© 2001 Simon Ellefsen

Todal

Opdateret 20 Feb 2003.


Generation 1.

1.0.
Jon Nielsen Todal
Død 16771.
     Han er i Vik kirkeregnskap i årene fra 1640 til 1648 den som undertegner på vegne av sin fader, dvs. prost Mourits Rasch. Han var da trolig kapellan i Rødø og var nok gift med en datter av Hr Maurits, siden han omtaler han som sin fader. Han er nok den kapellan i Rødø som i koppskatten i 1645 nevnes var gift med Kirsten Mauritsdatter Rasch.2
     Jon Nielsen Todal er nevnt som sogneprest her [Rødøy/Rødø, Helgeland prosti] da han var ombudsmann for kirken på Melø i årene 1649-1661 og for Lurø kirke i årene 1652-1655. Han må altså ha blitt prest etter Hr Maurits i 1648. Han er også nevnt som prest her den 14. juli 1659 i biskopens visitatsprotokoll. Han undertegnet postulatene til Bülche den 13. april 1665. Han fikk stadfestelse på sitt kallsbrev den 13. juli 1671 [NK, bd. II, s. 90]. Han var sogneprest til sin død i 1677 for da hans ettermann ble utnevnt heter det at han ble utnevnt for Hr Joen Nielsen Todal som da var død [NK, bd. II, s. 206].3
     Han ble imatrikulert i København som Jonas Nicolai Bergensis Todalisius i 1638 fra Bergen skole. Han var kapellan her [Rødø] i årene 1640 til 1648, da han ble sogneprest. Han er i familieskatten i desember 1675 oppført med seg selv, sin kone Asille Krabbe og døtrene Susanna og Berit.1
     Han må ha død i 1677. Han var første gang gift med Kirsten Mauritsdatter Rasch, som døde her [Rødø] i 1648. Andre gang gift med Aarsille Krabbe, en datter av Hr Peder Krabbe i Aure. Hun ble andre gang gift med Hr Hans Tausan i Stangvik. Kjente barn: Kirsten, Nils, Christoffer, Susanna, Berit, Anne, Marit og Dorothea.1

Gift 1° _____1med

Kirsten (Christina) Mauritsdatter Rasch
Født 18 okt. 16113.
Død 16481.
     Datter af Maurits Madtsen Rasch og Gudrun Olufsdatter.
     Christina Mauritsdatter Rasch, født den 18. okt. 1611. Hun er trolig den Kirsten som ble gift med kapellanen her [Rødø, Hr Jon Todal] og er nevnt i koppskatten i 1645 som konen til kapellanen. Hun døde i 1648.3

Gift 2° _____med

Aarsille Pedersdatter Krabbe
Født 28 jan. 16304, døbt 28 jan. 16305.
Begravet 11 apr. 1697, 1ste Søndag efter Paaske 1697.6.
     Datter af Peder Lauritsen Krabbe og Susanne Olsdatter Skriver.

[Gift 1° med Jon Nielsen Todal (d. 1677); Gift 2° jan. 1679 med Hans Nielssen Tausan (d. 29 jun. 1697)].

Børn af Jon Nielsen Todal og Aarsille Pedersdatter Krabbe:

2.1.Kirsten Jonsdatter Todal
3.1.Nils Jonsen Todal, f. 1655
4.1.Christopher Jonsen Todal, d. 1718
5.1.Susanna Jonsdatter Todal
6.1.Berit Jonsdatter Todal
7.1.Anne Jonsdatter Todal
8.1.Marit Jonsdatter Todal, d. 1715
9.1.Dorothea Todal

Generation 2.

2.1.
Kirsten Jonsdatter Todal

Gift _____med

Peder Danielsen Strømmer
Født omkring 16341.
Død 17141.
     Peder Danielsen Strømmer fikk kallsbrev på stillingen som sogneprest [til Rødøy/Rødø, Helgeland prosti] etter Hr Jon den 25. juni 1677. Han er kalt sogneprest til Rødø i amtregnskapets familieskatt den 30. des. 1679, i 1684 og i 1686. Han er også nevnt som sogneprest her i 1700 da han fikk stadfestelse på stillingen. Tønder sier at han døde her i 1714.1
     Ifølge Erlandsen ble han prost i Helgeland i 1701. I 1683 betalte han for seg, sin kone Kirsten Jonsdatter Todal, en huskapellan Niels Jonsen Todal, en stuepike, en kokkepike, tre drenger og tre tøser. Av buskap var det 1 hest og 12 kyr. Hans segel viser en hånd fra høyre med et hjerte i håndflaten, i stede for hjelm er det en hodeskalle og bokstavene PDS.1
     Han er oppført som 67 år i 1701, dvs. født ca 1634. Ifølge Tønder døde han her [Rødø] i 1714. Han var gift med Kirsten Jonsdatter Todal, en datter av formannen her. Kjente barn: Jon, Daniel, Peder, Stephen, Aarsille og Karen.1

Børn af Kirsten Jonsdatter Todal og Peder Danielsen Strømmer:

10.2.Jon Pedersen Strømmer, f. 1679
11.2.Daniel Pedersen Strømmer, f. 1681
12.2.Peder Pedersen Strømmer, f. 1685
13.2.Stephen Pedersen Strømmer, f. 1689
14.2.Aarsille Pedersdatter Strømmer, d. 1720
15.2.Karen Pedersdatter Strømmer
16.2.Anne Marie Pedersdatter Strømmer
17.2.Birgitte Pedersdatter Strømmer
3.1.
Nils Jonsen Todal
Født omkring 16557,2.
     Nils Jonsen Todal. Augustinussen sier at han ble ordinert til medtjener i Rødø [Helgeland prosti] den 5. mars 1672. Han er kalt kapellan i Rødø i amtregnskapets familieskatt i 1684 og i 1686. Var ennå kapellan her i 1701.2
     I folketellingen i 1701 var han 46 år og var kapellan i Rødø, bodde på Nordgietø.1
4.1.
Christopher Jonsen Todal
Død omkring 1718.
     Hornemann har ham som sønn av Jon Nielsen Todal.1
     Skifte 1718, Onøen Ytre, Lurøy.8: «Avdøde Christopher Todall. Arvinger: ektefelle Barbara Christensdatter; sønn Joen Christophersen Todall, formynder Lars Nielsen, Kvarøen [i Lurøy]; datter Aarselle Christophersdatter Todall, formynder moren med tilsyn av Reinholt Tostrup.».
     Skifte 17 jun. 1718, Kvarvø.1.

Gift _____1med

Barbro Kristensdatter

Børn af Christopher Jonsen Todal og Barbro Kristensdatter:

18.4.Joen Todal
19.4.Aarsille Catharina Todal, d. 1778
5.1.
Susanna Jonsdatter Todal
     Nevnt i familieskatten i 1675.1
     Skifte 14 jun. 17029.

Gift 4 jul. 168910,9 med

Knudt Larsen Rist
Født omkring 165211,9.
     Søn af Laurits Casparsen Rist og Else Knutsdatter Sørbye.

[Gift 1° 4 jul. 1689 med Susanna Jonsdatter Todal; Gift 2° 20 sep. 1702 med Else Margrethe Klæbu; Gift 3° 1709 med Helena Catharina Moltzau (19 jul. 1680 - 19 jul. 1762)].

Børn af Susanna Jonsdatter Todal og Knudt Larsen Rist:

20.5.Joen Knudsen Rist, f. 1690
21.5.Lars Knudsen Rist, f. 1692, d. 1762, Christiania.
22.5.Elen Margrethe Knudsdatter Rist, f. 1695
23.5.Jens Knudsen Rist, f. 1696, d. 1702
6.1.
Berit Jonsdatter Todal
     Nevnt i familieskatten i 1675.1
7.1.
Anne Jonsdatter Todal
     Nevnt hos Erlandsen. Hornemann har henne som gift med Volqvart Moltzav på N-Eijerø.1
8.1.
Marit Jonsdatter Todal
Død omkring 1715.
     Nevnt hos Erlandsen. Hornemann har henne som død i 1715, gift med Laurits Nilsen på Kværø i Lurø.1
     Skifte 1715, Kvarøen, Lurøy.8: «Avdøde Marite Joensdatter Todal. Arvinger: ektefelle og formynder for alle barn: Joen Larsen; Heleken Larsdatter; Aaselle Larsdatter.».

Gift _____8med

Lars Nielsen
Født 164412.
Død 172912.
     Skipper Lars Nielsen paa Ytre Kvarø i Lurø.12
     Skifte 21 jun. 172913.

[Gift 1° med Helchen (Strømer?) (d. omkr. 1696); Gift 2° med Marit Jonsdatter Todal (d. omkr. 1715); Gift 3° med Karen Pedersdatter Schjelderup (1682 - 1769)].

Børn af Marit Jonsdatter Todal og Lars Nielsen:

24.8.Helchen Larsdatter Todal, f. 1708, d. 1780
25.8.Aarsille Larsdatter (Todal), f. 1710, d. 1745
9.1.
Dorothea Todal
     Ei Dorothea Todal var fadder for Hr Jacob Herslebs barn i 1702.1

Generation 3.

10.2.
Jon Pedersen Strømmer
Født omkring 167914.
11.2.
Daniel Pedersen Strømmer
Født omkring 168115.
     Var 1701 utenlands.1
12.2.
Peder Pedersen Strømmer
Født omkring 168516.
     Var 1701 i skole i Bergen.17
     Ble sogneprest til Longelse og Fulgsbølle i Danmark.

Gift _____med

Birgitte Sophia Jespersdatter Kolderup
     Datter af Jesper Andersen Kolderup og Karen Michelsdatter Storm.
13.2.
Stephen Pedersen Strømmer
Født omkring 168918.
14.2.
Aarsille Pedersdatter Strømmer
Død 30 mar. 172019.

Gift 26 jun. 170119 med

Jacob Christensen Hersleb
Født 26 apr. 167219.
     Søn af Christen Jensen Hersleb og Ellen Pedersdatter Ruberg.
     Sogneprest i Brønø.19

[Gift 1° 26 jun. 1701 med Aarsille Pedersdatter Strømmer (d. 30 mar. 1720); Gift 2° 4 aug. 1724 med Benedicta (Bente Maria) Samuelsdatter Bugge].
15.2.
Karen Pedersdatter Strømmer

Gift _____med

Peder Hansen Bruun
Født 17 jul. 1689.
Død 12 jul. 1768.
     Søn af Hans Mathiassøn Brun og Maren Pedersdatter (Darre).
     Sogneprest i Gildeskål.

[Gift 1° med Karen Pedersdatter Strømmer; Gift 2° 1755 med Anna Sophie Knudsdatter Brown (d. 1755)].

Børn af Karen Pedersdatter Strømmer og Peder Hansen Bruun:

26.15.Hans Pedersen Brun, d. 1804
16.2.
Anne Marie Pedersdatter Strømmer
     Se NST 11, s. 14.

Gift 1707 med

Jochum Juel
     Søn af Thomas Jensen Juel og Maren Knudsdatter.
     Fullmektig ?
     Handelsmann på Svinvær i Rødøy. Se NST 11, s. 14.
17.2.
Birgitte Pedersdatter Strømmer

Gift omkring 170120 med

Reinholdt Jacobsen Tostrup
Født 166920.
Død 172920.
     Søn af Jacob Fredriksen Tostrup og Mette.
     Sogneprest til Rødø.20
     Skifte 19 sep. 172920.

Børn af Birgitte Pedersdatter Strømmer og Reinholdt Jacobsen Tostrup:

27.17.Jacob Tostrup, f. 1702, d. 1771
28.17.Peder Tostrup, f. 1704, d. 1778
29.17.Kirsten (Christina) Tostrup, f. 1710, d. 1775
30.17.Mette Susanne Tostrup, f. 1715, d. 1794, Vigdelen.
18.4.
Joen Todal
     Er 1750 på Jodahlen i Trondheim.21
19.4.
Aarsille Catharina Todal
Død omkring 1778.
     Er nevnt i halvbroren Anders Larsens skifte år 1750, og gift med Lars Andersen Riber, Nesna.22
     Skifte 1778, Gjerøen, Rødøy.8: «Avdøde Aarselle Thodal Rieber. Arvinger: sønn Peder Rieber, Qvarøen; avdøde datter Barbroe Maria Ribers barn: Ole Walnum, 25; Berithe Maria Walnum, gift med Ole Joensen, Sandvig i Salten; Aarselle Cathrina Walnum, gift med Erich Spore; Lucia Malene Walnum, gift med Christen Michelborg; avdøde datter Else Riebers barn: Lars Rieber Hass, 23 år (hos Peder Rieber); Niels Dass Hass, 13 (hos Anders Dass, Meehuus); datter Anna Margrethe Rieber, gift med Christen Christensen, Nord Gjerøen.».

Gift _____23med

Lars Andersen Riber
     Lars Pedersen Riber. Handelsmand paa Husby i Næsne (gift 3 gange).23
     W.Brandt "Slægten Benkestok" kaller ham for Lars PEDERSEN Riber, men i flere samtidige skifter kalles han Lars ANDERSEN Riber, hvilket må være det korrekte.

[Gift 1° med _____; Gift 2° 1719 med Kjerstin Bejaminsdatter Dass (d. før 1795); Gift 3° med Aarsille Catharina Todal (d. omkr. 1778)].

Børn af Aarsille Catharina Todal og Lars Andersen Riber:

31.19.Barbara (Barbro) Marie Riber, d. 1756
32.19.Maren Kirstine Riber, f. 1726, d. 1760
33.19.Else Larsdatter Riber, d. 1770
34.19.Anna Margrethe Riber
35.19.Peder Larsen Riber, f. 1735, Husby (i Nesna)., d. 1801
20.5.
Joen Knudsen Rist
Født 16909.
     Nevnt i morens skifte 1702. Horneman sier at han ble prest i Ullensaker.9
21.5.
Lars Knudsen Rist
Født omkring 16929.
Død 22 jun. 1762, Christiania.9.
     Nevnt i morens skifte 1702. Horneman sier at han ble stadskirurg i Christiania og døde der den 22. juni 1762. Var gift med NN Stabell.9
22.5.
Elen Margrethe Knudsdatter Rist
Født dec. 1695.
Begravet 8 jan. 1696, Skjærstad kirke.24,9.
23.5.
Jens Knudsen Rist
Født omkring 16969.
Død før 1702.
     Hornemann har ham som sønn her og som født ca. 1696, ikke nevnt i morens skifte 1702.9
24.8.
Helchen Larsdatter Todal
Født omkring 170812.
Død omkring 178012.

Gift 175312 med

Lorentz Angell
Født omkring 171312.
Død 177812.
     Søn af Rasmus Mortensen Angell og Judithe Carstensdatter Angell Volqvartz.
     Oppholder sig 1745-1746 i Lofoten.25
     Lorentz Angell, bosat paa Vigdelen, Uden Børn. Lorentz Angell var en Broder af Judithe Angell (gift med Peder Tostrup).26
     Er ikke nevnt i søsteren Judithes skifte 1795. (Død uden arvinge ?).27
25.8.
Aarsille Larsdatter (Todal)
Født omkring 171012.
Død omkring 1745.
     Iflg. W.Brand "Slægten Benkestok" var Aarsille "Todal" gift med Hans Steensen fra Hov i Næsne. - I hennes? skifte 1745 er ektefellen nevnt som Hans Hansen - ikke Steensen !
     Skifte 1745, Kvarøen Indre, Lurøy.8: «Avdøde Aasel Larsdatter. Arvinger: ektefelle Hans Hansen; sønn Lars Hansen, 10 år; datter Marithe Hansdatter, 14; datter Kirsten Hansdatter, 13; datter Anna Chatrina Hansdatter, 7½; datter Dorthea Hansdatter, 5.».

Gift 173012 med

Hans Hansen Steensen
     Hans Steensen fra Hov i Næsnes, b(onde) p. Ytre Kvarø.12

Børn af Aarsille Larsdatter (Todal) og Hans Hansen Steensen:

36.25.Maren (Massi) Hansdatter Todal, f. 1731, d. 1801
37.25.Lars (Hansen) Todal, f. 1735, d. 1814

Generation 4.

26.15.
Hans Pedersen Brun
Død omkring 1804.
     Sogneprest i Gildeskål.
     Skifte 20 aug. 1804, Indyr i Gildeskål.28: «Avdøde Hans Bruun, Sogneprest. Formue: 6332-5-10. Gjeld: 2694-3-4. Boets innhold: Jord, penger, sølv merket: H.B. og B.M.G. Arvinger: ektefelle Dorthea Catharina Bruun, født Kaurin; avdøde ektefelle Barbro Margretha Jersing hennes barn: Jens Bruun, Mikkelbostad i Gildeskål; Peder Bruun, Horsdal i Gildeskål; Henrich Bruun, Snekvigen i Bodø; Karen Bruun, Fleinvær i Gildeskål, gift først med avdøde Angel, nu med Jens Hansen Lind; Elisabeth Schøller Bruun, Trondhjem; Edel Catharina Bruun, København.».

Gift 1° _____med

Edel Cathrine Knudsdatter Brown
     Datter af Knud Brun (Brown) og Karen Wessel.
     Døde på barselseng med tvillinger.

Gift 2° _____med

Barbro Margrethe Gjertsen (Jersing?)
Født 1740.
Død 13 nov. 1799.

Gift 3° _____med

Dorothea Catharina Bugge Kaurin
Født 1749.
Død 1831.

[Gift 1° med Niels Nielsen Schjelderup (1743 - 1788); Gift 2° med Michael Hvid Angell; Gift 3° med Hans Pedersen Brun (d. omkr. 1804)].

Børn af Hans Pedersen Brun og Barbro Margrethe Gjertsen (Jersing?):

38.26.Jens Bruun
39.26.Peder Bruun
40.26.Henrich Bruun
41.26.Karen Strømer Bruun, f. 1765, d. 1808
42.26.Elisabeth (Lisa) Schøller Bruun
43.26.Edel Catharina Bruun
27.17.
Jacob Tostrup
Født omkring 170220.
Død omkring 177120.
     Skipper paa Indyr i Gildeskaal.20

Gift omkring 172920 med

Johanne Marie Bruun
Født omkring 170020.
Død apr. 176429,20.
     Datter af Hans Mathiassøn Brun og Maren Pedersdatter (Darre).

Børn af Jacob Tostrup og Johanne Marie Bruun:

44.27.Maren Tostrup
45.27.Birgitte Tostrup
28.17.
Peder Tostrup
Født 170420.
Død 177820.
     Skipper paa Indre Onøen i Lurø. Ingen børn.20
     Skifte 1779, Onøen Indre, Lurøy.8: «Avdøde Peder Tostrup. Arvinger: ektefelle Juditte Angell; avdøde bror Jacob Tostrups barn: Maren [Jacobsdatter] Tostrup, gift med Hans Olsen, Fleinvær; Berethe [Jacobsdatter] Tostrup, gift med Knud Blix, Indyr; søster Kiersten Tostrup, enke på Ytre Onøen; søster Methe Tostrup, 60, opholder sig hos enken Judith Angell.».

Gift _____med

Judithe Angell
Død omkring 1795.
     Datter af Rasmus Mortensen Angell og Judithe Carstensdatter Angell Volqvartz.
     Gift før 1745 med Peder Torstrup, Øksningen.30
     Skifte 1795, Valla, Meløy.27: «Hendes brødre, søstre og halvsøstre og deres børn er arvinger (mange).».
29.17.
Kirsten (Christina) Tostrup
Født 171020.
Død omkring 177520.

Gift _____20med

Christopher Nielsen Walsøe
Født omkring 170320.
Død 176820.
     Lensmand paa Heldøen i Brønø. 4 børn.20
     Skifte 1768, Helløen, Brønnøy.31: «Avdøde Christopher Nielsen Walsøe. Arvinger: ektefelle Christina Tostrup; sønn Peder Christophersen, 20; sønn Niels Christophersen, 17; sønn Ebbe Christophersen, 13; datter Margrethe Christophersdatter, 9.».
30.17.
Mette Susanne Tostrup
Født omkring 171520.
Død 1794, Vigdelen.20.
     Død ugift paa Vigdelen.20
31.19.
Barbara (Barbro) Marie Riber
Død 1756.
     Skifte 1758, Kvarøen Indre, Lurøy.8: «Avdøde Barbara Larsdatter Riber. Arvinger: ektefelle Andreas Olsen Walnum; datter Birgitta Maria Walnum, 9 år; datter Aaselle Cathrina Walnum, 8; datter Lucia Mallena Walnum, 7; sønn Ole Walnum, 2 år. Verge morfar Lars Andersen Riber.».

Gift _____med

Anders (Andreas) Olsen Walnum
Født omkring 171932,33.
Død omkring 176534.
     Søn af Ole Henriksen Walnum og Birgitte Maria Henrichsdatter Møller.
     Skipper og handelsmand i Mychlestad på Kvarøen.35

[Gift 1° med Barbara (Barbro) Marie Riber (d. 1756); Gift 2° med Maren (Massi) Hansdatter Todal (1731 - eft. 1801)].

Børn af Barbara (Barbro) Marie Riber og Anders (Andreas) Olsen Walnum:

46.31.Lucia Magdalene Walnum, f. 1751
32.19.
Maren Kirstine Riber
Født 172623.
Død omkring 176023.
     Død barnløs.23

Gift 175623 med

Ole Storch Norum
Født omkring 1720, Esvigen.23.
Død omkring 1799, Esvigen.23.
     Handelsmand.23
33.19.
Else Larsdatter Riber
Død omkring 1770.
     Skifte 1770, Onøen Ytre, Lurøy.8: «Avdøde Else Larsdatter Rieber. Arvinger: ektefelle Jeremias Hass; sønn Jens Jeremiasen; sønn Lars Rieber Jeremiasen; sønn Niels Dass Jeremiasen.».

Gift _____36med

Jeremias Hass

Børn af Else Larsdatter Riber og Jeremias Hass:

47.33.Jens Jeremiassen (Hass)
48.33.Lars Riber Jeremiassen (Hass)
49.33.Niels Dass Jeremiassen (Hass)
34.19.
Anna Margrethe Riber

Gift _____37med

Christen Christensen
     Søn af Christen Melchiorsøn og Abelone Christensdatter Mechlenborg.
35.19.
Peder Larsen Riber
Født 1735, Husby (i Nesna).34.
Død efter 1801.
     Skipper i Kvarøen.34

Gift _____34med

Maren (Massi) Hansdatter Todal
Født 173134.
Død efter 180134.
     Datter af Hans Hansen Steensen og Aarsille Larsdatter (Todal).

[Gift 1° med Anders (Andreas) Olsen Walnum (omkr. 1719 - omkr. 1765); Gift 2° med Peder Larsen Riber (1735 - eft. 1801)].
36.25.
Maren (Massi) Hansdatter Todal
Født 173134.
Død efter 180134.

Gift 1° _____34med

Anders (Andreas) Olsen Walnum
Født omkring 171932,33.
Død omkring 176534.
     Søn af Ole Henriksen Walnum og Birgitte Maria Henrichsdatter Møller.
     Skipper og handelsmand i Mychlestad på Kvarøen.35

[Gift 1° med Barbara (Barbro) Marie Riber (d. 1756); Gift 2° med Maren (Massi) Hansdatter Todal (1731 - eft. 1801)].

Gift 2° _____34med

Peder Larsen Riber
Født 1735, Husby (i Nesna).34.
Død efter 1801.
     Søn af Lars Andersen Riber og Aarsille Catharina Todal.
     Skipper i Kvarøen.34
37.25.
Lars (Hansen) Todal
Født 1735.
Død 1814.
     Valla, Meløy.38
     Stiftsamtmann i København (år 1807).39

Gift _____38med

Judithe Angell
     Datter af Albrigt (Albert) Angell og Kirsten Marie Bruun.

Generation 5.

38.26.
Jens Bruun
     Mikkelbostad i Gildeskål (år 1804, 1807).40
39.26.
Peder Bruun
     Horsdal i Gildeskål (år 1804, 1807).40
40.26.
Henrich Bruun
     Snekvigen i Bodø (år 1804), Mornæs i Gildeskål (år 1807).40
41.26.
Karen Strømer Bruun
Født 1765.
Død 1808.
     Skifte 9 mai 1809, Flein i Gildeskål.41: «Avdøde Karen Bruun. Formue: 982-0-6. Gjeld: 537-2-12. Arvinger: ektefelle Jens Hansen Lund/Lind; sønn Jacob Holst Jensen, 18, tjener på Sundklak i Lofoten; datter Berethe Maria Jensdatter, 20, gift med Thomas Helgesen, Mikkelbostad i Gildeskål.».

Gift 1° 19 sep. 1786, Gildeskål.42 med

Carsten Volquartz Angell
Død omkring 178743.
     Søn af Carsten Volqvartz Angell og Birgitte Martha Walnum.
     Skifte 30 apr. 1787, Indyr i Gildeskål.44: «Avdøde Carsten Wolqvartz Angel. Formue: 726-5-8. Gjeld: 707-3-3. Arvinger: ektefelle Karen Strømer Bruun, Indyr og datter Birgita Maria Angel Bruun, 6 mnd. gammel.».

Gift 2° _____med

Jens

Gift 3° 2 jan. 1805, Gildeskål.42 med

Jens Hansen Lind
Født omkring 175045,46.
Død omkring 1811.
     Søn af Hans Hartvigsen (Lind?) og Gjertrud Pedersdatter.
     Jens Hansen Lind er «styrmand og selvejer af sin gaards part» i Flein gård, Gildeskål.46
     Skifte 15 mai 1811, Fleina, Gildeskål.47.

[Gift 1° med Ingeborg Svendsdatter Blix (d. omkr. 1791); Gift 2° med Malena Pedersdatter Schjelderup (omkr. 1768 - omkr. 1804); Gift 3° 2 jan. 1805 med Karen Strømer Bruun (1765 - 1808)].

Børn af Karen Strømer Bruun og Carsten Volquartz Angell:

50.41.Berith (Birgitte) Maria Angell, f. 1786

Børn af Karen Strømer Bruun og Jens:

51.41.Jacob Holst Jensen, f. 1790
42.26.
Elisabeth (Lisa) Schøller Bruun
     Trondhjem (år 1804).28
43.26.
Edel Catharina Bruun
     København (år 1804).28
44.27.
Maren Tostrup

Gift _____20med

Hans Olai Berg
     Skipper paa Fleinvær [i Gildeskål].20
45.27.
Birgitte Tostrup

Gift _____20med

Knud Blix
     Skipper paa Indyr.20
46.31.
Lucia Magdalene Walnum
Født 175135.

Gift _____med

Christen Christensen Mechlenborg
Født omkring 174835.
Død 182035.
     Søn af Christen Christensen Mechlenborg og Karen Ellingsdatter.
     Skipper og handelsmand.35

Børn af Lucia Magdalene Walnum og Christen Christensen Mechlenborg:

52.46.Barbro Marie Mechlenborg, f. 1774, d. 1853
53.46.Andreas Mechelborg, f. 1777, d. 1853, Nippelberg.
54.46.Karen Margrethe Mechlenborg, f. 1779, d. 1844
55.46.Hans Christian Mechlenborg, f. 1781, d. 1838, Fuglestad i Næsne.
56.46.Adelus Mechlenborg, f. 1787, d. 1834, Huseby.
57.46.Lucinius Mechlenborg, f. 1789
47.33.
Jens Jeremiassen (Hass)
48.33.
Lars Riber Jeremiassen (Hass)
49.33.
Niels Dass Jeremiassen (Hass)

Generation 6.

50.41.
Berith (Birgitte) Maria Angell
Født 178648, døbt 5 nov. 1786, Gildeskål.49.
     Oppholder sig 1795 i huset hos præsten Brun.50

Gift _____med

Thomas Helgesen
     Mikkelbostad i Gildeskål (år 1809).41
51.41.
Jacob Holst Jensen
Født omkring 179051.
     Er ved morens skifte år 1809 i tjeneste på Sundklak i Lofoten.41
52.46.
Barbro Marie Mechlenborg
Født omkring 177435.
Død 185335.

Gift omkring 179535 med

Andreas Walnum Riber
Født 176835.
Død 1839, Sorteland.35.
53.46.
Andreas Mechelborg
Født omkring 177735.
Død 9 mar. 1853, Nippelberg.35.
     Styrmand.35

Gift 1° _____med

Kirsten Marie Schrøder
Død 182035.

Gift 2° 182135 med

Anne Margrethe Greisdatter

Børn af Andreas Mechelborg og Kirsten Marie Schrøder:

58.53.Christine Mechlenborg, f. 1816
59.53.Birgitte Mechlenborg, f. 1818
60.53.Karen Mechlenborg, f. 1820

Børn af Andreas Mechelborg og Anne Margrethe Greisdatter:

61.53.Ingeborg Anna Mechlenborg, f. 1821
62.53.Andrea Mechlenborg, f. 1823
63.53.Anton Olai Mechlenborg, f. 1824
64.53.Ole Walnum Mechlenborg, f. 1826
65.53.Jens Casper Mechlenborg, f. 1827, Nippelberg.
54.46.
Karen Margrethe Mechlenborg
Født omkring 177935.
Død 13 sep. 184435.
     Ingen børn i sit 2nd ægteskab.52

Gift 1° 7 jun. 181453 med

Jens Ellingsen
Født 17 aug. 1786, Sortland i Vesterålen.54, døbt 19 aug. 1787, Sortland, Nordland..
Død 3 feb. 1826, Sortland i Vesterålen.54.
     Søn af Abel Ellingsen og Karen Schøller Rosenvinge Dischington.
     Handelsmand på Sorteland.35

Gift 2° omkring 183052 med

Abel (Christensen) Ellingsen
Født 11 okt. 1804, Hunstad i Lødingen.52.
Død 10 mar. 188152.
     Søn af Christen Ellingsen og Christiane Falch.
     Handelsmand paa Sortland [i Vesterålen], boede senere paa Fiskefjord i samme Prestegjeld.52

[Gift 1° omkr. 1830 med Karen Margrethe Mechlenborg (omkr. 1779 - 13 sep. 1844); Gift 2° 1844 med Margrethe Sophie Glad (27 feb. 1820 - 8 jul. 1891)].
55.46.
Hans Christian Mechlenborg
Født 178135.
Død 1838, Fuglestad i Næsne.35.

Gift _____med

Ingeborg Eriksdatter
Død 183835.
56.46.
Adelus Mechlenborg
Født 178735.
Død apr. 1834, Huseby.35.

Gift _____med

Jonas Peter Strøm
     Lensmand i Næsne.35
57.46.
Lucinius Mechlenborg
Født omkring 178935.
     Formentlig død som ganske ung.35

Generation 7.

58.53.
Christine Mechlenborg
Født 181635.
59.53.
Birgitte Mechlenborg
Født 181835.
60.53.
Karen Mechlenborg
Født 182035.
61.53.
Ingeborg Anna Mechlenborg
Født 182135.
62.53.
Andrea Mechlenborg
Født 182335.
63.53.
Anton Olai Mechlenborg
Født 182435.
     Gårdbruger på Levangsskov i Næsne.35

Gift 3 jun. 188435 med

Ellen Helene Eliasdatter Hagen
Født 183435.
     Barnløs i sit ægteskab med Anton Olai Mechlenborg.35
64.53.
Ole Walnum Mechlenborg
Født 182635.
     Handelsmand på Næsne.35

Gift 187235 med

Petrine Henriette Petersen
Født 28 sep. 1849, Vik i Næsne.35.
     Datter af Peter Henrik Petersen og Maren Dorothea Andersen.
65.53.
Jens Casper Mechlenborg
Født 10 nov. 1827, Nippelberg.55.
     Jens var handelsmand og dampskibsinspektør på Myrland i Lofoten.55

Gift 19 sep. 186655 med

Birgitte Christine Johnsen
Født 7 aug. 1837, Myrland i Lofoten.55.
     Datter af Abel Christian Johnsen og Lucia Magdalene Walnum Riber.

Børn af Jens Casper Mechlenborg og Birgitte Christine Johnsen:

66.65.Andreas Naryrenius Mechlenborg, f. 1867
67.65.Johannes Andreas Mechlenborg, f. 1870
68.65.Jens Bernhard Mechlenborg, f. 1872
69.65.Alfred Ludvig Berglion Mechlenborg, f. 1879

Generation 8.

66.65.
Andreas Naryrenius Mechlenborg
Født 186755.
67.65.
Johannes Andreas Mechlenborg
Født 187055.
68.65.
Jens Bernhard Mechlenborg
Født 187255.
69.65.
Alfred Ludvig Berglion Mechlenborg
Født 187955.

Kilder og Noter
1Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 286
2Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 287
3Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 285
4Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55)
5Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 235
6Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 446
746 år gl. i 1701.
8Svein Edvardsen: Skifter fra Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna 1686/1780. (Trondheim 1998)
9Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 298
10Horneman
1149 år i 1701.
12Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 167
13Håndskrift (ca. 23 sider - fotokopi) på Frederiksberg Bibliotek [99.9 Sc 35.9] Genealogisk Samling. Forfatter ukendt.: Biskop i Bergen Jens Pedersen Schjelderup : efterslægt.
1422 år gl. i 1701.
1520 år gl. i 1701.
1616 år gl. i 1701.
17Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000)
1812 år gl. i 1701.
19Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 166
20Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 40
21Svein Edvardsen: Skifter fra Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna 1686/1780. (Trondheim 1998), s. 1082
22Svein Edvardsen: Skifter fra Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna 1686/1780. (Trondheim 1998), s. 1083
23Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 62
2412 dager gammel.
25Svein Edvardsen: Skifter fra Herøy/Dønna 1686/1780. (Trondheim 1998)., s. Dønna:427
26Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 41, 167
27Svein Edvardsen: Skifter fra Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna 1780/1810. (Trondheim 2001), s. Meløy:1365
28DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 10086
29Sidst i April 1764.
30Svein Edvardsen: Skifter fra Herøy/Dønna 1686/1780. (Trondheim 1998)., s. Dønna:436
31Svein Edvardsen: Skifter fra Brønnøy (Nord og Sørsem) 1686/1780.
3218 år gl. ved farens skifte 1737.
33Svein Edvardsen: Skifter fra Herøy/Dønna 1686/1780. (Trondheim 1998)., s. Herøy:242
34Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 151
35Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 93
36Svein Edvardsen: Skifter fra Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna 1686/1780. (Trondheim 1998), s. Lurøy:1084
37Svein Edvardsen: Skifter fra Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna 1686/1780. (Trondheim 1998), s. Rødøy:278
38Svein Edvardsen: Skifter fra Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna 1780/1810. (Trondheim 2001), s. Meløy:1377
39DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 8146
40DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 8146, 10086
41DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 8236
42DIS Salten Slekthistorielag (2000): VRI - http://www.familysearch.org
43Død ved fasteren Judithe Angels skifte 1795.
44DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 5564
4550 år gl. ved FT 1801.
46DIS Salten Slekthistorielag (2000): Digitalarkivet: Folketellingen 1801.
47DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 2549
488 år gl. ved farfars søster Judithe Angels skifte 1795.
49DIS Salten Slekthistorielag (2000): IGI - http://www.familysearch.com
50Svein Edvardsen: Skifter fra Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna 1780/1810. (Trondheim 2001), s. Meløy:1371
5111 år gl. ved FT 1801; 18 år gl. ved morens skifte år 1809.
52Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 210
53Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 182
54Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 181
55Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 94