Sandtorg, Trondenes.212.

Gift omkring 18227 med

Katrina Margrete Høyer Andersdatter
Født 1793, Odden, Lødingen.212.
Død 1845, Sandtorg, Trondenes.212.
     Datter af Anders Olsen Høyer og Anne Benedicte Mo(ge)nsdatter Warberg.
239.122.
Katrina Margrete Høyer Andersdatter
Født 1793, Odden, Lødingen.212.
Død 1845, Sandtorg, Trondenes.212.

Gift omkring 18227 med

Aron Rasbech Larssen
Født 1793, Sama, Trondenes.212.
Død 1870, Sandtorg, Trondenes.212.
     Søn af Lars Anderssen og Martha Sophia Mo(ge)nsdatter Warberg.
240.124.
Indianna Madsdatter
Født 1805, Renså, Skånland29.
241.124.
Kornelia Matea Rasbech Madsdatter
Født 1807, Renså, Skånland29.
Død 180829.
242.131.
Isak Ernstsen
Født 1809, Breivik, Trondenes.7.
Død 1875, Breivik, Trondenes.7.

Gift 18507 med

Ida Sofia Kildal
Født 1829, Sørsand, Bjarkøy.7.
     Datter af Eilert Hagerup Kaurin Kildal og Else Hvidt Lie (Thulesius).

[Gift 1° 1850 med Isak Ernstsen (1809 - 1875); Gift 2° 1879 med Kristen Mathias Jakobsen (f. 1841)].
243.131.
Jakob Parelius Ernstsen
Født 1810, Forhamn, Trondenes.213.
Død 1901, Breistrand, Trondenes.213.

Gift 18417 med

Ingeborg Sofie Henriksdatter Warberg
Født 1821, Breistrand, Trondenes.82.
Død 1898, Breistrand, Trondenes.82.
     Datter af Henrik Mathias Jacobsen Warberg og Anne Margrethe Olsdatter.
244.131.
Nils Olai Ernstsen
Født 1821, Forhamn, Trondenes.7.
Død 1909, Tovik, Trondenes.7.

Gift _____med

Gunhild Rebekka Johnsdatter
Født 1829, Breistrand, Trondenes.7.
Død 1890, Tovik, Trondenes.7.
     Datter af John Kristian Hanssen Harr og Ellen Debora Arvesdatter Warberg.

Børn af Nils Olai Ernstsen og Gunhild Rebekka Johnsdatter er vist under Gunhild Rebekka Johnsdatter (nr. 237).

245.131.
Hanna Marie Ernstsdatter
Født 1825, Forhamn, Trondenes.214.
Død 1915, Breivik, Trondenes.214.

Gift 1846214 med

Johan Jacob Kildal
Født 1822.
Død 1904.
     Søn af Simon Johan Kildal og Martha Marie Ursin.
     Handelsmann og skipper i Breivik, Trondenes.

Børn af Hanna Marie Ernstsdatter og Johan Jacob Kildal:

368.245.Eilert Kildal, f. 1850, d. _____
246.133.
Ingeborg Sofie Henriksdatter Warberg
Født 1821, Breistrand, Trondenes.82.
Død 1898, Breistrand, Trondenes.82.

Gift 18417 med

Jakob Parelius Ernstsen
Født 1810, Forhamn, Trondenes.213.
Død 1901, Breistrand, Trondenes.213.
     Søn af Ernst Isaksen og Martha Sophie Jacobsdatter Warberg.
247.135.
Jakob Walberg Hansen
Født 2 okt. 1817, Sandnes, Tjeldsund.161.
Død 9 aug. 1903, Sandnes, Tjeldsund.215.
248.135.
Ingeborg Sofie Hansdatter
Født 29 okt. 1819, Sandnes, Tjeldsund.160,215.
Død 1861, Hol, Tjeldsund.216.
249.135.
Mette Marie Hansdatter
Født 20 jul. 1821, Sandnes, Tjeldsund.160,216.
Død 1890, Steinsland, Trondenes.216.
250.135.
Ole Jakob Hansen
Født 13 mai 1823, Sandnes, Tjeldsund.161.
Død 1906.
     Hårvik, Tjeldsund.
251.144.
Anders Eberg Johansen
Født 1824, Skånland S., Trondenes.166.
Død 1915, Skånland S., Trondenes.166.

Gift 18677 med

Andrea Bergitta Hansdatter
Født 1847, Kongsvik, Tjeldsund, Nordland.217.

Børn af Anders Eberg Johansen og Andrea Bergitta Hansdatter:

369.251.Hans Rikard Martin Anderssen, f. 1868, Trondenes., d. 1894, Trondenes.
370.251.Johan Meyer Anderssen, f. 1871, Trondenes.
371.251.Anna Berntine Andersdatter, f. 1873, Trondenes.
372.251.Adolf Bernhof Anderssen, f. 1875, Trondenes.
373.251.Ragna Marie Kristine Andersdatter, f. 1877, Trondenes.
374.251.Konrad Hilberg Anderssen, f. 1881, Trondenes.
375.251.Alfred Arktander Anderssen, f. 1883, Trondenes.
376.251.Hansine Marie Kristine Andersdatter, f. 1886, Trondenes.
252.144.
Nils Andreas Johansen
Født 1825, Skånland S., Trondenes.166.
Død 1891, Skånland S., Trondenes.166.

Gift 18607 med

Karen Karoline Pedersdatter
Født 1839, Breivik, Trondenes.206.
Død 1902, Skånland, Trondenes.206.

Børn af Nils Andreas Johansen og Karen Karoline Pedersdatter:

377.252.Johanna Rebekka Nilsdatter, f. 1861, Trondenes.
378.252.Peder Mikal Nilssen, f. 1863, Trondenes., d. 1863, Trondenes.
379.252.Helena Kristianna Nilsdatter, f. 1864, Trondenes.
380.252.Laurits Martin Nilssen, f. 1867, Trondenes.
381.252.Laurits Hans Martin Harr Nilssen, f. 1872, Trondenes., d. 1872, Trondenes.
382.252.Peder Kristian Nilssen, f. 1872, Trondenes., d. 1873, Trondenes.
383.252.Peder Christian Nilssen, f. 1874, Trondenes., d. 1886, Trondenes.
384.252.Nora Kristina Nilsdatter, f. 1878, Trondenes.
385.252.Edvard Andreas Norman Nilssen, f. 1883, Trondenes.
253.144.
Ingeborg Kirstine Johansdatter
Født 1828, Skånland S., Trondenes.166.

Gift 18627 med

Albert Kristian Pedersen Myrset
Født 1835, Kristiansund, MR.206.

Børn af Ingeborg Kirstine Johansdatter og Albert Kristian Pedersen Myrset:

386.253.Simonetta Marie Albertsdatter Myrseth, f. 1866, Trondenes.
254.144.
Hans Andreas Johansen
Født 1831, Skånland S., Trondenes.166.
Død 1903, Skånland S., Trondenes.166.

Gift 1° 18627 med

Maren Lavina Halvorsdatter
Født 1834, Årnes, Trondenes.206.
Død 1868, Skånland S., Trondenes.206.

Gift 2° 18827 med

Fredrikke Marie Johansdatter
Født 1861, Stenli, Evenes, Nordland.218.

Børn af Hans Andreas Johansen og Maren Lavina Halvorsdatter:

387.254.Johanna Emilia Hansdatter, f. 1864, Trondenes.
388.254.Jens Andreas Stoltenberg Hanssen, f. 1867, Trondenes.

Børn af Hans Andreas Johansen og Fredrikke Marie Johansdatter:

389.254.Joakima Alvilde Nordby Hansdatter, f. 1883, Trondenes., d. 1898, Trondenes.
390.254.Augusta Rikardine Sofie Mejer Hansdatter, f. 1885, Trondenes.
391.254.Joakim Martin Norman Hanssen, f. 1888, Trondenes.
392.254.Helga Amanda Karoline Hansdatter, f. 1892, Trondenes.
393.254.Hans Rikard Martin Hanssen, f. 1896, Trondenes., d. 1896, Trondenes.
394.254.Hans Rikard Johan Hanssen, f. 1900, Trondenes.
255.144.
Anna Everine Johansdatter
Født 1832, Skånland S., Trondenes.166.
256.144.
Anna Everine Johansdatter
Født 1835, Skånland S., Trondenes.166.

Gift 18697 med

Hans Johan Martin Nilssen
Født 1836, Melsbø, Tjeldsund, Nordland.219.
Død 1889, Skånland S., Trondenes.219.

Børn af Anna Everine Johansdatter og Hans Johan Martin Nilssen:

395.256.Joakim Martin Nikolai Hanssen, f. 1868, Trondenes.
396.256.Hans Kornelius Rikard Hanssen, f. 1870, Trondenes., d. 1873, Trondenes.
257.151.
Anne Bergitta Kaspersdatter
Født 1826, Rødberg, Trondenes.167.
Død 2 jan. 1860, Leiknes220.
     Døydde på barselseng.220

Gift 24 jul. 1856220 med

Kristen Hartvig Hveding
Født 1818, Kleiva, Ofoten.221, døbt 9 mai 1819, Evenes kyrkja.222,221.
Død 14 jul. 1896, Leiknes.220, begravet _____, Korsnes kyrkjegard.220.
     Søn af Ole Christensen Hveding og Elisabet Andersen.
     Etterslekt. Se Johan Hvedings bog.

[Gift 1° 13 mai 1845 med Else Margrethe Larsdatter (_____ - 24 mar. 1855); Gift 2° 24 jul. 1856 med Anne Bergitta Kaspersdatter (1826 - 2 jan. 1860); Gift 3° 11 nov. 1862 med Margreta Kirstina Hansdatter (16 okt. 1840 - 5 okt. 1920)].
258.152.
Helena Harr Rafaelsdatter
Født 1826, Rødberg, Trondenes.7.
Død 1869, Vollstad, Trondenes.7.

Gift 18507 med

Rasmus Paul Jakobsen
Født 1820, Vollstad, Trondenes.7.
Død 1901, Vollstad, Trondenes.7.
     Søn af Jakob Andreas Rasmussen og Ellen Maria Kristensdatter.

[Gift 1° 1850 med Helena Harr Rafaelsdatter (1826 - 1869); Gift 2° 1878 med Rebekka Bergitta Nilsdatter Ursin (1821 - 1906)].
259.152.
Rebekka Lucia Valberg Rafaelsdatter
Født 1831, Lavangen Sør, Trondenes.169.
Død 1902, Trøsen, Trondenes.169.
     Etterslekt. Se "Folk og Slekt i Trondenes".
260.152.
Rafael Mathias Jakobsen Warberg
Født 1845, Rødberg, Trondenes.223,169.

Gift 1847224 med

Jakobina Johanne Pauline Lind Larsdatter
Født 1847, Lavangen Sør, Trondenes.204.
     Datter af Lars Madssen og Berte Maria Hansdatter Warberg.
     Etterslekt. Se "Folk og Slekt i Trondenes".

Generation 8.

261.158.
Ole Arnt Eilertsen Trane
Født 16 jul. 1820, Bessebostad, Trondenes.178,7, døbt 13 aug. 1820, Trondenes, Troms.178.
Død 1898, Øvergård, Bjarkøy.7.

Gift 18417 med

Malena Pedersdatter
Født 1817, Nergård, Bjarkøy.7.
Død 1872, Øvergård, Bjarkøy.7.

Børn af Ole Arnt Eilertsen Trane og Malena Pedersdatter:

397.261.Olaus Ågård Mikal Olsen, f. 1851, Bjarkøy.
262.158.
Abel Christian Gamst Eilertsen Trane
Født 22 jul. 1825, Trondenes, Troms.178, døbt 14 aug. 1825, Trondenes, Troms.178.

Gift _____178med

Elen P. Breke
Født 1827178.

Børn af Abel Christian Gamst Eilertsen Trane og Elen P. Breke:

398.262.Johan E. Abelsen Trane, f. 1849, Trondenes.
399.262.Ingvard Abelsen Trane, f. 1851, Trondenes.
400.262.Golla Abelsdatter Trane, f. 1853
401.262.Markus O. Abelsen Trane
402.262.Nils P. Abelsen Trane, f. 1858
403.262.Enevold A. Abelsen Trane, f. 1861
404.262.Esekine Johanne Abelsdatter Trane
263.159.
Mikael Kildal Trane
Født 10 dec. 1832, Karlsøy, Troms.178.
Død 12 dec. 1832, Karlsøy, Troms.178.
264.159.
Eilert Hagerup Kildal Trane
Født 3 feb. 1834, Karlsøy, Troms.178.
Død 1 jun. 1834, Karlsøy, Troms.178.
265.159.
Mette Marie Terina Trane
Født 9 okt. 1835, Karlsøy, Troms.178, døbt 1836, Karlsøy, Troms.178.
266.159.
Evert Nicolai Trane
Født 2 okt. 1837, Karlsøy, Troms.178.
Død 2 okt. 1837, Karlsøy, Troms.178.
267.159.
Nicolai Hagerup Bertelsen Trane
Født 14 nov. 1839, Karlsøy, Troms.178.

Gift 1868, Karlsøy, Troms.178 med

Magdalene Johannesen
Født 21 nov. 1832, Karlsøy, Troms.178,179, døbt 3 mai 1832, Karlsøy, Troms.178,179.
     Datter af Johan Johannesen og Elen Pedersdatter.

Børn af Nicolai Hagerup Bertelsen Trane og Magdalene Johannesen:

405.267.Elen Trane, f. 1869, Troms.
406.267.Anne Trane, f. 1872, Troms.
407.267.Eleseus Bertinus Thrane, f. 1876, Troms., d. _____
268.159.
Nille Katrine Trane
Født 28 jul. 1842, Karlsøy, Troms.178.
269.159.
Bendix Titus Trane
Født 1844, Karlsøy, Troms.178.
270.162.
Simon Nilssen
Født 1804, Tranøy, Troms.29.
     Ibestad, Astafjord.29

Gift _____29med

Elen Fredriksdatter
Født 181629.
     Etterslekt, 4 barn, se Tore Meyer "Astafjord bygdebok".
271.166.
Eilert Hagerup Krog
Født 21 jul. 1825100.
Død 13 jan. 1903100.

Gift 22 okt. 1857, Lødingen.225 med

Hanna Elisabeth Pedersdatter Hansen
Født 1829, Vaagens pg.225.
Død 7 apr. 1899225.
     Datter af Peder Ebenezer Hansen og Anne Christine Ellingsen.

Børn af Eilert Hagerup Krog og Hanna Elisabeth Pedersdatter Hansen:

408.271.Jens Pedro Krog, f. 1859
409.271.Gjertrud Marie Krog, f. 1862
410.271.Marta Anna Krog, f. 1863
411.271.Elise Petra Krog, f. 1865
412.271.Kristofa Eleonore Krog, f. 1866
413.271.August Herman Krog, f. 1869
414.271.Egil Halfdan Krog, f. 1872
272.166.
Magdalene Brun Irgens Krog
Født 1826100.
Død 7 apr. 1905226.
     Bodde 1875 på Øyen.100

Gift _____226med

Johan P. Bordewich
Født 1827226.
Død efter 1907227.
     Johan bodde i 1855 i Lyngvær, Lofoten.226

Børn af Magdalene Brun Irgens Krog og Johan P. Bordewich:

415.272.Elise Sofie Bordewich, f. 1861, Vågan.
273.166.
Johanna Margrete Krog
Født 1828100.
Død efter 1900.

Gift 17 jul. 1852, Lødingen.228 med

Carl Christian Theodor Heggelund
Født 23 apr. 1819, Baklandet, Trondheim.228.
Død 4 sep. 1894, Skarpstrand, Øyen, Lødingen.228.
     Søn af Henrik Rasmus Heggelund.
     Carl bodde på Øyen [i Lødingen] da han ble gift med Johanne i 1852. Han kjøpte lnr. 29a Skarpstrand (1 ort 9 sk./Mark. 1,25) av Christian Normann Røkenes ved skjøte 12. mai 1863 for 60 Spd. og satt her til sin død i 1894.228

Børn af Johanna Margrete Krog og Carl Christian Theodor Heggelund:

416.273.Helga Gunhild Heggelund, f. omkr. 1852
417.273.Jens Krog Heggelund, f. 1855
418.273.Georg Andreas Heggelund, f. 1860
419.273.Carl Henrik Heggelund, f. 1862
420.273.Harald Heggelund, f. 1864, d. 1889
274.166.
Anne Kristine Krog
Født 19 feb. 1830, Lødingen.229,100,184.
     Anne Schjelderup er år 1865 «enke, gaardbruger, selveier» på gården Tyskeskoug med Forsaa i Tysfjord sokn, Lødingen prgj.184

Gift 19 jul. 1850100 med

Christopher A. Schjelderup
Død før 1865230.
     Forsaa (Tysfjord).100

Børn af Anne Kristine Krog og Christopher A. Schjelderup:

421.274.Villas Schjelderup, f. omkr. 1850, Lødingen prgj.
422.274.Jens Schjelderup, f. omkr. 1852, Lødingen prgj.
423.274.Jensine Schjelderup, f. omkr. 1852, Lødingen prgj.
424.274.Helmine Schjelderup, f. omkr. 1853, Lødingen prgj.
425.274.Sara Schjelderup, f. omkr. 1857, Lødingen prgj.
426.274.Gerhard Schjelderup, f. omkr. 1858, Lødingen prgj.
427.274.Øivind Schjelderup, f. omkr. 1862, Lødingen prgj.
275.166.
___________
Født apr. 1832100.
Død apr. 1832100.
     Dødf. drengebarn.100
276.166.
___________
Født nov. 1833100.
Død 6 feb. 1834100.
     Hj.døpt pikebarn.100
277.166.
Christine Hansine Krog
Født 1835100.
Død 1919231.

Gift 16 okt. 1858231 med

Johan Johansen Rüsing
Født 81836, Stadsbygdens prgj.231.
Død 18 jun. 1893231.
     Johan kom 4. juni 1853 fra Trondhjem til Kjeøy som handelsbetjent og ble gift med Christine i 1858. De flyttet til Bø pg. i 1859, og var senere bosatt på Vinje der Johan var handelsmann.232

Børn af Christine Hansine Krog og Johan Johansen Rüsing:

428.277.Eliot Johansen Rüsing, f. 1862
429.277.Johan Henrik Johansen Rüsing, f. 1865, Bø prgj.
430.277.Einar Johansen Rüsing, f. 1866
431.277.Jenny Johansen Rüsing, f. 1868
432.277.Sygni Johansen Rüsing, f. 1870
278.166.
Johannes Irgens Krog
Født 1836100.
     Johannes bodde på Offersøy [i Lødingen] som handelsmann da han ble gift med Sara i 1862. Ytterligere opplysninger savnes.100

Gift 29 dec. 1862233 med

Sara Susanne Bing Lind
Født 1841234.
     Datter af Jacob Willumsen Lind og Anne Sophia Hersleb Dreyer.
     Kjøbsvig.100
279.176.
Søren Hanssen
Født 1838, Fornes, Skånland.29.
Død 190629.

Gift 187629 med

Margrete Lovise Markusdatter
Født 1852, Grunnfarnes, Torsken.29.
     Datter af Markus Olai Mikkelsen og Pernille Pedersdatter.

Børn af Søren Hanssen og Margrete Lovise Markusdatter:

433.279.Mikol Maria Hanssen, f. 1878, Skånland.
434.279.Ove Martin Normann Sørensen, f. 1881, Skånland., d. 1916
435.279.Josefine Signora Hanssen, f. 1883, Skånland.
436.279.Hilma Maria Sørensen, f. 1886, Skånland.
437.279.Rebekka Kirstine Sørensen, f. 1889, Skånland., d. 1889
280.176.
Bendik Martin Hanssen
Født 11 jan. 1843, Fornes, Skånland.29, døbt 23 apr. 1843, Ibestad..
Død 192029.
     Gårdbruker, selveier på Sør-Fornes i Astafjord.

Gift 1° _____235,29med

Ingeborg Anna Nilsdatter
Født 1845, Krokmyrdal, skånland29.
Død 191529.

Gift 2° 3 okt. 1872, Ibestad29 med

Elen Bergitta Johnsdatter
Født 8 mai 1846, Marskard, Skånland.29, døbt 28 jun. 1846, Ibestad.
Død 191629.
     Datter af John Gabriel Eriksen og Johanna Katrine Hansdatter.

Børn af Bendik Martin Hanssen og _____:

438.280._____

Børn af Bendik Martin Hanssen og Ingeborg Anna Nilsdatter:

439.280.Markus Mikal Bendikssen, f. 1869, Fornes, d. 1899

Børn af Bendik Martin Hanssen og Elen Bergitta Johnsdatter:

440.280.Johanna Kristine Bendiksdatter, f. 1871
441.280.Hans Peter Bendikssen, f. 1873, Skånland.
442.280.Antonette Andrea Bendiksdatter, f. 1875, Skånland., d. _____
443.280.Marie Margrete Bendiksen, f. 1876, Skånland.
444.280.Jondine Gurine Bendiksdatter, f. 1878, Skånland.
445.280.Ottilie Lorentine Bendiksdatter, f. 1880, Skånland.
446.280.Ole Petter Bendiksen, f. 1882, Skånland.
447.280.Elida Bernharda Bendiksdatter, f. 1885, Skånland., d. 1890
448.280.John Gabriel Bendiksen, f. 1887, Skånland.
281.179.
Nikolai Martin(us) Hansen (Schjelderup)
Født 1842, Tovik, Trondenes.7.

Gift 18757 med

Henrietta Peroline Valberg Jakobsdatter
Født 1849, Breistrand, Trondenes.7.

Børn af Nikolai Martin(us) Hansen (Schjelderup) og Henrietta Peroline Valberg Jakobsdatter:

449.281.Simonetta Amalie Hansen (Nikolaisdatter?), f. 1876, Trondenes.
450.281.Halvdan Marenius Hansen (Nikolaisen?), f. 1879, Trondenes.
451.281.Marie Elisabet Hansen (Nikolaisdatter?), f. 1882, Trondenes., d. 1882, Trondenes.
452.281.Jakob Imanuel Hansen (Nikolaisen?), f. 1885, Trondenes.
453.281.Helga Johanne Albertine Hansen (Nikolaisdatter?), f. 1890, Trondenes.
282.179.
Hartløv Peder Hansen (Schjelderup)
Født 1845, Tovik, Trondenes.7.
Død 1849, Tovik, Trondenes.7.
283.179.
Mette Ovedie Hansdatter (Schjelderup)
Født 1847, Tovik, Trondenes.7.

Utenfor ekteskap med7

Lars Olsen
     Tromsø.7

Børn af Mette Ovedie Hansdatter (Schjelderup) og Lars Olsen:

454.283.Margreta Elisabet Larsdatter, f. 1879, Trondenes.
284.179.
Margrete Elisabet Hansdatter (Schjelderup)
Født 1854, Tovik, Trondenes.7.

Gift 18857 med

Ole Pareli Pedersen
Født 1853, Tennevik, Trondenes.7.
285.179.
Simon Martin Hansen
Født 1855, Tovik, Skånland7,29.
     Flyttede til Harstad og grundlagde det solide slakterfirmaet S. Hansen A/S.

Gift 1° 18837 med

Joakima Matilde Pedersdatter
Født 1856, Tennvik, Trondenes.7.
Død 1894, Tovik, Trondenes.7.

Gift 2° 189629 med

Karen Kirstine Nilssen
Født 1867, Renså, Skånland, Astafjord.29.
Død 1901, Tovik, Trondenes.7.
     Datter af Hans Sakarias Nilssen og Margrete Maria Blom Ursin.

Børn af Simon Martin Hansen og Joakima Matilde Pedersdatter:

455.285.Nils Realf Hansen (Simonsen?), f. 1884, Trondenes., d. 1888, Trondenes.
456.285.Harald Schjelderup Hansen (Simonsen?), f. 1886, Trondenes.
457.285.Nils Realf Hansen (Simonsen?), f. 1889, Trondenes.

Børn af Simon Martin Hansen og Karen Kirstine Nilssen:

458.285.Håkon Herbert Martin Hansen (Simonsen?), f. 1898, Trondenes.
459.285.Jenny Maria Hansen (Simonsen?), f. 1899, Trondenes.
286.179.
Hartløv Peder Hansen (Schjelderup)
Født 1857, Tovik, Trondenes.7.

Gift 18907 med

Anna Hansine Josfine Pettersdatter
Født 1867, Engvik, Tromsøsund.7.
Død 1909, Leikvikhamn, Trondenes.7.
     Datter af Petter Andreas Aleksandersen.

Børn af Hartløv Peder Hansen (Schjelderup) og Anna Hansine Josfine Pettersdatter:

460.286.Margit Aminda Hansen (Hartløvsdatter? Schjelderup?), f. 1891, Trondenes.
461.286.Erling Hansen (Hartløvsen? Schjelderup?), f. 1893, Trondenes.
462.286.Agnes Joakime Hansen (Hartløvsdatter? Schjelderup?), f. 1895, Trondenes.
463.286.Hedly (Henry?) Alfred Hansen (Hartløvsen? Schjelderup?), f. 1896, Trondenes., d. 1897, Trondenes.
464.286.Henry Hansen (Hartløvsen? Schjelderup?), f. 1899, Trondenes.
287.179.
Emilie Sofie Hansdatter (Schjelderup)
Født 1860, Tovik, Trondenes.7.

Gift _____med

Niels Mikal Schjelderup
Født 1852, Tovik, Trondenes.7.
Død 1913, Tovik, Trondenes.7.
     Søn af Søren Andreas Schjelderup og Rebekka Ovedia Ursin Simonsdatter Kildal.
     Kjøpte den sagnomsuste jakten "Synia" i sin tid Norges eldste seilskute.

Børn af Emilie Sofie Hansdatter (Schjelderup) og Niels Mikal Schjelderup:

465.287.Sofie Rebekka Schjelderup, f. 1881, Trondenes., d. 1883, Trondenes.
466.287.Sofie Rebekka Schjelderup, f. 1884, Trondenes.
467.287.Sverre Otilius Schjelderup, f. 1886, Trondenes.
468.287.Hans Zakarias Schjelderup, f. 1888, Trondenes.
469.287.Simon Kildal Schjelderup, f. 1892, Trondenes.
470.287.Anne Marie Schjelderup, f. 1895, Trondenes.
288.179.
Johanna Margrete Hansdatter (Schjelderup)
Født 1862, Tovik, Trondenes.7.

Gift 18897 med

Johan Konrad Mikkelsen
Født 1865, Sama, Trondenes.7.

Børn af Johanna Margrete Hansdatter (Schjelderup) og Johan Konrad Mikkelsen:

471.288.Haldis Agnete Mikkelsen (Johansdatter?), f. 1890, Trondenes.
472.288.Peder Modolf Mikkelsen (Johansen?), f. 1893, Trondenes.
473.288.Hans Agnar Mikkelsen (Johansen?), f. 1894, Trondenes.
474.288.Peggy Karoline Mikkelsen (Johansdatter?), f. 1897, Trondenes.
475.288.Johannes Mikkelsen (Johansen?), f. 1899, Trondenes., d. 1899, Trondenes.
289.179.
Hans Sakarias Hansen (Schjelderup)
Født 1865, Tovik, Trondenes.7.
Død 1867, Tovik, Trondenes.7.
290.179.
Hansina Sofie Hansdatter (Schjelderup)
Født 1874, Tovik, Trondenes.7.

Gift 19007 med

Hilmar Sidinius Simonsen
Født 1869, Renså, Astafjord.7.
     Også Tromsø.7
291.181.
Niels Winther Schjelderup
Født 1846, Tovik, Trondenes.7.
Død 1851, Tovik, Trondenes.7.
     Død 2 Aar gl.106
292.181.
Martha Marie Kildal Schjelderup
Født 1847, Tovik, Trondenes.7.

Gift 18747 med

Johan Martin Pedersen Lind
Født 1849, Harstad.7.

[Gift 1° 1874 med Martha Marie Kildal Schjelderup (f. 1847); Gift 2° med Mette Maria Schjelderup (1859 - 1913)].

Børn af Martha Marie Kildal Schjelderup og Johan Martin Pedersen Lind:

476.292.Peder Albert Johansen Lind, f. 1875, Trondenes.
477.292.Magnhild Johansdatter Lind, f. 1878, Trondenes.
293.181.
Simon Kildal Schjelderup
Født 1849, Tovik, Trondenes.7.
Død 1890, Tovik, Trondenes.7.

Gift _____med

Berte Hansdatter

Børn af Simon Kildal Schjelderup og Berte Hansdatter:

478.293.Ragna Cecilie Schjelderup, f. 1880, Trondenes.
479.293.Sigurd Schjelderup, f. 1881, Trondenes., d. 1881, Trondenes.
480.293.Tormod Konstantin Schjelderup, f. 1881, Trondenes., d. 1881, Trondenes.
481.293.Sigurd Reidar Schjelderup, f. 1883, Trondenes.
294.181.
Niels Mikal Schjelderup
Født 1852, Tovik, Trondenes.7.
Død 1913, Tovik, Trondenes.7.
     Kjøpte den sagnomsuste jakten "Synia" i sin tid Norges eldste seilskute.

Gift _____med

Emilie Sofie Hansdatter (Schjelderup)
Født 1860, Tovik, Trondenes.7.
     Datter af Hans Sakarias Schjelderup og Anne Marie Edisdatter.

Børn af Niels Mikal Schjelderup og Emilie Sofie Hansdatter (Schjelderup) er vist under Emilie Sofie Hansdatter (Schjelderup) (nr. 287).

295.181.
Ole Edvard Ursin Schjelderup
Født 1854, Tovik, Trondenes.7.
Død 1906, Tovik, Trondenes.7.
     Skipsfører i Haalogalandske Dampskibsselskab, senere landhandel i Tovik.

Gift 18877 med

Mette Marie Johansdatter Rasmussen
Født 1860, Renså, Astafjord.7.
     Datter af Johan Nikolai Berg Rasmussen og Ingeborg Sofia Ursin.

Børn af Ole Edvard Ursin Schjelderup og Mette Marie Johansdatter Rasmussen:

482.295.Søren Alfred Schjelderup, f. 1889, Trondenes.
483.295.Johannes Nikolai Schjelderup, f. 1891, Trondenes., d. _____
484.295.Bjarne Arthur Heide Schjelderup, f. 1894, Trondenes.
296.181.
Mette Maria Schjelderup
Født 1857, Tovik, Trondenes.7.
Død 1858, Tovik, Trondenes.7.
297.181.
Mette Maria Schjelderup
Født 1859, Tovik, Trondenes.7.
Død 1913, Breivik, Trondenes.7.

Gift _____med

Johan Martin Pedersen Lind
Født 1849, Harstad.7.

[Gift 1° 1874 med Martha Marie Kildal Schjelderup (f. 1847); Gift 2° med Mette Maria Schjelderup (1859 - 1913)].

Børn af Mette Maria Schjelderup og Johan Martin Pedersen Lind:

485.297.Marinus Kildal Johansen Lind, f. 1888, Trondenes.
486.297.Rudolf Antoni Johansen Lind, f. 1889, Trondenes.
298.181.
Mette Sofie Rosted Schjelderup
Født 1862, Tovik, Trondenes.7.

Gift 18787 med

Olaus Ågård Mikal Olsen
Født 1851, Øvergård, Bjarkøy.7.
     Søn af Ole Arnt Eilertsen Trane og Malena Pedersdatter.
     Også Kolvereid, Nord Trøndelag.7

Børn af Mette Sofie Rosted Schjelderup og Olaus Ågård Mikal Olsen:

487.298.Olga Johanna Albertina Olausdatter Aas, f. 1881, Trondenes., d. 1913, Trondenes.
299.181.
Elen Gerhardine Schjelderup
Født 1865, Tovik, Trondenes.7.
300.181.
Sørentine Ovedia Rebekka Schjelderup
Født 1865, Tovik, Trondenes.7.
Død 1865, Tovik, Trondenes.7.
301.181.
Simonette Fredrikke Bernhof Schjelderup
Født 1868, Tovik, Trondenes.7.
302.183.
Erika Petrine Leth Israelsdatter Schjelderup
Født 1847, Tovik, Trondenes.7.
303.183.
Ingeborg Andrea Schjelderup
Født 1848, Tovik, Skånland.29.
Død 1917, Fugleberg, Astafjord.29,7.
304.183.
Maren Kirstine Schjelderup
Født 1850, Tovik, Trondenes.7.
305.183.
Rebekka Anna Schjelderup
Født 1850, Tovik, Trondenes.7.
Død 1853, Tovik, Trondenes.7.
306.185.
Mette Marie Johansdatter Rasmussen
Født 1860, Renså, Astafjord.7.

Gift 18877 med

Ole Edvard Ursin Schjelderup
Født 1854, Tovik, Trondenes.7.
Død 1906, Tovik, Trondenes.7.
     Søn af Søren Andreas Schjelderup og Rebekka Ovedia Ursin Simonsdatter Kildal.
     Skipsfører i Haalogalandske Dampskibsselskab, senere landhandel i Tovik.

Børn af Mette Marie Johansdatter Rasmussen og Ole Edvard Ursin Schjelderup er vist under Ole Edvard Ursin Schjelderup (nr. 295).

307.193.
Peder Rafael Harr Olsen
Født 1824, Storskog, Astafjord.236.
Død 1907236.
     Etterslekt. Se Astafjord bygdebok av Tore Meyer.

Gift 1846237 med

Karolina Andreasdatter
Født 1820, Storskog, Astafjord.238.
Død 1911238.
     Datter af Andreas Korneliussen og Karen Anfinnsdatter.
308.195.
Johanna Cecilie Raphaelsdatter
Født 17 mai 1826, Skånland Store, Trondenes.171.
     Død før hjemmedåp ble stadfestet.171
309.195.
Hans Mathias Valberg Raphaelsen
Født 23 mai 1827, Skånland Store, Trondenes.239.
Død 1885, Skånland Store, Trondenes.7.

Gift 18727 med

Kirsten Karoline Larsdatter
Født 1822, Steinsland, Trondenes.240.
Død 1889, Skånland Store, Trondenes.240.
310.195.
Johan Harr Raphaelsen
Født 28 jan. 1830, Skånland Store, Trondenes.239, døbt 25 apr. 1830, Trondenes.239.
Død 1904, Skånland Store, Trondenes.7.

Gift 18707 med

Ellen Anna Leth Pedersdatter
Født 1841, Steinsland, Trondenes.219.
311.195.
Andreas Christian Raphaelsen
Født 3 mai 1832, Skånland Store, Trondenes.239, døbt 29 jul. 1832, Trondenes.239.
312.195.
Berte Maria Raphaelsdatter
Født 1836, Skånland Store, Trondenes.7.
Død 1891, Skånland Store, Trondenes.7.
313.195.
Bertheus Johan Olai Raphaelsen
Født 1838, Skånland Store, Trondenes.7.
Død 1840, Skånland Store, Trondenes.7.
314.195.
Johanna Rebekka Cecilie Raphaelsdatter
Født 1841, Skånland Store, Trondenes.7.
315.195.
Raphael Henrik Raphaelsen
Født 1841, Skånland Store, Trondenes.7.
Død 1892, Skånland Store, Trondenes.7.

Gift 1° 18727 med

Sara Mathia Olsdatter
Født 1824, Steinsland, Trondenes7.
Død 1876, Skånland Store, Trondenes7.
     Datter af Ole Hanssen og Maren Marie Arnesdatter.

Gift 2° 18787 med

Olina Hansine Karoline Mathiasdatter
Født 1850, Vollstad, Trondenes7.
     Datter af Mathias Eberg Madssen og Johanna Rebekka Olsdatter.

[Gift 1° med Mads Mikal Benjaminsen (1843 - 1880); Gift 2° 1878 med Raphael Henrik Raphaelsen (1841 - 1892)].

Børn af Raphael Henrik Raphaelsen og Olina Hansine Karoline Mathiasdatter:

488.315.Sakarias Martin Rafaelsen, f. 1879, Trondenes
489.315.Teodor Mikal Bernhard Warberg Rafaelsen, f. 1881, Trondenes
490.315.Mattis Johan Eberg Rafaelsen, f. 1884, Trondenes
491.315.Dødfødt, f. 1884, Trondenes, d. 1884, Trondenes
492.315.Robert Marelius Valdemar Warberg Rafaelsen, f. 1886, Trondenes
493.315.Otelius Hagbart Rafaelsen, f. 1889, Trondenes, d. 1892, Trondenes
316.195.
Henrik Mathias Raphaelsen
     Er ikke nevnt i "Folk og Slekt i Trondenes", men nevnt i NST 14.239
317.203.
Berte Helene Torkildsdatter
Født 1838, Harstad, Trondenes.241.
Død 1839, Harstad, Trondenes.241.
318.205.
Maria Cecilia Johansdatter
Født 1828, Steinsland, Trondenes.166.
Død 1887, Skånland, Trondenes.166.

Utenfor ekteskap med

Andreas Mikal Valberg Rasmussen Warberg
Født 1817, Skånland S., Trondenes.242.
Død 1889, Skånland S., Trondenes.242.

Gift 1° 18547 med

Kristian Mikal Anderssen
Født 1821, Nærøy, SF.243.
Død 1914, Melvik, Trondenes.243.

[Gift 1° 1850 med Maren Maria Schjelderup Knutsdatter (1823 - 1853); Gift 2° 1854 med Maria Cecilia Johansdatter (1828 - 1887)].

Børn af Maria Cecilia Johansdatter og Andreas Mikal Valberg Rasmussen Warberg:

494.318.Sara Marie Andreasdatter Warberg, f. 1848, Trondenes., d. 1848, Trondenes.

Børn af Maria Cecilia Johansdatter og Kristian Mikal Anderssen:

495.318.Dortea Jonette Kristine Kristiansdatter, f. 1854, Trondenes., d. 1897, Trondenes.
496.318.Anna Lovisa Kristiansdatter, f. 1856, Trondenes.
497.318.Maren Maria Schjelderup Kristiansdatter, f. 1857, Trondenes.
498.318.Karl Johan Martin Kristiansen, f. 1859, Trondenes.
499.318.Mathilde Sofie Kristiansdatter, f. 1862, Trondenes.
500.318.Hanna Lovisa Kristiansdatter, f. 1863, Trondenes.
501.318.Hans Raphael Valberg Kristiansen, f. 1864, Trondenes., d. 1915, Trondenes.
502.318.Leonhard Simon Mikal Kristiansen, f. 1868, Trondenes., d. 1871, Trondenes.
319.205.
Sakarias Martinus Walberg Johansen
Født 1830, Skånland S., Trondenes.166.
Død 1837, Skånland S., Trondenes.166.
320.209.
Øllegaard Johnsdatter
Født 1842-1844, Ofoten244,184.
     Ølegaard Johnsdatter er ved FT 1865 ugift og bestyrer Faderens Husholdning.184

Gift _____245med

Anton Nilssen
Født 1839, Ankenes sogn, Ofoten prgj, Nordland245.
321.209.
Antonette Kristine Johnsdatter
Født 5 aug. 1845, Trældal, Ankenes sogn, Ofoten prgj., Nordland179.
Død 17 jul. 1922, Bjerkvik, Ofoten, Nordland179.

Gift 24 jul. 1870179 med

Bertheus Pedersen Normann
Født 16 feb. 1843, Bakkejord179.
Død _____179.
     Søn af Peder Edisen og Mette Bertheusdatter (Normann ?).
     Bertheus Norman Pedersen er år 1865 seminarieelev i Tromsø, Nordre Strandgade. Christian Kaurin er seminariebestyrer.184
     B. Normann er ved FT 1875 skolelærer og gårdbruker (selveier) på Bjerkvik lille (gårdsnr. 100b1) i Ofoten herred, Nordland.245
     B. Normann er ved FT 1900 folkeskolelærer og gårdbruker på Bjerkvik lille (gnr. 10, bruksnr. 3) med eget meieri.246

Børn af Antonette Kristine Johnsdatter og Bertheus Pedersen Normann:

503.321.Bertine Nikoline Normann, f. 1883, Bjerkvik, d. _____
322.209.
Elisabeth Johnsdatter
Født omkring 1846, Ofoten247,184.
323.209.
Jonetta Johnsdatter
Født 1848-1849, Ofoten248,184,245.
324.209.
Ole Harr Johnsen
Født 3 dec. 1851, Trældal, Ofoten, Nordland179.
Død 17 jun. 1892, Trældal, Ofoten, Nordland179.
325.209.
Nils Johnsen
Født 1854-1855, Ofoten249,184,245.
326.209.
Johan Johnsen
Født 1856, Ankenes sogn, Ofoten prgj., Nordland245.
327.212.
Mads Walberg Andersen
Født 8 feb. 1814, Rogla, Trondenes..
Død 16 aug. 1845, Rogla, Trondenes..

Gift 4 okt. 1841 med

Pauline Kirstine Sørensdatter
Født 28 nov. 1821, Sama, Trondenes.7, døbt 26 dec. 1821, Trondenes.
Død 1892, Sørrollnes, Trondenes.7.
     Datter af Søren Hågen Johannesen og Ingeborg Marie Benjaminsdatter.

[Gift 1° 4 okt. 1841 med Mads Walberg Andersen (8 feb. 1814 - 16 aug. 1845); Gift 2° 30 okt. 1848 med Ole Tygesen (2 feb. 1816 - 1889)].

Børn af Mads Walberg Andersen og Pauline Kirstine Sørensdatter:

504.327.Mikal Mathias Walberg Madssen, f. 1841, Trondenes., d. 1842, Trondenes.
505.327.Andreas Martinus Walberg Madssen, f. 1843, Trondenes.
506.327.Mads Walberg Madssen, f. 1846, Trondenes., d. 1846, Trondenes.
328.213.
Massi Bertina Rafaelsdatter Warberg
Født 1830, Skånland S., Trondenes.197.
329.213.
Gunhild Katrina Rafaelsdatter Warberg
Født 1832, Skånland S., Trondenes.197.
Død 1895, Skjerret, Trondenes.197.

Gift 18697 med

Jørgen Hanssen
Født 1842, Skrukkestad, Dovre, OP.250.

Børn af Gunhild Katrina Rafaelsdatter Warberg og Jørgen Hanssen:

507.329.Hans Andreas Jørgensen, f. 1870, Trondenes.
508.329.Bernhard Mikal Jørgensen, f. 1871, Trondenes.
330.213.
Maria Lucia Valberg Rafaelsdatter Warberg
Født 1835, Skånland S., Trondenes.251,197.
Død 1919239.

Gift 18597 med

Mikal Kristian Nikolai Nilssen
Født 1832, Skånland S., Trondenes.252.
Død 1908, Skånland S., Trondenes.252.
331.213.
Mikkel Raphaelsen Warberg
     Død i Lofoten av blodforgiftning.239

Gift _____med

Gustava Gustavson
Født _____, Hedensby, Norrbotten, Sverige.239.
     Hun reiste med sine 3 barn tilbake til Sverige da hun var blitt enke.239

Børn af Mikkel Raphaelsen Warberg og Gustava Gustavson:

509.331._____
510.331._____
511.331._____
332.216.
Jacob Mathias Valberg Raphaelsen
Født 1819, Fauskevåg, Trondenes.199.
Død 1892, Vik, Kvæfjord.199.

Gift 1° 18507 med

Ingeborg Taraline Johnsdatter
Født 1823, Elde, Kvæfjord.253.
Død 1882, Vik, Kvæfjord.253.

Gift 2° 18837 med

Mina Amalie Eriksdatter
Født 1849, Gapøy, Kvæfjord.253.
Død _____253.
333.216.
Carolina Bertina Valberg Raphaelsdatter
Født 1812, Fauskevåg, Trondenes.199.

Gift 1° 18457 med

Gregus Pedersen
Født 1817, Vik, Kvæfjord.253.
Død 1851, Vik, Kvæfjord.253.

Gift 2° 18597 med

Jørgen Mathias Pettersen
Født 1834, Voktor, Kvæfjord.254.
334.216.
Jensina Valberg Raphaelsdatter
Født 1823, Fauskevåg, Trondenes.199.
335.216.
Lars Gregus Valberg Raphaelsen
Født 30 mai 1825, Fauskevåg, Trondenes.171, døbt 10 jul. 1825, Trondenes.171.
Død 1827, Fauskevåg, Trondenes.199.
336.216.
Bergitta Lucia Raphaelsdatter
Født 24 jul. 1831, Skånland eller Fauskevåg, Trondenes.171,199, døbt 9 okt. 1831, Trondenes.171.
Død 1832, Skånland, Trondenes.199.
337.216.
Gregina Mathia Raphaelsdatter
Født 24 jul. 1831, Skånland eller Fauskevåg, Trondenes.171,199, døbt 9 okt. 1831, Trondenes.171.
Død 4 jan. 1832, Skånland ?, Trondenes.171,199, begravet 20 jan. 1832, Trondenes.171.
338.216.
Bertheus Andreas Aas Raphaelsen
Født 25 jan. 1834, Vollstad eller Fauskevåg, Trondenes.171,199, døbt 9 jun. 1834, Trondenes.171.
339.216.
Johanna Cesilia Valberg Rafaelsdatter
Født 1826, Skånland Store, Trondenes.255.
Død 1826, Skånland Store, Trondenes.255.
340.220.
Maren Ovidia Valberg Raphaelsdatter Harr
Født 1836, Vollstad, Trondenes.201.

Gift 18667 med

Kristian Andreas Normann Johnsen
Født 1828, Fauskevåg, Trondenes.256.
Død 1908, Tennevik, Trondenes.256.

[Gift 1° 1848 med Gjertrud Maria Leth Eriksdatter (1822 - 1864); Gift 2° 1866 med Maren Ovidia Valberg Raphaelsdatter Harr (f. 1836)].

Børn af Maren Ovidia Valberg Raphaelsdatter Harr og Kristian Andreas Normann Johnsen:

512.340.Joakim Leth Kristiansen, f. 1866, Trondenes., d. 1889, Trondenes.
513.340.Kristine Margrete Kristiansdatter, f. 1869, Trondenes., d. 1871, Trondenes.
514.340.Regina Marie Kristiansdatter, f. 1871, Trondenes.
515.340._____, f. 1873, Trondenes., d. 1873, Trondenes.
516.340.John Bernhard Kristiansen, f. 1873, Trondenes., d. 1873, Trondenes.
517.340.Jonatine Kristine Kristiansdatter, f. 1875, Trondenes.
341.220.
Nikolina Regine Raphaelsdatter
Født 1838, Vollstad, Trondenes.201.
Død 1869, Renså, Astafjord.201.

Gift 18607 med

Daniel Johan Johansen
Født 1824, Renså, Astafjord.257.
Død 1894, Renså, Astafjord.257.

Børn af Nikolina Regine Raphaelsdatter og Daniel Johan Johansen:

518.341.Rebekka Marselia Danielsdatter, f. 1864, Astafjord.
342.220.
Anne Bertine Kristine Raphaelsdatter Harr
Født 1842, Vollstad, Trondenes.7.
Død 1889, Ervik, Trondenes.7.

Utenfor ekteskap med

Markus Andreas Larssen
Født 1842, Elgsnes, Trondenes.7.
Død 1916, Årnes, Trondenes.7.

Gift 1° 18767 med

Mikal Martinus Toresen
Født 1814, Møkkeland, Trondenes.7.
Død 1905, Nyborg.7.
     Søn af Tore Mikkelsen og Henrikka Jonetta Pedersdatter.

[Gift 1° 1841 med Maren Johanna Andreasdatter (1809 - 1876); Gift 2° 1876 med Anne Bertine Kristine Raphaelsdatter Harr (1842 - 1889)].

Børn af Anne Bertine Kristine Raphaelsdatter Harr og Markus Andreas Larssen:

519.342.Rebekka Marie Markusdatter, f. 1868, Trondenes.

Børn af Anne Bertine Kristine Raphaelsdatter Harr og Mikal Martinus Toresen:

520.342.Marelius Johan Mikalsen, f. 1881, Trondenes.
521.342.Karlot Mathias Mikalsen, f. 1883, Trondenes.
343.221.
Ole Johan Andreas Berteussen
Født 1837, Harstad, Trondenes.201.
Død 1868, Seljestad, Trondenes.201.
344.227.
Helena Rebekka Larsdatter
Født 1830, Lavangen Sør, Trondenes.204.

Gift 1857211 med

Ole Paul Gram Henriksen Warberg
Født 1827, Breistrand, Trondenes.210.
Død 1903, Breistrand, Trondenes.210.
     Søn af Henrik Mathias Arvesen Warberg og Ellen Debora Madsdatter.
345.227.
Hans Valberg Larssen
Født 1833, Lavangen Sør, Trondenes.204.
Død 1834, Lavangen Sør, Trondenes.204.
346.227.
Mads Jentoft Larssen
Født 1834, Lavangen, Trondenes.204.
     Etterslekt. Se "Folk og Slekt i Trondenes".
347.227.
Jakobina Johanne Pauline Lind Larsdatter
Født 1847, Lavangen Sør, Trondenes.204.
     Etterslekt. Se "Folk og Slekt i Trondenes".

Gift 1847224 med

Rafael Mathias Jakobsen Warberg
Født 1845, Rødberg, Trondenes.223,169.
     Søn af Jacob Henrik Hanssen Warberg og Berte Kirstine Gabrielsdatter Warberg.
348.231.
Rasmus Peder Walberg Berntsen Warberg
Født 1842, Skånland S., Trondenes.258.

Gift 1° 18817 med

Johanne Margrete Nilsdatter
Født 1849, Skånland Store, Trondenes.205.
Død 1886, Skånland Store, Trondenes.205.
     Datter af Nils Mikal Rasmussen Warberg og Inger Maria Mikkelsdatter.

Gift 2° 18877 med

Amalia Sofie Andreasdatter
Født 1857, Skånland, Trondenes.218.
     Datter af Andreas Mikal Valberg Rasmussen Warberg og Stina Bergitte Nilsdatter.

Børn af Rasmus Peder Walberg Berntsen Warberg og Amalia Sofie Andreasdatter:

522.348.Sigurd Emil Martin Rasmussen, f. 1887, Trondenes., d. 1892, Trondenes.
523.348.Robert Martin Norman Rasmussen, f. 1888, Trondenes.
524.348.Augusta Sofie Rasmusdatter, f. 1890, Trondenes.
525.348.Sigurd Johan Martin Rasmussen, f. 1892, Trondenes.
526.348.Halvdan Realf Normann Rasmussen, f. 1895, Trondenes.
349.231.
Teomina Emelia Maria Berntsdatter Warberg
Født 1860, Skånland S., Trondenes.206.

Gift 18907 med

Kristian Nikolai Reginiussen
Født 1863, Harstadbotn, Trondenes.259.

Børn af Teomina Emelia Maria Berntsdatter Warberg og Kristian Nikolai Reginiussen:

527.349._____, f. 1890, Trondenes., d. 1891, Trondenes.
528.349.Reginius Hagbart Kristiansen Reginiussen, f. 1893, Trondenes.
529.349.Einar Marinius Kristiansen Reginiussen, f. 1895, Trondenes.
530.349.Georg Martin Berg Kristiansen Reginiussen, f. 1897, Trondenes.
350.231.
Gerhard Kornelius Valberg Berntsen Warberg
Født 1863, Skånland S., Trondenes.206.

Gift 18877 med

Marta Hanna Norman Hartvigsdatter
Født 1864, Bø, Trondenes.260.

Børn af Gerhard Kornelius Valberg Berntsen Warberg og Marta Hanna Norman Hartvigsdatter:

531.350.Hartvig Emil Norman Gerhardsen, f. 1888, Trondenes.
532.350.Klara Marie Gerhardsdatter, f. 1891, Trondenes.
533.350.Berte Marie Kristine Gerhardsdatter, f. 1894, Trondenes., d. 1894, Trondenes.
534.350.Johan Bernhard Meyer Gerhardsen, f. 1894, Trondenes.
535.350.Natanael Bergil Lund Gerhardsen, f. 1896, Trondenes.
536.350.Gyda Marie Gerhardsdatter, f. 1900, Trondenes.
351.231.
Laura Berntine Valberg Berntsdatter Warberg
Født 1865, Skånland S., Trondenes.206.
352.232.
Amalia Sofie Andreasdatter
Født 1857, Skånland, Trondenes.218.

Gift 18877 med

Rasmus Peder Walberg Berntsen Warberg
Født 1842, Skånland S., Trondenes.258.
     Søn af Bernt Laurits Rasmussen Warberg og Ingeborg Maria Nilsdatter.

[Gift 1° 1881 med Johanne Margrete Nilsdatter (1849 - 1886); Gift 2° 1887 med Amalia Sofie Andreasdatter (f. 1857)].

Børn af Amalia Sofie Andreasdatter og Rasmus Peder Walberg Berntsen Warberg er vist under Rasmus Peder Walberg Berntsen Warberg (nr. 348).

353.233.
Gunhild Katrine Nilsdatter
Født 1848, Skånland Store, Trondenes.205.
Død 1883, Skånland Store, Trondenes.205.
354.233.
Johanne Margrete Nilsdatter
Født 1849, Skånland Store, Trondenes.205.
Død 1886, Skånland Store, Trondenes.205.

Gift 18817 med

Rasmus Peder Walberg Berntsen Warberg
Født 1842, Skånland S., Trondenes.258.
     Søn af Bernt Laurits Rasmussen Warberg og Ingeborg Maria Nilsdatter.

[Gift 1° 1881 med Johanne Margrete Nilsdatter (1849 - 1886); Gift 2° 1887 med Amalia Sofie Andreasdatter (f. 1857)].
355.233.
Rasmus Petter Nikolai Valberg Nilssen
Født 1851, Skånland Store, Trondenes.205.
356.233.
Marte Johanne Nilsdatter
Født 1854, Skånland Store, Trondenes.205.
Død 1854, Skånland Store, Trondenes.205.
357.233.
Johan Martin Nilssen
Født 1856, Skånland Store, Trondenes.218.

Gift 18837 med

Mathilde Sofie Kristiansdatter
Født 1862, Sollia, Trondenes.243.
     Datter af Kristian Mikal Anderssen og Maria Cecilia Johansdatter.

Børn af Johan Martin Nilssen og Mathilde Sofie Kristiansdatter:

537.357.Julius Mikal Johansen, f. 1884, Trondenes.
538.357.Helga Kristine Johansdatter, f. 1885, Trondenes.
539.357.Ingrid Marie Johansdatter, f. 1887, Trondenes.
540.357.Kristian Norman Johansen, f. 1889, Trondenes.
541.357.Marie Schjelderup Johansdatter, f. 1891, Trondenes.
542.357.Jenny Marie Johansdatter, f. 1893, Trondenes.
543.357.Ågot Franciska Johansdatter, f. 1895, Trondenes.
544.357.Otto Meier Johansen, f. 1897, Trondenes.
545.357.Gudrun Kathrine Johansdatter, f. 1898, Trondenes.
546.357.Torleiv Imanuel Johansen, f. 1900, Trondenes.
358.233.
Edvard Mikal Nilssen
Født 1858, Skånland Store, Trondenes.205.
Død 1858, Skånland Store, Trondenes.205.
359.233.
Hans Kristian Nilssen
Født 1859, Skånland Store, Trondenes.205.
Død 1859, Skånland Store, Trondenes.205.
360.233.
Mikal Nikolai Nilssen
Født 1860, Skånland Store, Trondenes.205.
361.233.
Rafael Andreas Nilssen
Født 1862, Skånland Store, Trondenes.205.
Død 1913, Skånland Store, Trondenes.205.
362.233.
Emilia Nikoline Nilsdatter
Født 1865, Skånland Store, Trondenes.205.
363.233.
Reobert Mikal Valberg Nilssen
Født 1868, Skånland Store, Trondenes.205.
Død 1910, Tjeldsundet, Tjeldsund.205.
364.233.
Jakob Johan Nilssen
Født 1870, Skånland Store, Trondenes.205.
365.234.
Anne Marie Edisdatter
Født 1828, Sørrollnes, Trondenes.7.
Død 1895, Tovik, Trondenes.7.
     ? Fra Sør-Rollnes ?

Gift _____29med

Hans Sakarias Schjelderup
Født 3 apr. 1815, Tovik, Skånland, Trondenes.106,29, døbt 18 jun. 1815, Trondenes kirke.187,106.
Død 1888, Tovik, Skånland, Trondenes.7.
     Søn af Niels Winter Schjelderup og Mette Marie Andersdatter Harr.

[Gift 1° 1841 med Margrete Elisabet Hansdatter (1824 - 1849); Gift 2° med Anne Marie Edisdatter (1828 - 1895)].

Børn af Anne Marie Edisdatter og Hans Sakarias Schjelderup er vist under Hans Sakarias Schjelderup (nr. 179).

366.234.
Markus Olai Valberg Edissen
Født 1843, Sørrollnes, Trondenes.7.
Død 1843, Sørrollnes, Trondenes.7.
367.237.
Ernst Mathias Ernstsen
Født 1865, Tovik, Trondenes.7,29.

Gift 190129 med

Sofie Tande
Født 1878, Kvitnes, Trondenes.7.
     Datter af Severin Antonius Olsen Tande og Ellen Oline Eliasdatter Apenes.
368.245.
Eilert Kildal
Født 1850.
Død _____.
     Bonde og skipper i Altevik, Sand i Bjarkøy.
     Eilert og Simonette hadde 9 barn, hvorav 3 vokste opp.

Gift _____med

Simonette Fredrikke Bernhoft Schjelderup
Født 1868.

Børn af Eilert Kildal og Simonette Fredrikke Bernhoft Schjelderup:

547.368.Simon Fredrik Kildal, f. 1887
548.368.Johan Jacob Kildal, f. 1892
549.368.Hanna Rebekka Kildal, f. 1897
369.251.
Hans Rikard Martin Anderssen
Født 1868, Skånland S., Trondenes.219.
Død 1894, Skånland S., Trondenes.219.
370.251.
Johan Meyer Anderssen
Født 1871, Skånland S., Trondenes.219.
371.251.
Anna Berntine Andersdatter
Født 1873, Skånland S., Trondenes.219.
372.251.
Adolf Bernhof Anderssen
Født 1875, Skånland S., Trondenes.219.
373.251.
Ragna Marie Kristine Andersdatter
Født 1877, Skånland S., Trondenes.219.
374.251.
Konrad Hilberg Anderssen
Født 1881, Skånland S., Trondenes.219.
375.251.
Alfred Arktander Anderssen
Født 1883, Skånland S., Trondenes.219.
376.251.
Hansine Marie Kristine Andersdatter
Født 1886, Skånland S., Trondenes.219.
377.252.
Johanna Rebekka Nilsdatter
Født 1861, Kilbotn, Trondenes.206.

Gift 18907 med

Hans Henriksen
Født 1867, Soleng, Lyngen.261.
378.252.
Peder Mikal Nilssen
Født 1863, Skånland S., Trondenes.206.
Død 1863, Skånland S., Trondenes.206.
379.252.
Helena Kristianna Nilsdatter
Født 1864, Skånland S., Trondenes.206.

Gift 18877 med

Gerhard Martin John Hartvigsen
Født 1857, Årbogen, Trondenes.262.

Børn af Helena Kristianna Nilsdatter og Gerhard Martin John Hartvigsen:

550.379.Halvdan Kornelius Gerhardsen, f. 1887, Trondenes.
551.379.Marie Magdalene Gerhardsdatter, f. 1888, Trondenes.
552.379.August Marelius Kjeldsberg Gerhardsen, f. 1890, Trondenes., d. 1891, Trondenes.
380.252.
Laurits Martin Nilssen
Født 1867, Skånland S., Trondenes.206.
381.252.
Laurits Hans Martin Harr Nilssen
Født 1872, Trøsen, Trondenes.206.
Død 1872, Trøsen, Trondenes.206.
382.252.
Peder Kristian Nilssen
Født 1872, Skånland S., Trondenes.206.
Død 1873, Skånland S., Trondenes.206.
383.252.
Peder Christian Nilssen
Født 1874, Skånland S., Trondenes.206.
Død 1886, Skånland, Trondenes.206.
384.252.
Nora Kristina Nilsdatter
Født 1878, Skånland S., Trondenes.206.

Utenfor ekteskap med

Peder Amandus Larssen
Født 1880, Skånland S., Trondenes.263.

Børn af Nora Kristina Nilsdatter og Peder Amandus Larssen:

553.384.Joakima Alvilde Norby Pedersdatter, f. 1898, Trondenes.
385.252.
Edvard Andreas Norman Nilssen
Født 1883, Skånland, Trondenes.206.
386.253.
Simonetta Marie Albertsdatter Myrseth
Født 1866, Skånland S., Trondenes.206.
387.254.
Johanna Emilia Hansdatter
Født 1864, Skånland S., Trondenes.206.

Utenfor ekteskap med

Matheus Johannessen Lie
     Fra Namsos, Nord-Trøndelag.264

Børn af Johanna Emilia Hansdatter og Matheus Johannessen Lie:

554.387.Johan Emil Matheussen Lie, f. 1892, Trondenes.
388.254.
Jens Andreas Stoltenberg Hanssen
Født 1867, Skånland S., Trondenes.206.
389.254.
Joakima Alvilde Nordby Hansdatter
Født 1883, Skånland S., Trondenes.218.
Død 1898, Skånland S., Trondenes.218.
390.254.
Augusta Rikardine Sofie Mejer Hansdatter
Født 1885, Skånland, Trondenes.218.
391.254.
Joakim Martin Norman Hanssen
Født 1888, Skånland, Trondenes.218.
392.254.
Helga Amanda Karoline Hansdatter
Født 1892, Skånland S., Trondenes.218.
393.254.
Hans Rikard Martin Hanssen
Født 1896, Skånland, Trondenes.218.
Død 1896, Skånland, Trondenes.218.
394.254.
Hans Rikard Johan Hanssen
Født 1900, Skånland, Trondenes.218.
395.256.
Joakim Martin Nikolai Hanssen
Født 1868, Skånland S., Trondenes.219.

Gift 18997 med

Lydia Elvira Pettersdatter Stensen
Født 1882, Vardø, Finnmark.265.
396.256.
Hans Kornelius Rikard Hanssen
Født 1870, Skånland S., Trondenes.219.
Død 1873, Skånland S., Trondenes.219.

Generation 9.

397.261.
Olaus Ågård Mikal Olsen
Født 1851, Øvergård, Bjarkøy.7.
     Også Kolvereid, Nord Trøndelag.7

Gift 18787 med

Mette Sofie Rosted Schjelderup
Født 1862, Tovik, Trondenes.7.
     Datter af Søren Andreas Schjelderup og Rebekka Ovedia Ursin Simonsdatter Kildal.

Børn af Olaus Ågård Mikal Olsen og Mette Sofie Rosted Schjelderup er vist under Mette Sofie Rosted Schjelderup (nr. 298).

398.262.
Johan E. Abelsen Trane
Født 1849, Sand, Trondenes.178.
399.262.
Ingvard Abelsen Trane
Født 1851, Sand, Trondenes.178.
400.262.
Golla Abelsdatter Trane
Født 1853178.
401.262.
Markus O. Abelsen Trane
402.262.
Nils P. Abelsen Trane
Født 1858178.
403.262.
Enevold A. Abelsen Trane
Født 1861178.
404.262.
Esekine Johanne Abelsdatter Trane
405.267.
Elen Trane
Født 1869, Karlsøy, Troms.178.
406.267.
Anne Trane
Født 1872, Karlsøy, Troms.178.
407.267.
Eleseus Bertinus Thrane
Født 1876, Helgøy, Troms.178,246.
Død _____178.
     Eleseus Thrane, ugift, kontorbetjent, handels(betjent), født år 1876 i Karlsø sogn, Troms. Han bor hos foreldrene på Værftsgade matr. nr. 249 i Tromsø by.246

Gift 1902, Tromsø.178 med

Helga Johanne Berg
Født 1874246.
     Datter af Johanna Berg.
     Helga Berg, ugift, butikpige i handelforetning, født år 1874. Bor på Westregade matr. nr. 470 i Tromsø by, sammen med sin moder Johanna Berg.246

Børn af Eleseus Bertinus Thrane og Helga Johanne Berg:

555.407.Peter Martin Thrane, f. 1903, Tromsø.
408.271.
Jens Pedro Krog
Født 1859225.
     Ble handelsmann på Tranø, Hammerø. [6 barn, de 4 første f. på Offersøy,225

Gift _____225med

Christine Emelie Jæger
409.271.
Gjertrud Marie Krog
Født 1862225.

Gift 1901225 med

Bernhard Norman
     Handelsmann. Næsberget, Hamarøy.225
410.271.
Marta Anna Krog
Født 4 dec. 1863225.

Gift 8 jun. 1892225 med

Oskar Anton Laurits Brun
Født 1865, Hammerfest ?225.
     Telegr. ass.225
411.271.
Elise Petra Krog
Født 5 jul. 1865225.

Gift _____225med

Hans Heggelund Larsen
Født 20 jul. 1865266.
     Offersøy, Lødingen.225
412.271.
Kristofa Eleonore Krog
Født 20 dec. 1866225.

Gift 18 jul. 1891225 med

Johan Henrik Johansen Rüsing
Født 6 apr. 1865, Vinje, Bø prgj.231.
     Søn af Johan Johansen Rüsing og Christine Hansine Krog.
     Under Ft. 1900 er Johan Henrik, nu som «fhv. landmåler», atter bosatt med sin familie på Lødingen, nu på husm.plassen Solheim under gnr. 16, br. nr. 1. Under Ft. var Johan Henrik fraværende, på reise i hovedstaden. Familien flyttet til Oslo i 1904.267

Børn af Kristofa Eleonore Krog og Johan Henrik Johansen Rüsing:

556.412.Marthinus Johansen Rüsing, f. 1892, Bø.
557.412.Johan Johansen Rüsing, f. 1894, Lødingen.
558.412.Eilert Johansen Rüsing, f. 1895, Hadsel.
559.412.Gunnar Johansen Rüsing, f. 1897, Hadsel.
560.412.Hanna Johansen Rüsing, f. 1899, Hadsel.
561.412.Hagar Johansen Rüsing, f. 1900, Hadsel.
413.271.
August Herman Krog
Født 1869225.
     Tannlege i Trondheim.225
414.271.
Egil Halfdan Krog
Født 24 aug. 1872268,225.
     Ble gift med Lina Jæger - flyttet til Oslo.225
     Ved Ft. 1900 bodde Egil og Lina hos hans far på br. nr. 1 [Øyen, Lødingen]. Egil var handelsfullmektig i farens forretning. Bruk nr. 11 "Solheim" (4 øre) ble utskilt fra br. nr. 1 i 1904. I Matr. 1907 er (enken) Lina Krog ført som «eier og/eller bruker her». - Hun flyttet senere til Oslo med sin sønn Edgar.269

Gift _____225med

Lina Jæger
Født 15 jul. 1873, Rødø.269.

Børn af Egil Halfdan Krog og Lina Jæger:

562.414.Edgar Krog
415.272.
Elise Sofie Bordewich
Født 1861, Vågan.226.

Gift _____226med

Anton Kristian Christophersen
416.273.
Helga Gunhild Heggelund
Født omkring 1852228.
417.273.
Jens Krog Heggelund
Født 1855228.
     Reiste til USA - ble veterinær.228
418.273.
Georg Andreas Heggelund
Født 1860228.
     Bosatte seg i Tromsø. Ble billedhugger. Han vant bl.a. en konkurranse om beste forslag til monument over Petter Dass i forbindelse med 200-årsdagen for hans død i 1907; en byste støpt i malm som er plassert i en 14 m. høy bauta av granitt reist ved Alstahaug kirke. Bautaen er tegnet av nordlendingen, arkitekt August Nielsen.228
419.273.
Carl Henrik Heggelund
Født 1862228.
     Døde ung.228
420.273.
Harald Heggelund
Født 14 sep. 1864228.
Død 13 dec. 1889228.
     Ugift.228
421.274.
Villas Schjelderup
Født omkring 1850, Lødingen prgj.270,184.
422.274.
Jens Schjelderup
Født omkring 1852, Lødingen prgj.271,184.
423.274.
Jensine Schjelderup
Født omkring 1852, Lødingen prgj.271,184.
424.274.
Helmine Schjelderup
Født omkring 1853, Lødingen prgj.272,184.
425.274.
Sara Schjelderup
Født omkring 1857, Lødingen prgj.273,184.
426.274.
Gerhard Schjelderup
Født omkring 1858, Lødingen prgj.274,184.
427.274.
Øivind Schjelderup
Født omkring 1862, Lødingen prgj.275,184.
428.277.
Eliot Johansen Rüsing
Født 1862231.
     Ble læge.231
429.277.
Johan Henrik Johansen Rüsing
Født 6 apr. 1865, Vinje, Bø prgj.231.
     Under Ft. 1900 er Johan Henrik, nu som «fhv. landmåler», atter bosatt med sin familie på Lødingen, nu på husm.plassen Solheim under gnr. 16, br. nr. 1. Under Ft. var Johan Henrik fraværende, på reise i hovedstaden. Familien flyttet til Oslo i 1904.267

Gift 18 jul. 1891225 med

Kristofa Eleonore Krog
Født 20 dec. 1866225.
     Datter af Eilert Hagerup Krog og Hanna Elisabeth Pedersdatter Hansen.

Børn af Johan Henrik Johansen Rüsing og Kristofa Eleonore Krog er vist under Kristofa Eleonore Krog (nr. 412).

430.277.
Einar Johansen Rüsing
Født 1866231.
431.277.
Jenny Johansen Rüsing
Født 1868231.
432.277.
Sygni Johansen Rüsing
Født 1870231.
433.279.
Mikol Maria Hanssen
Født 1878, Fornes, Skånland.29.
434.279.
Ove Martin Normann Sørensen
Født 1881, Fornes, Skånland.29.
Død 191629.
435.279.
Josefine Signora Hanssen
Født 1883, Fornes, Skånland.29.
436.279.
Hilma Maria Sørensen
Født 1886, Fornes, Skånland.29.

Gift omkring 191529 med

Olaus Mikal Eilivsen Thraning
Født 1874, Fjordbotn, Gratangen.29.

Børn af Hilma Maria Sørensen og Olaus Mikal Eilivsen Thraning:

563.436.Odd Tjodleiv Bagge Thraning, f. 1916, Gratangen.
564.436.Erling Sverre Stein Thraning, f. 1917, Gratangen.
565.436._____, f. 1919, Gratangsbotn., d. 1919
437.279.
Rebekka Kirstine Sørensen
Født 1889, Fornes, Skånland.29.
Død 188929.
438.280.
___________
439.280.
Markus Mikal Bendikssen
Født 1869, Fornes29.
Død 189929.

Gift 189529 med

Adolfine Lorentse Anderssen
Født 1871, Målsnes, Målselv29.
     Datter af Anders Kjærdal.

Børn af Markus Mikal Bendikssen og Adolfine Lorentse Anderssen:

566.439.Ingrid Antona Markusdatter, f. 1895, Krokmyrdal
440.280.
Johanna Kristine Bendiksdatter
Født 187129.
441.280.
Hans Peter Bendikssen
Født 1873, Fornes, Skånland.29.
442.280.
Antonette Andrea Bendiksdatter
Født 2 feb. 1875, Fornes, Skånland., døbt 15 aug. 1875, Ibestad.
Død _____.

Gift 1899 med

Simon Harr Markussen
Født 22 mai 1866, Balteskard.
Død _____.
     Søn af Markus Gram Nilssen og Barbro Maria Hansdatter.
     En af de 28 medlemmer af Ibestad Heradstyre. Han og naboen Bernt Johansen budde altid hos Per Krogvåg, Hamnvik når der var møte i heradstyret (der på den tid varte 2 dager). Etter møtet ble der ofte holdt et referat for bygdens andre beboere hjemme hos Simon Markussen. Sammen med Martinus Bertheussen på Myklevold, kjøpte han fembøring.
     Simon Markussen er år 1900 i «moderens tjeneste som Høvedsmand paa fiskeri», samt «jorbrugsarbeide» på moderens gård (nr. 74, bruksnr. 4) på Balteskar, Ibestad herred, Ibestad kommune, Troms. Hustruen Antonetta hjælper med «kreaturstel, jorbrugsarbeide og husgjerning». En datter, Gudrun Markussen, er nevnt i 1900-tellingen.246

Børn af Antonette Andrea Bendiksdatter og Simon Harr Markussen:

567.442.Gudrun Johanna Simonsen Balteskard, f. 1900, Skånland, d. _____
568.442.Markus Gram Balteskard, f. 1902
569.442.Bendiks Heiberg Simonsen Balteskard, f. 1904, Balteskard
570.442.Hans Sakarias Simonsen Balteskard, f. 1906, Balteskard, d. 1907
571.442.Solveig Antonette Simonsen Balteskard, f. 1910, Balteskard, d. 1910
572.442.Nanna Rebekka Simonsen Balteskard, f. 1910, Balteskard, d. 1924
573.442.Sigurd Andreas Harr Simonsen Balteskard, f. 1914, Balteskard
443.280.
Marie Margrete Bendiksen
Født 1876, Fornes, Skånland.29.
     Marie Bendiksdatter er år 1900 tjenestepike hos Barbro Hansdatter, sin senere svigermor, på Balteskar, Ibestad. Hun hjelper til med «husgjerning, kreaturstel og jordbrugsarbeide».246

Gift 190229 med

Håkon Berg Markussen
Født 22 mai 1866, Balteskard.
     Søn af Markus Gram Nilssen og Barbro Maria Hansdatter.

Børn af Marie Margrete Bendiksen og Håkon Berg Markussen:

574.443.Ester Bergljot Markussen, f. 1904, Balteskard
575.443.Nanna Rebekka Markussen, f. 1905, skånland, d. 1911
576.443.Helfryda Margrete Markussen, f. 1907, skånland
577.443.Johanna Ellida Markussen, f. 1909, skånland
578.443.Martin Berg Markussen, f. 1911, skånland
579.443.Rakel Markussen, f. 1913, skånland
580.443.Henry Peder Gran Markussen, f. 1915, skånland
444.280.
Jondine Gurine Bendiksdatter
Født 1878, Fornes, Skånland.29.
     Til Tovik, Skånland.29
445.280.
Ottilie Lorentine Bendiksdatter
Født 1880, Fornes, Skånland.29.
446.280.
Ole Petter Bendiksen
Født 1882, Fornes, Skånland.29.
447.280.
Elida Bernharda Bendiksdatter
Født 1885, Fornes, Skånland.29.
Død 189029.
448.280.
John Gabriel Bendiksen
Født 1887, Fornes, Skånland.29.
449.281.
Simonetta Amalie Hansen (Nikolaisdatter?)
Født 1876, Tovik, Trondenes.7.

Gift 19007 med

Andreas Hermod Olsen Vorren
Født 1871, (Vorren), Herøy, Nordland.7.
450.281.
Halvdan Marenius Hansen (Nikolaisen?)
Født 1879, Tovik, Trondenes.7.
451.281.
Marie Elisabet Hansen (Nikolaisdatter?)
Født 1882, Tovik, Trondenes.7.
Død 1882, Tovik, Trondenes.7.
452.281.
Jakob Imanuel Hansen (Nikolaisen?)
Født 1885, Tovik, Trondenes.7.

Gift _____med

Elida Margrethe Henriksen
Født 1896.
     Fra Sør-Lavangen.
453.281.
Helga Johanne Albertine Hansen (Nikolaisdatter?)
Født 1890, Tovik, Trondenes.7.
454.283.
Margreta Elisabet Larsdatter
Født 1879, Tennevik, Trondenes.7.

Gift 19007 med

Olaus Korneliussen
Født 1875, Tennevik, Trondenes.7.

Børn af Margreta Elisabet Larsdatter og Olaus Korneliussen:

581.454.Agnes Karlotte Korneliussen, f. 1900, Trondenes.
455.285.
Nils Realf Hansen (Simonsen?)
Født 1884, Tovik, Trondenes.7.
Død 1888, Tovik, Trondenes.7.
456.285.
Harald Schjelderup Hansen (Simonsen?)
Født 1886, Tovik, Trondenes.7.
457.285.
Nils Realf Hansen (Simonsen?)
Født 1889, Tovik, Trondenes.7.
458.285.
Håkon Herbert Martin Hansen (Simonsen?)
Født 1898, Tovik, Trondenes.7.
459.285.
Jenny Maria Hansen (Simonsen?)
Født 1899, Tovik, Trondenes.7.
460.286.
Margit Aminda Hansen (Hartløvsdatter? Schjelderup?)
Født 1891, Tovik, Trondenes.7.
461.286.
Erling Hansen (Hartløvsen? Schjelderup?)
Født 1893, Tovik, Trondenes.7.
462.286.
Agnes Joakime Hansen (Hartløvsdatter? Schjelderup?)
Født 1895, Tovik, Trondenes.7.
463.286.
Hedly (Henry?) Alfred Hansen (Hartløvsen? Schjelderup?)
Født 1896, Leikvikhamn, Trondenes.7.
Død 1897, Leikvikhamn, Trondenes.7.
464.286.
Henry Hansen (Hartløvsen? Schjelderup?)
Født 1899, Leikvikhamn, Trondenes.7.
465.287.
Sofie Rebekka Schjelderup
Født 1881, Tovik, Trondenes.7.
Død 1883, Tovik, Trondenes.7.
466.287.
Sofie Rebekka Schjelderup
Født 1884, Tovik, Trondenes.7.
467.287.
Sverre Otilius Schjelderup
Født 1886, Tovik, Trondenes.7.
468.287.
Hans Zakarias Schjelderup
Født 1888, Tovik, Trondenes.7.

Gift _____med

Ågot Krogh
     Fra Sørvågen, Moskenes.

Børn af Hans Zakarias Schjelderup og Ågot Krogh:

582.468.Niels Mikal Schjelderup, f. 1922
469.287.
Simon Kildal Schjelderup
Født 1892, Tovik, Trondenes.7.
470.287.
Anne Marie Schjelderup
Født 1895, Tovik, Trondenes.7,29.

Gift omkring 192029 med

Viggo Tande
Født 1888, Tovik, Trondenes.7.
     Søn af Severin Antonius Olsen Tande og Ellen Oline Eliasdatter Apenes.
471.288.
Haldis Agnete Mikkelsen (Johansdatter?)
Født 1890, Sama, Trondenes.7.
472.288.
Peder Modolf Mikkelsen (Johansen?)
Født 1893, Sama, Trondenes.7.
473.288.
Hans Agnar Mikkelsen (Johansen?)
Født 1894, Sama, Trondenes.7.
474.288.
Peggy Karoline Mikkelsen (Johansdatter?)
Født 1897, Sama, Trondenes.7.
475.288.
Johannes Mikkelsen (Johansen?)
Født 1899, Harstad, Trondenes.7.
Død 1899, Harstad, Trondenes.7.
476.292.
Peder Albert Johansen Lind
Født 1875, Tovik, Trondenes.7.
     Til Vågan, Nordland.7
477.292.
Magnhild Johansdatter Lind
Født 1878, Harstad, Trondenes.7.
     Til Vågan, Nordland.7
478.293.
Ragna Cecilie Schjelderup
Født 1880, Tovik, Trondenes.7.
     Til Amerika.7
479.293.
Sigurd Schjelderup
Født 1881, Tovik, Trondenes.7.
Død 1881, Tovik, Trondenes.7.
480.293.
Tormod Konstantin Schjelderup
Født 1881, Tovik, Trondenes.7.
Død 1881, Tovik, Trondenes.7.
481.293.
Sigurd Reidar Schjelderup
Født 1883, Tovik, Trondenes.7.
     Til Amerika.7
482.295.
Søren Alfred Schjelderup
Født 1889, Tovik, Trondenes.7.
483.295.
Johannes Nikolai Schjelderup
Født 1891, Tovik, Trondenes.7.
Død _____.

Gift _____med

Constance Holmen
     Fra Målselv.
484.295.
Bjarne Arthur Heide Schjelderup
Født 1894, Tovik, Trondenes.7.
485.297.
Marinus Kildal Johansen Lind
Født 1888, Tovik, Trondenes.7.
486.297.
Rudolf Antoni Johansen Lind
Født 1889, Tovik, Trondenes.7.
487.298.
Olga Johanna Albertina Olausdatter Aas
Født 1881, Fauskevåg, Trondenes.7.
Død 1913, Sandstrand, Trondenes.7.
488.315.
Sakarias Martin Rafaelsen
Født 1879, Skånland Store, Trondenes7.
489.315.
Teodor Mikal Bernhard Warberg Rafaelsen
Født 1881, Skånland Store, Trondenes7.
490.315.
Mattis Johan Eberg Rafaelsen
Født 1884, Skånland Store, Trondenes7.
491.315.
Dødfødt
Født 1884, Skånland Store, Trondenes7.
Død 1884, Skånland Store, Trondenes7.
492.315.
Robert Marelius Valdemar Warberg Rafaelsen
Født 1886, Skånland Store, Trondenes7.
493.315.
Otelius Hagbart Rafaelsen
Født 1889, Skånland Store, Trondenes7.
Død 1892, Skånland Store, Trondenes7.
494.318.
Sara Marie Andreasdatter Warberg
Født 1848, Skånland S., Trondenes.242.
Død 1848, Skånland S., Trondenes.242.
495.318.
Dortea Jonette Kristine Kristiansdatter
Født 1854, Skånland S., Trondenes.243.
Død 1897, Skånland, Trondenes.243.

Gift 18777 med

Raphael Nicolai Harr Andreassen
Født 1850, Bø, Trondenes.240.

Børn af Dortea Jonette Kristine Kristiansdatter og Raphael Nicolai Harr Andreassen:

583.495.Amalia Marie Heide Raphaelsdatter, f. 1878, Trondenes.
584.495.Alfred Marelius Raphaelsen, f. 1880, Trondenes.
585.495.Carolina Marie Raphaelsdatter, f. 1883, Trondenes.
586.495.Augusta Sofie Margrete Raphaelsdatter, f. 1887, Trondenes.
587.495.Martin Schjelderup Raphaelsen, f. 1889, Trondenes.
588.495.Haldis Dortea Raphaelsdatter, f. 1896, Trondenes.
496.318.
Anna Lovisa Kristiansdatter
Født 1856, Sollia, Trondenes.243.

Gift 18847 med

Andreas Berg Olsen
Født 1854, Potthus, Saltdalen, Nordland.218.
Død 1914, Evenskjer.218.

Børn af Anna Lovisa Kristiansdatter og Andreas Berg Olsen:

589.496.Elida Amanda Andreasdatter, f. 1884, Trondenes.
590.496.Marie Cecilie Andreasdatter, f. 1888, Trondenes.
591.496.Agga Lovise Andreasdatter, f. 1891, Trondenes., d. 1896, Trondenes.
592.496.Jensina Arntine Andreasdatter, f. 1894, Trondenes.
497.318.
Maren Maria Schjelderup Kristiansdatter
Født 1857, Sollia, Trondenes.243.
498.318.
Karl Johan Martin Kristiansen
Født 1859, Sollia, Trondenes.243.

Gift omkring 18917 med

Cornelia Cecilia Hansdatter Andreassen
Født 1869, Lødingen, Nordland.276.
Død 1905, Skånland S., Trondenes.276.

Børn af Karl Johan Martin Kristiansen og Cornelia Cecilia Hansdatter Andreassen:

593.498.Signe Birgitte Marie Karlsdatter, f. 1891, Trondenes.
594.498.Kristian Kornelius Heggelund Karlsen, f. 1893, Trondenes.
595.498.Anna Cecilia Bergine Karlsdatter, f. 1895, Trondenes.
596.498.Kristine Elise Karlsdatter, f. 1897, Trondenes.
597.498.Dagny Helene Henriette Karlsdatter, f. 1900, Trondenes.
499.318.
Mathilde Sofie Kristiansdatter
Født 1862, Sollia, Trondenes.243.

Gift 18837 med

Johan Martin Nilssen
Født 1856, Skånland Store, Trondenes.218.
     Søn af Nils Mikal Rasmussen Warberg og Inger Maria Mikkelsdatter.

Børn af Mathilde Sofie Kristiansdatter og Johan Martin Nilssen er vist under Johan Martin Nilssen (nr. 357).

500.318.
Hanna Lovisa Kristiansdatter
Født 1863, Sollia, Trondenes.243.

Utenfor ekteskap med

Johan Theodor Anderssen
     Fra Skånland, Trondenes.277

Børn af Hanna Lovisa Kristiansdatter og Johan Theodor Anderssen:

598.500.Johan Theodor Hilmar Johansen, f. 1884, Trondenes., d. 1886, Trondenes.
501.318.
Hans Raphael Valberg Kristiansen
Født 1864, Sollia, Trondenes.243.
Død 1915, Skånland, Trondenes.243.

Gift 18967 med

Ellen Andreasdatter
Født 1865, Mosvik, Nord-Trøndelag.278.

Børn af Hans Raphael Valberg Kristiansen og Ellen Andreasdatter:

599.501.Harald Edvin Martin Hanssen, f. 1897, Trondenes.
600.501.Ole Antonius Hanssen, f. 1897, Trondenes., d. 1914, Trondenes.
601.501.Bjarne Johannes Matheus Hanssen, f. 1899, Trondenes.
502.318.
Leonhard Simon Mikal Kristiansen
Født 1868, Sollia, Trondenes.243.
Død 1871, Reinåsen, Trondenes.243.
503.321.
Bertine Nikoline Normann
Født 24 okt. 1883, Bjerkvik.
Død _____.

Gift _____med

Kolbein Olsen Brækkan
Født 20 mai 1883, Brækkan gård, Vågan herred, Nordland.
     Søn af Anthon Samuel Olsen Brækkan og Birgitte Sofie Nilsdatter.
     Stilling: Telegrafarb.246.

Børn af Bertine Nikoline Normann og Kolbein Olsen Brækkan:

602.503.Anton Brækkan, f. 1920, (Narvik?), d. _____
504.327.
Mikal Mathias Walberg Madssen
Født 1841, Rogla, Trondenes.7.
Død 1842, Rogla, Trondenes.7.
505.327.
Andreas Martinus Walberg Madssen
Født 1843, Rogla, Trondenes.7.
506.327.
Mads Walberg Madssen
Født 1846, Rogla, Trondenes.7.
Død 1846, Rogla, Trondenes.7.
507.329.
Hans Andreas Jørgensen
Født 1870, Skjerret, Trondenes.250.

Gift 18967 med

Tonny Karoline Iversdatter
Født 1877, Ålesund, Møre og Romsdal.279.

Børn af Hans Andreas Jørgensen og Tonny Karoline Iversdatter:

603.507.Agnar Gunerius Hanssen, f. 1897, Trondenes.
508.329.
Bernhard Mikal Jørgensen
Født 1871, Skjerret, Trondenes.250.
     Til Amerika.
509.331.
___________
510.331.
___________
511.331.
___________
512.340.
Joakim Leth Kristiansen
Født 1866, Tennevik, Trondenes.256.
Død 1889, Tennevik, Trondenes.256.
513.340.
Kristine Margrete Kristiansdatter
Født 1869, Tennevik, Trondenes.256.
Død 1871, Tennevik, Trondenes.256.
514.340.
Regina Marie Kristiansdatter
Født 1871, Tennevik, Trondenes.256.

Gift 18977 med

Jakob Andreas Pedersen
Født 1856, Gausvik, Trondenes.256.

Børn af Regina Marie Kristiansdatter og Jakob Andreas Pedersen:

604.514.Bernt Nikolai Jakobsen, f. 1896, Trondenes.
605.514.Margit Kristine Jakobsdatter, f. 1898, Trondenes.
606.514.Peder Johan Jakobsen, f. 1900, Trondenes.
515.340.
___________
Født 1873, Tennevik, Trondenes.256.
Død 1873, Tennevik, Trondenes.256.
     Dødfødt.256
516.340.
John Bernhard Kristiansen
Født 1873, Tennevik, Trondenes.256.
Død 1873, Tennevik, Trondenes.256.
517.340.
Jonatine Kristine Kristiansdatter
Født 1875, Tennevik, Trondenes.256.

Gift 18987 med

Simon Andreas Larssen
Født 1872, Sandstrand, Trondenes.280.

Børn af Jonatine Kristine Kristiansdatter og Simon Andreas Larssen:

607.517.Leikny Alvilde Bergliot Simonsdatter, f. 1898, Trondenes.
518.341.
Rebekka Marselia Danielsdatter
Født 1864, Renså, Astafjord.257.
519.342.
Rebekka Marie Markusdatter
Født 1868, Tennevik, Trondenes.281.
520.342.
Marelius Johan Mikalsen
Født 1881, Ervik, Trondenes.282.
521.342.
Karlot Mathias Mikalsen
Født 1883, Ervik, Trondenes.282.
522.348.
Sigurd Emil Martin Rasmussen
Født 1887, Skånland, Trondenes.218.
Død 1892, Skånland, Trondenes.218.
523.348.
Robert Martin Norman Rasmussen
Født 1888, Skånland, Trondenes.218.
524.348.
Augusta Sofie Rasmusdatter
Født 1890, Skånland, Trondenes.218.
525.348.
Sigurd Johan Martin Rasmussen
Født 1892, Skånland, Trondenes.218.
526.348.
Halvdan Realf Normann Rasmussen
Født 1895, Skånland, Trondenes.218.
527.349.
___________
Født 1890, Harstadbotn, Trondenes.259.
Død 1891, Harstadbotn, Trondenes.259.
528.349.
Reginius Hagbart Kristiansen Reginiussen
Født 1893, Harstadbotn, Trondenes.259.
529.349.
Einar Marinius Kristiansen Reginiussen
Født 1895, Harstadbotn, Trondenes.259.
530.349.
Georg Martin Berg Kristiansen Reginiussen
Født 1897, Harstadbotn, Trondenes.259.
531.350.
Hartvig Emil Norman Gerhardsen
Født 1888, Bø, Trondenes.260.
532.350.
Klara Marie Gerhardsdatter
Født 1891, Bø, Trondenes.260.
533.350.
Berte Marie Kristine Gerhardsdatter
Født 1894, Bø, Trondenes.260.
Død 1894, Bø, Trondenes.260.
534.350.
Johan Bernhard Meyer Gerhardsen
Født 1894, Bø, Trondenes.260.
535.350.
Natanael Bergil Lund Gerhardsen
Født 1896, Bø, Trondenes.260.
536.350.
Gyda Marie Gerhardsdatter
Født 1900, Bø, Trondenes.260.
537.357.
Julius Mikal Johansen
Født 1884, Skånland, Trondenes.218.
538.357.
Helga Kristine Johansdatter
Født 1885, Skånland, Trondenes.218.
539.357.
Ingrid Marie Johansdatter
Født 1887, Skånland, Trondenes.218.
540.357.
Kristian Norman Johansen
Født 1889, Skånland, Trondenes.218.
541.357.
Marie Schjelderup Johansdatter
Født 1891, Skånland, Trondenes.218.
542.357.
Jenny Marie Johansdatter
Født 1893, Skånland, Trondenes.218.
543.357.
Ågot Franciska Johansdatter
Født 1895, Skånland, Trondenes.218.
544.357.
Otto Meier Johansen
Født 1897, Skånland, Trondenes.218.
545.357.
Gudrun Kathrine Johansdatter
Født 1898, Skånland, Trondenes.218.
546.357.
Torleiv Imanuel Johansen
Født 1900, Skånland, Trondenes.218.
547.368.
Simon Fredrik Kildal
Født 1887.
     Bonde og agronom på Altevik, Sand i Bjarkøy.

Gift _____med

Frida Aldis Ingebrigtsen
Født 1895.

Børn af Simon Fredrik Kildal og Frida Aldis Ingebrigtsen:

608.547.Sigrunn Fransiska Kildal, f. 1916
609.547.Sverre Bernhoft Kildal, f. 1917
610.547.Mikal Nikolai Kildal, f. 1918
611.547.Solveig Edel Walborg Kildal, f. 1919
612.547.Margåt Dorthea Kildal, f. 1921
613.547.Olav Berg Kildal, f. 1921
614.547.Elsa Fredrikke Kildal, f. 1923
615.547.Sigurd Johan Kildal, f. _____
616.547.Simon Kildal, f. _____
617.547.Tordis Helene Kildal, f. _____
618.547.Torstein Helge Kildal, f. _____
548.368.
Johan Jacob Kildal
Født 1892.
     Bosittende i Brooklyn, New York, U.S.A.
549.368.
Hanna Rebekka Kildal
Født 1897.

Gift _____med

Rolf Eriksen
     Ingeniør i Harstad.

Børn af Hanna Rebekka Kildal og Rolf Eriksen:

619.549._____
620.549._____
621.549._____
622.549._____
550.379.
Halvdan Kornelius Gerhardsen
Født 1887, Sandtorg, Trondenes.262.
551.379.
Marie Magdalene Gerhardsdatter
Født 1888, Sandtorg, Trondenes.262.
552.379.
August Marelius Kjeldsberg Gerhardsen
Født 1890, Sandtorg, Trondenes.262.
Død 1891, Sandtorg, Trondenes.262.
553.384.
Joakima Alvilde Norby Pedersdatter
Født 1898, Skånland, Trondenes.263.
554.387.
Johan Emil Matheussen Lie
Født 1892, Skånland, Trondenes.264.

Generation 10.

555.407.
Peter Martin Thrane
Født 15 jun. 1903, Tromsø.178.

Gift _____178med

Asbjørg Thøring
Født 1905, Kristiansund.178.
Død _____178.

Børn af Peter Martin Thrane og Asbjørg Thøring:

623.555.Eivind Vilhelm Thrane, f. _____
624.555.Ingrid Thrane
625.555.Helga Thrane
556.412.
Marthinus Johansen Rüsing
Født 1892, Bø.267.
557.412.
Johan Johansen Rüsing
Født 1894, Lødingen.267.
558.412.
Eilert Johansen Rüsing
Født 1895, Hadsel.267.
559.412.
Gunnar Johansen Rüsing
Født 1897, Hadsel.267.
560.412.
Hanna Johansen Rüsing
Født 21 mar. 1899, Hadsel.267.
561.412.
Hagar Johansen Rüsing
Født 29 apr. 1900, Hadsel.267.
562.414.
Edgar Krog
563.436.
Odd Tjodleiv Bagge Thraning
Født 1916, Elvenes, Gratangen.29.
564.436.
Erling Sverre Stein Thraning
Født 1917, Elvenes, Gratangen.29.
565.436.
___________
Født 1919, Gratangsbotn.29.
Død 191929.
566.439.
Ingrid Antona Markusdatter
Født 1895, Krokmyrdal29.
     Flytter til Ankenes, Nordland
567.442.
Gudrun Johanna Simonsen Balteskard
Født 30 aug. 1900, Balteskard, Skånland29.
Død _____29, begravet _____, kirkegården i Grov.

Gift 19 jul. 1924, Grov, Skånland med

Ove Andreas Eberg Ellefsen
Født 26 jun. 1890, Grov, Skånland29, døbt 24 aug. 1890.
Død _____, begravet _____.
     Søn af Eilev Berteus Strøm og Pernille Karoline Ovidia Olsdatter.
     Stilling: Skips-Stewart, Kok, Hotel og gjestgiver på Annamo..
     Konfimert (i Ibestad kirke) i oktober 1905, anm: »Meget god!«. Stewart på skipene »Malangen« og »Salangen». Gjestgiver på Annamo i Astafjord, som han overtok efter Nikolai Iversen.

Børn af Gudrun Johanna Simonsen Balteskard og Ove Andreas Eberg Ellefsen:

626.567.Aasta Synnøve Ellefsen, f. _____
627.567.Eilif Kåre Ellefsen, f. _____
628.567.Steinar Ellefsen, f. _____, d. _____
629.567.Torbjørn Ellefsen, f. _____
568.442.
Markus Gram Balteskard
Født 190229.
569.442.
Bendiks Heiberg Simonsen Balteskard
Født 1904, Balteskard29.
570.442.
Hans Sakarias Simonsen Balteskard
Født 1906, Balteskard29.
Død 190729.
571.442.
Solveig Antonette Simonsen Balteskard
Født 1910, Balteskard29.
Død 191029.
572.442.
Nanna Rebekka Simonsen Balteskard
Født 1910, Balteskard29.
Død 192429.
573.442.
Sigurd Andreas Harr Simonsen Balteskard
Født 1914, Balteskard29.
574.443.
Ester Bergljot Markussen
Født 1904, Balteskard29.
575.443.
Nanna Rebekka Markussen
Født 1905, Balteskard, skånland29.
Død 191129.
576.443.
Helfryda Margrete Markussen
Født 1907, Balteskard, skånland29.
577.443.
Johanna Ellida Markussen
Født 1909, Balteskard, skånland29.
578.443.
Martin Berg Markussen
Født 1911, Balteskard, skånland29.
579.443.
Rakel Markussen
Født 1913, Balteskard, skånland29.
580.443.
Henry Peder Gran Markussen
Født 1915, Balteskard, skånland29.
581.454.
Agnes Karlotte Korneliussen
Født 1900, Tennevik, Trondenes.7.
582.468.
Niels Mikal Schjelderup
Født 1922.
583.495.
Amalia Marie Heide Raphaelsdatter
Født 1878, Skånland S., Trondenes.240.
584.495.
Alfred Marelius Raphaelsen
Født 1880, Skånland S., Trondenes.240.
585.495.
Carolina Marie Raphaelsdatter
Født 1883, Skånland, Trondenes.240.
586.495.
Augusta Sofie Margrete Raphaelsdatter
Født 1887, Skånland, Trondenes.240.
587.495.
Martin Schjelderup Raphaelsen
Født 1889, Skånland, Trondenes.240.
588.495.
Haldis Dortea Raphaelsdatter
Født 1896, Skånland, Trondenes.240.
589.496.
Elida Amanda Andreasdatter
Født 1884, Skånland S., Trondenes.218.
590.496.
Marie Cecilie Andreasdatter
Født 1888, Skånland S., Trondenes.218.
591.496.
Agga Lovise Andreasdatter
Født 1891, Skånland, Trondenes.218.
Død 1896, Skånland S., Trondenes.218.
592.496.
Jensina Arntine Andreasdatter
Født 1894, Skånland S., Trondenes.218.
593.498.
Signe Birgitte Marie Karlsdatter
Født 1891, Skånland, Trondenes.276.
594.498.
Kristian Kornelius Heggelund Karlsen
Født 1893, Skånland, Trondenes.276.
595.498.
Anna Cecilia Bergine Karlsdatter
Født 1895, Skånland, Trondenes.276.
596.498.
Kristine Elise Karlsdatter
Født 1897, Skånland, Trondenes.276.
597.498.
Dagny Helene Henriette Karlsdatter
Født 1900, Skånland, Trondenes.276.
598.500.
Johan Theodor Hilmar Johansen
Født 1884, Skånland, Trondenes.277.
Død 1886, Skånland, Trondenes.277.
599.501.
Harald Edvin Martin Hanssen
Født 1897, Skånland, Trondenes.218.
600.501.
Ole Antonius Hanssen
Født 1897, Skånland, Trondenes.278.
Død 1914, Skånland, Trondenes.278.
601.501.
Bjarne Johannes Matheus Hanssen
Født 1899, Skånland, Trondenes.278.
602.503.
Anton Brækkan
Født 23 jun. 1920, (Narvik?), døbt 21 aug. 1920.
Død _____.
     Stilling: Arkitekt

Gift _____ med

Aasta Synnøve Ellefsen
Født _____.
     Datter af Ove Andreas Eberg Ellefsen og Gudrun Johanna Simonsen Balteskard.
     Stilling: lærerinne.

Børn af Anton Brækkan og Aasta Synnøve Ellefsen:

630.602.Gudrun Brækkan, f. _____
603.507.
Agnar Gunerius Hanssen
Født 1897, Harstad, Trondenes.279.
604.514.
Bernt Nikolai Jakobsen
Født 1896, Tennevik, Trondenes.280.
605.514.
Margit Kristine Jakobsdatter
Født 1898, Tennevik, Trondenes.280.
606.514.
Peder Johan Jakobsen
Født 1900, Tennevik, Trondenes.280.
607.517.
Leikny Alvilde Bergliot Simonsdatter
Født 1898, Tennevik, Trondenes.280.
608.547.
Sigrunn Fransiska Kildal
Født 1916.
609.547.
Sverre Bernhoft Kildal
Født 1917.
610.547.
Mikal Nikolai Kildal
Født 1918.
611.547.
Solveig Edel Walborg Kildal
Født 1919.
612.547.
Margåt Dorthea Kildal
Født 1921.
613.547.
Olav Berg Kildal
Født 1921.
614.547.
Elsa Fredrikke Kildal
Født 1923.
615.547.
Sigurd Johan Kildal
Født _____.
616.547.
Simon Kildal
Født _____.
617.547.
Tordis Helene Kildal
Født _____.
618.547.
Torstein Helge Kildal
Født _____.
619.549.
___________
620.549.
___________
621.549.
___________
622.549.
___________

Generation 11.

623.555.
Eivind Vilhelm Thrane
Født _____178.

Gift _____, Oslo.178 med

Karin Elisabeth Jacobsen
Født _____178.
     Datter af Bjarne Angel Jacobsen og Jenny Dagmar Dahl.

Børn af Eivind Vilhelm Thrane og Karin Elisabeth Jacobsen:

631.623.Jon Eivind Thrane
632.623.Dag Erik Thrane
633.623.Bård Peter Thrane
624.555.
Ingrid Thrane
     Etterslekt.178
625.555.
Helga Thrane
     Etterslekt.178
626.567.
Aasta Synnøve Ellefsen
Født _____.
     Stilling: lærerinne

Gift _____ med

Anton Brækkan
Født 23 jun. 1920, (Narvik?), døbt 21 aug. 1920.
Død _____.
     Søn af Kolbein Olsen Brækkan og Bertine Nikoline Normann.
     Stilling: Arkitekt.

Børn af Aasta Synnøve Ellefsen og Anton Brækkan er vist under Anton Brækkan (nr. 602).

627.567.
Eilif Kåre Ellefsen
Født _____.
     Stilling: sømand, maskinist
628.567.
Steinar Ellefsen
Født _____283.
Død _____.
     Stilling: Air-Purser i Scanair 1964-94.

Gift _____ med

Eva Tilly Fredin
Født _____283.

Børn af Steinar Ellefsen og Eva Tilly Fredin:

634.628.Simon Ellefsen, f. _____
635.628.Pernille Ellefsen, f. _____
629.567.
Torbjørn Ellefsen
Født _____.
     Stilling: Uddannet geolog.

Gift _____ med

Colleen Carte
Født _____.

Børn af Torbjørn Ellefsen og Colleen Carte:

636.629.Kari Ellefsen, f. _____
637.629.Niels Ellefsen, f. _____
638.629.Tove Ellefsen, f. _____
639.629.Brit Ellefsen, f. _____
630.602.
Gudrun Brækkan
Født _____.
     Stilling: Arkitekt

Gift _____med

Finn Langgård
Født _____.

Børn af Gudrun Brækkan og Finn Langgård:

640.630.Karen Brækkan, f. _____
641.630.Andrea Brækkan, f. _____

Generation 12.

631.623.
Jon Eivind Thrane
632.623.
Dag Erik Thrane
633.623.
Bård Peter Thrane
634.628.
Simon Ellefsen
Født _____283.
     Stilling: System-programmør, hos Pro Informatic i København.
635.628.
Pernille Ellefsen
Født _____283.

Samboende med

Lars Gøth Jørgensen
Født _____.

Børn af Pernille Ellefsen og Lars Gøth Jørgensen:

642.635.Cecilia Gøth Ellefsen, f. _____
643.635.Victor Gøth Ellefsen
636.629.
Kari Ellefsen
Født _____.

Gift _____ med

Brett Kinmont

Børn af Kari Ellefsen og Brett Kinmont:

644.636.Kristin Kinmont, f. _____
637.629.
Niels Ellefsen
Født _____.

Gift _____med

Dawn Adam

Børn af Niels Ellefsen og Dawn Adam:

645.637.Camryn Jessie Ellefsen, f. _____
638.629.
Tove Ellefsen
Født _____.
639.629.
Brit Ellefsen
Født _____.

Gift _____ med

Alex Harris
     South-African mountaineer, adventurer.
640.630.
Karen Brækkan
Født _____.
641.630.
Andrea Brækkan
Født _____.

Generation 13.

642.635.
Cecilia Gøth Ellefsen
Født _____284.
643.635.
Victor Gøth Ellefsen
644.636.
Kristin Kinmont
Født _____.
645.637.
Camryn Jessie Ellefsen
Født _____.

Kilder og Noter
1Berg (1951)
2Gudrun Johnson: Slekten Warberg., s. 238. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIV (1954): 237-248
3Gerd Fjellstad "Fra Adel til Bumenn - Nordlandsslekter" (1996), s. 108
4Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536-1660 (Trondheim 1999), s. 68
5Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536-1660 (Trondheim 1999), s. 69
6Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 348
7Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997)
8Overhofretsassessor Eiler Schøller (1628-1705) til Kirkesætter.: Slægtebogs-Optegnelser om Familien Schøller trykt i PHT 2 rk. 5 bd. (1890), s. 226
9Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 88
10Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 199
11I "Folk og Slekt i Trondenes" sættes fødselsåret til 1675.
12Gudrun Johnson: Slekten Warberg., s. 239. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIV (1954): 237-248
13Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 1002
14Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. II:776
1528 år i 1701. I "Folk og Slekt i Trondenes" sættes fødselsåret til 1670.
1611. trin. 1749
17DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM)
18PHT 5 rk. 6 bd. (19??), s. 273
19Iflg. NST 14, s. 239, skal fødselsåret være 1691.
20Trygve Lysaker: Trondenes Bygdebok
21Hans Rafnung skriver at hun var født 1700.
22Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 12
23Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-08-09
24Foreldras 8. barn.
25Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I,223
26Digitalarkivet: Skifteregister Troms 1690-1805.
27Trygve Krokmyrdal: Navnet Brochs i Troms i det 18. århundre. Noen bemerkninger til Aage H. Irgens' artikkel., s. 378. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XV (1956): 376-379
28Arthur Brox: Berg og Torsken bygdebok (Tromsø 1959), s. I:378
29Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-
30Fætter og kusine. Kræver kongelig dispensation !!!
313 år gl. ved manntallet 1701.
322 år gl. 1701.
33Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 500
342 advent. - Hans Rasmussen, Tjelde, hans andre barn.
35Gudrun Johnson: Slekten Warberg., s. 240. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIV (1954): 237-248
36Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 89
378 tr., 73 år gl.
38Geir Moen epost dat. 1. nov. 2000.
392. søndag efter påske.
40Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 53
413. tr., 60 år gl.
4217 år gl. ved farens skifte 1727.
43Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 82
4418 tr., 76 år gl.
45Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:338
46Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:348
47Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:12
48Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-04-05
49Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-09-27
50Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. 792
51Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 651
52Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 71
53Enkemann Mikkel Pederssøn, Trældal og pige Anna Maria Pedersdotter Har.
54Bjørn H. Nyheim på baggrund af Konrad Naustviks artikkel i "Ofoten i historien".
55s. septu., 68 år gl.
5623. tr.
57I "Folk og Slekt i Trondenes" er han født på Haukebø, Trondenes.
58Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 54
59Gudrun Johnson: Slekten Warberg., s. 241. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIV (1954): 237-248
608. tr., 22 år gl.
61I "Folk og Slekt i Trondenes" sættes fødselsåret til 1732.
62bededag.
6370 år gl. i 1801.
6411. tr. 1792.
6514. tr.
6660 år gl. i 1801.
6758 år gl. 1801.
68Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 105
694. p. Epiph.
70Reg. 10. okt. 1800.
71Gudrun Johnson: Slekten Warberg., s. 242. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIV (1954): 237-248
728. tr.
7312. tr.
742. tr.
75I "Folk og Slekt i Trondenes" sættes fødselsåret til 1756.
76Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800
77Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 96
78Moren intr. s. septu. 1752.
792. s. e. påske.
80Findes ikke blandt døpte i Trondenes sogn.
812. p. Epiph.
82Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 90
8321 år gl. 1766.
847 tr.
8520 år 1766.
86I "Folk og Slekt i Trondenes" sættes fødselsåret til 1738.
87Moren intr. Dom. p. Adv. 1747.
88Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 112
891. s. e. Tr.
90Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I:627
91konf. 1766 i Trondenes, 18 år i 1766.
921751 ifølge NST 14 (1954), s. 244.
93I "Folk og Slekt i Trondenes" sættes fødselsåret 1747.
94Gudrun Johnson: Slekten Warberg., s. 244. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIV (1954): 237-248
951. s. e. påske.
9650 år gl. ved folketellingen år 1801.
9727 år gl. ved folketellingen år 1801.
98Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:254
99Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II,338
100Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 549
101Er død ved morens skifte 9. dec. 1814.
102Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-10-04
103Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 316
104Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. 529
10522 S. e. Trin.
106Håndskrift (ca. 23 sider - fotokopi) på Frederiksberg Bibliotek [99.9 Sc 35.9] Genealogisk Samling. Forfatter ukendt.: Biskop i Bergen Jens Pedersen Schjelderup : efterslægt.
107Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 539
108Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800, s. 40
109Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800, s. 46
110I NST 14, s. 246 står der at han døde 9. okt. 1858.
111d. esto mihi.
112Gudrun Johnson: Slekten Warberg., s. 246. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIV (1954): 237-248
113Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800, s. 50
114Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800, s. 62
115Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800, s. 71
116Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800, s. 87
117Ungkarl Ole Michelsøn Har, Trældall og Kirsten Axelia [Ole?] Knudssøn. Forlovere: Edias Lech og Ole Jonsøm, Trældall.
118Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 55
119Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:105
120Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:57
12111. tr.
122Gudrun Johnson: Slekten Warberg., s. 243. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIV (1954): 237-248
1232. påskedag.
124Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 145
1259. tr.
126s. septu.
1273. adv.
128I NST 14, s. 243 står der at han døde 1. april 1854 !
12918. tr.
130d. cant.
131Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 58
13220. tr.
133Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 57
13484 år gl.
1354. tr.
136d. qvas.
1373. p. Epiph.
1384. s. e. påske.
139moren intr. 5. s. e. påske 1772 i Lødingen.
140Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 557
1415. tr.
1422. pinsedag.
143palmesøndag.
1447. tr.
145Gudrun Johnson: Slekten Warberg., s. 245. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIV (1954): 237-248
14623 tr.
147Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 276
148døpt jub. i Lødingen.
149Svein Hanssen: Sørreisa bygdebok - Gård og slekt (3 bind, Sørreisa kommune 1994), s. I:311
150Svein Hanssen: Sørreisa bygdebok - Gård og slekt (3 bind, Sørreisa kommune 1994), s. I:271
1511. påskedag.
15211. p. tr.
153Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 536
1542. adv.
1555. s. e. påske.
156Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 499
15714 år gl. ved FT 1801.
158Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 4
159Tvilling.
160Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:70
161Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:71
162d. mis.
163Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 176
164Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:218
165Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 204
166Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 59
167Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:82
168Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 83
169Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:83
170Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:96
171Gudrun Johnson: Slekten Warberg., s. 247. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIV (1954): 237-248
172Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 56
17321 år gl. ved folketellingen år 1801.
17419 år gl. ved folketellingen år 1801.
17516 år gl. ved folketellingen år 1801.
17612 år gl. ved folketellingen år 1801.
17710 år gl. ved folketellingen år 1801.
178Bård Peter Thrane : E-post dat. 27. febr. 2003 med etterkommere til Mikkel Trane (1758-1806).
179IGI - http://www.familysearch.com
18026 år gl. ved ekteskapets indgåelse år 1832.
181Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 45
182DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 397
18366 år gl. i FT 1865.
184Digitalarkivet: Folketellingen 1865.
185Født omkring 1800 ?
186Hans og Mikol er kusiner.
1874. S. e. Trin. 1815
188Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 73
189Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 61
190Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:45
191Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 504
192Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 445
193Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 97
19452 år gl. ved FT 1865
195Ungkarl John Harr Olsen, Trældahl, 28 år og pike Ane Maria Johnsdtr, Hokvik, 22 år.
19622 år gl. ved ekteskapet år 1842.
197Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 60
19825. tr.
199Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 146
200Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 513
201Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 137
202I NST 14, s. 247 sættes vielsesåret til 1827.
203I NST 14, s. 247 står 1802.
204Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:98
205Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 61
206Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 64
207Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 62
208Digitalarkivet: Folketellingen 1801.
209Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 218
210Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:90
211Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:93
212Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 106
213Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 92
214Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:220
215Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:72
216Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 511
217Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 508
218Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 68
219Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 65
220Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 79
221Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 78
2224. søndag etter påske.
223Hans moder var ca. 44 år gammel ved fødselen !
224Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:85
225Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 550
226Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 558
227Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 560
228Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 555
22936 år gl. i FT 1865.
230Ikke nevnt i 1865 tellingen.
231Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 569
232Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 569-570
233Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 549, 570
234Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 570
235Ugifte
236Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:193
237Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. IV:552
238Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:135
239Gudrun Johnson: Slekten Warberg., s. 248. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIV (1954): 237-248
240Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 66
241Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 455
242Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 457
243Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 75
24423 år gl. ved FT 1865; Født år 1844 iflg. FT 1875.
245Digitalarkivet: Folketellingen 1875.
246Digitalarkivet: Folketellingen 1900.
24719 år gl. ved FT 1865
24817 år gl. ved FT 1865
24910 år gl. ved FT 1865
250Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 291
251NST 14 (1954) sætter fødselsåret til 1834.
252Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 63
253Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 582
254Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 584
255Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:59
256Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 40
257Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 540
258Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 67
259Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 247
260Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 389
261Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 210
262Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 110
263Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 475
264Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 473
265Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 79
266Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 557
267Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 580
268På side 562 i Lødingen bygdebok står skrevet 24. febr. 1872.
269Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 562
27015 år gl. i FT 1865.
27113 år gl. i FT 1865.
27212 år gl. i FT 1865.
2738 år gl. i FT 1865.
2747 år gl. i FT 1865.
2753 år gl. i FT 1865.
276Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 69
277Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 470
278Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 70
279Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 268
280Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 41
281Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 463
282Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 323
283Dåbsattest
284Klokken 17:14. Var ved fødselen 49 cm høj og vejede 2900 g.