© 2001 Simon Ellefsen

Tynn

Opdateret 11 Jul 2005.


Generation 1.

1.0.
Anders Mortensen Tynn
Begravet 28 dec. 16741.
     Nordlandshandler på Alte i Namdalen.1
     Skifte 7 jan. 1678, Trondhjem2.

Gift _____med

Birgitte
Død omkring 1682.
     Skifte 14 jun. 1682, Trondhjem31187 - 1428 Rd., derav borgerleiet Altvigen, part i deffensjonsskipet Patientia. Reg. i Namdal 20. juni 1681 for 679 Rd..

Børn af Anders Mortensen Tynn og Birgitte:

2.1.Anders Andersen (Tynn), d. 1680
3.1.Marite Andersdatter
4.1.Malene Andersdatter Tynn
5.1.Kirsten Andersdatter Tynn, f. omkr. 1659, d. eft. 1716
6.1.Karen Andersdatter Tynn, f. omkr. 1663
7.1.Andersdatter (Tynn)

Generation 2.

2.1.
Anders Andersen (Tynn)
Død mar. 16803.
     Død mars 1680 ved akad. i København3
3.1.
Marite Andersdatter

Gift _____med

Tron Pedersen (Benkestok ?)
Død efter 14 jan. 17094.
     Søn af Peder og (Gjertrud Gabrielsdatter ?).
     Nordlandshandler1
4.1.
Malene Andersdatter Tynn

Gift _____med

Pross Lauritzen
5.1.
Kirsten Andersdatter Tynn
Født omkring 16595,3.
Død efter 14 nov. 17166.

Gift _____med

Reinholt Pedersen Surland
Død omkring 1708.
     Søn af Peder (Surland?).
     Død i bybranden (17..) i Trondhjem.7
     Skifte 13 aug. 1708, Trondhjem.7Enken Kiersten møtte med Rasmus Krag og frasa seg arv og gjeld. Reinholt hadde under bybranden bedt Jacob v. Erpecom ta vare på en kiste og en koffert i kobbskind med løsøre som var reddet, med døde s. d. Utenom dette, borgerleie i Fosland i Namdal 24 rd., Aune i Gøens fjerding 6, i Løvøen 6, Frelsøen 30, nedbrendt bygrund 120. Enken med de to hjemmeværende barna frasa seg arv og gjeld. 533 - 648 rd..

Børn af Kirsten Andersdatter Tynn og Reinholt Pedersen Surland:

8.5.Peder Reinholtsen Surland, d. før 1716
9.5.Maren Reinholtsdatter Surland
10.5.Anders Morten Reinholtsen Surland
11.5.Susanne Reinholtsdatter Surland, f. omkr. 1694
12.5.Pros Reinholtsen Surland, f. omkr. 1695
6.1.
Karen Andersdatter Tynn
Født omkring 16638,3.
     Arvet Bentsjord på Hillesøy i Troms efter manden. Efter sine foreldre hadde Karen arvet Holvigen i Namdal, Fosland, Aune og Sandvik.9

Gift 1° 16899 med

Jon Steffensen Kil
Død omkring 1689.
     Hadde leie og bruk på Bentsjord, Hillesøy i Troms (Nordland). Hans to siste ekteskaper var begge barnløse.9
     Skifte 12 nov. 1689, Trondhjem91579 - 884 rd., derav leie og bruk i Nordland [Bentsjord i Troms] som enken fikk, gård 300 og sølv merket bl.a. Jørgen Reersen, Ole Knudsen, Augustinus Hansen, Thomas Hansen, Jens Skanche. Enken hadde efter sine foreldre arvet Holvigen i Namdal, Fosland, Aune og Sandvik..

[Gift 1° med Malene Hansdatter Skjøt (d. omkr. 1686); Gift 2° med Maren Hansdatter Hagerup (f. omkr. 1660); Gift 3° 1689 med Karen Andersdatter Tynn (f. omkr. 1663)].

Gift 2° _____10med

Baltzer Nielsen
Født omkring 167110.
     Søn af Niels Baltzersen.
     Baltser, f. ca. 1671. Han opptrådte på sin mors vegne i en rettssak i 1693. Bodde på Biørnøen. Han var gift med Karen Andersdatter Tynn.10
     Den 18. dec. 1700 søker Baltser Nilsen stadfestelse på arv etter sin avdøde farbror Iver Baltsersen, denne arven hadde han fått av sin fars, og Ivers, søster Margrete Baltsersdatter som var født og bodde på Øland i Ålborg stift i Danmark (NK bd. VII, s. 92).10
7.1.
Andersdatter (Tynn)
     Er enten identisk med datteren Malene eller Karen Andersdatter Tynn. Da Hans Jørgen Momme's yngste datter Berette er hødt ca. 1706, taler mest for at Karen, født ca. 1663 er mor til hende (ca. 43 år gl.) og ikke Malene, der da skulle være endnu ældre.

Gift _____med

Hans Jørgen Momme
Død 14 jan. 1709, Hos Johannes los i Trondhjem.11.
     Losjerer (1698) i Trond Pedersens gård i Trondhjem.12
     Skifte 14 jan. 1709, Trondhjem.11Tilstede sønnen Peder Hansøn Momme 15 år. Marta Tron Pedersens fragikk i sin manns fravær, arv og gjeld efter sin avd. svoger p.v.a. hans barn Lars og Berette Margrethe Hansd. Momme, 10 og 2½ år gl. Kierstina sal. Reinholt Pedersen Surlands ordnet begr. Bygården var brendt, byggetømmer fremkjørt, løsøre lagret i lysthus på hageplass, to bortleide bygrunner. Aktiva dekket prioritert gjeld 367 og domskrav 184, men intet til uprioritert gjeld 628 rd..

[Gift 1° med Karen Pedersdatter Schive (d. før 27 nov. 1696); Gift 2° med Andersdatter (Tynn)].

Børn af Andersdatter (Tynn) og Hans Jørgen Momme:

13.7.Lars Hansen Momme, f. omkr. 1698
14.7.Berette Hansdatter Momme, f. omkr. 1706

Generation 3.

8.5.
Peder Reinholtsen Surland
Død før 14 nov. 1716.
     Tiltales "herr". Sandsynligvis sogneprest. Efterslekt. Er død ved fasterens skifte 14. nov. 1716.6
9.5.
Maren Reinholtsdatter Surland

Gift _____med

Berent Conder
10.5.
Anders Morten Reinholtsen Surland
     Magister.6
11.5.
Susanne Reinholtsdatter Surland
Født omkring 169413,6.
12.5.
Pros Reinholtsen Surland
Født omkring 169514,6.

Gift _____med

Cathrine Pedersdatter Thams
Født omkring 170715.
     Datter af Peder (Peter) Danielsen Thams og Anna Cathrina Till.
13.7.
Lars Hansen Momme
Født omkring 169816,4.
14.7.
Berette Hansdatter Momme
Født omkring 170617,4.

Kilder og Noter
1Henry Berg: Trondheim før Cicignon (1951), s. 354 (grd. nr. 374)
2Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 152. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
3Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 295. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
4Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoll 6., s. 52. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1973): 39-64
523 år gl. ved morens skifte 14. juni 1682
6Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller (nr. 7)., s. 295. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXVII (1980): 292-320
7Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoll 6., s. 55. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1973): 39-64
819 år gl. ved morens skifte 14. juni 1682
9Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 312. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
10Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 132
11Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoll 6., s. 51-52. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1973): 39-64
12Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller nr. 4 og 5., s. 221. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIII (1972): 218-239
1322 år gl. ved fasterens skifte 14. nov. 1716.
1421 år gl. ved fasterens skifte 14. nov. 1716.
15Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoll 6., s. 62. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1973): 39-64
1610 år gl. 14. jan. 1709.
172½ år gl. ved farens skifte 14. jan. 1709.