© 2001 Simon Ellefsen

Troelsen

Opdateret 20 Feb 2003.


Generation 1.

1.0.
Niels Troelsen
     Borger og Kiøbmand [i Oslo].1

Gift _____1med

Birthe Olufsdatter
     Datter af Oluf (Ole).
     Var Søster til Jubel-Lærer Krogs Hustrue, Anna Olufsdotter.1

Børn af Niels Troelsen og Birthe Olufsdatter:

2.1.Troels Nielsen (Aslow), f. 1594, Opsloe Bye [Oslo]., d. 1669

Generation 2.

2.1.
Troels Nielsen (Aslow)
Født 29 sep. 1594, Opsloe Bye [Oslo]., ved Michelsdag.1.
Død 16691.
     Aar 1612, da Pesten grasserede i Opsloe, blev han der sat i den latinske Skole under Rector M. Olaus Boëtius, som var Rector fra 1611 til 1618; altsaa ikke M. Christopher Jiort, som Hr. Worms Lexicon T. I. p. 45 melder. Men som han blev befænged af Pesten, maatte han blive hiemme Vinteren over, indtil Foraaret, da han fortsatte sine Studeringer, og blev af Rector Boesen 1613 dimittered til Academiet, hvor han saa flittig studerde, at han 1617 blev beskikked til Rector i Helsingborg, dog kom han ikke til det Embed, fordi han strax samme Aar blev af Hr. Jørgen Lunge, Danmarks Riges Raad og Befalingsmand paa Bahuus, kalded til Slotsprædikant paa Elsborg Slot. 1616; da Elsborg igien var cedered til de Svenske, blev han Rector og Canonicus ved Opsloe Domskole, hvor han succederede sin egen Rector, og derpaa tog Magister-Graden 1621, men 1630 blev han Sognepræst til Ullensager, 1641 Sognepræst i Christiania, og 1647 Provst i Bragnæs Provstie. Han døde 1669 i hans Alders 75de og Embeders 52 Aar.1

Gift 1° _____1med

Barbara Hansdatter Kraft
     Dotter af M. Hans Kraft, som var Canonicus i Roeskilde.2

Gift 2° _____2med

Anna Bundzar
     Magister Trugels (Truls), hans enke, Anne, bor i en murgård og skatter i Vestre kvarter 1680-84.3

Kilder og Noter
1Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. II(2):336
2Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. II(2):337
3Christopher Giessing: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXV (1995-96), s. 321