© 2001 Simon Ellefsen

Stoud

Opdateret 27 Jul 2003.


Generation 1.

1.0.
Lars Pedersen Stoud
     Lars Pedersen Stoud, Kiøbmand i Faaborg, gift med Giertrud Stranges Dotter.1
     Giessing skriver at Lars Pedersen Stoud er søn af Peder Larsen Stoud f. 1426, d. 1490 - men af kronologiske kan dette ikke være korrekt.

Gift _____med

Gjertrud Strangesdatter

Børn af Lars Pedersen Stoud og Gjertrud Strangesdatter:

2.1.Rasmus Larsen Stoud, f. 1578, d. 1642

Generation 2.

2.1.
Rasmus Larsen Stoud
Født 15781.
Død 16421.
     Rasmus Larsen Stoud, Borgemester i Bergen, f. 1578, d. 1642, gift med Karen Marie Johannsdotter.1

Gift _____1med

Karen Marie Johannsdotter

Børn af Rasmus Larsen Stoud og Karen Marie Johannsdotter:

3.2.Jakob Rasmussen Stoud, d. 1657
4.2.Anne Rasmusdatter (Stoud, Stud)
5.2.Otto Stoud, f. 1620, d. 1657
6.2.Karen Stoud
7.2.Knud Stoud

Generation 3.

3.2.
Jakob Rasmussen Stoud
Død 16572,1.
     Stilling: Sognepræst til Selje i Nordfjord2
     Jacob Stoud, Sogne-Præst til Selløe, d. 1657. Gift med Maren Sörensdotter.1

Gift _____med

Maren Sørensdatter (Friis)
Død 1 mai 16772.

[Gift 1° med Isak Jørgensen; Gift 2° med Jakob Rasmussen Stoud (d. 1657); Gift 3° med Peder Ananiassen (Beyer) (d. 1675)].
4.2.
Anne Rasmusdatter (Stoud, Stud)
     Anne Rasmusdatter (Stud), datter av borgermester i Bergen Rasmus Lauritssøn (Stud).3
     Anna Stoud, gift med Peder Finde, Provst og Præst til Førde.1

Gift 30 jun. 1650, Bergen.3 med

Peder Jørgensen Finde
Født 1610, Oslo.3.
Død 10 sep. 1691, Førde.3.
     Søn af Jørgen Pedersen Finde og Maren Michelsdatter van Thien.
     Søn av Jørgen Pederssøn Finde og Maren Michelsdatter van Thien.3
     Provst og Sognepræst til Førde i Søndfjord.4
     Hr. Peder til Førde, var den uden Sammenligning største Jordegodseier i Søndfjord paa sin Tid (cnfr. "General-Jordebogen" for 1682).4
     Finde hadde 5 barn av første, og 7 av andet egteskap.3
     [Se Lampe (1896): Bergens stifts biskoper og præster II.]

[Gift 1° med Barbara Henriksdatter Nitter; Gift 2° 30 jun. 1650 med Anne Rasmusdatter (Stoud, Stud); Gift 3° med Beate Christensdatter].

Børn af Anne Rasmusdatter (Stoud, Stud) og Peder Jørgensen Finde:

8.4.Kirsten Pedersdatter Finde
9.4.Rasmus Pedersen Finde, d. 1694
10.4.Barbara Pedersdatter Finde, f. 1652, d. 1716
11.4.Dorthe Pedersdatter Finde
12.4.Otto Pedersen Finde, f. 1656, d. 1741
13.4.Inger Pedersdatter Finde
14.4.Anne Pedersdatter Finde, d. 1703
5.2.
Otto Stoud
Født 16201.
Død 16575,1.
     Hr. Otto Stoud, Sognepræst til Nykirken i Bergen, død 1657.5
     Otto Stoud, f. 1620, efter 10 Aars udenlands Reiser, blev 1644 resid. Capellan til Kors-Kirken, og 1647 Sogne-Pr. til Nye-Kirken i Bergen, d. 1657, gift med Catrine, Biskop Ludvig Munthes Dotter, f. 1628, d. 1674. En meget gudfrygtig og fornuftig Kone.1

Gift _____5med

Catharine Munthe
Født 16281.
Død 16741.
     Datter af Ludvig Hanssøn Munthe og Ingeborg Sørensdatter Friis.

[Gift 1° med Otto Stoud (1620 - 1657); Gift 2° med Søren Jensen; Gift 3° med Herman Gaarmann (d. 1680)].

Børn af Otto Stoud og Catharine Munthe:

15.5.Lars (Lobing) Stoud
16.5.Rasmus Stoud
17.5.Ludvig Stoud, f. 1649, d. 1705
6.2.
Karen Stoud
     Karen Stoud, gift med Geert Geelmuyden, Kiøbmand i Bergen.1

Gift _____med

Geert Geelmuyden
     Geert Geelmuyden, Kiøbmand i Bergen.1
7.2.
Knud Stoud
     Knud Stoud, Byefoged i Bergen, d. 1660. Gift med Johanna Pedersdotter, Moder til 3 Børn [Sören, Anna og Peder].1

Gift _____med

Johanna Pedersdatter

Børn af Knud Stoud og Johanna Pedersdatter:

18.7.Søren Stoud
19.7.Anna Stoud
20.7.Peder Stoud

Generation 4.

8.4.
Kirsten Pedersdatter Finde

Gift _____med

Hans Christopherssøn Harberg
Død 1719.
     [Se Lampe.]
     Kapellan i Ulstein, sogneprest fra 31. mar. 1694.

Børn af Kirsten Pedersdatter Finde og Hans Christopherssøn Harberg:

21.8.Ananias Christopher Harberg, f. 1696, d. 1760
9.4.
Rasmus Pedersen Finde
Død 1694.
10.4.
Barbara Pedersdatter Finde
Født 1652.
Død 1716.

Gift _____med

Peder Ottosen Schreuder
Død 17376.
     Søn af Otto Hansen Schreuder og Anna Jensdatter Schjelderup.
     Hr. Peder Schreuder, Sognepræst til Glopp, døde 1737. Gift med Barbara Finde.6
11.4.
Dorthe Pedersdatter Finde
12.4.
Otto Pedersen Finde
Født 1656.
Død 1741.
13.4.
Inger Pedersdatter Finde
14.4.
Anne Pedersdatter Finde
Død 1703.
15.5.
Lars (Lobing) Stoud
     Lars (Lobing) Stoud, d. spæd.1
16.5.
Rasmus Stoud
     Rasmus Stoud, Oberstlieutenant. Gift med Christence Miltzow.5
     Rasmus Stoud, Capitaine. Gift med Christence Miltzow.1

Gift _____5med

Christentze Miltzow
     Datter af Gerhard (Gert) Henrikssøn Miltzow og Susanne Schjelderup.
     Enke (før 1720?) efter en Sognepræst/Kapellan.7
17.5.
Ludvig Stoud
Født 16495.
Død 17055.
     M. Ludvig Stoud, Biskop i Christiansand, f. 1649, d. 1705. Gift 1° med Maren May; 2° med Sophie Otthe.5
     Mag. Ludvig Stoud, f. 1649, Vise-Pastor i Holbek, Stifts-Provst i Odense, Biskop i Christiansand, d. 1705. Gift 1° med Maren May, d. 1677. 2 Børn. 2° 1678 med Sophia v. Angel, (Dotter af Raadmand Peter Otto v. Angel og Sophia Jörgensdotter Aldeweldt) f. 1646. Moder til 6 Børn.1

Gift 1° _____5med

Maren May
Død 16771.
     Datter af Søren May og Catharina Motzfeld.

Gift 2° 16781 med

Sophia v. Angel
Født 16461.

Børn af Ludvig Stoud og Maren May:

22.17.Cathrine Munthe Stoud, f. 1676
23.17.Otto Stoud, f. 1677, d. 1731

Børn af Ludvig Stoud og Sophia v. Angel:

24.17.Maria Sophia Stoud, f. 1680
25.17.Peter Otto Stoud, f. 1681, d. 1719
26.17.Ludvig Stoud, f. 1683
27.17.Rasmus Stoud
28.17.Sophia Stoud, f. 1686, d. 1714
29.17.Vita Stoud, f. 1688
18.7.
Søren Stoud
     Sören Stoud, Lieutenant.1
19.7.
Anna Stoud
     Anna Stoud, gift med Jacob v. d. Wieda, Inspect. ved Manufactur-Huset i Bergen.1
20.7.
Peder Stoud
     Peder Stoud, Præst i Finmarken.1

Børn af Peder Stoud og _____:

30.20.Knud Stoud
31.20.Johanna Stoud

Generation 5.

21.8.
Ananias Christopher Harberg
Født 1696.
Død 1760.
     Fut over indre og ytre sogn.
22.17.
Cathrine Munthe Stoud
Født 18 jul. 16761.
     Catharina Stoud, gift med Laur. Luja, Prof. i Odense.5

Gift 1692 med

Laurits Luja
Født 16681.
Død 17321.
     Søn af Christian Henrich Luja og Abigael Lauridsdatter (Hindsholm?).
     Mag. Lars Luja, Prof. Phil. i Odense, f. 1668, d. 1732.1

Børn af Cathrine Munthe Stoud og Laurits Luja:

32.22.Abigael Luja
33.22.Anna Cathrine Luja
34.22.Maria Sophia Luja
23.17.
Otto Stoud
Født 28 jul. 16771.
Død 17311.
     Otto Stoud, Præsident i Christiansand.5
     Mag. Otto Stoud, f. 1677, d. 28 Julii, d. 1731, var Præst til Hvidesøe i Øvre-Tellemarken, gift med Ingeborg Beermand, f. 1681, d. 1753, efterlode 2 Sønner [Hans og Ludvig].1

Gift _____1med

Ingeborg Beermand
Født 16811.
Død 17531.

Børn af Otto Stoud og Ingeborg Beermand:

35.23.Hans Jacob Stoud, f. 1707, d. 1749
36.23.Ludvig Stoud, f. 1709, d. 1765
24.17.
Maria Sophia Stoud
Født 16801.
25.17.
Peter Otto Stoud
Født 30 jul. 16811.
Død 1719.
     Peter Otto Stoud, f. 1681, 30 Jul. Præst til Søndersøe i Fyen, død .... Gift med Lene Welleya, Dotter af Jubel-Lærer M. Christen Wellius, og Jubel-Brud Lene Kraglund, Dotter af Jubel-Lærer Biskop P. Kraglund. Havde 3 Døttre.1

Gift _____med

Lene Welleya
Død 1719.

Børn af Peter Otto Stoud og Lene Welleya:

37.25.Sophie Stoud
38.25.Christiana Stoud
39.25.Lene Stoud
26.17.
Ludvig Stoud
Født 16831.
27.17.
Rasmus Stoud
28.17.
Sophia Stoud
Født 7 okt. 16861.
Død 17145.
     Sophia Stoud, f. 1686. Gift 1707 med Christopher de Hemmer.5

Gift 17075 med

Christopher de Hemmer
Død 17155.
     Christopher de Hemmer, Doctor Medicinæ i Ribe.5

Børn af Sophia Stoud og Christopher de Hemmer:

40.28.Sophia Castina de Hemmer
41.28.de Hemmer
42.28.Ludvig de Hemmer, f. 1710, d. 1763
29.17.
Vita Stoud
Født 18 feb. 16881.
30.20.
Knud Stoud
31.20.
Johanna Stoud

Generation 6.

32.22.
Abigael Luja
     Abigael Luja, gift med Herman v. Berger, Oberstlieutenant, begge døde i Odense, uden Børn.1
33.22.
Anna Cathrine Luja
     Anna Cathrine Luja, gift med Hans Bang Bircherod.1

Gift _____1med

Hans Bang Bircherod
Død 17431.
     Hans Bang Bircherod, Præst i Særslef efter hans Fader, d. 1743.1

Børn af Anna Cathrine Luja og Hans Bang Bircherod:

43.33.Else Christiane Bircherod
34.22.
Maria Sophia Luja
     Maria Sophia Luja, gift med M. Jens Balslöw.1

Gift _____1med

Jens Balsløv
     M. Jens Balslöw, Præst til Tommerup og Brylle, havde 5 Børn.1

Børn af Maria Sophia Luja og Jens Balsløv:

44.34.Rasmus Balsløv, f. 1719, d. 1779
45.34.Lars Luja Balsløv, f. 1721
46.34.Hans Balsløv, f. 1725
47.34.Cathrine Stoud Balsløv, f. 1726, d. 1780
48.34.Anna Medea Balsløv, f. 1728, d. 1775
35.23.
Hans Jacob Stoud
Født 17071.
Død 17491.
     Hans Jacob Stoud, f. 1707, blev Præst paa Sct. Croix i Vestindien, d. 1749.1
36.23.
Ludvig Stoud
Født 17091.
Død 17651.
     Ludvig Stoud, f. 1709, Pr. til Kieldbyemagle paa Møen, d. 1765. Gift med Anna Maria With, f. 1721. Havde 10 Børn.1

Gift _____1med

Anna Maria With
Født 17211.

Børn af Ludvig Stoud og Anna Maria With:

49.36.Otto Stoud
50.36.Jens Ludvig Stoud
51.36.Ludvig Stoud
52.36.Johannes Stoud
53.36.Ingeborg Stoud
54.36.Johanna Jacobine Stoud
55.36.Maria Sophia Stoud
56.36.Magdalena Stoud
57.36.Cathrine Stoud
58.36.Anna Marie Stoud
37.25.
Sophie Stoud
     Sophie Stoud, gift med Niels Astrup Hygom.1

Gift _____1med

Niels Astrup Hygom
     Niels Astrup Hygom, Hospitals-Præst i Ribe.1

Børn af Sophie Stoud og Niels Astrup Hygom:

59.37.Peter Otto Hygom
60.37.Helene Christine Hygom
61.37.Margrete Hygom
38.25.
Christiana Stoud
     Christiana Stoud, ugivt.1
39.25.
Lene Stoud
     Lene Stoud, gift med Michael Boysen.1

Gift _____1med

Michael Boysen
     Michael Boysen, Præst til Lintrup, død.1

Børn af Lene Stoud og Michael Boysen:

62.39.Christen Boysen
63.39.Lene Boysen
40.28.
Sophia Castina de Hemmer
     Sophia Castina de Hemmer, gift 1° med Oberst Windfeldt, 2° med Major Bentzon.1
41.28.
de Hemmer
     N. de Hemmer, gift med Oberst-Lieut. Frigast, begge døde. 1 Søn var Capit. Frigast.1
42.28.
Ludvig de Hemmer
Født 17101.
Død 17631.
     M. Ludvig de Hemmer, f. 1710, Prof. og Rector i Aalborg, d. 1763. Gift 1° med Else Cathrine Köllichen, Moder til 1 Dotter. 2° med Johanna Hauch. Af 7 Børn lever 1 Søn.1

Gift 1° _____med

Else Cathrine Köllichen

Gift 2° _____1med

Johanna Hauch

Børn af Ludvig de Hemmer og Else Cathrine Köllichen:

64.42.Sophia Christina de Hemmer

Børn af Ludvig de Hemmer og Johanna Hauch:

65.42.Ivar de Hemmer

Generation 7.

43.33.
Else Christiane Bircherod
     Else Christiane Bircherod, gift med Hans Pedersen Höyer, Præst paa Aggersøe, havde nok 3 Sønner.1

Gift _____1med

Hans Pedersen Høyer
     Hans Pedersen Höyer, Præst paa Aggersøe.1
44.34.
Rasmus Balsløv
Født 17191.
Død 17791.
     Rasmus Baslöw, f. 1719, d. 1779, Præst til Tommerup, gift med Marie Cathrine Juul. Af 9 levede 7 Børn.1

Gift _____1med

Marie Cathrine Juul

Børn af Rasmus Balsløv og Marie Cathrine Juul:

66.44.Jens Balsløv, f. 1749
67.44.Hans Juul Balsløv, f. 1751
68.44.Steen Balsløv, f. 1752
69.44.Jeremias Friderich Balsløv, f. 1755
70.44.Marie Sophie Balsløv, f. 1753
71.44.Jørgen Castens Bloch Balsløv, f. 1758
72.44.Elisabeth Cathrine Balsløv, f. 1763
45.34.
Lars Luja Balsløv
Født 17211.
     Lars Luja Balslöw, f. 1721, Præst til Haarslev, Præp. Honor. Gift med Abelone Lange, f. 1728.1

Gift _____1med

Abelone Lange
Født 17281.

Børn af Lars Luja Balsløv og Abelone Lange:

73.45.Rasmus Balsløv, f. 1762
74.45.Henrich Balsløv, f. 1763
75.45.Marie Sophie Balsløv
76.45.Salome Balsløv
46.34.
Hans Balsløv
Født 17251.
     Hans Balslöw, f. 1725, Præst til Dyppel, gift med Helene, Jubel-Lærer Lundii Dotter.1

Gift _____1med

Helene Lundius
     Helene, Jubel-Lærer Lundii Dotter.1

Børn af Hans Balsløv og Helene Lundius:

77.46.Christian Ditlev Balsløv, f. 1756
78.46.Maria Sophia Balsløv, f. 1758
79.46.Ernestina Dorothea Balsløv, f. 1758
80.46.Friderikke Henriette Lovise Balsløv, f. 1761
81.46.Christian Ernst Lundius (Balsløv?), f. 1764
82.46.Johanne Helene Balsløv, f. 1769
47.34.
Cathrine Stoud Balsløv
Født 17261.
Død 17801.
     Cathr. Stoud Balsl. f. 1726, d. 1780. Gift 1754 med Th. Mortens. Bredsdorff, Pr. til Vesterscherninge.1

Gift 17541 med

Thomas Mortensen Bredsdorff
     Th. Mortens. Bredsdorff, Pr. til Vesterscherninge.1

Børn af Cathrine Stoud Balsløv og Thomas Mortensen Bredsdorff:

83.47.Morten Bredsdorff, f. 1757
84.47.Helene Johanna Bredsdorff, f. 1755
85.47.Jens Balsløv Bredsdorff, f. 1761
86.47.Christian Johan Bredsdorff, f. 1765
48.34.
Anna Medea Balsløv
Født 17281.
Død 17751.
     Anna Medea Balsl., f. 1728, d. 1775. Gift med Mogens Nellemann til Leerbek i Jylland. Af 8 lev. 3 B.1

Gift _____1med

Mogens Nellemann
     Mogens Nellemann til Leerbek i Jylland.1

Børn af Anna Medea Balsløv og Mogens Nellemann:

87.48.Jens Nellemann, f. 1754
88.48.Rasmus Ludvig Nellemann, f. 1757
89.48.Johannes Magnus Nellemann, f. 1764
49.36.
Otto Stoud
     Mag. Otto Stoud, Rect. i Vordingb. Gift med Friderica Jensen.1

Gift _____1med

Friderica Lovisa Charlotta Jensen
     Friderica Lovisa Charlotta Jensen, Dotter af Hr. Christ. Jensen, Pr. til Asminderød og Slots-Pr. til Fredensborg Slot.1
50.36.
Jens Ludvig Stoud
     Jens Ludvig Stoud, Cancellie-R. og Byefoged paa St. Thomas. Gift med Anna Maria Overkamp.1

Gift _____1med

Anna Maria Overkamp

Børn af Jens Ludvig Stoud og Anna Maria Overkamp:

90.50.Anna Maria Magdalena Stoud
51.36.
Ludvig Stoud
     Ludvig Stoud, død.1
52.36.
Johannes Stoud
     Johannes Stoud, Student.1
53.36.
Ingeborg Stoud
     Ingeborg Stoud, gift med Major Mouritzen.1

Gift _____1med

Mouritzen
     Major Mouritzen.1

Børn af Ingeborg Stoud og Mouritzen:

91.53.Ludvig Mouritzen
54.36.
Johanna Jacobine Stoud
     Johanna Jacobine Stoud, gift med Kiøbm. d'Onell i Vestindien, død.1

Gift _____1med

d'Onell
     Kiøbm. d'Onell i Vestindien, død.1

Børn af Johanna Jacobine Stoud og d'Onell:

92.54.Magnus d'Onell
55.36.
Maria Sophia Stoud
     Maria Sophia Stoud, gift med Christian Holm.1

Gift _____1med

Christian Holm
     Christian Holm, Controll. ved det Segebergske Kalkværk.1
56.36.
Magdalena Stoud
     Magdalena Stoud, gift 1755 med Andreas de Hemmer.1

Gift 17758,1 med

Andreas de Hemmer
Født 31 okt. 17401.
     Andreas de Hemmer, f. 1740, 31 Oct. er Viinhandler i Kiøbenhavn.1

Børn af Magdalena Stoud og Andreas de Hemmer:

93.56.Anna Sophia de Hemmer, f. 1776
94.56.Ludvig de Hemmer, f. 1777
57.36.
Cathrine Stoud
     Cathrine Stoud, gift med Friderich Christian Platou.1

Gift _____1med

Friderich Christian Platou
     Friderich Christian Platou, residerende Capellan i Slagelse, og Sogne-Præst til Heininge.1

Børn af Cathrine Stoud og Friderich Christian Platou:

95.57.Ludvig Platou
96.57.Rasmus Platou
97.57.Anna Malene Platou
98.57.Otto Michael Platou
99.57.Anna Maria Platou
58.36.
Anna Marie Stoud
     Anna Marie Stoud, ugivt.1
59.37.
Peter Otto Hygom
     Peter Otto Hygom, død.1
60.37.
Helene Christine Hygom
61.37.
Margrete Hygom
     Margrete Hygom, død, gift med David Grönlund.1

Gift _____1med

David Grønlund
     David Grönlund, resid. Capell. i Ribe, nu Pr(ovst) og Pr(æst) til Darum og Braminge.1

[Gift 1° med Margrete Hygom; Gift 2° med Lene Boysen].
62.39.
Christen Boysen
     Christen Boysen, Faderens Successor til Lintrup.1
63.39.
Lene Boysen
     Lene Boysen, gift med bemeldte Provst David Grönlund.1

Gift _____1med

David Grønlund
     David Grönlund, resid. Capell. i Ribe, nu Pr(ovst) og Pr(æst) til Darum og Braminge.1

[Gift 1° med Margrete Hygom; Gift 2° med Lene Boysen].
64.42.
Sophia Christina de Hemmer
     Sophia Christina de Hemmer, gift med M. Sören Nielsen Gudme, f. 1729, Decanus 1753, Præst til Æroeskiøbing 1769. Af 8 Børn lever 7.1

Gift _____1med

Søren Nielsen Gudme
Født 17291.
     Sören Nielsen Gudme, f. 1729, Decanus 1753, Præst til Æroeskiøbing 1769.1

Børn af Sophia Christina de Hemmer og Søren Nielsen Gudme:

100.64.Kirsten Gudme
101.64.Else Cathrine Gudme
102.64.Nicoline Gudme
103.64.Niels Gudme
104.64.Herman Gudme
105.64.Peter Gudme
106.64.Johanna Gudme
107.64.Andreas Christopher Gudme
65.42.
Ivar de Hemmer
     Ivar de Hemmer, blev 1786 Præst til Høyelse og Lellinge, gift med Anna Örslew.1

Generation 8.

66.44.
Jens Balsløv
Født 17491.
     Jens Balslöw, f. 1749, Præst til Tommerup.1
67.44.
Hans Juul Balsløv
Født 17511.
     Hans Juul Balslöw, f. 1751, Studios. Juris.1
68.44.
Steen Balsløv
Født 17521.
     Steen Balslöw, f. 1752, resid. Capellan til Kiettinge i Lolland, gift med Dorthe Bryggeman, 2 Børn.1

Gift _____1med

Dorthe Bryggemann

Børn af Steen Balsløv og Dorthe Bryggemann:

108.68.Rasmus Balsløv, f. 1779
109.68.Eggert Christopher Balsløv, f. 1780
69.44.
Jeremias Friderich Balsløv
Født 17551.
     Jeremias Friderich Balslöw, f. 1755, Fuldm. i Rente-Kamm.1
70.44.
Marie Sophie Balsløv
Født 17531.
71.44.
Jørgen Castens Bloch Balsløv
Født 17581.
     Jørgen Castens Bloch Balslöw, f. 1758, Attestatus 1781.1
72.44.
Elisabeth Cathrine Balsløv
Født 17631.
73.45.
Rasmus Balsløv
Født 17621.
     Rasmus Balslöw, f. 1762, Stud. Theol. 1781.1
74.45.
Henrich Balsløv
Født 17631.
75.45.
Marie Sophie Balsløv
76.45.
Salome Balsløv
77.46.
Christian Ditlev Balsløv
Født 17561.
     Christian Ditlev Balsl., f. 1756, er Attestat.1
78.46.
Maria Sophia Balsløv
Født 17581.
79.46.
Ernestina Dorothea Balsløv
Født 17581.
80.46.
Friderikke Henriette Lovise Balsløv
Født 17611.
81.46.
Christian Ernst Lundius (Balsløv?)
Født 17641.
82.46.
Johanne Helene Balsløv
Født 17691.
83.47.
Morten Bredsdorff
Født 17571.
     Morten Bredsdorff, f. 1757, er sin Faders Adjunct og Successor.1
84.47.
Helene Johanna Bredsdorff
Født 17551.
85.47.
Jens Balsløv Bredsdorff
Født 17611.
     Jens Balsl. Bredsdorff, f. 1761, Assistent ved Landmaalingen.1
86.47.
Christian Johan Bredsdorff
Født 17651.
87.48.
Jens Nellemann
Født 17541.
     Jens Nellemann, f. 1754, Studios. Juris.1
88.48.
Rasmus Ludvig Nellemann
Født 17571.
     Rasmus Ludvig Nellemann, f. 1757, Byefoged i Assens, og Herredsfoged i Baag-Wends Herred, gift med Margrete Uldal.1

Gift _____1med

Margrete Uldal

Børn af Rasmus Ludvig Nellemann og Margrete Uldal:

110.88.Mogens Peter Nellemann, f. 1780
89.48.
Johannes Magnus Nellemann
Født 17641.
     Johannes Magnus Nellemann, f. 1764, Stud.1
90.50.
Anna Maria Magdalena Stoud
91.53.
Ludvig Mouritzen
92.54.
Magnus d'Onell
93.56.
Anna Sophia de Hemmer
Født 14 aug. 17761.
94.56.
Ludvig de Hemmer
Født 3 okt. 17771.
95.57.
Ludvig Platou
96.57.
Rasmus Platou
97.57.
Anna Malene Platou
98.57.
Otto Michael Platou
99.57.
Anna Maria Platou
100.64.
Kirsten Gudme
101.64.
Else Cathrine Gudme
102.64.
Nicoline Gudme
103.64.
Niels Gudme
104.64.
Herman Gudme
105.64.
Peter Gudme
106.64.
Johanna Gudme
107.64.
Andreas Christopher Gudme

Generation 9.

108.68.
Rasmus Balsløv
Født 17791.
109.68.
Eggert Christopher Balsløv
Født 17801.
110.88.
Mogens Peter Nellemann
Født 17801.

Kilder og Noter
1Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. III(1):344 Tab. III "Stoud - Stammen"
2Johan Fredrik Lampe, udgivet af D. Thrap (2 Bind): Bergens Stifts Biskoper og Præster efter reformationen (Kria. 1895-96)
3Norsk Slektshistorisk Tidsskrift I (1927-28), s. 228
4Hartvig Munthe: Efterretninger om Familien Munthe i ældre og i nyere Tid (Chria. 1883-88)
5Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. II(2):366 Tab. III "Munthe - Stammen."
6Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. II(1):40
7Det kgl. Biblioteks Ny kgl. Saml. fol. 743 2°: Vedr. Slægterne Worm/Schillerup - I anl. af et Skifte 1719
8Giessing skriver år 1755, men det må være en trykfejl for 1775.