© 2001 Simon Ellefsen

Skriver I

Opdateret 20 Feb 2003.


Generation 1.

1.0.
Niels Jensen Skriver
Død 1604-16101.
     Rådmann, senere borgermester i Trondheim.2

Gift _____med

Gundhild Sævaldsdatter
     Uten å ha konkrete holdepunkter har tidligere slektsforskere sagt at hun var datter av sogneprest i Værdalen, Sigurd Amundsen og hustru Margarethe.3
     Hun blir av enkelte omtalt som datter av Hr. Sigurd Amundsen i Verdal, men dette er ikke riktig da hennes navn alltid skrives Sevoldsdtr. Hun var søskendebarn med Sevold Olsen som bar borger i Trondheim i 1588. De eide begge parter i gården Snertingen i Inderøy.1
     «Gunille Niels Skrivers» står fadder for Casper Christophersen Schøllers barn år 1607, 1608 og 1615.4

[Gift 1° med Peter Adriansøn (Falkener) (1538 - 29 aug. 1569); Gift 2° med Niels Jensen Skriver (d. 1604)].

Børn af Niels Jensen Skriver og Gundhild Sævaldsdatter:

2.1.Kirsten Nielsdatter Skriver, d. 1659
3.1.Peder Nielsen

Generation 2.

2.1.
Kirsten Nielsdatter Skriver
Død omkring 1 feb. 16595.
     Blev skilt ved kgl. bev. 17. nov. 1606 fra sin første mann Mats Søfrensen.5

Gift 1° _____med

Mats Søfrensen

Gift 2° _____med

Petter Mortensen Grum
Født 22 feb. 1572, Astrup i Jylland.6.
Død 30 apr. 16315.
     Faren var sogneprest i Astrup i Jylland.6
     Lagmann. Mulig bror av bispen i Lund Poul Mortensen Grum.5
     Han ble utnevnt til lagmann i Trondhjem den 22. febr. 1623 (NRR bd. V, s. 296f.) og i Jemtland i 1625. Han sto som lagmann til sin død den 30. april 1631.7
     I følge Nissen [Gerhard Nissen, Frostating - lagmannsembete og lagmenn inntil 1797 (T.heim 1956)], som gjengir opplysninger fra hans liktale, så kom han til Trondheim med Trolle. Han var da først skriver på Trondheimsgård i 7 år. Deretter tjente han som Steen Bildts fogd i Jemtland i 8 år, og var deretter fogd i Fosen i 7 år og på N-Møre i 4 år.7

Børn af Kirsten Nielsdatter Skriver og Petter Mortensen Grum:

4.2.Margrethe Pettersdatter, d. 1669
5.2.Karen Pettersdatter (Grum), d. 1684
3.1.
Peder Nielsen
     Muligens var den Peder Nilsen som i 1617 eide deler i gården Snertingen og Leira også en sønn av [borgermester] Nils Jensen.1

Generation 3.

4.2.
Margrethe Pettersdatter
Død omkring 1669.
     Skifte 18 dec. 1669, Trondhjem.8: «Avdøde Margrethe, Laurids Nielsens, brorlodd 8 Rd., det øvrige som søsken har i gården er 85 Rd., Hans Pedersen Læt verge for Anne Lauridsdatter og Niels, Anne har efter faren 110 Rd. (Dorette solgt sin part til Hans Pedersen, Niels myndig).».

Gift _____med

Laurids Nielsen Barfoed
Død omkring 1662.
     Skifte 7 jan. 1662, Trondhjem.9: «Avdøde Laurids Nielsen Barfoed. E. Margrethe Pettersd. og hennes 4 b. Kiersten, Anne, Dorethe, Niels, brorlodd 221 Rd., Hans Pedersen (Læt) neste svoger, se 18/12-69 (Kierstens arv betalt iflg. kvitt. 24/2-64 underskr. av Anders Nielsen og Peder Lauritzen).».

Børn af Margrethe Pettersdatter og Laurids Nielsen Barfoed:

6.4.Kiersten
7.4.Anne Lauridsdatter
8.4.Dorethe
9.4.Niels Lauritsen Barfoed, d. 1722
5.2.
Karen Pettersdatter (Grum)
Død omkring 1684.
     Skifte 28 sep. 1684, Trondhjem.5.

Gift _____med

Hans Pedersen Leth
Død omkring 1684.
     ?? Er han bror av sorenskriver Peder Pedersen Leth ??
     Skifte 28 sep. 1684, Trondhjem.5: «I sønnen Peders hus på farens tomt. 2817 - 2662 Rd., derav bygrund 200, kornløkke avdelt til 40 nye hus 1000, bryggeplass 300, tomt hvorpå festningen har bygget 16, eiendom Trollseter i Byskogen 30, 9½ sp. 20 m. lag jordegods på Nordmøre og to sager 1150, tomt på Kalvskindet 16, samt litt løsøre berget ved bybranden.».

Børn af Karen Pettersdatter (Grum) og Hans Pedersen Leth:

10.5.Peder Hansen Leth
11.5.Jon Hansen Leth
12.5.Petter Hansen Leth, d. 1675
13.5.Kirsten Hansdatter Leth, d. 1686, Skei i Dønnes.
14.5.Berete Hansdatter Leth
15.5.Gunille Hansdatter Leth
16.5.Anne Hansdatter Leth, d. 1693

Generation 4.

6.4.
Kiersten
7.4.
Anne Lauridsdatter
8.4.
Dorethe
9.4.
Niels Lauritsen Barfoed
Død 1722.
     Ble ifølge Erlandsen kapellan her [i Sparbu] i 1674. Han er nevnt her i futeregnskapets familieskatt i 1689 og i 1691. Han er også nevnt her i folketellingen i 1701, kalles da med tilnavnet Borch.10
     I 1701 bodde han på Nordgaard. I 1689 er han oppført med ingen husholdning, men i 1690 er han oppført med en hustru.10
     Hans egentlige navn var Nils Lauritsen Barfoed, dette kommer frem fra Trondheim pantebok den 22. febr. og 9. mars 1688.10
     Ifølge Dahl, Geitligheten, er han kapellan i Sparbu til 1722.

Gift _____11med

Sara Jensdatter Parelius
     Datter af Jens Clausen Parelius og Lucie Nielsdatter Balg.
     Sara fik Hr. Niels Laursön Capell i Sparboe.11
10.5.
Peder Hansen Leth

Gift _____12med

Johanna Olsdatter Sckanke
11.5.
Jon Hansen Leth
     Res. kapellan i Vefsen.5

Gift 17 mar. 167912 med

Catharina Dinnesdatter Jersin
12.5.
Petter Hansen Leth
Død omkring 1675.
     Skifte 17 nov. 1675, Trondhjem.13.

Gift omkring 2 apr. 167014 med

Siri Jensdatter Schanke
     Datter af Jens Pedersen Schanke og Maren Nicolausdatter.

[Gift 1° omkr. 2 apr. 1670 med Petter Hansen Leth (d. omkr. 1675); Gift 2° med Jon Mentzsøn].

Børn af Petter Hansen Leth og Siri Jensdatter Schanke:

17.12.Hans Pedersen Leth, f. 1670
13.5.
Kirsten Hansdatter Leth
Død 1686, Skei i Dønnes.12,5.
     Skifte 1688, Schei, Dønna.15: «Kirstine Hansdatter. Ektefelle Nils Hansen. Døtre: Karen og Beret Nilsdatter.».

Gift _____med

Niels Hansen Quam (Tanche)
Død 1701, Sund, Leirfjord..
     Søn af Hans Carstensen Tanche og Lisbeth Thomasdatter (Laugesøn).
     Bosat i Inderøy.5
14.5.
Berete Hansdatter Leth

Gift 1° _____med

Christen Hansen Enge
Død 169212.
     Av Nordmøre med handelsleie i Nordland.5

Gift 2° _____16med

Hans Jensen Thune
15.5.
Gunille Hansdatter Leth
     Må være identisk med Hans Pedersen Lett's datter Gundele. Ved skiftet efter Hans Pedersen Lett og hustru 28. sep./nov. 1684 møtte Gundele's svoger Christen Hansen Enge på hendes vegne.5

Gift 1° _____med

Hans Jørgensen Femer
Født 161817.
Død 168517.
     Rik borger og jordbruker i Torviken.17

Gift 2° 1686, Ørbeck betalte 1686 copulationspenger i Romsdal.18 med

Hans Hansen Ørbeck
     Sorenskriver i Romsdal 1675-1690.18

Børn af Gunille Hansdatter Leth og Hans Jørgensen Femer:

18.15.Jørgen Femer, f. 1670, d. 1732
19.15.Karen Hansdatter Femmer, f. 1678, d. 1754
20.15.Christopher Femmer, f. 1681

Børn af Gunille Hansdatter Leth og Hans Hansen Ørbeck:

21.15.Hans Hansen Ørbeck, f. 1689
22.15.Christen Hansen Ørbeck, f. 1693
23.15.Otter Hansen Ørbeck, f. 1695
16.5.
Anne Hansdatter Leth
Død omkring 1693.
     Skifte 12 dec. 1693, Trondhjem.19: «Jekt, gård 370, Sandnes gård i Alstahaug med skipperleie og (bruks?)pant i gården Lille Altern i Ranen. Brt. 1385, netto 229 Rd. Johan Pedersen fordret børnepenger for Oluf Sucherbagers børn 10 Rd.».

Gift _____med

Peder Nielsen Aars

Børn af Anne Hansdatter Leth og Peder Nielsen Aars:

24.16.Niels Pedersen Aars, f. 1675
25.16.Hans Pedersen Aars, f. 1677
26.16.Peder Pedersen Aars, f. 1678
27.16.Pitter Pedersen Aars, f. 1683
28.16.Johan Pedersen Aars, f. 1685
29.16.Jacob Pedersen Aars

Generation 5.

17.12.
Hans Pedersen Leth
Født omkring 167020,13.
18.15.
Jørgen Femer
Født omkring 167017.
Død 173217.

Gift _____med

Kirsten Hansdatter Tausan
Født omkring 166721.
Død efter 8 apr. 171722.
     Datter af Hans Nielssen Tausan og Birgitte Pedersdatter Skielderup.
     Kirsten som fik Jacob Michelborg Borger paa Nordmör.11

[Gift 1° 1690 med Jacob Johansen Mechelborg (omkr. 1629 - 1695); Gift 2° med Jørgen Femer (omkr. 1670 - 1732)].
19.15.
Karen Hansdatter Femmer
Født 27 jan. 167823.
Død 22 mai 175423.

Gift 169923 med

Christopher Olsen Tønder
     Søn af Ole Christophersen Tønder og Maren Jørgensdatter Skielderup.
     Ble kaptein. Bodde på Arretsvig i N-Møre. 7 Barn.23
20.15.
Christopher Femmer
Født 1681.
     Proprietær i Torvikbukt.

Gift _____med

Dorothea Bastiansdatter White
Født 1685.
Død 1760.
     Datter af Bastian White og Lisbet Steensdatter el. Hansdatter Henie.

[Gift 1° med Christopher Femmer (f. 1681); Gift 2° med Erik Sivertson].
21.15.
Hans Hansen Ørbeck
Født omkring 168924.
22.15.
Christen Hansen Ørbeck
Født omkring 169324.
23.15.
Otter Hansen Ørbeck
Født omkring 169524.
24.16.
Niels Pedersen Aars
Født omkring 167525,19.
25.16.
Hans Pedersen Aars
Født omkring 167726,19.

Gift _____med

Marit Hass
Født omkring 166327,28,29.
     Datter af Jeremias Hase og Maren Jørgensdatter.
     Marit Hase skal have været gift med en Hans Aars - han er vel identisk med Hans Pedersen Aars, eller ?

[Gift 1° med Jørgen Jensen; Gift 2° med Hans Pedersen Aars (f. omkr. 1677)].

Børn af Hans Pedersen Aars og Marit Hass:

30.25.Anna Hansdatter Aars
26.16.
Peder Pedersen Aars
Født omkring 167830,19.
27.16.
Pitter Pedersen Aars
Født omkring 168331,19.
28.16.
Johan Pedersen Aars
Født omkring 168532,19.
29.16.
Jacob Pedersen Aars

Generation 6.

30.25.
Anna Hansdatter Aars

Gift _____med

Peder Eriksen Bech
     Søn af Erik Pedersen Bech.
     Fik borgerskap i Trondheim 11. okt. 1728.33
     Hans Pedersen Aars enke overlot 1724 borgerleiet (Kulstadsjøen) til svigersønnen Peder Eriksen Bech.34
     Peder Eriksen Bech overlot 1771 dette videre til brorsønnen Peder Christian Bech [søn av Tøger Bech?].34
     Skifte 177833.

Kilder og Noter
1Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536-1660 (Trondheim 1999), s. 25
2Gudrun Johnson Høibo: Slekten Falkener, Falch, Falck (Oslo 1962), s. 18
3Arnt O. Åsvang: Slekten Falch I (1979), s. 9
4Overhofretsassessor Eiler Schøller (1628-1705) til Kirkesætter.: Slægtebogs-Optegnelser om Familien Schøller trykt i PHT 2 rk. 5 bd. (1890), s. 222, 223
5Overhofretsassessor Eiler Schøller (1628-1705) til Kirkesætter.: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58), s. 301
6Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536-1660 (Trondheim 1999), s. 14
7Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536-1660 (Trondheim 1999), s. 13
8Svein Tore Dahl: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58), s. 144
9Svein Tore Dahl: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58), s. 134
10Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 131
11Gerhard Schøning (1722-1780). Det kgl. Bibliotek i København. Håndskriftssamling.: De Bullers og Balgers Slegte-Register
12Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 147 note 61
13Svein Tore Dahl: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58), s. 150
14Roger de Robelin: Skanke ätten (1995), s. 116
15Svein Edvardsen: Skifter fra Herøy/Dønna 1686/1780. (Trondheim 1998)., s. Dønna:7
16Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 148 note 61
17Svein Tore Dahl: Olai Ovenstad: Militærbiografier (Oslo 1948-49)., s. I:291
18Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 147
19Svein Tore Dahl: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58), s. 324
205 år gl. 17. nov. 1675.
21Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986)
22Nevnes ved halvsøsterens skifte 8. april 1717.
23Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 29
24Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 148
2518 år gl. 12. dec. 1693.
2616 år gl. 12. dec. 1693.
272 år gl. ved farens skifte 18. febr. 1665.
2819 år gl. ved morens skifte 24. jan. 1679.
29Svein Tore Dahl: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58), s. 139
3015 år gl. 12. dec. 1693.
3110 år gl. 12. dec. 1693.
328 år gl. 12. dec. 1693.
33Epost dat. 21. okt. 2000 av Bjørn Hassel Nyheim
34Bjørn Hassel Nyheim der ref. til Ytreberg "Nordlandske handelssteder"