© 2001 Simon Ellefsen

Skanke / Finvedgaard

Opdateret 20 Mar 2004.


Generation 1.

1.0.
Joen Andersen (Skanke)
Født omkring 1615, Hackås.1.
Død 1674, Trondheim.1.
     Borgare och handelsman i Trondheim, ägde och bebodde Finvegården eller som den senare kom att skrivas Findvedgården. Gården kallades ursprungligen för Finnegård och beboddes år 1520 av en Jens eller Henrik Finne [Berg, H., Trondheim för Cicignon, Trondheim 1951, s. 353]. Joen Andersen innehadde borgleiet Liland i Salten 1650 [NST 21, s. 343].1
     Skifte 20 okt. 1674, Trondheim.2Avdøde Joen Andersen i Findvegrd. 2 sønner Anders og Hans Joensønner myndige og datter Anne gift og datterdatter Margrethe Arensdatter 8 år, for hvilken siste morbror Anders er verge..

Gift _____med

Margrethe (Povelsdatter?)
Begravet 7 feb. 1672, Vor Frue kirke i Trondheim.1.
     Skifte 18 feb. 1673, Trondheim.3Joen Andersen i Finduegrd., hans avdøde qv. 4 barn, brorlodd 328 Rd., Margrethe Arensdatter i morens Margrethe (! Martha) Joensdatters sted, morfaren lagverge, sønnene er deres egne verger. Efter bestefarens død er morbroren Anders Joensen Margrethes verge..

[Gift 1° med Kield Svendsen; Gift 2° med Joen Andersen (Skanke) (omkr. 1615 - 1674)].

Børn af Joen Andersen (Skanke) og _____:

2.1.Anne Joensdatter (Finvedgaard)

Børn af Joen Andersen (Skanke) og Margrethe (Povelsdatter?):

3.1.Martha (Margaretha) Joensdatter Schanche, d. omkr. 1672
4.1.Hans Joensen Finvedgaard, f. omkr. 1648, d. før 1719
5.1.Anders Joensen Schanche, f. omkr. 1650, Trondheim., d. 1686

Generation 2.

2.1.
Anne Joensdatter (Finvedgaard)
Begravet 3 jan. 1700, Vor Frue kirke i Trondheim.1.
     Skifte 6 dec. 1699, Trondheim.4Gull 14, sølv 142, handelsleie i Senja, Nedergård i Hafn 40, nedre Selset nordlandsleie 120, hus Levanger 20, ny jekt 300, bygård 400, ialt 2530, gjeld 804..

Gift 5 nov. 1671, Trondheim.1 med

Steffen Steffensen (Middelfart)
Død 17085,6, begravet 8 feb. 1708, Vor Frue kirke i Trondheim.1.
     Søn af Steffen Steffensen og Mette Mouritzdatter.
     Nordlandshandler. Borger i Trondhjem.7
     Nämnd 1706 som utligger till Nergårdshamn i Bjarkøy. Borgare i Trondheim, nordfar på handelsleie i Senja, hus i Levanger.1
     Skifte 17 apr. 1708, Trondheim.8Sølv 125, jakt 280, hus Levanger 28, mistet løsøre i bybranden, handelsleiet Nedre Selset og Lille Skoug 120, bygrunn efter nedbrendt hus 260, ialt 2198 - 826 rd..

[Gift 1° 5 nov. 1671 med Anne Joensdatter (Finvedgaard); Gift 2° med Maren Henrichsdatter Walnum (d. 1714)].

Børn af Anne Joensdatter (Finvedgaard) og Steffen Steffensen (Middelfart):

6.2.Stephen Stephensen, f. omkr. 1672, d. 1719
7.2.Margrethe Steffensdatter, f. omkr. 1679
8.2.Jon Steffensen (Middelfart), f. omkr. 1682, d. 1719
9.2.Mette Stephensdatter, f. 1684, d. omkr. 1720
10.2.Elschen Steffensdatter, f. 1686, d. 1716
11.2.Marithe Steffensdatter, f. omkr. 1689, d. 1765
3.1.
Martha (Margaretha) Joensdatter Schanche
Død omkring 1672.
     Skifte 19 feb. 1672, Trondheim.9.

Gift _____med

Arent Brynildsen
     Søn af Brynild Arentsen og Guri Mortensdatter.

Børn af Martha (Margaretha) Joensdatter Schanche og Arent Brynildsen:

12.3.Margrethe Arentsdatter, f. omkr. 1666
4.1.
Hans Joensen Finvedgaard
Født omkring 16481.
Død før 17191.
     Borgare i Trondheim 1679, fick borgerskap i Bergen 26. maj 1687 (Bergens Borgerbog 1550-1751, s. 113), levde 1701 på Findset i Hamarøy, Salten, 53 år gammal.1

Gift 1° _____med

Sidsel Pedersdatter Leth
     Datter af Peder Pedersen Leth og Maren Lauridsdatter.
     Ble trolig gift med Hans Jensen Findvedgaard, borger i Trondheim. Bodde på Findset i Hamarøy i 1701.10

Gift 2° _____med

Maren Hartvigsdatter
Død før 174511.
     Datter af Hartvig Arentssøn og Ingeborg Hansdatter Blix.

Børn af Hans Joensen Finvedgaard og Maren Hartvigsdatter:

13.4.Joen Hansen Finvedgaard, f. 1682, d. imellem 1729
14.4.Sidsel Finvedgaard, d. 1751, Hammarøy.
15.4.Margrethe Hansdatter Finvedgaard
16.4.Hartvig Hansen Finvedgaard, f. 1688, d. før 1745
17.4.Hans Hansen Finvedgaard, f. 1690, d. før 1745
18.4.Povel Hansen Finvedgaard, f. 1691, d. før 1745
19.4.Peder Hansen Finvedgaard, f. 1692, d. eft. 1745
20.4.Arent Hansen Finvedgaard, f. 1693, d. før 1745
21.4.Ingeborg Hansdatter Finvedgaard
22.4.Beata Hansdatter Finvedgaard
23.4.Christen Hansen Finvedgaard, f. 1698, d. før 1745
5.1.
Anders Joensen Schanche
Født omkring 1650, Trondheim.12.
Død 1686.
     Skifte 15 nov. 1687, Trondheim.13I Johan Tullins før iboende gård hvor død efter avdøde/salige Anders Jonsen Findvergaard såvidt ikke før er reg. og vurdert (reg. i Trondheim 26. okt. 1686 og på Liland 12 aug. 1687) [Se NST 10, s. 303]. Enken Maren Hansdatter (som efter avdøde moster hadde fått et speil). Lagverge Claus Clausen Holst og tilstede også Stefen Stefensen og Morten Brynildsen. Sønn Jon 8 år. 2615 Rd. - 1554 Rd., samt uvisse fordr. 415 Rd., vesentlig efter avdøde Ole Hansen Nysted efter hvem han hadde kjøpt borgerleiet Liland i Ofoten. Liland 2 våg fisk med bygsel 60 Rd., leiet s. steds 30 Rd., Wold s. steds 30 Rd., Sanden i Senja 10 Rd., handelshus på Andenes 10 Rd., jekt 200 Rd., og jekt under bygning, sølv 112 Rd., 36 kuer 72 Rd., grund i Vor Frue sogn hvor han bodde før branden [19. april 1681] mellem Jon Kieldsen og Tron Pedersen 100 Rd..

Gift _____med

Maren Hansdatter (Nobel)
Død 1734, Strand i Bjørnør.12.
     Datter af Hans Mortensen Nobel og Sophia Caspersdatter Eggers.

[Gift 1° med Andreas Frölich; Gift 2° med Anders Joensen Schanche (omkr. 1650 - 1686); Gift 3° 1688 med Johan Pedersen Holt (1652 - 1691)].

Børn af Anders Joensen Schanche og Maren Hansdatter (Nobel):

24.5.Joen Andersen (Finvedgaard eller Schanche), f. omkr. 1679, d. 1748

Generation 3.

6.2.
Stephen Stephensen
Født omkring 16727.
Død 171914.
     Nordlandshandler. Barnløs.15
     Skifte 27 feb. 1720, Trondheim.15Sølv 21, sjøredskap, bygård 100, leiet Fornes i Astafjord, Nordland 30, ialt 393 - 393 rd., enken bet. skifteomk..

Gift _____med

Marith Erichsdatter
     Datter af Erich.
7.2.
Margrethe Steffensdatter
Født omkring 16797.
     I skiftet år 1736 etter fasteren Inger Steffensdatter, sies hun at være gift med Knud Sommerfeldt, medtjener ved Orkedal menighed i T.hjem amt.

Gift 1° _____med

Lars Erichsen
Død 172514.
     Søn af Erich.

Gift 2° _____med

Knud Sommerfeldt
     Knud Sommerfeldt, medtjener ved Orkedal menighed i Trondhjem amt.
8.2.
Jon Steffensen (Middelfart)
Født omkring 168216,7.
Død 171914.
     Nordlandshandler.17
     Skifte 3 mai 1719, Trondhjem17Leiet lille Skog i Nordland 24, odelsgård s.st. 24, ialt 213 - 356 rd..

Gift 1° _____med

Anne Birgitte Steffensdatter

Gift 2° _____med

Riborg Danielsdatter Hveding
Født 169318.
Død 176618.
     Datter af Daniel Jensen Hveding og Birgithe Olsdatter.

[Gift 1° med Jon Steffensen (Middelfart) (omkr. 1682 - 1719); Gift 2° med Isak Olsen (d. 1730)].

Børn af Jon Steffensen (Middelfart) og Riborg Danielsdatter Hveding:

25.8.Anne Birgitta Joensdatter, f. omkr. 1710
9.2.
Mette Stephensdatter
Født 168414.
Død omkring 1720.
     Skifte 17 jul. 1720, Trondhjem19Gård 575, Eggen på Leinstrand 80, Bjørgen i Børseskogn 70, 1082 - 419 rd..

Gift 1° _____med

Anders Andersen
     Borger i Trondhjem (Grogården/Graagården).
     Skifte 20 mar. 1716, Trondhjem8.

Gift 2° _____med

Niels Roth
     Søn af Roth (? Anders Andersen Roth, n. 1686 ?).
     1729, Sommerting [på Selset?]. Kiendis jeg underskrevne og hermed vitterlig giør at have solt og afhændt, ligesom ieg hermed sælger, skiøder og hænder fra mig og mine arvinger til velagte mand Anders Jonaß og hans arvinger, et eldgammel borgerlig handels leye med påstående huuse og bygninger, kaldis Lille Skov i Nordland udj Senneins fogderj og Astafiords tinglauv beliggende, som mig på skifted efter min væhrbroder sal. Joen Steffensøn Findvegården for 50 rdl er bleven udlagd, med lige frihed og privilegie, som min væhrfader sal. Steffen Steffensøn Medelfart og hans søn be(te) min værbroder sal. Joen Steffensøn Findvegården det brugt og nydt haver hvorfore hand sig skal betale efter accord 56 rdl ligesom det mig blev udlagd for. Kiendes derfore mig eller mine arvinger herefter ingen ydermeere ræt, lod eller deel i alle af ovenskrevne Nordlands handelsleye Lille Skouv, men skal følge bemelte Andres Jonæsøn og hans arvinger til ejedom. Og om nogen imod forhåbning skulle anche eller påtale have på oft bemelte handelsleye Lille Skouv, med påstående huuse, skal jeg eller mine arvinger, når det mig lovligen bekjendt vorder dertil forsuare og indeståe, så hand og hans arvinger skal blive af mig og mine arvinger uden skade i alle måder, til bekreftelse under min hånd og hostrychte signette. N.Rhod. Læst og publiceret for retten på Trundhiems byting aº 1729 d. 17 Marty og i pantebogen ordlydende indført.20

[Gift 1° med Synneve Mortensdatter Wildmann (f. 1686); Gift 2° med Mette Stephensdatter (1684 - omkr. 1720)].

Børn af Mette Stephensdatter og Anders Andersen:

26.9.Ane Bergitte Andersdatter, f. omkr. 1700
27.9.Anders Andersen, f. omkr. 1702
28.9.Karen Andersdatter, f. omkr. 1705
10.2.
Elschen Steffensdatter
Født 168614.
Død 171614.
     Ugift.14
11.2.
Marithe Steffensdatter
Født omkring 16894,20.
Død 176514.
     Skifte 1765-1771, Trondheim.21(Marite Stephensdr. Middelfart sal. Christopher Nordmans)..

Gift 1° _____med

Örge Olsen
Født omkring 168122.
Død 171914.
     Søn af Ole Örgensen og Ingeborg Olsdatter.
     Nordlandshandler.17
     Skifte 23 feb. 1720, Trondheim.17Barn: Örge 7 md. født efter farens død. Lagv. Niels Roth. Intet skifte holdt efter avdødes mor Ingeborg sal. Ole Örgensens, eneste søster Maren Od. g. Niels Joensen Nordmand i Graven nordlandshandler som godtok 40 rd. i morsarv. Avdødes halvsøster Magnil Olsd. Jens Pedersens i Fosen krevde arv efter far Ole Örgensen og mor Maren Clausdatter, motkrav for to leiermålsbøter og oppfostring av to barn fra fødselen i 8 år. Sølv 30, sjøredskap, jekt, hus og nøst i Andenes, båter, leiet i Kvefjord 100, bygård 260, ialt 896 - 349 rd..

Gift 2° _____med

Christopher Evensøn Normann
Født 169514.
Død 175514.

Børn af Marithe Steffensdatter og Örge Olsen:

29.11.Örge Örgensen, f. 1719

Børn af Marithe Steffensdatter og Christopher Evensøn Normann:

30.11.Kristoffer Kristoffersen Normann, f. 1730, d. 1788
31.11.Anna Kristoffersdatter Normann, d. 1791
12.3.
Margrethe Arentsdatter
Født omkring 166623,9.

Gift _____med

Johan Erichsen Nordfahr
Død omkring 1696.
     Søn af Erich Erichsen og Malena Johansdatter.
     Skifte 13 mar. 1696, Trondheim.24Hadde tilhold i Stamsund. 149 - ca. 300 rd..

Børn af Margrethe Arentsdatter og Johan Erichsen Nordfahr:

32.12.Malene Johansdatter
13.4.
Joen Hansen Finvedgaard
Født 168212.
Død imellem 1729 og 174512.
14.4.
Sidsel Finvedgaard
Død 1751, Fikke, Hammarøy.25,26.
     Skifte 6 okt. 175126.

Gift 1709, Hammarøy.26 med

Anders Jensen Schjelderup
Født omkring 1684, Presteeidet, Hammarøy., (17 år gl. ved manntallet 1701).27,26.
Død 1750, Fikke, Hammarøy.26.
     Søn af Jens Nielsen Schjelderup og Maritte Nielsdatter.
     Skifte 17511.

Børn af Sidsel Finvedgaard og Anders Jensen Schjelderup:

33.14.Jens Andersen Schjelderup, d. 1751
34.14.Johan el. Jon Andersen Schjelderup
35.14.Peder Andersen Schjelderup
36.14.Niels Andersen Schjelderup
37.14.Maren Andersdatter Schjelderup, f. 1718
38.14.Marit (Martha) Andersdatter Schjelderup, f. 1718, Hammarøy., d. 1809, Skjervøy.
39.14.Ane Andersdatter Schjelderup, f. 1722, d. 1765
15.4.
Margrethe Hansdatter Finvedgaard

Gift _____med

Benjamin Hansen Giæver
     Bakklandet i Trondheim.1
16.4.
Hartvig Hansen Finvedgaard
Født 168812.
Død før 174512.
     Barnlös.12
17.4.
Hans Hansen Finvedgaard
Født 169012.
Død før 174512.
     Barnlös.12
18.4.
Povel Hansen Finvedgaard
Født 169112.
Død før 174512.
     Barnlös.12
19.4.
Peder Hansen Finvedgaard
Født 169212.
Død efter 174512.
20.4.
Arent Hansen Finvedgaard
Født 169312.
Død før 174512.
21.4.
Ingeborg Hansdatter Finvedgaard

Gift _____med

Anders Pedersen
     Nes, Hamarøy.12
22.4.
Beata Hansdatter Finvedgaard

Gift _____med

Jacob Andersen
     Helland, Hamarøy.12
23.4.
Christen Hansen Finvedgaard
Født 169812.
Død før 174512.
     Barnlös.12
24.5.
Joen Andersen (Finvedgaard eller Schanche)
Født omkring 167928,13.
Død 174812, begravet 17 sep. 1748, Vikna.12.
     Borgare i Trondheim och handelsman, ägde Karstensøy i Nærøy, Namdals fogderi, Nord Trøndelag (tingläst sköte 22 mar. 1706). Kallas Joen Andersen Karstenøen 1714. Han blev stämnd av sin svärmor Thrine Gröns lagverge Jens Jensen Schancke för att ha lurat henne att skriva på ett arvskontrakt av den 20. maj 1702.12
     Skifte 9 apr. 1749, Trondheim.29,12.

Gift 1° 1703, Domkirken i Trondheim.30,12 med

Wibeche (Wiviche) Ottesdatter
     Datter af Otte Carstensen (Esche) og Trine Johansdatter (Grøn).

Gift 2° 170531,12 med

Lucia Clausdatter Holst
Død 171312.
     Datter af Claus Clausen Holst og Maren Jørgensdatter.
     Skifte 28 apr. 1714, Trondheim.12.

Gift 3° 6 feb. 1713, Trondheim (Frue kirke).12 med

Ellen Andersdatter Borchmann
Født 169032,33.
Død 176534.
     Datter af Anders Jacobsen Borchmann og Alhed Pedersdatter Holthe.
     Skifte 11 mar. 1765, Karstenøy i Namdal.34.

[Gift 1° 6 feb. 1713 med Joen Andersen (Finvedgaard eller Schanche) (omkr. 1679 - 1748); Gift 2° 9 mar. 1751 med Domenikus Nagel Lemvig (1716 - 29 mar. 1800)].

Børn af Joen Andersen (Finvedgaard eller Schanche) og Lucia Clausdatter Holst:

40.24.Anders Joensen, f. 1708, Nærøy.
41.24.Claus Joensen Schanche, f. 1709, Nærøy., d. 1752
42.24.Johan Joensen, f. 1709, Nærøy., d. 1710, Vikten.
43.24.Maren Maria Finvedgaard (Schanche), f. 1710, d. 1769, Bredberg i Beistaden.

Børn af Joen Andersen (Finvedgaard eller Schanche) og Ellen Andersdatter Borchmann:

44.24.Wiviche Lucia Borchmann, d. 1788, Trondheim.
45.24.Jens (Joensen) Schancke, f. 1717, Karstensøy i Nærøy., d. 1787, Trondheim.
46.24.Alhed Johanne Finvedgaard, d. 1765
47.24.Sidsel Maria Schanke
48.24.Andreas Borchmann, d. 1763, Øvre Stokke.
49.24.Karen Margrethe Borchmann, d. 1750, Sundnes.
50.24.Maren Joensdatter

Generation 4.

25.8.
Anne Birgitta Joensdatter
Født omkring 171035.

Gift _____med

Hans Hoff
     Nordlandshandl. i Klauva i Senja.
26.9.
Ane Bergitte Andersdatter
Født omkring 170036,37.

Gift _____med

Jens Hansen Giever (Bochelsund)
Født omkring 169238.
Død 1725, om høsten på sjøen i Nordland.39.
     Søn af Hans Jensen (Bochelsund) og Inger Olsdatter.
     Skifte 5 feb. 1725, Trondheim.39Borgerleiet Støt. Reg. i Peter Storchs hus. Far Hans Jensen Bockelsund. Værsøster Karen Andersdatter. Sk. ikke holdt efter h. Ane Bergitte Andersdatter. Sølv mrk. HISL-FIODS [Hans Jensen Lysesund - ?] 957 - 825 rd..
27.9.
Anders Andersen
Født omkring 17028.
28.9.
Karen Andersdatter
Født omkring 17058.
     I skiftet år 1736 etter morens faster Inger Steffensdatter, er Karen nevnt som eneste barn av Mette og gift med Hans Hansen i Buketsund i Trondhjem amt.
29.11.
Örge Örgensen
Født 171940,17.
30.11.
Kristoffer Kristoffersen Normann
Født 173041.
Død 178841.
     ? Er vel søn af Christopher Evensen Normann (1695-1755) ?
     Skifte 1788-1798, Grov, Astafjord Tinglag.42protokollnr. 146, folio 45b..

Gift 175641 med

Johanna Anfinnsdatter Røgh
Født 171741.
Død 180041.
     Datter af Anfinn Augustinusen Røg og Margrethe Marie Rafn.
     Skifte 1804-1805, Grov, Astafjord Tinglag.42protokollnr. 149, folio 669b..

[Gift 1° omkr. 1740 med Peder Anderssen Harr (1703 - 1744); Gift 2° omkr. 1749 med Ole Hanssen (1689 - 1754); Gift 3° 1756 med Kristoffer Kristoffersen Normann (1730 - 1788)].

Børn af Kristoffer Kristoffersen Normann og Johanna Anfinnsdatter Røgh:

51.30.Kristoffer Even Normann, f. 1757, d. 1757
31.11.
Anna Kristoffersdatter Normann
Død 179143.
     ? Er vel datter af Christopher Evensen Normann (1695-1755) ?
     Skifte 1794, Ibestad prestegård, Astafjord.44protokoll 1745-1803, legg 596..

Gift 175245 med

Mikal Heggelund Simonsen Kildal
Født 1731, Prestegården, Karlsøy.43.
Død 1804, Ibestad, Astafjord.43.
     Søn af Simon Olsen Kildal og Maren Mikkelsdatter Heggelund.
     Skifte 1805-1810, Ibestad prestegård, Ibestad sogn.44protokoll 1805-1824, legg 153..

[Gift 1° 1752 med Anna Kristoffersdatter Normann (d. 1791); Gift 2° med Karen Strøm Heggelund (1762 - 1840)].

Børn af Anna Kristoffersdatter Normann og Mikal Heggelund Simonsen Kildal:

52.31.Simon Kildal, f. 1757, Trondenes., d. 1757, Trondenes.
53.31.Ole Severin Kildal, f. 1764, Bjarkøy
54.31.Ovedia Fredrikka Kildal, f. 1766, Bjarkøy, d. 1848
55.31.Rebekka Elisabet Kildal, f. 1769, Bjarkøy, d. 1814
32.12.
Malene Johansdatter
33.14.
Jens Andersen Schjelderup
Død 175146.
     Sandsøy, Bjarkøy.46
     Sokneprest til Sand og prost til Senja prosti.47
     Er avdød ved morens skifte 6. okt. 1751.
     Omtalt i skifte 1767 etter Elisabeth Aagom i Bodø, som hennes søskendebarn på farssiden. Jens er da død med een datter Maren Jentoft Schjelderup gift på Berg i Senja.48
     Skifte 1751-1753, Altevik, Sand sogn.44protokoll 1745-1803, legg 210b..

Gift omkring 174043 med

Ingeborg Marie Leth
Født 18 feb. 1714, Evenes i Ofoten.49.
Død 20 nov. 1753, Prestegården, Trondenes.47,49, begravet 30 nov. 1753, Trondenes.47.
     Datter af Jochum Pedersen Leth og Anna Benedicte Hveding.
     Ho døydde på si første barselferd i ekteskapet med Simon Kildal. I kyrkjeboka for Trondenes har prosten skrive: «30. Novbr. 1753 blev min 2. Hustrue Ingeborg Marie Leth begr., Alder 39 Aar, 9 Mndr. og 7 Dager gl.» - Barnet var dødfødd.47
     Skifte 1754-1755, Trondenes prestegård, Trondenes sogn.44protokoll 1745-1803, legg 254b..

[Gift 1° omkr. 1740 med Jens Andersen Schjelderup (d. 1751); Gift 2° 3 okt. 1752 med Simon Olsen Kildal (31 okt. 1701 - 21 jan. 1761)].

Børn af Jens Andersen Schjelderup og Ingeborg Marie Leth:

56.33.Maren Jentoft Jensdatter Schjelderup, f. 1743, Bjarkøy., d. 1798, Trondenes.
34.14.
Johan el. Jon Andersen Schjelderup
     Boede paa Ficke [i Hammerø].50
     Omtalt i skifte 1767, som Joen, etter Elisabeth Aagom i Bodø, som hennes søskendebarn på farssiden. Joen er da bosatt på Fikke i Hamarøy.48

Gift _____51med

Anna Elschen Bonsach
     Datter af Mathias Bonsach og Anna Elschen Bremer.
35.14.
Peder Andersen Schjelderup
     Boede paa [Egerdal?]50
     Er ikke nevnt i skifte 1767 etter Elisabeth Aagom i Bodø.48

Gift _____med

Petronella Werdal

[Gift 1° med Peder Andersen Schjelderup; Gift 2° med Elias Larsen].
36.14.
Niels Andersen Schjelderup
     Lensmann, bodde på Oppeide i Hamarøy.52
     Omtalt i skifte 1767 etter Elisabeth Aagom i Bodø, som hennes søskendebarn på farssiden. Niels er da bosatt som husmann i Hamarøy.48

Gift 1° _____med

Lisbeth Werdahl

Gift 2° _____med

Dorthe Christine Krog

Børn af Niels Andersen Schjelderup og Lisbeth Werdahl:

57.36.Ole Nielsen Schjelderup
58.36.Jens Nielsen Schjelderup, f. omkr. 1738, d. 1807
59.36.Niels Nielsen Schjelderup, f. 1743, d. 1788, Bodø
60.36.Elisabeth Maria Nielsdatter Schjelderup
61.36.Anders Nielsen Schjelderup, f. omkr. 1746, d. 1811

Børn af Niels Andersen Schjelderup og Dorthe Christine Krog:

62.36.Catharine Sophie Nielsdatter Schjelderup, f. omkr. 1751
63.36.Siselle Marie Nielsdatter Schjelderup, f. omkr. 1756
64.36.Peder Krag (Krog?) Schjelderup, f. omkr. 1761
65.36.Sophia Nielsdatter Schjelderup, f. 1762
37.14.
Maren Andersdatter Schjelderup
Født 1718.
     Er ikke nevnt i skifte 1767 etter Elisabeth Aagom i Bodø.48
38.14.
Marit (Martha) Andersdatter Schjelderup
Født 1718, Fikke, Hammarøy.53.
Død 1809, Skjervøy.53, begravet 16 mar. 1809, Skjervøy.54.
     Martha Schielderup, 78 år gl. og «enke efter 1ste ægteskab», «underholdes af sønnen» Henrich Klæboe på Strømfjord gård i Skjærvøy.55
     Omtalt i skifte 1767 etter Elisabeth Aagom i Bodø, som hennes søskendebarn på farssiden. Marithe er da gift med lensmann Klæboe i Troms.48

Gift 1753, Sølv merket: H.H.K.B. og M.S. 1753. med

Henrich Hansen Klæboe
Født 170556,53.
Død 3 jun. 1770, Leervig (Lervigen) i Steigen.53.
     Søn af Hans Hanssøn Glein og Maren Hansdatter Klæboe.
     Lensmann
     Skifte 3 okt. 177053Formue: 761-0-12. Gjeld: 427-4-1. Boets innhold: Sølv merket H.H.S. og B.M.H.D.I 1696; H.H.K.B. og M.S. 1753; H.T.M.H.D. 1699..

[Gift 1° med Birgitte Margareta Jentoft (1678 - 1743); Gift 2° 1753 med Marit (Martha) Andersdatter Schjelderup (1718 - 1809)].

Børn af Marit (Martha) Andersdatter Schjelderup og Henrich Hansen Klæboe:

66.38.Hans Christopher Henrichsen Klæboe, f. omkr. 1753, d. 1843
67.38.Maren Henrichsdatter Klæboe
68.38.Jens Henrichsen Klæboe, f. omkr. 1756
69.38.Hartvig Henrichsen Klæboe, f. omkr. 1756
70.38.Anne Elisabeth Henrichsdatter Klæboe, f. omkr. 1757, d. 1823, Hadsel.
71.38.Johan Rasch Henrichsen Klæboe, f. omkr. 1759
72.38.Ingeborg Catarina Jentoft Henrichsdatter Klæboe, f. omkr. 1762
73.38.Henrich Johan Henrichsen Klæboe, f. omkr. 1764, d. 1812
39.14.
Ane Andersdatter Schjelderup
Født 1722.
Død 26 aug. 176550.
40.24.
Anders Joensen
Født 1708, Nærøy.12.
     Levde 1714.12
41.24.
Claus Joensen Schanche
Født 1709, Nærøy.12.
Død 175212.
     Levde på Vik i Flatanger.12

Gift 1° _____med

Else Hansdatter Falch
     Skifte 17 dec. 174912.

Gift 2° _____med

Hermikken Hansdatter Lind
42.24.
Johan Joensen
Født dec. 1709, Nærøy.12.
Død 30 mar. 1710, Vikten.57,12.
43.24.
Maren Maria Finvedgaard (Schanche)
Født 171012, døbt 25 jan. 1713, Nærøy.12.
Død 1769, Bredberg i Beistaden.12, begravet 26 jun. 176912.

Gift 16 feb. 1734, Osen kirke i Bjørnør.12 med

Christen Andersen Bull
Født 170158.
Død 22 jan. 1755, Lines i Stoksund i Bjørnør.58.
     Kaptein för Fosenske landvärnskompaniet.58

[Gift 1° 1732 med Martha Christiansdatter Kreiberg (1686 - 1733); Gift 2° 16 feb. 1734 med Maren Maria Finvedgaard (Schanche) (1710 - 1769)].
44.24.
Wiviche Lucia Borchmann
Døbt 15 mar. 1716, Vikna, Nord Trøndelag.58.
Død 14 mai 1788, Trondheim.58.
     Inga barn.58

Gift _____med

Peder Christiansen Wittrup
Født 8 okt. 169958.
Død 1 nov. 1785, Trondheim.58.
     Godseier till Sundnes i Inderøen.58
45.24.
Jens (Joensen) Schancke
Født 23 feb. 1717, Karstensøy i Nærøy.58, døbt 27 nov. 1717, Vikna, Nord Trøndelag.58.
Død 2 dec. 1787, Trondheim.58, begravet 18 dec. 1787, Vor Frue kirke i Trondheim.58.
     Prokurator i Trondheim 12. mar. 1745, postmester där 1747, generalpostkontrollör i Norge 1758, postmester i Christiania med posthus i Kongens gade 1763-1780, verkligt kansliråd 1770. Sommaren 1781 flyttade Schanche till Trondheim och var våren 1787 mycket sjuklig och svag så att han var sängliggande och inte kunde skriva. Ärvde en del av Karstenøen efter sin mor 1765 och sålde densamma till sin styvfar kapten Lemvig 1766.58

Gift 1° 1 sep. 1740, Frue kirke i Trondheim.58 med

Margrethe Agnete Henriksen (Schiødt)
Født 18 nov. 1717, Trondheim.58.
Død 176158, begravet 7 aug. 1761, Lade kirke i Strinda.58.
     Datter af Carsten Henrichsen (Schiødt) og Anna Juliane Tostrup.

Gift 2° 9 jul. 1764, Domkirken i Trondheim.58 med

Helene Dorthea Westermann
Døbt 15 mar. 1740, Domkirken i Trondheim.58.
Begravet 23 jun. 1766, Christiania.58.
     Datter af Bernt Westermann og Ester Høyer.

Børn af Jens (Joensen) Schancke og Margrethe Agnete Henriksen (Schiødt):

74.45.Johan Andreas Finvedgaard Schanche
75.45.Anna Juliana Schanche
76.45.Carsten Henrik Schanche, f. 1744, Trondheim., d. 1789, Avaldsnes.
77.45.Elen Borchmann Schanche, d. 1800
78.45.Anne Juliane Schanche
79.45.Joen Andreas Schanche, d. 1791, Ytterøy.
80.45.Wivecha Lucie Schanche, d. 1829
81.45.Anne Juliana Schanche
82.45.Maren Elisabeth Schanche, f. 1753, Trondheim., d. 1817
83.45.Christian Fredrich Møllerup Schanche, f. _____
84.45.Bolette Ulrikke Schanche

Børn af Jens (Joensen) Schancke og Helene Dorthea Westermann:

85.45.Ester Agnetha Schanche, f. _____
86.45.Bernt Westermann Schanche, f. _____
46.24.
Alhed Johanne Finvedgaard
Døbt 29 okt. 1719, Vikna, Nord Trøndelag.58.
Død 12 jun. 176558.
     Skifte 4 aug. 176558.

Gift _____med

Lars Garbrandsen Bech
Født 172459.
     Søn af Garbrandt Larsen Bech og Elisabeth Thomasdatter Juel.
     Er muligvis identisk med handelsmann på Oxbåsen i Fosen Lars Bech, der første gang ses gift med Alhed Finvedgaard (død 1765) og gift anden gang 11. okt 1772 med N.N.58

[Gift 1° med Alhed Johanne Finvedgaard (d. 12 jun. 1765); Gift 2° 11 okt. 1772 med _____].
47.24.
Sidsel Maria Schanke
Døbt 28 sep. 1721, Vikna, Nord Trøndelag.58.
     Levde 1765.58

Gift 1° _____med

Knut Andersen Messel
Begravet 2 feb. 1750, Osen kirke.58.
     På Strand i Bjørnør.58

Gift 2° _____med

Petter Jensen (Ørbech)
     På Strand i Bjørnør.58
48.24.
Andreas Borchmann
Døbt 1 jan. 1724, Vikna, Nord Trøndelag.58.
Død 1763, Øvre Stokke.58.
     Sorenskriver på Nordmöre 4. nov. 1757.58

Gift 22 mai 1750, Domkirken i Trondheim.58 med

Abel Helene Thode
Født 172558.
Død 16 mar. 180358.
     Datter af Jacob Hansen Thode og Wenche Jørgensdatter von Erpecom.

Børn af Andreas Borchmann og Abel Helene Thode:

87.48.Joen Andreas Borchmann
49.24.
Karen Margrethe Borchmann
Døbt 16 mar. 1731, Vikna, Nord Trøndelag.58.
Død 8 mai 1750, Sundnes.58.
50.24.
Maren Joensdatter
Døbt 6 mai 1735, Vikna, Nord Trøndelag.58.

Generation 5.

51.30.
Kristoffer Even Normann
Født 175741.
Død 175741.
52.31.
Simon Kildal
Født 1757, Trondenes.45.
Død 1757, Trondenes.45.
53.31.
Ole Severin Kildal
Født 1764, Bjarkøy60.
54.31.
Ovedia Fredrikka Kildal
Født 1766, Bjarkøy60.
Død 184860.

Gift 1° 178461 med

Johan Hysing
     Rotsund, Skjervøy, Troms.61

Gift 2° 179362 med

Thomas Andreas Lyng
     Hamnes, Skjervøy, Troms.62
55.31.
Rebekka Elisabet Kildal
Født 1769, Bjarkøy41.
Død 181441.

Gift 1° 179141 med

Peder Borch Lund
Født 1758, Trondheim41.
Død 180441.
     Søn af Simon Olsen Lund og Karen Petronelle Arctander Borch.
     Øksnes, Nordland.41

Gift 2° 180941 med

Gunnar Berg
Født 176441.
Død 182741.
     Ibestad, Astafjord. Også Bjorelvnes, Lenvik, Troms.41

[Gift 1° omkr. 1795 med Anne Colban (1767 - 1808); Gift 2° 1809 med Rebekka Elisabet Kildal (1769 - 1814)].

Børn af Rebekka Elisabet Kildal og Peder Borch Lund:

88.55.Mikal Heggelund Kildal Lund, f. 1792, Nordland.
89.55.Anna Normann Kildal Lund, f. 1794, Nordland.
90.55.Simon Lund, f. 1796, Nordland.
91.55.Karen Petronella Arktander Borch Lund, f. 1798, Nordland.
92.55.Kristian Torber Hegge Lund, f. 1800, Nordland.
93.55.Johanna Ovidia Fredrikka Lund, f. 1802, Nordland., d. 1876

Børn af Rebekka Elisabet Kildal og Gunnar Berg:

94.55.Anna Colban Berg, f. 1810, Astafjord., d. 1810
95.55.Anne Rebekka Berg, f. 1812, d. 1832
56.33.
Maren Jentoft Jensdatter Schjelderup
Født 1743, Sandsøy, Bjarkøy.47,62.
Død 1798, Berg, Trondenes.63, begravet 22 apr. 179864,65.
     Skifte 1798-1804, Berg, Sand Tinglag.42protokollnr. 148, folio 135b..

Gift 15 okt. 176665 med

Jacob Nielsen Hveding
Født 1734, Berg, Trondenes.63.
Død 1804, Berg, Trondenes.63.
     Søn af Nils Hanssen Hveding og Aasel Jacobsdatter Winther.

Børn af Maren Jentoft Jensdatter Schjelderup og Jacob Nielsen Hveding:

96.56.Ingeborg Maria Jakobsdatter Hveding, f. 1767, Trondenes., d. 1787, Trondenes.
97.56.Åshild Marta Jakobsdatter Hveding, f. 1770, Trondenes., d. 1771, Trondenes.
98.56.Åshild Martine Jakobsdatter Hveding, f. 1773, Trondenes., d. 1815, Trondenes.
99.56.Nils Jakobsen Hveding, f. 1775, Trondenes., d. 1805, Trondenes.
100.56.Jens Schjelderup Jakobsen Hveding, f. 1779, Trondenes., d. 1805, Trondenes.
101.56.Anne Bendikte Jakobsdatter Hveding, f. 1783, Trondenes., d. 1803, Trondenes.
57.36.
Ole Nielsen Schjelderup
     Er i 1770 ført som den fjerde bruker på Sand i Tjeldsund. Ole var jektestyrmann og bosatte seg på Sand ca. 1769/70, da bare yngste datra er født her.52
     Efter hustruen Saras død flytta Ole tilbake til Hamarøy, der han i 1786 var bosatt på Tannøy. Han er trolig blitt gift på nytt, da skiftet etter hans bror Jens nevner en sønn.52
     Skifte 30 dec. 1802, Kjårnes i Tysfjord52.

Gift 1° 1767, Hamarøy, 1. søndag i advent66 med

Sara Fredrikke Prom
Født omkring 174852.
Død 17 aug. 1772, Sand i Tjeldsund52.
     Død «av feber».52
     Skifte 14 okt. 1772, Barøy52I skiftet er barna nevnt: Elisabeth Werdahl 5 år, Caroline Margrethe 4 år, Helchen Margrethe 2 år..

Gift 2° _____med

?

Børn af Ole Nielsen Schjelderup og Sara Fredrikke Prom:

102.57.Elisabeth Werdahl Olsdatter Schjelderup, f. 1767, Hamarøy., d. før 1807
103.57.Caroline Margrethe Schjelderup, f. 1768, Hamarøy., d. 1798
104.57.Helchen Margrethe Schjelderup, f. 1770, Sand i Tjeldsund.

Børn af Ole Nielsen Schjelderup og ?:

105.57.Seth Nicolai Bogart Schjelderup, f. omkr. 1777, Hamarøy., d. _____
58.36.
Jens Nielsen Schjelderup
Født omkring 173867,55.
Død 1807.
     Jens er 1801 ugift og «Driver fiskerie» på Oppeide gård, Hammerøy i Nordland hos broderen Anders Schjelderup.55
     Skifte 23 nov. 180752.
59.36.
Niels Nielsen Schjelderup
Født 1743.
Død 1788, Bodø.

Gift _____med

Dorothea Catharina Bugge Kaurin
Født 1749.
Død 1831.

[Gift 1° med Niels Nielsen Schjelderup (1743 - 1788); Gift 2° med Michael Hvid Angell; Gift 3° med Hans Pedersen Brun (d. omkr. 1804)].

Børn af Niels Nielsen Schjelderup og Dorothea Catharina Bugge Kaurin:

106.59.Anne Dorthea Nielsdatter Schjelderup, f. omkr. 1772, d. 1834, Gildeskål.
107.59.Elisabeth Sophia Nielsdatter Schjelderup, f. 1776, d. 1829
108.59.Margrethe Marie Nielsdatter Schjelderup, f. 1777, d. 1813
109.59.Karen Wolf Nielsdatter Schjelderup, f. omkr. 1778
60.36.
Elisabeth Maria Nielsdatter Schjelderup
61.36.
Anders Nielsen Schjelderup
Født omkring 174668,55.
Død 4 apr. 181169,50.
     Lensm. i Hamarøy. Skifte 28. april 1812.50
     «Bonde, gaardbeboer, driver tillige fiskerie» på Oppeide gård i Hammerøy, Nordland.55

Gift _____med

Signe Maria Krogh Røgh
Født omkring 175670,55.

Børn af Anders Nielsen Schjelderup og Signe Maria Krogh Røgh:

110.61.Lisbeth Dorthea Schjelderup, f. omkr. 1782
111.61.Rebecha Brems Schjelderup, f. omkr. 1784
112.61.Augustina Margrete Schjelderup, f. omkr. 1788
113.61.Knud Aas Schjelderup, f. omkr. 1791
114.61.Petronella Werdal Schjelderup, f. omkr. 1793
115.61.Peder Krogh Schjelderup, f. omkr. 1799
62.36.
Catharine Sophie Nielsdatter Schjelderup
Født omkring 175171,55.

Gift _____med

Troels Aagom Kleppe
Født omkring 174872,55.
     «Bonde, gaardbeboer, driver tillige fiskerie» på Brendvig gård i Hammerøy, Nordland.55

Børn af Catharine Sophie Nielsdatter Schjelderup og Troels Aagom Kleppe:

116.62.Jochum Andreas Greve Kleppe, f. omkr. 1777
117.62.Peder Krogh Kleppe, f. omkr. 1781
118.62.Ane Dorthea Kleppe, f. omkr. 1784
119.62.Michael With Kleppe, f. omkr. 1788
120.62.Olava Sophia Hviding Kleppe, f. omkr. 1791
63.36.
Siselle Marie Nielsdatter Schjelderup
Født omkring 175670,55.

Gift _____med

Fredrik Schytte
Født omkring 175973,55.
     Søn af Wilhelm Erichsøn Schytte og Karen (Maren) Aagaard Bonsach.
     «Sognets klokker» på Oppeide gård i Hammerøy sokn, Nordland.55
64.36.
Peder Krag (Krog?) Schjelderup
Født omkring 176174,55.
     ? GÆT - Han må være sønn av Niels Schjelderup og Dorthe Krog ??55
     «Bonde, gaardbeboer, driver tillige fiskerie» på Jørgenvig gård, Hammerøy, Nordland.55

Gift 1° _____med

Larsdatter
     Datter af Lars Siversen.

Gift 2° _____55med

Anna Katrina Pedersdatter
Født omkring 177275,55.

Børn af Peder Krag (Krog?) Schjelderup og Larsdatter:

121.64.Lars Schjelderup, f. omkr. 1793
122.64.Joen Andreas Schjelderup, f. omkr. 1796

Børn af Peder Krag (Krog?) Schjelderup og Anna Katrina Pedersdatter:

123.64.Ingeborg Sophia Schjelderup, f. omkr. 1799
65.36.
Sophia Nielsdatter Schjelderup
Født 1762.
66.38.
Hans Christopher Henrichsen Klæboe
Født omkring 175376,53.
Død 184377.
     Umyndig ved farens skifte 1770, verge: Joen Hermandsen Bugge, Findset. Formynder er med enken (Marite Schjelderup) i 3 ledd beslektet.53
     Handelsmann og gjestgiver på Lyngseidet.77
67.38.
Maren Henrichsdatter Klæboe
     Ugift ved faren skifte 1770, verge: Henrich Klæbo, Brettesnes. Henrich Klæbo var farens søskenbarn. Han har lovet å ta henne i sitt hus.53

Gift _____med

Necolay Pedersen Lindholm
     Skreddermester og borgersecondløytnant i Trondhjem.77
68.38.
Jens Henrichsen Klæboe
Født omkring 175678,53.
     Umyndig ved farens skifte 1770, verge: Arent Mørch, skipper på Røsvik i Folda.53
69.38.
Hartvig Henrichsen Klæboe
Født omkring 175679,53.
     Umyndig ved farens skifte 1770, verge: Christen Hartvigsen Hviding, Løvøen. Vergen er morsøskenbarn med enken Marithe Klæbo Schjeldrup.53
     Konfirmert 1. søndag i advent (28. nov.) 1773 i Skjervøy.54
70.38.
Anne Elisabeth Henrichsdatter Klæboe
Født omkring 175780,53.
Død 1823, Hadsel..
     Umyndig ved farens skifte 1770, verge: Henrich Rasch, Skrova. Hun er hos Henrich Rasch i Skrova.53

Gift 1° 177281 med

Jens Peter Drejer
Født 29 okt. 1739, Hadsel.82.
Død 1785, Hadsel.82.
     Søn af Peder Olsen Drejer og Sara Susanna Bing.
     Sogneprest til Øxnes.

[Gift 1° 1767 med Bolette Winstrup (d. 1768); Gift 2° 1772 med Anne Elisabeth Henrichsdatter Klæboe (omkr. 1757 - 1823)].

Gift 2° 179283 med

Lorentz Christopher Sverdrup
     På Sund og Reine, hvor han var handelsmann, gjestgiver og eide 17 rorbuer. Dessuten var han jekteskipper.83

[Gift 1° med Johanne Brønlund Bärentz (f. 1740); Gift 2° 1792 med Anne Elisabeth Henrichsdatter Klæboe (omkr. 1757 - 1823)].

Børn af Anne Elisabeth Henrichsdatter Klæboe og Jens Peter Drejer:

124.70.Sara Susanne Bing Dreyer, f. 1776, Øxnes., d. 1844
71.38.
Johan Rasch Henrichsen Klæboe
Født omkring 175984,53.
     Umyndig ved farens skifte 1770, verge: broren Anders Klæbo.53
72.38.
Ingeborg Catarina Jentoft Henrichsdatter Klæboe
Født omkring 176285,53.
     Umyndig ved farens skifte 1770, verge: lensmann Niels Schjelderup, Opeid i Hamarøy (morbror).53
     Konfirmert 2. søndag i advent (5. dec.) 1779 på Skjervøy, og bodde da på Eidet.54
     Dødsfall til Ingeborg kan ikke sees innført i Borge kirkebøker og helle ikke kan skifte finnes.53

Gift 21 nov. 1787, Borge kirke., Trolovet 10. juli 1787.53 med

Christopher Michelsen
Døbt 31 jul. 1763, Borge53.
     Søn af Michel Christophersen og Anna Willumsdatter.
     Konfirmert (i Borge?) 1782. Gårdbruker og styrmann.53
     Dødsfall til Christopher kan ikke sees innført i Borge kirkebøker og heller ikke kan skifte finnes.53
73.38.
Henrich Johan Henrichsen Klæboe
Født omkring 176486,74,53.
Død 10 mar. 181287,54.
     Umyndig ved farens skifte 1770, verge: styrmann Axel Anders Rasch.53
     Gjestgiver i Strømfjord. Druknet på hjemreisen fra Lyngsmarkedet sammen med sin sønn Johan og skolemester Henrik Bull Stabrun. De ble ikke funnet.54

Gift 6 sep. 179354 med

Susanna Margrethe Hess
Født omkring 177088,55.
Død 14 aug. 181354, begravet 24 aug. 181389,54.
     Fra Strømfjord.54

Børn af Henrich Johan Henrichsen Klæboe og Susanna Margrethe Hess:

125.73.Johan Christoffer Klæboe, f. 1794, d. 1812
126.73.Martha Maria Klæboe, f. omkr. 1796
127.73.Sanna Margrethe Klæboe, f. 1800
128.73.Maren Anna Klæboe, f. 1808
129.73.Hedovika Johanne Klæboe, f. 1811
74.45.
Johan Andreas Finvedgaard Schanche
Døbt 28 mar. 1741, Frue kirke i Trondheim.58.
Begravet 20 jan. 174758.
75.45.
Anna Juliana Schanche
Døbt 14 nov. 1742, Frue kirke i Trondheim.58.
Begravet 30 nov. 174258.
76.45.
Carsten Henrik Schanche
Født 9 feb. 1744, Trondheim.90.
Død 7 mar. 1789, Avaldsnes.90.
     Student 1762, cand. philol. 1763, cand. theol. 1767 i Köpenhamn, interims kateket i Christiania 1768, dansk juridisk examen 1771, sogneprest till Hosanger i Bergens stift 4. jan. 1773 (kallsbrev 4. feb.), bytte till Avaldsnes på Karmøy 6. mar. 1776 (kallsbrev 31. juli). Under sin vistelse 1767 i Köpenhamn bevittnade han kröningsakten och balen på slottet. Han lär ha varit den förste som satte potatis i Avaldsnes: »Familien kunde i de förste aar kun spise dem hver juleaften, da de övrige maatte utdeles til sæd bland bønderne«. Död «efter 4 ugers hård brystsygdom».90

Gift 26 aug. 1773, i hemmet i Bergen (Sandvigen) av biskop Kristen Friis.90 med

Karen Maria Garmann
Født 13 aug. 1756, Utstein Kloster.90.
Død 1 nov. 180890.
     Datter af Johan Garmann og Wenche Henrichsdatter von der Lippe.
     Hon bodde som änka på Marienlyst i Karmøy.90

[Gift 1° 26 aug. 1773 med Carsten Henrik Schanche (9 feb. 1744 - 7 mar. 1789); Gift 2° 24 mai 1805 med Adam Jalles (1761 - 1827)].
77.45.
Elen Borchmann Schanche
Døbt 18 mar. 1745, Domkirken i Trondheim.90.
Død 2 jan. 180090.
     Skifte _____, Fosen.91,90.

Gift 1° _____med

Mentz Bie

Gift 2° 178890 med

Henrik Severin Lund
Født 25 jan. 175790.
Død 23 jul. 182090.
     Søn af Laurits Lund.
     Proprietair paa Løvø i Aafjorden.92

[Gift 1° 20 apr. 1779 med Clara Bing Rhode (1759 - 1783); Gift 2° 1788 med Elen Borchmann Schanche (d. 2 jan. 1800)].
78.45.
Anne Juliane Schanche
Døbt 11 sep. 1746, Domkirken i Trondheim.90.
Begravet 27 feb. 1748, Trondheim.90.
79.45.
Joen Andreas Schanche
Døbt 22 jul. 1748, Domkirken i Trondheim.90.
Død 9 dec. 1791, Ytterøy.90.
     Borgare i Trondheim och «udliger på bopel Karstensøyen i Numedal [Namdal] 26. april 1773, godseier av Mosviken gård.90
80.45.
Wivecha Lucie Schanche
Døbt 10 feb. 1750, Domkirken i Trondheim.90.
Død 29 mai 182990.

Gift 23 nov. 1788, Frue kirke i Trondheim.90 med

Reinhard Ulfers
Døbt 13 feb. 1749, Domkirken i Trondheim.90.
Død 21 mai 1828, Trondheim.90.
     Handelsman i Trondheim.90
81.45.
Anne Juliana Schanche
Døbt 5 nov. 1751, Domkirken i Trondheim.90.
Begravet 20 dec. 1751, Trondheim.90.
82.45.
Maren Elisabeth Schanche
Født 14 nov. 1753, Trondheim.90, døbt 20 nov. 1753, Domkirken i Trondheim.90.
Død 24 mai 181790.

Gift _____med

Christopher Garmann
Født 20 nov. 1747, Haus.90.
Død 28 okt. 1800, Alstahaug.90.
     Søn af Johan Garmann og Wenche Henrichsdatter von der Lippe.
     Sogneprest i Alta, till Ytterøy och till Alstahaug, prost i Helgeland.90

Børn af Maren Elisabeth Schanche og Christopher Garmann:

130.82.Herman Christopher Garmann, f. 1786, d. 1853
83.45.
Christian Fredrich Møllerup Schanche
Født _____, Trondheim.90, døbt 28 aug. 1755, Lade kirke i Strinda.90.
84.45.
Bolette Ulrikke Schanche
Døbt 27 nov. 1759, Domkirken i Trondheim.90.

Gift _____med

Mentz Ascanius Bie
Døbt 3 mai 172790.
     Minermester i artilleriet.90
85.45.
Ester Agnetha Schanche
Født _____, Christiania.90, døbt 20 jun. 176590.
86.45.
Bernt Westermann Schanche
Født _____, Christiania.90, døbt 20 jun. 176690.
87.48.
Joen Andreas Borchmann
     Vinhandlare i Trondheim.58

Generation 6.

88.55.
Mikal Heggelund Kildal Lund
Født 1792, Øksnes, Nordland.41.
     Kom til Ibestad.41
89.55.
Anna Normann Kildal Lund
Født 1794, Øksnes, Nordland.41.
     Kom til Ibestad.41
90.55.
Simon Lund
Født 1796, Øksnes, Nordland.41.
     Kom til Ibestad.41
91.55.
Karen Petronella Arktander Borch Lund
Født 1798, Øksnes, Nordland.41.
     Kom til Ibestad.41
92.55.
Kristian Torber Hegge Lund
Født 1800, Øksnes, Nordland.41.
     Kom til Ibestad.41
93.55.
Johanna Ovidia Fredrikka Lund
Født 1802, Øksnes, Nordland.41.
Død 187641.

Gift 182541 med

Nikolai Normann Dons
Født 1798, Hamnvik, Astafjord.41.
Død 189141.
     Søn af Jens Bing Dons og Ingeborg Anna Normann.
     11 Børn, se Astafjord Bygdebok.

Børn af Johanna Ovidia Fredrikka Lund og Nikolai Normann Dons:

131.93.Ingeborg Anna Dons, f. 1827, Astafjord.
132.93.Jens Bing Dons, f. 1829, d. 1919
94.55.
Anna Colban Berg
Født 1810, Ibestad, Astafjord.93.
Død 181093.
95.55.
Anne Rebekka Berg
Født 181293.
Død 183293.
96.56.
Ingeborg Maria Jakobsdatter Hveding
Født 1767, Berg, Trondenes.63.
Død 1787, Berg, Trondenes.63.
97.56.
Åshild Marta Jakobsdatter Hveding
Født 1770, Berg, Trondenes.63.
Død 1771, Berg, Trondenes.63.
98.56.
Åshild Martine Jakobsdatter Hveding
Født 1773, Berg, Trondenes.94.
Død 1815, Berg, Trondenes.94.
99.56.
Nils Jakobsen Hveding
Født 1775, Berg, Trondenes.94.
Død 1805, Berg, Trondenes.94.
100.56.
Jens Schjelderup Jakobsen Hveding
Født 1779, Berg, Trondenes.43.
Død 1805, Berg, Trondenes.43.

Gift 180343 med

Maren Kirsebom Johannesdatter
Født _____, Høgforsen95, døbt 178095.
Død 1853.
     Datter af Johannes Sørensen og Elisabeth Kirsebom Karstensdatter.
     Konf. 1797.95
     7 barn i 2nd ekteskap, se "Folk og Slekt i Trondenes".

[Gift 1° 1803 med Jens Schjelderup Jakobsen Hveding (1779 - 1805); Gift 2° 1806 med Peder Jakobsen Meyer (1775 - 1859)].

Børn af Jens Schjelderup Jakobsen Hveding og Maren Kirsebom Johannesdatter:

133.100.Ingeborg Maria Jensdatter Hveding, f. _____, d. 1801, Trondenes.
134.100.Maren Elisabet Jensdatter Hveding, f. 1804, Trondenes., d. 1874, Trondenes.
101.56.
Anne Bendikte Jakobsdatter Hveding
Født 1783, Berg, Trondenes.63.
Død 1803, Berg, Trondenes.63.
102.57.
Elisabeth Werdahl Olsdatter Schjelderup
Født 21 mai 1767, Hamarøy.52.
Død før 180752.

Gift 5 jul. 179566 med

Ole Avlesen
Født omkring 177596.
     Bosatt på Sørkil/Fjerdevannet.

Børn af Elisabeth Werdahl Olsdatter Schjelderup og Ole Avlesen:

135.102.Ole Schjelderup Olsen, f. omkr. 1795
136.102.Ingeborg Olsdatter, f. omkr. 1798
137.102.Sara Friderica From Olsdatter, f. omkr. 1800
103.57.
Caroline Margrethe Schjelderup
Født 20 sep. 1768, Hamarøy.52.
Død 179852.

Gift _____med

Hans Christian Normann
     Bosatt på Ulvsvåg.66

Børn af Caroline Margrethe Schjelderup og Hans Christian Normann:

138.103._____
139.103._____
140.103._____
104.57.
Helchen Margrethe Schjelderup
Født 5 sep. 1770, Sand i Tjeldsund.52.
     Trolig død før 1807.52
105.57.
Seth Nicolai Bogart Schjelderup
Født omkring 1777, Oppeide, Hamarøy.97,52.
Død _____, U.S.A..
     Konfirmert 1794 og tjente i 1801 hos Johan Ursin i Ulsvåg.52,55

Gift _____med

Martha Caroline Falch
Født 1795, Fosnes.
Død 1878, Selbu.

Børn af Seth Nicolai Bogart Schjelderup og _____:

141.105.Anne Elisabeth Schjelderup, f. 1809, d. 1876

Børn af Seth Nicolai Bogart Schjelderup og Martha Caroline Falch:

142.105.Nicoline Marie Schjelderup, f. 1816, Ottersø
143.105.Anna Hendricha Schjelderup, f. 1819, Ottersø
144.105.Aletta Severina Schjelderup, f. 1821, Ottersø
106.59.
Anne Dorthea Nielsdatter Schjelderup
Født omkring 177275,55.
Død 17 mai 1834, Indyr, Gildeskål..

Gift 7 aug. 1795, Bodø med

Jens Landmark
Født omkring 177088,55.
     «Gjæstgiver og kiøbmand» på Snekviig gård i Bodø.55
     Se Landmark-slægten på http://inet.uni-c.dk/home/landmark.

Børn af Anne Dorthea Nielsdatter Schjelderup og Jens Landmark:

145.106.Dorthea Jensdatter Landmark, f. omkr. 1796
146.106.Michael Landmark, f. omkr. 1797
147.106.Niels Landmark, f. omkr. 1799
107.59.
Elisabeth Sophia Nielsdatter Schjelderup
Født 1776.
Død 1829.

Gift _____med

Elling Christian Thomesen
Født 1781.
Død 1837.
108.59.
Margrethe Marie Nielsdatter Schjelderup
Født 1777.
Død 1813.
     Sikkert identisk med den Margrete Schielderup, 24 år gl. år 1801, ugift og tjenestepike hos foged i Salten Joen Rygh på Løb gård i Bodø.55

Gift _____med

Torsten Mentzonius
Født 1769.
Død 1833.
109.59.
Karen Wolf Nielsdatter Schjelderup
Født omkring 177898,55.
     Er år 1801 «huushjelp» hos sin moster Maren Testman Kaurin i Laskestad prestegaard.55

Gift _____med

Michael With Mentzonius
Født 1773.
Død 1843.
110.61.
Lisbeth Dorthea Schjelderup
Født omkring 178299,55.
111.61.
Rebecha Brems Schjelderup
Født omkring 1784100,55.
112.61.
Augustina Margrete Schjelderup
Født omkring 1788101,55.
113.61.
Knud Aas Schjelderup
Født omkring 1791102,55.
114.61.
Petronella Werdal Schjelderup
Født omkring 1793103,55.
115.61.
Peder Krogh Schjelderup
Født omkring 1799104,55.

Gift _____med

Nille Marie Hansdatter
Født 1822.

Børn af Peder Krogh Schjelderup og Nille Marie Hansdatter:

148.115.Sara Marie Pedersdatter Schjelderup, f. 1847
116.62.
Jochum Andreas Greve Kleppe
Født omkring 1777105,55.
117.62.
Peder Krogh Kleppe
Født omkring 1781106,55.
118.62.
Ane Dorthea Kleppe
Født omkring 1784100,55.
119.62.
Michael With Kleppe
Født omkring 1788101,55.
120.62.
Olava Sophia Hviding Kleppe
Født omkring 1791102,55.
121.64.
Lars Schjelderup
Født omkring 1793103,55.
122.64.
Joen Andreas Schjelderup
Født omkring 1796107,55.
123.64.
Ingeborg Sophia Schjelderup
Født omkring 1799108,55.
124.70.
Sara Susanne Bing Dreyer
Født 1776, Øxnes.97,108.
Død 26 feb. 1844109.

Gift _____med

Johan Røst Schjelderup
Født 1775, Gulstad.110,111,109.
Død 25 dec. 1848, Gulstad i Hadsel.112,113,109.
     Søn af Søren Røgh Rasmussen Schjelderup og Sara Røst Grønbech.
     Skipper og gårdbruker på Gulstad i Hadsel.111
     Skipper og handelsmann paa Vinje.109

Børn af Sara Susanne Bing Dreyer og Johan Røst Schjelderup:

149.124.Lorentz Christopher Schjelderup, f. 1812, Vesterålen., d. 1874, Gulstad i Hadsel.
150.124.John Røst Schjelderup, f. 1813, d. 1874
125.73.
Johan Christoffer Klæboe
Født 28 apr. 179454, døbt 8 jun. 179454.
Død 10 mar. 181254.
     Konfirmert 1. juli 1810.54
     Druknet på hjemreisen fra Lyngsmarkedet sammen med sin far.54
126.73.
Martha Maria Klæboe
Født omkring 1796.
     Konfirmert 27. juni 1812, 16 år gl.54
127.73.
Sanna Margrethe Klæboe
Født 31 jul. 180054, døbt 17 aug. 1800114,54.
128.73.
Maren Anna Klæboe
Født 4 jun. 180854, døbt 3 jul. 180854.
129.73.
Hedovika Johanne Klæboe
Født 7 jan. 181154, døbt 22 sep. 1811115,54.
130.82.
Herman Christopher Garmann
Født 1786116.
Død 1853116.
     Grosshandlare, rysk och fransk vice konsul i Trondheim.116

Gift _____med

Nikoline Höe
Født 1791116.
Død 1837116.

Børn af Herman Christopher Garmann og Nikoline Höe:

151.130.Marie Garmann

Generation 7.

131.93.
Ingeborg Anna Dons
Født 1827, Hamnvik, Astafjord.41.

Gift 21 nov. 1848, - eller 6. dec. 1848117,41 med

Ove Guldberg Høegh
Født 23 apr. 181450.
Død 7 feb. 186350.
     Søn af Dines Guldberg Høegh og Pauline Louise Juell.

[Gift 1° 1843 med Anne Sofie Schelderup (4 jul. 1811 - 13 feb. 1848); Gift 2° 21 nov. 1848 med Ingeborg Anna Dons (f. 1827)].

Børn af Ingeborg Anna Dons og Ove Guldberg Høegh:

152.131.Johanne Nikoline Høegh, f. 1849, Trondenes.
153.131.Paul Høegh, f. 1851, Trondenes.
132.93.
Jens Bing Dons
Født 1829.
Død 1919.

Gift 185341 med

Johanna Gunneria Johnsdatter Berg
Født 1827, Støver, Bodø, Nordland.41.
Død 189841.
     Datter af John Berg og Gunhild Rosted.
133.100.
Ingeborg Maria Jensdatter Hveding
Født _____, Berg, Trondenes..
Død 1801, Berg, Trondenes..
     Født uten om ekteskap ?
134.100.
Maren Elisabet Jensdatter Hveding
Født 1804, Berg, Trondenes.43.
Død 1874, Berg, Trondenes.43.

Gift 183343 med

Petter Nikolai Jakobsen Grande
Født 1796, Nesset, Overhalla, Nord Trøndelag.43.
Død 1867, Berg, Trondenes.43.

Børn af Maren Elisabet Jensdatter Hveding og Petter Nikolai Jakobsen Grande:

154.134.Berte Pettersdatter Grande, f. 1844, Trondenes.
135.102.
Ole Schjelderup Olsen
Født omkring 1795118.
136.102.
Ingeborg Olsdatter
Født omkring 1798119.
137.102.
Sara Friderica From Olsdatter
Født omkring 1800120.
138.103.
___________
139.103.
___________
140.103.
___________
141.105.
Anne Elisabeth Schjelderup
Født 1809.
Død 1876.

Gift _____med

Hans Nikolai Hansen
142.105.
Nicoline Marie Schjelderup
Født 15 feb. 1816, Ottersø.
143.105.
Anna Hendricha Schjelderup
Født 16 jan. 1819, Ottersø.
144.105.
Aletta Severina Schjelderup
Født 21 jun. 1821, Ottersø.

Gift 25 feb. 1852121 med

Agathon Bartholomæus Hansteen
Født 23 sep. 1812121.
Død 1895.
     17 Aug. 1843 Sognepr. til Mo, ordineret 10 Nov. 1843, og 18 Sep. 1852 Provst i Nordre Helgelands Provstie. Var Stortingsmand 1851 og 54.121

[Gift 1° 7 aug. 1844 med Adolphine Frederikke Dreyer (omkr. 1820 - 7 jun. 1845); Gift 2° 25 feb. 1852 med Aletta Severina Schjelderup (f. 21 jun. 1821)].
145.106.
Dorthea Jensdatter Landmark
Født omkring 1796107,55.
146.106.
Michael Landmark
Født omkring 1797122,55.
147.106.
Niels Landmark
Født omkring 1799108,55.
148.115.
Sara Marie Pedersdatter Schjelderup
Født 1847.

Gift _____med

Bernt Johan Hansen
Født 1845.

Børn af Sara Marie Pedersdatter Schjelderup og Bernt Johan Hansen:

155.148.Bente Johanne Sofie Hansen, f. 1873
156.148.Petra Henriette Schjelderup Hansen, f. 1873
157.148.Hanna Jacobine Hansen, f. 1875, d. _____
158.148.Jensine Hansen, f. 1877
159.148.Adam Hansen, f. 1878
160.148.Harald Sverre Hansen, f. 1885
149.124.
Lorentz Christopher Schjelderup
Født 7 okt. 1812, Vinje i Bø, Vesterålen.109.
Død 12 jun. 1874, Gulstad i Hadsel.109.
     Indehaver af en større Skrædderforretning i Bergen, senere bosat som Proprietær paa Gulstad i Hadsel.109

Gift 1 jun. 1841109 med

Karin Rasmine (Kaia) Thesen
Født 15 apr. 1823109.
Død 8 apr. 1896, Bergen.109.
     Datter af Elias Thesen og Isabella Testmann Jentoft.

Børn af Lorentz Christopher Schjelderup og Karin Rasmine (Kaia) Thesen:

161.149.Emilie Schjelderup, f. 1843
162.149.Joachim Elias Schjelderup, f. omkr. 1845, d. 1862, Bergen.
163.149.Emilie Schjelderup, f. 1846
164.149.Isabella Birgitte (Bella) Schjelderup, f. 1848, Bergen.
165.149.Lauritz Ananias Schjelderup, f. 1851
166.149.Christopher Rasmus Henning Schjelderup, f. 1854
167.149.Johan Rasch Jentoft Thesen Schjelderup, f. 1856, d. 1876, Brasilien.
168.149.Sara Susanna Bing Schjelderup, f. 1859, Hadsel.
169.149.Joachim Elias Schjelderup, f. 1863, Hadsel.
150.124.
John Røst Schjelderup
Født 14 okt. 1813123.
Død 10 mar. 1874123.
     Handelsmann på Vinje i Bø, Vesterålen.123

Gift _____med

Magdalene Irgens Schøning
Født 3 jan. 1810, Grøtø.123.
Død 10 feb. 1883123.
     Datter af Arnt Schøning og Anna Johanne Margrete Angell.

Børn af John Røst Schjelderup og Magdalene Irgens Schøning:

170.150.Birgitte Isakelle Schjelderup, f. 1841, Vesterålen., d. 1908, Tromsø.
151.130.
Marie Garmann

Gift _____med

Arild Huitfeldt
Født 1813116.
Død 1877116.
     Till Lund och Lundemo i Horrig. Ryttmästare, tysk konsul i Trondheim. [Se Danmarks Adels Aarbog 1905, s. 196; 1985-87, s. 214.]116

Børn af Marie Garmann og Arild Huitfeldt:

171.151.Marie Arilda Virginie Huitfeldt, f. 1849, d. _____

Generation 8.

152.131.
Johanne Nikoline Høegh
Født 8 nov. 1849, Stangnes, Trondenes.117,41.

Gift 4 sep. 1873, Ibestad.117,41 med

Anton Martin Tobias Jakobsen
Født 1835, Oslo41.
153.131.
Paul Høegh
Født 27 mar. 1851, Trondenes.117.
154.134.
Berte Pettersdatter Grande
Født 1844, Berg, Trondenes.43.

Utenfor ekteskap med43

Ole Olsen
     Ole Olsen fra Bø (Trondenes?), 1873.

Børn af Berte Pettersdatter Grande og Ole Olsen:

172.154.Petrine Nikoline Olsdatter, f. 1873, Trondenes.
155.148.
Bente Johanne Sofie Hansen
Født 1873.
156.148.
Petra Henriette Schjelderup Hansen
Født 1873.

Gift _____med

Christian Johansen

Børn af Petra Henriette Schjelderup Hansen og Christian Johansen:

173.156.Bernt Johansen, f. 1896
174.156.Margit Johansen, f. 1898, d. _____
175.156.Trygve Kristiansen
176.156.Ragnar Johansen
177.156.Birger Kristiansen
178.156.Karoline Johansen
179.156.Johan Johansen
180.156.Håkon Kristiansen
181.156.Gunnar Kristiansen
182.156.Kåre Kristiansen
157.148.
Hanna Jacobine Hansen
Født 1875.
Død _____.

Gift _____med

Henrik Amandus Johansen
Født 1870.
Død _____.

Børn af Hanna Jacobine Hansen og Henrik Amandus Johansen:

183.157.Dagny Johansen, f. 1894, d. _____
184.157.Marie Bergljot Johansen, f. 1896, d. _____
185.157.Fridtjof Schjelderup Johansen, f. 1898, d. _____
186.157.Aslaug Elisabeth Johansen, f. 1908, d. _____
187.157.Harda Helene Johansen, f. 1911
188.157.Åse Anny Johansen, f. 1920
158.148.
Jensine Hansen
Født 1877.
159.148.
Adam Hansen
Født 1878.
160.148.
Harald Sverre Hansen
Født 1885.
161.149.
Emilie Schjelderup
Født 1843109.
     Død spæd.109
162.149.
Joachim Elias Schjelderup
Født omkring 1845109.
Død 1862, Bergen.109.
163.149.
Emilie Schjelderup
Født 30 nov. 1846109.

Gift _____med

Olaus Hanson
Født 1846109.
     Fra Christiania. Mekaniker. Bosat i Worchester, Mass., USA.109

Børn af Emilie Schjelderup og Olaus Hanson:

189.163.Henry Hanson, f. 1882
190.163.Carry Hanson, f. 1884
191.163.Johnny Hanson, f. 1886
192.163.Einar Hanson, f. 1888
164.149.
Isabella Birgitte (Bella) Schjelderup
Født 31 aug. 1848, Bergen.109.

Gift 1891, Domkirken i Bergen.109 med

Christian Mohn Thesen
Født 23 nov. 1836109.
     Søn af Elias Thesen og Isabella Testmann Jentoft.
     Skibskaptein (fører av Bergens første Jernskib, Barken, "Europa"). Senere Korrespondent og Skibsreder i Bergen.109
165.149.
Lauritz Ananias Schjelderup
Født 29 sep. 1851109.
     Kjøbmand i Bergen.109

Gift 1° 30 okt. 1876109 med

Betzy Susanne Sivertsen
Født 7 sep. 1847109.
Død 3 dec. 1897109.
     Datter af Berent Martin Sivertsen og Marthine Steen.

Gift 2° 14 mar. 1893109 med

Caroline Dorothea Hansen
Født 10 apr. 1864109.
     Datter af Niels O. Hansen og Elen Marie Hansen.

Børn af Lauritz Ananias Schjelderup og Betzy Susanne Sivertsen:

193.165.Lorentz Schjelderup, f. 1881
194.165.Berent Schjelderup, f. 1883
195.165._____
196.165._____
197.165._____

Børn af Lauritz Ananias Schjelderup og Caroline Dorothea Hansen:

198.165.Victor Schjelderup, f. 1894
199.165.Carola Schjelderup, f. 1896
200.165.Kaia Schjelderup, f. 1898
201.165.Betzy Schjelderup, f. 1899
166.149.
Christopher Rasmus Henning Schjelderup
Født 12 apr. 1854109.
     Lever ugift i Boston, USA.109
167.149.
Johan Rasch Jentoft Thesen Schjelderup
Født 25 aug. 1856109.
Død 1876, Rio de Janeiro, Brasilien.109.
     Sømand, død af den gule Feber.109
     Må være identisk med den Johan Schjelderup, f. 1855 i Bergen, der år 1865 er pleiesøn hos kjøpmann i Bergen Johan Thesen (f. 1826 i Moskenæs, Nordland).124
168.149.
Sara Susanna Bing Schjelderup
Født 22 sep. 1859, Hadsel.109.
     Opholder sig i Bergen.109
169.149.
Joachim Elias Schjelderup
Født 27 nov. 1863, Hadsel.109.
     Handelsagent i Bergen.109

Gift 1 mai 1888, Strømsnæs i Askøen.109 med

Marie Traae
Født 13 jun. 1863, Strømsnæs i Askøen.109.

Børn af Joachim Elias Schjelderup og Marie Traae:

202.169.Ingmor Schjelderup, f. 1889
203.169.Jenny Schjelderup, f. 1892
204.169.Hans Schjelderup, f. 1893
205.169.Laila Schjelderup, f. 1895
206.169.John Røst Schjelderup, f. 1897
207.169._____
208.169._____
170.150.
Birgitte Isakelle Schjelderup
Født 15 okt. 1841, Vinje i Bø, Vesterålen.113.
Død 14 apr. 1908, Tromsø.113.

Gift 12 aug. 1863113 med

Hans Andreas Giæver
Født 17 nov. 1835, Tromsø.113.
Død 4 mai 1908, Tromsø.113.
     Ved farens død i 1869 overtok Hans Andreas firmaet Giæver & Søn [manufaktur- og kortevarer], som imidlertid gikk konkurs i 1881. Hans Andreas fortsatte da med å selge manufakturvarer pr. kommisjon, og denne handelen fikk et betydelig omfang. Giæver-firmaet ble faktisk ledende i bransjen. (jfr. Ytreberg I, s. 553, 592).113

Børn af Birgitte Isakelle Schjelderup og Hans Andreas Giæver:

209.170.John Schjelderup Giæver, f. 1864, Tromsø., d. 1914, Tromsø.
210.170.Hans Martinus Giæver, f. 1869, Tromsø.
211.170.Birger Andreas Giæver, f. 1871, Tromsø., d. 1921, Lillehammer.
212.170.Halvdan Giæver, f. 1873, Tromsø ?, d. 1918
171.151.
Marie Arilda Virginie Huitfeldt
Født 1849116.
Død _____116.

Gift _____med

Halvard Bachke
Født 1838116.
Død 1875116.
     Britisk vice konsul, skeppsredare i Trondheim.116

Generation 9.

172.154.
Petrine Nikoline Olsdatter
Født 1873, Berg, Trondenes..
173.156.
Bernt Johansen
Født 1896.
174.156.
Margit Johansen
Født 1898.
Død _____.

Gift _____med

Christian Jæger
Født 1899.
Død _____.

Børn af Margit Johansen og Christian Jæger:

213.174.Per Christian Jæger, f. _____
214.174.Steinar Jæger, f. _____
175.156.
Trygve Kristiansen
176.156.
Ragnar Johansen
177.156.
Birger Kristiansen
178.156.
Karoline Johansen
179.156.
Johan Johansen
180.156.
Håkon Kristiansen
181.156.
Gunnar Kristiansen
182.156.
Kåre Kristiansen
183.157.
Dagny Johansen
Født 1894.
Død _____.
184.157.
Marie Bergljot Johansen
Født 1896.
Død _____.

Gift _____med

Theodor Arnt Solø
Født 1897.
Død _____.

Børn af Marie Bergljot Johansen og Theodor Arnt Solø:

215.184.Evy Therese Solø, f. _____
216.184.Gunnar Henrik Solø, f. _____
185.157.
Fridtjof Schjelderup Johansen
Født 1898.
Død _____.
186.157.
Aslaug Elisabeth Johansen
Født 1908.
Død _____.

Gift _____med

Arne Jørgensen
Født 1906.
Død _____.

Børn af Aslaug Elisabeth Johansen og Arne Jørgensen:

217.186.Eva Jørgensen, f. _____
187.157.
Harda Helene Johansen
Født 1911.

Gift _____med

Olaf Eifring

Børn af Harda Helene Johansen og Olaf Eifring:

218.187.Bjørn Eifring, f. _____
188.157.
Åse Anny Johansen
Født 1920.

Gift _____med

Leif Nordhus
Født 1918.

Børn af Åse Anny Johansen og Leif Nordhus:

219.188.Liv Nordhus, f. _____
220.188.Hans Henrik Nordhus, f. _____
189.163.
Henry Hanson
Født 1882109.
190.163.
Carry Hanson
Født 1884109.
191.163.
Johnny Hanson
Født 1886109.
192.163.
Einar Hanson
Født 1888109.
193.165.
Lorentz Schjelderup
Født aug. 1881109.
194.165.
Berent Schjelderup
Født feb. 1883109.
195.165.
___________
196.165.
___________
197.165.
___________
198.165.
Victor Schjelderup
Født mai 1894109.
199.165.
Carola Schjelderup
Født jul. 1896109.
200.165.
Kaia Schjelderup
Født okt. 1898109.
201.165.
Betzy Schjelderup
Født dec. 1899109.
202.169.
Ingmor Schjelderup
Født 12 jul. 1889109.
203.169.
Jenny Schjelderup
Født 23 mar. 1892109.
204.169.
Hans Schjelderup
Født 4 dec. 1893109.
205.169.
Laila Schjelderup
Født 12 dec. 1895109.
206.169.
John Røst Schjelderup
Født 20 apr. 1897109.
207.169.
___________
208.169.
___________
209.170.
John Schjelderup Giæver
Født 18 sep. 1864, Tromsø.125.
Død 5 nov. 1914, Tromsø.125.
210.170.
Hans Martinus Giæver
Født 4 jul. 1869, Tromsø.123.
     Han var elev av Tromsø skole og Gundersens skole. Han tok latinartium i 1888, arbeidet deretter til 1891 ved handelen, reiste til Amerika sistnevnte år, og i studenterboken for 1913 opplyses at han var kontorsjef ved elektrisitetsverk i Spokane. Det er også opplyst at han var bosatt i Burlingame, California, og arbeidet som bokholder i San Francisco.126
     Han var gift med hadde ingen barn.126
211.170.
Birger Andreas Giæver
Født 22 mai 1871, Tromsø.127.
Død 25 jan. 1921, Lillehammer.127.
212.170.
Halvdan Giæver
Født 1 dec. 1873, Tromsø ?128.
Død 26 mar. 1918128.

Generation 10.

213.174.
Per Christian Jæger
Født _____.

Gift _____med

Torbjørg Onsøy
Født _____.

Børn af Per Christian Jæger og Torbjørg Onsøy:

221.213.Hilde Jæger, f. _____
222.213.Margrete Jæger, f. _____
214.174.
Steinar Jæger
Født _____.

Gift 1° _____med

Tove Bull
Født _____.

Gift 2° _____med

Elin Askjellrud
Født _____.

Børn af Steinar Jæger og Tove Bull:

223.214.Frode Bull Jæger, f. _____

Børn af Steinar Jæger og Elin Askjellrud:

224.214.Øistein Jæger, f. _____
225.214.Kristin Jæger, f. _____
215.184.
Evy Therese Solø
Født _____.

Gift _____med

Finn Bakken
Født 1921.

Børn af Evy Therese Solø og Finn Bakken:

226.215.Anne Bakken, f. _____
227.215.Marit Ellisiv Bakken, f. _____
216.184.
Gunnar Henrik Solø
Født _____.

Gift _____med

Magnhild Edvardsen
Født _____.

Børn af Gunnar Henrik Solø og Magnhild Edvardsen:

228.216.Thor Solø, f. _____
217.186.
Eva Jørgensen
Født _____.

Gift _____med

Harald Oddvar Lindbach
Født _____.

Børn af Eva Jørgensen og Harald Oddvar Lindbach:

229.217.Harald Haraldsen Lindbach, f. _____
230.217.Arne Lindbach, f. _____
231.217.Solveig Helene Lindbach, f. _____
218.187.
Bjørn Eifring
Født _____.

Gift _____med

Solbjørg Valrygg

Børn af Bjørn Eifring og _____:

232.218.Carine Olsen ?, f. _____

Børn af Bjørn Eifring og Solbjørg Valrygg:

233.218.Olav Henrik Eifring (Eiring), f. _____
234.218.Hilde Kristin Eiring (Eifring ?), f. _____
235.218.Bjørn Ivar Eiring (Eifring ?), f. _____
219.188.
Liv Nordhus
Født _____.

Gift 1° _____med

Bengt Karlson
Født _____.

Gift 2° _____med

Terje B. Lien
Født _____.

Børn af Liv Nordhus og Bengt Karlson:

236.219.Ørjan Nordhus Karlson, f. _____
237.219.Kristin Nordhus Karlson, f. _____

Børn af Liv Nordhus og Terje B. Lien:

238.219.Therese Nordhus Lien, f. _____
220.188.
Hans Henrik Nordhus
Født _____.

Gift _____med

Evy Vikan
Født _____.

Børn af Hans Henrik Nordhus og Evy Vikan:

239.220.Helle Vikan, f. _____
240.220.Runa Vikan, f. _____
241.220.Kaia Vikan, f. _____

Generation 11.

221.213.
Hilde Jæger
Født _____.
222.213.
Margrete Jæger
Født _____.
223.214.
Frode Bull Jæger
Født _____.
224.214.
Øistein Jæger
Født _____.
225.214.
Kristin Jæger
Født _____.
226.215.
Anne Bakken
Født _____.

Gift 1° _____med

Alf Jonny Rokke
Født _____.

Gift 2° _____med

Tor Gamstøbakk
Født _____.

Børn af Anne Bakken og Tor Gamstøbakk:

242.226.Silje Gamstøbakk, f. _____
227.215.
Marit Ellisiv Bakken
Født _____.

Gift 1° _____med

Jan-Arild Bøe

Gift 2° _____med

Halvdan Johannes Falck Sivertsen
Født _____.

Børn af Marit Ellisiv Bakken og Jan-Arild Bøe:

243.227.Linda Bakken Bøe, f. _____

Børn af Marit Ellisiv Bakken og Halvdan Johannes Falck Sivertsen:

244.227.Marie-Louise Sivertsen, f. _____
228.216.
Thor Solø
Født _____.

Gift _____med

Turid Øien

Børn af Thor Solø og Turid Øien:

245.228.Christoffer Solø, f. _____
246.228.Morten Solø, f. _____
229.217.
Harald Haraldsen Lindbach
Født _____.
230.217.
Arne Lindbach
Født _____.
231.217.
Solveig Helene Lindbach
Født _____.
232.218.
Carine Olsen ?
Født _____.
233.218.
Olav Henrik Eifring (Eiring)
Født _____.

Børn af Olav Henrik Eifring (Eiring) og _____:

247.233.Andreas Hetzler Eiring (Eifring ?), f. _____
234.218.
Hilde Kristin Eiring (Eifring ?)
Født _____.

Gift _____med

Bjørn Kjetil Abelsen

Børn af Hilde Kristin Eiring (Eifring ?) og Bjørn Kjetil Abelsen:

248.234.Marthe Eiring Abelsen, f. _____
235.218.
Bjørn Ivar Eiring (Eifring ?)
Født _____.

Gift _____med

Rachel Teigen Tegnander

Børn af Bjørn Ivar Eiring (Eifring ?) og Rachel Teigen Tegnander:

249.235.Benedichte Eiring, f. _____
236.219.
Ørjan Nordhus Karlson
Født _____.
237.219.
Kristin Nordhus Karlson
Født _____.
238.219.
Therese Nordhus Lien
Født _____.
239.220.
Helle Vikan
Født _____.
240.220.
Runa Vikan
Født _____.
241.220.
Kaia Vikan
Født _____.

Generation 12.

242.226.
Silje Gamstøbakk
Født _____.
243.227.
Linda Bakken Bøe
Født _____.
244.227.
Marie-Louise Sivertsen
Født _____.
245.228.
Christoffer Solø
Født _____.
246.228.
Morten Solø
Født _____.
247.233.
Andreas Hetzler Eiring (Eifring ?)
Født _____.
248.234.
Marthe Eiring Abelsen
Født _____.
249.235.
Benedichte Eiring
Født _____.

Kilder og Noter
1Roger de Robelin: Skanke ätten (1995), s. 283
2Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 150. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
3Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 148. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
4Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller nr. 4 og 5., s. 225. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIII (1972): 218-239
5I skiftet år 1736 etter søsteren Inger Steffensdatter, sies det at han døde 20. juni 1707 i Trondheim.
6Hugo Normann: Hvem var Nordlandshandler og Trondhjemsborger Steffen Jute?, s. 61. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXI (1987): 59-63
7Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller nr. 4 og 5.. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIII (1972): 218-239
8Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoll 6.. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1973): 39-64
9Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 147. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
10Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 141
11Avdød ved broren Arnts skifte 1745.
12Roger de Robelin: Skanke ätten (1995), s. 284
13Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 306. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
14Hugo Normann: Hvem var Nordlandshandler og Trondhjemsborger Steffen Jute?, s. 62. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXI (1987): 59-63
15Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller (nr. 7)., s. 310. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXVII (1980): 292-320
16I NST 28, s. 37 er fødselsåret sat til 1694.
17Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller (nr. 7)., s. 312. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXVII (1980): 292-320
18Ole M. Kinnapel: Hr. Ole Jonsen, residerende kapellan til Medfjord sogn i Senjen fra 1645 til 1669 og hans etterslekt., s. 37. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXVIII (1981): 34-64
19Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems skifteprotokoll nr. 8.. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIX (1984): 303-312
20Brit H. Fjellberg, hvis referance er "utskriftene fra Astafjordtingene (noen biblioteker i Troms har i alle fall disse utskriftene i hefteform). Fra hefte 1723-1731, tilrettelagt av Tore Meyer
21Trondhjems Skifteprotokoll 18 (1765-71).
2212 år gl. ved farens skifte 27. okt. 1693.
236 år gl. ved morens skifte 19. feb. 1672.
24Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 328. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
25Død 1757 iflg. Roger de Robelin: Skanke ätten, s. 283
26Email: Alf-Inge Johnsen
27Norsk Personalhist. Tidsskrift II (1929), s. 367
288 år gl. ved farens skifte 15. nov. 1687.
29TSA, Trondheim skp. 14a 1757[1747?]-1751, f. 152.
30Trolovet i Domkirken 17. januar.
31Trolovet 11. feb. 1705.
328 år gl. ved morens skifte 4. mai 1697. I NST 13, s. 410 er fødselsåret sat til 1690.
33Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller nr. 4 og 5., s. 219. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIII (1972): 218-239
34Kjeld Bugge: Småstykker. Litt om slekten Borchmann., s. 410. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIII (1952): 407-410
3525 år gl. i skiftet 6. jan. 1736 etter farens faster Inger Steffensdtr.
3616 år gl. ved farens skifte 20. mars 1716.
37Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoll 6., s. 63. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1973): 39-64
3816 år gl. ved morfarens skifte 24. april 1708.
39Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems skifteprotokoller (nr. 9)., s. 90. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXX (1985): 76-96
40Født efter farens død.
41Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-
42Digitalarkivet: Skifteregister Troms 1690-1805.
43Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997)
44Digitalarkivet: Gejstlig skifteregister Troms og Finnmark 1697-1824.
45Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:555
46Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 555
47Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 69
48DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM)
49Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 68
50Håndskrift (ca. 23 sider - fotokopi) på Frederiksberg Bibliotek [99.9 Sc 35.9] Genealogisk Samling. Forfatter ukendt.: Biskop i Bergen Jens Pedersen Schjelderup : efterslægt.
51Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 270
52Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:329
53Epost dat. 2000-03-17 af Michael Moum
54Michael Moum
55Digitalarkivet: Folketellingen 1801.
56Glein, Dønna, Dønnes.
5715 uger gammel.
58Roger de Robelin: Skanke ätten (1995), s. 285
59L. U. Pedersen: En familiekrets i Brønnøy, Juul, Cathe, Schytte, Bech, Walsøe., s. 295. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIX (1964): 294-298
60Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:530
61Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. IV:831
62Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. IV:835
63Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 311
642de søndag efter påske 1798, 55 år gl.
65Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-08-19
66Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,329
6762 år gl. ved FT 1801.
6854 år gl. ved FT 1801.
6965 år gl.
7044 år gl. ved FT 1801.
7149 år gl. ved FT 1801.
7252 år gl. ved FT 1801.
7341 år gl. ved FT 1801.; Fejl? skal være 51 år gl. ?
7439 år gl. ved FT 1801.
7528 år gl. ved FT 1801.
7617 år gl. ved farens skifte 1770.
77Guttorm Friis: Handelshuset N. Rasch Skjervøy, 150 år (Kongsberg 1949)
7814 år gl. ved farens skifte 1770. Tvilling til Hartvig.
7914 år gl. ved farens skifte 1770. Tvilling til Jens.
8013 år gl. ved farens skifte 1770.
81Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 98
82Email
83C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 16
8411 år gl. ved farens skifte 1770.
858 år gl. ved farens skifte 1770.
866 år gl. ved farens skifte 1770.
8747 år gl.
8830 år gl. ved FT 1801.
8945 år gl.
90Roger de Robelin: Skanke ätten (1995), s. 286
91Fosen skp. 11 I, f. 222b).
92Erlandsen: Geistligheden i Tromsø Stift, s. 87
93Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:146
94Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 312
95Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800
9636 år gl. ved FT 1801
9724 år gl. ved FT 1801.
9822 år gl. ved FT 1801.
9918 år gl. ved FT 1801.
10016 år gl. ved FT 1801.
10112 år gl. ved FT 1801.
1029 år gl. ved FT 1801.
1037 år gl. ved FT 1801.
1041 år gl. ved FT 1801,
10523 år gl. ved FT 1801.
10619 år gl. ved FT 1801.
1074 år gl. ved FT 1801.
1081 år gl. ved FT 1801.
109Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 96-99
11024 år gl. i 1801
111Joh. G. Reppe, statsarkivet i Trondhjem: Håndskreven slægtstavle «Slektene Schelderup, Steen m.fl.»
112Iflg. "Slægten Benkestok" 25. dec. 1848, iflg. "Slekten Giæver" 24. dec. 1848.
113C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 63
11410. søndag efter Trinit.
11515. søndag efter Trinit.
116Roger de Robelin: Skanke ätten (1995), s. 480
117IGI - http://www.familysearch.com
1186 år gl. ved FT 1801
1193 år gl. ved FT 1801
1201 år gl. ved FT 1801
121Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55)
1223 år gl. ved FT 1801.
123C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 64
124Digitalarkivet: Folketellingen 1865.
125C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 98
126C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 65
127C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 99
128C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 101