© 2001 Simon Ellefsen

Skamfer / Skandfer

Opdateret 3 Sep 2003.


Generation 1.

1.0.
Lars Olsen (Skamfer)
Født 1707-1710, Lia, Lavangen i Astafjord.1,2,3.
     Søn af Ole Jenssen og Anna Larsdatter (Skamfer?).
Død 1770, Sørrollnes, Trondenes.2,3.
     Overtok Sørrollnes 1741 efter Margrethe Pedersdatter, mot å nyte 2 kufor og 1 våg kornutsæd i årlig kår. Lars Olsen tilhørte innvandrerslekten Schamfer fra Rennebu i Sørtrøndelag. Lars brukte slektsnavnet enkelte ganger.
     Lars svingte seg opp til å bli en rik fiskerbonde. Da han døde 1770, etterlot han en formue på 700 rd., bl.a. 306 rd. i kontanter (sølv). Blant eiendelene var 20 sølvskjeer og et sølvstaup som veide 82 lodd eller 1,2 kilo, verdsatt til 46 rd. eller verdien av 15 kyr. Han eide rorbuer i Torsken, og i naustet hans stod fembøring, åttring og 6 mindre båter, alle med fullt utstyr. Lars var den første på Sørrollnes som hadde mølle i Mølnelva.
     Skifte 1767-1776, Rollnes søndre, Astafjord Tinglag.4protokollnr. 142, folio 348..

Gift omkring 1739, ? Hilleshamn, Gratangen ?2 med

Anne Andersdatter
Død efter 1770.
     Ifølge Tore Meyer "Astafjord bygdebok" var Lars Olsen Skamfer og Anne Andersdatter bosat på Hilleshamn, Gratangen før de bosatte sig på Sørrollnes - kanskje var Anne Andersdatter fra Hilleshamn ?

Børn af Lars Olsen (Skamfer) og Anne Andersdatter:

2.1.Anders (Andreas) Larssen, f. 1740, Trondenes., d. 1797
3.1.Anne Johanna Larsdatter, f. 1745, Trondenes., d. 1804, Trondenes.
4.1.Abelona Larsdatter, f. 1748, Trondenes., d. 1775, Trondenes.
5.1.Ole Larssen, f. 1750, Trondenes., d. 1831, Trondenes.
6.1.Marta Kristine Larsdatter, f. 1755, Trondenes., d. 1808, Sørreisa.

Generation 2.

2.1.
Anders (Andreas) Larssen
Født 1740-1741, Hilleshamn, Gratangen. Sørrollnes, Trondenes.5,2,3.
Død 17972.
     Finnfjord, Troms.2
     Skifte 1798-1804, Finnfjord, Gisund tinglag.4protokollnr. 148, folio 25..

Gift 17722 med

Kirstina Maria Olsdatter
Født 17442.
Død 18152.
3.1.
Anne Johanna Larsdatter
Født 1745, Sørrollnes, Trondenes.3.
Død 1804, Sørrollnes, Trondenes.3.
     Skifte 1798-1804, Finnfjord, Gisund tinglag.4protokollnr. 148, folio 112b, etter Anna Larsdatter - er dette samme person ?.

Gift 17693 med

Hans Kristensen
Født 1741, Sørrollnes, Trondenes.3.
Død 1790, Sørrollnes, Trondenes.3.
     Søn af Kristen Pedersen og Ingeborg Kristensdatter.
     4 børn, se "Folk og Slekt i Trondenes".
     Skifte 1751-1796, Rollnes søndre, Astafjord Tinglag.4protokollnr. 145, folio 59b..

Børn af Anne Johanna Larsdatter og Hans Kristensen:

7.3.Anne Martha Hansdatter, f. 1770
8.3.Lars Hanssen, f. 1772, Trondenes.
9.3.Ingeborg Hansdatter, f. 1774, Trondenes
10.3.Abelona Katrine Hansdatter, f. 1776, Trondenes., d. 1828, Trondenes.
4.1.
Abelona Larsdatter
Født 1748, Sørrollnes, Trondenes.3.
Død 1775, Sørrollnes, Trondenes.3.
     Skifte 1771-1778, Rollnes søndre, Astafjord Tinglag.4protokollnr. 139, folio 402b..

Gift 17683 med

Mikkel Stensen
Født 1747, Vollstad, Trondenes.3.
Død 17693.
     Søn af Steen Michelsen og Marit (Marthe) Pedersdatter Winther.
     Skifte 1771-1778, Rollnes søndre, Astafjord Tinglag.4protokollnr. 139, folio 402b..

Børn af Abelona Larsdatter og Mikkel Stensen:

11.4.Sten Mikkelsen, f. 1771, Trondenes., d. 1807
5.1.
Ole Larssen
Født 1750, Sørrollnes, Trondenes.6,7,2,3.
Død 1831, Sørrollnes, Trondenes.2,3.
     Gårdbruker på nergården, Sørrollnes. Som sin fader må Ole også ha vært dyktig på sjøen. Han opprettholdt velstanden på bruket, og ble ilag 10 spd. i sølvskatt til Norges Bank i 1816, det høyeste beløpet som ble betalt innenfor det området som nå omfatter Skånland herred.

Gift 1° 17782 med

Berit (Birgitte) Mortensdatter
Født 1752, Bolla Ytre, Astafjord.2,3.
Død 1800, Sørrollnes, Trondenes.3.
     Datter af Morten Sørensen og Synnøve Andersdatter.
     Skifte 1804-1805, Rollnes søndre, Astafjord Tinglag.4protokollnr. 149, folio 627b..

Gift 2° 18023 med

Maren Olsdatter Gram
Født 1754, Haukebø, Trondenes.8,3.
Død 1827, Sørrollnes, Trondenes.3.
     Datter af Ole Paulsen Gram og Mette Maria Nilsdatter.

Børn af Ole Larssen og Berit (Birgitte) Mortensdatter:

12.5.Andreas Olsen, f. 1780, Trondenes., d. 1781
13.5.Andreas Olsen, f. 1782, d. 1808
14.5.Lars Olsen, f. 1783, Trondenes., d. 1783, Trondenes.
15.5.Maren Olsdatter, f. 1784
16.5.Morten Olsen, f. 1784, Trondenes., d. 1811, Trondenes.
17.5.Anne Margrethe Olsdatter, f. 1786, Trondenes., d. 1872, Trondenes.
18.5.Mikkel Olsen, f. 1790, Trondenes., d. 1834, Trondenes.
19.5.Hans Olsen, f. 1790, Trondenes., d. 1854, Nordland.
20.5.Nils Schamfer Olsen, f. 1792, Trondenes., d. 1849
21.5.Synnøve Kirstina Olsdatter, f. 1792, Trondenes., d. 1838, Trondenes.
22.5.Johan Hveding Olsen, f. 1796, Trondenes., d. 1843, Trondenes.
6.1.
Marta Kristine Larsdatter
Født 1755, Sørrollnes, Trondenes.3.
Død 1808, Gottesjord, Sørreisa.9.
     Datter av Lars Olsen og Anne Andersdatter på Sørrollnes, Ibestad.9

Gift 1° 1774, Tranøy kirke med

Iver Kiær Jacobsen
Født omkring 1726, Gottesjord, Sørreisa.9.
Død 1799, Gottesjord, Sørreisa.9.
     Søn af Jacob Hansen Keinapel og Maren Jacobsdatter Winther.

[Gift 1° 22 jul. 1749 med Kirsten Marie Henrichsdatter (1724 - 1 okt. 1772); Gift 2° 1774 med Marta Kristine Larsdatter (1755 - 1808)].

Gift 2° 180010 med

Peder Hanssen Bye
Født omkring 1769, Bodø pr.gj.10.
     Tranøy. Også Berg, Tromsøysund.
     Gottesjord, Sørreisa.10,2
     Peder Hansen Bye var i flere år styrmann på jekter som seilte til Bergen. Han ble også benyttet som los på større skip når de skulle passere vanskelige farvann.11
     I september 1808 var han los på fregatten "Wenus". Den var på tur fra Bergen lastet med korn. I den sterke straumen i Tjeldsundet gikk båten på grunn på et skjær og forliste. Noen mente at losen hadde vist uaktsomhet, og det ble rettssak året etter. Der møtte Peder og forklarte at fregatten hadde hatt feil med roret, og at han ikke hadde kjent til det undervannsskjæret båten hadde grunnstøtt på. Retten frikjente han for uaktsomhet, men påla han å betale saksomkostningene.11
     Etter at Martha Larsdatter døde i 1809 [?1808?], flyttet Peder Bye kort tid etter fra Gottesjord. Bygselen på 14 mark fiskeleie overlot han i 1812 til Gotlieb Fredrik Jakobsen, sønn til Jakob Fredrik Gotlibsen på Einhågen.11

[Gift 1° 1800 med Marta Kristine Larsdatter (1755 - 1808); Gift 2° 1808 med Helleborg Rasbeck Mo(ge)nsdatter Warberg (f. 1777)].

Børn af Marta Kristine Larsdatter og Iver Kiær Jacobsen:

23.6.Kirsten (Marie?) Iversdatter, f. 1776, Sørreisa., d. 1853, Tranøy.
24.6.Augustinus Iversen, f. 1779, Sørreisa., d. 1785, Sørreisa.
25.6.Ane Lavina Iversdatter, f. 1787, Sørreisa., d. 1866
26.6.Ole Augustinus Iversen, f. 1790, Sørreisa., d. 1857

Generation 3.

7.3.
Anne Martha Hansdatter
Født 177012,3.

Gift 17943 med

Hans Ediassen
Født 1762, Sørrollnes, Trondenes.13,7,3, døbt 17627.
Død 1839, Sandstrand, Trondenes.3.
     Søn af Edias Jenssen (Bagge ? Erboe ?) og Anna Ellevsdatter.
     Konfirmert 1779.7
     Benevnes 1801 «indsidder og bruger jorden med faderen» på Sørrollnes.14

Børn af Anne Martha Hansdatter og Hans Ediassen:

27.7.Hans Hansen, f. omkr. 1795
28.7._____, f. _____, d. 1798, Trondenes.
29.7.Anne Cathrine Hansdatter, f. omkr. 1799
30.7.Edis Hanssen, f. 1802, Trondenes., d. 1851, Trondenes.
31.7.Andreas Hanssen, f. 1805, Trondenes., d. 1841, Nordland.
32.7._____, f. _____, d. 1807, Trondenes.
33.7._____, f. _____, d. 1809, Trondenes.
8.3.
Lars Hanssen
Født 1772, Sørrollnes, Trondenes.3.

Gift 18033 med

Anna Bergitte Eriksdatter Risør
Født 17823.

Børn af Lars Hanssen og Anna Bergitte Eriksdatter Risør:

34.8.Erik Simon Larssen, f. 1805, Trondenes., d. 1805, Trondenes.
35.8.Dødfødt, f. 1806, Trondenes., d. 1806, Trondenes.
36.8.Erik Larssen, f. 1807, Trondenes., d. 1807, Trondenes.
37.8.Dødfødt, f. 1809, Trondenes., d. 1809, Trondenes.
9.3.
Ingeborg Hansdatter
Født 1774, Sørrollnes, Trondenes2.

Gift 1° _____15,2med

Halsten Hanssen
     Fra Medkila.2

Gift 2° 18002 med

Kristoffer Hanssen Rasch
Født 1761, Djupvik2.
Død 18422.
     Søn af Hans Tomassen Rasch og Synnøve Torstensdatter.

[Gift 1° 1794 med Marit Sakariasdatter Mørch (1766 - 1797); Gift 2° 1800 med Ingeborg Hansdatter (f. 1774)].

Børn af Ingeborg Hansdatter og Halsten Hanssen:

38.9._____, f. _____, d. 1795, Trondenes.

Børn af Ingeborg Hansdatter og Kristoffer Hanssen Rasch:

39.9.Marta Bergitta Kristoffersdatter Rasch, f. 1800, Trondenes
10.3.
Abelona Katrine Hansdatter
Født 1776, Sørrollnes, Trondenes.3.
Død 1828, Sørrollnes, Trondenes.3.
     Etterslekt, se "Folk og Slekt i Trondenes".
11.4.
Sten Mikkelsen
Født 1771, Vollstad, Trondenes.2.
Død 18072.
     Djupvik, Skånland.

Gift 18012 med

Maren Margrete Tomasdatter
Født 1771, Djupvik, Skånland.2.
Død 18432.
     Datter af Tomas Danielsen og Dorte Andersdatter.

[Gift 1° med Ole Jakobsen (1751 - 1807); Gift 2° med Knut Nilssen; Gift 3° 1801 med Sten Mikkelsen (1771 - 1807)].

Børn af Sten Mikkelsen og Maren Margrete Tomasdatter:

40.11.Mikol Maria Stensdatter, f. 1802, Skånland., d. 1876
41.11.Petter Stensen, f. 1805, Astafjord., d. 1811
12.5.
Andreas Olsen
Født 1780, Sørrollnes, Trondenes.16, døbt 178117.
Død 178117.
13.5.
Andreas Olsen
Født 178218,19.
Død 180816.
14.5.
Lars Olsen
Født 1783, Sørrollnes, Trondenes.20, døbt 17837.
Død 1783, Sørrollnes, Trondenes.7,20.
15.5.
Maren Olsdatter
Født 178421,19.
16.5.
Morten Olsen
Født 1784, Sørrollnes, Trondenes.20, døbt 17847.
Død 1811, Sørrollnes, Trondenes.20.
     Konfirmert 1802.7
17.5.
Anne Margrethe Olsdatter
Født 1786, Sørrollnes, Trondenes.22,20, døbt 17867.
Død 1872, Breistrand, Trondenes.20.

Gift omkring 18203 med

Henrik Mathias Jacobsen Warberg
Født 1783, Breistrand, Trondenes.23.
Død 1851, Breistrand, Trondenes.23.
     Søn af Jacob Henriksøn Warberg og Ingeborg Sophie Olsdatter Gram.
     Konf. 1803 i Trondenes.7

Børn af Anne Margrethe Olsdatter og Henrik Mathias Jacobsen Warberg:

42.17.Ingeborg Sofie Henriksdatter Warberg, f. 1821, Trondenes., d. 1898, Trondenes.
18.5.
Mikkel Olsen
Født 1790, Sørrollnes, Trondenes.24,20, døbt 179025,7.
Død 1834, Sørrollnes, Trondenes.20.
     Konfirmert 1811.7
19.5.
Hans Olsen
Født 1790, Sørrollnes, Trondenes.20, døbt 179025,7.
Død 1854, Lofoten, Nordland.20.
     Kom til Dyrstad, Ibestad, dro til Sørrollnes, Trondenes.2
20.5.
Nils Schamfer Olsen
Født 1792, Sørrollnes, Trondenes.26,20, døbt 179225,7.
Død 18492.
     Gårdbruker, selveier på Renså i Astafjord. Den bekjendte båtbygger og konstruktør af »Skandferskøytene«, Nils Skandfer var hans sønnesøn.

Gift 18212 med

Sara Helena Hansdatter
Født 1795, Renså, Skånland.2.
Død 18512.
     Datter af Hans Sakariassen og Synnøve Andersdatter.

Børn af Nils Schamfer Olsen og Sara Helena Hansdatter:

43.20.Olai Peder Nilssen, f. 1822, Skånland., d. 1864
44.20.Hans Sakarias Nilssen, f. 1824, Skånland., d. 1907
45.20.Markus Gram Nilssen, f. 1829, Skånland., d. 1897
46.20.Synnøve Maria Nilsdatter, f. 1829, Skånland., d. 1919
47.20.Bergitta Maria Nilsdatter, f. 1834, Skånland., d. 1834
21.5.
Synnøve Kirstina Olsdatter
Født 1792, Sørrollnes, Trondenes.26,20, døbt 179225,7.
Død 1838, Steinsland, Trondenes.20.
22.5.
Johan Hveding Olsen
Født 1796, Sørrollnes, Trondenes.27,3, døbt 17967.
Død 1843, Sørrollnes, Trondenes.3.
     Konfirmert 1817.
23.6.
Kirsten (Marie?) Iversdatter
Født 1776, Gottesjord, Sørreisa.10.
Død 1853, Stangnes, Tranøy.10.
     7 barn i første ekteskap med Thomas Falk, se Sørreisa bygdebok.

Gift 1° 179910 med

Thomas Hendrich Hansen Falch
Døbt 30 jul. 1769, Lenvik kirke28.
Død 181910.
     Søn af Hans Ibsen Falch og Maren Olsdatter.
     Gottesjord, Sørreisa.10

Gift 2° 182010 med

Johan Andersen
Født 178710.
Død 182210.
     Sønn av Anders Olsen, Rubbestad.10
     Gottesjord, Sørreisa.10
24.6.
Augustinus Iversen
Født 1779, Gottesjord, Sørreisa..
Død 1785, Gottesjord, Sørreisa..
     Død av halsesyke.
25.6.
Ane Lavina Iversdatter
Født 1787, Gottesjord, Sørreisa..
Død 1866.

Gift 1° 1810 med

Johan Henriksen
Født 1774, Stangnes..
Død mai 1816.

Gift 2° 1819 med

Christopher Jørgen Nilsen
26.6.
Ole Augustinus Iversen
Født 1790, Gottesjord, Sørreisa..
Død 1857.

Gift 1822 med

Engel Margrethe Korneliusdatter Nibe
Født 1794.

Generation 4.

27.7.
Hans Hansen
Født omkring 179529,14.
28.7.
___________
Født _____, Sørrollnes, Trondenes.3.
Død 1798, Sørrollnes, Trondenes.3.
29.7.
Anne Cathrine Hansdatter
Født omkring 179930,14.
30.7.
Edis Hanssen
Født 1802, Sørrollnes, Trondenes.3.
Død 1851, Sandstrand, Trondenes.3.

Gift 18333 med

Bergitta Bentsdatter Kinapel
Født 1783, Grov, Skånland, Astafjord.2.
Død 1852, Sandstrand, Trondenes.3.
     Datter af Bent Nielsen Kienapel og Anna Andersdatter.
31.7.
Andreas Hanssen
Født 1805, Sørrollnes, Trondenes.3.
Død 1841, Lofoten, Nordland.3.

Gift 18353 med

Ingeborg Dortea Torsdatter
Født 1802, Kjellhus, Trondenes.3.
     Datter af Tor(e) Villadssen og Henrikka Jonetta Pedersdatter.

[Gift 1° 1822 med Lars Knutsen (1790 - 1833); Gift 2° 1835 med Andreas Hanssen (1805 - 1841)].

Børn af Andreas Hanssen og Ingeborg Dortea Torsdatter:

48.31.Hans Olai Andreassen, f. 1835, Trondenes.
49.31.Hans Berteus Andreassen, f. 1838, Trondenes.
50.31.Anne Marta Andreasdatter, f. 1841, Trondenes., d. 1915, Astafjord.
51.31.Hartvig Johan Andreassen, f. 1844, Trondenes., d. 1897
32.7.
___________
Født _____, Sørrollnes, Trondenes.3.
Død 1807, Sørrollnes, Trondenes.3.
33.7.
___________
Født _____, Sandstrand, Trondenes.3.
Død 1809, Sandstrand, Trondenes.3.
34.8.
Erik Simon Larssen
Født 1805, Sørrollnes, Trondenes.3.
Død 1805, Sørrollnes, Trondenes.3.
35.8.
Dødfødt
Født 1806, Sørrollnes, Trondenes.3.
Død 1806, Sørrollnes, Trondenes.3.
36.8.
Erik Larssen
Født 1807, Sørrollnes, Trondenes.3.
Død 1807, Sørrollnes, Trondenes.3.
37.8.
Dødfødt
Født 1809, Sørrollnes, Trondenes.3.
Død 1809, Sørrollnes, Trondenes.3.
38.9.
___________
Født _____, Sørrollnes, Trondenes.3.
Død 1795, Sørrollnes, Trondenes.3.
     Uten om ekteskap ?
39.9.
Marta Bergitta Kristoffersdatter Rasch
Født 1800, Sørrollnes, Trondenes3.
40.11.
Mikol Maria Stensdatter
Født 1802, Djupvik, Skånland.2.
Død 18762.

Utenfor ekteskap med31,2

Jens Laurits Olsen
Født 1812, Renså, Skånland.2.
Død 18512.

Utenfor ekteskap med31,31,2

Ole Isaksen
Født 1790, Selset, Ibestad.2.
Død 18492.
     Søn af Isak Kristensen og Mette Olsdatter.

Børn af Mikol Maria Stensdatter og Jens Laurits Olsen:

52.40.Kirsten Maria Jensdatter, f. 1832, d. 1839
41.11.
Petter Stensen
Født 1805, Åkenes, Astafjord.2.
Død 18112.
42.17.
Ingeborg Sofie Henriksdatter Warberg
Født 1821, Breistrand, Trondenes.23.
Død 1898, Breistrand, Trondenes.23.

Gift 18413 med

Jakob Parelius Ernstsen
Født 1810, Forhamn, Trondenes.32.
Død 1901, Breistrand, Trondenes.32.
     Søn af Ernst Isaksen og Martha Sophie Jacobsdatter Warberg.
43.20.
Olai Peder Nilssen
Født 1822, Renså, Skånland.2.
Død 18642.
44.20.
Hans Sakarias Nilssen
Født 1824, Renså, Skånland.2.
Død 19072.

Gift 1° 18552 med

Mette Maria Ursin
Født 1830, Grøsnes Lille, Gratangen.2.
Død 18562.
     Datter af Nils Olai Ursin og Anna Bergitta Normann.

Gift 2° 18572 med

Margrete Maria Blom Ursin
Født 1836, Trondenes.2.
Død 19002.
     Datter af Jens Brønlund Mathiassen Ursin og Karen Kirstina (Margrethe) Sparboe.

Børn af Hans Sakarias Nilssen og Mette Maria Ursin:

53.44.Nikolai Hanssen, f. 1856, Skånland., d. 1856

Børn af Hans Sakarias Nilssen og Margrete Maria Blom Ursin:

54.44.Nakor Marian Blom Ursin Nilssen, f. 1859, Skånland.
55.44._____, f. 1861, Renså, d. 1861
56.44.Jeradina Mathilde Brønlund Nilssen, f. 1862, Skånland.
57.44.Sara Helena Nilssen, f. 1865, Skånland.
58.44.Karen Kirstine Nilssen, f. 1867, Astafjord., d. 1901, Trondenes.
59.44.Helma Katea Nilssen, f. 1870, Skånland.
60.44.Nils Skandfer, f. 1870, Skånland.
61.44.Andreas Ursin Nilssen, f. 1873, Skånland.
62.44.Hartvida Johanna Hansdatter, f. 1876, Skånland., d. 1876
63.44.Hartvig Jonatan Sparbo Nilssen, f. 1877, Skånland.
64.44.Hilmar Blom Hanssen, f. 1880, d. 1880
45.20.
Markus Gram Nilssen
Født 12 sep. 1829, Renså, Skånland..
Død 29 apr. 1897.
     Gårdbruker, selvejer på Balteskard i Astafjord. Han har efterladt sig en huspostil »Husandagtsbog - Betragtninger for hver Dag i Aaret af C.O.Rosenius«, der indvendig på første blad er signeret »Til ...... Markus Gram Nilsen Balteskar 1878«.

Gift 28 okt. 1856 med

Barbro Maria Hansdatter
Født 7 aug. 1833, Balteskard, Skånland, døbt 13 okt. 1833, Ibestad, 19. søndag e. Trin..
Død 19172.
     Datter af Hans Olsen og Rebekka Andersdatter Schjelderup.
     Barbro Hansdatter er år 1900 «gaardbrugerenke med selveiendom» på Balteskar (gårdsnr. 74, bruksnr. 4), Ibestad herred, Ibestad kommune, Troms. Barbro driver også med «husgjerning» og børnene Nanna Rebekka, Haakon og Simon Markussen hjælper til på gården.33

Børn af Markus Gram Nilssen og Barbro Maria Hansdatter:

65.45.Nikolina Sofia Markusdatter, f. 1857, Balteskard, d. 1925
66.45.Nanna Rebekka Markusdatter, f. 1860, Balteskard, d. 1905
67.45.Hans Sakarias Markussen, f. 1863, Balteskard, d. 1863
68.45.Håkon Berg Markussen, f. 1866, Balteskard
69.45.Simon Harr Markussen, f. 1866, Balteskard, d. 1951
46.20.
Synnøve Maria Nilsdatter
Født 12 sep. 1829, Renså, Skånland..
Død 19192.
47.20.
Bergitta Maria Nilsdatter
Født 1834, Renså, Skånland.2.
Død 18342.

Generation 5.

48.31.
Hans Olai Andreassen
Født 1835, Sørrollnes, Trondenes.3.
     Til Renså, Astafjord.3
49.31.
Hans Berteus Andreassen
Født 1838, Sørrollnes, Trondenes.3.
50.31.
Anne Marta Andreasdatter
Født 1841, Sandstrand, Trondenes.3.
Død 1915, Elvenes, Astafjord.3.
51.31.
Hartvig Johan Andreassen
Født 1844, Sandstrand, Trondenes.34,3.
Død 18972.
     Hilleshamn, Gratangen. Etterslekt (9 barn), se Astafjord bygdebok.

Gift 18702 med

Barbro Tomine Samuelsdatter
Født 1840, Årstein, Gratangen..
Død 1907.
     Datter af Samuel Tobiassen og Maren Marie Olsdatter.
     Gift på Hilleshamn i Gratangen. Etterslekt (9 barn), se Astafjord bygdebok.
52.40.
Kirsten Maria Jensdatter
Født 18322.
Død 18392.
53.44.
Nikolai Hanssen
Født 1856, Renså, Skånland.2.
Død 18562.
54.44.
Nakor Marian Blom Ursin Nilssen
Født 1859, Renså, Skånland.2.
     Flytter til Trondheim. Missionær.
55.44.
___________
Født 1861, Renså2.
Død 18612.
56.44.
Jeradina Mathilde Brønlund Nilssen
Født 1862, Renså, Skånland.2.

Gift 1889, Tovik, Skånland2 med

Eilert Martin Saræussen
Født 1858, Trondenes2.
57.44.
Sara Helena Nilssen
Født 1865, Renså, Skånland.2.
     Flytter til Stockholm, Sverige.
58.44.
Karen Kirstine Nilssen
Født 1867, Renså, Skånland, Astafjord.2.
Død 1901, Tovik, Trondenes.3.

Gift 18962 med

Simon Martin Hansen
Født 1855, Tovik, Skånland3,2.
     Søn af Hans Sakarias Schjelderup og Anne Marie Edisdatter.
     Flyttede til Harstad og grundlagde det solide slakterfirmaet S. Hansen A/S.

[Gift 1° 1883 med Joakima Matilde Pedersdatter (1856 - 1894); Gift 2° 1896 med Karen Kirstine Nilssen (1867 - 1901)].

Børn af Karen Kirstine Nilssen og Simon Martin Hansen:

70.58.Håkon Herbert Martin Hansen (Simonsen?), f. 1898, Trondenes.
71.58.Jenny Maria Hansen (Simonsen?), f. 1899, Trondenes.
59.44.
Helma Katea Nilssen
Født 1870, Renså, Skånland.2.
60.44.
Nils Skandfer
Født 1870, Renså, Skånland.2.
     Båtbygger og konstruktør af »Skandferskøytene«.

Gift _____med

Anna Marie Halvorsen

Børn af Nils Skandfer og Anna Marie Halvorsen:

72.60.Sverre Skandfer, f. 1910, NO.
61.44.
Andreas Ursin Nilssen
Født 1873, Renså, Skånland.2.
62.44.
Hartvida Johanna Hansdatter
Født 1876, Renså, Skånland.2.
Død 18762.
63.44.
Hartvig Jonatan Sparbo Nilssen
Født 1877, Renså, Skånland.2.
64.44.
Hilmar Blom Hanssen
Født 18802.
Død 18802.
65.45.
Nikolina Sofia Markusdatter
Født 1857, Balteskard2.
Død 19252.
66.45.
Nanna Rebekka Markusdatter
Født 1860, Balteskard2.
Død 19052.
     Nanna Rebekka Markusdatter er år 1900 ugift og hjemmeboende på Balteskar. Hun er «i moderens tjeneste» og hjælper til med «husgjerning, jordbrugsarbeide og finere haandgjerning».33
67.45.
Hans Sakarias Markussen
Født 1863, Balteskard2.
Død 18632.
68.45.
Håkon Berg Markussen
Født 22 mai 1866, Balteskard.

Gift 19022 med

Marie Margrete Bendiksen
Født 1876, Fornes, Skånland.2.
     Datter af Bendik Martin Hanssen og Elen Bergitta Johnsdatter.
     Marie Bendiksdatter er år 1900 tjenestepike hos Barbro Hansdatter, sin senere svigermor, på Balteskar, Ibestad. Hun hjelper til med «husgjerning, kreaturstel og jordbrugsarbeide».33

Børn af Håkon Berg Markussen og Marie Margrete Bendiksen:

73.68.Ester Bergljot Markussen, f. 1904, Balteskard
74.68.Nanna Rebekka Markussen, f. 1905, skånland, d. 1911
75.68.Helfryda Margrete Markussen, f. 1907, skånland
76.68.Johanna Ellida Markussen, f. 1909, skånland
77.68.Martin Berg Markussen, f. 1911, skånland
78.68.Rakel Markussen, f. 1913, skånland
79.68.Henry Peder Gran Markussen, f. 1915, skånland
69.45.
Simon Harr Markussen
Født 22 mai 1866, Balteskard.
Død 6 apr. 1951.
     En af de 28 medlemmer af Ibestad Heradstyre. Han og naboen Bernt Johansen budde altid hos Per Krogvåg, Hamnvik når der var møte i heradstyret (der på den tid varte 2 dager). Etter møtet ble der ofte holdt et referat for bygdens andre beboere hjemme hos Simon Markussen. Sammen med Martinus Bertheussen på Myklevold, kjøpte han fembøring.
     Simon Markussen er år 1900 i «moderens tjeneste som Høvedsmand paa fiskeri», samt «jorbrugsarbeide» på moderens gård (nr. 74, bruksnr. 4) på Balteskar, Ibestad herred, Ibestad kommune, Troms. Hustruen Antonetta hjælper med «kreaturstel, jorbrugsarbeide og husgjerning». En datter, Gudrun Markussen, er nevnt i 1900-tellingen.33

Gift 1899 med

Antonette Andrea Bendiksdatter
Født 2 feb. 1875, Fornes, Skånland., døbt 15 aug. 1875, Ibestad.
Død 10 mar. 1927.
     Datter af Bendik Martin Hanssen og Elen Bergitta Johnsdatter.

Børn af Simon Harr Markussen og Antonette Andrea Bendiksdatter:

80.69.Gudrun Johanna Simonsen Balteskard, f. 1900, Skånland, d. 1958, Skånland
81.69.Markus Gram Balteskard, f. 1902
82.69.Bendiks Heiberg Simonsen Balteskard, f. 1904, Balteskard
83.69.Hans Sakarias Simonsen Balteskard, f. 1906, Balteskard, d. 1907
84.69.Solveig Antonette Simonsen Balteskard, f. 1910, Balteskard, d. 1910
85.69.Nanna Rebekka Simonsen Balteskard, f. 1910, Balteskard, d. 1924
86.69.Sigurd Andreas Harr Simonsen Balteskard, f. 1914, Balteskard

Generation 6.

70.58.
Håkon Herbert Martin Hansen (Simonsen?)
Født 1898, Tovik, Trondenes.3.
71.58.
Jenny Maria Hansen (Simonsen?)
Født 1899, Tovik, Trondenes.3.
72.60.
Sverre Skandfer
Født 1910, Kulstadsjøen, Vefsn, NO.2.
     Kom til Ibestad på Ibestad.2
73.68.
Ester Bergljot Markussen
Født 1904, Balteskard2.
74.68.
Nanna Rebekka Markussen
Født 1905, Balteskard, skånland2.
Død 19112.
75.68.
Helfryda Margrete Markussen
Født 1907, Balteskard, skånland2.
76.68.
Johanna Ellida Markussen
Født 1909, Balteskard, skånland2.
77.68.
Martin Berg Markussen
Født 1911, Balteskard, skånland2.
78.68.
Rakel Markussen
Født 1913, Balteskard, skånland2.
79.68.
Henry Peder Gran Markussen
Født 1915, Balteskard, skånland2.
80.69.
Gudrun Johanna Simonsen Balteskard
Født 30 aug. 1900, Balteskard, Skånland2.
Død 3 okt. 1958, Grov, Skånland2, begravet _____, kirkegården i Grov.

Gift 19 jul. 1924, Grov, Skånland med

Ove Andreas Eberg Ellefsen
Født 26 jun. 1890, Grov, Skånland2, døbt 24 aug. 1890.
Død 29 aug. 1963, Grov, Skånland, begravet 3 sep. 1963, kirkegården i Grov.
     Søn af Eilev Berteus Strøm og Pernille Karoline Ovidia Olsdatter.
     Stilling: Skips-Stewart, Kok, Hotel og gjestgiver på Annamo..
     Konfimert (i Ibestad kirke) i oktober 1905, anm: »Meget god!«. Stewart på skipene »Malangen« og »Salangen». Gjestgiver på Annamo i Astafjord, som han overtok efter Nikolai Iversen.

Børn af Gudrun Johanna Simonsen Balteskard og Ove Andreas Eberg Ellefsen:

87.80.Aasta Synnøve Ellefsen, f. 1926, Skånland
88.80.Eilif Kåre Ellefsen, f. 1932, Skånland
89.80.Steinar Ellefsen, f. 1934, Norge, d. 1999, Danmark.
90.80.Torbjørn Ellefsen, f. 1937, Skånland
81.69.
Markus Gram Balteskard
Født 19022.
82.69.
Bendiks Heiberg Simonsen Balteskard
Født 1904, Balteskard2.
83.69.
Hans Sakarias Simonsen Balteskard
Født 1906, Balteskard2.
Død 19072.
84.69.
Solveig Antonette Simonsen Balteskard
Født 1910, Balteskard2.
Død 19102.
85.69.
Nanna Rebekka Simonsen Balteskard
Født 1910, Balteskard2.
Død 19242.
86.69.
Sigurd Andreas Harr Simonsen Balteskard
Født 1914, Balteskard2.

Generation 7.

87.80.
Aasta Synnøve Ellefsen
Født 15 mar. 1926, Grov, Skånland.
     Stilling: lærerinne

Gift 21 aug. 1954 med

Anton Brækkan
Født 23 jun. 1920, (Narvik?), døbt 21 aug. 1920.
     Søn af Kolbein Olsen Brækkan og Bertine Nikoline Normann.
     Stilling: Arkitekt.

Børn af Aasta Synnøve Ellefsen og Anton Brækkan:

91.87.Gudrun Brækkan, f. 1958, Oslo
88.80.
Eilif Kåre Ellefsen
Født 25 mar. 1932, Grov, Skånland.
     Stilling: sømand, maskinist
89.80.
Steinar Ellefsen
Født 15 jan. 1934, Balteskar, Astafjord sokn, Ibestad prestegjeld, Norge35.
Død 29 jun. 1999, Amager hospital, København, Danmark..
     Stilling: Air-Purser i Scanair 1964-94.

Gift 11 apr. 1966 med

Eva Tilly Fredin
Født 7 aug. 1939, Maria forsamling, Helsingborg, Sverige35.

Børn af Steinar Ellefsen og Eva Tilly Fredin:

92.89.Simon Ellefsen, f. 1966, Sverige
93.89.Pernille Ellefsen, f. 1968, Danmark
90.80.
Torbjørn Ellefsen
Født 5 jul. 1937, Grov, Skånland.
     Stilling: Uddannet geolog.

Gift 1964 med

Colleen Carte
Født 15 aug. 1938.

Børn af Torbjørn Ellefsen og Colleen Carte:

94.90.Kari Ellefsen, f. 1965, Norge
95.90.Niels Ellefsen, f. 1967, South Africa
96.90.Tove Ellefsen, f. 1969, South Africa
97.90.Brit Ellefsen, f. 1969, South Africa

Generation 8.

91.87.
Gudrun Brækkan
Født 18 jan. 1958, Oslo.
     Stilling: Arkitekt

Gift _____med

Finn Langgård
Født 18 apr. 1955.

Børn af Gudrun Brækkan og Finn Langgård:

98.91.Karen Brækkan, f. 1986
99.91.Andrea Brækkan, f. 1988
92.89.
Simon Ellefsen
Født 2 sep. 1966, Malmö, Sverige35.
     Stilling: System-programmør, hos Pro Informatic i København.
93.89.
Pernille Ellefsen
Født 10 dec. 1968, Roskilde, Danmark35.

Samboende med36

Lars Gøth Jørgensen
Født 4 okt. 1965.

Børn af Pernille Ellefsen og Lars Gøth Jørgensen:

100.93.Cecilia Gøth Ellefsen, f. 1995, København.
101.93.Victor Gøth Ellefsen
94.90.
Kari Ellefsen
Født 16 mai 1965, Norge.

Gift 28 apr. 1990 med

Brett Kinmont

Børn af Kari Ellefsen og Brett Kinmont:

102.94.Kristin Kinmont, f. 1994
95.90.
Niels Ellefsen
Født 30 okt. 1967, South Africa.

Gift _____med

Dawn Adam

Børn af Niels Ellefsen og Dawn Adam:

103.95.Camryn Jessie Ellefsen, f. 2003
96.90.
Tove Ellefsen
Født 31 okt. 1969, South Africa.
97.90.
Brit Ellefsen
Født 31 okt. 1969, South Africa.

Gift 10 jun. 2001 med

Alex Harris
     South-African mountaineer, adventurer.

Generation 9.

98.91.
Karen Brækkan
Født 3 dec. 1986.
99.91.
Andrea Brækkan
Født 24 dec. 1988.
100.93.
Cecilia Gøth Ellefsen
Født 25 jul. 1995, Frederiksberg hospital, København.37.
101.93.
Victor Gøth Ellefsen
102.94.
Kristin Kinmont
Født mai 1994.
103.95.
Camryn Jessie Ellefsen
Født 20 jun. 2003.

Kilder og Noter
1"Folk og Slekt i Trondenes" - 1707; "Astafjord Bygdebok" - 1710.
2Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-
3Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997)
4Digitalarkivet: Skifteregister Troms 1690-1805.
5"Folk og Slekt i Trondenes" skriver at han er født Anders år 1741 på Sørrollnes, Trondenes. "Astafjord bygdebok" skriver at han er født Andreas år 1740 på Hilleshamn, Gratangen.
648 år gl. ved FT 1801.
7Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800
846 år gl. ved FT 1801.
9Svein Hanssen: Sørreisa bygdebok - Gård og slekt (3 bind, Sørreisa kommune 1994), s. I:310
10Svein Hanssen: Sørreisa bygdebok - Gård og slekt (3 bind, Sørreisa kommune 1994), s. I:311
11Svein Hanssen: Sørreisa bygdebok - Gård og slekt (3 bind, Sørreisa kommune 1994), s. I:271
1229 år gl. ved FT 1801.
1333 år gl. ved FT 1801.
14Digitalarkivet: Folketellingen 1801.
15Ugifte.
16Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 3
17Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800, s. 76
1819 år gl. ved FT 1801.
19Digitalarkivet - http://digitalarkivet.uib.no
20Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 4
2117 år gl. ved FT 1801.
2214 år gl. ved FT 1801.
23Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 90
2411 år gl. ved FT 1801.
25tvilling.
269 år gl. ved FT 1801.
275 år gl. ved FT 1801.
28Kirkebok for Lenvik-Hillesøy på internet
296 år gl. ved FT 1801.
302 år gl. ved FT 1801.
31ugift
32Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 92
33Digitalarkivet: Folketellingen 1900.
34Astafjord bygdebok skriver år 1841.
35Dåbsattest
36sambo
37Klokken 17:14. Var ved fødselen 49 cm høj og vejede 2900 g.