© 2001 Simon Ellefsen

Svein Saugmester

Opdateret 27 Feb 2005.


Generation 1.

1.0.
Svein «Saugmester»
     «Antakelig fra Bergen». Bosatt på Magisås, Salangen i Astafjord. Etter tradisjonen på Nord-Rollnes skulle Svein være forvist til Senja fogderi fra Vestlandet. (I den danske konges tjeneste som skatteopkræver i Bergen ?).
     Svend er ikke nævnt i mandtallet for Astafjord år 1666.

Gift _____med

_____

Børn af Svein «Saugmester» og _____:

2.1.Tørris Svendsen, f. omkr. 1651
3.1.Arent (Arne) Svendsen, f. omkr. 1656
4.1.Anders Svendsen, f. omkr. 1660
5.1.Nils Svendsen, f. 1663

Generation 2.

2.1.
Tørris Svendsen
Født omkring 16511.
     Oppsitter på Medby, Salangen i Astafjord.
     År 1701 er «Thöritz Súendß:», 50 år gl., «noget bedre behiulpen end de forige», bruker av Medby, Salangen med sønnene Niels, 14 år, Ole, 10 år og Svend 5 år.2

Børn af Tørris Svendsen og _____:

6.2.Elen Tørrisdatter, f. 1685, Salangen., d. 1765
7.2.Nils Tørrissen, f. omkr. 1687, Salangen., d. 1775
8.2.Malena Tørrisdatter, f. 1690, Salangen., d. 1770
9.2.Ole Tørrissen, f. omkr. 1691
10.2.Svend Tørrissen, f. omkr. 1696, Salangen., d. 1784
11.2.Berit Tørrisdatter, f. 1697, Salangen., d. 1777

Børn af Tørris Svendsen og _____:

12.2.Jørgen Tørrisen, f. 1709, d. 1781
3.1.
Arent (Arne) Svendsen
Født omkring 16563,4.
     Hilmar Eriksen skriver at han visstnok var sønn av Svein saugmester fra Vestlanden. Se Salangen bygdebok, s. 545. Ifølge Tore Meyer i Astafjord Bygdebok er hans foreldre ukendte.4
     År 1701 er «Arne Súendß:», 45 år, bruker av Laberg, Salangen med sønnene Svend, 15 år og Hans 8 år.2
     Skifte 1730-1738, Laberget, Astafjord Tinglag.5protokollnr. 138, folio 91b..

Gift _____med

Marit Hansdatter
     Ifølge Hilmar Eriksen var Maria en datter av «Hans Schancke på Selnes» og henviser til Salangen bygdebok, s. 545-546.6

Børn af Arent (Arne) Svendsen og Marit Hansdatter:

13.3.Dorte Arnesdatter
14.3.Anne Arnesdatter, f. _____
15.3.Svend Arnesen, f. omkr. 1686, Salangen., d. 1747
16.3.Hans Arnesen, f. omkr. 1693, Salangen., d. 1767
4.1.
Anders Svendsen
Født omkring 16607.
     År 1701 er «Anderß Súendßen», 41 år gl., «iche af Sÿnderlig vilkor eller tilstand», bruker på Salangerdal, Salangen. Ingen sønner nævnt.2

Børn af Anders Svendsen og _____:

17.4.Anne Andersdatter, f. 1715, d. 1790
5.1.
Nils Svendsen
Født 16638,9.
     Rotvik, Salangen.9
     År 1701 er «Nielß Súendßen», 38 år gl. «noget bedre end nest forige» og bruker av Rotvik, Salangen med sønnen Niels, 3 år og drengen Christopher Joensen, 2 år, fra Bergen.2
     Avdøde lektor H. Aarbostad har nevnt at Sven Saugmester muligens hadde en fjerde sønn: Niels Svendsen, Rotvik. Ifølge Tore Meyer i Astafjord Bygdebok er hans foreldre ukendte.10

Gift _____9med

Golla Nilsdatter
Født 16659.
Død 17089.
     Skifte 1706-1712, Rotvik, Astafjord.5protokollnr. 5, folio 125..

Børn af Nils Svendsen og Golla Nilsdatter:

18.5.Nils Nilssen, f. 1698, Salangen., d. 1769
19.5.Marit Nilsdatter, f. 1699, Salangen., d. 1772
20.5.Svend Nilssen, f. 1701, d. 1769
21.5.Berit Nilsdatter, f. 1704, Salangen., d. 1790

Generation 3.

6.2.
Elen Tørrisdatter
Født 1685, Medby, Salangen.9.
Død 17659.
7.2.
Nils Tørrissen
Født omkring 1687, Medby, Salangen.11,9.
Død 17759.
     Sommarsetet, Salangen.9

Gift 1° omkring 171812 med

Benedigte Henriksdatter
Død 17339.

Gift 2° omkring 17369 med

Maren Olsdatter
Født 17149.
Død 17739.

Børn af Nils Tørrissen og Benedigte Henriksdatter:

22.7.Ole Nilssen, f. 1717, Salangen., d. 1787
23.7.Synnøve Nilsdatter, f. 1722, Salangen., d. 1803
24.7.Maren Nilsdatter, f. 1724, Salangen., d. 1810

Børn af Nils Tørrissen og Maren Olsdatter:

25.7.Berit Nilsdatter, f. 1735, Salangen., d. 1800
26.7.Tørris Nilssen, f. 1741, Salangen., d. 1811
27.7.Ole Nilssen, f. 1746, Salangen., d. 1811
28.7.Karen Nilsdatter, f. 1752, Salangen., d. 1836
8.2.
Malena Tørrisdatter
Født 1690, Medby, Salangen.9.
Død 17709.

Gift 1° _____med

Henrik Jenssen
Født omkring 1690, Gamvik, Lavangen, Astafjord, Troms13.
Død 17669.
     Søn af Jens Anderssen og Synnøve Olsdatter.
     Skifte 1767-1776, Meby, Astafjord Tinglag.5protokollnr. 142, folio 279 & 281..

Gift 2° _____9med

Guldbrand

Børn af Malena Tørrisdatter og Henrik Jenssen:

29.8.Ole Henriksen, f. _____, d. 1743
30.8.Tørris Henriksen, f. 1716, Salangen., d. 1756
31.8.Henrik Henriksen, f. 1725, Salangen., d. 1780
32.8.Nils Henriksen, f. 1726, Salangen., d. 1781
9.2.
Ole Tørrissen
Født omkring 169114.
10.2.
Svend Tørrissen
Født omkring 1696, Medby, Salangen.15,9.
Død 17849.
     Innergård, Salangen.9
     Skifte 1785-1789, Innergård, Astafjord Tinglag.5protokollnr. 144, folio 84b..

Gift 172816 med

Tora Kristensdatter
Født 16969.
Død 17829.
     Skifte 1776-1785, Innergård, Astafjord Tinglag.5protokollnr. 143, folio 240..

Børn af Svend Tørrissen og Tora Kristensdatter:

33.10.Tørris Svendsen, f. 1726, Salangen., d. 1803
34.10.Ole Svendsen, f. 1730, Salangen., d. 1816
35.10.Kristen Svendsen, f. 1730, Salangen., d. 1788
36.10.Anna Marie Svendsdatter, f. 1736, Salangen., d. 1805
37.10.Nils Svendsen, f. 1736, Salangen., d. 1775
38.10.Karen Svendsdatter, f. 1738, Salangen., d. 1808
39.10.Svend Svendsen, f. 1747, Salangen., d. 1816
11.2.
Berit Tørrisdatter
Født 1697, Medby, Salangen.9.
Død 17779.

Gift 17219 med

Peder Eriksen Falk
Født omkring 169617.
Død 17609.
     Søn af Erich Olsen (Falch ?) og (Falch?).
     Gårdbruker på Innergård, Salangen.
     Trolig identisk med Erich Olsens sønn av samme navn, nevnt i manntallet 1701 for Sogndalsfjøra i Stedje sokn i Sogndal prestegjeld.
     ? En slektning kan være den Niels Erichsen Falch, f. o. 1688, der år 1701 er tjenestedreng hos Hans Rasmussen Rafn på Røkenes i Trondenes ?. Ligeledes er der på Årnes i Trondenes år 1701 en Christen Falch, f. o. 1658, med sønnen Ifver Christensen, 4 år.
     Den eneste(?) jordbruker Peder Eriksen i Senjen år 1723 er «Peder Erichsen» på Reite i Lavangen - Men Peder Eriksen Falk kan i sine første år i Senjen været tjenestedreng, hvorfor han ikke er med i matrikelen år 1723. I samme matrikel er der på Innergård følgende oppsidere: Ole Olsen, Joen Larsens enke, Joen Pedersen og Lars Andersen.18

Børn af Berit Tørrisdatter og Peder Eriksen Falk:

40.11.Erik Pedersen Falk, f. 1717, Astafjord., d. 1767, Trondenes.
41.11.Ole Pedersen Falk, f. 1723, Astafjord., d. 1800
42.11.Anders Pedersen Falk, f. 1724, Salangen., d. 1777
43.11.Elisabet Pedersdatter Falk, f. 1725, d. 1777
12.2.
Jørgen Tørrisen
Født 17099.
Død 17819.
     Foreldre er ukendte (ikke registrert) ifølge Tore Meyer i Astafjord Bygdebok. Men han kan vel tænkes at være søn af Tørris Svendsen, kanskje i et andet (senere) ægteskab, eller ?
     Visstnok bror til Michel Tørrisen, Balteskar.19
     Bruker av Grov, Skånland.

Gift 1° _____9med

Mette Larsdatter
Født 1684, Grov, Skånland.9.
Død 17689.
     Datter af Lars Larssen.

[Gift 1° med Jens Pedersen (1685 - 1728); Gift 2° med Jørgen Tørrisen (1709 - 1781)].

Gift 2° 17699 med

Inger Kristoffersdatter
Født 1742, Marskard, Skånland.9.
Død 17799.
     Datter af Kristoffer Nilssen og Gilles Madsdatter.

Børn af Jørgen Tørrisen og Mette Larsdatter:

44.12.Peder Jørgensen, f. 1738, Skånland.
45.12.Anna Jørgensdatter, f. 1739, Skånland., d. 1781

Børn af Jørgen Tørrisen og Inger Kristoffersdatter:

46.12.Mads Jørgensen, f. 1770, Skånland., d. 1787
47.12.Mette Maria Jørgensdatter, f. 1772, Skånland., d. 1781
48.12.Jørgen Jørgensen, f. 1775, Skånland., d. 1811, Trondenes.
13.3.
Dorte Arnesdatter

Gift omkring 173020 med

Samuel Jansen
Født 17099.
Død 17859.
     Søn af Jan Olsen.
     Skifte 1785-1789, Magesås, Astafjord Tinglag.5protokollnr. 144, folio 474b, etter «Samuel Johansen»..

[Gift 1° omkr. 1730 med Dorte Arnesdatter; Gift 2° omkr. 1732 med Kirsten Jensdatter (1711 - 1771)].
14.3.
Anne Arnesdatter
Født _____, Laberg, Salangen.9.

Gift _____9med

Peder Anderssen
Født 16949.
Død 17569.
     Søn af Anders Pedersen.
     Rød, Lavangen.

[Gift 1° med Anne Arnesdatter (f. _____); Gift 2° med Kirsten Johnsdatter (d. 1756)].

Børn af Anne Arnesdatter og Peder Anderssen:

49.14.Marit Pedersdatter, f. 1720, Lavangen., d. 1797
50.14.Andreas Pedersen, f. 1722, Lavangen.
15.3.
Svend Arnesen
Født omkring 1686, Laberg, Salangen.21,9.
Død 17479.
     Selnes, Gratangen.
     Etterslekt, 7 barn, se Astafjord bygdebok.

Gift omkring 17189 med

Maren Olsdatter
Født 1709, Straumen, Ibestad, Astafjord.9.
Død 17819.
     Datter af Ole Pedersen og Anna Guldbrandsdatter.

[Gift 1° omkr. 1718 med Svend Arnesen (omkr. 1686 - 1747); Gift 2° 1752 med Hans Pedersen (1720 - 1800)].

Børn af Svend Arnesen og Maren Olsdatter:

51.15.Arne Svendsen, f. 1725, Gratangen, d. 1762
52.15.Marit Svendsdatter, f. 1731, Gratangen., d. 1790
53.15.Karen Svendsdatter, f. 1741, Astafjord., d. 1797
54.15.Andrina Svendsdatter, f. 1743, Gratangen., d. 1764
16.3.
Hans Arnesen
Født omkring 1693, Laberg, Salangen.22,9.
Død 17679.
     Laberg, Salangen.

Gift _____9med

Ingeborg Pedersdatter
Født 16999.
Død 17869.

Børn af Hans Arnesen og Ingeborg Pedersdatter:

55.16.Arne Hanssen, f. 1726, Salangen., d. 1808
56.16.Kirstina Hansdatter, f. 1732, Salangen., d. 1815
17.4.
Anne Andersdatter
Født 17159.
Død 17909.

Gift _____9med

Edias Knutsen
Født 17139.
Død 17739.
     Dalen, Salangen.

Børn af Anne Andersdatter og Edias Knutsen:

57.17.Berit (Birgitte) Ediasdatter, f. 1737, Astafjord., d. 1808
58.17.Ole Ediassen, f. 1740, Salangen., d. 1791
59.17.Andreas Ediassen, f. 1744, Astafjord., d. 1811
60.17.Knut Ediassen, f. 1748, Astafjord., d. 1791
61.17.Kristoffer Ediassen, f. 1752, Salangen., d. 1785
62.17.Peder Ediassen, f. 1756, Salangen., d. 1804
18.5.
Nils Nilssen
Født 1698, Rotvik, Salangen.9.
Død 17699.
     Håkevik, Salangen.9

Gift 1° _____9med

Ingeborg Jørgensdatter
Født 16939.
Død 17539.

Gift 2° 17539 med

Abigael Sørensdatter
Født 17209.
     Datter af Søren Michelsen Moddi.
     ! HUN KAN TÆNKES AT VÆRE DATTER AV SØREN MICHELSEN MODDI, DA HENDES ÆLDSTE SØN ER DØPT SØREN MODDI NILSSEN !
     Etterslekt, 11 barn, se Astafjord bygdebok.

Børn af Nils Nilssen og Ingeborg Jørgensdatter:

63.18.Jørgen Nilssen, f. 1723, Salangen., d. 1792
64.18.Ingeborg Nilsdatter, f. 1730, Salangen., d. 1792
65.18.Golla Marie Nilsdatter, f. 1736, Salangen., d. 1824

Børn af Nils Nilssen og Abigael Sørensdatter:

66.18.Søren Moddi Nilssen, f. 1754, Salangen.
67.18.Siri Nilsdatter, f. 1761, Salangen.
68.18.Nils Nilssen, f. 1762, Salangen.
19.5.
Marit Nilsdatter
Født 1699, Rotvik, Salangen.9.
Død 17729.

Gift omkring 17219 med

Hans Jenssen
Født omkring 1694, Gamvik, Lavangen, Astafjord, Troms23.
Død 17799.
     Søn af Jens Anderssen og Synnøve Olsdatter.

Børn af Marit Nilsdatter og Hans Jenssen:

69.19.Ole Hanssen, f. 1723, Lavangen., d. 1765
70.19.Hans Hanssen, f. 1725, Lavangen., d. 1788
71.19.Golla Hansdatter, f. 1727, Lavangen., d. 1810
72.19.Synnøve Hansdatter, f. 1731, Lavangen., d. 1790
20.5.
Svend Nilssen
Født 17019.
Død 17699.
     Bolla, Ibestad.
     Skifte 1767-1776, Bolla ytre, Astafjord Tinglag.5protokollnr. 142, folio 303b..

Gift _____9med

Mette Jørgensdatter
Født 16999.
Død 17779.

Børn af Svend Nilssen og Mette Jørgensdatter:

73.20.Jørgen Svendsen, f. 1732, Rotvik, d. 1808
74.20.John Svendsen, f. 1736, Ibestad, d. 1799
75.20.Else Svendsdatter, f. 1743, d. 1812
76.20.Nilla Svendsdatter, f. 1747, Ibestad., d. 1802
21.5.
Berit Nilsdatter
Født 1704, Rotvik, Salangen.9.
Død 17909.

Gift _____9med

John Jørgensen
Født 17099.
Død 17789.
     Rotvik, Salangen.9

Børn af Berit Nilsdatter og John Jørgensen:

77.21.Else Johnsdatter, f. 1731, Salangen., d. 1812
78.21.Jørgen Johnsen, f. 1731, Salangen., d. 1808
79.21.Nils Johnsen, f. 1734, Salangen., d. 1807

Generation 4.

22.7.
Ole Nilssen
Født 1717, Sommarsetet, Salangen.9.
Død 17879.
     Elvevoll, Salangen.

Gift _____9med

Marit Einarsdatter
Født 17229.
Død 17939.

Børn af Ole Nilssen og Marit Einarsdatter:

80.22.Hans Olsen, f. 1751, Salangen., d. 1799
81.22.Ingeborg Maria Olsdatter, f. 1755, d. 1804
82.22.Anna Kristina Olsdatter, f. 1761, d. 1787
23.7.
Synnøve Nilsdatter
Født 1722, Sommarsetet, Salangen.9.
Død 18039.

Gift 1° 17529 med

Peder Johnsen
Født 1697, Yttergård, Salangen.9.
Død 17629.
     Søn af John Pedersen.
     Skifte 1753-1767, Yttergård, Astafjord Tinglag.5protokollnr. 141, folio 201b..

Gift 2° 17649 med

Tor Ediassen
Født 1736, Balteskard, Skånland.9.
Død 17759.
     Søn af Edias Torsen.
     Skifte 1767-1776, Innergård, Astafjord Tinglag.5protokollnr. 142, folio 456b..

Børn af Synnøve Nilsdatter og Peder Johnsen:

83.23.Nils Pedersen, f. 1753, Salangen., d. 1804
84.23.Maren Pedersdatter, f. 1755, Salangen., d. 1838
85.23.John Pedersen, f. 1758, Salangen., d. 1844

Børn af Synnøve Nilsdatter og Tor Ediassen:

86.23.Paul Torsen, f. 1765, d. 1788
24.7.
Maren Nilsdatter
Født 1724, Sommarsetet, Salangen.9.
Død 18109.

Gift 17569 med

Nils Pedersen
Død 17699.
     Skårvik, Salangen.9

[Gift 1° omkr. 1730 med Tora Hansdatter (1702 - 1754); Gift 2° 1756 med Maren Nilsdatter (1724 - 1810)].

Børn af Maren Nilsdatter og Nils Pedersen:

87.24.Tora Maria Nilsdatter, f. 1758, Salangen., d. 1759
88.24.Tora Maria Nilsdatter, f. 1761, Salangen., d. 1811
25.7.
Berit Nilsdatter
Født 1735, Sommarsetet, Salangen.24.
Død 180024.

Gift 178225 med

Henrik Hanssen
Født 174025.
Død 180225.
     Lia, Lavangen. Hesjevik, Lavangen.

[Gift 1° 1767 med Golla Halvorsdatter (1721 - 1781); Gift 2° 1782 med Berit Nilsdatter (1735 - 1800)].
26.7.
Tørris Nilssen
Født 1741, Sommarsetet, Salangen.24.
Død 181124.
     Sommarsetet, Salangen.

Gift 177226 med

Dortea Olsdatter
Født 1744, Dalen, Salangen.27.
Død 183227.
     Datter af Ole Rasmussen og Elen Johnsdatter.

Børn af Tørris Nilssen og Dortea Olsdatter:

89.26.Maren Tørrisdatter, f. 1773, Salangen., d. 1785
90.26.Elen Anna Tørrisdatter, f. 1775, Salangen., d. 1843
91.26.Berit Tørrisdatter, f. 1777, Salangen., d. 1781
92.26.Olava Tørrisdatter, f. 1779, Salangen., d. 1785
93.26.Berit Magdalena Tørrisdatter, f. 1783, Salangen., d. 1785
94.26.Berit Maria Tørrisdatter, f. 1785, Salangen., d. 1814
27.7.
Ole Nilssen
Født 1746, Sommarsetet, Salangen.24.
Død 181124.
     Grøsnes, Gratangen. Efterslægt.

Gift 178928 med

Berit Maria Johnsdatter
Født 176128.
Død 181328.
28.7.
Karen Nilsdatter
Født 1752, Sommarsetet, Salangen.24.
Død 183624.

Gift 177829 med

Paul Enoksen
Født 175130.
Død 180130.
     Søn af Enok Esaiassen og Marit Pedersdatter.
     Hesjevik, Lavangen. Efterslægt.
29.8.
Ole Henriksen
Født _____, Medby, Salangen.9.
Død 17439.
     Magisås, Salangen.

Gift 173931 med

Berit (Berte) Knutsdatter
Født 1718, Magisås, Salangen.9.
Død 17689.
     Datter af Knut Ediassen.
     Skifte 1767-1776, Magesås, Astafjord Tinglag.5protokollnr. 142, folio 295b..

[Gift 1° 1739 med Ole Henriksen (_____ - 1743); Gift 2° omkr. 1743 med Erik Hanssen (1718 - 1767)].

Børn af Ole Henriksen og Berit (Berte) Knutsdatter:

95.29.Malena Olsdatter, f. 1741, Salangen.
30.8.
Tørris Henriksen
Født 1716, Medby, Salangen.9.
Død 17569.
     Skifte 1753-1767, Strokkenes, Astafjord Tinglag.5protokoll nr. 141, folio 142b..

Gift 175232 med

Synnøve Samuelsdatter
Født 1719, Strokkenes, Salangen.9.
Død 17689.
     Datter af Samuel Enoksen og Ingeborg Jonsdatter.
     Skifte 1767-1776, Løksebotn, Astafjord Tinglag.5protokollnr. 142, folio 316b..

[Gift 1° 1752 med Tørris Henriksen (1716 - 1756); Gift 2° 1760 med Samuel Pedersen (1734 - 1810)].

Børn af Tørris Henriksen og Synnøve Samuelsdatter:

96.30.Ole Tørrissen, f. 1753, Salangen., d. 1810
97.30.Malena Tørrisdatter, f. 1755
98.30.Tørris Tørrissen, f. 1756, d. 1782
31.8.
Henrik Henriksen
Født 1725, Medby, Salangen.9.
Død 17809.
     Skifte 1776-1785, Meby, Astafjord Tinglag.5protokollnr. 143, folio 127b..

Gift 17629 med

Dorte Jansdatter (Johansdatter)
Født 17259.
Død 17889.

[Gift 1° omkr. 1747 med Samuel Hanssen (1728 - 1758); Gift 2° 1762 med Henrik Henriksen (1725 - 1780)].

Børn af Henrik Henriksen og Dorte Jansdatter (Johansdatter):

99.31.Anna Henriksdatter, f. 1762, Salangen., d. 1836
100.31.Tørris Henriksen, f. 1764, Salangen., d. 1808
101.31.Samuel Henriksen, f. 1765, Salangen., d. 1807
102.31.Marta Malena Henriksdatter, f. 1768, Salangen., d. 1840
103.31.Ingeborg Henriksdatter, f. 1770, Salangen., d. 1835
32.8.
Nils Henriksen
Født 1726, Medby, Salangen.9.
Død 17819.
     Efterslægt, se Astafjord Bygdebok.
     Skifte 1776-1785, Meby, Astafjord Tinglag.5protokollnr. 143, folio 167b..

Gift 175533 med

Anna Olsdatter
Født 173133.
Død 179133.

Børn af Nils Henriksen og Anna Olsdatter:

104.32.Synnøve Nilsdatter, f. 1757, Salangen., d. 1815
105.32.Anne Nilsdatter, f. 1758, Salangen., d. 1760
106.32.Malena Nilsdatter, f. 1759, Salangen.
107.32.Ole Nilssen, f. 1761, Salangen., d. 1845
108.32.Henrik Nilssen, f. 1763, Salangen., d. 1811
109.32.Peder Nilssen, f. 1767, Salangen., d. 1772
110.32.Anna Nilsdatter, f. 1770, Salangen., d. 1814
111.32.John Nilssen, f. 1774, Salangen.
112.32.Elen Nilsdatter, f. 1777, Salangen., d. 1778
113.32.Andreas Nilssen, f. 1779, Salangen., d. 1781
33.10.
Tørris Svendsen
Født 1726, Innergård, Salangen.9.
Død 18039.
     Er 1753 nevnt som fadder ved Hans Davidsens, Tortenviks dåb.34
     Løksesletta, Salangen.

Gift 176326 med

Marit Ediasdatter
Født 173626.
Død 180726.

Børn af Tørris Svendsen og Marit Ediasdatter:

114.33.Berit Tørrisdatter, f. 1763, d. 1763
115.33.Svend Tørrissen, f. 1764, d. 1764
116.33.Edias Tørrissen, f. 1766, Salangen., d. 1772
117.33.Ole Tørrissen, f. 1768, Salangen.
118.33.Hans Tørrissen, f. 1770, Salangen., d. 1811
119.33.Svend Tørrissen, f. 1773, Salangen., d. 1848
120.33.Edias Tørrissen, f. 1776, Salangen., d. 1845
34.10.
Ole Svendsen
Født 1730, Innergård, Salangen.16.
Død 181616.
     Yttergård, Salangen. Efterslægt.

Gift 176035 med

Marit Kristoffersdatter
Født 1735, Innergård, Salangen.20.
Død 183520.
     Datter af Kristoffer Johnsen og Anne Jansdatter.
35.10.
Kristen Svendsen
Født 1730, Innergård, Salangen.16.
Død 178816.
     Grov, Skånland. Efterslægt.

Gift 176236 med

Gjertrud Torstensdatter
Født 1735, Miklevoll, Skånland.37.
Død 180737.
     Datter af Torsten Olsen og Kristense Olsdatter.

Børn af Kristen Svendsen og Gjertrud Torstensdatter:

121.35.Hans Kristensen, f. 1763, Skånland., d. 1832
122.35.Tora Kristensdatter, f. 1766, Skånland., d. 1846
36.10.
Anna Marie Svendsdatter
Født 1736, Innergård, Salangen.16.
Død 180516.

Gift 176238 med

Ole Kristensen
Født 1732, Sæter, Dyrøy.9.
Død 17989.
     Søn af Kristen Guldbrandsen og Berit Olsdatter.
     Innergård, Salangen. Efterslægt.
37.10.
Nils Svendsen
Født 1736, Innergård, Salangen.16.
Død 177516.
     Innergård, Salangen. Efterslægt.

Gift 177039 med

Anna Kristoffersdatter
Født 1743, Innergård, Salangen.9.
Død 18389.
     Datter af Kristoffer Johnsen og Anne Jansdatter.

[Gift 1° 1770 med Nils Svendsen (1736 - 1775); Gift 2° 1781 med Guldbrand Kristensen (1725 - 1782); Gift 3° 1783 med Evert Hanssen (1753 - 1812)].
38.10.
Karen Svendsdatter
Født 1738, Innergård, Salangen.16.
Død 180816.

Gift 176740 med

Johan Samuelsen
Født 1733, Magisås, Salangen.20.
Død 180120.
     Søn af Samuel Jansen og Kirsten Jensdatter.
     Magisås, Salangen. Efterslægt.
39.10.
Svend Svendsen
Født 1747, Innergård, Salangen.9.
Død 18169.
     Innergård, Salangen. Efterslægt.

Gift 1° 17799 med

Berit (Berte) Hansdatter
Født 1748, Rongså, Salangen.9.
Død 17859.
     Datter af Hans Pedersen og Gilles Jørgensdatter.
     Skifte 1785-1789, Innergård, Astafjord Tinglag.5protokollnr. 144, folio 90, etter «Berte Hansdatter»..

Gift 2° 178741 med

Maren Kirstina Olsdatter
Født 1768, Grunnreisa, Lenvik.9.
Død 18129.
     Datter af Ole Rasmussen og Margrete Guldbrandsdatter.

Børn af Svend Svendsen og Berit (Berte) Hansdatter:

123.39.Svend Svendsen, f. 1783, Salangen., d. 1846
124.39.Berteus Svendsen, f. 1785, Salangen., d. 1785

Børn af Svend Svendsen og Maren Kirstina Olsdatter:

125.39.Berit Helena Svendsdatter, f. 1799, Salangen., d. 1845
40.11.
Erik Pedersen Falk
Født 1717, Innergård, Astafjord.9.
Død 1767, Sørrollnes, Trondenes.9.
     Familien fraflyttet Sørrollnes 1762.42

Gift 17519 med

Malene Ottesdatter
Født 1725, Strokkenes, Astafjord.9.
Død 1769, Sørrollnes, Trondenes.9.
     Datter af Otte Jonassen og Ingeborg Jonsdatter.
     Der holdes skifte 1767-76 efter en Malene Ottosdatter på Kråkrø i Astafjord Tinglag, hvor datteren Berte skal have flyttet til [og Malenes søster Sofia Ottesdatter].
     Skifte 1767-1776, Kråkrø, Astafjord Tinglag.5protokollnr. 142, folio 315b..

Børn af Erik Pedersen Falk og Malene Ottesdatter:

126.40.Berte Maria Eriksdatter Falk, f. 1752, Trondenes.
127.40.Gjertrud Eriksdatter, f. 1754, Trondenes., d. 1819, Bjarkøy.
128.40.John Eriksen Falk, f. 1756, Trondenes., d. 1759, Trondenes.
129.40.Anders Eriksen Falk, f. 1757, Trondenes., d. 1776
41.11.
Ole Pedersen Falk
Født 1723, Innergård i Salangen, Astafjord.9.
Død 18009.

Gift _____med

Golla Olsdatter
Født 17249.
Død 18079.

Børn af Ole Pedersen Falk og Golla Olsdatter:

130.41.Peder Olsen Falk, f. 1753, Astafjord., d. 1844
131.41.Marit Olsdatter Falk, f. 1755, Salangen., d. 1839
42.11.
Anders Pedersen Falk
Født 1724, Innergård, Salangen.9.
Død 17779.
     Innergård, Salangen.9
     Skifte 1776-1785, Salangen, Astafjord Tinglag.5protokoll nr. 143, folio 17b..

Gift 17519 med

Grete Hansdatter
Født 1727, Rongså, Salangen.9.
Død 18059.
     Datter af Hans Kristensen og Ingeborg Iversdatter.

Børn af Anders Pedersen Falk og Grete Hansdatter:

132.42.Berit Andersdatter Falk, f. 1751, Salangen.
133.42.Peder Anderssen Falk, f. 1752, Salangen., d. 1810
134.42.Hans Anderssen Falk, f. 1754, Salangen., d. 1781
135.42.Erik Anderssen Falk, f. 1755, Salangen., d. 1801
136.42.Ingeborg Maria Andersdatter Falk, f. 1757, Salangen., d. 1758
137.42.Ingeborg Maria Andersdatter Falk, f. 1759, Salangen., d. 1759
138.42.Ole Anderssen Falk, f. 1761, Salangen., d. 1852
139.42.Elisabet Sofia Andersdatter Falk, f. 1764, Salangen., d. 1764
140.42.Elisabet Sofia Andersdatter Falk, f. 1765, Salangen.
141.42.Maria Andersdatter Falk, f. 1768, Salangen., d. 1858
142.42.Anders Anderssen Falk, f. 1771, Salangen., d. 1805
143.42.Svend Anderssen Falk, f. 1774, Salangen., d. 1805
43.11.
Elisabet Pedersdatter Falk
Født 17259.
Død 17779.
     Skifte 1771-1778, Tortenvik, Astafjord Tinglag.5protokollnr. 139, folio 450..

Gift 17539 med

David Hanssen
Født _____, Grov, Skånland.43,9.
Død 17779.
     Søn af Hans Davidsen og Karen Iversdatter.
     Rydningsmann på Tortenvik, Grovfjord i Astafjord. Han var for fattig til å betale ekstraskatten 1770.34
     David Hanssen hadde øyensynlig slektninger i Salagen. Faddere på hans eldste sønn var Hans Christensen, Rongså; Torløf Reinholtsen, Schiveien og Tørris Svendsen, Indregården.34
     Skifte 1771-1778, Tortenvik, Astafjord Tinglag.5protokollnr. 139, folio 450..

Børn af Elisabet Pedersdatter Falk og David Hanssen:

144.43.Hans Davidsen, f. 1753, d. 1772
145.43.Berit Maria Davidsdatter, f. 1755, Skånland., d. 1793
146.43.Peder Davidsen, f. 1757, Skånland., d. 1811
147.43.Karen Davidsdatter, f. 1759, Skånland., d. 1837, Grov.
148.43.Tørris Davidsen, f. 1761, Skånland., d. 1828
149.43.Ingeborg Sofia Davidsdatter, f. 1763, Skånland.
150.43.Andreas Davidsen, f. 1765, Skånland.
151.43.Mette Davidsdatter, f. 1767, Skånland., d. 1783
44.12.
Peder Jørgensen
Født 1738, Grov, Skånland.9.
45.12.
Anna Jørgensdatter
Født 1739, Grov, Skånland.9.
Død 17819.

Gift 17709 med

Lars Olsen
Født 17409.
Død 18019.
     Søn af Ole Iversen og Ingeborg Albrigtsdatter.
     Spansdalen, Lavangen.

[Gift 1° 1770 med Anna Jørgensdatter (1739 - 1781); Gift 2° med Benedigte Jørgensdatter (1721 - 1773)].
46.12.
Mads Jørgensen
Født 1770, Grov, Skånland.9.
Død 17879.
47.12.
Mette Maria Jørgensdatter
Født 1772, Grov, Skånland.9.
Død 17819.
48.12.
Jørgen Jørgensen
Født 1775, Grov, Skånland.9.
Død 1811, Tennevik, Trondenes.44.
     Tennevik, Trondenes.

Gift 180644 med

Berte Sofia Isaksdatter
Født 1782, Sandstrand, Trondenes.44.
     Datter af Isak Abrahamsen og Anne Katrine Kristensdatter.

Børn af Jørgen Jørgensen og Berte Sofia Isaksdatter:

152.48.Dødfødt, f. 1806, Trondenes., d. 1806, Trondenes.
49.14.
Marit Pedersdatter
Født 1720, Rød, Lavangen.9.
Død 17979.

Gift 17519 med

John Reinholtsen
Født 17229.
Død 17629.
     Søn af Reinholt Enoksen og Marit Johnsdatter.
     Bruker av Tennevoll, Lavangen.

Børn af Marit Pedersdatter og John Reinholtsen:

153.49.Anders Johnsen, f. 1753, Salangen., d. 1780
154.49.Reinholt Johnsen, f. 1755, d. 1802
155.49.Marit Johnsdatter, f. 1757, d. 1815
50.14.
Andreas Pedersen
Født 1722, Rød, Lavangen.9.
     Til Bjarkøy, Troms.9
51.15.
Arne Svendsen
Født 1725, Selnes, Gratangen9.
Død 17629.
     Gårdbruker på Selnes, Gratangen.

Gift 17599 med

Riborg Ediasdatter
Født 1733, Røkenes, Lavangen9.
     Datter af Edias Jørgensen og Barbro Pedersdatter.
     Skifte 1751-1796, Sandstrand, Fauskevåg Tinglag.5protokollnr. 145, folio 75..

[Gift 1° 1759 med Arne Svendsen (1725 - 1762); Gift 2° 1762 med Hans Tomassen Rasch (1704 - 1786); Gift 3° 1788 med Jakob Gabrielsen (1746 - 1805)].

Børn af Arne Svendsen og Riborg Ediasdatter:

156.51.Anna Dortea Arnesdatter, f. 1761, d. 1761
52.15.
Marit Svendsdatter
Født 1731, Selnes, Gratangen.9.
Død 17909.
     Skifte 1751-1796, Røkenes, Astafjord Tinglag.5protokollnr. 145, folio 79..

Gift 17589 med

Peder Ediassen
Født 1730, Røkenes, Lavangen9.
     Søn af Edias Jørgensen og Barbro Pedersdatter.
     Røkenes, Lavangen. Etterslekt, 8 barn, se Astafjord bygdebok.

Børn af Marit Svendsdatter og Peder Ediassen:

157.52.Barbro Pedersdatter, f. 1759, d. 1816
53.15.
Karen Svendsdatter
Født 1741, Selnes, Gratangen, Astafjord.9.
Død 17979.

Gift 17719 med

John Pedersen
Født 1727, Rød, Lavangen.9.
Død 18119.
     Søn af Peder Anderssen og Kirsten Johnsdatter.

[Gift 1° 1753 med Ingeborg Steffensdatter (1733 - 1770); Gift 2° 1771 med Karen Svendsdatter (1741 - 1797)].

Børn af Karen Svendsdatter og John Pedersen:

158.53.Andrina Johnsdatter, f. 1773, Lavangen., d. 1781
159.53.Svend Johnsen, f. 1776, d. 1800
160.53.Andreas Johnsen, f. 1780, Lavangen., d. 1813
54.15.
Andrina Svendsdatter
Født 1743, Selnes, Gratangen.9.
Død 17649.
55.16.
Arne Hanssen
Født 1726, Laberg, Salangen.9.
Død 18089.
     Vasshoved, Salangen.

Gift 17559 med

Synnøve Reinholtsdatter
Født 1730, Sjøvegan, Salangen.9.
Død 18109.
     Datter af Reinholt Enoksen og Marit Johnsdatter.

Børn af Arne Hanssen og Synnøve Reinholtsdatter:

161.55.Malena (Magdalena) Arntsdatter, f. 1756, Salangen., d. 1838
162.55.Hans Arntsen, f. 1758, Salangen., d. 1803
56.16.
Kirstina Hansdatter
Født 1732, Laberg, Salangen.9.
Død 18159.
     Etterslekt, 7 barn, se Astafjord bygdebok.

Gift 17599 med

Tollev Reinholtsen
Født 1725, Sjøvegan, Salangen.9.
Død 17909.
     Søn af Reinholt Enoksen og Marit Johnsdatter.
     Bruker av Sjøvegan, Salangen.
57.17.
Berit (Birgitte) Ediasdatter
Født 1737, Dalen, Salangen, Astafjord.45,9.
Død 18089.

Gift 17729 med

Rasmus Hanssen
Født 1744, Soløy, Lavangen, Astafjord.46,9.
Død 18089.
     Søn af Hans Jenssen og Ingeborg Hansdatter.

Børn af Berit (Birgitte) Ediasdatter og Rasmus Hanssen:

163.57.Ingeborg Rasmusdatter, f. 1773, Astafjord., d. 1828
164.57.Hans Rasmussen, f. 1774, Astafjord., d. 1781
165.57.Edias Rasmussen, f. 1774, Astafjord., d. 1774
166.57.Anna Bergitta Rasmusdatter, f. 1776, Astafjord.
167.57.Edias Rasmussen, f. 1778, Astafjord.
168.57.Hans Rasmussen, f. 1782, Astafjord., d. 1840
58.17.
Ole Ediassen
Født 1740, Dalen, Salangen.9.
Død 17919.
59.17.
Andreas Ediassen
Født 1744, Dalen, Salangen, Astafjord.9.
Død 18119.

Gift 17719 med

Anne Jakobsdatter Borch
Født 17489.
Død 18289.
     Datter af Jacob Lagesen Borch og Signild Jensdatter.
60.17.
Knut Ediassen
Født 1748, Dalen, Salangen, Astafjord.9.
Død 17919.
     Kastnes, Dyrøy.9
61.17.
Kristoffer Ediassen
Født 1752, Dalen, Salangen.9.
Død 17859.
62.17.
Peder Ediassen
Født 1756, Dalen, Salangen.9.
Død 18049.
63.18.
Jørgen Nilssen
Født 1723, Håkevik, Salangen.9.
Død 17929.
     Bruker av Kråkrø på Ibestad.9
     Skifte 1788-1798, Kråkrø, Astafjord Tinglag.5protokollnr. 146, folio 367..

Gift 17609 med

Sofia Ottesdatter
Født 1715, Strokkenes, Salangen.9.
Død 18029.
     Datter af Otte Jonassen.

[Gift 1° omkr. 1745 med Søren Mikkelsen (d. 1758); Gift 2° 1760 med Jørgen Nilssen (1723 - 1792)].

Børn af Jørgen Nilssen og Sofia Ottesdatter:

169.63.Otte Jørgensen, f. 1760, Ibestad.
170.63.Ingeborg Jørgensdatter, f. 1762, Ibestad, d. 1846
171.63.Søren Jørgensen, f. 1766, d. 1847
64.18.
Ingeborg Nilsdatter
Født 1730, Håkevik, Salangen.9.
Død 17929.
     Skifte 1788-1798, Meby, Astafjord Tinglag.5protokollnr. 146, folio 276b..

Gift 17609 med

Otte Ottesen
Født 17219.
Død 17929.
     Søn af Otte Jonassen.
     Medby, Salangen.
     Skifte 1788-1798, Meby, Astafjord Tinglag.5protokollnr. 146, folio 276b..

[Gift 1° 1757 med Karen Jakobsdatter (1726 - 1759); Gift 2° 1760 med Ingeborg Nilsdatter (1730 - 1792)].

Børn af Ingeborg Nilsdatter og Otte Ottesen:

172.64.Samuel Ottesen, f. 1760, Salangen., d. 1833
173.64.Ingeborg Ottesdatter, f. 1766, d. 1840
65.18.
Golla Marie Nilsdatter
Født 1736, Håkevik, Salangen.9.
Død 18249.

Gift 1° 17639 med

Ole Lambrigtsen
Født 1742, Lauvdal Store, Gratangen.9.
Død 17779.
     Søn af Lambrigt Nilssen og Berit Olsdatter.
     Lauvdal, Gratangen. Etterslekt, 6 barn, se Astafjord bygdebok.

Gift 2° 17879 med

Peder Paulsen
Født 1723, Sørrollnes, Trondenes.44.
Død 180644.
     Søn af Paul Hanssen.
     Sørrollnes, Trondenes. Ånstad, Astafjord.44
     Igeland, Ibestad.9

[Gift 1° 1748 med Esaianna Esaiasdatter (1719 - 1777); Gift 2° 1787 med Golla Marie Nilsdatter (1736 - 1824)].

Børn af Golla Marie Nilsdatter og Ole Lambrigtsen:

174.65.Johanna Olsdatter, f. 1766, d. 1857
66.18.
Søren Moddi Nilssen
Født 1754, Medby, Salangen.9.
67.18.
Siri Nilsdatter
Født 1761, Håkevik, Salangen.9.
68.18.
Nils Nilssen
Født 1762, Håkevik, Salangen.9.
     Espenes, Dyrøy. Valvåg, Tranøy.9

Gift 17969 med

Kristiane Pedersdatter
Født 17609.
     Datter af Peder Hanssen og Else Kristiansdatter.

[Gift 1° 1790 med Kristen Ernstsen Rokmann (f. 1761); Gift 2° 1796 med Nils Nilssen (f. 1762)].
69.19.
Ole Hanssen
Født 1723, Gamvik, Lavangen.9.
Død 17659.
70.19.
Hans Hanssen
Født 1725, Gamvik, Lavangen.9.
Død 17889.
     Skifte 1785-1798, Gamvik, Astafjord Tinglag.5protokollnr. 144, folio 484b. (1785-89) eller protokollnr. 146, folio 29b. (1788-1798).

Gift 17689 med

Marit Nilsdatter
Født 1719, Sørrollnes, Trondenes.9.
     Datter af Nils Berntsen og Gjertrud Ediasdatter.

[Gift 1° omkr. 1745 med Hans Ellevsen (1715 - 1763); Gift 2° 1768 med Hans Hanssen (1725 - 1788)].
71.19.
Golla Hansdatter
Født 1727, Gamvik, Lavangen.9.
Død 18109.
     Etterslekt, 10 barn, se Astafjord bygdebok.

Gift _____9med

Nils Steffensen
Født 1708, Å, Lavangen.9.
Død 17959.
     Søn af Steffen Anderssen og Anna Jonsdatter.

Børn af Golla Hansdatter og Nils Steffensen:

175.71.Anne Dorotea Nilsdatter, f. 1747, Lavangen., d. 1825
176.71.Hans Nilssen, f. 1748, Lavangen., d. 1805
177.71.Marta Nilsdatter, f. 1760, Lavangen., d. 1846
178.71.Andreas Nilssen, f. 1770, Lavangen., d. 1799
72.19.
Synnøve Hansdatter
Født 1731, Gamvik, Lavangen.9.
Død 17909.
     Skifte 1751-1796, Å indre, Astafjord Tinglag.5protokollnr. 145, folio 53b..

Gift 17699 med

Jens Lambrigtsen
Født 17419.
Død 18169.
     Søn af Lambrigt Nilssen og Berit Olsdatter.
     Å, Ibestad.9
73.20.
Jørgen Svendsen
Født 1732, Rotvik9.
Død 18089.

Gift 17639 med

Anna Larsdatter
Født 1739, Fugleberg, Ibestad9.
Død 18079.
     Datter af Lars Kristensen og Mette Paulsdatter.
     Etterslekt, 6 børn, se Astafjord bygdebok.

Børn af Jørgen Svendsen og Anna Larsdatter:

179.73.Pernilla Jørgensdatter, f. 1766, Ibestad, d. 1834
180.73.Jonetta Jørgensdatter, f. 1771, Ibestad., d. 1822
74.20.
John Svendsen
Født 1736, Bolla, Ibestad9.
Død 17999.
75.20.
Else Svendsdatter
Født 17439.
Død 18129.

Gift 17689 med

Anders Jørgensen
Født 1743, Vik, Ibestad.9.
Død 18089.
     Søn af Jørgen Anderssen og Kirsten Pedersdatter.
     Vik, Ibestad. Etterslekt (9 barn), se Astafjord bygdebok.
76.20.
Nilla Svendsdatter
Født 1747, Bolla, Ibestad.9.
Død 18029.
     Skifte 1804-1805, Bolla, Astafjord Tinglag.5protokollnr. 149, folio 644..

Gift 17739 med

Mathias Mathiassen Trane
Født 1743, Foldvik, Gratangen.9.
Død 18059.
     Søn af Mathias Tygesen Trane og Berit Ellevsdatter.
     Bolla, Ibestad. Etterslekt, se Astafjord bygdebok.
77.21.
Else Johnsdatter
Født 1731, Rotvik, Salangen.9.
Død 18129.

Gift 1° 17589 med

Esaias Reinholtsen
Født 17199.
Død 17589.
     Søn af Reinholt Enoksen og Marit Johnsdatter.
     Rotvik, Salangen.9

Gift 2° 17619 med

Henrik Olsen
Født 17319.
Død 17799.

Børn af Else Johnsdatter og Esaias Reinholtsen:

181.77.Esaias Esaiassen, f. 1760, Salangen., d. 1803

Børn af Else Johnsdatter og Henrik Olsen:

182.77.Ole Henriksen, f. 1763, d. 1798
78.21.
Jørgen Johnsen
Født 1731, Rotvik, Salangen.9.
Død 18089.
     Rotvik, Salangen.9

Gift 17609 med

Berit Kirstina Reinholtsdatter
Født 17319.
Død 18109.

Børn af Jørgen Johnsen og Berit Kirstina Reinholtsdatter:

183.78.John Jørgensen, f. 1762, Salangen., d. 1820
184.78.Berit Jørgensdatter, f. 1768, Salangen., d. 1836
79.21.
Nils Johnsen
Født 1734, Rotvik, Salangen.9.
Død 18079.
     Yttergård, Salangen.

Gift 17639 med

Mette Pedersdatter
Født 1735, Yttergård, Salangen.47.
Død 182147.
     Datter af Peder Johnsen.

Børn af Nils Johnsen og Mette Pedersdatter:

185.79.Peder Nilssen, f. 1765, d. 1796

Generation 5.

80.22.
Hans Olsen
Født 1751, Sommarsetet, Salangen.9.
Død 17999.

Gift 1° 177548 med

Berit Kristoffersdatter
Født 1730, Innergård, Salangen.20.
Død 178920.
     Datter af Kristoffer Johnsen og Anne Jansdatter.

[Gift 1° 1753 med Esaias Ottesen (1723 - 1773); Gift 2° 1775 med Hans Olsen (1751 - 1799)].

Gift 2° 179148 med

Serina Mikkelsdatter
Født 175749.
Død 181549.

Børn af Hans Olsen og Berit Kristoffersdatter:

186.80.Ole Hanssen, f. 1775, Salangen., d. 1828
187.80.Esaias Hanssen, f. 1778, Salangen., d. 1797

Børn af Hans Olsen og Serina Mikkelsdatter:

188.80.Samuel Hanssen, f. 1791, Salangen., d. 1792
189.80.Marit Hansdatter, f. 1793, Salangen., d. 1870
190.80.Mikkel Hanssen, f. 1796, Salangen., d. 1797
81.22.
Ingeborg Maria Olsdatter
Født 17559.
Død 18049.
82.22.
Anna Kristina Olsdatter
Født 17619.
Død 17879.
83.23.
Nils Pedersen
Født 1753, Innergård, Salangen.9.
Død 18049.
     Yttergård, Salangen. Efterslægt.
     Skifte 1803-1805, Innergård, Astafjord Tinglag.5protokollnr. 150, folio 465b..

Utenfor ekteskap med9,44

Gjertrud Eriksdatter
Født 1754, Sørrollnes, Trondenes.50,51,44, døbt 175451.
Død 1819, Nordsand, Bjarkøy.9,44.
     Datter af Erik Pedersen Falk og Malene Ottesdatter.

[Gift 1° med Nils Pedersen (1753 - 1804); Gift 2° 1782 med Arne Tomassen (1750 - 1787)].

Gift 1° 17849 med

Marit Rasmusdatter
Født 17609.
Død 18319.
     Datter af Rasmus Esaiassen og Marit Hansdatter.
     Etterslekt (7 børn), se Astafjord bygdebok.

Børn af Nils Pedersen og Gjertrud Eriksdatter:

191.83.Daniel Nilssen, f. 1780, Trondenes.
84.23.
Maren Pedersdatter
Født 1755, Yttergård, Salangen.52.
Død 183852.

Gift 178353 med

Kristen Kristensen
Født 1761, Laberg, Salangen.54.
Død 182854.
85.23.
John Pedersen
Født 1758, Innergård, Salangen.52.
Død 184452.
     Skårvik, Salangen. Efterslægt.

Gift 179455 med

Berit Maria Samuelsdatter
Født 177356.
Død 184456.
     Datter af Samuel Nilssen og Åshild Eriksdatter.
86.23.
Paul Torsen
Født 17659.
Død 17889.
87.24.
Tora Maria Nilsdatter
Født 1758, Skårvik N., Salangen.57.
Død 175957.
88.24.
Tora Maria Nilsdatter
Født 1761, Skårvik N., Salangen.57.
Død 181157.
     Efterslægt.

Gift 179358 med

Kristoffer Jonassen
Født 1763, Reite, Lavangen.58.
Død 183858.
     Søn af Jonas Kristoffersen og Marit Olsdatter.
     Reite, Lavangen.
89.26.
Maren Tørrisdatter
Født 1773, Sommarsetet, Salangen.26.
Død 178526.
90.26.
Elen Anna Tørrisdatter
Født 1775, Sommarsetet, Salangen.26.
Død 184326.

Utenfor ekteskap med9

Henrik Nilssen
Født 1763, Medby, Salangen.33.
Død 181133.
     Søn af Nils Henriksen og Anna Olsdatter.

Børn af Elen Anna Tørrisdatter og Henrik Nilssen:

192.90.Ole Henriksen, f. 1797, Salangen.
91.26.
Berit Tørrisdatter
Født 1777, Sommarsetet, Salangen.26.
Død 178126.
92.26.
Olava Tørrisdatter
Født 1779, Sommarsetet, Salangen.26.
Død 178526.
93.26.
Berit Magdalena Tørrisdatter
Født 1783, Sommarsetet, Salangen.26.
Død 178526.
94.26.
Berit Maria Tørrisdatter
Født 1785, Sommarsetet, Salangen.26.
Død 181426.

Gift 180859 med

Hans Steffensen
Født 1783, Hesjevik.60.
Død 181160.

Børn af Berit Maria Tørrisdatter og Hans Steffensen:

193.94.Esaias Rasmus Hanssen, f. 1809, Salangen., d. 1850
95.29.
Malena Olsdatter
Født 1741, Magisås, Salangen.61.

Utenfor ekteskap med9

Jens Olsen
Født 1733, Dalen, Salangen.27.
Død 178027.
     Søn af Ole Rasmussen og Elen Johnsdatter.

Gift 1° 176862 med

Edias Danielsen
Født 174362.
     Nordleirvåg, Bjarkøy, Troms.62

Børn af Malena Olsdatter og Jens Olsen:

194.95.Johannes Jensen, f. 1767, Salangen.
96.30.
Ole Tørrissen
Født 1753, Strokkenes, Salangen.26.
Død 181026.
     Røyrbakken, Salangen.

Gift 1° 177863 med

Inger Monsdatter
Født 1748, Løksa, Salangen.64.
Død 178064.

Gift 2° 178263 med

Adriana Henriksdatter
Født 1746, Røyrbakken, Salangen.65.
Død 181765.
     Datter af Henrik Amundsen og Ingeborg Ottesdatter.

Børn af Ole Tørrissen og Inger Monsdatter:

195.96.Mons Olsen, f. 1776, Løksebotn., d. 1843
196.96.Synnøve Olsdatter, f. 1779, Salangen., d. 1843

Børn af Ole Tørrissen og Adriana Henriksdatter:

197.96.Malena Olsdatter, f. 1782, Salangen., d. 1785
198.96.Tørris Olsen, f. 1784, Salangen., d. 1784
199.96.Tørris Olsen, f. 1787, Salangen., d. 1843
200.96.Ingeborg Kirstina Olsdatter, f. 1791, Salangen., d. 1815
97.30.
Malena Tørrisdatter
Født 175526.
98.30.
Tørris Tørrissen
Født 17569.
Død 17829.
     Mikkelbostad, Dyrøy, Troms.
     Bruker av Ytterholmen i Torsken 1780-1782. Tørres sette til på sjøen 1782, og enka gifta seg med ettermannen på bruket.66

Gift omkring 178025 med

Lea Arnesdatter
Født 17569.
Død 1832, Kanebogen, Trondenes.44.

[Gift 1° omkr. 1780 med Tørris Tørrissen (1756 - 1782); Gift 2° 1783 med Jørgen Anfindsen (d. 1793)].

Børn af Tørris Tørrissen og Lea Arnesdatter:

201.98.Anders Tørrissen, f. 1780
202.98.Else Marie Tørrisdatter, f. 1781
203.98.Tørris Tørrissen, f. 1782
99.31.
Anna Henriksdatter
Født 1762, Medby, Salangen.67.
Død 183667.
     Efterslægt.
100.31.
Tørris Henriksen
Født 1764, Medby, Salangen.9.
Død 180868.
     Hemmingsjorda, Sørreisa, Troms.
     Etterslekt, 5 barn, se Sørreisa bygdebok.

Gift 179368 med

Synnøve Pedersdatter
Født 176368.
Død 1832, Seljemoen.68.
     Datter av Peder Olsen på Skatvik, Tranøy.68
101.31.
Samuel Henriksen
Født 1765, Medby, Salangen.9.
Død 18079.

Gift 180669 med

Karen Maria Hansdatter
Født 1786, Igeland, Ibestad.9.
Død 18429.
     Datter af Hans Jakobsen og Øllegård Tygesdatter Trane.

[Gift 1° 1806 med Samuel Henriksen (1765 - 1807); Gift 2° 1810 med Ole Hanssen (1780 - 25 jul. 1836)].

Børn af Samuel Henriksen og Karen Maria Hansdatter:

204.101.Hans Andreas Samuelsen, f. 1807, Ibestad., d. 1875
102.31.
Marta Malena Henriksdatter
Født 1768, Medby, Salangen.67.
Død 184067.
103.31.
Ingeborg Henriksdatter
Født 1770, Medby, Salangen.67.
Død 183567.
     Efterslægt.

Gift 179570 med

Ole Pedersen
Født 1766, Oppdal, Skånland.71.
Død 181271.

Børn af Ingeborg Henriksdatter og Ole Pedersen:

205.103.Helena Olsdatter, f. 1800, Astafjord., d. 1875, Trondenes.
104.32.
Synnøve Nilsdatter
Født 1757, Medby, Salangen.33.
Død 181533.
     Efterslægt.
105.32.
Anne Nilsdatter
Født 1758, Medby, Salangen.33.
Død 176033.
106.32.
Malena Nilsdatter
Født 1759, Medby, Salangen.33.
107.32.
Ole Nilssen
Født 1761, Medby, Salangen.33.
Død 184533.
     Efterslægt.
108.32.
Henrik Nilssen
Født 1763, Medby, Salangen.33.
Død 181133.

Utenfor ekteskap med9

Elen Anna Tørrisdatter
Født 1775, Sommarsetet, Salangen.26.
Død 184326.
     Datter af Tørris Nilssen og Dortea Olsdatter.

Børn af Henrik Nilssen og Elen Anna Tørrisdatter er vist under Elen Anna Tørrisdatter (nr. 90).

109.32.
Peder Nilssen
Født 1767, Medby, Salangen.33.
Død 177233.
110.32.
Anna Nilsdatter
Født 1770, Medby, Salangen.33.
Død 181433.
111.32.
John Nilssen
Født 1774, Medby, Salangen.33.

Utenfor ekteskap med9

Berit Henriksdatter
Født 177672.

Børn af John Nilssen og Berit Henriksdatter:

206.111.Jonetta Johnsdatter, f. 1802, Salangen.
112.32.
Elen Nilsdatter
Født 1777, Medby, Salangen.33.
Død 177833.
113.32.
Andreas Nilssen
Født 1779, Medby, Salangen.33.
Død 178133.
114.33.
Berit Tørrisdatter
Født 176326.
Død 176326.
115.33.
Svend Tørrissen
Født 176426.
Død 176426.
116.33.
Edias Tørrissen
Født 1766, Løksesletta, Salangen.26.
Død 177226.
117.33.
Ole Tørrissen
Født 1768, Løksesletta, Salangen.26.
     Til Hemmingsjord, Lenvik, Troms.26
118.33.
Hans Tørrissen
Født 1770, Løksesletta, Salangen.26.
Død 181126.
119.33.
Svend Tørrissen
Født 1773, Sommarsetet, Salangen.26.
Død 184826.
     Magisås, Salangen.

Gift 180425 med

Anna Malena Esaiasdatter
Født 1763, Strokkenes, Salangen.73.
Død 183473.
     Datter af Esaias Ottesen og Berit Kristoffersdatter.
120.33.
Edias Tørrissen
Født 1776, Magisås, Salangen.26.
Død 184526.
121.35.
Hans Kristensen
Født 1763, Grov, Skånland.9.
Død 18329.
     Grov, Skånland.

Gift 17969 med

Ingeborg Ottesdatter
Født 17669.
Død 18409.
     Datter af Otte Ottesen og Ingeborg Nilsdatter.

Børn af Hans Kristensen og Ingeborg Ottesdatter:

207.121.Otte Hanssen, f. 1805, Skånland., d. 1889
122.35.
Tora Kristensdatter
Født 1766, Grov, Skånland.9.
Død 18469.

Gift 1° 17949 med

Ole Mortensen
Født 1762, Rognvik.9.
Død 18059.
     Grov, Skånland. Etterslekt (5 børn), se Astafjord bygdebok.

Gift 2° 18099 med

Tomas Rasmussen
Født 1766, Elvenes, Gratangen.9.
Død 18139.
     Søn af Rasmus Pedersen og Elisabet Pedersdatter.
     Oppdal, Skånland.

[Gift 1° 1792 med Karen Grimsdatter (1763 - 1807); Gift 2° 1809 med Tora Kristensdatter (1766 - 1846)].

Børn af Tora Kristensdatter og Tomas Rasmussen:

208.122.Gjertrud Elisabet Tomasdatter, f. 1809, Skånland., d. 1810
123.39.
Svend Svendsen
Født 1783, Innergård, Salangen.9.
Død 18469.
     Bruker av Sjøvegan, Salangen. Etterslekt (6 børn), se Astafjord bygdebok.

Gift 18119 med

Karen Katarina Samuelsdatter
Født 1784, Skårvik N., Salangen.9.
Død 18539.
     Datter af Samuel Nilssen og Åshild Eriksdatter.
124.39.
Berteus Svendsen
Født 1785, Innergård, Salangen.9.
Død 17859.
125.39.
Berit Helena Svendsdatter
Født 1799, Innergård, Salangen.9.
Død 18459.
     Etterslekt, 8 barn, se Astafjord bygdebok.

Gift 18219 med

Jakob Andreas Hanssen
Født 1782, Soløy, Lavangen.9.
Død 18509.
     Søn af Hans Nilssen og Berit Hansdatter.

[Gift 1° 1806 med Maren Hansdatter (1778 - 1821); Gift 2° 1821 med Berit Helena Svendsdatter (1799 - 1845)].
126.40.
Berte Maria Eriksdatter Falk
Født 1752, Sørrollnes, Trondenes.51,73, døbt 175251.
     Kom til Kråkrø, Astafjord.9
127.40.
Gjertrud Eriksdatter
Født 1754, Sørrollnes, Trondenes.50,51,44, døbt 175451.
Død 1819, Nordsand, Bjarkøy.9,44.

Utenfor ekteskap med9,44

Nils Pedersen
Født 1753, Innergård, Salangen.9.
Død 18049.
     Søn af Peder Johnsen og Synnøve Nilsdatter.
     Yttergård, Salangen. Efterslægt.
     Skifte 1803-1805, Innergård, Astafjord Tinglag.5protokollnr. 150, folio 465b..

[Gift 1° med Gjertrud Eriksdatter (1754 - 1819); Gift 2° 1784 med Marit Rasmusdatter (1760 - 1831)].

Gift 1° 17829 med

Arne Tomassen
Født 1750, Sørleirvåg, Bjarkøy.9.
Død 17879.
     Sørleirvåg, Bjarkøy, Troms.

[Gift 1° omkr. 1772 med Marit Larsdatter (1743 - 1779); Gift 2° 1782 med Gjertrud Eriksdatter (1754 - 1819)].

Børn af Gjertrud Eriksdatter og Nils Pedersen er vist under Nils Pedersen (nr. 83).

128.40.
John Eriksen Falk
Født 1756, Sørrollnes, Trondenes.51, døbt 175651.
Død 1759, Sørrollnes, Trondenes.51.
129.40.
Anders Eriksen Falk
Født 1757, Sørrollnes, Trondenes.74,51, døbt 175751.
Død 17769.
     Kom til Lia i Lavangen, Astafjord.9
130.41.
Peder Olsen Falk
Født 1753, Innergård i Salangen, Astafjord.9.
Død 18449.
     Kjeiprød, Lavangen.9

Gift 1° 17879 med

Synnøve Jakobsdatter
Født 17449.
Død 18069.

Gift 2° 181375 med

Ingeborg Kristiansdatter
Født 176776.
Død 1827.

Børn af Peder Olsen Falk og Synnøve Jakobsdatter:

209.130.Ole Pedersen, f. 1788, Lavangen., d. 1861
131.41.
Marit Olsdatter Falk
Født 1755, Yttergård, Salangen.9.
Død 18399.

Gift 17839 med

Samuel Ottesen
Født 1760, Medby, Salangen.9.
Død 18339.
     Søn af Otte Ottesen og Ingeborg Nilsdatter.
     Medby, Salangen. Efterslægt.9

Børn af Marit Olsdatter Falk og Samuel Ottesen:

210.131.Berteus Samuelsen, f. 1788, Salangen.
132.42.
Berit Andersdatter Falk
Født 1751, Innergård, Salangen.9.

Gift 17829 med

Peder Reinholtsen
Født 1730, Sjøvegan, Salangen.9.
Død 17959.
     Søn af Reinholt Enoksen og Marit Johnsdatter.
     Magisås, Salangen.
     Skifte 1788-1798, Magesås, Astafjord Tinglag.5protokollnr. 146, folio 413..

[Gift 1° omkr. 1765 med Karen Larsdatter (1727 - 1780); Gift 2° 1782 med Berit Andersdatter Falk (f. 1751)].

Børn af Berit Andersdatter Falk og Peder Reinholtsen:

211.132.Anna Marta Pedersdatter, f. 1782, Salangen.
212.132.Hans Petter Pedersen, f. 1784, Salangen.
213.132.Karen Magdalena Pedersdatter, f. 1785, Salangen.
214.132.Magdalena Pedersdatter, f. 1788
215.132.Grete Pedersdatter, f. 1789, Salangen., d. 1803
133.42.
Peder Anderssen Falk
Født 1752, Innergård, Salangen.9.
Død 18109.
     Magisås, Salangen.

Gift 17889 med

Mette Hansdatter
Født 17609.
Død 18109.
     Datter af Hans Hanssen og Marit Jakobsdatter.

Børn af Peder Anderssen Falk og Mette Hansdatter:

216.133.Ole Pedersen, f. 1788, Salangen.
217.133.Hans Pedersen, f. 1789, Salangen.
218.133.Anna Bergitta Pedersdatter, f. 1792, Salangen., d. 1793
219.133.Andreas Falk Pedersen, f. 1794, Salangen.
220.133.Marta Sofia Pedersdatter, f. 1799, Salangen., d. 1810
134.42.
Hans Anderssen Falk
Født 1754, Innergård, Salangen.9.
Død 17819.

Børn af Hans Anderssen Falk og _____:

221.134.Hans Hanssen, f. 1781, Salangen.
135.42.
Erik Anderssen Falk
Født 1755, Innergård, Salangen.9.
Død 18019.
     Løksa, Salangen.

Gift 17839 med

Malena Pedersdatter
Født 1751, Løksa, Salangen.9.
Død 18119.
     Datter af Peder Hanssen og Gjertrud Ottesdatter.

Børn af Erik Anderssen Falk og Malena Pedersdatter:

222.135.Anders Eriksen, f. 1783, d. 1783
223.135.Gjertrud Eriksdatter, f. 1785, Salangen., d. 1852
224.135.Anna Margrete Eriksdatter, f. 1786, Salangen., d. 1786
225.135.Andrina Eriksdatter, f. 1787, Salangen.
226.135.Ingeborg Margrete Eriksdatter, f. 1789, Salangen., d. 1789
227.135.Pernille Eriksdatter, f. 1791, Salangen.
228.135.Johanna Margrete Eriksdatter, f. 1794, Salangen., d. 1852
136.42.
Ingeborg Maria Andersdatter Falk
Født 1757, Innergård, Salangen.9.
Død 17589.
137.42.
Ingeborg Maria Andersdatter Falk
Født 1759, Innergård, Salangen.9.
Død 17599.
138.42.
Ole Anderssen Falk
Født 1761, Innergård, Salangen.9.
Død 18529.
     Innergård, Salangen.

Gift 1° 17949 med

Anna Maria Baltsersdatter
Født 1760, Lavangsnes, Lavangen.9.
Død 18059.
     Datter af Baltser Pedersen og Johanna Olsdatter.
     Skifte 1803-1805, Innergård, Astafjord Tinglag.5protokollnr. 150, folio 504b..

Gift 2° 18069 med

Kristianna Fredrikka Wegner
Født 17789.
Død 18139.
     Datter af Mathias Kristiansen Wegner og Karen Ediasdatter.

Gift 3° omkring 18159 med

Mette Maria Mikkelsdatter
Født 17739.
Død 18339.

[Gift 1° med Hemming Johnsen; Gift 2° omkr. 1815 med Ole Anderssen Falk (1761 - 1852)].

Børn af Ole Anderssen Falk og _____:

229.138.Margrete Olsdatter, f. 1788, Salangen., d. 1865

Børn af Ole Anderssen Falk og Anna Maria Baltsersdatter:

230.138.Johanna Margrete Olsdatter, f. 1794, Salangen., d. 1796
231.138.Johanna Margrete Olsdatter, f. 1796, Salangen.
232.138.Baltser Andreas Olsen, f. 1799, Salangen., d. 1824

Børn af Ole Anderssen Falk og Kristianna Fredrikka Wegner:

233.138.Anna Maria Olsdatter, f. 1806, Salangen.
234.138.Karen Kirstina Olsdatter, f. 1808, Salangen., d. 1812
235.138.Petter Kristian Olsen, f. 1810, d. 1810
236.138.Hans Andreas Olsen, f. 1811, Salangen.
139.42.
Elisabet Sofia Andersdatter Falk
Født 1764, Innergård, Salangen.9.
Død 17649.
140.42.
Elisabet Sofia Andersdatter Falk
Født 1765, Innergård, Salangen.9.

Gift 1° 17939 med

Peder Nilssen
Født 17659.
Død 17969.
     Søn af Nils Johnsen og Mette Pedersdatter.
     Innergård, Salangen. Faksfjord, Dyrøy.

Gift 2° 17989 med

Isak Johnsen
Født 17719.
Død 18449.
     Faksfjord, Dyrøy.

Børn af Elisabet Sofia Andersdatter Falk og Isak Johnsen:

237.140.Anders Isaksen, f. 1799, Dyrøy.
141.42.
Maria Andersdatter Falk
Født 1768, Innergård, Salangen.9.
Død 18589.
     Efterslægt.

Gift 17969 med

Nils Pedersen
Født 1763, Skårvik Ø., Salangen.9.
Død 18229.
     Søn af Peder Nilssen og Ragnhild Olsdatter.
     Skårvik, Salangen.
142.42.
Anders Anderssen Falk
Født 1771, Innergård, Salangen.9.
Død 18059.
     Magisås, Salangen.

Gift 17979 med

Synnøve Esaiasdatter
Født 1769, Strokkenes, Salangen.9.
Død 18459.
     Datter af Esaias Ottesen og Berit Kristoffersdatter.

Børn af Anders Anderssen Falk og Synnøve Esaiasdatter:

238.142.Bergitta Andersdatter Falk, f. 1796, Salangen., d. 1893
239.142.Grete Maria Andersdatter Falk, f. 1799, Salangen., d. 1861
240.142.Anne Malena Andersdatter Falk, f. 1801, Salangen.
241.142.Kristina Andersdatter Falk, f. 1803, Salangen.
143.42.
Svend Anderssen Falk
Født 1774, Innergård, Salangen.9.
Død 18059.
     Innergård, Salangen.

Gift 18029 med

Ingeborg Andreasdatter
Født 17719.
Død 18399.
     Datter af Andreas Samuelsen og Synnøve Torstensdatter.

[Gift 1° 1802 med Svend Anderssen Falk (1774 - 1805); Gift 2° 1824 med Edias Hanssen (1770 - 1833)].

Børn af Svend Anderssen Falk og Ingeborg Andreasdatter:

242.143.Andreas Petter Svendsen, f. 1803, Salangen., d. 1876
243.143.Hans Kristian Svendsen, f. 1804, Salangen., d. 1811
144.43.
Hans Davidsen
Født 17539.
Død 17729.
     Faddere ved hans dåb: Hans Christensen, Rongså; Torløf Reinholtsen, Schiveien; Tørris Svendsen, Indregården.34
145.43.
Berit Maria Davidsdatter
Født 1755, Tortenvik, Skånland.9.
Død 17939.

Gift 17889 med

Ole Jakobsen
Født 17519.
Død 18079.

[Gift 1° med Maren Margrete Tomasdatter (1771 - 1843); Gift 2° 1788 med Berit Maria Davidsdatter (1755 - 1793); Gift 3° 1794 med Barbro Pedersdatter (1759 - 1816)].
146.43.
Peder Davidsen
Født 1757, Tortenvik, Skånland.9.
Død 18119.
147.43.
Karen Davidsdatter
Født 1759, Tortenvik, Skånland.9, døbt mar. 1759, Ibestad.
Død 26 jan. 1837, Grov..

Gift 27 dec. 1785 med

Ole Bårdsen
Født 1756, Foldvik, Gratangen9.
Død 10 jan. 1828, Grov, Ibestad prgj..
     Søn af Bård Olsen og Helvig Rasmusdatter Trane.
     Stilling: Gårdbruker på Grov, Skånland.

Børn af Karen Davidsdatter og Ole Bårdsen:

244.147.Pernille Olsdatter, f. 1786, Astafjord., d. 1849, Trondenes.
245.147.Hans Olsen, f. 1787, Skånland., d. 1843
246.147.Hedvig Elisabet Olsdatter, f. 1789, Skånland., d. 1813
247.147.Jens Olsen, f. 1790, d. 1790
248.147.Øllegård Kristina Olsdatter, f. 1791, Skånland., d. 1792
249.147.Ingeborg Katrina Olsdatter, f. 1792, Skånland., d. 1850
250.147.Bård Olsen, f. 1794, Skånland., d. 1795
251.147.Peder Olsen, f. 1796, Skånland., d. 1874
252.147.Bård Olsen, f. 1798, Skånland.
253.147.Daniel Trane Olsen, f. 1801, Skånland., d. 1861
254.147.Jens Olsen, f. 1804, Skånland., d. 1867
148.43.
Tørris Davidsen
Født 1761, Tortenvik, Skånland.9.
Død 18289.
     Ånstad, Ibestad. Etterslekt, se Astafjord bygdebok.

Gift 1° 17949 med

Marit Iversdatter
Født 1766, Tennevoll, Lavangen.9.
Død 18009.
     Datter af Iver Jenssen og Golla Olsdatter.
     Skifte 1798-1804, Ånstad, Astafjord Tinglag.5protokollnr. 148, folio 398..

Gift 2° 18019 med

Karen Jakobsdatter
Født 1751, Stræte, Skånland.9.
Død 18269.
149.43.
Ingeborg Sofia Davidsdatter
Født 1763, Tortenvik, Skånland.9.
150.43.
Andreas Davidsen
Født 1765, Tortenvik, Skånland.9.
151.43.
Mette Davidsdatter
Født 1767, Tortenvik, Skånland.9.
Død 17839.
152.48.
Dødfødt
Født 1806, Tennevik, Trondenes.44.
Død 1806, Tennevik, Trondenes.44.
153.49.
Anders Johnsen
Født 1753, Salangen.9.
Død 17809.
154.49.
Reinholt Johnsen
Født 17559.
Død 18029.
155.49.
Marit Johnsdatter
Født 17579.
Død 18159.
     Etterslekt, 5 barn, se Astafjord bygdebok.

Gift 17939 med

Ole Hanssen
Født 1765, Laupstad, Ibestad.9.
Død 18289.
     Søn af Hans Olsen og Ingeborg Ediasdatter.
     Laupstad, Ibestad.

[Gift 1° med Mille Sivertsdatter (1753 - 1822); Gift 2° 1790 med Synnøve Paulsdatter (1754 - 1791); Gift 3° 1793 med Marit Johnsdatter (1757 - 1815); Gift 4° 1817 med Esaianna Pedersdatter (1774 - 1857)].
156.51.
Anna Dortea Arnesdatter
Født 17619.
Død 17619.
157.52.
Barbro Pedersdatter
Født 17599.
Død 18169.
     Etterslekt, 4 barn, se Astafjord bygdebok.

Gift 17949 med

Ole Jakobsen
Født 17519.
Død 18079.

[Gift 1° med Maren Margrete Tomasdatter (1771 - 1843); Gift 2° 1788 med Berit Maria Davidsdatter (1755 - 1793); Gift 3° 1794 med Barbro Pedersdatter (1759 - 1816)].

Børn af Barbro Pedersdatter og Ole Jakobsen:

255.157.Marta Pernilla Olsdatter, f. 1795, Astafjord., d. 1837
158.53.
Andrina Johnsdatter
Født 1773, Rød, Lavangen.9.
Død 17819.
159.53.
Svend Johnsen
Født 17769.
Død 18009.
160.53.
Andreas Johnsen
Født 1780, Rød, Lavangen.9.
Død 18139.
161.55.
Malena (Magdalena) Arntsdatter
Født 1756, Salangen.77,9.
Død 18389.

Gift 1° 17939 med

Peder Mikkelsen
Født 1747, Årstein, Gratangen.9.
Død 17959.
     Myrland, Gratangen i Astafjord.

[Gift 1° 1771 med Johanna Esausdatter (1748 - 1791); Gift 2° 1793 med Malena (Magdalena) Arntsdatter (1756 - 1838)].

Gift 2° 18009 med

Hans Nilssen
Født 1748, Å, Lavangen.78,9.
Død 18059.
     Søn af Nils Steffensen og Golla Hansdatter.
     Soløy, Lavangen, Astafjord.
     Skifte 1803-1805, Soløy, Astafjord tinglag.5«Hans Nilsen» - protokollnr. 150, folio 502b..

[Gift 1° 1781 med Berit Hansdatter (1753 - 1796); Gift 2° 1800 med Malena (Magdalena) Arntsdatter (1756 - 1838)].

Børn af Malena (Magdalena) Arntsdatter og Peder Mikkelsen:

256.161.Johanna Bergitta Pedersdatter, f. 1794, Gratangen., d. 1859

Børn af Malena (Magdalena) Arntsdatter og Hans Nilssen:

257.161.Berteus Hanssen, f. 1800, Astafjord, d. 1850
162.55.
Hans Arntsen
Født 1758, Vasslia, Salangen.9.
Død 18039.
     Skifte 1803-1805, Magesås, Astafjord Tinglag.5protokollnr. 150, folio 92b..

Gift 17899 med

Ingeborg Jørgensdatter
Født 1762, Kråkrø, Ibestad9.
Død 18469.
     Datter af Jørgen Nilssen og Sofia Ottesdatter.
163.57.
Ingeborg Rasmusdatter
Født 1773, Soløy, Lavangen, Astafjord.9.
Død 18289.
164.57.
Hans Rasmussen
Født 1774, Soløy, Lavangen, Astafjord.9.
Død 17819.
165.57.
Edias Rasmussen
Født 1774, Soløy, Lavangen, Astafjord.9.
Død 17749.
166.57.
Anna Bergitta Rasmusdatter
Født 1776, Soløy, Lavangen, Astafjord.9.
     Er ikke nevnt sammen med resten av familien i 1801-tellingen.
167.57.
Edias Rasmussen
Født 1778, Soløy, Lavangen, Astafjord.9.

Gift 18079 med

Anna Dortea Pedersdatter
Født 1787, Å, Lavangen, Astafjord.9.

Børn af Edias Rasmussen og Anna Dortea Pedersdatter:

258.167.Trina Bergitta Ediasdatter, f. 1808, Astafjord., d. 1811
168.57.
Hans Rasmussen
Født 1782, Soløy, Lavangen, Astafjord.9.
Død 18409.
     Etterslekt.

Gift 18079 med

Øllegård Bergitta Hansdatter
Født 1785, Soløy, Lavangen, Astafjord.9.
Død 18429.
     Datter af Hans Nilssen og Berit Hansdatter.
169.63.
Otte Jørgensen
Født 1760, Kråkrø, Ibestad.9.
     Etterslekt, se Dyrøy bygdebok.

Gift 179179 med

Jakobina Jørgensdatter Norman
Født 176880.
Død 1812.
     Datter af Jørgen Eriksen Normann og Bodil Olsdatter.
170.63.
Ingeborg Jørgensdatter
Født 1762, Kråkrø, Ibestad9.
Død 18469.

Gift 17899 med

Hans Arntsen
Født 1758, Vasslia, Salangen.9.
Død 18039.
     Søn af Arne Hanssen og Synnøve Reinholtsdatter.
     Skifte 1803-1805, Magesås, Astafjord Tinglag.5protokollnr. 150, folio 92b..
171.63.
Søren Jørgensen
Født 17669.
Død 18479.

Gift 17909 med

Pernilla Jørgensdatter
Født 1766, Bolla, Ibestad9.
Død 18349.
     Datter af Jørgen Svendsen og Anna Larsdatter.

Børn af Søren Jørgensen og Pernilla Jørgensdatter:

259.171.Anne Sofia Sørensdatter, f. 1790, d. 1871
172.64.
Samuel Ottesen
Født 1760, Medby, Salangen.9.
Død 18339.
     Medby, Salangen. Efterslægt.9

Gift 17839 med

Marit Olsdatter Falk
Født 1755, Yttergård, Salangen.9.
Død 18399.
     Datter af Ole Pedersen Falk og Golla Olsdatter.

Børn af Samuel Ottesen og Marit Olsdatter Falk er vist under Marit Olsdatter Falk (nr. 131).

173.64.
Ingeborg Ottesdatter
Født 17669.
Død 18409.

Gift 17969 med

Hans Kristensen
Født 1763, Grov, Skånland.9.
Død 18329.
     Søn af Kristen Svendsen og Gjertrud Torstensdatter.
     Grov, Skånland.

Børn af Ingeborg Ottesdatter og Hans Kristensen er vist under Hans Kristensen (nr. 121).

174.65.
Johanna Olsdatter
Født 17669.
Død 18579.

Gift 1° 17989 med

Knut Hanssen
Født 17289.
Død 18109.
     Søn af Hans Knutsen og Berit Nilsdatter Ærbo.
     Røkenes, Lavangen.9

[Gift 1° 1759 med Elianna Eliasdatter (1735 - 1793); Gift 2° 1798 med Johanna Olsdatter (1766 - 1857)].

Gift 2° 18119 med

Ole Pedersen
Født 1788, Kjeiprød, Lavangen.9.
Død 18619.
     Søn af Peder Olsen Falk og Synnøve Jakobsdatter.
     Hestnes, Lavangen.9

[Gift 1° 1811 med Johanna Olsdatter (1766 - 1857); Gift 2° med Marta Maria Eriksdatter (1798 - 1864)].
175.71.
Anne Dorotea Nilsdatter
Født 1747, Å, Lavangen.9.
Død 18259.
     Etterslekt, 3 barn, se Astafjord bygdebok.

Gift 17779 med

Peder Alfsen
Født 1751, Lavangsnes, Lavangen.9.
     Søn af Alf Pedersen og Ingeborg Andersdatter.
176.71.
Hans Nilssen
Født 1748, Å, Lavangen.78,9.
Død 18059.
     Soløy, Lavangen, Astafjord.
     Skifte 1803-1805, Soløy, Astafjord tinglag.5«Hans Nilsen» - protokollnr. 150, folio 502b..

Gift 1° 17819 med

Berit Hansdatter
Født 1753, Soløy, Lavangen, Astafjord.9.
Død 17969.
     Datter af Hans Pedersen og Berit (Birgitte) Barosdatter (Berentsdatter).
     Skifte 1788-1798, Soløy, Astafjord tinglag.5«Birgitte Hansdatter» - protokollnr. 146, folio 471..

Gift 2° 18009 med

Malena (Magdalena) Arntsdatter
Født 1756, Salangen.77,9.
Død 18389.
     Datter af Arne Hanssen og Synnøve Reinholtsdatter.

[Gift 1° 1793 med Peder Mikkelsen (1747 - 1795); Gift 2° 1800 med Hans Nilssen (1748 - 1805)].

Børn af Hans Nilssen og Berit Hansdatter:

260.176.Jakob Andreas Hanssen, f. 1782, Lavangen., d. 1850
261.176.Bergitta Hansdatter, f. 1783, Astafjord., d. 1784
262.176.Øllegård Bergitta Hansdatter, f. 1785, Astafjord., d. 1842
263.176.Margrete Hansdatter, f. 1787, Astafjord., d. 1867
264.176.Nils Hanssen, f. 1790, Astafjord.
265.176.Antonetta Hansdatter, f. 1792, Astafjord., d. 1823
266.176.Ole Petter Hanssen, f. 1794, Astafjord., d. 1796

Børn af Hans Nilssen og Malena (Magdalena) Arntsdatter er vist under Malena (Magdalena) Arntsdatter (nr. 161).

177.71.
Marta Nilsdatter
Født 1760, Å, Lavangen.9.
Død 18469.

Gift 1° 17949 med

Edias Knutsen
Født 17619.
Død 18089.
     Røkenes, Lavangen i Astafjord.9

Gift 2° 18099 med

Andreas Sørensen
Født 1780, Ytre Å, Ibestad.9.
Død 18679.

[Gift 1° 1809 med Marta Nilsdatter (1760 - 1846); Gift 2° 1847 med Barbro Gudmundsdatter (1798 - 1868)].

Børn af Marta Nilsdatter og Edias Knutsen:

267.177.Elianna Ediasdatter, f. 1795, Astafjord., d. 1837
268.177.Grete Ediasdatter, f. 1800, Astafjord., d. 1827
178.71.
Andreas Nilssen
Født 1770, Å, Lavangen.9.
Død 17999.
     Skifte 1798-1804, Å, Astafjord Tinglag.5protokollnr. 148, folio 394b..
179.73.
Pernilla Jørgensdatter
Født 1766, Bolla, Ibestad9.
Død 18349.

Gift 17909 med

Søren Jørgensen
Født 17669.
Død 18479.
     Søn af Jørgen Nilssen og Sofia Ottesdatter.

Børn af Pernilla Jørgensdatter og Søren Jørgensen er vist under Søren Jørgensen (nr. 171).

180.73.
Jonetta Jørgensdatter
Født 1771, Fugleberg, Ibestad.9.
Død 18229.
     Etterslekt, 9 børn, se Dyrøy bygdebok.

Gift 1° 179580 med

Fredrik Jørgensen Normann
Født 1769, Sortevik, Dyrøy.80.
Død 1798, Sortevik, Dyrøy.80.
     Søn af Jørgen Eriksen Normann og Bodil Olsdatter.

Gift 2° 180181 med

Jens Olsen
Født 1772, Mikkelbostad, Dyrøy.81.
Død 1840, Sortevik, Dyrøy.79.
181.77.
Esaias Esaiassen
Født 1760, Rotvik, Salangen.9.
Død 18039.
182.77.
Ole Henriksen
Født 17639.
Død 17989.
     Åndervåg, Ibestad.9

Gift 17909 med

Marit Nilsdatter Falk
Døbt 16 okt. 1760, Brønnøy kirke.82.
Død 18449.
     Datter af Nils Jenssen og Dorethe Nilsdatter (Falk?).
     Denne datter nevnes ikke ved moderens skifte 1779, derimod nevnes en datter Martha 17 år gl - men det må vel være samme person. Alle de andre børns aldre passer i skiftet, 17 er kanskje tydet forkert og skulle istedet være 19.
     Innflyttet til Astafjord fra Brønnøy, Nordland.83

[Gift 1° 1790 med Ole Henriksen (1763 - 1798); Gift 2° 1799 med Erik Nilssen (1758 - 1834)].

Børn af Ole Henriksen og Marit Nilsdatter Falk:

269.182.Else Helena Olsdatter, f. 1794, d. 1794
270.182.Henrik Olsen, f. 1796, Ibestad., d. 1859
271.182.Ole Henrik Olsen, f. 1799, d. 1799
183.78.
John Jørgensen
Født 1762, Rotvik, Salangen.9.
Død 18209.
     Rotvik, Salangen.9

Gift 17949 med

Øllegård Johnsdatter
Født 17719.
Død 18309.
     Datter af John Sørensen og Synnøve Marie Olsdatter.

Børn af John Jørgensen og Øllegård Johnsdatter:

272.183.Jørgen Johnsen, f. 1798, Salangen.
273.183.Berit Kirstina Johnsdatter, f. 1801, Salangen., d. 1862
274.183.Kristian Johnsen, f. 1812, Salangen., d. 1838
184.78.
Berit Jørgensdatter
Født 1768, Rotvik, Salangen.9.
Død 18369.

Gift 30 nov. 179484,85 med

Johan Nilssen Falk
Døbt mai 1767, Brønnøy kirke.82.
Død 18399.
     Søn af Nils Jenssen og Dorethe Nilsdatter (Falk?).
     Åndervåg, Ibestad.9
     Johan Nilsen Falch var fra Tjøtta på Helgeland, f. ca. 1768, bror til Jens Nilsen Falch, Ibestad og Marithe, g. i Aandervåg, og Dorith Nilsdtr. Falch på Øvre Selseth.85
     Innflyttet til Astafjord fra Helgeland, Nordland.86

Børn af Berit Jørgensdatter og Johan Nilssen Falk:

275.184.Helena Johansdatter Falk, f. 1794, Ibestad.
276.184.Dortea Johansdatter Falk, f. 1796, Grov, d. 1865
277.184.Olea Henrikka Johansdatter Falk, f. 1799, Grov, d. 1839
278.184.Johanna Margrete Johansdatter Falk, f. 1801, Grov, d. 1801
279.184.Johanna Margrete Johansdatter Falk, f. 1802, Grov, d. 1803
280.184.Else Bergitta Johansdatter Falk, f. 1807, Ibestad., d. 1875
185.79.
Peder Nilssen
Født 17659.
Død 17969.
     Innergård, Salangen. Faksfjord, Dyrøy.

Gift 17939 med

Elisabet Sofia Andersdatter Falk
Født 1765, Innergård, Salangen.9.
     Datter af Anders Pedersen Falk og Grete Hansdatter.

[Gift 1° 1793 med Peder Nilssen (1765 - 1796); Gift 2° 1798 med Isak Johnsen (1771 - 1844)].

Kilder og Noter
150 år gl. ved manntallet år 1701. Astafjord Bygdebok ved Tore Meyer skriver han er født år 1661.
2Manntallet 1701 av Börje Jonsson -- http://www.trekilen.com., s. Astafjord 1701.
345 år gl. ved MT 1701.
4Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981)
5Digitalarkivet: Skifteregister Troms 1690-1805.
6Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. II:214
741 år gl. ved MT 1701.
838 år gl. ved MT 1701.
9Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-
10Liv Stangnes Østerdal
1114 år gl. ved manntallet år 1701.
12Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. IV:685
1311 år gl. ved MT 1701.
1410 år gl. ved manntallet år 1701.
155 år gl. ved manntallet år 1701.
16Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. IV:686
175 år gl. ved manntallet i 1701.
18Matricul over Senniens Fogderie 1723 av Börje Jonsson.
19Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. II:682
20Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. IV:675
2115 år gl. ved MT 1701.
228 år gl. ved MT 1701.
237 år gl. ved MT 1701
24Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:85
25Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. IV:672
26Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:128
27Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. IV:684
28Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:93
29Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:99
30Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:23
31Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. IV:693
32Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. IV:128
33Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:79
34Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. II:730
35Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:97
36Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:17
37Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. IV:690
38Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. IV:678
39Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:84
40Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:60
41Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:121
42Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800, s. 17
43Faderen dør ifølge samme Tore Meyer 1725.
44Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997)
4565 år gl. ved FT 1801.
4660 år gl. ved FT 1801.
47Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. IV:835
48Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:37
49Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:73
50Ifølge Tore Meyer født 1760.
51Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800
52Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:105
53Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. IV:668
54Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:14
55Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:57
56Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:117
57Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:83
58Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:18
59Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:153
60Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:119
61Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. IV:694
62Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. IV:696
63Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:98
64Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:76
65Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. IV:649
66Arthur Brox: Berg og Torsken bygdebok (Tromsø 1959), s. I:379
67Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:42
68Svein Hanssen: Sørreisa bygdebok - Gård og slekt (3 bind, Sørreisa kommune 1994), s. I:63
69Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:211
70Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:96
71Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:112
72Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:169
73Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:26
74Ifølge Tore Meyer født 1756.
75Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. IV:670
76Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:?
7746 år gl. ved FT 1801.
7853 år gl. ved FT 1801.
79Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. I:419
80Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. I:415
81Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. I:418
82Arnstein Rønnings hjemmeside om Falk i Ibestad (http://home.c2i.net/arnsteins/Falk.htm).
83Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. II:628
84copulert ungkar Johan Nilsen Falch, Aandervåg, og pige Birgitha Jørgensdatter, ibidem.
85Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. II:391
86Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. II:630