© 2001 Simon Ellefsen

Schreuder / Schrøder

Opdateret 4 Jan 2004.


Generation 1.

1.0.
Samuel Hansen Schreuder
     Samuel Hansen Schreuder, Borgermester i Kallundborg.1

Børn af Samuel Hansen Schreuder og _____:

2.1.Hans Samuelsen Schreuder, f. omkr. 1597, Danmark, d. 1647, (Bergen)
3.1.Margrethe Samuelsdatter (Schrøder?), d. 1645

Generation 2.

2.1.
Hans Samuelsen Schreuder
Født omkring 1597, Kalundborg, Danmark1.
Død 17 jul. 1647, (Bergen)2.
     Mag. Hans Samuelsen Schreuder, født omtrent 1597 i Kallundborg, hvor Faderen Samuel Hansen Schreuder var Borgermester, blev Student 1613 fra Herlufsholms Skole, blev derefter Hører i Sorø, Magister 20. Mai 1617, Rektor i Aalborg 1616 og 1617 Sognepræst i Horsens. Ansattes 1628 som residerende Kapellan ved Domkirken i Bergen og blev 1632 kaldet til Sognepræst sammesteds og Provst over Nordhordland. Døde 17. Juli 1647. Han var, siger Hofnagel, en gudhengiven, from Mand i sin Lære og sit Levnet.3
     Gift 1) med Anne Jensdatter Block. 2) med Maren Hermansdatter, der 1662 blev igjen gift med Ove Jensen, Borgermester i Bergen. Børn af 1ste Ægteskab: Peder, Cathrine, Anne og Hans. Af 2det Ægteskab: Herman, Jens, Otto og Samuel.2

Gift 1° _____2med

Anne Jensdatter Bloch

Gift 2° _____2med

Maren Hermansdatter

[Gift 1° med Hans Samuelsen Schreuder (omkr. 1597 - 17 jul. 1647); Gift 2° med Ove Jensen].

Børn af Hans Samuelsen Schreuder og Anne Jensdatter Bloch:

4.2.Peder Hansen Schreuder, d. 1692
5.2.Cathrine Schreuder
6.2.Anne Schreuder
7.2.Hans Schreuder, d. 1707

Børn af Hans Samuelsen Schreuder og Maren Hermansdatter:

8.2.Herman Schreuder
9.2.Jens Schreuder, f. omkr. 1624, Horsens, d. 1683
10.2.Otto Hansen Schreuder, f. 1628, Bergen
11.2.Samuel Hansen Schreuder, f. 1630, Bergen, d. 1706
3.1.
Margrethe Samuelsdatter (Schrøder?)
Død 25 jul. 16454.
     Vistnok enke efter sognepræst til Sogndal i Sogn, Peder Pedersen Schytte.5
     Margarethe Samuelsdatter [Schrøder, en borgermesterdatter af Kallundborg?]4

Gift 1° _____med

Peder Pedersen Schytte
Død 16376.
     Sognepræst til Sogndal i Sogn.5
     Peder Pederssøn Schytte (Toxotes). Maaske en Brodersøn af den Marhias Schytte, der 1563 var Kapellan i Lærdal, kom hertil [Sogndal, i Midtre Sogns Provsti] 1610, efter at han før havde været Sognepræst i Lærdal, blev 1618 Provst i Sogn og døde 1637. Naar Hatting i sit Manuskript lader Peder Finde blive Schyttes Eftermand, er dette urigtigt. Gift med Anne Nielsdatter, med hvem 3 Børn, der døde af en smitsom Sygdom 1618.6

[Gift 1° med Anne Nielsdatter; Gift 2° med Margrethe Samuelsdatter (Schrøder?) (d. 25 jul. 1645)].

Gift 2° 18 okt. 1635, Bergen4 med

Peder Olufsen Hanning
Født jun. 16086.
Død 1 jun. 16687.
     Søn af Oluf Jensen Haning (Hanning) og Ingeborg Christophersdatter (Kjøtten).
     Sognepræst til Sogndal i Sogn.5
     Se mere om denne slægt i Finne-Grønns bog om Abel slegten.4
     Peder Hanning. Født i Sogndal 1608 ved St. Hans Tid af Forældrene Ole Jenssøn Hanning og [.... ulæselig kopi ....] Bergen og derefter i sammes latinske Skole, hvorfra han blev dimitteret 23 Febr. (immatr. 21 Apr.) 1632; studerede ved Kjøbenhavns og Rostocks Universiteter, blev 20 Mai 1634 Baccalaureus og 17 Novbr. 1633 Tredielektiehører i Bergen, 1 Aug. 1635 Conrector ved samme Skole og 10 April 1637 kaldet til Sognepræst i Sogndal, Provst 27 Juni 1659, død 1 Juni 1668. Han roses for Gudsfrygt og Lærdom, fast og bestemt i sin Gjerning som Provst.8
     Gift 1) 18 Okt. 1635 med Margrethe Samuelsdatter, død 25 Juli 1645, med hvem han havde 7 Sønner og 3 Døttre. 2) 5 April 1646 med Kirsten Heiberg, Datter af Foged i Indre Sogn Søfren Lauritssøn til Talle, død 1653. (Cfr. Norske Magaz., 2 B., S. 629, 633). Børn af 1ste Ægteskab: af disse kjendes kun 1. maaske den Oluf Pedersøn son 1680 nævnes gift med «Soffi Ericksdatter» (se Aarsberetningen for 1880 fra Foreningen til norske Fortidsmindesmærkers Bevaring, S. 75). - 2. Peder, Faderens Eftermand i Sogndal. - 3. (?) Clara, f. 1663(?), d. 1737, gift med Mag. Hans Mathiassen Abel, Sognepræst til Tysnæs, død 1721. - Af 2det Ægteskab: 4. Margrethe, f. ca. 1649, d. 1714. - 5. Christine, f. 1651, d. 1732.7

[Gift 1° 18 okt. 1635 med Margrethe Samuelsdatter (Schrøder?) (d. 25 jul. 1645); Gift 2° 5 apr. 1646 med Kirsten Søfrensdatter Heiberg (d. 1681)].

Børn af Margrethe Samuelsdatter (Schrøder?) og Peder Olufsen Hanning:

12.3.Peder Pedersen Hanning, f. omkr. 1636, d. 1692, Sogndal i Sogn.
13.3.Ole Pedersen (Haning, Hanning)
14.3.Samuel Pedersen (Haning, Hanning)
15.3.Maren Pedersdatter (Haning, Hanning)

Generation 3.

4.2.
Peder Hansen Schreuder
Død 16929.
     Peder Hansen Schreuder. Søn af Hans Samuelsen Schreuder, Sognepr. til Domkirken i Bergen, er født sammesteds, deponerede 1660 fra sin Fødebys Skole, blev 1663 Andenlektiehører og 1666 Tredielektiehører ved samme; ansattes 10 Sept. 1668 som Sognepræst her [til Eid, Nordfjord Provsti], efter at han først 1667 var kaldet til Sognepr. i Manger, hvor han maatte vige for Hans Blix, der havde faaet særskilt kgl. Udnævnelse dertil. Han døde 1692 (før 2 Februar).9
     Gift 1) med Margrethe Ovesdatter, Enke efter Jonas Elofssøn, Sognepræst i Manger, og Datter af Borgermester i Bergen Ove Jenssen og 1ste Hustru Karen Mauritzdatter Bostede. 2) med Drude Frimann, f. 1664, d. 1752 efter at have været gift med Otto Finde, Sognepr. til Volden; hun var Datter af Amtmand Johan Frimann paa Halsnø og 1ste Hustru Maren Fuiren. Børn af 1ste Ægteskab: Jonas Schreuder og en Søn, som døde spæd.9

Gift 1° _____9med

Margrethe Ovesdatter
     Datter af Ove Jensen og Karen Mauritsdatter.

[Gift 1° med Jonas Elofssøn; Gift 2° med Peder Hansen Schreuder (d. 1692)].

Gift 2° _____9med

Drude Frimann
Født 16649.
Død 17529.

[Gift 1° med Peder Hansen Schreuder (d. 1692); Gift 2° med Otto Pedersen Finde (1656 - 1741)].

Børn af Peder Hansen Schreuder og Margrethe Ovesdatter:

16.4.Jonas (Pedersen) Schreuder
17.4._____
5.2.
Cathrine Schreuder
     Cathrine Schreuder, gift 1) med Søren Fux; 2) med Absalon Beyer, Sognepræst til Indvik.2

Gift 1° _____med

Søren Fuchs (Fux)

Gift 2° _____10med

Absalon Jørgensen Beyer
Født 162510.
Død dec. 167010.
     Søn af Jørgen Abelsen.
     Absalon Jørgensen Beyer. Født 1625, deponerede 11 December 1645 fra Bergens Skole, var her [Indviken, Nordfjord Provsti] fra 1650; døde kort før Jul 1670. Blev valgt af Almuen 1650 som Sognepræst. Mod hans Valg gjordes Indsigelse for Kapitlet paa Grund af at han ikke var sine fulde 25 Aar, men hans Valg blev alligevel stadfæstet.10
     Var gift 1) med Agnete Pedersdatter, død i Decbr. 1668. 2) med Cathrine Schreuder, Datter af Mag. Hans Samuelsen Schreuder, Sognepræst til Domkirken i Bergen, og Enke efter Søren Fuchs. Børn i 1ste Ægteskab: Anne B.; Jørgen (Absalonsen) Hougs; Bendix Absalonsen Friis; Martha Friis. I 2det Ægteskab: Margrethe Friis B.10

[Gift 1° med Agnete Pedersdatter (d. dec. 1668); Gift 2° med Cathrine Schreuder].

Børn af Cathrine Schreuder og Absalon Jørgensen Beyer:

18.5.Margrethe Friis Beyer
6.2.
Anne Schreuder
     Anne Schreuder, gift med Otto Jonsøn, Sognepræst til Askevold.2

Gift 8 jul. 165011 med

Otto Jonassøn
Født 27 jan. 162511.
Død 168811.
     Søn af Jonas Pederssøn og Anne Jensdatter Mechlenborg.
     Otto Jonassen. Søn af Jonas Pederssøn, Sognepræst til Korskirken i Bergen, f. 27 Januar 1625, deponerede fra Bergens Skole 2 December 1644 og tog theol. Examen efter 3 Aars Ophold ved Universitetet. Blev 1648 pers. Kapellan hos Faderen i Bergen, ordin. 4 Febr., og 26 Juni 1653 Sognepræst til Askvold [i Søndfjord Provsti]; var i nogle Aar tillige Provst. Døde 1688 før 2 Nov.11
     Gift 8 Juli 1650 med Anne Schreuder, Datter af Mag. Hans Samuelssen Schreuder, Sognepræst til Domkirken i Bergen. Børn: Ingeborg, Jonas (Johannes), Hans og evt. Otto Ottesen.11

Børn af Anne Schreuder og Otto Jonassøn:

19.6.Ingeborg Ottesdatter, f. 1659
20.6.Jonas (Johannes) Ottesen Schreuder
21.6.Hans Ottesen (Askevold)
22.6.Otto Ottesen
7.2.
Hans Schreuder
Død 170712.
     Hans Schreuder. Student 1660. Var først Andenlektiehører i Bergen og blev 16 Mai 1670 Sognepræst her [Indviken, Nordfjord Provsti]. Blev Provst efter Peder Harboe i Selje 1703. Skal være død 1707.12
     Gift med Anne Beyer. Børn: Maren Agnete; Elisabeth Kirstine; Absalon; Pernille; Hans; Albert; Jens; Dorothea Margrethe.12

Gift _____12med

Anne Beyer
     Datter af Absalon Jørgensen Beyer og Agnete Pedersdatter.

Børn af Hans Schreuder og Anne Beyer:

23.7.Maren Agnethe Hansdatter Schreuder
24.7.Elisabeth Kirstine Schreuder
25.7.Absalon Schreuder
26.7.Pernille Schreuder
27.7.Hans Schreuder
28.7.Albert Schreuder
29.7.Jens Schreuder
30.7.Dorothea Margrethe Schreuder, d. 1727
8.2.
Herman Schreuder
     Herman Schreuder, død som Student.2
9.2.
Jens Schreuder
Født omkring 1624, Horsens13.
Død 168313.
     Jens Schreuder. Søn af Sognepræst til Domkirken i Bergen Mag. Hans Samuelsen Schreuder, f. i Horsens omtr. 1624, deponerede fra Aalborg 1645 og tog Bacc.-graden 1646, var først Tredielektiehører ved Bergens Skole, blev derefter Kapellan i Gloppen og 1652 Sognepræst [til Gloppen, Nordfjord Provsti]. Død 1683.13
     Gift med Anne Jørgensdatter Beyer, Søster til Absalon Beyer, Sognepr. i Indviken. Børn: Hans, Maren, Jørgen, Elisabeth og Anne.13

Gift _____13med

Anne Jørgensdatter Beyer
     Datter af Jørgen Abelsen.
     Hun levede 1702.13

Børn af Jens Schreuder og Anne Jørgensdatter Beyer:

31.9.Hans (Jensen) Schreuder
32.9.Maren (Jensdatter) Schreuder
33.9.Jørgen (Jensen) Schreuder
34.9.Elisabeth (Jensdatter) Schreuder
35.9.Anne Jensdatter Schreuder
10.2.
Otto Hansen Schreuder
Født 23 dec. 1628, Bergen14.
Begravet 4 mai 169614.
     Mag. Otto Schreuder, Sognepræst til Nye Kirken i Bergen, døde 1694, var først givd med Margrete Milzov, uden Børn.15
     Mag. Otto Schreuder, født i Bergen 23. Decbr. 1628 af Forældrene Hans Samuelsen Schreuder, Sognepræst til Domkirken, og Anne Jensdatter Block. Blev Student fra Bergens Skole 25. Mai 1646, var indtil Sommeren 1648 2den Lektiehører ved Bergens Skole, blev samme Aar 16. Novbr. personel Kapellan paa Voss og 30. Oktbr. 1657 Sognepræst til Nykirken [i Bergen], Magister 1673, 1683 Provst over Bergen og Nordhordland. Døde 1696, begravet 4. Mai. Hans Dødsaar er af Hatting urigtig anført med 1694, hvilket herved rettes.14
     Gift 1) med Margrethe Miltzow, Datter af Henrik Gertsen Miltzow, Sognepræst til Voss. 2) med Anne Schjelderup, Datter af Biskop Jens Schjelderup i Bergen. Børn af 1ste Ægteskab: Christence, Karen, Anne, Hans og Jonas. Af 2det Ægteskab: Jens, Inger Margrethe, Dorothea, Susanne og Peder.14
     Lampe noterer en søn Jonas Schreuder og skriver om denne at han døde 1686 som personel kapellan til Askevold - men dette må være en forveksling med Otte Jonassen til Askevold søn af samme navn.

Gift 1° _____14med

Margrethe Miltzow
     Datter af Henrik Miltzow.

Gift 2° _____med

Anna Jensdatter Schjelderup
Død 1714.
     Datter af Jens Pedersen Schjelderup og Inger Olsdatter Worm.
     Den 22. jan. 1714 gravlægges Anna Schielderup "i korset med alle kl. og l.p." i Nykirken i Bergen - er det samme person ?16
     Den 22. jan. 1714 ringes der for «Madam Anna Schielderobs».17

Børn af Otto Hansen Schreuder og Margrethe Miltzow:

36.10.Christence Schreuder, d. 1684
37.10.Karen Schreuder, d. 1736
38.10.Anna Schreuder, d. 1736
39.10.Hans Schreuder, d. 1718

Børn af Otto Hansen Schreuder og Anna Jensdatter Schjelderup:

40.10.Jens Schreuder
41.10.Inger Margrete Schreuder, d. før 1720
42.10.Dorothea Schreuder, d. 1731
43.10.Susanne Schreuder, d. 1742
44.10.Peder Ottosen Schreuder, d. 1738
11.2.
Samuel Hansen Schreuder
Født 25 okt. 1630, Bergen18.
Død 170618.
     En «Samuel Schreuder, førige capelan» begraves i Bergen Domkirke 11. febr. (eller 1. dec.) 1712 - samme person ?
     Mag. Samuel Schreuder, født i Bergen 25. Oktober 1630; Faderen var Hans S. Schreuder, Sognepræst til Domkirken. Gik først i Malmø og Sorø og endelig i Bergens Skole, blev Student 1651 og var fra 1656-1659 1ste Lektiehører i Bergens Skole, derefter samme Aar personel Kapellan hos Engelbreckt Jørgensen og Magister 1673. 20. Juli 1683 residerende Kapellan [til Domkirken i Bergen] samt Notarius juratus eller geistlig Skifteforvalter i Bergens By og Stift, hvortil han erholdt kongelig Beskikkelse 29. Oktober 1669. Døde 1706.18
     Gift 1) med Cecilia Ovesdatter, Datter af Borgermester i Bergen Ove Jensen fra 1653-1675, og Karen Mauritsdatter. 2) med Agnete Burenæus, død 1753, Rektor Rudolf Burenæus's Søster; uden Børn i dette Ægteskab. Børn [af 1ste Ægteskab]: Hans Christian, Hans, Ove, Samuel, Maren, Anne Margrethe, og Karen Schreuder.18

Gift _____med

Cecilia Ovesdatter
     Datter af Ove Jensen og Karen Mauritsdatter.

Børn af Samuel Hansen Schreuder og Cecilia Ovesdatter:

45.11.Hans Christian Schreuder
46.11.Hans Schreuder
47.11.Ove Schreuder
48.11.Samuel Schreuder
49.11.Maren Schreuder
50.11.Anne Margrethe Schreuder, f. 1690
51.11.Karen Schreuder, d. 1719
12.3.
Peder Pedersen Hanning
Født omkring 16367.
Død sep. 1692, Sogndal i Sogn.5.
     Sognepræst til Sogndal i Sogn.5
     Peder Pedersen Hanning, f. omtr. 1636, Student fra Bergen 1656 (Petrus Petræus Bergensis), blev 1663 personel Kapellan hos Faderen og 25 Juni 1668 Sognepræst [til Sogndal, Midtre Sogns Provsti], da han havde udmærket sig ved Kjøbenhavns Beleiring. Døde 1692 før 30 Septbr.7
     Gift 1) med Margrethe Jespersdatter. 2) 1678 med Anne Henriksdatter, fra hvem han blev skilt ved Kapitlets Dom af 16 Juli 1679 paa Grund af hendes utilladelige Samliv med en anden før Ægteskabet. 3) 1687 med Margrethe Garmann, død 1733, Datter af Anders Garmann, Sognepræst til Hammer. Børn af 1ste Ægteskab: Peder, Margrethe og Abel. - Af 3die Ægteskab: Peder og Cecilia.7

Gift 1° _____med

Margrethe Jespersdatter
Født omkring 16525.
Død omkring 16775.
     Datter af Jesper Hansen og Margrete Pettersdatter Falch.

Gift 2° 1678-167919,5 med

Anne Henriksdatter

Gift 3° 16815,19 med

Sidsel Knudsdatter Glad
     Datter af Knud Christopherssøn Glad og Maria (Maren) Berthelsdatter Mule.
     Præstedatter fra Vik i Sogn.5
     Sidsel døde efter faa aars egteskab uden at efterlade sig børn.20

Gift 4° 16875 med

Margrethe Andersdatter Garmann
Død 3 jun. 173321.

Børn af Peder Pedersen Hanning og Margrethe Jespersdatter:

52.12.Abel Pedersdatter Hanning
53.12.Margrethe Hanning, f. omkr. 1672, d. 1701, Sogndal i Sogn.
54.12.Peder Pedersen Hanning, f. 1673, d. 1718

Børn af Peder Pedersen Hanning og Margrethe Andersdatter Garmann:

55.12.Peder Pedersen Hanning, f. 1687
56.12.Cecilia Pedersdatter Hanning
13.3.
Ole Pedersen (Haning, Hanning)
14.3.
Samuel Pedersen (Haning, Hanning)
15.3.
Maren Pedersdatter (Haning, Hanning)

Gift _____med

Johan Teiste

Generation 4.

16.4.
Jonas (Pedersen) Schreuder
Begravet 18 apr. 1725, Domkirken i Bergen, klockeren Jonnas Schrøder.
     Jonas Schreuder, Student fra Bergens Skole 1691, Klokker ved Domkirken i Bergen.9
17.4.
___________
     En Søn, som døde spæd.9
18.5.
Margrethe Friis Beyer

Gift _____22med

Christen Rue
     Søn af Christian Hansen Rue og Kirstine (Bendixdatter?) Diurhuus.
     Christen Rue Proprietair og Beboer af Gaarden Murstad i Nordfiord havde til Ægte en Margrethe Bejer, med hvem han fik 1 Søn ved Navn Niels, (der) døde (som) Discipel i den Latinske Skole i Bergen. Denne Kone døde kort efter og blev hand anden gang gift med Bente Huus, en Datter af Wedeching Huus, Sognepræst til Gloppens Præstegield i Nordfiord, med hvem hand avlede 3 Børn [Christian, Wedeching og Ane Margrethe].22
     Christen Rue og Hustrue Margrethe Beyer fik 27 Juli 1717 Bevil. for Længstlevende til at sidde i uskiftet Bo [Aabne Breve 1717.]23

[Gift 1° med Margrethe Friis Beyer; Gift 2° med Bente Huus].

Børn af Margrethe Friis Beyer og Christen Rue:

57.18.Niels Christensen Rue
19.6.
Ingeborg Ottesdatter
Født 29 feb. 165911.
Begravet 7 okt. 1696.
     Ingeborg, f. i Askvold 29 Febr. 1659, døde i Bergen ugift 1696, begr. 7 Okt.11
20.6.
Jonas (Johannes) Ottesen Schreuder
     Jonas (Johannes) Ottesen, antog Moderens Navn Schreuder.11
21.6.
Hans Ottesen (Askevold)
     Hans Ottesen, nævnes som Fadder i Bergens Korskirke 1698 og kaldes Hans Ottesen Askevold, gift med Anna Melchior.11
22.6.
Otto Ottesen
     Otto Ottesen, som deponerede samme Dag som Jonas [Ottesen Schreuder] - 19 Juli 1675 - maa formentlig ogsaa høre hid [som barn af Otto Jonassen og Anne Schreuder]. - Blev som Studiosus 22 Juni 1694 gift med Mette Gierding.11
23.7.
Maren Agnethe Hansdatter Schreuder
     Maren Agnete Schreuder, gift med Erik Leganger, Sognepr. til Torvestad.12

Gift _____med

Erik Iversen Leganger
Født 166924,25.
Død 30 dec. 175124,25.
     Søn af Iver Erikssøn Leganger og Anna Pedersdatter Finde.
     Stilling: Sogneprest og prost til Torvestad.
     Imm. fra Bergen 25. juli 1690, cand. theol. 1691, Kap. Indviken 1604, Sognepr. Valle 14. sept. 1708, Torvestad 10. aug. 1715, Provst 1735-1739.25
     5 Børn.25

[Gift 1° med Maren Agnethe Hansdatter Schreuder; Gift 2° med Mette Christina Søfrensdatter Hegelund (Brunsteen) (17 dec. 1678 - eft. 1753)].

Børn af Maren Agnethe Hansdatter Schreuder og Erik Iversen Leganger:

58.23.Anne Carine Leganger
59.23.Hans Schreuder Leganger, f. 1700, d. 1780
24.7.
Elisabeth Kirstine Schreuder
25.7.
Absalon Schreuder
     Absalon Schreuder, død ung.12
26.7.
Pernille Schreuder
27.7.
Hans Schreuder
     Hans Schreuder, Løitnant.12
28.7.
Albert Schreuder
29.7.
Jens Schreuder
     Jens Schreuder, blev Kaptein ved Søndre Søndfjordske Kompagni 10 Febr. 1719 (Pers. Tidsskr., 2 B., S. 346); gift med Karen Munthe, Datter af Ludvig Munthe, Sognepr. til Vik.12

Gift _____12med

Karen Munthe
     Datter af Ludvig Christopherssøn Munthe (Morgenstierne) og Karen Iversdatter Leganger.
30.7.
Dorothea Margrethe Schreuder
Død 30 jan. 172712.

Gift 18 jun. 171012 med

Peder (Henriksen) Finde
Født 21 feb. 167812.
Død 16 jul. 174812.
     Søn af Henrik Pedersen Finde.
     Peder Finde. Født 21 Febr. 1678, Søn af Henrik Pedersen Finde, Sognepræst til Førde. Deponerede fra Bergens Skole 17 Juli 1696, blev 1702 Præst paa det ostindiske Kompagnis Skib «Kronprindsen» og ansattes 17 Aug. 1703 som Præst ved den danske Zions Kirke i Trankebar; blev 17 Juni 1707 Sognepr. i Indviken [Nordfjord Provsti] og 6 Aug. 1742 Provst. Han døde 16 Juli 1748. Han legerede 300 Rdlr. til Menighedens Fattige. Legatet har ingen Fundats, men alene en Protokol, som føres af Sognepræsten (Skrivelse uden Dat. fra Gabriel Heiberg i det kgl. Bibl. i Kjøbenhavn).12
     Gift 1) 18 Juni 1710 med ovennævnte Dorothea Margrethe Schreuder, død 30 Jan. 1727. 2) 24 Juni 1728 med Else Cathrine Frimann, Datter af Claus Frimann, Sognepr. til Selje. Børn af 1ste Ægteskab: Henrik. Af 2det Ægteskab: Dorthe Margrethe og Claus Finde.12

[Gift 1° 18 jun. 1710 med Dorothea Margrethe Schreuder (d. 30 jan. 1727); Gift 2° 24 jun. 1728 med Else Cathrine Frimann].

Børn af Dorothea Margrethe Schreuder og Peder (Henriksen) Finde:

60.30.Henrik (Pedersen) Finde, f. 1727
31.9.
Hans (Jensen) Schreuder
     Hans Schreuder, Løitnant (en anden Kilde anfører ham som Klokker til Nykirken, men her foreligger muligens en Forvexling med Hans Ottesen Schreuder).13
32.9.
Maren (Jensdatter) Schreuder
     Maren Schreuder, gift med en Præst i det Throndhjemske.13
33.9.
Jørgen (Jensen) Schreuder
     Jørgen Schreuder, depon. fra Bergen 1675, død som Student.13
34.9.
Elisabeth (Jensdatter) Schreuder
35.9.
Anne Jensdatter Schreuder

Gift _____13med

Rasmus Pedersen Finde
Født omkring 1649.
Død 30 aug. 169413.
     Søn af Peder Jørgensen Finde og Anne Rasmusdatter (Stoud, Stud).
     Rasmus Pedersen Finde. Søn af Peder F., Sognepr. i Førde, er født omtr. 1649, deponerede 20 Juli 1670 og tog 30 Oktbr. 1672 theol. Examen med Karakteren qualiscunque; blev personel Kapellan [til Gloppen sogn, Nordfjord Provsti] 20 Decbr. 1673 og succederede Jens Schreuder 1683. Han døde 30 August 1694. Gift med Formandens Datter Anne Jensdatter Schreuder.13

Børn af Anne Jensdatter Schreuder og Rasmus Pedersen Finde:

61.35.Peder Rasmussen Finde, d. 1739
62.35.Anne Stoud Finde, f. 1679, d. 1707
63.35.Jens Finde (Finne), f. 1681, d. 1733
64.35.Absalon Finde, f. 1687, d. 1732
65.35.Gertrud Maria Finde
66.35.Elsebe Finde
67.35.Anna Elisabeth Finde
36.10.
Christence Schreuder
Død 168414.
     Dorthe Schreuder, gift med M. Edward Edvardsen.15
     Christence Schreuder, død 1684, gift 27. April 1669 med Konrektor ved Bergens Skole Edvard Edvardssen, død 1695.14
37.10.
Karen Schreuder
Død 173614.
     Karen Schreuder, gift med Hr. C. Weinvig, Sognepræst til Woss.15
     Karen Schreuder, død 1736, gift med Sognepræst til Voss Christen Nilssen Weinwich, død 1708.14
38.10.
Anna Schreuder
Død 173614.
     Anna Schreuder, døde ugivd.15
     Anne Schreuder, død ugift 1736.14
39.10.
Hans Schreuder
Død 19 mai 171814.
     Hans Schreuder, Collega i Bergens Skole.15
     Hans Schreuder, Student og Hører ved Bergens Skole, død 19. Mai 1718; gift 13. Februar 1695 med Anne Povelsdatter.14
40.10.
Jens Schreuder
     Mag. Jens Schreuder, Sognepræst til Skiold.15
     Mag. Jens Schreuder, Sognepræst til Skjold, gift med Karen Ovesdatter; han blev Sognepræst til Skjold 23. April 1689, Magister 1708.14
41.10.
Inger Margrete Schreuder
Døbt 5 okt. 166914.
Død før 172026.
     Inger Margrete Schreuder, gift med Hr. Thomas Ruus, residerende Capellan til Ous.15
     Inger Margrethe Schreuder, født 1669, døbt 5. Oktober, gift med Thomas Ruus, residerende Kapellan til Os.14

Gift _____med

Thomas Ruus

Børn af Inger Margrete Schreuder og Thomas Ruus:

68.41.Hans Ruus
69.41.Otto Ruus
70.41.Anne Kirstine Ruus
42.10.
Dorothea Schreuder
Døbt 21 mai 167214.
Død 173114.
     Dorthe Schreuder, gift 1° med Kammerraad D. Deuch, og 2° med von Rechen i Bergen.15
     Dorothea Schreuder, født 1672, døbt 21. Mai, død 1731, gift 1) med Kjøbmand i Bergen, Kommerceraad Diderik Dauch, død 1707; 2) 30. Jan. 1708 med Henrik van Rechen.14

Gift før 1720 med

von Reizen (Reiden?)
     Borger i Bergen.
43.10.
Susanne Schreuder
Døbt 30 mai 167514.
Død 174214,26.
     Susanna Schreuder, gift 1° med Hr. Hans Arntz, 2° med Hr. Michael Stub, begge Sognepræster til Stadsbøygden.15
     Susanne Schreuder, født 1675, døbt 30. Mai, død 1742; gift med Hans Arentz.14

Gift 1° _____med

Hans (Johan) Petersen Arentz
Født 24 mai 1670, paa Malmanger i Bergens Stift27.
Død 23 mai 172027.
     Søn af Peter Henriksen Arentz og Sara Hansdatter.
     Sognepræst til Stadsbygden Juli 1696. Blev 1718 Provst i Fosens Provstie og døde paa sin Eidomsgaard Rein den 23 Mai 1720, efter nogle Aars Brystsvaghed og Steensmerte. Portrait i Hovedkirken. [Se videre i Erlandsen.]27

Gift 2° 18 jul. 172128 med

Michael Stub
Født 29 aug. 1683, Spydeberg prgld. i Agershuus Stift28.
Død 25 dec. 1758, Eiendomsgaard Rein.28.
     Søn af Hans Lauritssen Spydeberg og Gunhild Kjeldsdatter Stub.
     Blev 31. Juli 1720 Sognepræst til Stadsbygden, 1740 Provst i Fosens Provstie, og døde 25 Decbr. 1758 paa sin Eiendomsgaard Rein. Barnløs i hand 2nd ekteskap. [Se Erlandsen.]28
     Michel Stub, f. 1683, Præst til Stadsbøygden og Provst, levede 1754, og havde i 2de Ægteskaber 1 Dotter.29

[Gift 1° 18 jul. 1721 med Susanne Schreuder (d. 1742); Gift 2° 30 jan. 1744 med Anna Benedicte Hveding (d. 9 nov. 1786)].

Børn af Susanne Schreuder og Hans (Johan) Petersen Arentz:

71.43.Frederik Arentz, f. 1702, d. 1779
72.43.Willum Arentz, f. omkr. 1706, d. 1777
73.43.Hans Arentz
74.43.Otto Arentz
75.43.Anna Schjelderup Arentz, f. 1709, d. 1757
76.43.Sara Arentz

Børn af Susanne Schreuder og Michael Stub:

77.43.Susanne Michaelsdatter Stub, f. 1723, Stadsbygd, d. 1795, Søgne
44.10.
Peder Ottosen Schreuder
Død 30 jan. 173830.
     Hr. Peder Schreuder, Sognepræst til Glopp, døde 1737. Gift med Barbara Finde.15
     Peder Ottesen Schreuder. Søn af Otto Hansen Schreuder, Sognepræst til Nykirken i Bergen, depon. privat 1692 (fra Helsingør Skole?), tog Bacc.-graden 1694, blev 24 Nov. 1703 Sognepræst [til Gloppen, Nordfjord Provsti] og døde 30 Jan. 1738.30
     Gift med Barbara Finde, Datter af Sognepr. i Førde Henrik Finde; hun døde 1761. Børn (Ordenen uvis): Hans, Inger Beate, Else Margrethe, Otto, Jens, Maren, Anne, Barbara og Henrik.30

Gift _____med

Barbara (Henriksdatter) Finde
Død 176130.
     Datter af Henrik Pedersen Finde.

Børn af Peder Ottosen Schreuder og Barbara (Henriksdatter) Finde:

78.44.Hans Schreuder, f. 1699
79.44.Inger Beate Schreuder, f. 1705
80.44.Else Margrethe Schreuder, f. 1707
81.44.Otto Schreuder, f. 1708
82.44.Henrik Pedersen Schrøder, f. 1710, d. 1763
83.44.Jens Schreuder, f. 1713
84.44.Maren Schreuder
85.44.Anne Schreuder
86.44.Barbara Schreuder
45.11.
Hans Christian Schreuder
     Hans Christian Schreuder, død ung.18
46.11.
Hans Schreuder
     Stilling: Tollforvalter i Bergen, kammerråd31
     Hans Schreuder, blev Raadmand i Bergen 1674, 14. Marts 1696 Borgermester sammesteds, siden Toldforvalter. Gift med Beate Christine Burenæus.18

Gift _____med

Beate Kirstine Burenæa

Børn af Hans Schreuder og Beate Kirstine Burenæa:

87.46.Cecilia Catharina Schreuder, d. 1720, København
47.11.
Ove Schreuder
     Ove Schreuder, personel Kapellan.18
48.11.
Samuel Schreuder
     Samuel Schreuder, død ung.18
49.11.
Maren Schreuder
     Maren Schreuder. Hun døde i Bergen 1745; gift med Claus Ursin, Lector theologiæ i Kristiansand.18

Gift _____18med

Claus Michelsen Ursin
Født omkring 167832.
Død 172132.
     Søn af Michael Bjørnsen og Anne Svendsdatter Wilstrup.
     Ble sogneprest i Tvedt.33
     Claus Ursin, Lector theologiæ i Kristiansand, blev 1701 4de Lektiehører ved Bergens Skole og døde som Lector theologiæ og Sognepræst til Tvet 1720; var Søn af Mikel Bjørnsen, Sognepræst til Buksnes i Lofoten. Børnene optage Familienavnet Ursin, af det latinske Navn ursus == Bjørn.18
50.11.
Anne Margrethe Schreuder
Født 169034.
Begravet 5 nov. 172835.

Gift _____med

Ole Storm
Født 1646, Vefsn, Tromsø stift.35.
Død 172135.
     Søn af Michel Olufsen Storm.
     Mag. Ole Storm, født 1646 i Vefsens Præstegjæld i Tromsø Stift, hvor Faderen Mikkel Olsen Storm, der senere blev Foged i Salten, da boede. Moderen Sophie Bredal. Blev dimitteret fra Throndhjems Skole; var efter endte Universitets-Studier Huslærer i Kjøbenhavn og blev 21. Juli 1683 Sognepræst ved Korskirken i Bergen og 26. December 1705 i samme Stilling ved Domkirken. Magister 11. Juni 1684. Provst i Nordhordland. Døde 1721.35
     Gift med Anne Schreuder, død 1728, begravet 5. November, Datter af Samuel Hansen Schreuder, resid. Kapellan ved Domkirken. Børn: Samuel, Cecilia Sophie, Benedicte, Mikkel, Samuel, Ole Rømer, Ove, Hans, Cecilia Sophie og Ole Rømer Storm.35

Børn af Anne Margrethe Schreuder og Ole Storm:

88.50.Samuel Storm, f. 1685, d. før 1690
89.50.Cecilia Sophie Storm, d. 1690
90.50.Benedicte Storm, f. 1687, d. 1687
91.50.Mikkel Storm
92.50.Samuel Storm, d. 1750
93.50.Ole Rømer Storm, f. 1691, d. 1697
94.50.Ove Storm, d. 1744
95.50.Hans Storm, d. 1749
96.50.Cecilia Sophie Storm
97.50.Ole Rømer Storm
51.11.
Karen Schreuder
Død 171918.
     Karen Schreuder, død 1719, gift med Apotheker i Bergen Johan de Besche, død 1716.18
52.12.
Abel Pedersdatter Hanning
     Døde ugift.36
     Abel, døde ugift.7
53.12.
Margrethe Hanning
Født omkring 16725.
Død mar. 1701, Sogndal i Sogn.5.

Gift _____med

Søfren Andersen Heiberg
Født 16575.
Død 17135.
     Søn af Anders Søfrensen og Maren Giertsdatter.
     Kapellan, Sognepræst til Sogndal i Sogn.5
     Søfren Andersen Heiberg synes først å ha optatt slektsnavnet [Heiberg] flere år efter [broren] Giert. Under en prosess i august 1691, ..., forekommer «Giert Hejberg», som var saksøker, hele tiden under dette navn, mens det om hans eldre bror heter: «Her Søfren Andersen som er Giertes broder, war og tilstæde». Han nevnes i prosessen flere ganger, men alltid uten slektsnavnet. Dette sees han derimot å anvende da han i juli 1692 underskriver en opgave til fogden i forbindelse med kopskatten [Fogedregnskapene for Indre Sogn].37

[Gift 1° med Margrethe Hanning (omkr. 1672 - mar. 1701); Gift 2° med Birgitte Margrethe Gabrielsdatter Linde (d. 7 sep. 1713)].

Børn af Margrethe Hanning og Søfren Andersen Heiberg:

98.53.Peder Sørensen Heiberg, f. 1694, Sogndal prestegaard, d. 1775
99.53.Anders Sørensen Heiberg, f. 1696, Sogndal prestegård
100.53.Anders Sørensen Heiberg, f. 1698, Sogndal prestegård
101.53.Margrete Sørensdatter Heiberg, f. 1699, Sogndal prestegaard
102.53.Jesper Sørensen Heiberg, f. 1701, Sogndal prestegaard
54.12.
Peder Pedersen Hanning
Født 167338.
Død 171821.
     Sognepræst til Førde 6. nov. 1700. Tre aar i huset hos sin morbroder, kgl. konfessionarius i København, dr. theol. Peder Jespersen, hvor ogsaa Peder Wessel (Tordenskjold) fra 1704-06 opholdt sig. Var student 1691.38

Gift 11 sep. 1701, Fresvik, Sogn og Fjordane21 med

Inger Jensen Bugge
Født omkring 1677, Leikanger, Sogn og Fjordane21.
Begravet 20 mar. 1749, Førde, Sogn og Fjordane21.
     Datter af Jens Samuelsen Bugge og Christine Dorothea Schjelderup.
     Hr. Peder Hanning efterlattes enke.26

Børn af Peder Pedersen Hanning og Inger Jensen Bugge:

103.54.Margrethe Pedersdatter Hanning
55.12.
Peder Pedersen Hanning
Født 16877.
     Peder, f. 1687, Student fra Bergen 1709, blev 27 Aug. 1718 resider. Kapellan i Christianssand, døde 1748, gift med Margrethe Snemann.7
56.12.
Cecilia Pedersdatter Hanning
     Cecilia, gift med Samuel Finde, Sognepr. i Norddalen.7

Generation 5.

57.18.
Niels Christensen Rue
     Niels, Døde (som) Discipel i den Latinske Skole i Bergen.22
58.23.
Anne Carine Leganger

Gift _____med

Jacob J. Lampe
     Bergen.
59.23.
Hans Schreuder Leganger
Født 1700.
Død 1780.
     Sogneprest til Eidsvoll.
60.30.
Henrik (Pedersen) Finde
Født 172712.
Begravet 15 jun. 177012.
     Henrik Finde, Proprietær til Gaarden Hellevik i Ytre Holmedal, f. 1727, d. 1770, begr. 15 Juni; gift 16 Septbr. 1752 med Anne Dorothea Daae, Datter af Provst Anders Daae i Vik.12
61.35.
Peder Rasmussen Finde
Død 1739.
     Præst til Eidsfiord.39
     Mag. Peder Rasmussen Finde. Søn af Rasmus F., Sognepræst til Gloppen, depon. fra Bergen 1696, var først Kapellan i Selje, blev 17 Febr. 1703 Sognepræst sammesteds og kom i samme Stilling 26 Juni 1709 til Eid [i Nordfjord Provsti], hvor han døde 1739 som Provst. Ved kgl. Resol. af 28 Dec. 1716 blev det ham tilladt at være Enepræst i Kaldet, og blev ved hans Død det residerende Kapellani nedlagt. I 1721 brændte Præstegaardens Huse.40
     Gift med Margrethe Randulf, Enke efter Peder Harboe i Selje, og havde han med hende Datteren Anne Marie, der blev gift med Sigvard Pedersen Brarup, Sognepr. i Kinn.40

Gift _____39med

Margrethe Randulf
     Datter af Niels Enevoldsen Randulf og Mette Pedersdatter.
     Udi første Ægteskab var 9 Børn.39

[Gift 1° med Peder Harboe; Gift 2° med Peder Rasmussen Finde (d. 1739)].

Børn af Peder Rasmussen Finde og Margrethe Randulf:

104.61.Anna Finde
62.35.
Anne Stoud Finde
Født 21 nov. 167913.
Død 29 aug. 170713.
     Anne Stoud Finde, f. 21 Nov. 1679, d. 29 Aug. 1707, gift 1703 med Niels Larsen Smith, der døde 1719 som Hospitalspræst i Throndhjem.13
63.35.
Jens Finde (Finne)
Født 1681.
Død 1733.
     Jens Finde, f. 1681, d. 1733, blev Bergskriver paa Røros og Stamfader for en større Slægt, der skriver sig Finne.41
64.35.
Absalon Finde
Født 23 jun. 168713.
Død 173213.
     Absalon Finde, f. 23 Juni 1687, Student 1707 og theol. Kandidat 13 Okt. 1713 (2), blev 1715 Skibspræst, 1717 Provst, 21 Aug. 1717 Sognepr. til Viborg Domkirke og 8 Sept. 1727 til Nakskov; døde 1732 som Consistorialraad; gift 7 Juli 1718 med Benedicte Hoff, D. af Sognepræst til Frederiksborg Andreas Willumsen Hoff og Kirstine Olsdatter Pharo.13
65.35.
Gertrud Maria Finde
     Gertrud Maria Finde, gift med Løitnant Cortin.13
66.35.
Elsebe Finde
     Elsebe Finde, gift med Thomas Jensen Collin, der døde som Sognepr. til Værdalen 31 Decbr. 1743.13
67.35.
Anna Elisabeth Finde
     Anna Elisabeth Finde, skal have giftet sig med en Kjøbmand.30
68.41.
Hans Ruus
69.41.
Otto Ruus
70.41.
Anne Kirstine Ruus
71.43.
Frederik Arentz
Født 5 jun. 1702.
Død 22 nov. 1779.
     Biskop i Bergen 24. juni 1762.
72.43.
Willum Arentz
Født omkring 1706.
Død 9 sep. 177742,27.
     Cancellieraad og Regimentsqvarteermester. Barnløs.

Gift _____med

Antonette Augusta Brodtkorb
Død 179443,27.

[Gift 1° med Willum Arentz (omkr. 1706 - 9 sep. 1777); Gift 2° med Peder Nicolaisen Greger].
73.43.
Hans Arentz
     Personel Capellan til Stadsbygden.28
74.43.
Otto Arentz
     Overvisiteur ved Toldboden i Throndhjem, døde paa Grd. Siim i Børsen.28

Gift _____med

Beichmann
75.43.
Anna Schjelderup Arentz
Født 1709.
Død 1757.

Gift 1° _____med

Peder Lund
Født 166444.
Død 173544.
     Søn af Peder Clausen (Flensborger) (Lund) og Inger Lauritsdatter Green.
     Hornemann fører ham opp som født i 1664, en sønn av Flensborgeren Peder Clausen Lund og Inger Lauritsdatter Green.44
     Magister. Resid. Capellan til Vor Frue Kirke i Throndhjem.28
     Skifte 22 apr. 173544.

[Gift 1° med Anna Jakobsdatter Hersleb (d. 1719); Gift 2° med Anna Schjelderup Arentz (1709 - 1757)].

Gift 2° _____med

Herman Treschow
Født 1705.
Død 19 jun. 1774.
     Søn af Herman Treschow og Mette Margrethe Krenckel.
     Personel Capellan til Vor Frue Kirke i Throndhjem.28
     Sogneprest til Vaage og senere til Søllerød paa Sjælland.45
76.43.
Sara Arentz
     Havde 2 Sønner og 4 Døtre.28

Gift _____med

Johan Klingenberg
Død 1763, Elsæter Gaard ved Throndhjem.28.
     Overauditeur og Regimentsqvartermester. Døde paa Elsæter Gaard ved Throndhjem.28

Børn af Sara Arentz og Johan Klingenberg:

105.76.Cornelia Susanne Klingenberg, f. 1729, Trondhjem., d. 1823, Trondhjem.
77.43.
Susanne Michaelsdatter Stub
Født 2 apr. 1723, Stadsbygd46.
Død 12 mai 1795, Søgne46.
     Hun døde 12. Mai 1795 hos sin eneste Datter, der var gift med Andreas Fredriksen, Sognepræst til Søgne i Christiansands Stift.47

Gift 175947 med

Jacob Schavland
Født 25 jul. 1716, Gaarden Homnæs i Bedstaden (Beitstad).47.
Død 16 jun. 1788, Mandal48.
     Søn af Ole Einerssen Schavland og Elen Jacobsdatter Bye.
     Blev 1734 dimitteret fra Throndhjems Skole og tog theol. Attestats 1734. Informerede derefter i Throndhjem og blev 1740 antagen til Catechet af Præsterne ved Vor Frue Kirke, i hvilket Embede han dog kun forblev kort, da Laurits Lund endnu i samme Aar blev af Kongen beskikket i hans Sted til Catechet med en vis tillagt Løn. Blev 21. Septbr. 1742 personel Capellan til Stadsbygden, dertil ordineret 14. Novbr. s.A. Reiste 1751 til Kjøbenhavn, for at sollicitere. Under dette Ophold forrettede han Capellantjeneste hos Professor Enevold Evald, Præst ved Vaisenhuset sammesteds. Blev 6. Juni 1755 Sognepræst til Mandal, og døde 1788. Var en nidkjær Embedsmand.47
     Se D. Krohn Holm: Slegten Skavlans Stamtre, 1936.

Børn af Susanne Michaelsdatter Stub og Jacob Schavland:

106.77.Schavland
78.44.
Hans Schreuder
Født 169930.
     Hans Schreuder, f. 1699, Student fra Bergen 11 Sept. 1720, Klokker i Kristianssand.30
79.44.
Inger Beate Schreuder
Født 170530.
     Inger Beate Schreuder, f. 1705, gift med Hugo Hjorthøy, Sognepræst i Klep.30
80.44.
Else Margrethe Schreuder
Født 170730.
     Else Margrethe Schreuder, f. 1707, gift med Peder Brandal, Sognepr. til Fane.30
81.44.
Otto Schreuder
Født 170830.
     Otto Schreuder, f. 1708, Sognepr. i Vannelven.30

Gift _____22med

Kirsten Lax
     Datter af Niels Jensen Lax og Cicilia Rue.
     Kirsten Lax var gift med Otto Schrøder, Resid: Capellan til Indvigens Præstegield, en Søn af Hr. Peder Ottesen Schreuder til Gloppen; de havde Børn (Peder, Niels,).22

Børn af Otto Schreuder og Kirsten Lax:

107.81.Peder
108.81.Niels
82.44.
Henrik Pedersen Schrøder
Født 2 mai 171049.
Død 176330.
     Henrik Schreuder, Kontrollør og General-Skibsmaaler i Bergen, død 1763, gift 1) med Mette Maria Heiberg, død 1746, Datter af Sognepr. i Sogndal Søren Andersen Heiberg; 2) med Helene Kristine Lem, f. 1721, d. 1772, Datter af Jens Ludvigsen Lem, Foged i Nordhordland, og Anne Helene Frørup.30

Gift 1° 14 nov. 174249 med

Mette Marie Heiberg
Født 13 okt. 1709, Sogndal prestegaard50.
Død 8 aug. 174649.
     Datter af Søfren Andersen Heiberg og Birgitte Margrethe Gabrielsdatter Linde.

Gift 2° _____med

Helene Kristine Lem
Født 172130.
Død 177230.
     Datter af Jens Ludvigsen Lem og Anne Helene Frørup.

Børn af Henrik Pedersen Schrøder og Mette Marie Heiberg:

109.82.Barbara Henrikke Schrøder, f. omkr. 1740
110.82.Peder Henrichsen Schreuder
111.82.Birgitta Margrethe Henrichsdatter Schreuder
83.44.
Jens Schreuder
Født 171330.
     Jens Schreuder, f. 1713, Sognepr. til Lindaas.30
84.44.
Maren Schreuder
     Maren Schreuder, gift med Andreas Schytte, Sognepræst til Harham.30
85.44.
Anne Schreuder
     Anne Schreuder, gift med Jakob Widing, Sognepræst i Daviken.30
86.44.
Barbara Schreuder
     Barbara Schreuder, død i Nordfjord 1788, gift med Kaptein Rantzow.30
87.46.
Cecilia Catharina Schreuder
Død sep. 1720, København31.

Gift 6 nov. 1716, Fana31 med

Povel Juel
Født omkring 1673, Trondhjem ?48.
Død 8 mar. 1723, København48.
     Søn af Thomas Jensen Juel og Maren Knudsdatter.
     Vi træffer Juel første gang i Nordland som handelsmann og prokurator. 1702-09 var han prokurator og 1709-10 kst. byfoged i Bergen. [.....] 29/9 1711 blev han utnevnt til amtmann i Lister og Mandal amt. Embedet tiltrådte han først 21/6 1712. Få dager efter røk han uklar med stiftamtmannen, Henrik Adeler. Høsten samme år la han beslag i et engelsk skib som kom inn på Buesund havn ved Mandal. For den egenrådighet han utviste i denne sak blev han suspendert fra juni 1713 til januar 1715. Den måten han også på andre vis søkte å skaffe sig inntekter på forklares ved at han i de første 3½ år av sin amtmannstid ikke hadde fått utbetalt en eneste skilling av sin lønn. Ved kongebrev av 25/4 1718 fikk han tilsist sin avskjed fra 1/7 s. å. I førstningen av 1720 drog han med kone og en liten sønn til Kjøbenhavn. 5/2 1723 foretok Erlund [Overpostkontrollør Christian] en husundersøkelse hos Juel. Juel blev fengslet, en domsnevnd - med Erlund som medlem - blev nedsatt. Månedsdagen efter falt dommen. Juel blev som landsforræder dømt fra ære, liv og gods. Dommen blev fullbyrdet 8/3 1723, først blev hånden hugget av, så hodet og derefter legemet krenket efter lovens opskrift for landsforrædere. Selve rettergangen vil bli stående som en skamflekk i rettshistorien. Den forklares ved at både konge, regjering og domstol tok feil av sakens dimensjoner, de trodde og blev alltid ved med å tro, at den var nøklen til en vidtgrenet sammensvergelse oppe i Norge, fremkalt særlig av misnøie med påbudet om en ny matrikkel.48
     I Pofel Egedes tid var det at den berygtede Nordlandsprokurator Pofel Jull opholdt sig i Harstad og en vakker dag satte ild paa sorenskrivergaarden for at indebrænde en pike han hadde besvangret, hele gaarden blev lagt i aske.51

Børn af Cecilia Catharina Schreuder og Povel Juel:

112.87._____, f. 1716
88.50.
Samuel Storm
Født 168535.
Død før 1690.
     Samuel Storm, født 1685, død ung.35
89.50.
Cecilia Sophie Storm
Døbt 13 jun. 168635.
Død 169035.
90.50.
Benedicte Storm
Født 168735.
Død 168735.
91.50.
Mikkel Storm
Døbt 7 okt. 168835.
     Mikkel Storm, var 1724-1727 Amtmand i Bratsbergs Amt.35
92.50.
Samuel Storm
Døbt 14 feb. 169035.
Død 175035.
     Samuel Storm, død 1750 som Raadmand i Bergen.35
93.50.
Ole Rømer Storm
Født 22 okt. 169135.
Død 20 mai 169735.
     Ole Rømer Storm, opkaldt uden Tvivl efter den bekjendte Professor astronomiæ og Politimester i Kjøbenhavn Ole Rømer, født 25. September 1644, død 19. September 1710, hvis Moder var Anne Maria Storm, formodentlig en Søster af Mag. Ole Storm (se Personalhist. Tidsskr., 1. Bind, S. 280).35
94.50.
Ove Storm
Døbt 10 jul. 169435.
Død 174435.
     Ove Storm, død ugift 1744.35
95.50.
Hans Storm
Døbt 22 mai 169635.
Død 174935.
     Hans Storm, død 1749 som Bedemand ved Domkirken i Bergen, gift med Kirstine Fasting.35
96.50.
Cecilia Sophie Storm
Døbt 1 jan. 169835.
     Cecilia Sophie Storm, død ugift.35
97.50.
Ole Rømer Storm
Døbt 22 aug. 170135.
     Ole Rømer Storm, Prokurator, død ugift.35
98.53.
Peder Sørensen Heiberg
Født 12 nov. 1694, Sogndal prestegaard.
Død 17755.
     Dansk præst ved Vemmetofte.5

Børn af Peder Sørensen Heiberg og _____:

113.98.Inger Margrethe Heiberg, f. 1737, d. 1826
114.98.Thomas Severin Heiberg, f. 1738, d. 1819
115.98.Søren Johan Heiberg, f. 1739, d. 1822
99.53.
Anders Sørensen Heiberg
Født 18 feb. 1696, Sogndal prestegård.
100.53.
Anders Sørensen Heiberg
Født 16 jan. 1698, Sogndal prestegård.
101.53.
Margrete Sørensdatter Heiberg
Født 6 dec. 1699, Sogndal prestegaard.
102.53.
Jesper Sørensen Heiberg
Født 13 mar. 1701, Sogndal prestegaard.
103.54.
Margrethe Pedersdatter Hanning

Gift 1737, Efter egteskabsbevilling af 28. juni 1737, »da de var hinanden beslegtede i 2det og 3die led.«52 med

Søren Abel
     Søn af Hans Mathiassen Abel og Clara Pedersdatter (Hanning).
     Stilling: Raadmand52.

Generation 6.

104.61.
Anna Finde

Gift _____39med

Sigvard Brarup
     Pr. til Kind.39
105.76.
Cornelia Susanne Klingenberg
Født 28 sep. 1729, Trondhjem.53.
Død 29 jan. 1823, Trondhjem.54,53.
     "Af Fam. Arentz" skriver Wilhelmine Brandt - kan derfor tænkes at være datter til Johan Klingenberg og Sara Arentz.

Gift 176253 med

Lorentz Dons
Født 16 mai 1728, Trondhjem.53.
Død 6 mar. 178453.
     Søn af Paul Pedersen Dons og Anna Lorentzdatter Holst.
     Sekondmajor i 2det T.hjemske Infanteriregiment.53

Børn af Cornelia Susanne Klingenberg og Lorentz Dons:

116.105.Paul Dons, f. 1764, Trondhjem., d. 1830
117.105.Jens Bing Dons, f. 1771, Stangvig., d. 1823
106.77.
Schavland

Gift _____med

Andreas Frederiksen
     Sognepræst til Søgne i Christiansands Stift.47
107.81.
Peder
108.81.
Niels
109.82.
Barbara Henrikke Schrøder
Født omkring 174049.

Gift 1° _____49med

Peter Wessel

Gift 2° 5 dec. 1769, (Trondheim)49 med

Niels Wind
Døbt 22 dec. 1744, (Trondheim)49.
Begravet 16 feb. 1799, (Trondheim?)49.
     Søn af Jacob Nielsen Wind og Karen Andersdatter (Bøeg).

Børn af Barbara Henrikke Schrøder og Niels Wind:

118.109.Peter Wessel Wind, f. 1770, d. 1796
119.109.Jacobine Caroline Wind, f. omkr. 1772
120.109.Niels Wind, f. omkr. 1776
121.109.Madsine Marie Wind, d. 1834, Borgund
110.82.
Peder Henrichsen Schreuder
Døbt 9 apr. 1745, Nykirken i Bergen.

Gift _____med

Ingeborg Olsen

Børn af Peder Henrichsen Schreuder og Ingeborg Olsen:

122.110.Birgitte Margrethe Pedersdatter Schreuder, f. 1793
111.82.
Birgitta Margrethe Henrichsdatter Schreuder
Døbt 2 aug. 1746, Nykirken i Bergen.
112.87.
___________
Født 1716-172031.
113.98.
Inger Margrethe Heiberg
Født 17375.
Død 18265.

Gift _____med

Ludvig Heiberg
Født 17235.
Død 17605.
     Søn af Anders Heiberg.
     Rektor i Vordingborg 1756.5

Børn af Inger Margrethe Heiberg og Ludvig Heiberg:

123.113.Peder Andreas Heiberg, f. 1758, d. 1841
114.98.
Thomas Severin Heiberg
Født 17385.
Død 18195.
     Sognepræst.5
115.98.
Søren Johan Heiberg
Født 17395.
Død 18225.
     Sognepræst til Skanstrup og Frydendal.5

Børn af Søren Johan Heiberg og _____:

124.115.Peter Wilken Heiberg, f. 1774, d. 1842

Generation 7.

116.105.
Paul Dons
Født 1764, Trondhjem.55.
Død 183055.

Gift 1° _____med

Susanna Elisabet Dons

Gift 2° _____med

Bolette Katrine Greve
Født 175955.
Død 181755.

Børn af Paul Dons og Susanna Elisabet Dons:

125.116.Susanna Fredrikka Greve Dons, f. 1805, Danmark., d. 1888
117.105.
Jens Bing Dons
Født 6 dec. 1771, Stangvig.53.
Død 29 apr. 182353.
     Handelsmand og Eier af Havnvig i Ibestad.53

Gift 179456 med

Ingeborg Anna Normann
Født sep. 1758, Trondhjem.53.
Død 22 jun. 1843, Hamnvik, Astafjord.53.
     Datter af Nikolai Nilssen Norman og Maren (Marta) Marie Eriksdatter Grøn.

[Gift 1° med Nikolaus Kristian Friis Kempe; Gift 2° 1781 med Andreas Gram Thode (1755 - 1783); Gift 3° omkr. 1784 med Niels Evensen Marstrand (1746 - 1816); Gift 4° 1794 med Jens Bing Dons (6 dec. 1771 - 29 apr. 1823)].

Børn af Jens Bing Dons og Ingeborg Anna Normann:

126.117.Cornelia Susanne Dons, f. 1796, Astafjord., d. 1867
127.117.Nikolai Normann Dons, f. 1798, Astafjord., d. 1891
128.117.Maren Andrea Dons, f. 1801, Astafjord.
118.109.
Peter Wessel Wind
Født 1770.
Død 1796.

Gift _____49med

Margrethe Thomasine Baade
Født omkring 177457.

[Gift 1° med Peter Wessel Wind (1770 - 1796); Gift 2° med Joachim Nicolay Krey (f. omkr. 1756)].

Børn af Peter Wessel Wind og Margrethe Thomasine Baade:

129.118.Barbara Hendrica Wind, f. omkr. 1793
130.118.Karen Friis Wind, f. omkr. 1795
131.118.Peter Daniel Wind, f. omkr. 1797
119.109.
Jacobine Caroline Wind
Født omkring 177258.

Gift 1° _____49med

Andreas Nordløv

Gift 2° _____med

Andreas Landmark
Født omkring 176959.

Børn af Jacobine Caroline Wind og Andreas Nordløv:

132.119.Anne Henriche Nordløv, f. omkr. 1789

Børn af Jacobine Caroline Wind og Andreas Landmark:

133.119.Andrea Nordløv Landmark, f. omkr. 1798
134.119.Karen Maria Landmark, f. omkr. 1800
120.109.
Niels Wind
Født omkring 177660.

Gift _____49med

Margrethe Jervel el. Gjørvel
Født omkring 177561.

Børn af Niels Wind og Margrethe Jervel el. Gjørvel:

135.120.Barbara Hendrika Wind, f. omkr. 1800
121.109.
Madsine Marie Wind
Døbt 7 mai 177549.
Død 1834, Borgund49.

Gift 1° _____49med

(Peter) Andreas von Cappelen
     Sogneprest ved Lom.49

Gift 2° _____49med

Joachim Fredrik Kjelstrup
     Søn af Claus Christian Kielstrup og Birgitta Elisabeth Røpke.
     Sogneprest ved Lom.49

Børn af Madsine Marie Wind og Joachim Fredrik Kjelstrup:

136.121.Henriette Louise Kjelstrup
122.110.
Birgitte Margrethe Pedersdatter Schreuder
Født 9 feb. 1793, døbt 19 feb. 1793, Nykirken i Bergen.
123.113.
Peder Andreas Heiberg
Født 17585.
Død 18415.
     Forfatter. Paadrog sig ved sin satire magthavernes had og blev Nytaarsaften 1800 landsforvist. Drog til Paris, hvor han blev Taileyrand's sekretær.5

Gift 17905 med

Thomasine Buntzen
     Forfatterinde.5

[Gift 1° 1790 med Peder Andreas Heiberg (1758 - 1841); Gift 2° 1801 med Gyllembourg-Ehrenswärd].

Børn af Peder Andreas Heiberg og Thomasine Buntzen:

137.123.Johan Ludvig Heiberg, f. 1791, d. 1860
124.115.
Peter Wilken Heiberg
Født 17745.
Død 18425.
     Forstander for Vartov i København.5

Børn af Peter Wilken Heiberg og _____:

138.124.Søren Johan Heiberg, f. 1810, d. 1871

Generation 8.

125.116.
Susanna Fredrikka Greve Dons
Født 1805, København, Danmark.56.
Død 188856.
126.117.
Cornelia Susanne Dons
Født 30 feb. 1796, Hamnvik, Astafjord.62,53.
Død aug. 186753.

Gift _____med

Lorentz Didrik Klüwer Holst
Født omkring 1790, Værdalen.53.
     Handelsmand paa Igeland, senere paa Lavangsnæs i Ibestad.53
127.117.
Nikolai Normann Dons
Født 1798, Hamnvik, Astafjord.56.
Død 189156.
     11 Børn, se Astafjord Bygdebok.

Gift 182556 med

Johanna Ovidia Fredrikka Lund
Født 1802, Øksnes, Nordland.56.
Død 187656.
     Datter af Peder Borch Lund og Rebekka Elisabet Kildal.

Børn af Nikolai Normann Dons og Johanna Ovidia Fredrikka Lund:

139.127.Ingeborg Anna Dons, f. 1827, Astafjord.
140.127.Jens Bing Dons, f. 1829, d. 1919
128.117.
Maren Andrea Dons
Født 1801, Hamnvik, Astafjord.63.

Gift 182864 med

Gunnar Berg
Født 1803, Lenvik, Troms.65.
Død 186165.
     Søn af Gunnar Berg og Anne Colban.
129.118.
Barbara Hendrica Wind
Født omkring 179366.
     År 1865 lever prostinne og enke Barbara Henrikke Buschmann, f. Vind, 72 år gl. av «sine enkepensioner», hos sønnen? Johan Hendrik Christian Buschmann på matr. nr. 5, Laurvik gård, Aure sokn og prestegjeld, Møre og Romsdal.
     Hun er sandsynligvis enke etter Peder/Peter Thams Buschmann, eller ?
130.118.
Karen Friis Wind
Født omkring 179567.
131.118.
Peter Daniel Wind
Født omkring 179768.
132.119.
Anne Henriche Nordløv
Født omkring 178969.
133.119.
Andrea Nordløv Landmark
Født omkring 179870.
134.119.
Karen Maria Landmark
Født omkring 180071.
135.120.
Barbara Hendrika Wind
Født omkring 180071.
136.121.
Henriette Louise Kjelstrup

Gift _____49med

Johan Christopher Mürer
Født 18 jan. 1801, Molde49.
Død 12 nov. 1873, Svelvik49.
     Sjef-toller i Svelvik49
137.123.
Johan Ludvig Heiberg
Født 17915.
Død 18605.
     Digter. Skrev bl.a. "Elverhøj". Chef for Det kgl. Teater 1849-56.5

Gift 18315 med

Johanne Luise Pätges
Født 18125.
Død 18905.
     Var i 1864 Københavns mest fejrede skuespillerinde. Betydelige kulturhistorisk interesse har hendes memoirer i 4 bind: "Et Liv Genoplevet i Erindringen".5
138.124.
Søren Johan Heiberg
Født 18105.
Død 18715.
     Døvstummelærer.5

Generation 9.

139.127.
Ingeborg Anna Dons
Født 1827, Hamnvik, Astafjord.56.

Gift 21 nov. 1848, - eller 6. dec. 184821,56 med

Ove Guldberg Høegh
Født 23 apr. 181472.
Død 7 feb. 186372.
     Søn af Dines Guldberg Høegh og Pauline Louise Juell.

[Gift 1° 1843 med Anne Sofie Schelderup (4 jul. 1811 - 13 feb. 1848); Gift 2° 21 nov. 1848 med Ingeborg Anna Dons (f. 1827)].

Børn af Ingeborg Anna Dons og Ove Guldberg Høegh:

141.139.Johanne Nikoline Høegh, f. 1849, Trondenes.
142.139.Paul Høegh, f. 1851, Trondenes.
140.127.
Jens Bing Dons
Født 1829.
Død 1919.

Gift 185356 med

Johanna Gunneria Johnsdatter Berg
Født 1827, Støver, Bodø, Nordland.56.
Død 189856.
     Datter af John Berg og Gunhild Rosted.

Generation 10.

141.139.
Johanne Nikoline Høegh
Født 8 nov. 1849, Stangnes, Trondenes.21,56.

Gift 4 sep. 1873, Ibestad.21,56 med

Anton Martin Tobias Jakobsen
Født 1835, Oslo56.
142.139.
Paul Høegh
Født 27 mar. 1851, Trondenes.21.

Kilder og Noter
1Johan Fredrik Lampe, udgivet af D. Thrap (2 Bind): Bergens Stifts Biskoper og Præster efter reformationen (Kria. 1895-96), s. I:48
2Johan Fredrik Lampe, udgivet af D. Thrap (2 Bind): Bergens Stifts Biskoper og Præster efter reformationen (Kria. 1895-96), s. I:49
3Johan Fredrik Lampe, udgivet af D. Thrap (2 Bind): Bergens Stifts Biskoper og Præster efter reformationen (Kria. 1895-96), s. I:48-49
4S.H. Finne-Grønn: Abel : den store Mathematikers Slegt (Kria. 1899)., s. 20
5Knud Gether: Middelalder-familier i Flensborg og Nordfrisland og deres efterkommere i Danmark, Tyskland og Norge. 2 Bind. (Lyngby 1986/87), s. 631
6Johan Fredrik Lampe, udgivet af D. Thrap (2 Bind): Bergens Stifts Biskoper og Præster efter reformationen (Kria. 1895-96), s. II:44
7Johan Fredrik Lampe, udgivet af D. Thrap (2 Bind): Bergens Stifts Biskoper og Præster efter reformationen (Kria. 1895-96), s. II:45
8Johan Fredrik Lampe, udgivet af D. Thrap (2 Bind): Bergens Stifts Biskoper og Præster efter reformationen (Kria. 1895-96), s. II:44-45
9Johan Fredrik Lampe, udgivet af D. Thrap (2 Bind): Bergens Stifts Biskoper og Præster efter reformationen (Kria. 1895-96), s. II:172
10Johan Fredrik Lampe, udgivet af D. Thrap (2 Bind): Bergens Stifts Biskoper og Præster efter reformationen (Kria. 1895-96), s. II:194
11Johan Fredrik Lampe, udgivet af D. Thrap (2 Bind): Bergens Stifts Biskoper og Præster efter reformationen (Kria. 1895-96), s. II:?
12Johan Fredrik Lampe, udgivet af D. Thrap (2 Bind): Bergens Stifts Biskoper og Præster efter reformationen (Kria. 1895-96), s. II:195
13Johan Fredrik Lampe, udgivet af D. Thrap (2 Bind): Bergens Stifts Biskoper og Præster efter reformationen (Kria. 1895-96), s. II:183
14Johan Fredrik Lampe, udgivet af D. Thrap (2 Bind): Bergens Stifts Biskoper og Præster efter reformationen (Kria. 1895-96), s. I:109
15Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. II(1):40
16Digitalarkivet: Gravlagde i Bergen 1668-1815.
17Digitalarkivet: Ringingar for døydde personar i Mariakirken 1660-.
18Johan Fredrik Lampe, udgivet af D. Thrap (2 Bind): Bergens Stifts Biskoper og Præster efter reformationen (Kria. 1895-96), s. I:63
19Skilt 1679.
20NPT, s. 321
21IGI - http://www.familysearch.com
22Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 342
23Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 342 note 2
24Ole Martin Kinnapel: Slekten Trane fra Viborg (Kristiansund 1978)
25Axel Kielland: Familien Kielland med dens kognatiske ascendents (Chria. 1897), s. 248
26Det kgl. Biblioteks Ny kgl. Saml. fol. 743 2°: Vedr. Slægterne Worm/Schillerup - I anl. af et Skifte 1719
27Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 241
28Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 242
29Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. III(1):312 (Tab. I)
30Johan Fredrik Lampe, udgivet af D. Thrap (2 Bind): Bergens Stifts Biskoper og Præster efter reformationen (Kria. 1895-96), s. II:184
31Norsk Biografisk Leksikon (1936): Juel, Povel.
32PHT I:5, s. 53
33Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 325
34Kai Werner Østreng
35Johan Fredrik Lampe, udgivet af D. Thrap (2 Bind): Bergens Stifts Biskoper og Præster efter reformationen (Kria. 1895-96), s. I:52
36Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 391
37Henning Sollied (1907-45): Slekten Heiberg. Nogen oplysninger om dens oprinnelse og eldste slektledd., s. 171. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IX (1943-44): 169-201, 349-357
38Knud Gether: Middelalder-familier i Flensborg og Nordfrisland og deres efterkommere i Danmark, Tyskland og Norge. 2 Bind. (Lyngby 1986/87), s. 632
39Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. I:370 "Genealogia Randulfiana"
40Johan Fredrik Lampe, udgivet af D. Thrap (2 Bind): Bergens Stifts Biskoper og Præster efter reformationen (Kria. 1895-96), s. II:173
41Johan Fredrik Lampe, udgivet af D. Thrap (2 Bind): Bergens Stifts Biskoper og Præster efter reformationen (Kria. 1895-96), s. II:183-184
4271 Aar gl. efter en håndskreven notits i det kgl. bibl. udgave af Erlandsen.
43Håndskreven notits i det kgl. bibl. udgave af Erlandsen.
44Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 34
45NPT 1 (1910), s. 197
46Norsk Biografisk Leksikon (1954): Schavland, Jacob
47Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 247
48Norsk Biografisk Leksikon (NBL).
49Epost fra Jan-Erik Sem Dambaek
50http://www.sffarkiv.no/sffbasar
51Slekta vår 1996:2 (medlemsblad for Slektshistorisk forening i Harstad), s. 8
52S.H. Finne-Grønn: Abel : den store Mathematikers Slegt (Kria. 1899)., s. 21
53Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 157
54"93 Aar gl."
55Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 965
56Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-
5727 år gl. ved FT 1801
5829 år gl. ved FT 1801
5932 år gl. ved FT 1801
6025 år gl. ved FT 1801
6126 år gl. ved FT 1801
6230 febr. eller 30. juli.
63Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:48
64Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. IV:691
65Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:145
668 år gl. ved FT 1801; 72 år gl. ved FT 1865
676 år gl. ved FT 1801
684 år gl. ved FT 1801
6912 år gl. ved FT 1801
703 år gl. ved FT 1801
711 år gl. ved FT 1801
72Håndskrift (ca. 23 sider - fotokopi) på Frederiksberg Bibliotek [99.9 Sc 35.9] Genealogisk Samling. Forfatter ukendt.: Biskop i Bergen Jens Pedersen Schjelderup : efterslægt.