© 2001 Simon Ellefsen

Tangen

Opdateret 20 Feb 2003.


Generation 1.

1.0.
Henrik

Børn af Henrik og _____:

2.1.Ole Henriksen, d. 1719
3.1.Giertrud Henriksdatter, d. 1719

Generation 2.

2.1.
Ole Henriksen
Død før 17191.

Børn af Ole Henriksen og _____:

4.2.Peder Olsen (Tangen)
5.2.Ole Olsen, d. 1719
3.1.
Giertrud Henriksdatter
Død omkring 1719.
     Skifte 30 aug. 1719, Trondheim.2: «Avdøde Giertrud Henriksdatter i Vaterland. Arvinger var brorsønnene Peder Olsen Tangen (g. Anne Christina) og avdøde Ole Olsens 3 barn: Birgitte som tjente i huset, tvillingbroren Joen, begge 20 og Inger 14 år i Stjørdal. Gård 120, ialt 262 ÷ 69 rd.».

Gift _____3med

Anders Joensen
Død omkring 1717.
     Søn af Joen Ingebretsen.
     Skifte 21 mai 1717, Trondheim.3: «Avdøde Anders Joensen skruer, Vaterland. Enke Giertrud Henrichsdatter. Arvinger: avdødes faster Gunild Stochens barn: Ingebret Olsen, Stringa; Ingeborg Olsdatter gift st.; Ane Olsdatter, likeså. Farbror avdøde Anders Ingebretsens avdøde datter Karen Andersdatters tre barn i Mostadmarka. Søskenbarn på mors side: 1. kull: Kiersten Olsdatter i Stjørdal; Joen Olsen Kleven; Ane Olsdatter ibd.; avdøde Malene Olsdatters datter Ane Arentzdatter; avdøde Guri Olsdatters sønn Ole Andersen soldat. 2. kull: Ole Olsen Ræmmen; Peder Olsen ibd.; Giertrud Olsdatter; Karen Olsdatter; sal. Marite Olsdatters datter Kiersten. Lagverge Gabriel Drejer. Gård 130 Rd., ialt 157 ÷ 97 Rd.».

Generation 3.

4.2.
Peder Olsen (Tangen)
     Manntall over Trondhjems borgere 1722: «Peder Tangen. Høker. Eget huus og grund. Blev borger 18. dec. 1719».4

Gift _____2med

Anne Christina
5.2.
Ole Olsen
Død før 17195.

Gift _____med

Guren Joensdatter (Johnsdatter)
Død efter 1725.

[Gift 1° med Ole Olsen (d. før 1719); Gift 2° med Ole Pedersen Friskop].

Børn af Ole Olsen og Guren Joensdatter (Johnsdatter):

6.5.Berethe (Birgitte) Olsdatter, f. 1699, d. 1725, Trondhjem ?
7.5.Joen Olsen, f. 1699
8.5.Inger Olsdatter, f. 1704

Generation 4.

6.5.
Berethe (Birgitte) Olsdatter
Født 16996,7.
Død jan. 1725, Trondhjem ?8,9.
     År 1719 tjente hun i huset hos sin fars faster Giertrud Henriksdatter i Trondheim.2
     Skifte 7 feb. 1725, Trondhjem.9: «Hun død for 3 uker siden. Hennes mor Guren Joensdatter, vekter Ole Friskops overlot arven til sine barn Joen Olsen 25 og Inger Olsdatter 21 ved formynder Peder Olsen Tangen. 150 - 100 rd.».

Gift _____med

Haagen Larsen Bye
Født omkring 168310.
Død 15 mar. 1743, Trondhjem, Vor Frue kirke11,12.
     ?? Han er muligvis søn af Lars Haagensen der nevnes som jekteskipper i Trondheim 1714/15, 1722 (i Ihlen, Trondheim). - Iflg. Trondhjems Skifteprotokoll nr. 10 (1725-33) ble der avholdt skifte etter jægtskipper Lars Haagensen i Trondheim. ??13
     Manntall over Trondhjems borgere 1722: «Haagen Larsen inrolleret Matros. Farer med Mathias Ribes Jegt og bruger øltap. Eget huus og grund.»4
     Hadde gård på Vaterland, omtrent i landskapet der Kjøpmannsgata i Trondheim ligger i dag. Han eide sammen med Tøge Didrichsen Sand en liten jekt som gikk langs Trøndelagskysten og til og fra Møre med varer. Så en gang i storm forliste jekta og gikk til bunns sammen med varer som var lastet inn i Kristiansund og skulle til Sr. Johan Mathermand i Trondhjem.14
     Skifte 12 jun. 1743, Trondhjem15,12: «(Haagen Watterland).».

[Gift 1° med Berethe (Birgitte) Olsdatter (1699 - jan. 1725); Gift 2° 1727 med Agnis Olsdatter (omkr. 1688 - 22 mai 1743)].
7.5.
Joen Olsen
Født 169916,6,16,9.
8.5.
Inger Olsdatter
Født omkring 170417,18,9.
     Oppholder sig år 1719 i Stjørdal.2

Kilder og Noter
1Ved søsteren Giertrud Henriksdatters skifte 30. aug. 1719, arver hans sønner Peder Olsen Tangen og Ole Olsen.
2: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXVII (19??), s. 308
3: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXVII (19??), s. 297
4Tore Hermundsson Vigerust (red), Per Reidar Bjørnerud Christiansen, Torkel Rønold Bråthen: Hvem var Hvem 2: Trondhjems borgerskap 1680-1730. Utvalgte kilder. (Oslo 2000), s. 69
5Ved fasteren Giertrud Henriksdatter skifte 20. aug. 1719 arver avdøde Ole Olsens 3 barn: Birgitte, Joen og Inger.
620 år gl. ved farfars søster Giertrud Henriksdatter skifte 30. aug. 1719.
7Tvilling med broren Joen.
8Trolig død i barsel med sit første barn, der også døde.
9Tore Hermundsson Vigerust (red), Per Reidar Bjørnerud Christiansen, Torkel Rønold Bråthen: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXX (1985), s. 82
10Død 60 år gl.
1160 år gl.
12Ingrid Skråmm, Oslo
13Tore Hermundsson Vigerust (red), Per Reidar Bjørnerud Christiansen, Torkel Rønold Bråthen: Hvem var Hvem 2: Trondhjems borgerskap 1680-1730. Utvalgte kilder. (Oslo 2000), s. 65, 77
14Bergljot Bjørkenes: Slekta vår 1996:1 (medlemsblad for Slektshistorisk forening i Harstad), s. 5
15Skifte 12. juni 1743
16Tvilling med søsteren Berthe/Birgitte.
1714 år gl. ved farfars søster Giertrud Henriksdatter skifte 30. aug. 1719.
1821 år gl. ved søsteren Berthe's skifte 7. feb. 1725. Hennes formynder er Peder Olsen Tangen [hennes farbror].