© 2001 Simon Ellefsen

Schytte

Opdateret 20 Feb 2003.


Generation 1.

1.0.
Jacob Schytte
Født omkring 14601.
     Af Løgstør.2
     Jacob Schytte av den gamle Schytte-Taa ætt, født ca. 1440. Omskrevet [nevnt] 1460 og levde ennu 1490.3
     Af Løgstør, Danmark. Rigsråd 1460. Levde i 1490.3

Børn af Jacob Schytte og _____:

2.1.Peder Jacobsøn Schytte
3.1.Ole Jacobsøn Schytte
4.1.Christen Jacobsøn Schytte
5.1.Mads Jacobsen Schytte, d. 1551

Generation 2.

2.1.
Peder Jacobsøn Schytte

Børn af Peder Jacobsøn Schytte og _____:

6.2.Martha Pedersdotter
3.1.
Ole Jacobsøn Schytte
     Den første Rector ved Viborg Skole efter Reformationen indtil 1553, (v. Vindig Acad. Hafn. p. 25.) siden Præst til Graabrødre, 4 Sønner.2
     Magister. Den første rektor ved Viborg skole efter reformationen indtil år 1553. Siden præst til Gråbrødrene.3

Børn af Ole Jacobsøn Schytte og _____:

7.3.Anders Olufsen Schytte, d. 1592
8.3.Peder Olsen Schytte
9.3.Niels Olsen Schytte, d. 1601
10.3.Christen Olsen Schytte
4.1.
Christen Jacobsøn Schytte
     Den første Rector ved Odense Skole indtil 1551, (v. El. Naurii Orat. Valedict. p. 17.)2
5.1.
Mads Jacobsen Schytte
Død 15512.
     Provst i Aars-Herred, og Præst til Brostrup og Annexer, for og efter Reformationen, død 1551, efterlod 1 Søn.2

Børn af Mads Jacobsen Schytte og _____:

11.5.Christen Madsen Schytte
12.5.Peder Madsen Schytte, d. 1573

Generation 3.

6.2.
Martha Pedersdotter
     Martha Pedersdotter, datter av Peder Jacobsen Schytte, av gamla Skytte-släkten.4

Gift _____4med

Erik Knutson Soop
     Sønn av Hr. Knut Ulfson Soop til Malmø i Kvillinge sogn, Østergøtland, Væpnare, levde 1550.4

Børn af Martha Pedersdotter og Erik Knutson Soop:

13.6.Brita Eriksdotter Soop
7.3.
Anders Olufsen Schytte
Død 1 sep. 15925,3.
     Res. cap. til Viborg Domkirke 1567. Sognepræst til Graabrødre kirke i Viborg.
     Sin Faders Successor ved Graabrødre, død 1592.2

Gift _____med

Anna Nielsdatter Juul
     Datter af Niels Sørensen Juul og Anna Kjeldsdatter Juel.
     Kaldes Anna Kielsdatter Juul i Albertine Hauglids bog "Innflytterslekter til Vega og deres røtter".6

Børn af Anders Olufsen Schytte og Anna Nielsdatter Juul:

14.7.Maren Andersdatter Schytte, d. 1671
8.3.
Peder Olsen Schytte
     Magister. (luspectus Calvinismi) Præst til Gunnerup.2

Gift _____2med

Maren Kieldsdatter Trane
     Datter af Kield Jensen Trane.
     Maren, Hr. Kiel Tranes Dotter i Gunnerup.2
9.3.
Niels Olsen Schytte
Død 16012.
     Præst til Kaaberup.2
     Sognepræst til Kobberup (6 km SØ for Skive, Nord-Jylland).6

Gift 1° _____med

Dorothea Andersdatter

Gift 2° _____med

Inger Eskildsdatter Brock
     Datter af rådmand/byråd Eskild Brock i Viborg. 7 Børn.

Gift 3° _____2med

Karen Kieldsdatter Trane
     Datter af Kield Jensen Trane.
     Karen, Hr. Kiel Tranes Dotter.2

Børn af Niels Olsen Schytte og Dorothea Andersdatter:

15.9.Anna Nielsdatter Schytte, f. 1562
16.9.Anders Nielsen Schytte «den ældre», f. 1564
17.9.Anders Nielsen Schytte «den yngre», f. 1565
10.3.
Christen Olsen Schytte
     Præst 1558 til Hammer, levede 1585.2
11.5.
Christen Madsen Schytte
     Succed. Faderen [i Brostrup og Annexer], levede 1574.2

Børn af Christen Madsen Schytte og _____:

18.11.A.M. Niels Christensen Schytte
12.5.
Peder Madsen Schytte
Død 15737.
     Den første evangeliske prest i Lærdal i Norge.7

Gift _____med

Sigrid Asbjørnsdatter

Generation 4.

13.6.
Brita Eriksdotter Soop
     Til Bekkem i Tørnsfalls sogn (Kalmar län).4

Gift _____4med

Lars Anderson
     Storkjøpmann i Nykøping [Sverige].4

Børn af Brita Eriksdotter Soop og Lars Anderson:

19.13.Elin Larsdatter
14.7.
Maren Andersdatter Schytte
Død 16715,6.

Gift _____med

Laurits Jensen Aagaard
Født 1585, Langå..
Død 16285.
     Søn af Jens Aagaard og Kirsten Lauritzdatter Libbert.
     Sognepræst (1608) til Graabrødre kirke i Viborg.5
     Da han dør i 1628 efterlader han sig en enke og 7 sønner og 2 døtre.

Børn af Maren Andersdatter Schytte og Laurits Jensen Aagaard:

20.14.Anders Lauritzen Aagaard, f. 1609, d. 1661
21.14.Jens Lauritsen Aagaard, f. 1610, d. 1662
22.14.Niels Lauritsen Aagaard, f. 1612, d. 1657
23.14.Oluf Lauritsen Aagaard
24.14.Christen Lauritsen Aagaard, f. 1616, Viborg, d. 1664
25.14.Kirsten Lauritsdatter Aagaard, f. 1618, d. 1665
26.14.Laurits Lauritsen Aagaard
15.9.
Anna Nielsdatter Schytte
Født 15622.

Gift _____2med

Tøger Kieldsen Trane
     Søn af Kield Jensen Trane.
     Capellan hos hendes [Anna Schytte] Farbroder i Gunnerup.2

Børn af Anna Nielsdatter Schytte og Tøger Kieldsen Trane:

27.15.Kield Tøgersen Trane
28.15.Ole Tøgersen Trane
29.15.Anders Tøgersen Trane, d. 1630
16.9.
Anders Nielsen Schytte «den ældre»
Født 15642.
     Skal ifølge Albertine Hauglid være tvilling til broren Anders Schytte «den yngre». [I så fald må han være født 31. dec. 1564 før midnat, og Anders den yngre efter midnat den 1. jan. 1565].8
     Præst til Schelum [Skelum, Nord-Jylland], levede 1652, og har formodentlig væred Jubel-Lærer.2

Børn af Anders Nielsen Schytte «den ældre» og _____:

30.16.Bertel Andersen Schytte
31.16.Niels Andersen Schytte, f. Danmark, d. 1667
17.9.
Anders Nielsen Schytte «den yngre»
Født 15652.
     Skal ifølge Albertine Hauglid være tvilling til broren Anders Schytte «den ældre». [I så fald må han være født 1. jan. 1565, og Anders den ældre før midnat den 31. dec. 1564].8
     Præst til Tostrup og Roum i Viborg Stift.2

Gift 1° 15912 med

Maria Andersdatter
     Maria Hr. Anderses Dotter i Hersom, havde 4re Børn.2

Gift 2° 15992 med

Anna Jensdatter
Død 11 okt. 15992.
     Anna Hr. Jenses Dotter i Aggerskov.2

Gift 3° 16002 med

Maren Jensdatter Trane
Født 15802.
     Datter af Jens Trane.
     Maren, Hr. Jens Tranes Dotter af Laastrup, f. 1580. Moder til 13 Børn, blandt hvilke vare 5 Præster endnu 7 Børn som døde spæde og unge.2

Børn af Anders Nielsen Schytte «den yngre» og Maria Andersdatter:

32.17.Oluf Andersen Schytte, f. 1592
33.17.Magnus Andersen Schytte, f. 1594
34.17.Jacob Andersen Schytte, f. 1595
35.17.Johanna Andersdatter Schytte, f. 1597

Børn af Anders Nielsen Schytte «den yngre» og Maren Jensdatter Trane:

36.17.Christen Schytte, f. 1604, d. 1666
37.17.Hans Schytte, f. 1605, d. 1681
38.17.Poul Andersen Schytte, f. 1606
39.17.Niels Schytte, f. 1608
40.17.Kield Andersen Schytte, f. 1619, d. 1680
41.17.Dorthe Andersdatter Schytte, f. 1622
18.11.
A.M. Niels Christensen Schytte
     Faderens Successor [til Brostrup og Annexer], levede 1592.2

Børn af A.M. Niels Christensen Schytte og _____:

42.18.Anders Nielsen Schytte, d. 1630
43.18.Christen Nielsen Schytte, f. 1587, d. 1650

Generation 5.

19.13.
Elin Larsdatter

Gift _____4med

Anders Persson
     Kjøpmann i Nykøping [Sverige] og borgermester samme steds.4
     Der skulle ha vært 22 barn i ekteskapet, men etterverden kjenner dog bare 3 [Erik, Katarina og Anna].4

Børn af Elin Larsdatter og Anders Persson:

44.19.Erik Anderson
45.19.Katarina Andersdotter
46.19.Anna Andersdotter
20.14.
Anders Lauritzen Aagaard
Født 24 mar. 16095.
Død 8 jun. 16615.
     Sognepræst i Ørum, Viskum og Vejrum.9

Gift 1° _____med

_____

Gift 2° _____med

Mette Pedersdatter Ostenfeld
Død 16895.
     Datter af Peder Pedersen Ostenfeld og Anne Christensdatter.

[Gift 1° med Anders Lauritzen Aagaard (24 mar. 1609 - 8 jun. 1661); Gift 2° med Niels Olufsen Mariager (d. 1679)].

Børn af Anders Lauritzen Aagaard og Mette Pedersdatter Ostenfeld:

47.20.Maren Andersdatter Aagaard, f. 1647, d. 1707
48.20.Kirstine Aagaard, d. København
21.14.
Jens Lauritsen Aagaard
Født 17 jul. 1610.
Død 30 mai 1662.
     Sognepræst til Hem, Hindborg og Dølby, Viborg Stift.
22.14.
Niels Lauritsen Aagaard
Født 1612.
Død omkring 22 jan. 1657, begravet _____, Sorø.
     Student fra Viborg 1631; udenlands 1637-39; Magister 1641. Sognepræst til Faxe, Sjællands Stift omkr. 27. april 1645. Efterslægt.
     Se Dansk Biografisk Leksikon.

Gift _____med

Barbara Pedersdatter
23.14.
Oluf Lauritsen Aagaard
     Præst i Haasum.
24.14.
Christen Lauritsen Aagaard
Født 27 jan. 1616, Viborg.
Død 5 feb. 1664, begravet _____, Ribe Domkirke.
     Rektor i Ribe.
25.14.
Kirsten Lauritsdatter Aagaard
Født 1618.
Død 1665.

Gift _____med

Jens Jørgensen
     Byfoged i Viborg.
26.14.
Laurits Lauritsen Aagaard
     Præst i Vistofte.
27.15.
Kield Tøgersen Trane
     Præst.2
28.15.
Ole Tøgersen Trane
     Præst.2
29.15.
Anders Tøgersen Trane
Død 16302.
     Præst til Rasted i Laaland, død 1630.2
30.16.
Bertel Andersen Schytte
     Deponerede 1651.2
     Præst til Brøndum, Siem og Torup.10

Gift 1° _____med

_____

[Gift 1° med Anders Resen; Gift 2° med Bertel Andersen Schytte].

Gift 2° 9 feb. 168111,10 med

Maren Jensdatter Bloch
     Datter af Jens Sørensen Bloch og Karen Jensdatter.

[Gift 1° med Peder Byrgesen; Gift 2° 9 feb. 1681 med Bertel Andersen Schytte].
31.16.
Niels Andersen Schytte
Født _____, Skelum, Danmark12.
Død 3 mar. 166713,14.
     Blev Student 1651, Magister 1657, da han blev Conrector i Tronhiems Skole, fra ham er de Norske Schytter, om hvilke jeg intet veed.2
     Student 1651, magister 1657 og rektor ved Trondhjems katedralskole. Han og hustruen bodde i bispens gård.13

Gift 165915 med

Anna Magdalene Friis Eriksdatter Bredal
Født 164115.
Begravet 13 jun. 1686, Vega15,14.
     Datter af Erik Andersen Bredal og Johanne Willumsdatter Rogert.
     Efterat hun var blitt enke förste gang tok bispen [Erik Bredal] henne og barna til sig og lot disse undervise av sine sönner Anders og Peter Bredal.13

[Gift 1° 1659 med Niels Andersen Schytte (_____ - 3 mar. 1667); Gift 2° 1682 med Jens Michelsen Snog (d. 1688)].

Børn af Niels Andersen Schytte og Anna Magdalene Friis Eriksdatter Bredal:

49.31.Anders Nielsen Schytte, f. 1660
50.31.Erich Nielsen Schytte, f. 1660, d. 1725, Glamstad prestegård i Vega.
51.31.Wilhelm Nielsen Schytte, f. 1663, Trondheim, d. 1723
52.31.Mette Nielsdatter Schytte
32.17.
Oluf Andersen Schytte
Født 3 mai 15922.
33.17.
Magnus Andersen Schytte
Født 15947.
34.17.
Jacob Andersen Schytte
Født 15957.
35.17.
Johanna Andersdatter Schytte
Født 15977.
36.17.
Christen Schytte
Født 9 jan. 160416.
Død 166616.
     Var sin Faders Successor [Præst til Tostrup og Roum]. Af hans Børn vides 4.16

Børn af Christen Schytte og _____:

53.36.Henrich Schytte
54.36.Casten Schytte
55.36.Knud Schytte, f. 1633, d. 1713
56.36.Anders Schytte, f. 1634, d. 1716
37.17.
Hans Schytte
Født 160516.
Død 168116.
     Blev 1628 Sogne-Præst til Pfannefiord paa Møen. Jubel-Lærer. See Treschow, p. 324.16
38.17.
Poul Andersen Schytte
Født 160617.
     Sin Faders Successor til Tostrup og Roum.18
     Blev Sogne-Pr. i Jylland.19

Gift _____20med

Agnete Behmann
Død 1689, København.20.
     AfKiøbenhavn. Hun og Søsteren Lisbeth, omkom i Amalienborgs Ildebrand 1689. Havde 1 Søn.20

Børn af Poul Andersen Schytte og Agnete Behmann:

57.38.Baltzar Poulsen, f. 1677, d. 1744
39.17.
Niels Schytte
Født 160816.
     Blev 1641 Præst til Westervig og Agger. Af hans Børn vides 3.16

Børn af Niels Schytte og _____:

58.39.Edel Nielsdatter Schytte
59.39.Christen Nielsen Schytte, d. 1691
60.39.Knud Nielsen Schytte, d. 1705
40.17.
Kield Andersen Schytte
Født 8 jun. 1619.
Død 4 nov. 168019.
     Præst til Kongsted 1652, siden Provst, en lærd Mand.19

Gift 1° _____19med

Abigael Hansdatter Nyborg
Død 166519.
     Af 10 Børn, Døde 8.19

Gift 2° _____19med

Engelke Albertsdatter Schouward
     Sad Enke efter ham [Kield Schytte] i 41 Aar, Død 1721. Af hendes 7 Børn, døde 3 spæde og unge.19

Børn af Kield Andersen Schytte og Abigael Hansdatter Nyborg:

61.40.Hans Keldsen Schytte, f. 1655, d. 1681
62.40.Susanna Kieldsdatter Schytte, f. 1661, d. 1695

Børn af Kield Andersen Schytte og Engelke Albertsdatter Schouward:

63.40.Albert Schytte, f. 1668, Kongsted Præstegaard i Sielland., d. 1744
64.40.Hieronymus Schytte, d. 1698
65.40.Abigael Schytte, f. 1672
66.40.Dorthe Marie Schytte
41.17.
Dorthe Andersdatter Schytte
Født 16222.

Gift _____med

Niels Jensen (Aars)
     Magister. Rector i Viborg ved Aar 1637.2

[Gift 1° med Dorthe Andersdatter Schytte (f. 1622); Gift 2° med Susanna Wandal].
42.18.
Anders Nielsen Schytte
Død 16302.
     Blev Doctor Medicinæ til Basel 1608, derefter Liv-Medicus hos Enke-Dronning Sophia paa Nyekiøbing Slot, hvor han døde 1630, af Pest.2

Børn af Anders Nielsen Schytte og _____:

67.42.Karen Schytte
43.18.
Christen Nielsen Schytte
Født 15872.
Død 16502.
     Var 14 Aar udenlands, blev Doct. Medic. i Aalborg, Med. Provincial. og Canonicus i Viborg.2

Gift 1° _____2med

Jacobe Bentzen
Død 16292.

[Gift 1° med Thøger Pedersen (1568 - 1 apr. 1626); Gift 2° med Christen Nielsen Schytte (1587 - 1650)].

Gift 2° _____2med

Margrethe Didriksdatter Grubbe
Født 16092.
Død 16562.
     Datter af Didrik Grubbe og Anne Andersdatter Juel.
     Borgem. Diderich Grubbes Datter af Aalborg. 4 Børn.2
     Omtales 1631 som «enke af Norge».

Børn af Christen Nielsen Schytte og Margrethe Didriksdatter Grubbe:

68.43.Mads Schytte, f. 1632, d. 1708
69.43.Jacobe Schytte
70.43.Clara Elisabeth Schytte
71.43.Diderich Schytte, d. 1718

Generation 6.

44.19.
Erik Anderson
     Ble storkjøpmann som sin far, og hadde flere ganger borgermesterembetet i Nykøping [Sverige].4
45.19.
Katarina Andersdotter

Gift _____4med

Lars Toprider
     Var 1560-1576 foged i flere Smålänska härader.4
46.19.
Anna Andersdotter

Gift _____4med

Bengt Nielsen
     Groserare, skipsreder, meget velstående. Under 1580-årene beklædte [han] stadens høgsta æmbete. Han hadde oppnavnet «Skræddare», av det at han innførte stoffer og hadde syatelier både for herrer og damer. Besøktes av hertugen og hertuginnan av Nykøping samt den fyrstliga kammar- og kanslipersonalen.4

Børn af Anna Andersdotter og Bengt Nielsen:

72.46.Margareta Bengtsdotter
73.46.Birgitta Bengtsdotter
74.46.Lars Bengtson Schytte, d. 1634
75.46.Johan Bengtson Schroderus Schytte, f. 1577, d. 1645, Kalmar län.
76.46.Niels Bengtson, f. 1589, Sverige.
47.20.
Maren Andersdatter Aagaard
Født 16475.
Død 22 jan. 17075.

Gift 10 okt. 16775 med

Hans Hanssen Buch
Død 168521.
     Imm. fra Roskilde 1666, Sognepræst til Værslev og Jordløse paa Sjælland 1676.21
     Ifølge en i Pers. Tidsskrift 1881 offentliggjort bergensk Slægtebog var han af Adel.21

Børn af Maren Andersdatter Aagaard og Hans Hanssen Buch:

77.47.Mette Christina Hansdatter Buch, d. 1711
48.20.
Kirstine Aagaard
Død _____, København9, begravet _____, Frue kirke i København9.

Gift 23 jan. 1676, Frue kirke i København9 med

Matthias Moth
Født 27 mar. 1649, Odense22.
Død 19 mar. 171922, begravet _____, Frue kirke i København22.
     Søn af Poul Moth og Ida Dorothea Bureneus.
     Stilling: Oversekretær, leksikograf..
     SE DANSK BIOGRAFISK LEKSIKON
49.31.
Anders Nielsen Schytte
Født 166015.
Begravet 31 okt. 171015.
     Prokurator (1704, 1706).23,24
     Borger av Trondheim. Han eide gården Krambugaten nr. 3. Da der utbrøt brand hos Hornemand natten mellem den 18. og 19. April i 1681 brant også Anders Schyttes gård ned. Den såkalte «Store Hornebrands brand» som la nesten hele byen i aske. Han bygget gården opp igjen, men i «Lars With branden» 1708 gikk også den med. En ser i general og visestattholder Johan Vibe sin «karakteristikk over Trondheims magistrat og borgerskap» innsendt til kongen i 1708 at Anders Schytte er blant dem som økonomisk er i stand til å bygge opp igjen sitt hus i mur. Det ble etter den annen store bybrand påbutt å gjenoppbygge byen med murhus.25

Gift 1° _____med

Margrethe Erichsdatter Sandberg
     Datter af Erich Sandberg og Margrethe.
     Skifte 16 nov. 1698, Trondhjem.26: «6 sølvskjeer, bygård 130, ialt 210, gjeld 108, derav 25 til Margrethe, sal. Erich Sandbergs.».

Gift 2° _____med

Abel Jørgensdatter
Begravet 9 jan. 170427.
     Datter af Jørgen Leemand og Margrethe Johansdatter Brøchen.
     Skifte 22 apr. 1704, Trondhjem.28: «Bygård 150, sølv 31, ialt 378 - 198 Rd.».

Børn af Anders Nielsen Schytte og Margrethe Erichsdatter Sandberg:

78.49.Anne Andersdatter Schytte, f. 1693

Børn af Anders Nielsen Schytte og Abel Jørgensdatter:

79.49.Niels Andersen Schytte, f. 1696
80.49.Jørgen Leemand Andersen Schytte, f. 1701
81.49.Margrethe Andersdatter Schytte, f. 1703
50.31.
Erich Nielsen Schytte
Født 1660, (Tvilling med broren Anders)..
Død 20 jan. 1725, Glamstad prestegård i Vega.27.
     Resid. Pastor til Vegø.29
     Residerende kapellan til Vega 2. aug. 1689. Ordinert av biskop D. Krog i Trondheim. Død etter 3 års hårde lidelser av stensmerter 65 år gammel. Prest til Vega i 36 år.27
     Skifte 24 sep. 1725, Helgeland prosti30.

Gift 1689, Trondheim31,32 med

Else Cathe
Født omkring 166633.
Død 173934.
     Datter af Cyriacus Cathe og Maren Jacobsdatter Lund.
     Skifte 4 jul. 174035.

Børn af Erich Nielsen Schytte og Else Cathe:

82.50.Niels Erichsen Schytte, f. 1689, Vega., d. 1739
83.50.Maren Erichsdatter Schytte, f. 1689, Vega., d. 1740, Vega.
84.50.Cyriacus Cathe Erichssøn Schytte, f. 1692, Vega., d. Vestindien.
85.50......... Erichsdatter Schytte
86.50.Erich Erichsen Schytte, f. 1696
87.50........ Erichsen Schytte
88.50.Arnoldus Erichsøn Schytte, f. 1698, Vega., d. 1769
89.50.Wilhelm Erichsøn Schytte, f. 1703, Vega.
90.50.Johanne Erichsdatter Schytte, f. 1707
51.31.
Wilhelm Nielsen Schytte
Født 16 dec. 1663, Trondheim15.
Død 13 jun. 172315.
     Theologisk embetseksamen ved Kjøbenhavns universitet 25. aug. 1707. Lærer ved Københavns skole 1708. Skipsprest. Sogneprest til Lunde 10. aug. 1715.15

Gift _____med

Anna Mogensdatter Rasch
Født 169015.
     Datter af Mogens Jacobsøn Rasch og Elisabeth Danielsdatter Kirsebom.
52.31.
Mette Nielsdatter Schytte
     Sees at være fadder i Brønnø kirke i 1693, og nevnes da som søster av presten Erich Schytte, bosatt i Vega.15
53.36.
Henrich Schytte
     Var Kiøbmand i Skaane.16
54.36.
Casten Schytte
     Succederede 1666 sin Fader [til Tostrup og Roum].16
55.36.
Knud Schytte
Født 163316.
Død 171316.
     Var Rector, Capellan, siden Sogne-Præst til Horne og Asdal, Jubel-Lærer.16
56.36.
Anders Schytte
Født 1634.
Død 171616.
     Collega, siden Præst til Lynge og Braabye. Jubel-Lærer.16

Gift 1° _____16med

Elisabeth Knoph
     En Sønne-Dotter af Jubel-Lærer Knoph.16

Gift 2° 169116 med

Margaretha Bartholomæusdatter
     Dotter af Bartholomæus Haagensen, Laugmand i Norge. Moder til 4 Børn.16

Børn af Anders Schytte og Margaretha Bartholomæusdatter:

91.56.Elisabeth Margrete Schytte
92.56.Anna Cathrine Schytte, f. 1708, d. 1754
93.56.Bartholomæus Christian Schytte, d. 1745
94.56.Kield Diderich Schytte, f. 1695, d. 1759
57.38.
Baltzar Poulsen
Født 167718.
Død 174418.
     Han brugde ikke sit Stamme-Navn, hvilket hans Børn forandrede til Schiøtt, han blev en stor Negotiant i Kiøbenhavn.18

Gift _____, Urtekræmmer Niels Sørensen Sallings Huus i Kiøbmager-Gaden, Kiøbenhavn.18 med

Else Maria Salling
Født omkring 1680, Kiøbmager-Gaden i Kiøbenhavn.18.
Død 1772, Kiøbmager-Gaden i Kiøbenhavn., i hendes 92de Aar.18.

Børn af Baltzar Poulsen og Else Maria Salling:

95.57.Niels Schiøtt, f. 1706, d. 1774
96.57.Agnete Schiøtt, f. 1709, d. 1732
97.57.Lyder Schiøtt, f. 1711, d. 1749
98.57.Peder Nicolai Schiøtt, f. 1714, d. 1767
58.39.
Edel Nielsdatter Schytte

Gift 167116 med

Anders Matthiesen
Død 169816.
     Hospitals-Præst i Aalborg. De [han og hustruen] gave 1000 Rdlr. til Hospitals-Præster og 1000 Sldr. til Fattige. See Hofm. Fundat. T. IV.16
59.39.
Christen Nielsen Schytte
Død 169116.
     Faderens Successor til Westervig, død 1691. Var 2de Gange givt. Af andet Ægteskab var 3 Børn.16

Børn af Christen Nielsen Schytte og _____:

99.59.Wibeke Schytte
100.59.Jens Schytte, d. 1755
101.59.Niels Schytte, d. 1753
60.39.
Knud Nielsen Schytte
Død 170519.
     Præst 1773 til Sønberg.19

Gift _____19med

Maria Behmann

Børn af Knud Nielsen Schytte og Maria Behmann:

102.60.Anne Christine Schytte
103.60.Jytte Schytte, f. 1690, d. 1772
104.60.Niels Schytte
105.60.Henrich Schytte
106.60.Samuel Schytte
107.60.Arnt Schytte
108.60.Jens Schytte, d. 1723
109.60.Karen Knudsdatter Schytte, f. 1682, d. 1762
61.40.
Hans Keldsen Schytte
Født 165536.
Død 168136.
     Deponerede fra Sorøe Skole 1673, hvor han 1677 blev Collega Scholæ, men om Vinteren 1681 druknede, da han udspadserende havde besøgd en Præst paa Landet, og vilde om Aftenen gaae hiem over Tule-Søe.36
62.40.
Susanna Kieldsdatter Schytte
Født 166119.
Død 169519.
63.40.
Albert Schytte
Født 7 sep. 1668, Kongsted Præstegaard i Sielland.37.
Død 19 nov. 174438.
     Var Rector og Præst i 50 Aar. Jubel-Lærer.19
     Sogne-Præst for Hvedstrup og Flyng i Sømme Herred i Siellands Stift.37

Gift 1° _____19med

Anna Elisabeth Berntsdatter Suhr
Født _____, Bremen.36.
     Af første Ægteskab 12 Børn.19

[Gift 1° med Hans Borch; Gift 2° med Albert Schytte (7 sep. 1668 - 19 nov. 1744)].

Gift 2° 1732, uden Børn.19 med

Maren Andersdatter Lange
Født 171319.

[Gift 1° 1732 med Albert Schytte (7 sep. 1668 - 19 nov. 1744); Gift 2° 1747 med Holst].
64.40.
Hieronymus Schytte
Død 169819.
     Coll. ved Sorøe Skole.19
65.40.
Abigael Schytte
Født 167219.

Gift 170819 med

Anders Jensen
     Forpagter paa Windbyeholt.19
66.40.
Dorthe Marie Schytte
     Giessing skriver at hun er født år 1759, men hvad skal det korrekte år være ? Hun er måske død år 1759 ?

Gift _____19med

Peder Rasmussen Malling
     Forvalter ved Jullinge og Juullund.19
67.42.
Karen Schytte

Gift _____2med

Ole Nicelsen
68.43.
Mads Schytte
Født 11 sep. 16322.
Død 17082.
     Efter udenlands Reisen blev Sognepræst til Karbye 1657, Provst 1672, død 1708. Jubel-Lærer. Gift med hans Formands Dotter.2
     Se Dansk Biografisk Leksikon.

Gift _____2med

Johanna Jørgensdatter Nestved
Død 16722.

Børn af Mads Schytte og Johanna Jørgensdatter Nestved:

110.68.Jørgen Madsen Schytte, f. 1666, d. 1730
111.68.Karen Schytte, d. 1697
112.68.Johanna Schytte
113.68.Jytte Schytte
69.43.
Jacobe Schytte

Gift _____2med

Bagge L. Suur
     Raadm. i Aalborg.2
70.43.
Clara Elisabeth Schytte

Gift _____2med

_____
     En Præst paa Als.2
71.43.
Diderich Schytte
Død 17182.
     Præst 1679 til Tødse, var Provst.2

Gift _____2med

Sophia Nestved

Børn af Diderich Schytte og Sophia Nestved:

114.71.Christen Schytte
115.71.Else Schytte, f. 1684, d. 1726

Generation 7.

72.46.
Margareta Bengtsdotter
73.46.
Birgitta Bengtsdotter
74.46.
Lars Bengtson Schytte
Død mar. 163439, begravet 1634, Storkyrkan i Stockholm.39.
     Lars Bengtson ble adlet under navnet Schytte. Han fikk da det eldgamle slektsnavn etter sin oldemor [skal vel være tip-oldemor], Martha eller Maria Pedersdotter Schytte, av den gamle frelses-slekt.39
     Borgermester i Nykøbing [Sverige]. Bisittare i Svea hovrett 1614. Var siden i kong Gustav II Adolfs tjeneste både i innen- og utenrikstjenesten.39
     Tok adelskap på ny 1. febr. 1619.39
     Bodde på Sætra i Brannkyrka sogn (Stockholm) som han 7. febr. 1619 erholt i donation.39
     Viseguvernør ved handelskompaniet 2. jan. 1623. Stathollare på Stockholms og Uppsala slott, samt over disse län 1625.39
     Introducerad på riddarhuset 1627 under nr. 154. Død 1634 i mars, og ligger jemte sin siste frue begravet i Stockholms Storkyrka nere hjørnet ved store sakristian, der og deres avbilder sees i sten uthuggna.39
75.46.
Johan Bengtson Schroderus Schytte
Født 157740.
Død 15 mar. 1645, Söderåkra prestegård, Kalmar län.40, begravet 24 jun. 1645, St. Botvids kor i Uppsala domkyrka.40.
     Adlet 14. aug. 1604 under navnet Johan Bengtson Schroderus Schytte. Opptok da etter sin oldemor [tip-oldemor] det gamle Schytte-navnet, men ikke deres våben.40
     Studerte først i Nykøping, siden i Stockholm og deretter 9 år ved Europas beste universiteter. Fil.mag. 10. aug. 1598 i Marburg.40
     Ble ved sin hjemkomst 1. mai 1602 lærer for prins Gustav Adolf samt for hertug Johan av Östergötland. Hovråd 1603. Adler 14. aug. 1604.40
     Ble häradshövding i Tjust s. år [1604].40
     Gesant til Rusland, Holland og Danmark.40
     Ambassadør til England 1610. Slått til Ridder av kong Jacob I i England. Deretter statholder i Västmanland 1611. Kammerråd 1612. Riksråd 1617. President i Räkningskammaren 1620.40
     Uppsala universitetskansler 1622.40
     Friherre 16. juni 1624 med Duderhov til friherreskap.40
     Introdusert 1625 under nr. 8.40
     Lagmann i Norr-Finnelagsaga. Generalguvenør i Livland, Ingermannland og Karelen i 1629.40
     Dorpats første universitetskansler 1632.40
     Den første president i Göta hovrätt 5. okt. [1632?]40
     Legat til England 1635, legat til fredstraktaten i Brømsebro 1645.40
     Han var en lærd og språkkyndig herre med sterk interesse for lærdom og opplysning. Oprettet 1622 det Skytteanske professorat i veltalenhet og statskunnskap i Uppsala universitet og stod bak opprettelsen av en skole for samebarn (Lappskolan) i Lycksele 1632.40
76.46.
Niels Bengtson
Født 1589, Nykøping, Sverige.41.
     Ble vid sin faders forretning i Nykøping. Flere barn.41

Gift 160241 med

Gertrud Håkansdotter

Børn af Niels Bengtson og Gertrud Håkansdotter:

116.76.Håkan Nielson Schytte, f. 1603, d. Sverige.
77.47.
Mette Christina Hansdatter Buch
Død apr. 171142.
78.49.
Anne Andersdatter Schytte
Født omkring 169343,26.
79.49.
Niels Andersen Schytte
Født omkring 169644,23.
80.49.
Jørgen Leemand Andersen Schytte
Født 170145,23.
81.49.
Margrethe Andersdatter Schytte
Født 170346,23.
82.50.
Niels Erichsen Schytte
Født omkring 1689, Vega.47,14.
Død 4 jan. 173914.
     Sogneprest til Lindås ved Bergen.

Gift _____med

Johanne Christine
Født 169748.
Død 8 okt. 1767, Lindås ved Bergen48.
     Hennes familienavn kjennes ikke.48
     Ifølge Per Nermo er hennes familienavn Von Westen, og hun er datter av apoteket Arnold(us) von Westen - men i skiftet etter denne i 1698 er en datter Johanne Christine ikke nevnt - så hun kan ikke være en datter av ham.49

Børn af Niels Erichsen Schytte og Johanne Christine:

117.82.Anna Magdalene Nielsdatter Schytte
118.82.Else Nielsdatter Schytte
119.82.Mette Sophie Nielsdatter Schytte, d. 1753
120.82.Erica Christiane Nielsdatter Schytte, d. 1786
121.82.Erich Nielsen Schytte
122.82.Malene Bredal Nilsdatter Schytte, f. 1725, d. 1789, Trondenes.
123.82.Erich Nielsen Schytte, d. 1798
124.82.Magdalene Sophie Nielsdatter Schytte
83.50.
Maren Erichsdatter Schytte
Født omkring 1689, Vega.35,49.
Død 1740, Vega., 51 år gammel.35.
     35 år gl. og uforsørget ved farens skifte 1725.50
     Skifte 4 jul. 174035.
84.50.
Cyriacus Cathe Erichssøn Schytte
Født omkring 1692, Vega.51,35,50.
Død _____, Vestindien.52.
     Han ble drept av de ville på St. Thomas. Han nevnes i skifte etter faren i 1725 som værende i Vestindien, men er ikke nevnt i skifte etter moren i 1739. Det kan være grund at formode at han var ansatt hos sin slektning, guvernør Bredal på St. Thomas.52
85.50.
........ Erichsdatter Schytte
Begravet 25 mai 1695, Vega.53,50.
86.50.
Erich Erichsen Schytte
Født omkring 169654,50.
     Fullmyndig ved farens skifte 24. sept. 1725, hjemme hos moderen.30
     Gift 1733 og bosatt på Vika i Vega. Efterkommere i Vega. [Vega bygdebok, s. 332].50
87.50.
....... Erichsen Schytte
Begravet 3 okt. 1697, Vega.53,50.
88.50.
Arnoldus Erichsøn Schytte
Født 12 sep. 1698, Vega.55,50, døbt 25 sep. 1698, Vega.56,50.
Død 30 okt. 176957,29.
     Blev 6. Octbr. 1733 Sognepr. til Lødingen.29
     Teologisk eksamen 1723. Personellkapellan hos faren i Vega 1724. Residerende pastor i Vega 1725-33. Sogneprest i Lødingen 1733-69. Første gudstjeneste i Lødingen 5. søndag etter Trefoldighet 1734. Bygget for egne midler et fattighus på Lødingen. Arbeidet for folkeopplysningen. Omtales med ros i Hammonds misjonshistorie. Ga tømmer til ny kirke i Lødingen 1756.

Gift 1° 18 sep. 1725, I Brudens faders hus.58 med

Lucie Bonsach
Født 2 mai 1694, Carlslunde præstegård på Sjælland.59,60.
Død 6 jun. 1741, kl. 5 om aftenen.60.
     Datter af Gert (Gerhard) Jochumsen Bonsach og Maren Andersdatter Aagaard.

Gift 2° 11 jul. 1742, Lødingen prestegård, viet av pastor Lorentz Burchard.61,60,61 med

Anna Dorothea Parelius
Født 6 jul. 1712, Lødingen prestegård62, døbt 8 jul. 1712, Lødingen kirke62.
     Datter af Jacob Svendsen Parelius og Elisabeth Lucie Opdal.

Børn af Arnoldus Erichsøn Schytte og Lucie Bonsach:

125.88.Else Marie Schytte, f. 1727, d. 1727
126.88.Erich Gerhard Schytte, f. 1729, Vega, d. 1808
127.88.Gert Bonsach Schytte, f. 1732, d. 1732
128.88.Maren Aagaard Schytte, f. 1736

Børn af Arnoldus Erichsøn Schytte og Anna Dorothea Parelius:

129.88.Jacob Parelius Schytte, f. 1744, d. 1814
130.88.Lucie Bonsach Schytte, f. 1745, d. 1767, Hadsel.
131.88.Elisabeth Lucie Opdal Schytte, f. 1747, d. 1825, København.
132.88.Roald Opdal Schytte, f. 1748
133.88.Else Cathe Schytte, f. 1751
134.88.Zitsel Maria Schytte, f. 1753
135.88.Anna Bredal Schytte, f. 1756
89.50.
Wilhelm Erichsøn Schytte
Født 1703, Vega.63.
     Stilling: Res. Pastor til Hammerø

Gift _____64med

Karen (Maren) Aagaard Bonsach
     Datter af Mathias Bonsach og Anna Elschen Bremer.

Børn af Wilhelm Erichsøn Schytte og Karen (Maren) Aagaard Bonsach:

136.89.Fredrik Schytte, f. 1759
90.50.
Johanne Erichsdatter Schytte
Født omkring 170765,30,50.
     Gift og bosatt på gården Sundsvold på Vega. Efterkommere der. [se Vega bygdebok, s. 337].50
91.56.
Elisabeth Margrete Schytte
     Børn af begge [ægteskaber].16

Gift 1° _____16med

Hans Schnabel
     Præst til Wemmelef.16

Gift 2° _____16med

Bartholomæus Ryeberg
     Præst til Stillinge.16
92.56.
Anna Cathrine Schytte
Født 170816.
Død 175416.
     5 Børn.66

Gift 172866 med

Christian Peter Runge
Født 5 feb. 169566.
Død 177666.
     Blev Sogne-Præst til Udbye ved Vordingborg 1725. Jubel-Lærer.66
     SE GIESSING JUBELLÆRER "RUNGE - STAMMEN"

[Gift 1° med Glud; Gift 2° 1728 med Anna Cathrine Schytte (1708 - 1754); Gift 3° med Mette].
93.56.
Bartholomæus Christian Schytte
Død 1745.
     Præst 1720 til Jersie.16

Gift 1° _____16med

Else Maria Eggers

Gift 2° _____16med

Malene Cathrine de Falsen
     Moder til 1 Søn.16

Børn af Bartholomæus Christian Schytte og Malene Cathrine de Falsen:

137.93.Bartholomæus Christian Schytte de Falsen
94.56.
Kield Diderich Schytte
Født 169516.
Død 175916.
     Raadmand i Corsøer.16

Gift _____16med

Ursula Andersdatter
Født 170116.
Død 175116.

Børn af Kield Diderich Schytte og Ursula Andersdatter:

138.94.Anders Schytte, f. 1726, d. 1763
139.94.Elias Bircheriis Schytte, f. 1731
140.94.Hans Bartholomæus Schytte, f. 1740
95.57.
Niels Schiøtt
Født 170618.
Død 177418.
     Var Urtekræmmer i Kiøbenhavn, nedlagde sin Handel og blev Justits-Raad.18

Gift 1° _____18med

Antonette Bortmann
     Syster til Justits-Raad Bortmann, og Moder til 2 Børn.18

Gift 2° _____18med

Christine Daldorph
     Moder til 4 Børn.18

Børn af Niels Schiøtt og Antonette Bortmann:

141.95.Agnete Schiøtt, f. 1734, d. 1779
142.95.Else Marie Schiøtt, f. 1735

Børn af Niels Schiøtt og Christine Daldorph:

143.95.Christian Diderich Schiøtt, f. 1739
144.95.Antonette Schiøtt, f. 1740, d. 1779
145.95.Baltzar Schiøtt, f. 1743
146.95.Friderich Schiøtt, f. 1748
96.57.
Agnete Schiøtt
Født 170918.
Død 173218.

Gift _____18med

Henning Ditlev Claussen
     Hof-Chirurgus, Acoucheur og Operateur, havde 2 Sønner.18

Børn af Agnete Schiøtt og Henning Ditlev Claussen:

147.96.Lorentz Claussen, f. 1725, d. 1771
148.96.Baltzar Christian Claussen, f. 1731
97.57.
Lyder Schiøtt
Født 171118.
Død 174918.
     Assistent paa China, død ugivt.18
98.57.
Peder Nicolai Schiøtt
Født 171418.
Død 176718.
     Var Brygger og Cancellie-Raad i Kiøbenhavn.18

Gift _____18med

Martha Sophia Daldorph
     Syster til hans [hendes mand Peder Schiøtt] Broders Frue, Moder til 4 Børn.18

Børn af Peder Nicolai Schiøtt og Martha Sophia Daldorph:

149.98.Cathrine Marie Schiøtt, f. 1747
150.98.Baltzar Poulsen Schiøtt, f. 1748
151.98.Martha Schiøtt, f. 1751
152.98.Christian Schiøtt, f. 1750
99.59.
Wibeke Schytte

Gift _____16med

Saxo Ascanius
Død 173316.
     Præst 1695 til Boddum.16

Børn af Wibeke Schytte og Saxo Ascanius:

153.99.Oluf Ascanius, d. 1785
154.99.Mogens Ascanius
100.59.
Jens Schytte
Død 175516.
     Blev 1718 Præst til Tersløse i Sielland.16

Gift 1° _____16med

Abigael Larsdatter
     Abigael Hr. Larses Dotter i Tersløse.16

Gift 2° _____16med

Anna Margrethe Thode
     Af hendes 13 Børn levede 7.16

Børn af Jens Schytte og Anna Margrethe Thode:

155.100.Frederica Schytte
156.100.Poul Schytte
157.100.Christen Schytte
158.100.Hieronymus Matthias Schytte
159.100.Johannes Schytte
160.100.Schytte
161.100.Ulrica Augusta Schytte
101.59.
Niels Schytte
Død 175367,16.
     Klokker i Helsingøer.16

Gift _____16med

Florentine Kamp

Børn af Niels Schytte og Florentine Kamp:

162.101.Anders Schytte, d. 1774
163.101.Agnete Sophie Schytte
102.60.
Anne Christine Schytte
     Gift ved Hertugens Hof i Holsteen.19
103.60.
Jytte Schytte
Født omkring 1690.
Død 1772, 82 år gl.19.
104.60.
Niels Schytte
     Pr. til Jebierg i Salling, død.19

Gift _____19med

Cathrine Winther
     Moder til 7 Børn.19
     Hun har samme navn som svogeren Samuel Schyttes hustru.

Børn af Niels Schytte og Cathrine Winther:

164.104.Jacob Schytte
165.104.Knud Schytte
166.104.Niels Schytte
167.104.Arnt Schytte
168.104.Mariche Schytte
169.104.Cathrine Schytte
170.104.Marie Schytte
105.60.
Henrich Schytte
     Degn i Jeberg.19
106.60.
Samuel Schytte
     Kiøbm. i Holstebroe.19

Gift _____19med

Cathrine Winther
     Havde 1 Søn.19
     Hun har samme navn som svogeren Niels Schyttes hustru.

Børn af Samuel Schytte og Cathrine Winther:

171.106.Knud Samuelsen Schytte
107.60.
Arnt Schytte
     Død. Student.19
108.60.
Jens Schytte
Død 172319.
     Pr. 1714 til Hiardemaal. Død uden Børn.19

Gift _____19med

Wibeke Nielsdatter
109.60.
Karen Knudsdatter Schytte
Født omkring 1682.
Død 1762, 80 år gl.19.

Gift _____19med

Christen Thomæsen Hee
Død 172919.
     Præst 1705 til Sønberg [efter svigerfaren], 1723 Provst.19

Børn af Karen Knudsdatter Schytte og Christen Thomæsen Hee:

172.109.Thomas Christensen Hee
173.109.Christian Thomasen Hee, f. 1712, d. 1782
174.109.Elisabeth Hee, d. 1754
175.109.Knud Thomasen Hee
176.109.Jørgen Thomasen Hee
177.109.Mariche Hee, f. 1695
178.109.Agnete Hee, f. 1698
110.68.
Jørgen Madsen Schytte
Født 16662.
Død 17302.

Gift _____2med

Kirsten Pedersdatter

Børn af Jørgen Madsen Schytte og Kirsten Pedersdatter:

179.110.Mads Jørgensen Schytte
180.110.Jens Schytte
181.110.Eiler Schytte, f. 1706
182.110.Andreas Jørgensen Schytte
111.68.
Karen Schytte
Død 16972.

Gift _____2med

Christen Christensen Friis
     Provst og Præst til Boddum, havde 8 Børn.2
112.68.
Johanna Schytte

Gift _____2med

Christen Nielsen Friis
Død 17002.
     Christ. Nielsen Friis, hendes [Johanna Schytte] Faders Capellan.2
113.68.
Jytte Schytte

Gift _____2med

Christen Christensen Friis
     Præst til Alsted. See Jubel-Lærer Friises Stamtavle.2
114.71.
Christen Schytte
     Degn til Harring i Thye.2
115.71.
Else Schytte
Født 16842.
Død 17262.

Gift _____2med

Friderich Jacobsen Langebeck
Død 17272.
     Præst til Skiolborg og Kallerup i Aalborg Stift.2

Børn af Else Schytte og Friderich Jacobsen Langebeck:

183.115.Jacob Langebeck, f. 1710, d. 1775

Generation 8.

116.76.
Håkan Nielson Schytte
Født 160341.
Død 9 aug. 16888, Kristianstad, Sverige.41.
     Adlat 5. mai 1645. Erholt Skjoldemerket 5. mai 1646, og adoptert på sin farsbroders Lars Bengtson Schytte af Sätra's nummer 154. Introdusert 1650.41
117.82.
Anna Magdalene Nielsdatter Schytte
Døbt 7 sep. 1719, Lindås68,48.
Begravet 8 dec. 1770, Bergen48.
     Skifte 14 dec. 1770, Bergen48.

Gift 19 nov. 1745, Lygren kirke, Lindås.48 med

Wilhelm Grove
Død 1761-65 ?48.
     Søn af Ulrik Frederich Wilhelm Grove og Kristin Kraft.
     Sersjant. Han falt under krigen. Det er ikke anført nøyaktig tidspunkt for dødsfallet. Bosatt i Lindås anneks sogn, Sandnes i Motsfjorden.48
118.82.
Else Nielsdatter Schytte
Døbt 7 mai 1719, Lindås69,70.

Gift _____med

Otto Sundby
Født 170170.
     Deponerede 1723 fra Aalborg skole, ble 13. okt. 1733 personal Capellan i Lindås. Ble 2. okt. 1750 sogneprest til Aurland.70

Børn af Else Nielsdatter Schytte og Otto Sundby:

184.118.Otto Sundby
185.118.Johanne Christine Sundby
186.118.Niels Schytte Sundby
187.118.Maren Schytte Sundby
188.118.Anna Magdalene Sundby
189.118.Niels Schytte Sundby
190.118.Else Schytte Sundby
119.82.
Mette Sophie Nielsdatter Schytte
Døbt 26 feb. 1721, Lindås70.
Død 10 mai 1753.
     Skifte 1753, Torsken sogn.71: «protokoll 1745-1803, legg 246.».

Gift 10 mai 175370 med

Elling Rosted
Født 2 jun. 1720, Bergen72, døbt 13 jun. 1720, Bergen72.
Død 1 dec. 1796, Tranøy70.
     Søn af Peter Jacobssøn Roested og Birgitte Ellingsdatter Valen (Holst).
     Elling Rosted kom 1733 i Trondheim skole, og ble 1739 dimittert fra Slagelse skole av Jacob Rosted. Ble 10. jan. 1749 misjonær for Tysfjordens finner i Lødingen. 1750 pastor til Tranøy og 5. jan. 1759 sogneprest samme sted.73
     Elling Roested nevnes spm fadder første gang i Stod kirkebok år 1744.74
     Elling Rosted skal ha skrevet en selvbiografi som er gjengitt i Trondhjemske Samlinger 1.rekke, 1.bind.72
     Skifte 1796-1799, Tranøy [prestegård], Tranøy sogn.71: «protokoll 1745-1803, legg 599.».

[Gift 1° 10 mai 1753 med Mette Sophie Nielsdatter Schytte (d. 10 mai 1753); Gift 2° 1754 med Margrethe Hammer (omkr. 1728 - 4 aug. 1782); Gift 3° 1785 med Johanna Helm].

Børn af Mette Sophie Nielsdatter Schytte og Elling Rosted:

191.119.Birgitte Schytte Rosted, f. 1752, d. 1791
120.82.
Erica Christiane Nielsdatter Schytte
Døbt 1723, Lindås, 3. søndag i faste.75.
Død 1786, (63 år gl.)76.
     Skifte 1785-1789, Lia, Dyrøy Tinglag.77: «protokollnr. 144, folio 477b.».

Gift 1° _____med

Rasmus Andersen Lind
Født omkring 1714-1878,79.
Død 23 apr. 176779.
     Søn af Anders Rasmussen Lind og Ribor Luczia Parelia.
     Rasmus overtok gården Hustad i Lødingen efter morens død, idet broren Svend 6. juni 1746 vidnet for retten på Sommertinget at han avstod sin «anpart af Gaarden Hustad (erhvervet ved arv)» og ga ham skjøte, datert 19. nov. 1746 på «Øerne og Hustad 6 våg, Anfindslet 1 pd., Huusjord 1 våg 1 pd., Sommerset 2 pd., Birchenes ½ våg og Limskielvig 1 pd.». Rasmus svarte 18 mk fisk i leidang i 1750, men senere, i 1752, økte leidangen til 1 pd.80
     Skifte 176780.

[Gift 1° med Christophersdatter; Gift 2° med Adriane Gjertsdatter Brems (omkr. 1716 - 1754); Gift 3° med Erica Christiane Nielsdatter Schytte (d. 1786)].

Gift 2° _____med

Jens Rasmussen Trane
Født omkring 172376.
Død 1806.
     Søn af Rasmus Pedersen Trane og Berit Olsdatter Heitman.
     Lia, Dyrøy. [Se Dyrøy bygdebok].
     Jens døde visstnok i 1806, men var da flytta fra Dyrøy.81

[Gift 1° 1750 med Mette Maria Iversdatter (Lech) (Harr) (1728 - 1761); Gift 2° 4 nov. 1762 med Else Marie Kristiansdatter Wegner (1740 - 1769); Gift 3° med Erica Christiane Nielsdatter Schytte (d. 1786); Gift 4° 5 aug. 1788 med Mette Olsdatter Nyested (1733 - 1804)].

Børn af Erica Christiane Nielsdatter Schytte og Rasmus Andersen Lind:

192.120.Ribor Lucia Rasmusdatter Lind, f. 1756, d. 1757
193.120.Johanna Christianna Rasmusdatter Lind, f. 1758, d. 1758
194.120.Niels Schytte Rasmussen Lind, f. 1759, d. 1759
195.120.Mette Sophie Rasmusdatter Lind, f. 1760, d. 1760
196.120.Arnold(us) Rasmussen Lind, f. 1761, d. 1761
121.82.
Erich Nielsen Schytte
Døbt 1724, 5. søndag i faste.75.
     Døde sped.75
122.82.
Malene Bredal Nilsdatter Schytte
Født 1725, døbt 21 apr. 1725, Lindås, HO.75.
Død 1789, Sama, Trondenes.82,83.
     Hun fikk tildelt en 3. del av Sama gård i Trondenes. Hun overtok kort tid etter hele gården da den ble utlagt som leilendingsgård. Hennes bror Erich Schytte av Lindås reiste nordover og hjalp henne den første tid med gårdsdriften, som etter hvert ble ganske omfattende - også med sjødriften som hørte til.84
     Skifte 1751-1796, Sama, Fauskevåg Tinglag.77: «protokollnr. 145, folio 20b.».

Gift 1° 174285 med

Lorentz Andersen Dass
Født 170775.
Død 1745, Trondenes.86,75.
     Søn af Anders Pedersen Dass og Rebecha Lorentzdatter Angell.
     Var først misjonær til Vefsn i 6 år fra 1724 til 1730. Capellan til Vega 1733-35. Sogneprest til Trondenes 1735 til sin død i 1745.85
     Sogneprest til Trondenes fra 1735.86
     Se "sogneprest Lorentz Andersøn Dass til Trondenes" av Aage Henrik Irgens.
     Skifte 1745-1748, Trondenes prestegård, Trondenes sogn.71: «protokoll 1733-1788, legg 40.»: «protokoll 1745-1803, legg 180.».

[Gift 1° 1734 med Hanna (Anna) Margrethe Hammond (21 mar. 1702 - 1734); Gift 2° 17 okt. 1736 med Anna Elschen Bremer (1701 - 1741); Gift 3° 1742 med Malene Bredal Nilsdatter Schytte (1725 - 1789)].

Gift 2° 176683 med

Gabriel Sørensen
Født 1732, Sama, Trondenes.83.
Død 1789, Sama, Trondenes.82,83.
     Søn af Søren Johansen og Ingeborg Gabrielsdatter.
     Gårdbruker på Sama i Trondenes.82
     Skifte 1751-1796, Sama, Fauskevåg Tinglag.77: «protokollnr. 145, folio 20b.».

Børn af Malene Bredal Nilsdatter Schytte og Lorentz Andersen Dass:

197.122.Niels Wilhelm Schytte Lorentzen Dass, f. 1743, Trondenes., d. 1808
198.122.Johanne Christine Dass, f. 1744, Trondenes., d. 1769, HO.
199.122.Else Cathe (Elsken) Dass, f. 1745, Trondenes., d. 1783, Tjeldsund.
123.82.
Erich Nielsen Schytte
Døbt 5 okt. 1726, Lindås35.
Død 179835.
     Da hans søster sal. Dass's o. 1745 overtok enkesetet Sama gård i Trondenes, ble han og hjalp henne med gårdsdriften til hun giftet sig igjen i 1766. I 1768 er han på Hov i Hol sogn, Lødingen, et bruk som han drev der sammen med sin søstersønn Niels Wilhelm Schytte Dass. Død ugift der i 1798.35
124.82.
Magdalene Sophie Nielsdatter Schytte
Døbt 1728, Lindås, 25. søndag efter Trinitatis.35.

Gift _____med

Johannes Haukaas
     Gårdbruker i Lindås.35
125.88.
Else Marie Schytte
Født 2 mai 1727, kl. 10 om aftenen.60, døbt 9 mai 1727, Gladstad kirke60.
Død 2 jul. 172760.
126.88.
Erich Gerhard Schytte
Født 30 jun. 1729, Vega, kl. 7 om morgenen.60, døbt 2 jul. 1729, Gladstad kirke60.
Død 26 jun. 180887,63.
     Sogneprest og prost i Bodø.
     Blev undervist og dimmiteret 1742 av faderen. Sendt til Kjøbenhavns universitet bare 13 år gl. Erholt til ex. philos. 1743 Ch. Laud Cum prima in Philosophia Laurea. Lagde sig, efter tilskyndelse av professor Dr. med. Georg Detharding, der antog ham i sit hus, efter medisinen. Efter hans velynders død 1747 blev han huslærer hos Johannes Høeg i Tingelef i Slesvig. Besøkte Altona, og bivånede professor Marternus de Citianus physiske forelesninger. Var derpå i 2 år huslærer for professor og sogneprest til Nykirken Mathias Albert Haberdorff's sønner. Efter 7 års studier dels i Danmark, dels i Tyskland, blev han 21 år gammel konstituert Statsfysikus i Bergen.63
     Hans far ønsket og ville at han skulle bli prest, som var tradisjon i Schytteslekten, og i 1752 reiste han til sin far som underviste ham i theologi, og som han senere skrev til prost Bang i Bodin, at «bedre undervisning kunne jeg ikke fått». Erholt til ex. theol. 4. mars 1754 Ch. non cant, og for Dimisprædiken Ch. haud. ill. Ble 1755 misjonær til Lyngen. Ordinert i Tromsø 4. juni samme år. Efter 9 års misjonærvirksomhet i Lyngen, ble han sogneprest til Buksnes i Lofoten og 1774 prost i Vesterålen og Lofoten prosti. 18. jan. 1776 sogneprest til Bodin og prost i Salten prosti. 1. mai 1782 professor Theologiæ extraordinarius.63
     Var berømt for insigt og praktisk øvelse i medisinen, og er blitt kalt «Dioceseos Nordlandiæ Æsculapius» (~: Lege for den Nordlandske kirke provins.)63
     Kong Louis Philippe af Frankrig kom som flyktning til prestegården i 1798.

Gift _____med

Anna Hartvigsdatter Jentoft
Død 9 mai 1818, gården Løeb ved Bodø88.
     Datter af Hartvig Mogensen Jentoft og Sara Rasch.

Børn af Erich Gerhard Schytte og Anna Hartvigsdatter Jentoft:

200.126.Arnoldus Erichsen Schytte, f. 1769, d. 1834
201.126.Hartvig Schytte
202.126.Lucie Bonsach Schytte, d. 1810
203.126.Sara Rasch Erichsdatter Schytte, f. 1782, d. 1847
127.88.
Gert Bonsach Schytte
Født 3 nov. 173260, døbt 9 nov. 1732, Gladstad kirke60.
Død 12 nov. 173260.
128.88.
Maren Aagaard Schytte
Født 15 nov. 1736, kl. 10 om morgenen.60, døbt 21 nov. 1736, Lødingen kirke60.

Gift _____89med

Peder Henriksen Bruun
Født 173789.
Død 6 nov. 179989.
     Søn af Henrik Dinclow Hansen Bruun og Dorthea Eriksdatter Blix.
     Handelsmann, gjestgiver, skipper og gårdbruker på Barøen i Hadsel.89

Børn af Maren Aagaard Schytte og Peder Henriksen Bruun:

204.128.Henrik Dinclow Pedersen Bruun, f. 1776, Barøen i Hadsel., d. 1826, Barøen i Hadsel.
129.88.
Jacob Parelius Schytte
Født 10 jan. 1744, kl. 3 om natten.90,60, døbt 19 jan. 1744, Lødingen kirke60.
Død 28 jun. 181491, begravet _____, Hol kirkegård i Tjeldsund91.
     Student 1762 i Trondheim. Teologisk eksamen 1768. Personellkapellan hos faren i Lødingen og misjonær i Tysfjord 1768. Sogneprest i Skjervøy 1781-86. Sogneprest i Lødingen og misjonær i Tysfjord 1786-1814. Forrettet første gudstjeneste i Lødingen 16. juli 1786. Ga lysekrone til Tjeldsund kirke med innskriften «Jacob Parelius Schütte. Bergitha Lucie Schütte ne de Angel 1787». Begravet på Hol kirkegård i Tjeldsund, hvor en kalkstenplate dekker hans grav. Barnløs.91

Gift 177391 med

Beret Lucie Angell
Død 8 dec. 181991.
     Datter af Peter Albrecht Angel og Birgitte Marie Giæver.
130.88.
Lucie Bonsach Schytte
Født 2 jul. 1745, kl. 4 om morgenen.60, døbt 4 jul. 1745, Lødingen kirke60.
Død 16 jun. 1767, Hadsel.92.

Gift _____med

Willatz Bing Drejer
Født 26 jul. 1735, Hadsel.92.
Død 28 nov. 1811, Hadsel.92.
     Søn af Peder Olsen Drejer og Sara Susanna Bing.
     Sogneprest i Hadsel.

[Gift 1° med Lucie Bonsach Schytte (2 jul. 1745 - 16 jun. 1767); Gift 2° 1770 med Helene Cathrine Rist (7 mai 1752 - 1780); Gift 3° med Anna Sophie Randulf Hersleb (1750 - 10 apr. 1841)].
131.88.
Elisabeth Lucie Opdal Schytte
Født 8 mar. 1747, kl. 12:40 om natten.62, døbt 31 mar. 1747, Lødingen kirke93,62.
Død 1825, København..

Gift _____med

Eiler Hagerup Rosenvinge
Født 1742, Selbu, S-Trøndelag., døbt 16 feb. 1742, Selbu kirke, S-Trøndelag..
Død 23 jun. 1805, Bergen..
     Søn af Peter Kaasbøll Rosenvinge og Mille Marie Friis.
     Sorenskriver. Kancelliråd.
132.88.
Roald Opdal Schytte
Født 23 sep. 1748, mandag morgen kl. 8.62, døbt 8 okt. 1748, Lødingen kirke62.
133.88.
Else Cathe Schytte
Født 18 sep. 1751, søndag om dagen kl. ½ 1.62, døbt 19 sep. 1751, Lødingen kirke62.
134.88.
Zitsel Maria Schytte
Født 14 jul. 1753, kl. 1 efter middag.62, døbt 27 jul. 1753, Lødingen kirke62.
135.88.
Anna Bredal Schytte
Født 17 aug. 1756, kl. 9 om morgenen.94,62, døbt 22 aug. 1756, Lødingen kirke62.
     Hun «nyder pension af post-kassen» og er bosat hos sin broder Frideric Schytte på Oppeide gård i Hammerøy.95
136.89.
Fredrik Schytte
Født omkring 175996,95.
     «Sognets klokker» på Oppeide gård i Hammerøy sokn, Nordland.95

Gift _____med

Siselle Marie Nielsdatter Schjelderup
Født omkring 175697,95.
     Datter af Niels Andersen Schjelderup og Dorthe Christine Krog.
137.93.
Bartholomæus Christian Schytte de Falsen
     Lieutenant i Søe-Etaten.16
138.94.
Anders Schytte
Født 172616.
Død 176316.
     Var Capitain i Artilleriet.16
139.94.
Elias Bircheriis Schytte
Født 173116.
     Lever i Helsingøer 1786.16
140.94.
Hans Bartholomæus Schytte
Født 20 nov. 174016.
     Er Provisor paa Salomons Apothek i Kiøbenhavn.16
141.95.
Agnete Schiøtt
Født 173418.
Død 177918.

Gift _____18med

Matthias Lunding
     Conferents-Raad og Deputered i Admir. og Commissariats-Collegio.18

Børn af Agnete Schiøtt og Matthias Lunding:

205.141.Niels Lunding
206.141.Matthias Lunding
207.141.Antonia Elisa Petreja Lunding
142.95.
Else Marie Schiøtt
Født 173518.

Gift 1° _____18med

Nicolai Tikow
Død 176218.
     Brygger.18

Gift 2° _____18med

Oluf Lund Bang
Født 173118.
     Conferents-Raad, Assessor i Høyeste-Ret, Membrum i Cancellie-Collegio og General-Procureur. Nobilitered 1777.18

Børn af Else Marie Schiøtt og Oluf Lund Bang:

208.142.Antonette Friderica Bang, f. 1774
209.142.Niels Bang, f. 1776
210.142.Baltzar Nicolai Bang, f. 1779
143.95.
Christian Diderich Schiøtt
Født 173918.
     Er Etats-Raad og Casserer ved Tal-Lotteriet.18

Gift _____18med

Engel Marie
     Dotter af Stads-Hauptmand Jørgensen.18

Børn af Christian Diderich Schiøtt og Engel Marie:

211.143.Johann Schiøtt
212.143.Engel Marie Schiøtt
213.143.Christine Schiøtt
144.95.
Antonette Schiøtt
Født 1740-174698.
Død 177918.

Gift 1° _____18med

Lorentz Claussen
Født 172518.
Død 177118.
     Søn af Henning Ditlev Claussen og Agnete Schiøtt.
     Studerede Medicinen i Berlin og Leipzig, hvor han 1757 tog Doctor-Graden, kom hiem, blev Doctor Medicinæ, og Kongelig Hof-Medicus.18

Gift 2° _____18med

Claessen
     Agent Claessen i Helsingøer.18

Børn af Antonette Schiøtt og Claessen:

214.144._____
145.95.
Baltzar Schiøtt
Født 174318.
     Justits-R. og Raadm. i Kiøbenhavn. Af 2 Børn lever 1 Dotter.18

Gift _____18med

Anna Charlotta Margaretha Horn

Børn af Baltzar Schiøtt og Anna Charlotta Margaretha Horn:

215.145.Christina Schiøtt, f. 1773
146.95.
Friderich Schiøtt
Født 174818.
     Er Kammer-Raad og Casserer ved den almindelig Enke-Casse.18

Gift _____18med

Dorthe Mandix
     Moder til 3 Børn.18

Børn af Friderich Schiøtt og Dorthe Mandix:

216.146.Christine Schiøtt, f. 1777
217.146.Eva Olivaria Schiøtt, f. 1780
218.146.Niels Schiøtt, f. 1780
147.96.
Lorentz Claussen
Født 172518.
Død 177118.
     Studerede Medicinen i Berlin og Leipzig, hvor han 1757 tog Doctor-Graden, kom hiem, blev Doctor Medicinæ, og Kongelig Hof-Medicus.18

Gift _____18med

Antonette Schiøtt
Født 1740-174698.
Død 177918.
     Datter af Niels Schiøtt og Christine Daldorph.

[Gift 1° med Lorentz Claussen (1725 - 1771); Gift 2° med Claessen].
148.96.
Baltzar Christian Claussen
Født 173118.
     Brygger i Kiøbenhavn, har 4 Børn.18

Gift _____18med

Hedevig Catharina Luchtrant

Børn af Baltzar Christian Claussen og Hedevig Catharina Luchtrant:

219.148.Agneta Cicilia Claussen, f. 1768
220.148.Christiana Maria Claussen, f. 1769
221.148.Henning Ditlev Claussen, f. 1771
222.148.Hedevig Laurentze Claussen, f. 1772
149.98.
Cathrine Marie Schiøtt
Født 15 sep. 174718.

Gift _____18med

Olaus Baadh
     Raadmand og Stads-Capitain i Kiøbenhavn.18

Børn af Cathrine Marie Schiøtt og Olaus Baadh:

223.149.Elisabeth Magdalena Baadh, f. 1769
224.149.Peter Nicolai Baadh, f. 1770
225.149.Martha Sophia Baadh, f. 1771
226.149.Alberth Gothard Baadh, f. 1772
227.149.Engelche Marie Baadh, f. 1774
150.98.
Baltzar Poulsen Schiøtt
Født 11 okt. 174818.
     Cancellie-Secretair og Copiist i Dansk Cancellie.18

Gift _____18med

Margrethe Nissen
Født 31 okt. 176218.

Børn af Baltzar Poulsen Schiøtt og Margrethe Nissen:

228.150.Sophia Hedevig Schiøtt, f. 1782
229.150.Peter Christian Lorentz Schiøtt, f. 1784
151.98.
Martha Schiøtt
Født 26 jul. 175118.

Gift _____18med

Johann Friderich Arensburg
     Etats-Raad i Åløen.18

Børn af Martha Schiøtt og Johann Friderich Arensburg:

230.151.Peter Friderich Arensburg
152.98.
Christian Schiøtt
Født 25 apr. 175018.
     Er ved den Kongelige Banqve.18

Gift _____18med

Ulrica Catharina Cruse
Født 21 jul. 175818.
     Dotter af Sal. Provst Cruse.18
153.99.
Oluf Ascanius
Død 178516.
     Faders Successor [Præst til Boddum]. Jubel-Lærer.16
154.99.
Mogens Ascanius
     Klokker i Nestved.16
155.100.
Frederica Schytte

Gift _____16med

Marqvard Otzen
     Degn.16
156.100.
Poul Schytte
     Bud ved Wartow.16
157.100.
Christen Schytte
     Student.16
158.100.
Hieronymus Matthias Schytte
     Lieutenant ved Infanteriet.16
159.100.
Johannes Schytte
     Student, nu Kongel. Landmaaler.16
160.100.
Schytte
     Huus-Jomfrue hos Forvalter Hvid paa Tersløsegaard.16
161.100.
Ulrica Augusta Schytte
     Givt med en Kiøbmand i Aalborg.16
162.101.
Anders Schytte
Død 177416.
     Capellan ved Nikolai Kirke i Kiøbenhavn.16

Gift 1° _____16med

Else Kirstine Hiort

Gift 2° _____16med

Anna Johanna Alrød
     Af 3 lever 1 Søn [i Ægteskabet med Anders Schytte].16

Gift 3° _____16med

Christiana Schultz
     Som overlevede ham [Anders Schytte] med 4 Børn.16
163.101.
Agnete Sophie Schytte

Gift _____16med

Anders Nissen
Død 177416.
     1746 Cantor og Collega ved Helsingørs, 1754 ved Frue Skole.16

Børn af Agnete Sophie Schytte og Anders Nissen:

231.163.Florentine Nissen
232.163.Niels Nissen
233.163.Anna Johanna Nissen
234.163.Eliezer Nissen
164.104.
Jacob Schytte
     Urtekræmmer, død.19
165.104.
Knud Schytte
     Faderens Successor, død.19
166.104.
Niels Schytte
     Død, Student.19
167.104.
Arnt Schytte
     Degn i Borbierg.19
168.104.
Mariche Schytte
169.104.
Cathrine Schytte
170.104.
Marie Schytte
171.106.
Knud Samuelsen Schytte
     Student.19
172.109.
Thomas Christensen Hee
     Præst til Borup og Hald. Død.19

Gift _____19med

Wibeke Hutfeld
     Død. Flere børn.19

Børn af Thomas Christensen Hee og Wibeke Hutfeld:

235.172.Christen Thomasen Hee
173.109.
Christian Thomasen Hee
Født 171219.
Død 178219.
     Prof. Phil. & Math. Justits-R.19
174.109.
Elisabeth Hee
Død 175419.

Gift _____19med

Breinholt
     Kiøbmand i Holstebroe.19
175.109.
Knud Thomasen Hee
     Procurator i Nyekiøbing.19
176.109.
Jørgen Thomasen Hee
     Hospitals-Degn i Randers, havde Børn.19
177.109.
Mariche Hee
Født 169519.

Gift _____19med

Eric Christian Grave Hvas
     Præst til Sønberg.19
178.109.
Agnete Hee
Født 169819.
     Død.19

Gift _____19med

Jørgen Jacobsen Wadum
Død 174519.
     Proprietair til Heisels.19

Børn af Agnete Hee og Jørgen Jacobsen Wadum:

236.178.Christen Hee Wadum, f. 1737
179.110.
Mads Jørgensen Schytte
     Gift i Kiøbenhavn.2
180.110.
Jens Schytte
     Degn paa Mors.2

Børn af Jens Schytte og _____:

237.180.Rasmus Schytte
181.110.
Eiler Schytte
Født 1 jan. 17062.
     Gift i Aalborg. Af deres 5 Børn lever 2.2
     Tollbetjent i Ålborg.99

Børn af Eiler Schytte og _____:

238.181.Else Johanne Schytte, f. 1737
239.181.Jørgen Eilersen Schytte, f. 1739
182.110.
Andreas Jørgensen Schytte
     Boede i Wester Asels [Åsel] paa Mors, og blev meget gammel.2
183.115.
Jacob Langebeck
Født 17102.
Død 17752.
     Etats-Raad.2

Gift 1° _____2med

Lene Maria Pauli
Død 17662.
     2 Børn.2

Gift 2° _____2med

Maria Wolf
     Klokker Gluds Enke.2

[Gift 1° med Glud; Gift 2° med Jacob Langebeck (1710 - 1775)].

Børn af Jacob Langebeck og Lene Maria Pauli:

240.183.Friderich Langebech, f. 1759
241.183.Helene Jacobine Langebeck, f. 1766

Generation 9.

184.118.
Otto Sundby
Døbt 10 mai 1735, Lindås100,70.
185.118.
Johanne Christine Sundby
Døbt 10 mai 1735, Lindås100,70.
186.118.
Niels Schytte Sundby
Døbt 22 mar. 1737, Lindås70.
187.118.
Maren Schytte Sundby
Døbt 1 dec. 1738, Lindås70.
188.118.
Anna Magdalene Sundby
Døbt 22 nov. 1745, Lindås100,70.
189.118.
Niels Schytte Sundby
Døbt 22 nov. 1745, Lindås100,70.
190.118.
Else Schytte Sundby
Døbt 13 jul. 1750, Lindås70.
191.119.
Birgitte Schytte Rosted
Født 14 apr. 1752, Uden for ekteskap ?.75.
Død 4 jan. 179175.

Gift _____med

Ole Nilsen Stadt
     Handelsmann og godseier på Vang gård i Lenvik, Gisund. Han drev handel, samt 2 bygdefars jekter på Bergen.75

[Gift 1° 11 dec. 1773 med Ellen Pedersdatter Tønder (1750 - 1788); Gift 2° med Birgitte Schytte Rosted (14 apr. 1752 - 4 jan. 1791)].
192.120.
Ribor Lucia Rasmusdatter Lind
Født 13 sep. 175679.
Død 17 sep. 175779.
193.120.
Johanna Christianna Rasmusdatter Lind
Født 6 sep. 175879.
Død 175879.
194.120.
Niels Schytte Rasmussen Lind
Født 24 sep. 175979.
Død okt. 1759, 3 uker gml.79.
195.120.
Mette Sophie Rasmusdatter Lind
Født 176080.
Død 1760, 3 uker gml.80.
196.120.
Arnold(us) Rasmussen Lind
Født 176180.
Død 1761, 3 uker gml.80.
197.122.
Niels Wilhelm Schytte Lorentzen Dass
Født 1743, Prestegården, Trondenes., (først på året).101,102.
Død mai 1808, (en av de siste dagene i mai).101.
     Nils Dass overtok ca. 1769 jektebruker med enka på Hov i Tjeldsund, og dreiv det trolig til sin død. Nils betalte i 1779 1 Rdl 74 sk i skatt til presteenka Anne Dorothea avg. Hr. Arnoldus Schyttes «som derved er godtgjort den henne allernådigst forundte skattefrihet».101
     Gården Hov (2 våg) i Tjeldsund er i 1802 taksert til en verdi av 375 Rdl. og det er opplyst at der var svært god kornjord, nokså god fedrift og nok skog til brendsel. Avgifta blei satt til 1 Rdl 90 sk.101
     Skifte 13 jun. 1808101: «Fallittbo.».

Gift 1° 176882 med

Marith Andersdatter
Født omkring 1720, Melsbø i Tjeldsund103.
Død 1787104,82.
     Datter af Anders Steensen og Marit Iversdatter.

[Gift 1° 25 jul. 1741 med Lars Andersen (omkr. 1720 - 1766); Gift 2° 1768 med Niels Wilhelm Schytte Lorentzen Dass (1743 - mai 1808)].

Gift 2° 1 sep. 1788101 med

Anne Margrethe Bloch
Død 13 mai 1822, Lenvik, (73 år gl. hos sønnen Lorentz).101.
     Datter af Erik Bredal Bloch og Margrethe With Randulff.
     Hun brukte til dels navnet Mibes.101
     Ved folketellingen 1801 oppgis hun at være 42 år, men ved hennes død er hun 73 år gl.101

Børn af Niels Wilhelm Schytte Lorentzen Dass og Anne Margrethe Bloch:

242.197.Lorentz Nilsen Dass, f. 1789, d. 1865, Lenvik
243.197.Peter Kristian Dass, f. 1792, d. 1792
198.122.
Johanne Christine Dass
Født 1744, Prestegården, Trondenes.102.
Død 1769, Bergen, HO.105,75,102.
     Hun vokste opp sammens med sine søskende hos moren på Sama gård i Trondenes. Kom ganske ung til slektninger i Bergen.106

Gift 15 jun. 1769, Avaldsnes gamle middelalderkirke106 med

Hans Carstensen Holtermann
Født 1720106, døbt 14 feb. 1721, Bergens Domkirke.106.
Begravet 29 nov. 1770106.
     Forretningsmann i Kopervik.106

[Gift 1° med _____; Gift 2° 15 jun. 1769 med Johanne Christine Dass (1744 - 1769)].

Børn af Johanne Christine Dass og Hans Carstensen Holtermann:

244.198.Lorentz (Dass) Hanssøn Holtermann, d. 1837
199.122.
Else Cathe (Elsken) Dass
Født 1745, Prestegården, Trondenes.107,75.
Død 1783, Hov, Tjeldsund.108,75.
     Var hos sin mor på Sama gård i Trondenes.106
     Døde ugift hos sin bror på Hov i Tjeldsund.75
200.126.
Arnoldus Erichsen Schytte
Født 1769109.
Død 27 apr. 1834, 64½ år gammel.109.
     Ble Candidat 1791, og ble 1793 pers. capellan hos faderen. 13. januar 1797 adjungeret og succederende sogneprest til Bodø. 1808 etter faderens død virkelig sogneprest samme sted og constitueret Provst i Salten's Provsti, og 3. januar 1818 virkelig Provst samme sted's.109
     Barnløs.109
     Var medlem av Stortinget 1822 - 24 - 27 og 1830, hvor han med uegennyttighet og frimodighet røktede det overdragne hverv. Endel av sin formue, der etter fradrag av de øvrige ved skiftets opgjør ble ca. 50.00(0?) kroner og sin boksamling skenkede han til Norges Universitet. Universitet har 1851 ladet opføre et Monument på hans Grav. Han har også skjenket 150 spd. til en Arbeidsantalt i Bodø og 60 spd. til Sognebiblioteket samme steds.109

Gift _____med

Kirsten Berg
     Hennes andet ekteskap med Arnoldus Schytte var barnløst.

[Gift 1° med Andreas Hoff; Gift 2° med Arnoldus Erichsen Schytte (1769 - 27 apr. 1834)].
201.126.
Hartvig Schytte
     Ble tatt til fange under krigen på en reise til Bergen. Døde i fangenskapet -- eller i barbariet -- som det er anført.110
202.126.
Lucie Bonsach Schytte
Død 1810111.

Gift _____med

Jacob Klæboe
Født 3 mar. 1753, Skagstad i Steigen111.
Død 1809111.
     Faderen var skipper, gjestgiver og handelsmann på Skagstad i Steigen.111
     Ble dimitteret i Kjøbenhavn av Decanus Søren Monrad, siden professor og rektor i Trondhjem. Ble 17. april 1782 pers. capellan til Bodø. 6. mars 1789 sogneprest til Lenvik. I september 1792 til Saltdalen og 30. sept. 1806 til Skjerstad.111
     Skifte 20 dec. 1809111.

Børn af Lucie Bonsach Schytte og Jacob Klæboe:

245.202.Anna Jentoft Klæboe, f. 1789, d. 1819
246.202.Erich Gerhard Schytte Klæboe, f. 1793
247.202.Hanna Henrikka Klæboe, f. 1795, d. 1872, Bodø
248.202.Sara Aletha Klæboe, f. 1797, d. 1881, sin eiendom «Saratun» i Modum
249.202.Fredricha Maria Klæboe, f. 1799
250.202.Karen Hardovicha Klæboe, f. 1803
251.202.Kirsten Berg Klæboe, f. 1804, d. 1810
252.202.Arnoldus Christopher Schytte Klæboe, f. 1806, d. 1836
253.202.Martha (Maren) Maria Klæboe, f. 1808
203.126.
Sara Rasch Erichsdatter Schytte
Født omkring 1782112,95.
Død 1847113.
     Hennes første ekteskap var barnløst.

Gift 1° _____med

John Rygh
Født omkring 1759114,95.
Død 1803113.
     Fogd i Salten.113

Gift 2° _____med

Johan Ernst Berg
Født 19 okt. 1768113.
Død 15 okt. 1828113.
     Søn af Larsen Berg.
     Amtmann i Nordland. Bodde som Amtmann på Løeb gård i Bodin hvor han døde. Innehadde Nordstjerneordenen for sitt oppofrende arbeid for Nordland. R.S.N.O. Innkalt til Eidsvoldssamlingen 1814, men nådde ikke frem. Var 2den representant for Nordland til Stortinget 1815-1816. 1ste representant til Stortinget for Nordlands amt 1821-1822. Medlem av 24 komitéer, derav komitéen om land, skog og bergvesen, embetsmendsløn, salg av embetsgårder, om handelskomitéen, kjøpstadsprivilegier, om Almuens forkjøpsrett til kirker. Videre distriktslegeembeter, matrikelloven, gasje og budsjettkomitéen, om riksbanken, innveksling av riksbanksedlene, komitéen for tukthus i Nordland. Nordlandske kirke og skolefond, konstitutionskomitéen, grundlovens bekjentgjørelse, formandskapsloven og Bodøsaken.115,115

Gift 3° 1834116 med

Johan Fredrik Winter
Født 1767, Mechlenburg - Schwerin116.
Død 1846, Alstahaug116.
     Distrikslege i Nordland. Kom til Bodø i 1795 som den første kirurg i Nordland. Da legedistriktet i Nordland ble delt, flyttet Winter til Alstahaug og bodde på gården Skei på sydskråningen av de Syv Søstre, nabo til Alstahaug prestegård.116

[Gift 1° med Anne Margrethe Woches; Gift 2° 1834 med Sara Rasch Erichsdatter Schytte (omkr. 1782 - 1847)].
204.128.
Henrik Dinclow Pedersen Bruun
Født 20 feb. 1776, Barøen i Hadsel.117.
Død 29 nov. 1826, Barøen i Hadsel.117.
     Se Albertine Hauglids bok, s. 146-148.
     9 barn, men 8 døde som spedbarn.118

Gift _____118med

Ane Malene Rener
Født 12 jan. 1768, Trondhjem.118.
Død 23 mai 1860, Fladset.118.
     Datter af Hans Hansen Reener.
     Datter av kjøpmann Hans Rener i Trondhjem.118

Børn af Henrik Dinclow Pedersen Bruun og Ane Malene Rener:

254.204.Hans Rener Henriksen Bruun, f. 1803, Hadsel., d. 1867
205.141.
Niels Lunding
     Død.18
206.141.
Matthias Lunding
207.141.
Antonia Elisa Petreja Lunding
208.142.
Antonette Friderica Bang
Født 177418.
209.142.
Niels Bang
Født 177618.
210.142.
Baltzar Nicolai Bang
Født 177918.
211.143.
Johann Schiøtt
212.143.
Engel Marie Schiøtt
213.143.
Christine Schiøtt
214.144.
___________
215.145.
Christina Schiøtt
Født 177318.
216.146.
Christine Schiøtt
Født 177718.
217.146.
Eva Olivaria Schiøtt
Født 178018.
218.146.
Niels Schiøtt
Født 178018.
219.148.
Agneta Cicilia Claussen
Født 176818.
220.148.
Christiana Maria Claussen
Født 176918.
221.148.
Henning Ditlev Claussen
Født 177118.
222.148.
Hedevig Laurentze Claussen
Født 177218.
223.149.
Elisabeth Magdalena Baadh
Født 24 feb. 176918.
224.149.
Peter Nicolai Baadh
Født 9 apr. 177018.
225.149.
Martha Sophia Baadh
Født 2 jun. 177118.
226.149.
Alberth Gothard Baadh
Født 29 jun. 177218.
227.149.
Engelche Marie Baadh
Født 23 mar. 177418.
228.150.
Sophia Hedevig Schiøtt
Født 178218.
229.150.
Peter Christian Lorentz Schiøtt
Født 178418.
230.151.
Peter Friderich Arensburg
231.163.
Florentine Nissen
232.163.
Niels Nissen
     Studerer.16
233.163.
Anna Johanna Nissen
234.163.
Eliezer Nissen
235.172.
Christen Thomasen Hee
     Faderens Successor.19
236.178.
Christen Hee Wadum
Født 20 mar. 173719.
     Secretair og Inspecteur ved Weysenhuset.19

Gift 1° _____19med

Judithe von der Lippe
Død 1774119.

Gift 2° 9 sep. 177419 med

Margrethe Lange
237.180.
Rasmus Schytte
     Boer i Hamborg.2
238.181.
Else Johanne Schytte
Født 17372.

Gift 1° _____2med

Keyser
Død 17652.
     Studiosus.2

Gift 2° _____2med

Johann Hansen
     Handelsmann.99
     Paa Vester Broe ved Kiøbenhavn.2

Børn af Else Johanne Schytte og Johann Hansen:

255.238.Laurenze Hansen, f. 1772
239.181.
Jørgen Eilersen Schytte
Født 27 aug. 17392.
     Er Collecteur ved Tallotteriet i Kiøbenhavn.2
     Gjestgiver i Kjøbenhavn.99

Gift 1° 17682 med

Elisabeth Mørch
Død 17772.

Gift 2° 17792 med

Susanna Nichelmann
Født 31 okt. 17582.

Børn af Jørgen Eilersen Schytte og Elisabeth Mørch:

256.239.Peter Schytte, f. 1769, d. 1838
257.239.Birgitte Schytte, f. 1773

Børn af Jørgen Eilersen Schytte og Susanna Nichelmann:

258.239.Eiler Schytte, f. 1780, d. 1817
259.239.Friderich Schytte, f. 1781
260.239.Diderich Mørch Schytte, f. 1783
240.183.
Friderich Langebech
Født 17592.
     Til Østrupgaard, Secretair.2

Gift _____2med

Lene Klarup Thye
Født 17582.

[Gift 1° med Friderich Gram (1727 - 7 mar. 1784); Gift 2° med Friderich Langebech (f. 1759)].

Børn af Friderich Langebech og Lene Klarup Thye:

261.240.Jacob Langebeck, f. 1785
241.183.
Helene Jacobine Langebeck
Født 17662.

Generation 10.

242.197.
Lorentz Nilsen Dass
Født 5 jul. 1789101.
Død 1865, Lenvik101.
     Ansatt i 1813 eller 1814 som skoleholder og kirkesanger i Lenvik.101

Gift _____med

Katrine Nilsdatter Rossfjordstraumen
     Fra Rossfjordstraumen.
243.197.
Peter Kristian Dass
Født 13 aug. 1792101.
Død okt. 1792101.
244.198.
Lorentz (Dass) Hanssøn Holtermann
Døbt 17 apr. 1768, Kopervik.120.
Død 22 apr. 1837120, begravet 8 jun. 1837, Nykirken i Bergen.120.
     Etablerte sig som forretningsmann i Bergen og nevnes som en innflydelsesrik mann omkring 1814. Han nevnes også som en av stifterne av selskapet «Den gode hensikt» i Bergen. Han var bestyrelses medlem av Bergens historiske forening. Var medlem av Bergens «Politiske handelsklub». I 1814 deltok han i de politiske samlinger, og var med den 14. mars i valget av deputerede fra Bergens by til Eidsvoldsforsamlingen hvor Christie og Motzfeldt fikk de fleste stemmer, 7 hver. Samme eftermiddag samledes man atter hos Lorentz Holtermann i «en politisk klub» for å diskutere videre om hvilken statsforfatning Bergenserne burde virke for på Eidsvold.120

Gift _____med

Anna Margrethe Blydt
Født 10 okt. 1764120.
Død 20 nov. 1832120.
     Datter af Hans Corneliussen Blydt og Karen Foss.
245.202.
Anna Jentoft Klæboe
Født omkring 1789111.
Død 22 mai 1819, 29 år gl.111.

Gift _____med

Georg Fredrik Krause
Født 1786121.
Død sep. 1843, Orkdalen121.
     Søn af Friderich Wilhelm Gottfred Krause og Inger Marie Thode.
     Premierløitnant.111
246.202.
Erich Gerhard Schytte Klæboe
Født omkring 1793111.
     Døde (efter 1811) som styrmann i Altona, ved Hamburg.111
247.202.
Hanna Henrikka Klæboe
Født omkring 1795111.
Død 4 apr. 1872, Bodø113.
     Etter sin manns død i 1836 fortsatte hun som enke Apotekets drift liketil 1860. Hun hadde i dette tidsrum følgende Apotekere: 1. Joachim Andreas Koht 1836-1848; 2. Robert Nicolai Hirch 1848-1851; 3. Lorentz Wittrup Lied 1851-1860 da han kjøpte Apoteket med privilegium og inventar for kr. 22.000.113

Gift _____med

Knud Wiingaard Asbjørnsen
Født 1796, Drangedal113.
Død 25 apr. 1836, Hadsel i Vesterålen113.
     Apoteker. Han meddeltes tillatelse som Apoteker på Bodø den 10. aug. 1823. Overtok det Apotek som professor og sogneprest Erich Gerhard Schytte hadde påbegyndt.113
248.202.
Sara Aletha Klæboe
Født omkring 1797111.
Død 4 mar. 1881, sin eiendom «Saratun» i Modum, 84 år gammel121.

Gift _____med

Friderich Christian Grevenkop Lied
Født 1794, Norge121, døbt 1794, Tingvold kirke121.
     Kadet ved Danske Landkadetkorps til 28. dec. 1812 da han ble sekondløitnant ved 2. Trondhjemske nasjonale infanteriregiment men ansattes samtidig som underoffiser ved Danske landkadetkorps. Avgikk derfra 14. dec. 1813 og stod så à la suite ved sitt regiment. Forrettet i oktober 1814 tjeneste ved detasjementet i Ålen. Var med ved Kongsvinger i 1814 som sekondløitnant. Ved den nye hærordning fra 1. jan. 1818 satt han som sekondløitnant der ved Holt - Ålske kompani. Premierløitnant 11. dec. 1824. Stod i 1835 ved Overhallske kompani. Kaptein 1. juli 1837 ved brigadens landværn som Chef for 3. divisjon av Trondhjemske landværn bataljon. Stod i 1842 som Chef for Overhallske linjekompani og bodde da på Skaftnes i Foldereid, men i 1845 på Foss i Overhalla.121

Børn af Sara Aletha Klæboe og Friderich Christian Grevenkop Lied:

262.248.Arnoldus Schytte Lied, f. 1829, d. 1838, Skaftnes i Foldereid
263.248.Johan Ricard Lied
249.202.
Fredricha Maria Klæboe
Født omkring 1799111.

Gift _____med

Johan Friderich Olsen
Født 1788113.
Død 18 aug. 1851113.
     Postmester. Foged i Nordhordland og Voss.113
250.202.
Karen Hardovicha Klæboe
Født omkring 1803111.
     Levde ugift ved skiftet etter sin onkel på Bodø, sogneprest A. Schytte i 1834.113
251.202.
Kirsten Berg Klæboe
Født omkring 1804111.
Død omkring 1810111.
252.202.
Arnoldus Christopher Schytte Klæboe
Født omkring 1806111.
Død 1836, 29 1/4 år gl.111.
     Kjøpmann på Bodø.111
253.202.
Martha (Maren) Maria Klæboe
Født 1808111.
     Levde ugift ved skiftet etter sin onkel på Bodø, sogneprest A. Schytte i 1834.113
254.204.
Hans Rener Henriksen Bruun
Født 24 apr. 1803, Børøen, Hadsel.118.
Død 1 sep. 1867118.
     Handelsmann og gårdbruker på Børøen [i Hadsel]. Bodde ca. 12 år på Bitterstad, men flyttet senere tilbake til Børøen. Han hadde dårlig helbred og ble i tidlig alder en giktbrutt mann.118

Gift 29 jul. 1831118 med

Dorothea Maria Nannestad
Født 6 nov. 1805118.
Død 8 sep. 1886, Fladset gård.118.
     Datter af Fredrik Severin Nannestad.
     Hun kom 18 år gammel som guvernante til sin onkels barn, sorenskriveren på Bitterstad.118

Børn af Hans Rener Henriksen Bruun og Dorothea Maria Nannestad:

264.254.Henrik Ditlev Hansen Bruun, f. 1832, d. 1908
255.238.
Laurenze Hansen
Født 17722.
256.239.
Peter Schytte
Født 17692.
Død 1838122.
     Postmester i Oldeslo - hvis etterkommere lever i Tyskland.122
257.239.
Birgitte Schytte
Født 17732.
258.239.
Eiler Schytte
Født 1780123,2.
Død 1817122.
     Kjøpmand, tidligere handelsassistenten i Julianehåb [på Grønland].122

Gift _____med

Annette Christiane Been
Født 1779122.
Død 1847122.

Børn af Eiler Schytte og Annette Christiane Been:

265.258.Jørgen Christian Eilertsen Schytte, f. 1814, Kjøbenhavn., d. 1877, Chile.
259.239.
Friderich Schytte
Født 17812.
260.239.
Diderich Mørch Schytte
Født 17832.
261.240.
Jacob Langebeck
Født 17852.

Generation 11.

262.248.
Arnoldus Schytte Lied
Født 1829121.
Død 7 apr. 1838, Skaftnes i Foldereid121.
263.248.
Johan Ricard Lied
     Farmaceut utdannet. Ble senere bestyrer av en fabrik i Drammen.121
264.254.
Henrik Ditlev Hansen Bruun
Født 19 mai 1832118.
Død 1 okt. 1908118.
     Han overtok Fladset gård etter sin far i 1865 og drev samtidig oppkjøp av laks for eksport i iset tilstand. Hvilket visstnok var de første forsøk med eksport av fersk fisk fra Vesterålen.118
     8 barn, Hans, Ane, Georg, Kristian, Sophie, Dorothea, Fredrik og Thora.118

Gift 29 jun. 1861118 med

Louise Jacobine Rosted Høegh
Født 24 mar. 1830118.
Død 29 mai 1887118.
     Datter af Georg Andreas Høegh og Maren Christiane Hansen.
265.258.
Jørgen Christian Eilertsen Schytte
Født 1814, Kjøbenhavn.122.
Død 31 jan. 1877, Valparaíso, Chile.122, begravet _____, Valparaíso, Chile.122.
     Geolog. Chilensisk guvernør. [Se/læs mere i Albertine Hauglids bok].122
     Ugift.124

Kilder og Noter
1M. Hammer, Slægt og Minder (Aarhus 1949).
2Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. 273 (Tab. I)
3Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 27
4Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 16
5Axel Kielland: Familien Kielland med dens kognatiske ascendents (Chria. 1897), s. 243
6Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 28
7Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 30
8Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 29
9Albertine Hauglid: Dansk Biografisk Leksikon (1982): Moth, Matthias
10Aage Brask: Niels Bloch i Rold og hans nærmeste slægt ... (1947), s. 65
11Trolovet 6. januar 1681
12Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 29, 87
13Knut Esmarch: Familien Bredal
14Knut Esmarch: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIX (1964), s. 297
15Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 87
16Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. 273 (Tab. III)
17Giessing skriver eet sted 1706 et andet sted 1686, begge må være trykfeil for 1606.
18Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. III(1):273 (Tab. II)
19Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. III(1):273 (Tab. III)
20Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. 273 (Tab. II)
21Axel Kielland: Familien Kielland med dens kognatiske ascendents (Chria. 1897)
22Axel Kielland: Dansk Biografisk Leksikon.
23Axel Kielland: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIII (19??), s. 234
24Axel Kielland: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1974), s. 43
25Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 86-87
26Albertine Hauglid: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1974), s. 223
27Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 88
28Albertine Hauglid: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1974), s. 234
29Erlandsen: Geistligheden i Tromsø Stift, s. 104
30Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 91
31Trolovet i Trondheim domkirke 7. aug. 1689.
32Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 60
3316 år gl. ved morens skifte 28. mar. 1682.
34Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 89
35Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 109
36Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. III(1):288
37Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. III(1):284
38Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. III(1):289
39Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 17
40Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 20
41Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 19
42Axel Kielland: Familien Kielland med dens kognatiske ascendents (Chria. 1897), s. 242
435 år gl. 16. nov. 1698.
448 år gl. 22. april 1704.
452½ år gl. 22. april 1704.
46½ år gl. 22. april 1704.
4711 år gl. i 1701.
48Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 92
49Per Nermo - http://home.oneline.no/~nermo
50Albertine Hauglid: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIX (1964), s. 298
519 år gl. i 1701.
52Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 110
53Ved sokneprest Peder Bredal, Brønnøy.
545 år gl. i 1701.
55Etter egne optegnelser [se NST 11, s. 79].
56Døpt av kapellanen Christian Krog [Brønnøy kirkebok].
5771 Aar gl.
58Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 110, 114
59S.T.Dahl skriver at hun var født 2. mai 1692.
60Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 114
6111. juli 1743 (iflg. "Lødingen bygdebok").
62Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 115
63Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 118
64Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 270
6518 år gl. ved farens skifte 24. sept. 1725.
66Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. 273 (Tab. IV)
67Giessing skriver død 1753, 1773 - altså et af disse to år.
68Tvilling med søsteren Else.
69Tvilling med søsteren Anne Magdalene.
70Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 101
71Albertine Hauglid: Digitalarkivet: Gejstlig skifteregister Troms og Finnmark 1697-1824.
72 1999-08-22 i news:no.fritid.slektsforsking.etterlysing
73Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 101-102
74Sissil Bruun Sørensen
75Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 102
76Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:338
77Oddbjørn Knutsen: Digitalarkivet: Skifteregister Troms 1690-1805.
7814 år i 1732, 53 år i 1767.
79Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 402
80Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 403
81Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:348
82Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 103
83Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997)
84Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 102-103
85Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 398
86S.H. Finne-Grønn: Slekten Bødtker (Oslo 1943), s. 31
87Et andet sted skrives 26. mai 1808.
88Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 124
89Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 145
90Svarer dette til 11. januar ?
91Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987)
92Email
93Langfredag.
9449 år gl. ved FT 1801.
95Vivian Fjordholm: Digitalarkivet: Folketellingen 1801.
9641 år gl. ved FT 1801.; Fejl? skal være 51 år gl. ?
9744 år gl. ved FT 1801.
98Giessing skriver et sted 1740, et andet sted 1746.
99Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 37
100Tvilling.
101Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,230
102Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 289
103Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I,626
10470 år gl.
10525 år gl.
106Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 104
107Efter farens død.
10838 år gl.
109Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 126
110Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 132
111Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 133
11218 år gl. ved FT 1801.
113Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 135
11441 år gl. ved FT 1801.
115Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 135-136
116Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 136
117Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 146
118Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 148
119Giessing skriver 1744, men det må være en trykfejl for 1774.
120Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 105
121Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 134
122Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 38
123Albertine Hauglid skriver på side 38 at han er født år 1788.
124Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 39