© 2001 Simon Ellefsen

Skriver II

Opdateret 20 Feb 2003.


Generation 1.

1.0.
Oluf Jensen Skriver
Død okt. 16341.
     Borgermester i Trondhjem,2
     Han var gift med Aarsille Christoffersdatter som døde 20. nov. 1648. Hun var muligens en datter av borgermester Christoffer Biørnsen og Sophia von Ravensborg.3

Gift _____med

Aase (Aarsille?)
Død 20 nov. 16483.
     Datter af Christopher Bjørnssøn (Darre) og Sophia Mentzdatter von Ravensburg.
     Hvis hun er datter av Christopher Biørnsen og Sophia von Ravensborg, kan hun af kronologiske årsager ikke være mor til Ole Skrivers døtre Susanna og Karen.
     Hun kalles Aase i PHT 2 rk. 6 bd. (1891), s. 6.

Børn af Oluf Jensen Skriver og _____:

2.1.Karen Olsdatter (Skriver)
3.1.Susanne Olsdatter Skriver
4.1.Christoffer Olufsen
5.1.Jens Olsen

Generation 2.

2.1.
Karen Olsdatter (Skriver)

Gift 16314,2 med

Christoffer Nielsen Tønder
Født 20 jan. 1587, Tønder5.
Død 31 dec. 1656, Bremsnes på N-Møre.6,2,6.
     Søn af Niels Mortensen og Maren Pedersdatter Leck (Luk).
     I hans minnetavle heter det at han var Jens Bjelkes fogd på Østeråt i 8 år (ca. 1612 - 1620).7
     I hans minnetavle heter det at han var fogd i Kanestrøm i 8 år (ca. 1612 - 1620).8
     Nevnt i lensregnskapet som fogd i Fosen i tiden fra 1622 til 1631. Dette stemmer overens med hans gravskrift.9
     I hans minnetavle heter det at han var fogd på N-Møre i tiden 1632-1647.10
     Det heter i hans minnetavle at han var toller på N-Møre i 10 år fra ca. 1646 til sin død i 1656. Detter stemmer bra ut fra lensregnskapet for han omtales i alle disse årene som toller her. Han hadde tidligere vært kaptein i Vardø og fogd i Fosen og på N-Møre. Christoffer må ha vært en svært rik herremann og han samlet seg et stort jordegods på Møre, bl.a fikk han Holden godset som pant fra Bjelkeslekten.6
     I hans gravskrift heter det at han var født i Tønder i 1587 og han døde på Bremsnes på N-Møre nyttårsaften 1656. Han hadde 19 barn i de to ekteskapene.6

[Gift 1° 1613 med Sidsel Andersdatter Bentziger (d. 9 mar. 1630); Gift 2° 1631 med Karen Olsdatter (Skriver)].

Børn af Karen Olsdatter (Skriver) og Christoffer Nielsen Tønder:

6.2.Christophersdatter, d. 1657
7.2.Anna Christophersdatter Tønder, f. 1636, d. 1672
8.2.Ole Christophersen Tønder, f. 1633, d. 1684
9.2.Peder Tønder, f. 1641, d. 1694
10.2.Susanne Christophersdatter Tønder, f. 1640, Bremsnæs Fogedgaard., d. 1675
11.2.Marette (Margrethe) Christophersdatter Tønder, d. 1684
3.1.
Susanne Olsdatter Skriver

Gift 29 jun. 1623, Trondhjem11 med

Peder Lauritsen Krabbe
Født 26 dec. 1596, Øye, prestegården i Surendal.12,11,12.
Død apr. 168611.
     Søn af Laurits Nilssøn Krabbe.
     Sogneprest til Aure, Provst.13
     Blev 2 Aug. 1620 ordin. til Pers. Capellan til Thingvold, og 1 Mai 1623 Sognepr. til Aure. Blev 1662 Provst til Nordmøres Provsti, og døde henved 90 Aar gl. i April 1686.11

Børn af Susanne Olsdatter Skriver og Peder Lauritsen Krabbe:

12.3.Catharina Pedersdattter Krabbe, f. 1624
13.3.Lars (Laurits) Pedersen Krabbe, f. 1626, Aure., d. 1696
14.3.Susanna Pedersdatter Krabbe, f. 1627
15.3.Magdalene Pedersdatter Krabbe, f. 1628, Aure
16.3.Aarsille Pedersdatter Krabbe, f. 1630
17.3.Oluf Pedersen Krabbe, f. 1631, d. 1631
18.3.Anna Pedersdatter Krabbe, f. 1634, d. 1634
19.3.Anna Pedersdatter Krabbe, f. 1636
20.3.Oluf Pedersen Krabbe, f. 1639, d. 1643
21.3.Maren Pedersdatter Krabbe, f. 1640
22.3.Peder Pedersen Krabbe, f. 1641, d. 1642
23.3.Christopher Pedersøn Krabbe, f. 1644
4.1.
Christoffer Olufsen
     I sakefallet for 1638/39 betaler Oluff Skrivers sønn Christopher for leiemål med en nordfarpike Maren Andersdatter.3
5.1.
Jens Olsen
     Trolig var den Jens Olsen som var skriver på Trondheimsgård en sønn av Ole.3

Generation 3.

6.2.
Christophersdatter
Død omkring 1657.
     Skifte 16 mar. 165714,15,16.

Gift _____17,18med

Jacob Nielsen
Født omkring 161017.
Død okt. 167617.
     Stilling: Byskriver i Trondhjem, Rådmann19.
     Jacob Nielsen, født omkring 1610, død okt. 1676, skifte 11. jan. 1677. Han var fra 1639 til ca. 1665 byskriver i Trondhjem og er kjent som forfatter av de interessante kildeskrifter «Adskillige rare Efterretninger om Trundhiems by og dens civile Betienter item de Svenskes Regiering der» og «Efterretning om de Svenskes Regiering over Trondhiems Bye og Leen Anno 1658». Se herom bl. a. Trondhjemske Samlinger II side 108. Jacob Nielsen var overformynder fra 10. april 1652 til 3. jan. 1659 og derefter rådmann. Han vites ikke å ha brukt slektsnavnet Borchmann, men minst to av sønnene brukte det.17
     Skifte 11 jan. 1677, Trondhjem.17,19: «Avdøde rådmann Jacob Nielsen, 3 umyndige b.: Alheit ved Claus Kiembler, Anders 19 år ved Jens Bing, Lavine 15 år ved Ole Hansen Kruse, arv h. h. vis 1164, 1468 og 724 Rd.».

[Gift 1° 17 aug. 1640 med Alhed Albrektsdatter (d. omkr. 1652); Gift 2° med Christophersdatter (d. omkr. 1657); Gift 3° omkr. 1657 med Ellene Andersdatter (Bruse) (d. omkr. 1661); Gift 4° omkr. 1661 med Lavina Salomonsdatter Blix].

Børn af Christophersdatter og Jacob Nielsen:

24.6.Alhed Jacobsdatter Borchmann, f. 1656, d. 1711
7.2.
Anna Christophersdatter Tønder
Født 16365.
Død 16725.

Gift 22 apr. 1655, Bergens Slot af biskop Schelderup.5 med

Jacob Jensen Hersleb
Født 1617, Herslev.5,19.
Død 16725.
     Søn af Jens Jensen og Kirsten Hansdatter.
     Stilling: Tolder (i Trondhjem ?)15.

Børn af Anna Christophersdatter Tønder og Jacob Jensen Hersleb:

25.7.Karen Hersleb, f. 1658, d. 1732
26.7.Christopher Jacobsen Hersleb, f. 1660, d. 1721
27.7.Regitze Jakobsdatter Hersleb
28.7.Anna Jakobsdatter Hersleb, d. 1719
8.2.
Ole Christophersen Tønder
Født 16332.
Død 14 jan. 16842.
     Magister, Sogneprest til Vor Frue kirke i Thjem, Stiftsprovst.2

Gift 1660 med

Maren Jørgensdatter Skielderup
Født omkring 1640.
Død 26 mai 170111.
     Datter af Jørgen Pedersen Skielderup og Anna Hansdatter Busch.
     Hun eiede og boede på Fremstad Gård i Ørlandet. 12 børn.11
     Ifølge Erlandsen døde hun 26. mai 1701, men iflg. en ukendt kilde skulle hun være død 23. marts 1701.

Børn af Ole Christophersen Tønder og Maren Jørgensdatter Skielderup:

29.8.Karen Olsdatter Tønder, f. 1661, Trondheim., d. 1735, Trondheim.
30.8.Oluf Olufsen Tønder, f. 1663, d. 1725
31.8.Jørgen Olsen Tønder
32.8.Christopher Olsen Tønder
33.8.Arnoldus Olsen Tønder, d. 1711
34.8.Anna Maria Tønder, f. 1667, d. 1691
35.8.Susanna Olsdatter Tønder, f. 1674, d. 1723
36.8.Reinholdt Olsen Tønder, f. 1681, d. 1704
37.8.Gidsken Olsdatter Tønder
38.8.Ursula (Aarsilla) Olsdatter Tønder, f. 1675
39.8.Christiana Olufsdatter Tønder, f. 1679
40.8.Olava Maria Olsdatter Tønder, f. 1684, d. 1757
9.2.
Peder Tønder
Født 8 sep. 16412.
Død 1 jun. 16942.
     7/5 1670 kgl. Kommissarius i Trondhjem, 20/4 1677 Tolder sammesteds og 10/10 1691 Amtmand i Nordland, fra 28/9 1675 Eier af Dønnæs Gaard og Gods, som han testamenterede til sin Brodersøn Reinholdt Tønder2

Gift omkring 16742 med

Folchen Fremmers
Død 16832.

[Gift 1° med Niels Lindschow; Gift 2° med Lorentz Frantzen; Gift 3° omkr. 1674 med Peder Tønder (8 sep. 1641 - 1 jun. 1694)].
10.2.
Susanne Christophersdatter Tønder
Født 14 mai 1640, Bremsnæs Fogedgaard., Christi Himmelfartsdag ved 6 Slet om Aftenen.20.
Død 16 mai 1675, ved 10 Slet om Formiddagen.20, begravet 6 jun. 1675, St. Margrete Kirke i Hevne.20.

Gift 1° 29 apr. 1655, Bergenhus.20 med

Anders Madsen
Død 1661, Bergen., paa Søndag Exaudi.21.
     Stiftsskriver i Bergenhus Len.21

Gift 2° 2 okt. 1664, Trondhjem.22,23 med

Eiler Caspersen Schøller
Født 21 apr. 1628, Trondhjem., Mandag Aften Klocken 10.24.
Død 14 dec. 1705, Kl. 1 om Eftermiddagen.25, begravet _____, Trondhjem domkirke.25.
     Søn af Caspar Christophersen Schøller og Ellen Christensdatter.
     Eiler Schøller til Kirkesætter, studerede i Leyden 1647, Raadmand i Trondhjem 25. febr. 1664.; Overhofretsassessor 27. juni 1681.; 5. juni 1672 Confirmation paa Odelgods i Trondhjem Amt, tilfalden ham efter Faderen.; 29. maj 1680 for sig og ægte Descendenter Tilladelse, at hvad Jordegods de enten nu eie eller herefter bekomme, det maa de nyde med lige Frihed som Adelen eller Kjbhvs. Indbyggere.26
     Ifølge NST 23 (1972), s. 236, døde assessor Eyler Schøller 14/2 1705, i losji hos enken Maren Rolf Heyes. Skifte samme dag.27
     Skifte 14 feb. 1705, Trondhjem.27: «Datter Gundele frasa seg arv og gjeld. Sønn Christopher død efter faren i Inderøy fikk morsarv 9. mai 1703. Gull signetring og rester av velstand. 134 - 92 Rd.».

[Gift 1° 1 nov. 1653 med Gunhild Melchiorsdatter (6 jan. 1628 - 23 feb. 1662); Gift 2° 2 okt. 1664 med Susanne Christophersdatter Tønder (14 mai 1640 - 16 mai 1675)].

Børn af Susanne Christophersdatter Tønder og Anders Madsen:

41.10.Andersen

Børn af Susanne Christophersdatter Tønder og Eiler Caspersen Schøller:

42.10.Karen Eilersdatter Schøller, f. 1665, d. 1667
43.10.Gunille Eilersdatter Schøller, f. 1667, d. 1707
44.10.Anders Eilersen Schøller, f. 1668, d. 1675
45.10.Karen Eilersdatter Schøller, f. 1669, d. 1670
46.10.Susanne Eilersdatter Schøller, f. 1671
47.10.Christopher Eilersen Schøller, f. 1672, d. 1705
48.10.Eiler Eilersen Schøller, f. 1674, d. 1674
11.2.
Marette (Margrethe) Christophersdatter Tønder
Død omkring 1684.

Gift 1° 166028 med

Johan Hermandsen Garmann (Gaardmand)
Født omkring 1637, Bergen.28.
     Søn af Hermann Garmann og Margrethe Buch.
     Johan Hermandsen Garman ble utnevnt til visetoller i Trondheim den 21. sept. 1660, ble virkelig toller den 17. dec. 1662. Nevnt som toller i Trondheim den 29. jan. 1667 og den 1. febr. 1671. Ble avskjediget i juli 1669 trolig pga kassemangel.28
     Han kjøpte Holden gård av Bjelkene den 10. nov. 1665 for 1400 rdl. Dette godset hadde hans svigerfar Christoffer Tønder hatt i pant siden 1651.28
     Han var født ca. 1637 i Bergen og han var en sønn av tolleren der Hermann Garmann og Margrethe Buch. Johan døde på Holden før 1681.28

Gift 2° 168128 med

Hans Hansen Nobel
Født 165829.
Død 173229.
     Søn af Hans Mortensen Nobel og Sophia Caspersdatter Eggers.
     Amtmann i Romsdal 1704-1719. Bodde på Moldegård i Romsdal. Endte opp som etatsråd i København, hvor han døde.29
     (I Bolsøy boken er det nevnt at en av Hans Nobel's [fire] hustruer var datterdatter av kong Christian 4.)29

[Gift 1° 1681 med Marette (Margrethe) Christophersdatter Tønder (d. omkr. 1684); Gift 2° med (Pedersdatter) Jessen].

Børn af Marette (Margrethe) Christophersdatter Tønder og Johan Hermandsen Garmann (Gaardmand):

49.11.Christopher Johansen Garmann, f. 1663, d. 1731, Marø i Lindaas.
50.11.Margrethe Johansdatter Garmann, f. 1665, d. 1733, Bergen.
12.3.
Catharina Pedersdattter Krabbe
Født 16 sep. 162430,11.
13.3.
Lars (Laurits) Pedersen Krabbe
Født 2 jan. 1626, Aure.31,11.
Død feb. 169631,11.
     1686 Sognepr. til Aure.11

Gift 22 jun. 165632,31,11 med

Anna Mentzdatter
Død før feb. 1696.
     Datter af Mentz Christopherssøn (Darre) og Maren Pedersdatter Schjelderup.
     Død før Manden.11

Børn af Lars (Laurits) Pedersen Krabbe og Anna Mentzdatter:

51.13.Peder Larssen Krabbe, d. 1701
52.13.Mentz Larssen Krabbe
53.13.Maren Larsdatter Krabbe, d. 1698
54.13.Susanne Larsdatter Krabbe, d. 1698
55.13.Magdalene Larsdatter Krabbe, d. 1698
56.13.Aarsille Larsdatter Krabbe, d. 1708
14.3.
Susanna Pedersdatter Krabbe
Født aug. 162730.

Gift _____med

Laurits Bastianssøn Stabel
Født omkring 160433.
     Søn af Bastian.
     Borgermester i Trondhjem.34
     ?? Se A.St.Castberg "Slekten Stabel-Stabell". ??
     Skifte 21 dec. 1669, Trondhjem.34: «påbeg. 11. febr. Brutto 17.078 Rd.».

[Gift 1° med Karen Eilersdatter Schøller (d. før 30 jan. 1646); Gift 2° med Susanna Pedersdatter Krabbe (f. aug. 1627)].

Børn af Susanna Pedersdatter Krabbe og Laurits Bastianssøn Stabel:

57.14.Susanna Lauritsdatter Stabel, f. 1650, Trondhjem.
58.14.Peder Lauritssøn Stabel, f. 1651
59.14.Laurits Lauritssøn Stabel, f. 1653, Trondheim., d. 1689, Meldal.
60.14.Anders Lauritssøn Stabel, f. 1654
61.14.Christopher Lauritssøn Stabel, f. 1656
62.14.Oluf Lauritssøn Stabel, f. 1658
63.14.Aasel Lauritsdatter Stabel, f. 1660
64.14.Hans Lauritssøn Stabel, f. 1663
65.14.Kirsten Lauritsdatter Stabel, f. 1666
66.14.Karen Lauritsdatter Stabel
15.3.
Magdalene Pedersdatter Krabbe
Født 28 okt. 1628, Aure11,34, døbt 28 okt. 162830.
     Hun levet endnu 1686.11,34

Gift _____med

Laurits Erikssøn Blix
Født 161535.
Død 167935.
     Søn af Erik Lauritssøn Blix og Maren Jensdatter Bull.
     Var foged i Namdalen fra 1657 til 1675 og bodde paa fogedgaarden Hoff i Fosnes. Af barnene kjendes to sønner og en datter.35

Børn af Magdalene Pedersdatter Krabbe og Laurits Erikssøn Blix:

67.15.Erik Lauritssøn Blix, f. 1654
68.15.Peder Lauritssøn Blix, f. 1659, d. 1692, Trondheim.
69.15.Lucie Lauritsdatter Blix
16.3.
Aarsille Pedersdatter Krabbe
Født 28 jan. 163011, døbt 28 jan. 163030.
Begravet 11 apr. 1697, 1ste Søndag efter Paaske 1697.36.

Gift 1° _____med

Jon Nielsen Todal
Død 167737.
     Han er i Vik kirkeregnskap i årene fra 1640 til 1648 den som undertegner på vegne av sin fader, dvs. prost Mourits Rasch. Han var da trolig kapellan i Rødø og var nok gift med en datter av Hr Maurits, siden han omtaler han som sin fader. Han er nok den kapellan i Rødø som i koppskatten i 1645 nevnes var gift med Kirsten Mauritsdatter Rasch.38
     Jon Nielsen Todal er nevnt som sogneprest her [Rødøy/Rødø, Helgeland prosti] da han var ombudsmann for kirken på Melø i årene 1649-1661 og for Lurø kirke i årene 1652-1655. Han må altså ha blitt prest etter Hr Maurits i 1648. Han er også nevnt som prest her den 14. juli 1659 i biskopens visitatsprotokoll. Han undertegnet postulatene til Bülche den 13. april 1665. Han fikk stadfestelse på sitt kallsbrev den 13. juli 1671 [NK, bd. II, s. 90]. Han var sogneprest til sin død i 1677 for da hans ettermann ble utnevnt heter det at han ble utnevnt for Hr Joen Nielsen Todal som da var død [NK, bd. II, s. 206].39
     Han ble imatrikulert i København som Jonas Nicolai Bergensis Todalisius i 1638 fra Bergen skole. Han var kapellan her [Rødø] i årene 1640 til 1648, da han ble sogneprest. Han er i familieskatten i desember 1675 oppført med seg selv, sin kone Asille Krabbe og døtrene Susanna og Berit.37
     Han må ha død i 1677. Han var første gang gift med Kirsten Mauritsdatter Rasch, som døde her [Rødø] i 1648. Andre gang gift med Aarsille Krabbe, en datter av Hr Peder Krabbe i Aure. Hun ble andre gang gift med Hr Hans Tausan i Stangvik. Kjente barn: Kirsten, Nils, Christoffer, Susanna, Berit, Anne, Marit og Dorothea.37

[Gift 1° med Kirsten (Christina) Mauritsdatter Rasch (18 okt. 1611 - 1648); Gift 2° med Aarsille Pedersdatter Krabbe (f. 28 jan. 1630)].

Gift 2° jan. 1679, 2den Søndag efter Helligtrekonger 1679.40 med

Hans Nielssen Tausan
Død 29 jun. 169740.
     Søn af Niels Hanssen Tausan og Kirsten Nielsdatter Balg.
     Hr. Hans Sogne-Præst paa Tingvold og Provst over Nordmör.41
     Mag. Hans Nielssen Tausan, Søn af Niels Hanssen Tausan, Sognepræst til Støren (S. 188). Var 1650 Capellan til Thingvold og blev 10 Søndag efter Trinitatis 1659 af Menigheden kaldet til Sognepræst sammesteds. Blev 1686 Provst over Nordmøres Provsti, hvilket Embede han nedlagde 1695. Døde 29 Juni 1697. Melchior Augustinussen kalder ham: "Pastor vigilantissimus et præpositus dignissimus, vir singulari pietate et doctrina, omnibus bonis notus". Han nedstammede maaske fra den berømte danske Reformator Mag. Hans Tausan, der døde som Biskop i Ribe 1561; han var en lærd Mand, og lod paa egen Bekostning oprette et astronomisk Observatorium paa et Sted paa Præstegaarden, der endnu kaldes Stjernehougen; gav 1660 den nuværende Altertavle i Thingvold Kirke og bekostede i 1682 det ene Pulpitur nederst i Kirken, ligesom han i 166. lod opføre paa Kirkens nordre Væg, nederfor Choret, et smukt Monument til Prydelse for Kirken. Hans Portrait hænger i Kirken iblandt 9 andre Præsters, med et Dødninghoved nedenunder og disse Ord: "Gud vær mig arme Synder naadig for din Søns Jesu Christi Skyld". Paa Gaarden Rimstad indrettede han et Feldberederi og et Teglbrænderi, samt Salt tilvirkning paa et Sted, Saltkjedelen kaldet. Han lagde ogsaa Vind paa Havedyrkning og Træplantning, og endnu i 1773 saa Prof. Schøning paa sin Reise et stort Asketræ i Præstegaardens Have, hvilket Tausan skulde have plantet. Han efterlod sig en meget stor Gjeld, omtr. 7000 Rdlr., saa at hans Bo, der beløb sig til omtr. 2700 Rdlr., blev fallit. (Jfr. G. Schønings Reise i Norge 2 H. S. 58 og 62). Da Kong Christian d. 5te bivaanede Gudstjenesten i Thingvold Kirke 2den Søndag efter Trin. 1685 forrettede Mag. Hans Tausan.40
     Han kan ikke identificeres med nogen anden end den privat (rimeligvis af faderen) underviste - Johannes Tausanus - som immatr. 10/11 1653 med mag. Hans Zoëga som privatpræceptor. Det maa altsaa være galt hos Erlandsen, at han i 1650 forekommer kapellan i Tingvoll, han kan først være blevet det 5-6 aar senere.42
     Han har efterladt sig et Portrætmaleri, som hænger i Kirken [Tingvoll]. Det har følgende Indskrift: »Hans Niels Tavsan i Alders 26 Aar. Død 1697 D. 29 Juni.« - Han var først gift med en Datter af Biskop Peder Schielderup, Bergitte, hvis Navn sammen med Prestens staar paa en Mindetavle i Kirken, som han lod opsætte. Aarstal er Anno 1661. - Senere efter sin første Hustrus Død, blev han gift med Aarsille, Datter af Provst Peder Krabbe. Hendes og Prestens Navn staar paa et Galleri, som han lod sætte ind i Kirken. Efter deres Navne staar Anno 1682.43,44

[Gift 1° 25 sep. 1659 med Birgitte Pedersdatter Skielderup (omkr. 1628 - 1677); Gift 2° jan. 1679 med Aarsille Pedersdatter Krabbe (f. 28 jan. 1630)].

Børn af Aarsille Pedersdatter Krabbe og Jon Nielsen Todal:

70.16.Kirsten Jonsdatter Todal
71.16.Nils Jonsen Todal, f. 1655
72.16.Christopher Jonsen Todal, d. 1718
73.16.Susanna Jonsdatter Todal
74.16.Berit Jonsdatter Todal
75.16.Anne Jonsdatter Todal
76.16.Marit Jonsdatter Todal, d. 1715
77.16.Dorothea Todal
17.3.
Oluf Pedersen Krabbe
Født 31 mai 163145,11, døbt 31 mai 163145,30.
Død omkring apr. 163111.
     Død 1 Maaned gl.11
18.3.
Anna Pedersdatter Krabbe
Født 25 mai 163446,11, døbt 163547,30.
Død 163411.
19.3.
Anna Pedersdatter Krabbe
Født 26 sep. 163611, døbt 26 sep. 163630.
     Hun ble trolig gift med Hr Henrik Holck i Veø.30
     Initialerne A.P.D.K. er fra en sølvkande 1669 ved siden af Henrik Zachariassøn Holcks initialer.48

Gift _____med

Henrik Zachariassøn Holck
Født 161749.
Død 19 okt. 1671, Veø49,49.
     Søn af Zacharias Christopherssøn Holck og Lucia Henriksdatter (Bildt).
     Henricus Zachariæ Holchiuss blev imm. i København 7. mai 1638 »e schola Lundensi«.50
     Student 1638 ved Kjøbenhavns universitet, sogneprest til Veø i Romsdal efter faren. Hustruens navn vites ikke, men en søn kjendes, nemlig Henrik Henrikssøn Holck.49

Børn af Anna Pedersdatter Krabbe og Henrik Zachariassøn Holck:

78.19.Henrik Henrikssøn Holck, f. 1664, d. 1718
20.3.
Oluf Pedersen Krabbe
Født 21 jan. 163911, døbt 21 jan. 163930.
Død 10 okt. 164330,11.
21.3.
Maren Pedersdatter Krabbe
Født 6 jun. 164011, døbt 6 jun. 164030.

Gift _____med

Jacob Hermansen Borchmann
Død aug. 1683, Alstahaug.51.
     Sognepr. til Alstahaug.11

[Gift 1° med Gunnhild Lauritsdatter (f. 16 apr. 1615); Gift 2° med Maren Pedersdatter Krabbe (f. 6 jun. 1640)].

Børn af Maren Pedersdatter Krabbe og Jacob Hermansen Borchmann:

79.21.Susanne Brochmann
22.3.
Peder Pedersen Krabbe
Født 22 okt. 164111, døbt 22 okt. 164130.
Død 13 mar. 164230,11.
23.3.
Christopher Pedersøn Krabbe
Født 26 dec. 164452,11,13, døbt 26 dec. 164452,30.
     Sognepræst til Værøy.53
     Margrethe og Christophers ægteskab blev den 27. apr. 1677 opløst efter kun 3 års ægteskab, og han frasagde sig kaldet som sognepræst den 16. mar. 1692.53
     Han frasagde sig kaldet som sognepræst den 16. mar. 1692.53
     S.T. Dahl, "Geistligheten", s. 330, skriver at presten der fikk kallsbrev på Verøy og Røst den 12. sept. 1691 var Christopher Todal. Videre skriver han at »i og med at hans ettermann ble utnevnt allerede halvt år etter og det heter i ettermannens brev at han ble utnevnt for den avdøde Hr Iver er det trolig at Hr Christoffer aldri kom til sognet. Erlandsen sier da også at han avsto kallet.«54

Gift 167153 med

Margrethe Johansdatter Mechelborg
Født omkring 164353.
     Datter af Johan Jacobsen Mechelborg og Anne Eriksdatter.
     Margrethe og Christophers ægteskab blev den 27. apr. 1677 opløst efter kun 3 [? skal vel være 6, eller ?] års ægteskab.53

Generation 4.

24.6.
Alhed Jacobsdatter Borchmann
Født omkring 165655.
Død efter 1711.
     Hun opholdt sig med en sønn i Kjøbenhavn 1704-11, se P.H.T. III s. 66 flg.55

Gift omkring 168455 med

Fredrik Pincier
Død før 22 mai 1689, begravet 22 mai 168955.
     Stilling: Ingeniørkaptein55.

Børn af Alhed Jacobsdatter Borchmann og Fredrik Pincier:

80.24._____
25.7.
Karen Hersleb
Født 165815.
Død 173215.

Gift _____med

Ole Jacobsen Borchmann
Født omkring 164556,15.
Død 16 jun. 169615.
     Søn af Jacob Nielsen og Alhed Albrektsdatter.
     Stilling: Sogneprest til Trondhjem Domkirke, Magister..
     Student 12. juni 1665, Sogneprest til Domkirken 1679.15

Børn af Karen Hersleb og Ole Jacobsen Borchmann:

81.25.Anna Borchmann, d. 1701
82.25.Karen Olsdatter Borchmann, d. 1724
26.7.
Christopher Jacobsen Hersleb
Født 2 jul. 16605.
Død 28 dec. 17215.
     Magister.57
     Provst og Sognepr. til Stod.5

Gift 13 aug. 16845 med

Sophie Borch
Født 19 nov. 16595.
Død 17 nov. 17185.
     Datter af Peder Nilsen Borch og Magdalene Christophersdatter (Løb).

Børn af Christopher Jacobsen Hersleb og Sophie Borch:

83.26.Peder Christophersen Hersleb
84.26.Jacob Christophersen Hersleb, f. 1686, d. 1758
85.26.Peder Jacob Christophersen Hersleb, f. 1689, Stod prestegård., d. 1757, København.
86.26.Karen Christophersdatter Hersleb, f. 1690
87.26.Ole Christophersen Hersleb
88.26.Christopher Christophersen Hersleb
89.26.Ane Christophersdatter Hersleb
90.26.Ursilla Christophersdatter Hersleb
91.26.Jens Christophersen Hersleb
92.26.Ole Christophersen Hersleb, f. 1695, d. 1761
93.26.Niels Christophersen Hersleb, f. 1698, d. 1752
94.26.Anna Sophia Christophersdatter Hersleb, f. 1704, d. 1745
27.7.
Regitze Jakobsdatter Hersleb
     Sandsynligvis datter af tolder i Trondhjem Jacob Jensen Hersleb.

Gift _____med

Laurs (Laurids) Pedersen Brøndlund
Født omkring 165758.
Død sep. 1707, Fjeldvær, Hitra..
     Søn af Peder Andersen Randers og Johanne Lauridsdatter.
     Blev 1685 Foged i Fosen og boede 1701 i Fjeldvær i Hitteren, angaves da at være 41 Aar. Han havde mindst 3 Sønner.58

Børn af Regitze Jakobsdatter Hersleb og Laurs (Laurids) Pedersen Brøndlund:

95.27.Peder Laursen Brøndlund, f. 1687, Hitra.
96.27.Jakob Laursen Brøndlund, f. 1690, Hitra.
97.27.Christopher Brøndlund, f. 1696
28.7.
Anna Jakobsdatter Hersleb
Død 1719.

Gift 1° 25 apr. 168459 med

Fredrik Hansen Meyer
Født 164960.
Død nov. 169159.
     Søn af Hans Evertsen Meyer og Margrethe Pedersdatter.
     Sogneprest i Ytterø 1676-1691.

[Gift 1° 3 mar. 1677 med Maritte Gioritzdatter Ritzi (f. omkr. 1652); Gift 2° 25 apr. 1684 med Anna Jakobsdatter Hersleb (d. 1719)].

Gift 2° _____med

Peder Lund
Født 166461.
Død 173561.
     Søn af Peder Clausen (Flensborger) (Lund) og Inger Lauritsdatter Green.
     Hornemann fører ham opp som født i 1664, en sønn av Flensborgeren Peder Clausen Lund og Inger Lauritsdatter Green.61
     Magister. Resid. Capellan til Vor Frue Kirke i Throndhjem.62
     Skifte 22 apr. 173561.

[Gift 1° med Anna Jakobsdatter Hersleb (d. 1719); Gift 2° med Anna Schjelderup Arentz (1709 - 1757)].
29.8.
Karen Olsdatter Tønder
Født 11 dec. 1661, Trondheim.63.
Død 7 jul. 1735, Trondheim.63.
     Se NST 16 (1957-58), s. 222 ff.

Gift 1° 9 okt. 1679, (Trondheim?)63 med

Jens Hanssøn Collin
Født 8 nov. 1651, Kolding, Danmark.63.
Død 8 mar. 1708, Leangen gård.63, begravet 29 mar. 1708, Vår Frue kirke i Trondheim.63.
     Handelsmand samt Assessor i nordenfj. Overbergamt.64

Gift 2° 9 jun. 1712, Trondheim med

Abraham Petersen Dreyer
Født 1671.
Død 1736.
     Søn af Peter Carstensen Dreyer og Anna Catharina Stricht van Hoffmerssel.
     Lagmann. Justisråd.
     Etatsraad, Berghauptmand og Lagmand i Trondhjem.64

Børn af Karen Olsdatter Tønder og Jens Hanssøn Collin:

98.29.Anna Catharina Collin, f. 1679, d. 1722
99.29.Maren Collin, f. 1681, d. 1755
100.29.Hans Jensen Collin, f. 1682, d. 1742
101.29.Ole Collin, f. 1684, d. 1712
102.29.Marte Sophie Collin, f. 1686, d. 1701
103.29.Karen Collin, f. 1689, d. 1763
104.29.Peder Collin, f. 1691, d. 1691
105.29.Petter (Peder) Tønder Collin, f. 1692, d. 1733
106.29.Christian Ulrich Collin, f. 1694, d. 1735
107.29.Anna Marie Collin, f. 1697
108.29.Jørgen Christian Collin, f. 1699, d. 1703
109.29.Martha (Mette) Sophia Collin, f. 1702, d. 1760
30.8.
Oluf Olufsen Tønder
Født 21 jun. 166365.
Død 172565.
     Augustinussen [Melchior, formannen i embetet og svigerfar] sier at han kalte ham til medtjener i 1689. Ifølge Tønder var han kapellan her [Meldal] til 1707 da han ble sogneprest her [i Meldal]. Var sogneprest til sin død i 1725.65

Gift 1° 24 jun. 169665 med

Elisabeth (Lisbeth) Melchiorsdatter (Meldal)
Født 18 jun. 167966.
Død 17 mar. 171665.
     Datter af Melchior Augustinussen og Ellen Steensdatter (Meldal).

Gift 2° 26 jan. 171765 med

Margrethe Kirstine Lauridsdatter Brix
Født 13 sep. 168465.
Død 176465.
     Datter af Laurits Pedersen Brix og Anne Gregersdatter.

Børn af Oluf Olufsen Tønder og Elisabeth (Lisbeth) Melchiorsdatter (Meldal):

110.30.Maren Olufsdatter Tønder, f. 1697, d. 1717
111.30.Ellen Olufsdatter Tønder, f. 1698
112.30.Anna Olsdatter Tønder, f. 1700, d. 1763
113.30.Elisabeth Olsdatter Tønder, f. 1701
114.30.Karen Olufsdatter Tønder, f. 1702
115.30.Milde Olufsdatter Tønder, f. 1703, d. 1703
116.30.Melchior Olufsen Tønder, f. 1705
117.30.Gisken Olufsdatter Tønder, f. 1706
118.30.Ole Olufsen Tønder, f. 1708, d. 1747
119.30.Berethe Lucie Olufsdatter Tønder, f. 1710
120.30.Melchior Augustini Olufsen Tønder, f. 1712
121.30.Olava Maria Olufsdatter Tønder, f. 1713
122.30.Maren Olufsdatter Tønder, f. 1715

Børn af Oluf Olufsen Tønder og Margrethe Kirstine Lauridsdatter Brix:

123.30.Ane Lisabeth Olufsdatter Tønder, f. 1717, d. 1775
124.30.Margrethe Boleta Olufsdatter Tønder, f. 1719
125.30.Lars Brix Olufsen Tønder, f. 1720
126.30.Peder Olsen Tønder, f. 1721, d. 1813
127.30.Hans Olufsen Tønder, f. 1722, d. 1735
31.8.
Jørgen Olsen Tønder
     Han er ikke nevnt på Tønders tavle men den 3. juni 1678 var Hr Ole på rådstuen og fikk en attest for sin sønn Jørgen som skulle reise bort.67
32.8.
Christopher Olsen Tønder
     Ble kaptein. Bodde på Arretsvig i N-Møre. 7 Barn.68

Gift 169968 med

Karen Hansdatter Femmer
Født 27 jan. 167868.
Død 22 mai 175468.
     Datter af Hans Jørgensen Femer og Gunille Hansdatter Leth.
33.8.
Arnoldus Olsen Tønder
Død 171168.
     Brukte gården Dønnes i Helgeland. 5 Barn.68

Gift 170568 med

Maria Anna Emahus
     Datter af Hans Emahus og Dorothea Henriksdatter (Bull).

[Gift 1° 1705 med Arnoldus Olsen Tønder (d. 1711); Gift 2° med Peder Brønlund].

Børn af Arnoldus Olsen Tønder og Maria Anna Emahus:

128.33.Hans Emahus Tønder
34.8.
Anna Maria Tønder
Født 166769,68.
Død 169169.

Gift 168668 med

Hans Knudssøn Glad
Død 31 mai 1710, Christiania.70.
     Søn af Knud Christopherssøn Glad og Maria (Maren) Berthelsdatter Mule.
     I thingbogen for Indre Sogn 1696 hader det: «læste Hans(?) Glads Kjøbebreff til Thies Nagel paa hvad han og hans Søskende Christine Glad og sal. Karen Glads Børn vare tilfalden efter Hr. Peder Pederssøns Hustru Sidsel Glad.» Hvorvidt der virkelig staar Hans Glad er maaske noget tvivlsomt. Men det maa som det synes læses saaledes. I saa fald maa det vistnok ogsaa antages, at man her har den senere borgermester i Christiania Hans Glad. Denne mand var først toldskriver, derefter raadmand og blev 27. sept. 1701 borgermester i Christiania, hvor han døde. Han blev assessor i overhofretten 14. febr. 1702.70

[Gift 1° 1686 med Anna Maria Tønder (1667 - 1691); Gift 2° 7 mar. 1693 med Maren Grüner (28 mai 1672 - 28 aug. 1752)].

Børn af Anna Maria Tønder og Hans Knudssøn Glad:

129.34.Maria Hansdatter Glad, f. 1687
130.34.Ole (Oluf) Hanssen Glad, f. 1688, d. 1742
131.34.Knud Hanssen Glad, f. 1689
132.34.Peder Hanssen Glad, f. 1690
35.8.
Susanna Olsdatter Tønder
Født 167468.
Død 172368.
     4 Barn i første ekteskap.68

Gift 1° _____med

Svend Olsen Høysager
Død 171171, begravet 21 dec. 172171.
     Han fikk bestalling på stillingen [byfogd i Trondheim] den 24. mar. 1688. I et brev som han hadde sendt inn til magistraten sier han at han ikke kom i funksjon som byfogd før ved Mikkelsdag i 1688.71
     Wibe sier om han i 1708 att: »han kan leve vel af sin Bestilling, helst som Folket her er heel trættfuld, er ellers ingen dum Mand«.71
     Sorenskriver Skånlund kaller Svend sin gamle medtjener hvilket tyder på at Svend hadde en fortid som kammertjener i Danmark.71

Gift 2° _____med

Jens Hannibalsen Hammer
Død 173872.
     Byfogd i Trondheim.68
     Skifte 1737-1742, Trondheim.73: «(Byf: Jens Hammer).».

[Gift 1° med Susanna Olsdatter Tønder (1674 - 1723); Gift 2° med Anna Hansdatter Sommer (d. 1745)].

Børn af Susanna Olsdatter Tønder og Svend Olsen Høysager:

133.35.Matthias Høysager
134.35.Ole Mathias Høysager
135.35.Maria Høysager
136.35.Christian Ulrik Høysager
36.8.
Reinholdt Olsen Tønder
Født 168168.
Død okt. 170468.
     Han var arvingen til Dønnesgodset men han døde i oktober 1704 da han kullseilte med sin båt.68
37.8.
Gidsken Olsdatter Tønder

Gift _____med

Erik Madsen
     Stilling: Stiftamtskriver i Trondhjem.
     Han ble utnevnt til stiftamtskriver [i Trondheim] den 15. okt. 1691. Han sto som stiftamtskriver ut denne perioden.74
     Han startet sin karriere som kammertjener hos den unge Christian Gyldenløve men gikk i 1688 over i tjeneste som kammertjener for dennes bror Ulrik Gyldenløve. Tønder sier i sin stamtavle at Erik, på grunn av en alt for flott levevis, kom skjevt ut og ble skyldig kongen en masse penger. Dette måtte hans sønn Ulrich Fredrich [Dahl, nevner ikke denne som barn av Erik] ordne etter farens død.74
     Siden hans karriere startet som kammertjener i Danmark var han trolig dansk [Han hadde også en bror Søren eller Morten som var tollskriver ved tollboden i København]. Han var første gang gift med NN [Apoteker Eitel kaller Erik sin svoger]. Andre gang var han gift med Gisken Olsdatetr Tønder.74

[Gift 1° med _____; Gift 2° med Gidsken Olsdatter Tønder].

Børn af Gidsken Olsdatter Tønder og Erik Madsen:

137.37.Christian Ulrich Eriksen, d. 1751, Molde.
138.37.Stinken Tønder Eriksdatter
139.37.Anne Catharina Eriksdatter
38.8.
Ursula (Aarsilla) Olsdatter Tønder
Født 167568.
     Et par messing lysestaker i Lønseth kapellkirke til vokslys bærer innskriften: Steen Meldal - Aarsilla Tønder 1696.75

Gift _____med

Steen Melchiorsen Meldal
Født 25 okt. 167476.
Død 29 jun. 1714, Oppdal.77.
     Søn af Melchior Augustinussen og Ellen Steensdatter (Meldal).
     Sogneprest til Opdal 1695-1714.
     Feldtmands presteliste sier at han var prest her [i Oppdal] i tiden 1695 til 1714. Han fikk kallsbrev på sognet den 7. sept. 1695. Ifølge Erlandsen døde han her i 1714. Ifølge Feldtmands presteliste døde han den 29. juni 1714.77
     Et par messing lysestaker i Lønseth kapellkirke til vokslys bærer innskriften: Steen Meldal - Aarsilla Tønder 1696.75

Børn af Ursula (Aarsilla) Olsdatter Tønder og Steen Melchiorsen Meldal:

140.38.Ole Christopher Steensen Meldal, d. 1751
141.38.Reinholdt Steensen Meldal, f. 1705, d. 1774
142.38.Melchior Steensen Meldal, d. 1750, Borge i Nordland.
143.38.Peder Tønder Steensen Meldal, d. 1741
144.38.Augustinus Steensen Meldahl, f. 1712, d. 1782
145.38.Marie Meldal Steensdatter
146.38.Ellen Steensdatter Meldal
147.38.Stennetta Steensdatter Meldal, d. 1747
39.8.
Christiana Olufsdatter Tønder
Født 167978,68.

Gift 169568 med

Augustinus Olsen
Født 166078.
     Søn af Ole Augustinussen Wivel og Lisbeth Kiær.
     I 1704 flyttet Augustinus og hans kone til gården Vandve på Helgeland. Fra dem nedstammer slekten Tønder på Helgeland.78
     12 Børn.68

Børn af Christiana Olufsdatter Tønder og Augustinus Olsen:

148.39.Helle Catharine Tønder, f. 1709, Dønna., d. 1757
40.8.
Olava Maria Olsdatter Tønder
Født 168468.
Død 175768.

Gift _____med

Nils Francke
     Kanselliråd. Hadde 3 barn.68
41.10.
Andersen
     Død ung.21
42.10.
Karen Eilersdatter Schøller
Født 29 aug. 1665, ved 11 Slet om Natten.23, døbt 12 sep. 1665, Hevne Kirke.23.
Død 24 jun. 1667, om Aftenen der Klocken slog 8.23, begravet 28 jun. 1667, Domkirken i Trondhjem.23.
43.10.
Gunille Eilersdatter Schøller
Født 12 mai 1667, Klocken var 10 Slet om Formiddagen, som var paa en Søndag.23, døbt 19 mai 1667, Trondhjem Domkirke.23.
Død 26 mar. 1707, Klocken 12 Slet.23.

Gift 29 jun. 170223 med

Johan Helsing
     Søn af Hans Joensen Helsing og Annichen.
     GÆT ! - Muligvis sønn av Hans Joensen Helsing og Annichen. ??
     Fogden over Inderøens Fogderi Johan Helsing.23,27

[Gift 1° 29 jun. 1702 med Gunille Eilersdatter Schøller (12 mai 1667 - 26 mar. 1707); Gift 2° 11 dec. 1708 med Anna Frederiksdatter Marstrand (1672 - 1764)].

Børn af Gunille Eilersdatter Schøller og Johan Helsing:

149.43.Hans Helsing, d. 1745
44.10.
Anders Eilersen Schøller
Født 21 jul. 1668, imellem 12 og 1 Slet om Middagen.23, døbt 2 aug. 1668, St. Margrete kirke i Hevne.23.
Død 28 okt. 1675, mellem 8 og 9 Slet om Aftenen.20, begravet 7 nov. 1675, Hevne kirke.20.
     Død af de grasserende Smaa-Kopper.20
45.10.
Karen Eilersdatter Schøller
Født 9 nov. 1669, ved 4 Slet om Morgenen.23, døbt 21 nov. 1669, St. Margrete Kirke af Hæderlig og Vellærde Hr. Giert Mumme.23.
Død 6 jun. 1670, ved 2 Slet efter Midnat.23, begravet 14 jun. 1670, St. Margrete Kirke i Hevne.23.
46.10.
Susanne Eilersdatter Schøller
Født 11 aug. 1671, ved 5 Slet om Morgenen.23, døbt 24 aug. 1671, St. Margrete kirke i Hevne.20.

Gift _____med

Nicolai Jacobsen Tostrup
Død 171979.
     Søn af Jacob Fredriksen Tostrup og Mette.
     Kapellan i Kværnæs.
     Sogneprest til Grip.79
     9 Børn i sidste Ægteskab.79

[Gift 1° med Susanne Eilersdatter Schøller (f. 11 aug. 1671); Gift 2° med Sophia Holberg (1674 - 1743)].
47.10.
Christopher Eilersen Schøller
Født 25 aug. 1672, Natten til Søndag mellem 12 og 1 Slet.20, døbt 1 sep. 1672, St. Margrete kirke i Hevne af Hr. Christopher Olufsøn.20.
Død 29 mar. 170520, begravet _____, Soelberg Kirke i Bedstaden.20.
48.10.
Eiler Eilersen Schøller
Født 17 aug. 1674, efter Middag ved 2½ Slet.20.
Død 18 aug. 1674, om Morgenen ved 6 Slet.20, begravet 23 aug. 1674, Hevne kirke.20.
49.11.
Christopher Johansen Garmann
Født omkring 166328.
Død 1731, Marø i Lindaas.28.
     Døde som proprietær på Marø i Lindaas i 1731.28

Børn af Christopher Johansen Garmann og _____:

150.49.Johan Garmann, f. 1717, d. 1768
50.11.
Margrethe Johansdatter Garmann
Født omkring 166528.
Død 1733, Bergen.28.

Gift omkring 169828 med

Jacob Købke
     Stilling: Stempler.28.
51.13.
Peder Larssen Krabbe
Død aug. 170111.
     Efterfulgte Faderen i Sognekaldet Aure 1696? (1686).11

Gift 1° _____med

Gjertrud Johansdatter Kaabye

Gift 2° 30 sep. 1693, Trondhjem11 med

Cecilia (Sidsel) Krog
     Datter af Niels Nielsen Krog og Cecilia Pedersdatter Blichfeldt.
     Søster af Biskop Peder Krog i Trondhjem.11
     Ingen Børn.80
     Hun siges i S.T.Dahls Geistlighet at være en datter af biskop Peder Krog og ikke hans søster.81
52.13.
Mentz Larssen Krabbe
     Reiste bort, uden at man siden hørte fra ham.11
     Reiste til Holland i 1676.31
53.13.
Maren Larsdatter Krabbe
Død før 1698.
     Død ung.11
54.13.
Susanne Larsdatter Krabbe
Død efter 169882.
     Døde i Armod i Huusmandspladsen Skibshavn under Præstegården (i Aure).11
55.13.
Magdalene Larsdatter Krabbe
Død efter 169883.
56.13.
Aarsille Larsdatter Krabbe
Død 170811.
     Skifte 12 sep. 1708, Dyrnes.84.

Gift _____med

Anders Bing
Født omkring 166385.
Død efter 1737.
     Søn af Jens Willomsen Bing og Clara Andersdatter Bruse.
     Anders Bing er på biskop Krogs liste over presteskapet i 1700 satt opp som kapellan her [Brattvær/Veien anneks] fra 1695. Han fikk kallsbrev på stillingen etter den avdøde Hr Christen den 20. aug. 1695. Han er nevnt her i folketellingen i 1701 og i 1708 da hans kone døde. Erlandsen sier at han ble ordinert her den 31. mai 1691, bodde på Dyrnes og ble overflyttet til Korskirken i Bergen i 1721. I 1724 ble han overført til Onsø i Akershus hvor han levde ennå i 1737.84
     I skifte nevnes Hr Anders søster Ellen Bing og Arsilles søster Magdalena Krabbe. Anders hadde tatt til seg sin formann Hr Christens vanvittige datter Karen etter et løfte til enken.84

Børn af Aarsille Larsdatter Krabbe og Anders Bing:

151.56.Lars (Laurits) Andersen Bing, f. 1699
152.56.Clara Andersdatter Bing, f. 1703
153.56.Jens Andersen Bing, f. 1707
57.14.
Susanna Lauritsdatter Stabel
Født 1650, Trondhjem.33.

Gift 1° _____med

Caspar Olufssøn Mechelborg
Død 168433.
     Søn af Oluf Jacobsen Mechlenborg og Anne Caspersdatter Schøller.
     Drev Edøygård. Ved skifteretssagen den 23. sept. 1684, var der jordegods for 688 rdl. Døde barnløs.33

Gift 2° _____med

Michael Schive

Børn af Susanna Lauritsdatter Stabel og Michael Schive:

154.57.Ole Schive
155.57.Laurits Schive
156.57.Peder Schive
157.57.Jacob Schive
158.57.Anna Marie Schive
58.14.
Peder Lauritssøn Stabel
Født omkring 165134.
59.14.
Laurits Lauritssøn Stabel
Født omkring 1653, Trondheim.34.
Død 1689, Meldal..

Børn af Laurits Lauritssøn Stabel og _____:

159.59.Jørgen Stabel, f. 1682, d. 1772
160.59.Lars (Laurits) Stabel, f. 1683, d. 1763
161.59.Peder Larssen Stabel, f. 1687, d. 1753
162.59.Elisabeth Stabel, f. 1688, d. 1764
163.59.Lars (Laurits) Stabel, f. 1689, d. 1742
60.14.
Anders Lauritssøn Stabel
Født omkring 165434.
61.14.
Christopher Lauritssøn Stabel
Født omkring 165634.
62.14.
Oluf Lauritssøn Stabel
Født omkring 165834.
63.14.
Aasel Lauritsdatter Stabel
Født omkring 166034.
64.14.
Hans Lauritssøn Stabel
Født omkring 166334.
65.14.
Kirsten Lauritsdatter Stabel
Født omkring 166634.
66.14.
Karen Lauritsdatter Stabel
67.15.
Erik Lauritssøn Blix
Født 165486.
     Immatrikulert ved Kjøbenhavns universitet 20. juli 1669; senere skjebne ukjendt.86
68.15.
Peder Lauritssøn Blix
Født 165986.
Død 5 mai 1692, Trondheim.86,86.
     Stilling: Gullsmed i Trondhjem87
     Skifte 25 mai 1692, Trondheim.88: «Avdøde Peder Larsen Blix. Enke Cathrine Caspersd. [Wilthagen]. Børn: Casper 3½ og Lars 1½ år. Lagv. borgermester Roell Opdall. 4 contrafeier av «Ellias, 4 andre gemene, 1 fugel, Samuel apotechersvend, 1 schilderie af Mand och Qvinde, Ester Abels contrafei». Bl. debitorer herr Hans Abel, Mathias løitnant i Verdal. Skap og bord tilh. Hans Abel. Avdødes søster fordrer arv 30 Rd. Brt. 524, netto 157 Rd.».

Gift 1° 1683, Trondheim.86 med

Ester Mathiasdatter Abel
Født omkring 1655, Trondheim.89,90,91.
Død før 13 nov. 168592.
     Datter af Mathias Abel og Karine Rasmusdatter.
     Skifte 8 feb. 1686, Trondheim.92.

Gift 2° omkring 168592 med

Cathrine Caspersdatter Wilthagen
     Datter af Casper Wilthagen og Margrethe Lorentzdatter (Jessen).

[Gift 1° omkr. 1685 med Peder Lauritssøn Blix (1659 - 5 mai 1692); Gift 2° med Jens Nielsen Riber (d. før 27 okt. 1697)].

Børn af Peder Lauritssøn Blix og Ester Mathiasdatter Abel:

164.68.Lars Pederssøn Blix, f. 1684

Børn af Peder Lauritssøn Blix og Cathrine Caspersdatter Wilthagen:

165.68.Casper Pedersen Blix, f. 1688
166.68.Lars Pedersen Blix, f. 1690
69.15.
Lucie Lauritsdatter Blix

Gift 1° _____med

Nils Olssøn Wind
Død 10 mai 170935.
     Sorenskriver i Inderøen 1680.35

[Gift 1° med Maren Baltzersdatter; Gift 2° med Lucie Lauritsdatter Blix].

Gift 2° _____med

Jonas Jacobssøn Richert
Død 9 jul. 173735.
     Sorenskriver i Inderøen.35
70.16.
Kirsten Jonsdatter Todal

Gift _____med

Peder Danielsen Strømmer
Født omkring 163437.
Død 171437.
     Peder Danielsen Strømmer fikk kallsbrev på stillingen som sogneprest [til Rødøy/Rødø, Helgeland prosti] etter Hr Jon den 25. juni 1677. Han er kalt sogneprest til Rødø i amtregnskapets familieskatt den 30. des. 1679, i 1684 og i 1686. Han er også nevnt som sogneprest her i 1700 da han fikk stadfestelse på stillingen. Tønder sier at han døde her i 1714.37
     Ifølge Erlandsen ble han prost i Helgeland i 1701. I 1683 betalte han for seg, sin kone Kirsten Jonsdatter Todal, en huskapellan Niels Jonsen Todal, en stuepike, en kokkepike, tre drenger og tre tøser. Av buskap var det 1 hest og 12 kyr. Hans segel viser en hånd fra høyre med et hjerte i håndflaten, i stede for hjelm er det en hodeskalle og bokstavene PDS.37
     Han er oppført som 67 år i 1701, dvs. født ca 1634. Ifølge Tønder døde han her [Rødø] i 1714. Han var gift med Kirsten Jonsdatter Todal, en datter av formannen her. Kjente barn: Jon, Daniel, Peder, Stephen, Aarsille og Karen.37

Børn af Kirsten Jonsdatter Todal og Peder Danielsen Strømmer:

167.70.Jon Pedersen Strømmer, f. 1679
168.70.Daniel Pedersen Strømmer, f. 1681
169.70.Peder Pedersen Strømmer, f. 1685
170.70.Stephen Pedersen Strømmer, f. 1689
171.70.Aarsille Pedersdatter Strømmer, d. 1720
172.70.Karen Pedersdatter Strømmer
173.70.Anne Marie Pedersdatter Strømmer
174.70.Birgitte Pedersdatter Strømmer
71.16.
Nils Jonsen Todal
Født omkring 165593,38.
     Nils Jonsen Todal. Augustinussen sier at han ble ordinert til medtjener i Rødø [Helgeland prosti] den 5. mars 1672. Han er kalt kapellan i Rødø i amtregnskapets familieskatt i 1684 og i 1686. Var ennå kapellan her i 1701.38
     I folketellingen i 1701 var han 46 år og var kapellan i Rødø, bodde på Nordgietø.37
72.16.
Christopher Jonsen Todal
Død omkring 1718.
     Hornemann har ham som sønn av Jon Nielsen Todal.37
     Skifte 1718, Onøen Ytre, Lurøy.94: «Avdøde Christopher Todall. Arvinger: ektefelle Barbara Christensdatter; sønn Joen Christophersen Todall, formynder Lars Nielsen, Kvarøen [i Lurøy]; datter Aarselle Christophersdatter Todall, formynder moren med tilsyn av Reinholt Tostrup.».
     Skifte 17 jun. 1718, Kvarvø.37.

Gift _____37med

Barbro Kristensdatter

Børn af Christopher Jonsen Todal og Barbro Kristensdatter:

175.72.Joen Todal
176.72.Aarsille Catharina Todal, d. 1778
73.16.
Susanna Jonsdatter Todal
     Nevnt i familieskatten i 1675.37
     Skifte 14 jun. 170295.

Gift 4 jul. 168996,95 med

Knudt Larsen Rist
Født omkring 165297,95.
     Søn af Laurits Casparsen Rist og Else Knutsdatter Sørbye.

[Gift 1° 4 jul. 1689 med Susanna Jonsdatter Todal; Gift 2° 20 sep. 1702 med Else Margrethe Klæbu; Gift 3° 1709 med Helena Catharina Moltzau (19 jul. 1680 - 19 jul. 1762)].

Børn af Susanna Jonsdatter Todal og Knudt Larsen Rist:

177.73.Joen Knudsen Rist, f. 1690
178.73.Lars Knudsen Rist, f. 1692, d. 1762, Christiania.
179.73.Elen Margrethe Knudsdatter Rist, f. 1695
180.73.Jens Knudsen Rist, f. 1696, d. 1702
74.16.
Berit Jonsdatter Todal
     Nevnt i familieskatten i 1675.37
75.16.
Anne Jonsdatter Todal
     Nevnt hos Erlandsen. Hornemann har henne som gift med Volqvart Moltzav på N-Eijerø.37
76.16.
Marit Jonsdatter Todal
Død omkring 1715.
     Nevnt hos Erlandsen. Hornemann har henne som død i 1715, gift med Laurits Nilsen på Kværø i Lurø.37
     Skifte 1715, Kvarøen, Lurøy.94: «Avdøde Marite Joensdatter Todal. Arvinger: ektefelle og formynder for alle barn: Joen Larsen; Heleken Larsdatter; Aaselle Larsdatter.».

Gift _____94med

Lars Nielsen
Født 164498.
Død 172998.
     Skipper Lars Nielsen paa Ytre Kvarø i Lurø.98
     Skifte 21 jun. 172999.

[Gift 1° med Helchen (Strømer?) (d. omkr. 1696); Gift 2° med Marit Jonsdatter Todal (d. omkr. 1715); Gift 3° med Karen Pedersdatter Schjelderup (1682 - 1769)].

Børn af Marit Jonsdatter Todal og Lars Nielsen:

181.76.Helchen Larsdatter Todal, f. 1708, d. 1780
182.76.Aarsille Larsdatter (Todal), f. 1710, d. 1745
77.16.
Dorothea Todal
     Ei Dorothea Todal var fadder for Hr Jacob Herslebs barn i 1702.37
78.19.
Henrik Henrikssøn Holck
Født 166449.
Død 16 nov. 1718100.
     Kaptein ved Søndre Trondhjems regiment.49
     Ved Folketællingen 1701 boede han som Fændrik paa Gaarden Øyen i Surendal.100

Gift 1° 1689101 med

Ellen Svensdatter Scheen
     Datter af Sven Scheen.

Gift 2° _____med

Karen
     Efter Nordmøre Tingprot. 5. okt. 1723 mødte afgangne Kapt. Henrich Holcks Hustru Karen ved Høsttinget for Surendalen og begærede Tingsvidne om, at hun i kgl. Maj.s Tjeneste havde mistet sin Mand og 2 Sønner og nu med sine 3 Sønner og 2 Døtre ikke har andet at leve af end, hvad godt Folk giver hende, og at hun nu bor paa en Husmandsplads i Surendalen.100

Børn af Henrik Henrikssøn Holck og Ellen Svensdatter Scheen:

183.78.Jørgen Henrichsen Holck, f. 1693
184.78.Henrich Henrichsen Holck, f. 1697
185.78.Oluf Henrichsen Holck, f. 1697
186.78.Anna Henrichsdatter Holck

Børn af Henrik Henrikssøn Holck og Karen:

187.78.Sakarias Henriksen Holck, f. 1706, d. 1763
188.78.Peder Henriksen Holck, f. 1711, d. 1751
79.21.
Susanne Brochmann

Gift 1° _____med

Povel Munch
     Magister. Resid. pastor til Nesne.102

Gift 2° _____med

Johan Klæboe
Født 1663102.
Død 10 mai 1722102.
     Søn af Hans Pederssøn Klæboe og Margrethe Johansdatter (Grønn).
     Resid. pastor til Nesne.102

Børn af Susanne Brochmann og Johan Klæboe:

189.79.Pauline Susanne Klæboe

Generation 5.

80.24.
___________
81.25.
Anna Borchmann
Død 19 apr. 1701103.
     Et Sørgedigt over hende i Volqvartz's Sjelens Luth. 3 D. S. 5-7.103

Gift 3 feb. 1701103 med

Niels Juel
Født _____, Trondhjem103.
Død 1713, Trondhjem103.
     Søn af Thomas Jensen Juel og Maren Knudsdatter.
     Blev 1693 Capellan her [Trondhjem], og døde 1713.103
     Magister. Diaconus til Domkirken i Trondhjem og pastor til Bjønes i Nordland.104

[Gift 1° med Ingeborg à Møinichen (d. før 3 feb. 1701); Gift 2° 3 feb. 1701 med Anna Borchmann (d. 19 apr. 1701); Gift 3° før 1704 med Christence Raphaelsdatter Lund (f. 20 apr. 1677)].
82.25.
Karen Olsdatter Borchmann
Død 1724.

Gift 15 nov. 1721, Trondheim Domkirke.105 med

Johan Randulf
Født 1681106.
Død 1735, Oslo., begravet 5 aug. 1735.
     Søn af Niels Enevoldsen Randulf og Dorothea Catharina Wandal.
     Sogneprest i Nærø sogn, Namdalen

[Gift 1° 25 apr. 1713 med Magdalene Margrethe Nielsdatter Smed (_____ - 6 sep. 1720); Gift 2° 15 nov. 1721 med Karen Olsdatter Borchmann (d. 1724); Gift 3° 18 okt. 1724 med Karen Michaelsdatter Busch (1707 - eft. 1731)].
83.26.
Peder Christophersen Hersleb
     Døde ung.107
84.26.
Jacob Christophersen Hersleb
Født 15 dec. 1686107,107.
Død 14 okt. 1758108,5,108.
     Sogneprest til Stod.109

Gift 13 jul. 1713110,109 med

Inger Marie Frost
Født 1690-1700109.
Død 17 okt. 1764109.
     Datter af Christian Frost og Margrethe Lorentzdatter Angell.
     Antagelig datter af Christian Frost og Margrethe Angell.

Børn af Jacob Christophersen Hersleb og Inger Marie Frost:

190.84.Christian Hersleb, f. 1714, d. 1761
191.84.Sophie Jacobsdatter Hersleb, f. 1715, d. 1756
192.84.Sara Rebekka Hersleb, f. 1736, d. 1788
85.26.
Peder Jacob Christophersen Hersleb
Født 25 mar. 1689, Stod prestegård.111.
Død 4 apr. 1757, København.111, begravet _____, Holmens kirke, København..
     Ble biskop over Sjælland stift.111

Gift 25 okt. 1719111 med

Bolette Hansdatter Hiort
Født 12 apr. 1690, Stenstrup, Fyn.111.
Død 16 mai 1767, København.111.

Børn af Peder Jacob Christophersen Hersleb og Bolette Hansdatter Hiort:

193.85.Christiane Margrethe Hersleb, f. 1741, d. 1801
86.26.
Karen Christophersdatter Hersleb
Født 1690111.

Gift 1° _____111med

Johan Tobias Lemmenhiert
Død 1730111.
     Kaptein.111

Gift 2° 1731111 med

Peder Maanskiold
Død 1741111.
     Major.111
87.26.
Ole Christophersen Hersleb
     Døde ung.111
88.26.
Christopher Christophersen Hersleb
     Døde ung.111
89.26.
Ane Christophersdatter Hersleb
     Døde ung.111
90.26.
Ursilla Christophersdatter Hersleb
     Døde ung.111
91.26.
Jens Christophersen Hersleb
     Døde ung.111
92.26.
Ole Christophersen Hersleb
Født 1695111.
Død 1761111.
     Ble prest til Wartov i København. Var gift med hadde ikke barn.111
93.26.
Niels Christophersen Hersleb
Født 1698111.
Død 10 jul. 1752111.
     Oberst.111

Gift 4 jan. 1731111 med

Boletta Frost
Født 3 jan. 1699111.
Død 29 dec. 1761111.
     Datter af Christian Frost og Margrethe Lorentzdatter Angell.
94.26.
Anna Sophia Christophersdatter Hersleb
Født 1704111.
Død 1745111.

Gift _____111med

Petter Abildgård
     Sogneprest på Røros.111
95.27.
Peder Laursen Brøndlund
Født 1687, Fjeldvær, Hitra..
96.27.
Jakob Laursen Brøndlund
Født 1690, Fjeldvær, Hitra..
97.27.
Christopher Brøndlund
Født omkring 169658.
     Løjtnant 1723 og boede i Grytten i Romsdal.58

Gift _____med

Milde Riber

Børn af Christopher Brøndlund og Milde Riber:

194.97.Laurits Brøndlund, f. 1723, d. 1766
98.29.
Anna Catharina Collin
Født 167963.
Død 20 jul. 172263.
     Er ved broren Ole Collins skifte 16. jan. 1713 i Trondheim gift med stiftskriver Wium.112

Gift 169763 med

Morten Wium
     Stiftskriver.63
99.29.
Maren Collin
Født 168163.
Død 175563.

Gift 11 jan. 170263 med

Jochum Lorentzen Angell
Født omkring 1674113.
     Søn af Lorentz Mortensen Angell og Abel Jespersdatter.
     Magister.114
     Sogneprest til Røros.115

Børn af Maren Collin og Jochum Lorentzen Angell:

195.99.Peter Albrecht Angel, f. 1719, d. 1785
100.29.
Hans Jensen Collin
Født 1682116.
Død 10 apr. 17425,64.
     Justitsminister og President i Trondhjem.112,116
     Tønder sier at han i sin ungdom var utenlands og satte til svære midler.63
     Han skal fra sidst i 1705 have været Borgemester i Chr.sand, og blev 1710, 30. Juni President i T.hjem indtil 1736, da han blev Lagmand (efter sin Stedfader, Abraham Dreyer). «Cancellieraad» blev han 1707 (eller 1717?), og «Justitsraad» 1729.64
     Mindst 12 Børn i første Ægteskab. 3 Børn i det andet.64,5

Gift 1° 171080,64,5 med

Sophie Amalie Krog
Født 9 mai 168680,5,116.
Død 15 okt. 1735117,64.
     Datter af Peder Krogh og Anna Dorothea Bremer.
     Skifte 1735-1736, Trondheim.118: «(Frue Sophia Amalia Krogh).».

Gift 2° 20 jul. 1736119,64,116 med

Marie Christine Hornemann
Født 5 feb. 1719120,5,64.
Død 1776121,116,64.
     Datter af Hans Henriksen Hornemann og Mette Christine Bonsach.

Børn af Hans Jensen Collin og Sophie Amalie Krog:

196.100.Jens Collin
197.100.Abraham Collin
198.100.Christian Collin
199.100.Niels Krog Collin, f. 1718, d. 1782
200.100.Wilhelm Collin
201.100.Peder Krog Collin
202.100.Ditlew Collin
203.100.Anna Sophia Collin
204.100.Karen Margrethe Collin
101.29.
Ole Collin
Født 168463.
Død 171263.
     Ugift.112
     Student.63
     Skifte 16 jan. 1713, Trondhjem112: «Andeler i kobberverkene på Røros, Indset og Løkken, jordegods m.v., ialt 3754 - 1682 og uvisse fordringer 118 rd., drev forretningsvirksomhet.».
102.29.
Marte Sophie Collin
Født 168663.
Død 170163.
103.29.
Karen Collin
Født 168911,63.
Død 19 jun. 1763122,99, begravet 30 jun. 1763, Frue kirke i Trondheim99.

Gift 28 okt. 170511,63 med

Johan (Johannes) Schjelderup
Død 9 mai 172111, begravet 23 mai 1721123,124.
     Søn af Søren Hansen og Anne Pedersdatter Schjelderup.
     Blev 24 marts 1703 Capellan hos formanden [i Skogn, Raphael Lund] med Ret til at succedere denne i Sognekaldet (Skogn), uden at dette skulde have lignende Følger for Andre. Blev 11 Mai 1706 Magister. Blev 19 Jan. 1718 Provst over Indherreds Provstie. Død af Steensmerte.11
     Erlandsen siger, at han ingen Børn havde i dette sit Ægteskab (med Gidsken Lund), men ifølge Hr. Jakob Matssøn Lunds Annotationsbog skal han have haft en Søn, der døde som Guvernør i Guinea, og en liden Datter, som blev ligget ihjel af Ammen.124

[Gift 1° 13 okt. 1697 med Gidsken Raphaelsdatter Lund (19 sep. 1672 - 1699); Gift 2° 28 okt. 1705 med Karen Collin (1689 - 19 jun. 1763)].

Børn af Karen Collin og Johan (Johannes) Schjelderup:

205.103.Jens Schielderup, f. 1706, d. 1766
206.103.Caspar Abraham Schjelderup
207.103.Gidsken Dorthe Schjelderup, d. 1766, St. Jørgens Hus.
208.103.Karen Johansdatter Schjelderup, f. 1712, d. 1780
104.29.
Peder Collin
Født 169163.
Død 169163.
105.29.
Petter (Peder) Tønder Collin
Født 169263.
Død 173363.
     Løytnant.
     Peder Tønder Collin ble major ved dragonerne.63
106.29.
Christian Ulrich Collin
Født 169463.
Død 173563.
107.29.
Anna Marie Collin
Født 169763.
     Umyndig ved broren Ole Collins skifte 16. jan. 1713.114

Gift _____63med

Holgier Birch
     Tollkontrollør.125

[Gift 1° med Elisabeth Hansdatter (Hammer); Gift 2° med Anna Marie Collin (f. 1697)].
108.29.
Jørgen Christian Collin
Født 169963.
Død 170363.
109.29.
Martha (Mette) Sophia Collin
Født 15 mai 170263.
Død 15 okt. 1760126,63.
     Umyndig ved broren Ole Collins skifte 16. jan. 1713.114

Gift 172463 med

Petter Christian Nielsen Wisløff
Født 1690127,128.
     Søn af Niels Thomassen Wisløff og Anna Margrethe Povelsdatter Bierch.
     Ble oberst og sjef for det Strindenske kompani.129
110.30.
Maren Olufsdatter Tønder
Født 30 jul. 169765.
Død 171765.
     Døde ugift i 1717.65
111.30.
Ellen Olufsdatter Tønder
Født 169865.

Gift 1° 16 jun. 171765 med

Niels Nielsen (Støren)
Født omkring 1687130,131,132.
Død 172065.
     Søn af Niels Pedersen (Støren) og Margrethe Hansdatter.
     ? GÆT - Identisk med den Niels Støren (død 1720), kapellan i Meldal, der 16. juni 1717 bliver gift med Ellen Tønder ?

Gift 2° _____65med

Christian Lauridsen Brix
Født omkring 1685133,104.
Død 174865.
     Søn af Laurits Pedersen Brix og Anne Gregersdatter.
     ? GÆT - Han må være den Christian Brix (død 1748), kapellan i Meldal, der ekter enken Ellen Olufsdatter Tønder ?
112.30.
Anna Olsdatter Tønder
Født 18 jan. 170065.
Død 17 mai 1763134.

Gift 20 okt. 1740134 med

Christopher Andersen Lem
Født 1680135.
     Søn af Anders Christopherssøn Lem og Ingeborg Ludvigsdatter Munthe.
     Opgives i 1701 at være Student - blev senere Proprietarius. Hans 2nd ekteskap var barnløst.135
     Fra hans 1st ekteskap nedstammer kognatisk en gren av den östlandske slekt Bredal.136
     Nevnt i morens skifte i 1710.134

[Gift 1° med Anna Boyesdatter Friis (d. 1739); Gift 2° 20 okt. 1740 med Anna Olsdatter Tønder (18 jan. 1700 - 17 mai 1763)].
113.30.
Elisabeth Olsdatter Tønder
Født 24 jun. 170165.

Gift 1° 21 jan. 1722137 med

Frederik Lauridsen Brix
Født omkring 1694138,104.
     Søn af Laurits Pedersen Brix og Anne Gregersdatter.

Gift 2° 1749139,65 med

Marcus Holst Sodemann
Født 1704140.
Død 1755140.
     Fra Flensburg. Fik 11. febr. 1737 borgerskap som kjøbmand i Trondhjem.141
     Ifølge Erlandsen, s. 154 og 418 ble Marcus Holst Sodemann enkemann i 1748 og i 1749 ble han gift med Elisabeth sal. Brix, født Tønder.

[Gift 1° 18 nov. 1733 med Birgitte Andersdatter Tausan (1704 - 1748); Gift 2° 1749 med Elisabeth Olsdatter Tønder (f. 24 jun. 1701)].
114.30.
Karen Olufsdatter Tønder
Født 16 jul. 170265.
     Var gift med kaptein Johan Hammond.65

Gift _____med

Johan Hammond
     Søn af Johan Thomassen Hammond og Sophie Brygmand.
     ? GÆT - han må være søn af Johan Hammond og Sophie Brygmand ?
     Kaptein.65
     Oberst.77

[Gift 1° med Karen Olufsdatter Tønder (f. 16 jul. 1702); Gift 2° 1738 med Stennetta Steensdatter Meldal (d. 1747)].
115.30.
Milde Olufsdatter Tønder
Født 7 sep. 170365.
Død omkring 1703.
     Døde straks.65
116.30.
Melchior Olufsen Tønder
Født 14 apr. 170565.
     Døde ung.65
117.30.
Gisken Olufsdatter Tønder
Født 6 mai 170665.
     Var gift med klokker i Meldal, Tore Pedersen Neve.65
118.30.
Ole Olufsen Tønder
Født 10 aug. 170865.
Død 1747, ved drukning.65.
     Ble i 1736 sogneprest til Drejøe i Fyn.65

Gift _____65med

Gjertrud Basse
Død 174865.
119.30.
Berethe Lucie Olufsdatter Tønder
Født 29 apr. 171065.
     Døde ugift.65
120.30.
Melchior Augustini Olufsen Tønder
Født 11 mai 171265.
     Døde ugift.65
121.30.
Olava Maria Olufsdatter Tønder
Født 13 nov. 171365.
     Døde ung.65
122.30.
Maren Olufsdatter Tønder
Født 8 feb. 171565.

Gift _____65med

Jens Lange
     Justisråd på Fyn.65
123.30.
Ane Lisabeth Olufsdatter Tønder
Født 3 nov. 171765.
Død 29 sep. 177565.

Gift 175865 med

Peder Iversen
     Borger i Trondheim.65
124.30.
Margrethe Boleta Olufsdatter Tønder
Født 28 jan. 171965.
     Døde ugift.65
125.30.
Lars Brix Olufsen Tønder
Født 21 mar. 172065.

Gift _____65med

Johanna Bagge
126.30.
Peder Olsen Tønder
Født 3 jun. 172165.
Død 28 sep. 1813142.
     Sogneprest i Sundal fra 22. juni 1764.142

Gift 28 mar. 1765, Sundal. med

Jeremia Margrethe Borch
Født 173557.
Død 25 sep. 1813142.
     Datter af Peder Jeremiassen Hass Borch og Karen Johansdatter Schjelderup.
127.30.
Hans Olufsen Tønder
Født 16 jul. 172265.
Død 173565.
128.33.
Hans Emahus Tønder
     Godsejer på Dønnes.

Gift _____med

Else Marie Greve
     Er hun identisk med den Else Greve gift med handelsmann i Sunnmøre Aage Finne ?

Børn af Hans Emahus Tønder og Else Marie Greve:

209.128.Maria Anna Emahus Tønder, f. 1731, d. 1802
129.34.
Maria Hansdatter Glad
Født 168769.

Gift 7 feb. 1704, Christiania.69 med

Henrich Jacobssøn Schmidt
Død 171969.
     Søn af Jacob Knudssøn og Kirsten Bruun.
     Vice-lagmand og sorenskriver i Gudbrandsdalen.69

Børn af Maria Hansdatter Glad og Henrich Jacobssøn Schmidt:

210.129._____
130.34.
Ole (Oluf) Hanssen Glad
Født 25 mar. 168869.
Død 15 mar. 174269.
     Han skal først have været kornet, men blev derefter student og theologisk kandidat. Var til 1722 kapellan hos slotspresten Anders Borch i Christiania og blev 17. juni s. a. sogneprest til Sigdal.69

Gift 1° 8 apr. 1721, Christiania.69 med

Ulrikke Augusta Schade
Begravet 12 mar. 1726, Sigdal.69.

Gift 2° 14 feb. 1727, Bamle.69 med

Christine Rebekka Alstrup
Født 10 mar. 1707, Bamle.69.
Begravet 6 mar. 1761, Sigdal.69.
     Datter af Peder Alstrup og Anne Margrethe Griis.

Børn af Ole (Oluf) Hanssen Glad og Ulrikke Augusta Schade:

211.130.Anna Henrikka Glad, f. 1723
212.130.Hans Glad, f. 1724, d. 1783
213.130.Ulrikke Augusta Glad, f. 1726

Børn af Ole (Oluf) Hanssen Glad og Christine Rebekka Alstrup:

214.130.Anne Margrethe Griis Glad
215.130.Kristine Rebekka Glad, d. Sigdal.
216.130.Anne Margrethe Griis Glad
217.130.Olava Maria Glad
218.130.Peder Alstrup Glad
219.130.Nicolea Franck Glad
220.130.Maren Grüner Glad
221.130.Anne Marie Glad
222.130.Peder Glad
223.130.Peder Alstrup Glad
224.130.Petrea Alstrup Glad, d. 1810, Strømsø.
225.130.Oluf Glad
131.34.
Knud Hanssen Glad
Født 1689143.
     Var major i dansk tjeneste. Ingen børn.143

Gift _____med

Agnete Hind
     Datter af Jonathan Hind.
132.34.
Peder Hanssen Glad
Født 1690143.
Begravet 22 dec. 1696, Aker.143.
     Han nævnes ei i [halvbroren] Fredrik Glads testamente og er vistnok det «barn», der blev begr. 22. decbr. 1696 i Aker.143
133.35.
Matthias Høysager
     Var ansatt i det danske kanselli.71

Gift _____71med

Mette Junghans
134.35.
Ole Mathias Høysager
     Var ansatt ved Meldal verk.71
135.35.
Maria Høysager
136.35.
Christian Ulrik Høysager
137.37.
Christian Ulrich Eriksen
Død 1751, Molde.74.
     Ble stiftamtskriver. Den 28. aug. 1733 ble han kanselliråd. Han ble i 1742 amtmann i Romsdal.74

Gift 1° _____74med

Anna Møllmann
Død 173974.
     Datter af Thomas Møllmann og Christiane (Stinchen) Christensdatter Tyrholm.

Gift 2° _____74med

Helena Høyer
Døbt 25 aug. 170874.
Død 178674.
     Datter af Petter Høyer og Bodil Nissen Angell.
138.37.
Stinken Tønder Eriksdatter

Gift 175374 med

Albrigt Medelfart
     Sogneprest på Byneset.74
139.37.
Anne Catharina Eriksdatter

Gift 1° _____74med

Henrich Brodersen Lysholm
Død 174074.
     En kjøpmann i Trondheim.74

Gift 2° _____74med

Alexander Hammond Friedlib
     Justisråd.74
140.38.
Ole Christopher Steensen Meldal
Død okt. 175199.
     Var res. kapellan i Hevne.77
     Pr. i Hevne, død okt. 1751.99

Gift 21 okt. 1729, Domkirken i Trondheim.99 med

Gidsken Dorthe Schjelderup
Død mai 1766, St. Jørgens Hus.99.
     Datter af Johan (Johannes) Schjelderup og Karen Collin.
141.38.
Reinholdt Steensen Meldal
Født 24 jun. 1705144.
Død 177477.
     Var kaptein. Hadde 9 barn.77
     Iflg. Ovenstad II, s. 168 hadde han 1 sønn og 6 døtre.

Gift 174077 med

Mette Sophia Marstrand
142.38.
Melchior Steensen Meldal
Død 1750, Borge i Nordland.77.
     Ble i 1736 kapellan i Andenes og i 1738 i Borge i Nordland.77

Gift _____77med

Antoinette Sophie Testmann
     Datter af Johan Peter Testmann og Maren Marie Holthe.

[Gift 1° med Melchior Steensen Meldal (d. 1750); Gift 2° 1753 med Augustinus Buschmann (10 apr. 1720 - 4 mar. 1793)].
143.38.
Peder Tønder Steensen Meldal
Død 174177.
     Ble kapellan i Tolga i 1738 og senere kapellan i Bolsø, døde ugift i 1741.77
144.38.
Augustinus Steensen Meldahl
Født 1712145.
Død 4 nov. 1782145.
     Kaptein.145
     Ble kaptein. Bodde på Halse. 4 barn.77

Gift 1° 1743145 med

Sophie Frich Hammond
Født 1726145.
Død 1762145.
     Datter af Thomas Johansen Hammond og Else Sophie Frich.

Gift 2° _____77med

Ane Dorothea Thune

[Gift 1° med Arrøe; Gift 2° med Augustinus Steensen Meldahl (1712 - 4 nov. 1782)].

Børn af Augustinus Steensen Meldahl og Sophie Frich Hammond:

226.144.Else Sophie Meldahl, f. 1746, d. 1821
145.38.
Marie Meldal Steensdatter

Gift 7 jul. 1723146,147 med

Giert Feldtmand
     Søn af Ulrich Feldtmand.
     Sogneprest i Oppdal.77
     I hans selvbiografi (NST 19, s. 49 ff) nevnes 15 barn.
146.38.
Ellen Steensdatter Meldal

Gift 6 nov. 172077 med

Thomas Junghans
     Ved Løkken verk.77
147.38.
Stennetta Steensdatter Meldal
Død 174777.

Gift 173877 med

Johan Hammond
     Søn af Johan Thomassen Hammond og Sophie Brygmand.
     ? GÆT - han må være søn af Johan Hammond og Sophie Brygmand ?
     Kaptein.65
     Oberst.77

[Gift 1° med Karen Olufsdatter Tønder (f. 16 jul. 1702); Gift 2° 1738 med Stennetta Steensdatter Meldal (d. 1747)].
148.39.
Helle Catharine Tønder
Født 1709, Vandve, Herøy, Dønna.148.
Død efter 1757148.

Gift 1° 1 nov. 1733, Herøy.148 med

Jens Jonasen (Falch)
Født omkring 1708149.
Død aug. 1756, Vandve, Herøy, Dønna.148.
     Søn af Jonas Jenssøn Falch og Ane Christensdatter.
     Skifte 1757, Vandve/Vanved, Herøy.150: «Helle Cathrina Augustinusdatter, ektefelle. Barna oppført i følgende rekkefølge: Jonas Jensen, 20 år; Augustinus Jensen, 19 år; Christina Jensdatter; Ane Margrethe Jensdatter; Pernille Jensdatter; Else Cathrina Jensdatter. Verge for de tre minste pikebarnene Christen Ingebrigtsen, Øksningan.».

Gift 2° _____148med

Daniel Jenssen

Børn af Helle Catharine Tønder og Jens Jonasen (Falch):

227.148.Christina Charlotta Jensdatter
228.148.Jonas Jensen, f. 1737
229.148.Augustinus Jensen, f. 1738, d. 1803, Dønna.
230.148.Anne Margrethe Jensdatter
231.148.Pernille Jensdatter
232.148.Else Cathrina Jensdatter
149.43.
Hans Helsing
Død jan. 1745151, begravet _____, Bremerholms kirkegård.151.
     Blev først kapellan i Sparboen, og den 12. nov. 1734 personlig kapellan i Skogen, hvorefter han i 1743 rejste til København, hvor han var skibspræst.151

Gift _____med

Ingeborg With Marstrand
     Datter af Jørgen Frederiksen Marstrand og Else Margrethe Mechelborg.

Børn af Hans Helsing og Ingeborg With Marstrand:

233.149.Gunhild Helsing
234.149.Johan Helsing
235.149.Jørgen Frederik Helsing
150.49.
Johan Garmann
Født 1717152.
Død 1768152.
     ! GÆT - sønn av proprietær Christopher Garmann !
     Sorenskrivare i Sönd- og Nordhordaland.152

Gift _____med

Wenche Henrichsdatter von der Lippe
Født omkring 1722153,154,152.
Død 1800152.
     Datter af Henrich von der Lippe og Anne Hansdatter Kiemler.

Børn af Johan Garmann og Wenche Henrichsdatter von der Lippe:

236.150.Christopher Garmann, f. 1747, Haus., d. 1800, Alstahaug.
237.150.Karen Maria Garmann, f. 1756, Utstein Kloster., d. 1808
151.56.
Lars (Laurits) Andersen Bing
Født omkring 1699155.
152.56.
Clara Andersdatter Bing
Født omkring 1703156.
     Erlandsen sier at hun ble gift med Hr Jens Munch, sogneprest i Kvernes. Hornemann har henne andre gang gift med en Beck, kaptein i Skibtvedt.84
153.56.
Jens Andersen Bing
Født omkring 1707157.
154.57.
Ole Schive
155.57.
Laurits Schive
156.57.
Peder Schive
157.57.
Jacob Schive
158.57.
Anna Marie Schive
159.59.
Jørgen Stabel
Født omkring 1682.
Død 1772.
     Bergknekt på Løkken i Meldal og seinare på Kongsberg.
160.59.
Lars (Laurits) Stabel
Født 1683.
Død 1763.
     "vaktmester og skydser" på Gjørv i Inderøy.
161.59.
Peder Larssen Stabel
Født omkring 1687.
Død 1753.
     Korporal og nybrottsmann i Meldal.

Gift _____med

Johanne Danielsen
162.59.
Elisabeth Stabel
Født 1688.
Død 1764.
163.59.
Lars (Laurits) Stabel
Født omkring 1689.
Død 1742.
164.68.
Lars Pederssøn Blix
Født 1684158,92.
165.68.
Casper Pedersen Blix
Født omkring 1688159,88.
166.68.
Lars Pedersen Blix
Født omkring 1690160,88.
167.70.
Jon Pedersen Strømmer
Født omkring 1679161.
168.70.
Daniel Pedersen Strømmer
Født omkring 1681162.
     Var 1701 utenlands.37
169.70.
Peder Pedersen Strømmer
Født omkring 1685163.
     Var 1701 i skole i Bergen.164
     Ble sogneprest til Longelse og Fulgsbølle i Danmark.

Gift _____med

Birgitte Sophia Jespersdatter Kolderup
     Datter af Jesper Andersen Kolderup og Karen Michelsdatter Storm.
170.70.
Stephen Pedersen Strømmer
Født omkring 1689165.
171.70.
Aarsille Pedersdatter Strømmer
Død 30 mar. 1720166.

Gift 26 jun. 1701166 med

Jacob Christensen Hersleb
Født 26 apr. 1672166.
     Søn af Christen Jensen Hersleb og Ellen Pedersdatter Ruberg.
     Sogneprest i Brønø.166

[Gift 1° 26 jun. 1701 med Aarsille Pedersdatter Strømmer (d. 30 mar. 1720); Gift 2° 4 aug. 1724 med Benedicta (Bente Maria) Samuelsdatter Bugge].
172.70.
Karen Pedersdatter Strømmer

Gift _____med

Peder Hansen Bruun
Født 17 jul. 1689.
Død 12 jul. 1768.
     Søn af Hans Mathiassøn Brun og Maren Pedersdatter (Darre).
     Sogneprest i Gildeskål.

[Gift 1° med Karen Pedersdatter Strømmer; Gift 2° 1755 med Anna Sophie Knudsdatter Brown (d. 1755)].

Børn af Karen Pedersdatter Strømmer og Peder Hansen Bruun:

238.172.Hans Pedersen Brun, d. 1804
173.70.
Anne Marie Pedersdatter Strømmer
     Se NST 11, s. 14.

Gift 1707 med

Jochum Juel
     Søn af Thomas Jensen Juel og Maren Knudsdatter.
     Fullmektig ?
     Handelsmann på Svinvær i Rødøy. Se NST 11, s. 14.
174.70.
Birgitte Pedersdatter Strømmer

Gift omkring 170179 med

Reinholdt Jacobsen Tostrup
Født 166979.
Død 172979.
     Søn af Jacob Fredriksen Tostrup og Mette.
     Sogneprest til Rødø.79
     Skifte 19 sep. 172979.

Børn af Birgitte Pedersdatter Strømmer og Reinholdt Jacobsen Tostrup:

239.174.Jacob Tostrup, f. 1702, d. 1771
240.174.Peder Tostrup, f. 1704, d. 1778
241.174.Kirsten (Christina) Tostrup, f. 1710, d. 1775
242.174.Mette Susanne Tostrup, f. 1715, d. 1794, Vigdelen.
175.72.
Joen Todal
     Er 1750 på Jodahlen i Trondheim.167
176.72.
Aarsille Catharina Todal
Død omkring 1778.
     Er nevnt i halvbroren Anders Larsens skifte år 1750, og gift med Lars Andersen Riber, Nesna.168
     Skifte 1778, Gjerøen, Rødøy.94: «Avdøde Aarselle Thodal Rieber. Arvinger: sønn Peder Rieber, Qvarøen; avdøde datter Barbroe Maria Ribers barn: Ole Walnum, 25; Berithe Maria Walnum, gift med Ole Joensen, Sandvig i Salten; Aarselle Cathrina Walnum, gift med Erich Spore; Lucia Malene Walnum, gift med Christen Michelborg; avdøde datter Else Riebers barn: Lars Rieber Hass, 23 år (hos Peder Rieber); Niels Dass Hass, 13 (hos Anders Dass, Meehuus); datter Anna Margrethe Rieber, gift med Christen Christensen, Nord Gjerøen.».

Gift _____169med

Lars Andersen Riber
     Lars Pedersen Riber. Handelsmand paa Husby i Næsne (gift 3 gange).169
     W.Brandt "Slægten Benkestok" kaller ham for Lars PEDERSEN Riber, men i flere samtidige skifter kalles han Lars ANDERSEN Riber, hvilket må være det korrekte.

[Gift 1° med _____; Gift 2° 1719 med Kjerstin Bejaminsdatter Dass (d. før 1795); Gift 3° med Aarsille Catharina Todal (d. omkr. 1778)].

Børn af Aarsille Catharina Todal og Lars Andersen Riber:

243.176.Barbara (Barbro) Marie Riber, d. 1756
244.176.Maren Kirstine Riber, f. 1726, d. 1760
245.176.Else Larsdatter Riber, d. 1770
246.176.Anna Margrethe Riber
247.176.Peder Larsen Riber, f. 1735, Husby (i Nesna)., d. 1801
177.73.
Joen Knudsen Rist
Født 169095.
     Nevnt i morens skifte 1702. Horneman sier at han ble prest i Ullensaker.95
178.73.
Lars Knudsen Rist
Født omkring 169295.
Død 22 jun. 1762, Christiania.95.
     Nevnt i morens skifte 1702. Horneman sier at han ble stadskirurg i Christiania og døde der den 22. juni 1762. Var gift med NN Stabell.95
179.73.
Elen Margrethe Knudsdatter Rist
Født dec. 1695.
Begravet 8 jan. 1696, Skjærstad kirke.170,95.
180.73.
Jens Knudsen Rist
Født omkring 169695.
Død før 1702.
     Hornemann har ham som sønn her og som født ca. 1696, ikke nevnt i morens skifte 1702.95
181.76.
Helchen Larsdatter Todal
Født omkring 170898.
Død omkring 178098.

Gift 175398 med

Lorentz Angell
Født omkring 171398.
Død 177898.
     Søn af Rasmus Mortensen Angell og Judithe Carstensdatter Angell Volqvartz.
     Oppholder sig 1745-1746 i Lofoten.171
     Lorentz Angell, bosat paa Vigdelen, Uden Børn. Lorentz Angell var en Broder af Judithe Angell (gift med Peder Tostrup).172
     Er ikke nevnt i søsteren Judithes skifte 1795. (Død uden arvinge ?).173
182.76.
Aarsille Larsdatter (Todal)
Født omkring 171098.
Død omkring 1745.
     Iflg. W.Brand "Slægten Benkestok" var Aarsille "Todal" gift med Hans Steensen fra Hov i Næsne. - I hennes? skifte 1745 er ektefellen nevnt som Hans Hansen - ikke Steensen !
     Skifte 1745, Kvarøen Indre, Lurøy.94: «Avdøde Aasel Larsdatter. Arvinger: ektefelle Hans Hansen; sønn Lars Hansen, 10 år; datter Marithe Hansdatter, 14; datter Kirsten Hansdatter, 13; datter Anna Chatrina Hansdatter, 7½; datter Dorthea Hansdatter, 5.».

Gift 173098 med

Hans Hansen Steensen
     Hans Steensen fra Hov i Næsnes, b(onde) p. Ytre Kvarø.98

Børn af Aarsille Larsdatter (Todal) og Hans Hansen Steensen:

248.182.Maren (Massi) Hansdatter Todal, f. 1731, d. 1801
249.182.Lars (Hansen) Todal, f. 1735, d. 1814
183.78.
Jørgen Henrichsen Holck
Født omkring 1693174,100.
184.78.
Henrich Henrichsen Holck
Født omkring 1697175,100.
185.78.
Oluf Henrichsen Holck
Født omkring 1697175,100.
186.78.
Anna Henrichsdatter Holck
     Antageligvis datter af kapt. Henrich Holck.100

Gift _____med

Caspar Christopher Lehm
     Blev 1718 Premierløjtnant i 2. Trondhj. nat. Inf. Regt.100
187.78.
Sakarias Henriksen Holck
Født 1706.
Død 1763.
     Vides ikke i hvilket ægteskab han er født.
     Bonde i Surnadal, stor etterslket. [Se Hans Hyldbakk: Heimar i Surnadal.]
188.78.
Peder Henriksen Holck
Født 1711.
Død 1751.
     Vides ikke i hvilket ægteskab han er født.
     Ugift korporal. [Se Hans Hyldbakk: Heimar i Surnadal.].
189.79.
Pauline Susanne Klæboe

Gift _____med

Jens Angell
     (Sogneprest?) til Nesne.

Børn af Pauline Susanne Klæboe og Jens Angell:

250.189.Susanne Borchmann Angell, f. 1739, d. 1823

Generation 6.

190.84.
Christian Hersleb
Født 1 mar. 17145.
Død 17615.
     Præst i Stod.5

Gift 17 aug. 1745, Røros.5 med

Elisabeth Marie Mølmann
Født 17265.
Død 1761, Stod.5.
     Datter af Bernt Møllmann og Abel Margrete Frost.

Børn af Christian Hersleb og Elisabeth Marie Mølmann:

251.190.Abel Margrethe Hersleb, f. 1747, d. 1813, Trondhjem.
191.84.
Sophie Jacobsdatter Hersleb
Født 1 mar. 1715109.
Død 31 mar. 1756109.
     11 Børn. [Se slægten Bernhoft].

Gift 3 mar. 1739109 med

Peder Offesen Krog
Døbt 25 jan. 1707, Trondhjem domkirke.109.
Død 26 okt. 1779109.
     Sogneprest til Værdalen.109
     Han fik Navn efter Biskop Peder Krog i Trondhjem, der ogsaa antog sig ham som Søn og sørgede for hans Uddannelse.109

[Gift 1° 3 mar. 1739 med Sophie Jacobsdatter Hersleb (1 mar. 1715 - 31 mar. 1756); Gift 2° 23 jan. 1758 med Anna Dons (15 mar. 1731 - 16 apr. 1810)].
192.84.
Sara Rebekka Hersleb
Født 1736176.
Død 18 aug. 1788176.

Gift 19 apr. 1775, Sparbo.176 med

Lorentz Holst Sodemann
Født 1735141.
Død 1807141.
     Søn af Marcus Holst Sodemann og Birgitte Andersdatter Tausan.
     Sogneprest til Aure. Provst.141
     Barnløst 2. ekteskap, 4 barn i første.177

[Gift 1° 19 apr. 1775 med Sara Rebekka Hersleb (1736 - 18 aug. 1788); Gift 2° med Mette Margrete Kjestrup (10 sep. 1752 - 3 feb. 1809)].

Børn af Sara Rebekka Hersleb og Lorentz Holst Sodemann:

252.192.Jacob Hersleb Sodemann, f. 1780, d. 1849
193.85.
Christiane Margrethe Hersleb
Født 20 feb. 1741178.
Død før 1801.

Gift _____med

Niels Randulf
Født 11 nov. 1726, Nærøy..
Død 24 mai 1778.
     Søn af Johan Randulf og Karen Michaelsdatter Busch.

Børn af Christiane Margrethe Hersleb og Niels Randulf:

253.193.Johanne Sofie Randulf, f. 1768, d. 1854, Løten.
194.97.
Laurits Brøndlund
Født 172358.
Død 176658.
     Sognepræst i Stadsbygden ved Trondheim.58
     En bror af Laurits, eller kanskje identisk med Laurits, kan være Kristoffer Laurits Brønlund, f. o. 1727 (1721?) i Namdalen, gift o. 1748 med Elen Christine Meyer.179
195.99.
Peter Albrecht Angel
Født jun. 1719115,179.
Død 1785180.
     Peter Albert mistet sin far tidlig og ble oppdratt av fasteren Margrethe Frost. Etter privatundervisning kom han i 1736 til Trondhjems skole og ble dimittert derfra i 1740. Etter examen philosophicum i 1741 ble han informator - som lærer dengang ble kalt - hos søsteren Elen Cathrine, enke etter prost Jens Lemvig, sogneprest til Klæbu. I 1743 reiste han tilbake til København og tok teologisk embetseksamen året etter. Deretter ble han informator hos sogneprest Christopher Bildsøe til Aure. I 1748 ble han misjonær til Skjervø og i 1751 residerende pastor til Bø i Vesterålen, hvor han døde i 1785. (Han kalles residerende kapellan ved skiftet etter svigermoren i 1753).115

Gift _____med

Birgitte Marie Giæver
     Datter af Tarald Andreas Giæver og Birgitte (Lucie) Maria Augustinusdatter (Røst).

Børn af Peter Albrecht Angel og Birgitte Marie Giæver:

254.195.Jochum Lorentz Angell
255.195.Tarald Andreas Angell
256.195.Hans Albrigt Angell, f. 1742
257.195.Beret Lucie Angell, d. 1819
196.100.
Jens Collin

Gift 1° _____80med

Anne Cathrine Schønau
     Tolder Schönaus Dotter, døde i første Barselseng.80

Gift 2° _____80med

Bolette Hersleb

Børn af Jens Collin og Bolette Hersleb:

258.196.Hans Collin
259.196.Inger Maria Collin
260.196.Anna Cathrine Collin
261.196.Sophia Amalia Collin
197.100.
Abraham Collin
     Major af Infant.80

Gift _____80med

Dorthe Rinderhagen

Børn af Abraham Collin og Dorthe Rinderhagen:

262.197.Sophia Amalia Collin
198.100.
Christian Collin
     Brandt-Major i Tronhiem.80

Gift _____80med

Munch
     Provst Munchs Dotter 2 Børn: Jacob Hermann og Inger Margrethe Collin.80

Børn af Christian Collin og Munch:

263.198.Jacob Hermann Collin
264.198.Inger Margrethe Collin
199.100.
Niels Krog Collin
Født 17185.
Død 17825.
     Etatsraad. Amtmand i Romsdalen.5
     Af 6 leve 4 Børn: Hans Henrich Collin, f. 1764; Sophia Amalia, f. 1765; Elisabeth, f. 1769 og Anna Dorothea Collin, f. 1771.80

Gift 2 aug. 17615 med

Fennichen Hønne
Født 17405.
Død 17885.
     Datter af Henrik Hønne.
     Fogden Hönnes eeneste Dotter.80

Børn af Niels Krog Collin og Fennichen Hønne:

265.199.Hans Henrich Collin, f. 1764
266.199.Sophie Amalie Krog Collin, f. 1765, d. 1840
267.199.Elisabeth Collin, f. 1769
268.199.Anna Dorothea Collin
200.100.
Wilhelm Collin
     Søe-Lieutenant, død ugivt.80
201.100.
Peder Krog Collin
     Søe-Lieutenant, død ugivt.80
202.100.
Ditlew Collin
     Capitain-Lieutenant i Søe-Etaten, skudt i Fransk Tieneste.80
203.100.
Anna Sophia Collin

Gift _____80med

Hans Wium
     Cammerraad og Raadstue-Skriver i Tronhiem.80

Børn af Anna Sophia Collin og Hans Wium:

269.203.Martha Sophia Amalia Margrethe Wium
204.100.
Karen Margrethe Collin

Gift _____80med

Friderich Christian Angel
     Capitain ved det 2det Tronh. Regim.80

Børn af Karen Margrethe Collin og Friderich Christian Angel:

270.204.Martha Sophia Amalia Angel
205.103.
Jens Schielderup
Født dec. 170699,180.
Død 10 jul. 176699, begravet 17 jul. 1766181.
     Student 1724; Hører i Trondheim ca. 1728-34; Cat.(?) Kbh. Holmens Kirke 10. April 1739; Res. kap. i Vordingborg 7. Juli 1741, ordineret 23. Aug. 1741; Sognepr. til Fanefjord, Møenbo Herred, Sjællands Stift 25. Novbr. 1757. Stor, stærk og rask; syslede med at dreie og snedkre; tarvelig, rig og ulastelig; gik bestandig i skindpels.181

Gift 13 sep. 1741182,181 med

Anne Jørgensdatter Lund
     Vistnok af Everdrup.181
206.103.
Caspar Abraham Schjelderup
     Student 1738.99
207.103.
Gidsken Dorthe Schjelderup
Død mai 1766, St. Jørgens Hus.99.

Gift 21 okt. 1729, Domkirken i Trondheim.99 med

Ole Christopher Steensen Meldal
Død okt. 175199.
     Søn af Steen Melchiorsen Meldal og Ursula (Aarsilla) Olsdatter Tønder.
     Var res. kapellan i Hevne.77
     Pr. i Hevne, død okt. 1751.99
208.103.
Karen Johansdatter Schjelderup
Født 171299.
Død 31 jul. 178099.

Gift _____med

Peder Jeremiassen Hass Borch
Født 169257.
Død 175157.
     Søn af Jeremias Hass og Margrethe Borch.
     Prest til Sundalen.57

[Gift 1° med Petronelle Arctander; Gift 2° med Karen Johansdatter Schjelderup (1712 - 31 jul. 1780)].

Børn af Karen Johansdatter Schjelderup og Peder Jeremiassen Hass Borch:

271.208.Karen Petronelle Arctander Borch, f. 1731, d. 1810
272.208.Jeremia Margrethe Borch, f. 1735, d. 1813
273.208.Sophie Amalie Borch, f. 1736, d. 1799
274.208.Johan Schjelderup Borch, f. 1737, Sør-Trøndelag., d. 1817, Sør-Trøndelag.
275.208.Jeremias Borch, f. 1738, d. 1760
276.208.Caspar Abraham Borch, f. 1746, d. 1805
209.128.
Maria Anna Emahus Tønder
Født 1731.
Død 29 mai 1802.
     Enebarn.

Gift 1 sep. 1751183 med

Isach Jørgen Coldevin
Født 28 jul. 1724183.
Død 13 dec. 1793.
     Søn af Morten Isachsen Coldevin og Stinchen Bech.
     Er ifølge Albertine Hauglid "Innflytterslekter til Vega" søn af Jørgen Isachsen Coldevin og Elen Hornemann.183
     Løitnant. Døde som oberstløitnant og herre til Dønnes gård i 1793. Ved sin død herre over en eiendom hva der svarte til en 5-6 vanlige prestegjeld.183

Børn af Maria Anna Emahus Tønder og Isach Jørgen Coldevin:

277.209.Stinchen Catharine Coldevin, f. 1752, d. 1801
278.209.Hans Emahus Tønder Coldevin, f. 1754, d. 1835
279.209.Abel Margrethe Coldevin, f. 1765, d. 1832, ved Molde
210.129.
___________
211.130.
Anna Henrikka Glad
Født 172369.
Begravet 13 aug. 1790, Kongsberg.69.

Gift 1° 1 dec. 1741, Sigdal.69 med

Niels Wendelboe
Født 11 sep. 1711, Fiskum paa Eker.69.
Død 1747, Kongsberg.69.
     Søn af Christen Hanssøn Wendelboe og Karen Nielsdatter Brandt.

Gift 2° 5 jun. 1751, Kongsberg.184 med

Gert Christian Schwingel
     Ober-bergkasserer.184
212.130.
Hans Glad
Født 1724184.
Død 22 mai 1783184.
     Var først sogneprest til Flesberg og blev 1782 sogneprest til Lom.184

Gift 30 jun. 1752, Bragernes.184 med

Anne Margrethe Bache
Døbt 20 sep. 1725, Hurum.184.
     Datter af Frantz Nielssøn Bache og Bodil Margrethe Alstrup.

Børn af Hans Glad og Anne Margrethe Bache:

280.212.Ole Glad, d. 1798, Vardal.
281.212.Ulrikka Glad, f. 1758
282.212.Bolette Olava Glad, f. 1762, d. 1845
213.130.
Ulrikke Augusta Glad
Født 1726184.
Begravet 13 apr. 1726, Sigdal.185,184.
214.130.
Anne Margrethe Griis Glad
Døbt 1728, Sigdal.186,184.
Begravet 30 aug. 1730, Sigdal.184.
215.130.
Kristine Rebekka Glad
Døbt 16 mar. 1729, Bamle.184.
Død _____, Sigdal.184, begravet 30 mar. 1761184.
     Ugift.184
216.130.
Anne Margrethe Griis Glad
Døbt 1731, Sigdal.187,184.

Gift 17 apr. 1754, Sigdal.184 med

Sigismund Julius Rabe
     Kaptein, senere major.184
217.130.
Olava Maria Glad
Døbt 27 apr. 1730, Sigdal.184.
Begravet 26 okt. 1788184.

Gift 8 aug. 1766, Sigdal.184 med

Fredrik Otto Ferdinand von Koss
Født 9 aug. 1739, Modum.184.
     Søn af Johan Christopher von Koss og Maren Dorothea Falck.
     Lieutenant til Hougen i Sigdal.184
218.130.
Peder Alstrup Glad
Døbt 22 apr. 1732, Sigdal.184.
Begravet 15 apr. 1734, Sigdal.184.
219.130.
Nicolea Franck Glad
Døbt 22 sep. 1733, Sigdal.184.

Gift _____med

Mathias Heiberg Bache
Døbt 23 apr. 1730, Hurum.184.
Død _____, Gullaug i Lier.184.
     Søn af Frantz Nielssøn Bache og Bodil Margrethe Alstrup.
220.130.
Maren Grüner Glad
Døbt 1 sep. 1734, Sigdal.143.
Begravet 12 nov. 1735, Sigdal.143.
221.130.
Anne Marie Glad
Døbt 4 okt. 1735, Sigdal.143.
Begravet 22 nov. 1735, Sigdal.143.
222.130.
Peder Glad
Døbt 31 jul. 1737, Sigdal.143.
223.130.
Peder Alstrup Glad
Døbt 22 jan. 1739, Sigdal.143.
Begravet 29 mai 1739, Sigdal.143.
224.130.
Petrea Alstrup Glad
Døbt 25 mar. 1741, Sigdal.143.
Død 31 mai 1810, Strømsø.143.

Gift 10 jan. 1766, Sigdal.143 med

Paul Gerhard von Koss
Døbt 1 jul. 1736, Modum.143.
Død 24 mar. 1816, Strømsø.143.
     Søn af Johan Christopher von Koss og Maren Dorothea Falck.
     Lieutenant, senere major til Skottegaard paa Eker.143

Børn af Petrea Alstrup Glad og Paul Gerhard von Koss:

283.224._____
284.224._____
225.130.
Oluf Glad
Døbt 1 jul. 1742, Sigdal.143.
226.144.
Else Sophie Meldahl
Født 18 mai 1746145.
Død 9 aug. 1821145.

Gift _____med

Ole Gaarder
Født 8 mar. 1732145.
Død 1799188,189,145.
     Stilling: Oberst145.

Børn af Else Sophie Meldahl og Ole Gaarder:

285.226.Ursula Maria "Silla" Gaarder, f. 1772, Trondheim, d. 1811
286.226.Poul Frederik Gaarder, f. 1778, MR., d. 1857
287.226.Augustinus Meldahl Gaarder, f. 1784, d. 1848
227.148.
Christina Charlotta Jensdatter
228.148.
Jonas Jensen
Født omkring 1737190,191.
229.148.
Augustinus Jensen
Født omkring 1738192,193.
Død omkring jun. 1803, Horn, Nesna, Dønna.148.
     Etterslekt, se Nils Aksel Horveis hjemmeside, .

Gift 18 okt. 1761, Nesna.148 med

Gundbor Hemmingsdatter Halland
Død før 12 dec. 1802, Horn, Nesna, Dønna.148.
230.148.
Anne Margrethe Jensdatter
231.148.
Pernille Jensdatter
232.148.
Else Cathrina Jensdatter
233.149.
Gunhild Helsing
     Død ung.151
234.149.
Johan Helsing
     Døde på de dansk-vestindiske øer.151
235.149.
Jørgen Frederik Helsing
     Døde ugift som hjælpepræst i Segelberg i Holsten.151
236.150.
Christopher Garmann
Født 20 nov. 1747, Haus.152.
Død 28 okt. 1800, Alstahaug.152.
     Sogneprest i Alta, till Ytterøy och till Alstahaug, prost i Helgeland.152

Gift _____med

Maren Elisabeth Schanche
Født 14 nov. 1753, Trondheim.152, døbt 20 nov. 1753, Domkirken i Trondheim.152.
Død 24 mai 1817152.
     Datter af Jens (Joensen) Schancke og Margrethe Agnete Henriksen (Schiødt).

Børn af Christopher Garmann og Maren Elisabeth Schanche:

288.236.Herman Christopher Garmann, f. 1786, d. 1853
237.150.
Karen Maria Garmann
Født 13 aug. 1756, Utstein Kloster.152.
Død 1 nov. 1808152.
     Hon bodde som änka på Marienlyst i Karmøy.152

Gift 1° 26 aug. 1773, i hemmet i Bergen (Sandvigen) av biskop Kristen Friis.152 med

Carsten Henrik Schanche
Født 9 feb. 1744, Trondheim.152.
Død 7 mar. 1789, Avaldsnes.152.
     Søn af Jens (Joensen) Schancke og Margrethe Agnete Henriksen (Schiødt).
     Student 1762, cand. philol. 1763, cand. theol. 1767 i Köpenhamn, interims kateket i Christiania 1768, dansk juridisk examen 1771, sogneprest till Hosanger i Bergens stift 4. jan. 1773 (kallsbrev 4. feb.), bytte till Avaldsnes på Karmøy 6. mar. 1776 (kallsbrev 31. juli). Under sin vistelse 1767 i Köpenhamn bevittnade han kröningsakten och balen på slottet. Han lär ha varit den förste som satte potatis i Avaldsnes: »Familien kunde i de förste aar kun spise dem hver juleaften, da de övrige maatte utdeles til sæd bland bønderne«. Död «efter 4 ugers hård brystsygdom».152

Gift 2° 24 mai 1805152 med

Adam Jalles
Født 1761152.
Død 1827152.
     Prost i Torvestad på Karmøy.152
238.172.
Hans Pedersen Brun
Død omkring 1804.
     Sogneprest i Gildeskål.
     Skifte 20 aug. 1804, Indyr i Gildeskål.194: «Avdøde Hans Bruun, Sogneprest. Formue: 6332-5-10. Gjeld: 2694-3-4. Boets innhold: Jord, penger, sølv merket: H.B. og B.M.G. Arvinger: ektefelle Dorthea Catharina Bruun, født Kaurin; avdøde ektefelle Barbro Margretha Jersing hennes barn: Jens Bruun, Mikkelbostad i Gildeskål; Peder Bruun, Horsdal i Gildeskål; Henrich Bruun, Snekvigen i Bodø; Karen Bruun, Fleinvær i Gildeskål, gift først med avdøde Angel, nu med Jens Hansen Lind; Elisabeth Schøller Bruun, Trondhjem; Edel Catharina Bruun, København.».

Gift 1° _____med

Edel Cathrine Knudsdatter Brown
     Datter af Knud Brun (Brown) og Karen Wessel.
     Døde på barselseng med tvillinger.

Gift 2° _____med

Barbro Margrethe Gjertsen (Jersing?)
Født 1740.
Død 13 nov. 1799.

Gift 3° _____med

Dorothea Catharina Bugge Kaurin
Født 1749.
Død 1831.

[Gift 1° med Niels Nielsen Schjelderup (1743 - 1788); Gift 2° med Michael Hvid Angell; Gift 3° med Hans Pedersen Brun (d. omkr. 1804)].

Børn af Hans Pedersen Brun og Barbro Margrethe Gjertsen (Jersing?):

289.238.Jens Bruun
290.238.Peder Bruun
291.238.Henrich Bruun
292.238.Karen Strømer Bruun, f. 1765, d. 1808
293.238.Elisabeth (Lisa) Schøller Bruun
294.238.Edel Catharina Bruun
239.174.
Jacob Tostrup
Født omkring 170279.
Død omkring 177179.
     Skipper paa Indyr i Gildeskaal.79

Gift omkring 172979 med

Johanne Marie Bruun
Født omkring 170079.
Død apr. 1764195,79.
     Datter af Hans Mathiassøn Brun og Maren Pedersdatter (Darre).

Børn af Jacob Tostrup og Johanne Marie Bruun:

295.239.Maren Tostrup
296.239.Birgitte Tostrup
240.174.
Peder Tostrup
Født 170479.
Død 177879.
     Skipper paa Indre Onøen i Lurø. Ingen børn.79
     Skifte 1779, Onøen Indre, Lurøy.94: «Avdøde Peder Tostrup. Arvinger: ektefelle Juditte Angell; avdøde bror Jacob Tostrups barn: Maren [Jacobsdatter] Tostrup, gift med Hans Olsen, Fleinvær; Berethe [Jacobsdatter] Tostrup, gift med Knud Blix, Indyr; søster Kiersten Tostrup, enke på Ytre Onøen; søster Methe Tostrup, 60, opholder sig hos enken Judith Angell.».

Gift _____med

Judithe Angell
Død omkring 1795.
     Datter af Rasmus Mortensen Angell og Judithe Carstensdatter Angell Volqvartz.
     Gift før 1745 med Peder Torstrup, Øksningen.196
     Skifte 1795, Valla, Meløy.173: «Hendes brødre, søstre og halvsøstre og deres børn er arvinger (mange).».
241.174.
Kirsten (Christina) Tostrup
Født 171079.
Død omkring 177579.

Gift _____79med

Christopher Nielsen Walsøe
Født omkring 170379.
Død 176879.
     Lensmand paa Heldøen i Brønø. 4 børn.79
     Skifte 1768, Helløen, Brønnøy.197: «Avdøde Christopher Nielsen Walsøe. Arvinger: ektefelle Christina Tostrup; sønn Peder Christophersen, 20; sønn Niels Christophersen, 17; sønn Ebbe Christophersen, 13; datter Margrethe Christophersdatter, 9.».
242.174.
Mette Susanne Tostrup
Født omkring 171579.
Død 1794, Vigdelen.79.
     Død ugift paa Vigdelen.79
243.176.
Barbara (Barbro) Marie Riber
Død 1756.
     Skifte 1758, Kvarøen Indre, Lurøy.94: «Avdøde Barbara Larsdatter Riber. Arvinger: ektefelle Andreas Olsen Walnum; datter Birgitta Maria Walnum, 9 år; datter Aaselle Cathrina Walnum, 8; datter Lucia Mallena Walnum, 7; sønn Ole Walnum, 2 år. Verge morfar Lars Andersen Riber.».

Gift _____med

Anders (Andreas) Olsen Walnum
Født omkring 1719198,199.
Død omkring 1765200.
     Søn af Ole Henriksen Walnum og Birgitte Maria Henrichsdatter Møller.
     Skipper og handelsmand i Mychlestad på Kvarøen.201

[Gift 1° med Barbara (Barbro) Marie Riber (d. 1756); Gift 2° med Maren (Massi) Hansdatter Todal (1731 - eft. 1801)].

Børn af Barbara (Barbro) Marie Riber og Anders (Andreas) Olsen Walnum:

297.243.Lucia Magdalene Walnum, f. 1751
244.176.
Maren Kirstine Riber
Født 1726169.
Død omkring 1760169.
     Død barnløs.169

Gift 1756169 med

Ole Storch Norum
Født omkring 1720, Esvigen.169.
Død omkring 1799, Esvigen.169.
     Handelsmand.169
245.176.
Else Larsdatter Riber
Død omkring 1770.
     Skifte 1770, Onøen Ytre, Lurøy.94: «Avdøde Else Larsdatter Rieber. Arvinger: ektefelle Jeremias Hass; sønn Jens Jeremiasen; sønn Lars Rieber Jeremiasen; sønn Niels Dass Jeremiasen.».

Gift _____202med

Jeremias Hass

Børn af Else Larsdatter Riber og Jeremias Hass:

298.245.Jens Jeremiassen (Hass)
299.245.Lars Riber Jeremiassen (Hass)
300.245.Niels Dass Jeremiassen (Hass)
246.176.
Anna Margrethe Riber

Gift _____203med

Christen Christensen
     Søn af Christen Melchiorsøn og Abelone Christensdatter Mechlenborg.
247.176.
Peder Larsen Riber
Født 1735, Husby (i Nesna).200.
Død efter 1801.
     Skipper i Kvarøen.200

Gift _____200med

Maren (Massi) Hansdatter Todal
Født 1731200.
Død efter 1801200.
     Datter af Hans Hansen Steensen og Aarsille Larsdatter (Todal).

[Gift 1° med Anders (Andreas) Olsen Walnum (omkr. 1719 - omkr. 1765); Gift 2° med Peder Larsen Riber (1735 - eft. 1801)].
248.182.
Maren (Massi) Hansdatter Todal
Født 1731200.
Død efter 1801200.

Gift 1° _____200med

Anders (Andreas) Olsen Walnum
Født omkring 1719198,199.
Død omkring 1765200.
     Søn af Ole Henriksen Walnum og Birgitte Maria Henrichsdatter Møller.
     Skipper og handelsmand i Mychlestad på Kvarøen.201

[Gift 1° med Barbara (Barbro) Marie Riber (d. 1756); Gift 2° med Maren (Massi) Hansdatter Todal (1731 - eft. 1801)].

Gift 2° _____200med

Peder Larsen Riber
Født 1735, Husby (i Nesna).200.
Død efter 1801.
     Søn af Lars Andersen Riber og Aarsille Catharina Todal.
     Skipper i Kvarøen.200
249.182.
Lars (Hansen) Todal
Født 1735.
Død 1814.
     Valla, Meløy.204
     Stiftsamtmann i København (år 1807).205

Gift _____204med

Judithe Angell
     Datter af Albrigt (Albert) Angell og Kirsten Marie Bruun.
250.189.
Susanne Borchmann Angell
Født 5 feb. 17395.
Død 10 jul. 18235.

Gift 28 jan. 17615 med

Ebbe Carsten Tønder
Født 28 sep. 17265.
Død 4 mar. 17855.
     Søn af Niels Ebbesen Tønder og Margrethe Christine Hass Borch.
     Var den første, der samlede Materialer til de af Provst Erlandsen udgivne biografiske Efterretninger om den nordenfjeldske Geistlighed.5
     Presbyterologiske forfatter. Sogneprest til Stranden. Fra ham nedstammer en dansk embedsslegt.206
     9 Børn.5

Børn af Susanne Borchmann Angell og Ebbe Carsten Tønder:

301.250.Nicolaus (Niels) Tønder, f. 1761, d. 1832, Kjøbenhavn.

Generation 7.

251.190.
Abel Margrethe Hersleb
Født 15 dec. 17475.
Død 6 aug. 1813, Trondhjem.5.

Gift 20 nov. 17655 med

Henrik Horneman
Født 26 mar. 17385.
Død 15 aug. 18075.
     Justitsraad.5
252.192.
Jacob Hersleb Sodemann
Født 1780141.
Død 1849141.
     Inspektør ved Trondhjems borgerlige Realskole, cand. theol. Var en av Trondhjems repræsentanter til det overordentlige Storting i 1814, hvor han gjorde sig bemerket som varm patriot og oppositionsmand.141
253.193.
Johanne Sofie Randulf
Født 5 sep. 1768.
Død 7 aug. 1854, Vennerlyst, Løten..

Gift 30 okt. 1794, Sparbu.178 med

Claus Irgens Holst
Født 14 apr. 1767, Røros..
Død 13 feb. 1847, Vennerlyst, Løten..
254.195.
Jochum Lorentz Angell
     Sogneprest til Bø i Vesterålen.
255.195.
Tarald Andreas Angell
     Residerende kapellan til Hadsel.
256.195.
Hans Albrigt Angell
Født 1742180.

Gift 18 nov. 1784, Hegstad i Lødingen ®efter kgl. disp.¯180 med

Maren Maria Kildal
Født 25 dec. 1744.
Død mar. 1786, Lødingen.207.
     Datter af Sigvart Kildal og Cecilie Marie Parelius.

[Gift 1° 1767 med Christen Michelsen Munch (omkr. 1714 - mai 1783); Gift 2° 18 nov. 1784 med Hans Albrigt Angell (f. 1742)].

Børn af Hans Albrigt Angell og Maren Maria Kildal:

302.256.Maren Maria Kildahl Angell, f. 1786, Lødingen., d. 1841
257.195.
Beret Lucie Angell
Død 8 dec. 1819208.

Gift 1773208 med

Jacob Parelius Schytte
Født 10 jan. 1744, kl. 3 om natten.209,210, døbt 19 jan. 1744, Lødingen kirke210.
Død 28 jun. 1814208, begravet _____, Hol kirkegård i Tjeldsund208.
     Søn af Arnoldus Erichsøn Schytte og Anna Dorothea Parelius.
     Student 1762 i Trondheim. Teologisk eksamen 1768. Personellkapellan hos faren i Lødingen og misjonær i Tysfjord 1768. Sogneprest i Skjervøy 1781-86. Sogneprest i Lødingen og misjonær i Tysfjord 1786-1814. Forrettet første gudstjeneste i Lødingen 16. juli 1786. Ga lysekrone til Tjeldsund kirke med innskriften «Jacob Parelius Schütte. Bergitha Lucie Schütte ne de Angel 1787». Begravet på Hol kirkegård i Tjeldsund, hvor en kalkstenplate dekker hans grav. Barnløs.208
258.196.
Hans Collin
     I Russisk Søe-Tieneste.80
259.196.
Inger Maria Collin
260.196.
Anna Cathrine Collin
261.196.
Sophia Amalia Collin
262.197.
Sophia Amalia Collin
263.198.
Jacob Hermann Collin
264.198.
Inger Margrethe Collin
265.199.
Hans Henrich Collin
Født 176480.
266.199.
Sophie Amalie Krog Collin
Født 21 dec. 17655.
Død 4 aug. 18405.

Gift 23 mai 17835 med

Johan Thomas Horneman
Født 11 sep. 17405.
Død 9 apr. 18255.
     Generalmajor.5
267.199.
Elisabeth Collin
Født 176980.
268.199.
Anna Dorothea Collin
269.203.
Martha Sophia Amalia Margrethe Wium
270.204.
Martha Sophia Amalia Angel
271.208.
Karen Petronelle Arctander Borch
Født 173157.
Død 181057.

Gift 1° _____57med

Simon Lund

Gift 2° _____57med

Jørgen Christian Zeeliger

Børn af Karen Petronelle Arctander Borch og Simon Lund:

303.271.Peder Borch Lund, f. 1758, Trondheim, d. 1804
272.208.
Jeremia Margrethe Borch
Født 173557.
Død 25 sep. 1813142.

Gift 28 mar. 1765, Sundal. med

Peder Olsen Tønder
Født 3 jun. 172165.
Død 28 sep. 1813142.
     Søn af Oluf Olufsen Tønder og Margrethe Kirstine Lauridsdatter Brix.
     Sogneprest i Sundal fra 22. juni 1764.142
273.208.
Sophie Amalie Borch
Født 173657.
Død 30 mai 1799211.

Gift 3 nov. 1783211 med

Tobias Brodtkorb
Født 24 nov. 1757, Kirkeseter gård, Hemne, Sør-Trøndelag.211.
Død 184657.
     Sogneprest til Stranda, Møre 15. nov. 1793; til Hitra, Sør-Trøndelag 23. juni 1790.

[Gift 1° 3 nov. 1783 med Sophie Amalie Borch (1736 - 30 mai 1799); Gift 2° med Ulrikke Anna Eleonora Knoff (f. 23 mai 1774)].
274.208.
Johan Schjelderup Borch
Født 10 okt. 1737, Hemne, Sør-Trøndelag.212.
Død 1817, Witsø, Hemne, Sør-Trøndelag.212,57.
     Sogneprest i Hemne fra 14. dec. 1775.212

Gift 1° 18 sep. 1776212 med

Ida Amalie Fuchs
Født 173957.
Død 31 jan. 1782, i barselseng.212.

Gift 2° 15 sep. 1784212 med

(Andrea) Dorothea Kjøbing
Født 9 mar. 1775, Inderøy, Nord Trøndelag.213,212.
Død 20 dec. 1828212.

Børn af Johan Schjelderup Borch og Ida Amalie Fuchs:

304.274.Sophia Dorthea Johansdatter Borch, f. 1777

Børn af Johan Schjelderup Borch og (Andrea) Dorothea Kjøbing:

305.274.Christian Sophonias Kiøbing Borch, f. 1787
306.274.Carolina Petronilla Johansdatter Borch, f. 1792
275.208.
Jeremias Borch
Født 173857.
Død 1760-177057.
     Underofficer.57
276.208.
Caspar Abraham Borch
Født 174657.
Død 180557.
     Professor i Sorø.57

Gift _____57med

Anna Margrethe Rosenstand-Goiske
277.209.
Stinchen Catharine Coldevin
Født 1752214.
Død efter 1801214.

Gift 13 nov. 1771214,214 med

Christen Petersen Dass
Født omkring 1737214.
Død omkring 1790214.
     Søn af Peter Jacobsen Dass og Adelus Christensdatter Mechlenborg.
     Overtog familiegården Lurøgård i Helgeland. Som faderen var han også skipper og handelsmand.214

Børn af Stinchen Catharine Coldevin og Christen Petersen Dass:

307.277.Isak Jørgen Coldevin Dass, f. 1772, d. 1836
278.209.
Hans Emahus Tønder Coldevin
Født 1754.
Død 6 jul. 1835.
     Exam. jur. og godsejer på Dønnes.

Gift _____med

Mortine Sophie Leganger
Født 1779.
Død 17 mar. 1838.
     Datter af Erich Leganger og Anna Dorothea Wisløff.
279.209.
Abel Margrethe Coldevin
Født 8 jun. 1765215.
Død 9 feb. 1832, ved Molde215.

Gift _____, Werenschiold fikk i des. 1791 tillatelse til ekteskab med frk. Abel Margrethe Coldevinn.215med

Johan Johannes Werenschiold
Født omkring 1758, Norge.
Død 1806.
     Captain.
280.212.
Ole Glad
Død 30 mai 1798, Vardal.184.
     Lieutenant.184

Gift _____, Fet.184 med

Nikoline Arntine Holbye
Døbt 26 jul. 1774, Vardal.184.
Død 10 aug. 1796, Vardal.184.
     Datter af Paul Christian Holbye og Maren Arntine Rose.

Børn af Ole Glad og Nikoline Arntine Holbye:

308.280.Hans Glad, f. 1793, Vardal., d. 1793, Vardal.
309.280.Anne Margrethe Glad
310.280.Nikoline Glad, f. 1796, Vardal., d. 1796, Vardal.
281.212.
Ulrikka Glad
Født omkring 1758.
     Levede 1787. Ugift.184
282.212.
Bolette Olava Glad
Født 1762184.
Død 3 feb. 1845184.

Gift _____med

Jens Bloch
Født 22 mar. 1758, Tinn.184.
Død 1811, Odalen.184, begravet 28 nov. 1811184.
     Søn af Niels Brønlund Bloch og Cathrine (Karen) Mortensdatter Wiibe.
     Han blev 16. april 1790 resid. kapellan til Odalen.184

Børn af Bolette Olava Glad og Jens Bloch:

311.282.Hans Glad Bloch, f. 1792
283.224.
___________
284.224.
___________
285.226.
Ursula Maria "Silla" Gaarder
Født 23 nov. 1772, Trondheim145.
Død 25 feb. 1811145.
     Døde i barselseng.145

Gift 1799145 med

Sigward Irgens Friis Rynning
Født 14 mar. 1762145,215.
Død 28 aug. 1832145,215.
     Sogneprest til Vinger. Etterslekt [Se O.M. Kinnapel.]145

[Gift 1° 1799 med Ursula Maria "Silla" Gaarder (23 nov. 1772 - 25 feb. 1811); Gift 2° 16 sep. 1812 med Karen Budde (22 feb. 1766 - 29 mai 1832)].
286.226.
Poul Frederik Gaarder
Født 1778, gården Åkvik i Halsa, MR..
Død efter 1857.
     Sogneprest i Alstahaug og prost i Helgeland.

Gift 1805 med

Christine Helene M. Heltzen
Født 1780.
Død 20 mai 1853.
287.226.
Augustinus Meldahl Gaarder
Født 1784.
Død 1848.
     Sogneprest i Ørland, prost i Fosen.

Gift 1812 med

Marcelia Hegge Parelius
Født 1791.
Død 1827.
     Datter af Nils Rosing Parelius.
288.236.
Herman Christopher Garmann
Født 1786216.
Død 1853216.
     Grosshandlare, rysk och fransk vice konsul i Trondheim.216

Gift _____med

Nikoline Höe
Født 1791216.
Død 1837216.

Børn af Herman Christopher Garmann og Nikoline Höe:

312.288.Marie Garmann
289.238.
Jens Bruun
     Mikkelbostad i Gildeskål (år 1804, 1807).217
290.238.
Peder Bruun
     Horsdal i Gildeskål (år 1804, 1807).217
291.238.
Henrich Bruun
     Snekvigen i Bodø (år 1804), Mornæs i Gildeskål (år 1807).217
292.238.
Karen Strømer Bruun
Født 1765.
Død 1808.
     Skifte 9 mai 1809, Flein i Gildeskål.218: «Avdøde Karen Bruun. Formue: 982-0-6. Gjeld: 537-2-12. Arvinger: ektefelle Jens Hansen Lund/Lind; sønn Jacob Holst Jensen, 18, tjener på Sundklak i Lofoten; datter Berethe Maria Jensdatter, 20, gift med Thomas Helgesen, Mikkelbostad i Gildeskål.».

Gift 1° 19 sep. 1786, Gildeskål.219 med

Carsten Volquartz Angell
Død omkring 1787220.
     Søn af Carsten Volqvartz Angell og Birgitte Martha Walnum.
     Skifte 30 apr. 1787, Indyr i Gildeskål.221: «Avdøde Carsten Wolqvartz Angel. Formue: 726-5-8. Gjeld: 707-3-3. Arvinger: ektefelle Karen Strømer Bruun, Indyr og datter Birgita Maria Angel Bruun, 6 mnd. gammel.».

Gift 2° _____med

Jens

Gift 3° 2 jan. 1805, Gildeskål.219 med

Jens Hansen Lind
Født omkring 1750222,223.
Død omkring 1811.
     Søn af Hans Hartvigsen (Lind?) og Gjertrud Pedersdatter.
     Jens Hansen Lind er «styrmand og selvejer af sin gaards part» i Flein gård, Gildeskål.223
     Skifte 15 mai 1811, Fleina, Gildeskål.224.

[Gift 1° med Ingeborg Svendsdatter Blix (d. omkr. 1791); Gift 2° med Malena Pedersdatter Schjelderup (omkr. 1768 - omkr. 1804); Gift 3° 2 jan. 1805 med Karen Strømer Bruun (1765 - 1808)].

Børn af Karen Strømer Bruun og Carsten Volquartz Angell:

313.292.Berith (Birgitte) Maria Angell, f. 1786

Børn af Karen Strømer Bruun og Jens:

314.292.Jacob Holst Jensen, f. 1790
293.238.
Elisabeth (Lisa) Schøller Bruun
     Trondhjem (år 1804).194
294.238.
Edel Catharina Bruun
     København (år 1804).194
295.239.
Maren Tostrup

Gift _____79med

Hans Olai Berg
     Skipper paa Fleinvær [i Gildeskål].79
296.239.
Birgitte Tostrup

Gift _____79med

Knud Blix
     Skipper paa Indyr.79
297.243.
Lucia Magdalene Walnum
Født 1751201.

Gift _____med

Christen Christensen Mechlenborg
Født omkring 1748201.
Død 1820201.
     Søn af Christen Christensen Mechlenborg og Karen Ellingsdatter.
     Skipper og handelsmand.201

Børn af Lucia Magdalene Walnum og Christen Christensen Mechlenborg:

315.297.Barbro Marie Mechlenborg, f. 1774, d. 1853
316.297.Andreas Mechelborg, f. 1777, d. 1853, Nippelberg.
317.297.Karen Margrethe Mechlenborg, f. 1779, d. 1844
318.297.Hans Christian Mechlenborg, f. 1781, d. 1838, Fuglestad i Næsne.
319.297.Adelus Mechlenborg, f. 1787, d. 1834, Huseby.
320.297.Lucinius Mechlenborg, f. 1789
298.245.
Jens Jeremiassen (Hass)
299.245.
Lars Riber Jeremiassen (Hass)
300.245.
Niels Dass Jeremiassen (Hass)
301.250.
Nicolaus (Niels) Tønder
Født 17 dec. 17615.
Død 5 jan. 1832, Kjøbenhavn.5.
     Stabskirurg for den danske Landetat; R. af D., DM.5

Gift 17955 med

Anna Adolphine von Saldern
Født 14 sep. 17715.
Død 28 apr. 18485.
     Datter af Arnold von Saldern.

Børn af Nicolaus (Niels) Tønder og Anna Adolphine von Saldern:

321.301.Arnold Nicolai Caspar Tønder, f. 1796, Nestved., d. 1869, Frederiksberg i København.
322.301._____

Generation 8.

302.256.
Maren Maria Kildahl Angell
Født 25 feb. 1786, Lødingen.180.
Død 1841180.
303.271.
Peder Borch Lund
Født 1758, Trondheim225.
Død 1804225.
     Øksnes, Nordland.226

Gift 1791226 med

Rebekka Elisabet Kildal
Født 1769, Bjarkøy227.
Død 1814227.
     Datter af Mikal Heggelund Simonsen Kildal og Anna Kristoffersdatter Normann.

[Gift 1° 1791 med Peder Borch Lund (1758 - 1804); Gift 2° 1809 med Gunnar Berg (1764 - 1827)].

Børn af Peder Borch Lund og Rebekka Elisabet Kildal:

323.303.Mikal Heggelund Kildal Lund, f. 1792, Nordland.
324.303.Anna Normann Kildal Lund, f. 1794, Nordland.
325.303.Simon Lund, f. 1796, Nordland.
326.303.Karen Petronella Arktander Borch Lund, f. 1798, Nordland.
327.303.Kristian Torber Hegge Lund, f. 1800, Nordland.
328.303.Johanna Ovidia Fredrikka Lund, f. 1802, Nordland., d. 1876
304.274.
Sophia Dorthea Johansdatter Borch
Født omkring 1777228,223.
305.274.
Christian Sophonias Kiøbing Borch
Født omkring 1787229,223.
306.274.
Carolina Petronilla Johansdatter Borch
Født omkring 1792230,223.
307.277.
Isak Jørgen Coldevin Dass
Født 1772214.
Død 1836214.
     Skipper og handelsmand. Ejer af Lurøgård i Helgeland.214
     Hans 12 børn fik i 1860 kgl. bevilling til at antage slægtsnavnet Dundas.214

Gift _____med

Cornelia Floer Strøm
Født 1773214.

Børn af Isak Jørgen Coldevin Dass og Cornelia Floer Strøm:

329.307.Daniel Strøm Dundas, f. 1803, d. 1894
308.280.
Hans Glad
Født 20 apr. 1793, Vardal.184.
Død 20 apr. 1793, Vardal.231,184.
309.280.
Anne Margrethe Glad
Døbt 17 aug. 1794, Vardal.184.
     Død ung.184
310.280.
Nikoline Glad
Født 14 jul. 1796, Vardal.184.
Død 14 jul. 1796, Vardal.231,184.
311.282.
Hans Glad Bloch
Født omkring 1792.
312.288.
Marie Garmann

Gift _____med

Arild Huitfeldt
Født 1813216.
Død 1877216.
     Till Lund och Lundemo i Horrig. Ryttmästare, tysk konsul i Trondheim. [Se Danmarks Adels Aarbog 1905, s. 196; 1985-87, s. 214.]216

Børn af Marie Garmann og Arild Huitfeldt:

330.312.Marie Arilda Virginie Huitfeldt, f. 1849, d. 1936
313.292.
Berith (Birgitte) Maria Angell
Født 1786232, døbt 5 nov. 1786, Gildeskål.179.
     Oppholder sig 1795 i huset hos præsten Brun.233

Gift _____med

Thomas Helgesen
     Mikkelbostad i Gildeskål (år 1809).218
314.292.
Jacob Holst Jensen
Født omkring 1790234.
     Er ved morens skifte år 1809 i tjeneste på Sundklak i Lofoten.218
315.297.
Barbro Marie Mechlenborg
Født omkring 1774201.
Død 1853201.

Gift omkring 1795201 med

Andreas Walnum Riber
Født 1768201.
Død 1839, Sorteland.201.
316.297.
Andreas Mechelborg
Født omkring 1777201.
Død 9 mar. 1853, Nippelberg.201.
     Styrmand.201

Gift 1° _____med

Kirsten Marie Schrøder
Død 1820201.

Gift 2° 1821201 med

Anne Margrethe Greisdatter

Børn af Andreas Mechelborg og Kirsten Marie Schrøder:

331.316.Christine Mechlenborg, f. 1816
332.316.Birgitte Mechlenborg, f. 1818
333.316.Karen Mechlenborg, f. 1820

Børn af Andreas Mechelborg og Anne Margrethe Greisdatter:

334.316.Ingeborg Anna Mechlenborg, f. 1821
335.316.Andrea Mechlenborg, f. 1823
336.316.Anton Olai Mechlenborg, f. 1824
337.316.Ole Walnum Mechlenborg, f. 1826
338.316.Jens Casper Mechlenborg, f. 1827, Nippelberg.
317.297.
Karen Margrethe Mechlenborg
Født omkring 1779201.
Død 13 sep. 1844201.
     Ingen børn i sit 2nd ægteskab.235

Gift 1° 7 jun. 1814236 med

Jens Ellingsen
Født 17 aug. 1786, Sortland i Vesterålen.237, døbt 19 aug. 1787, Sortland, Nordland..
Død 3 feb. 1826, Sortland i Vesterålen.237.
     Søn af Abel Ellingsen og Karen Schøller Rosenvinge Dischington.
     Handelsmand på Sorteland.201

Gift 2° omkring 1830235 med

Abel (Christensen) Ellingsen
Født 11 okt. 1804, Hunstad i Lødingen.235.
Død 10 mar. 1881235.
     Søn af Christen Ellingsen og Christiane Falch.
     Handelsmand paa Sortland [i Vesterålen], boede senere paa Fiskefjord i samme Prestegjeld.235

[Gift 1° omkr. 1830 med Karen Margrethe Mechlenborg (omkr. 1779 - 13 sep. 1844); Gift 2° 1844 med Margrethe Sophie Glad (27 feb. 1820 - 8 jul. 1891)].
318.297.
Hans Christian Mechlenborg
Født 1781201.
Død 1838, Fuglestad i Næsne.201.

Gift _____med

Ingeborg Eriksdatter
Død 1838201.
319.297.
Adelus Mechlenborg
Født 1787201.
Død apr. 1834, Huseby.201.

Gift _____med

Jonas Peter Strøm
     Lensmand i Næsne.201
320.297.
Lucinius Mechlenborg
Født omkring 1789201.
     Formentlig død som ganske ung.201
321.301.
Arnold Nicolai Caspar Tønder
Født 20 jun. 1796, Nestved.5.
Død 20 nov. 1869, Frederiksberg i København.5.
     Etatsraad, Overauditør. Ridde af Danebrog. 5 Børn.5

Gift 31 jun. 18335 med

Ingeborg Charlotte Magdalene Adler
Født 9 feb. 1814, København.5.
Død 2 mar. 1887, Frederiksberg i København.5.

Børn af Arnold Nicolai Caspar Tønder og Ingeborg Charlotte Magdalene Adler:

339.321._____
340.321.Niels Johan Tønder, f. 1835, København.
341.321.Ebbe Holger Valdemar Tønder, f. 1836, København.
342.321._____
343.321.Arnold Trevylian Tønder, f. 1844, København.
322.301.
___________
     Død smaa.5

Generation 9.

323.303.
Mikal Heggelund Kildal Lund
Født 1792, Øksnes, Nordland.226.
     Kom til Ibestad.226
324.303.
Anna Normann Kildal Lund
Født 1794, Øksnes, Nordland.226.
     Kom til Ibestad.226
325.303.
Simon Lund
Født 1796, Øksnes, Nordland.226.
     Kom til Ibestad.226
326.303.
Karen Petronella Arktander Borch Lund
Født 1798, Øksnes, Nordland.226.
     Kom til Ibestad.226
327.303.
Kristian Torber Hegge Lund
Født 1800, Øksnes, Nordland.226.
     Kom til Ibestad.226
328.303.
Johanna Ovidia Fredrikka Lund
Født 1802, Øksnes, Nordland.226.
Død 1876226.

Gift 1825238 med

Nikolai Normann Dons
Født 1798, Hamnvik, Astafjord.239.
Død 1891239.
     Søn af Jens Bing Dons og Ingeborg Anna Normann.
     11 Børn, se Astafjord Bygdebok.

Børn af Johanna Ovidia Fredrikka Lund og Nikolai Normann Dons:

344.328.Ingeborg Anna Dons, f. 1827, Astafjord.
345.328.Jens Bing Dons, f. 1829, d. 1919
329.307.
Daniel Strøm Dundas
Født 1 mar. 1803214.
Død 7 apr. 1894214.
     Proprietær på Lurøgård i Helgeland.214

Gift _____med

Karen Marie Grenger (Greger?)
Født 18 apr. 1816, Forvig i Tjøtø.214.
Død 31 okt. 1876214.
     Mange børn.

Børn af Daniel Strøm Dundas og Karen Marie Grenger (Greger?):

346.329.Isak Dundas
330.312.
Marie Arilda Virginie Huitfeldt
Født 1849216.
Død 1936216.

Gift _____med

Halvard Bachke
Født 1838216.
Død 1875216.
     Britisk vice konsul, skeppsredare i Trondheim.216
331.316.
Christine Mechlenborg
Født 1816201.
332.316.
Birgitte Mechlenborg
Født 1818201.
333.316.
Karen Mechlenborg
Født 1820201.
334.316.
Ingeborg Anna Mechlenborg
Født 1821201.
335.316.
Andrea Mechlenborg
Født 1823201.
336.316.
Anton Olai Mechlenborg
Født 1824201.
     Gårdbruger på Levangsskov i Næsne.201

Gift 3 jun. 1884201 med

Ellen Helene Eliasdatter Hagen
Født 1834201.
     Barnløs i sit ægteskab med Anton Olai Mechlenborg.201
337.316.
Ole Walnum Mechlenborg
Født 1826201.
     Handelsmand på Næsne.201

Gift 1872201 med

Petrine Henriette Petersen
Født 28 sep. 1849, Vik i Næsne.201.
     Datter af Peter Henrik Petersen og Maren Dorothea Andersen.
338.316.
Jens Casper Mechlenborg
Født 10 nov. 1827, Nippelberg.240.
     Jens var handelsmand og dampskibsinspektør på Myrland i Lofoten.240

Gift 19 sep. 1866240 med

Birgitte Christine Johnsen
Født 7 aug. 1837, Myrland i Lofoten.240.
     Datter af Abel Christian Johnsen og Lucia Magdalene Walnum Riber.

Børn af Jens Casper Mechlenborg og Birgitte Christine Johnsen:

347.338.Andreas Naryrenius Mechlenborg, f. 1867
348.338.Johannes Andreas Mechlenborg, f. 1870
349.338.Jens Bernhard Mechlenborg, f. 1872
350.338.Alfred Ludvig Berglion Mechlenborg, f. 1879
339.321.
___________
340.321.
Niels Johan Tønder
Født 17 aug. 1835, København..
     Korpslæge. 3 Børn.5

Gift 4 jun. 18695 med

Julie Neergaard
Født 1 jun. 1849, Momtoft.5.
341.321.
Ebbe Holger Valdemar Tønder
Født 17 sep. 1836, København.5.
     Oberst. C. af D., DM., Ridder af den østerrigske Jernkroneorden. Kammerherre. 2 Børn.5

Gift 25 mai 18665 med

Marie Toft
Født 10 apr. 18465.
Død 26 okt. 1902, Rungsted.5.
342.321.
___________
343.321.
Arnold Trevylian Tønder
Født 6 okt. 1844, København.5.
     Kaptein. 10 Børn.5

Gift 25 nov. 18765 med

Juliane Ewertz
Født 9 jan. 1857, Wedelsborg, Fyen.5.

Generation 10.

344.328.
Ingeborg Anna Dons
Født 1827, Hamnvik, Astafjord.238.

Gift 21 nov. 1848, - eller 6. dec. 1848179,240 med

Ove Guldberg Høegh
Født 23 apr. 181499.
Død 7 feb. 186399.
     Søn af Dines Guldberg Høegh og Pauline Louise Juell.

[Gift 1° 1843 med Anne Sofie Schelderup (4 jul. 1811 - 13 feb. 1848); Gift 2° 21 nov. 1848 med Ingeborg Anna Dons (f. 1827)].

Børn af Ingeborg Anna Dons og Ove Guldberg Høegh:

351.344.Johanne Nikoline Høegh, f. 1849, Trondenes.
352.344.Paul Høegh, f. 1851, Trondenes.
345.328.
Jens Bing Dons
Født 1829.
Død 1919.

Gift 1853241 med

Johanna Gunneria Johnsdatter Berg
Født 1827, Støver, Bodø, Nordland.242.
Død 1898242.
     Datter af John Berg og Gunhild Rosted.
346.329.
Isak Dundas
     Overtog Lurøgård i Helgeland, der på dette tidspunkt var gået i arv fra generation til generation i over 250 år.214
347.338.
Andreas Naryrenius Mechlenborg
Født 1867240.
348.338.
Johannes Andreas Mechlenborg
Født 1870240.
349.338.
Jens Bernhard Mechlenborg
Født 1872240.
350.338.
Alfred Ludvig Berglion Mechlenborg
Født 1879240.

Generation 11.

351.344.
Johanne Nikoline Høegh
Født 8 nov. 1849, Stangnes, Trondenes.179,242.

Gift 4 sep. 1873, Ibestad.179,242 med

Anton Martin Tobias Jakobsen
Født 1835, Oslo243.
352.344.
Paul Høegh
Født 27 mar. 1851, Trondenes.179.

Kilder og Noter
1Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536-1660 (Trondheim 1999), s. 31
2Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 259
3Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536-1660 (Trondheim 1999), s. 32
49 Børn, deraf anføres hos W.Brandt 2 Sønner (Ole og Peder).
5Christian Horneman: Stamtavle over Slægten Horneman (Trondhjem 1908)
6Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536-1660 (Trondheim 1999), s. 158
7Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536-1660 (Trondheim 1999), s. 136
8Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536-1660 (Trondheim 1999), s. 148
9Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536-1660 (Trondheim 1999), s. 114
10Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536-1660 (Trondheim 1999), s. 142
11Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55)
12Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 228
13Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986)
14Skifte 16. mar. 1657
15Svend Aage Mørkvig: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIII (1951-52), s. 409
16Svend Aage Mørkvig: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58), s. 124
17Svend Aage Mørkvig: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIII (1951-52), s. 408
18Svend Aage Mørkvig: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58), s. 128
19Svend Aage Mørkvig: Strinda Bygdebok II (1939?), s. 93
20Overhofretsassessor Eiler Schøller (1628-1705) til Kirkesætter.: Slægtebogs-Optegnelser om Familien Schøller trykt i PHT 2 rk. 5 bd. (1890), s. 227
21: PHT 2 rk. 5 bd. (1890), s. 227 note 1
22Trolovet 3. juni 1664.
23Overhofretsassessor Eiler Schøller (1628-1705) til Kirkesætter.: Slægtebogs-Optegnelser om Familien Schøller trykt i PHT 2 rk. 5 bd. (1890), s. 226
24Overhofretsassessor Eiler Schøller (1628-1705) til Kirkesætter.: Slægtebogs-Optegnelser om Familien Schøller trykt i PHT 2 rk. 5 bd. (1890), s. 223
25Overhofretsassessor Eiler Schøller (1628-1705) til Kirkesætter.: Slægtebogs-Optegnelser om Familien Schøller trykt i PHT 2 rk. 5 bd. (1890), s. 224
26: PHT 2 rk. 5 bd. (1890), s. 223 note 1
27: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIII (19??), s. 236
28Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 150
29Kurt Dahlstrøm.
30Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 235
31Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 236
32Trolovet 20 Feb. 1656, ægteviet 3die Søndag efter Trinitatis s.A.
33Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 47
34Svend Aage Mørkvig: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58), s. 144
35Svend Aage Mørkvig: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931-32)
36Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 446
37Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 286
38Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 287
39Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 285
40Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 445
41Gerhard Schøning (1722-1780). Det kgl. Bibliotek i København. Håndskriftssamling.: De Bullers og Balgers Slegte-Register
42Udgivet af dansk genealogisk institut ved Th. Hauch-Fausbøll: Genealogisk Tidsskrift, Nummer 5, Maj 1914, 8. Aargang (s. 130-133)
43Udgivet af dansk genealogisk institut ved Th. Hauch-Fausbøll.: Genealogisk Tidsskrift, Nummer 11, Nov. 1913, 7. Aargang, s. 86
44Udgivet af dansk genealogisk institut ved Th. Hauch-Fausbøll.: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IX (1943-44), s. 56
453die Pintsedag 1631
461ste Pintsedag 1634
471ste Pintsedag 1635
48: PHT 12 rk. 3 bd. (1948), s. 81
49: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift I (1927-28)
50: PHT 8 rk. 2 bd. (1923), s. 249
51Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 273
522den Juledag 1644
53Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 62
54Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 330
55Svein Tore Dahl: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIII (1951-52), s. 410
56Umyndig ved morens skifte 27. aug. 1652.
57Thorgeir Borch, Skien 1907: Stamtavle over den fra Simon Sørensen, Lundsby, ..., Jylland nedstammende Slægt Borch. »Trønder-Borchene« - Meddelt ved Fru Henny Borch-Hansen.
58Thorgeir Borch, Skien 1907: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift X (1945-46), s. 155
59Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 115
60Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 91
61Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 34
62Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 242
63Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 157
64Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 264
65Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 173
66Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 172
67Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 28
68Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 29
69NPT, s. 322
70NPT, s. 321
71Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 46
72Lars Steinar Hansen
73Trondhjems Skifteprotokoll 13a (1737-1742).
74Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 9
75Svein Tore Dahl: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IX (1943-44), s. 52
76Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 171
77Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 177
78Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 951
79Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 40
80Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. I:384 "Genealogia Krogiana"
81Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 237
82Nevnt i skifte 1698.
83Er nevnt i skifte 1698.
84Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 238
8538 år gl. i 1701.
86Svein Tore Dahl: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931-32), s. 77
87Svein Tore Dahl: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58), s. 302, 303
88Svein Tore Dahl: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58), s. 320
8910 Aar gl. ved farens skifte 9. feb. 1665
90Svein Tore Dahl: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58), s. 139
91S.H. Finne-Grønn: Abel : den store Mathematikers Slegt (Kria. 1899)., s. 168
92S.H. Finne-Grønn: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58), s. 302
9346 år gl. i 1701.
94Svein Edvardsen: Skifter fra Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna 1686/1780. (Trondheim 1998)
95Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 298
96Horneman
9749 år i 1701.
98Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 167
99Håndskrift (ca. 23 sider - fotokopi) på Frederiksberg Bibliotek [99.9 Sc 35.9] Genealogisk Samling. Forfatter ukendt.: Biskop i Bergen Jens Pedersen Schjelderup : efterslægt.
100: PHT 12 rk. 3 bd. (1948)
101: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift I (1927-28), s. 208
102: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift VIII (1941-42)
103Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 54
104Erlandsen: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIII (19??), s. 224
105Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 18
106Er ikke nevnt i koppskatten 1683 for Bergen.
107Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 124
108S.T.Dahl skriver at han døde 14. okt. 1761.
109E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885), s. 167
110I "Stamtavle over Slægten Horneman" er datoen 6. Juli 1713.
111Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 125
112Svein Tore Dahl: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXVII (19??), s. 294
113Svein Tore Dahl: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58), s. 306
114Svein Tore Dahl: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXVII (19??)
115C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 24
116Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 117
117S.T.Dahl, "Geistligheten", skriver at hun døde i 1736.
118Trondhjems Skifteprotokoll 11b (1735-36).
11920. juni 1736 ifølge Albertine Hauglid, og "Stamtavle over Slægten Horneman" (1908).
120Iflg. Albertine Hauglid "Innflytterslekter til Vega", s. 117 er hun født 5. Febr. 1712.
121Ifølge Wilhelm Lassen hed hun Maren Christine og død 1760.
122Erlandsen har kun juni 1763, altså ingen eksakt dag.
123da Biskop Krog holdt Ligprædiken over ham af Aabenb. 2, 17.
124Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 17
125Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 163
126Døde i tuberkulose.
12714 år gl. 11. nov. 1704, 14 år gl. 5. maj 1705.
128Svein Tore Dahl: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1974), s. 41, 42
129Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 54
1304 år gl. 21. april 1691, 15 år gl. 14. nov. 1703
131Svein Tore Dahl: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58)
132Svein Tore Dahl: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIII (19??)
13313 år gl. 31. jan. 1699.
134Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 259
135Hartvig Munthe: Efterretninger om Familien Munthe i ældre og i nyere Tid (Chria. 1883-88)
136Knut Esmarch: Familien Bredal
137Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 24
1384 år gl. 31. jan. 1699.
139Epost der henviser til Erlandsen, s. 154 og 418.
140H.T. Gram: Trønderslekten Gram (Oslo 1982), s. 184
141H.T. Gram: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931-32), s. 18
142Bjørn Flor
143NPT, s. 324
144H.T. Gram: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XX (1965-66), s. 6
145Ole Martin Kinnapel, Kristiansand 1977: Foged Rasmussen og Assesor Brüghmanns Slekt, s. 86
146S.T.Dahl skriver 4. juli 1723, men iflg. Giert Feldtmanns selvbiografi ble han gift 7. juli 1723.
147Ole Martin Kinnapel, Kristiansand 1977: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIX (1964), s. 49?
148Nils Aksel Horvei , juni 2001.
149Email dat. 19. april 1999 af Haldorf Andersen
150Svein Edvardsen: Skifter fra Herøy/Dønna 1686/1780. (Trondheim 1998)., s. Herøy:1090
151Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 88
152Roger de Robelin: Skanke ätten (1995), s. 286
1533 år gl. 17. april 1725.
154Roger de Robelin: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXX (1985), s. 85
1559 år gl. ved morens skifte 12. sept. 1708.
1565 år gl. ved morens skifte 12. sept. 1708.
1571 år gl. ved morens skifte 12. sept. 1708.
1581½ år gl. ved morens skifte 8. feb. 1686.
1593½ Aar gl. ved farens skifte 25. mai 1692
1601½ Aar gl. ved farens skifte 25. mai 1692
16122 år gl. i 1701.
16220 år gl. i 1701.
16316 år gl. i 1701.
164Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000)
16512 år gl. i 1701.
166Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 166
167Svein Edvardsen: Skifter fra Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna 1686/1780. (Trondheim 1998), s. 1082
168Svein Edvardsen: Skifter fra Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna 1686/1780. (Trondheim 1998), s. 1083
169Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 62
17012 dager gammel.
171Svein Edvardsen: Skifter fra Herøy/Dønna 1686/1780. (Trondheim 1998)., s. Dønna:427
172Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 41, 167
173Svein Edvardsen: Skifter fra Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna 1780/1810. (Trondheim 2001), s. Meløy:1365
1748 Aar gl. 1701
1754 Aar gl. 1701
176Iflg. epost der henviser til Erlandsen.
177Epost
178Hogne Holst - http://home.chello.no/~hogne.holst/
179Svein Edvardsen: IGI - http://www.familysearch.com
180Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 488
181Wiberg
182Vivian Fjordholm: J.C.L. Lengnick: Personalhistoriske Bidrag vedkommende Danmark og Norges Geistlighed i ældre og nyere Tid. Kjøbenhavn 1847.
183Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 402
184NPT, s. 323
1856 uger gl.
186Fastelavnssøndag.
1871. s. eft. tref.
188O.M.Kinnapel skriver 10. mars 1779.
189Albertine Hauglid: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XX (1965-66)
19020 år gl. ved farens skifte 1757.
191Svein Edvardsen: Skifter fra Herøy/Dønna 1686/1780. (Trondheim 1998)., s. Herøy:1092
19219 år gl. ved farens skifte 1757.
193Svein Edvardsen: Skifter fra Herøy/Dønna 1686/1780. (Trondheim 1998)., s. Herøy:1093
194DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 10086
195Sidst i April 1764.
196Svein Edvardsen: Skifter fra Herøy/Dønna 1686/1780. (Trondheim 1998)., s. Dønna:436
197Svein Edvardsen: Skifter fra Brønnøy (Nord og Sørsem) 1686/1780.
19818 år gl. ved farens skifte 1737.
199Svein Edvardsen: Skifter fra Herøy/Dønna 1686/1780. (Trondheim 1998)., s. Herøy:242
200Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 151
201Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 93
202Svein Edvardsen: Skifter fra Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna 1686/1780. (Trondheim 1998), s. Lurøy:1084
203Svein Edvardsen: Skifter fra Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna 1686/1780. (Trondheim 1998), s. Rødøy:278
204Svein Edvardsen: Skifter fra Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna 1780/1810. (Trondheim 2001), s. Meløy:1377
205DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 8146
206DIS Salten Slekthistorielag (2000): Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931-32), s. 11
207DIS Salten Slekthistorielag (2000): Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1974), s. 309
208Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987)
209Svarer dette til 11. januar ?
210Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 114
211Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 232
212Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 225
21346? år gl. ved FT 1801.
214Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 92
215Svend Aage Mørkvig: Olai Ovenstad: Militærbiografier (Oslo 1948-49).
216Roger de Robelin: Skanke ätten (1995), s. 480
217DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 8146, 10086
218DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 8236
219DIS Salten Slekthistorielag (2000): VRI - http://www.familysearch.org
220Død ved fasteren Judithe Angels skifte 1795.
221DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 5564
22250 år gl. ved FT 1801.
223DIS Salten Slekthistorielag (2000): Digitalarkivet: Folketellingen 1801.
224DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 2549
225Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. IV:911
226Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. IV:835
227Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:530
22823 år gl. ved FT 1801.
22913 år gl. ved FT 1801.
2308 år gl. ved FT 1801.
2311 time gl.
2328 år gl. ved farfars søster Judithe Angels skifte 1795.
233Svein Edvardsen: Skifter fra Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna 1780/1810. (Trondheim 2001), s. Meløy:1371
23411 år gl. ved FT 1801; 18 år gl. ved morens skifte år 1809.
235Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 210
236Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 182
237Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 181
238Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:233
239Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:48
240Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 94
241Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. IV:642
242Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. IV:984
243Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. IV:1035