© 2001 Simon Ellefsen

Suertmann

Opdateret 20 Feb 2003.


Generation 1.

1.0.
Rolf Sivertsen Suertmann
     Rådmann i Trondhjem.1

Børn af Rolf Sivertsen Suertmann og _____:

2.1.Engel Rolfsdatter (Suertmann?)

Generation 2.

2.1.
Engel Rolfsdatter (Suertmann?)

Gift _____med

Sølfester Møller
     Skipper.

Børn af Engel Rolfsdatter (Suertmann?) og Sølfester Møller:

3.2.Henrich Sølfestersen Møller
4.2.Rolf Sølfestersen Møller
5.2.Anne Sølfestersdatter Møller

Generation 3.

3.2.
Henrich Sølfestersen Møller
     Skifte 20 dec. 1706, Trondhjem2: «Lagverge Andreas Høyer. Sølv 687, kjøbmannsvarer, bygård 500, gård Orkdalsøren 50, jordegods, ialt 3753 og uvisse 63 - 971 rd.».

Gift 1° _____med

Karen Andersdatter
     Datter af Anders Lauritzsen og Ludtzia.
     Skifte 27 sep. 1692, Trondhjem3: «Sølv 106, endel pene møbler, 3 gamle børser, 2 kårder med geheng, 13 gemene schilderier, hus 400. Brt. 751. Han (Henrich Sølfestersen) skyldte 80 Rd. i London da han forleden år var oppbrakt der og lå i prosess om skip og gods. Gav hver datter 100 Rd. i morsarv.».

Gift 2° _____med

Margrethe Hardersdatter (Holst)
Født omkring 16724.
     Datter af Harder Holst og Maren Mortensdatter Lerche.

Børn af Henrich Sølfestersen Møller og Karen Andersdatter:

6.3.Ludzie Henrichsdatter Møller, f. 1678
7.3.Engel Henrichsdatter Møller, f. 1679
8.3.Anne Cathrine Henrichsdatter Møller, f. 1684, d. 1706
9.3.Birgitte Maria Henrichsdatter Møller, f. 1686, d. 1720

Børn af Henrich Sølfestersen Møller og Margrethe Hardersdatter (Holst):

10.3.Harder Henrichsen Møller, f. 1699
11.3.Maren Henrichsdatter Møller, f. 1703
4.2.
Rolf Sølfestersen Møller
     Kreditor i svogeren Jonas Larsens bo, ved dennes skifte i Trondhjem 31. juli 1691.
5.2.
Anne Sølfestersdatter Møller

Gift _____med

Jonas Larsen
Død _____, København1.
     Søn af Lars Jensen og Sophia Jonsdatter.
     Skipper.
     Skifte 31 jul. 1691, Trondhjem1: «Enkens lagverge Jens Christensen Sested [Seest]. Moren satt med rest 20 rd. av arv efter faren i Lille Fosen. Bl. kred. Rolf Sølfestersen Møller. Sølv 25, 2/16 i «Haabet» 40, bygård 230, brutto 449, netto 86 rd.».

Generation 4.

6.3.
Ludzie Henrichsdatter Møller
Født omkring 16781.

Gift _____med

Anders Henrichsen (Walnum)
     Søn af Henrich Erichsen Walnum og Birgitte (Berit) Christophersdatter.
7.3.
Engel Henrichsdatter Møller
Født omkring 16791.

Gift _____med

Didrich Clausen
Død 17062.
     Skipper.2
8.3.
Anne Cathrine Henrichsdatter Møller
Født omkring 16841.
Død før 20 dec. 1706.
     Nevnes ikke i skiftet efter faren 20. dec. 1706.5
9.3.
Birgitte Maria Henrichsdatter Møller
Født omkring 16861.
Død 1720.

Gift _____med

Ole Henriksen Walnum
Født omkring 1685, Trondheim..
Død 1739, på reise til Bergen..
     Søn af Henrich Erichsen Walnum og Birgitte (Berit) Christophersdatter.
     Ole Walnum's første hustru skal vistnok være Birgitte Henriksdatter Møller.
     Skifte 1737, Lovøen/Løvøen, Herøy.6: «Ole Walnum, død i Bergen. Maren Dass, ektefelle. Barn i 1. ekt. Henrik Møller Olsen Walnum, 20 år; Anders Olsen Walnum, 18 år; Birgitha Martha Olsdatter Walnum, 22 år. I 2. ekt: Benjamin Dass Walnum, 11 år; Birgitha Maria Olsdatter Walnum, 4 år.».

[Gift 1° med Birgitte Maria Henrichsdatter Møller (omkr. 1686 - 1720); Gift 2° med Maren Benjaminsdatter Dass (1700 - før 1795)].

Børn af Birgitte Maria Henrichsdatter Møller og Ole Henriksen Walnum:

12.9.Birgitte Martha Walnum, f. 1715, Herø., d. 1784
13.9.Henrik Møller Olsen Walnum, f. 1717
14.9.Anders (Andreas) Olsen Walnum, f. 1719, d. 1765
10.3.
Harder Henrichsen Møller
Født omkring 16992.
11.3.
Maren Henrichsdatter Møller
Født omkring 17032.

Generation 5.

12.9.
Birgitte Martha Walnum
Født omkring 1715, Løvøen, Herø.7.
Død 17 jan. 17848.

Gift _____med

Carsten Volqvartz Angell
Født 1711, Åkvik, Dønnes..
Død 21 mar. 1795, Trondheim.9.
     Søn af Rasmus Mortensen Angell og Judithe Carstensdatter Angell Volqvartz.
     Oppholder sig 1745-1746 i Trondheim.10
     Forretningsmann i Trondheim.

Børn af Birgitte Martha Walnum og Carsten Volqvartz Angell:

15.12.Carsten Volquartz Angell, d. 1787
16.12.Birgithe Marie Angell, f. 1759, d. 1795
17.12.Judithe Angell
13.9.
Henrik Møller Olsen Walnum
Født omkring 171711,12.
14.9.
Anders (Andreas) Olsen Walnum
Født omkring 171913,14.
Død omkring 176515.
     Skipper og handelsmand i Mychlestad på Kvarøen.16

Gift 1° _____med

Barbara (Barbro) Marie Riber
Død 1756.
     Datter af Lars Andersen Riber og Aarsille Catharina Todal.
     Skifte 1758, Kvarøen Indre, Lurøy.17: «Avdøde Barbara Larsdatter Riber. Arvinger: ektefelle Andreas Olsen Walnum; datter Birgitta Maria Walnum, 9 år; datter Aaselle Cathrina Walnum, 8; datter Lucia Mallena Walnum, 7; sønn Ole Walnum, 2 år. Verge morfar Lars Andersen Riber.».

Gift 2° _____15med

Maren (Massi) Hansdatter Todal
Født 173115.
Død efter 180115.
     Datter af Hans Hansen Steensen og Aarsille Larsdatter (Todal).

[Gift 1° med Anders (Andreas) Olsen Walnum (omkr. 1719 - omkr. 1765); Gift 2° med Peder Larsen Riber (1735 - eft. 1801)].

Børn af Anders (Andreas) Olsen Walnum og Barbara (Barbro) Marie Riber:

18.14.Lucia Magdalene Walnum, f. 1751

Generation 6.

15.12.
Carsten Volquartz Angell
Død omkring 178718.
     Skifte 30 apr. 1787, Indyr i Gildeskål.19: «Avdøde Carsten Wolqvartz Angel. Formue: 726-5-8. Gjeld: 707-3-3. Arvinger: ektefelle Karen Strømer Bruun, Indyr og datter Birgita Maria Angel Bruun, 6 mnd. gammel.».

Gift 19 sep. 1786, Gildeskål.20 med

Karen Strømer Bruun
Født 1765.
Død 1808.
     Datter af Hans Pedersen Brun og Barbro Margrethe Gjertsen (Jersing?).
     Skifte 9 mai 1809, Flein i Gildeskål.21: «Avdøde Karen Bruun. Formue: 982-0-6. Gjeld: 537-2-12. Arvinger: ektefelle Jens Hansen Lund/Lind; sønn Jacob Holst Jensen, 18, tjener på Sundklak i Lofoten; datter Berethe Maria Jensdatter, 20, gift med Thomas Helgesen, Mikkelbostad i Gildeskål.».

[Gift 1° 19 sep. 1786 med Carsten Volquartz Angell (d. omkr. 1787); Gift 2° med Jens; Gift 3° 2 jan. 1805 med Jens Hansen Lind (omkr. 1750 - omkr. 1811)].

Børn af Carsten Volquartz Angell og Karen Strømer Bruun:

19.15.Berith (Birgitte) Maria Angell, f. 1786
16.12.
Birgithe Marie Angell
Født 17598.
Død 20 mai 179522,8.

Gift 1° 26 jun. 17888 med

Ole Mæhre Meier
Født 17518.
Død 31 nov. 17888.
     Sogneprest til Rødø.8

Gift 2° _____med

Hans Hansen Jentoft
Født 1755, Lyngvær, Lofoten..
Død 1822, Åkvik, Dønnes..
     Søn af Hans Mogensen Jentoft og Anna Marie Rasch.

Børn af Birgithe Marie Angell og Ole Mæhre Meier:

20.16.Karen Meier, f. 1787
17.12.
Judithe Angell
     Ugift 1795 og boende hos svogeren Jentoft.23
18.14.
Lucia Magdalene Walnum
Født 175116.

Gift _____med

Christen Christensen Mechlenborg
Født omkring 174816.
Død 182016.
     Søn af Christen Christensen Mechlenborg og Karen Ellingsdatter.
     Skipper og handelsmand.16

Børn af Lucia Magdalene Walnum og Christen Christensen Mechlenborg:

21.18.Barbro Marie Mechlenborg, f. 1774, d. 1853
22.18.Andreas Mechelborg, f. 1777, d. 1853, Nippelberg.
23.18.Karen Margrethe Mechlenborg, f. 1779, d. 1844
24.18.Hans Christian Mechlenborg, f. 1781, d. 1838, Fuglestad i Næsne.
25.18.Adelus Mechlenborg, f. 1787, d. 1834, Huseby.
26.18.Lucinius Mechlenborg, f. 1789

Generation 7.

19.15.
Berith (Birgitte) Maria Angell
Født 178624, døbt 5 nov. 1786, Gildeskål.25.
     Oppholder sig 1795 i huset hos præsten Brun.26

Gift _____med

Thomas Helgesen
     Mikkelbostad i Gildeskål (år 1809).21
20.16.
Karen Meier
Født omkring 178727.
21.18.
Barbro Marie Mechlenborg
Født omkring 177416.
Død 185316.

Gift omkring 179516 med

Andreas Walnum Riber
Født 176816.
Død 1839, Sorteland.16.
22.18.
Andreas Mechelborg
Født omkring 177716.
Død 9 mar. 1853, Nippelberg.16.
     Styrmand.16

Gift 1° _____med

Kirsten Marie Schrøder
Død 182016.

Gift 2° 182116 med

Anne Margrethe Greisdatter

Børn af Andreas Mechelborg og Kirsten Marie Schrøder:

27.22.Christine Mechlenborg, f. 1816
28.22.Birgitte Mechlenborg, f. 1818
29.22.Karen Mechlenborg, f. 1820

Børn af Andreas Mechelborg og Anne Margrethe Greisdatter:

30.22.Ingeborg Anna Mechlenborg, f. 1821
31.22.Andrea Mechlenborg, f. 1823
32.22.Anton Olai Mechlenborg, f. 1824
33.22.Ole Walnum Mechlenborg, f. 1826
34.22.Jens Casper Mechlenborg, f. 1827, Nippelberg.
23.18.
Karen Margrethe Mechlenborg
Født omkring 177916.
Død 13 sep. 184416.
     Ingen børn i sit 2nd ægteskab.28

Gift 1° 7 jun. 181429 med

Jens Ellingsen
Født 17 aug. 1786, Sortland i Vesterålen.30, døbt 19 aug. 1787, Sortland, Nordland..
Død 3 feb. 1826, Sortland i Vesterålen.30.
     Søn af Abel Ellingsen og Karen Schøller Rosenvinge Dischington.
     Handelsmand på Sorteland.16

Gift 2° omkring 183028 med

Abel (Christensen) Ellingsen
Født 11 okt. 1804, Hunstad i Lødingen.28.
Død 10 mar. 188128.
     Søn af Christen Ellingsen og Christiane Falch.
     Handelsmand paa Sortland [i Vesterålen], boede senere paa Fiskefjord i samme Prestegjeld.28

[Gift 1° omkr. 1830 med Karen Margrethe Mechlenborg (omkr. 1779 - 13 sep. 1844); Gift 2° 1844 med Margrethe Sophie Glad (27 feb. 1820 - 8 jul. 1891)].
24.18.
Hans Christian Mechlenborg
Født 178116.
Død 1838, Fuglestad i Næsne.16.

Gift _____med

Ingeborg Eriksdatter
Død 183816.
25.18.
Adelus Mechlenborg
Født 178716.
Død apr. 1834, Huseby.16.

Gift _____med

Jonas Peter Strøm
     Lensmand i Næsne.16
26.18.
Lucinius Mechlenborg
Født omkring 178916.
     Formentlig død som ganske ung.16

Generation 8.

27.22.
Christine Mechlenborg
Født 181616.
28.22.
Birgitte Mechlenborg
Født 181816.
29.22.
Karen Mechlenborg
Født 182016.
30.22.
Ingeborg Anna Mechlenborg
Født 182116.
31.22.
Andrea Mechlenborg
Født 182316.
32.22.
Anton Olai Mechlenborg
Født 182416.
     Gårdbruger på Levangsskov i Næsne.16

Gift 3 jun. 188416 med

Ellen Helene Eliasdatter Hagen
Født 183416.
     Barnløs i sit ægteskab med Anton Olai Mechlenborg.16
33.22.
Ole Walnum Mechlenborg
Født 182616.
     Handelsmand på Næsne.16

Gift 187216 med

Petrine Henriette Petersen
Født 28 sep. 1849, Vik i Næsne.16.
     Datter af Peter Henrik Petersen og Maren Dorothea Andersen.
34.22.
Jens Casper Mechlenborg
Født 10 nov. 1827, Nippelberg.31.
     Jens var handelsmand og dampskibsinspektør på Myrland i Lofoten.31

Gift 19 sep. 186631 med

Birgitte Christine Johnsen
Født 7 aug. 1837, Myrland i Lofoten.31.
     Datter af Abel Christian Johnsen og Lucia Magdalene Walnum Riber.

Børn af Jens Casper Mechlenborg og Birgitte Christine Johnsen:

35.34.Andreas Naryrenius Mechlenborg, f. 1867
36.34.Johannes Andreas Mechlenborg, f. 1870
37.34.Jens Bernhard Mechlenborg, f. 1872
38.34.Alfred Ludvig Berglion Mechlenborg, f. 1879

Generation 9.

35.34.
Andreas Naryrenius Mechlenborg
Født 186731.
36.34.
Johannes Andreas Mechlenborg
Født 187031.
37.34.
Jens Bernhard Mechlenborg
Født 187231.
38.34.
Alfred Ludvig Berglion Mechlenborg
Født 187931.

Kilder og Noter
1: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58)
2: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1974)
3: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58), s. 321
4: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58), s. 320
5: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1974), s. 44
6Svein Edvardsen: Skifter fra Herøy/Dønna 1686/1780. (Trondheim 1998)., s. Herøy:239
722 år gl. ved farens skifte 1737.
8Svein Edvardsen: Slekta vår 2001:3 (medlemsblad for Slektshistorisk forening i Harstad), s. 4
9Død ved søsteren Judithes skifte 1795.
10Svein Edvardsen: Skifter fra Herøy/Dønna 1686/1780. (Trondheim 1998)., s. Dønna:425
1120 år gl. ved farens skifte 1737.
12Svein Edvardsen: Skifter fra Herøy/Dønna 1686/1780. (Trondheim 1998)., s. Herøy:241
1318 år gl. ved farens skifte 1737.
14Svein Edvardsen: Skifter fra Herøy/Dønna 1686/1780. (Trondheim 1998)., s. Herøy:242
15Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 151
16Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 93
17Svein Edvardsen: Skifter fra Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna 1686/1780. (Trondheim 1998)
18Død ved fasteren Judithe Angels skifte 1795.
19DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 5564
20DIS Salten Slekthistorielag (2000): VRI - http://www.familysearch.org
21DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 8236
22Død ved fasteren Judithe Angel Tostrups skifte 1795.
23Svein Edvardsen: Skifter fra Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna 1780/1810. (Trondheim 2001), s. Meløy:1374
248 år gl. ved farfars søster Judithe Angels skifte 1795.
25Svein Edvardsen: IGI - http://www.familysearch.com
26Svein Edvardsen: Skifter fra Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna 1780/1810. (Trondheim 2001), s. Meløy:1371
278 år gl. ved morfars søster Judithe Angels skifte 1795.
28Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 210
29Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 182
30Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 181
31Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 94