© 2001 Simon Ellefsen

Stod

Opdateret 20 Feb 2003.


Generation 1.

1.0.
Bjørn Haagensen
     Ifølge Herslebs [Jacon Hersleb, sogneprest i Stod 1721-] presteliste var han prest her [i Stod, Innherrad prosti] i årene 1582-1600. Trolig hadde han barna: Haagen, sogneprest i Overhalla; Anders, sogneprest i Stod.1

Børn af Bjørn Haagensen og _____:

2.1.Haagen Bjørnsen
3.1.Anders Bjørnsen, d. 1637, Stod.

Generation 2.

2.1.
Haagen Bjørnsen
     Erlandsen sier at han ble valgt til sogneprest her [Overhalla, Namdal prosti] i 1616. Trolig ble han valgt til sogneprest her da Hr Christopher flyttet til Fosnes. Noe som styrker teorien er at Hr Haagen er ført opp med 2 øre odel i Namdal i 1618. Han var nok trolig sogneprest her da han deltok i det fatale bryllupet i Stod i 1621. I lensregnskapet er han nevnt i 1620, eide da 6 mkl odel i Overhalla. Også nevnt i tienderegistrene i årene 1621-1631 da han kalles Hr Haagen på Grande, betalte tiende av Grande.2
     Han er nok den Haqinus Beronis Norwagus som ble immatrikulert i København i 1613. Erlandsen sier at han i 1616 ble sogneprest i Beistad men avsto kallet allerede samme år til fordel for Overhalla. Dette blir bekreftet av Dorphs presteliste.3
     Han var trolig en sønn av Hr Bjørn Haagensen, sogneprest i Stod og en bror av Hr Anders Bjørnsen, også sogneprest i Stod. I saken mot Arrebo kommer det frem at hans kone var Karen Madsdatter.3

Gift _____3med

Karen Madsdatter
3.1.
Anders Bjørnsen
Død 1637, Stod.4.
     Han var trolig en sønn av Hr Bjørn Haagensen.4
     Hersleb [Jacob, sogneprest i Stod 1721-] har ham som sogneprest her [i Stod, Innherrad prosti] i tiden 1620-1637. Ifølge Erlandsen ga han 10 rdl til det Ost Indiske kompani den 8. mai 1621 og var da sogneprest til Stod. Han er nevnt i lensregnskapets odelsliste som Hr Anders i Stod i årene 1617, 1624 og i 1631. Han døde her i 1637 [NK bd. I, s. 36].4
     Han må ha vært kapellan her [i Stod] før han ble sogneprest for i 1617 er Hr Anders oppført med ½ sp odel i Laup i Stod. I 1610 sitter en Anders med odel i Laup, dette må være samme person. Hr Anders var derfor trolig kapellan her i tiden 1610-1619.4
     I 1623 er han oppført med hele 7½ spann odel, enten har han da arvet eller så har han mest sannsynligvis giftet seg med enken etter Hr Erik, som satt med nettopp 7½ spann i 1623 [1620?] og som ikke nevnes i odelslisten i 1623. Noe som styrker teorien om at han giftet seg med enken er at han feiret bryllup nettopp i 1621. Dette bryllupet får vi et innblikk i gjenom herredagsdombøkene for biskop Arreboe deltok i dette bryllupet og han ble vel lystig for en del av de høye herrer. Igjennom odelslistene kan vi se at han virkelig ektet enken for i 1647 nevnes en Erik Andersen på Berg som eier av en del av det odelsgods som Hr Erik eide i 1627 [1617?]. Dessuten eide Ludvig på Egge noe av dette og også Hr Steen, huskapellanen her [i Stod].4

Gift 1° _____med

Berit Lauritsdatter Blix
     Datter af Laurits Mogensson Blix og Kirsten Eriksdatter.
     «fik Hr. Anders på Stodt, og dødde på Barselseng».5

Gift 2° 16214 med

Lisbeth Mikkelsdatter
Død efter 1649.
     Lisbeth ble i 1649 stilt for retten anklaget som medvirkende i hekseri. Bakgrunnen for dette var at ei Marit Knudtsdatter som var tiltalt som heks hadde oppgitt at Lisbeth hadde oppfordret henne til å kaste trolldom over Hr Christopher Olsen [prest i Stod 1637-38]. Når så Christopher døde ble dette av hans familie senere satt i forbindelse med Marit Knutsdatters påstand. Lisbeth ble frikjent fra anklagene.1
     I 1649 bodde Lisbeth Mikkelsdatter på Berg i Stod. I saken mot henne i 1649 nevnes en datter, der Ludvik på Egge kalles Lisbeths svoger [vel svigersønn ?].1

[Gift 1° med Erik Nielsen (d. omkr. 1619); Gift 2° 1621 med Anders Bjørnsen (d. 1637)].

Børn af Anders Bjørnsen og Lisbeth Mikkelsdatter:

4.3.Ingeborg Andersdatter
5.3.Erik Andersen

Generation 3.

4.3.
Ingeborg Andersdatter

Gift _____6med

Steen Christophersen
Født 10 dec. 16106.
Død 12 mar. 16916.
     Søn af Christopher Bjørnssøn (Darre) og Sophia Mentzdatter von Ravensburg.
     Han er nevnt her [i Stod, Innherrad prosti] i lensregnskapets ledingsliste i 1651. Oppført som kapellan her i amtregnskapets familieskatt i 1675, 1677 og 1686.6
     Ved koppskatten i 1645 bodde han hos sin bror Ments i Trondheim og var da student. I 1686 betalte han for seg, sin kone Ingeborg Andersdatter og tre barn. Ifølge Erlandsen bodde de på gården Vinde. I 1661 er han oppført på Berg. Han eide da deler av det godset som Hr Erik Nielsen satt med i 1617, utvilsomt har han fått dette gjenom sin kone som var en datter av Hr Anders Bjørnsen og Lisbeth Mikkelsdatter.6
     Han skal ha hatt 10 barn. Kjente barn: Christoffer, Anders, Mentz, Oluff, Sophia, Berit, Sara og Lisbeth.6
     Ifølge Erlandsen var han født 10. dec. 1610 og døde her den 12. mars 1691.6

Børn af Ingeborg Andersdatter og Steen Christophersen:

6.4.Christopher Steensen
7.4.Anders Steensen
8.4.Mentz Steensen
9.4.Oluf Steensen
10.4.Sophia Steensdatter
11.4.Berit Steensdatter
12.4.Sara Steensdatter
13.4.Lisbeth Steensdatter
5.3.
Erik Andersen
     I 1647 kalles han Erik Andersen på Berg, bodde da ilag med moren Lisbeth på Berg. I 1661 er han fortsatt eier av en del av dette godset men bodde da i Trondheim.4

Generation 4.

6.4.
Christopher Steensen
     Christoffer, nevnt i familieskatten i 1676.6
7.4.
Anders Steensen
     Anders, nevnt i familieskatten i 1676. Var ifølge Erlandsen handelsmann på Steinkjer og ble gift med Ingeborg Vang.6
8.4.
Mentz Steensen
     Mentz, nevnt i familieskatten i 1676.6
9.4.
Oluf Steensen
     Oluff, nevnt i familieskatten i 1688.6
10.4.
Sophia Steensdatter
     Sophia, nevnt i familieskatten i 1683 [1688?], var da i byen.6
11.4.
Berit Steensdatter
     Berit, nevnt i familieskatten i 1688.6
12.4.
Sara Steensdatter
     Sara, nevnt i familieskatten i 1688.6
13.4.
Lisbeth Steensdatter
     Lisbeth, nevnt i familieskatten i 1688.6

Kilder og Noter
1Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 121
2Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 57
3Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 58
4Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 122
5Schøning (1722-80), "De Blixers Slegte-Register".
6Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 127