© 2001 Simon Ellefsen

Steffensen

Opdateret 23 Mar 2003.


Generation 1.

1.0.
Inger

Gift 1° _____med

Steffen Steffensen
Død omkring 1636.
     Borger i Middelfart på Fyn.
     Skifte 17 nov. 1636, Middelfart1.

Gift 2° _____med

Niels Pedersen
     Borger i Middelfart på Fyn.1

Børn af Inger og Steffen Steffensen:

2.1.Jacob Steffensen
3.1.Steffen Steffensen, d. 1682
4.1.Søfren Steffensen, d. 1636
5.1.Hans Steffensen (Krog)

Børn af Inger og Niels Pedersen:

6.1.Hans Nielsen, d. 1650

Generation 2.

2.1.
Jacob Steffensen
     ?1
3.1.
Steffen Steffensen
Død omkring 1682.
     Borger i Middelfart på Fyn. Rådmann i Middelfart.2
     Opholdt sig i Norge ved den første hustrues skifte 13.-14. juni 1666.2
     Skifte 22 feb. 1682, Middelfart.3.

Gift 1° _____med

Mette Mouritzdatter
Død omkring 1666.
     Skifte 13 jun. 1666, Middelfart2.

Gift 2° _____med

Anne Nielsdatter

Børn af Steffen Steffensen og Mette Mouritzdatter:

7.3.Steffen Steffensen (Middelfart), d. 1708
8.3.Theus (Thrund) Steffensen (Meier), d. 1736
9.3.Margrethe Steffensdatter, f. 1648
10.3.Elschen Steffensdatter, f. 1648
11.3.Inger Steffensdatter, f. 1648, d. 1736
12.3.Anne Steffensdatter, f. 1648, d. 1736
4.1.
Søfren Steffensen
Død før 17 nov. 16364,1.
5.1.
Hans Steffensen (Krog)
     Skifte 15 apr. 1687, Trondhjem.5: «i Steffen Steffensens gård efter avdøde farbror Hans Steffensen nordlandshandler, reg. 15. juli 1686. 301 - 964 Rd.».

Gift før 7 okt. 16446 med

Ingeborg Pedersdatter
Død 1677, Døde «for 2 år siden» (skiftet 7. mai 1679).7.
     I NST 15 (Oslo 1956), s. 379, omtaler Trygve Krokmyrdal henne som Ingeborg Pedersdatter Trane, og sikkert derfor placeres hun af O.M. Kinnapel som datter av fogd Peder Trane og Karen Mikkelsdatter. Krokmyrdal har sikkert tillagt henne slektsnavnet Trane for at kunne forklare hvorfor datteren Øllegaards barn benyttet navnet.
     Skifte 7 mai 1679, Trondhjem8: «Avdøde Ingeborg Pedersdatter, Hans Steffensens (Krog). Hennes avdøde datter Øllegaard Tygesdatter død for 8 år siden og gift Christen Mathiesen, efterlog flg. barn: Tyge, Karen, Ingeborg, 969 ÷ 781 Rd.».

[Gift 1° med Tyge Nielsen (omkr. 1595 - omkr. 1640); Gift 2° før 7 okt. 1644 med Hans Steffensen (Krog)].
6.1.
Hans Nielsen
Død omkring 1650.
     Skifte 21 dec. 1650, Middelfart2.

Generation 3.

7.3.
Steffen Steffensen (Middelfart)
Død 17089,3, begravet 8 feb. 1708, Vor Frue kirke i Trondheim.10.
     Nordlandshandler. Borger i Trondhjem.11
     Nämnd 1706 som utligger till Nergårdshamn i Bjarkøy. Borgare i Trondheim, nordfar på handelsleie i Senja, hus i Levanger.10
     Skifte 17 apr. 1708, Trondheim.12: «Sølv 125, jakt 280, hus Levanger 28, mistet løsøre i bybranden, handelsleiet Nedre Selset og Lille Skoug 120, bygrunn efter nedbrendt hus 260, ialt 2198 - 826 rd.».

Gift 1° 5 nov. 1671, Trondheim.10 med

Anne Joensdatter (Finvedgaard)
Begravet 3 jan. 1700, Vor Frue kirke i Trondheim.10.
     Datter af Joen Andersen (Skanke).
     Skifte 6 dec. 1699, Trondheim.13: «Gull 14, sølv 142, handelsleie i Senja, Nedergård i Hafn 40, nedre Selset nordlandsleie 120, hus Levanger 20, ny jekt 300, bygård 400, ialt 2530, gjeld 804.».

Gift 2° _____med

Maren Henrichsdatter Walnum
Død 17143.
     Datter af Henrich Erichsen Walnum og Birgitte (Berit) Christophersdatter.
     Skifte 19 feb. 1715, Trondhjem14.

[Gift 1° med Steffen Steffensen (Middelfart) (d. 1708); Gift 2° med Hans Andersen Røst (d. omkr. 1739)].

Børn af Steffen Steffensen (Middelfart) og Anne Joensdatter (Finvedgaard):

13.7.Stephen Stephensen, f. 1672, d. 1719
14.7.Margrethe Steffensdatter, f. 1679
15.7.Jon Steffensen (Middelfart), f. 1682, d. 1719
16.7.Mette Stephensdatter, f. 1684, d. 1720
17.7.Elschen Steffensdatter, f. 1686, d. 1716
18.7.Marithe Steffensdatter, f. 1689, d. 1765

Børn af Steffen Steffensen (Middelfart) og Maren Henrichsdatter Walnum:

19.7.Anne Steffensdatter (Medelfart), f. 1704, d. 1737
8.3.
Theus (Thrund) Steffensen (Meier)
Død før 1736.
     Hugo Normann (NST XXXI, s. 60-61) omtaler denne søn som Thrund Steffensen, men i skiftet år 1736 etter søsteren Inger er nevnt en Theus Steffensen og det må være en og samme person.
     I skiftet år 1736 etter søsteren Inger er han omtalt som Theus Steffensen Meier, præst i Bredstrup og Kongsted [ved Fredericia, Jylland], avdød med 1 barn, Mette Theusdatter, gift med Christen Christensen Riis i Donslund Mølle.

Børn af Theus (Thrund) Steffensen (Meier) og _____:

20.8.Mette Theusdatter
9.3.
Margrethe Steffensdatter
Født efter 164815.

Børn af Margrethe Steffensdatter og _____:

21.9.Steffen Pedersen Bruun
10.3.
Elschen Steffensdatter
Født efter 164815.
     Er ikke nevnt i søsteren Ingers skifte år 1736.
11.3.
Inger Steffensdatter
Født efter 164815.
Død omkring 1736.
     Skifte 9 jan. 173616: «Fra Gejstlig skifteprotokol, Vrads herred 1734-1767 (C 30 H-2), Gejstlige skifteuddrag nr. 101: Inger Steffensdatter i Hjortsvang Præstegård. 9.1.1736, fol.11B. Enke efter Oluf Simonsen, præst i Frosten ved Tronhjem i Norge, der døde i Vejle, skifte 10.7.1719. Hans A(rvinge): 1) søster Maren Simonsdatter g.m. Hans Frandsen i Møs-Vrå. 2) søster Anne Simonsdatter g.m. Niels Nielsen i Møs-Vrå. 3) søster Kirsten Simonsdatter g.m. Søren Hansen. 4) søster Ingeborg Simonsdatter g.m. Christoffer Christoffersen i Højrup. 5) bror Søren Simonsen, død. 1 B(arn): Anne. FM (formynder): Jeppe Nielsen Bredstrup i Nybjerg Mølle. Hendes A(rvinge): 1) bror Steffen Steffensen Middelfart, der døde 20.6.1707 i Tronhjem. B(arn): a) Margrethe Steffensdatter g.m. Knud Sommerfeldt, medtjener ved Orkedal menighed i Tronhjem amt. b) Marithe Steffensdatter g.m. Christoffer Evensen. c) Anne Steffensdatter g.m. Erik Grøn. d) Steffen Steffensen, død uden livsarvinger. e) Joen Steffensen, død. 1 B(arn): Anne Birgitte 25. FM (formynder): Joen Danielsen i Hveding. f) Mette Steffensdatter, død. 1 B(arn): Karen Andersdatter g.m. Hans Hansen i Buketsund i Tronhjem amt. 2) bror Theus Steffensen Meier, præst i Bredstrup og Kongsted, død. [Wiberg har Jens Steffensen Meier] 1 B(arn): a) Mette Theusdatter g.m. Christen Christensen Riis i Donslund Mølle. 3) søster Margrethe Steffensdatter Bruun, død. 1 B(arn): a) Steffen Pedersen Bruun, degn i Benløse på Sjælland. 4) søster Anne Steffensdatter, død, var g.m. Hans Sørensen Hjortsvang, præst i Linnerup og Hammer. 1 B(arn): a) Deliane Hansdatter g.m. Jacob Brochmann, præst i Linnerup og Hammer.».

Gift _____med

Oluf Simonsen
Død omkring 1719, Vejle, Danmark..
     Søn af Simon.
     I skiftet år 1736 etter hustruen Inger Steffensdatter fortælles at Oluf Simonsen, præst i Frosten ved Trondhjem i Norge, døde i Vejle, skifte 10. juli 1719.
     Skifte 10 jul. 1719.
12.3.
Anne Steffensdatter
Født efter 164815.
Død før 173617.

Gift _____med

Hans Sørensen (Hjortsvang)
     I skiftet år 1736 etter svigerinnen Inger Steffensdatter omtales Hans Sørensen Hjortsvang som præst i Linnerup og Hammer [ved Horsens, Jylland, Hedensted prosti, Haderslev stift].

Børn af Anne Steffensdatter og Hans Sørensen (Hjortsvang):

22.12.Deliane Hansdatter

Generation 4.

13.7.
Stephen Stephensen
Født omkring 167211.
Død 171918.
     Nordlandshandler. Barnløs.19
     Skifte 27 feb. 1720, Trondheim.19: «Sølv 21, sjøredskap, bygård 100, leiet Fornes i Astafjord, Nordland 30, ialt 393 - 393 rd., enken bet. skifteomk.».

Gift _____med

Marith Erichsdatter
     Datter af Erich.
14.7.
Margrethe Steffensdatter
Født omkring 167911.
     I skiftet år 1736 etter fasteren Inger Steffensdatter, sies hun at være gift med Knud Sommerfeldt, medtjener ved Orkedal menighed i T.hjem amt.

Gift 1° _____med

Lars Erichsen
Død 172518.
     Søn af Erich.

Gift 2° _____med

Knud Sommerfeldt
     Knud Sommerfeldt, medtjener ved Orkedal menighed i Trondhjem amt.
15.7.
Jon Steffensen (Middelfart)
Født omkring 168220,11.
Død 171918.
     Nordlandshandler.21
     Skifte 3 mai 1719, Trondhjem21: «Leiet lille Skog i Nordland 24, odelsgård s.st. 24, ialt 213 - 356 rd.».

Gift 1° _____med

Anne Birgitte Steffensdatter

Gift 2° _____med

Riborg Danielsdatter Hveding
Født 169322.
Død 176622.
     Datter af Daniel Jensen Hveding og Birgithe Olsdatter.

[Gift 1° med Jon Steffensen (Middelfart) (omkr. 1682 - 1719); Gift 2° med Isak Olsen (d. 1730)].

Børn af Jon Steffensen (Middelfart) og Riborg Danielsdatter Hveding:

23.15.Anne Birgitta Joensdatter, f. 1710
16.7.
Mette Stephensdatter
Født 168418.
Død omkring 1720.
     Skifte 17 jul. 1720, Trondhjem23: «Gård 575, Eggen på Leinstrand 80, Bjørgen i Børseskogn 70, 1082 - 419 rd.».

Gift 1° _____med

Anders Andersen
     Borger i Trondhjem (Grogården/Graagården).
     Skifte 20 mar. 1716, Trondhjem12.

Gift 2° _____med

Niels Roth
     Søn af Roth (? Anders Andersen Roth, n. 1686 ?).

[Gift 1° med Synneve Mortensdatter Wildmann (f. 1686); Gift 2° med Mette Stephensdatter (1684 - omkr. 1720)].

Børn af Mette Stephensdatter og Anders Andersen:

24.16.Ane Bergitte Andersdatter, f. 1700
25.16.Anders Andersen, f. 1702
26.16.Karen Andersdatter, f. 1705
17.7.
Elschen Steffensdatter
Født 168618.
Død 171618.
     Ugift.18
18.7.
Marithe Steffensdatter
Født omkring 168913,23.
Død 176518.
     Skifte 1765-1771, Trondheim.24: «(Marite Stephensdr. Middelfart sal. Christopher Nordmans).».

Gift 1° _____med

Örge Olsen
Født omkring 168125.
Død 171918.
     Søn af Ole Örgensen og Ingeborg Olsdatter.
     Nordlandshandler.21
     Skifte 23 feb. 1720, Trondheim.21: «Barn: Örge 7 md. født efter farens død. Lagv. Niels Roth. Intet skifte holdt efter avdødes mor Ingeborg sal. Ole Örgensens, eneste søster Maren Od. g. Niels Joensen Nordmand i Graven nordlandshandler som godtok 40 rd. i morsarv. Avdødes halvsøster Magnil Olsd. Jens Pedersens i Fosen krevde arv efter far Ole Örgensen og mor Maren Clausdatter, motkrav for to leiermålsbøter og oppfostring av to barn fra fødselen i 8 år. Sølv 30, sjøredskap, jekt, hus og nøst i Andenes, båter, leiet i Kvefjord 100, bygård 260, ialt 896 - 349 rd.».

Gift 2° _____med

Christopher Evensøn Normann
Født 169518.
Død 175518.

Børn af Marithe Steffensdatter og Örge Olsen:

27.18.Örge Örgensen, f. 1719

Børn af Marithe Steffensdatter og Christopher Evensøn Normann:

28.18.Kristoffer Kristoffersen Normann, f. 1730, d. 1788
29.18.Anna Kristoffersdatter Normann, d. 1791
19.7.
Anne Steffensdatter (Medelfart)
Født omkring 170412.
Død 173718.
     Skifte 1735-1738, Trondheim.26: «(Anna Steffensdatter Medelfart Erich Jensen Grøns).».

Gift 1723 med

Erich Jensen Grøn
Født 170018.
Død 19 mar. 177027,18.
     Søn af Jens Olsen Grøn og Aleth Pedersdatter.
     Nordlandshandler med leiet Balstad i Lofoten.
     Skifte 1765-1771, Trondheim.24: «(Nordlandshandler Erich Jenssen Grøn).».

[Gift 1° 1723 med Anne Steffensdatter (Medelfart) (omkr. 1704 - 1737); Gift 2° med Margrethe Marie Foss].

Børn af Anne Steffensdatter (Medelfart) og Erich Jensen Grøn:

30.19.Jens Erichsen Grøn, f. 1726, d. 1796
31.19.Maren (Marta) Marie Eriksdatter Grøn, f. 1730, d. 1820
32.19.Aleth Erichsdatter Grøn, f. 1732
33.19.Margrethe Erichsdatter Grøn
34.19.Kirsten Erichsdatter Grøn
35.19.Lars Erichsen Grøn, d. 1767
20.8.
Mette Theusdatter

Gift _____med

Christen Christensen Riis
     Christen Christensen Riis i Donslund Mølle i Hejnsvig sogn (år 1736).
21.9.
Steffen Pedersen Bruun
     Degn i Benløse på Sjælland (år 1736).
22.12.
Deliane Hansdatter

Gift _____med

Jacob Brochmann
     Præst i Linnerup og Hammer Sogne (år 1736).

Generation 5.

23.15.
Anne Birgitta Joensdatter
Født omkring 171028.

Gift _____med

Hans Hoff
     Nordlandshandl. i Klauva i Senja.
24.16.
Ane Bergitte Andersdatter
Født omkring 170029,30.

Gift _____med

Jens Hansen Giever (Bochelsund)
Født omkring 169231.
Død 1725, om høsten på sjøen i Nordland.32.
     Søn af Hans Jensen (Bochelsund) og Inger Olsdatter.
     Skifte 5 feb. 1725, Trondheim.32: «Borgerleiet Støt. Reg. i Peter Storchs hus. Far Hans Jensen Bockelsund. Værsøster Karen Andersdatter. Sk. ikke holdt efter h. Ane Bergitte Andersdatter. Sølv mrk. HISL-FIODS [Hans Jensen Lysesund - ?] 957 - 825 rd.».
25.16.
Anders Andersen
Født omkring 170212.
26.16.
Karen Andersdatter
Født omkring 170512.
     I skiftet år 1736 etter morens faster Inger Steffensdatter, er Karen nevnt som eneste barn av Mette og gift med Hans Hansen i Buketsund i Trondhjem amt.
27.18.
Örge Örgensen
Født 171933,21.
28.18.
Kristoffer Kristoffersen Normann
Født 173034.
Død 178834.
     ? Er vel søn af Christopher Evensen Normann (1695-1755) ?
     Skifte 1788-1798, Grov, Astafjord Tinglag.35: «protokollnr. 146, folio 45b.».

Gift 175634 med

Johanna Anfinnsdatter Røgh
Født 171734.
Død 180034.
     Datter af Anfinn Augustinusen Røg og Margrethe Marie Rafn.
     Skifte 1804-1805, Grov, Astafjord Tinglag.35: «protokollnr. 149, folio 669b.».

[Gift 1° omkr. 1740 med Peder Anderssen Harr (1703 - 1744); Gift 2° omkr. 1749 med Ole Hanssen (1689 - 1754); Gift 3° 1756 med Kristoffer Kristoffersen Normann (1730 - 1788)].

Børn af Kristoffer Kristoffersen Normann og Johanna Anfinnsdatter Røgh:

36.28.Kristoffer Even Normann, f. 1757, d. 1757
29.18.
Anna Kristoffersdatter Normann
Død 179136.
     ? Er vel datter af Christopher Evensen Normann (1695-1755) ?
     Skifte 1794, Ibestad prestegård, Astafjord.37: «protokoll 1745-1803, legg 596.».

Gift 175238 med

Mikal Heggelund Simonsen Kildal
Født 1731, Prestegården, Karlsøy.36.
Død 1804, Ibestad, Astafjord.36.
     Søn af Simon Olsen Kildal og Maren Mikkelsdatter Heggelund.
     Skifte 1805-1810, Ibestad prestegård, Ibestad sogn.37: «protokoll 1805-1824, legg 153.».

[Gift 1° 1752 med Anna Kristoffersdatter Normann (d. 1791); Gift 2° med Karen Strøm Heggelund (1762 - 1840)].

Børn af Anna Kristoffersdatter Normann og Mikal Heggelund Simonsen Kildal:

37.29.Simon Kildal, f. 1757, Trondenes., d. 1757, Trondenes.
38.29.Ole Severin Kildal, f. 1764, Bjarkøy
39.29.Ovedia Fredrikka Kildal, f. 1766, Bjarkøy, d. 1848
40.29.Rebekka Elisabet Kildal, f. 1769, Bjarkøy, d. 1814
30.19.
Jens Erichsen Grøn
Født 172639.
Død 179639.
     Res. kapellan til Vardø, senere sogneprest til Rudkjøbing på Langeland i Danmark.39

Gift 19 feb. 175639 med

Aleth Kristina Nielsdatter Mørch
Født 1723, Trondheim.39.
Død 1793, Trondheim.39.
     Datter af Niels Jensen Mørck og Malene (Magdalena) Erichsdatter.

Børn af Jens Erichsen Grøn og Aleth Kristina Nielsdatter Mørch:

41.30.Malena Jensdatter Grøn
42.30.Birgitte Jensdatter Grøn
43.30.Anne Jensdatter Grøn
44.30.Ericha Cornelia Jensdatter Grøn, f. 1763, d. 1826
31.19.
Maren (Marta) Marie Eriksdatter Grøn
Født 173040.
Død 182040.

Gift 175436 med

Nikolai Nilssen Norman
Født 1712, Trondheim.41,40.
Død 1778, Elgsnes, Trondenes.40.
     Søn af Nils Jonsen Norman og Maren Olsdatter.

Børn af Maren (Marta) Marie Eriksdatter Grøn og Nikolai Nilssen Norman:

45.31.Ole Nikolaisen Normann, f. 1755, Trondheim., d. 1795, Trondenes.
46.31.Ingeborg Anna Normann, f. 1758, Trondhjem., d. 1843, Astafjord.
47.31.Anna Nikolaisdatter Normann, f. 1758
48.31.Nils Nikolai Normann, f. 1762, Trondheim., d. 1829
49.31.Martinus Andreas Normann, f. 1766
32.19.
Aleth Erichsdatter Grøn
Født omkring 173242.
     Oppholder sig 1770 [farens skifte] hos broren Jens.43
33.19.
Margrethe Erichsdatter Grøn
Døbt 14 aug. 1735, Buksnes ?44.
34.19.
Kirsten Erichsdatter Grøn
     Hun hadde 5 barn med James Colban.43

Gift 1° _____45med

James Williamson Colban
Født omkring 1731.
Død 24 mar. 1769, 38 år gl.45.
     Nordlandshandler.45

Gift 2° _____43med

Jon Norman
Født 1714, Elgsnes Ytre, Trondenes.46,47,36.
Død 180443.
     Søn af Nils Jonsen Norman og Maren Olsdatter.

Børn af Kirsten Erichsdatter Grøn og James Williamson Colban:

50.34.Martinus Colban, f. 1767, d. 1810, Rudkjøbing.
51.34.Anne Colban, f. 1767, d. 1808
35.19.
Lars Erichsen Grøn
Død 176743.
     Nordlandshandler.43

Gift _____43med

Anna Cathrine Reiner
     Datter af Hans Mortensen Rener og Anne Malene.
     ?? Hun kan vel tænkes at være datter af Hans Mortensen Rener, eller ??

Børn af Lars Erichsen Grøn og Anna Cathrine Reiner:

52.35.Anne Margrethe Larsdatter Grøn
53.35.Hans Larsen Grøn
54.35.Ericha Larsdatter Grøn

Generation 6.

36.28.
Kristoffer Even Normann
Født 175734.
Død 175734.
37.29.
Simon Kildal
Født 1757, Trondenes.38.
Død 1757, Trondenes.38.
38.29.
Ole Severin Kildal
Født 1764, Bjarkøy48.
39.29.
Ovedia Fredrikka Kildal
Født 1766, Bjarkøy48.
Død 184848.

Gift 1° 178449 med

Johan Hysing
     Rotsund, Skjervøy, Troms.49

Gift 2° 179350 med

Thomas Andreas Lyng
     Hamnes, Skjervøy, Troms.50
40.29.
Rebekka Elisabet Kildal
Født 1769, Bjarkøy48.
Død 181448.

Gift 1° 179150 med

Peder Borch Lund
Født 1758, Trondheim51.
Død 180451.
     Søn af Simon Lund og Karen Petronelle Arctander Borch.
     Øksnes, Nordland.50

Gift 2° 180934 med

Gunnar Berg
Født 176434.
Død 182734.
     Ibestad, Astafjord. Også Bjorelvnes, Lenvik, Troms.34

[Gift 1° omkr. 1795 med Anne Colban (1767 - 1808); Gift 2° 1809 med Rebekka Elisabet Kildal (1769 - 1814)].

Børn af Rebekka Elisabet Kildal og Peder Borch Lund:

55.40.Mikal Heggelund Kildal Lund, f. 1792, Nordland.
56.40.Anna Normann Kildal Lund, f. 1794, Nordland.
57.40.Simon Lund, f. 1796, Nordland.
58.40.Karen Petronella Arktander Borch Lund, f. 1798, Nordland.
59.40.Kristian Torber Hegge Lund, f. 1800, Nordland.
60.40.Johanna Ovidia Fredrikka Lund, f. 1802, Nordland., d. 1876

Børn af Rebekka Elisabet Kildal og Gunnar Berg:

61.40.Anna Colban Berg, f. 1810, Astafjord., d. 1810
62.40.Anne Rebekka Berg, f. 1812, d. 1832
41.30.
Malena Jensdatter Grøn
     Ugift.52
42.30.
Birgitte Jensdatter Grøn
     Ugift.52
43.30.
Anne Jensdatter Grøn

Gift _____52med

Basballe
     Kjøpmann i Rudkjøbing.52
44.30.
Ericha Cornelia Jensdatter Grøn
Født 176352.
Død 182652.

Gift _____, fetter og kusine.52med

Martinus Colban
Født omkring 1767.
Død 20 jun. 1810, Rudkjøbing., 43 år gl.52.
     Søn af James Williamson Colban og Kirsten Erichsdatter Grøn.
     Skipper i Trondhjem.52
     Døde på reise med sitt førende skip fra København til Trondhjem.52
45.31.
Ole Nikolaisen Normann
Født 1755, Trondheim.36.
Død 1795, Elgsnes Ytre, Trondenes.36.

Gift omkring 1778 med

Elisabet Hedvig Strøm
Født 175853.
Død 181153.
46.31.
Ingeborg Anna Normann
Født sep. 1758, Trondhjem.54.
Død 22 jun. 1843, Hamnvik, Astafjord.54.

Utenfor ekteskap med

Nikolaus Kristian Friis Kempe

Gift 1° 1781, Trondhjem.55 med

Andreas Gram Thode
Født 175555.
Død 178355.

Gift 2° omkring 1784, Trondhjem.55 med

Niels Evensen Marstrand
Født 174634.
Død 181634.

Gift 3° 179434 med

Jens Bing Dons
Født 6 dec. 1771, Stangvig.54.
Død 29 apr. 182354.
     Søn af Lorentz Dons og Cornelia Susanne Klingenberg.
     Handelsmand og Eier af Havnvig i Ibestad.54

Børn af Ingeborg Anna Normann og Nikolaus Kristian Friis Kempe:

63.46.Kristian Friis Kempe (Thode), f. 1785, Trondheim., d. 1842

Børn af Ingeborg Anna Normann og Andreas Gram Thode:

64.46.Job Thode, f. 1781, Trondheim., d. 1835

Børn af Ingeborg Anna Normann og Jens Bing Dons:

65.46.Cornelia Susanne Dons, f. 1796, Astafjord., d. 1867
66.46.Nikolai Normann Dons, f. 1798, Astafjord., d. 1891
67.46.Maren Andrea Dons, f. 1801, Astafjord.
47.31.
Anna Nikolaisdatter Normann
Født 175836.
     Hun må være den av Nicolai Normans døtre der ægter skipsfører i Molde Søren Mørch.

Gift _____med

Søren Jensen Mørch
Født 175452.
Død 1796, Molde.52.
     Søn af Jens Nielsen Mørch og Anna Benedicta Jentoft Leth.
     Døde som skipsfører i Molde.52
48.31.
Nils Nikolai Normann
Født 1762, Trondheim.36,34.
Død 182934.
     Skog, Astafjord.

Gift 1° _____med

Elen Hansdatter
Født 175456,57.
Død 1784-178658,59.
     Datter af Hans Erichsen Dybfest og Else Hansdatter Reener.

Utenfor ekteskap med

Karen Kristianna Rask Sivertsdatter
Født 1798, Grov, Astafjord.34.
     Datter af Sivert Anderssen og Berit Maria Nilsdatter Rasch.

Børn af Nils Nikolai Normann og Elen Hansdatter:

68.48.Else Anna Nielsdatter Normann, f. 1784, Trondheim., d. 1830

Børn af Nils Nikolai Normann og Karen Kristianna Rask Sivertsdatter:

69.48.Maren Nikolina Normann, f. 1817
70.48.Nils Normann, f. 1820, d. 1820
49.31.
Martinus Andreas Normann
Født 176636.
50.34.
Martinus Colban
Født omkring 1767.
Død 20 jun. 1810, Rudkjøbing., 43 år gl.52.
     Skipper i Trondhjem.52
     Døde på reise med sitt førende skip fra København til Trondhjem.52

Gift _____, fetter og kusine.52med

Ericha Cornelia Jensdatter Grøn
Født 176352.
Død 182652.
     Datter af Jens Erichsen Grøn og Aleth Kristina Nielsdatter Mørch.
51.34.
Anne Colban
Født 176734.
Død 180834.
     ? Sandsynligvis datter av James Williamson Colban, eller ?
     Skifte 1809, Ibestad prestegård, Ibestad sogn.37: «protokoll 1805-1824, legg 151.».

Gift omkring 179534 med

Gunnar Berg
Født 176434.
Død 182734.
     Ibestad, Astafjord. Også Bjorelvnes, Lenvik, Troms.34

[Gift 1° omkr. 1795 med Anne Colban (1767 - 1808); Gift 2° 1809 med Rebekka Elisabet Kildal (1769 - 1814)].

Børn af Anne Colban og Gunnar Berg:

71.51.Markus Fredrik Berg, f. 1796, Troms., d. 1850
72.51.John Berg, f. 1798, Troms.
73.51.Kirsten Berg, f. 1800, Troms.
74.51.Gunnar Berg, f. 1803, Troms., d. 1861
75.51.Sara Berg, f. 1806, Astafjord.
76.51._____, f. 1808, Astafjord., d. 1808
52.35.
Anne Margrethe Larsdatter Grøn
53.35.
Hans Larsen Grøn
54.35.
Ericha Larsdatter Grøn

Generation 7.

55.40.
Mikal Heggelund Kildal Lund
Født 1792, Øksnes, Nordland.50.
     Kom til Ibestad.50
56.40.
Anna Normann Kildal Lund
Født 1794, Øksnes, Nordland.50.
     Kom til Ibestad.50
57.40.
Simon Lund
Født 1796, Øksnes, Nordland.50.
     Kom til Ibestad.50
58.40.
Karen Petronella Arktander Borch Lund
Født 1798, Øksnes, Nordland.50.
     Kom til Ibestad.50
59.40.
Kristian Torber Hegge Lund
Født 1800, Øksnes, Nordland.50.
     Kom til Ibestad.50
60.40.
Johanna Ovidia Fredrikka Lund
Født 1802, Øksnes, Nordland.50.
Død 187650.

Gift 182560 med

Nikolai Normann Dons
Født 1798, Hamnvik, Astafjord.61.
Død 189161.
     Søn af Jens Bing Dons og Ingeborg Anna Normann.
     11 Børn, se Astafjord Bygdebok.

Børn af Johanna Ovidia Fredrikka Lund og Nikolai Normann Dons:

77.60.Ingeborg Anna Dons, f. 1827, Astafjord.
78.60.Jens Bing Dons, f. 1829, d. 1919
61.40.
Anna Colban Berg
Født 1810, Ibestad, Astafjord.62.
Død 181062.
62.40.
Anne Rebekka Berg
Født 181262.
Død 183262.
63.46.
Kristian Friis Kempe (Thode)
Født 1785, Trondheim.34.
Død 184234.
     Efterslægt. Se Astafjord bygdebok.
64.46.
Job Thode
Født 1781, Trondheim.63.
Død 183563.
     Hamnvik i Astafjord.63

Gift 181163 med

Else Anna Nielsdatter Normann
Født 1784, Trondheim.63,59.
Død 183063.
     Datter af Nils Nikolai Normann og Elen Hansdatter.
65.46.
Cornelia Susanne Dons
Født 30 feb. 1796, Hamnvik, Astafjord.64,54.
Død aug. 186754.

Gift _____med

Lorentz Didrik Klüwer Holst
Født omkring 1790, Værdalen.54.
     Handelsmand paa Igeland, senere paa Lavangsnæs i Ibestad.54
66.46.
Nikolai Normann Dons
Født 1798, Hamnvik, Astafjord.61.
Død 189161.
     11 Børn, se Astafjord Bygdebok.

Gift 182560 med

Johanna Ovidia Fredrikka Lund
Født 1802, Øksnes, Nordland.50.
Død 187650.
     Datter af Peder Borch Lund og Rebekka Elisabet Kildal.

Børn af Nikolai Normann Dons og Johanna Ovidia Fredrikka Lund er vist under Johanna Ovidia Fredrikka Lund (nr. 60).

67.46.
Maren Andrea Dons
Født 1801, Hamnvik, Astafjord.61.

Gift 182865 med

Gunnar Berg
Født 1803, Lenvik, Troms.66.
Død 186166.
     Søn af Gunnar Berg og Anne Colban.
68.48.
Else Anna Nielsdatter Normann
Født 1784, Trondheim.63,59.
Død 183063.

Gift 181163 med

Job Thode
Født 1781, Trondheim.63.
Død 183563.
     Søn af Andreas Gram Thode og Ingeborg Anna Normann.
     Hamnvik i Astafjord.63
69.48.
Maren Nikolina Normann
Født 26 apr. 181767.
70.48.
Nils Normann
Født 182068.
Død 182068.
71.51.
Markus Fredrik Berg
Født 1796, Bjorelvnes, Lenvik, Troms.66.
Død 185066.
     Byråsjef.69

Utenfor ekteskap med

Johanna Kristensdatter Lind
Født 1794, Leivset, Skjerstad, Nordland.70.

Gift 1° 182771 med

Kristine Sofie Unger

Børn af Markus Fredrik Berg og Johanna Kristensdatter Lind:

79.71.Hans Kristian Berg, f. 1818

Børn af Markus Fredrik Berg og Kristine Sofie Unger:

80.71.Anne Sofie Preus Berg, f. 1831, Christiania., d. 1898, Paris
72.51.
John Berg
Født 1798, Bjorelvnes, Lenvik, Troms.34.

Utenfor ekteskap med

Gunhild Rosted
     Fra Bodø.34

Børn af John Berg og Gunhild Rosted:

81.72.Johanna Gunneria Johnsdatter Berg, f. 1827, Nordland., d. 1898
73.51.
Kirsten Berg
Født 1800, Bjorelvnes, Lenvik, Troms.66.

Gift 182272 med

Lars Thodal Walnum
     Svolvær, Nordland.72
74.51.
Gunnar Berg
Født 1803, Lenvik, Troms.66.
Død 186166.

Gift 182865 med

Maren Andrea Dons
Født 1801, Hamnvik, Astafjord.61.
     Datter af Jens Bing Dons og Ingeborg Anna Normann.
75.51.
Sara Berg
Født 1806, Ibestad, Astafjord.66.

Gift _____73med

Erik Coldevin
     Svolvær, Nordland.73
76.51.
___________
Født 1808, Ibestad, Astafjord.62.
Død 180862.

Generation 8.

77.60.
Ingeborg Anna Dons
Født 1827, Hamnvik, Astafjord.60.

Gift 21 nov. 1848, - eller 6. dec. 184874,34 med

Ove Guldberg Høegh
Født 23 apr. 181475.
Død 7 feb. 186375.
     Søn af Dines Guldberg Høegh og Pauline Louise Juell.

[Gift 1° 1843 med Anne Sofie Schelderup (4 jul. 1811 - 13 feb. 1848); Gift 2° 21 nov. 1848 med Ingeborg Anna Dons (f. 1827)].

Børn af Ingeborg Anna Dons og Ove Guldberg Høegh:

82.77.Johanne Nikoline Høegh, f. 1849, Trondenes.
83.77.Paul Høegh, f. 1851, Trondenes.
78.60.
Jens Bing Dons
Født 1829.
Død 1919.

Gift 185376 med

Johanna Gunneria Johnsdatter Berg
Født 1827, Støver, Bodø, Nordland.77.
Død 189877.
     Datter af John Berg og Gunhild Rosted.
79.71.
Hans Kristian Berg
Født 181878.
80.71.
Anne Sofie Preus Berg
Født 11 jun. 1831, Christiania.69,78.
Død 11 jan. 1898, Paris69.

Gift 10 mai 185279 med

Christian Bernhard Koren Schjelderup
Født 20 jun. 1819, Ullensaker80,81.
Død 4 jan. 1889, Fredrikshald69.
     Søn af Jørgen Grimseth Schjelderup og Anna Maria Randulf Koren.
     Han blev Officier 1837 med Anciennetet fra 9. okt. ved 1ste akershus Inf.-Brigade, hvor han blev Premierl. 15. mar. 1841. Han underkastede sig Højskoleexamen i 18.., blev Kaptejn og Divisionschef ved 1ste akersh. Brigade 13. juni 1853, senere Chef for 1ste gevorbne Compagni af Fredriksteenske Corps (nu 1ste Depot-Compagni).80
     Officier 1838, kaptein 1853, avskjed 1880.69
     Er i folketellingen 1865 bosat på Budstrudgaden [353a] paa Nordsiden i Frederikshald.81

[Gift 1° 19 mai 1847 med Dorothea Mariane Arentz (29 jul. 1824 - 15 apr. 1849); Gift 2° 10 mai 1852 med Anne Sofie Preus Berg (11 jun. 1831 - 11 jan. 1898)].

Børn af Anne Sofie Preus Berg og Christian Bernhard Koren Schjelderup:

84.80.Torgeir Schjelderup, f. 1852, Christiania.
85.80.Kristian Schjelderup, f. 1853, Christiania.
86.80.Markus Schjelderup, f. 1855, Hedemarken.
87.80.Gustava Marie «Mon» Schjelderup
88.80.Hjalmar Schjelderup, f. 1858, Hedemarken., d. 1917
89.80.Johanne Kristine Sofie Schjelderup, f. 1860, Hedemarken.
81.72.
Johanna Gunneria Johnsdatter Berg
Født 1827, Støver, Bodø, Nordland.77.
Død 189877.

Gift 185376 med

Jens Bing Dons
Født 1829.
Død 1919.
     Søn af Nikolai Normann Dons og Johanna Ovidia Fredrikka Lund.

Generation 9.

82.77.
Johanne Nikoline Høegh
Født 8 nov. 1849, Stangnes, Trondenes.74,34.

Gift 4 sep. 1873, Ibestad.74,34 med

Anton Martin Tobias Jakobsen
Født 1835, Oslo82.
83.77.
Paul Høegh
Født 27 mar. 1851, Trondenes.74.
84.80.
Torgeir Schjelderup
Født omkring 1852, Christiania.83,81.
85.80.
Kristian Schjelderup
Født omkring 1853, Christiania.84,81.
86.80.
Markus Schjelderup
Født omkring 1855, Vang, Hedemarken.85,81.
87.80.
Gustava Marie «Mon» Schjelderup
     Komponistinde.86
     Ikke nevnt sammen med sine søskende i 1865-tellingen !
88.80.
Hjalmar Schjelderup
Født 31 jul. 1858, Løten, Hedemarken.87,69,81.
Død 22 jun. 191769.
     Student 1875, cand. jur. 1882, sekretær i Finansdept.69

Gift 17 apr. 188979 med

Ulrikke Charlotte Ugland
Født 8 okt. 186169.
Død 24 nov. 189469.

Børn af Hjalmar Schjelderup og Ulrikke Charlotte Ugland:

90.88.Astrid Schjelderup, f. 1890
91.88.Gudrun Schjelderup, f. 1892
89.80.
Johanne Kristine Sofie Schjelderup
Født omkring 1860, Løiten, Hedemarken.88,81.

Generation 10.

90.88.
Astrid Schjelderup
Født 28 jan. 189069.

Gift 1° 25 jun. 191479 med

Nicolay Henrik Knudtzon
Født 24 sep. 189769.
Død 30 jul. 192569.
     Forstkandidat.69

Gift 2° 8 mar. 192779 med

Georg Foss
Født 30 jul. 1879, Mosjøen69.
     Søn af Georg Theodor Leopold Foss og Janna Lydia Røhne.
     Sjøofficer 1901, Commander i Siams marine 1911, Siams generalkonsul for Norge 1930.69
     Ridder 1 St. Olavs Orden, K(night?) 2. Siam. Kr.? (Crown?) Order, K(night?) 2. Siam. Hv. El. [White Elephant ?] Order, Chulalonkorns jubilæums- medalje.69
91.88.
Gudrun Schjelderup
Født 8 jul. 189269.

Gift 12 nov. 191489 med

Sigurd Halvorsen
Født 30 nov. 1885, Kristiansand69.
     Søn af Conrad Emanuel Halvorsen og Bertha Sofie Olsen.
     Student 1904, cand. jur. 1911, eier av Oslo Baand- og Lidsefabrik 1916, konsul for Siam.69

Kilder og Noter
1Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXI (1987-88), s. 59
2Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXI (1987-88), s. 60
3Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXI (1987-88), s. 61
4Er død ved farens skifte 17. nov. 1636.
5Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58), s. 305
6Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58), s. 117
7Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58), s. 291 (note 10)
8Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58), s. 291
9I skiftet år 1736 etter søsteren Inger Steffensdatter, sies det at han døde 20. juni 1707 i Trondheim.
10Roger de Robelin: Skanke ätten (1995), s. 283
11Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIII (19??)
12Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1974)
13Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIII (19??), s. 225
14Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1974), s. 62
15I skiftet 1666 etter Mette Mouritzdatter står det at pikenes arv vil bli hos faren til de blir 18 år [NST 31, s. 61].
16Hans Grue, Jelling
17Er avdød ved søsteren Ingers skifte år 1736.
18Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXI (1987-88), s. 62
19Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXVII (19??), s. 310
20I NST 28, s. 37 er fødselsåret sat til 1694.
21Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXVII (19??), s. 312
22Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXVIII (19??), s. 37
23Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIX (1983-84)
24Trondhjems Skifteprotokoll 18 (1765-71).
2512 år gl. ved farens skifte 27. okt. 1693.
26Trondhjems Skifteprotokoll 12 (1735-38).
2770 år gl.
2825 år gl. i skiftet 6. jan. 1736 etter farens faster Inger Steffensdtr.
2916 år gl. ved farens skifte 20. mars 1716.
30Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1974), s. 63
3116 år gl. ved morfarens skifte 24. april 1708.
32Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXX (1985), s. 90
33Født efter farens død.
34Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-
35Digitalarkivet: Skifteregister Troms 1690-1805.
36Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997)
37Digitalarkivet: Gejstlig skifteregister Troms og Finnmark 1697-1824.
38Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:555
39Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIX (1964), s. 41
40Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 527
4114 år gl. ved farens skifte 10. jan. 1727.
4238 år gl. ved farens skifte.
43Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIX (1964), s. 43
44Dom. 10. p. Trin.
45Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIX (1964), s. 43 note 5
4612 år gl. ved farens skifte 10. jan. 1727.
47I "Folk og slekt i Trondenes" sættes fødselsåret til 1716.
48Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:530
49Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. IV:831
50Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. IV:835
51Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. IV:911
52Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIX (1964), s. 42
53Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 368
54Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 157
55Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 839
5624 år gl. ved farens skifte.
57Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 1029
58Iflg. Jac. Normann: Kvæfjordboka døde Elen først 28. feb. 1792, men i skiftet efter broren Hans i 1786 er hun død forinden efterl. sig en datter Else Anna i annet år.
59Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 1030
60Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:233
61Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:48
62Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:146
63Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 162
6430 febr. eller 30. juli.
65Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. IV:691
66Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:145
67Epost av Alf Thynes
68Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 186
69Norsk Slektskalender
70Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. IV:940
71Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. IV:912
72Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. IV:790
73Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. IV:821
74IGI - http://www.familysearch.com
75Håndskrift (ca. 23 sider - fotokopi) på Frederiksberg Bibliotek [99.9 Sc 35.9] Genealogisk Samling. Forfatter ukendt.: Biskop i Bergen Jens Pedersen Schjelderup : efterslægt.
76Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. IV:642
77Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. IV:984
78Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:181
79Norsk Slektskalender, s. 191
80Wilhelm Lassen: Norske Stamtavler - 1. bind "Familien Arentz" (Chria. 1868)
81Digitalarkivet: Folketellingen 1865.
82Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. IV:1035
8313 år gl. i FT 1865.
8412 år gl. i FT 1865.
8510 år gl. i FT 1865.
86S.H. Finne-Grønn & C.M. Munth: Norsk Tidsskrift for Genealogi, Personalhistorie, Biografi og Literærhistorie [Norsk Personalhistorisk Tidsskrift], Oslo
878 år gl. i FT 1865.
885 år gl. i FT 1865.
89Norsk Slektskalender, s. 192