© 2001 Simon Ellefsen

Sylteren i Brønnøy

Opdateret 20 Feb 2003.


Generation 1.

1.0.
Paul Sørensen (Nordhus)
Død 17011.
     Bruker av Nordhus.2
     Ligtale over ham holdt i Brønnøy kirke 1701, død 100 år gammel.2

Børn af Paul Sørensen (Nordhus) og _____:

2.1.Maren Paulsdatter, d. 1695
3.1.Karen Paulsdatter (Nordhus), f. 1657, d. 1711

Generation 2.

2.1.
Maren Paulsdatter
Død omkring 1695.
     Skifte 1695, Nordhus, Brønnøy.3: «Ektefelle Dinnes Tollefsen. Hennes far Paul Søfrensen.».

Gift _____4med

Dinnes Tollefsen
3.1.
Karen Paulsdatter (Nordhus)
Født 16572.
Død 1711, begravet 8 nov. 1711, Brønnøy.5.
     Skifte 13 dec. 1712, Sylteren (Syltren), Brønnøy.6,7: «Enkemann Jens Nielsen. Barn: Niels Jensen; Paul Jensen; Søren Jensen; Marit Jensdatter. Til stede: Lensmann Niels Nielsen, Henrik Paulsen Tilrem, Jul Julsen Vedal. Stort skifte med både gårds- og sjøredskaper.».

Gift 28 okt. 1683, Brønnøy kirke.2 med

Jens Nielsen (Sylteren)
Født 16482.
     Sønn av Niels Sylteren.2
     Bruker av Sylteren gård i Brønnøy.2

Børn af Karen Paulsdatter (Nordhus) og Jens Nielsen (Sylteren):

4.3.Niels Jensen, d. 1761
5.3.Paul Jensen, d. 1766
6.3.Søren Jensen
7.3.Marith Jensdatter

Generation 3.

4.3.
Niels Jensen
Døbt 28 sep. 1684, Brønnøy kirke., Faddere: Paul Nordhus, Erich Schytte, prest til Vega, Christen Skild, Johanne Bredahl, Kirsten Paulsdatter Sylteren.2.
Død 1761, begravet 9 okt. 17618.
     Skifte 25 jul. 1762, Sylteren (Syltren), Brønnøy.9,10,7: «Etter holdmand: Niels Jensen Sylteren, død 77 år og 10 dage gl. Enke: Berith Henriksdatter, 2 sønner og 5 døtre. Barn: Ebbe Nielsen, gift og bor på gården.; Henrik Nielsen, gift og bor på Tofte.; Karen Nielsen, ugift og uforseet.; Maren Nielsdatter, gift med Aren Eriksen Saltkjelmark.; Margrethe Nielsdatter, gift med Johannes Pedersenm Svenøe.; Hilde Nielsdatter, gift med Hermod Tørresen, Torget.; Dorthe Nielsdatter, gift med Niels Jensen her på gården. Stort skifte. Gårds- og sjøredskaper.».

Gift 1713, Brønnøy kirke., Lyst til ekteskap 2. gang 22. jan. 1713 for Niels Jensen Sylteren og Berith Henriksdatter Tilrem.6 med

Berith Henriksdatter
Døbt 1687, Brønnøy kirke., Faddere ikke tatt med [defekt kirkebok].11.
Død omkring 1773.
     Datter af Henrich Paulsen (Bugge) og Maren Jacobsdatter (Tilrem).
     Skifte 14 jun. 1773, Sylteren (Syltren), Brønnøy.7,8: «Arvinger: Ebbe Nielsen (sønn). Henrich Nielsen (sønn). Karen Nielsdatter (datter), 60 år. Maren Nielsdatter (datter), gift med Claus Hansen, Torget. Margrethe Nielsdatter (datter), gift med Johannes Pedersen, Svinøen. Mille Nielsdatter (datter), gift med Michel Olsen, Lund. Dordi Nielsdatter (datter), gift med Niels Jensen, Syltren.».

Børn af Niels Jensen og Berith Henriksdatter:

8.4.Karen Nielsdatter
9.4.Maren Nielsdatter, d. 1717
10.4.Maren Nielsdatter
11.4.Margrethe Nielsdatter
12.4.Ebbe Nielsen (Sylteren), d. 1790
13.4.Hilde Nielsdatter
14.4.Dorethe Nilsdatter (Falk?)
15.4.Henrik Nielsen, d. 1804
5.3.
Paul Jensen
Døbt 11 sep. 1692, Brønnøy kirke., Faddere: Paul Sørensen Nordhus, Ole Iversen Moe, Christen Joensen Sylteren, Kirsten Hansdatter Sylteren, Ane Christensdatter Skild.2.
Død 1766.
     Skifte 8 aug. 17665.
6.3.
Søren Jensen
Døbt 17 apr. 1698, Brønnøy kirke., Faddere: Toer Uttorget, Anders Iversen Sylteren, Peder Skredder, Marith Mossum, Marie Ormøen.5,11.
7.3.
Marith Jensdatter
Døbt 25 aug. 1689, Brønnøy kirke.12,5.

Generation 4.

8.4.
Karen Nielsdatter
Døbt 1714, Brønnøy kirke., Faddere er ikke tatt med [defekt kirkebok ?].6.
9.4.
Maren Nielsdatter
Døbt 1716, Brønnøy kirke., Faddere er ikke tatt med [defekt kirkebok ?].6.
Død 17176.
10.4.
Maren Nielsdatter
Døbt 1718, Brønnøy kirke., Faddere ikke tatt med [defekt kirkebok ?].6.

Gift 1° _____7med

Aren Erichsen
     Er 1762 bosatt på Kiølnes.7

Gift 2° _____7med

Claus Hansen
     Er 1773 bosatt på Torget [i Brønnøy].7
11.4.
Margrethe Nielsdatter
Døbt 1719, Brønnøy kirke., Faddere: Jacob Tilrem, Jul Ormøen, Paul Sylteren, Maren Salhus, Kirsten Sylteren.6.

Gift _____7med

Johannes Pedersen
     Er 1762 og 1773 bosatt på Svinøen.7
12.4.
Ebbe Nielsen (Sylteren)
Døbt 1722, Brønnøy kirke., Faddere: Hr. Jacob Hersleb, Margrethe Tofte, Niels Nielsen Kvalsøen, Anne Rebecca Angell, Ole Eriksen Moe.6.
Død 179010.
     Bosatt på Sylteren i Brønnøy. Etterslekt (10 barn), se Albertine Hauglid, s. 350 ff.
     Skifte 30 jul. 1790, Sylteren, Brønnøy.13.

Gift 2 nov. 1752, Vega kirke.10 med

Anne Christine Clausdatter
Født 172610.
Død efter 179010.
     Om hennes nermeste slekt se Albertine Hauglid, s. 350-351.

Børn af Ebbe Nielsen (Sylteren) og Anne Christine Clausdatter:

16.12.Berith Ebbesdatter
17.12.Claus Ebbesen
18.12.Ingeborg Ebbesdatter, d. 1758
19.12.Niels Ebbesen
20.12.Anne Ebbesdatter
21.12.Else Margrethe Ebbesdatter, d. 1765
22.12.Jacob Ebbesen, d. 1856
23.12.Hermand Ebbesen
24.12.Hermine Ebbesdatter, d. 1771
25.12.Jens Ebbesen, d. 1790
13.4.
Hilde Nielsdatter
Døbt 1724, Brønnøy kirke., Faddere ikke tatt med [defekt kirkebok ?].6.

Gift 1° _____7med

Hermand Tørresen
     Er 1762 bosatt på Torget.7

Gift 2° _____14med

Michel Olsen
     Er 1773 bosatt på Lund i Brønnøy.14
14.4.
Dorethe Nilsdatter (Falk?)
Døbt 1 aug. 1728, Brønnøy kirke., «10. trin.», Faddere ikke tatt med [defekt kirkebpk ?].10.
Begravet 12 nov. 177815,16.
     Skifte 1779, Sylteren (Syltren), Brønnøy.14: «Ektefelle Niels Jensen. Barn: Niels Nielsen, 28 år, tj. Niels Winther, Vevelstad. Jens Nielsen, 22 år. Johan Nielsen, 12 år. Elen Kierstina Nielsdatter, 23 år. Martha Nielsdatter, 17 år.».

Gift _____med

Nils Jenssen
Døbt 18 jun. 1724, Brønnøy kirke., 1. søndag p. trin.16.
Død mai 180417,16.
     Søn af Jens Andersen (Skaaren) og Eli (Elen) Nielsdatter (Skille).
     Bruker av Sylteren, Brønnøy.

[Gift 1° med Dorethe Nilsdatter (Falk?); Gift 2° 14 nov. 1779 med Marit Nilsdatter].

Børn af Dorethe Nilsdatter (Falk?) og Nils Jenssen:

26.14.Niels Nielsen
27.14.Margrethe Nielsdatter, d. 1779
28.14.Elen Kirstina Nielsdatter
29.14.Jens Nilssen Falk, d. 1833
30.14.Marit Nilsdatter Falk, d. 1844
31.14.Dødfødt pikebarn, f. 1763, d. 1763
32.14.Dødfødt guttebarn, f. 1765, d. 1765
33.14._____, f. 1766, d. 1766
34.14.Johan Nilssen Falk, d. 1839
15.4.
Henrik Nielsen
Døbt 1733, Brønnøy kirke., Faddere: Søren Julsen Moe, Kristopher Tofte, Peder Hesleb [Hersleb], Bent [Berit] Marie Bugge, Marie Krågnes.10.
Død 180410.
     Bosatt på Tofte i Brønnøy.10

Gift 27 okt. 1761, Brønnøy kirke.10 med

Margrethe Sivertsdatter (Nordhus)
Født 173010.
Død 180210.

Generation 5.

16.12.
Berith Ebbesdatter
Døbt 1754, Brønnøy kirke., Faddere: Niels Sylteren; Niels Jensen Sylteren; Berith Henriksdatter, Sylteren. (? Hilde Sylteren, Dordi ?)13.
     Er ved farens skifte i 1790 gift med Christen Joensen, Schomo.18
17.12.
Claus Ebbesen
Døbt 26 aug. 1755, Brønnøy kirke., Faddere: Paul Jensen Sylteren; Henrik Jensen Sylteren; Dordi Nielsdatter Sylteren; C. Glad.13.
     Er ved skiftet etter faren i 1790 gift og bosatt på Eidem i Vega.18
     Etterslekt se Albertine Hauglids bok.
18.12.
Ingeborg Ebbesdatter
Døbt 1758, Brønnøy kirke.13.
Død 175813.
19.12.
Niels Ebbesen
Døbt 1760, Brønnøy kirke.13.
     Er ved faderens skifte 1790 gift og bor på Lund i Nord-Sømna, Brønnøy.18
20.12.
Anne Ebbesdatter
Døbt 1762, Brønnøy kirke.13.
     Er ved farens skifte 1790 gift med Joen Joensen, Sylteren.18
21.12.
Else Margrethe Ebbesdatter
Døbt 1764, Brønnøy kirke., Faddere: Jens Paulsen, Sylteren; Ole Knudsen Horn; fru Aarselle Hersleb Brønnø; Margrethe Hersleb Brønnø; Margrethe Nielsdatter Brønnø.13.
Død 176513.
22.12.
Jacob Ebbesen
Døbt 1766, Brønnøy kirke., Faddere: Dines Schaarn; Anne Johanne Schaarn; Jon Nielsen Ounet; Kirsten Sjursdatter Ounet; Christen Sjursen Skild.13.
Død 17 nov. 185619, begravet 23 nov. 1856, Vega.19.
     Jacob Ebbesen, Vika, nøt stor anseelse i Vega. Han ble valgt som medlem av bygdekommisjonen i flere perioder, og deltok i kommunens styre og stell, og var med og preget utviklingen både på det åndelige og kulturelle område.20
     I 1814 ble Jacob Ebbesen, Vika, i Vega kirke den 16. oktober enstemmig valgt som valgmann fra Vega til valgmanns-møtet i Bodø hvor valgmennene fra Helgeland Fogderi skulle møtes for å velge menn fra fogderiet til Norges første Storting.19

Gift 1789, Vika, Vega., Vega kirkebok 1789, 7. søndag etter Trefoldighet. Ekteviet: Ungkarl Jacob Ebbesen, Vika av Sylteren, Brønnøy med enken Ingeborg Anna Sorges. Bryllupet stod på Vika.21 med

Ingeborg Anna Alexandersdatter Sorges
Døbt 3 jan. 1753, Alstahaug kirke., Faddere: Erich Spore (capellan), senere den første sogneprest til Lurøy; Erich Hammond (til Søvik gård, handelsmann); Else Knudsdatter Jæger; Raghild Isachsdatter Stocka (hun var datter av Isach And, kjøpmann på Karvestrand, Stocka).22.
Begravet 1840, Vega.23.
     Datter af Alexander Sorges og Maria Anna (Marianne) Larsdatter.
     Konfirmert i Alstahaug kirke 7. trin. 1771.24
     Hun kom i ung alder i huset hos Peder Nicolaisen Greger, handelsmann på Rørøy i Vega.24

[Gift 1° 6 jan. 1780 med Paul Paulsen (d. 1789); Gift 2° 1789 med Jacob Ebbesen (d. 17 nov. 1856)].

Børn af Jacob Ebbesen og Ingeborg Anna Alexandersdatter Sorges:

35.22.Paul Andreas Jacobsen
23.12.
Hermand Ebbesen
Døbt 1768, Brønnøy kirke., Faddere: Niels Grønbech, Skomo; Erik Olsen Mossum; Jacob Nielsen Moe; Margrethe Sørensdatter Julsen Moe; Sara Johansdatter Sylteren.13.
     Tjener 1790 [farens skifte] hos Joen Joensen, Sylteren [gift med Hermans søster Anne].13
24.12.
Hermine Ebbesdatter
Døbt 1770, Brønnøy kirke.13.
Død 177113.
25.12.
Jens Ebbesen
Døbt 1771, Brønnøy kirke.13.
Død før 1790.
     Han er ikke nevnt i skiftet etter faren i 1790.
26.14.
Niels Nielsen
Døbt 1750, Brønnøy kirke., «dom. cant.»16.
     Er 1779 i tjeneste hos Niels Winther i Vevelstad.14
27.14.
Margrethe Nielsdatter
Døbt 18 mai 1753, Brønnøy kirke.16.
Død før 1779.
     Hun er ikke nevnt i moren skifte 1779.14
28.14.
Elen Kirstina Nielsdatter
Døbt 1755, Faddere: Jon Christensen Skille, Marite Jensdatter Hass, Christen Christensen Skille.25,16.
29.14.
Jens Nilssen Falk
Døbt 25 dec. 1757, Brønnøy kirke., Faddere: skipper Søren Juulsen Dahl, Mo, og kone, hennes søster Margrethe, gift med Niels Henrichsen Bugge på Mo.26,16.
Død 183327.
     Ibestad, Ibestad.27
     Innflyttet til Astafjord fra Helgeland, Nordland.28

Gift 178427 med

Margrete Olsdatter
Født 1749, Grov, Skånland.27.
     Datter af Ole Hanssen og Johanna Anfinnsdatter Røgh.

[Gift 1° 1769 med Søren Mikkelsen Hass (1736 - 1783); Gift 2° 1784 med Jens Nilssen Falk (d. 1833)].
30.14.
Marit Nilsdatter Falk
Døbt 16 okt. 1760, Brønnøy kirke.16.
Død 184427.
     Denne datter nevnes ikke ved moderens skifte 1779, derimod nevnes en datter Martha 17 år gl - men det må vel være samme person. Alle de andre børns aldre passer i skiftet, 17 er kanskje tydet forkert og skulle istedet være 19.
     Innflyttet til Astafjord fra Brønnøy, Nordland.29

Gift 1° 179027 med

Ole Henriksen
Født 176327.
Død 179827.
     Søn af Henrik Olsen og Else Johnsdatter.
     Åndervåg, Ibestad.27

Gift 2° 179927 med

Erik Nilssen
Født 175827.
Død 183427.
     Åndervåg, Ibestad.27

Børn af Marit Nilsdatter Falk og Ole Henriksen:

36.30.Else Helena Olsdatter, f. 1794, d. 1794
37.30.Henrik Olsen, f. 1796, Ibestad., d. 1859
38.30.Ole Henrik Olsen, f. 1799, d. 1799

Børn af Marit Nilsdatter Falk og Erik Nilssen:

39.30.Bergitta Eriksdatter, f. 1801, Ibestad.
40.30.Nikolina Maria Eriksdatter, f. 1802, Ibestad., d. 1838, Ibestad.
31.14.
Dødfødt pikebarn
Født okt. 176316.
Død okt. 1763.
32.14.
Dødfødt guttebarn
Født feb. 176516.
Død feb. 1765.
33.14.
___________
Født 176616.
Død 1766.
34.14.
Johan Nilssen Falk
Døbt mai 1767, Brønnøy kirke.16.
Død 183927.
     Åndervåg, Ibestad.27
     Johan Nilsen Falch var fra Tjøtta på Helgeland, f. ca. 1768, bror til Jens Nilsen Falch, Ibestad og Marithe, g. i Aandervåg, og Dorith Nilsdtr. Falch på Øvre Selseth.30
     Innflyttet til Astafjord fra Helgeland, Nordland.28

Gift 30 nov. 179431,30 med

Berit Jørgensdatter
Født 1768, Rotvik, Salangen.27.
Død 183627.
     Datter af Jørgen Johnsen og Berit Kirstina Reinholtsdatter.

Børn af Johan Nilssen Falk og Berit Jørgensdatter:

41.34.Helena Johansdatter Falk, f. 1794, Ibestad.
42.34.Dortea Johansdatter Falk, f. 1796, Grov, d. 1865
43.34.Olea Henrikka Johansdatter Falk, f. 1799, Grov, d. 1839
44.34.Johanna Margrete Johansdatter Falk, f. 1801, Grov, d. 1801
45.34.Johanna Margrete Johansdatter Falk, f. 1802, Grov, d. 1803
46.34.Else Bergitta Johansdatter Falk, f. 1807, Ibestad., d. 1875

Generation 6.

35.22.
Paul Andreas Jacobsen
Døbt 13 mai 1790, Kristihimmelfartsdag. Faddere: Stedets prest Didrik Haslop; Morten Sommer, Vika; Isach Willumsen; Jomfru Anna Margrethe Brodtkorb, Tjøtta; Jomfru Cathrine Lund; Peternelle Michelsdatter Vegstein.21.
     Konfirmert 1807 (Vega kirkebok).23
     Bosatt på Nergård, Vika i Vega.23

Gift 23 jul. 1815, Vega., Trolovet og viet 14. søndag etter Trefoldighet. Ungkarl Paul Andreas Jacobsen, Vika med Anne Dorthea Arntsdatter Eidem. Forlovere: Jacob Ebbesen, Vika og Dines Eriksen Schytte, Eidem.32,23 med

Anne Dorthea Arntsdatter
Født 178423.
     Datter af Arnt Olsen og Marith Jensdatter.
     Etterslekt, 6 barn, se Albertine Hauglids bok.
36.30.
Else Helena Olsdatter
Født 179427.
Død 179427.
37.30.
Henrik Olsen
Født 1796, Åndervåg, Ibestad.27.
Død 185927.
     Åndervåg, Ibestad. Etterslekt, se Astafjord bygdebok.

Gift 182327 med

Dortea Johansdatter Falk
Født 1796, Grov27.
Død 186527.
     Datter af Johan Nilssen Falk og Berit Jørgensdatter.
38.30.
Ole Henrik Olsen
Født 179927.
Død 179927.
39.30.
Bergitta Eriksdatter
Født 1801, Åndervåg, Ibestad.27.

Gift 182427 med

Rasmus Berg Bårdsen
Født 1798, Brøstad, Dyrøy.33.
     Finnland, Dyrøy.33
40.30.
Nikolina Maria Eriksdatter
Født 1802, Åndervåg, Ibestad.27.
Død 21 mar. 1838, Åndervåg, Ibestad.34.

Gift 9 aug. 1829, Åndervåg, Ibestad34 med

Ole Andreas Strøm
Født 1797, Innigarden på Strømfors i Hemnes, Nordland.35, døbt 19 mar. 1797, Hemnes, Nordland., 3. søndag i faste..
Død 19 mai 186834, begravet 1 jun. 186834.
     Søn af Anders Israelsen og Else Larsdatter.
     Antagelig på foranledning af sin morbror Christen Larssen flyttet han nordpå til Astafjord.
     Gårdbruker på Dybvik i Astafjord. Antok antagelig navnet Strøm efter sit fødested, Strømfors i Hemnes.
     Om Ol'Strøm er det å fortelle at da han kom nordover, gikk det rykte om at han skulle ha vært i slåsskamp med en helgelender og at han trodde at han hadde slått han ihel. Han bar derfor det han hadde av jordgods i sin fembøring og stakk til havs. Han segla utenskjærs og kom inn Vågsfjorden. Han tok land på Andørja mellom Jektevika og Årbostad i Mjøsundet.34
     Sommeren 1867 døde Iverina, og fra da av gikk det fort tilbake med Ol'Strøm. Sommeren 1868 hadde han forvillet seg ned på Klubben i en forrykende synnavindskuling. Hvorledes det hendte er det ingen som vet, men klompan hans sto igjen på Klubben, og han var borte; det var åpenbart at havet hadde tatt han. På Årbostad bodde en mann som hette Otte Jørnsa [Otto Jørgensen], der hadde en vedteig nær jektevika. Han og en nabo rodde dit for å hente ved. De så et lik i fjæra. Det var Ol'Strøm. Han hadde rekt dit hvor han landa med fembøringen for mange år siden.34
     Overtrua var stor den gang, og ingen måtte nærme seg et lik den gang uten først å stålsette liket, det vil si, å kaste stål over liket. Otte Jørnsa tok derfor øksa med seg, og da han kom på passe hold, kasta han den. Kastet var for kort, øksa traff han Ol'Strøm i kne, og det ble merke etter øksa.34
     Ut på høsten var Otte i fjæra for å bre tran. Han hadde levra opp i et stort jernkar og la varme under. Det tok lang tid å dampe opp trana, så han Otte gikk og la seg under seglet i båten. Da så han en båt komme roende. Det var to kjerringer, og de la åt i støa hans. Da de gikk på land, hadde den ene ei øks med seg. De gikk rett opp til båten, trakk seilet til side og ho med øksa hogg han Otte i kne. Om det ble noe merke etter den øksa veit jeg [Arthur Elvenes] ikke, men en ting er sikkert: Otte var halt på en fot resten av livet. Det var en alminnelig mening den gang at det var begge konene til Ol'Strøm som hadde vært og hevnet seg for øksekastet.34

[Gift 1° 9 aug. 1829 med Nikolina Maria Eriksdatter (1802 - 21 mar. 1838); Gift 2° 23 okt. 1839 med Iverina Antonetta Ellevsdatter (1805 - 28 jun. 1867)].

Børn af Nikolina Maria Eriksdatter og Ole Andreas Strøm:

47.40.Else Maria Strøm, f. 1829, Ibestad, d. 1890, Skånland ?
48.40.Erik Andreas Strøm, f. 1832, Ibestad, d. 1914, Skånland ?
41.34.
Helena Johansdatter Falk
Født 1794, Åndervåg, Ibestad.27.

Gift 182627 med

Klaus Nikolai Hanssen
Født 180127.
Død 185927.
     Åndervåg, Ibestad. Etterslekt, se Astafjord bygdebok.27
42.34.
Dortea Johansdatter Falk
Født 1796, Grov27.
Død 186527.

Gift 182327 med

Henrik Olsen
Født 1796, Åndervåg, Ibestad.27.
Død 185927.
     Søn af Ole Henriksen og Marit Nilsdatter Falk.
     Åndervåg, Ibestad. Etterslekt, se Astafjord bygdebok.
43.34.
Olea Henrikka Johansdatter Falk
Født 1799, Grov27.
Død 183927.

Gift 182127 med

Hans Pedersen
Født 179827.
Død 184327.
     Søn af Peder Jenssen og Karen Paulsdatter.
     Fornes, Skånland. Etterslekt, se Astafjord bygdebok.
44.34.
Johanna Margrete Johansdatter Falk
Født 1801, Grov27.
Død 180127.
45.34.
Johanna Margrete Johansdatter Falk
Født 1802, Grov27.
Død 180327.
46.34.
Else Bergitta Johansdatter Falk
Født 1807, Åndervåg, Ibestad.27.
Død 187527.

Gift 1° 182727 med

Nils Elias Tomassen
Født 180127.
Død 183327.
     Søn af Tomas Nilssen og Tora Esaiasdatter.
     Å, Ibestad.27

Gift 2° 183527 med

Kristian Johnsen
Født 1812, Rotvik, Salangen.27.
Død 183827.
     Søn af John Jørgensen og Øllegård Johnsdatter.
     Åndervåg, Ibestad.27

Utenfor ekteskap med

Mikkel Johannessen
Født 1802, Årstein, Gratangen.27.
Død 186527.

Gift 3° 183927 med

Daniel Andreas Danielsen
Født 1807, Grøtland.27.
Død 186927.
     Søn af Daniel Brynnildsen og Pernille Olsdatter.
     Åkenes, Gratangen.27
     Åndervåg, Ibestad.27
     Etterslekt, se Astafjord bygdebok.

[Gift 1° 1831 med Berit Malena Hansdatter (1799 - 1838); Gift 2° 1839 med Else Bergitta Johansdatter Falk (1807 - 1875)].

Børn af Else Bergitta Johansdatter Falk og Nils Elias Tomassen:

49.46.Torgarina Nilsdatter, f. 1827, Ibestad., d. 1904
50.46.Tomas Nilssen, f. 1829, Ibestad., d. 1902
51.46.Johan Falk Nilssen, f. 1831, Ibestad., d. 1913

Børn af Else Bergitta Johansdatter Falk og Mikkel Johannessen:

52.46.Kristian Mikkelsen, f. 1839

Generation 7.

47.40.
Else Maria Strøm
Født 1829, Åndervåg, Ibestad27.
Død 1890, Djupvik, Skånland ?27.

Gift 1° 1859, Djupvik, Skånland27 med

Eilert Kristian Korneliussen
Født 1834, Åndervåg, Ibestad27.
Død 1863, Djupvik, Skånland ?27.

Gift 2° 186427 med

Kornelius Hanssen
Født 1825, Djupvik, Skånland.27.
Død 189827.
     Djupvik, Skånland.

Børn af Else Maria Strøm og Eilert Kristian Korneliussen:

53.47.Nikolina Maria Eilertsdatter, f. 1859, Skånland
54.47.Karolina Maria Eilertsdatter, f. 1861, Skånland, d. 1928, Lavangen ?

Børn af Else Maria Strøm og Kornelius Hanssen:

55.47.Eilert Kristian Kornelius Korneliussen, f. 1865, Skånland., d. 1890
56.47.Anne Marta Korneliusdatter, f. 1865, Skånland.
57.47.Hans Eberg Korneliussen, f. 1867, Skånland.
58.47.Anna Emilia Korneliusdatter, f. 1870, Skånland., d. 1870
48.40.
Erik Andreas Strøm
Født 1832, Åndervåg, Ibestad27.
Død 1914, Djupvik, Skånland ?27.

Gift 1859, Djupvik, Skånland27 med

Karen Malena Hansdatter
Født 1828, Djupvik, Skånland ?27.
Død 1909, Djupvik, Skånland ?27.

Børn af Erik Andreas Strøm og Karen Malena Hansdatter:

59.48.Ole Nikolai Bendik Eriksen, f. 1860, Skånland
60.48.Hans Martin, f. 1862, Skånland, d. 1862, Skånland
61.48.Anna Sofia Eriksdatter, f. 1864, Skånland
62.48.Hartvig Kristian Eriksen, f. 1872, Skånland
49.46.
Torgarina Nilsdatter
Født 1827, Indre Å, Ibestad.27.
Død 190427.

Gift 185527 med

Kristoffer Baltsersen
Født 182927.
Død 191327.
     Dyrstad, Ibestad. Etterslekt, se Astafjord bygdebok.
50.46.
Tomas Nilssen
Født 1829, Indre Å, Ibestad.27.
Død 190227.
     Bolla, Ibestad. Etterslekt, se Astafjord bygdebok.27

Gift 185627 med

Esaianna Reinholtsdatter
Født 1828, Å, Ibestad.27.
Død 188827.
51.46.
Johan Falk Nilssen
Født 1831, Indre Å, Ibestad.27.
Død 191327.
     Dyrstad, Ibestad. Etterslekt, se Astafjord bygdebok.

Gift 186427 med

Martina Nikolaisdatter
Født 184327.
Død 190827.
52.46.
Kristian Mikkelsen
Født 183927.
     Langhamn, Dyrøy.27

Gift 186627 med

Perolina Berteusdatter
Født 184427.

Generation 8.

53.47.
Nikolina Maria Eilertsdatter
Født 1859, Djupvik, Skånland27.

Gift 1894, Djupvik, Skånland27 med

Anton Martin Ellevsen
Født 1863, Djupvik, Skånland27.

Børn af Nikolina Maria Eilertsdatter og Anton Martin Ellevsen:

63.53.Einar, f. 1896, Skånland
64.53.Alvilde Marie, f. 1899, Skånland, d. 1920, Skånland
65.53.Ellef Olai, f. 1902, Skånland
54.47.
Karolina Maria Eilertsdatter
Født 1861, Djupvik, Skånland27.
Død 1928, Soløy, Lavangen ?27.
27

Gift 1887, Soløy, Lavangen27 med

Hans Johan Hanssen
Født 1858, Bekkeli, Salangen27.

Børn af Karolina Maria Eilertsdatter og Hans Johan Hanssen:

66.54.Engvarda Maria, f. 1887, Skånland
67.54.Olaf Andreas, f. 1889, Lavangen
68.54.Harald Kristian, f. 1890, Lavangen, d. 1897, Lavangen ?
69.54.Johanna Kristine, f. 1893, Lavangen, d. 1912, Lavangen ?
70.54.Alma Hartvida Konstanse, f. 1897, Lavangen
55.47.
Eilert Kristian Kornelius Korneliussen
Født 1865, Djupvik, Skånland.27.
Død 189027.
56.47.
Anne Marta Korneliusdatter
Født 1865, Djupvik, Skånland.27.

Utenfor ekteskap med

Rafael Andreas Har Magnussen
Født 185127.

Gift 1° 190927 med

Jørgen Andreas Larssen
Født 1849, Dverberg, Nordland.27.
Død 192227.
     Renså, Skånland. Dverberg i Nordland.

[Gift 1° 1883 med Johanna Dortea Ingebrigtsdatter (1844 - 1907); Gift 2° 1909 med Anne Marta Korneliusdatter (f. 1865)].

Børn af Anne Marta Korneliusdatter og Rafael Andreas Har Magnussen:

71.56.Nils Ingvald Steinbakken, f. 1900
57.47.
Hans Eberg Korneliussen
Født 1867, Djupvik, Skånland.27.
     Renså, Skånland.

Gift 189527 med

Rebekka Marselia Danielsdatter
Født 1864, Renså, Skånland.27.

Børn af Hans Eberg Korneliussen og Rebekka Marselia Danielsdatter:

72.57.Else Marie Hansdatter, f. 1896, Skånland., d. 1897
73.57.Einar Edvin Hanssen, f. 1898, Skånland.
74.57.Nenny Alise Hanssen, f. 1900, Skånland.
75.57.Gudrun Kathea Hanssen, f. 1902, Skånland.
76.57.Dankert Kristian Hanssen, f. 1905, Skånland.
77.57.Ragnhild Olufa Hanssen, f. 1908, Skånland.
58.47.
Anna Emilia Korneliusdatter
Født 1870, Djupvik, Skånland.27.
Død 187027.
59.48.
Ole Nikolai Bendik Eriksen
Født 1860, Djupvik, Skånland27.

Gift 1893, Djupvik, Skånland27 med

Indianna Iversdatter
Født 1866, Annamo, Skånland27.

Børn af Ole Nikolai Bendik Eriksen og Indianna Iversdatter:

78.59.Elida Karlotte Eriksen, f. 1895, Skånland
79.59.Nakor Idal Ranbæk Eriksen, f. 1897, Skånland
80.59.Nikoline, f. 1900, Skånland
81.59.Iver Nikolai, f. 1906, d. 1907
60.48.
Hans Martin
Født 1862, Djupvik, Skånland27.
Død 1862, Djupvik, Skånland27.
61.48.
Anna Sofia Eriksdatter
Født 1864, Djupvik, Skånland27.

Gift 1894, Djupvik, Skånland27 med

Erik Andreas Martin Hanssen
Født 1863, Myrlandshaugen, Gratangen27.
Død 1896, Djupvik, Skånland ?27.

Børn af Anna Sofia Eriksdatter og Erik Andreas Martin Hanssen:

82.61.Ehard Alfred Marinius, f. 1896, Skånland, d. 1918, Skånland ?
62.48.
Hartvig Kristian Eriksen
Født 1872, Djupvik, Skånland27.

Gift 1904, Djupvik, Skånland27 med

Amalie Marie Jenssen
Født 1878, Hillesøy, TR27.

Børn af Hartvig Kristian Eriksen og Amalie Marie Jenssen:

83.62.Magnhild Sigrun Jørgine, f. 1905, Skånland, d. 1906, Skånland ?
84.62.Arthur Alfred Kornelius, f. 1907, Skånland
85.62.Hjalmar Sigfrid Kristian, f. 1909, Skånland
86.62.Klara Margot Oliva, f. 1912, Skånland
87.62.Hartløv Marian Edvin, f. 1916, Skånland
88.62.Magnus Ehard Alvin, f. 1921, Skånland

Generation 9.

63.53.
Einar
Født 1896, Djupvik, Skånland27.
64.53.
Alvilde Marie
Født 1899, Djupvik, Skånland27.
Død 1920, Djupvik, Skånland27.
65.53.
Ellef Olai
Født 1902, Djupvik, Skånland27.
66.54.
Engvarda Maria
Født 1887, Djupvik, Skånland27.
67.54.
Olaf Andreas
Født 1889, Lia, Lavangen27.
68.54.
Harald Kristian
Født 1890, Lia, Lavangen27.
Død 1897, Soløy, Lavangen ?27.
69.54.
Johanna Kristine
Født 1893, Lia, Lavangen27.
Død 1912, Soløy, Lavangen ?27.
70.54.
Alma Hartvida Konstanse
Født 1897, Soløy, Lavangen27.
71.56.
Nils Ingvald Steinbakken
Født 190027.
72.57.
Else Marie Hansdatter
Født 1896, Renså, Skånland.27.
Død 189727.
73.57.
Einar Edvin Hanssen
Født 1898, Renså, Skånland.27.
74.57.
Nenny Alise Hanssen
Født 1900, Renså, Skånland.27.
75.57.
Gudrun Kathea Hanssen
Født 1902, Renså, Skånland.27.

Gift 192827 med

Konrad Berg Martinsen
Født 1904, Hamnvik, Ibestad.27.
     Hamnvik, Ibestad.

Børn af Gudrun Kathea Hanssen og Konrad Berg Martinsen:

89.75.Svanhild Marie Martinsen, f. 1929, Ibestad.
76.57.
Dankert Kristian Hanssen
Født 1905, Renså, Skånland.27.
77.57.
Ragnhild Olufa Hanssen
Født 1908, Renså, Skånland.27.

Gift 192927 med

Odd Barlien Olsen
Født 190227.
     Hamnvik, Ibestad.

Børn af Ragnhild Olufa Hanssen og Odd Barlien Olsen:

90.77.Ragnhild Marie Barlien, f. 1930, Ibestad.
78.59.
Elida Karlotte Eriksen
Født 1895, Djupvik, Skånland27.

Gift 1917, Djupvik, Skånland27 med

Johannes Imanuel Jakobsen
Født 1884, Trondenes27.

Børn af Elida Karlotte Eriksen og Johannes Imanuel Jakobsen:

91.78.Aslaug, f. Skånland
92.78.Nikoline Emelie Charlotte, f. 1916, Skånland
79.59.
Nakor Idal Ranbæk Eriksen
Født 1897, Djupvik, Skånland27.

Gift 1922, Djupvik, Skånland27 med

Johanna Margrete Mattiassen
Født 190027.

Børn af Nakor Idal Ranbæk Eriksen og Johanna Margrete Mattiassen:

93.79.Martin Tonning
94.79.Nygren Imanuel, f. 1923, Skånland
80.59.
Nikoline
Født 1900, Djupvik, Skånland27.
81.59.
Iver Nikolai
Født 190627.
Død 190727.
82.61.
Ehard Alfred Marinius
Født 1896, Djupvik, Skånland27.
Død 1918, Djupvik, Skånland ?27.
83.62.
Magnhild Sigrun Jørgine
Født 1905, Djupvik, Skånland27.
Død 1906, Djupvik, Skånland ?27.
84.62.
Arthur Alfred Kornelius
Født 1907, Djupvik, Skånland27.
85.62.
Hjalmar Sigfrid Kristian
Født 1909, Djupvik, Skånland27.
86.62.
Klara Margot Oliva
Født 1912, Djupvik, Skånland27.
87.62.
Hartløv Marian Edvin
Født 1916, Djupvik, Skånland27.
88.62.
Magnus Ehard Alvin
Født 1921, Djupvik, Skånland27.

Generation 10.

89.75.
Svanhild Marie Martinsen
Født 1929, Hamnvik, Ibestad.27.
90.77.
Ragnhild Marie Barlien
Født 1930, Hamnvik, Ibestad.27.
91.78.
Aslaug
Født _____, Djupvik, Skånland27.
92.78.
Nikoline Emelie Charlotte
Født 1916, Djupvik, Skånland27.
93.79.
Martin Tonning
94.79.
Nygren Imanuel
Født 1923, Djupvik, Skånland27.

Kilder og Noter
1Endnu i live ved datteren Marens skifte 1695.
2Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 348
3Svein Edvardsen: Skifter fra Brønnøy (Nord og Sørsem) 1686/1780., s. 55
4Svein Edvardsen: Skifter fra Brønnøy (Nord og Sørsem) 1686/1780., s. Brønnøy:55
5Svein Edvardsen: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XII (1949-50), s. 257
6Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 349
7Svein Edvardsen: Skifter fra Brønnøy (Nord og Sørsem) 1686/1780., s. 88
8Svein Edvardsen: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XII (1949-50), s. 252
9NST 12 (1950), s. 252, har datoen 15. juli 1762.
10Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 350
11Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 347
12Albertine Hauglid skriver at hun er døpt år 1701 i Brønnøy kirke.
13Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 352
14Svein Edvardsen: Skifter fra Brønnøy (Nord og Sørsem) 1686/1780., s. 89
15«kast. jord p: Dorthea Nielsdatter Syltern, sotdød in Nov., 45 aar gl.»
16Arnstein Rønnings hjemmeside om Falk i Ibestad (http://home.c2i.net/arnsteins/Falk.htm).
17«94 aar - vært lenge sengeliggende».
18Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 353
19Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 363
20Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 362-363
21Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 361
22Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 359
23Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 362
24Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 360
25Søndag etter påske.
261. juledag.
27Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-
28Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. II:630
29Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. II:628
30Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. II:391
31copulert ungkar Johan Nilsen Falch, Aandervåg, og pige Birgitha Jørgensdatter, ibidem.
32Ifl. mine opslag skal 14. s.e.Tref. være 27 aug. ikke 23. juli.
33Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:239
34Arthur Elvenes: Slekta vår 2001:3 (medlemsblad for Slektshistorisk forening i Harstad), s. 6
35Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992)