© 2001 Simon Ellefsen

Wang

Opdateret 22 May 2005.


Generation 1.

1.0.
Jørgen Hansen Wang
Født omkring 17111.
Død jun. 1770, Kastnes, Dyrøy.1.
     Visstnok fra gården Vang i Lenvik.1
     I 1750 hadde fogd Jørgen Wang slått seg ner på Kastnes i Dyrøy. Wang ville gjerne overta gården, men sjøl han kunne ikke fortrenge en leilending som hadde bykselbrev på gården og ellers oppfyllte sine plikter overfor jordherren. Men Nils Jakobsen Keinapel var villig til å oppgi gården mot at fogden skaffa han en tilsvarende gård med ei like stor skyld. I den forbindelse ba Wang madam Ursin, enka etter den forrige fogden, om hun kunne avstå gården Reinså i Gratangen til Nils Jakobsen. Fogden tilbød seg å være hennes lagverge og hjelpe henne med regnskapet etter mannen, Mikkel Ursin. Resultatet blei da et makeskifte, slik at Nils, som var leilending og ikke eide Kastnes, slapp å betale bykselavgift for Reinså. I 1751 flytta så Rebekka og Nils til Gratangen, der Nils døde i 1765.2
     Allerede Mikael Ursin hadde prøvd å sikre seg Kastnes som fogdgård. Da han høsten 1745 blei utsagt fra Ervik [i Trondenes], var han uten bopel og søkte rentekammeret i København om å få Kastnes i Dyrøy.3
     Wang prøvde først å sikre seg Holm som fogdgård. I et brev fra juli 1749 ba han om å få den gården som boplass.4
     Jørgen Hansen Wang blei tilsatt som fogd 23. september 1748. Han oppholdt seg da i Bergen, og 10. desember mottok rentekammeret den skriftlige embedseden. Wang overtok etter Mikael Ursin, som hadde bodd på Ervik i Trondenes inntil han hadde flytta til Reinså i Ibestad. Da fogd Wang overtok Kastnes 26. oktober 1751 (skjøte utstedt 11. juli 1752), blei han den første sjøleier i Dyrøy. Som fogd var han statsmaktas øverste embetsmann i Senja og Troms fogderi, som omfatta omtrent nåværende Troms fylke.4
     Forholdet mellom fogden og presten Rosted var ikke noe særlig godt. De hadde fleire ganger i løpet av 1760-tallet ligget i stridigheter med hverandre. Det bedra seg nok etter hvert, for Rosted hadde stått for en del av undervisninga av sønnen Nils. Ved skifteoppgjøret etter Wang, krevde han 30 rdl. for hus, forpleining og undervisning i 3/4 år. Han hadde imidlertid fått et spanskrør med sølvbeslag og 8½ alen sarsstoff som forskudd, så det måtte trekkes fra.1
     Sjølve gården [Kastnes, Dyrøy], med åker, eng, skog og andre herligheter, blei taksert [ved skiftet] for ikke meir enn 50 rdl. Fogd Wang eide også to andre gårder. Det var gårdene Elsnes [Elgsnes i Trondenes] i Sand tinglag og Ibestad, på henholdsvis 1 våg og 3 våg 1 pund i landskyld.5
     Skifte 1771-1778, Kastnes, Dyrøy Tinglag.6protokollnr. 139, folio 324b..
     Skifte 1751-1796, Kastnes, Dyrøy Tinglag.6protokollnr. 145, folio 156..

Gift 1° 21 sep. 1745, Askøy, Hordaland.7 med

Sirene Nilsdatter Wind
Døbt 2 jul. 1720, Arendal.8.
Død 17619,1.
     Datter af Niels Jacobsen Wind og Inger Pedersdatter (Sund).
     Ved hennes død, skulle det egentlig foretas skifte. Men fogden unngikk det. I stedet lovde han barna 1200 rdl. på deling. Pengene skulle bli betalt dem så snart de blei myndige. Dette gikk sorenskriveren [Thomæson?] med på, da Wang opplyste at de neppe ville ha fått meir dersom en skulle avholde skifte.1
     Skifte 1753-1767, Kastnes, Dyrøy Tinglag.6protokollnr. 141, folio 199b..

Gift 2° 176210,1 med

Birgitte Malena Hveding
Født 1726.
Død efter 1788, Trondheim ?.
     Datter af Jon Danielsen Hveding og Karen (Petronelle) Pedersdatter Abdon.
     Hun fikk fire barn med mannen [Jørgen Wang], men alle døde som spedbarn. Etter at det tredje barnet var født, nekta Birgitte å la seg introdusere i kirka av presten. Hva som lå bak det, er usikkert. Kanskje hrunnet det seg i at forholdet mellom fogden og presten Rosted ikke var noe særlig godt.1
     Striden om fogd Rynnings penger var ikke over med avgjørelsen i Trondheim byrett i 1785. Birgitte Wang [født Hveding] hadde lenge gjort krav på over 2000 rdl. til dekking av bl.a. husleie, oppvartning og tilsyn med sønnen. På sommertinget på Holm 1785 blei det holdt tingsvitne i anledning [av] saka. Mad. Wang var ikke sjøl tilstede, da hun var sjuk og hadde flytta til Trondheim på den tida. Fleire vitner blei hørt, bl.a. Dischingthon, men ingen avgjørelse blei fatta. Saka blei derfor utsatt til neste ting, men blei heller ikke avgjort da. Først i 1788 fikk saka si endelige løsning.11

[Gift 1° 1762 med Jørgen Hansen Wang (omkr. 1711 - jun. 1770); Gift 2° med Ole Rynning (d. 30 dec. 1781)].

Børn af Jørgen Hansen Wang og Sirene Nilsdatter Wind:

2.1.Maren Jørgensdatter Wang, d. 1801, Torsken.
3.1.Inger Jørgensdatter Wang, f. omkr. 1748
4.1.Anne Jørgensdatter Wang, f. omkr. 1748, d. 1770
5.1.Karen Dorthea Jørgensdatter Wang, f. 1751, d. 1751
6.1.Karen Dorothea Jørgensdatter Wang, f. 1752
7.1.Hans Jørgensen Wang, f. 1753, d. 1824, Trondenes.
8.1.Jens Jørgensen Wang, f. 1755
9.1.Nils Jørgensen Wang, f. 1755
10.1.Lovise Jørgensdatter Wang, f. 1756, d. 1757
11.1.Serina Elisabeth Wang, f. 1757, Dyrøy., d. _____
12.1.Thomas Jørgensen Wang, f. 1760

Børn af Jørgen Hansen Wang og Birgitte Malena Hveding:

13.1._____
14.1._____
15.1._____
16.1._____

Generation 2.

2.1.
Maren Jørgensdatter Wang
Døbt 25 aug. 1746, Domkirken i Bergen.7.
Død 9 jul. 1801, Torsken.12.
     Skifte 1804-1805, Torsken?, Torsken Tinglag.6protokollnr. 149, folio 710..

Gift 1° 17631 med

Peder Michaelsen Ursin
Født 1738.
Død 1780.
     Søn af Mikkel (Michael) Pedersen Ursin og Clara Magdalena Bing.
     Sogneprest i Torsken.
     Skifte 1780-1782, Torsken prestegård, Torsken sogn.13protokoll 1745-1803, legg 429b..

Gift 2° 179014 med

Ole Henningsen Nordman
Født 1759, Sunnmøre.14.
Død 1808, Torsken gård i Torsken.14.
     Han kom til Moursund på Grunnfarnes kring 1783 og blei styrmann på jekta der, seinare dreiv han handel nord på Helland. Var lensmann i Torsken frå 1797 til sin død. Skiftet etter Maren Wang gjorde han til ein fattig mann, men han fikk bruke eigedomen i Torsken som leiglending så lenge han levde.14

[Gift 1° 1790 med Maren Jørgensdatter Wang (d. 9 jul. 1801); Gift 2° 1802 med Gjertrud Marie Pedersdatter (1775 - 1847)].

Børn af Maren Jørgensdatter Wang og Peder Michaelsen Ursin:

17.2.Clara Magdalene (Malene) Bing Ursin, f. 1762, d. 1831
3.1.
Inger Jørgensdatter Wang
Født omkring 17481.

Gift _____med

Jacob Winstrup
     Etter Jørgen Wangs død, blei Jakob Winstrup konstituert som fogd. Han blei seinere gift med Inger Wang og fungerte bare i kort tid. Han hadde visstnok også fungert i embetet de siste måneder før Wang døde.15
4.1.
Anne Jørgensdatter Wang
Født omkring 17481.
Død 17701.
5.1.
Karen Dorthea Jørgensdatter Wang
Født 17511.
Død 17511.
6.1.
Karen Dorothea Jørgensdatter Wang
Født 17521.
     Trolig død som ung.1
7.1.
Hans Jørgensen Wang
Født 17531.
Død 1824, Elgsnes Ytre, Trondenes.16.
     Elgsnes, Trondenes. Efterslægt, se Folk og Slekt i Trondenes.

Gift 1° 177817 med

Margrete Jensdatter
Født 1754, Ytre Å, Ibestad.17.
Død 1811, Elgsnes Ytre, Trondenes.16.
     Datter af Jens Anderssen og Kristense Mikkelsdatter.

Gift 2° 181216 med

Anne Pedersdatter
Født 1791, Vågan, Nordland.16.
Død 1866, Elgsnes Indre, Trondenes.16.

[Gift 1° 1812 med Hans Jørgensen Wang (1753 - 1824); Gift 2° 1825 med Lars Aas (1791 - 1847)].
8.1.
Jens Jørgensen Wang
Født 17551.
     Ukjent bosted.1
9.1.
Nils Jørgensen Wang
Født 17551.
     Skjerstad, Trondenes.

Gift 179616 med

Berte Abrahamsdatter
Født 176916.
Død 1811, Ervik, Trondenes.16.

Børn af Nils Jørgensen Wang og Berte Abrahamsdatter:

18.9.Ole Nilssen Wang, f. 1797
19.9.Jørgen Severin Nilssen Wang, f. 1799, Trondenes.
20.9.Maren Anna Nilsdatter Wang, f. 1802, Trondenes., d. 1832, Trondenes.
21.9.Henrik Martinus Nilssen Wang, f. 1805, Trondenes., d. 1825
10.1.
Lovise Jørgensdatter Wang
Født 17561.
Død 17571.
11.1.
Serina Elisabeth Wang
Født 1757, Kastnes, Dyrøy..
Død _____, Kalvåg, Hamarøy..

Gift 1° _____med

Thomas Friis Kaasbøl Rosenvinge
Født 1740, Selbu, S-Trøndelag..
Død 1786, Steigen..
     Søn af Peter Kaasbøll Rosenvinge og Mille Maria Friis.
     Handelsmann. Lagmann ?

Gift 2° 1788 med

Anders Danielsen
Født omkring 173118.
Død omkring 1809.
     Søn af Lisbeth (Elisabeth) Jeppesdatter Winther.
     Anders Danielsen hadde i flere år jektbruk sammen med halvbroren Aage Pedersen Angell. Jekta forliste ved Valderhaug (Møre) i 1781. Dette var ikke et totalforlis, for jekta ble slept nordover. Her ble den delvis opphogd og noe av materialene og tilbehøret ble brukt da de seinere fikk ny jekt bygd i Beiarn (1786). Denne nye jekta overlot Anders Danielsen sin halvdel av til sin (tilkommende) svigersønn Benoni Olsen Hauman - som i sin tur 'forliste med Jægt og Ladning' på tur til høststevnet 1791, og da omkom sammen med hele sitt mannskap.19
     Skifte 7 sep. 1809, Kaldvaag Ytre i Hamarøy.20Avdøde Anders Danielsen, Kaldvaag Ytre i Hamarøy. Formue: 987-3-10. Gjeld: 554-4-1. Gift 2 ganger, første hustru Inger Christensdatter. Arvinger: enke Sirena Wang; sønn av 1. ekt. Daniel Andersen, Kaldvaag i Hamarøy; datter av 1 ekt. Elisabeth Winther Andersdatter, gift på Burøen i Engeløy med Johan Christian Kieldstrup; datter av 1. [2.?] ekt. Inger Andersdatter i Hamarøy, verge Anders Paulsen, Sommerseth; sønn av 2. ekt. Jørgen Wang Andersen, Kaldvaag Ytre i Hamarøy; sønn av 2. ekt. Anders Severin Wang Andersen, 16 år, Kaldvaag Ytre, verge Christen Peersen, Lervaag; sønn av 2. ekt. Christian Wang Andersen, 15 år, Kaldvaag Ytre, verge Hans Hansen, Helland..

[Gift 1° med Inger Christensdatter (d. før 1807); Gift 2° 1788 med Serina Elisabeth Wang (1757 - _____)].

Børn af Serina Elisabeth Wang og Thomas Friis Kaasbøl Rosenvinge:

22.11.Ane Dorthea Pareli Rosenvinge, f. omkr. 1778
23.11.Tobina Friis Rosenvinge, f. omkr. 1781

Børn af Serina Elisabeth Wang og Anders Danielsen:

24.11.Jørgen Wang Andersen, f. omkr. 1790
25.11.Anders Severin Wang Andersen, f. omkr. 1793
26.11.Christian Wang Andersen, f. omkr. 1794
27.11.Inger Andersdatter, f. omkr. 1796
12.1.
Thomas Jørgensen Wang
Født 17601.
     Flytta sammen med stemora til Bergen ?1
13.1.
___________
     Død som spedbarn.1
14.1.
___________
     Død som spedbarn.1
15.1.
___________
     Død som spedbarn.1
16.1.
___________
     Død som spedbarn.1

Generation 3.

17.2.
Clara Magdalene (Malene) Bing Ursin
Født 1762.
Død 1831.
18.9.
Ole Nilssen Wang
Født 179716.
19.9.
Jørgen Severin Nilssen Wang
Født 1799, Skjerstad, Trondenes.16.
20.9.
Maren Anna Nilsdatter Wang
Født 1802, Skjerstad, Trondenes.16.
Død 1832, Vika, Trondenes.16.
21.9.
Henrik Martinus Nilssen Wang
Født 1805, Harbakken, Trondenes.17.
Død 182517.
22.11.
Ane Dorthea Pareli Rosenvinge
Født omkring 177821.
23.11.
Tobina Friis Rosenvinge
Født omkring 178122.
24.11.
Jørgen Wang Andersen
Født omkring 179023.
25.11.
Anders Severin Wang Andersen
Født omkring 179324,20.
26.11.
Christian Wang Andersen
Født omkring 179425,20.
27.11.
Inger Andersdatter
Født omkring 179626.

Kilder og Noter
1Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:23
2Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:21
3Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:21-22
4Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:22
5Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:26
6Digitalarkivet: Skifteregister Troms 1690-1805.
7Digitalarkivet - http://digitalarkivet.no
8IGI - http://www.familysearch.com
942 år gl.
10uten foregående forlovelse
11Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:32
12Jarle Pedersen
13Digitalarkivet: Gejstlig skifteregister Troms og Finnmark 1697-1824.
14Arthur Brox: Berg og Torsken bygdebok (Tromsø 1959), s. I:344
15Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:28
16Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997)
17Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-
1870 år gl. ved FT 1801.
19Børge Strandskog - Digitalarkivet - 2005-03-11.
20DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 8369
2123 år gl. ved FT 1801.
2220 år gl. ved FT 1801.
2311 år gl. ved FT 1801.
249 år gl. ved FT 1801; 16 år gl. ved farens skifte 7. sept. 1809.
257 år gl. ved FT 1801; 15 år gl. ved farens skifte 7. sept. 1809.
265 år gl. ved FT 1801.