© 2001 Simon Ellefsen

Trane V

Opdateret 20 Feb 2003.


Generation 1.

1.0.
Laurids Andersen Trane
     Raadmand i Viborg.1

Gift _____1med

Maren Jensdatter
     Moder til 1 Dotter og 4 Sønner.1

Børn af Laurids Andersen Trane og Maren Jensdatter:

2.1.Maren Lauridsdatter Trane, d. 1617
3.1.Christen Lauridsen Trane
4.1.Anders Lauridsen Trane
5.1.Jens Lauridsen Trane
6.1.Niels Lauridsen Trane

Generation 2.

2.1.
Maren Lauridsdatter Trane
Død 16171.
     Hadde 4 Børn.2

Gift _____1med

Tøger Hvass
Død 16272.
     Søn af Morten Mortensen Hvas og Anne Pedersdatter.
     Jubel-Lærer.

[Gift 1° med Dorthe Hansdatter Høg; Gift 2° med Maren Lauridsdatter Trane (d. 1617); Gift 3° med Anna Pedersdatter (Skriver)].
3.1.
Christen Lauridsen Trane

Gift _____1med

Giertrud Jørgensdatter

Børn af Christen Lauridsen Trane og Giertrud Jørgensdatter:

7.3.Lars Trane, d. 1686
8.3.Maren Christensdatter Trane
9.3.Kirsten Christensdatter Trane
4.1.
Anders Lauridsen Trane
     Raadmand i Viborg.1

Gift _____1med

Mette Sørensdatter Hegelund
     Datter af Søren Mortensen Hegelund.
     ! GÆT - Datter af Søren Hegelund (1540-1600) i Viborg !

Børn af Anders Lauridsen Trane og Mette Sørensdatter Hegelund:

10.4.Søren Trane
11.4.Kirsten Trane
5.1.
Jens Lauridsen Trane
     Borger i Viborg.1

Børn af Jens Lauridsen Trane og _____:

12.5.Lars Trane
13.5.Anna Trane
6.1.
Niels Lauridsen Trane
     Raadmand i Viborg.1

Gift _____1med

Anna Mortensdatter Hvas
     De [hun og Niels Trane] havde 3 Sønner og 1 Dotter. Hun havde siden til ægte Niels Pedersen, Kiøbmand i Viborg, og avlede med ham 1 Dotter.1

[Gift 1° med Niels Lauridsen Trane; Gift 2° med Niels Pedersen].

Børn af Niels Lauridsen Trane og Anna Mortensdatter Hvas:

14.6.Lars (Laurids) Nielsen Trane
15.6.Christen Nielsen Trane
16.6.Morten Hvass Trane
17.6.Kirstine Nielsdatter Trane

Generation 3.

7.3.
Lars Trane
Død 16861.
     Magister. Stifts-Provst i Viborg.1

Gift _____1med

Maren Justdatter Boumand

Børn af Lars Trane og Maren Justdatter Boumand:

18.7.Maren Larsdatter Trane
19.7.Kirsten Larsdatter Trane
8.3.
Maren Christensdatter Trane

Gift _____1med

Kield Bøg
     Se Jubel-Lærer Bøgs Geneal.1
9.3.
Kirsten Christensdatter Trane

Gift 1° _____1med

Søren Seiling

Gift 2° _____1med

Niels Ostenfeld
     Søn af Peder Pedersen Ostenfeld og Anne Christensdatter.
     Kiøbmand i Viborg.3

Børn af Kirsten Christensdatter Trane og Søren Seiling:

20.9.Jens Sørensen Seiling

Børn af Kirsten Christensdatter Trane og Niels Ostenfeld:

21.9.Giertrud Nielsdatter Ostenfeld
10.4.
Søren Trane
     Magister. Præst til Assels [Assens?].1
11.4.
Kirsten Trane

Gift _____1med

Ole Christensen
     Magister. Provst og Pr. til Graabrødre i Viborg, havde 4 Børn.1

Børn af Kirsten Trane og Ole Christensen:

22.11.Christen Olsen
23.11.Anders Olsen, d. 1685
24.11.Lars Olsen
25.11.Mette Olsdatter, d. 1703
12.5.
Lars Trane
     Præst i Mariager og Viborg.1

Børn af Lars Trane og _____:

26.12.Jens Mariager
13.5.
Anna Trane

Gift _____1med

Christen Basse
     Raadm. i Viborg.1

Børn af Anna Trane og Christen Basse:

27.13.Poul Basse
14.6.
Lars (Laurids) Nielsen Trane
     Borger i Viborg.1

Gift _____1med

Anna Nielsdatter

Børn af Lars (Laurids) Nielsen Trane og Anna Nielsdatter:

28.14.Niels Trane
15.6.
Christen Nielsen Trane
     Død Ungkarl.1
16.6.
Morten Hvass Trane
     Kiøbmand i Aarhuus.1

Gift _____1med

Giertrud Sørensdatter Winther
Født 16171.
     See Jubel-Lærer Winthers Genealogie.1
     Af 7 Børn, døde 6 unge.1

Børn af Morten Hvass Trane og Giertrud Sørensdatter Winther:

29.16.Morten Mortensen Hvass Trane, f. 1649, d. 1721
17.6.
Kirstine Nielsdatter Trane
     Af 6 Børn, døde 2 unge.1

Gift _____1med

Jacob Sørensen Winther
     Søn af Søren Jensen Winther og Maren Jensdatter.
     Kiøbmand i Wiborg.1
     Rådmand i Viborg.

Børn af Kirstine Nielsdatter Trane og Jacob Sørensen Winther:

30.17.Niels Jacobsen Winther
31.17.Maren Jacobsdatter Winther
32.17.Ane Jacobsdatter Winther
33.17.Johanna Jacobsdatter Winther

Generation 4.

18.7.
Maren Larsdatter Trane

Gift _____1med

Søren Sevel
Død 17201.
     Provst i Viborg og Kiøbenhavn.1
19.7.
Kirsten Larsdatter Trane

Gift _____1med

Niels Hofman
     Licentiatus Medicinæ.1

Børn af Kirsten Larsdatter Trane og Niels Hofman:

34.19.Giertrud Maria Hofman, f. 1675, d. 1750
20.9.
Jens Sørensen Seiling
21.9.
Giertrud Nielsdatter Ostenfeld

Gift _____1med

Jacob Hasse
Død 16831.
     Kiøbmand i Viborg. Se hans Legatum i Hofm. Fund. T. III. p. 242.1
     Giessing skriver at Hylleborg var hans 2nd hustru, men måske har hun mere rettelig været hans 1ste.

[Gift 1° med Giertrud Nielsdatter Ostenfeld; Gift 2° med Helleborg Justdatter Boumand (d. 1660)].

Børn af Giertrud Nielsdatter Ostenfeld og Jacob Hasse:

35.21.Peter Hasse
36.21.Hylleborg Hasse
22.11.
Christen Olsen
     Kiøbmand i Viborg.1

Gift _____1med

Susanna Jespersdatter

Børn af Christen Olsen og Susanna Jespersdatter:

37.22.Kirsten Christensdatter
38.22.Margrethe Marie Christensdatter
39.22.Christiane Susanne Christensdatter
40.22.Mette Kirstine Christensdatter
23.11.
Anders Olsen
Død 16851.
     Provst og Præst til Tørslef.1

Gift _____1med

Maren Jacobsdatter

Børn af Anders Olsen og Maren Jacobsdatter:

41.23.Maren Andersdatter
42.23.Kirsten Andersdatter
43.23.Johanna Andersdatter
24.11.
Lars Olsen

Gift _____1med

Karen Christensdatter
25.11.
Mette Olsdatter
Død 17031.
     Hendes Gave-Brev af 27 Martii 1696, læses i Hof. Fund. T. III. p. 275.1
     Hendes 4 Børn toge Tilnavnet Schwichtenberg.1

Gift _____1med

Henrich Jørgensen
Død 16951.
     Til Wisborggaard. Cammer-Assessor.1

Børn af Mette Olsdatter og Henrich Jørgensen:

44.25.Ole Henrichsen Schwichtenberg
45.25.Elisabeth Schwichtenberg
46.25.Margrethe Schwichtenberg
47.25.Kirsten Schwichtenberg
26.12.
Jens Mariager
     Præst til Wibye. Jubel-Lærer.1
27.13.
Poul Basse
     Præst til Almind.1

Gift _____1med

Anna Nielsdatter
     Datter af Niels Pedersen og Anna Mortensdatter Hvas.

Børn af Poul Basse og Anna Nielsdatter:

48.27.Anna Basse
49.27.Hylleborg Basse
28.14.
Niels Trane
     Død Student.1
29.16.
Morten Mortensen Hvass Trane
Født omkring 1649.
Død 1721, 72 år gl.1.
     Kiøbmand i Aarhuus.1

Gift 1° _____1med

Margrethe Mogensdatter Juul

Gift 2° _____1med

Mette Sørensdatter Lyngbye
Født 16831.
Død 17591.
     See Jubel-Lærer Lyngbyes Stamtavle.1
     Af hendes 3 Børn levede 1 Dotter.1

Børn af Morten Mortensen Hvass Trane og Margrethe Mogensdatter Juul:

50.29.Morten Mortensen Hvass
51.29.Giertrud Hvass Trane, f. 1695, d. 1775

Børn af Morten Mortensen Hvass Trane og Mette Sørensdatter Lyngbye:

52.29.Margrethe Hvass Trane, f. 1703, d. 1762
30.17.
Niels Jacobsen Winther
     Præst til Jebierg.1
31.17.
Maren Jacobsdatter Winther

Gift _____1med

Jens Basballe
     Rådmand i Århus 1667-95, borgmester 1695-1708.
     Borgemester i Aarhuus.1
32.17.
Ane Jacobsdatter Winther

Gift _____med

Jens Rasmussen Lassen
     Rådmand i Århus 1664-93.
33.17.
Johanna Jacobsdatter Winther

Gift _____1med

Christ. Jensen
     Borgeme. i Hostebroe.1

Generation 5.

34.19.
Giertrud Maria Hofman
Født 16751.
Død 17501.

Gift 17041 med

Niels Poulson
Født 16771.
Død 17451.
     Til Gunderupgaard. Se Jubel-Lærer Poulsons Stamtavle.1
35.21.
Peter Hasse
     I hvilket af faderen Jacob Hasses to ægteskaber er han født ?
     Kiøbmand i Viborg.1

Gift _____1med

Maren Justdatter Arctander

Børn af Peter Hasse og Maren Justdatter Arctander:

53.35.Just Hasse
54.35.Jacob Hasse
55.35.Giertrud Hasse
36.21.
Hylleborg Hasse
     I hvilket af faderen Jacob Hasses to ægteskaber er hun født ?

Gift _____1med

Lars (Laurids) Arctander

Børn af Hylleborg Hasse og Lars (Laurids) Arctander:

56.36.Jacob Lauridsen Hasse, f. 1694, d. 1765
37.22.
Kirsten Christensdatter
38.22.
Margrethe Marie Christensdatter
39.22.
Christiane Susanne Christensdatter
40.22.
Mette Kirstine Christensdatter
41.23.
Maren Andersdatter
42.23.
Kirsten Andersdatter
43.23.
Johanna Andersdatter
44.25.
Ole Henrichsen Schwichtenberg
     Død udenlands.1
45.25.
Elisabeth Schwichtenberg

Gift _____1med

Bent Winther
Død 17031.
     Assessor paa Wisborggaard.1
46.25.
Margrethe Schwichtenberg

Gift _____1med

Ole Krabbe
     Justitsraad.1
47.25.
Kirsten Schwichtenberg

Gift _____1med

Thomas Svane
     Borgemester i Viborg.1

Børn af Kirsten Schwichtenberg og Thomas Svane:

57.47.Mette Cathrine Svane, f. 1677, d. 1746
48.27.
Anna Basse

Gift _____1med

Lorentz Bucholst
     Præst i Almind.1
49.27.
Hylleborg Basse

Gift _____1med

Matthias Sørensen
     Klokker i Wiborg.1
50.29.
Morten Mortensen Hvass
     Gift i Fridericia uden Børn.1
51.29.
Giertrud Hvass Trane
Født 10 nov. 16951.
Død 7 apr. 17751.
     Død uden Børn.1
52.29.
Margrethe Hvass Trane
Født 17031.
Død 26 nov. 17621.
     Efterlod 4 Børn.1

Gift 17351 med

Anders Pedersen Brünnich
Født 1704, Roeskilde.1.
Død 4 nov. 17691.
     Født i Roeskilde, hvor hans Forfædre have væred Borgere og Boesiddende siden 1600. Han var Kongel. Portrait-Maler i Kiøbenhavn.1

Generation 6.

53.35.
Just Hasse
     Præst i Viborg.1
54.35.
Jacob Hasse
     Collega Sch. Viburg.1
55.35.
Giertrud Hasse

Gift _____1med

Albert Holst
     Magister. Rect. i Wordingborg.1
56.36.
Jacob Lauridsen Hasse
Født 2 sep. 16941.
Død 2 nov. 17651.
     Stifts-Provst i Viborg.1
57.47.
Mette Cathrine Svane
Født omkring 1677.
Død 1746, 69 år gl.1.

Gift _____1med

Jens Jermin
Født 16781.
Død 17421.
     Magister. Constitorial-Raad Provst og Præst til Hierum.1

Kilder og Noter
1Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. III(1):241 (Tab. IV)
2Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. III(1):241 (Tab. III)
3Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. III(1):256 (Tab. II)