© 2001 Simon Ellefsen

Stub

Opdateret 27 Dec 2003.


Generation 1.

1.0.
Laurids Kjeldsen Stub
     Sognepræst.1
     Lauritz [Kieldsen] Stub, Præst til Hisholt og Faurholt i Laholms Lehn i Halland. Gift med Margaretha Hansdotter. [Søn Mag. Kield Stub].2

Gift _____med

Margrethe Hansdatter

Børn af Laurids Kjeldsen Stub og Margrethe Hansdatter:

2.1.Kjeld Lauridsen Stub, f. 1607, Varberg i Halland, d. 1663, Ullensaker

Generation 2.

2.1.
Kjeld Lauridsen Stub
Født 10 dec. 1607, Varberg i Halland3.
Død 20 apr. 1663, Ullensaker3.
     Magister. Provst over Øvre Romerige og Sognepræst til Ullensager.
     Se Norsk Biografisk Leksikon.
     Mag. Kield Stub, f. i Warberg i Halland 1607, 10 Dec., deponerede Fra Slagelse Skole 1626, drog udenlands 1628, avancerede fra Soldat i Brabant, til Ingenieur-Capitain i Frankerige, blev Sognepræst i Christiania 1635, forflytted til Ullensager 1641, Kongel. bestalter Land-Oberst c. 1642, efter Krigen Provst 1647. Døde 1663.2
     Gift 1° 1636 med Karen, Biskop Niels Glostrups og Karen Andersdotter Plates Dotter, død 1643. Af 3 Børn levede 1 Søn [Niels Stub]. Gift 2° 1644 med Gunild, Borgem. Anders Olsens og Berre R. Schöllers Dotter, død 1648. Hun efterlod 3 Sønner [Hannibal, Lauritz og Matthias Stub]. Gift 3° 1653 med Maren, Dotter af Hr. Michel Andersen, Præst til Wang i Aggerhuus Stift, efterlod 3 Børn [Michael, Catharina og Gunild].2

Gift 1° 1636, Kristiania1 med

Cathrine (Karen) Glostrup
Død 16411.
     Datter af Nils Simonssøn Glostrup.

Gift 2° 16441 med

Gunhild Andersdatter
Død 16481.
     Datter af Anders Olufsen og Birgitte (Berte) Rasmusdatter (Schøller?).
     Den ældste Datter Gunille blef gift med Mester Kield Stub, Pastor til Ullensagers Menighed. ... med min Moster hafde Mag. Kield 3de Sønner (Lars, Hannibal og Mads).4

Gift 3° 16505,1 med

Maren Mikkelsdatter
Død 16691.
     Datter af Mikkel Andersen Aalborg og Karen Lauridsdatter.

Børn af Kjeld Lauridsen Stub og Cathrine (Karen) Glostrup:

3.2.Niels Kjeldsen Stub, f. 1638, d. 1721, Arendal

Børn af Kjeld Lauridsen Stub og Gunhild Andersdatter:

4.2.Hannibal Stub
5.2.Lauritz Stub
6.2.Matthias Stub

Børn af Kjeld Lauridsen Stub og Maren Mikkelsdatter:

7.2.Michael Stub, d. 1683
8.2.Cathrine Kjeldsdatter Stub
9.2.Gunhild Kjeldsdatter Stub, d. 1717

Generation 3.

3.2.
Niels Kjeldsen Stub
Født 16382.
Død 1721, Arendal6,7.
     Stilling: Vicepræsident i Kristiania, assistentsraad.7
     Niels Stub, f. 1638, reiste udenlands med Griffenfeld, blev siden Assistens-Raad ved Ob. Hof-Retten i Norge, og Præsident i Christiania, en lærd Mand, døde 1723 paa Friderichshald, gift med Oberst-Lieutn. Peder Olsens Enke, uden Børn.2

Gift 16817 med

_____

[Gift 1° med Peder Olssøn Normand; Gift 2° 1681 med Niels Kjeldsen Stub (1638 - 1721)].
4.2.
Hannibal Stub
     Hannibal Stub, død som Student.2
5.2.
Lauritz Stub
     Lauritz Stub, døde som Student.2
6.2.
Matthias Stub
     Matthias Stub, Justits-Secretairer i Ober-Hof-Retten i Christiania, døde 1696. Gift med Gunild Blix, Dotter af Thomas Blix. Hun efterlod 1 Søn [Christian Mathiassen Stub].2

Gift _____med

Gunhild Thomasdatter Blix
Død 1693, Kristiania8,9.
     Datter af Thomas Olufsen Blix og Birgitte Andersdatter.

Børn af Matthias Stub og Gunhild Thomasdatter Blix:

10.6.Christian Stub, f. 1693, Kristiania, d. 1736, Bergen
7.2.
Michael Stub
Død 16832.
     Michael Stub, Præst i Norderhoug, døde 1683, ugivt.2
8.2.
Cathrine Kjeldsdatter Stub
     Catharina Stub, gift med Colbiörn Torstensen, Præst til Sørum. Var Jubel-Lærer, døde 1720, 97 Aar. Af deres 18 Børn levede 10, som have udbreded sig [Jacob, Anna, Mette, Hans, Peder, Kield, Niels, Maria, Karen og Kirsten].2

Gift _____med

Colbjørn Torstensen
Født _____, Arneberg i Hof Sogn, Solør ?10.
Død 17207.

[Gift 1° med Anna Jacobsdatter Kraft (Bie?); Gift 2° med Cathrine Kjeldsdatter Stub].

Børn af Cathrine Kjeldsdatter Stub og Colbjørn Torstensen:

11.8.Hans Colbjørnsen, f. omkr. 1675, d. 1754
12.8.Peder Colbjørnsen, f. 1683, d. 1738
13.8.Karen Krabbe Colbjørnsdatter, f. omkr. 1690
14.8.Christine Colbjørnsdatter (Colbjørnsen), f. 1697, d. 1764
9.2.
Gunhild Kjeldsdatter Stub
Død 17172,10.
     Gunild Kieldsdotter Stub, døde 1717. Gift med Hans Lauritsen, Præst til Spydeberg, f. 1634, d. 1695. Af 19 Børn levede 9, som skreve sig Spydberg og Stub.2

Gift _____med

Hans Lauritssen Spydeberg
Død 169511.
     Sognepræst til Spydeberg Prgld. i Agershuus Stift.11

Børn af Gunhild Kjeldsdatter Stub og Hans Lauritssen Spydeberg:

15.9.Christopher Hansen Stub, d. 1704
16.9.Kjeld Hansen Stub, f. 1680, d. 1724
17.9.Michael Stub, f. 1683, Spydeberg prgld. i Agershuus Stift, d. 1758, Eiendomsgaard Rein.
18.9.Hansdatter (Spydberg)
19.9.Dorothea Hansdatter (Spydberg)
20.9.Hansdatter (Spydberg)
21.9.Ingeborg Hansdatter Spydberg, d. 1748
22.9.Laurence Hansdatter (Spydberg), f. 1681, d. 1748
23.9.Anna Hansdatter (Stub)

Generation 4.

10.6.
Christian Stub
Født 1693, Kristiania3.
Død 18 dec. 1736, Bergen3.
     Embedsmann, rettshistoriker. Da Stubs mor døde i barselseng ved hans fødsel, kom han til å vokse op dels i Halden hos sin farbror Nils Stub, dels i Sørum på Romerike hos sin faster Catharine Kjeldsdatter Stub, som var gift med den kjente presten Colbjørn Thorstensen. Stub blev fra barneårene nær knyttet til sin 10 år eldre fetter Peder Colbjørnsen, som bekostet hans studier og hjalp ham økonomisk hele hans liv. Ugift.3
     Christian Mathiassen Stub, deponerede fra Christiania 1714, blev omsider General-Told Forvalter i Bergen.2
11.8.
Hans Colbjørnsen
Født omkring 16757.
Død 17547.
     Stilling: Handelsmand, patriot7
12.8.
Peder Colbjørnsen
Født 1683.
Død 1738.
     Handelsmann i Frederikshald.
13.8.
Karen Krabbe Colbjørnsdatter
Født omkring 1690.

Gift 1° omkring 1710 med

Mads Mortensen Wærn
Født omkring 1685.
Død 1717.
     Søn af Morten Madsen Wærn og Maren Hansdatter.
     Købmand i Frederikshald.

Gift 2° omkring 1720 med

Carsten Nielsen Tank
Født omkring 1690.
     Købmand i Frederikshald. Borgerskap 10. dec. 1720.

Børn af Karen Krabbe Colbjørnsdatter og Carsten Nielsen Tank:

24.13.Niels Carstensen Tank, f. omkr. 1727, Frederikshald., d. 1801, Frederikshald.
14.8.
Christine Colbjørnsdatter (Colbjørnsen)
Født 1697.
Død 1764.

Gift _____med

Peder Mortensen Wærn
Født omkring 1688.
Død omkring 1734.
     Søn af Morten Madsen Wærn og Maren Hansdatter.
     Købmand i Frederikshald.

Børn af Christine Colbjørnsdatter (Colbjørnsen) og Peder Mortensen Wærn:

25.14.Marie Wærn, f. omkr. 1717, Frederikshald., d. 1766, Larvik.
15.9.
Christopher Hansen Stub
Død 17042.
     Christopher Hansen Stub, Præst til Øeland 1695, til Haverslef 1700, døde 1704.2
16.9.
Kjeld Hansen Stub
Født 1680.
Død 16 mar. 172412.
     Blev 8. Octbr. 1706 ordineret til pers. Capellan til Grytten, 17. Juli 1716 af Lector Thomas v. Westen indsat til første Missionair til Varanger, Tana og Parsanger i Øst-Finmarken, 21. Novbr. 1718 Missionair til Ibbestad og 7. Juni 1720 res. Pastor til Skjerstad. I Hammonds Miss. Hist. s. 641 og 729-736 er hans Levnetsløb anført, samt at han med Nidkjærhed arbeidede i Missionens Tjeneste, og at han paa egen Bekostning holdt en Skolemester for Finnerne i Skjerstad.12
     Kield Hansen Stub, fulgde Lector von Westen til Finmarken som første Missionair 1716, siden Præst til Schierstad.2

Gift 1° _____med

Ingeborg Lem
Født 168313,14.
     Datter af Anders Christopherssøn Lem og Ingeborg Ludvigsdatter Munthe.
     Nevnt i morens skifte i 1710. Horneman har henne født 1683.14

Gift 2° _____med

Anna Pedersdatter Schjelderup
Født 1676, Skjerstad15.
Død 174115.
     Datter af Peder Nielsen Schjelderup og Inger Hartvigsdatter.

[Gift 1° med Johannes Hagerup (1682 - 1720); Gift 2° med Kjeld Hansen Stub (1680 - 16 mar. 1724); Gift 3° 10 nov. 1726 med Johannes Rasch (20 feb. 1678 - 8 feb. 1744)].

Børn af Kjeld Hansen Stub og Ingeborg Lem:

26.16._____
27.16._____
17.9.
Michael Stub
Født 29 aug. 1683, Spydeberg prgld. i Agershuus Stift11.
Død 25 dec. 1758, Eiendomsgaard Rein.11.
     Blev 31. Juli 1720 Sognepræst til Stadsbygden, 1740 Provst i Fosens Provstie, og døde 25 Decbr. 1758 paa sin Eiendomsgaard Rein. Barnløs i hand 2nd ekteskap. [Se Erlandsen.]11
     Michel Stub, f. 1683, Præst til Stadsbøygden og Provst, levede 1754, og havde i 2de Ægteskaber 1 Dotter.2

Gift 1° 18 jul. 172111 med

Susanne Schreuder
Døbt 30 mai 167516.
Død 174216,11.
     Datter af Otto Hansen Schreuder og Anna Jensdatter Schjelderup.
     Susanna Schreuder, gift 1° med Hr. Hans Arntz, 2° med Hr. Michael Stub, begge Sognepræster til Stadsbøygden.17
     Susanne Schreuder, født 1675, døbt 30. Mai, død 1742; gift med Hans Arentz.16

[Gift 1° med Hans (Johan) Petersen Arentz (24 mai 1670 - 23 mai 1720); Gift 2° 18 jul. 1721 med Michael Stub (29 aug. 1683 - 25 dec. 1758)].

Gift 2° 30 jan. 1744, Trondhjem DomkirkeHåndskreven notits.11 med

Anna Benedicte Hveding
Død 9 nov. 1786, Kristiania18.
     Datter af Jens Christensen Hveding og Lisbeth Marie Pedersdatter Herdal.

[Gift 1° 30 jan. 1744 med Michael Stub (29 aug. 1683 - 25 dec. 1758); Gift 2° 31 jan. 1763 med Ha___ Olsen? Falch (d. 1768); Gift 3° 19 mar. 1772 med Jørgen Møller (Müller) (omkr. 1727 - eft. sep. 1788)].

Børn af Michael Stub og Susanne Schreuder:

28.17.Susanne Michaelsdatter Stub, f. 1723, Stadsbygd, d. 1795, Søgne
18.9.
Hansdatter (Spydberg)
     N. Hansdotter Spydberg, gift med en Præst i Aremark, begge døde.2
19.9.
Dorothea Hansdatter (Spydberg)
     N. Hansd. Spydberg, gift med N. Brinkmann. En Søn Hans Brinkmann, var Præst til Haaltaalen.2

Gift _____med

Anton Brinchmann

Børn af Dorothea Hansdatter (Spydberg) og Anton Brinchmann:

29.19.Hans Brinchmann
20.9.
Hansdatter (Spydberg)
     N. Hansdotter Spydberg, var givt i Christiania, hvis Søn W. Stub, Studios. Juris.2
21.9.
Ingeborg Hansdatter Spydberg
Død 17482.
     Ingeborg Hansd. Spydberg, døde 1748, gift med Amund Barhow, Præst til Qvernæs, efterlode 5 Børn [Lars, Hans, Gunild, Ellen og Anna Catharina].2
     Skifte 26 jun. 174819.

Gift _____med

Amund Barhow
Død 3 apr. 172819.
     Amund Barhow, Præst til Qvernæs.2
     Amund Barnhov. Han fikk sitt kallsbrev [til Kvernes i Nord Møre prosti] den 29. april 1697. Nevnt her i 1701. Han døde ifølge Tønder i 1728.19
     Ifølge Tønder var han først kapellan i Akershus stift. Ble prost i 1704 men nedla dette embetet i 1707. Erlandsen sier at han ble begravet i kirkens kor.19
     Ifølge Tønder døde han den 3. april 1728. Han var gift med Ingeborg Spydberg, ifølge Tønder, en datter av Hr Hans Lauritsen, sogneprest i Spydberg.19

Børn af Ingeborg Hansdatter Spydberg og Amund Barhow:

30.21.Lars Barhow
31.21.Hans Barhow, d. 1754
32.21.Gunhild Barhow, d. 1740
33.21.Ellen Barhow
34.21.Anna Catharina Barhow, d. 1737
22.9.
Laurence Hansdatter (Spydberg)
Født 16812.
Død 17482.
     Laurence Hansd. Spydberg, f. 1681, d. 1748. Gift 1708 med Eiler Bertelsen, Kiøbm. i Christiansand, f. 1670, d. 1747, havde 4 Børn [Hans, Barthold, Gunild og Eiler].2

Gift 17082 med

Eiler Bertelsen
Født 16702.
Død 17472.
     Eiler Bertelsen, Kiøbm. i Christiansand, f. 1670, d. 1747.2

Børn af Laurence Hansdatter (Spydberg) og Eiler Bertelsen:

35.22.Hans Eilersen, f. 1710, d. 1747
36.22.Barthold Eilersen, f. 1713, d. 1734
37.22.Gunild Cathrine Eilersdatter, f. 1716, d. 1746
38.22.Eiler Hagerup, f. 1718
23.9.
Anna Hansdatter (Stub)
     Anna Hansdotter Stub, levede ugivt 1754.2

Generation 5.

24.13.
Niels Carstensen Tank
Født omkring 1727, Frederikshald..
Død 1801, Frederikshald..
     Købmand og stempelpapirsforvalter i Frederikshald.

Gift 5 sep. 1759 med

Sophia Catharina Leuch
Født 1740, Christiania..
Død 1778, Frederikshald..

Børn af Niels Carstensen Tank og Sophia Catharina Leuch:

39.24.Karen Tank, f. 1764, Frederikshald., d. 1802, Frederikshald.
25.14.
Marie Wærn
Født omkring 1717, Frederikshald..
Død 1766, Larvik..

Gift 30 jun. 1739 med

Claus Hartvig Bisgaard
Født 1698, Vester Egede, Sjælland., døbt 3 dec. 1698, Hjemmedøbt..
Død 1757, Larvik..
     Tolder i Larvik.

[Gift 1° 1736 med Dorthe Christine Diurhuus (1716 - 1738); Gift 2° 30 jun. 1739 med Marie Wærn (omkr. 1717 - 1766)].

Børn af Marie Wærn og Claus Hartvig Bisgaard:

40.25.Dorothea Kirstine (Christine) Bisgaard, f. omkr. 1741, Larvik., d. eft. 1801
26.16.
___________
     Død i sin Barndom.12
27.16.
___________
     Død i sin Barndom.12
28.17.
Susanne Michaelsdatter Stub
Født 2 apr. 1723, Stadsbygd20.
Død 12 mai 1795, Søgne20.
     Hun døde 12. Mai 1795 hos sin eneste Datter, der var gift med Andreas Fredriksen, Sognepræst til Søgne i Christiansands Stift.21

Gift 175921 med

Jacob Schavland
Født 25 jul. 1716, Gaarden Homnæs i Bedstaden (Beitstad).21.
Død 16 jun. 1788, Mandal3.
     Søn af Ole Einerssen Schavland og Elen Jacobsdatter Bye.
     Blev 1734 dimitteret fra Throndhjems Skole og tog theol. Attestats 1734. Informerede derefter i Throndhjem og blev 1740 antagen til Catechet af Præsterne ved Vor Frue Kirke, i hvilket Embede han dog kun forblev kort, da Laurits Lund endnu i samme Aar blev af Kongen beskikket i hans Sted til Catechet med en vis tillagt Løn. Blev 21. Septbr. 1742 personel Capellan til Stadsbygden, dertil ordineret 14. Novbr. s.A. Reiste 1751 til Kjøbenhavn, for at sollicitere. Under dette Ophold forrettede han Capellantjeneste hos Professor Enevold Evald, Præst ved Vaisenhuset sammesteds. Blev 6. Juni 1755 Sognepræst til Mandal, og døde 1788. Var en nidkjær Embedsmand.21
     Se D. Krohn Holm: Slegten Skavlans Stamtre, 1936.

Børn af Susanne Michaelsdatter Stub og Jacob Schavland:

41.28.Schavland
29.19.
Hans Brinchmann
     Hans Brinkmann, Præst til Haaltaalen.2
30.21.
Lars Barhow
     Lars Barhow, Præst til Ørelandet, døde 1754. Gift med Kirsten Hiort, havde Børn.2
     Lars [Barnhov], var sogneprest i Ørland i 1748.19
31.21.
Hans Barhow
Død 17 mai 17542.
     Hans Barhow, en lærd Student, døde 1754, 17 Maji.2
     Hans [Barnhov], var studios i 1748.19
32.21.
Gunhild Barhow
Død 17402.
     Gunild Barhow, døde 1740, gift med Peder Lund, Capellan i Tronhiem.2
     Gunnhild [Barnhov], var ifølge Erlandsen gift med Hr Peder Lund, kapellan til Domkirken [i Trondheim]. Hun er ikke nevnt i 1748 [morens skifte].19

Gift _____med

Peder Nilsen Lund
Født 1691, Snåsa, Nord Trøndelag22.
Død 1731, Trondhjem23.
     Søn af Nils Mortensen Lund og Sara Jacobsdatter Wivel.
     Kapellan til Domkirken i Trondhjem.
     Ifølge Erlandsen, I, Side 54 havde Hr. Peder Lund, der fra 1729 til sin Død i 1731 var residerende Kapellan til Trondhjems Domkirke, ingen Børn med sin Hustru, Gunhild Barhow, ligesom Erlandsen heller ikke kjender noget til, at Hr. Lund har været gift mere end denne ene Gang; men af Wibergs danske Præstehistorie, II, Side 134 sees, at han ogsaa maa have været gift med Stiftsprovstdatteren fra Kjøbenhavn, Maria Johansdatter Dorscheus, der nemlig - som Enke efter Hr. Lund - i 1734 ægtede Sognepræst til Trinitatis Kirke i Kjøbenhavn, Gerhard Treschow, og af dette sit 2det Ægteskab kan jo Hr. Peder Lund have haft en Søn.23

[Gift 1° med Gunhild Barhow (d. 1740); Gift 2° med Maria Johansdatter Dorscheus].
33.21.
Ellen Barhow
     Ellen Barhow, gift 1° med Oberst-Lieuten. Schomborg. 2° med Cancellie-Raad Holst.2
     Ellen [Barnhov], kalles i 1748 kaselliråd H Holst kjæreste. Ifølge Erlandsen var hun første gang gift med oberst Tollev Schouberg.19
34.21.
Anna Catharina Barhow
Død 17372.
     Anna Catharina Barhow, døde 1737, efter sit 18de Barn. Gift 1716 med D. Eiler Hansen Hagerup, Biskop i Tronhiem.2
     Anna Catharina [Barnhov], var enke etter [og i live ?] biskop Eilert Hagerup i 1748.19

Gift _____med

Eiler Hagerup
Født 1685, Kvernes24.
Død 1743, Trondhjem ?24.
     Søn af Hans Hansen Hagerup og Ellen Eilersdatter Schøller.
     Stilling: Biskop i Trondhjem24.

Børn af Anna Catharina Barhow og Eiler Hagerup:

42.34.Hans Gyldenpalm
43.34.Eiler Hagerup
44.34.Anton Ulrich Hagerup, f. 1723, d. 1750
35.22.
Hans Eilersen
Født 17102.
Død 17472.
     Hans Eilersen, f. 1710, døde ugivt 1747, som Capitain paa et Ostindisk Compagnie-Skib fra Amsterdam.2
36.22.
Barthold Eilersen
Født 17132.
Død 17342.
     Barthold Eilersen, f. 1713, døde ugivt 1734.2
37.22.
Gunild Cathrine Eilersdatter
Født 17162.
Død 17462.
     Gunild Cathrine, f. 1716, d. 1746, gift med Bendix Christopher Heide, Kiøbm. i Tronhiem, 1774.2

Gift _____2med

Bendix Christopher Heide
     Bendix Christopher Heide, Kiøbm. i Tronhiem.2

Børn af Gunild Cathrine Eilersdatter og Bendix Christopher Heide:

45.37.Andreas Heide
38.22.
Eiler Hagerup
Født 11 dec. 17182.
     Eiler Hagerup, f. 1718, 11 Dec., blev Hører 1739 i Bergens Skole, Præst til Høyland 1743, Provst 1753. Sognepræst til Arendal 1757, Doct. Theol. 1760, Biskop i Ribe 1773, i Bergen 1774, i Christiansand 1778. Gift 1° 1752 med Joh. Margr. Smith, død 1773, 24 Jul. 2 Børn [Lorentz og Eiler]. Gift 2° 1777 med Edvardine Magdalene Margr. Christie. Moder til 3 Børn [Johanna, Edvard og Eiler].2

Gift 1° 17522 med

Johanna Margrethe Smith
Død 24 jul. 17732.

Gift 2° 17772 med

Edvardine Magdalene Margrethe Christie

Børn af Eiler Hagerup og Johanna Margrethe Smith:

46.38.Lorentz Hagerup, f. 1753
47.38.Eiler Hagerup, f. 1755, d. 1779

Børn af Eiler Hagerup og Edvardine Magdalene Margrethe Christie:

48.38.Johanna Margrethe Hagerup, f. 1778
49.38.Edvard Hagerup, f. 1781
50.38.Eiler Hagerup, f. 1784

Generation 6.

39.24.
Karen Tank
Født 1764, Frederikshald., døbt 29 aug. 1764.
Død 23 apr. 1802, Frederikshald..

Gift 1 jun. 1784, Frederikshald. med

Frederik Hauch
Født 25 aug. 1754, København (Garnisons)..
Død 27 okt. 1839, København (Holmens)..
     Kammerherre 1779. Gehejmekonferensråd 1811.
     Generalpostdirektør 1810-33.
40.25.
Dorothea Kirstine (Christine) Bisgaard
Født omkring 1741, Larvik..
Død efter 1801.

Gift _____med

Peter Flor Worsøe
Født 1745.
Død 22 jul. 1800.
     Søn af Wilhelm Adolph Worsøe og Bolette Birgitte Kiemler.

Børn af Dorothea Kirstine (Christine) Bisgaard og Peter Flor Worsøe:

51.40.Wilhelm Adolph Worsøe, f. 1776, Norge., d. 1830, Danmark.
41.28.
Schavland

Gift _____med

Andreas Frederiksen
     Sognepræst til Søgne i Christiansands Stift.21
42.34.
Hans Gyldenpalm
     Stilling: Stiftamtmand i Christiansand24
     Adledes 1781 under navnet Gyldenpalm24
43.34.
Eiler Hagerup
     Stilling: Amtmand i Finmarken24
     Stilling: Etatsraad24
     Stilling: Finansdeputeret i Kjøbenhavn24
24
44.34.
Anton Ulrich Hagerup
Født 10 aug. 1723.
Død 1750.
     Utnevnt 6. nov. 1744 til kapellan i Alstahaug, og i 1750 druknet han da han skulle ri over et vadested hvor sjøen ved ebbe ikke var lav nok. Da var han ugift.25
45.37.
Andreas Heide
     Andræas Heide er Capellan til Surendal i Tronhiems Stift.2
46.38.
Lorentz Hagerup
Født 17532.
     Lorentz Hagerup, f. 1753, er Cancellie-Secretair.2
47.38.
Eiler Hagerup
Født 17552.
Død 17792.
     Eiler Hagerup, f. 1755, d. 1779 Student.2
48.38.
Johanna Margrethe Hagerup
Født 17782.
     Johanna Margaretha Hagerup, f. 1778.2
49.38.
Edvard Hagerup
Født 17812.
     Edvard Hagerup, f. 1781.2
50.38.
Eiler Hagerup
Født 17842.
     Eiler Hagerup, f. 1784.2

Generation 7.

51.40.
Wilhelm Adolph Worsøe
Født 12 mar. 1776, Gjerpen, Norge..
Død 19 sep. 1830, Bregninge, Danmark..
     Sognepræst.

Gift 2 apr. 1802 med

Leopoldine Charlotte Winther
Født 1780, Gedsted..
Død 17 mai 1856, Kalundborg..
     Datter af Lambert Franch Winther og Signe Marie Munch.

Børn af Wilhelm Adolph Worsøe og Leopoldine Charlotte Winther:

52.51.Clara Petrea Severine Worsøe, f. 1826, Låstrup., d. 1867, Kalundborg.

Generation 8.

52.51.
Clara Petrea Severine Worsøe
Født 12 aug. 1826, Låstrup..
Død 24 dec. 1867, Kalundborg..

Gift _____med

Peter Andreas Gyth
Født 17 aug. 1818, Torpegaard ved Kalundborg..
Død 21 mar. 1910, Kalundborg..
     Søn af Jens Nicolai Gyth og Anne Michaelsdatter.
     Kancelliråd.

Børn af Clara Petrea Severine Worsøe og Peter Andreas Gyth:

53.52.Anna Charlotte Gyth, f. 1855, Sjælland., d. 1939, Oslo.
54.52.Wilhelm Adolf Leopold Gyth, f. 1860, Kalundborg., d. 1929, København.

Generation 9.

53.52.
Anna Charlotte Gyth
Født 30 mai 1855, Kalundborg, Sjælland..
Død 23 aug. 1939, Oslo..

Gift 29 jul. 1881, Kalundborg, Sjælland. med

Ingvald Martin Undset
Født 9 nov. 1853, Trondheim..
Død 3 dec. 1893, Oslo..
     Søn af Halvor Undset og Øllegaard Kirstine Dahl.
     Dr. phil. Arkæolog.
     Museumsmand.

Børn af Anna Charlotte Gyth og Ingvald Martin Undset:

55.53.Sigrid Undset, f. 1882, Danmark., d. 1949, Lillehammer ?
56.53.Ragnhild Undset, f. 1884
57.53.Signe Dorothea Undset, f. 1887
54.52.
Wilhelm Adolf Leopold Gyth
Født 23 nov. 1860, Kalundborg..
Død 3 mai 1929, København..
     Handelsmand. Ridder af Dannebrog.
     Tildelt den belgiske Kong Alberts medaille.

Gift _____med

Kirstine Halvora Undset
Født 23 dec. 1864, Trondheim..
     Datter af Halvor Undset og Øllegaard Kirstine Dahl.

Børn af Wilhelm Adolf Leopold Gyth og Kirstine Halvora Undset:

58.54.Halvor Ingvald Gyth, f. 1894
59.54.Victor Gyth, f. 1895
60.54.Else Undset Gyth, f. 1897
61.54.Clara Kirstine Undset Gyth, f. 1900, Hellerup.
62.54.Volmer Leopold Undset Gyth, f. 1902

Generation 10.

55.53.
Sigrid Undset
Født 20 mai 1882, Kalundborg, Sjælland, Danmark., døbt 2 jul. 1882, Vor Frue kirke i Kalundborg..
Død 10 jun. 1949, Bjerkebæk, Lillehammer ?.
     Forfatter og nobelpris-modtager (1928).
     Sine to første år tilbragte hun sammen med sin mor hos morfaderen kancelliråd Peter Andreas Gyth i hans hus Gyths Gård, Torvet 12, i Kalundborg. I 1884 flyttede familien tilbage til Oslo, men Sigrid Undset tilbringer fremover de fleste sommerferier i Kalundborg hos moderens familie.
     I 1920'erne skriver hun sine vigtigste værker, de to middelalderromaner, om Kristin Lavransdatter og Olav Audunssøn.
     I 1924 konverterer Sigrid Undset til katolicismen.
     I 1928 modtager Sigrid Undset Nobelprisen i litteratur for sine middelalderromaner.

Gift 1912, norske konsulatet i Antwerpen, Skilt 1924. med

Anders Svarstad
Født 1869.
Død 1943.
     Kunstmaler.

Børn af Sigrid Undset og Anders Svarstad:

63.55.Anders Svarstad, f. 1930, Italien ?, d. 1940
64.55.Maren Charlotte Svarstad
65.55.Hans Benedict Svarstad, f. 1919, Lillehammer.
56.53.
Ragnhild Undset
Født 12 apr. 1884.
57.53.
Signe Dorothea Undset
Født 7 mar. 1887.
58.54.
Halvor Ingvald Gyth
Født 1894.
59.54.
Victor Gyth
Født 1895.
60.54.
Else Undset Gyth
Født 24 jul. 1897.
61.54.
Clara Kirstine Undset Gyth
Født 14 jun. 1900, Hellerup..

Gift 1° _____med

Kaj Møller
Født 25 okt. 1891, København..
Død 2 nov. 1936, Charlottenlund..
     Advokat.

Gift 2° _____med

Hugo Helms Hasselbalch
Født 29 mai 1888, København..
Død 14 nov. 1957, København..
     Direktør.

Børn af Clara Kirstine Undset Gyth og Kaj Møller:

66.61.Nina Magdalene Møller (van Pallandt), f. 1932, Hellerup.
62.54.
Volmer Leopold Undset Gyth
Født 17 jun. 1902.

Generation 11.

63.55.
Anders Svarstad
Født 1930, Rom, Italien ?.
Død apr. 1940.
     Anders falder i kamp mod tyskerne i april 1940.
64.55.
Maren Charlotte Svarstad
     Hun hadde epilepsi og var tilbakestående.
65.55.
Hans Benedict Svarstad
Født 1919, Bjerkebekk, Lillehammer..
66.61.
Nina Magdalene Møller (van Pallandt)
Født 15 jul. 1932, Hellerup..

Gift 1° _____med

Hugo Wessel

Gift 2° 21 sep. 1960, Skilt 1975. med

Frederik Jan Gustav Floris Baron van Pallandt
Født 4 mai 1932, København., 1934 ?.
Død 15 mai 1994, Filippinerne..
     Søn af Floris Carsilius Anne Baron van Pallandt og Else Dagmar Hanina Blücher Komtesse af Altona.
     Guitarist, visesanger.
     Frederik van Pallandt blev sammen med sin mangeårige filippinske veninde myrdet i deres hjem i Filippinerne. Frederik og Susanne Tangat blev skudt ned i deres hus, som ligger 500 meter fra havnen i Puerto Galera på øen Mindoro. Politiet mente ikke, der var tale om rovmord, men antydede der kunne være tale om en hævnakt.

[Gift 1° 21 sep. 1960 med Nina Magdalene Møller (van Pallandt) (f. 15 jul. 1932); Gift 2° 1976 med Maria Jesus de Los Rios y Coello de Portugal (f. 1947)].

Børn af Nina Magdalene Møller (van Pallandt) og Frederik Jan Gustav Floris Baron van Pallandt:

67.66.Floris Nicolas Ali Baron van Pallandt, f. 1961
68.66.Kirsa Eleonore Clara van Pallandt, f. 1963
69.66.Ana Maria van Pallandt, f. 1965

Generation 12.

67.66.
Floris Nicolas Ali Baron van Pallandt
Født 10 jun. 1961.
68.66.
Kirsa Eleonore Clara van Pallandt
Født 9 aug. 1963.
69.66.
Ana Maria van Pallandt
Født 30 okt. 1965.

Gift _____med

Christian Völkers
Født omkring 1955.

Kilder og Noter
1Norsk Biografisk Leksikon (1966): Stub, Kjeld Lauridsen
2Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. III(1):312 (Tab. I)
3Norsk Biografisk Leksikon (NBL).
4Justitsraad Christian Schøller til Gjølmø i Aaret 1731.: Slægtebogs-Optegnelser om Familien Schøller trykt i PHT 2 rk. 5 bd. (1890), s. 236
5Giessing skriver år 1653.
6Giessing skriver 1723.
7Norsk Biografisk Leksikon (1926): Colbjørnsen, Hans.
8I barselseng
9Norsk Biografisk Leksikon (1966): Stub, Christian
10Norsk Biografisk Leksikon (1926): Colbjørnsdatter, Anna.
11Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 242
12Erlandsen: Geistligheden i Tromsø Stift, s. 134
13Horneman
14Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 259
15Odd Sørensen Schjelderup i Haslum.
16Johan Fredrik Lampe, udgivet af D. Thrap (2 Bind): Bergens Stifts Biskoper og Præster efter reformationen (Kria. 1895-96), s. I:109
17Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. II(1):40
18Olai Ovenstad: Militærbiografier (Oslo 1948-49).
19Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 211
20Norsk Biografisk Leksikon (1954): Schavland, Jacob
21Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 247
22Email
23Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 14
24S.H. Finne-Grønn i Norsk Personalhistorisk Tidsskrift 3. bind, s. 426 ff.: Hvorfra stammer slegten Hagerup? (Borgermester Adrian Rockertsens slegt av Trondhjem.)
25Bjørn Markhus