© 2001 Simon Ellefsen

Selfors, Mo i Rana

Opdateret 17 Oct 2002.


Generation 1.

1.0.
Henrik
     Brukar av Selfors i Moe (Ranen) oml. 1621-48, skipper heile tida. Elias Henriksa, som rydde Åenget ikr. 1640, var truleg sonen hans. Enka brukte 2/3 av garden i 1652.1

Børn af Henrik og _____:

2.1.Jon Henrikssøn, f. 1610

Generation 2.

2.1.
Jon Henrikssøn
Født omkring 1610.
     56 år gl. 1666. Brukte 1652 1/3 av garden på Selfors i Rana, sidan heile garden oml. 1661-1680. 10. okt. 1661 fekk Jon utbetalt 10 rd. for det befalingsmannen Preben v. Ahnen hos han «udi nest forleden feide tidt haver fortærit», dvs. i krigen 1658-60, med ferda til Nasa gruver. Jon underskreiv eigenhendig, noko uvanleg då. Etter Jon si tid vart garden delt mellom sonen Bjørn og versonen Anders Tomassa.1

Børn af Jon Henrikssøn og _____:

3.2.Jon Persa ?, f. 1654
4.2.Bjørn Jonssøn, f. 1662
5.2.Henrik Jonssøn, f. 1664
6.2.Maren Jonsdatter (Selfors)
7.2.Berit Joensdatter

Generation 3.

3.2.
Jon Persa ?
Født omkring 16542,3.
     I 1666 hadde Jon Henriksa sønene: Jon Persa 12, ....1
     En stesønn ?
     Muligens identisk med den Jon Persen der avholdes sfkifte etter på Skamdal i Moe år 1710.
4.2.
Bjørn Jonssøn
Født omkring 16624,3.
5.2.
Henrik Jonssøn
Født omkring 16645,3.
6.2.
Maren Jonsdatter (Selfors)
     Skifte 15 sep. 16906,7: «Buet etter Maren verd brutto 295 rd., netto 161½ rd. Av reie pengar var det 39½ rd., ein del sølv, og av buskap ei mengd: 25 kyr à 2 rd., 13 kviger, 8 dalnaut, 3 oksar, 40 sauer, 12 geiter, 1 bukk, 1 svin (det var sjeldan den tid) og 3 hestar (ein gamal og ein 5- og ein 2-åring). I huset var 2 tønner Danzig-rug og det var sådd 7 tn. korn.».

Gift _____med

Jonas Nielsen Budde
Født omkring 16398,9.
     Søn af Nils Jonsson Bude og Christence Christophersdatter.
     Det er ikkje sagt beint fram nokon stad at han var son til hr. Nils, men det er rimeleg å rekne han for det.7
     Bruker fro ikr. 1673, i 1690-åra av 4 pund, elles 1 våg på Ytteren. Stod i brodden for søknad om kyrkje på Mo i 1695. Innstemnd av Mons Røvatnet 26. juni 1696 for «nogle ord» som hadde falli mellom dei.6
     Er kanskje fader til Anders Jonassen Budde der senere er at finde i Astafjord, med efterslekt der.
     Skifte 1 sep. 17166,7: «Buet etter Jonas skifta 1. sept. 1716, verd brutto 127½ rd., netto 53½ rd. Det var ein del sølv, tinn o.a., ein sabel, ymse reidskapar, m.a. ein tømmerhake på Laukberg og ein husnavar på Neppelberg, og 3 bøker: Povel Anderssens postill, 1 katekismus og 1 «fuldkommen psalmebog». Buskapen var mindre enn i 1690 [skifta etter første hustru]: 12 kyr, 5 kviger, 2 oksar, 3 kalvar, 7 sauer, 6 lam, 4 geiter, 3 kje, 1 risbit-svin og 2 hestar.».

[Gift 1° med Maren Jonsdatter (Selfors); Gift 2° med Anna Ulrichsdatter Brüghmann (f. 11 jan. 1670)].

Børn af Maren Jonsdatter (Selfors) og Jonas Nielsen Budde:

8.6.Nils Jonassøn, f. 1671, d. 1716
9.6.Jon Jonassøn, f. 1679
10.6.Benjamin Jonassøn, f. 1682, d. 1716
11.6.Ane Jonasdatter, f. 1683, d. 1737
12.6.Kristense Jonasdatter, d. 1758
7.2.
Berit Joensdatter

Gift 1° _____med

Anders Tomassen
Død 1686.
     Bruker av innigarden på Selfors i Moe (Ranen).
     Skifte 1687, Selfors, Moe.10: «Avdøde Anders Tomesen. Ektefelle Berit Jonsdatter. Sønner: Jon, Thomes og Hans Andersen.».

Gift 2° _____med

Jacob Adriansen Falch
Født 1658.
Død 1715.
     Søn af Adrian Jacobsøn Falck og Adelus Jørgensdatter (Staur?).
     Gårdbruker på Selfors i Nord-Ranen.
     Skifte 1715, Selfors, Moe.11: «Efterladte: ektefelle Berite Joensdatter og sønn Anders Jacobsen.».

Gift 3° 7 nov. 1717 med

Anders Bang Person (Pedersen)
Født 11 aug. 1681.
Død 26 jan. 178512.
     Frå Jemtland ?
     Bruker av Innigarden på Selfors i Moe (Ranen) 1717-39.

Børn af Berit Joensdatter og Anders Tomassen:

13.7.Jon Anderssøn (Selfors), f. 1682, d. 1730
14.7.Tomas Andersen, f. 1684
15.7.Hans Andersen, f. 1685, d. 1744

Børn af Berit Joensdatter og Jacob Adriansen Falch:

16.7.Anders Jacobsøn Falch, f. 1693, d. 1765

Generation 4.

8.6.
Nils Jonassøn
Født omkring 16713.
Død før 1716.
9.6.
Jon Jonassøn
Født 16793.
Begravet 4 jan. 1755.
     Bruker av Steinbekkhaugen ca. 1715-18, siden Skonseng bruk fra ca. 1720.3
     Dom 8 post Trenit. 1711: Ægtewiede Jon Jonasøn Ytteren og Beritte Hansdatter.13
     Hvor Jon og Beret ophold seg før 1715 er ukjendt, trolig utenfor sognet. De var heller ikke brukt som faddere innen familien.13
     Løwerdagen d. 20de Feb. 1723: Døbt Jon Jonasen Skonsengs Barn Jonas.13
     Dom 12 p. Trin. 1725: Indledt Jon Jonæsøn Skaansengs Qw. Berete Hansdatter. Døbt Jon Jonæsøn Skaansengs Barn Berete. Fadd. Jon Andersen Ytteren, Alexander Fagerligen, Beret Jensdatter Sælfors, Ane Ulrichsdatter Ytteren.13
     I ovennevnte dåb er Alexander Fagerlien sandsynligvis Jonas Nielssøb Budde's søn Alexander, og derved halvbror til Jon Jonassøn og Ane Ulrichsdatter er Jon's stedmor.
     Dom 4 p. Pascha 1728: Døbt Jon Jonæsøn Skonsengs Barn Elias.13
     Skifte d. 5 Mai 1755 paa Gaarden Schonseng udi Moe Fierding (utdrag): Joen Jonesøn tilligemed hans Hustru Berta? Hansdatter. Arvinger: Hans Joensøn, fuldmyndig; Jonas Joensøn, ligesaa; Elias Joensøn, ligesaa; Lisabet Joensdatter gift med Hollier Erichsen Granheden; Maren Joensdatter gift med Niels Andersøn Storalteren; Berete Joensdatter, hiæme hos Broderen Elias, som bliver hendes beskikkede Formynder. Boets brutto 209-3-10, gjeld og avgang 88-1-0.13
     Skifte 5 mai 1755, Gaarden Schonseng udi Moe Fierding13.

Gift 1711, Dom 8 post Trin. 1711.13 med

Beret Hansdatter
Begravet 1 jan. 175513.

Børn af Jon Jonassøn og Beret Hansdatter:

17.9.Hans Joensøn, f. 1723
18.9.Lisabet Joensdatter
19.9.Maren Joensdatter
20.9.Jonas Joensøn, d. 1756
21.9.Berete Joensdatter
22.9.Elias Joensøn
10.6.
Benjamin Jonassøn
Født omkring 16823.
Død før 17163.
11.6.
Ane Jonasdatter
Født 168313.
Død 17373.

Gift 1710 med

Johannes Mattissen
Født 16813.
Død 17413.
     Bruker på Engja i Rana.3
12.6.
Kristense Jonasdatter
Død 175814,13.
     Skifte 1759, Ytteraaeheien, Moe.10: «Avdøde Christense Jonasdatter. Arvinger: avdøde sønn Anders Joensens barn Joen Andersen, 8; Anders Andersen, 5; Kiersti Andersdatter, 7 (der opholder sig hos stefaderen Even Andersen); avdøde sønn Jonas Joensen, på Simsøen, hans barn: Uldrich Jonasen, gift på Simsøen; Heming Jonasen, 24, Simsøen; Christense Jonasdatter, Simsøen; Ellen Kierstina Jonasdatter, Simsøen; sønn Lars Joensen, Høylien; datter Anne Joensdatter, gift med Niels Mogensen, Røevatnet.».

Gift _____med

Jon Anderssøn (Selfors)
Født omkring 168215,3.
Død 17303.
     Søn af Anders Tomassen og Berit Joensdatter.
     Frå ikr. 1710 bruker på Yttraheia i Rana. Lagrettemann 1727-30. I buet etter Jon var 5 bøker: 1 bibel, 1 huspostill, 1 «Aandelig bedende kiæde», 1 salmebok og 1 bok «kaldet dend himmelske herredag». Han åtte eit naust ved Ånessjøen og 1 åttring, 1 seksring og 1 færing. Kvar son kravde 9 rd. 4 mark i heimgave, men Lars Jonsa, som oppheldt seg i Bergen i 1731 kunne ikkje få noka heimgave, for mora og søskena fortalde «at der er bekosted paa hannem i hans lære meere end denne hiemmegift kunde beløbe», men dei ville heller ikkje «pretendere» noko av han.16
     Skifte 1731, Heien, Moe.10: «Avdøde Joen Andersen. Arvinger: ektefelle Christense Jonasdatter; sønn Hans Joensen, gift på Solhoug; sønn Anders Joensen, hjemme; sønn Jonas Joensen, gift på Simsøen; sønn Niels Joensen, hjemme; sønn Lars Joensen, Bergen; datter Anne Joensdatter, hjemme.».

Børn af Kristense Jonasdatter og Jon Anderssøn (Selfors):

23.12.Hans Jonssøn, f. 1700, d. 1759
24.12.Anders Jonssøn, f. 1700, d. 1759
25.12.Jonas Jonssøn, f. 1703
26.12.Lars Jonassøn, f. 1708
27.12.Nils Jonassøn, f. 1710, d. 1759
28.12.Maren Jonsdatter, f. 1711, d. 1731
29.12.Ane Jonsdatter, f. 1715
30.12.Tomas Jonssøn, f. 1717, d. 1731
13.7.
Jon Anderssøn (Selfors)
Født omkring 168215,3.
Død 17303.
     Frå ikr. 1710 bruker på Yttraheia i Rana. Lagrettemann 1727-30. I buet etter Jon var 5 bøker: 1 bibel, 1 huspostill, 1 «Aandelig bedende kiæde», 1 salmebok og 1 bok «kaldet dend himmelske herredag». Han åtte eit naust ved Ånessjøen og 1 åttring, 1 seksring og 1 færing. Kvar son kravde 9 rd. 4 mark i heimgave, men Lars Jonsa, som oppheldt seg i Bergen i 1731 kunne ikkje få noka heimgave, for mora og søskena fortalde «at der er bekosted paa hannem i hans lære meere end denne hiemmegift kunde beløbe», men dei ville heller ikkje «pretendere» noko av han.16
     Skifte 1731, Heien, Moe.10: «Avdøde Joen Andersen. Arvinger: ektefelle Christense Jonasdatter; sønn Hans Joensen, gift på Solhoug; sønn Anders Joensen, hjemme; sønn Jonas Joensen, gift på Simsøen; sønn Niels Joensen, hjemme; sønn Lars Joensen, Bergen; datter Anne Joensdatter, hjemme.».

Gift _____med

Kristense Jonasdatter
Død 175814,13.
     Datter af Jonas Nielsen Budde og Maren Jonsdatter (Selfors).
     Skifte 1759, Ytteraaeheien, Moe.10: «Avdøde Christense Jonasdatter. Arvinger: avdøde sønn Anders Joensens barn Joen Andersen, 8; Anders Andersen, 5; Kiersti Andersdatter, 7 (der opholder sig hos stefaderen Even Andersen); avdøde sønn Jonas Joensen, på Simsøen, hans barn: Uldrich Jonasen, gift på Simsøen; Heming Jonasen, 24, Simsøen; Christense Jonasdatter, Simsøen; Ellen Kierstina Jonasdatter, Simsøen; sønn Lars Joensen, Høylien; datter Anne Joensdatter, gift med Niels Mogensen, Røevatnet.».

Børn af Jon Anderssøn (Selfors) og Kristense Jonasdatter er vist under Kristense Jonasdatter (nr. 12).

14.7.
Tomas Andersen
Født 1684.
15.7.
Hans Andersen
Født 1685.
Død 1744.
     Bruker av Innigarden på Selfors i Moe (Ranen) - bykselbrev 1740.
16.7.
Anders Jacobsøn Falch
Født 169317.
Død 30 mai 176517.
     Fikk bykselbrev (tinglyst 9. juli 1731) på Elsfjorden (bnr. 1, lnr. 129) i Hemnes.17

Gift 1° _____med

Maren Jonsdatter
Død 1743, Øksningen.17.
     Skifte 174317: «Boets brutto 485-1-14. Sølv for 42-1-0. Bøker: Müllers postill, 2 bibler, 2 salmebøker, Det Nye Testamente, foruten 12 andre bøker med religiøst innhold, derav 2 av P. Dass. Husdyr: 2 hester, 15 kyr, 1 okse, 1 kvige, 4 kalver, 14 sauer, 2 jømmer, 7 lam, 5 geiter, 5 hanegeiter, 5 kje, 2 simler, 2 oksereiner, 1 kjørerein.».

Gift 2° 174417 med

Anne Johanne Jacobsdatter
Født 1726-172718.
Død 180517.
     Datter af Jacob Augustinussøn og Anne Jensdatter.

[Gift 1° 1744 med Anders Jacobsøn Falch (1693 - 30 mai 1765); Gift 2° 1766 med Anders Pedersøn (1736 - 1811)].

Børn af Anders Jacobsøn Falch og Maren Jonsdatter:

31.16.Jon Anderssøn Falk, f. 1715, d. 1793
32.16.Berte Andersdatter, d. 1765

Generation 5.

17.9.
Hans Joensøn
Født før 1723.
18.9.
Lisabet Joensdatter
19.9.
Maren Joensdatter
20.9.
Jonas Joensøn
Døbt 20 feb. 172313.
Død 175613.

Gift 175513 med

Karen Pedersdatter
     Fra Solhaug i Hemnes.

Børn af Jonas Joensøn og Karen Pedersdatter:

33.20.Maren Jonasdatter, d. 1842
21.9.
Berete Joensdatter
Døbt 1725, Dom 12. p. Trin. 1725.
22.9.
Elias Joensøn
Døbt 1728, Dom 4 p. Pascha 1728..
23.12.
Hans Jonssøn
Født omkring 17003.
Død før 175919.
     Bosat på Solhaug i Korgen.3
24.12.
Anders Jonssøn
Født omkring 17003.
Død dec. 175920,3.
     I juli 1730 var han innst. av Jonas Iversa Yttern for skjellsord, men møtte ikkje. Overtok farens bruk på Yttraheia, fekk bygselbrev tinglyst 6. maj 1734.16
     Skifte 1754, Ytter Heien, Moe.10: «Avdøde Anders Joensen. Arvinger: ektefelle Elisabeth Gabrielsdatter; sønn Joen Andersen, 3½; sønn Andreas Andersen; datter Kiersti Andersdatter, 2.».

Gift _____med

Elisabeth Gabrielsdatter

[Gift 1° med Anders Jonssøn (omkr. 1700 - dec. 1759); Gift 2° med Even Andersen].

Børn af Anders Jonssøn og Elisabeth Gabrielsdatter:

34.24.Joen Andersen, f. 1751
35.24.Kiersti Andersdatter, f. 1752
36.24.Andreas Andersen, f. 1754
25.12.
Jonas Jonssøn
Født omkring 17033.
     Bosat (og gift før 1731) på Simsøya, Leirfj.3

Børn af Jonas Jonssøn og _____:

37.25.Ulrich Jonasen, d. 1786
38.25.Hemming Jonassen, f. 1735
39.25.Christense Jonasdatter
40.25.Elen Kierstina Jonasdatter, d. 1778
26.12.
Lars Jonassøn
Født 17083.
     Bosat på Høglia i Rana.16
     Etter faren død kravde kvar son 9 rd. 4 mark i heimgave, men Lars Jonsa, som oppheldt seg i Bergen i 1731 kunne ikkje få noka heimgave, for mora og søskena fortalde «at der er bekosted paa hannem i hans lære meere end denne hiemmegift kunde beløbe», men dei ville heller ikkje «pretendere» noko av han.16
27.12.
Nils Jonassøn
Født 17103.
Død før 175919,3.
     Nils Jonsa vart i 1733 dømd til bot og landlysing i 3 år for å ha «avlet et levende horebarn med sit søskendebarn Maren Johansdatter Enge.»16
28.12.
Maren Jonsdatter
Født 17113.
Død før 173121.
     Død ung.3
29.12.
Ane Jonsdatter
Født 17153.
     Flyttet til St. Røvatnet.3

Gift _____med

Niels Mogensen
Død omkring 1769.
     Skifte 1769, Røvatnet Store, Moe.10.

[Gift 1° med Malena Larsdatter; Gift 2° med Ane Jonsdatter (f. 1715)].

Børn af Ane Jonsdatter og Niels Mogensen:

41.29.Thomas Nielsen
42.29.Jon Nielsen, f. 1746
43.29.Mogens Nielsen, f. 1749
44.29.Christense Nielsdatter, f. 1752
45.29.Hans Nielsen, f. 1755
30.12.
Tomas Jonssøn
Født 17173.
Død før 173121.
31.16.
Jon Anderssøn Falk
Født 171522.
Død 18 jun. 179322.
     Efterslægt - se Hemnes bygdebok.
32.16.
Berte Andersdatter
Død før 176523.

Gift 174317 med

Berent Christensøn
Født 171423.
Død 177323.
     Fikk bykselbrev (dat. 8. aug, tinglyst 15. okt. 1745) på Fuglstrand (bnr. 1, lnr. 126, Midtigarden, landskyld 1 pund 12 mark) i Hemnes.23
     Efterslægt - Se Hemnes bygdebok.
     Skifte 177323: «Ved felles skifte etter Berent og Anna [?] 1773, var boets brutto 146-5-3, gjeld og avgang 219-1-5. 38 kreditorer. Sølv for 9-2-10, tinn for 5-1-1. Bøker: Müllers postill og 4 andre. Husdyr: 1 hest, 3 gl. kviger, 2 dalkviger, 1 voksen okse, 1 dalokse, 2 kalver, 11 sauer, 2 lam, 5 geiter, 4 bukker.».

Generation 6.

33.20.
Maren Jonasdatter
Døbt 6 jan. 1755, Christi Himmelfarts Dag [1755]13.
Død 26 okt. 1842.
34.24.
Joen Andersen
Født omkring 175124.
35.24.
Kiersti Andersdatter
Født omkring 175225.
36.24.
Andreas Andersen
Født omkring 175426.
37.25.
Ulrich Jonasen
Død omkring 1786.
     Skifte 1786, Simsøen, Alstahaug.27: «Avdøde Ulrich Jonasen. Arvinger: ektefelle Marithe Melchersdatter; brorsønn Jonas Hemmingsen det tj. på Leines i Alstahaug; søster Christense Jonasdatter, gift med Niels Joensen, Dalsvåg; avdøde søster Elen Jonasdatters barn med Joen Olsen: Ulrich Joensen; Ole Joensen; Kiersten Joensdatter; Berethe Joensdatter.».

Gift _____med

Marit Melchiorsdatter
     Datter af Melchior Hansen.

[Gift 1° med Peder Sørensen (d. omkr. 1756); Gift 2° med Ulrich Jonasen (d. omkr. 1786)].
38.25.
Hemming Jonassen
Født 173528.
     Bosatte seg muligens på Sørra.

Børn af Hemming Jonassen og _____:

46.38.Jonas Hemmingsen
39.25.
Christense Jonasdatter

Gift _____27med

Niels Joensen
40.25.
Elen Kierstina Jonasdatter
Død omkring 1778.
     Skifte 1778, Aasen, Alstahaug.29: «Avdøde Elen Jonasdatter og Joen Olsen (fellesskifte). Arvinger: sønn Jonas Arentsen, 14; sønn Uldrich Joensen, 10; sønn Ole Joensen, 2½; datter Kirstie Joensdatter, 12; datter Berith Joensdatter, 6; datter Elen Joensdatter, døde 6 uger efter moderen.».

Gift _____29med

Joen Olsen
Død omkring 1778.

Børn af Elen Kierstina Jonasdatter og _____:

47.40.Jonas Arentsen, f. 1764

Børn af Elen Kierstina Jonasdatter og Joen Olsen:

48.40.Kirstie Joensdatter, f. 1766
49.40.Uldrich Joensen, f. 1768
50.40.Berith Joensdatter, f. 1772
51.40.Ole Joensen, f. 1776
52.40.Elen Joensdatter, f. 1778, d. 1778
41.29.
Thomas Nielsen
     Røvatnet (1769).30
42.29.
Jon Nielsen
Født omkring 174631.
43.29.
Mogens Nielsen
Født omkring 174932.
44.29.
Christense Nielsdatter
Født omkring 175233.
45.29.
Hans Nielsen
Født omkring 175534.

Generation 7.

46.38.
Jonas Hemmingsen
     I tjeneste på Leines i Alstahaug år 1786.35
     Sørra, Alstahaug år 1797 og 1803.36

Gift _____med

Giertrud Jensdatter
47.40.
Jonas Arentsen
Født omkring 176437.
48.40.
Kirstie Joensdatter
Født omkring 1766.
49.40.
Uldrich Joensen
Født omkring 1768.
50.40.
Berith Joensdatter
Født omkring 1772.
51.40.
Ole Joensen
Født omkring 1776.
52.40.
Elen Joensdatter
Født 1778.
Død 1778.

Kilder og Noter
1Rana Bygdebok, s. 334
212 år gl. 1666
3Rana Bygdebok
44 år gl. 1666
52½ år gl. 1666
6Rana Bygdebok, s. 432
7: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVIII (1961-62), s. 252
862 år gamal i 1701.
9: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVIII (1961-62)
10Svein Edvardsen: Skifter fra Hemnes-Moe 1686/1780. (Trondheim 2000)
11Svein Edvardsen: Skifter fra Hemnes-Moe 1686/1780. (Trondheim 2000), s. 225
12103½ år gammel !
13Erling Nordli
14Rana Bygdebok skriver hun døde våren 1759.
15Rana Bygdebok skriver 1682 på side 334, 1674 på side 434.
16Rana Bygdebok, s. 434
17Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 87
18Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 87, 839
19Ikke nevnt i morens skifte 1759.
2059 år 9 mnd. gl.
21Ikke nevnt i farens skifte 1731.
22Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 82
23Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 74
248 år gl. ved farmorens skifte 1759.
257 år gl. ved farmorens skifte 1759.
265 år gl. ved farmorens skifte 1759.
27Svein Edvardsen: Skifter fra Alstahaug 1780-1810 og Indre Leirfjord 1686-1780 (Trondheim 1999)
2824 år gl. ved farmorens skifte 1759.
29Svein Edvardsen: Skifter fra Alstahaug/Stamnes 1686/1780 (Trondheim 2002)
30Svein Edvardsen: Skifter fra Hemnes-Moe 1686/1780. (Trondheim 2000), s. Moe:2391
3123 år gl. ved farens skifte 1769.
3220 år gl. ved farens skifte 1769.
3317 år gl. ved farens skifte 1769.
3414 år gl. ved farens skifte 1769.
35Svein Edvardsen: Skifter fra Alstahaug 1780-1810 og Indre Leirfjord 1686-1780 (Trondheim 1999), s. Alstahaug:1569
36Svein Edvardsen: Skifter fra Alstahaug 1780-1810 og Indre Leirfjord 1686-1780 (Trondheim 1999), s. Alstahaug:1659, 1664
3714 år gl. ved moderens skifte 1778.