© 2001 Simon Ellefsen

Stadel / Stadell

Opdateret 5 Dec 2005.


Generation 1.

1.0.
Peder Pedersen Stadell
Død imellem 1648 og 1654.
     Peder Pedersen Stadell er omtalt som kapellan i fiskeværet Grip [Kvernes sogn, N-Møre prosti] den 28. mars 1622 da han var med på å utstede en attest til biskop Arrebo [NHD 2 rk. IV bd., s. 133]. Han er også nevnt her i lensregnskapets sagskatt i 1626, betalte da for Lindvåg sag. Videre nevnt den 31. mars. 1634 da han fikk ekspektanse på det første ledige kall [NRR VI. s. 640]. Nevnt i koppskatten i 1645. Ifølge W. Johannesen [Stadelslekten på N-Møre. NMHÅ 1947] omtales han i 1648, men i 1654 kalles han salige Hr Peder.1
     Den 29. juni 1635 fikk han tillatelse til å flytte inn til fastlandet hvor han senere bodde på gården Linvågen i Tustna. Den 12. okt. 1655 fikk hans enke stadfestelse på Linvågen og Halsnes sager. W. Johannesen [Stadelslekten på N-Møre. NMHÅ 1947] sier at i 1640 brant Hr Peders sag på Linvåg med alt tømmer og i juli 1641 forliste hans jekt med full last med fisk. Hans kone som var med jekten kom fra det med nød og neppe. Han ble den 15. sept. 1641 ombudsmann for Kvernes kirke men sluttet i ombudet i 1646, som avdrag på gjelden som kirken skyldte ham fikk han Bremnes kirketiende. I 1645 betalte han for seg, sin kone og barna Peder og Margrethe.1
     Johannesen [Stadelslekten på N-Møre. NMHÅ 1947] sier at han trolig var en sønn av Hr Peder Schomann i Stadil i Ribe. Han var gift med ei Hillborg N.N.1

Gift _____med

Hilleborg

Børn af Peder Pedersen Stadell og Hilleborg:

2.1.Peder Pedersen Stadell
3.1.Margrethe Pedersdatter Stadel
4.1.Maren Pedersdatter Stadell
5.1._____
6.1.Niels Pedersen Stadell
7.1.Anders

Generation 2.

2.1.
Peder Pedersen Stadell
     Peder. Han bodde på gården Linvågen. Var gift med Lisbeth Johansdtr Mechlenborg.1

Gift _____med

Lisbeth Johansdatter Mechlenborg
     Datter af Johan Jacobsen Mechelborg og Anne Eriksdatter.
     ? GÆT - datter av Johan Jacobsen Mechlenborg, Kvalvåg ?
3.1.
Margrethe Pedersdatter Stadel
     Margrethe Pedersdatter Stadel, datter av Hr Peder Stadel i Bu.2
     Se også W. Johannesen: "Stadelslekten på N-Møre" i Nordmøre Historielags Årsbok 1947.

Gift 16522 med

Iver Olsen Helt
Død 16682.
     Søn af Ole Olsen Helt og Marit Augustinusdatter.
     Iver Olsen Helt ble ifølge Erlandsen og Tønder kapellan her [i Bu, Romsdal prosti] i 1644 og sto til sin død i 1668. Han er nevnt her i koppskatten i 1645 og ved hyllingen i 1656. I etterfølgerens utnevnelse i 1668 heter det at han ble utnevnt for Hr Iver, altså må Hr Iver ha vært her til i 1668 [NK bd. I, s. 293].2
     Han ble immatrikulert i København i 1637 [og] bruker da tilnavnet Nidarosis og ble innskrevet fra Ribe skole. I 1645 betalte han for seg og sin kone Sophie Lauritsdatter.2
     Hornemann har ham som en sønn av Ole Olsen Helt, handelsmann i Romsdal og Marite Augustinusdatter.2
     Res. Kap. og Sognepræst til Bo i Romsdalen.

[Gift 1° med Sophie Lauritsdatter Holgersen (f. 3 mai 1613); Gift 2° 1652 med Margrethe Pedersdatter Stadel].

Børn af Margrethe Pedersdatter Stadel og Iver Olsen Helt:

8.3.Peder Iversen Helt, d. 1681, Bud [i Romsdal?]
9.3.Iver Iversen Helt, d. 1691
10.3.Ole Iversen Helt
11.3.Sophie Iversdatter Helt
12.3.Maren Iversdatter Helt, f. omkr. 1652, d. 1725, Molde.
13.3.Birgitte Iversdatter Helt
14.3.Margrethe Iversdatter Helt
4.1.
Maren Pedersdatter Stadell
     Maren. Ble ifølge Johannesen [Stadelslekten på N-Møre. NMHÅ 1947.] gift med Hans Rasmussen, borger på Molde. Hun døde som enke i 1702.1
5.1.
___________
     N.N. Ble ifølge Johannesen [Stadelslekten på N-Møre. NMHÅ 1947.] gift med Bastian Lauritsen Stabell.1

Gift _____med

Bastian Lauritssøn Stabel
     Søn af Laurits Bastianssøn Stabel og Karen Eilersdatter Schøller.
     Myndig ved farens skifte 1669.3
6.1.
Niels Pedersen Stadell
     Niels. Johannesen [Stadelslekten på N-Møre. NMHÅ 1947.] sier at han var født 1641 og at han var lensmann på Grip i 1701. Han var gift med Lisbeth Danielsdatter, som døde ca 1695 og skifte ble holdt etter henne på Grip den 24. april 1695.1

Gift _____med

Lisbeth Danielsdatter
Død omkring 1695.
     
     Skifte 24 apr. 16951.
7.1.
Anders
     Anders. Johannesen [Stadelslekten på N-Møre. NMHÅ 1947.] sier at han kun er kjent igjennom sønnen Anders som opptrer i et ting på Møre i 1695.1

Generation 3.

8.3.
Peder Iversen Helt
Død 1681, Bud [i Romsdal?]2.
     Peder, døde ugift i Bud i 1681. Skifte ble holdt og arvingene var hans søsken.2
     Skifte 16812.
9.3.
Iver Iversen Helt
Død 16914.
     Sognepræst til Værø, dertil ordin. 2. aug. 1689.4

Gift _____med

Sophie Jentoft
Født 16714.
Død 17555.
     Datter af Hans Hansen Jentoft og Maren Christophersdatter Graae.

[Gift 1° med Iver Iversen Helt (d. 1691); Gift 2° med Hans Søfrensen (Uhre) (f. 1638)].

Børn af Iver Iversen Helt og Sophie Jentoft:

15.9.Iver Iversen Helt
16.9.Maren Kirstina Iversdatter Helt
10.3.
Ole Iversen Helt
     Handelsmann i Bu. Ble gift i 1687 med Sophie Hansdatter Juel.2
11.3.
Sophie Iversdatter Helt

Gift _____2med

Hans Jørgensen Carstens
     Han Jørgensen Carstens, forvalter av Hustad gods.2
12.3.
Maren Iversdatter Helt
Født omkring 16522.
Død 1725, Molde.2.
     Maren var muligens gift med Ouden Oudensen.2
13.3.
Birgitte Iversdatter Helt
     Birgitte, nevnt i 1681.2
14.3.
Margrethe Iversdatter Helt

Gift omkring 16902 med

John Robbertsen Thue
     John Robbertsen Thue på Molde.2

Generation 4.

15.9.
Iver Iversen Helt
     Nevnt i skiftet 1767 etter hans moders søster prestefrue Ingeborg Jentoft og er da bosat på Noje i Buksnes.6
16.9.
Maren Kirstina Iversdatter Helt
     Nevnt i skiftet 1767 etter hendes moders søster prestefrue Ingeborg Jentoft.6

Kilder og Noter
1Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 213
2Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 255
3Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 144. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
4E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885), s. 236
5Stein Djupmork av brev dat. 27. juni 1997
6DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 10045