© 2001 Simon Ellefsen

Sommer

Opdateret 13 Oct 2003.


Generation 1.

1.0.
Morten Eriksen Aasen
Død omkring 1686.
     Skifte 29 okt. 1686, Trondheim.1Avdøde Morten Eriksen Aasøn i Trhj. Enke Kirsten Larsdatter. Barn: Erik g., Lars 25, Elen g. Simen Jensen Lund i Stjørdal, Bendigta g. Rasmus Wisløff, Barbra 23 og avdøde Anne, Cort Sommers sønn Hans Mortensen (?) Sommer, 261 ÷ 75 Rd..

Gift _____2med

Kirsti Larsdatter

Børn af Morten Eriksen Aasen og Kirsti Larsdatter:

2.1.Erik Mortensen
3.1.Lars Mortensen, f. omkr. 1661
4.1.Elen Mortensdatter
5.1.Bendigta Mortensdatter
6.1.Barbra Mortensdatter, f. omkr. 1663
7.1.Anne Mortensdatter, d. før 1686

Generation 2.

2.1.
Erik Mortensen
     Gift ved farens skifte 1686.
3.1.
Lars Mortensen
Født omkring 16613.
4.1.
Elen Mortensdatter

Gift før 1687 med

Simen Jensen (Lund)
     Bosat 1686 i Stjørdal [på Lund gård?].1
5.1.
Bendigta Mortensdatter

Gift før 1687 med

Rasmus Wisløff
     Søn af Thomas.
     ?? Muligvis bror av Niels Thomasen Wisløff, eller ??. Den 13. april 1706 i Horsens afholdes der skifte efter Jacob Lauritzen Riiber, og som arving nevnes bl.a. Nils Thommesen (Wisløff), men en Rasmus nevnes ikke. Dette kan skyldes at Rasmus er død uden at efterlade sig nogen børn.
6.1.
Barbra Mortensdatter
Født omkring 16634.
7.1.
Anne Mortensdatter
Død før 16865.

Gift _____2med

Cort Sommer

Børn af Anne Mortensdatter og Cort Sommer:

8.7.Hans Morten(sen?) Sommer, d. 1734, Trondheim

Generation 3.

8.7.
Hans Morten(sen?) Sommer
Død 17 jun. 1734, Trondheim6, begravet 25 jun. 1734, Domkirken i Trondheim (i en Egkiste)6.
     Kjøpmand i Trondhjem. Kammerråd og kemner.6
     Hospitalsforstander i Trondhjem.7
     Forstander for hospitalet i Trondheim i tiden 1719-1729.2
     Han var sønn av Anne Mortensdatter. Anne var gift med en Cort Sommer og Hans var trolig en sønn av Anne fra et tidligere ekteskap og hadde trolig tatt sin stefars etternavn.2
     3 sønner.6

Gift 15 jun. 17032 med

Margrethe Mortensdatter Rochlitz
Død 18 nov. 17492.
     Datter af Morten Rochlitz og Anna Christensdatter.

Børn af Hans Morten(sen?) Sommer og Margrethe Mortensdatter Rochlitz:

9.8.Morten Hansen Sommer, f. 1704, d. 1765
10.8.Jens Hansen Sommer, d. 1762
11.8.Anna Hansdatter Sommer, d. 1745

Generation 4.

9.8.
Morten Hansen Sommer
Født 21 aug. 1704.
Død 20 aug. 1765, begravet 13 sep. 1765, Alstadhaug kirke.
     Sogneprest i Alstadhaug.

Gift 1730 med

Abel Margrethe Dass
Født 17118.
Død 17919.
     Datter af Anders Pedersen Dass og Rebecha Lorentzdatter Angell.

Børn af Morten Hansen Sommer og Abel Margrethe Dass:

12.9.Hans Mortensen Sommer, f. 1735, d. 1791, (København?)
13.9.Andreas Mortensen Sommer, f. 1736, d. omkr. 1772
14.9.Peter Lorentz Sommer, f. 1737, d. 1770
10.8.
Jens Hansen Sommer
Døbt 4 aug. 1705, Domkirken i Trondheim6.
Død 12 jun. 17626, begravet _____, Domkirken (nedlagt under gulvet) i Trondheim6.
     Kancelliraad og hospitalsforstander.10
     8 barn [med første hustru ?].6

Gift 1° 19 sep. 1730, (Trondheim?)6 med

Maren Maria Lorentzdatter Holst
Født 6 jan. 1712.
Død okt. 1747.
     Datter af Lorentz Marcussen Holst og Anna (Annichen) Clausdatter Holst.

Gift 2° _____med

Lorentze Blom

Børn af Jens Hansen Sommer og Maren Maria Lorentzdatter Holst:

15.10.Margrethe Sommer, f. 1731, Trondheim., d. 1780, Kragerø.
16.10.Hans Morten Sommer, f. 1737

Børn af Jens Hansen Sommer og Lorentze Blom:

17.10.Maria Sommer, f. 1753, d. 1788
11.8.
Anna Hansdatter Sommer
Død 174511.
     ? Sandsynligvis datter af hospitalsforstander Hans Sommer i Trondhjem ?

Gift 1° _____med

Jens Hannibalsen Hammer
Død 173811.
     Byfogd i Trondheim.12
     Skifte 1737-1742, Trondheim.13(Byf: Jens Hammer)..

[Gift 1° med Susanna Olsdatter Tønder (1674 - 1723); Gift 2° med Anna Hansdatter Sommer (d. 1745)].

Gift 2° _____med

Hans Eilert Hagerup
Født 1717.
Død 1781.
     Konrektor. Amtmann over Nordlandene, generalkrigskommissær ved sjøetaten og stiftamtmann i Kristiansand.

Børn af Anna Hansdatter Sommer og Jens Hannibalsen Hammer:

18.11.Benedicte Susanne Hammer
19.11.Margrethe Hammer, f. omkr. 1728, d. 1782, Tranøy

Generation 5.

12.9.
Hans Mortensen Sommer
Født 24 mai 173514.
Død 26 mar. 1791, (København?)14.
     Ble Assessor i Hoffretten. Reiste 1766 til Nordland hvor han bodde som proprietær inntil 1775 da han reiste til Kjøbenhavn. Tok juridisk embetseksamen og ble assessor i Høyesterett. Død som justitsråd. Var kyndig i latin og gresk sprog.14

Gift 14 mar. 176914 med

Abel Hammond
     Datter af William Hammond.
     Datter av Commerseråd William Hammond i Overhalla.14
13.9.
Andreas Mortensen Sommer
Født 173614.
Død omkring 1772.
     Prest og misjonær til Lyngen.15
     Skifte 1772-1774, Lyngen prestegård, Lyngen sogn.16protokoll 1733-1788, legg 111b..

Gift 22 mai 1764, Kristiansund14 med

Hanna Rebecca Margrethe Hammond Dass
Født 1736, Trondenes prestegård, Trondenes.15.
Død _____, Lyngen..
     Datter af Lorentz Andersen Dass og Anna Elschen Bremer.

[Gift 1° 22 mai 1764 med Andreas Mortensen Sommer (1736 - omkr. 1772); Gift 2° med Hans Gartner].

Børn af Andreas Mortensen Sommer og Hanna Rebecca Margrethe Hammond Dass:

20.13.Rebecca Dass Sommer
21.13.Morten Sommer, f. 1768
22.13.Sønn
14.9.
Peter Lorentz Sommer
Født 173717.
Død 27 aug. 177017.
     Capellan hos sin far i Alstahaug. Bodde på Herøy.17

Gift 176418,19,20 med

Catharina (Anna) Tobine Coldevin
Født 5 okt. 172517.
Død 1811.
     Datter af Morten Isachsen Coldevin og Stinchen Bech.
15.10.
Margrethe Sommer
Født 6 okt. 1731, Trondheim.21, døbt 11 okt. 1731, Domkirken i Trondheim.21.
Død 17 okt. 1780, Kragerø.21, begravet 24 okt. 178021.

Gift 22 feb. 1752, Domkirken i Trondheim.21 med

Jakob (Matssøn) Lund
Født 22 dec. 1724, Gaarden Nærvigen i Bynæsse Præstegiæld og Børsens Sogn og Tinglaug beliggende.22.
Død 19 okt. 1785, Kragerø.22, begravet 26 okt. 178522.
     Søn af Mats (Raphaelssøn) Lund og Dorthe el. Dorothea Whitte.
     Sognepræst til Kragerø (Stamfader til en ikke ubetydelig nulevende Efterslægt, som jeg [Wilhelm Lassen] vil kalde «Kragerøgrenen» og hvem Familien har at takke for, at en Kopi af dens norske Stamfaders, Mag. Raphael Lunds Autobiografi endnu er i Behold.22
     Han har efterladt sig en i stor Folio haandskrevet Familiebog, der nu ejes af Frøken Emilie Bernhoft og som jeg [Wilhelm Lassen] - allerede nu for flere Aar siden - ved hendes Godhed har haft Adgang til at benytte ved Udarbejdelsen af nærværende Slægtebog, men som desværre er defekt, - dog neppe hvad det Genealogiske angaar.22
     Se Wilhelm Lassens bog for en mere detaljeret biografi.21

Børn af Margrethe Sommer og Jakob (Matssøn) Lund:

23.15.Mats Lund, f. 1753, Bynæsset., d. 1797, Trondheim.
24.15.Maren Maria (Jakobsdatter) Lund, f. 1754
25.15.Jens Lund, f. 1756, Bynæsset., d. 1756
26.15.Dorothea Lund, f. 1757, Bynæsset., d. 1831, Kragerø.
27.15.Anne Sophie (Jakobsdatter) Lund, f. 1758, Bynæsset., d. 1758
28.15.Gidsken Sophie Lund, f. 1760, Bynæsset., d. 1789, Arendal.
29.15.Anne Margrethe Lund, f. 1761, Bynæsset., d. 1761
30.15.Jens Lauritz Lund, f. 1763, København.
31.15.Margrethe Jacobæa Lund, f. 1768, Kragerø., d. 1847, Mæle i Stjørdalen.
16.10.
Hans Morten Sommer
Født 24 sep. 173723, døbt 1 okt. 173723.

Gift _____23med

Bereth Sørensdatter Schjelderup
Født 174224.
Død 4 aug. 1822, (Værdal?).25,23.
     Datter af Søren Pedersen Schjelderup og Theodora Maria Lemche.
     Berthe Scheldrup, 58 år gl. og enke «har kaar» hos Ane Cathrine Bernhoft på Engen gård i Ørkedal.26

Børn af Hans Morten Sommer og Bereth Sørensdatter Schjelderup:

32.16.Maren Maria Sommer, f. omkr. 1768
33.16.Theodora Marie Sommer, d. 1843, Brønnøy
17.10.
Maria Sommer
Født 175310.
Død 178810.

Gift 23 okt. 1770, Trondhjem.10 med

Ditlev Gadebusch
Født 29 sep. 1740, Flensburg.10.
     Søn af Gadebusch.
     Løste borgerskap i Trondhjem 22. feb. 1766.10
     Købmand i Trondhjem.27

[Gift 1° 23 okt. 1770 med Maria Sommer (1753 - 1788); Gift 2° med Birgitta v. Rauch].
18.11.
Benedicte Susanne Hammer

Gift _____med

Claus Christian Kielstrup
Født 1719, Trondheim.
Død 30 mai 1784, Rødøy..
     Søn af Jens Jensen Kielstrup og Rebecka Urbye.
     Rødøy, Nordland.28
     Sogneprest til Rødøy.

[Gift 1° med Else Boyesdatter Rivertsen (1714 - 1756); Gift 2° 1756 med Fredrikke Margrete Simonsdatter Kildal (f. 1736); Gift 3° 17 sep. 1761 med Birgitta Elisabeth Røpke (d. 1 okt. 1777); Gift 4° med Benedicte Susanne Hammer].
19.11.
Margrethe Hammer
Født omkring 1728.
Død 4 aug. 1782, Tranøy.
     Skifte 1785-1786, Tranøy prestegård, Tranøy.16protokoll 1745-1803, legg 454b..

Gift 1754 med

Elling Rosted
Født 2 jun. 1720, Bergen29, døbt 13 jun. 1720, Bergen29.
Død 1 dec. 1796, Tranøy30.
     Søn af Peter Jacobssøn Roested og Birgitte Ellingsdatter Valen (Holst).
     Elling Rosted kom 1733 i Trondheim skole, og ble 1739 dimittert fra Slagelse skole av Jacob Rosted. Ble 10. jan. 1749 misjonær for Tysfjordens finner i Lødingen. 1750 pastor til Tranøy og 5. jan. 1759 sogneprest samme sted.31
     Elling Roested nevnes spm fadder første gang i Stod kirkebok år 1744.32
     Elling Rosted skal ha skrevet en selvbiografi som er gjengitt i Trondhjemske Samlinger 1.rekke, 1.bind.29
     Skifte 1796-1799, Tranøy [prestegård], Tranøy sogn.16protokoll 1745-1803, legg 599..

[Gift 1° 10 mai 1753 med Mette Sophie Nielsdatter Schytte (d. 10 mai 1753); Gift 2° 1754 med Margrethe Hammer (omkr. 1728 - 4 aug. 1782); Gift 3° 1785 med Johanna Helm].

Børn af Margrethe Hammer og Elling Rosted:

34.19.Mette Sophie Schytte Rosted, f. 1754, d. 1820
35.19.Peter Jacob Rosted, f. 1759
36.19.Anne Margrete Rosted
37.19.Petrikke Jacobine Rosted

Generation 6.

20.13.
Rebecca Dass Sommer

Gift _____14med

Christen Carautz
     Sogneprest til Værøy.17
21.13.
Morten Sommer
Født 26 aug. 176817.
     Ble 1798 lærer for arveprins Fredriks yngste barn. I 1801 lærer for prins Ferdinan. Fikk 1811 tittel av professor.17
22.13.
Sønn
     En sønn døde ung hos stefaren i Buksnes.17
23.15.
Mats Lund
Født 7 jan. 1753, Bynæsset., Kl. 6 Morgen.21.
Død 14 jan. 1797, Trondheim.21, begravet _____, Værnæs Kirkegaard i nuværende Nedre Stjørdalen.21.
     Residerende Kapellan til Stjørdalen.21
     Se Wilhelm Lassens bog for en mere detaljeret biografi.21
     Etterslekt, 2 Sønner, se Wilhelm Lassens bog, s. 24-33.

Gift 9 mai 1783, Kragerø.33,34 med

Susanne Margrethe Kraft
Født omkring 1757, Bamle (?).34.
Død 1809, Kragerø.34, begravet 8 aug. 1809, 52 Aar gl.34.
     Datter af Jens Evenssøn Kraft og Anne Marie Moss.
     Hun stod til Konfirmation i Bamle 1774, 10. April.34
24.15.
Maren Maria (Jakobsdatter) Lund
Født 17 aug. 1754, Kl. 3 Efterm.35.
     Hun ble konfirmeret i Kragerø Høsten 1768.35
     Formodentlig død i Danmark.35

Gift 20 aug. 1774, Kragerø.35 med

Søren Møller
Født 8 apr. 1742, Vilsted Mølle ved Løgstør.35.
Død 21 jul. 1824, Ørting, Aarhus Stift.35.
     Han blev Student (fra Aalborg Skole) 1759; Cand. theol. 1765, 16. Oktbr. (Wiberg siger 1768, 16. Oktbr.) (med Non). Var (ifølge Erslew) 14 Aar Huslærer i Norge (Wiberg gjør ham ogsaa til Kateketh i Kragerø). 1777, 28. Mai blev han resid. Kapellan til Hjørring (Aalborg Stift); 1782, 7. Aug. Sognepr. til Nørholm (Viborg Stift) og 1783 tillige Præst ved det under 10. Juli 1782 oprettede Restrup Kapell, og 1792, 10 Aug. Sognepr. til Ørting og Falling i Aarhus Stift. Tog Afsked 1820, 19. Juli. (Hun havde 2 Sønner og 2 Døttre.)35
25.15.
Jens Lund
Født 20 mai 1756, Bynæsset., Kl. 7 Morgen.35.
Død 15 jul. 175635, begravet _____, Jens Pederssøn Randulfs Gravsted under Døbefunten.35.
26.15.
Dorothea Lund
Født 2 sep. 1757, Bynæsset.35.
Død 15 mai 1831, Kragerø., 74 Aar gl.35.
     Konfirmert i Kragerø Høsten 1771.35
     Af sit Ægteskab med Andreas Fedder havde Dorothea Lund 5 Børn, af hvilke en Søn har forplantet Navnet [Lund?].35

Gift 1° 19 sep. 1776, Kragerø.35 med

Andreas Fedder
Født omkring 1726.
Begravet 22 mai 1798, Kragerø., 72 Aar gl.35.
     Kjøbmand og Brandinspektør i Kragerø.35

[Gift 1° 8 jun. 1758 med Anne Cathrine von der Burg; Gift 2° 19 sep. 1776 med Dorothea Lund (2 sep. 1757 - 15 mai 1831)].

Gift 2° 21 jun. 1800, Kragerø.36 med

Henrik Poulin Topp
Født 19 dec. 1760, Svendborg.36.
Død 4 feb. 1819, Kragerø.36.
     Han blev 1800, 26. Septbr. Apotheker og 1810, 16. Novbr. tillige Herbergere i Kragerø. Han døde barnløs.36
     Søn af Farver Tycho Fredrik Topp og 3. Hustru, Margrethe Elisab. Stregel. (Se J.W. Flood: «Norges Apothekere».)36
27.15.
Anne Sophie (Jakobsdatter) Lund
Født 24 sep. 1758, Bynæsset., Kl. omkring 12 om Natten.36.
Død 30 nov. 1758, Nat til 30. Novbr.36.
28.15.
Gidsken Sophie Lund
Født 14 sep. 1760, Bynæsset.36.
Død 1789, Arendal.36, begravet 8 apr. 1789, «28 Aar gl.»36.

Gift 10 jan. 1783, Kragerø.36 med

Peder Fredriksen Dahl
Døbt 10 sep. 1739, Arendal.36.
     Søn af Fredrik Tellefsen (Dahl) og Karen Pedersdatter Brinch.
     Skibskaptejn i Arendal.36
     Efter sin Hustru, Gidsken S. Lunds Død i 1789 kort Tid efter hendes 5. Barselseng, flyttede Manden til Trondhjem og er vel den «Peder Dahll», som - «logerende hos Frue Hielms udi Ihlen» - 1791, 20. September tilbyder Information i Engelsk (T.hjems Adr.kontors Efterretninger, No. 38 for 23. Septbr. 1791.)36
     Han har rimeligvis taget alle sine 5 Børn med sig til T.hjem, da ingen af dem findes at være døde som smaa i Arendal. Om dem vides saaledes ingen Besked.36
     Døde i Trondhjem som Acciseskriver i fattige Omstændigheder (Dødsaaret kjendes ikke.)36
29.15.
Anne Margrethe Lund
Født 31 aug. 1761, Bynæsset., Kl. mellem 3 og 4 Efterm.36.
Død 28 sep. 176136.
30.15.
Jens Lauritz Lund
Født 20 feb. 1763, København.36, døbt 1763, Holmens kirke i København.36.
     Sømand, født under Forældrenes Ophold i Kjøbenhavn. Blev konfirmert hjemme i Kragerø Høsten 1778, men om hans senere Skjæbne vides kun, at han ble gift i Kjøbenhavn, hvor han fik flere Børn.36
31.15.
Margrethe Jacobæa Lund
Født 23 mai 1768, Kragerø., En Mandagmorgen Kl. 2 à 3.36.
Død 13 aug. 1847, Mæle i Stjørdalen.36.

Gift 7 mai 1795, Stjørdalen.36 med

Fredrik Christian Sejersted
Født dec. 1768, Stjørdalen (?).36.
Død 20 jun. 1841, Gaarden Mæle.36.
     Søn af Jens Sejersted og Dorothea Karine Klingenberg.
     Han blev Officer 1787.36
     Stod i 1809 - og endnu i 1811 - som «Ritmester og Comp.chef i Throndhjemske Dragonregiment». I 1812 staar han som Major ved Trondhjemske Dragoncorps.36
     Blev fra 1. Januar 1818 Oberstløjtnant i Kavaleribrigaden, og 1828, 24. Juni «Oberst», men udtraadte 1834, 11. Juni som surnumerær Corpschef. R. Sv. O. 1818, 7. Septbr.36
     Han var i sine sidste Aar blind, blev opereret af Doktor Chr. Egeberg og fik sit Syn igjen, men levede kun et Aars Tid derefter og fik aldrig mere sin gamle Livlighed tilbage.36
32.16.
Maren Maria Sommer
Født omkring 176837,26.
     Hun er 1801 ugift og opholder sig hos sin moder på Engen gård i Ørkedal.26
33.16.
Theodora Marie Sommer
Døbt 13 mar. 1781, (Orkdal kirke ?)6.
Død 1843, Brønnøy6.
     Er 1801 «opdraget og underholdt af charite» hos mosteren Volchen Maria Schjelderup på Værdalsørene.26

Gift 27 feb. 18076 med

Carl Friderich Engelbret von Køppen
Født 23 jul. 1774, Vordingborg, Sjælland, Danmark6.
Død 18 feb. 1814, Sjefsgården Kvelstad i Verdal6.
     Kaptein og sjef for den "Sneaasenske skiløperkompani" fra 1809-14. Ridder av Dannebrogs 4. klasse fra 28. juni 1809.6
34.19.
Mette Sophie Schytte Rosted
Født 175428.
Død 182028.

Gift omkring 179038 med

Johan Jakob Simonsen Kildal
Født 1757, Prestegården i Trondenes.38.
Død 1820, Bjarkøy.38.
     Søn af Simon Olsen Kildal og Mette Marie Lassen.

[Gift 1° omkr. 1776 med Anna Dortea Molde (d. 1787); Gift 2° omkr. 1790 med Mette Sophie Schytte Rosted (1754 - 1820)].

Børn af Mette Sophie Schytte Rosted og Johan Jakob Simonsen Kildal:

38.34.Simon Johan Kildal, f. 1794, Bjarkøy., d. 1835
35.19.
Peter Jacob Rosted
Født 10 jun. 1759.
36.19.
Anne Margrete Rosted
Døbt 10 aug. 1760, Tranøy kirke.

Gift 178339 med

Mikkel Jensen Trane
Født 175839.
Død 180639.
     Søn af Jens Rasmussen Trane og Mette Maria Iversdatter (Lech) (Harr).
     Jekteskipper og bodde på Lekangen.39

Børn af Anne Margrete Rosted og Mikkel Jensen Trane:

39.36.Eilert Nicolai Trane, f. 1784, d. 1855, Troms.
40.36.Bertel Michael Rosted Trane, f. 1791, Troms.
37.19.
Petrikke Jacobine Rosted

Generation 7.

38.34.
Simon Johan Kildal
Født 1794, Nordsand, Bjarkøy.28.
Død 1835.
     Lensmann til Sand.

Gift _____med

Martha Marie Ursin
Født 1796, Sørvik, Trondenes.28.
Død 1877, Breivik, Trondenes.28.
     Datter af Mathias Mikkelsen Ursin og Rebekka Olsdatter Gram.

Børn af Simon Johan Kildal og Martha Marie Ursin:

41.38.Mette Sofie Kildal, f. 1821, Bjarkøy., d. 1860, Trondenes.
42.38.Johan Jacob Kildal, f. 1822, d. 1904
43.38.Rebekka Ovedia Ursin Simonsdatter Kildal, f. 1826, Bjarkøy., d. 1909, Trondenes.
44.38.Martine Mikaline Kildal, f. 1828, Bjarkøy., d. 1903, Trondenes.
45.38.Ellen Marie Kildal, f. 1829, Bjarkøy.
46.38.Mikal (Michael) Heggelund Kildal, f. 1832, Bjarkøy., d. 1924, U.S.A.
47.38.Anna Cesilia Rosted Kildal, f. 1837, Trondenes.
39.36.
Eilert Nicolai Trane
Født 178428, døbt 29 aug. 1784, Tranøy, Troms.40.
Død 1855, Bjarkøy, Troms.40.
     Nergård, Bjarkøy.28

Gift _____28med

Maren Olsdatter
Født 179228.
Død 188228.

Børn af Eilert Nicolai Trane og Maren Olsdatter:

48.39.Ole Arnt Eilertsen Trane, f. 1820, Trondenes., d. 1898, Bjarkøy.
49.39.Abel Christian Gamst Eilertsen Trane, f. 1825, Troms.
40.36.
Bertel Michael Rosted Trane
Født 1791, Lekangen, Tranøy, Troms.40.

Gift 10 okt. 1832, Helgøy, Troms.41,40 med

Anne Marie Evensdatter
Født omkring 180642.

Børn af Bertel Michael Rosted Trane og Anne Marie Evensdatter:

50.40.Mikael Kildal Trane, f. 1832, Troms., d. 1832, Troms.
51.40.Eilert Hagerup Kildal Trane, f. 1834, Troms., d. 1834, Troms.
52.40.Mette Marie Terina Trane, f. 1835, Troms.
53.40.Evert Nicolai Trane, f. 1837, Troms., d. 1837, Troms.
54.40.Nicolai Hagerup Bertelsen Trane, f. 1839, Troms.
55.40.Nille Katrine Trane, f. 1842, Troms.
56.40.Bendix Titus Trane, f. 1844, Troms.

Generation 8.

41.38.
Mette Sofie Kildal
Født 1821, Nordsand, Bjarkøy.28.
Død 1860, Sørvik, Trondenes.28.

Gift 184428 med

Isak Andreas Klaussen
Født 1818, Sørvik, Trondenes.28.
Død 1915, Sørvik, Trondenes.28.
     Søn af Klaus Israelsen og Dorte Brønlund Mathiasdatter Ursin.

[Gift 1° 1844 med Mette Sofie Kildal (1821 - 1860); Gift 2° 1864 med Rebekka Ovidie Jensdatter Ursin (1834 - 1887)].
42.38.
Johan Jacob Kildal
Født 1822.
Død 1904.
     Handelsmann og skipper i Breivik, Trondenes.

Gift 184643 med

Hanna Marie Ernstsdatter
Født 1825, Forhamn, Trondenes.43.
Død 1915, Breivik, Trondenes.43.
     Datter af Ernst Isaksen og Martha Sophie Jacobsdatter Warberg.

Børn af Johan Jacob Kildal og Hanna Marie Ernstsdatter:

57.42.Eilert Kildal, f. 1850, d. 1936
43.38.
Rebekka Ovedia Ursin Simonsdatter Kildal
Født 1826, Nordsand, Bjarkøy.28.
Død 1909, Tovik, Trondenes.28.
     Fra Nord-Sand i Bjarkøy.

Gift 184528 med

Søren Andreas Schjelderup
Født 1820, Tovik, Trondenes.28.
Død 1891, Tovik, Trondenes.28.
     Søn af Niels Winter Schjelderup og Mette Marie Andersdatter Harr.

Børn af Rebekka Ovedia Ursin Simonsdatter Kildal og Søren Andreas Schjelderup:

58.43.Niels Winther Schjelderup, f. 1846, Trondenes., d. 1851, Trondenes.
59.43.Martha Marie Kildal Schjelderup, f. 1847, Trondenes.
60.43.Simon Kildal Schjelderup, f. 1849, Trondenes., d. 1890, Trondenes.
61.43.Niels Mikal Schjelderup, f. 1852, Trondenes., d. 1913, Trondenes.
62.43.Ole Edvard Ursin Schjelderup, f. 1854, Trondenes., d. 1906, Trondenes.
63.43.Mette Maria Schjelderup, f. 1857, Trondenes., d. 1858, Trondenes.
64.43.Mette Maria Schjelderup, f. 1859, Trondenes., d. 1913, Trondenes.
65.43.Mette Sofie Rosted Schjelderup, f. 1862, Trondenes.
66.43.Elen Gerhardine Schjelderup, f. 1865, Trondenes.
67.43.Sørentine Ovedia Rebekka Schjelderup, f. 1865, Trondenes., d. 1865, Trondenes.
68.43.Simonette Fredrikke Bernhof Schjelderup, f. 1868, Trondenes.
44.38.
Martine Mikaline Kildal
Født 9 jan. 1828, Nordsand, Bjarkøy.28.
Død 1903, Harstad, Trondenes.28.

Gift _____med

Wilhelm Olssøn Kaarbø
Født 29 jun. 1811, Kårbø, Lesja, Oppland.28.
Død 5 apr. 1876, Harstad, Trondenes.28.
     Søn af Ole Wilhelmssøn Schjelderup og Ragnhild Eriksdatter Aamundgaard.
     Gårdbruker på Harstad øvre (Kaarbøgården).

Børn af Martine Mikaline Kildal og Wilhelm Olssøn Kaarbø:

69.44.Rikard Olai Kaarbø, f. 1850, d. 1901
70.44.Ole Johan Kaarbø, f. 1852
71.44.Simon Kildal Kaarbø, f. 1854
72.44.Mikal Meyer Kaarbø, f. 1855
73.44.Wilhelm Kaarbø, f. 1857
74.44.Marie Magdalene Kaarbø, f. 1859, d. 1861
75.44.Marinius Kaarbø, f. 1861, Trondenes., d. 1898, Trondenes.
76.44.Marie Magdalene Kaarbø, f. 1863
77.44.Magnus Severin Kaarbø, f. 1865, d. 1865
78.44.Dorthea Ursin Kaarbø, f. 1866
45.38.
Ellen Marie Kildal
Født 1829, Nordsand, Bjarkøy.28.
46.38.
Mikal (Michael) Heggelund Kildal
Født 1832, Nordsand, Bjarkøy.28.
Død 1924, Billingham, Washington, U.S.A.28.

Gift 1° 185528 med

Maren Testman Kildal
Født 1835, Breivik, Trondenes.28.
Død 1878, Stangnes, Trondenes.28.
     Datter af Peder Hersleb Abilgård Simonsen Kildal og Kristianna Henningsdatter.

Utenfor ekteskap med28

Kristine Antonette Pedersdatter
Født 1856, Breivik, Trondenes.28.

Gift 2° 188128 med

Kristianna Margrete Klausdatter Selqvist
Født 1844, Hasvik, Finnmark.28.

Børn af Mikal (Michael) Heggelund Kildal og Maren Testman Kildal:

79.46.Kristian Kildal, f. 1856, Trondenes., d. 1873
80.46.Petra Bendikte Kildal, f. 1858, Trondenes., d. 1859, Trondenes.
81.46.Simon Fredrik Kildal, f. 1860, Trondenes.
82.46.Peder (Peter) Konrad Kildal, f. 1862, Trondenes.
83.46.Martin Kildal, f. 1863, Trondenes., d. 1865, Trondenes.
84.46.Job Kildal, f. 1865, Trondenes.
85.46.Kristoffer Kildal, f. 1868, Trondenes., d. 1868, Trondenes.
86.46.Marie Marselie Kildal, f. 1869, Trondenes.
87.46.Johan Ursin Kildal, f. 1871, Trondenes.
88.46.Kristian Emil Kildal, f. 1873, Trondenes., d. 1874, Trondenes.
89.46.Anna Kildal, f. 1875, Trondenes.

Børn af Mikal (Michael) Heggelund Kildal og Kristine Antonette Pedersdatter:

90.46.Dødfødt (Stillborn), f. 1881, Trondenes., d. 1881, Trondenes.

Børn af Mikal (Michael) Heggelund Kildal og Kristianna Margrete Klausdatter Selqvist:

91.46.Maren Marie Thesman Kildal, f. 1881, Trondenes.
47.38.
Anna Cesilia Rosted Kildal
Født 1837, Sørvik, Trondenes.28.
48.39.
Ole Arnt Eilertsen Trane
Født 16 jul. 1820, Bessebostad, Trondenes.40,28, døbt 13 aug. 1820, Trondenes, Troms.40.
Død 1898, Øvergård, Bjarkøy.28.

Gift 184128 med

Malena Pedersdatter
Født 1817, Nergård, Bjarkøy.28.
Død 1872, Øvergård, Bjarkøy.28.

Børn af Ole Arnt Eilertsen Trane og Malena Pedersdatter:

92.48.Olaus Ågård Mikal Olsen, f. 1851, Bjarkøy.
49.39.
Abel Christian Gamst Eilertsen Trane
Født 22 jul. 1825, Trondenes, Troms.40, døbt 14 aug. 1825, Trondenes, Troms.40.

Gift _____40med

Elen P. Breke
Født 182740.

Børn af Abel Christian Gamst Eilertsen Trane og Elen P. Breke:

93.49.Johan E. Abelsen Trane, f. 1849, Trondenes.
94.49.Ingvard Abelsen Trane, f. 1851, Trondenes.
95.49.Golla Abelsdatter Trane, f. 1853
96.49.Markus O. Abelsen Trane
97.49.Nils P. Abelsen Trane, f. 1858
98.49.Enevold A. Abelsen Trane, f. 1861
99.49.Esekine Johanne Abelsdatter Trane
50.40.
Mikael Kildal Trane
Født 10 dec. 1832, Karlsøy, Troms.40.
Død 12 dec. 1832, Karlsøy, Troms.40.
51.40.
Eilert Hagerup Kildal Trane
Født 3 feb. 1834, Karlsøy, Troms.40.
Død 1 jun. 1834, Karlsøy, Troms.40.
52.40.
Mette Marie Terina Trane
Født 9 okt. 1835, Karlsøy, Troms.40, døbt 1836, Karlsøy, Troms.40.
53.40.
Evert Nicolai Trane
Født 2 okt. 1837, Karlsøy, Troms.40.
Død 2 okt. 1837, Karlsøy, Troms.40.
54.40.
Nicolai Hagerup Bertelsen Trane
Født 14 nov. 1839, Karlsøy, Troms.40.

Gift 1868, Karlsøy, Troms.40 med

Magdalene Johannesen
Født 21 nov. 1832, Karlsøy, Troms.40,41, døbt 3 mai 1832, Karlsøy, Troms.40,41.
     Datter af Johan Johannesen og Elen Pedersdatter.

Børn af Nicolai Hagerup Bertelsen Trane og Magdalene Johannesen:

100.54.Elen Trane, f. 1869, Troms.
101.54.Anne Trane, f. 1872, Troms.
102.54.Eleseus Bertinus Thrane, f. 1876, Troms., d. 1960, Oslo.
55.40.
Nille Katrine Trane
Født 28 jul. 1842, Karlsøy, Troms.40.
56.40.
Bendix Titus Trane
Født 1844, Karlsøy, Troms.40.

Generation 9.

57.42.
Eilert Kildal
Født 1850.
Død 1936.
     Bonde og skipper i Altevik, Sand i Bjarkøy.
     Eilert og Simonette hadde 9 barn, hvorav 3 vokste opp.

Gift _____med

Simonette Fredrikke Bernhoft Schjelderup
Født 1868.

Børn af Eilert Kildal og Simonette Fredrikke Bernhoft Schjelderup:

103.57.Simon Fredrik Kildal, f. 1887
104.57.Johan Jacob Kildal, f. 1892
105.57.Hanna Rebekka Kildal, f. 1897
58.43.
Niels Winther Schjelderup
Født 1846, Tovik, Trondenes.28.
Død 1851, Tovik, Trondenes.28.
     Død 2 Aar gl.23
59.43.
Martha Marie Kildal Schjelderup
Født 1847, Tovik, Trondenes.28.

Gift 187428 med

Johan Martin Pedersen Lind
Født 1849, Harstad.28.

[Gift 1° 1874 med Martha Marie Kildal Schjelderup (f. 1847); Gift 2° med Mette Maria Schjelderup (1859 - 1913)].

Børn af Martha Marie Kildal Schjelderup og Johan Martin Pedersen Lind:

106.59.Peder Albert Johansen Lind, f. 1875, Trondenes.
107.59.Magnhild Johansdatter Lind, f. 1878, Trondenes.
60.43.
Simon Kildal Schjelderup
Født 1849, Tovik, Trondenes.28.
Død 1890, Tovik, Trondenes.28.

Gift _____med

Berte Hansdatter

Børn af Simon Kildal Schjelderup og Berte Hansdatter:

108.60.Ragna Cecilie Schjelderup, f. 1880, Trondenes.
109.60.Sigurd Schjelderup, f. 1881, Trondenes., d. 1881, Trondenes.
110.60.Tormod Konstantin Schjelderup, f. 1881, Trondenes., d. 1881, Trondenes.
111.60.Sigurd Reidar Schjelderup, f. 1883, Trondenes.
61.43.
Niels Mikal Schjelderup
Født 1852, Tovik, Trondenes.28.
Død 1913, Tovik, Trondenes.28.
     Kjøpte den sagnomsuste jakten "Synia" i sin tid Norges eldste seilskute.

Gift _____med

Emilie Sofie Hansdatter (Schjelderup)
Født 1860, Tovik, Trondenes.28.
     Datter af Hans Sakarias Schjelderup og Anne Marie Edisdatter.

Børn af Niels Mikal Schjelderup og Emilie Sofie Hansdatter (Schjelderup):

112.61.Sofie Rebekka Schjelderup, f. 1881, Trondenes., d. 1883, Trondenes.
113.61.Sofie Rebekka Schjelderup, f. 1884, Trondenes.
114.61.Sverre Otilius Schjelderup, f. 1886, Trondenes.
115.61.Hans Zakarias Schjelderup, f. 1888, Trondenes.
116.61.Simon Kildal Schjelderup, f. 1892, Trondenes.
117.61.Anne Marie Schjelderup, f. 1895, Trondenes.
62.43.
Ole Edvard Ursin Schjelderup
Født 1854, Tovik, Trondenes.28.
Død 1906, Tovik, Trondenes.28.
     Skipsfører i Haalogalandske Dampskibsselskab, senere landhandel i Tovik.

Gift 188728 med

Mette Marie Johansdatter Rasmussen
Født 1860, Renså, Astafjord.28.
     Datter af Johan Nikolai Berg Rasmussen og Ingeborg Sofia Ursin.

Børn af Ole Edvard Ursin Schjelderup og Mette Marie Johansdatter Rasmussen:

118.62.Søren Alfred Schjelderup, f. 1889, Trondenes.
119.62.Johannes Nikolai Schjelderup, f. 1891, Trondenes., d. 1943
120.62.Bjarne Arthur Heide Schjelderup, f. 1894, Trondenes.
63.43.
Mette Maria Schjelderup
Født 1857, Tovik, Trondenes.28.
Død 1858, Tovik, Trondenes.28.
64.43.
Mette Maria Schjelderup
Født 1859, Tovik, Trondenes.28.
Død 1913, Breivik, Trondenes.28.

Gift _____med

Johan Martin Pedersen Lind
Født 1849, Harstad.28.

[Gift 1° 1874 med Martha Marie Kildal Schjelderup (f. 1847); Gift 2° med Mette Maria Schjelderup (1859 - 1913)].

Børn af Mette Maria Schjelderup og Johan Martin Pedersen Lind:

121.64.Marinus Kildal Johansen Lind, f. 1888, Trondenes.
122.64.Rudolf Antoni Johansen Lind, f. 1889, Trondenes.
65.43.
Mette Sofie Rosted Schjelderup
Født 1862, Tovik, Trondenes.28.

Gift 187828 med

Olaus Ågård Mikal Olsen
Født 1851, Øvergård, Bjarkøy.28.
     Søn af Ole Arnt Eilertsen Trane og Malena Pedersdatter.
     Også Kolvereid, Nord Trøndelag.28

Børn af Mette Sofie Rosted Schjelderup og Olaus Ågård Mikal Olsen:

123.65.Olga Johanna Albertina Olausdatter Aas, f. 1881, Trondenes., d. 1913, Trondenes.
66.43.
Elen Gerhardine Schjelderup
Født 1865, Tovik, Trondenes.28.
67.43.
Sørentine Ovedia Rebekka Schjelderup
Født 1865, Tovik, Trondenes.28.
Død 1865, Tovik, Trondenes.28.
68.43.
Simonette Fredrikke Bernhof Schjelderup
Født 1868, Tovik, Trondenes.28.
69.44.
Rikard Olai Kaarbø
Født 22 mai 185023.
Død 1901.
     Kaarbøgården i Harstad, Trondenes.

Gift _____med

Anna Elisabeth Lund
Født 23 sep. 1851.
Død 1919.

Børn af Rikard Olai Kaarbø og Anna Elisabeth Lund:

124.69.Wilhelm Darre Schjelderup Kaarbø, f. 1876
125.69.Reidar (Darre) Kaarbø, f. 1878
126.69.Leikny Kaarbø, f. 1879
70.44.
Ole Johan Kaarbø
Født 14 dec. 1852.

Gift 20 okt. 187723 med

Anna Wilhelmina Augusta Westgaard
Født 21 nov. 1855.

Børn af Ole Johan Kaarbø og Anna Wilhelmina Augusta Westgaard:

127.70.Julie Charlotte Darre Kaarbø, f. 1878, d. 1879
128.70.Wilhelm Kaarbø, f. 1879, d. 1880
129.70.Margit Kaarbø, f. 1879, d. 1879
71.44.
Simon Kildal Kaarbø
Født 13 apr. 185423.

Gift 28 nov. 187823 med

Elida Ernstsson
Født 3 mar. 1856.

Børn af Simon Kildal Kaarbø og Elida Ernstsson:

130.71.Isak Kaarbø, f. 1879
72.44.
Mikal Meyer Kaarbø
Født 14 feb. 1855.
73.44.
Wilhelm Kaarbø
Født 4 jul. 1857.
     Dampskibsexpeditør i Kapelvaag.
74.44.
Marie Magdalene Kaarbø
Født 30 mai 1859.
Død 14 jun. 1861.
75.44.
Marinius Kaarbø
Født 10 aug. 1861, Harstad, Trondenes.23,43.
Død 1898, Ervik, Trondenes.44.

Gift 188444 med

Bernhardina Marie Olsdatter Blomli
Født 1863, Ervik, Trondenes.44.
     Datter af Ole Pedersen Blomli og Anna Kristianna Brosting Andreasdatter Killengren.

Børn af Marinius Kaarbø og Bernhardina Marie Olsdatter Blomli:

131.75.Valborg Kaarbø, f. 1885, Trondenes., d. 1936
132.75.Ole Anathon Elias Kaarbø, f. 1895, Trondenes.
76.44.
Marie Magdalene Kaarbø
Født 10 jul. 1863.
77.44.
Magnus Severin Kaarbø
Født 28 feb. 186523.
Død 186523.
78.44.
Dorthea Ursin Kaarbø
Født 11 sep. 186623.
79.46.
Kristian Kildal
Født 1856, Stangnes, Trondenes.28.
Død 187328.
80.46.
Petra Bendikte Kildal
Født 1858, Stangnes, Trondenes.28.
Død 1859, Stangnes, Trondenes.28.
81.46.
Simon Fredrik Kildal
Født 1860, Stangnes, Trondenes.28.

Utenfor ekteskap med28

Jakobina Marselie Arnesdatter
Født 1857, Sørvik, Trondenes.28.

Børn af Simon Fredrik Kildal og Jakobina Marselie Arnesdatter:

133.81.Amalia Joakime Kildal, f. 1878, Trondenes.
82.46.
Peder (Peter) Konrad Kildal
Født 1862, Stangnes, Trondenes.28.
     Til Amerika.28
83.46.
Martin Kildal
Født 1863, Stangnes, Trondenes.28.
Død 1865, Stangnes, Trondenes.28.
84.46.
Job Kildal
Født 1865, Stangnes, Trondenes.28.
85.46.
Kristoffer Kildal
Født 1868, Stangnes, Trondenes.28.
Død 1868, Stangnes, Trondenes.28.
86.46.
Marie Marselie Kildal
Født 1869, Stangnes, Trondenes.28.
     Til Amerika.28
87.46.
Johan Ursin Kildal
Født 1871, Stangnes, Trondenes.28.
     Til Amerika.28
88.46.
Kristian Emil Kildal
Født 1873, Stangnes, Trondenes.28.
Død 1874, Stangnes, Trondenes.28.
89.46.
Anna Kildal
Født 1875, Stangnes, Trondenes.28.
     Til Amerika.28
90.46.
Dødfødt (Stillborn)
Født 1881, Breivik, Trondenes.28.
Død 1881, Breivik, Trondenes.28.
91.46.
Maren Marie Thesman Kildal
Født 1881, Stangnes N., Trondenes.28.
     Til Amerika.28
92.48.
Olaus Ågård Mikal Olsen
Født 1851, Øvergård, Bjarkøy.28.
     Også Kolvereid, Nord Trøndelag.28

Gift 187828 med

Mette Sofie Rosted Schjelderup
Født 1862, Tovik, Trondenes.28.
     Datter af Søren Andreas Schjelderup og Rebekka Ovedia Ursin Simonsdatter Kildal.

Børn af Olaus Ågård Mikal Olsen og Mette Sofie Rosted Schjelderup er vist under Mette Sofie Rosted Schjelderup (nr. 65).

93.49.
Johan E. Abelsen Trane
Født 1849, Sand, Trondenes.40.
94.49.
Ingvard Abelsen Trane
Født 1851, Sand, Trondenes.40.
95.49.
Golla Abelsdatter Trane
Født 185340.
96.49.
Markus O. Abelsen Trane
97.49.
Nils P. Abelsen Trane
Født 185840.
98.49.
Enevold A. Abelsen Trane
Født 186140.
99.49.
Esekine Johanne Abelsdatter Trane
100.54.
Elen Trane
Født 1869, Karlsøy, Troms.40.
101.54.
Anne Trane
Født 1872, Karlsøy, Troms.40.
102.54.
Eleseus Bertinus Thrane
Født 1876, Helgøy, Troms.40,44.
Død 1960, Oslo.40.
     Eleseus Thrane, ugift, kontorbetjent, handels(betjent), født år 1876 i Karlsø sogn, Troms. Han bor hos foreldrene på Værftsgade matr. nr. 249 i Tromsø by.45

Gift 1902, Tromsø.40 med

Helga Johanne Berg
Født 187445.
     Datter af Johanna Berg.
     Helga Berg, ugift, butikpige i handelforetning, født år 1874. Bor på Westregade matr. nr. 470 i Tromsø by, sammen med sin moder Johanna Berg.45

Børn af Eleseus Bertinus Thrane og Helga Johanne Berg:

134.102.Peter Martin Thrane, f. 1903, Tromsø.

Generation 10.

103.57.
Simon Fredrik Kildal
Født 1887.
     Bonde og agronom på Altevik, Sand i Bjarkøy.

Gift _____med

Frida Aldis Ingebrigtsen
Født 1895.

Børn af Simon Fredrik Kildal og Frida Aldis Ingebrigtsen:

135.103.Sigrunn Fransiska Kildal, f. 1916
136.103.Sverre Bernhoft Kildal, f. 1917
137.103.Mikal Nikolai Kildal, f. 1918
138.103.Solveig Edel Walborg Kildal, f. 1919
139.103.Margåt Dorthea Kildal, f. 1921
140.103.Olav Berg Kildal, f. 1921
141.103.Elsa Fredrikke Kildal, f. 1923
142.103.Sigurd Johan Kildal, f. 1925
143.103.Simon Kildal, f. 1926
144.103.Tordis Helene Kildal, f. 1927
145.103.Torstein Helge Kildal, f. 1929
104.57.
Johan Jacob Kildal
Født 1892.
     Bosittende i Brooklyn, New York, U.S.A.
105.57.
Hanna Rebekka Kildal
Født 1897.

Gift _____med

Rolf Eriksen
     Ingeniør i Harstad.

Børn af Hanna Rebekka Kildal og Rolf Eriksen:

146.105._____
147.105._____
148.105._____
149.105._____
106.59.
Peder Albert Johansen Lind
Født 1875, Tovik, Trondenes.28.
     Til Vågan, Nordland.28
107.59.
Magnhild Johansdatter Lind
Født 1878, Harstad, Trondenes.28.
     Til Vågan, Nordland.28
108.60.
Ragna Cecilie Schjelderup
Født 1880, Tovik, Trondenes.28.
     Til Amerika.28
109.60.
Sigurd Schjelderup
Født 1881, Tovik, Trondenes.28.
Død 1881, Tovik, Trondenes.28.
110.60.
Tormod Konstantin Schjelderup
Født 1881, Tovik, Trondenes.28.
Død 1881, Tovik, Trondenes.28.
111.60.
Sigurd Reidar Schjelderup
Født 1883, Tovik, Trondenes.28.
     Til Amerika.28
112.61.
Sofie Rebekka Schjelderup
Født 1881, Tovik, Trondenes.28.
Død 1883, Tovik, Trondenes.28.
113.61.
Sofie Rebekka Schjelderup
Født 1884, Tovik, Trondenes.28.
114.61.
Sverre Otilius Schjelderup
Født 1886, Tovik, Trondenes.28.
115.61.
Hans Zakarias Schjelderup
Født 1888, Tovik, Trondenes.28.

Gift _____med

Ågot Krogh
     Fra Sørvågen, Moskenes.

Børn af Hans Zakarias Schjelderup og Ågot Krogh:

150.115.Niels Mikal Schjelderup, f. 1922
116.61.
Simon Kildal Schjelderup
Født 1892, Tovik, Trondenes.28.
117.61.
Anne Marie Schjelderup
Født 1895, Tovik, Trondenes.28,45.

Gift omkring 192046 med

Viggo Tande
Født 1888, Tovik, Trondenes.28.
     Søn af Severin Antonius Olsen Tande og Ellen Oline Eliasdatter Apenes.
118.62.
Søren Alfred Schjelderup
Født 1889, Tovik, Trondenes.28.
119.62.
Johannes Nikolai Schjelderup
Født 1891, Tovik, Trondenes.28.
Død 1943.

Gift _____med

Constance Holmen
     Fra Målselv.
120.62.
Bjarne Arthur Heide Schjelderup
Født 1894, Tovik, Trondenes.28.
121.64.
Marinus Kildal Johansen Lind
Født 1888, Tovik, Trondenes.28.
122.64.
Rudolf Antoni Johansen Lind
Født 1889, Tovik, Trondenes.28.
123.65.
Olga Johanna Albertina Olausdatter Aas
Født 1881, Fauskevåg, Trondenes.28.
Død 1913, Sandstrand, Trondenes.28.
124.69.
Wilhelm Darre Schjelderup Kaarbø
Født 24 nov. 187623.
125.69.
Reidar (Darre) Kaarbø
Født 6 apr. 187823.
     Ingeniør.
126.69.
Leikny Kaarbø
Født 19 dec. 187923.
127.70.
Julie Charlotte Darre Kaarbø
Født 19 jul. 1878.
Død 15 mar. 1879.
128.70.
Wilhelm Kaarbø
Født 5 dec. 1879.
Død 5 jan. 1880.
129.70.
Margit Kaarbø
Født 5 dec. 1879.
Død 5 dec. 1879.
130.71.
Isak Kaarbø
Født 6 apr. 1879.
131.75.
Valborg Kaarbø
Født 1885, Ervik, Trondenes.28.
Død 1936.
     Valborg utvandret med sin mann Olaf Vassbotten til USA.

Gift _____, Skilt / Divorced47med

Olaf Wasbotten
Født 1883, Florø, (Nordre-Bergenhus amt ?)45.
     Søn af Jakob Olsen Vasbotten og Marta Hagensdatter.
     Er år 1900 ugift, bosat hos foreldrene på Rosfjord i Lenvik og arbeider som «telefonist betjent ved dampskibsxp.»45

Børn af Valborg Kaarbø og Olaf Wasbotten:

151.131.Bill Wasbotten, f. 1905
152.131.Roy Wasbotten, f. 1907, Minnesota., d. 1984, San Bernardino.
153.131.Bernice Wasbotten, f. 1910
132.75.
Ole Anathon Elias Kaarbø
Født 1895, Ervik, Trondenes.44.
133.81.
Amalia Joakime Kildal
Født 1878, Stangnes S., Trondenes.28.
     Til Amerika.28
134.102.
Peter Martin Thrane
Født 15 jun. 1903, Tromsø.40.

Gift _____40med

Asbjørg Thøring
Født 1905, Kristiansund.40.
Død mai 199640.

Børn af Peter Martin Thrane og Asbjørg Thøring:

154.134.Eivind Vilhelm Thrane, f. 1935, Tromsø.
155.134.Ingrid Thrane
156.134.Helga Thrane

Generation 11.

135.103.
Sigrunn Fransiska Kildal
Født 1916.
136.103.
Sverre Bernhoft Kildal
Født 1917.
137.103.
Mikal Nikolai Kildal
Født 1918.
138.103.
Solveig Edel Walborg Kildal
Født 1919.
139.103.
Margåt Dorthea Kildal
Født 1921.
140.103.
Olav Berg Kildal
Født 1921.
141.103.
Elsa Fredrikke Kildal
Født 1923.
142.103.
Sigurd Johan Kildal
Født 1925.
143.103.
Simon Kildal
Født 1926.
144.103.
Tordis Helene Kildal
Født 1927.
145.103.
Torstein Helge Kildal
Født 1929.
146.105.
___________
147.105.
___________
148.105.
___________
149.105.
___________
150.115.
Niels Mikal Schjelderup
Født 1922.
151.131.
Bill Wasbotten
Født 190547.
152.131.
Roy Wasbotten
Født 26 okt. 1907, Minnesota.48,47.
Død 12 jan. 1984, San Bernardino.48,47.

Børn af Roy Wasbotten og _____:

157.152.Wasbotten
153.131.
Bernice Wasbotten
Født 191047.
154.134.
Eivind Vilhelm Thrane
Født 27 aug. 1935, Tromsø.40.

Gift _____, Oslo.40 med

Karin Elisabeth Jacobsen
Født 29 sep. 1936, Harstad.40.
     Datter af Bjarne Angel Jacobsen og Jenny Dagmar Dahl.

Børn af Eivind Vilhelm Thrane og Karin Elisabeth Jacobsen:

158.154.Jon Eivind Thrane
159.154.Dag Erik Thrane
160.154.Bård Peter Thrane
155.134.
Ingrid Thrane
     Etterslekt.40
156.134.
Helga Thrane
     Etterslekt.40

Generation 12.

157.152.
Wasbotten

Børn af Wasbotten og _____:

161.157.Candyce Ellison
158.154.
Jon Eivind Thrane
159.154.
Dag Erik Thrane
160.154.
Bård Peter Thrane

Generation 13.

161.157.
Candyce Ellison

Kilder og Noter
1Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 304. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
2Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 154
325 år gl. ved farens skifte 29. okt. 1686.
423 år gl. ved farens skifte 29. okt. 1686.
5Er død ved farens skifte 29. okt. 1686.
6Slekta vår 1998:3 (medlemsblad for Slektshistorisk forening i Harstad)
7Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems skifteprotokoller (nr. 9)., s. 79. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXX (1985): 76-96
8Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 399
9Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 400
10Olaus Schmidt: Den slesvigske indflytning til Trondhjem paa 1600' og 1700'tallet., s. 21. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 1-27
11Lars Steinar Hansen
12Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 29
13Trondhjems Skifteprotokoll 13a (1737-1742).
14Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 401
15Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 398
16Digitalarkivet: Gejstlig skifteregister Troms og Finnmark 1697-1824.
17Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 402
18barnløst.
19? Ikke 1760 som Albertine Hauglid skriver på side 402 ?
20Jan Tuxen 25. nov. 2001 i news:no.fritid.slektsforsking.diverse, der henviser til det såkaldte "Coldevinske slektsregister fra Dønnes".
21Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 22
22Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 21
23Håndskrift (ca. 23 sider - fotokopi) på Frederiksberg Bibliotek [99.9 Sc 35.9] Genealogisk Samling. Forfatter ukendt.: Biskop i Bergen Jens Pedersen Schjelderup : efterslægt.
2458 år gl. ved FT 1801.
2580 Aar gl.
26Digitalarkivet: Folketellingen 1801.
27Knud Gether: Middelalder-familier i Flensborg og Nordfrisland og deres efterkommere i Danmark, Tyskland og Norge. 2 Bind. (Lyngby 1986/87), s. 504
28Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997)
29 1999-08-22 i news:no.fritid.slektsforsking.etterlysing
30Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 101
31Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 101-102
32Sissil Bruun Sørensen
33Holdtes hos Nils Boesen Møller, der var gift med Brudens Søster, og Vielsen forrettedes af Brudgommens Fader.
34Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 23
35Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 33
36Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 34
3732 år gl. ved FT 1801.
38Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:554
39Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:338
40Bård Peter Thrane : E-post dat. 27. febr. 2003 med etterkommere til Mikkel Trane (1758-1806).
41IGI - http://www.familysearch.com
4226 år gl. ved ekteskapets indgåelse år 1832.
43Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:220
44Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:323
45Digitalarkivet: Folketellingen 1900.
46Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-
47Candyce Ellison , April 2002.
48Ancestry.com