© 2001 Simon Ellefsen

Sommerschield

Opdateret 20 Feb 2003.


Generation 1.

1.0.
Henrich (Richardson) Sommerscales »Engelskmand«
Født _____, Settle, Yorkshire, England1, døbt 28 sep. 1584, Giggleswick church.1.
Død 1664, Trondhjem1, begravet 29 mar. 1664, Domkirkegården, Trondhjem1,1.
     Født i Settle i Yorkshire, England og døpt i Giggleswick kirke 28 sept. 1584, død i Trondhjem 1664 før 29 mars og begravet på Domkirkegården. I 1625 blev han av borgermester Christopher Biørnssøn efter lensherre Thage Thotts befaling tilforordnet å gi bestemmelser om gravsteder og stole-stader i Domkirken. Henrich Engelskmand nevnes allerede 13/8 1626 som »overkjøbmann« i Trondhjem. Han omtales senere som borgermester. Han drev trelastforetning, skipsrederivirksomhet og eksport og import av forskjellig art, og nevnes hyppig i Trondhjem Lehns tollregnskaper i årene før og efter 1630. Skifte holdtes 6. og 7. juli 1664. Skiftedokumentene eksisterer ikke.1
1      Skifte 6-7 JUL 1664, Trondhjem2,3: «Avdøde Henrich Sommerschel, forr. borgermester og overformynder, en dtr.'s um. sønn, nemlig Ellin Henrichsd.'s sønn Henrich Henrichsen Ravert 274 Rd. Før avdøde h.'s skifte 13/4-63, alle b. mynd. og avdød dtr. (Bet. H.H.Ravert 200 og vergen Lor. Brøchmand 100 Rd.)».

Gift _____med

Anna Rorig (Rørig)
Født 15844.
Død før 4 okt. 16601, begravet _____, Domkirkegården, Trondhjem1.
     Efter tradisjonen skal hun ha vært av engelsk herkomst. Skifte efter henne blev holdt 13/4 1663, men hun må være død allerede i 1660, idet Vor Frue Kirkes regnskap den 4/10 1660 oppfører som inntekt avgiften til kirken for »Hendrich Engelschmands sl. Quinde«. Hun blev begravet på Domkirkegården.1
     Skifte 13 apr. 1663, Trondhjem ?5,1.

Børn af Henrich (Richardson) Sommerscales »Engelskmand« og Anna Rorig (Rørig):

2.1.Stinchen Henrichsdatter Sommerschell, f. 1620, Trondhjem, d. 1671, Trondhjem
3.1.Cannillechen Hendrichsdatter, d. 1669
4.1.Eline Henrichsdatter Sommerschiel, f. 1626, Trondhjem, d. 1662, Trondhjem
5.1.Hilchen Henrichsdatter Sommerschell, f. 1627, Trondhjem, d. 1688
6.1.Elisabeth Henrichsdatter Sommerschiel, f. Trondhjem., d. 1682
7.1.Richard Henrichsen Sommerschiel, f. 1633, Trondhjem
8.1.Henrich Henrichsen Sommerschiel, f. 1632, Trondhjem, d. 1674

Generation 2.

2.1.
Stinchen Henrichsdatter Sommerschell
Født 1620-1630, Trondhjem6.
Død apr. 1671, Trondhjem6.
     Skifte 30 mai 16717,8.

Gift 1° _____med

Niels Christophersen Tønder
Død 1649.
     Søn af Christoffer Nielsen Tønder og Sidsel Andersdatter Bentziger.
     Stilling: Borgermester i Trondhjem.
     Skifte 3 feb. 1649, Trondhjem.9: «2 umyndige barn Henrich og Anne, 500 rd., stedfar Johan Petersen. Senere: Henrich fikk 1662 sin arv. Arv 600 rd. efter farfar Christopher Nielsen iflg. (farmor) Karen Olsdatters håndskrift av 23. dec. 1657.».

Gift 2° _____med

Johan Pettersen
Død dec. 1669, Trondhjem10,11.
     Stilling: Rådmann i Trondhjem.
     Rådmann Johan Pettersens to døtre Lisbeth og Ellen arvet denne eiendom, mens den tredje datter Catarina arvet foreldrenes hage, nr. 123.12

Børn af Stinchen Henrichsdatter Sommerschell og Niels Christophersen Tønder:

9.2.Henrich Nielsen (Tønder), d. 1671
10.2.Anne Nielsdatter Tønder, f. 1644, Trondhjem., d. 1701

Børn af Stinchen Henrichsdatter Sommerschell og Johan Pettersen:

11.2.Lisbeth Johansdatter, d. 1721, hos svigersønnen Andreas Christiansen
12.2.Ellen Johansdatter, d. 1704
13.2.Catarina Johansdatter
3.1.
Cannillechen Hendrichsdatter
Død før 23 sep. 1669.
     Skifte 23 sep. 1669, Trondhjem13,14: «Avdøde Carnelchen, avdøde Alexander Samsons, datterbørn, nemlig Cornelchen Henrichsd. gift, Cathrine og Ingborg Bøyesdøtre, Henrich, Petter og Alexander Bøyesønner, arv 225 Rd., Nataniel Reuel verge for Ingborg, de andre døtre tar arven selv, Homfred Brøchmand for sønnene.».

Gift _____med

Alexander (Humpreyson) Samson
Født _____, England.
Død 1643, Trondhjem ?15.
     Denne var engelskmann, han omtales som skipper fra London 1607 og slo seg straks etter ned i Trondheim, hvor han nevnes som rådmann 1622 og borgermester 1630. Han var en av byens aller største kjøpmenn og eide flere skip, drev stor trelasteksport på England og Skottland ved siden av fiskeksport. Han døde 1643.15
     Hans besteforeldre, Alexander Sampson og Elenor, bodde i Reading i England der det ble holdt skifte etter dem i 1606 og i 1620.16
     Skifte 22 sep. 1646, Trondhjem17: «Avdøde Alexander Samsons. E. Cannillechen Hendrichsd. og hennes barn eller medarvinger. Jeronimus (Brüghmann) tok sine barns arv, Hillebrand Brunsmand sin sønn lille Alexanders, de andre selv.».

[Gift 1° med Ermegaard Casparsdatter; Gift 2° med Cannillechen Hendrichsdatter (d. før 23 sep. 1669)].

Børn af Cannillechen Hendrichsdatter og Alexander (Humpreyson) Samson:

14.3.Ermegård Alexandersdatter Samson
15.3.Gidsken Alexandersdatter Samson, f. 1625
16.3.Ellenne Alexandersdatter Samson, d. 1649
4.1.
Eline Henrichsdatter Sommerschiel
Født før 1626, Trondhjem1.
Død 1662, Trondhjem1, begravet jul. 1662, Vor Frue kirke, Trondhjem, I gangen i Vor Frue kirke (Domkirken), Trondhjem1,17.
     Hun blev født i Trondhjem før 1626 som Henrich Sommerscales' formentlig eldste datter, antagelig oppkalt efter hans? mor Ellena Foster. Efter kirkeregnskapene for Vor Frue Kirke må hun være død i Trondhjem 1662 før 25. juli, og blev begravet i gangen i kirken.1
18      Skifte 30 jun. 1663, Trondhjem19,20: «Hos Henrich Ravert efter avdøde h. Elline Henrichsd. i overvær av borgermester Laurids Bastiansen m.fl., sønn Henrich 8 år fikk 400 Rd. og arvet halvbroren Alexander som døde før Henrichs mor. Svogre og naboer Johan Pettersen og Oluf Fastersen.».

Gift 1° _____med

Hillebrant Johansen Brunsmann
     Søn af Johan Brunsmann den Ældre.
     Skifte 6-7 NOV 1649, Trondhjem21,22: «Avdøde Hillebrand Johansen Brunsmand, 1765 brto., anselig gjeld og børnepenger, arv efter mor og morfar til sønn Alexander, morfar Alex. Samsons sk. 22/9-46. Senere: død og arvet av Henrich Raverts egen sønn, Henrich Henrichsen iflg. skiftebrev (30/6-63) efter moren, (Elline Henrichsdatter Sommerschell).».

[Gift 1° nov. 1637 med Ermegård Alexandersdatter Samson; Gift 2° med Eline Henrichsdatter Sommerschiel (før 1626 - 1662)].

Gift 2° før 165620 med

Henrich Ravert
Død 170223.
     Kirkevergen for V.Fr.Kirke i Thrndh.24
     Kirkeverge i Trondhjem i mange år. Han var så sent som 1693 ennu borgermester i Trondhjem. Død 1702 før 2/5.23

[Gift 1° før 1656 med Eline Henrichsdatter Sommerschiel (før 1626 - 1662); Gift 2° med Elen Lorentzdatter Lossius (d. 1705)].

Børn af Eline Henrichsdatter Sommerschiel og Hillebrant Johansen Brunsmann:

17.4._____

Børn af Eline Henrichsdatter Sommerschiel og Henrich Ravert:

18.4.Henrich Henrichsen Ravert sr., f. 1655
5.1.
Hilchen Henrichsdatter Sommerschell
Født 5 mai 1627, Trondhjem1.
Død før 23 mar. 1688.
     Skifte 23 mar. 1688, Trondhjem.25.

Gift _____med

Christian Jonassen Mechlenborg
Født omkring 1620-21 ?26.
Død 1688, Trondhjem.26,26.
     Søn af Jonas Pederssøn og Anne Jensdatter Mechlenborg.
     Stilling: Kjøpmann i Trondhjem27.
     Skifte 23 mar. 1688, Trondhjem.28,25: «1540 - 258 Rd., derav sølv 118, kramgods og gård.».

Børn af Hilchen Henrichsdatter Sommerschell og Christian Jonassen Mechlenborg:

19.5.Anne Cathrine Christiansdatter Mechelborg, f. 1666, d. 1736
20.5.Maren Christiansdatter Mechelborg, f. 1667, d. 1719
21.5.Henrich Christiansen Mechlenborg, f. 1669, Trondhjem., d. 1709, På gården Frengstad i Kvikne.
6.1.
Elisabeth Henrichsdatter Sommerschiel
Født _____, Trondhjem.1.
Død 25 mai 16821.
     Døde i Trondhjem 25/8 1682 idet hun «størtet sig i Elven (Nidelven) og forgjorde sig selv». Ble likevel (som selvmordsoffer) begravet i Domkirken.1
     Skifte 28 aug. 1682, Trondhjem.29,1.

Gift 165930 med

Thomas Hammond
Født 1630, England1.
Død 18 apr. 1681, Trondhjem.31,1, begravet _____, Domkirkens søndre kapell1.
     Søn af Edward Hammond.
     Efter Thomas Hammond og Elisabeth Henriksdatter Sommerschiel eksisterer et sølvkrus med bokstaverne T.H., E.H.D.S. 1665, samt med Ufford-familien Hammonds våpen inngraveret. [se billede i bogen.]32
     Han skal have været Proprietær i Ufford i England, Parlamentsmedlem og en af dem, som i 1649 underskrev Dødsdommen over Karl (Charles) den 1ste. Broderen John Hammond, der var Oberst og Kommandant paa Øen Wight, udleverede Kong Karl i hans Fienders Hænder. Familien maatte af den Grund flygte, da Karls Søn kom paa Tronen.33
     Han var en formuende mann, eide jordegods i Selbu og i Nordland, dessuten parter i Røros kobberverk. Han var den første som fra Trondheim solgte trelast til England.34
     Skifte 28 aug. 1688, Trondhjem.1,34: «58490-1-10 - 5200-0-11, derav myntet gull 300, gullsmykker ca. 738, sølv ca. 1200, rede penger vel 18300, bygård ved forrige Krambogate som enken hadde opbygt 800, ikkr ferdig, to bygrunner med hvelvet brandfri kjeller 1000, smukk hage med lysthus, stue, nøst og stabur i Sanden falt i reguleringen efter bybranden, brygge på Baklandet 400, Strømmer og Overdal på Hittra 222, Selbu jordegods iflg. kongeskjøte 23/4 81 3300, trelast, kramgods, silke og andre tøier. Indius jordegods (Irgenske?) i Nordland til antatt verdi 3300 og to skipsparter blev ikke verdsatt. Sl. Per Hellekandes sønn Henrich krevde sin og søskends farmors arv 39 Rd. Brorlodd 8348 Rd. Verger: Henr. Horneman, Claus Clausen, Jochum Hinsche, Joh. Mantzin, Morten Mortensen, Joh. Wessel, Marcus Madsen, Claus Hogtorp, Morten Lorentzen og Joh. Mølman.».

Børn af Elisabeth Henrichsdatter Sommerschiel og Thomas Hammond:

22.6.Elisabeth Thomasdatter Hammond, d. 1712
23.6.Anne Thomasdatter Hammond, f. 1662, d. 1739
24.6.Thomas Hammond, f. 1663, d. 1719
25.6.Edward Thomassen Hammond, f. 1668, d. 1711
26.6.Sara Thomasdatter Hammond, f. 1672, d. 1717
27.6.Johan Thomassen Hammond, f. 1674, d. 1722
28.6.Lydia Thomasdatter Hammond, f. 1676, d. 1742
7.1.
Richard Henrichsen Sommerschiel
Født før 1633, Trondhjem1.
     Formentlig eldste sønn. Nevnt 1645. Formentlig død ung.1
8.1.
Henrich Henrichsen Sommerschiel
Født efter 1632, Trondhjem35,1.
Død efter 16741.

Gift _____med

Karen Olufsdatter (Oelsdatter)

Børn af Henrich Henrichsen Sommerschiel og Karen Olufsdatter (Oelsdatter):

29.8.Anna Catharina Henrichsdatter Sommerschiel, f. 1676, d. 1766, Bjøntegård i øvre Rendalen
30.8.Henrich Henrichsen Sommerschiel, f. 1660, Trondhjem, d. 1718, Oddernes

Generation 3.

9.2.
Henrich Nielsen (Tønder)
Død før 30 mai 1671.
     Nevnes ikke ved morens skifte 30. mai 1671
10.2.
Anne Nielsdatter Tønder
Født 8 jul. 1644, Trondhjem.36.
Død 170136.
     Skifte 28 feb. 1703, Trondhjem.37: «Henrich Hornemann la frem privat reg. vedt. av arv. Gull 1050 Rd., sølv 1350 Rd., skibsparter, bygårder og bygrunner, ialt 69.934 Rd. Ellen, Martha og Hans fikk forlods 1628 Rd. som svarte til hvad søsknene hadde fått. Netto 64.000 Rd. Nevnes Trollens mølle, Selsbakk gård, Storaunum gård og Småaunum, Halsetaune.».

Gift 1° 166636 med

Oluf Fastesøn Schancke
Født _____, Jemtland.33.
Død 25 aug. 1668, Trondhjem.36,33.
     Stilling: Raadmand38.
     Rådmann og handelsmann.39
     Skifte 23 jul. 1667, Trondhjem.40: «Netto 2350 Rd., Johanne dessuten efter moren 283 og morfaren 79 Rd., verge Peder Clausen, Oluf dessuten efter mor og morfar 725 Rd., verge Erich Olsen gullsmed.».

[Gift 1° med Johanne Natansdatter; Gift 2° med Else Hansdatter Bitou; Gift 3° 1666 med Anne Nielsdatter Tønder (8 jul. 1644 - 1701)].

Gift 2° 25 mar. 166936,38 med

Henrik Horneman
Født 3 feb. 1644, Flensborg.36.
Død 10 nov. 1716, Trondhjem36.
     Utvilsomt søn av kjøbmand Hans Horneman og hustru Bertha (el. Berete). Hans farfar er utvilsomt den Henrik Horneman, borger i Flensburg, som 18. mar. 1601 fik kgl. pas for «det skib, Gert Jakobssøn er skipper paa», til det nordenfjeldske Norge.41
     Slægtens norske Stamfader Raadmand Henrik Horneman angives af nogle at være født i Flensburg og af andre i Nestved. Dokumenter, som er fundne fra hin Tid, beviser, at det er i Flensburg at Henrik Horneman er født.33
     Henrik Horneman angives som sagt oftere at være født i Nestved. Dette beror maaske derpaa, at han er bleven opdragen hos Farbroderen (?) Hans Horneman, Borgermester og Kjøbmand i Nestved. Hans Horneman fra Lübeck er Stamfader for en stor Slægt i Danmark. Henrik Horneman har vel ikke, som jeg har seet angivet, været en Søn af Borgermester i Nestved, dog synes det at have været et Slægtsskabsforhold mellem disse 2 Mænd.33
     Horneman blev en av byens store kjøbmænd, eiendomsbesidder og bergverksinteressent. I sin karakteristik av Trondhjems magistrat og borgere 1708 omtaler vicestatholder Johan Vibe ham som «den bedst formuende Borger, af stor Fredelighed, meget godgjørende imod de Fattige, en ret god Borgermand i Alt».38
     Henrik Hornemann bodde i Krambugata i Frue Sogn, og eide også grunnen midt i mot hvor Trondheim Bryggeris Malteribygning nu står.42
     Han solgte gården med brygge 8. juli 1714 til sin sønn rådmann Hornemann for rdr. 2400, således at han selv fikk bo der sålenge han levde og gården skulle overtages av sønnen etter faderens død.42
     Natten mellom den 18. og 19. april i 1681 utbrøt der ildebrand i Hornemanns brygge, den 4. overfor nuværende Bakke bro. Det ble den såkalte «store Hornemannsbrand», som la nesten hele byen i aske.42
     Henrik Hornemann led svære tap, dog sees han å ha tatt tunge løft med og ivrig tatt del i byens gjenoppbyggelse, især i Frue sogn og Frue kirke, hvis verge han var.42
     I «Lars Wittbranden» 1708 led Henrik Hornemann svære tap.42
     Det var den almindelig tro at Hornemann hadde fått «Lykken med sig i faddergave av en Fe.»42

Børn af Anne Nielsdatter Tønder og Oluf Fastesøn Schancke:

31.10.Stinchen Schanche, f. 1665, d. 1715
32.10.Else Margrethe Schancke, f. 1667, d. 1706

Børn af Anne Nielsdatter Tønder og Henrik Horneman:

33.10.Bergitte Henriksdatter Hornemann, f. 1670, d. 1699
34.10.Anna Henriksdatter Hornemann, f. 1671, Trondhjem., d. 1760
35.10.Marie Horneman, f. 1672, d. 1672
36.10.Oluf Henriksen Hornemann, f. 1673, d. 1713
37.10.Maria Henriksdatter Hornemann, f. 1675, d. 1755
38.10.Cathrine Henriksdatter Hornemann, f. 1676, d. 1752
39.10.Elsebe Henriksdatter Hornemann, f. 1677, d. 1731
40.10.Sidsel Margrethe Hornemann, f. 1679, d. 1758
41.10.Ellen Henriksdatter Hornemann, f. 1681, d. 1714
42.10.Elisabeth Horneman, f. 1682, d. 1682
43.10.Hans Horneman, f. 1684, d. 1684
44.10.Martha Henriksdatter Hornemann, f. 1685, d. 1717
45.10.Hans Henriksen Hornemann, f. 1688, d. 1764
11.2.
Lisbeth Johansdatter
Død 18 apr. 1721, hos svigersønnen Andreas Christiansen43.
     1. mai 1684 stevner Lisbeth Johansdatter sl: Laurs Raschis, by- og rådstueskriver, naboen Niels Nielsen Bhi (nr. 134) fordi han har bygd så nær hennes kjeller, at hun ikke kan legge syld på kjellermuren.12
     Skifte 19 jan. 172344,43.

Gift _____med

Laurits Jacobsen Rasch
Død 1683, Trondhjem45, begravet 14 dec. 1683, Domkirken i Trondhjem45.
     Søn af Jacob Rasch og Anna Mogensdatter.
     Han søkte i 1669 om å bli by- og rådstueskriver i Trondhjem. Søknaden ble anbefalt av Ove Bjelke som skrev at Laurits Rasch var "capabel oc til samme bestelning vel skickelig og tienlig". Beviset for at denne Laurits Rasch virkelig var sønn til Jacob Rasch i Stavanger ligger også i Ove Bjelkes brev hvor han nettopp nevner at søkerens far var lagmann i Stavanger. Laurits Rasch ble ansatt i stillingen, men han døde efter få år og ble begravet i Domkirken den 14. desember 1683 efter at han et års tid hadde lidd av "en incurabel Sygdom". Skiftet efter ham fant først sted den 4. mai 1698.45
     Skifte 4 mai 1698, Trondhjem46,47.

Børn af Lisbeth Johansdatter og Laurits Jacobsen Rasch:

46.11.Anna Larsdatter Rasch, f. 1677, d. 1712, Trondhjem
47.11.Jacob Larsen Rasch, f. 1679
48.11.Stinchen Larsdatter Rasch, f. 1681, d. 1766, Trondhjem
12.2.
Ellen Johansdatter
Død før 20 feb. 1704.
     Skifte 20 feb. 1704, Trondhjem48,49.

Gift _____med

Christen Povelsen (Morsing)
Død 1704, Bud50,49.
     Stilling: Kjøpmann i Trondhjem.
     Muligvis bror til politimester Peder Povelsen.
     Skifte 20 jun. 170451,52.

[Gift 1° med Anna; Gift 2° med Ellen Johansdatter (d. før 20 feb. 1704)].

Børn af Ellen Johansdatter og Christen Povelsen (Morsing):

49.12.Johan Morsing, f. 1681, d. 1755
50.12.Anna Martha Christensdatter (Morsing?), f. 1681
51.12.Stinchen Christensdatter (Morsing), f. 1682, d. 1721
52.12.Povel Christensen (Morsing?), f. 1683, d. 1725
53.12.Henrich Christensen (Morsing?), f. 1684, d. 1725
54.12.Anna Catharina Christensdatter (Morsing?), f. 1686
55.12.Martha Christensdatter (Morsing?), f. 1688
56.12.Ole Christensen (Morsing?), f. 1689
57.12.Maria Christensdatter (Morsing?), f. 1692
58.12.Ellen Kirstine Christensdatter (Morsing?), f. 1694
59.12.Christen Christensen (Morsing?), f. 1696
60.12.Lisbet Christensdatter Morsing, f. 1698, Trondhjem., d. 1754, Trondhjem.
13.2.
Catarina Johansdatter
     Den 3. mai 1712 solgte Catharina sl Hans Ulrich sin gård tvers ovenfor Nils Christensen Middelfarts gård, til sin svoger [svigersønn] Mag Nils Pedersen Krog. Hun sier at hun hadde bodd der i 30 år og hadde bygd om gården to ganger etter ildbrann. Hun hadde i sin tid kjøpt gården av Anne sl Petter Lorentsen. Den 5. dec. 1713 skjøtet hun sin odelsgård Arildsløkken til sin svoger [svigersønn] Thomas Møllmann.53
     Skifte 1725-1733, Trondheim.54: «(Catharina Tyrholm sal. generaltoldforvalter Hans Ulrichs).».

Gift 1° _____med

Christen Justsøn
Død 1688, Trondhjem.10.
     Stilling: Byfoged i Trondhjem55.
     Skifte 13 okt. 169156,55: «Rikt bo, gull for ca. 204, sølv 401, rede penger 800, krambuvarer 30, bygård 550, avlsgård Stavne m. besetning 400, Arildsløkken 100, ialt brt. 2990 - 586, netto 2404 Rd. Drude Cathr.'s morsarv 250 Rd., men skiftet var forkommet p.g.a. bybranden.».

[Gift 1° med Margrethe Larsdatter Lund; Gift 2° med Catarina Johansdatter].

Gift 2° omkring 1691, Domkirken i Trondheim., Trolovet 18. okt. 1691.53,10 med

Hans Ulrich (Tyrholm)
Død omkring 1707.
     Tolder.11
     Det ble betalt for hans begravelse den 18. juli 1707.53

Børn af Catarina Johansdatter og Christen Justsøn:

61.13.Just Christensen, f. 1684, Trondhjem
62.13.Margrethe Christensdatter, f. 1686, Trondhjem

Børn af Catarina Johansdatter og Hans Ulrich (Tyrholm):

63.13.Hans Hansen (Tyrholm), f. 1693, d. 1737
64.13.Christiane (Stinchen) Christensdatter Tyrholm
65.13.Cathrine Hansdatter Tyrholm
14.3.
Ermegård Alexandersdatter Samson
     Sandsynligvis opkaldt efter Alexanders første hustru. Hun kan også være af første ægteskab, hvis man forestiller sig at Alexanders første hustru Ermegaard Casparsdatter døde i barselseng.
     Skifte 25 sep. 1644, Trondhjem.57: «Avdøde Ermegård, Hillebrand Brunsmands. Liten sønn Alexander. 444½ Rd. Skiftet underdømt, halvparten innført i morfarens skifte nedenfor (22/9 1646).».

Gift nov. 163758 med

Hillebrant Johansen Brunsmann
     Søn af Johan Brunsmann den Ældre.
     Skifte 6-7 NOV 1649, Trondhjem21,22: «Avdøde Hillebrand Johansen Brunsmand, 1765 brto., anselig gjeld og børnepenger, arv efter mor og morfar til sønn Alexander, morfar Alex. Samsons sk. 22/9-46. Senere: død og arvet av Henrich Raverts egen sønn, Henrich Henrichsen iflg. skiftebrev (30/6-63) efter moren, (Elline Henrichsdatter Sommerschell).».

[Gift 1° nov. 1637 med Ermegård Alexandersdatter Samson; Gift 2° med Eline Henrichsdatter Sommerschiel (før 1626 - 1662)].

Børn af Ermegård Alexandersdatter Samson og Hillebrant Johansen Brunsmann:

66.14.Alexander Hildbrandsen Brunsmann, f. 1643, d. 1651
15.3.
Gidsken Alexandersdatter Samson
Født før 1625.
     Hvis Alexanders første hustru døde i 1634, må Gidsken, der må have indgået sit første ekteskap ca. 1650, være datter af dette ekteskap. Endvidere er datteren gift 1663 (ihvertifald før 1669), hvorfor hun må være født i senest i 1640'erne, og Gidsken må derfor være født senest 1625 ?
     Skifte 25 aug. 1663, Trondhjem.20.

Gift 1° _____med

Henrich Noen
Død før 17 jul. 1651.
     Skifte 17 jul. 1651, Trondhjem59,60: «Hos Boye Pettersen efter hustruen Gidsken Allexandersd.'s første mann Henrich Noen, dtr. Cannelichen, farsarv 511 Rd. Forbehold om halvparten av hvad moren arver efter søster Ellen Allexandersd.».

Gift 2° _____med

Boye Pettersen Friis
Død før 14 sep. 1669.
     Boje Petersen, Raadmand i Trondhjem.61
     Skifte 14 sep. 1669, Trondhjem62,14.

[Gift 1° med Gidsken Alexandersdatter Samson (f. før 1625); Gift 2° med Maren Mortensdatter Lerche].

Børn af Gidsken Alexandersdatter Samson og Henrich Noen:

67.15.Cannelichen Henrichsdatter

Børn af Gidsken Alexandersdatter Samson og Boye Pettersen Friis:

68.15.Cathrine Boyesdatter, f. 1652, Trondhjem ?, d. 1686
69.15.Henrich Boyesen (Friis?), f. 1653, Trondhjem ?
70.15.Petter Boyesen (Friis?), f. 1655, Trondhjem ?
71.15.Ingeborg Boyesdatter, f. 1657, Trondhjem ?
72.15.Alexander Boyesen (Friis?), f. 1659, Trondhjem ?
16.3.
Ellenne Alexandersdatter Samson
Død før 5 apr. 1649.
     Skifte 5-6 APR 1649, Trondhjem63,9: «Avdøde Ellenne Allexandersd. Jorridtz Ridtzis, 2063 - 563, Boye Petersen arvet på Gidskens vegne (hustruen - avd.'s søster).».

Gift _____med

Jørris (George) Ridtzi
Død omkring 1662.
     Skifte 20 nov. 1662, Trondhjem.64: «Eline Augustinsdatter, sal. George Ritzis skifter med sine 3 barn Stephan nu 12 år, Ellin 11 og Marite 10 år. Enkens festemann, mannhaftig Michel Mortensen Tune, ialt 600 Rd.».

[Gift 1° med Ellenne Alexandersdatter Samson (d. før 5 apr. 1649); Gift 2° med Ellen (Eline) Augustinusdatter Wivel].
17.4.
___________
Begravet 1660, Vor Frue kirke, Trondhjem, En søn, begravet i Vor Frue Kirke den 4/5 1660 eller umiddelbart før. Begravet i kirkegangen.1.
18.4.
Henrich Henrichsen Ravert sr.
Født omkring 165565,20.
Begravet 27 feb. 1732, "i kircken i den ny gang paa gulvet med ligp.", Domkirken i Bergen.66,1.
     Tok 23/11 1682 borgerskap i Bergen. Død 1732 og begr. i Bergens Domkirke 27/2 1732.1

Gift _____1med

Gjerterud (Trudje) Henriksdatter Wessel
Født 1640-16491.
Død 17271, begravet 14 mai 1727, Domkirken i Bergen67,66,1.
     Datter af Henrik Jansen (Johansen) Wessel og Hermichen Jansdatter (Johansdatter) (Storch?, Stolchen?).

[Gift 1° med _____; Gift 2° med _____; Gift 3° med Henrich Henrichsen Ravert sr. (f. omkr. 1655)].

Børn af Henrich Henrichsen Ravert sr. og Gjerterud (Trudje) Henriksdatter Wessel:

73.18.Henrich Henrichsen Ravert jr.
74.18._____
75.18._____
19.5.
Anne Cathrine Christiansdatter Mechelborg
Født omkring 166668,25.
Død mai 17361.
     Skifte 16 mai 1736, Trondhjem ?1.

Gift _____med

Jonas Wegner
Død før 29 aug. 1713.
     Stilling: Handelsmann i Trondhjem.
     Skifte 29 aug. 171369.

[Gift 1° med Margrethe Pedersdatter; Gift 2° med Anne Cathrine Christiansdatter Mechelborg (omkr. 1666 - mai 1736)].

Børn af Anne Cathrine Christiansdatter Mechelborg og Jonas Wegner:

76.19.Valentin Wegner, f. 1694
77.19.Anna Margrethe Wegner, f. 1696
78.19.Maren Wegner, f. 1699
79.19.Elisabeth Wegner, f. 1701
20.5.
Maren Christiansdatter Mechelborg
Født omkring 166770,25.
Død før 12 mai 1719.
     Var ved forældrenes skifte 23. mar. 1688 trolovet med Simen Querch.25

Gift 1° _____med

Simen Querch
Død 169269.
     Skifte 5 feb. 1695, Trondhjem.71: «1267 - 123 rd. Sølv 83, kramgods, bygård 700. Jonas Weigner verge.».

Gift 2° 7 feb. 1695, Domkirken i Trondheim.72 med

Lorentz Jacobssøn Angell
Død 11 mai 171973.
     Søn af Marcus Jacobsen Angell og Judith Frandtsdatter (Frøling).
     Var mekler i Trondheim og bodde i Elvegaten.72
     Skifte 12 mai 1719, Trondheim.73,69: «Avdøde Lorentz Jacobsen Angell, død dagen før. Barn: Marcus 22 f.t. Hamburg og Judithe 21 år, her. 1067 ÷ 1670 rd. Judithe tok Torpaune i Strida på odel med brors samtykke for 60 rd.».

Børn af Maren Christiansdatter Mechelborg og Simen Querch:

80.20.Helchen Simensdatter Qverck, f. 1691
81.20.Birgitte Simensdatter Querch, f. 1692

Børn af Maren Christiansdatter Mechelborg og Lorentz Jacobssøn Angell:

82.20.Marcus Angell, f. 1697
83.20.Judithe Angell, f. 1698
21.5.
Henrich Christiansen Mechlenborg
Født 8 jan. 1669, Trondhjem.74,69.
Død 13 mar. 1709, På gården Frengstad i Kvikne.69.
     Stilling: Sogneprest til Kvikne fra 8. mar. 1705
     Blev cand. teol. den 25. april 1697 og i 1698 blev han adjunkt på den store latinskole i Trondhjem, under den kendte rektor, magister Anders Iversen Borck. Henrik blev senere sognepræst til Kvikne, hvilket embede han varetog til sin død den 13. mar. 1709.4

Gift _____med

Anne Cathrine Grøn
Født 31 mai 167969.
Død 26 feb. 175769.
     Datter af Hans Johanssøn Grøn og Ingeborg Iversdatter Munthe.

[Gift 1° med Henrich Christiansen Mechlenborg (8 jan. 1669 - 13 mar. 1709); Gift 2° 1716 med Morten Jørgenssøn Bjørnør (d. 1718); Gift 3° 1720 med Christian Friis].

Børn af Henrich Christiansen Mechlenborg og Anne Cathrine Grøn:

84.21.Henrik Henrikssøn Mecklenborg, f. 1709, d. 1749
22.6.
Elisabeth Thomasdatter Hammond
Død 171275.

Gift 16821 med

Morten Lorentzen Angell
Født 29 mar. 165575.
Død 169675.
     Søn af Lorentz Mortensen Angell og Margrethe Hansdatter Puls (Pols).
     Skifte 17 nov. 1696, Trondhjem.76: «Avdøde Morten Lorentsen Angell. Enke Elisabeth Thomisdatter Hamand (Hammond) «og arvinger». Arv og gjeld fragått, men blev 12998 - 11180. Lagverge og svoger Albert Angell. Pantsatte sølvkanner, bygård 1900, sjøbrygger 600, hus Levanger 30, 1 bergpart Røros 250, Peder Hansen Leths tidl. hus Herø Holm 320.».

Børn af Elisabeth Thomasdatter Hammond og Morten Lorentzen Angell:

85.22._____
86.22._____
87.22._____
88.22._____
89.22._____
23.6.
Anne Thomasdatter Hammond
Født omkring 16621.
Død jun. 17391.

Gift 26 apr. 16831 med

Johan Møllmann
Født 16 feb. 1654, Flensburg.1,76.
Død 13 aug. 17071,76.
     Stilling: Kjøpmann i Trondhjem.
     Familien var en gammel, anset kjøbmandsslegt i Flensburg; men dens oprindelige hjemstavn er Recklinghausen i Westfalen. Han var i siste halvdel av 1600'tallet en av Trondhjems og det nordenfjeldskes første næringsdrivende og mest formuende mænd.77
     Familien Møllmann var paa 1700'tallet en av de økonomisk bedst stillede slegter nordenfjelds. Herom findes flere vidnesbyrd. I merkantilismens høialder stod familien i spissen for flere priviligerte foretagender, som krævet stor økonomisk evne hos indehaverne. Heriblandt kan nævnes forpagtningen i 1749 av indtægten av ind- og utførselstolden i Trondhjem, Kristiansund og Molde og privilegier av 1752 paa indførsel og raffinering av raasukker i Trondhjems stift.78

Børn af Anne Thomasdatter Hammond og Johan Møllmann:

90.23.Bernt Møllmann, f. 1684, d. 1759, Røros.
91.23.Thomas Møllmann
24.6.
Thomas Hammond
Født omkring 166379,80.
Død 17191.
     Kjøpmann i Trondhjem. Stor efterslekt (12 barn).
     Hadde vært hos farbroren Johan i London da faren døde og moren døde også plutselig før han kom hjem.80

Gift 20 nov. 1686, Trondheim?, Hjemmeviet81 med

Sara Brüghman
Død 15 sep. 1733, Trondheim81.
     Datter af Humpfrey Hieronimussen Brüghmann og Sara Andersdatter Riber.
     12 Barn med Thomas Hammond.81
     Skifte 1735-1736, Trondheim.82: «(Sara salig Thomas Hammond).».

Børn af Thomas Hammond og Sara Brüghman:

92.24.Elisabeth Hammond, f. 1688, Trondhjem, d. 1728, Christiania
93.24.Hilken Thomasdatter Hammond
94.24.Edward Thomasen Hammond
95.24.Humphrey Hammond
25.6.
Edward Thomassen Hammond
Født omkring 166883,1,80.
Død 17111.
     Stilling: Stiftsbefalingsmann i Bergen
26.6.
Sara Thomasdatter Hammond
Født omkring 167284,85,80.
Død 171785.

Gift 1° 16891 med

Albrigt (Albert) Lorentzen Angell
Født 4 nov. 166086,75,86.
Død 13 sep. 1705, Trondhjem75,86.
     Søn af Lorentz Mortensen Angell og Margrethe Hansdatter Puls (Pols).
     Stilling: President i Trondhjem og assessor ved bergamtet75.

Gift 2° 31 mai 17071 med

Søffren Bygball
     Stilling: Cancelliråd og rådmann i Trondhjem75.

[Gift 1° med _____; Gift 2° 31 mai 1707 med Sara Thomasdatter Hammond (omkr. 1672 - 1717)].

Børn af Sara Thomasdatter Hammond og Albrigt (Albert) Lorentzen Angell:

96.26.Thomas Angell, f. 1690, d. 1691
97.26.Lorentz Angell, f. 1692, d. 1751
98.26.Thomas Angell, f. 1692, d. 1767
99.26.Margrethe Angell, d. 1736
100.26.Morten Angell, d. 1721
101.26.Johan Angell, d. 1721
102.26.Abel Rebecha Angell, d. 1719
103.26.Elisabeth Angell
104.26.Elisabeth Angell, f. 1702, d. 1742

Børn af Sara Thomasdatter Hammond og Søffren Bygball:

105.26.Cathrine Bygball, f. 1710
106.26.Albert Bygball, f. 1711
27.6.
Johan Thomassen Hammond
Født omkring 167487,1,80.
Død 17221.
     Han overtog Forretningerne efter Faderen og var en af T.hjems rigeste Mænd. Han eiede bl.a. Granaasen.33
     Kjøpmann i Trondhjem. Stor efterslekt.

Gift 1 mai 1697, Hjemmeviet81 med

Sophie Brygmand
Født 167385.
Død 3 mai 1751, Trondheim.88,85,81.
     Datter af Humpfrey Hieronimussen Brüghmann og Sara Andersdatter Riber.
     Boet efter hende beløb sig til 23000 Rdl.33
     Skifte 1751-1753, Trondheim.89: «(Sophia sal. Johan Hammonds).».

Børn af Johan Thomassen Hammond og Sophie Brygmand:

107.27.Johan Hammond
108.27.Thomas Johansen Hammond, f. 1697, d. 1736
109.27.Sara Johansdatter Hammond, f. 1708, d. 1788
110.27.Anna Margrethe Hammond, f. 1710, d. 1765
28.6.
Lydia Thomasdatter Hammond
Født 10 okt. 16761.
Død jun. 17421.

Gift 1° _____32med

Jochum Johansen Mantzin
Født 2 okt. 166332.
Død 23 feb. 170432.
     Søn af Johan Manzin og Elisabeth (Lisbet) Augustinusdatter Wivel.

Gift 2° _____med

Hans Hagerup
Født 21 jul. 16851.
Død 10 jan. 17531.
     Borgermester og kjøpmand i Trondhjem

Børn af Lydia Thomasdatter Hammond og Jochum Johansen Mantzin:

111.28.Elizabeth Manzin, f. 1695, Trondhjem., d. 1753, Trondhjem.
112.28.Johan Mantzin, f. 1696
29.8.
Anna Catharina Henrichsdatter Sommerschiel
Født omkring 1676.
Død 22 jul. 1766, Bjøntegård i øvre Rendalen90,1.
     Opptrer i 1698, 1699 og 1700 som fadder på Røros. Døde i en brann antent av sin mindreverdige sønn Christian, der også omkom.1

Gift _____med

Erich Olsen Werdal
Død 4 jan. 17331.
     Kapellan i Aamot 1695-1733.
     Skifte 18 feb. 1733, På hans gård Bjøntegård i Øvre Rendalen91,1.

[Gift 1° med Maren Jensdatter Hornemann (d. 2 mar. 1701); Gift 2° med Anna Catharina Henrichsdatter Sommerschiel (omkr. 1676 - 22 jul. 1766)].

Børn af Anna Catharina Henrichsdatter Sommerschiel og Erich Olsen Werdal:

113.29.Ole Erichsen Werdal, f. 1702, d. 1769
114.29.Henrich Erichsen Werdal, f. 1703
115.29.Christopher Erichsen Werdal, f. 1704, d. 1766, Rakkestad
116.29.Karen Erichsdatter Werdal, f. 1708
117.29.Anne Marie Erichsdatter Werdal, f. 1712
118.29.Ingeborre Erichsdatter Werdal, f. 1714, d. 1752, Rendalen
119.29.Johannes Erichsen Werdal, f. 1718
120.29.Christian Erichsen Werdal, f. 1723, d. 1766, Bjøntegård i øvre Rendalen
30.8.
Henrich Henrichsen Sommerschiel
Født 1660-1670, Trondhjem1.
Død 1718, Oddernes1, begravet 17 apr. 1718, Oddernes kirke1.
     Major.

Gift 4 aug. 1693, Oddernes kirke, Efter «Hans Majestets Allernaadigste Tilladelse kopuleredes»92 med

Anne Elisabeth Brun
Døbt 21 jul. 1665, «Horedtangen», Akershus, Christiania1.
Død før 1 okt. 17321.
     Datter af Peter Brun og Elisabeth (Lisbeth) Nicolaysdatter Worm.

Børn af Henrich Henrichsen Sommerschiel og Anne Elisabeth Brun:

121.30.Elisabeth Catharina Sommerschiel, f. 1694, d. 1744
122.30.Peter Henrich Sommerschiel, f. 1697, d. 1761, København
123.30.Friderich Hartvig Sommerschield, f. 1699
124.30.Sara Sommerschiel, f. 1702
125.30.Wincentz Henrich Sommerschield, f. 1706, d. 1763, Skogn

Generation 4.

31.10.
Stinchen Schanche
Født omkring 166593,94.
Død 171533,36.

Gift 168633 med

Jacob Stolchen
Født _____, Hamburg.33.
Død 12 nov. 172695.
     Skifte 13 nov. 1726, Trondhjem.95: «Død igår i losji hos mad. Maria sal. Ernst Pettersens. Den sal. manns og kvinnes skillerier, bøker tyske romaner, Judische Geschichte. 719 og uvisse 118, gjeld 832 rd.».
32.10.
Else Margrethe Schancke
Født 166796,94.
Død 170633,36.

Gift 168633 med

Andreas Høyer
Født _____, Flensburg33.
Død 172933.
     Kjøbmand i Trondhjem.33
33.10.
Bergitte Henriksdatter Hornemann
Født 2 apr. 167033.
Død 19 dec. 169933.
     Skifte 20 apr. 1701, Trondhjem.97: «5800 - 1000 Rd.».

Gift 19 dec. 168733 med

Hans Clausen Kiemler
Født _____, Hamburg.33.
Død 15 feb. 171798.
     Søn af Claus Hansen Kiembler og Wiwiche Carstensdatter Esche.
     Stilling: Borgerlig negotiant97.
     11 Børn, 6 døde unge.33
     Skifte 15 feb. 1717, Trondhjem.98: «Sølv 15 mrk. H. Hornemann - A. Tønder 1701. Pantsatte smykker til Alethe Franchen sal. Hans Jespersens mrk. AHB HCK GAK OB KH AH BG AK BHM. Bygård solgt v. auksjon til generalmajor Ove Wind for 1560, hjørnet av Apotekergatan, halv sjøbrygge til Hans Leth for 500, ubebodd plass til Jonas Angel for 205, kornaker Kalvskindet til Leth for 32, to 1/64 i Selbu kobberverk 2020, halvparten sammen med mad. Borchmann i 4 hjuls «Scheise» 10, ialt 5660 brutto. Prioritert gjeld 5642, uprioritert 1719. To uforsørgete døtres morsarv 800 og gave fra farfar Claus Kiemler 200 rd. Avdødes bror Morten kreditor ved sønn Claus.».

Børn af Bergitte Henriksdatter Hornemann og Hans Clausen Kiemler:

126.33.Claus Hansen Kiemler, f. 1688, d. 1730, Gislev.
127.33.Anne Hansdatter Kiemler, f. 1689, d. 1725
128.33.Henrich Hornemann Kiemler, f. 1692
129.33.Vibeche Hansdatter Kiemler, f. 1693
130.33.Stinchen Hansdatter Kiemler, f. 1696
131.33.Aleth Margrethe Hansdatter Kiemler, f. 1699
34.10.
Anna Henriksdatter Hornemann
Født 21 mai 1671, Trondhjem.1.
Død 7 feb. 176099,1, begravet 18 feb. 1766, Frue Kirke i Trondhjem.33.

Gift 12 sep. 169038,30 med

Ebbe Carstensen
Født 3 sep. 1658, Kilseng (Rielseng) gaard i Adelby, Flensburg nabosogn.33,38.
Død 22 mai 1736, Trondhjem.33, begravet 31 mai 1736, Frue Kirke i Trondhjem.33.
     En Morbroder af Ebbe Carstensen (Hans Lauritzen) var Guvernør paa St. Thomas.33
     Kommerceassessor og fra 1704 eier av Reinskloster.38
     Han drev ved slutten av aarhundredet stor forretningsvirksomhet i Trondhjem og var en meget formuende mand. Av de bekjendte bankierer, brødrene Marcelis, kjøpte han i 1704 Reinskloster gaard med tilliggende jordegods, et av de største jordegods nordenfjelds.38
     Ved Skjøde dateret Amsterdam 11. April 1704 kjøbte han Reinskloster Gaard og Gods af Brødrene v. Marcellius. Reinskloster har siden uafbrudt været i Slægtens Eie.33
     Den 2. Nov. 1730 delte han sin Formue med sine Børn, og var denne 28000 Rdl., hvoraf han selv og Hustru beholdt 10000 Rdl.33
     Hans Portræt hænger paa Reinskloster.33

[Gift 1° 1688 med Anna Pedersdatter Lund (d. 1689); Gift 2° 12 sep. 1690 med Anna Henriksdatter Hornemann (21 mai 1671 - 7 feb. 1760)].

Børn af Anna Henriksdatter Hornemann og Ebbe Carstensen:

132.34.Anna Ebbesdatter, f. 1691, d. 1691
133.34.Anna Horneman, f. 1693, d. 1713
134.34.Henrik Ebbesen Horneman, f. 1694, d. 1748
135.34.Ellen Carstensen Horneman, f. 1696, d. 1751, Reinskloster.
136.34.Carsten Horneman, f. 1698, d. 1703
137.34.Niels Ebbesen Tønder, f. 1700, d. 1765
138.34.Hans Ebbesen Horneman, f. 1702, d. 1756
35.10.
Marie Horneman
Født 167233.
Død 167233.
36.10.
Oluf Henriksen Hornemann
Født 25 nov. 167333.
Død 171333.
     Bosat (og gift) i Amsterdam ved morens skifte 28. feb. 1703.37

Gift _____33med

Anna Elisabeth Abo
     Datter af Christian Nicolai Abo og Anna Leem.

Børn af Oluf Henriksen Hornemann og Anna Elisabeth Abo:

139.36.Henrik Horneman
140.36.Henriette Horneman
141.36.Anna Horneman, d. 1769
37.10.
Maria Henriksdatter Hornemann
Født 24 apr. 167533.
Død 23 jul. 175533.

Gift 7 sep. 169233 med

Bastian Krenchel
Født 24 sep. 1666, Hamburg.33.
Død 14 dec. 1711, Trondhjem.33.
     Stilling: Kjøbmann (i Trondhjem)100.
     7 Børn.33

Børn af Maria Henriksdatter Hornemann og Bastian Krenchel:

142.37.Anna Kathrine Krenchel, f. 1693, Trondhjem, d. 1767, Trondhjem
38.10.
Cathrine Henriksdatter Hornemann
Født 23 jul. 167633.
Død 175233.

Gift 169533 med

Friderich Bech
Død 170633,100.
     Stilling: Rådstueskriver101.
     4 Børn.33
     Skifte 22 mar. 1709, Trondhjem.101: «Enken Catharina bodde hos sin far Henrik Hornemann, som bad skiftet utsatt. Fortsatt 7. mai 1710. Gull 180, sølv 200, gård oppbygd 1000, krambod, ventet arv efter hans foreldre i Danmark. 1800 Rd. ingen gjeld.».

Børn af Cathrine Henriksdatter Hornemann og Friderich Bech:

143.38.Henrik Frederiksdatter Beck, f. 1695
144.38.Thomas Frederiksen Beck, f. 1696
145.38.Anne Catharine Frederiksdatter Beck, f. 1697
146.38.Stinchen Frederiksdatter Beck, f. 1701
39.10.
Elsebe Henriksdatter Hornemann
Født 28 dec. 167733.
Død 173133.

Gift 24 feb. 169933 med

Morten Clausen Kiemler
Født _____, Hamburg.33.
Død 1744, Trondhjem.33.
     Søn af Claus Hansen Kiembler og Wiwiche Carstensdatter Esche.
     6 Børn.33

Børn af Elsebe Henriksdatter Hornemann og Morten Clausen Kiemler:

147.39.Claus Mortensen Kiemler
40.10.
Sidsel Margrethe Hornemann
Født 6 jul. 1679102,33.
Død 9 okt. 1758102,33.

Gift 11 jan. 1701103,33,103 med

Gert (Gerhard) Jochumsen Bonsach
Født 14 sep. 1653, Odense104,102.
Død 29 sep. 1728, Trondhjem ?102.
     Søn af Jochum Bonsach og Cathrine Harders.
     Rektor i Slangerup 1682; Holbæk 1685. Sognepræst til Karlslunde og Karlstrup, Sjællands Stift 8. feb. 1687.105
     Var 1678 Decanus og 1681 Viceprovst paa Klosteret i Kjøbenhavn. Blev først Rector i Holbek i Sjæland, og 1696 Sognepræst til Domkirken [i T.hjem] og tillige Stiftsprovst, efterat Stiftsprovstiet tilforn havde været bestyret af den ældste Sognepræst i Byen. Han skjænkede 1719 til Odense Latinskole 200 Rdlr., ligesom han i 1721 skjænkede Throndhjems Domkirke dens mindste Klokke.102

[Gift 1° 3 mai 1688 med Maren Andersdatter Aagaard (d. omkr. 1698); Gift 2° 1699 med Mette Larsdatter; Gift 3° 11 jan. 1701 med Sidsel Margrethe Hornemann (6 jul. 1679 - 9 okt. 1758)].

Børn af Sidsel Margrethe Hornemann og Gert (Gerhard) Jochumsen Bonsach:

148.40.Anne Bonsach, d. 1770
149.40.Henrik Bonsach, f. 1703, d. 1781
150.40.Elisabeth Dorothea Bonsach, f. 1704
151.40.Christian Bonsach, f. 1709, d. 1774
152.40._____
153.40._____
154.40._____
155.40._____
156.40._____
41.10.
Ellen Henriksdatter Hornemann
Født 2 jan. 168133.
Død 11 feb. 171433.
     Skifte 23 okt. 1721, Trondhjem.106: «9310 Rd, uvisse 412 - 5534 Rd. Juveler, gull, sølv SWKÆ, Rv.H-HB, Peter Axen. Jordegods.».

Gift 17 jul. 170333 med

Thomas Davidsen Jelstrup
Død 15 okt. 173033.
     Søn af David Jakobsen (Jelstrup) og Adriana Thomasdatter Friis.
     Handelsmann i Trondhjem.107
     Skifte 1725-1733, Trondheim.54.

Børn af Ellen Henriksdatter Hornemann og Thomas Davidsen Jelstrup:

157.41.Henrik David Thomassen Jelstrup
158.41.Adrianna Thomasdatter Jelstrup
159.41.Anne Thomasdatter Jelstrup, f. 1704
160.41.Hans Thomassen Jelstrup, f. 1709, d. 1743
161.41.David Thomassen Jelstrup, f. 1712, d. 1775
42.10.
Elisabeth Horneman
Født 168233.
Død 168233.
43.10.
Hans Horneman
Født 168433.
Død 168433.
44.10.
Martha Henriksdatter Hornemann
Født 4 okt. 168533.
Død 1717108,33.

Gift 170533 med

Jonas Angell
Født 168033.
Død 10 feb. 174033.
     Købmand i Trondhjem. 8 Børn.33

Børn af Martha Henriksdatter Hornemann og Jonas Angell:

162.44.Abel Margrethe Jonasdatter Angell
45.10.
Hans Henriksen Hornemann
Født 6 jun. 1688109,33.
Død 24 okt. 1764110,33, begravet 31 okt. 1764, Frue Kirke i Trondhjem33.
     Raadmand i Throndhjem, Toldforpagter, Handelsmand og Eier af Jordegods, Saugbruk og Bjergparter.110

Gift 8 jan. 1711111,112,113 med

Mette Christine Bonsach
Født 30 mar. 1691, Holbæk114,110,113.
Død 8 aug. 1773110.
     Datter af Gert (Gerhard) Jochumsen Bonsach og Maren Andersdatter Aagaard.
     Hun havde 7 Børn.110

Børn af Hans Henriksen Hornemann og Mette Christine Bonsach:

163.45.Henrik Hornemann, f. 1716, d. 1716
164.45.Anna Marie Hornemann, f. 1717, d. 1717
165.45.Marie Christine Hornemann, f. 1719, d. 1776
166.45.Henrik Horneman, f. 1720, d. 1779
167.45.Gert Horneman, f. 1721, d. 1788
168.45.Anna Marie Hornemann, f. 1723
46.11.
Anna Larsdatter Rasch
Født omkring 1677115,47,45.
Død 14 apr. 1712, Trondhjem45.
     Skifte 9 jan. 1713, Trondhjem116.

Gift 18 dec. 1702, Trondhjem45 med

Hans Schultz
     Stilling: Kjøpmann i Trondhjem45.

Børn af Anna Larsdatter Rasch og Hans Schultz:

169.46.Lars Hansen Schultz, f. 1707
170.46.Helvig Hansdatter Schultz, f. 1710
47.11.
Jacob Larsen Rasch
Født omkring 1679117,45.
Begravet 15 dec. 1716, Brekke i Gjerpen118.
     Tar attestas i København.119
     Ifølge A.W. Rasch ble han begravet på Brekke i Gjerpen 15. desember 1716 og var da 37 år gammel. Han var antagelig vært typen på «den evige student», og han hadde antagelig problemer med å skaffe seg arbeide. Den 25. februar 1715 fikk generalfiskal og kanselliråd Brostorph Albertin kongebrev på kirketienden av Aure kall på Nordmøre mot å holde kirkene vedlike. Likeledes fikk han rett til efter den daværende sogneprests død «at kalde en saadan døgtig person til Sognepræst». Hos Albertin innyndet Jacob Rasch seg og fikk ham til å utstede bestallingsbrev på Aure kall, og han fikk Kongens konfirmasjon på dette den 15. mars 1715. I sin søknad til Kongen forteller han at han er «Een gammel Studiosus der moxen udi 19 samfulde Aar» har studert og «Continuert mine Studia». Han hadde fått ganske bra vandelsattester av stiftsprosten i Trondhjem, mag. Giert Bonsach og av Morten Reinberg, sogneprest ved Heilig Geistes kirke i København. Den sistnevnte hadde latt Rasch holde preken i kirken en søndag til menighetens «største fornøielse». Dette fikk begeret til å renne over for biskop Peder Krog i Trondhjem. Han skrev en innberetning om Rasch den 1. august 1716 om «en U-ordning hvilchen Jt par Studenter ved deris Ordination paa fremmede Stæder haver anfanget flere Exempler betimelig at forekomme». Den ene av disse var en studiosus Jacob Rasch «her aff byen». Han forteller at denne hadde forsøkt å tiltvinge seg suksessjonsrett til Aure kall til tross for at sognepresten var ved god helse og dertil i 8 år hadde hatt sin sønn som kapellan. Og 3 prester til 2 kirker var dog for meget, mente biskoppen. Og for tiden går han «nu her inter otiosos, og slenger med Prestehabiten foruden noget Embedes opvartning, huilchet er aldeles imod Lougen». Jacob Larsen Rasch tiltrådte aldri Aure prestekall. Det er ikke bevist at det var ham som døde i Gjerpen i desember 1716, men aldersmessig kan det passe.120
48.11.
Stinchen Larsdatter Rasch
Født omkring 1681121,122.
Død 5 nov. 1766, Trondhjem122.
     Skifte 1765-1771, Trondheim.123: «(Stinchen Rasch sal. Anders Christiansens).».

Gift 15 sep. 1716, Trondhjem122 med

Anders Christensen
     Stilling: Kjøpmann i Trondhjem122.
49.12.
Johan Morsing
Født omkring 1681124,49.
Død 175549.
     Stilling: Sogneprest til Næsset125

Gift _____med

Maren Nilsdatter Parelius
Født 2 sep. 1694125.
Død 11 apr. 1751126.
     Datter af Niels Olsen Parelius og Anne Elisabeth Falch.
50.12.
Anna Martha Christensdatter (Morsing?)
Født omkring 1681124,49.

Gift 171149 med

Christen Stabell
51.12.
Stinchen Christensdatter (Morsing)
Født omkring 1682127,49.
Død 25 jun. 1721128.
     Skifte 15 jun. 1721, Trondhjem.129: «Enkemannen var fraværende på handelsreise i Nordland og kom først til skifte samling 12. okt. 1721. Registreringen viste 4771 rd., som enkemannen mente var for høyt. Tilbød 1000 rd. i arv, hvilket godtokes av mostermenn Christen B. Stabel og løytnant Klüver og morbror Christen Morsing. Meget sølv mrk. JJS-AMD 1688, CBSSA, Johan Heitmann - Ane Maria Andersdatter, JPS-SHD 1661, Herr Olve [Oluf] Joensen - Anne Jensdatter, Povel Povelsen - Margrethe Mosesdatter, MSA-SM 1719, Moses Pedersen - Karen Henriksdatter, MPSA, CPS-EID, HMS. Værsøster Elisabeth til brudeklær og seng 69 rd. Til avdødes søsken efter akkord om gården 200 rd. Gjelden var 2252 rd.».

Gift _____med

Moses Povelsen Schioldager
Død 10 sep. 1725130.
     Søn af Povel Povelsen Schioldager og Margrethe (Marit) Mosesdatter.
     Skifte 10 sep. 1725, Trondhjem.130: «Sølv mrk. Olive [Oluf] Joensen - Ane Jensdatter, Poul Poulsen - Margrethe Mosesdatter, IIS-SCD 1723, CBSS, Johan Heitmann - Anne Maria Andersdatter, MSASM 1719, IPSSHD, CPS-EID. 5321 - 3879 rd., uvisse 44 rd.».

[Gift 1° med Stinchen Christensdatter (Morsing) (omkr. 1682 - 25 jun. 1721); Gift 2° med Dorothea Eliasdatter Cramer].

Børn af Stinchen Christensdatter (Morsing) og Moses Povelsen Schioldager:

171.51.Poul Christian Schioldager, f. 1720, Trondhjem.
52.12.
Povel Christensen (Morsing?)
Født omkring 1683131,49.
Død før 172549.
53.12.
Henrich Christensen (Morsing?)
Født omkring 1684132,49.
Død før 172549.
54.12.
Anna Catharina Christensdatter (Morsing?)
Født omkring 1686133,49.

Gift _____med

Erich Jensen
     Bosidende i Bud.49
55.12.
Martha Christensdatter (Morsing?)
Født omkring 1688134,49.

Gift _____med

Christian Jacobsen
     i Namdal.
56.12.
Ole Christensen (Morsing?)
Født omkring 1689135,49.
     Student 1733.49
57.12.
Maria Christensdatter (Morsing?)
Født omkring 1692136,49.

Gift 12 dec. 172049 med

Johan Christoph Klüwer
     Løytnant
58.12.
Ellen Kirstine Christensdatter (Morsing?)
Født omkring 1694137,49.
59.12.
Christen Christensen (Morsing?)
Født omkring 1696138,49.
     Skifte 17 jun. 173349.
60.12.
Lisbet Christensdatter Morsing
Født 8 apr. 1698, Trondhjem.139.
Død 27 apr. 1754, Trondhjem.139.

Gift _____med

Carsten Tostrup
Født 12 jul. 1690, Flensburg.139.
Død 3 okt. 1771, Trondhjem.139.
     Navnet Tostrup findes i byen Flensburgs nabosogn, Adelby, som navn paa Tostrup landsby og Lille Tostrup flække.139
     Kjøbmand i Trondhjem.
     Han var antagelig en yngre bror av den Hans Tostrup, som fik borgerskap [i Trondhjem] 22. dec. 1710. Efterlot sig flere barn. Hans mandlige efterslegt utdøde i næste generation, men kognatisk levet den bl.a. i ovennævnte familie Wensel og grener av familien Wessel.139
61.13.
Just Christensen
Født omkring 1684, Trondhjem140,55.
62.13.
Margrethe Christensdatter
Født omkring 1686, Trondhjem141,55.
63.13.
Hans Hansen (Tyrholm)
Født 169353.
Død 30 apr. 173753.

Gift _____53med

Catharina Sophia Lorentsdatter Holst
Født 169553.
Død 173753.
64.13.
Christiane (Stinchen) Christensdatter Tyrholm

Gift _____med

Thomas Møllmann
     Søn af Johan Møllmann og Anne Thomasdatter Hammond.
     Stilling: Kjøbmand i Trondhjem142.

Børn af Christiane (Stinchen) Christensdatter Tyrholm og Thomas Møllmann:

172.64.Bernt Møllmann, f. Trondhjem.
173.64.Hans Ulrich Møllmann, f. 1715, Trondhjem., d. 1778, Trondhjem.
174.64.Anna Møllmann, d. 1739
175.64.Catharina Møllmann, f. 1720, Trondhjem., d. 1748
65.13.
Cathrine Hansdatter Tyrholm
     Gener. Told.Forv. Hans Tyrholms Dotter, Moder til 2 Børn.143

Gift 24 jan. 1710144 med

Nils Pedersen Krog
Født 13 jul. 1683143,144.
Død 1738145,144.
     Søn af Peder Krogh og Anna Dorothea Bremer.
     Rektor ved katedralskole i Trondhjem.
     Reiste længe udenlands, blev 1710 Rector i Tronhiems Skole, 1729 nedlagde sit Embede, og blev Cancellieraad, død 1740 i Mainz, gav i sit Testamente 1000 Rd. til Tronhiems Domkirke.143

[Gift 1° 24 jan. 1710 med Cathrine Hansdatter Tyrholm; Gift 2° 14 jan. 1717 med Margrethe Angell (d. 1736)].

Børn af Cathrine Hansdatter Tyrholm og Nils Pedersen Krog:

176.65.Anne Dorothea Krog, d. 1743
177.65.Cathrine Krog
66.14.
Alexander Hildbrandsen Brunsmann
Født omkring 1643.
Død 1651, begravet 1651, Vor Frue kirke, Trondhjem1.
     Omtales som liten sønn ved morens skifte 25. sep. 1644
     Nevnes også ved Johan Johansen Brunsmands skifte Nov. 1648, 51 Rd., verge Peder Nielsen.146
     Nevnes også ved Johan Brunsmands d.æ. skifte april 1650, 51 Rd., verge Henrik Ravert.146
67.15.
Cannelichen Henrichsdatter

Gift før 1663147 med

Johan
     Stilling: Regimentfeltskjær148.
68.15.
Cathrine Boyesdatter
Født omkring 1652, Trondhjem ?149,20.
Død før 26 mai 1686150,20.
     Skifte 26 mai 1686, Trondhjem.151,152: «Avdøde Catharina Boysd., Anders Claussøn Klingenbergs. Arv. enkemann og felles barn Daniel på 16., Gedschen 13, Anne i 11. år. Gull 113, forgylt sølv 27, meget sølv, derav for 150 pantsatt til mag. Ole Borchmann, bygård 1500 «hvormed følger husbibel, huspostill og Brochmanns Mønstergevær», utlånte penger og part i skipet Anne Margrethe, skipper Boue Reiner 252. Brt. 7178, netto 3479 Rd. Dertil uvisse fordringer. Tvist med svogeren Homfred Brygmann. Bl. uvisse fordr. oberstl. Svend Svendsen (Scheen) og fogden Liv Borch.».

Gift _____med

Anders Claussøn Klingenberg
Død før 25 jul. 1688.
     Stilling: Amunisjons-, proviant- og materialforvalter nordenfjells.25.
     Skifte 25 jul. 1688, Trondhjem.153,25: «Verger Alex. Bøysen, Lor. Holst og Carsten Volquartsen. Barnas morsarv i første ekte var 869 i brorlodd. 7238 - 4609 Rd., derav gull, sølv, tomt, samt gård 1500, skipspart 252.».

[Gift 1° med Cathrine Boyesdatter (omkr. 1652 - før 26 mai 1686); Gift 2° med Cornelia Jurgens (d. eft. 25 jul. 1688)].

Børn af Cathrine Boyesdatter og Anders Claussøn Klingenberg:

178.68.Daniel Andersen Klingenberg, f. 1670
179.68.Gische Christense Andersdatter Klingenberg, f. 1673, d. 1697, Rissa.
180.68.Anne Andersdatter Klingenberg, f. 1675
69.15.
Henrich Boyesen (Friis?)
Født omkring 1653, Trondhjem ?154,155,20.
70.15.
Petter Boyesen (Friis?)
Født omkring 1655, Trondhjem ?156,157,20.
71.15.
Ingeborg Boyesdatter
Født omkring 1657, Trondhjem ?158,20.
72.15.
Alexander Boyesen (Friis?)
Født omkring 1659, Trondhjem ?159,160,20.
73.18.
Henrich Henrichsen Ravert jr.
Begravet 18 sep. 1725, Domkirken i Bergen., "Udbaaren af farfaderen Henrich Raverts huus".66.
     Han var i 1701 i tjeneste hos foged Frederich Munch på Halse på Nordmør.1
74.18.
___________
75.18.
___________
76.19.
Valentin Wegner
Født 1694.
     Sies i 1737 å være gift med enken efter borgermester, president i Trondhjem Laurits Pedersen Brix (død 9. jan. 1699).69
77.19.
Anna Margrethe Wegner
Født 169669.
78.19.
Maren Wegner
Født 169969.
79.19.
Elisabeth Wegner
Født 170169.
80.20.
Helchen Simensdatter Qverck
Født omkring 1691161,162.
81.20.
Birgitte Simensdatter Querch
Født omkring 1692163,162.
82.20.
Marcus Angell
Født omkring 1697164.
     Ved farens skifte i 1719 er Marcus i Hamburg.73
83.20.
Judithe Angell
Født omkring 1698165.
84.21.
Henrik Henrikssøn Mecklenborg
Født 8 jan. 17094.
Død 17494, begravet 31 okt. 1749, Kristiansund166,27.
     Gennem sin stedfader Christen Friis kom den unge Henrik ind i handel, og som en Mechlenborg, blev han helt naturligt optaget i det derværende handelsaristokrati. Henrik havde sin handelsvirksomhed på Bejergaard, som han drev indtil sin død i 1749, og det lykkedes ham at blive en af Fosnas/Kristiansunds betydligste købmænd.4

Gift 6 feb. 1732, Lillefosen167 med

Alethe Margrethe Friis
Født 1702, Trondhjem167.
Død 20 jun. 1775, Kristiansund168,167.
     Datter af Iver Johansen Friis og Maren Clausdatter Angell.
     På usædvanlig dygtig måde førte hun forretningen videre efter sin mands død. Hun blev betegnet som en meget velhavende dame, der drev sin forretning solidt og forsigtigt, men hun var meget snu og egoistisk, og da hun høstede mere venskab, støtte og fortjeneste i samhandel med britterne, end med sine egne landsmænd, var hendes sympati mere hos de første end hos sidstnævnte. Ti år før sin død i 1775, overdrog hun den 26. juli 1765 sin ejendom Bejergården og sin forretning til datteren Aletha Henricha Mechlenborg, som senere blev gift med købmanden Daniel Bendix Neumann, som man kan tænke sig har været ansat som bestyrer i hendes forretning.4

Børn af Henrik Henrikssøn Mecklenborg og Alethe Margrethe Friis:

181.84.Maren Angell Mecklenborg, d. 1786
182.84.Anne Cathrine Mecklenborg, d. 1771
183.84.Margrethe Helene Mecklenborg
184.84.Alet Henricha Mecklenborg, f. 1737, d. 1791
85.22.
___________
86.22.
___________
87.22.
___________
88.22.
___________
89.22.
___________
90.23.
Bernt Møllmann
Født 168433.
Død 1759, Røros.33.
     Kjøbmand i Trondhjem.142

Gift 31 mai 172533,142 med

Abel Margrete Frost
Født 1 nov. 1688142.
Død 1 jul. 1759, Røros.169,33,142.
     Datter af Christian Frost og Margrethe Lorentzdatter Angell.

[Gift 1° 8 jan. 1705 med Theodorus Bergmann (d. 1719); Gift 2° 31 mai 1725 med Bernt Møllmann (1684 - 1759)].

Børn af Bernt Møllmann og Abel Margrete Frost:

185.90.Elisabeth Marie Mølmann, f. 1726, d. 1761, Stod.
91.23.
Thomas Møllmann
     Stilling: Kjøbmand i Trondhjem142

Gift _____med

Christiane (Stinchen) Christensdatter Tyrholm
     Datter af Hans Ulrich (Tyrholm) og Catarina Johansdatter.

Børn af Thomas Møllmann og Christiane (Stinchen) Christensdatter Tyrholm er vist under Christiane (Stinchen) Christensdatter Tyrholm (nr. 64).

92.24.
Elisabeth Hammond
Født 1688, Trondhjem170.
Død 5 jun. 1728, Christiania170.

Gift 4 sep. 1721, Christiania171 med

Mogens Pederssøn Blix
Født 3 mar. 1693, Trondhjem170.
Død 3 mai 1746, Christiania170.
     Søn af Peder Mogenssøn Blix og Marit(e) Larsdatter.
     Regimentskvartermester og auditør ved Vesterlenske regiment 18. juni 1717, borgermester i Christiania 14. jan. 1726, kancelliraad, senere krigsraad.170
     Krigsraad Blix hadde 8 barn, 4 i hvert ægteskap, men de fleste døde i ung alder; ingen av dem hadde efterslegt.170

[Gift 1° 4 sep. 1721 med Elisabeth Hammond (1688 - 5 jun. 1728); Gift 2° 26 jul. 1735 med Magdalene Cornish (1714 - 25 jul. 1794)].

Børn af Elisabeth Hammond og Mogens Pederssøn Blix:

186.92._____
187.92._____
188.92._____
189.92._____
93.24.
Hilken Thomasdatter Hammond

Gift _____172,173med

Claus Claussen Lund
Født 25 mai 1692172.
Død 1756172.
     Søn af Claus Pedersen Lund og Karen Hansdatter Breijer.
     Kjøpmann i Molde.172

[Gift 1° med Hilken Thomasdatter Hammond; Gift 2° med Gjertrud Fredriksdatter Green].
94.24.
Edward Thomasen Hammond
     ! GÆT - er vel søn av Thomas Hammond og Sara Brüghmann !
     Skifte 1735-1738, Trondheim.174: «(Edward Thomasen Hamond).».
95.24.
Humphrey Hammond
     ! GÆT - er vel søn av Thomas Hammond og Sara Brüghmann !
     Skifte 1735-1738, Trondheim.174: «(Humphry Hamond).».
96.26.
Thomas Angell
Født 16901.
Død 16911.
97.26.
Lorentz Angell
Født 21 jan. 16921.
Død 9 feb. 17511.
     Etatsraad, købmand i Trondhjem.

Gift _____med

Sara Collett
     Datter af James Collett og Karen Leuch.

Børn af Lorentz Angell og Sara Collett:

190.97.Karen Angell, f. 1732, Trondhjem., d. 1788, Øverød.
98.26.
Thomas Angell
Født 29 dec. 16921,174.
Død 19 sep. 17671,174.
     Ugift. Legatstifter. Kjøbmand. Død som en av datidens mest formuende handelsmænd i Norden.175
99.26.
Margrethe Angell
Død 1736144.

Gift 14 jan. 1717144 med

Nils Pedersen Krog
Født 13 jul. 1683143,144.
Død 1738145,144.
     Søn af Peder Krogh og Anna Dorothea Bremer.
     Rektor ved katedralskole i Trondhjem.
     Reiste længe udenlands, blev 1710 Rector i Tronhiems Skole, 1729 nedlagde sit Embede, og blev Cancellieraad, død 1740 i Mainz, gav i sit Testamente 1000 Rd. til Tronhiems Domkirke.143

[Gift 1° 24 jan. 1710 med Cathrine Hansdatter Tyrholm; Gift 2° 14 jan. 1717 med Margrethe Angell (d. 1736)].
100.26.
Morten Angell
Død før 1721176.
     Død som lille1
101.26.
Johan Angell
Død før 1721176.
     Død som lille1
102.26.
Abel Rebecha Angell
Død aug. 1719177.
     Død som lille1
     Skifte 18 apr. 1721, Trondheim.177: «Avdøde jomfru Abel Rebecha Angell hos stiffar cancelliråd Søfren Bygball, død aug. 1719. Fullsøsken Lorens, Thomas, Margrethe g. magister Niels Krog, Elisabeth 19 år og halvsøsken Albert Bygball 10 og Cathrine 11 år. Gull, juveler, sølv og kontanter, ialt 11432, nto. 10496 rd.».
103.26.
Elisabeth Angell
     Død som lille1
104.26.
Elisabeth Angell
Født omkring 1702178.
Død 1 sep. 17421.

Gift 11 apr. 17311 med

Stie Tønsberg Schøller
Født 22 aug. 17001.
Død 19 mai 17691.
     Etatsråd og stiftamtmand i Trondhjem
105.26.
Cathrine Bygball
Født omkring 1710179.

Gift _____med

Johan Mangelsen
Født 169385.
Død 24 feb. 176985.
     Stilling: General85.
     Kaptein (1726).180
106.26.
Albert Bygball
Født omkring 1711181.
     Umyndig 1726.180
107.27.
Johan Hammond
     ? GÆT - han må være søn af Johan Hammond og Sophie Brygmand ?
     Kaptein.182
     Oberst.183

Gift 1° _____med

Karen Olufsdatter Tønder
Født 16 jul. 1702182.
     Datter af Oluf Olufsen Tønder og Elisabeth (Lisbeth) Melchiorsdatter (Meldal).
     Var gift med kaptein Johan Hammond.182

Gift 2° 1738183 med

Stennetta Steensdatter Meldal
Død 1747183.
     Datter af Steen Melchiorsen Meldal og Ursula (Aarsilla) Olsdatter Tønder.
108.27.
Thomas Johansen Hammond
Født 11 sep. 1697184.
Død 28 feb. 1736184.
     Sogneprest til Meldal. Stor etterslekt (11 barn).184

Gift 1725184 med

Else Sophie Frich
Født 6 aug. 1696184.
Død 17 sep. 1780184.

Børn af Thomas Johansen Hammond og Else Sophie Frich:

191.108.Sophie Frich Hammond, f. 1726, d. 1762
109.27.
Sara Johansdatter Hammond
Født 18 okt. 170833.
Død 6 apr. 178833.
     Hun hadde tilnavnet «Moderen på klosteret», fordi hun var så dyktig og gav hjelp og trøst til alle som kom til henne når de trengte hjelp i sykdom eller annen nød. Hun styrte godset alene i 40 år etter mannens død.185

Gift 20 jun. 172833 med

Henrik Ebbesen Horneman
Født 169433,185.
Død 12 dec. 174833.
     Søn af Ebbe Carstensen og Anna Henriksdatter Hornemann.
     Til Reinskloster. Fra ham nedstammer hele den nuværende norske slegt Horneman.186
     11 Børn. Stor efterslægt.

Børn af Sara Johansdatter Hammond og Henrik Ebbesen Horneman:

192.109.Sophie Horneman, f. 1732, d. 1808
110.27.
Anna Margrethe Hammond
Født 1 apr. 171033.
Død 17 nov. 176533.
     Da de [hende og husbonden Hans Ebbesen Horneman] ingen Børn havde, skjænkede hun sin betydelige Formue til forskjellige Stiftelser væsentlig i Trondhjem.33

Gift 25 nov. 173333 med

Hans Ebbesen Horneman
Født 20 feb. 170233.
Død 17 nov. 175633.
     Søn af Ebbe Carstensen og Anna Henriksdatter Hornemann.
     Reiste 1717 sammen med Broderen til Kjøbenhavn. Tog theol. Examen 1721, blev 1733 res. Cap. til Bynesset og 1736 Sognepræst til Meldalen. 1748 blev han Provst over Dalernes Provsti. Han omtales meget rosende af Biskop Nannestad, som holdt hans »Lig-Prædiken«.33
111.28.
Elizabeth Manzin
Født 15 jan. 1695, Trondhjem.187.
Død jul. 1753, Trondhjem.187, begravet 31 jul. 1753, ved Domkirken i Trondhjem.187.

Gift 1° 28 nov. 1711, Trondhjem Domkirke.187 med

Christian Hansen Hagerup
Død 1713, Trondhjem.187.
     "Høit agtbare Mand" i Fjeldvigen.187

Gift 2° 6 feb. 1716, Domkirken i Trondhjem.187 med

David Richter
Død 1723, Trondhjem.187.
     Kjøpmann i Trondhjem.187
     Skifte 1 okt. 1723, Trondheim.73: «Avdøde negotiant David Richter. Ektefelle Elisabeth Manzin. Sønn Christen mellem 6 og 7 år. Gull, sølv mrk. HHLH, Anna Møllmann, PWAFEW, gård 1200. 3578 ÷ 3574 rd.».

Børn af Elizabeth Manzin og David Richter:

193.111.Christian Richter
112.28.
Johan Mantzin
Født 16961.

Børn af Johan Mantzin og _____:

194.112.Lydia Mantzin, f. 1727, d. 1781
113.29.
Ole Erichsen Werdal
Født 17021.
Død 17691.
     Sognepr. i Bergen stift 1766, til Eid i Romsdalen 1769.1
114.29.
Henrich Erichsen Werdal
Født omkring 17031.
     Militær.
115.29.
Christopher Erichsen Werdal
Født 17041.
Død 19 jan. 1766, Rakkestad1.
     Bjørnejeger, senere klokker i Rakkestad.
116.29.
Karen Erichsdatter Werdal
Født omkring 17081.
117.29.
Anne Marie Erichsdatter Werdal
Født omkring 17121.

Gift 17421 med

Erik Jørgensen Grundset
118.29.
Ingeborre Erichsdatter Werdal
Født 17141.
Død 1752, Rendalen1.
119.29.
Johannes Erichsen Werdal
Født omkring 17181.
120.29.
Christian Erichsen Werdal
Født 17231.
Død 22 jul. 1766, Bjøntegård i øvre Rendalen1.
     Christian Werdal som var mindreverdig bodde på «Langteigen» på Bjøntegården og antente 1766 husene som totalt nedbrente. Både han og hans mor døde samme dag og er sikkert innebrent. På branntomten er der i nyere tid funnet smeltet sølv.1

Gift 17571 med

Kari Olsdatter Sletten
Født 17351.
121.30.
Elisabeth Catharina Sommerschiel
Født 16941.
Død 11 apr. 17441.

Gift _____med

Michael Steensen Brods Pristroph
Født 1691, Trondhjem188,1.
Begravet 22 sep. 17741.
     Søn af Steen Michelsen Pristroph.
     Major. Våben/Segl: Hjelm over skjold med vanlig zirat omkring. På hjelmen en fugl, i skjoldet en arm holdende en vertikalt stående stang rundt hvilken en slange snor seg. Fikk ekteskapstillatelse av 12. marts 1750 til at indgå sit 3die ekteskap [?men hvorfor var dette nødvendigt?].1

[Gift 1° med Elisabeth Catharina Sommerschiel (1694 - 11 apr. 1744); Gift 2° 10 jun. 1745 med Johanne Margrethe Fries; Gift 3° eft. 12 mar. 1750 med Anna Maria Resen (1719 - 24 mar. 1756)].

Børn af Elisabeth Catharina Sommerschiel og Michael Steensen Brods Pristroph:

195.121.Henrich Sommerschiel von Pristroph, f. 1721, Lund sogn, d. 1794
196.121.Steen Michael Pristroph, f. 1723, Lund sogn, d. 1791
197.121.Daniel Michael Jacob Friedrich Pristroph, d. 1761
198.121.Elisabeth Maria Pristroph
122.30.
Peter Henrich Sommerschiel
Født 16971.
Død 31 okt. 1761, København1, begravet 5 nov. 1761, Domkirkegården i Roskilde1.
     Formentlig født på gården Nedre Kios i Oddernes ved Kristiansand. Han var ved sin død kaptein ved kongens drabantgarde i København. Skifte efter ham er IKKE fundet. Begravet på domkirkegården i Roskilde, hvor hans datter og svigersønn da bodde. Han er stamfar til slekten Sommerschild.1

Gift 1° 12 nov. 1722, Nykirken i Bergen189,190 med

Bergita Maria von Krogh
Født 1699, Flahammar1.
Død 1724, Flahammar191,1.
     Datter af Georg (Jørgen?) Friedrich von Krogh og Marie Thomasdatter Montagne.

Gift 2° 12 okt. 17251 med

Birgithe Ottesdatter Munthe
Født omkring 1694, på gården Ouden i Froen i Gudbrandsdalen1.
Død 1758, København1, begravet 22 mai 1758, «Vor Frelsers Kirkes Begravelse» i København192,193,1.
     Datter af Otto Christophersen Munthe (Morgenstierne) og Else Cathrine Bredesdatter Hammer.
     Ved sin død bodde hun i København, Vor Frelsers Menighed, Christianshavn i «Overgaden oven Vandet» [se billede i bogen, s. 160].1
     Barnløs i sit ekteskap med Peter Henrich Sommerschiel.1

[Gift 1° med Jacob Stockfleth (omkr. 1660 - 28 okt. 1717); Gift 2° 12 okt. 1725 med Peter Henrich Sommerschiel (1697 - 31 okt. 1761)].

Børn af Peter Henrich Sommerschiel og Bergita Maria von Krogh:

199.122._____
200.122._____
123.30.
Friderich Hartvig Sommerschield
Født 16991.
     Mannlige gren utdødd.1
124.30.
Sara Sommerschiel
Født 1702.
Begravet 2 sep. 17291.

Gift _____med

Hans Jacob Smith
Født mai 17041.
125.30.
Wincentz Henrich Sommerschield
Født 30 jun. 17061.
Død 24 jan. 1763, Skogn1.
     Han blev født formentlig på gården Nedre Kios i Oddernes ved Kristiansand 30. juni 1706 og var således ved farens død bare 12 år. Han er oppkalt efter farens daværende sjef, Wincentz Henrich Sesterfleth, oberst ved Westerlehns Inf.Reg. fra 22. feb. 1701 til 23. sep. 1711. Wincentz Sommerschield sluttede selv som Oberstløytnant. Stamfar til slekten Sommerschield. [6 Sønner og 7 døttre.]1

Gift _____med

Anna Marie Brun
Født 17181.
Død 17 okt. 1785, Hove1, begravet 28 okt. 1785, Hegre kirke1.
     Datter af Lorentz Brun og Anna Catharina el. Marie Resen.

Børn af Wincentz Henrich Sommerschield og Anna Marie Brun:

201.125.Henrich Sommerschield, f. 1739
202.125.Hans Jacob Arnold Sommerschield, f. 1748, Stod, d. 1802, på sjefsgården «Lilleschiør» i Eidsberg
203.125.Anna Henricha Sommerschield, f. 1751

Generation 5.

126.33.
Claus Hansen Kiemler
Født omkring 168897.
Død 8 mar. 1730, Gislev..
     Opholder sig (bosat?) i Nyborg ved farmorens skifte 16. jan. 1725.194
     Sogneprest i Telemarken.

Gift _____med

Anna Magdalene Hoffmann
Født omkring 1690, København..
Død 24 jan. 1757, Sandefjord..
     Datter af Wichmann Pedersen Hoffmann og Bodil Sørensdatter Rye.

[Gift 1° med Claus Hansen Kiemler (omkr. 1688 - 8 mar. 1730); Gift 2° med Peter Flor (f. 1707)].

Børn af Claus Hansen Kiemler og Anna Magdalene Hoffmann:

204.126.Bolette Birgitte Kiemler, f. 1720, d. 1791
127.33.
Anne Hansdatter Kiemler
Født omkring 168997.
Død 11 feb. 1725195,180.
     Er efter Hans Leth's død, forlovet (1722) med Henrich von der Lippe.196
     Skifte 17 apr. 1725, Trondhjem.180.

Gift 1° _____med

Hans (Pedersen?) Leth
Død omkring 1722.
     Søn af Leth.
     Skifte 19 aug. 1722, Trondhjem.196: «Gull 150, sølv, gård 1600, grunn og brygge 500, gård Bagerseter hus og besetning 290. Hostad (Høstad?) Byneset 50, Kiemlerplassen med Svertplassen i Sanden 80, 1/6 64-deler i Selbu kobberverk, 1/16 skibspart 50, I Trolla mølle 11. Bl. utenbys kreditorer Isach Leth og Joen Leth i Kbh. Enkens forlovede kjæreste Henrich v. d. Lippe, lagverge borgermester Lindgård. 6913 + uvisse 4201, nto. 4097 rd.».

Gift 2° _____med

Henrich von der Lippe
     Skifte 1732-1735, Trondheim.197: «(Henrich von der Lippe [og Hustru Anna Kiemler]).».

Børn af Anne Hansdatter Kiemler og Hans (Pedersen?) Leth:

205.127.Birgitte Helena Hansdatter Leth, d. 1765
206.127.Anne Hornemann Hansdatter Leth, f. 1711
207.127.Hans Hansen Leth, f. 1713
208.127.Johanna Hansdatter Leth, f. 1719

Børn af Anne Hansdatter Kiemler og Henrich von der Lippe:

209.127.Wenche Henrichsdatter von der Lippe, f. 1722, d. 1800
128.33.
Henrich Hornemann Kiemler
Født omkring 169297.
129.33.
Vibeche Hansdatter Kiemler
Født omkring 169397.

Gift 1° _____med

Johan Johansen Manzin (d.æ.?)
Født omkring 1667198,199.
     Søn af Johan Manzin og Elisabeth (Lisbet) Augustinusdatter Wivel.
     «Kiøbmand».200

[Gift 1° med Synneve Bastiansdatter Stabel (f. 1679); Gift 2° med Vibeche Hansdatter Kiemler (f. omkr. 1693)].

Gift 2° _____med

Henrich Henrichsen
Død 16 feb. 1724, Nantes, Frankrig.130.
     Søn af Henrik Carstensen (Schjødt) og Ingeborg Pedersdatter Lund.
     Skifte 5 mai 1724, Trondhjem.130: «Enken Wiviche Kiemler opplyste at avdøde idelig hadde vært syk siden de blev gift og hadde reist til Frankrike med et skib og det beste av deres løsøre. Lagverge Oluf Leth jr. Hans mor var Ingeborg sal. Henrich Carstensen. 1027 - 2392 rd.».
130.33.
Stinchen Hansdatter Kiemler
Født omkring 169697.

Gift _____med

Jan Erichsen Laasbye
131.33.
Aleth Margrethe Hansdatter Kiemler
Født omkring 169997.

Gift _____med

Ole Leth
     Søn af Leth.
     Førte hukkerten Jomfru Anna & Henricca.196
     Skifte 1735-1736, Trondheim.82: «(Oluf Leth). - Samme person ?».
132.34.
Anna Ebbesdatter
Født 169133.
Død 169133.
133.34.
Anna Horneman
Født 17 feb. 169333.
Død 22 mai 1713108,33.

Gift 1 sep. 171133 med

Christian Henriksen Lyster
Født 167733.
Død 173833.
     Sognepræst til Melhus.33
134.34.
Henrik Ebbesen Horneman
Født 169433,186.
Død 12 dec. 174833.
     Til Reinskloster. Fra ham nedstammer hele den nuværende norske slegt Horneman.186
     11 Børn. Stor efterslægt.

Gift 20 jun. 172833 med

Sara Johansdatter Hammond
Født 18 okt. 170833.
Død 6 apr. 178833.
     Datter af Johan Thomassen Hammond og Sophie Brygmand.
     Hun hadde tilnavnet «Moderen på klosteret», fordi hun var så dyktig og gav hjelp og trøst til alle som kom til henne når de trengte hjelp i sykdom eller annen nød. Hun styrte godset alene i 40 år etter mannens død.185

Børn af Henrik Ebbesen Horneman og Sara Johansdatter Hammond er vist under Sara Johansdatter Hammond (nr. 109).

135.34.
Ellen Carstensen Horneman
Født 25 jul. 169633.
Død 30 jan. 1751, Reinskloster.33.

Gift 1720201 med

Jørgen Isachsen Coldevin
Født 20 feb. 1687, (København?).33.
Død 10 jun. 1751, (Frosten?).202,33.
     Søn af Isaac Jørgensen Coldevey.
     Underkonduktør i Danmark 28. okt. 1709. Deltok i felttogene 1711-12 i den store nordiske krig. Overkonduktør 21. dec. 1716. Ble kaptein av infanteriet og ansatt ved 1. Trondhjemske nasjonale infanteriregiment 28. feb. 1718. Ble samme år sjef for Frostenske kompani. Forrettet tillike underkonduktørs tjeneste Nordenfjelds. Oberstløytnant 4. mar. 1750. Avskjed 13. nov. 1757. Eide og bodde på gården Hogstad på Frosta i Trøndelag som han fikk i medgift med flere andre gårder, bl.a. Hegge gård i Stod. Død 10. juni 1764.201

Børn af Ellen Carstensen Horneman og Jørgen Isachsen Coldevin:

210.135.Anne Regitze Coldevin, f. 1720, d. 1768
211.135.Georg Isach Jørgen Coldevin, f. 1722, gården Hogstad., d. 1783
212.135.Christian Fredrik Coldevin, f. 1727, d. 1802, Trondheim
213.135.Karen Margrethe Coldevin, f. 1729, d. 1815
214.135.Ebbe Carsten Henrik Coldevin, f. 1736
136.34.
Carsten Horneman
Født 169833.
Død 170333.
137.34.
Niels Ebbesen Tønder
Født 8 jun. 170033.
Død 18 okt. 176533, begravet 29 okt. 1765, Frue Kirke i Trondhjem.33.
     Sogneprest til Vor Frue kirke i Trondhjem.186
     Hans Portræt hænger paa Reinskloster.33

Gift 9 jul. 172333 med

Margrethe Christine Hass Borch
Født 6 aug. 170633.
Død 1772, Trondhjem.203,33.
     Datter af Jeremias Hass og Margrethe Borch.

Børn af Niels Ebbesen Tønder og Margrethe Christine Hass Borch:

215.137._____
216.137._____
217.137.Ebbe Carsten Tønder, f. 1726, d. 1785
218.137.Jeremias Tønder, f. 1728, d. 1820
219.137.Henrik Horneman Tønder, f. 1729, d. 1799
220.137._____
221.137._____
222.137._____
138.34.
Hans Ebbesen Horneman
Født 20 feb. 170233.
Død 17 nov. 175633.
     Reiste 1717 sammen med Broderen til Kjøbenhavn. Tog theol. Examen 1721, blev 1733 res. Cap. til Bynesset og 1736 Sognepræst til Meldalen. 1748 blev han Provst over Dalernes Provsti. Han omtales meget rosende af Biskop Nannestad, som holdt hans »Lig-Prædiken«.33

Gift 25 nov. 173333 med

Anna Margrethe Hammond
Født 1 apr. 171033.
Død 17 nov. 176533.
     Datter af Johan Thomassen Hammond og Sophie Brygmand.
     Da de [hende og husbonden Hans Ebbesen Horneman] ingen Børn havde, skjænkede hun sin betydelige Formue til forskjellige Stiftelser væsentlig i Trondhjem.33
139.36.
Henrik Horneman
     Død ung i Amsterdam.33
140.36.
Henriette Horneman
     Død ugift.33
141.36.
Anna Horneman
Død 176933.

Gift _____33med

Homout
     Han var Proprietær og boede paa en Herregaard 3 Mil fra Amsterdam. Deres [han og hustruen Anna Horneman] Portrætter hænger paa Reins Kloster. Uden Børn.33
142.37.
Anna Kathrine Krenchel
Født 15 aug. 1693, Trondhjem100.
Død 25 jan. 1767, Trondhjem100.

Gift 1° 29 sep. 1716204 med

Morten Mortensen Angell
Født 23 okt. 1670204.
Død 7 mar. 1721100.
     Søn af Morten Mortensen Angell og Maren Christensdatter.
     Stilling: Sogneprest til Beitstaden100.
     Var først Capellan, men hvor, vides ikke, og aflagde 6 Marts 1711 Ed som Sognepræst til Beistaden. Ved de Svenskes Indfald i Norge 1718 led han nogen Skade. Døde 7 Marts 1721.204

Gift 2° 1 feb. 1724, Hjemmeviet100 med

Johan Luytkis
Født 6 dec. 1673, Trondhjem ?205.
Død 26 apr. 1751, Trondhjem ?205.
     Søn af Luytke Hays og Riborg Christensdatter.
     Stilling: Kjøbmann i Trondhjem205.
     Kjøbmann i Trondhjem, hvor han var eier av gården «Graven». Han var fattigforstander i byen, den gang et kommunalt hverv. I vicestatholder Johan Wibes karakteristikk av Trondhjems borgerskap efter bybranden 1708 heter det: Johan Lychsen (også Lüchesen) «staar sig meget vel». Seks barn, hvorav fire såvidt sees, nådde voksen alder.206

[Gift 1° omkr. 1698 med _____ (d. før 2 nov. 1698); Gift 2° eft. 14 feb. 1700 med Karen Paulsdatter Birch (d. omkr. 1724); Gift 3° 1 feb. 1724 med Anna Kathrine Krenchel (15 aug. 1693 - 25 jan. 1767)].

Børn af Anna Kathrine Krenchel og Johan Luytkis:

223.142.Karen Margrethe Luytkis, f. 1724, d. 1798
224.142.Johan Anton Luytkis, f. 1732, d. 1800, Kristiansund N.
143.38.
Henrik Frederiksdatter Beck
Født omkring 1695101.
144.38.
Thomas Frederiksen Beck
Født omkring 1696101.
145.38.
Anne Catharine Frederiksdatter Beck
Født omkring 1697101.
146.38.
Stinchen Frederiksdatter Beck
Født omkring 1701101.
147.39.
Claus Mortensen Kiemler
148.40.
Anne Bonsach
Død 1770207,102.
     Skifte 4 mai 1770208.

Gift _____med

Peder Hanning
     resid. Capellan til Vor Frue Kirke i Trondhjem.102
     SE ERLANDSEN
149.40.
Henrik Bonsach
Født 26 apr. 1703102,208.
Død 2 jul. 1781102.
     Døde ugift som student i Kbhvn. [? 78 år gl. ?]102
     I skifte etter søsteren [Anne] i 1770 er det oppgitt at han bodde i København.208
150.40.
Elisabeth Dorothea Bonsach
Født 1704102.

Gift 1737102 med

David Henriksen Schytte
Død 1779, København102.
     Sognepræst til Froen, resignerede i 1750 og døde 1779 i København uden Børn.102
     Sønn av guldsmed i Trondhjem, Henriksen - og var døpt Schytte som han senere tok som etternavn.209
151.40.
Christian Bonsach
Født 4 apr. 1709102.
Død 28 jan. 1774209.
     Boede paa en Herregaard i Sjæland, og havde 4 Børn.102

Gift _____med

Anne Marie Felt
Død 28 jan. 1774.

Børn af Christian Bonsach og Anne Marie Felt:

225.151._____
226.151._____
227.151._____
228.151._____
152.40.
___________
     Død i ung alder.102
153.40.
___________
     Død i ung alder.102
154.40.
___________
     Død i ung alder.102
155.40.
___________
     Død i ung alder.102
156.40.
___________
     Død i ung alder.102
157.41.
Henrik David Thomassen Jelstrup
158.41.
Adrianna Thomasdatter Jelstrup
159.41.
Anne Thomasdatter Jelstrup
Født omkring 1704107.
     Skifte 26 jul. 1733107.

Gift _____med

Hans Peter Jansen
160.41.
Hans Thomassen Jelstrup
Født omkring 1709107.
Død 1743107.
     Skifte 18 mar. 1747107.
161.41.
David Thomassen Jelstrup
Født omkring 1712107.
Død 1775107.
     Stilling: Kaptein107
162.44.
Abel Margrethe Jonasdatter Angell
     ? Sandsynligvis datter af Jonas Angell og Martha Hornemann ?

Gift _____201med

Just Wiide
     Kammerråd og toller.201

Børn af Abel Margrethe Jonasdatter Angell og Just Wiide:

229.162.Martha Marie Justs Wiide, f. 1733, d. 1779
163.45.
Henrik Hornemann
Født 171633.
Død 171633.
     Død sped.209
164.45.
Anna Marie Hornemann
Født 171733.
Død 171733.
     Død sped.209
165.45.
Marie Christine Hornemann
Født 5 feb. 1719210,33,210.
Død 1776211,209,211.

Gift 20 jul. 1736212,213,209 med

Hans Jensen Collin
Født 1682209.
Død 10 apr. 174233,213.
     Søn af Jens Hanssøn Collin og Karen Olsdatter Tønder.
     Justitsminister og President i Trondhjem.214,209
     Tønder sier at han i sin ungdom var utenlands og satte til svære midler.215
     Han skal fra sidst i 1705 have været Borgemester i Chr.sand, og blev 1710, 30. Juni President i T.hjem indtil 1736, da han blev Lagmand (efter sin Stedfader, Abraham Dreyer). «Cancellieraad» blev han 1707 (eller 1717?), og «Justitsraad» 1729.213
     Mindst 12 Børn i første Ægteskab. 3 Børn i det andet.213,33

[Gift 1° 1710 med Sophie Amalie Krog (9 mai 1686 - 15 okt. 1735); Gift 2° 20 jul. 1736 med Marie Christine Hornemann (5 feb. 1719 - 1776)].
166.45.
Henrik Horneman
Født 3 apr. 172033,209.
Død 22 okt. 177933,209.
     Etatsråd og Justitsråd.33,209

Gift 27 mai 175533,209 med

Sophie Horneman
Født 26 mai 173233.
Død 21 jul. 180833.
     Datter af Henrik Ebbesen Horneman og Sara Johansdatter Hammond.
     Fra Reinskloster.209

Børn af Henrik Horneman og Sophie Horneman:

230.166.Hans Horneman, f. 1756, d. 1809
231.166.Medea Christine Horneman, f. 1759, d. 1796
232.166.Henrik Olaus Horneman, f. 1761, d. 1841, Christiania (Oslo)
167.45.
Gert Horneman
Født 15 okt. 172133.
Død 31 aug. 178833.
     Kammerherre, Etatsraad, Justitsraad. Uden Børn.33

Gift 1° _____33med

Elisabeth Hewet
Født 171833.
Død 177233.

Gift 2° _____33med

Agnete Alette Hammeleff
Født 173333.
Død 1800, København.33.
168.45.
Anna Marie Hornemann
Født 1723209.
Begravet 11 dec. 1796, Frue kirke i Trondhjem.33,209.

Gift 1° _____216,33med

Ole Alsing
Født 170633.
Død 179633.
     Kammerraad. Foged over Søndmør.33
     Skilt 1755 fra sin hustru Anna Marie Horneman.33

Gift 2° _____med

Peter Kaasbøll Rosenvinge
Født 1701, Skotnes, Buksnes.209.
Død 1766, Selbu, S-Trøndelag.209.
     Søn af Jacob Hermansøn Rosenvinge og Karen Eilersdatter Schøller.
     Sogneprest til Selbu.209

[Gift 1° med Mille Marie Friis (d. _____); Gift 2° med Anna Marie Hornemann (f. 1723)].

Gift 3° _____med

Nicolai Christian Friis
     Biskop.

Børn af Anna Marie Hornemann og Peter Kaasbøll Rosenvinge:

233.168.Petternille Sophie Rosenvinge, f. S-Trøndelag.
169.46.
Lars Hansen Schultz
Født omkring 1707.
     Død myndig (efter 1723).
170.46.
Helvig Hansdatter Schultz
Født omkring 171043.

Gift 1746217 med

Johan Johansen Bondix
Født 1701119.
     Søn af Johan Bondix (Bondixen?) og (Berette) Johanne Nielsdatter Bie.
171.51.
Poul Christian Schioldager
Født feb. 1720, Trondhjem.128, døbt 26 mar. 1720, Trondhjem.128.
172.64.
Bernt Møllmann
Født _____, Trondhjem.142.
     Kjøbmand i Trondhjem.142
173.64.
Hans Ulrich Møllmann
Født 29 sep. 1715, Trondhjem.142.
Død 3 mai 1778, Trondhjem.142.
     Købmand i Trondhjem. Konferensraad 1768. Titular stiftamtmand 1770.142
     I Trondhjems by er den kjendte patriciergaard ved torvet, «Møllmansgaarden», siden 1825 klubselskapet «Harmoniens» bygning, et monumentalt minde om slegten. Den blev bygget ca. 1770 av Johan Møllmann.78
     Han och hustruens porträtt i olja finns på sällskapet Harmonien i Trondheim.218
     [Se Dansk Biografisk Leksikon].

Gift 22 jan. 1750, Trondhjem.142 med

Gudlov (Golla) Jensdatter Hveding
Født 1722, Trondheim.142.
Død 1799, Trondheim.142, begravet 26 feb. 1799, Trondhjem.142.
     Datter af Jens Christensen Hveding og Lisbeth Marie Pedersdatter Herdal.
     Hennes och mannens porträtt i olja finns på sällskapet Harmonien i Trondheim.218

Børn af Hans Ulrich Møllmann og Gudlov (Golla) Jensdatter Hveding:

234.173.Stinchen (Stine) Anna Catharina Mølmann, f. 1757, d. 1820
174.64.
Anna Møllmann
Død 1739219.

Gift _____219med

Christian Ulrich Eriksen
Død 1751, Molde.219.
     Søn af Erik Madsen og Gidsken Olsdatter Tønder.
     Ble stiftamtskriver. Den 28. aug. 1733 ble han kanselliråd. Han ble i 1742 amtmann i Romsdal.219

[Gift 1° med Anna Møllmann (d. 1739); Gift 2° med Helena Høyer (d. 1786)].
175.64.
Catharina Møllmann
Født 1720, Trondhjem.220.
Død 1748220.

Gift 27 jul. 1741220 med

Hilmar Meincke
Født 17 jul. 1710, Flensborg.221.
Død 21 jan. 1771, Trondhjem.221.
     Søn af Heinrich Meincke og Anna von Lutten.
     Grosserer i Trondhjem. Kongelig kammerraad. Fra ham nedstammer slægten Meincke i Norge.221
     Fik borgerskap i Trondhjem 8. mai 1741.139
     7 børn.221

[Gift 1° 27 jul. 1741 med Catharina Møllmann (1720 - 1748); Gift 2° 16 apr. 1749 med Sarah Marie Müller (15 jan. 1726 - 30 jul. 1751)].

Børn af Catharina Møllmann og Hilmar Meincke:

235.175.Catharina Meincke, f. 1744, d. 1815
236.175.Henrich Meincke, f. 1746
176.65.
Anne Dorothea Krog
Døbt 12 dec. 1711, Trondhjem222.
Død 3 mai 1743222.

Gift 11 dec. 1731, Trondhjem145 med

Thomas Pedersen Bredal
Født 1682222.
Død 3 dec. 1738, Lagmannsgården Stegen222, begravet 12 jan. 1739, Folden222.
     Søn af Peter Bredal og Margrethe Thomasdatter Meyer.
     Han ble student 1699 og fikk 6. juli 1708 kongelig bevilling som prokurator ved alle retter i begge riker, Höyesterett medregnet. Han praktiserte i Köbenhavn. Den 4. mai 1712 fikk han bestalling som vicelagmann i Nordland og Finnmark med ekspektanse på embedet efter Peter Angell som döde i 1726. Den 17. oktober 1712 fikk han kongelig brev på 1 års moratorium overfor sine kreditorer, da han »200 mil fjernet fra sitt brød, slekt og venner, var geraden i sådan tilstand at han ikke så sig istand til at innfrie sine forpliktelser så hastig det var ønskelig«. Den 1. oktober 1718 fikk han kongelig brev på tillike at være kammeradvokat. Ved Angells död meldte han sig til tjeneste 31. desember 1726 og tiltrådte som lagmann ved nyttårsskiftet 1727. Den 11. mai 1723 ble han beskikket til skiftekommisær i Povl Juels bo, som först ble sluttet 1728. I 1724 ble han sendt til Helsingör for at skaffe underretning om den russiske eskadre som ventedes der. Samme år var noen bönder i Akershus stift reist til Köbenhavn med klageskrifter hvori de begjærte at kammeradvokat Bredal, en födt nordmann, måtte undersöke deres klager. Dette ble av Kongen overdratt til Bredal, som derved kom i et skarpt motsetningsforhold og sammenstött med biskop Deichmann. I 1728 var han i Köbenhavn, men var fraværende under den store bybrand i dette år. For at holde bryllup med sin trolovede Anne Dorthea Krog fikk han 28. juli 1731 av statholder Wibe tillatelse til at reise til Trondhjem og at forbli den vinteren over når ingen rettergang holdes. Den 29. januar 1734 ble han »virkelig justitsråd«. Hans »Betænkning om Nordland og Finnmark efter general-löitnant Huidtfeldts Begjering, Trondhjem den 18. desember 1736« fins i Trondhjems Videnskabs Selskab. I en memorial behandler han hvordan russerne fra sjösiden kunne gjöre et angrep på det nordlige Norge og hvordan dette best kunne avverges. I et Promemoria taler han om hvor sterkt blodskamstilfellene har tiltatt i den senere tid i Nordland og Finnmark (1736). Han mente at der burde anlegges en del byer i Finnmark og finnene har tiltatt at söke derhen og forbys at flakke om. Han skrev et dikt »Nyt af Østersøen for Aar 1710«.222

Børn af Anne Dorothea Krog og Thomas Pedersen Bredal:

237.176.Nils Krog Bredal, f. 1733, Trondhjem, d. 1778, København
238.176.Peder Krog Bredal, f. 1735, d. 1770, Vordingborg
239.176.Margrethe Bredal, f. 1736
240.176.Thomas Bredal, f. 1738
177.65.
Cathrine Krog
     Af 4 leve 2 Børn.143

Gift _____143med

Frost
     Assessor i Tronhiem.143

Børn af Cathrine Krog og Frost:

241.177.Albrigt Frost
242.177.Margrethe Frost
178.68.
Daniel Andersen Klingenberg
Født omkring 1670223,152.
179.68.
Gische Christense Andersdatter Klingenberg
Født omkring 1673224,152.
Død 1697, Rissa.225.

Gift 17 feb. 1691225 med

Rasmus Krag
Født omkring 1663225.
Død 25 feb. 1717225.
     Søn af (Krag?).
     I NST VI, s. 287 ff., oppgis det at Rasmus hadde en halvbror ved navn Frants Knutsen Tved, som var borger i Trondheim rundt 1700.226
     Skifte 1 aug. 1719225.

[Gift 1° jul. 1689 med Gjertrud Andersdatter Riiber; Gift 2° 17 feb. 1691 med Gische Christense Andersdatter Klingenberg (omkr. 1673 - 1697); Gift 3° 2 nov. 1698 med Maria Clausdatter Angell (omkr. 1678 - 1737)].
180.68.
Anne Andersdatter Klingenberg
Født omkring 1675227,152.
181.84.
Maren Angell Mecklenborg
Døbt 9 nov. 1732167.
Død 6 sep. 1786167.

Gift 30 aug. 1765167 med

Johan Anton Luytkis
Født 15 dec. 1732228, døbt 20 dec. 1732, Vor Frue kirke i Trondhjem228.
Død 16 mar. 1800, Kristiansund N.228.
     Søn af Johan Luytkis og Anna Kathrine Krenchel.
     Stilling: Kjøbmann i Kristiansund N..
     Kjøbmann i Kristiansund N., hvor han døde 16. mars 1800. Svigersønnen, kancelliråd H. Brodtkorb bekjentgjør dødsfallet i Trondhjemske Tidender no. 13, 1800. Samtidig gjengis høistemte minneord på latin (Suprema Jubente Lege etc.), signert Conradus Molitz, som visstnok har vært lærer ved den høiere private skole i Kristiansund N. på dette tidspunkt.

Børn af Maren Angell Mecklenborg og Johan Anton Luytkis:

243.181._____, f. 1765
244.181.Alette Margrethe Luytkis, f. 1768, Kristiansund N., d. 1838, Kristiansund N.
182.84.
Anne Cathrine Mecklenborg
Døbt 25 dec. 1734167.
Død 19 mai 1771167.
     Skifte 30 jun. 1773167.

Gift 9 okt. 1759167 med

Henrik Sander Kaasbøl
Født 1730167.
Død 3 dec. 1789167.
     Søn af Hans Pedersen Kaasbøl og Anna Aagesdatter Holck.
     Stilling: Kjøpmann i Kristiansund.

Børn af Anne Cathrine Mecklenborg og Henrik Sander Kaasbøl:

245.182._____
246.182._____
247.182._____
248.182.Henrik Mechlenborg Kaasbøll, f. 1763, d. 1830
183.84.
Margrethe Helene Mecklenborg
Døbt 24 feb. 1736167.
Begravet 4 aug. 1739167.
184.84.
Alet Henricha Mecklenborg
Født 1737167.
Død 8 dec. 1791167, begravet 15 dec. 1791167.
     Fik 26. juli 1765 overdraget ejendommen Bejergården og handels- forretningen af sin moder, der indtil da havde ført forretningen videre efter sin mands død 1749.4

Gift 9 okt. 1777167 med

Daniel Bendix Neumann
Født 1742, Flensborg ?167.
Død 16 okt. 1803167, begravet 24 okt. 1803167.
     Søn af Neumann.
     Stilling: Kjøpmann i Kristiansund167.
     Blandt byens mest fremtredende menn.167
185.90.
Elisabeth Marie Mølmann
Født 172633.
Død 1761, Stod.33.

Gift 17 aug. 1745, Røros.33 med

Christian Hersleb
Født 1 mar. 171433.
Død 176133.
     Søn af Jacob Christophersen Hersleb og Inger Marie Frost.
     Præst i Stod.33

Børn af Elisabeth Marie Mølmann og Christian Hersleb:

249.185.Abel Margrethe Hersleb, f. 1747, d. 1813, Trondhjem.
186.92.
___________
187.92.
___________
188.92.
___________
189.92.
___________
190.97.
Karen Angell
Født 16 mai 1732, Trondhjem.229.
Død 11 jul. 1788, Øverød.229.

Gift 19 apr. 1752, Trondhjem.229 med

Peter Friderich Suhm
Født 18 okt. 1728229.
Død 7 sep. 1798, Øverød.229, begravet _____, i Frederiks tyske kirkes krypt.229.
     Søn af Ulrik Frederik von Suhm og Hilleborg Catharine Lerche.
     Kongelig historiograf, historiker, virkelig etatsraad, konferensraad og kammerherre. Hans bibliotek paa over 100000 bind testamenteret til Det kgl. Bibliotek (Suhms Samling).229

[Gift 1° 19 apr. 1752 med Karen Angell (16 mai 1732 - 11 jul. 1788); Gift 2° 18 okt. 1788 med Christiane Becker (29 mar. 1764 - 7 feb. 1799)].
191.108.
Sophie Frich Hammond
Født 1726184.
Død 1762184.

Gift 1743184 med

Augustinus Steensen Meldahl
Født 1712184.
Død 4 nov. 1782184.
     Søn af Steen Melchiorsen Meldal og Ursula (Aarsilla) Olsdatter Tønder.
     Kaptein.184
     Ble kaptein. Bodde på Halse. 4 barn.183

[Gift 1° 1743 med Sophie Frich Hammond (1726 - 1762); Gift 2° med Ane Dorothea Thune].

Børn af Sophie Frich Hammond og Augustinus Steensen Meldahl:

250.191.Else Sophie Meldahl, f. 1746, d. 1821
192.109.
Sophie Horneman
Født 26 mai 173233.
Død 21 jul. 180833.
     Fra Reinskloster.209

Gift 27 mai 175533,209 med

Henrik Horneman
Født 3 apr. 172033,209.
Død 22 okt. 177933,209.
     Søn af Hans Henriksen Hornemann og Mette Christine Bonsach.
     Etatsråd og Justitsråd.33,209

Børn af Sophie Horneman og Henrik Horneman er vist under Henrik Horneman (nr. 166).

193.111.
Christian Richter
Døbt 23 mar. 1717187.
194.112.
Lydia Mantzin
Født 15 dec. 17271.
Død 26 jun. 17811.

Gift 1° _____med

Heinrich Meincke
Født 6 jan. 1697, Flensborg.1.
Død dec. 17551.
     Søn af Heinrich Meincke og Anna von Lutten.
     Købmand i Trondhjem (Christiansund).221
     Fik borgerskap som kjøbmand i Trondhjem 26. jan. 1725.139
     I NST 3, s. 14, står der at Henrich Meincke ilighed med brødrene Jørgen og Bernhard var fætter til den senere kammerraad Hilmar Meincke (1710-1771) - og altså ikke bror som Knud Gether skriver.

Gift 2° _____med

Must
     Stilling: Kancelliraad.
195.121.
Henrich Sommerschiel von Pristroph
Født 1721, Lund sogn1.
Død sep. 17941.
     Kaptein. Ugift.1
196.121.
Steen Michael Pristroph
Født 1723, Lund sogn1.
Død 17911.
     Kaptein, avskjed 11. febr. 1785.1
197.121.
Daniel Michael Jacob Friedrich Pristroph
Døbt 12 feb. 1726, Lund sogn1.
Død 1 jul. 17611.
     Pr.ltn.
198.121.
Elisabeth Maria Pristroph
Døbt 7 jul. 17291.
     Levet ennu 1801 på Tronvigen i Lunds sogn i Stavanger amt. Ugift. 1784 gj.sidig testam. med broren Henrich.1
199.122.
___________
200.122.
___________
201.125.
Henrich Sommerschield
Født omkring 1739230.
     ! GÆT - sønn av Wincentz Sommerschield !
     Henrich Sommerschield er år 1801 «major ved skiløber corpset» bosatt på gården «Moxnæs Syd» i Størdalen. Han er gift med Karen Støren og sammen har de i 1801 barnene Johan, Vincentz og Lorentz samt Henrichs brodersønn Johan Christopher Sommerschield og Henrichs søster Anna Henricha Sommerschield. Afskediget under officer Johannes Ving, 61 år, er lærer for børnene.231

Gift _____med

Karen Margrethe Støren
Født omkring 1755232.
     Datter af Johan Støren og Maren Sabine Wessel.

Børn af Henrich Sommerschield og Karen Margrethe Støren:

251.201.Johan Støren Sommerschield, f. 1789
252.201.Vincentz Henrich Sommerschield, f. 1790
253.201.Lorentz Christopher Sommerschield, f. 1795
202.125.
Hans Jacob Arnold Sommerschield
Født 9 okt. 1748, Stod233,1, døbt 16 okt. 1748, Stod ?1.
Død 4 feb. 1802, på sjefsgården «Lilleschiør» i Eidsberg1, begravet 18 feb. 1802, Eidsberg1.
     Kaptein. [6 døtre og 1 sønn.]
     Hans Jacob Sommerschield er år 1801 bosat på gårdem «Schiør Lille» i Eidsberg og gift med Else Dorthea Heyerdahl.

Gift 14 jul. 1784, Rakkestad hovedkirke1 med

Else Dorthea Heyerdahl
Døbt 19 feb. 1775, Aremark1.
Død 28 mar. 1867, Skjørtorp i Rakkestad1.
     Datter af Halvor Heyerdahl og Marthe Dorthea Bassøe.

Børn af Hans Jacob Arnold Sommerschield og Else Dorthea Heyerdahl:

254.202.Else Maria Sommerschield, f. 1795
255.202.Martha Dorthea Sommerschield, f. 1796
256.202.Sara Christiana Sommerschield, f. 1798
257.202.Henricha Margaretha Sommerschield, f. 1800
258.202.Hans Jacob Arnold Sommerschield, f. 1802, Rakkestad, d. 1863, Christiania
203.125.
Anna Henricha Sommerschield
Født omkring 1751234.
     Anna Henricha Sommerschield er år 1801 ugift og «lever av pension» hos broderen Henrich Sommerschield på gården «Moxnæs Syd» i Størdalen.

Generation 6.

204.126.
Bolette Birgitte Kiemler
Født omkring 1720.
Død 27 jul. 1791.

Gift _____med

Wilhelm Adolph Worsøe
Født omkring 1718.
Død 1 apr. 1781.

Børn af Bolette Birgitte Kiemler og Wilhelm Adolph Worsøe:

259.204.Peter Flor Worsøe, f. 1745, d. 1800
205.127.
Birgitte Helena Hansdatter Leth
Døbt 17 sep. 1707, Trondhjems Domkirke.235.
Død 9 mai 1765235.

Gift 1734235 med

Peter Raphael Lund
Død 4 dec. 1740235.
     Søn af Peder (Raphaelssøn) Lund og Eleonora Sophie Dreyer.
     Han var umyndig ved Faderens Død i 1721.235
     Han blev 1727, 7. April Pr.løjtnant i 1. Trondhjemske Regiment, ved Kapt. J. Coldevins (Frostenske) Kompagni og 1733, 25. Juli Kapt.løjtnant (ved Værdalske Kompagni). Udslettet i Kalenderen for 1741. (En «Major Lund» ved Oberst Heinens Regiment - ~: 1. Trondhjemske - blev, efter Ansøgning, 1740, 29. Juli i Naade dimitteret. Det er denne Peter Raphael Lund).235

Børn af Birgitte Helena Hansdatter Leth og Peter Raphael Lund:

260.205.Peter Abraham (Peterssøn) Lund, d. 1790, København.
261.205.Ernestine Eleonore Susanne Lund, f. 1736, d. 1779, Trondheim.
206.127.
Anne Hornemann Hansdatter Leth
Født omkring 1711236,196.
207.127.
Hans Hansen Leth
Født omkring 1713237,196,180.
208.127.
Johanna Hansdatter Leth
Født omkring 1719238,196,180.
209.127.
Wenche Henrichsdatter von der Lippe
Født omkring 1722239,180,239.
Død 1800240.

Gift _____med

Johan Garmann
Født 1717240.
Død 1768240.
     Søn af Christopher Johansen Garmann.
     ! GÆT - sønn av proprietær Christopher Garmann !
     Sorenskrivare i Sönd- og Nordhordaland.240

Børn af Wenche Henrichsdatter von der Lippe og Johan Garmann:

262.209.Christopher Garmann, f. 1747, Haus., d. 1800, Alstahaug.
263.209.Karen Maria Garmann, f. 1756, Utstein Kloster., d. 1808
210.135.
Anne Regitze Coldevin
Født nov. 1720.
Død 8 jun. 1768.

Gift 31 mai 1752 med

Herman Hansen Bay
Født 21 jan. 1718, Eidskog, Hedemark..
Død 20 dec. 1788, Lyng, Verdal, Nord-Trøndelag..
     Stilling: Major.

[Gift 1° 31 mai 1752 med Anne Regitze Coldevin (nov. 1720 - 8 jun. 1768); Gift 2° 26 jun. 1772 med Bolette Tønder].

Børn af Anne Regitze Coldevin og Herman Hansen Bay:

264.210.Ellen Sophia Coldevin Bay, f. 1753, d. 1814
211.135.
Georg Isach Jørgen Coldevin
Født 4 mar. 1722, gården Hogstad.201.
Død 9 feb. 1783201.
     Officer. Oberstløitnant 13. mai 1778. Hadde hele officerstiden det Frostenske kompani.201
     6 børn.

Gift 1 mai 1754, Trondheim201 med

Martha Marie Justs Wiide
Født 4 sep. 1733201.
Død 22 apr. 1779201.
     Datter af Just Wiide og Abel Margrethe Jonasdatter Angell.

Børn af Georg Isach Jørgen Coldevin og Martha Marie Justs Wiide:

265.211.Georg Fredrik Coldevin, f. 1760, d. 1830
266.211.Henrik Angell Coldevin, f. 1763, d. 1832
212.135.
Christian Fredrik Coldevin
Født 1727241.
Død 22 mai 1802, Trondheim241.
     Officer. Major og sjef for Stjørdalske kompani. Christian Fredrik Coldevin fikk avskjed 25. jan. 1788.241

Gift 25 feb. 1767241 med

Cathrine Finne
Født 12 dec. 1745241.
     Datter af Rasmus Finne og Margrethe Brun.
213.135.
Karen Margrethe Coldevin
Født 6 dec. 1729.
Død 9 feb. 1815.

Gift 11 jul. 1753 med

Eiler Schøller Rosenvinge
Født 12 jun. 1703, Skotnes, Buksnes..
Død 2 apr. 1776.
     Søn af Jacob Hermansøn Rosenvinge og Karen Eilersdatter Schøller.
     Sogneprest til Frosta.

[Gift 1° 1733 med Elen Junghans (1715 - 19 jan. 1753); Gift 2° 11 jul. 1753 med Karen Margrethe Coldevin (6 dec. 1729 - 9 feb. 1815)].
214.135.
Ebbe Carsten Henrik Coldevin
Født 15 mai 1736241.
     Officer. Oberst 29. juni 1803 og sjef for Skognske kompani. Avskjed 15. jan. 1808.241
     13 børn.

Gift _____med

Maren Cathrine Testmann
Født dec. 1755, Skogn241.
Død 7 okt. 1821, Rustgård i Skogn241.
     Datter af Johan Christopher Testmann og Jocumine Ulffers.
215.137.
___________
216.137.
___________
217.137.
Ebbe Carsten Tønder
Født 28 sep. 172633.
Død 4 mar. 178533.
     Var den første, der samlede Materialer til de af Provst Erlandsen udgivne biografiske Efterretninger om den nordenfjeldske Geistlighed.33
     Presbyterologiske forfatter. Sogneprest til Stranden. Fra ham nedstammer en dansk embedsslegt.186
     9 Børn.33

Gift 28 jan. 176133 med

Susanne Borchmann Angell
Født 5 feb. 173933.
Død 10 jul. 182333.
     Datter af Jens Angell og Pauline Susanne Klæboe.

Børn af Ebbe Carsten Tønder og Susanne Borchmann Angell:

267.217.Nicolaus (Niels) Tønder, f. 1761, d. 1832, Kjøbenhavn.
218.137.
Jeremias Tønder
Født 26 mai 172833.
Død 23 apr. 182033.
     Sognepræst til Næsset. Jubellærer. 7 Børn.33

Gift 175633 med

Maren Friis Lemvig
Født 173033.
Død 180333.
219.137.
Henrik Horneman Tønder
Født 27 dec. 172933.
Død 8 mar. 179933.
     Major ved Falsterske Regim. Gift, men havde ingen Børn.33
220.137.
___________
221.137.
___________
222.137.
___________
223.142.
Karen Margrethe Luytkis
Født 27 dec. 1724228.
Død 30 mai 1798228.

Gift 12 feb. 1744228 med

Eiler Bracher
Født 31 mar. 1711228.
Død 9 sep. 1749228, begravet 2 okt. 1749, Kristiansund N.228.
     Stilling: Skipper fra Kristiansund N.228.
224.142.
Johan Anton Luytkis
Født 15 dec. 1732228, døbt 20 dec. 1732, Vor Frue kirke i Trondhjem228.
Død 16 mar. 1800, Kristiansund N.228.
     Stilling: Kjøbmann i Kristiansund N.
     Kjøbmann i Kristiansund N., hvor han døde 16. mars 1800. Svigersønnen, kancelliråd H. Brodtkorb bekjentgjør dødsfallet i Trondhjemske Tidender no. 13, 1800. Samtidig gjengis høistemte minneord på latin (Suprema Jubente Lege etc.), signert Conradus Molitz, som visstnok har vært lærer ved den høiere private skole i Kristiansund N. på dette tidspunkt.

Gift 30 aug. 1765167 med

Maren Angell Mecklenborg
Døbt 9 nov. 1732167.
Død 6 sep. 1786167.
     Datter af Henrik Henrikssøn Mecklenborg og Alethe Margrethe Friis.

Børn af Johan Anton Luytkis og Maren Angell Mecklenborg er vist under Maren Angell Mecklenborg (nr. 181).

225.151.
___________
226.151.
___________
227.151.
___________
228.151.
___________
229.162.
Martha Marie Justs Wiide
Født 4 sep. 1733201.
Død 22 apr. 1779201.

Gift 1 mai 1754, Trondheim201 med

Georg Isach Jørgen Coldevin
Født 4 mar. 1722, gården Hogstad.201.
Død 9 feb. 1783201.
     Søn af Jørgen Isachsen Coldevin og Ellen Carstensen Horneman.
     Officer. Oberstløitnant 13. mai 1778. Hadde hele officerstiden det Frostenske kompani.201
     6 børn.

Børn af Martha Marie Justs Wiide og Georg Isach Jørgen Coldevin er vist under Georg Isach Jørgen Coldevin (nr. 211).

230.166.
Hans Horneman
Født 175633.
Død 17 mai 180933.
     Student. Cancelli-Sekretær. (Havde 2 uægte Sønner).33
231.166.
Medea Christine Horneman
Født 175933.
Død 179633.
     Sindssvag.33
232.166.
Henrik Olaus Horneman
Født 176133.
Død 1841, Christiania (Oslo)33.
     Cand. jur. Sindssvag. Ugift.33
233.168.
Petternille Sophie Rosenvinge
Født _____, Selbu, S-Trøndelag..
234.173.
Stinchen (Stine) Anna Catharina Mølmann
Født 14 aug. 1757242.
Død 1820218.

Gift 14 aug. 1778242 med

Carl Jacob Waldemar von Schmettow
Født 25 dec. 1744242.
Død 21 apr. 1821, gården Rotvoll.242.
     Riksgreve. Generallöjtnant. [Se NBL 12, s. 452].218

Børn af Stinchen (Stine) Anna Catharina Mølmann og Carl Jacob Waldemar von Schmettow:

268.234.Caroline Maria Georgine von Schmettow, f. 1785, d. 1862
269.234.Amalie Ulrica Fredrikke von Schmettow, f. 1791, d. 1856
235.175.
Catharina Meincke
Født 24 jul. 1744221.
Død 1815221.
     Fortsatte efter mandens død 1772 handelshusets virksomhet. Da de ikke hadde sønner, optok hofagentinde Lysholm derfor som associéer sin svigersøn, kommerceraad Johann Braack fra Flensburg, og sin mangeaarige fuldmægtig, etatsraad Hans Knudtzon. Efter at Braack i 1797 var flyttet tilbake til sin fødeby Flensburg, blev husets virksomhet i sin helhet overtat av Knudtzon.243

Gift 15 mar. 1763, Trondhjem.221 med

Broder Brodersen Lysholm
Født 4 nov. 1734221.
Død 22 mai 1772221.
     Søn af Nicolay Hansen Lysholm og Maria Brodersen.
     Kgl. agent, købmand og storskibsreder i Trondhjem.221
     Fik 24. aug. 1761 borgerskap som kjøbmand i Trondhjem og utøvet betydelig forretningsvirksomhet her.244
236.175.
Henrich Meincke
Født 26 jun. 1746221.
     Købmand i Trondhjem, medejer af firmaet Meincke & Lysholm smst.221
     Flere børn.

Gift okt. 1772221 med

Louise Wiide
Født mai 1746221.

Børn af Henrich Meincke og Louise Wiide:

270.236.Abel Cathrine Meincke, d. 1823
271.236.Just Wiide Meincke
237.176.
Nils Krog Bredal
Født 12 sep. 1733, Trondhjem222,143.
Død 26 jan. 1778, København222.
     Ble student 1747. I 1757 viceborgermester og 1761 virkelig borgermester i Trondhjem. Sekretær i Det norske Videnskabers Selskab 1766-1772. I 1771 ble han utnevnt til direktör for Det kgl. Teater i Köbenhavn hvor hans virksomhet ga anledning til megen strid. Han skrev forskjellige skuespill og annet, deriblant en del anonymt. Han var musikalsk interessert. I 1768 kalles han consul, som er den latinske oversettelse av det norske borgermester. Han studerte en tid teologi, men gikk over til jussen og ble eksaminert 8. desember 1755 med karakteren bekvem, som var den beste karakter. Han döde ugift 26. januar 1778 i København.222
238.176.
Peder Krog Bredal
Født 1735222.
Død 26 mar. 1770, Vordingborg222.
     Han ble student 1752. I 1759 tok han juridisk eksamen med karakteren bekvem. Han ble löytnant ved det sjællandske dragonregiment og druknet på isen ved Vordingborg 26. mars 1770. [Ostermann: Examinati juris, s. 14.]222
239.176.
Margrethe Bredal
Født 3 dec. 1736222.

Gift 8 mar. 1756, Som beslektet i forbudne ledd måtte det sökes om tillatelse til ekteskap.222 med

Peder Bredal Møinichen
Født 1714222.
Død 11 apr. 1786222.
     Byfoged i Trondhjem.

[Gift 1° med Inger Abigael Sylow; Gift 2° 8 mar. 1756 med Margrethe Bredal (f. 3 dec. 1736)].

Børn af Margrethe Bredal og Peder Bredal Møinichen:

272.239.Thomas Henrich Møinichen
273.239.Peder Nicolai Møinichen
274.239.Christian Wilhelm Møinichen
275.239.Anna Dorthe Møinichen
276.239.Inger Johanna Møinichen
277.239.Alida Margretha Møinichen
240.176.
Thomas Bredal
Født 1738222.
     Ble student 1754. Döde ung.222
241.177.
Albrigt Frost
     Boer i Tronhiem og er givt.143
242.177.
Margrethe Frost

Gift _____143med

Tostrup
     Klokker i Meldal.143
243.181.
___________
Født 1765-1768.
     Den eldste [datter] døde ganske liten.228
244.181.
Alette Margrethe Luytkis
Født 6 jan. 1768, Kristiansund N.228.
Død 25 okt. 1838, Kristiansund N.228.

Gift 22 sep. 1785, Kristiansund N.245 med

Hans Rasmus Petter Brodtkorb
Født 1 apr. 1756, Kristiansund N.245.
Død 21 nov. 1844, Kristiansund N.245.
     Søn af Eiler Christian Brodtkorb.
     Stilling: Kancelliråd. Overveier og måler..
     Overveier og måler, en stilling han overtok efter faren, premierløitnant Eiler Christian Brodtkorb (død 17. jan. 1806); fra kancelliråd H.R.P.Brodtkorb og Alette Margrethe Luytkis nedstammer den eldste nulevende mannslinje i slekten Brodtkorb (jfr. Antoinette Gram: Familien Brodtkorb, Hamar 1904).245
245.182.
___________
246.182.
___________
247.182.
___________
248.182.
Henrik Mechlenborg Kaasbøll
Født 1763246.
Død 1830246.
     Købmand og havnefoged i Kristiansund.247

Gift 1793247 med

Elsebe Cathrine Thiel
Født 1775246.
Død 1848246.
     Datter af Johann Thiel og Cathrine Dorothea Neumann.
     Fra Haderslev.246
249.185.
Abel Margrethe Hersleb
Født 15 dec. 174733.
Død 6 aug. 1813, Trondhjem.33.

Gift 20 nov. 176533 med

Henrik Horneman
Født 26 mar. 173833.
Død 15 aug. 180733.
     Justitsraad.33
250.191.
Else Sophie Meldahl
Født 18 mai 1746184.
Død 9 aug. 1821184.

Gift _____med

Ole Gaarder
Født 8 mar. 1732184.
Død 1799248,249,184.
     Stilling: Oberst184.

Børn af Else Sophie Meldahl og Ole Gaarder:

278.250.Ursula Maria "Silla" Gaarder, f. 1772, Trondheim, d. 1811
279.250.Poul Frederik Gaarder, f. 1778, MR., d. 1857
280.250.Augustinus Meldahl Gaarder, f. 1784, d. 1848
251.201.
Johan Støren Sommerschield
Født omkring 1789250.
252.201.
Vincentz Henrich Sommerschield
Født omkring 1790251.
253.201.
Lorentz Christopher Sommerschield
Født omkring 1795252.
254.202.
Else Maria Sommerschield
Født omkring 1795252.
255.202.
Martha Dorthea Sommerschield
Født omkring 1796253.
256.202.
Sara Christiana Sommerschield
Født omkring 1798254.
257.202.
Henricha Margaretha Sommerschield
Født omkring 1800255.
258.202.
Hans Jacob Arnold Sommerschield
Født 2 apr. 1802, Rakkestad256,1, døbt 26 apr. 18021.
Død 4 jan. 1863, Christiania1.
     Antatt ved «Det kngl. Norske Landcadetcorps» 25. febr. 1814, utgått derfra 10. febr. 1820. Repetent ved Landkadettkorpset 31. jan. 1820. Sec.ltn. ved Trondhjemske brigade 1. januar 1820, repetent ved skolen 1. januar 1820 - 1. januar 1821, 30. sept. 1823 ansatt i Artilleribrigaden, pr.ltn. 27. desemb. 1826, brigadeadjutant 27. mai 1837, stabskpt. 15. mars 1841. Batterisjef 16. juli 1845, avskjed 29. oktober 1847. Bodde som ltn. i Fr.hald og flyttet som kaptein til den bøxlede sjefsgård Helgum på Gran på Hadeland. I 1846 forfl. til Kristiania, senere til Kristiansand - ca. 1 år - og derefter atter til Christiania. Døde i Christiania på Rikshospitalet kl. 7½ morgen den 4. jan. 1863, efter vel 1 mnds. opphold på sykehuset. - Dødsårsaken var en utvendig, ondartet tumor på halsen og ikke skyteulykke som det har vært fremholdt. Han hadde 7 sønner [Se Sommerschield boken.]1

Gift _____med

Marsine Henriette Smith
Født 20 dec. 1803, Slagelse1.
Død 2 mai 1891, Lovisenberg søsterhjem i Christiania1.
     Datter af Johannes Didrik (Smith?) og Mette Kathrine Weischer.

Børn af Hans Jacob Arnold Sommerschield og Marsine Henriette Smith:

281.258.Edward Johan Sommerschield, f. 1836, Fredrikshald, d. 1915, Trondhjem

Generation 7.

259.204.
Peter Flor Worsøe
Født 1745.
Død 22 jul. 1800.

Gift _____med

Dorothea Kirstine (Christine) Bisgaard
Født omkring 1741, Larvik..
Død efter 1801.
     Datter af Claus Hartvig Bisgaard og Marie Wærn.

Børn af Peter Flor Worsøe og Dorothea Kirstine (Christine) Bisgaard:

282.259.Wilhelm Adolph Worsøe, f. 1776, Norge., d. 1830, Danmark.
260.205.
Peter Abraham (Peterssøn) Lund
Døbt 1735, Værdalen., 1ste Søndag i Advent.235.
Død 26 feb. 1790, København.235.
     Han skal først have været Løjtnant ved Grenadergarden (?) og senere Kaptejn ved «Norske Livregiment» i Danmark.235

Gift 1° 6 nov. 1765, København.257 med

Petronelle («Pernille») Coucheron
Født 4 feb. 1729, gården Hvattum i Gran (Hadeland).257, døbt 10 feb. 1729257.
Død 16 okt. 1779, Danmark.257.
     Datter af Anthon(y) Jacob (de) Coucheron og Henriette Antonette Lillienskiold.

Gift 2° 28 nov. 1783, Zebaoths ~: Garnisons kirke i København.257 med

Christiane Augustine Kalckreuth
Døbt 22 nov. 1754, Zebaoths ~: Garnisons kirke i København.257.
Død 29 aug. 1800257.
     Datter af Georg Stein Kalckreuth og Abel Cathrine Liebert.

[Gift 1° 28 nov. 1783 med Peter Abraham (Peterssøn) Lund (d. 26 feb. 1790); Gift 2° jul. 1791 med Otto Carl Baltazar von der Osten (27 jun. 1734 - 5 okt. 1792)].
261.205.
Ernestine Eleonore Susanne Lund
Født 13 feb. 1736257.
Død 24 feb. 1779, Trondheim., 44 Aar gl.257.

Gift 29 jan. 1755, Domkirken i Trondheim.257 med

Peter Koefoed
Født 13 mar. 1721257.
Død jun. 1778, Trondheim.257.
     Han kan muligens have været Søn af den paa Julius Bidstrups Stamtavle over Koefoed A., Side 71 opførte Kaptejn Hans Holgerssøn Koefoed i Nordmøre, gift med Anne Christine Kyhn.257
     Peter Koefoed blev 1739, 4. Septbr. Fænrik réformé i Oberst Emahusens (3. Trondhj.) Regiment; virkelig Fænrik 1741, 23. Juni; Løjtnant ved Børsenske Compagni 1745, 29. Marts; Kapt.løjtnant der 1747, 13. Aug.; karakteriseret Kaptejn 1751, 24. Febr.; Chef for Bynæsiske Compagni 1751, 21. April; «Major af Infanteriet» 1761, 16. Septbr. Han er formodentlig udtraadt af Militærtjenesten med Oberstløjtnants Karakter.258
     Peter Koefoed, beboede (og ejede?) Gaarden Skjeringstad i Melhus, hvor han i 1777, 20. Marts holdt Auktion over Besætning, Gaardsredskaper &c.257
262.209.
Christopher Garmann
Født 20 nov. 1747, Haus.240.
Død 28 okt. 1800, Alstahaug.240.
     Sogneprest i Alta, till Ytterøy och till Alstahaug, prost i Helgeland.240

Gift _____med

Maren Elisabeth Schanche
Født 14 nov. 1753, Trondheim.240, døbt 20 nov. 1753, Domkirken i Trondheim.240.
Død 24 mai 1817240.
     Datter af Jens (Joensen) Schancke og Margrethe Agnete Henriksen (Schiødt).

Børn af Christopher Garmann og Maren Elisabeth Schanche:

283.262.Herman Christopher Garmann, f. 1786, d. 1853
263.209.
Karen Maria Garmann
Født 13 aug. 1756, Utstein Kloster.240.
Død 1 nov. 1808240.
     Hon bodde som änka på Marienlyst i Karmøy.240

Gift 1° 26 aug. 1773, i hemmet i Bergen (Sandvigen) av biskop Kristen Friis.240 med

Carsten Henrik Schanche
Født 9 feb. 1744, Trondheim.240.
Død 7 mar. 1789, Avaldsnes.240.
     Søn af Jens (Joensen) Schancke og Margrethe Agnete Henriksen (Schiødt).
     Student 1762, cand. philol. 1763, cand. theol. 1767 i Köpenhamn, interims kateket i Christiania 1768, dansk juridisk examen 1771, sogneprest till Hosanger i Bergens stift 4. jan. 1773 (kallsbrev 4. feb.), bytte till Avaldsnes på Karmøy 6. mar. 1776 (kallsbrev 31. juli). Under sin vistelse 1767 i Köpenhamn bevittnade han kröningsakten och balen på slottet. Han lär ha varit den förste som satte potatis i Avaldsnes: »Familien kunde i de förste aar kun spise dem hver juleaften, da de övrige maatte utdeles til sæd bland bønderne«. Död «efter 4 ugers hård brystsygdom».240

Gift 2° 24 mai 1805240 med

Adam Jalles
Født 1761240.
Død 1827240.
     Prost i Torvestad på Karmøy.240
264.210.
Ellen Sophia Coldevin Bay
Født 21 jul. 1753.
Død 1 aug. 1814.

Gift 4 feb. 1776, Verdal. med

Carl Henrich Schultz
Født 18 aug. 1730.
Død 16 feb. 1807.
     Stilling: Oberst.

[Gift 1° 24 jan. 1764 med Sophie Catharina Meyer; Gift 2° 4 feb. 1776 med Ellen Sophia Coldevin Bay (21 jul. 1753 - 1 aug. 1814)].
265.211.
Georg Fredrik Coldevin
Født 1760.
Død 1830.

Gift _____med

Ellen Rosenvinge
266.211.
Henrik Angell Coldevin
Født 1763.
Død 1832.

Gift _____med

A. M. Rosenvinge
267.217.
Nicolaus (Niels) Tønder
Født 17 dec. 176133.
Død 5 jan. 1832, Kjøbenhavn.33.
     Stabskirurg for den danske Landetat; R. af D., DM.33

Gift 179533 med

Anna Adolphine von Saldern
Født 14 sep. 177133.
Død 28 apr. 184833.
     Datter af Arnold von Saldern.

Børn af Nicolaus (Niels) Tønder og Anna Adolphine von Saldern:

284.267.Arnold Nicolai Caspar Tønder, f. 1796, Nestved., d. 1869, Frederiksberg i København.
285.267._____
268.234.
Caroline Maria Georgine von Schmettow
Født 1785218.
Død 1862218.
     Riksgrevinna.218

Gift 1815218 med

Hans Collin
Født 1784218.
Død 1861218.
     Hovråd 1816.218
269.234.
Amalie Ulrica Fredrikke von Schmettow
Født 1791218.
Død 1856218.
     Riksgrevinna.218

Gift 1810218 med

Fredrik Christopher Trampe
Født 1779218.
Død 1832218.
     Greve. Stiftsamtman i Trondheim, Kommendör av Sv Nordstjärneorden (1825). [Se NBL 17, s. 52; Danmarks Adels Aarbog 1961.]218
270.236.
Abel Cathrine Meincke
Døbt 25 okt. 1773, Trondhjem domkirke.221.
Død 25 jun. 1823221.
271.236.
Just Wiide Meincke
     Grosserer.220

Gift _____med

Glenorchy Sinclair

Børn af Just Wiide Meincke og Glenorchy Sinclair:

286.271.Henrich Meincke, f. 1810, d. 1885
287.271.Louise Cathrine Meincke, f. 1812, Trondhjem., d. 1900, Louisenlyst i Strinda.
272.239.
Thomas Henrich Møinichen
273.239.
Peder Nicolai Møinichen
274.239.
Christian Wilhelm Møinichen
275.239.
Anna Dorthe Møinichen
276.239.
Inger Johanna Møinichen
277.239.
Alida Margretha Møinichen
278.250.
Ursula Maria "Silla" Gaarder
Født 23 nov. 1772, Trondheim184.
Død 25 feb. 1811184.
     Døde i barselseng.184

Gift 1799184 med

Sigward Irgens Friis Rynning
Født 14 mar. 1762184,258.
Død 28 aug. 1832184,258.
     Sogneprest til Vinger. Etterslekt [Se O.M. Kinnapel.]184

[Gift 1° 1799 med Ursula Maria "Silla" Gaarder (23 nov. 1772 - 25 feb. 1811); Gift 2° 16 sep. 1812 med Karen Budde (22 feb. 1766 - 29 mai 1832)].
279.250.
Poul Frederik Gaarder
Født 1778, gården Åkvik i Halsa, MR..
Død efter 1857.
     Sogneprest i Alstahaug og prost i Helgeland.

Gift 1805 med

Christine Helene M. Heltzen
Født 1780.
Død 20 mai 1853.
280.250.
Augustinus Meldahl Gaarder
Født 1784.
Død 1848.
     Sogneprest i Ørland, prost i Fosen.

Gift 1812 med

Marcelia Hegge Parelius
Født 1791.
Død 1827.
     Datter af Nils Rosing Parelius.
281.258.
Edward Johan Sommerschield
Født 5 mar. 1836, Fredrikshald1.
Død 30 dec. 1915, Trondhjem1.
     Fra 1891 Østeriksk/Ungarsk konsularagent i Trondhjem og kjøpmann sammesteds. Gikk på Dahlgrens skole i Christiania. Forretningsmann i Hamburg 1859, fra 1869 i Trondhjem, velrenommert tobakk- og sigarforretning - Sommerschield & Co. Var i Hamburg løytnant ved Hamburger Bürger Wehr. Ridder av Frantz Josephs orden, samme ordens Verdienst Kreutz og Frantz Josephs 50 års jub.-medalje. Han var en statelig mann av militært utseende, rettlinjet i all sin ferd og avholdt av alle. Hjelpsom og snild mot alle som henvendte seg til ham, og det var ikke få.1

Gift 12 sep. 18671 med

Mina Testman Lundgreen
Født 9 apr. 1844, Trondhjem1.
Død 7 jan. 1914, Trondhjem1.
     Datter af Helmer Lundgreen og Anna Christine Roshauw.

Børn af Edward Johan Sommerschield og Mina Testman Lundgreen:

288.281._____

Generation 8.

282.259.
Wilhelm Adolph Worsøe
Født 12 mar. 1776, Gjerpen, Norge..
Død 19 sep. 1830, Bregninge, Danmark..
     Sognepræst.

Gift 2 apr. 1802 med

Leopoldine Charlotte Winther
Født 1780, Gedsted..
Død 17 mai 1856, Kalundborg..
     Datter af Lambert Franch Winther og Signe Marie Munch.

Børn af Wilhelm Adolph Worsøe og Leopoldine Charlotte Winther:

289.282.Clara Petrea Severine Worsøe, f. 1826, Låstrup., d. 1867, Kalundborg.
283.262.
Herman Christopher Garmann
Født 1786218.
Død 1853218.
     Grosshandlare, rysk och fransk vice konsul i Trondheim.218

Gift _____med

Nikoline Höe
Født 1791218.
Død 1837218.

Børn af Herman Christopher Garmann og Nikoline Höe:

290.283.Marie Garmann
284.267.
Arnold Nicolai Caspar Tønder
Født 20 jun. 1796, Nestved.33.
Død 20 nov. 1869, Frederiksberg i København.33.
     Etatsraad, Overauditør. Ridde af Danebrog. 5 Børn.33

Gift 31 jun. 183333 med

Ingeborg Charlotte Magdalene Adler
Født 9 feb. 1814, København.33.
Død 2 mar. 1887, Frederiksberg i København.33.

Børn af Arnold Nicolai Caspar Tønder og Ingeborg Charlotte Magdalene Adler:

291.284._____
292.284.Niels Johan Tønder, f. 1835, København.
293.284.Ebbe Holger Valdemar Tønder, f. 1836, København.
294.284._____
295.284.Arnold Trevylian Tønder, f. 1844, København.
285.267.
___________
     Død smaa.33
286.271.
Henrich Meincke
Født 1810220.
Død 1885220.
     Slegten efter kammerraad Hilmar Meincke i Norges siste agnatiske descendent.220
     Proprietær, eier av slegtsgaarden Dævle i Strinda.220
287.271.
Louise Cathrine Meincke
Født 19 sep. 1812, Trondhjem.220.
Død 2 nov. 1900, Louisenlyst i Strinda.220.

Gift 23 dec. 1832, Trondhjem.220 med

Johan Thue Finne
Født 26 dec. 1799220.
Død 11 aug. 1865220.
     Konsul, medindehaver av handelshuset Hans Wiingaard Finne & Sønner.
288.281.
___________
     Se Sommerschield boken.

Generation 9.

289.282.
Clara Petrea Severine Worsøe
Født 12 aug. 1826, Låstrup..
Død 24 dec. 1867, Kalundborg..

Gift _____med

Peter Andreas Gyth
Født 17 aug. 1818, Torpegaard ved Kalundborg..
Død 21 mar. 1910, Kalundborg..
     Søn af Jens Nicolai Gyth og Anne Michaelsdatter.
     Kancelliråd.

Børn af Clara Petrea Severine Worsøe og Peter Andreas Gyth:

296.289.Anna Charlotte Gyth, f. 1855, Sjælland., d. 1939, Oslo.
297.289.Wilhelm Adolf Leopold Gyth, f. 1860, Kalundborg., d. 1929, København.
290.283.
Marie Garmann

Gift _____med

Arild Huitfeldt
Født 1813218.
Død 1877218.
     Till Lund och Lundemo i Horrig. Ryttmästare, tysk konsul i Trondheim. [Se Danmarks Adels Aarbog 1905, s. 196; 1985-87, s. 214.]218

Børn af Marie Garmann og Arild Huitfeldt:

298.290.Marie Arilda Virginie Huitfeldt, f. 1849, d. 1936
291.284.
___________
292.284.
Niels Johan Tønder
Født 17 aug. 1835, København..
     Korpslæge. 3 Børn.33

Gift 4 jun. 186933 med

Julie Neergaard
Født 1 jun. 1849, Momtoft.33.
293.284.
Ebbe Holger Valdemar Tønder
Født 17 sep. 1836, København.33.
     Oberst. C. af D., DM., Ridder af den østerrigske Jernkroneorden. Kammerherre. 2 Børn.33

Gift 25 mai 186633 med

Marie Toft
Født 10 apr. 184633.
Død 26 okt. 1902, Rungsted.33.
294.284.
___________
295.284.
Arnold Trevylian Tønder
Født 6 okt. 1844, København.33.
     Kaptein. 10 Børn.33

Gift 25 nov. 187633 med

Juliane Ewertz
Født 9 jan. 1857, Wedelsborg, Fyen.33.

Generation 10.

296.289.
Anna Charlotte Gyth
Født 30 mai 1855, Kalundborg, Sjælland..
Død 23 aug. 1939, Oslo..

Gift 29 jul. 1881, Kalundborg, Sjælland. med

Ingvald Martin Undset
Født 9 nov. 1853, Trondheim..
Død 3 dec. 1893, Oslo..
     Søn af Halvor Undset og Øllegaard Kirstine Dahl.
     Dr. phil. Arkæolog.
     Museumsmand.

Børn af Anna Charlotte Gyth og Ingvald Martin Undset:

299.296.Sigrid Undset, f. 1882, Danmark., d. 1949, Lillehammer ?
300.296.Ragnhild Undset, f. 1884
301.296.Signe Dorothea Undset, f. 1887
297.289.
Wilhelm Adolf Leopold Gyth
Født 23 nov. 1860, Kalundborg..
Død 3 mai 1929, København..
     Handelsmand. Ridder af Dannebrog.
     Tildelt den belgiske Kong Alberts medaille.

Gift _____med

Kirstine Halvora Undset
Født 23 dec. 1864, Trondheim..
     Datter af Halvor Undset og Øllegaard Kirstine Dahl.

Børn af Wilhelm Adolf Leopold Gyth og Kirstine Halvora Undset:

302.297.Halvor Ingvald Gyth, f. 1894
303.297.Victor Gyth, f. 1895
304.297.Else Undset Gyth, f. 1897
305.297.Clara Kirstine Undset Gyth, f. 1900, Hellerup.
306.297.Volmer Leopold Undset Gyth, f. 1902
298.290.
Marie Arilda Virginie Huitfeldt
Født 1849218.
Død 1936218.

Gift _____med

Halvard Bachke
Født 1838218.
Død 1875218.
     Britisk vice konsul, skeppsredare i Trondheim.218

Generation 11.

299.296.
Sigrid Undset
Født 20 mai 1882, Kalundborg, Sjælland, Danmark., døbt 2 jul. 1882, Vor Frue kirke i Kalundborg..
Død 10 jun. 1949, Bjerkebæk, Lillehammer ?.
     Forfatter og nobelpris-modtager (1928).
     Sine to første år tilbragte hun sammen med sin mor hos morfaderen kancelliråd Peter Andreas Gyth i hans hus Gyths Gård, Torvet 12, i Kalundborg. I 1884 flyttede familien tilbage til Oslo, men Sigrid Undset tilbringer fremover de fleste sommerferier i Kalundborg hos moderens familie.
     I 1920'erne skriver hun sine vigtigste værker, de to middelalderromaner, om Kristin Lavransdatter og Olav Audunssøn.
     I 1924 konverterer Sigrid Undset til katolicismen.
     I 1928 modtager Sigrid Undset Nobelprisen i litteratur for sine middelalderromaner.

Gift 1912, norske konsulatet i Antwerpen, Skilt 1924. med

Anders Svarstad
Født 1869.
Død 1943.
     Kunstmaler.

Børn af Sigrid Undset og Anders Svarstad:

307.299.Anders Svarstad, f. 1930, Italien ?, d. 1940
308.299.Maren Charlotte Svarstad
309.299.Hans Benedict Svarstad, f. 1919, Lillehammer.
300.296.
Ragnhild Undset
Født 12 apr. 1884.
301.296.
Signe Dorothea Undset
Født 7 mar. 1887.
302.297.
Halvor Ingvald Gyth
Født 1894.
303.297.
Victor Gyth
Født 1895.
304.297.
Else Undset Gyth
Født 24 jul. 1897.
305.297.
Clara Kirstine Undset Gyth
Født 14 jun. 1900, Hellerup..

Gift 1° _____med

Kaj Møller
Født 25 okt. 1891, København..
Død 2 nov. 1936, Charlottenlund..
     Advokat.

Gift 2° _____med

Hugo Helms Hasselbalch
Født 29 mai 1888, København..
Død 14 nov. 1957, København..
     Direktør.

Børn af Clara Kirstine Undset Gyth og Kaj Møller:

310.305.Nina Magdalene Møller (van Pallandt), f. 1932, Hellerup.
306.297.
Volmer Leopold Undset Gyth
Født 17 jun. 1902.

Generation 12.

307.299.
Anders Svarstad
Født 1930, Rom, Italien ?.
Død apr. 1940.
     Anders falder i kamp mod tyskerne i april 1940.
308.299.
Maren Charlotte Svarstad
     Hun hadde epilepsi og var tilbakestående.
309.299.
Hans Benedict Svarstad
Født 1919, Bjerkebekk, Lillehammer..
310.305.
Nina Magdalene Møller (van Pallandt)
Født 15 jul. 1932, Hellerup..

Gift 1° _____med

Hugo Wessel

Gift 2° 21 sep. 1960, Skilt 1975. med

Frederik Jan Gustav Floris Baron van Pallandt
Født 4 mai 1932, København., 1934 ?.
Død 15 mai 1994, Filippinerne..
     Søn af Floris Carsilius Anne Baron van Pallandt og Else Dagmar Hanina Blücher Komtesse af Altona.
     Guitarist, visesanger.
     Frederik van Pallandt blev sammen med sin mangeårige filippinske veninde myrdet i deres hjem i Filippinerne. Frederik og Susanne Tangat blev skudt ned i deres hus, som ligger 500 meter fra havnen i Puerto Galera på øen Mindoro. Politiet mente ikke, der var tale om rovmord, men antydede der kunne være tale om en hævnakt.

[Gift 1° 21 sep. 1960 med Nina Magdalene Møller (van Pallandt) (f. 15 jul. 1932); Gift 2° 1976 med Maria Jesus de Los Rios y Coello de Portugal (f. 1947)].

Børn af Nina Magdalene Møller (van Pallandt) og Frederik Jan Gustav Floris Baron van Pallandt:

311.310.Floris Nicolas Ali Baron van Pallandt, f. 1961
312.310.Kirsa Eleonore Clara van Pallandt, f. 1963
313.310.Ana Maria van Pallandt, f. 1965

Generation 13.

311.310.
Floris Nicolas Ali Baron van Pallandt
Født 10 jun. 1961.
312.310.
Kirsa Eleonore Clara van Pallandt
Født 9 aug. 1963.
313.310.
Ana Maria van Pallandt
Født 30 okt. 1965.

Gift _____med

Christian Völkers
Født omkring 1955.

Kilder og Noter
1Henrik Sommerschild: Slekten Sommerschild - Sommerschield (Oslo 1951)
2Skifte 6.-7. juli 1664
3Henrik Sommerschild: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58), s. 138
4Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 99
5Skifte 13. apr. 1663
6Henrik Sommerschild: Slekten Sommerschild - Sommerschield (Oslo 1951), s. 104-105
7Skifte 30. mai 1671
8Henrik Sommerschild: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58), s. 318 note 12
9Henrik Sommerschild: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58), s. 121
10Henry Berg: Trondheim før Cicignon (1951), s. 212 (grd. nr. 123)
11Henrik Sommerschild: Slekten Sommerschild - Sommerschield (Oslo 1951), s. 105
12Henry Berg: Trondheim før Cicignon (1951), s. 220 (grd. nr. 132)
13Skifte 23. sept. 1669
14Henry Berg: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58), s. 143
15Henry Berg: Trondheim før Cicignon (1951), s. 212-13 (grd. nr. 125)
16Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536-1660 (Trondheim 1999), s. 41
17Svein Tore Dahl: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58), s. 118
18Henrik Sommerschild: Slekten Sommerschild - Sommerschield (Oslo 1951), s. 102-103
19Skifte 30. juni 1663
20Henrik Sommerschild: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58), s. 136
21Skifte 6.-7. nov. 1649
22Henrik Sommerschild: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58), s. 121-122
23Henrik Sommerschild: Slekten Sommerschild - Sommerschield (Oslo 1951), s. 103
24Gerhard Schøning (1722-1780). Det kgl. Bibliotek i København. Håndskriftssamling.: De Bullers og Balgers Slegte-Register
25Gerhard Schøning (1722-1780). Det kgl. Bibliotek i København. Håndskriftssamling.: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58), s. 307
26Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 98
27Svend Aage Mørkvig: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXX (1985), s. 235
28Skifte 23. mar. 1688
29Se skifte efter hendes mand Thomas Hammond.
30Henrik Sommerschild: Slekten Sommerschild - Sommerschield (Oslo 1951), s. 107
31På brannatten
32Henrik Sommerschild: Slekten Sommerschild - Sommerschield (Oslo 1951), s. 111
33Christian Horneman: Stamtavle over Slægten Horneman (Trondhjem 1908)
34Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. 404
35Formentlig født i Thjem efter 1632
36Henrik Sommerschild: Slekten Sommerschild - Sommerschield (Oslo 1951), s. 104
37Henrik Sommerschild: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIII (19??), s. 231
38Henrik Sommerschild: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931-32), s. 10
39Henrik Sommerschild: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58), s. 141
40Henrik Sommerschild: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58), s. 141-142
41Henrik Sommerschild: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931-32), s. 6, 10
42Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 405
43Albertine Hauglid: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXX (1985)
44Trondhjem
45Albertine Hauglid: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXII (1989-90), s. 229
46Skifte 4. mai 1698
47Albertine Hauglid: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIII (19??), s. 228
48Skifte beg. 20 feb. 1704 og utsatt til 20. juni 1704
49Albertine Hauglid: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1974), s. 40
50Død imellem 20. feb. 1704 og 20. jun. 1704
51Skifte 20. feb. 1704 og 20. juni s. å.
52Albertine Hauglid: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58), s. 146 note 193
53Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 151
54Trondhjems Skifteprotokoll 10 (1725-33).
55Svein Tore Dahl: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58), s. 318
56Skifte 13. okt. 1691
57Svein Tore Dahl: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58), s. 117
58Henrik Sommerschild: Slekten Sommerschild - Sommerschield (Oslo 1951), s. 102
59Skifte 17. juli 1651
60Henrik Sommerschild: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58), s. 123
61: PHT 2 rk. 5 bd. (1890), s. 221
62Skifte 14. sept. og 27. okt. 1669
63Skifte 5.-6. april 1649
64: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58), s. 135
658 år gl. ved morens skifte 30. juni 1663
66: Digitalarkivet: Gravlagde i Bergen 1668-1815.
67«Hendrich Roverts kone».
6822 år gl. ved faren og morens skifte 23. mar. 1688.
69Henrik Sommerschild: Slekten Sommerschild - Sommerschield (Oslo 1951), s. 106
7021 år gl. ved faren og morens skifte 23. mar. 1688.
71Henrik Sommerschild: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIII (19??), s. 220.
72Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 33
73Svein Tore Dahl: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXX (1985), s. 86
7419 år gl. ved faren og morens skifte 23. mar. 1688.
75Henrik Sommerschild: Slekten Sommerschild - Sommerschield (Oslo 1951), s. 109
76Henrik Sommerschild: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIII (19??), s. 223
77Henrik Sommerschild: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931-32), s. 12
78Henrik Sommerschild: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931-32), s. 13
7919 år gl. 28. aug. 1682.
80Henrik Sommerschild: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58), s. 297
81Ole Martin Kinnapel, Kristiansand 1977: Foged Rasmussen og Assesor Brüghmanns Slekt, s. 83
82Trondhjems Skifteprotokoll 11b (1735-36).
8314 år gl. 28. aug. 1682.
8410 år gl. 28. aug. 1682.
85Henrik Sommerschild: Slekten Sommerschild - Sommerschield (Oslo 1951), s. 110
86Oppgis at være 11 år gl. ved morens skifte 21. juni 1672.
878 år gl. 28. aug. 1682.
88O.M.Kinnapel sætter dødsdagen til 5. mai
89Trondhjems Skifteprotokoll 14b (1751-53).
9090½ år og 23 dager. Kan på gr. af overgangen fra juliansk til gregor. kal. 18. feb. 1700 ikke bruges til nogen eksakt angivelse.
91Skifte 18. feb. 1733
92Henrik Sommerschild: Slekten Sommerschild - Sommerschield (Oslo 1951), s. 134
932 år gl. 23. juli 1667.
94Henrik Sommerschild: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58), s. 142
95Henrik Sommerschild: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXX (1985), s. 94
96½ år gl. 23. juli 1667.
97Henrik Sommerschild: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIII (19??), s. 226
98Henrik Sommerschild: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXVII (19??), s. 313
99Iflg. "Stamtavle over Slægten Horneman" (1908) døde hun 7/2 1766.
100Henrik Sommerschild: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIII (1951-52), s. 126
101Henrik Sommerschild: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1974), s. 55
102Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 43
103Erlandsen har ingen eksakt dato kun året 1701.
10414. mai 1653 iflg. "Innflytterslekter til Vega".
105Wiberg, S.V.
106Erlandsen: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIX (1983-84), s. 308, 309
107Erlandsen: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIX (1983-84), s. 308
108paa Barselseng.
109Erlandsen skriver 10. Juli 1688
110Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 44
111Erlandsen skriver 1715.
112"Stamtavle over Slægten Horneman" skriver 8. Jan. 1716.
113Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 116
11430. mai 1691 iflg. "Innflytterslekter til Vega".
11521 år i 1698 (ved farens skifte)
116Albertine Hauglid: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1974)
11719 år ved farens skifte i 1698
118Albertine Hauglid: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXII (1989-90), s. 229, 230
119Albertine Hauglid: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIII (19??)
120Albertine Hauglid: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXII (1989-90), s. 229-230
12117 år gl. ved farens skifte i 1698
122Albertine Hauglid: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXII (1989-90), s. 230
123Trondhjems Skifteprotokoll 18 (1765-71).
12423 år gl. ved foreldrenes skifte 1704.
125Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 368
126Erlandsen: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIV (1953-54)
12722 år gl. ved foreldrenes skifte 1704.
128Erlandsen: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXII (1989-90), s. 157
129Erlandsen: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXX (1985), s. 80
130Erlandsen: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXX (1985), s. 87
13121 år gl. ved foreldrenes skifte 1704.
13220 år gl. ved foreldrenes skifte 1704.
13318 år gl. ved foreldrenes skifte 1704.
13416 år gl. ved foreldrenes skifte 1704.
13515 år gl. ved foreldrenes skifte 1704.
13612 år gl. ved foreldrenes skifte 1704.
13710 år gl. ved foreldrenes skifte 1704.
1388 år gl. ved foreldrenes skifte 1704.
139Erlandsen: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931-32), s. 14
1407 år ved farens skifte 13. okt. 1691.
1415 år ved farens skifte 13. okt. 1691
142Knud Gether: Middelalder-familier i Flensborg og Nordfrisland og deres efterkommere i Danmark, Tyskland og Norge. 2 Bind. (Lyngby 1986/87), s. 505
143Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. I:384 "Genealogia Krogiana"
144Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 7
145Knut Esmarch: Familien Bredal, s. 30
146Knut Esmarch: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58), s. 120-121
147Knut Esmarch: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58), s. 123 note 63
148Knut Esmarch: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58), s. 123 (note 63)
14911 år gl. ved morens skifte 25. aug. 1663
150Død ung
151Skifte 26 mai 1686
152Knut Esmarch: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58), s. 320
153Skifte 25. juli 1688
15410 år gl. ved morens skifte 25. aug. 1663
15516 år gl. ved farens skifte 1669
1568 år gl. ved morens skifte 25. aug. 1663
15714 år gl. ved farens skifte 1669
1586 år gl. ved morens skifte 25. aug. 1663
1594 år gl. ved morens skifte 25. aug. 1663
16010 år gl. ved farens skifte 1669
1614 år gl. ved farens skifte 5. feb. 1695.
162Knut Esmarch: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIII (19??), s. 220
1632½ år gl. ved farens skifte 5. feb. 1695.
16422 år gl. ved farens skifte 12. mai 1719.
16521 år gl. ved farens skifte 12. mai 1719.
16640 år gl.
167Knut Esmarch: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXX (1985), s. 236
16872 år, 7 mndr., 20 dg. gl.
169I "Stamtavle over Slægten Horneman" sættes dødsdagen til 7. juli 1759.
170Knut Esmarch: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931-32)
171Knut Esmarch: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931-32), s. 88
172Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 253
173Bernhoft, s. 137
174Trondhjems Skifteprotokoll 12 (1735-38).
175Svein Tore Dahl: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931-32), s. 9
176Er ikke nevnt i søsteren Abels skifte 18. april 1721.
177Svein Tore Dahl: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIX (1983-84), s. 306
17819 år gl. ved søsteren Abels skifte 18. april 1721.
17911 år gl. ved halvsøsteren Abel Angells skifte 18. april 1721.
180Svein Tore Dahl: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXX (1985), s. 85
18110 år gl. ved halvsøsteren Abel Angells skifte 18. april 1721.
182Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 173
183Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 177
184Ole Martin Kinnapel, Kristiansand 1977: Foged Rasmussen og Assesor Brüghmanns Slekt, s. 86
185Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 404
186Albertine Hauglid: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931-32), s. 11
187Albertine Hauglid: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58), s. 268 ff
188i August ?
189«om Eftermiddagen»
190Henrik Sommerschild: Slekten Sommerschild - Sommerschield (Oslo 1951), s. 155
191efter «Festo Michaeli» d.e. 29. sept., da hun den dag sto fadder i Indre Sogn.
19264 år gl.
193Hvorfor betaltes 40 Rdlr., et forholdsvis høyt beløp.
194Henrik Sommerschild: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXX (1985), s. 84
195I NST 30, s. 84, står der 12. febr. 1725.
196Henrik Sommerschild: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIX (1983-84), s. 310
197Trondhjems Skifteprotokoll 11(a) (1732-35).
1987 Aar gl. ved morens skifte 14/6 & 6/7 1675, 21 Aar gl. ved farens skifte 10/2 1688
199Henrik Sommerschild: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58), s. 150, 307
200Gerhard Schøning (1722-1780). Det kgl. Bibliotek i København. Håndskriftssamling. Excerpter: Gl. kgl. Saml. 2824 qv., læg no. 11: De Johanssoners Slegte-Register
201Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 402
202Albertine Hauglid, s. 402, skriver han døde 10. juni 1764.
203Eksakt dato er trykt i "Stamtavle over Slægten Horneman" (1908).
204Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 263
205Erlandsen: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIII (1951-52), s. 125
206Erlandsen: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIII (1951-52), s. 125-126
207Iflg. en håndskreven notits i det kgl. bibl. udgave af Erlandsen.
208Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 19
209Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 117
210Iflg. Albertine Hauglid "Innflytterslekter til Vega", s. 117 er hun født 5. Febr. 1712.
211Ifølge Wilhelm Lassen hed hun Maren Christine og død 1760.
21220. juni 1736 ifølge Albertine Hauglid, og "Stamtavle over Slægten Horneman" (1908).
213Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 264
214Wilhelm Lassen: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXVII (19??), s. 294
215Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 157
216Skilt 1755.
217Svein Tore Dahl: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1974), s. 61
218Roger de Robelin: Skanke ätten (1995), s. 480
219Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 9
220Svein Tore Dahl: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931-32), s. 15
221Knud Gether: Middelalder-familier i Flensborg og Nordfrisland og deres efterkommere i Danmark, Tyskland og Norge. 2 Bind. (Lyngby 1986/87), s. 504
222Knut Esmarch: Familien Bredal
22316 år gl. ved morens skifte 26. mai 1686.
22413 år gl. ved morens skifte 26. mai 1686.
225Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 119
226Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 119 note 107
22711 år gl. ved morens skifte 26. mai 1686.
228Svein Tore Dahl: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIII (1951-52), s. 130
229Knud Gether: Middelalder-familier i Flensborg og Nordfrisland og deres efterkommere i Danmark, Tyskland og Norge. 2 Bind. (Lyngby 1986/87), s. 453
23062 år gl. ved FT 1801.
231Knud Gether: Digitalarkivet: Folketellingen 1801.
23246 år gl. ved FT 1801.
23351 år gl. ved FT 1801.
23450 år gl. ved FT 1801.
235Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 18
23611 år gl. 19. aug. 1722, 15 år gl. 17. april 1725.
2379 år gl. 19. aug. 1722, 13 år gl. 17. april 1725.
2383 år gl. 19. aug. 1722, 7 år gl. 17. april 1725.
2393 år gl. 17. april 1725.
240Roger de Robelin: Skanke ätten (1995), s. 286
241Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 403
242Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 35
243Johan Hveding: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931-32), s. 20
244Johan Hveding: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931-32), s. 19
245Johan Hveding: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIII (1951-52), s. 131
246Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 100
247Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 50, 100
248O.M.Kinnapel skriver 10. mars 1779.
249Svend Aage Mørkvig: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XX (1965-66)
25012 år gl. ved FT 1801.
25111 år gl. ved FT 1801.
2526 år gl. ved FT 1801.
2535 år gl. ved FT 1801.
2543 år gl. ved FT 1801.
2551 år gl. ved FT 1801.
2562 mdr. efter farens død
257Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 19
258Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 19-20