© 2001 Simon Ellefsen

Trane IV

Opdateret 20 Feb 2003.


Generation 1.

1.0.
Kield Jensen Trane
     Sognepræst til Gunderup (15 km SØ for Aalborg).1

Børn af Kield Jensen Trane og _____:

2.1.Tøger Kieldsen Trane
3.1.Karen Kieldsdatter Trane
4.1.Maren Kieldsdatter Trane
5.1.Jens Trane

Generation 2.

2.1.
Tøger Kieldsen Trane
     Capellan hos hendes [Anna Schytte] Farbroder i Gunnerup.2

Gift _____2med

Anna Nielsdatter Schytte
Født 15622.
     Datter af Niels Olsen Schytte og Dorothea Andersdatter.

Børn af Tøger Kieldsen Trane og Anna Nielsdatter Schytte:

6.2.Kield Tøgersen Trane
7.2.Ole Tøgersen Trane
8.2.Anders Tøgersen Trane, d. 1630
3.1.
Karen Kieldsdatter Trane
     Karen, Hr. Kiel Tranes Dotter.2

Gift _____2med

Niels Olsen Schytte
Død 16012.
     Søn af Ole Jacobsøn Schytte.
     Præst til Kaaberup.2
     Sognepræst til Kobberup (6 km SØ for Skive, Nord-Jylland).1

[Gift 1° med Dorothea Andersdatter; Gift 2° med Inger Eskildsdatter Brock; Gift 3° med Karen Kieldsdatter Trane].
4.1.
Maren Kieldsdatter Trane
     Maren, Hr. Kiel Tranes Dotter i Gunnerup.2

Gift _____2med

Peder Olsen Schytte
     Søn af Ole Jacobsøn Schytte.
     Magister. (luspectus Calvinismi) Præst til Gunnerup.2
5.1.
Jens Trane
     ?? Søn av Kiel Trane i Gunnerup ??
     Sognepræst til Laastrup.

Børn af Jens Trane og _____:

9.5.Maren Jensdatter Trane, f. 1580

Generation 3.

6.2.
Kield Tøgersen Trane
     Præst.2
7.2.
Ole Tøgersen Trane
     Præst.2
8.2.
Anders Tøgersen Trane
Død 16302.
     Præst til Rasted i Laaland, død 1630.2
9.5.
Maren Jensdatter Trane
Født 15802.
     Maren, Hr. Jens Tranes Dotter af Laastrup, f. 1580. Moder til 13 Børn, blandt hvilke vare 5 Præster endnu 7 Børn som døde spæde og unge.2

Gift 16002 med

Anders Nielsen Schytte «den yngre»
Født 15652.
     Søn af Niels Olsen Schytte og Dorothea Andersdatter.
     Skal ifølge Albertine Hauglid være tvilling til broren Anders Schytte «den ældre». [I så fald må han være født 1. jan. 1565, og Anders den ældre før midnat den 31. dec. 1564].3
     Præst til Tostrup og Roum i Viborg Stift.2

[Gift 1° 1591 med Maria Andersdatter; Gift 2° 1599 med Anna Jensdatter (d. 11 okt. 1599); Gift 3° 1600 med Maren Jensdatter Trane (f. 1580)].

Børn af Maren Jensdatter Trane og Anders Nielsen Schytte «den yngre»:

10.9.Christen Schytte, f. 1604, d. 1666
11.9.Hans Schytte, f. 1605, d. 1681
12.9.Poul Andersen Schytte, f. 1606
13.9.Niels Schytte, f. 1608
14.9.Kield Andersen Schytte, f. 1619, d. 1680
15.9.Dorthe Andersdatter Schytte, f. 1622

Generation 4.

10.9.
Christen Schytte
Født 9 jan. 16044.
Død 16664.
     Var sin Faders Successor [Præst til Tostrup og Roum]. Af hans Børn vides 4.4

Børn af Christen Schytte og _____:

16.10.Henrich Schytte
17.10.Casten Schytte
18.10.Knud Schytte, f. 1633, d. 1713
19.10.Anders Schytte, f. 1634, d. 1716
11.9.
Hans Schytte
Født 16054.
Død 16814.
     Blev 1628 Sogne-Præst til Pfannefiord paa Møen. Jubel-Lærer. See Treschow, p. 324.4
12.9.
Poul Andersen Schytte
Født 16065.
     Sin Faders Successor til Tostrup og Roum.6
     Blev Sogne-Pr. i Jylland.7

Gift _____8med

Agnete Behmann
Død 1689, København.8.
     AfKiøbenhavn. Hun og Søsteren Lisbeth, omkom i Amalienborgs Ildebrand 1689. Havde 1 Søn.8

Børn af Poul Andersen Schytte og Agnete Behmann:

20.12.Baltzar Poulsen, f. 1677, d. 1744
13.9.
Niels Schytte
Født 16084.
     Blev 1641 Præst til Westervig og Agger. Af hans Børn vides 3.4

Børn af Niels Schytte og _____:

21.13.Edel Nielsdatter Schytte
22.13.Christen Nielsen Schytte, d. 1691
23.13.Knud Nielsen Schytte, d. 1705
14.9.
Kield Andersen Schytte
Født 8 jun. 1619.
Død 4 nov. 16807.
     Præst til Kongsted 1652, siden Provst, en lærd Mand.7

Gift 1° _____7med

Abigael Hansdatter Nyborg
Død 16657.
     Af 10 Børn, Døde 8.7

Gift 2° _____7med

Engelke Albertsdatter Schouward
     Sad Enke efter ham [Kield Schytte] i 41 Aar, Død 1721. Af hendes 7 Børn, døde 3 spæde og unge.7

Børn af Kield Andersen Schytte og Abigael Hansdatter Nyborg:

24.14.Hans Keldsen Schytte, f. 1655, d. 1681
25.14.Susanna Kieldsdatter Schytte, f. 1661, d. 1695

Børn af Kield Andersen Schytte og Engelke Albertsdatter Schouward:

26.14.Albert Schytte, f. 1668, Kongsted Præstegaard i Sielland., d. 1744
27.14.Hieronymus Schytte, d. 1698
28.14.Abigael Schytte, f. 1672
29.14.Dorthe Marie Schytte
15.9.
Dorthe Andersdatter Schytte
Født 16222.

Gift _____med

Niels Jensen (Aars)
     Magister. Rector i Viborg ved Aar 1637.2

[Gift 1° med Dorthe Andersdatter Schytte (f. 1622); Gift 2° med Susanna Wandal].

Generation 5.

16.10.
Henrich Schytte
     Var Kiøbmand i Skaane.4
17.10.
Casten Schytte
     Succederede 1666 sin Fader [til Tostrup og Roum].4
18.10.
Knud Schytte
Født 16334.
Død 17134.
     Var Rector, Capellan, siden Sogne-Præst til Horne og Asdal, Jubel-Lærer.4
19.10.
Anders Schytte
Født 1634.
Død 17164.
     Collega, siden Præst til Lynge og Braabye. Jubel-Lærer.4

Gift 1° _____4med

Elisabeth Knoph
     En Sønne-Dotter af Jubel-Lærer Knoph.4

Gift 2° 16914 med

Margaretha Bartholomæusdatter
     Dotter af Bartholomæus Haagensen, Laugmand i Norge. Moder til 4 Børn.4

Børn af Anders Schytte og Margaretha Bartholomæusdatter:

30.19.Elisabeth Margrete Schytte
31.19.Anna Cathrine Schytte, f. 1708, d. 1754
32.19.Bartholomæus Christian Schytte, d. 1745
33.19.Kield Diderich Schytte, f. 1695, d. 1759
20.12.
Baltzar Poulsen
Født 16776.
Død 17446.
     Han brugde ikke sit Stamme-Navn, hvilket hans Børn forandrede til Schiøtt, han blev en stor Negotiant i Kiøbenhavn.6

Gift _____, Urtekræmmer Niels Sørensen Sallings Huus i Kiøbmager-Gaden, Kiøbenhavn.6 med

Else Maria Salling
Født omkring 1680, Kiøbmager-Gaden i Kiøbenhavn.6.
Død 1772, Kiøbmager-Gaden i Kiøbenhavn., i hendes 92de Aar.6.

Børn af Baltzar Poulsen og Else Maria Salling:

34.20.Niels Schiøtt, f. 1706, d. 1774
35.20.Agnete Schiøtt, f. 1709, d. 1732
36.20.Lyder Schiøtt, f. 1711, d. 1749
37.20.Peder Nicolai Schiøtt, f. 1714, d. 1767
21.13.
Edel Nielsdatter Schytte

Gift 16714 med

Anders Matthiesen
Død 16984.
     Hospitals-Præst i Aalborg. De [han og hustruen] gave 1000 Rdlr. til Hospitals-Præster og 1000 Sldr. til Fattige. See Hofm. Fundat. T. IV.4
22.13.
Christen Nielsen Schytte
Død 16914.
     Faderens Successor til Westervig, død 1691. Var 2de Gange givt. Af andet Ægteskab var 3 Børn.4

Børn af Christen Nielsen Schytte og _____:

38.22.Wibeke Schytte
39.22.Jens Schytte, d. 1755
40.22.Niels Schytte, d. 1753
23.13.
Knud Nielsen Schytte
Død 17057.
     Præst 1773 til Sønberg.7

Gift _____7med

Maria Behmann

Børn af Knud Nielsen Schytte og Maria Behmann:

41.23.Anne Christine Schytte
42.23.Jytte Schytte, f. 1690, d. 1772
43.23.Niels Schytte
44.23.Henrich Schytte
45.23.Samuel Schytte
46.23.Arnt Schytte
47.23.Jens Schytte, d. 1723
48.23.Karen Knudsdatter Schytte, f. 1682, d. 1762
24.14.
Hans Keldsen Schytte
Født 16559.
Død 16819.
     Deponerede fra Sorøe Skole 1673, hvor han 1677 blev Collega Scholæ, men om Vinteren 1681 druknede, da han udspadserende havde besøgd en Præst paa Landet, og vilde om Aftenen gaae hiem over Tule-Søe.9
25.14.
Susanna Kieldsdatter Schytte
Født 16617.
Død 16957.
26.14.
Albert Schytte
Født 7 sep. 1668, Kongsted Præstegaard i Sielland.10.
Død 19 nov. 174411.
     Var Rector og Præst i 50 Aar. Jubel-Lærer.7
     Sogne-Præst for Hvedstrup og Flyng i Sømme Herred i Siellands Stift.10

Gift 1° _____7med

Anna Elisabeth Berntsdatter Suhr
Født _____, Bremen.9.
     Af første Ægteskab 12 Børn.7

[Gift 1° med Hans Borch; Gift 2° med Albert Schytte (7 sep. 1668 - 19 nov. 1744)].

Gift 2° 1732, uden Børn.7 med

Maren Andersdatter Lange
Født 17137.

[Gift 1° 1732 med Albert Schytte (7 sep. 1668 - 19 nov. 1744); Gift 2° 1747 med Holst].
27.14.
Hieronymus Schytte
Død 16987.
     Coll. ved Sorøe Skole.7
28.14.
Abigael Schytte
Født 16727.

Gift 17087 med

Anders Jensen
     Forpagter paa Windbyeholt.7
29.14.
Dorthe Marie Schytte
     Giessing skriver at hun er født år 1759, men hvad skal det korrekte år være ? Hun er måske død år 1759 ?

Gift _____7med

Peder Rasmussen Malling
     Forvalter ved Jullinge og Juullund.7

Generation 6.

30.19.
Elisabeth Margrete Schytte
     Børn af begge [ægteskaber].4

Gift 1° _____4med

Hans Schnabel
     Præst til Wemmelef.4

Gift 2° _____4med

Bartholomæus Ryeberg
     Præst til Stillinge.4
31.19.
Anna Cathrine Schytte
Født 17084.
Død 17544.
     5 Børn.12

Gift 172812 med

Christian Peter Runge
Født 5 feb. 169512.
Død 177612.
     Blev Sogne-Præst til Udbye ved Vordingborg 1725. Jubel-Lærer.12
     SE GIESSING JUBELLÆRER "RUNGE - STAMMEN"

[Gift 1° med Glud; Gift 2° 1728 med Anna Cathrine Schytte (1708 - 1754); Gift 3° med Mette].
32.19.
Bartholomæus Christian Schytte
Død 1745.
     Præst 1720 til Jersie.4

Gift 1° _____4med

Else Maria Eggers

Gift 2° _____4med

Malene Cathrine de Falsen
     Moder til 1 Søn.4

Børn af Bartholomæus Christian Schytte og Malene Cathrine de Falsen:

49.32.Bartholomæus Christian Schytte de Falsen
33.19.
Kield Diderich Schytte
Født 16954.
Død 17594.
     Raadmand i Corsøer.4

Gift _____4med

Ursula Andersdatter
Født 17014.
Død 17514.

Børn af Kield Diderich Schytte og Ursula Andersdatter:

50.33.Anders Schytte, f. 1726, d. 1763
51.33.Elias Bircheriis Schytte, f. 1731
52.33.Hans Bartholomæus Schytte, f. 1740
34.20.
Niels Schiøtt
Født 17066.
Død 17746.
     Var Urtekræmmer i Kiøbenhavn, nedlagde sin Handel og blev Justits-Raad.6

Gift 1° _____6med

Antonette Bortmann
     Syster til Justits-Raad Bortmann, og Moder til 2 Børn.6

Gift 2° _____6med

Christine Daldorph
     Moder til 4 Børn.6

Børn af Niels Schiøtt og Antonette Bortmann:

53.34.Agnete Schiøtt, f. 1734, d. 1779
54.34.Else Marie Schiøtt, f. 1735

Børn af Niels Schiøtt og Christine Daldorph:

55.34.Christian Diderich Schiøtt, f. 1739
56.34.Antonette Schiøtt, f. 1740, d. 1779
57.34.Baltzar Schiøtt, f. 1743
58.34.Friderich Schiøtt, f. 1748
35.20.
Agnete Schiøtt
Født 17096.
Død 17326.

Gift _____6med

Henning Ditlev Claussen
     Hof-Chirurgus, Acoucheur og Operateur, havde 2 Sønner.6

Børn af Agnete Schiøtt og Henning Ditlev Claussen:

59.35.Lorentz Claussen, f. 1725, d. 1771
60.35.Baltzar Christian Claussen, f. 1731
36.20.
Lyder Schiøtt
Født 17116.
Død 17496.
     Assistent paa China, død ugivt.6
37.20.
Peder Nicolai Schiøtt
Født 17146.
Død 17676.
     Var Brygger og Cancellie-Raad i Kiøbenhavn.6

Gift _____6med

Martha Sophia Daldorph
     Syster til hans [hendes mand Peder Schiøtt] Broders Frue, Moder til 4 Børn.6

Børn af Peder Nicolai Schiøtt og Martha Sophia Daldorph:

61.37.Cathrine Marie Schiøtt, f. 1747
62.37.Baltzar Poulsen Schiøtt, f. 1748
63.37.Martha Schiøtt, f. 1751
64.37.Christian Schiøtt, f. 1750
38.22.
Wibeke Schytte

Gift _____4med

Saxo Ascanius
Død 17334.
     Præst 1695 til Boddum.4

Børn af Wibeke Schytte og Saxo Ascanius:

65.38.Oluf Ascanius, d. 1785
66.38.Mogens Ascanius
39.22.
Jens Schytte
Død 17554.
     Blev 1718 Præst til Tersløse i Sielland.4

Gift 1° _____4med

Abigael Larsdatter
     Abigael Hr. Larses Dotter i Tersløse.4

Gift 2° _____4med

Anna Margrethe Thode
     Af hendes 13 Børn levede 7.4

Børn af Jens Schytte og Anna Margrethe Thode:

67.39.Frederica Schytte
68.39.Poul Schytte
69.39.Christen Schytte
70.39.Hieronymus Matthias Schytte
71.39.Johannes Schytte
72.39.Schytte
73.39.Ulrica Augusta Schytte
40.22.
Niels Schytte
Død 175313,4.
     Klokker i Helsingøer.4

Gift _____4med

Florentine Kamp

Børn af Niels Schytte og Florentine Kamp:

74.40.Anders Schytte, d. 1774
75.40.Agnete Sophie Schytte
41.23.
Anne Christine Schytte
     Gift ved Hertugens Hof i Holsteen.7
42.23.
Jytte Schytte
Født omkring 1690.
Død 1772, 82 år gl.7.
43.23.
Niels Schytte
     Pr. til Jebierg i Salling, død.7

Gift _____7med

Cathrine Winther
     Moder til 7 Børn.7
     Hun har samme navn som svogeren Samuel Schyttes hustru.

Børn af Niels Schytte og Cathrine Winther:

76.43.Jacob Schytte
77.43.Knud Schytte
78.43.Niels Schytte
79.43.Arnt Schytte
80.43.Mariche Schytte
81.43.Cathrine Schytte
82.43.Marie Schytte
44.23.
Henrich Schytte
     Degn i Jeberg.7
45.23.
Samuel Schytte
     Kiøbm. i Holstebroe.7

Gift _____7med

Cathrine Winther
     Havde 1 Søn.7
     Hun har samme navn som svogeren Niels Schyttes hustru.

Børn af Samuel Schytte og Cathrine Winther:

83.45.Knud Samuelsen Schytte
46.23.
Arnt Schytte
     Død. Student.7
47.23.
Jens Schytte
Død 17237.
     Pr. 1714 til Hiardemaal. Død uden Børn.7

Gift _____7med

Wibeke Nielsdatter
48.23.
Karen Knudsdatter Schytte
Født omkring 1682.
Død 1762, 80 år gl.7.

Gift _____7med

Christen Thomæsen Hee
Død 17297.
     Præst 1705 til Sønberg [efter svigerfaren], 1723 Provst.7

Børn af Karen Knudsdatter Schytte og Christen Thomæsen Hee:

84.48.Thomas Christensen Hee
85.48.Christian Thomasen Hee, f. 1712, d. 1782
86.48.Elisabeth Hee, d. 1754
87.48.Knud Thomasen Hee
88.48.Jørgen Thomasen Hee
89.48.Mariche Hee, f. 1695
90.48.Agnete Hee, f. 1698

Generation 7.

49.32.
Bartholomæus Christian Schytte de Falsen
     Lieutenant i Søe-Etaten.4
50.33.
Anders Schytte
Født 17264.
Død 17634.
     Var Capitain i Artilleriet.4
51.33.
Elias Bircheriis Schytte
Født 17314.
     Lever i Helsingøer 1786.4
52.33.
Hans Bartholomæus Schytte
Født 20 nov. 17404.
     Er Provisor paa Salomons Apothek i Kiøbenhavn.4
53.34.
Agnete Schiøtt
Født 17346.
Død 17796.

Gift _____6med

Matthias Lunding
     Conferents-Raad og Deputered i Admir. og Commissariats-Collegio.6

Børn af Agnete Schiøtt og Matthias Lunding:

91.53.Niels Lunding
92.53.Matthias Lunding
93.53.Antonia Elisa Petreja Lunding
54.34.
Else Marie Schiøtt
Født 17356.

Gift 1° _____6med

Nicolai Tikow
Død 17626.
     Brygger.6

Gift 2° _____6med

Oluf Lund Bang
Født 17316.
     Conferents-Raad, Assessor i Høyeste-Ret, Membrum i Cancellie-Collegio og General-Procureur. Nobilitered 1777.6

Børn af Else Marie Schiøtt og Oluf Lund Bang:

94.54.Antonette Friderica Bang, f. 1774
95.54.Niels Bang, f. 1776
96.54.Baltzar Nicolai Bang, f. 1779
55.34.
Christian Diderich Schiøtt
Født 17396.
     Er Etats-Raad og Casserer ved Tal-Lotteriet.6

Gift _____6med

Engel Marie
     Dotter af Stads-Hauptmand Jørgensen.6

Børn af Christian Diderich Schiøtt og Engel Marie:

97.55.Johann Schiøtt
98.55.Engel Marie Schiøtt
99.55.Christine Schiøtt
56.34.
Antonette Schiøtt
Født 1740-174614.
Død 17796.

Gift 1° _____6med

Lorentz Claussen
Født 17256.
Død 17716.
     Søn af Henning Ditlev Claussen og Agnete Schiøtt.
     Studerede Medicinen i Berlin og Leipzig, hvor han 1757 tog Doctor-Graden, kom hiem, blev Doctor Medicinæ, og Kongelig Hof-Medicus.6

Gift 2° _____6med

Claessen
     Agent Claessen i Helsingøer.6

Børn af Antonette Schiøtt og Claessen:

100.56._____
57.34.
Baltzar Schiøtt
Født 17436.
     Justits-R. og Raadm. i Kiøbenhavn. Af 2 Børn lever 1 Dotter.6

Gift _____6med

Anna Charlotta Margaretha Horn

Børn af Baltzar Schiøtt og Anna Charlotta Margaretha Horn:

101.57.Christina Schiøtt, f. 1773
58.34.
Friderich Schiøtt
Født 17486.
     Er Kammer-Raad og Casserer ved den almindelig Enke-Casse.6

Gift _____6med

Dorthe Mandix
     Moder til 3 Børn.6

Børn af Friderich Schiøtt og Dorthe Mandix:

102.58.Christine Schiøtt, f. 1777
103.58.Eva Olivaria Schiøtt, f. 1780
104.58.Niels Schiøtt, f. 1780
59.35.
Lorentz Claussen
Født 17256.
Død 17716.
     Studerede Medicinen i Berlin og Leipzig, hvor han 1757 tog Doctor-Graden, kom hiem, blev Doctor Medicinæ, og Kongelig Hof-Medicus.6

Gift _____6med

Antonette Schiøtt
Født 1740-174614.
Død 17796.
     Datter af Niels Schiøtt og Christine Daldorph.

[Gift 1° med Lorentz Claussen (1725 - 1771); Gift 2° med Claessen].
60.35.
Baltzar Christian Claussen
Født 17316.
     Brygger i Kiøbenhavn, har 4 Børn.6

Gift _____6med

Hedevig Catharina Luchtrant

Børn af Baltzar Christian Claussen og Hedevig Catharina Luchtrant:

105.60.Agneta Cicilia Claussen, f. 1768
106.60.Christiana Maria Claussen, f. 1769
107.60.Henning Ditlev Claussen, f. 1771
108.60.Hedevig Laurentze Claussen, f. 1772
61.37.
Cathrine Marie Schiøtt
Født 15 sep. 17476.

Gift _____6med

Olaus Baadh
     Raadmand og Stads-Capitain i Kiøbenhavn.6

Børn af Cathrine Marie Schiøtt og Olaus Baadh:

109.61.Elisabeth Magdalena Baadh, f. 1769
110.61.Peter Nicolai Baadh, f. 1770
111.61.Martha Sophia Baadh, f. 1771
112.61.Alberth Gothard Baadh, f. 1772
113.61.Engelche Marie Baadh, f. 1774
62.37.
Baltzar Poulsen Schiøtt
Født 11 okt. 17486.
     Cancellie-Secretair og Copiist i Dansk Cancellie.6

Gift _____6med

Margrethe Nissen
Født 31 okt. 17626.

Børn af Baltzar Poulsen Schiøtt og Margrethe Nissen:

114.62.Sophia Hedevig Schiøtt, f. 1782
115.62.Peter Christian Lorentz Schiøtt, f. 1784
63.37.
Martha Schiøtt
Født 26 jul. 17516.

Gift _____6med

Johann Friderich Arensburg
     Etats-Raad i Åløen.6

Børn af Martha Schiøtt og Johann Friderich Arensburg:

116.63.Peter Friderich Arensburg
64.37.
Christian Schiøtt
Født 25 apr. 17506.
     Er ved den Kongelige Banqve.6

Gift _____6med

Ulrica Catharina Cruse
Født 21 jul. 17586.
     Dotter af Sal. Provst Cruse.6
65.38.
Oluf Ascanius
Død 17854.
     Faders Successor [Præst til Boddum]. Jubel-Lærer.4
66.38.
Mogens Ascanius
     Klokker i Nestved.4
67.39.
Frederica Schytte

Gift _____4med

Marqvard Otzen
     Degn.4
68.39.
Poul Schytte
     Bud ved Wartow.4
69.39.
Christen Schytte
     Student.4
70.39.
Hieronymus Matthias Schytte
     Lieutenant ved Infanteriet.4
71.39.
Johannes Schytte
     Student, nu Kongel. Landmaaler.4
72.39.
Schytte
     Huus-Jomfrue hos Forvalter Hvid paa Tersløsegaard.4
73.39.
Ulrica Augusta Schytte
     Givt med en Kiøbmand i Aalborg.4
74.40.
Anders Schytte
Død 17744.
     Capellan ved Nikolai Kirke i Kiøbenhavn.4

Gift 1° _____4med

Else Kirstine Hiort

Gift 2° _____4med

Anna Johanna Alrød
     Af 3 lever 1 Søn [i Ægteskabet med Anders Schytte].4

Gift 3° _____4med

Christiana Schultz
     Som overlevede ham [Anders Schytte] med 4 Børn.4
75.40.
Agnete Sophie Schytte

Gift _____4med

Anders Nissen
Død 17744.
     1746 Cantor og Collega ved Helsingørs, 1754 ved Frue Skole.4

Børn af Agnete Sophie Schytte og Anders Nissen:

117.75.Florentine Nissen
118.75.Niels Nissen
119.75.Anna Johanna Nissen
120.75.Eliezer Nissen
76.43.
Jacob Schytte
     Urtekræmmer, død.7
77.43.
Knud Schytte
     Faderens Successor, død.7
78.43.
Niels Schytte
     Død, Student.7
79.43.
Arnt Schytte
     Degn i Borbierg.7
80.43.
Mariche Schytte
81.43.
Cathrine Schytte
82.43.
Marie Schytte
83.45.
Knud Samuelsen Schytte
     Student.7
84.48.
Thomas Christensen Hee
     Præst til Borup og Hald. Død.7

Gift _____7med

Wibeke Hutfeld
     Død. Flere børn.7

Børn af Thomas Christensen Hee og Wibeke Hutfeld:

121.84.Christen Thomasen Hee
85.48.
Christian Thomasen Hee
Født 17127.
Død 17827.
     Prof. Phil. & Math. Justits-R.7
86.48.
Elisabeth Hee
Død 17547.

Gift _____7med

Breinholt
     Kiøbmand i Holstebroe.7
87.48.
Knud Thomasen Hee
     Procurator i Nyekiøbing.7
88.48.
Jørgen Thomasen Hee
     Hospitals-Degn i Randers, havde Børn.7
89.48.
Mariche Hee
Født 16957.

Gift _____7med

Eric Christian Grave Hvas
     Præst til Sønberg.7
90.48.
Agnete Hee
Født 16987.
     Død.7

Gift _____7med

Jørgen Jacobsen Wadum
Død 17457.
     Proprietair til Heisels.7

Børn af Agnete Hee og Jørgen Jacobsen Wadum:

122.90.Christen Hee Wadum, f. 1737

Generation 8.

91.53.
Niels Lunding
     Død.6
92.53.
Matthias Lunding
93.53.
Antonia Elisa Petreja Lunding
94.54.
Antonette Friderica Bang
Født 17746.
95.54.
Niels Bang
Født 17766.
96.54.
Baltzar Nicolai Bang
Født 17796.
97.55.
Johann Schiøtt
98.55.
Engel Marie Schiøtt
99.55.
Christine Schiøtt
100.56.
___________
101.57.
Christina Schiøtt
Født 17736.
102.58.
Christine Schiøtt
Født 17776.
103.58.
Eva Olivaria Schiøtt
Født 17806.
104.58.
Niels Schiøtt
Født 17806.
105.60.
Agneta Cicilia Claussen
Født 17686.
106.60.
Christiana Maria Claussen
Født 17696.
107.60.
Henning Ditlev Claussen
Født 17716.
108.60.
Hedevig Laurentze Claussen
Født 17726.
109.61.
Elisabeth Magdalena Baadh
Født 24 feb. 17696.
110.61.
Peter Nicolai Baadh
Født 9 apr. 17706.
111.61.
Martha Sophia Baadh
Født 2 jun. 17716.
112.61.
Alberth Gothard Baadh
Født 29 jun. 17726.
113.61.
Engelche Marie Baadh
Født 23 mar. 17746.
114.62.
Sophia Hedevig Schiøtt
Født 17826.
115.62.
Peter Christian Lorentz Schiøtt
Født 17846.
116.63.
Peter Friderich Arensburg
117.75.
Florentine Nissen
118.75.
Niels Nissen
     Studerer.4
119.75.
Anna Johanna Nissen
120.75.
Eliezer Nissen
121.84.
Christen Thomasen Hee
     Faderens Successor.7
122.90.
Christen Hee Wadum
Født 20 mar. 17377.
     Secretair og Inspecteur ved Weysenhuset.7

Gift 1° _____7med

Judithe von der Lippe
Død 177415.

Gift 2° 9 sep. 17747 med

Margrethe Lange

Kilder og Noter
1Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 28
2Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. 273 (Tab. I)
3Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 29
4Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. 273 (Tab. III)
5Giessing skriver eet sted 1706 et andet sted 1686, begge må være trykfeil for 1606.
6Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. III(1):273 (Tab. II)
7Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. III(1):273 (Tab. III)
8Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. 273 (Tab. II)
9Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. III(1):288
10Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. III(1):284
11Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. III(1):289
12Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. 273 (Tab. IV)
13Giessing skriver død 1753, 1773 - altså et af disse to år.
14Giessing skriver et sted 1740, et andet sted 1746.
15Giessing skriver 1744, men det må være en trykfejl for 1774.