© 2001 Simon Ellefsen

Seest

Opdateret 13 Oct 2003.


Generation 1.

1.0.
Christen Jensen Seest
Født _____, Kolding ?1.
Død før 31 okt. 1665.
     Stilling: Nordlandshandler1
     15. nov. 1638 er Hans Lauritzen tatt fra Schott Giertrud og satt til Christen Jensen [Seest], borger her, for å lese og skrive. Tilgode 30 Rd. Senere sendt ham til morbror, herr Jørgen Thomesen på Lister. Tilgode 25 Rd. fars- og morsarv. Schottgården solgt 1650. Christen Jensen fikk 30. april 1661 for drengens anpart m.v. 21 Rd.2
     Skifte 31 okt. 16653avdøde Christen Jensen Seest. E. Karen Olsd. Stedbarn: Maren, Anne, Thrine, Jens 14 og Christen på 5 år, brorlodd 887 Rd., verger David Jacobsen [Jelstrup, død 1701] og Hans Joensen [sk. 15. apr. 1680]..

Gift 1° _____med

Trine Hendrichsdatter
Død 16614.
     Datter af Hendrich.
     Skifte 15 apr. 1663515/4 1663, Christen Jensøn Seest sk. m. svogre og barn Marin, Anne og Trine hvorav to gift og en trol., Jens 11 og Christen 1½ år, brorlodd 392 Rd., David Jacobsen [Jelstrup, død 1701] og Hans Joensen [sk. 15. apr. 1680] i Gutbechveiten formyndere, se sk. 31/10-65..

Gift 2° 16624 med

Karen Olsdatter
Død efter 1679.
     Datter af Ole.

[Gift 1° med Mads Christensen; Gift 2° 1662 med Christen Jensen Seest (_____ - før 31 okt. 1665)].

Børn af Christen Jensen Seest og Trine Hendrichsdatter:

2.1.Maren Christensdatter, d. før 1718
3.1.Anne Christensdatter
4.1.Cathrine (Trine) Christensdatter (Seest)
5.1.Jens Christensen Seest, f. 1651, Trondhjem ?, d. omkr. 1718
6.1.Christen Christensen (Seest?), f. 1660, Trondhjem ?

Generation 2.

2.1.
Maren Christensdatter
Død før 22 jul. 17186.

Gift _____med

Jens Michelsen Heggelund
Født omkring 1627.
Død _____, Skjervøy..
     Søn af Michel Christensen Heggelund.
     Nordlandshandler7,1

Børn af Maren Christensdatter og Jens Michelsen Heggelund:

7.2.Michel Jensen Heggelund, f. omkr. 1662, d. omkr. 1729
8.2.Henrik Jensen Heggelund
9.2.Ane Jensdatter Heggelund
3.1.
Anne Christensdatter
     Gift ved faderens skifte 1661.

Gift _____med

Niels Pedersen el. Nielsen Støren
     Søn af Niels Pedersen Balle og Sara Jensdatter Bull.
     Ifølge Dahl, Geistligheten s. 152 er han søn av Nils Pedersen Balle, men i noterne på side 139 og 294 i NST 16, kaldes han Niels Pedersen Støren, altså ikke Niels Nielsen Støren. Ifølge Schøning døde Niels Balles sønn Niels ugift. Det kan derfor tænkes at Niels Pedersen Balle har fået endnu en søn, altså meget yngre, ved navn Niels Nielsen Støren der så kronologisk set bedre passer med at være gift med Anne Christensdatter der vel er født i 1640'erne.

Børn af Anne Christensdatter og Niels Pedersen el. Nielsen Støren:

10.3.Ole Nielsen Støren
11.3.Sara Nielsdatter Støren
12.3.Lucia Nielsdatter Støren
4.1.
Cathrine (Trine) Christensdatter (Seest)

Gift _____med

Ole Hansen Nysted
Død 1679, Liland borgerleie i Ofoten.8.
     Søn af Hans Nysted og Mette Andersdatter Bredal.
     Stilling: Nordlandshandler7.
     Han skrev vers og i den biografiske innledning i 1. bind av Peter Dass skrifter blir han kaldet «Studiosus».9
     Han hadde av svigerfaren arvet 1/4 i Liland borgerleie.8
     Skifte 18 feb. 16818hos Tron Persen efter avdøde Ole Hansen Nysted død forleden år 1679, på Liland borgerleie i Ofoten hvor reg. for 528 Rd. 28/7 80 Reg. i Trhj., lagret på Jens Michelsen Heggelunds stabur (hvis sønn og Jens Christensen kalles avdødes svogre). 741 - 1369, derav 1/4 i Liland arvet efter svigerfar..

Børn af Cathrine (Trine) Christensdatter (Seest) og Ole Hansen Nysted:

13.4.Hans Olufsen Nysted, f. 1664, d. 1740
14.4.Christen Olufsen Nyested, d. eft. 1762
15.4.Mette Olufsdatter Nysted, d. 1733
5.1.
Jens Christensen Seest
Født 1651-1652, Trondhjem ?10,11.
Død omkring 1718.
     Gullsmed i Trondhjem.3,8,11
     Skifte 22 jul. 1718, Trondhejm12Intet gull og sølv, en side gullsmedverktøy, skyldte svennelønn 18 rd. 130 - 162 rd..

Gift 1° _____med

Marit (Margrethe) Jørgensdatter
Død før 11 sep. 1682.
     Datter af Jørgen Nielsen og Ane Torstensdatter.
     Død uden arvinger.
     Skifte 17 sep. 1684, Trondhjem13Hos gullsmed Jens Christensen Sestet, skifteutlegg efter registrering 11. sept. 1682 i Kulstadsøen i Nordland efter avdøde Marette Jørgensdatter, borgerske. Salig søsters datter Marite Hass, Jørgen Jensen på boets vegne, 317 - 450 rd., derav jekt 60 og kramgods..

Gift 2° omkring 168214,15 med

Sophia Eliasdatter Hass
     Datter af Elias Hase og Sophia.
6.1.
Christen Christensen (Seest?)
Født 1660-1662, Trondhjem ?16,11.

Generation 3.

7.2.
Michel Jensen Heggelund
Født omkring 166217,18,19.
Død omkring 172919.
     Blev i 1694 resid. Pastor i Karlsø, hvor han var Præst endnu i 1725. (Se Erlandsens Tromsø Geistl. s. 173).19
     Han fikk sitt kallsbrev [til Karlsø kapellani i Tromsø prestegjeld] den 9. juni 1694 (NK bd. V, s. 245). Han er nevnt her i folketellingen i 1701. Erlandsen sier at han ble suspendert den 10. febr. 1703 og dom over ham falt den 8. sept. 1706. Han fikk beholde stillingen men ble igjen dratt inn for domstolen i 1725 anklaget for å ha forhindret misjonsverket og for å ha nektet noen samer nattverden.18
     Skifte 1729, Vannstua, Helgøy tinglag.20,18protokoll 1697-1761, legg 86b..

Gift omkring 169619 med

Rebekka Elisabeth Mühlenphort
     Datter af Diderik von Mühlenphort og Anna Catharina (von) Badenhaupt.
     Er antagelig datter af Toldforvalter Myhlenphort og hustru Badenhaupt.19
     I en stamtavle over familien Myhlenphort står det om Diderichs datter, Elisabeth: »Hun havede med Kong Fredrik den IV, en Datter«.21

Børn af Michel Jensen Heggelund og Rebekka Elisabeth Mühlenphort:

16.7.Jens Michelsen Heggelund, f. omkr. 1697
17.7.Didrik Michelsen Heggelund, f. omkr. 1700
18.7.Fredrik Christian Mühlenphort Heggelund, d. omkr. 1746
19.7.Anne Cathrine Michelsdatter Heggelund
20.7.Maren Mikkelsdatter Heggelund, f. 1707, Karlsøy., d. 1751, Trondenes prestegård.
21.7.Sofie Charlotte Myhlenphort Heggelund
22.7.Ermegard Michelsdatter Heggelund
8.2.
Henrik Jensen Heggelund
9.2.
Ane Jensdatter Heggelund
10.3.
Ole Nielsen Støren
     Nevnt 1718 i morbroren Jens Christensens skifte.
11.3.
Sara Nielsdatter Støren
     Nevnt 1718 i morbroren Jens Christensens skifte.
12.3.
Lucia Nielsdatter Støren
     Nevnt 1718 i morbroren Jens Christensens skifte.
13.4.
Hans Olufsen Nysted
Født 14 aug. 1664.
Død 31 dec. 174022,23.
     Nysted fik sit eget navn føjet ind på formanden Tøxens epitafium: »Efter den ærværdige Tøxen, som døde år 1693, fulgte samme år Johannes Neopolitanus, født i Trondhjem.«24
     Med Nysted blæser snurrige vinde over sognene. Ikke bare i det formelle gælder det: Nysted latiniseres til Neopolatinus - allerede Ole Jerløs kunne skrive sig som Olaus Jerlosius og Tøxen som Tøxonius; deri ligger blot et tidspræg. Men reelt har skippersønnen Nysted været noget af en ener. Før sin præstetid var han rektor ved Horsens Latinskole. Eftertiden ved at berette, at han som præst fortalte bønderne mange morsomme historier, gerne én, mens han sad på vognen, én, når han gik ind i kirken, og én, når han gik ud. Han havde ingen børn, »men des flere penge«. Man fandt efter ham nogle gamle skrin med over 7000 rigsdaler, »muldende af ælde«. Han spiste aldrig rugbrød, kun havrekager! oplyses det. Nysted døde i embedet nytårsaftensdag 1740.23
     Under sølvoblatæsken, der i Løsning-Korning bruges ved hjemmealtergang (den har, så stor som den er, utvivlsomt oprindelig hørt til på Løsning kirkes alter), står »H.O.S. * M.J.D. 1723« (H.O.S. må her stå for Hans Olufs Søn, jvf. Maren Jens Datter).25
     Om Hr. Hans Olufsen Nysted, eller som han til sidst skrev sig: Johannes Olai Neopolitanus Sognepræst til Løsning og Korning Menigheder i Aarhuus Stift. Hvad Aar han er fød vides ikke; men af et Tingsvidne, som blev taget fra Tronhiem i Anledning af den salige Mands Arvinger, sees, at han er fød i Norge i Tronhiem, hvor hans Fader Ole Hansen Nysted var Borger og seylede paa Nordland. Af Mag. Simon Hoff, som da var Rector i Tronhiem er han dimetteret til Academiet. Det er vist, at han allerede 1691 var Rector i Horsens Skole, og det er vel troligt, at han forud maa have været Collega, men derom haves ingen tilforladelig Efterretning. Aar 1693 den 11 Augusti blev han kaldet til at være Sognepræst ved ovenmældte Menigheder. Dette Embede forestod han i 47 Aar; Men i de sidste 27 Aar havde han Capellan, som boede i Annex-Sognet Korning, af hvilket han oppebar alle Indkomsterne, imod at han skulle betale Aarligen 100 slette Daler, som gaar af Kaldet til Stifts-Provsten i Aarhuus, dog forrættede Hr. Hans selv Embedet i Løsnings Sogn og Kirke bestandig til sin Døds-Dag, som indfaldt i det Aar 1740. Han var tvende Gange gift med to gamle Enker, som vare bemidlede, han havde altsaa ingen Børn; med efterlod sig dis flere Penge; thi der fandtes efter hans Død nogle gamle Skrine, hvori vare over 7000 Rixdaler, som vare mulnede af Ælde; der menes, at han aldrig selv havde vidst af disse Penge; men at hans gamle Koner havde saa vel forvaret dem, og ruget over dem. Han er bekiendt af adskillige Skrifter baade trykte og utrykte. I Trykken er udkomne: 1. Melligo ex plantariis Hengeddi @: Bie-Dræt af Hengeddi Plante-Beed. Trykt Kbhavn 1702. V. Alb. Thura Id. Hist. Lit. p. 248. 2. Rhetorica Laica & Pagona @: Leegmands Talekonst og Bondens Veltalenhed forfattet af en, som elsker vor Fæderne-Sprogs Held Og Nethed, og heder Hans Olufsen Nysted trykt Kiøbenhavn 1708. Utrykte ere tvende Lexica: Det eene er hans Athenæ Cimbrieæ, som kand kaldes et Dansk Lexicon Etymologicum. Det andet kand kaldes et Dansk Skole-Lexicon, hvor han af et hvert Dansk Ord giver den rætte Bemærkelse, og forfølger dets derivata, composita &c. hvilket altsammen gives på Latin. Vid. Thura Id. Hist. Lit. pag. 311. Disse Manuscripta med flere skal Hr. Nysted have foræret sin Ven og Forvante Hr. Steenberg Præst i Gaverslund i Riber Stift.26

Gift 1° _____med

Helene Holgersdatter
Død 171427.

[Gift 1° med Rasmus Pedersen Tøxen (Tøxonius) (omkr. 1641 - 1693); Gift 2° med Hans Olufsen Nysted (14 aug. 1664 - 31 dec. 1740)].

Gift 2° 1723 med

Maren Jensdatter Juel
     Præstedatter fra Ørum-Daugaard.

[Gift 1° 1706 med Morten Gjødesen; Gift 2° 1723 med Hans Olufsen Nysted (14 aug. 1664 - 31 dec. 1740)].
14.4.
Christen Olufsen Nyested
Død efter 1762.
     Underskriver sig selv Christen Ollufsen Nysted.28
     Får borgerskab 1706, omtales 1743 som forhenværende guldsmed. Død efter 1762.29

Børn af Christen Olufsen Nyested og _____:

23.14.Hans Nyested, f. omkr. 1712, Vejle, d. 1782, Horsens ?
24.14.Catharina Christensdatter (Nysted)
25.14.Hans Christian Nyested, f. 1715, Vejle, d. før 1801
15.4.
Mette Olufsdatter Nysted
Død 14 mai 173330.
     Skifte 22 okt. 1733, Liland, Ofoten.30Ektefell: Hans Pedersen Har. Formue: 2295-0-11. Gjeld: 130-3-9. Boets innhold: Rede penge 400 rd. En stor mengde sølvgjenstander, div. merkinger: H.H.S.H - H.P.S.H - H.P.S.H og M.O.D.N (10 skeier) - N.J.S og A.A.D - E.C.S og L.J.D - H.H.S og K.R.D. Jordegods: 2 w landskyld i Lieland, 60 rd - 1 w i Wold, 30 rd..

Gift _____med

Hans Pedersen Har
Født 167431.
     Søn af Peder Raphaelsen og Marit (Jørgensdatter?).
     Bergensborger i Salten.

Børn af Mette Olufsdatter Nysted og Hans Pedersen Har:

26.15.Peder Hansen Har
27.15.Ole Hansen Har, d. 1743
28.15.Sigrid (Siri) Hansdatter Harr, f. omkr. 1711, d. 1749, Ofoten.

Generation 4.

16.7.
Jens Michelsen Heggelund
Født omkring 169732,18.
17.7.
Didrik Michelsen Heggelund
Født omkring 170033,18.
18.7.
Fredrik Christian Mühlenphort Heggelund
Død omkring 1746.
     Skifte 1746, Lanes, Karlsøy sogn.20protokoll 1733-1788, legg 40b..

Gift 172434 med

Cathrine (Trine) Svendsdatter Blix
     Datter af Sven Hanssøn Blix og Magdalena Nielsdatter Høstmark.
     Trine oppholder sig 1723 [faderens skifte] i Tromsø, hos Jeremias Figenschou.
     Ved moderens skifte 1743 sies hun å være gift med "Christian Heggelund i Tromsøens fogderie".

Børn af Fredrik Christian Mühlenphort Heggelund og Cathrine (Trine) Svendsdatter Blix:

29.18.Karen Fredriksdatter Blix Hegelund, f. omkr. 1735, d. eft. 1801
19.7.
Anne Cathrine Michelsdatter Heggelund
     Erlandsen sier at hun ble gift med Søren Mortensen Hegglund.18
20.7.
Maren Mikkelsdatter Heggelund
Født 6 dec. 1707, Karlsøy..
Død 22 dec. 1751, Trondenes prestegård..
     Skifte 1752-1753, Trondenes prestegård, Trondenes sogn.20protokoll 1745-1803, legg 243b..

Gift 31 mai 1730 med

Simon Olsen Kildal
Født 31 okt. 1701, Kiledalen, Hægeland..
Død 21 jan. 1761, Trondenes prestegård..
     Søn af Ole Sørensen (Kildal).
     I 1745 blev han Sogneprest til Trondenes. I 1751 blev han tillige provst i Senjens prosti.
     Skifte 1763-1764, Trondenes [prestegård], Trondenes sogn.20protokoll 1745-1803, legg 277..

[Gift 1° 31 mai 1730 med Maren Mikkelsdatter Heggelund (6 dec. 1707 - 22 dec. 1751); Gift 2° 3 okt. 1752 med Ingeborg Marie Leth (18 feb. 1714 - 20 nov. 1753); Gift 3° med Mette Marie Lassen (1721 - 1771)].

Børn af Maren Mikkelsdatter Heggelund og Simon Olsen Kildal:

30.20.Mikal Heggelund Simonsen Kildal, f. 1731, Karlsøy., d. 1804, Astafjord.
31.20.Ovedia Maria Kildal, f. 1733, d. 1760
32.20.Fredrikke Margrete Simonsdatter Kildal, f. 1736, Karlsøy.
33.20.Abigael Simonsdatter Kildal, f. 1739, Karlsøy.
34.20.Kristian Stockflet Simonsen Kildal, f. 1742, Karlsøy., d. 1821, Bjarkøy.
35.20.Rebekka Elisabet Simonsdatter Kildal, f. 1744, Karlsøy., d. 1780
36.20._____, f. 1750, Trondenes., d. 1750, Trondenes.
21.7.
Sofie Charlotte Myhlenphort Heggelund
     Skifte 1776-1785, Straumfjorden, Skjervøy Tinglag.35protokollnr. 143, folio 203b, etter Charlotta Sophia Amalie Schielderup - er det samme person ?.

Gift _____med

Johan Peter Schjelderup
Født 1721.
Død 1786.
     Søn af Rasmus Andersen Schjelderup og Karen Jørgensdatter.
     Jekteskipper i Skjervöy.36

Børn af Sofie Charlotte Myhlenphort Heggelund og Johan Peter Schjelderup:

37.21.Rasmus Schielderup, f. 1739, d. 1805
38.21.Caspar Fredrich Myhlenphort Schjelderup, f. 1748
39.21.Johan Brochs Schjelderup, f. 1750, d. 1790
40.21.Conrad Didrik Schjelderup, f. 1753
41.21.Johan Brochs Schjelderup, f. 1756
22.7.
Ermegard Michelsdatter Heggelund
     Erlandsen har henne gift med en Anders på Sandvig i Troms.18
23.14.
Hans Nyested
Født omkring 1712, Vejle29.
Død 1782, Horsens ?29.
     Antagelig søn af eller brorsøn til Vejle-guldsmeden Christen Olesen. Etablerer sig i Horsens inden 1742. Bor i Hestedamsgade. Har 1769 som svend Hans Ussing og Johannes Larsen.29

Børn af Hans Nyested og _____:

42.23.Christian Frederik Nyested, f. 1742, d. 1806
43.23.Morten Luther Nyested, f. 1744, d. 1787
44.23.Hans Christian Nyested, f. omkr. 1746, d. 1788
45.23.Jens Nyested, f. 1751, d. 1794
24.14.
Catharina Christensdatter (Nysted)

Gift 2 mai 1735, Sct. Nicolai kirke i Vejle med

Hans Justesen
     Stilling: Kyrasser..

Børn af Catharina Christensdatter (Nysted) og Hans Justesen:

46.24.Just Kristian Hansen Høg (Høegh)
25.14.
Hans Christian Nyested
Født 1715, Vejle29.
Død før 1801.
     Søn af Vejle-guldsmeden Christen Olesen. For først borgerskab [i Horsens] 23. sept. 1754 og har indtil da formentlig arbejdet for Hans Nyested [hans bror el. fætter ? i Horsens.]. Var også købmand. Dødsår ukendt. Hans 30 år yngre enke bor 1801 i »Flensborgs enkeboliger« som almuelem.29

Gift _____med

_____
Født 174529.
Død efter 1801.
     Hans Christian Nyesteds 30 år yngre enke bor 1801 i »Flensborgs enkeboliger« som almuelem.29
26.15.
Peder Hansen Har
     I 1756 bor han på Gimsøy.31
     Er nevnt som farbror av Kiersten Olsdatter, ved hendes skifte 1755 i Ofoten.30
27.15.
Ole Hansen Har
Død 174337.
     Fikk borgerskap i Bergen 1740. Bodde på Liland.

Gift _____med

Ingeborg Eriksdatter Dybfest
Født _____, Trondheim..
Død 1756, Liland, Evenes.37.
     Datter af Erich Pedersen Dybfest og Kiersten Mortensdatter.
     4 barn i 1ste og 1 sønn i 2net ekteskap.37
     Skifte 15 jun. 1756, Liland, Ofoten.30Dobbeltskifte (med hustruen). Formue: 3285-4-1. Gjeld: 808-4-1. Boets innhold: (en mengde gjenstander med navn, bokstaver og årstall) [ikke med i DIS-Saltens CD-ROM]..

[Gift 1° med Ole Hansen Har (d. 1743); Gift 2° 1751 med Henrik Henriksen Meyer (1714 - 1766)].

Børn af Ole Hansen Har og Ingeborg Eriksdatter Dybfest:

47.27.Kiersten Olsdatter, d. 1744
48.27.Mette Nysted Olsdatter Har, f. 1733, d. 1804, Dyrøy.
49.27.Hans Olsen Har, f. omkr. 1735, d. før 1755
50.27.Erik Olsen Har, f. 1739, d. 1772, Ofoten.
51.27.Ole Olsen Har, f. 1741, d. 1795, Ofoten.
28.15.
Sigrid (Siri) Hansdatter Harr
Født omkring 1711.
Død 20 apr. 1749, Liland, Ofoten.38, begravet 27 apr. 1749, Evenes kirke, Ofoten.39,40.

Gift _____med

Carl Eidissen
     Søn af Edies Tørresen og Kirsten Pedersdatter.
     Bjellgam i Ofoten.

Generation 5.

29.18.
Karen Fredriksdatter Blix Hegelund
Født omkring 1735.
Død efter 1801.
     Karen Fredrichsdatter er år 1801, 66 år gl. og enke efter to ekteskaper. Hun oppholder sig på Lanes i Karlsøy hos sønnen Svend Blix.41

Gift 176042 med

Otto Pedersen Gram
Født 1721, Nordeidet, Karlsøy.42.
Død 1788, Lanesøyra, Karlsøy.42.
     Søn af Peder Hanssøn Gram og Alet Christensdatter (Lorch).

Børn af Karen Fredriksdatter Blix Hegelund og Otto Pedersen Gram:

52.29.Svend Ottesen Blix, f. 1764, Karlsøy., d. 1814, Karlsøy.
53.29.Fredrikka Catrina Ottesdatter Gram, f. 1765, Karlsøy.
54.29.Fredrikka Catrina Ottesdatter Gram, f. 1770, Karlsøy.
30.20.
Mikal Heggelund Simonsen Kildal
Født 1731, Prestegården, Karlsøy.43.
Død 1804, Ibestad, Astafjord.43.
     Skifte 1805-1810, Ibestad prestegård, Ibestad sogn.20protokoll 1805-1824, legg 153..

Gift 1° 175244 med

Anna Kristoffersdatter Normann
Død 179143.
     Datter af Christopher Evensøn Normann og Marithe Steffensdatter.
     ? Er vel datter af Christopher Evensen Normann (1695-1755) ?
     Skifte 1794, Ibestad prestegård, Astafjord.20protokoll 1745-1803, legg 596..

Gift 2° _____45med

Karen Strøm Heggelund
Født 1762, Skogn, N-Trøndelag46.
Død 184046.
     Datter af Baltser Heggelund.

Børn af Mikal Heggelund Simonsen Kildal og Anna Kristoffersdatter Normann:

55.30.Simon Kildal, f. 1757, Trondenes., d. 1757, Trondenes.
56.30.Ole Severin Kildal, f. 1764, Bjarkøy
57.30.Ovedia Fredrikka Kildal, f. 1766, Bjarkøy, d. 1848
58.30.Rebekka Elisabet Kildal, f. 1769, Bjarkøy, d. 1814
31.20.
Ovedia Maria Kildal
Født 31 aug. 173347.
Død 17 jan. 176047.
     Skifte 1760, Rå prestegård, Kvæfjord sogn.20protokoll 1745-1803, legg 267b..

Gift _____med

Peder Jochumsen Leth
Født 26 feb. 1717, Evenes, Ofoten, Nordland.48, døbt 7 mar. 1717, Evenes kyrkja., «Dominica Laetære», Midfastesøndag, døbte jeg self min og min Kiærestes Søn Peder, fød Fredags Aften Klokken mot 10 for. Februarij. Testes: Mette Liland, Ane Catrine Ponsvigen, Lars Ingebrigtsen Tårstad (lensmann), Ole Hansen Børvigen, Tolof Lendvigen.»49,48.
Død 19 sep. 1788, Rå prestegård i Kvæfjord.48.
     Søn af Jochum Pedersen Leth og Anna Benedicte Hveding.
     Sognepræst til Kvæfjord. SE HVEDING-BOKA.

[Gift 1° med Else Marie Burchard; Gift 2° med Ovedia Maria Kildal (31 aug. 1733 - 17 jan. 1760); Gift 3° med Ingeborg Mogensen Jentoft (omkr. 1709 - 1788)].

Børn af Ovedia Maria Kildal og Peder Jochumsen Leth:

59.31.Simon Kildal Leth, f. 1755
60.31.Anna Benedicte Leth, f. 1754
61.31.Jochum Leth, f. 1760
32.20.
Fredrikke Margrete Simonsdatter Kildal
Født 1736, Prestegården, Karlsøy.50.

Gift 175643 med

Claus Christian Kielstrup
Født 1719, Trondheim.
Død 30 mai 1784, Rødøy..
     Søn af Jens Jensen Kielstrup og Rebecka Urbye.
     Rødøy, Nordland.43
     Sogneprest til Rødøy.

[Gift 1° med Else Boyesdatter Rivertsen (1714 - 1756); Gift 2° 1756 med Fredrikke Margrete Simonsdatter Kildal (f. 1736); Gift 3° 17 sep. 1761 med Birgitta Elisabeth Røpke (d. 1 okt. 1777); Gift 4° med Benedicte Susanne Hammer].
33.20.
Abigael Simonsdatter Kildal
Født 1739, Prestegården, Karlsøy.43.

Gift 175751 med

Hans Hagerup Krog
Født 172352.
Død 1785, Bjarkøy.43.
     Søn af Jens Krog og Catharina Magdalena Scheen.
     Kautokeino, Finnmark. Sand, Bjarkøy.43
     Skifte 1786-1788, Altevik prestegård, Sand sogn.20protokoll 1745-1803, legg 483..

Børn af Abigael Simonsdatter Kildal og Hans Hagerup Krog:

62.33.Catharina Magdalena Krog, f. 1762, Astafjord
63.33.Maren Heggelund Krog, f. 1767, Astafjord, d. 1849, Bodø.
34.20.
Kristian Stockflet Simonsen Kildal
Født 1742, Prestegården, Karlsøy.43.
Død 1821, Sørsand, Bjarkøy.43.
     Sørsand, Bjarkøy.43

Gift 1° omkring 176553 med

Elisabet Sofie Mikalsdatter Ursin
Født 1743, Vesterålen, Nordland.53.
Død 1794, Sørsand, Bjarkøy.53.
     Datter af Mikkel (Michael) Pedersen Ursin og Clara Magdalena Bing.

Gift 2° 179553 med

Johanna Fredriksdatter Bernhoft
Født 177853.
Død 1847, Sørsand, Bjarkøy.53.
     Datter af Fredrik Christian Vogt Bernhoft og Dorothea Antonette von Hadeln.

Børn af Kristian Stockflet Simonsen Kildal og Elisabet Sofie Mikalsdatter Ursin:

64.34.Clara Magdalene Kildal, f. 1766, Bjarkøy, d. 1769, Bjarkøy
65.34.Simon Kildal, f. 1767, Bjarkøy, d. 1768, Bjarkøy
66.34.Maren Heggelund Kildal, f. 1768, Bjarkøy, d. 1769, Bjarkøy
67.34.Clara Magdalene Bing Kildal, f. 1769, Bjarkøy, d. 1769, Bjarkøy
68.34.Michael Ursin Kildal, f. 1771, Bjarkøy, d. 1771, Bjarkøy
69.34.Lars Koefod Kildal, f. 1772, Bjarkøy, d. 1772, Bjarkøy
70.34.Sara Susanna Dreyer Kildal, f. 1774, Bjarkøy, d. 1775, Bjarkøy
71.34.Fredrik Kristian Kildal, f. 1776, Bjarkøy, d. 1776, Bjarkøy
72.34.Kristianne Elisabeth Kildal, f. 1777, Bjarkøy, d. 1777, Bjarkøy
73.34.Ovidie Fredrikke Kildal, f. 1778, Bjarkøy, d. 1778, Bjarkøy
74.34.Benoni Kildal, f. 1781, Bjarkøy, d. 1781, Bjarkøy

Børn af Kristian Stockflet Simonsen Kildal og Johanna Fredriksdatter Bernhoft:

75.34.Simon Kildal, f. omkr. 1796
76.34.Fredrik Christian Bernhoft Kildal, f. omkr. 1800
77.34.Martinus Heggelund Kildal, f. 1804
78.34.Dorothea Antonette von Hadeln Kildal, f. 1806
79.34.Christian Kildal, f. 1811
35.20.
Rebekka Elisabet Simonsdatter Kildal
Født 1744, Prestegården, Karlsøy.54.
Død 178054.

Gift 176154 med

Johan Lorents Lorentsen Burchard
Født 1733, Rå, Kvæfjord.55.
Død 1824, Gåre, Kvæfjord.55.
     Søn af Lorentz Johansen Burchard og Christine Maria Bremer.
     Prestegård, Trondenes; Ibestad, Astafjord.

Børn af Rebekka Elisabet Simonsdatter Kildal og Johan Lorents Lorentsen Burchard:

80.35.Lorents Johansen Burchard, f. 1762, Trondenes.
81.35.Simon Kildal Johansen Burchard, f. 1765, Kvæfjord.
82.35.Fredrik Kristian Johansen Burchard, f. 1770, Kvæfjord.
36.20.
___________
Født 1750, Prestegården, Trondenes.54.
Død 1750, Prestegården, Trondenes.54.
37.21.
Rasmus Schielderup
Født 29 sep. 173956,57,58.
Død 14 feb. 180557,58.
     Prost og sogneprest i Tromsø. [Se Wilhelmine Brandt «Slægten Benkestok» (1904), s. 104].58

Gift _____57med

Johanne Margrethe Giæver
Født omkring 175259,60,58.
Død 27 nov. 180257.
     Datter af Jens Bloch Gievert og Ingeborg Margrethe Rasch.

Børn af Rasmus Schielderup og Johanne Margrethe Giæver:

83.37.Charlotte Ingeborg Margrethe Schielderup, f. 1772
84.37.Jens Johan Peter Schielderup, f. _____, d. før 1775
85.37.Jens Johan Petter Schielderup, f. 1775, prestegården i Lenvik, d. 1862
86.37.Hanne Andrea Schielderup, f. _____, d. 1799
87.37.Conrad Diedrich Schielderup, f. _____
88.37.Søren Schielderup, f. _____, d. 1779
89.37.Rebecca Elisabeth Schielderup, f. _____, d. 1781
90.37.Rebecca Elisabeth Schielderup, f. _____
91.37.Rasmus Schielderup, f. 1786
92.37.Hans Paul Schielderup, f. 1788, d. 1810
93.37.Johanna Margrete Schielderup, f. 1789, d. 1874
94.37.Caspar Frideric Myhlenphort Schielderup, f. 1790, d. 1895
95.37.Hanna Andrea Schielderup, f. 1792, d. 1853
96.37.Anna Rasch Schielderup, f. 1794
97.37.Berit Lucia Schielderup, f. 1796
38.21.
Caspar Fredrich Myhlenphort Schjelderup
Født 1748.
39.21.
Johan Brochs Schjelderup
Født 1750.
Død 1790.
     Skifte 1788-1798, Straumfjorden, Skjervøy Tinglag.35protokollnr. 146, folio 247b..

Børn af Johan Brochs Schjelderup og _____:

98.39.Karen Margrete Schjelderup
99.39.Cathrine Marie Schjelderup
40.21.
Conrad Didrik Schjelderup
Født 1753.
41.21.
Johan Brochs Schjelderup
Født 1756.
42.23.
Christian Frederik Nyested
Født 174229.
Død 180629.
     For borgerskab i Horsens 1. maj 1767. Bor på Hospitalsgade, Søndergade og Smedegade. Har 1769 Michel Fogh (= Michael Foght, København ?) og 1787-89 Jens Biering som svend og Just Høg som lærling. Han var gift 4 gange, bl.a. med enken efter guldsmed Peder Jørgensen Høg.29
43.23.
Morten Luther Nyested
Født 174429.
Død 178729.
     Omtales 1769 i Hestedamsgade [i Horsens]. Ugift. Svend hos faderen. Ej selvstændig.29
44.23.
Hans Christian Nyested
Født omkring 174629.
Død 178829.
     Får borgerskab i Horsens 14. sept. 1778. Indtil da svend hos faderen. Enken omtales som fattig.29

Gift _____med

Mette Møller
45.23.
Jens Nyested
Født 175129.
Død 179429.
     Får borgerskab i Horsens 18. juni 1787, bor i Grønnegade, derefter Hestedamsgade. Ugift. Svend hos faderen og siden hos broderen Chr. Fr. Nyested.29
46.24.
Just Kristian Hansen Høg (Høegh)
Døbt 28 jan. 1736, Sct. Nicolai kirke i Vejle.
     Får 18. dec. 1760 borgerskab som væver i Vejle.

Gift _____med

Anna Jørgensdatter

Børn af Just Kristian Hansen Høg (Høegh) og Anna Jørgensdatter:

100.46.Jørgen Høegh, f. 1763
101.46.Just Høegh, f. omkr. 1767, Vejle, d. 1826
102.46.Hans Høegh, f. 1770
47.27.
Kiersten Olsdatter
Død 174430.
     Skifte 7 jun. 1755, Ofoten.30Stedatter til Sr. Henrich Mejer, døde i 1744. Formue: 123-4-11. Gjeld: 7-2-1. Arvinger: Erich Olsen Har, bror av avdøde. Ole Olsen, bror av avdøde, umyndig. Mette Olsdatter Nysted, søster av avdøde. Peder Hansen Har, farbror av avdøde..
48.27.
Mette Nysted Olsdatter Har
Født 1733.
Død 1804, Lia, Dyrøy.61,62.
     I skiftene efter sin far og mor kaldes hun Mette Olsdatter Nysted.
     Skifte 1803-1805, Lia, Dyrøy Tinglag.35protokollnr. 150, folio 481..

Gift 1° 11 jun. 1757, «i Huset» på Liland, Ofoten, «Efter høj kongelig allernaadigste Tilladelse copuleret hjemme i Huset, og som de ere i lige tredje Led hinanden beslægtiget have de ogsaa derpaa bekommet høykongelig allernaadigst Tilladelse».63,64 med

Christen Hartvigsen Hveding
Født 15 jan. 1728, Rambø i Lødingen.64,64.
Død 27 dec. 1785, Liland, Ofoten.65, begravet 25 jan. 1786, Evenes kyrkjegard.65.
     Søn af Hartvig Christensen Hveding og Sophie Iversdatter.
     Bonde, jekteier, handelsmann, gjestgiver og lensmann på Liland i Ofoten.
     Han fikk gjestgiverbevilling 27. sept. 1775 og var dertil lensmann i Ofoten 1777-85.66

Gift 2° 5 aug. 178867,68 med

Jens Rasmussen Trane
Født omkring 172368.
Død 1806.
     Søn af Rasmus Pedersen Trane og Berit Olsdatter Heitman.
     Lia, Dyrøy. [Se Dyrøy bygdebok].
     Jens døde visstnok i 1806, men var da flytta fra Dyrøy.69

[Gift 1° 1750 med Mette Maria Iversdatter (Lech) (Harr) (1728 - 1761); Gift 2° 4 nov. 1762 med Else Marie Kristiansdatter Wegner (1740 - 1769); Gift 3° med Erica Christiane Nielsdatter Schytte (d. 1786); Gift 4° 5 aug. 1788 med Mette Nysted Olsdatter Har (1733 - 1804)].

Børn af Mette Nysted Olsdatter Har og Christen Hartvigsen Hveding:

103.48.Ingeborg Sofia Hveding
104.48.Hartvig Christensen Hveding, f. _____, d. 1786, Liland i Ofoten.
105.48.Ingeborg Sofia Hveding, f. 1760, Liland i Ofoten., d. eft. 1812
106.48.Anne Benedichte Hveding, f. 1763, Ofoten., d. 1836
107.48.Ole Christensen Hveding
108.48.Ole Christensen Hveding, f. 1774, Ofoten., d. 1831
49.27.
Hans Olsen Har
Født omkring 173538.
Død før 1755.
     Nevnes ikke i søsteren Kirstens skifte 1755, død forinden ?
50.27.
Erik Olsen Har
Født 173931.
Død 5 jul. 1772, Liland, Ofoten.38,31, begravet 12 jul. 1772, Evenes kirke, Ofoten.38.
     I skiftet efter moren og stefaren i 1756 er hans verge Peder Hansen Har, Sundklakk [hans farbror]. Erik beskrives som «baade dum og døv».30
51.27.
Ole Olsen Har
Født 174131.
Død 21 sep. 1795, Liland, Ofoten.38,31, begravet 27 sep. 1795, Evenes kirke, Ofoten.38.
     Skifte 31 jan. 1798, Liland, Ofoten.30Formue: 37-0-8. Gjeld: 893-3-15. Fallitbo. Boets innhold: Sølvskje merket: J.R.S. - 1 dypt tinnfad merket: Ole Harr..

Gift _____med

Maria Elisabeth Aronsdatter Arctander
Født 10 okt. 174170.
     Datter af Aron Pedersen Arctander og Margrethe Jensdatter Aalum.

Børn af Ole Olsen Har og Maria Elisabeth Aronsdatter Arctander:

109.51.Ingeborg Olsdatter Har, f. 1770
110.51.Aronia Arctander Olsdatter Harr, f. 1780

Generation 6.

52.29.
Svend Ottesen Blix
Født 1764, Lanesøyra, Karlsøy.71,42, døbt 29 sep. 1765, Karlsøy kirke.72,73.
Død 1814, Lanesøyra, Karlsøy.42.
     Sven Blix er år 1801 «bonde og gaardmand» på Lanes, Karlsøy i Troms. Han er gift med Maren Jacobsdtr og sammen har de børnene: Maren Lockert (fra hennes 1ste ekteskap), 15 år; Malena Hansdtr (fra hennes 1ste ekteskap), 11 år; Johan Peder Svendsen, 11 år; Hans Lochert, 9 år; Jacob Andreas Svendsen, 8 år; Otte Svendsen, 6 år; Hans Hegelund, 3 år; Fridricha Svendsdtr, 2 år.41

Gift _____42med

Maren Jakobsdatter Bugge
Født 1751, Akkarfjord, Skjervøy.42.
Død 1836, Karlsøy.42.
     Datter af Jakob Thygesen og Abel Kristine Simonsdatter.

[Gift 1° med Hans Lockert; Gift 2° med Svend Ottesen Blix (1764 - 1814)].

Børn af Svend Ottesen Blix og Maren Jakobsdatter Bugge:

111.52.Johan Peder Svendsen (Blix), f. 1790, Karlsøy.
112.52.Hans Lockert Svendsen Gram, f. 1791, Karlsøy., d. 1860, Karlsøy.
113.52.Jacob Andreas Svendsen (Blix), f. 1793, Karlsøy.
114.52.Otte Svendsen (Blix), f. 1795, Karlsøy.
115.52.Hans Heggelund Svendsen Blix, f. 1797, Karlsøy.
116.52.Petrikka Catrina Svendsdatter (Blix), f. 1799, Karlsøy.
117.52.Abel Kerstina Svendsdatter (Blix), f. 1801, Karlsøy.
53.29.
Fredrikka Catrina Ottesdatter Gram
Født 1765, Lanes, Karlsøy., døbt 25 dec. 1765, Karlsøy kirke.74,73.
54.29.
Fredrikka Catrina Ottesdatter Gram
Født 1770, Lanes, Karlsøy., døbt 29 jul. 1770, Karlsøy kirke.75,73.
55.30.
Simon Kildal
Født 1757, Trondenes.44.
Død 1757, Trondenes.44.
56.30.
Ole Severin Kildal
Født 1764, Bjarkøy45.
57.30.
Ovedia Fredrikka Kildal
Født 1766, Bjarkøy45.
Død 184845.

Gift 1° 178476 med

Johan Hysing
     Rotsund, Skjervøy, Troms.76

Gift 2° 179377 med

Thomas Andreas Lyng
     Hamnes, Skjervøy, Troms.77
58.30.
Rebekka Elisabet Kildal
Født 1769, Bjarkøy52.
Død 181452.

Gift 1° 179152 med

Peder Borch Lund
Født 1758, Trondheim52.
Død 180452.
     Søn af Simon Olsen Lund og Karen Petronelle Arctander Borch.
     Øksnes, Nordland.52

Gift 2° 180952 med

Gunnar Berg
Født 176452.
Død 182752.
     Ibestad, Astafjord. Også Bjorelvnes, Lenvik, Troms.52

[Gift 1° omkr. 1795 med Anne Colban (1767 - 1808); Gift 2° 1809 med Rebekka Elisabet Kildal (1769 - 1814)].

Børn af Rebekka Elisabet Kildal og Peder Borch Lund:

118.58.Mikal Heggelund Kildal Lund, f. 1792, Nordland.
119.58.Anna Normann Kildal Lund, f. 1794, Nordland.
120.58.Simon Lund, f. 1796, Nordland.
121.58.Karen Petronella Arktander Borch Lund, f. 1798, Nordland.
122.58.Kristian Torber Hegge Lund, f. 1800, Nordland.
123.58.Johanna Ovidia Fredrikka Lund, f. 1802, Nordland., d. 1876

Børn af Rebekka Elisabet Kildal og Gunnar Berg:

124.58.Anna Colban Berg, f. 1810, Astafjord., d. 1810
125.58.Anne Rebekka Berg, f. 1812, d. 1832
59.31.
Simon Kildal Leth
Født 175547.
     Han skal være død i 1780. Den 28. febr. 1778 får han «bevilling» til å driva gjestgjeveri på Gibostad. Truleg er han handelsmann der.47

Gift _____med

Petronelle Kristine Berg

Børn af Simon Kildal Leth og Petronelle Kristine Berg:

126.59.Ovidia Maria Simonsdatter Leth
127.59.Ingeborg Anna Simonsdatter Leth
128.59.Ingeborg Anna Jentoft Leth
129.59.Erika Petrine Leth
60.31.
Anna Benedicte Leth
Født 175447.
61.31.
Jochum Leth
Født 176047.
62.33.
Catharina Magdalena Krog
Født 1762, Ibestad, Astafjord78.
     Til Sand, Bjarkøy.78
     Catharina ble henrettet pga. drap på sitt barn som hun fødte etter leiermål.
63.33.
Maren Heggelund Krog
Født 26 dec. 1767, Ibestad, Astafjord.
Død 20 jan. 1849, Bodø..
     Skifte 28 feb. 1849, Bodø..

Gift 4 sep. 1789, Kjøllefjord, Finnmark. med

Jens Melchersen Koch
Født 29 mar. 1757, Sula, Fosna, Trøndelag..
Død 22 feb. 1832, Bodø..
     Søn af Melchior (Melcher) Pedersen Koch og Johanne Marie Johansdatter Testmann.
     Sogneprest til Folden.79
     Han var capelan og misjonær i Dverberg og 1788 misjonær til Varanger. Ble 31 des 1788 sogneprest til Kjøllefjord og 1791 prost til Øst-Finnmark Prosti, Ble så 15 mai 1801 sogneprest til Folda.
64.34.
Clara Magdalene Kildal
Født 1766, Bjarkøy80.
Død 1769, Bjarkøy80.
65.34.
Simon Kildal
Født 1767, Bjarkøy80.
Død 1768, Bjarkøy80.
66.34.
Maren Heggelund Kildal
Født 1768, Bjarkøy80.
Død 1769, Bjarkøy80.
67.34.
Clara Magdalene Bing Kildal
Født 1769, Bjarkøy80.
Død 1769, Bjarkøy80.
68.34.
Michael Ursin Kildal
Født 1771, Bjarkøy80.
Død 1771, Bjarkøy80.
69.34.
Lars Koefod Kildal
Født 1772, Bjarkøy80.
Død 1772, Bjarkøy80.
70.34.
Sara Susanna Dreyer Kildal
Født 1774, Bjarkøy80.
Død 1775, Bjarkøy80.
71.34.
Fredrik Kristian Kildal
Født 1776, Bjarkøy80.
Død 1776, Bjarkøy80.
72.34.
Kristianne Elisabeth Kildal
Født 1777, Bjarkøy80.
Død 1777, Bjarkøy80.
73.34.
Ovidie Fredrikke Kildal
Født 1778, Bjarkøy80.
Død 1778, Bjarkøy80.
74.34.
Benoni Kildal
Født 1781, Bjarkøy80.
Død 1781, Bjarkøy80.
75.34.
Simon Kildal
Født omkring 179681.
76.34.
Fredrik Christian Bernhoft Kildal
Født omkring 180082.
77.34.
Martinus Heggelund Kildal
Født 1804.
78.34.
Dorothea Antonette von Hadeln Kildal
Født 1806.
79.34.
Christian Kildal
Født 1811.
80.35.
Lorents Johansen Burchard
Født 1762, Prestegården, Trondenes.54.
81.35.
Simon Kildal Johansen Burchard
Født 1765, Rå, Kvæfjord.54.
82.35.
Fredrik Kristian Johansen Burchard
Født 1770, Rå, Kvæfjord.54.
83.37.
Charlotte Ingeborg Margrethe Schielderup
Født 11 dec. 177257, døbt 27 dec. 1772, (Frue kirke i T.heim ?)57.

Gift 12 dec. 1793, Tromsø.57 med

Hans Georg Boedal (Bosdal?)
Født 12 mai 176557.
Død 184757.
84.37.
Jens Johan Peter Schielderup
Født _____, Lenvik prestegård83, døbt 17 jan. 1774, Lenvik kirke83.
Død før mai 1775.
85.37.
Jens Johan Petter Schielderup
Født mai 1775, prestegården i Lenvik84,57,83, døbt 15 mai 1775, Lenvik kirke83.
Død 186257.
     Han er år 1801 ugift og «kiøbmand, har og bøxlet jordpart paa fastlande som han driver som husmand» i Tromsø kiøbstad.41
     Skifte 1803-1805, Tromsø by, Tromsø Tinglag.35protokollnr. 150, folio 213. - Er det samme person ?.
86.37.
Hanne Andrea Schielderup
Født _____, prestegården i Lenvik83, døbt 7 jul. 1776, Lenvik kirke83.
Død 179957.
87.37.
Conrad Diedrich Schielderup
Født _____, prestegården i Lenvik83, døbt 9 feb. 1777, Lenvik kirke83.
88.37.
Søren Schielderup
Født _____, prestegården i Lenvik83, døbt 15 mar. 1779, Lenvik kirke83.
Død 177957.
89.37.
Rebecca Elisabeth Schielderup
Født _____, prestegården i Lenvik83, døbt 29 jan. 1781, Lenvik kirke83.
Død 178157.
90.37.
Rebecca Elisabeth Schielderup
Født _____, prestegården i Lenvik83, døbt 7 jul. 1782, Lenvik kirke83.

Gift 180457 med

Nicolai Steenstrup
91.37.
Rasmus Schielderup
Født 12 mai 178685,57.
92.37.
Hans Paul Schielderup
Født 11 mar. 178886,57.
Død 12 aug. 181057.
     Handelsbetjent i Senjen.57
93.37.
Johanna Margrete Schielderup
Født 6 mai 178987,57.
Død 14 jun. 187457.

Gift _____57med

Nils Winther Goeger (Greger) ?
Død 12 sep. 185457.
     [Folvigen?, Foevigen?] i Helgeland.57
94.37.
Caspar Frideric Myhlenphort Schielderup
Født 24 sep. 179088,57.
Død 189557.
     Fredrik Myhlenphorts lensm. Omkom paa Søen? 1895.57

Gift _____57med

Dorthea Thesen

Børn af Caspar Frideric Myhlenphort Schielderup og Dorthea Thesen:

130.94.Anna Johanne Margrethe Rasch Schjelderup, f. 1837, Lofoten ?
95.37.
Hanna Andrea Schielderup
Født 26 mai 179289,57.
Død 23 dec. 185357.

Gift 181557 med

Marcus Fredrik Steen
     Pr. i Bodø.57
96.37.
Anna Rasch Schielderup
Født 20 dec. 179490,57.

Gift 26 okt. 182057 med

Michael With Holmboe
Født 15 jul. 179157.
97.37.
Berit Lucia Schielderup
Født 10 dec. 179691,57.
98.39.
Karen Margrete Schjelderup
99.39.
Cathrine Marie Schjelderup
100.46.
Jørgen Høegh
Født 1763.
101.46.
Just Høegh
Født omkring 1767, Vejle29.
Død 182629.
     Udlæres hos Christian Frederik Hansen Nyested i Horsens, arbejder som svend i København 1789. For borgerskab i Kolding 26. juni 1794, bor i Østergade.29

Børn af Just Høegh og _____:

131.101.Christian Frederik Høegh, f. 1794, Kolding, d. 1853
132.101.Jens Fredrik Thomsen Høegh, f. omkr. 1799, Århus, d. 1841
133.101.Hans From Høegh, f. 1804, Kolding, d. 1857
102.46.
Hans Høegh
Født 1770.
103.48.
Ingeborg Sofia Hveding
Døbt 27 nov. 1757, 1. søndag i advent 1758. Fadrar er: sokneprest Arctander, fru Maren Arctander, Ole Knudsen (Aas) og Karen Anfindsdatter Røgow.92.
Begravet 16 mai 1758, 3. pinsedag 1758.92.
     Barnet lever berre 5 månader og 3 veker.92
104.48.
Hartvig Christensen Hveding
Født _____, Liland i Ofoten.92, døbt 25 feb. 175993,92.
Død 29 mar. 1786, Liland i Ofoten., «døde udi sin kort forhen avdøde faders hus»94,92, begravet 26 apr. 1786, Evenes kyrkjegard ?92.
     Skifte 3 jun. 1786, Liland i Ofoten.92Skifte etter Hartvig Hveding «paa Liland i Ofoten, som sammesteds opholdt sig og døde udi sin kort forhen avdøde faders hus». Arvingane er: «(1). Moderen, sal. Hartvig Christensen Hvedings, (2). Broderen Ole Hveding, 12 år gl. og hjemme hos sin mor, (3). Søsteren Ingeborg Sofia, 26 år, tjener hos mad.me Hveding i Løvøen. (4). Søsteren Anne Bendicte, 23 år, og hjemme hos moderen.» Der vart registrert m.a. sølvty for 54 riksdlr. og 12 sk. Deriblandt et bæger merket: «Hans Joensen, Maren Hartvigsdatter 1700 og A.C.H.M.A.». Inntekt 1047 riksdlr. Utgift 849-2-15-. Til deling mellom arvingane 197 rdlr. 2 ort og 6 sk..

Gift 8 dec. 178592 med

Margrethe Olsdatter Aas
Født 5 mar. 1759, døbt 16 apr. 1759, Evenes., 2de påskedag 1759.95,96.
Død _____, Tovik, Trondenes.97.
     Datter af Ole Knudsen Aas og Karen Anfinnsdatter Røg.
     Då Margretes far Ole Knudsen Aas var dotterson til Hans Rafn og Johanna Hveding, Røkenes, var Margerte og Hartvig hennes mann, skyldte [? beslægtet ?].92
     Skifte 2 aug. 182895Skifte efter Eddis Sparboe på gården Toevigen mellem Encken Margrethe Olsdater og deres Børn: (1). Hartvig Sparboe, 40 år, (2). Hans Rafn Sparboe, 37 år, (3). Karen Kristine Sparboe, 32 år, hjemme på Arvetomten. Flere Børn var der ikke. Formuen med Fradrag av Omkostninger = 393 Sp. - 4 - 16"..

[Gift 1° 8 dec. 1785 med Hartvig Christensen Hveding (_____ - 29 mar. 1786); Gift 2° 1787 med Edis Lech Hanssen Sparboe (1765 - 1828)].
105.48.
Ingeborg Sofia Hveding
Født 24 dec. 1760, Liland i Ofoten.98, døbt 30 dec. 1760, Fadrad var: Hans Stenbuck Arctander, Aron Arctander jun., Ole Olsen Har, Liland, Maren Arctander, Johanna Arctander og Elisabeth (Har) Liland.99,98.
Død efter 1812.

Utenfor ekteskap med

Hans Joensen Har
Født 24 jul. 1754100.
Død mai 1801101,100, begravet _____, Hol.100.
     Søn af Jon Larsen og Margrethe Knudsdatter.
     Gårdbruker m.m. på Dybfest i Lødingen. Se Lødingen bygdebok.

[Gift 1° med Ingeborg Sofia Hveding (24 dec. 1760 - eft. 1812); Gift 2° med Elen (Elea) Edisdatter; Gift 3° 25 mar. 1788 med Inger Pedersdatter (omkr. 1761 - mai 1806)].

Gift 1° 8 dec. 1796, Dyrøy Capel, Tranøy prestegjeld.98 med

Hans Henrik Heitmann
Født 1774, Holm, Dyrøy.102.
Død 1812102.
     Søn af Ole Danielsen Heitmann og Hedvig Elisabeth Kierregaard.
     Bruker av Holm, Dyrøy. Se Dyrøy bygdebok.

Børn af Ingeborg Sofia Hveding og Hans Joensen Har:

134.105.Lambert Schrøder Hansen, f. 1783

Børn af Ingeborg Sofia Hveding og Hans Henrik Heitmann:

135.105.Kristen Hartvig Hveding Heitmann, f. 1799, Holm i Dyrøy., d. 1839
106.48.
Anne Benedichte Hveding
Født 25 okt. 1763, Liland, Ofoten.103,104, døbt 25 nov. 1763103.
Død 1836104.
     Kaldes i "Folk og Slekt i Trondenes", Anne Bendikte HARTVIGSDATTER Hveding - men det må vist være en fejl, eller ?

Gift 25 nov. 1789, Evenes kyrkja.103 med

Petter Dass Agersborg
Født 1762105,104.
Død 19 nov. 1822, Liland, Ofoten.103, begravet 8 dec. 1822103.
     Søn af Petter Dass Jørgensen Agersborg og Karen Knudsdatter (Bye?).
     Fra Rynes i Vefsn. Han fikk gjestgiverbevilling på Liland i Ofoten 26. febr. 1791, og drev handel og jektebruk her til sin død.66

Børn af Anne Benedichte Hveding og Petter Dass Agersborg:

136.106.Karen Margrethe Agersborg, f. 1790, d. 1862, Ofoten.
137.106.Christen Hartvig Hveding Agersborg, f. 1791, Torstad.
138.106.Petter Jørgen Pettersen Agersborg, f. 1793, d. 1862
139.106.Mette Nysted Agersborg, f. 1795, d. 1870
107.48.
Ole Christensen Hveding
     Det 5. barnet til lensmann Hveding kjenner vi ikkje meire til. Det må ha døydd tidleg.106
108.48.
Ole Christensen Hveding
Født 12 sep. 1774, «Nedre-Liland», Ofoten.106, døbt 27 okt. 1774, Evenes kyrkja., Fadrar var: «Bolette Marie Schrøder (min kone),» skriv soknepresten, «Karen Qvist (lensmandens hustru), jeg Peder Arctander, Ole Har Nedre-Liland, Lensmanden Peder Larsen, Tørrestad.»107,106.
Død 1831108.

Gift _____med

Elisabet Andersen
Død 1836106.
     Frå Dyrøy.106

Børn af Ole Christensen Hveding og Elisabet Andersen:

140.108.Ellen Hveding, f. 1817
141.108.Kristen Hartvig Hveding, f. 1818, Ofoten., d. 1896, Leiknes.
142.108.Hanna Olsdatter Hveding
109.51.
Ingeborg Olsdatter Har
Født 25 jul. 177031.

Gift _____109med

Jens Jensen
Født 1762, Sandtorg, Trondenes.110,111.
     Søn af Jens Pedersen Krognæs og Benedicte Madsdatter.
     Bonde på Liland.112

Børn af Ingeborg Olsdatter Har og Jens Jensen:

143.109.Aron Arctander Jensen, f. omkr. 1793, Ofoten. ?, d. 1862, Punsvik.
144.109.Bernt Jæver Jensen, f. 1794, Ofoten., d. før 1801
145.109.Benedicte Mathea Jensdatter, f. 1795, Ofoten.
146.109.Maria Elisabeth Arctander Jensdatter, f. 1798, Ofoten.
147.109.Ole Har Jensen, f. 1802, Ofoten., d. 1870
148.109. «6te barn»
149.109.Elen Kirstine Weding Jensdatter
150.109.Bernt Jæver Jensen
151.109.Mathias Arctander Jensen
110.51.
Aronia Arctander Olsdatter Harr
Født 1780113.

Gift 1° _____med

Ole Harr Mikkelsen
Født 1767, Skånland Store, Trondenes.113.
Død 1813, Liland, Evenes.113.
     Søn af Mikkel Madssen og Lucia Christina Henriksdatter Warberg.
     Etterslekt. Se "Folk og Slekt i Trondenes".

Gift 2° _____med

Mons Jenssen
Født 1766, Sandtorg, Trondenes.110.
     Søn af Jens Pedersen Krognæs og Benedicte Madsdatter.

[Gift 1° 1791 med Kirsten Paulsdatter (f. 1765); Gift 2° med Aronia Arctander Olsdatter Harr (f. 1780)].

Generation 7.

111.52.
Johan Peder Svendsen (Blix)
Født 1790, Lanes, Karlsøy., døbt 28 feb. 1790, Karlsøy kirke., Johan Peder Svendsen. Foreldre: Svend Blix og Maren Jacobsdtr Bugge, Lanes.73.
112.52.
Hans Lockert Svendsen Gram
Født 1791, Lanesøyra, Karlsøy.89,42.
Død 19 aug. 1860, Lanesøyra, Karlsøy.42.
113.52.
Jacob Andreas Svendsen (Blix)
Født 1793, Lanes, Karlsøy., døbt 29 sep. 1793, Karlsøy kirke., Jacob Andreas Svendsen. Foreldre: Svend Ottesen Blix og Maren Jacobsdtr Bugge, Lanes.73.
114.52.
Otte Svendsen (Blix)
Født 1795, Lanes, Karlsøy., døbt 5 jul. 1795, Karlsøy kirke., Otte Svendsen. Foreldre: Svend Blix og Maren Jacobsdatter Bugge, Lanes.73.
115.52.
Hans Heggelund Svendsen Blix
Født 1797, Lanes, Karlsøy., døbt 8 okt. 1797, Karlsøy kirke., Hans Heggelund Svendsen. Foreldre: Svend Blix og Maren Jacobsdtr Bugge, Lanes.73.

Gift _____med

Ane Elisabeth Mortensdatter

Børn af Hans Heggelund Svendsen Blix og Ane Elisabeth Mortensdatter:

152.115.Svend Blix Hansen, f. 1821, Karlsøy.
116.52.
Petrikka Catrina Svendsdatter (Blix)
Født 1799, Lanes, Karlsøy., døbt 23 jun. 1799, Karlsøy kirke., Petricha Chatrina Svendsdtr. Foreldre: Svend Ottesen Blix og Maren Jacobsdtr Bugge, Lanes.73.
117.52.
Abel Kerstina Svendsdatter (Blix)
Født 1801, Lanes, Karlsøy., døbt 27 aug. 1801, Karlsøy kirke., Abel Kerstina Svendsdtr. Foreldre: Svend Ottesen Blix og Maren Jacobsdtr Bugge, Lanes.73.
118.58.
Mikal Heggelund Kildal Lund
Født 1792, Øksnes, Nordland.52.
     Kom til Ibestad.52
119.58.
Anna Normann Kildal Lund
Født 1794, Øksnes, Nordland.52.
     Kom til Ibestad.52
120.58.
Simon Lund
Født 1796, Øksnes, Nordland.52.
     Kom til Ibestad.52
121.58.
Karen Petronella Arktander Borch Lund
Født 1798, Øksnes, Nordland.52.
     Kom til Ibestad.52
122.58.
Kristian Torber Hegge Lund
Født 1800, Øksnes, Nordland.52.
     Kom til Ibestad.52
123.58.
Johanna Ovidia Fredrikka Lund
Født 1802, Øksnes, Nordland.52.
Død 187652.

Gift 182552 med

Nikolai Normann Dons
Født 1798, Hamnvik, Astafjord.52.
Død 189152.
     Søn af Jens Bing Dons og Ingeborg Anna Normann.
     11 Børn, se Astafjord Bygdebok.

Børn af Johanna Ovidia Fredrikka Lund og Nikolai Normann Dons:

153.123.Ingeborg Anna Dons, f. 1827, Astafjord.
154.123.Jens Bing Dons, f. 1829, d. 1919
124.58.
Anna Colban Berg
Født 1810, Ibestad, Astafjord.114.
Død 1810114.
125.58.
Anne Rebekka Berg
Født 1812114.
Død 1832114.
126.59.
Ovidia Maria Simonsdatter Leth
Døbt 13 sep. 1778, Lenvik kirke83.
127.59.
Ingeborg Anna Simonsdatter Leth
Døbt 23 apr. 1780, Lenvik kirke83.
Begravet 1784, Lenvik, Festo palmar, 4 Aar gl.115.
128.59.
Ingeborg Anna Jentoft Leth
Døbt 1785, Lenvik, Dom. 21 p. trinit.115.
129.59.
Erika Petrine Leth
Døbt 1787, Lenvik, Feria 1 Pentec.115.
130.94.
Anna Johanne Margrethe Rasch Schjelderup
Født 27 feb. 1837, Lofoten ?57.

Gift 20 feb. 186257 med

Anton Johan Holmboe
Født 3 jun. 183657.
131.101.
Christian Frederik Høegh
Født 1794, Kolding29.
Død 185329.
     Etablerer sig som guldsmed i Århus 1819. Bor i Vestergade. Fallitbo 1846, men genoptager forretningen 1848.29

Børn af Christian Frederik Høegh og _____:

155.131.Asmus Harald Høegh, f. omkr. 1826, Århus, d. 1880
132.101.
Jens Fredrik Thomsen Høegh
Født omkring 1799, Århus29.
Død 184129.
     Søn af Just Høegh ?
     For borgerskab 21. dec. 1825 i Randers som juveler og guldsmed. Enken fortsætter forretningen.29
133.101.
Hans From Høegh
Født 1804, Kolding29.
Død 185729.
     Får borgerskab 20. jan. 1830 i Kolding som guldsmed og 1831 tillige bevilling til at forhandle ure »og hvad dertil hører«. Flytter 1847 som guldsmed og urmager til Odder, og skønt stationsbyen er uden købstadsrettigheder ernærer han sig her til sin død i 1857.29

Børn af Hans From Høegh og _____:

156.133.Henrik Hansen Høegh, f. 1832, d. 1891, København
134.105.
Lambert Schrøder Hansen
Født 30 sep. 1783116.
     Prestekonen Bolette Marie Schrøder g.m. sokneprest Peder Arctander bar ham til dåpen og ga ham navnet efter hennes bror løytnant Lambert Matsen Schrøder som døde 10. mai 1783. Lambert Hansen har etterslekt i Ofoten.116
135.105.
Kristen Hartvig Hveding Heitmann
Født 27 mai 1799, Holm i Dyrøy.47.
Død 8 apr. 183947.
     Konf. 1816.47
     Han var einaste barnet i ekteskapet, tok over farsgarden Holm (Dyrøy) og arbeidde som bonde og skipper der til han døydde. Han kom bort på sjøen utfor Svolvær.47
     12 barn, se Dyrøy bygdebok.

Gift 1828117,118 med

Berit Johansdatter
Født 1798, Letvik i Fosen.47.
Død 1866119.
     Berit var fra Bindalen i Fosnes pr.gj.? og hadde kommet nordover en gang midt på 1820-tallet.118

[Gift 1° 1828 med Kristen Hartvig Hveding Heitmann (27 mai 1799 - 8 apr. 1839); Gift 2° 1842 med Lars Jørgensen Strøm (1801 - 1861)].

Børn af Kristen Hartvig Hveding Heitmann og Berit Johansdatter:

157.135.Ovidia Elisabeth Heitmann, f. 1827, d. 1827
158.135.Karen Hagerup Heitmann, f. 1829, d. 1907
159.135.Hansine Henriette Heitmann, f. 1830
160.135.Magdalene Jonethe Heitmann, f. 1835, d. 1836
136.106.
Karen Margrethe Agersborg
Født 2 jul. 1790120, døbt 4 jul. 1790120.
Død 1862, Liland, Ofoten.120.
     Konf. 1807.120

Gift 1° 6 jan. 1818120 med

John Klæboe
Født 1789, Saura i Nesna.121,120.
Død 1823, Liland, Ofoten.120.
     Søn af Hans Christensen Klæboe og Ellen Meldal Moss.
     Fra Nesna. Handelsmann og jekteskipper på Liland i Ofoten.66
     Skifte 9 jun. 1824120.

Gift 2° _____med

Hans Olai Jakobsen Lind
Født 1790, ytre Leivset.122.
Død 1827, Liland, Ofoten.122,66.
     Fra Leivset. Hadde en tid vært handelsmann på Nygård i Ofoten. Handelsmann og jekteskipper på Liland i Ofoten.66

[Gift 1° 9 jan. 1822 med Dorothea Beata Blix Arentsdatter (3 nov. 1800 - 15 jan. 1824); Gift 2° med Karen Margrethe Agersborg (2 jul. 1790 - 1862)].

Gift 3° 1828122 med

Erik Andreas Schytte Blix Ellingsen
Født 11 aug. 1806, Saltnes i Salta.122.
Død 1 dec. 1885122.
     Søn af Johan Ellingsen og Barbara Pedersdatter.
     Fra Saltnes. Handelsmann og skipper på Liland i Ofoten.66

Børn af Karen Margrethe Agersborg og John Klæboe:

161.136.John Klæboe, f. 1818, d. 1822
162.136.Petter Dass Klæboe
163.136.Ellen Meldal Klæboe, f. 1822, d. 1858
164.136.Jonette Karoline Klæboe, f. 1828

Børn af Karen Margrethe Agersborg og Hans Olai Jakobsen Lind:

165.136.Jakob Parelius Lind, f. 1825, Ofoten., d. 1877

Børn af Karen Margrethe Agersborg og Erik Andreas Schytte Blix Ellingsen:

166.136.Johan Bernhardus Ellingsen, f. 1829, Ofoten., d. 1901, Oslo.
167.136.Barbara Dorothea Ellingsen, f. 1831, Ofoten., d. 1887
137.106.
Christen Hartvig Hveding Agersborg
Født 22 sep. 1791, Torstad.112, døbt 11 dec. 1791123,112.
     Konf. 1818.112
     Christen Agersborg åtte garden Stor-Ballangen, og budde som bonde der til sin døyanddag. Han åtte dessutan Råna som han erva etter far sin; men denne garden gav han over til broren Petter Agersborg som budde på Torstad. Christen Agersborg sat ei tid i mykje gode kår; men medelen minka med åra. Han kasta rette ættenamnet sitt, Agersborg, og tok Hveding i staden. I Ofoten gjekk han alltid under namnet Christen Hveding. Borna hans har kalla seg Christensen, snart med C og snart med K.112

Gift 25 sep. 1822112 med

Margrete Torleivsdatter
     Hennar far var styrmann på ei av jektene til Ole Knudsen Aas på Bjelgam. Margrete var fosterdotter hos enkja etter Ole Aas, Maren Pedersdatter (Hønnichen?).112
138.106.
Petter Jørgen Pettersen Agersborg
Født 1793124.
Død 13 apr. 1862112,124.
     Liland, Evenes, Nordland.124
     Var bonde på Torstad til han døydde i heimen sin 13. april 1862. Han var ein velståande mann, og åtte ein part av Råna forutan den garden han hadde på Torstad.112

Gift 1816, Harstad, Trondenes.43,112 med

Johanna Margrete Eriksdatter Normann
Født 1792, Harstad, Trondenes.125.
Død 1859, Evenes, Nordland.125.
     Datter af Erik Sørensen Normann og Else Marie Hansdatter Rafn.

Børn af Petter Jørgen Pettersen Agersborg og Johanna Margrete Eriksdatter Normann:

168.138.Petter Johan Pettersen Agersborg, f. 1816, Trondenes., d. 1889, Trondenes.
139.106.
Mette Nysted Agersborg
Født 23 feb. 1795112.
Død 1 nov. 1870112.
     Mette og Aron var tremenninger, og deres foreldre satte seg sterkt i mot dette ekteskapet. Mettes far, Petter Dass Agersborg, forbannet sin datter og truet med å gjøre henne arveløs, men da barna begynte å komme uten at noe ekteskap var inngått bøyde foreldrene av. Petter Dass Agersborg gav dem gården Ramnes i bryllupsgave, dit de flyttet og begynte med gårdbruk. Det var nok ikke sosiale årsaker som var den egentlige årsak til at foreldrene var så sterkt i mot dette ekteskap. Mere trolig er det vel at sykdom - spillsjuka (lepra) og sinnsykdom bakover i slekta var den endelige årsak. Spedalskhet ble betraktet som arvelig, og foreldrene var svært redd denne sykdom.126

Gift _____med

Aron Arctander Jensen
Født omkring 1793, Liland, Ofoten. ?127,128,129.
Død 5 apr. 1862, Punsvik.112.
     Søn af Jens Jensen og Ingeborg Olsdatter Har.
     Aron Jensen hadde ord for å ha sers gode evner; men han fekk aldri høve til å nytta dei ut. Han åtte ingen medel til å gifta seg på; men han fekk ikkje lite med kona si, m. a. fekk han garden Ramnes som ekteparet flytta til og dreiv som bondebruk. Men ulykker av mange slag la seg over dei to. Serleg tok sjukdom og død i barneflokken hardt på dei. Sistpå miste dei alt dei åtte av medel og måtte forlata garden og leva hos andre på nåde. Dei skulde få gå om i bygda som legdslemer. Det vart ein tung alderdom dei fekk. Handelsmann Petter Klæboe på Liland [hennes svoger] tok Mette til seg, og der var ho til ho døydde; men krøniken seier at «hun led savn og gjenvordigheder». Aron Jensen vart sett bort til ein gard på andre sida av fjorden. Der hadde han slektningar, og der var han til sin død.130
     Om dette ekteskapet har det laga seg forteljingar som har fått svip av folkevisemotivet, om den kjærleiken som ikkje kjenner stengsler eller band. Ein kan ikkje anna enn minnast folkevisa om Bendik og Arolilja eller segna om Hagbard og Signe. Mette Agersborg og Aron Jensen sat på kvar si sida av fjorden og gret over sin lagnad, ho på den nordre sida, og han på den søre. Han gret så lenge at han vart blind, seier segna. - Først skulde foreldra hennar setja seg imot dette ekteskapet av all makt. Men like sterkt heldt dei unge saman. Dei seier at faren forbanna dotter si for denne trassen og vilde gjera ho arvelaus. Men då borna tok til å koma utan ekteskap, laut foreldra gå med på giftarmålet. Det er nytta mange harde ord om foreldra sin stålsette strid i mot så trufast ein kjærleik. Og i første augnekast ser alt dette uskyneleg og umenneskeleg ut. Kva kunde då grunnen vera? Eit spørsmål som dette lyt ei ættesoga stansa ved og prøva finna svar på.131
     For livstragedien vart for mykje hard for dette ekteparet. At den sosiale skilnaden stengde så sterkt, er knapt truleg: Han var sers gåverik. Begge av godt folk. Han av ættene Har-Arctander. Dei var så menn tremenningar. Grunnen til motstandet frå hennar foreldre si sida var så visst ikkje vondskap; heller ikkje kunde fordom vega så tungt. Eg trur grunnen er å søkja i otten for dei forferdelege ulykkene, som just kom og knekte desse trugne menneska. Ekteparet fekk 11 born. Fleire av dei vart spillsjuke (spedalske). Ein døydde heime av sjukdomen, og fleire av dei døydde på Reitgjerdet asyl. Her er vi kan henda ved viktigaste grunnen. At dei var så nært skyldte, gjorde faren endå større. Spillsjukdomen (lepra) kjem ikkje ofseleg i eit slektled utan at han har vist seg i eit tidlegare. Dei gamle kjente nok til det; dei såg faren; men dei unge var blinde av elsk. - I den tid høyrte det med til god oppseding i heimane at foreldra åtvara dei unge mot å gifta seg med nære slektningar eller med nokon som kunde ha arvelege sjukdomsdisposisjonar. Ingen sjukdomar var dei meire redde for enn spillsjuka og sinnssjuka. No er det visst ikkje mykje att i heimane av dette oppsedingssynet, dessverre. Men vitskapen, biologien, i våre dagar kan fortelja oss forunderlege og alvorlege ting om dette emnet. Sumen får her vera, at eit ekteskap alltid er eit mykje viktig biologisk spørsmål, som dei unge altfor sjeldan tenkjer over.131
     Lyspunktet i denne myrke soga er, at det ut av denne hardt truga slektsgreina har vokse fram mange friske og evnerike menneske som har gjort godt arbeid både i kyrkja og i skole og i andre samfunnsgagnlege gjeremål.131

Børn af Mette Nysted Agersborg og Aron Arctander Jensen:

169.139._____
170.139._____
171.139._____
172.139._____
173.139._____
174.139._____
175.139._____
176.139._____
177.139._____
178.139._____
179.139._____
140.108.
Ellen Hveding
Født 1817132.
     Ho døydde som barn.132
141.108.
Kristen Hartvig Hveding
Født 1818, Kleiva, Ofoten.133, døbt 9 mai 1819, Evenes kyrkja.134,133.
Død 14 jul. 1896, Leiknes.135, begravet _____, Korsnes kyrkjegard.135.
     Etterslekt. Se Johan Hvedings bog.

Gift 1° 13 mai 1845135 med

Else Margrethe Larsdatter
Født _____, Hol sokn.135.
Død 24 mar. 1855, Leiknes.135.
     Døydde på barselseng.135

Gift 2° 24 jul. 1856135 med

Anne Bergitta Kaspersdatter
Født 1826, Rødberg, Trondenes.136.
Død 2 jan. 1860, Leiknes135.
     Datter af Kasper Jakobsen og Anne Helena Gabrielsdatter.
     Døydde på barselseng.135

Gift 3° 11 nov. 1862135 med

Margreta Kirstina Hansdatter
Født 16 okt. 1840, Elvegard i Skjomen, Ofoten.137.
Død 5 okt. 1920, Leiknes.137, begravet _____, Korsnes kyrkjegard.137.
     Om hennes slekt, se Johan Hvedings bog, s. 80.
142.108.
Hanna Olsdatter Hveding
     Ho var ei stor og sterkbygd kvinna, rundlet og frisk og fager. Ho kom tidleg i tenaste hos Lars Berg, Svolvær, og var framgardsgjenta der.138

Gift 1° _____med

Lockert
     Frå Lofoten, og budde i Vikan ved Kabelvåg. Han rodde høvesmann med leigkarar for Normann, Ørsvåg. Seinare flytta Lockert og kona til Gjøvik i Ofoten og budde der. Han sette til på Ofoten i desbr. månad, truleg 1858.138

Gift 2° _____med

Elling Olsen
     Frå Bergen. Agronom. Budde på Elvesletta i Ofoten.138

Børn af Hanna Olsdatter Hveding og Lockert:

180.142.Edvard Lockert
181.142.Anne Lockert

Børn af Hanna Olsdatter Hveding og Elling Olsen:

182.142.Edvin Ellingsen, f. 1865, d. 1890, Liverpool.
183.142.Laura Ellingsen, f. 1867
143.109.
Aron Arctander Jensen
Født omkring 1793, Liland, Ofoten. ?127,128,129.
Død 5 apr. 1862, Punsvik.112.
     Aron Jensen hadde ord for å ha sers gode evner; men han fekk aldri høve til å nytta dei ut. Han åtte ingen medel til å gifta seg på; men han fekk ikkje lite med kona si, m. a. fekk han garden Ramnes som ekteparet flytta til og dreiv som bondebruk. Men ulykker av mange slag la seg over dei to. Serleg tok sjukdom og død i barneflokken hardt på dei. Sistpå miste dei alt dei åtte av medel og måtte forlata garden og leva hos andre på nåde. Dei skulde få gå om i bygda som legdslemer. Det vart ein tung alderdom dei fekk. Handelsmann Petter Klæboe på Liland [hennes svoger] tok Mette til seg, og der var ho til ho døydde; men krøniken seier at «hun led savn og gjenvordigheder». Aron Jensen vart sett bort til ein gard på andre sida av fjorden. Der hadde han slektningar, og der var han til sin død.130
     Om dette ekteskapet har det laga seg forteljingar som har fått svip av folkevisemotivet, om den kjærleiken som ikkje kjenner stengsler eller band. Ein kan ikkje anna enn minnast folkevisa om Bendik og Arolilja eller segna om Hagbard og Signe. Mette Agersborg og Aron Jensen sat på kvar si sida av fjorden og gret over sin lagnad, ho på den nordre sida, og han på den søre. Han gret så lenge at han vart blind, seier segna. - Først skulde foreldra hennar setja seg imot dette ekteskapet av all makt. Men like sterkt heldt dei unge saman. Dei seier at faren forbanna dotter si for denne trassen og vilde gjera ho arvelaus. Men då borna tok til å koma utan ekteskap, laut foreldra gå med på giftarmålet. Det er nytta mange harde ord om foreldra sin stålsette strid i mot så trufast ein kjærleik. Og i første augnekast ser alt dette uskyneleg og umenneskeleg ut. Kva kunde då grunnen vera? Eit spørsmål som dette lyt ei ættesoga stansa ved og prøva finna svar på.131
     For livstragedien vart for mykje hard for dette ekteparet. At den sosiale skilnaden stengde så sterkt, er knapt truleg: Han var sers gåverik. Begge av godt folk. Han av ættene Har-Arctander. Dei var så menn tremenningar. Grunnen til motstandet frå hennar foreldre si sida var så visst ikkje vondskap; heller ikkje kunde fordom vega så tungt. Eg trur grunnen er å søkja i otten for dei forferdelege ulykkene, som just kom og knekte desse trugne menneska. Ekteparet fekk 11 born. Fleire av dei vart spillsjuke (spedalske). Ein døydde heime av sjukdomen, og fleire av dei døydde på Reitgjerdet asyl. Her er vi kan henda ved viktigaste grunnen. At dei var så nært skyldte, gjorde faren endå større. Spillsjukdomen (lepra) kjem ikkje ofseleg i eit slektled utan at han har vist seg i eit tidlegare. Dei gamle kjente nok til det; dei såg faren; men dei unge var blinde av elsk. - I den tid høyrte det med til god oppseding i heimane at foreldra åtvara dei unge mot å gifta seg med nære slektningar eller med nokon som kunde ha arvelege sjukdomsdisposisjonar. Ingen sjukdomar var dei meire redde for enn spillsjuka og sinnssjuka. No er det visst ikkje mykje att i heimane av dette oppsedingssynet, dessverre. Men vitskapen, biologien, i våre dagar kan fortelja oss forunderlege og alvorlege ting om dette emnet. Sumen får her vera, at eit ekteskap alltid er eit mykje viktig biologisk spørsmål, som dei unge altfor sjeldan tenkjer over.131
     Lyspunktet i denne myrke soga er, at det ut av denne hardt truga slektsgreina har vokse fram mange friske og evnerike menneske som har gjort godt arbeid både i kyrkja og i skole og i andre samfunnsgagnlege gjeremål.131

Gift _____med

Mette Nysted Agersborg
Født 23 feb. 1795112.
Død 1 nov. 1870112.
     Datter af Petter Dass Agersborg og Anne Benedichte Hveding.
     Mette og Aron var tremenninger, og deres foreldre satte seg sterkt i mot dette ekteskapet. Mettes far, Petter Dass Agersborg, forbannet sin datter og truet med å gjøre henne arveløs, men da barna begynte å komme uten at noe ekteskap var inngått bøyde foreldrene av. Petter Dass Agersborg gav dem gården Ramnes i bryllupsgave, dit de flyttet og begynte med gårdbruk. Det var nok ikke sosiale årsaker som var den egentlige årsak til at foreldrene var så sterkt i mot dette ekteskap. Mere trolig er det vel at sykdom - spillsjuka (lepra) og sinnsykdom bakover i slekta var den endelige årsak. Spedalskhet ble betraktet som arvelig, og foreldrene var svært redd denne sykdom.126

Børn af Aron Arctander Jensen og Mette Nysted Agersborg er vist under Mette Nysted Agersborg (nr. 139).

144.109.
Bernt Jæver Jensen
Født 29 sep. 1794, Liland, Ofoten.129, døbt 5 okt. 1794, Evenes kirke, Ofoten.139,129.
Død før 1801140,129.
145.109.
Benedicte Mathea Jensdatter
Født 11 okt. 1795, Liland, Ofoten.141, døbt 18 okt. 1795, Evenes kirke, Ofoten.141.
     Jens Jensen og Ingeborg Harrs 3die Barn. Faddere: M.A.Arktander, M.P?.Arktander, Malena von Længern?, Fru Rosenkilde og Petter Dass Agersborg Liland.141

Gift _____med

Peder

Børn af Benedicte Mathea Jensdatter og Peder:

184.145.Marius Johan Pedersen, f. 1819, Leiros i Evenes
185.145.Ingeborg Harr Pedersdatter, f. 1822, Leiros i Evenes, d. 1879
186.145.Hans Elias Pedersen, f. 1824, Leiros i Evenes.
187.145.Jensina Elisabeth Pedersdatter, f. 1827, Leiros i Evenes.
188.145.Mette Petronille (Peroline) Pedersdatter, f. 1831, Leiros i Evenes
189.145.Jens Petter Pedersen, f. 1836, Leiros i Evenes
190.145.Aronia Arctander Pedersdatter, f. 1838, Leiros i Evenes
146.109.
Maria Elisabeth Arctander Jensdatter
Født 25 jul. 1798, Liland, Ofoten.129, døbt 5 aug. 1798, Evenes kirke, Ofoten.142,129.
147.109.
Ole Har Jensen
Født 30 mai 1802, Liland, Ofoten.129, døbt 6 jun. 1802, Evenes kirke, Ofoten.143,129.
Død 1870144.

Gift _____med

Kirsti Marie Lech Johannesdatter
Født 1800144.
Død 1879144.
148.109.
«6te barn»
     Finnes ikke døpt i Evenes, Ofoten.129
149.109.
Elen Kirstine Weding Jensdatter
Døbt 27 apr. 1806, Evenes kirke, Ofoten.145,129.
150.109.
Bernt Jæver Jensen
Døbt 1809, Evenes kirke, Ofoten.146,129.
151.109.
Mathias Arctander Jensen
Døbt 9 okt. 1814, Evenes kirke, Ofoten.129.

Generation 8.

152.115.
Svend Blix Hansen
Født 3 sep. 1821, Lanes, Karlsøy., døbt 1821, Karlsøy kirke., Svend Blix Hansen. Foreldre: Hans Heggelund Blix og Ane Elisabeth Mortensdatter, Lanes.73.
153.123.
Ingeborg Anna Dons
Født 1827, Hamnvik, Astafjord.52.

Gift 21 nov. 1848, - eller 6. dec. 184838,52 med

Ove Guldberg Høegh
Født 23 apr. 181457.
Død 7 feb. 186357.
     Søn af Dines Guldberg Høegh og Pauline Louise Juell.

[Gift 1° 1843 med Anne Sofie Schelderup (4 jul. 1811 - 13 feb. 1848); Gift 2° 21 nov. 1848 med Ingeborg Anna Dons (f. 1827)].

Børn af Ingeborg Anna Dons og Ove Guldberg Høegh:

191.153.Johanne Nikoline Høegh, f. 1849, Trondenes.
192.153.Paul Høegh, f. 1851, Trondenes.
154.123.
Jens Bing Dons
Født 1829.
Død 1919.

Gift 185352 med

Johanna Gunneria Johnsdatter Berg
Født 1827, Støver, Bodø, Nordland.52.
Død 189852.
     Datter af John Berg og Gunhild Rosted.
155.131.
Asmus Harald Høegh
Født omkring 1826, Århus29.
Død 188029.
     Arbejder som svend i København 1849-50, for borgerskab som guldsmed i Århus 3. maj 1852.29
156.133.
Henrik Hansen Høegh
Født 183229.
Død 1891, København29.
     Guldsmed. Anmoder 10. maj 1853 om moderation i mesterstykkeforfærdigelsen, omtales endnu i randers 1870.29
     Borgerskab i København 1876.
157.135.
Ovidia Elisabeth Heitmann
Født 1827118.
Død 1827118.
     Død to dager gml.118
158.135.
Karen Hagerup Heitmann
Født 5 apr. 1829120.
Død 1907118.

Gift 1846147 med

Jørgen Johan Jørgensen Strøm
Født 1814, Urlandåen, Hemnes.148,149.
Død 1880118.
     Søn af Jørgen Jacobsøn og Martha Cathrine Larsdatter.
     Frå Mo i Rana.120
     Erling Nordli identifiserer ham med en Jørgen Jørgensen (1810 - 6. jan. 1850) fra Urlandå, gift 1853 med enka Berit på Straumbukta i Hemnes. - Men noget må være galt her ! På Urlandåen ser man at Jørgen er født år 1814 og ikke år 1810, og Jørgen Jørgensen kan ikke gifte sig med enken på Straumbukta år 1853 hvis han selv er død år 1850.

[Gift 1° 1846 med Karen Hagerup Heitmann (5 apr. 1829 - 1907); Gift 2° med Anne Marie Nikolaisdatter].

Børn af Karen Hagerup Heitmann og Jørgen Johan Jørgensen Strøm:

193.158.Hans Henrik Heitmann Strøm, f. 1846, d. 1930
194.158.Jørgen Martin Strøm, f. 1848, d. 1848
195.158.Magdalena Elise Strøm, f. 1850, d. 1913, Amerika.
196.158.Kristian Fredrik Strøm, f. 1853, d. 1857
197.158.Berntine Johanna Strøm, f. 1855, d. 1857
198.158.Berntine Kristianne Strøm, f. 1858, d. 1922
199.158.Kristianne Jørgine Strøm, f. 1861, d. 1929
200.158.Regine Hansine Strøm, f. 1861, d. 1862
201.158.Regine Lovise Strøm, f. 1864, d. 1938
202.158.Kristian Fredrik Strøm, f. 1866, d. 1954
203.158.Albert Johan Strøm, f. 1869
204.158.Ingeborg Sofie Strøm, f. 1870
159.135.
Hansine Henriette Heitmann
Født 9 nov. 1830120.

Gift _____med

Jacob Andreas Parelius Normann
Født 15 jan. 1825120.
Død 18 okt. 1897120.
     Søn af Søren Sørensen Normann og Karen Margrethe Ellingsen.
     Bonde på Espenes (Aspenes) i Sør-Folla (Sørfold) i Salten.120

Børn af Hansine Henriette Heitmann og Jacob Andreas Parelius Normann:

205.159.Kristian Bergliton Normann, f. 1858
206.159.Søren Normann, f. 1860, d. 1897
207.159.Laurits Ingvard Bredal Normann, f. 1863
208.159.Nikolai Jakob Berner Normann, f. 1867, d. 1889, Amerika.
160.135.
Magdalene Jonethe Heitmann
Født 1835118.
Død 1836118.
161.136.
John Klæboe
Født 1818150.
Død 1822150.
162.136.
Petter Dass Klæboe
Døbt 10 okt. 1819151,150.
     Handelsmann (og skipper ?) på Liland i Ofoten.66

Gift 2 nov. 1854150 med

Petrikke Jales Rafn
Født 25 jan. 1830, Torstad.150.
Død _____, Sømnes.150.
     Datter af Nils Ivert Rafn.

Børn af Petter Dass Klæboe og Petrikke Jales Rafn:

209.162.John Konrad Marius Klæboe
210.162.Emilie Antonette Meldal Klæboe
211.162.Hans Fredrik Allan Klæboe
212.162.Nikolaus Klæboe
213.162.Marie Alsing Klæboe
214.162.Josefine Konstanse Klæboe
215.162.Emma Mathilde Klæboe
216.162.John Petter J. Klæboe, f. 1867, d. 1920, Oslo.
217.162.Elisif Antonette Klæboe
218.162.Hallfrid Klæboe
219.162.Oskar Karl Klæboe, f. 1874
163.136.
Ellen Meldal Klæboe
Født 26 jan. 1822152.
Død 6 mar. 1858152.

Gift 1857152 med

Anton Fredrik Mosling
Født 14 okt. 1824152.
     Handelsmann på Fagernes i Ofoten.152

Børn af Ellen Meldal Klæboe og Anton Fredrik Mosling:

220.163.Elisabeth Kristina Mosling, f. 1858, d. 1858
164.136.
Jonette Karoline Klæboe
Født 1828152.

Gift 16 nov. 1852152 med

Willas Mathias Rafn
Født _____, Torstad i Ofoten.152.
Død 1918152.
     Søn af Nils Ivert Rafn.
     Budde på Bjelgam, Ofoten.152
     12 born, 6 døydde små.
165.136.
Jakob Parelius Lind
Født 8 okt. 1825, Liland, Ofoten.152.
Død 8 dec. 1877152.
     Handelsmann på Andenes frå 1849 el. 50.152

Gift _____med

Pauline Elea Jørgensdatter Heitmann
Født 1842152.
Død 3 apr. 1875152.
     Frå Bleik på Andøya.152
166.136.
Johan Bernhardus Ellingsen
Født 22 jul. 1829, Liland, Ofoten.132.
Død 6 sep. 1901, Oslo.132.

Gift _____med

Ida Sofie Døscher
Født 15 jul. 1846, Steine i Bø, Vesterålen.132.
Død _____, Oslo.132.
     Datter af Hans Døscher og Sofia Elisabeth Lange.

Børn af Johan Bernhardus Ellingsen og Ida Sofie Døscher:

221.166.Hallfrid Ellingsen, f. 1872
222.166.Sigrid Ellingsen, f. 1875
223.166.Fritz Ellingsen, f. 1878
167.136.
Barbara Dorothea Ellingsen
Født 8 okt. 1831, Liland, Ofoten.132.
Død 8 nov. 1887132.

Gift 28 nov. 1860132 med

Paul Johnsen Hovde
Født 16 apr. 1830, Ørsta, Sunnmøre.132.
Død 22 apr. 1872, Liland, Ofoten.132.
     Bonde. Dei seier han var den første postopnar på Liland. Inni mellom sine andre gjeremål dreiv han og smedhandverket.132

Børn af Barbara Dorothea Ellingsen og Paul Johnsen Hovde:

224.167.Karen Hovde
225.167.Pauline Hovde
226.167.John Hovde
227.167.Ellen Hovde
228.167.Anna Hovde
229.167.Margrete Hovde
168.138.
Petter Johan Pettersen Agersborg
Født 1816, Harstad, Trondenes.153.
Død 1889, Skånland, Trondenes.153.
169.139.
___________
170.139.
___________
171.139.
___________
172.139.
___________
173.139.
___________
174.139.
___________
175.139.
___________
176.139.
___________
177.139.
___________
178.139.
___________
179.139.
___________
180.142.
Edvard Lockert
     Flytta til Finnmark og budde på Sarnes ved Honningsvåg. Ætta hans er ukjent.138
181.142.
Anne Lockert
     Døydde i Austnesfjorden i Lofoten. Ugift.138
182.142.
Edvin Ellingsen
Født 1865138.
Død 1890, Liverpool.138.
     Var sjømann. Ugift.138
183.142.
Laura Ellingsen
Født 1867138.
     Ingen born.138

Gift _____med

Anton Olsen
     Bakar frå Stamsund.138
184.145.
Marius Johan Pedersen
Født 17 sep. 1819, Leiros i Evenes154.
     Konfirmert 1827.154
185.145.
Ingeborg Harr Pedersdatter
Født 15 jan. 1822, Leiros i Evenes154.
Død 16 mar. 1879154, begravet 22 mai 1879, Evenes kirke154.

Gift 15 okt. 1844154 med

Nils Elias Haldorsen
Døbt 6 jul. 1817, Lakså154.
     Bosat på Leiros i Evenes.154

Børn af Ingeborg Harr Pedersdatter og Nils Elias Haldorsen:

230.185.Anton Kristian Nilsen, f. 1846
231.185.Peder Johan Nilsen, f. 1849
232.185.Eberhard Nicolai Nilsen, f. 1851
233.185.Haldor Mathias Nilsen, f. 1853, d. 1930
234.185.Benedicte Mathilde Albatine Nilsen, f. 1856
235.185.Petra Anne Bergfjord Nilsen, f. 1858, Evenes.
236.185.Hans Eilert Arktander Nilsen, f. 1860
237.185.Marie Ovedia Nilsen, f. 1862
238.185.Anton Kristian Nilsen, f. 1864
239.185.Elias Helmer Klæboe Nilsen, f. 1866, d. 1866
186.145.
Hans Elias Pedersen
Født 11 jan. 1824, Leiros i Evenes.154.

Gift 24 jun. 1860154 med

Magdalene Berg Olsen
Født 1831, Hergotten154.
187.145.
Jensina Elisabeth Pedersdatter
Født 7 okt. 1827, Leiros i Evenes.154.

Gift 4 okt. 1855154 med

Gabriel Petter Jørgen Hansen
Født 1824, Kleven154.
188.145.
Mette Petronille (Peroline) Pedersdatter
Født 21 sep. 1831, Leiros i Evenes154.

Gift 27 nov. 1860154 med

Nils Olai Hansen
Født 1826154.
     Lenvik. Enkemann.154
189.145.
Jens Petter Pedersen
Født 12 feb. 1836, Leiros i Evenes154.

Gift 25 nov. 1862154 med

Anne Bergitte Haldorsen
Født 1844, Lakså154.
190.145.
Aronia Arctander Pedersdatter
Født 10 nov. 1838, Leiros i Evenes154.

Gift 17 nov. 1860154 med

Hans Nicolai Andreassen
Født 17 sep. 1833, Lakså154.

Generation 9.

191.153.
Johanne Nikoline Høegh
Født 8 nov. 1849, Stangnes, Trondenes.38,52.

Gift 4 sep. 1873, Ibestad.38,52 med

Anton Martin Tobias Jakobsen
Født 1835, Oslo52.
192.153.
Paul Høegh
Født 27 mar. 1851, Trondenes.38.
193.158.
Hans Henrik Heitmann Strøm
Født 22 nov. 1846120.
Død 1930147.
     Holm, Dyrøy. Se Dyrøy bygdebok.

Gift 1876147 med

Olea Ingebrigtsdatter
Født 1856, Forså.147.
Død 1936147.
     Oppvokst på Hals.147
194.158.
Jørgen Martin Strøm
Født 1848147.
Død 1848147.
195.158.
Magdalena Elise Strøm
Født 4 apr. 1850120.
Død 1913, Amerika.120.

Gift 1881147 med

Elling (Erling) Pettersen
Født 1851, Strinda..
     Snikkar frå Bangdalen.120
     Utvandra til Amerika i 1893.147
196.158.
Kristian Fredrik Strøm
Født 1853147.
Død 1857147.
197.158.
Berntine Johanna Strøm
Født 1855147.
Død 1857147.
198.158.
Berntine Kristianne Strøm
Født 26 jan. 1858120.
Død 8 jan. 1922120.
     Ingen born.120

Gift _____med

Kristian Bergliton Normann
Født 26 mar. 1858120.
     Søn af Jacob Andreas Parelius Normann og Hansine Henriette Heitmann.
199.158.
Kristianne Jørgine Strøm
Født 8 okt. 1861155,120.
Død 1929147.

Gift 1883147 med

Alert Johan Jensen
Født 1855, St. Vinje.147.
     Bosatt i Dyrøyhamn.147
     Handelsmann og ekspeditør i Dyrøyhamn.120
200.158.
Regine Hansine Strøm
Født 1861147.
Død 1862147.
201.158.
Regine Lovise Strøm
Født 7 jun. 1864120.
Død 1938147.
     Jordmor.120

Gift 1897147 med

Peder Andreas Kristensen Hals
Født 1864, Hals, Dyrøy.147.
Død 27 mar. 1925120.
     Bosatt på Framnes.147
202.158.
Kristian Fredrik Strøm
Født 1866147.
Død 1954147.

Gift 1905147 med

Ellen Sofie Klog Hansen
Født 1875, Finnland, Dyrøy.147.
Død 1963147.
203.158.
Albert Johan Strøm
Født 1869147.
     Flytta til Tufjord i 1900. Utvandra til Amerika 1904.147

Gift _____med

Albertine Marie Kristensen Hals
Født 1871147.

Børn af Albert Johan Strøm og Albertine Marie Kristensen Hals:

240.203._____
241.203._____
242.203._____
243.203._____
204.158.
Ingeborg Sofie Strøm
Født 1870147.

Gift _____med

Laurits Ingvard Bredal Normann
Født 25 sep. 1863120.
     Søn af Jacob Andreas Parelius Normann og Hansine Henriette Heitmann.

Børn af Ingeborg Sofie Strøm og Laurits Ingvard Bredal Normann:

244.204.Jakob Normann
245.204.Karsten Normann
246.204.Sverre Normann
205.159.
Kristian Bergliton Normann
Født 26 mar. 1858120.

Gift _____med

Berntine Kristianne Strøm
Født 26 jan. 1858120.
Død 8 jan. 1922120.
     Datter af Jørgen Johan Jørgensen Strøm og Karen Hagerup Heitmann.
     Ingen born.120
206.159.
Søren Normann
Født 9 jun. 1860120.
Død 1897120.
     Kom bort på sjøen i Lofoten 1897. Ugift.120
207.159.
Laurits Ingvard Bredal Normann
Født 25 sep. 1863120.

Gift _____med

Ingeborg Sofie Strøm
Født 1870147.
     Datter af Jørgen Johan Jørgensen Strøm og Karen Hagerup Heitmann.

Børn af Laurits Ingvard Bredal Normann og Ingeborg Sofie Strøm er vist under Ingeborg Sofie Strøm (nr. 204).

208.159.
Nikolai Jakob Berner Normann
Født 8 mai 1867120.
Død 1889, Amerika.120.
     Ugift.120
209.162.
John Konrad Marius Klæboe
     Død som barn.150
210.162.
Emilie Antonette Meldal Klæboe
     Død som barn.150
211.162.
Hans Fredrik Allan Klæboe
     Død som barn.150
212.162.
Nikolaus Klæboe
     Reiste til Amerika.150
213.162.
Marie Alsing Klæboe

Gift _____med

Thomas Holst
     Proprietær på Sømnes i Helgeland.150
214.162.
Josefine Konstanse Klæboe
     Reiste til Amerika.150
215.162.
Emma Mathilde Klæboe

Gift _____med

Rånes Andreassen
     Skipper, handelsmann og senere gårdbruker på Liland i Ofoten.66
216.162.
John Petter J. Klæboe
Født 1867150.
Død 1920, Oslo.150.
217.162.
Elisif Antonette Klæboe
     Gift og bur i T.heim.152
218.162.
Hallfrid Klæboe
     Telegrafdame og forfatter. Ho har skrive m. a.: Jens Burchard, Nordal Fykpå og «Janken».152
219.162.
Oskar Karl Klæboe
Født 1874152.
220.163.
Elisabeth Kristina Mosling
Født 4 mar. 1858152.
Død 5 mar. 1858152.
221.166.
Hallfrid Ellingsen
Født 1872132.

Gift _____med

Hermann Drop Johnsen
     Kopist i statsrevisjonen.132
222.166.
Sigrid Ellingsen
Født 1875132.
     Arbeidde i «Intelligenssedlene», Oslo.132
223.166.
Fritz Ellingsen
Født 1878132.
     Bygningsteknikar. Oslo.132
224.167.
Karen Hovde
     Eig [med Pauline] Hovdes Hotell på Liland. Ugift.132
225.167.
Pauline Hovde
     Eig [med Karen] Hovdes Hotell på Liland. Ugift.132
226.167.
John Hovde
     Bonde på Liland.132

Gift _____med

Sigrid Holm
227.167.
Ellen Hovde
     Lærarinna. Gift med lensmann Olsen Dverberg.132
228.167.
Anna Hovde
     Forretningsdrivande i Narvik. Ugift.132
229.167.
Margrete Hovde

Gift _____med

Oluf Agersborg
     Bonde på Torstad.132
230.185.
Anton Kristian Nilsen
Født 12 sep. 1846154.
231.185.
Peder Johan Nilsen
Født 5 jul. 1849154.

Gift 28 jul. 1874154 med

Maria Dorthea Henriksdatter
Født 1852, Lilandskar154.
232.185.
Eberhard Nicolai Nilsen
Født 17 mar. 1851154.
     Eberhard med fam. dro til Amerika, men kom tilbake bare etter noen måneder.154

Gift 28 okt. 1876154 med

Petrikke Hansine Carlsdatter
Født 1848, Lilandskar154.
233.185.
Haldor Mathias Nilsen
Født 22 aug. 1853154.
Død 25 sep. 1930154.
     Bodde på Grorhaugen i Leiros, Evenes.154

Gift 1° 11 jul. 1882154 med

Elen Peroline Carlsdatter
Født 25 mar. 1860, Lilandskar154.
Død 9 apr. 1890156,154.

Gift 2° 8 okt. 1891154 med

Elisabet Abelone Kristoffersdatter
Født 25 jan. 1865, Dragvik154.
Død 4 apr. 1930154.

Børn af Haldor Mathias Nilsen og Elen Peroline Carlsdatter:

247.233.Ingeborg Harr Haldorsen, f. 1882, Evenes, d. 1964
248.233.Nils Elias Johan Haldorsen, f. 1884, Evenes, d. 1959
249.233.Karl Alfred Haldorsen, f. 1886, Evenes, d. 1937
250.233.Anna Pauline Elisabeth Haldorsen, f. 1888, Evenes., d. 1959
251.233.Ingvald Hermann Haldorsen, f. 1890, Evenes., d. 1918

Børn af Haldor Mathias Nilsen og Elisabet Abelone Kristoffersdatter:

252.233.Augusta Karoline Haldorsen, f. 1891, Evenes., d. 1967
253.233.Peder Meyer Haldorsen, f. 1894, Evenes.
254.233.Levi Helmer Arctander Haldorsen, f. 1896, Evenes., d. 1964
255.233.Elen Peroline Haldorsen, f. 1899, Evenes.
256.233.Berte Kornelie Haldorsen, f. 1900, Evenes., d. 1976
257.233.Jens Arctander Haldorsen, f. 1902, Evenes., d. 1984
258.233.Ebba Ranveig Haldorsen, f. 1905, Evenes.
234.185.
Benedicte Mathilde Albatine Nilsen
Født 16 apr. 1856154.

Gift 16 jul. 1878154 med

Peder Kristian Jokumsen
Født 1853, Dragvik154.
235.185.
Petra Anne Bergfjord Nilsen
Født 22 jun. 1858, Leiros, Evenes.154,156.

Gift 28 sep. 1883154 med

Robert Olai Hanssen
Født 1848, Tennevik, Trondenes157.
Død 1903, Tennevik, Trondenes157.
     Søn af Hans Andreas Simonsen Rasmussen og Ingeborg Bergitte Sørensdatter.
236.185.
Hans Eilert Arktander Nilsen
Født 8 mai 1860154.

Gift _____med

Elen Oline Olsdatter
Født 1867, Østervik154.
237.185.
Marie Ovedia Nilsen
Født 15 mai 1862154.
238.185.
Anton Kristian Nilsen
Født 16 aug. 1864154.

Gift 25 jul. 1898154 med

Nikoline Nilsdatter
Født 1862, Lavangen S.154,157.
     Datter af Nils Peder Kristensen og Kirstine Marie Fredriksdatter.
239.185.
Elias Helmer Klæboe Nilsen
Født 13 aug. 1866154.
Død 1866.
     Død før dåpen.154

Generation 10.

240.203.
___________
241.203.
___________
242.203.
___________
243.203.
___________
244.204.
Jakob Normann
245.204.
Karsten Normann
246.204.
Sverre Normann
247.233.
Ingeborg Harr Haldorsen
Født 29 sep. 1882, Leiros, Evenes154, døbt 31 okt. 1882, Evenes kirke154.
Død 1 jan. 1964154.

Gift 10 okt. 1904154 med

Petter Hagrup Olaf Bartoldsen Kirkehaug
Født 1869154.
248.233.
Nils Elias Johan Haldorsen
Født 26 jul. 1884, Leiros, Evenes154, døbt 7 sep. 1884, Evenes kirke154.
Død 27 mai 1959.
     Bodde i Kabelvåg i Lofoten.154

Gift _____154med

Teomine Ingebrigtsen
249.233.
Karl Alfred Haldorsen
Født 17 mar. 1886, Leiros, Evenes154, døbt 11 jul. 1886, Evenes kirke154.
Død 1 dec. 1937154.
     Død av silukose i lungene (steinstøv) pga. at han hadde jobbet i gruva i Ballangen.154

Gift 1913154 med

Kristofa Amalie Kristiansdatter Tjelde
Født 1889154.
Død 1969158,154.
250.233.
Anna Pauline Elisabeth Haldorsen
Født 12 mar. 1888, Leiros, Evenes.154, døbt 8 jul. 1888, Evenes kirke154.
Død 29 nov. 1959154.

Gift _____154med

Olav Smedsli
Født 13 jun. 1884154.
Død 15 apr. 1968154.
251.233.
Ingvald Hermann Haldorsen
Født 31 mar. 1890, Leiros, Evenes.154, døbt 16 jul. 1890, Leiros, Evenes.154.
Død 10 okt. 1918154.
252.233.
Augusta Karoline Haldorsen
Født 23 jun. 1891, Leiros, Evenes.154, døbt 6 sep. 1891, Evenes kirke.154.
Død 25 jul. 1967154.
     Ugift. Lærerinne i Evenes.154
253.233.
Peder Meyer Haldorsen
Født 12 jan. 1894, Leiros, Evenes.154, døbt 15 jul. 1894, Evenes kirke.154.
254.233.
Levi Helmer Arctander Haldorsen
Født 1 jun. 1896, Leiros, Evenes.154, døbt 13 sep. 1896, Evenes kirke.154.
Død 18 mar. 1964154.
255.233.
Elen Peroline Haldorsen
Født 14 apr. 1899, Leiros, Evenes.154, døbt 25 apr. 1899, Evenes kirke159,154.
Begravet 30 apr. 1899, Evenes154.
256.233.
Berte Kornelie Haldorsen
Født 23 mai 1900, Leiros, Evenes.154, døbt 2 sep. 1900, Evenes kirke.154.
Død 25 okt. 1976154.
     Gift i U.S.A.154
257.233.
Jens Arctander Haldorsen
Født 30 mai 1902, Leiros, Evenes.154, døbt 17 aug. 1902, Evenes kirke.154.
Død 1984154.
     Jens var med i motstandsbevegelsen i 2. Verdenskrig. Ble arrestert og sendt som NN-fange til Tyskland, bl.a. i Natzweiler hvor han reddet vår tidligere statsminister Trygve Bratteli fra døden. Bratteli hadde blitt så dårlig at han ble slengt i en av massegravene i leiren. Jens som hadde jobb ved siden av, kom over han da han så en hånd som beveget seg blant de døde. Han dro Bratteli opp og fikk han smuglet inn i sykestua.154
258.233.
Ebba Ranveig Haldorsen
Født 28 apr. 1905, Leiros, Evenes.154, døbt 4 sep. 1905, Evenes kirke.154.
     Ugift.154

Kilder og Noter
1Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 294 (note 30). Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
2Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 115. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
3Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 139. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
4Henry Berg: Trondheim før Cicignon (1951), s. 361 (grd. nr. 383)
5Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 135-136. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
6Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller (nr. 7).. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXVII (1980): 292-320
7Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 139 (note 145). Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
8Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 294. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
9Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944]
1011 år ved morens skifte 15. apr. 1663, 14 år ved farens skifte 31. okt. 1665.
11Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 136, 139. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
12Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller (nr. 7)., s. 300. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXVII (1980): 292-320
13Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 298. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
14Trolovet 20. juli 1682
15J.E. Brodahl "Trondhjems guldsmeder", I:143-144
165 år ved farens skifte 31. okt. 1665, 1½ år ved morens skifte 15. apr. 1663
1739 år gl. i 1701.
18Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 369
19Alf Collett: Stamtavle over familien Myhlenphort (1883-84)
20Digitalarkivet: Gejstlig skifteregister Troms og Finnmark 1697-1824.
21Hjalmar Farstad - email dat. 20. jan. 1997
22Nytårsaftensdag 1740
23Vejle Amts Aarbog (1967), s. 112
24Vejle Amts Aarbog (1967), s. 111-112
25Vejle Amts Aarbog (1967), s. 113
26Gerhard Treschow, "Danske Jubel-lærere eller Historisk Berætning Om de Lærere, Som, efter Reformationen i Dannemark og Norge, i offentlige Embeder ved Skole, Academie og Kirken have tient i 50 Aar og derover.", Kiøbenhavn, 1753.
27Vejle Amts Aarbog (1967), s. 111
28Brev af J. Høegh, dat. 20. okt. 1991
29Bojes guldsmedebog
30DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM)
31Gerd Fjellstad: Fra Adel til Bumenn - Nordlandsslekter (1996), s. 73
324 år gl. i 1701.
331 år gl. i 1701.
34Per Nermo - http://home.oneline.no/~nermo
35Digitalarkivet: Skifteregister Troms 1690-1805.
36Joh. G. Reppe, statsarkivet i Trondhjem: Håndskreven slægtstavle «Slektene Schelderup, Steen m.fl.»
37Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 1028
38IGI - http://www.familysearch.com
3938 år gl.
40Geir Moen epost dat. 31. okt. 2000.
41Digitalarkivet: Folketellingen 1801.
42Vibeke Abrahamsen
43Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997)
44Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:555
45Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:530
46Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. IV:927
47Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 70
48Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 69
49«Dominica Laetære», Midfastesøndag, døbte jeg self min og min Kiærestes Søn Peder, fød Fredags Aften Klokken mot 10 for. Februarij. Testes: Mette Liland, Ane Catrine Ponsvigen, Lars Ingebrigtsen Tårstad (lensmann), Ole Hansen Børvigen, Tolof Lendvigen.»
50Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:500
51Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:478
52Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-
53Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:558
54Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:289
55Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 289
5662 år gl. ved FT 1801.
57Håndskrift (ca. 23 sider - fotokopi) på Frederiksberg Bibliotek [99.9 Sc 35.9] Genealogisk Samling. Forfatter ukendt.: Biskop i Bergen Jens Pedersen Schjelderup : efterslægt.
58C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 26
595 år gl. i 1757.
6049 år gl. ved FT 1801.
61ca. 70 år gl.
62Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:347
63«Efter høj kongelig allernaadigste Tilladelse copuleret hjemme i Huset, og som de ere i lige tredje Led hinanden beslægtiget have de ogsaa derpaa bekommet høykongelig allernaadigst Tilladelse».
64Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 57
65Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 58
66Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 78
67Gerd Fjellstad: Fra Adel til Bumenn - Nordlandsslekter (1996), s. 80
68Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:338
69Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:348
70Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 110
7136 år gl. ved FT 1801.
72Svend Blix Ottosen. Foreldre: Otto Pedersen Gram og Karen Fridrichsdatter Heggelund Blix, Lanes.
73Karlsøy kirkebok på internettet.
74Fredricha Catrina Ottosdatter. Foreldre: Otto Pedersen Gram og Karen Fredrichsdatter Heggelund Blix, Lanes.
75Fredricha Catrina Ottosdatter. Foreldre: Otto Pedersen Gram og Karen Fredrichsdatter, Lanes.
76Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. IV:831
77Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. IV:835
78Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:35
79Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 200
80Atle Jan Westrheim der citerer Bjarkøy Bygdebok II:240-241
815 år gl. ved FT 1801
821 år gl. ved FT 1801
83Kirkebok for Lenvik-Hillesøy på internet
8426 år gl. ved FT 1801.
8515 år gl. ved FT 1801.
8613 år gl. ved FT 1801.
8712 år gl. ved FT 1801.
8811 år gl. ved FT 1801.
899 år gl. ved FT 1801.
907 år gl. ved FT 1801.
915 år gl. ved FT 1801.
92Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 64
93Fastelagssøndag 1759 - Johan Hveding skriver at denne dag faldt 14. febr, men det korrekte er 25. febr.
94«døde udi sin kort forhen avdøde faders hus»
95Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-08-16
96Evenes kirkebok.
97Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 13
98Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 65
99Fadrad var: Hans Stenbuck Arctander, Aron Arctander jun., Ole Olsen Har, Liland, Maren Arctander, Johanna Arctander og Elisabeth (Har) Liland.
100Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 1032
10151 år gl.
102Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:466
103Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 66
104Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:490
105Johan Hveding skriver i sin bog at fødselsåret var 1761.
106Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 67
107Fadrar var: «Bolette Marie Schrøder (min kone),» skriv soknepresten, «Karen Qvist (lensmandens hustru), jeg Peder Arctander, Ole Har Nedre-Liland, Lensmanden Peder Larsen, Tørrestad.»
108Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 68
109finnes ikke gift i Ofoten (Evenes).
110Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:105
111Gerd Fjellstad: Fra Adel til Bumenn - Nordlandsslekter (1996), s. 102
112Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 73
113Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:57
114Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:146
115Kirkebok for Lenvik-Hillesøy på internet (RHD)
116Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 1033
117Etter datteren Ovidia fødsel - er dette korrekt ?
118Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:475
119Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:476
120Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 71
121Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 205
122Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 72
12325. søndag etter treein.
124Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 490
125Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 250
126Gerd Fjellstad: Fra Adel til Bumenn - Nordlandsslekter (1996), s. 81-82
1278 år gl. og hjemme hos forældrene ved FT 1801.
128Johan Hveding "Nordlandætta Hveding" skriver 1797.
129Geir Moen epost dat. 30. okt. 2000
130Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 73-74
131Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 74
132Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 77
133Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 78
1344. søndag etter påske.
135Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 79
136Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:82
137Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 80
138Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 81
139«2det barn»
140I folketellingen 1801 nevnes kun 3 barn Aron, Benedicta og Maria.
141Geir Moen, epost dat. 22. okt. 2000
142«4de barn»
143«5te barn»
144Gerd Fjellstad: Fra Adel til Bumenn - Nordlandsslekter (1996), s. 74
145«7de barn»
146Nesten umulig å tyde dato, døpt nr. 11 i 1809.
147Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:471
148Iflg. Hvedingboken, s. 71, er han født 31. mars 1818 !
149Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 314
150Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 75
15118. søndag etter treein.
152Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 76
153Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 491
154Geir Moen, epost
155Dyrøy bygdebok sætter fødselsåret til 1859.
156Død i barselseng.
157Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:41
158Død av kreft.
159Allerede død - død før dåpen.