© 2001 Simon Ellefsen

Staal

Opdateret 20 Feb 2003.


Generation 1.

1.0.
Christopher

Børn af Christopher og _____:

2.1.Staal Christophersen, d. 1679
3.1.Einer Christophersen

Generation 2.

2.1.
Staal Christophersen
Død omkring 1679.
     12. juli 1679 var det holdt skifte etter Staal Christophersen; enken het Anne Tollefsdatter, og foruten bygården sees han å eie Åfrøen i Beistad.1
     Skifte 12 jul. 1679, Trondheim.2,3.

Gift _____med

Anne Tollefsdatter
     Eier av Aafrøen i Beistad.3

Børn af Staal Christophersen og Anne Tollefsdatter:

4.2.Christopher Staalsen, f. 1651, d. 1701
5.2.Ole Staalesen, f. 1653, d. 1696
6.2.Birgitte Staalsdatter
7.2.Mentz Staalsen, f. 1660, d. 1693
3.1.
Einer Christophersen
     Stilling: Borger i Trondhjem4
     Skifte 26 feb. 1686, Trondhjem5,4.

Gift _____med

Ingeborg Biørnsdatter

Børn af Einer Christophersen og Ingeborg Biørnsdatter:

8.3.Peder Einersen, f. 1653
9.3.Birgitte Einersdatter, d. 1686

Generation 3.

4.2.
Christopher Staalsen
Født omkring 16516,3.
Død før 21 sep. 17011.
     23. aug. 1688 pantsetter Christopher Staalsen sin gård Staalgården i Sanden, som har tilhørt hans sl: far. 21. sept. 1701 skjøter Christophers enke Margrete Staalgården i Sanden til Ole Olsen.1

Gift _____med

Margrete
     21. sept. 1701 skjøter Christophers enke Margrete Staalgården i Sanden til Ole Olsen.1

Børn af Christopher Staalsen og Margrete:

10.4.Staal Christophersen, d. 1703
5.2.
Ole Staalesen
Født omkring 16537,3.
Død 29 mar. 16968.
     Stud. teol. ved farens skifte 12. juli 1679.3
     Sogneprest til Klæbu.9
     Ole Staalesen fikk brev på kallet [Klæbu i Dalerne prosti] den 15. mai 1686. I futeregnskapets familieskatt er han nevnt som sogneprest her i 1687, 1688 og i 1690. Ifølge Tønder døde han i stillingen i 1696, dette er nok riktig for han er nevnt som død i etterfølgerens utnevnelse den 18. april 1696.10
     I 1683 heter det at han betaler for seg, sin kone Karen [?Anne?] Hansdatter, sine døtre Margrete og Ane Cathrine, to tjenestedrenger og tjenestepiker. I kvegskatt betalte han for 2 hester, 10 kyr, 2 ungnaut, 2 kalver, 4 geiter, 3 lam, 2 kid og 3 svin. I 1687 betalte han for seg, sin kone og sin kones søster.10
     Han var huskapellan her i tiden 1682-1686. Når han ble utnevnt til huskapellan er han oppført med navnet Huus.10

Gift _____med

Anna Hansdatter Bernhoft
     Datter af Hans Pedersen Bernhoft og Anna Pedersdatter.

Børn af Ole Staalesen og Anna Hansdatter Bernhoft:

11.5.Margrethe Olsdatter (Bernhoft)
12.5.Ane Cathrine Olsdatter (Bernhoft)
13.5.Karen Olsdatter (Bernhoft), d. 1768
14.5.Johannes Olsen (Bernhoft)
15.5.Mentz Olsen (Bernhoft)
16.5.Hans Olsen (Bernhoft), d. 1719
17.5.Birgitte Olsdatter (Bernhoft)
18.5.Christopher Salomon Olsen (Bernhoft), d. 1736
6.2.
Birgitte Staalsdatter

Gift 1° før 12 jul. 167911,3 med

Gunder Bersvendsen
Død omkring 1688.
     Søn af Bersvend.
     Sannsynligvis bror til Hans Bersvendsen.
     Skifte 16 okt. 1688, Trondhjem12.

Gift 2° 1688-1693 med

Hans Thomesen Skjødt
     Skifte 25 apr. 1721, Trondhjem13.

Børn af Birgitte Staalsdatter og Gunder Bersvendsen:

19.6.Staal Gundersen
20.6.Ole Gundersen
21.6.Johannes Gundersen
22.6.Elen Gundersdatter

Børn af Birgitte Staalsdatter og Hans Thomesen Skjødt:

23.6.Anna Sophia Hansdatter Schjøt
24.6.Berete Margrethe Hansdatter Schjøt, f. 1695
7.2.
Mentz Staalsen
Født omkring 166014,3.
Død omkring 1693.
     Utenlands [studier] ved farens skifte 12. juli 1679.3
     27. aug. 1689 skjøter tre av Carl Giertsen glassmakers døtre sin sl: fars gård til svogeren Ments Staalsen15
     Skifte 3 nov. 1693, Trondheim.16.

Gift _____med

Berete Carlsdatter
     Datter af Karl Giertsen og Lisbet Andersdatter.
     Skifte 30 jun. 1699, Trondhjem17.

Børn af Mentz Staalsen og Berete Carlsdatter:

25.7.Carel Mentzsen, f. 1686
26.7.Staallenius Mentzsen, f. 1691
8.3.
Peder Einersen
Født omkring 165318,4.
9.3.
Birgitte Einersdatter
Død før 26 feb. 16864.
     Skifte 3 sep. 1686, Trondhjem19,20.

Gift _____med

Jonas Jørgensen
     Forrige arkelimester, som efter hustruens død måttet ta tjeneste i artilleriet.20

Børn af Birgitte Einersdatter og Jonas Jørgensen:

27.9.Elias Jonassen, f. 1667
28.9.Gidsken Jonasdatter, f. 1671

Generation 4.

10.4.
Staal Christophersen
Død omkring 170321.
     Antagelig søn af Christopher Staalsen.
     Døde under sin trolovelse med Birgitte Hansdatter.21

Utenfor ekteskap med

Birgitte Hansdatter
Død omkring 1711.
     Datter af Hans og Karen.
     Skifte 3 feb. 1711, Trondhjem.21.

[Gift 1° med Staal Christophersen (d. omkr. 1703); Gift 2° omkr. 1705 med Hans Nielsen Røst (f. omkr. 1680)].

Børn af Staal Christophersen og Birgitte Hansdatter:

29.10.Anne Staalsdatter, f. 1702
11.5.
Margrethe Olsdatter (Bernhoft)
12.5.
Ane Cathrine Olsdatter (Bernhoft)

Gift 18 mar. 1720, Trondheim domkirke.22 med

Morten Friis
     Kjøpmann i Trondheim.22
     ? Er han identisk med Morten Boyesen Friis født ca. 1664 i Trondheim ?
13.5.
Karen Olsdatter (Bernhoft)
Død 1768.
     E. Bernhoft har Karen gift med Fredrich Fabech, tolloffiser i Trondheim.22

Gift 20 jan. 1722, Kristiansund, Møre og Romsdal.23 med

Frederik Frederiksen Fabech
Født omkring 1676.
Død 20 apr. 174324.
     Tolloffiser i Trondheim.22

[Gift 1° med Magdalena Giertrud Krull; Gift 2° 20 jan. 1722 med Karen Olsdatter (Bernhoft) (d. 1768)].

Børn af Karen Olsdatter (Bernhoft) og Frederik Frederiksen Fabech:

30.13.Ole Frederiksen Fabech, f. 1723, (Trondheim?), d. 1776, Kristiansund.
31.13.Anna Bernhoft Fabech, f. 1725, (Kristiansund?)
14.5.
Johannes Olsen (Bernhoft)
     E. Bernhoft har Johannes som sogneprest i Tirsted [Danmark?] og gift med Johanne Kaalund.22
15.5.
Mentz Olsen (Bernhoft)
     E. Bernhoft har Ments som død i Danmark.22
16.5.
Hans Olsen (Bernhoft)
Død 1719.
     E. Bernhoft har ham som død under pesten, dvs. år 1719.22
17.5.
Birgitte Olsdatter (Bernhoft)
     E. Bernhoft har Birgitte som gift med Andreas Kerbelader, bakemester i Trondheim.22
18.5.
Christopher Salomon Olsen (Bernhoft)
Død 1736.
     Christopher Salomon, døde i 1736 i Tingvoll. Var kaptein og gift med Inger Catharina Myre.22
19.6.
Staal Gundersen
     Skifte 19 okt. 1719, Trondhjem25.

Gift _____med

Wiweche Johansdatter
     Skifte 19 okt. 1719, Trondhjem25.

Børn af Staal Gundersen og Wiweche Johansdatter:

32.19.Hans Stålsen (Ulsted?), f. 1703
33.19.Gunder Stålsen (Ulsted?), f. 1706
34.19.Mentz Stålsen (Ulsted?), f. 1714
20.6.
Ole Gundersen
21.6.
Johannes Gundersen
     Ved skiftet efter stedfaren 25. april 1721 anførte hans mor, Berethe Stålsdatter, at sønn Johannes hadde bemektiget seg nøklene og fortrengte henne og døtre.26
22.6.
Elen Gundersdatter
23.6.
Anna Sophia Hansdatter Schjøt

Gift før 25 apr. 172126 med

Jørgen Boyesen
24.6.
Berete Margrethe Hansdatter Schjøt
Født omkring 169527,26.
25.7.
Carel Mentzsen
Født omkring 168628,29,16.
     Lagverge Laurids Arentzen.16
26.7.
Staallenius Mentzsen
Født omkring 169130,31,16.
     Lagverge Laurids Arentzen.16
27.9.
Elias Jonassen
Født omkring 166732,33,34.
28.9.
Gidsken Jonasdatter
Født omkring 167135,36,34.

Generation 5.

29.10.
Anne Staalsdatter
Født omkring 1702-170321.
30.13.
Ole Frederiksen Fabech
Født 1723, (Trondheim?).
Død omkring 1776, Kristiansund..

Gift 15 okt. 1762, (Kristiansund?)23 med

Martha Susanna Molderup
Født 17 jan. 1744, Kristiansund..
Død omkring 1788, Trondheim..
     Datter af Knud Andersen Molderup og Anne Susanna Hansdatter Kaasbøl.

Børn af Ole Frederiksen Fabech og Martha Susanna Molderup:

35.30.Karen Margrethe Olsdatter Faabeck, f. 1765, Kristiansand., d. 1842, Trondenes.
31.13.
Anna Bernhoft Fabech
Født omkring 1725, (Kristiansund?).
32.19.
Hans Stålsen (Ulsted?)
Født omkring 170337,25.
     Var ved foreldrenes skifte hos Johan Thomesen.25
33.19.
Gunder Stålsen (Ulsted?)
Født omkring 170638,25.
     Var ved foreldrenes skifte hos farmoren Birgitte Hans Thomesens.25
34.19.
Mentz Stålsen (Ulsted?)
Født omkring 171439,25.
     Var ved foreldrenes skifte hos farmoren Birgitte Hans Thomesens.25

Generation 6.

35.30.
Karen Margrethe Olsdatter Faabeck
Født 3 mar. 1765, Kristiansand..
Død 1842, Berg, Trondenes.40.

Utenfor ekteskap med

Hans Larsen
     Er han identisk med den Hans Larssen død 1854 på Fauskevåg ?

Gift 1° 180140 med

Anders Pedersen

Gift 2° 180440 med

Anders Anderssen
Født 1753, Sandstrand, Trondenes.40.
     Søn af Anders Anderssen og Dorte Rasmusdatter.
     Iflg. Håkon Brun i "Slekta Vår" 2002:4 er Anders Andersen gift med Karen Faabeck identisk med Anders Andersen, født 1753 på Sandstrand i Trondenes.

[Gift 1° med Mette Torbergsdatter (1734 - 1803); Gift 2° 1783 med Anne Larsdatter (1754 - 1799); Gift 3° 1804 med Karen Margrethe Olsdatter Faabeck (3 mar. 1765 - 1842)].

Børn af Karen Margrethe Olsdatter Faabeck og Hans Larsen:

36.35.Lars Hansen, f. 1795, Trondenes., d. 1868, Trondenes.

Børn af Karen Margrethe Olsdatter Faabeck og Anders Pedersen:

37.35.Martha Susanna Andersdatter, f. 1801, Tjeldsund.

Børn af Karen Margrethe Olsdatter Faabeck og Anders Anderssen:

38.35.Isak Martinus Molderup Andersen, f. 1805, Trondenes., d. 1882, Trondenes.
39.35.Inger Elisabeth Andersdatter, f. 1810, Trondenes.

Generation 7.

36.35.
Lars Hansen
Født 1795, Fauskevåg, Trondenes.40.
Død 1868, Høgforsen, Trondenes.40.
37.35.
Martha Susanna Andersdatter
Født 16 okt. 1801, Balstad, Tjeldsund.41.
     Karen Fabech's og avdøde Anders Pedersen's første barn, Martha Susanna blei født på Balstad 16. okt. 1801. Familien er ellers ukjent.41
38.35.
Isak Martinus Molderup Andersen
Født 1805, Lavangen Sør, Trondenes.40.
Død 1882, Sandstrand, Trondenes.40.
39.35.
Inger Elisabeth Andersdatter
Født 1810, Lavangen Sør, Trondenes.40.

Kilder og Noter
1Henry Berg: Trondheim før Cicignon (1951), s. 260f (grd. nr. 189)
2Skifte 12. juli 1679
3Henry Berg: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58), s. 291
4Henry Berg: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58), s. 302
5Skifte 26. feb. 1686, død for flere år siden.
628 Aar gl. ved farens skifte 12. juli 1679
726 Aar gl. ved farens skifte 12. juli 1679
8Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 139-140
9Svein Tore Dahl: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58), s. 291 note 13
10Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 139
11Birgitte/Berte var gift med Gunder ved hendes fars skifte.
12Svein Tore Dahl: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58), s. 309
13Svein Tore Dahl: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIX (1983-84), s. 306-307
1419 Aar gl. ved farens skifte 12. juli 1679
15Henry Berg: Trondheim før Cicignon (1951), s. 329 (grd. nr. 329)
16Henry Berg: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58), s. 325
17Henry Berg: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIII (19??), s. 226
1833 Aar gl. ved faren skifte 26. feb. 1686
19Skifte 3. sept. 1686
20Henry Berg: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58), s. 304
21Henry Berg: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1974), s. 57
22Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 140
23Svein Tore Dahl: IGI - http://www.familysearch.com
24Et internettet er også nevnt 5. febr. 1756.
25Svein Tore Dahl: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIX (1983-84), s. 305
26Svein Tore Dahl: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIX (1983-84), s. 307
2726 år gl. ved farens skifte 25. april 1721
287 Aar gl. ved farens skifte 3. nov. 1693
2913 Aar gl. ved morens skifte 30. juni 1699
302½ Aar gl. ved farens skifte 3. nov. 1693
318 Aar gl. ved morens skifte 30. juni 1699
3219 Aar gl. ved morens skifte 3. sep. 1686
3318 Aar gl. ved morens fars skifte 26. feb. 1686
34Svein Tore Dahl: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58), s. 302, 304
3516 Aar gl. ved morens skifte 3. sep. 1686
3614 Aar gl. ved morens fars skifte 26. feb. 1686
3716 år gl. ved farens skifte 19. okt. 1719
3813 år gl. ved foreldrenes skifte 19. okt. 1719
395 år gl. ved foreldrenes skifte 19. okt. 1719
40Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997)
41Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I:255