© 2001 Simon Ellefsen

Broder Thøger

Opdateret 20 Feb 2003.


Generation 1.

1.0.
Anne Pedersdatter
     Nonne.
     Vistnok tidligere nonne.1
     Anna Pedersdotter, hans Formands Tøger Jensens (Broder Tøgers) Enke, hun overlevede Hvas, og avlede med ham 1 Dotter og 3 Sønner, og blev en stor Stamme-Moder.2

Gift 1° før 15323 med

Thøger Jensen
Død 6 jun. 1538, Viborg1, begravet 6 jun. 1538, Sortebrødrekloster i Viborg1.
     Munk. Han og hans hustru Anne Pedersdatter var nogle af de første, som - officielt - brød den katolske Kirkes Cølibatsbaand.4
     Thøger Jensen var munk i johanniterprdenens (korsbrødrenes) kloster i Viborg da Hans Tausan, vel engang i løbet af sommeren 1525, blev overflyttet dertil fra Antvorskov kloster.1
     At han skulle have tilhørt den adelige slægt Løvenbalk således som det bl.a. findes hos P. H. Resen der anfører Thøger Jensens søns dattersøn biskoppen Peder Villadsen, som kilde er en familietradition der hviler på et for spinkelt grundlag til at kunne godtages.1

Gift 2° _____3med

Morten Mortensen Hvas
Død 15771.
     Provst. Sognepræst ved Sortebrødrekloster i Viborg.1
     Hos Giessing kaldes han Morten JENSEN Hvass.2

Børn af Anne Pedersdatter og Thøger Jensen:

2.1.Peder Thøgersen, f. 1532, Viborg, d. 1595, Viborg

Børn af Anne Pedersdatter og Morten Mortensen Hvas:

3.1.Tøger Hvass, d. 1627

Generation 2.

2.1.
Peder Thøgersen
Født omkring 1532, Viborg5.
Død 3 jan. 1595, Viborg5, begravet _____, Viborg domkirke5.
     Biskop i Viborg fra 1571.

Gift _____med

Margrethe Jensdatter
Død 23 dec. 16035.
     Datter af Jens Hansen og Maren Knudsdatter.

[Gift 1° med Peder Thøgersen (omkr. 1532 - 3 jan. 1595); Gift 2° 1598 med Gunde Christensen Grøn (omkr. 1537 - omkr. 1618)].

Børn af Peder Thøgersen og Margrethe Jensdatter:

4.2.Else Pedersdatter, f. 1559, d. 1591
5.2.Jens Pedersen, d. 1609
6.2.Anna Pedersdatter
7.2.Maren Pedersdatter, d. 1588
8.2.Thøger Pedersen, f. 1568, d. 1626
9.2.Karen Pedersdatter, d. 1610
10.2.Margrethe Pedersdatter
11.2.Peder Pedersen (Løvenbalk), f. 1580, d. 1645
3.1.
Tøger Hvass
Død 16272.
     Jubel-Lærer.

Gift 1° _____2med

Dorthe Hansdatter Høg
     Af Viborg.2

Gift 2° _____6med

Maren Lauridsdatter Trane
Død 16176.
     Datter af Laurids Andersen Trane og Maren Jensdatter.
     Hadde 4 Børn.2

Gift 3° _____2med

Anna Pedersdatter (Skriver)
     Anna, Raadmand Peder Skrivers Dotter.2

Generation 3.

4.2.
Else Pedersdatter
Født omkring 15597.
Død 17 mai 15917.

Gift 15 dec. 15777 med

Jacob Jensen Holm
Født omkring 25 mar. 1543, Viborg8,7.
Død 29 mai 1609, Ålborg7, begravet _____, Budolfi kirke i Ålborg7.
     Søn af Jens Holm.
     Biskop. [Se DBL].7

[Gift 1° 15 dec. 1577 med Else Pedersdatter (omkr. 1559 - 17 mai 1591); Gift 2° 8 nov. 1595 med Elsebe Pedersdatter Hegelund (29 aug. 1577 - 7 mar. 1641)].

Børn af Else Pedersdatter og Jacob Jensen Holm:

12.4.Kirsten Holm
13.4.Jacob Holm, f. 1587, Viborg, d. 1663
5.2.
Jens Pedersen
Død 16099.
     Magister Jens Pedersen af den kendte vibergensiske Prælatslægt, der mente at tilhøre den adelige Familie Løvenbalk.10
     Mag. Præst og Canonic til Viborg Domkirke, død 1609.11
     Giessing skriver at han i hvert ægteskab haver 2 børn, og lister i rækkefølge: Peder Jensen Viborg, Anders Jensen, Jens Jensen Bloch og Maren Jensdatter Bloch.11

Gift 1° _____9med

Anna Thøgersdatter
     En Præstedatter fra Randers.9

Gift 2° 1599, Viborg ?10 med

Inger Jensdatter Bloch
Død omkring 161312.
     Datter af Jens Nielsen Bloch og Anna Jensdatter Høg.
     Til hendes Bryllup havde Brudgommens Fader, Peder Thøgersen, der med stor Samstemmighed var blevet kaaret til Biskop ved Valget i 1571, og hvis Enke ægtede Mag. Morten Hvas, skrevet et »Epithalamium«, der blev trykt.10
     I sit Ægteskab med Jens Pedersen havde Inger Bloch efter personalhistorikeren Oluf Hermansen Nysted en Søn Jens, samt en Datter Maren.10

[Gift 1° 1599 med Jens Pedersen (d. 1609); Gift 2° med Peder Iversen (d. 25 nov. 1629)].

Børn af Jens Pedersen og Anna Thøgersdatter:

14.5.Peder Jensen Wiborg
15.5.Anders Jensen (Bloch?)
16.5.Karen Jensdatter

Børn af Jens Pedersen og Inger Jensdatter Bloch:

17.5.Jens Jensen Bloch, d. 1675
18.5.Maren Jensdatter
6.2.
Anna Pedersdatter

Gift _____13med

Peder Jensen Høg
     Magister, først Rector, siden Lector Theologiæ og Canonicus i Viborg.13
7.2.
Maren Pedersdatter
Død 4 okt. 158813.
     Død paa 1ste Barselseng, dog blev hun ved den Søn en stor Stamme-Moder.13

Gift _____13med

Christen Nielsen Foss
     Magister. Rector, Lector Theolog, og Canonicus i Viborg.13

Børn af Maren Pedersdatter og Christen Nielsen Foss:

19.7.Niels Christensen Foss, f. 1588, d. 1645
8.2.
Thøger Pedersen
Født 156813.
Død 1 apr. 162613.
     Magister til Helmstad, Hospitals-Forstander i Viborg 1599, Præst til Budolphi i Aalborg.13

Gift _____13med

Jacobe Bentzen
Død 162914.

[Gift 1° med Thøger Pedersen (1568 - 1 apr. 1626); Gift 2° med Christen Nielsen Schytte (1587 - 1650)].
9.2.
Karen Pedersdatter
Død 161012.
     Døde paa 4de Barselseng.13

Gift _____12med

Peder Iversen
Død 25 nov. 162912.
     Dr. med., Kantor og Kannik i Viborg. Havde været 14 Aar i Udlandet.12
     I 1612 er Hr. Peder Iversen indblandet i en Retssag, hvorunder 4 Borgere i Viborg protesterede imod en af en Peder Pallisen og en Niels Bloch - uden Tvivl den foran omtalte Skriverdreng - afgivet skriftlig Erklæring om, at de 4 skulde have samtykket Hr. Peder Iversen »at komme til Thostrup og dets tilligende Ejendom« [Vib. L. Justp. 1612 A fol. 321b]. Han maa dog have faaet Fodfæste i Ejendommen (formentlig Tostrup i Rinds Herred), for i 1616 har han ladet en Borger i Viborg Vold oversværge for nogle Egetræer, denne skulde have hugget i Hr. Peders Skov i Tostrup [Vib. L. Justp. 1616 A fol. 272]. Om hans Ret skyldtes Tilknytningen til Domkapitlet eller Forbindelsen med Bloch'erne, er ikke ganske klart; da der tales om Samfrændebrev paa Ejendommen, og de to Erklæringsudstedere dels er en Bloch, der dog ikke kan være Søn af Mag. Jens Bloch [død 1580], idet det anføres under Sagen, at han havde Ophold hjemme hos sin Fader, dels en Mand, der havde Bopæl hos Selgen Christensen i Ferslev, som maa antages gift med en Datter af gamle Niels Bloch [død o. 1573] i Rold, synes det sidste naturligst.12
     [Se også Resen: Vib. Bisped. S. 25.]

[Gift 1° med Karen Pedersdatter (d. 1610); Gift 2° med Inger Jensdatter Bloch (d. omkr. 1613)].
10.2.
Margrethe Pedersdatter

Gift _____15med

Villads Nielsen Brøns
Født _____, Brøns i Tørring len.15.
Død 1637, Viborg.15.
     Søn af Niels Villadsen og Maren.
     Rektor [SE DBL].15

[Gift 1° med Margrethe Pedersdatter; Gift 2° med Kirsten Pedersdatter Bering].

Børn af Margrethe Pedersdatter og Villads Nielsen Brøns:

20.10.Peder Villadsen
11.2.
Peder Pedersen (Løvenbalk)
Født 158016.
Død 164516.
     Magister. Studerede Medicinen 7 Aar til Wittenberg, blev Provst og Præst til Sortebr. i Viborg.13

Gift _____med

Maren Pedersdatter Trane (Hegelund)
Født 7 feb. 158316.
Død mar. 166316.
     Datter af Peder Pedersen Trane Hegelund og Mette Sørensdatter.
     Giessing kalder hende Maren Pedersdatter Trane.13

Børn af Peder Pedersen (Løvenbalk) og Maren Pedersdatter Trane (Hegelund):

21.11.Margrete Pedersdatter, f. 1613
22.11.Karen Pedersdatter (Løvenbalk), f. 1616, d. 1688
23.11.Mette Pedersdatter (Løvenbalk), f. 1618, d. 1677

Generation 4.

12.4.
Kirsten Holm

Gift _____17med

Søren Christensen Bhie
Død 164017.
     Søn af Christen.
     Præst 1602 til Ingstrup.17
     Hadde 8 Sønner og 6 Døttre, som alle fik Præster. Jeg [Giessing] veed kun 3.17
13.4.
Jacob Holm
Født 1587, Viborg18.
Død 166319.
     Fra Aalborg Skole blev han sendt til Academiet, men Faderen havde ikke den Glæde at see ham 1613 Sogne-Præst til Nyekiøbing paa Mors, hvor han kom efter Provsten Hr. Eric Lauritsen, som havde væred Præst til Nyekiøbing, Loderup og Elsøe i 38 Aar. Vores Hr. Holm hensov i Aaret 1663, i hans 76de Aar, da han havde væred Lærer paa dette Stæd udi 50 Aar. Jubel-Lærer.19

Gift _____19med

Maria (Maren) Nielsdatter Arctander
Født 12 mar. 158920.
Død 1614, efter Tvilling paa første Barselseng, i hendes 25de Aar.19.
     Datter af Niels Lauritsen Arctander og Karine Clausdatter Scavenius.
     Giessing kalder hende Maren i Jacob Holm's biografi, og Madalena i Arctander-Stammens slægtstavle. I slægtstavlen "Holm-Stammen" kalder Giessing hende ved navn Maria Arctander. Maria er måske det korrekte, da hun så vil være opkaldt efter faderens første hustru Maria Stratmann, død 1587.
     Af hans andet Ægteskab havde han 2 Sønner.19

Børn af Jacob Holm og Maria (Maren) Nielsdatter Arctander:

24.13._____, f. 1614, d. 1614
25.13._____, f. 1614, d. 1614

Børn af Jacob Holm og _____:

26.13.Peder Holm, f. 1625, Nyekiøbing Mors., d. 1690
27.13.Jacob Holm, d. 1680
14.5.
Peder Jensen Wiborg
     Peder Jensen med Tilnavn Viborg, Præst til Børglum 1622.11
     Sognepræst til Børglum og Fureby. Han maa have haft en af Wiberg [Dansk Præstehistorie] ukendt Søn og Præst Hr. Jens Pedersen Bloch [Viborg L. Justp. 1656 fol. 264b og 376; han er uden Tvivl identisk med den i C. Klitgaard: Hvetbo Herred II S. 92 omtalte Kapellan Jens Pedersen Bloch i Ingstrup].9

Gift _____11med

Cathrine Mortensdatter

Børn af Peder Jensen Wiborg og Cathrine Mortensdatter:

28.14.Jens Pedersen Bloch, d. 1658
15.5.
Anders Jensen (Bloch?)
     Borger og Handelsmand i Aalborg.11
16.5.
Karen Jensdatter
     Som Følge af, at Præsten Jens [Jensen] Bloch i Borup optraadte som Lavværge for hende paa Skiftet efter Manden, er det blevet antaget, at han var hendes Broder [Se PHT 11.I. S. 56]. Han er dog sikkert ikke hendes Helbroder - saa skulde Jens [Sørensen] Bloch have været gift med en Kusine - og [Personalhistorikeren Oluf] Nysted nævner kun een Søster til Hr. Jens [Jensen] Bloch [i Borup, Søn af Hr. Jens Pedersen i hans andet Ægteskab med Inger Jensdatter Bloch] og lader hende være gift med 2 Præster i Jelling. Derimod kunde det egentlig i flere Henseender passe godt, om hun var Datter af Hr. Jens Pedersen (Løvenbalk) i hans første Ægteskab med Anna Thøgersdatter fra Randers, bl.a. vilde det give en udmærket Forklaring paa det ellers ret mærkelige Forhold, at [Herredsfoged] Jens [Sørensen] Bloch overfor en Søren Jensen i København i sin Tid havde sagt god for 60 Rdl. til Hr. Jens Pedersens Sønnesøn Jens Pedersen Bloch [søn af Sognepræst til Børglum og Fureby Peder Jensen Wiborg, og sandsynlig bror af Karen Jensdatter, Jens Blochs hustru], der uden videre Adkomst antog Slægtens Navn.21

Gift _____21med

Jens Sørensen Bloch
Død 1654.
     Søn af Søren Nielsen Bloch.
     Herredsfoged i Hindsted Herred.
     [Se Aage Brask, s. 44-52].
     Fra hans Skifte har vi en fuldstændig Oversigt over de efterlevende Børn.21
     Skifte 6 sep. 165421.

Børn af Karen Jensdatter og Jens Sørensen Bloch:

29.16.Anne Jensdatter Bloch, d. 1714, Aalborg
30.16.Søren Jensen Bloch, d. 1693
31.16.Maren Jensdatter Bloch
32.16.Sidsel Jensdatter Bloch, f. 1640, d. 1726, Mariager ?
33.16.Kirsten Jensdatter Bloch, f. 1630, d. 1714
34.16.Mette Jensdatter Bloch, d. 1678, Mariager ?
35.16.Inger Jensdatter Bloch
36.16.Dorothe Jensdatter Bloch
17.5.
Jens Jensen Bloch
Død 167522.
     Om denne Dattersøn af Mag. Jens Nielsen Bl. foreligger der formentlig ikke synderligt i den trykte Litteratur, og dog sad han som Præst for Borup og Hald Menigheder ved Randers i over 50 Aar, saaledes at han - som vistnok den eneste af Bloch-Slægtens gejstlige Medlemmer - har Krav paa Betegnelsen Jubellærer.4
     Præst til Borup 1634.11
     Hr. Jens Bl. maa sikkert ved Arv efter Svigerfaderen være kommet i Besiddelse af den omtalte omtvistede Gaard i Gjerlev; i 1700 solgte i hvert Fald hans Søn Johan Jensen Bl. og en Datter Margrethe Jensdatter deres Arveparter i Hammergaard med 2 Huse og »et Mølledamb apart«, idet det anførtes, at ingen af deres Søskende var »saa Fisant« (suffisant), at de kunde udløse dem af Arvegodset. Under Handelen var indbefattet de 2 andre Sønner Jens Jensen Bl.'s og Peder Jensen Bl.'s Arvelodder, som Johan Bl. havde overtaget ved Skøder af henholdsvis 28. Maj 1677 (udstedt i Borup) og 17. Juli 1686 (udstedt i København) [Vib. Sk. og Pp. Nr. 32 fol. 142].23
     Om de 3 af Hr. Jens Bl.'s Børn, Jens Jensen Bl., Peder Jensen Bl. samt Margrethe Jensdatter Bloch har jeg ikke nærmere Oplysninger. Da Johan Jensen Bl. i 1700 optraadte paa sin Søsters Vegne, og der ikke opgives nogen Ægtemand for hende, har hun sandsynligvis været ugift.23

Børn af Jens Jensen Bloch og _____:

37.17.Jens Jensen Bloch
38.17.Peder Jensen Bloch
39.17.Johan Jensen Bloch, f. 1654
40.17.Margrethe Jensdatter Bloch
18.5.
Maren Jensdatter

Gift 1° _____10,11med

Søren Stefansen Virst (Verst)
     Præst til Jelling.11
     Præst i Jelling. Blev sat i Fængsel af Tyskerne under Kejserfejden og »der han af Fjendens Trusler blev forfærdet« dræbte sig selv med en Kniv. Wiberg [Danske Præstehistorie] har ikke noget om, at Præsten dræbte sig selv, men oplyser, at han ved et i en udhulet Stok anbragt Brev vilde give Indberetning om Fjendernes Forehavender, men, da Listen blev opdaget, kastedes i et haardt Fængsel, hvor han døde. Efter samme Kilde blev hans Legeme nu mishandlet og hængt op i Skægget til Advarsel, men Hustruen lod det nedtage og begrave.10

Gift 2° _____10,11med

Jørgen Pedersen Lemvig
     Præst til Jelling.11
     Præst i Jelling. Da Svenskerne i 1657 stod ved Kolding, bad Jelling Bymænd - forsamlede i Kirken - ham om at skaffe dem Salvegarde (Beskyttelsesvagt); han drog saa ind til Kolding og vendte tilbage »med Kongebreve paa Tryk og flere Salvegarder.«24

Børn af Maren Jensdatter og Søren Stefansen Virst (Verst):

41.18.Jens Sørensen Jelling, d. 1679

Børn af Maren Jensdatter og Jørgen Pedersen Lemvig:

42.18.Hans Jørgensen (Lemvig?)
43.18.Stephen Jørgensen (Lemvig?)
19.7.
Niels Christensen Foss
Født 4 okt. 158813.
Død 164513.
     Doct. Kong Christ. IV. Liv-Medicus.13

Gift _____13med

Karen Jacobæa
Død 164513.
     Datter af Mathias Jacobæus.
20.10.
Peder Villadsen
     Biskop. [SE DBL]
21.11.
Margrete Pedersdatter
Født 161313.
     Død paa første Barselseng.13

Gift _____13med

Vatz Bentson
     Dansk Skoleholder i Viborg.13

Børn af Margrete Pedersdatter og Vatz Bentson:

44.21.Margrete Vatzdatter
22.11.
Karen Pedersdatter (Løvenbalk)
Født 11 dec. 161613.
Død 168813.

Gift 164513 med

Jens Pedersen Ostenfeld
Født 161625.
Død 167025.
     Søn af Peder Pedersen Ostenfeld og Anne Christensdatter.
     Magister. Efter udenlands Reisen blev 1641, Præst til Sortebrødre i Viborg.25

Børn af Karen Pedersdatter (Løvenbalk) og Jens Pedersen Ostenfeld:

45.22.Thøger Ostenfeld
46.22.Anna Ostenfeld
23.11.
Mette Pedersdatter (Løvenbalk)
Født 12 sep. 161813.
Død 11 jul. 167713.
     Af deres 16 Børn levede 12, som udgiøre Reenberg-Stammen, som jeg [Giessing] paa sit Stæd skal vise.13

Gift 10 feb. 163916 med

Claus Christensen
Født 161016.
Død 167113.
     Borgemester i Viborg.13

Generation 5.

24.13.
___________
Født 1614.
Død 1614.
25.13.
___________
Født 1614.
Død 1614.
26.13.
Peder Holm
Født 1625, Nyekiøbing Mors.26.
Død 30 okt. 169027.
     Jubel-Lærer.26
27.13.
Jacob Holm
Død 168028.
     Præst til Hemmeth 1664.28
28.14.
Jens Pedersen Bloch
Død 1658.
     Hr. Jens Pedersen Bloch, har en stærk Tilknytning til en Række Medlemmer av vor Slægt [Bloch] og ganske optræder, som om han tilhørte den, han kalder saaledes Herredsfogden Morten Kjærulf, gift med en Anne Bloch, for sin Svoger og Hustruen for sin Frænke og laaner Penge af Anne Bloch's Fader, Herredsfoged Jens Sørensen Bloch i Arden. Med mindre han paa anden ukendt Maade skulde have Adkomst til Navnet, giver han et udmærket Eksempel paa, i hvilken Grad Slægtens Navn har virket tillokkende. Der synes ikke at have været andet Grundlag for Antagelsen af Navnet, end at hans Farfader havde Mag. Jens Bloch blandt sine Forgængere i Sognepræsteembedet ved Viborg Domkirke, og at Mag. Jens' Datter var hans Faders Stedmoder. Derimod vilde den gode Forbindelse med Herredsfoged Jens Sørensen Bloch's Slægt være vel begrundet, hvis man antager, at sidstnævntes Hustru Karen Jensdatter var en Søster til Hr. Peder Jensen Wiborg. Skønt denne Hr. Jens Pedersen Bloch saaledes i og for sig maa anses for Slægten Bloch uvedkommende, skal det dog her lige yderligere oplyses, at han i nogen Tid har vikarieret i Kjettrup for Hr. Kjeld Sørensen, som ved sit andet Ægteskab var kommet i Forbindelse med Bloch'er, samt at han sandsynligvis er død der i Begyndelsen af 1658, idet der holdtes Registreringsforretning over hans ringe Løsøre den 20. jan. dette Aar, Andendagen efter hans Begravelse, medens det insolvente Bo - han havde mange Kreditorer blandt Medlemmer af den Blochske Familie - først behandledes i 1663 [Han H. Tb. 9. nov. 1663].29
29.16.
Anne Jensdatter Bloch
Død 1714 - 1719, Aalborg30,31,32.
     Da Anne Bloch blev gift med en Mand af Slægten Kjærulf, der er saa vel oplyst som nogen takket være de af Postmester C. Klitgaard foretagne dybtgaaende og interessante Undersøgelser, og Ægteparrets 2 efterlevende Sønner Lauritz og Anders Kjærulf kom til at træde stærkt frem som Jordbesiddere og blev optaget i Adelsstanden, synes der ikke at være Anledning til her at fremkomme med en nærmere Beskrivelse af dette Ægtepars og Sønnernes Forhold.33

Gift _____34med

Morten Laursen Kjærulf
     Herredsfoged i Kjær Herred. Bosat i Østerhalne.34

Børn af Anne Jensdatter Bloch og Morten Laursen Kjærulf:

47.29.Lauritz Kjærulf
48.29.Anders Kjærulf
49.29.Søren Bloch (Kjærulf)
30.16.
Søren Jensen Bloch
Død 21 jun. 169335.
     Herredsfoged i Hinsted Herred.32
     I sit 1. Ægteskab med Anne Ottesdatter havde Søren Bloch 8 Børn, der paa Skiftet anføres saaledes: Sønnerne Jens og Frederik samt Døtrene Kirsten, Ingeborg, Anne, Maren, Karen og Riborg. I sit 2. Ægteskab havde han formentlig ikke Børn.35
     [Se Aage Brask, s. 55-60].
31.16.
Maren Jensdatter Bloch

Gift 1° _____36med

Peder Byrgesen
     Magister. Sognepræst i Sdr. Kongerslev.36

Gift 2° 9 feb. 168137,38 med

Bertel Andersen Schytte
     Søn af Anders Nielsen Schytte «den ældre».
     Deponerede 1651.14
     Præst til Brøndum, Siem og Torup.38

[Gift 1° med _____; Gift 2° 9 feb. 1681 med Maren Jensdatter Bloch].

Børn af Maren Jensdatter Bloch og Peder Byrgesen:

50.31.Jens Pedersen Bloch
51.31.Frederik Pedersen Bloch
52.31.Margrethe Pedersdatter Bloch
32.16.
Sidsel Jensdatter Bloch
Født omkring 1640.
Død 1726, Mariager ?39,40.
     I sine Svogre Byfoged Lauritz Christensen Skipper i Hobro og Hr. Johan Christensen Skipper i Mariager havde Sidsel Bloch som Enke Støtte baade overfor de Vanskeligheder, der let kunde fremkomme m.H.t. Bestyrelsen af hendes og Børnenes Formue, og overfor Besværligheder af mere personlig Art, som ogsaa skulde vise sig.41
     Som et forholdsvis godt Parti og endnu i sine bedste Aar var det naturligt, at hun endnu engang prøvede Ægteskabets Sødme, men det var ikke med Held og Lykke. Der foreligger ikke nærmere Oplysninger om den udkaarne, udover at han angives at være Fætter til hendes Svigerinde Maren Christensdatter, gift med Hr. Johan Christensen Skipper, og at han maa have været en yngre studeret Person med nogen Tilknytning til Norge, da han kaldes hæderlige og vellærde unge Mand Anders Sørensen Hiermind »aff Norge«.42

Gift 1° _____43med

Anders Christensen Skipper
Død 168443.
     Borger - fra 12. sept. 1671 Raadmand - i Mariager.43
     Antagelig Søn af en Christen Skipper, der flere Gange nævnes blandt Byens [Mariager] Borgere og i 1633/34 betalte 8 Rdl. af et Stykke Jord ved Hobro, og hvis Enke Mette rangerede blandt de højest beskattede i Byen [Mariager].43
     Samtidig med, at Borgmester og Raad i Mariager blev afskaffet under 13. nov. 1682, udnævntes Anders Christensen Skipper til Byfoged, og han faar det Skudsmaal, at han var en dygtig og nidkær Embedsmand [Dahlerup: Mariager S. 176]. Han nøjes dog ikke med sin Embedsgerning. 1679 erhverver han en Gaard Kaels i Ove Sogn og under 17. april 1683 fik han Eneret for Livstid til at holde en Pram til Overførsel af Brænde over Fjorden til Kalkovnene ved Mariager [Dahlerup: Mariager S. 113], ligesom han en Tid havde forpagtet Konsumptionsafgifterne i Mariager.43
     Han døde 1684 i en forholdsvis ung Alder efterladende Hustru og Børn i ret gode Kaar. Der var stort Skifte efter ham, Jordegods, derunder Gaard og Huse m.v. i Mariager og 1 Bol i Bodals Krog, Skibsparter, meget Sølvtøj, bl.a. 4 Sølvkander og 1 stort Bæger med Søren Blochs og hans Kones Navne paa, Obligationer fra flere, bl.a. fra Fru Sophie Krabbe paa Trudsholm og Svigerinden Maren Bloch o.s.v., men ogsaa forskellige Forpligtelser, saaledes overfor 2 Myndlinge, hans Søstersøn Christen Pedersen Skipper og Konens Søsterdatter Anne Margrethe Andersdatter [Mariager Skiftepr. 1684-1701 fol. 6.]. Udenfor Skiftet holdtes en øde Gaard i Hørby, som Sidsel Bloch [hans hustru] havde arvet efter sin Fader.44

Gift 2° 20 sep. 1688, Mariager ?45,40 med

Anders Sørensen Hiermind (Hiermann?)
     ?? Muligvis søn af fogd i Inderøy Søren Andersen Hiermin (død 1674), der iflg. S.T.Dahl, Embetsmenn 1660-1700, s. 101 havde en søn Anders, der også blev fogd i Inderøy - men så må han være blevet sluppet fri af sit ophold på Bremerholm ??
     Hans økonomiske Forhold stod det ikke godt til, og hans Opførsel overfor Konen [Sidsel Bloch] blev hurtigt daarlig. De blev trolovet den 13. Maj og gift den 20. Septbr. 1688 og allerede Søndag den 24. Februar 1689 slog han hende saaledes, at hun var blaa under begge Øjne, paa Kinden og i Panden og havde faaet et Hul over Næsen. Det gik saa haardt til, at en af Sidsels Døtre flere Gange løb ind til en Nabo og fortalte, at Stedfaderen vilde slaa hendes Moder ihjel [Mariager Tb. 20. mar. 1689]. Den paagældende tog imidlertid saa roligt paa Tingene, at han 3 Gange svarede, at det kom ikke ham ved, og først den 4. Gang gik han ind i deres Gaard; det er sandsynligt, at der tidligere havde været »Røg i Køkkenet«, og at Naboen ikke havde videre tilovers for Sidsel Bloch. Paa samme Tid blev der rejst Sag mod den hæderlige og vellærde Herre for Vold og Ufred overfor et Ægtepar i Byen, hvoraf Manden dog erklærede, at han for sit Vedkommende havde forligt sig med Hiermind, men ikke paa Hustruens Vegne, og det anførtes endelig, at han for 8 Aar siden havde skamferet en Mands Ansigt med en Kniv.40
     Hiermind synes ked af, at Familien [Sidsels] nu vilde hjælpe Konen til at komme fra ham, han bryder med dragen Kaarde ind i et fremmed Hus, hvor bl.a. Byfogden fra Hobro sad ved Middagsmaaltidet, og beklager sig over, at man havde røvet hans Kone fra ham, de maatte »lige saa gerne have taget mit Liv fra mig«. Enden paa Sagen blev imidlertid, at han blev dømt til Bremerholm, og Sidsel Bloch henlevede derefter sit Liv i enlig Stand.40

Børn af Sidsel Jensdatter Bloch og Anders Christensen Skipper:

53.32.Jens Andersen Bloch
54.32.Christen Andersen Skipper
55.32.Nicolai Andersen
56.32.Inger Andersdatter Bloch, f. 1672
57.32.Mette Andersdatter, f. 1675, d. 1754
58.32.Karen Andersdatter
33.16.
Kirsten Jensdatter Bloch
Født 163046,47.
Død 1714.
     Blandt Boets Værdier forefandtes en Sølvkande med Aarstallet 1667 og Navnet Albrecht Schade; denne var en Herredsfoged i Gislum Herred, som det gik galt, idet han blev afsat, fordi han tog Penge af Folk for Fritagelse for Kørsel i Anledning af Kongerejser. Nevøen Anders Kjærulf til Bjørnholm optraadte paa Skiftet som Befuldmægtiget for en af Kirsten Blochs Sønner [Slet H. g. Skiftep. 1690-1726 fol. 167 b.].47
     Skifte 171447.

Gift _____47med

Mathias Willumsen
Født 1630, Bleking47.
Død 170847.
     Søn af Willum Thomæsen.
     Verdenserfaren, initiativrig, begavet og veluddannet Kirkens Mand.47
     Efter at have deltaget i Forsvaret af København under Belejringen 1658-59 blev han i 1662 kaldet til Præst i Strandby, hvortil senere paa hans Foranledning blev knyttet Bjørnholm og Malle Sogne. Han gjorde meget for Præstegaarden Vadgaard, som han ombyggede og forsynede med en godt anlagt Have med Fiskedamme.47
     I Ægteskabet [med Kirsten Bloch] var der i hvert Fald 5 Børn; Efterkommere af Sønnerne tog Navnet Wassard, antagelig en forfransket Form for Vadgaard eller Vagaard.47
     Da der i Jydske Samlinger 3-II-419 ff. er givet en fyldig Beskrivelse af Mathias Willumsens Levned med nærmere Omtale af hans Børn - hvor det dog fejlagtigt anføres, at Hustruens Navn var Kirsten Kristensdatter Bloch - er der ikke Anledning til her at komme ind derpaa.47
34.16.
Mette Jensdatter Bloch
Død 25 okt. 1678, Mariager ?48.

Gift _____48med

Anders Jensen
Død 8 nov. 1678, Mariager ?48.
     Han er en Tid Byens [Mariagers] rigeste Mand, der i 1676 ved en Skattetaksation til Krigsstyr ansættes til 600 Rdl., medens Svogeren Anders Christensen Skipper vurderes til 200 Rdl. Han nævnes som Raadmand i 1662, men faar en ny Udnævnelse den 10. Sept. 1671. Han maa have været gift med Mette Bloch før Maj 1670, da han lader optage et Tingsvidne om, at den tidligere omtalte Bolig i Bodals Krog vides i 60 Aar at have tilhørt sal. Jens Bloch i Arden og hans Forfædre som Selvejergods [Hindst. H. Tb. 19. Maj 1670]. Og maaske er det netop i Anledning af deres Giftermaal, at der af Mette Friis sal. Henrik Sandbergs til Bøgsted udstedes en i 1669 tinglæst Obligation til Morten Kjærulf for 300 Rdl., som hendes Mand skyldte dennes Myndling Mette Bloch fra Store-Arden [Vib. L. tingl. Dok.]. Han har sikkert drevet en vidtomspændende Købmandsforretning, hvori Hustruen ogsaa synes at have taget Del; den 6. april 1675 beder Fru Margrethe Rosenkrantz paa Havnø - som iøvrigt et Sted kalder Anders Jensen for sin gode Ven - hende i et Brev om at sende sig 3 Skp. spansk Salt »Jeg skal med Taksigelse betale Eder igen« [Hindst. H. Tb. 9. Nov. 1676]; det faldt forøvrigt svært at faa andet end Tak for Saltet.48
     Boet efter Anders Jensen var saa stort, og Mariagers andre Borgere saa daarligt stillede, at det paalagdes Lensmanden at forordne udenbys Værger for Børnene, 3 Sønner og 2 Døtre, da Borgmester og Raad i Byen havde indberettet, at der ikke fandtes vederhæftige Indbyggere i Mariager, som Formynderskabet kunde betroes [J. T. 1670-81 Nr. 59]; ved nærmere Eftertanke synes man imidlertid at være blevet klar over, at Mariager dog ikke var saa ringe, medens Onklen Søren Bloch naturligt nok blev Værge for een af Sønnerne, var der i hvert Fald 3 af Byens Borgere, Borgmesteren og 2 Raadmænd, hvoraf den ene var Anders Christensen Skipper, der godtoges. Det var rigtig pæne Beløb, Anders Jensens Børn fik, Palle Dyre til Trinderup udstedte saaledes den 11. Mar. 1682 3 Obligationer paa ialt godt 1150 Rdl. til de 3 Sønner.49

[Gift 1° med Mette Jensdatter Bloch (d. 25 okt. 1678); Gift 2° _____ med Karen Christensdatter].

Børn af Mette Jensdatter Bloch og Anders Jensen:

59.34.Jens Gundersen
60.34.Jens Andersen Bloch
61.34.Jacob Andersen Bloch
62.34.Anne Margrethe Bloch
63.34.Cathrine Andersdatter, f. 1677
35.16.
Inger Jensdatter Bloch
     Denne Datter maa allerede have været gift i 1663, da hendes Broder Søren Bloch i Arden æsker Afkald fra velfornemme Mand Ifver Lauritzen, Forpagter paa Østergaard i Salling, paa Hustruens Vegne for Arv efter sal. Jens Bloch [Hindst. H. Tb. 10. Dec. 1663].50

Gift _____50med

Ifver Lauritzen
     Manden [Ifver Lauritzen] maa være død ret tidlig, for da Søren Bloch [i Arden, hans svoger] i 1676 igen optræder paa Familiens Vegne og søger en Mand i Østrup ifølge en Obligation til Ifver Lauritzen i Elkjær, Foged paa Lerkenfeldt, bliver Skyldneren dømt til at betale Ifver Lauritzens Arvinger [Gislum H. Tb. 14. Okt. 1676].51

Børn af Inger Jensdatter Bloch og Ifver Lauritzen:

64.35.Laurits Ifversen
65.35.Jens Ifversen
66.35.Peder Ifversen Bloch
36.16.
Dorothe Jensdatter Bloch
     Herredsfoged Jens Blochs og Karen Jensdatters sidste Barn var Dorothe, med Hensyn til hvilken der foreligger nogen Mystik. Paa det oftnævnte Skifte fra 1695 efter Anne Christensdatter Bloch i Viborg opføres midt imellem de Arvinger, som uden al Tvivl er Børn eller Børnebørn af Herredsfoged Jens Bloch: salig Dorothe Blochis eneste Barn Karen Mørch, Henrik Koppis i Randers. Om disse Personer har jeg [Aage Brask] ikke andre Oplysninger.52
     I 1670'erne har vi imidlertid en Dorothe Bloch, der er gift med Lauritz Hansen Mørk i Nejst i Hørmested Sogn, uden Tvivl den samme Lauritz Hansen, der i 1675 og 1681 foretager Dispositioner med Hensyn til faste Ejendomme, som er tilfaldet hans Hustru som Arv efter en Datter af hendes Broder Borgmester Søren Bloch i Hobro. Denne Dorothe Bloch maa imidlertid være Datter af en Morten Mortensen Bloch, men hun var ikke saa nær beslægtet med Præsteenken i Viborg, at hun eller hendes Børn kunde være blandt dennes Arvinger.53
     Der synes herefter at foreligge 2 Muligheder, enten maa Dorothe Jensdatter ogsaa have været gift med en Mørk og med ham have haft Datteren Karen, eller ogsaa maa en Datter [Karen] af Dorothe Mortensdatter ved en Fejltagelse være blevet opført som Arving i 1695, hvilket i og for sig ikke er umuligt, da Arveforholdene ikke i det hele forelaa klart oplyste ved Skiftet (Postmester C. Klitgaard, der i Vendsysselske Aarbøger 1946 S. 383 ff. har givet en Række Oplysninger om Dorothe Mortensdatter Bloch og hendes Mand, har paa Forespørgsel udtalt, at han ikke mener, at hun er Moder til Karen Mørch, Henrik Koppis).53

Gift _____med

Mørch

Børn af Dorothe Jensdatter Bloch og Mørch:

67.36.Karen Mørch
37.17.
Jens Jensen Bloch
38.17.
Peder Jensen Bloch
39.17.
Johan Jensen Bloch
Født omkring 1654.
Begravet 15 feb. 170954,23.
     Denne Jens Jensen Bl.'s Søn, der maa være opkaldt efter Morfaderen, naaede ikke saa langt frem som Faderen, han blev nok Student [L. A. Registr. o. Stud.], men han maatte tjene sit meget tarvelige Levebrød som Degn.23
     Da hans ældste Søn maa antages født ca. 1677, har Johan Bl. sikkert haft Stilling - uvist hvor - forinden, men fra 1695 er han Sognedegn til Falslev-Kjærby Sogne med Bolig i Falslev. Ved hans Død er Fattigdommen i Huset tydeligt, saa Arven efter Faderen er ganske forsvundet, det er sandsynligvis hans 2 Ægteskaber og mange Børn, der har slugt alt.23
     EFTERSLÆGT SE AAGE BRASK'S BOG.
40.17.
Margrethe Jensdatter Bloch
41.18.
Jens Sørensen Jelling
Død 167911.
     til Laage.11

Gift _____11med

Anna Obling

[Gift 1° med Jens Sørensen Jelling (d. 1679); Gift 2° med Mathias Anchersen].
42.18.
Hans Jørgensen (Lemvig?)
     Præst til Nyekirke.11
43.18.
Stephen Jørgensen (Lemvig?)
     Præst til Nyekirke.11
44.21.
Margrete Vatzdatter

Gift _____13med

Samuel Samuelsen
45.22.
Thøger Ostenfeld
     Til Lundegaard, havde 1 Søn og 5 Døttre, om hvilke jeg [Giessing] ey har Kundskab.25
46.22.
Anna Ostenfeld

Gift _____25med

Christen Erichsen
Død 29 jun. 171125.
     Magister. Præst 1670 til Sortebrødre i Viborg, Provst 1699.25
     Han var en lærd og gavmild Mand, efterlod 1 Dotter og 4 Sønner, som toge Moderens Stamme-Navn.25

Generation 6.

47.29.
Lauritz Kjærulf
48.29.
Anders Kjærulf
49.29.
Søren Bloch (Kjærulf)
     Forpagter paa Lindenborg. Blev i 1690 dræbt under et Drikkegilde i Aalborg [C. Klitgaard, Kjærulfske Studier S. 157 og Gjerding, Hellum H. S. 98].
50.31.
Jens Pedersen Bloch
     Sognepræst i Sdr. Kongerslev.

Gift 168038 med

Margrethe Andersdatter Resen
     Datter af Anders Resen.
51.31.
Frederik Pedersen Bloch
     Sognepræst i Hals.36
52.31.
Margrethe Pedersdatter Bloch
53.32.
Jens Andersen Bloch
     Jens Bloch, der let forveksles med en Fætter Jens Andersen Bloch, drev den Næringsvej, der stemmer udmærket med det ham virkelig tilkommende Efternavn [Skipper]. Han maa være den velfornemme unge Mand Jens Andersen Bloch barnefød af højfornemme Forældre, som den 14. febr. 1703 fik Borgerskab i Mariager og som vilde ernære sig ved Søen med sit havende Skiberum og Købmandsskab [Mariager Tb. 12. febr. 1716], men som formentlig omkom paa en Langfart i 1711 [Mariager Tb. 3. juli 1727].55
54.32.
Christen Andersen Skipper
     Rektor i Hobro, døde ugift og ret ung, der skiftedes efter ham i 1711 [Onsild H. g. Justp. 1692-1810, fol. 73].
55.32.
Nicolai Andersen
     Er sikkert død ganske ung, han levede dog endnu i 1701.56
56.32.
Inger Andersdatter Bloch
Født 167256.
Begravet 1 mar. 1737.

Gift 10 jun. 170456 med

Henrik Galt
Begravet 27 apr. 1721.
     Søn af Folmer Galt og Karen Christensdatter.
     Kapellan i Mariager og Sognepræst til Vindblæs.56
     Hans Fader kaldes et Sted - Mariager Tb. 27. aug. 1721 - »ærlig og velbyrdig« Folmer Galt; der har virkelig været en Folmer Galt af den gamle Adelsslægt, som i og for sig godt kunde være hans Fader, men om hvem der ikke haves nærmere Oplysninger. Han var Søn af Knud Galt til Sønderbygaard m.m., hvis Børn det ikke gik videre godt, bl.a. var der 2 Døtre, der »skikkede sig ilde«.56

[Gift 1° med Dorothe Winterberg; Gift 2° 10 jun. 1704 med Inger Andersdatter Bloch (f. 1672)].

Børn af Inger Andersdatter Bloch og Henrik Galt:

68.56.Dorothe Winterberg Galt
57.32.
Mette Andersdatter
Født omkring 1675.
Død 175457,56, begravet _____, Svenstrup..

Gift _____56med

Christen Nielsen Hostrup
     Byfoged i Hobro.56
58.32.
Karen Andersdatter
Begravet 31 jul. 1733, Mariager ?56.

Gift 23 jan. 1705, Mariager ?56 med

Hans Peitersen
     Farver i Mariager, der ogsaa en Tid var Byfoged - fra 1718 til 1726 - men tog sin Afsked, formentlig paa Grund af Indtægternes Ringhed.56

Børn af Karen Andersdatter og Hans Peitersen:

69.58.Jens Bloch (Hansen?)
59.34.
Jens Gundersen
     Af Sønnerne maa den ældste antages at være Jens (Andersen) Gundersen, der efter den ved hans Død angivne Alder allerede skulde være født omkring 1660; han var vist opkaldt efter en Jens Gundesøn, der nævnes ret hyppigt i Hobro i første Halvdel af det 17 Aarhundrede og kunde være hans Farfar.58
     Jens Gundersen ses aldrig at have brugt Efternavnet Bloch, hvilket derimod blev tillagt hans Børn.58
     Se videre om ham og hans efterslægt i Aage Brask's bog, 3die Afsnit.
60.34.
Jens Andersen Bloch
     Se videre om ham og hans efterslægt i Aage Brask's bog, 3die Afsnit.
61.34.
Jacob Andersen Bloch
     Se videre om ham og hans efterslægt i Aage Brask's bog, 3die Afsnit.
62.34.
Anne Margrethe Bloch
     For Anne Margrethe Bloch var først Anders Christensen Skipper og siden Hr. Jens Pedersen Bloch i Kongerslev Værge.58

Gift _____58med

Peder Olufsen (Lund)
     En Mariager-Borger.58

Børn af Anne Margrethe Bloch og Peder Olufsen (Lund):

70.62.Mette Pedersdatter Bloch, d. 1784, Aalborg.
63.34.
Cathrine Andersdatter
Født omkring 167758.
     Kom i Huset hos Morten Kjærulf og Anne Bloch [hendes moster] og blev den 10. Maj 1694 af Fætteren Hr. Henrik Sørensen Bloch viet til en Aalborg-Købmand Niels Nielsen Nysum [PHT. 1945 S. 237-38].58

Gift 10 mai 169459,58 med

Niels Nielsen Nysum
     Aalborg-Købmand. Han solgte i 1704 et i Handest i Glenstrup Sogn beliggende Hus, der var tilfaldet hans Hustru og dennes Søster i Arv efter deres Forældre [Nørhald-Støvring H. Justp. 25. Nov. 1704].58
64.35.
Laurits Ifversen
Begravet 3 jul. 1731, Mariager60.
     Paa det oftnævnte Skifte efter Anne [Chrestensdatter] Bloch i 1695 anføres, at Inger Bloch sal. Iver Laursens paa Hegnet havde en Søn Laurids Iversen, som skulde være blevet Sorenskriver i Norge, men om hvem man ikke vidste, om han var levende eller død, hvorfor hendes Lod indtil videre hensattes til Udlevering til ham, hvis han indfandt sig, og til Deling mellem hendes andre Arvinger, hvis han og hans Søskende bevistes at være døde uden at efterlade Børn. Det er dog nok Skiftet, der er vel daarligt funderet m. H. t. Oplysninger om Arvingerne. - Iøvrigt var Laurids Iversen i Live paa det paagældende Tidspunkt, ja han døde først mange Aar senere i Mariager, hvortil han maa være søgt i Alderdom og »slet Tilstand« for at være nær ved Slægt og Venner, og hvor han blev begravet 3. Juli 1731. Han, der betegnes som forhen Lagmand i Norge, havde haft Ophold hos Niecen Inger Pedersdatter Bloch, og Slægtningene Jens Gundersen og David Johansen (Abel) frafaldt deres Krav paa den afdøde til Fordel for hende, som fik hans ringe Efterlandenskaber for Umage, mens han laa paa sin Sygeseng fra August 1730 [Mariager Skiftep. 1714-34 fol. 269].60
65.35.
Jens Ifversen
     Optræder i en Sag for Højesteret og betegnes som Herredsfoged Søren Blochs Søstersøn [H. R. Db. 1685 fol. 1089].60
66.35.
Peder Ifversen Bloch
     Paa hans Skifte bliver Skipper Jacob Andersen Bloch kaldt afdødes Fætter, og hans Broder Jens Gundersen er Værge for en 5 aarig Datter, Inger Pedersdatter Bloch.60
     Skifte 1710, Mariager.60.

Børn af Peder Ifversen Bloch og _____:

71.66.Inger Pedersdatter Bloch
67.36.
Karen Mørch

Gift _____53med

Henrik Kopp
     I Randers.53

Generation 7.

68.56.
Dorothe Winterberg Galt
Døbt 20 mar. 170556.

Gift 19 mar. 1728, Mariager ?56 med

David Johansen Abel
     I Mariager.

Børn af Dorothe Winterberg Galt og David Johansen Abel:

72.68.Inger Bloch Abel
69.58.
Jens Bloch (Hansen?)
Døbt 1 mai 1718, Mariager ?56.
70.62.
Mette Pedersdatter Bloch
Død 1784, Aalborg., 77 Aar gl.58.
     Antog Efternavnet Bloch.58

Gift _____58med

Lysholt
     Tolder i Grenaa.58
71.66.
Inger Pedersdatter Bloch
     Laurids Iversen [hendes Farbror], havde haft Ophold hos Niecen Inger Pedersdatter Bloch, og Slægtningene Jens Gundersen og David Johansen (Abel) frafaldt deres Krav paa den afdøde til Fordel for hende, som fik hans ringe Efterlandenskaber for Umage, mens han laa paa sin Sygeseng fra August 1730 [Mariager Skiftep. 1714-34 fol. 269].60

Gift 1° _____60med

Christen Pedersen Bødker
Død før 173160.

Gift 2° _____60med

Jens Thomassen Kudsk

Generation 8.

72.68.
Inger Bloch Abel

Kilder og Noter
1: Dansk Biografisk Leksikon (1981): Jensen, Thøger.
2Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. III(1):241 (Tab. III)
3Christopher Giessing: Dansk Biografisk Leksikon.
4Aage Brask: Niels Bloch i Rold og hans nærmeste slægt ... (1947), s. 143
5Aage Brask: Dansk Biografisk Leksikon (1983): Thøgersen, Peder.
6Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. III(1):241 (Tab. IV)
7Christopher Giessing: Dansk Biografisk Leksikon (1980): Holm, Jacob.
8DBL antyder at fødselsåret kan være 1547
9Aage Brask: Niels Bloch i Rold og hans nærmeste slægt ... (1947), s. 29
10Aage Brask: Niels Bloch i Rold og hans nærmeste slægt ... (1947), s. 28
11Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. III(1):256, Tab I.
12Aage Brask: Niels Bloch i Rold og hans nærmeste slægt ... (1947), s. 30
13Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. III(1):256 (Tab. I)
14Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. 273 (Tab. I)
15Christopher Giessing: Dansk Biografisk Leksikon (1979): Brøns, Villads Nielsen.
16Leif Andreassen
17Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. III(1):256 (Tab. IV)
18Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. III(1):254
19Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. III(1):255
20Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. III(1):364, Tab II.
21Aage Brask: Niels Bloch i Rold og hans nærmeste slægt ... (1947), s. 51
22Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. III(1):256, Tab. I.
23Aage Brask: Niels Bloch i Rold og hans nærmeste slægt ... (1947), s. 146
24Aage Brask: Niels Bloch i Rold og hans nærmeste slægt ... (1947), s. 28-29
25Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. III(1):256 (Tab. II)
26Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. III(1):256
27Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. III(1):257
28Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. III(1):256, Tab IV.
29Aage Brask: Niels Bloch i Rold og hans nærmeste slægt ... (1947), s. 29-30
30Over 90 Aar gl.
31C. Klitgaard, Kjærulfske Stud. S. 154.
32Aage Brask: Niels Bloch i Rold og hans nærmeste slægt ... (1947), s. 55
33Aage Brask: Niels Bloch i Rold og hans nærmeste slægt ... (1947), s. 52-53
34Aage Brask: Niels Bloch i Rold og hans nærmeste slægt ... (1947), s. 53
35Aage Brask: Niels Bloch i Rold og hans nærmeste slægt ... (1947), s. 60
36Aage Brask: Niels Bloch i Rold og hans nærmeste slægt ... (1947), s. 63
37Trolovet 6. januar 1681
38Aage Brask: Niels Bloch i Rold og hans nærmeste slægt ... (1947), s. 65
3986 Aar og 5 Dage gl.
40Aage Brask: Niels Bloch i Rold og hans nærmeste slægt ... (1947), s. 68
41Aage Brask: Niels Bloch i Rold og hans nærmeste slægt ... (1947), s. 67
42Aage Brask: Niels Bloch i Rold og hans nærmeste slægt ... (1947), s. 67-68
43Aage Brask: Niels Bloch i Rold og hans nærmeste slægt ... (1947), s. 66
44Aage Brask: Niels Bloch i Rold og hans nærmeste slægt ... (1947), s. 66-67
45Trolovet 13. maj 1688
46Angives født 1630.
47Aage Brask: Niels Bloch i Rold og hans nærmeste slægt ... (1947), s. 70
48Aage Brask: Niels Bloch i Rold og hans nærmeste slægt ... (1947), s. 71
49Aage Brask: Niels Bloch i Rold og hans nærmeste slægt ... (1947), s. 71-72
50Aage Brask: Niels Bloch i Rold og hans nærmeste slægt ... (1947), s. 73
51Aage Brask: Niels Bloch i Rold og hans nærmeste slægt ... (1947), s. 73-74
52Aage Brask: Niels Bloch i Rold og hans nærmeste slægt ... (1947), s. 74-75
53Aage Brask: Niels Bloch i Rold og hans nærmeste slægt ... (1947), s. 75
5455 Aar gl.
55Aage Brask: Niels Bloch i Rold og hans nærmeste slægt ... (1947), s. 68-69
56Aage Brask: Niels Bloch i Rold og hans nærmeste slægt ... (1947), s. 69
5779 Aar gl.
58Aage Brask: Niels Bloch i Rold og hans nærmeste slægt ... (1947), s. 72
59viet af Fætteren Hr. Henrik Sørensen Bloch.
60Aage Brask: Niels Bloch i Rold og hans nærmeste slægt ... (1947), s. 74