© 2001 Simon Ellefsen

Schott / Schiøt

Opdateret 26 Aug 2003.


Generation 1.

1.0.
Thomas Schott (Schiøt?)

Børn af Thomas Schott (Schiøt?) og _____:

2.1.Hans Thomesen (Skott), d. omkr. 1674
3.1.»Schott Giertrud«
4.1.Jørgen Thomesen

Generation 2.

2.1.
Hans Thomesen (Skott)
Død omkring 1 jan. 1674.
     Nevnes 1645 og døde ca. 1. jan. 1674. Mulig far til Malene Hansdatter Skjøt og dennes bror Thomas Hansen.1
     Sandsynligvis bror til den Schott Giertrud, der nevnes 15. nov. 1638. [Se NST 16 (1957-58), s. 115]

Børn af Hans Thomesen (Skott) og _____:

5.2.Malene Hansdatter Skjøt, d. omkr. 1686
6.2.Thomas Hansen
3.1.
»Schott Giertrud«
     15. nov. 1638 er Hans Lauritzen tatt fra Schott Giertrud og satt til Christen Jensen [Seest], borger her, for å lese og skrive. Tilgode 30 Rd. Senere sendt ham til morbror, herr Jørgen Thomesen på Lister. Tilgode 25 Rd. fars- og morsarv. Schottgården solgt 1650. Christen Jensen fikk 30. april 1661 for drengens anpart m.v. 21 Rd.2
4.1.
Jørgen Thomesen
     15. nov. 1638 er Hans Lauritzen tatt fra Schott Giertrud og satt til Christen Jensen [Seest], borger her, for å lese og skrive. Tilgode 30 Rd. Senere sendt ham til morbror, herr Jørgen Thomesen på Lister. Tilgode 25 Rd. fars- og morsarv. Schottgården solgt 1650. Christen Jensen fikk 30. april 1661 for drengens anpart m.v. 21 Rd.2

Generation 3.

5.2.
Malene Hansdatter Skjøt
Død omkring 1686.
     Skifte 24 jan. 1687, Trondhjem3Arvekontrakt mellem Jon Steffensen Kil og barn efter avdøde hustru Malene Hansdatter Skjøt (hvis bror var Thomas Hansen). Barna fikk løfte på gratis festerøl, bryllup og opredd seng eller 60 Rd. og hver i arv 250 Rd..

Gift _____med

Jon Steffensen Kil
Død omkring 1689.
     Hadde leie og bruk på Bentsjord, Hillesøy i Troms (Nordland). Hans to siste ekteskaper var begge barnløse.4
     Skifte 12 nov. 1689, Trondhjem41579 - 884 rd., derav leie og bruk i Nordland [Bentsjord i Troms] som enken fikk, gård 300 og sølv merket bl.a. Jørgen Reersen, Ole Knudsen, Augustinus Hansen, Thomas Hansen, Jens Skanche. Enken hadde efter sine foreldre arvet Holvigen i Namdal, Fosland, Aune og Sandvik..

[Gift 1° med Malene Hansdatter Skjøt (d. omkr. 1686); Gift 2° med Maren Hansdatter Hagerup (f. omkr. 1660); Gift 3° 1689 med Karen Andersdatter Tynn (f. omkr. 1663)].

Børn af Malene Hansdatter Skjøt og Jon Steffensen Kil:

7.5.Hans Jonsen Kihl, f. omkr. 1659, d. 1728, på vei til Trondheim med jekt
8.5.Ellen Jonsdatter Kil, f. omkr. 1667, d. 1713
6.2.
Thomas Hansen

Generation 4.

7.5.
Hans Jonsen Kihl
Født omkring 16595,6,7.
Død 4 okt. 1728, på vei til Trondheim med jekt8.
     ANTAGELIG SØN AF JON STEFFENSEN KIL (Se NST 16, s. 304 og 312) Har? og dør/skifte på Bentsjord/Bensjord i Troms, som stedmoren arvet efter Jon Steffensen Kil.
     Skifte 11 okt. 1728, Bensjord i Hillesø9
     Anno 1728 d. 11. octbr: var sorenskriver Asmus Rosenfeldt tillige med 2de Dannemend Sr: Christopher Keldsen Strømmen og Lars Kields: ibid, forsamlede paa Bensjord udj Hillisø tingstæd for der at holde Registrering og Vurdering, efter dend Nu Sal: Mand Hans Jonsen Kihl, samt og hans Sal: quinde Ingeborre Andersdatter, som begge forhen d = 4 ejusdem u-lycheliggen bortkom paa Søen. De Sal: mennisher haver efterladet Sig Børn, Sr: Carl Hans: Nu tilholdende paa Stegen udj Saltens fogderie, Thomas Hans: er udseglt og vides nu iche hvor hand Er, Anders Hans: gift og Nu tilholdende paa Bachebye udj Ulsfiord her i fogderiet, Marte Malene Hansdatter er voxen og hiemme, saa og Friderich Hans: er voxen og hiemme, - Hvilche alle var disse Sal: Mennischer Efterlatte børn og Arfvinger. Ved denne forretning var da af bemeldte Børn overværende, paa Eigene og sine fraværende Søskendis Vejne de 3de siste som gav alt dend oplysning om boes tilstand, Saavidt de derom var vidende, boed og fremkommer ald hvis Eiendeele Som fandis Efter deris Sal: forelder. ....10.

Gift 1° _____med

Margrethe Carlsdatter
     Datter af Karl Giertsen og Lisbet Andersdatter.
     Skifte 17 nov. 1700, TrondhjemJekt 240, leie Hensjord (Bensjord) i Troms 160, bygård 48, ialt 643 - 42711.

Gift 2° 1697-170011 med

Ingeborg Andersdatter Moursund
Født før 167111.
Død 4 okt. 1728, på vei til Trondheim med jekt8.
     Datter af Anders Nielsen (Rist) og Maritte Andersdatter.

Børn af Hans Jonsen Kihl og Margrethe Carlsdatter:

9.7.Carl Hansen Kihl, f. omkr. 1690
10.7.Joen Hansen Kihl, f. omkr. 1692, d. før 1728
11.7.Thomas Hansen Kihl, f. omkr. 1694
12.7.Margrethe Hansdatter Kihl, f. omkr. 1697

Børn af Hans Jonsen Kihl og Ingeborg Andersdatter Moursund:

13.7.Anders Hansen Kiil, f. omkr. 1705
14.7.Marthe Malene Hansdatter Kiil
15.7.Frederik Hansen Kiil
8.5.
Ellen Jonsdatter Kil
Født omkring 166712,3.
Død 1713.
     Skifte 4 feb. 1716, Trondhjem13Fellesbarn hvorav Anna Malena var umyndig, 44 rd., bror Joen..

Gift _____med

Anders Hansen Røst
Født 20 mai 1655, Trondhjem.
Død 8 mai 1724.
     Søn af Hans Iversen Røst og Bergitte Andersdatter.
     Nevnes (i live) ved broren Augustinus skifte 13. april 1694.
     Sannsynligvis den samme Anders Hansen Røst der nevnes som enke efter Ellen Joensdatter ved dennes skifte i Trondhjem 4. febr. 1716. Men han har sikkert vært gift en gang tidligere hvor han er far til Hans Andersen Røst.
     Skifte 1737-1742, Trondheim.14(Anders Røst) - samme person ?.

Børn af Ellen Jonsdatter Kil og Anders Hansen Røst:

16.8.Joen Andersen Røst, d. 1717
17.8.Anne Malene, d. før 1772

Generation 5.

9.7.
Carl Hansen Kihl
Født omkring 169015,11.
Begravet 23 mar. 1761, Steigen kirkegård.
     Skifte 12 dec. 1762, Skånland, Steigen..

Gift 1° _____med

Anne Larsdatter Weimann
     Skifte 22 mai 1734, Skånland, Steigen..

Gift 2° _____med

Randi Jensdatter
     Skifte 4 jun. 1755, Skånland, Steigen..

Gift 3° _____med

Anne Christophersdatter
Født 1734.
Død 1762.
10.7.
Joen Hansen Kihl
Født omkring 169216,11.
Død før 1728.
     Er ikke nevnt i fellesskiftet 11. okt. 1728 etter Hans Jonsen Kihl og Ingeborg Andersdatter. Hans to helbrødre Carl og Thomas er nevnt.

Børn af Joen Hansen Kihl og _____:

18.10.Martha Malena Johnsdatter Kihl
11.7.
Thomas Hansen Kihl
Født omkring 169417,11.
12.7.
Margrethe Hansdatter Kihl
Født omkring 169718,11.
13.7.
Anders Hansen Kiil
Født omkring 1705.
     Overtok farens gård/bruk på Bentsjord i Troms.

Gift _____8med

Aleth Mortensdatter Heggelund
Født omkring 1703, Bakkeby, Ulsfjord, Karlsøy, Troms.10.
Død omkring 1788, Svensby, Ulsfjord, Karlsøy, Troms.10.
     Datter af Morten Sørensen Hegelund og Inger Kristensdatter Lorch.

Børn af Anders Hansen Kiil og Aleth Mortensdatter Heggelund:

19.13.Inger Margrethe Andersdatter Kiil
20.13.Ellen Andersdatter Kiil, f. omkr. 1731, Troms.
21.13.Anna Andersdatter Kiil, f. omkr. 1733, Troms.
22.13.Hans Andersen Kiil, f. omkr. 1734, Troms.
23.13.Morten Andersen Kiil, f. omkr. 1736, Troms.
24.13.Aleth Cathrine Andersdatter Kiil, f. 1739, Troms., d. _____
14.7.
Marthe Malene Hansdatter Kiil
15.7.
Frederik Hansen Kiil
16.8.
Joen Andersen Røst
Død 1717-171919,20.

Gift _____med

Sara Jensdatter
Født 168621.
     Datter af Jens Pedersen og Anne Steffensdatter.
17.8.
Anne Malene
Død før 177222.
     Sandsynligvis datter av Anders Hansen Røst, der vides at have haft en datter Anna Malena. Bemærk endvidere at en av sønnene har navnet Anders Røst.
     Skifte 30 mar. 1772, Trondhjem23.

Gift _____med

Hans Mortensen Rener
Født omkring 169622.
Død 1740, an æt 4422, begravet 7 aug. 1740, Lødingen, Dom. 8 p. Trin.22.
     Søn af Morten Jacobsen Rener og Else Christensdatter.
     «Thrundhiems Borgeren Hans ... swarer i Grundfrelse 4 mk» ... «af sine borger Huuse i Kiøen ... paa Kongens Grund», på Ytterstad i Tjeldsund, heter det i 1723.22

Børn af Anne Malene og Hans Mortensen Rener:

25.17.Morten Hansen Reener, f. omkr. 1717, d. 1775
26.17.Else Hansdatter Reener, f. 1721, d. 1761
27.17.Joen Hansen Rener, f. omkr. 1721, d. 1759
28.17.Christen Hansen Reener, f. omkr. 1730, d. 1794
29.17.Hans Hansen Reener, f. 1733, d. 1810
30.17.Anders Røst Hansen Reener, f. 1734, d. 1801
31.17.Maren Hansdatter Reener, f. 1736
32.17.Maren Margrethe Hansdatter Reener, f. 1739
33.17.Sirianna Hansdatter Rener
34.17.Anna Cathrine Reiner

Generation 6.

18.10.
Martha Malena Johnsdatter Kihl
     ANTAGELIG DATTER AV JOHN HANSEN KIIL

Gift 21 apr. 174824,25 med

Rasmus Andersen Schjelderup
Født 13 aug. 1680, Tromsø præstegård.24.
Død 7 jun. 1757, Prestegården, Skjervøy.24,25, begravet 17 jul. 1757, Skjervøy kirke.24.
     Søn af Anders Nielsen Schjelderup og Anne Hansdatter Nysted.
     Han blev först undervist hjemme, kom så i Trondhjems skole og senere i Bergens skole, hvorfra han 1700 blev dimitteret. Absolverte samme år Eks. art., 1702 eks. filos., 5. mai 1704 eks. teolog. og 10. mai samme år dimespræken. Blev 5. aug. 1705 ordineret til res. pastor til Hillesöy i Senja, hvor han iflg. Hammonds Miss. historie side 334, skal ha levet i så yderlig armod, at han nesten uten klær og som en anden bonde måtte arbeide for livets opphold. Han blev derpå res. pastor til Torsken, hvor han i 1720 sees ilignet å svare krigsstyr med 150 rdlr. Utnevntes 23. sept. 1724 til res. pastor til Skjærvöy. Han omtales meget rosende i Hammonds Miss. historie.24
     3. aug. 1757 påbegyndtes registrering efter Rasmus Andersen Schjelderup.24
     Skifte 1757, Skjervøy [prestegård], Skjervøy sogn.26protokoll 1733-1788, legg 86..

[Gift 1° 14 feb. 1706 med Kirsten Augustinusdatter Røg (d. omkr. aug. 1709); Gift 2° 12 apr. 1711 med Margrethe Pedersdatter Moursund (d. omkr. 1714); Gift 3° 8 aug. 1714 med Karen Jørgensdatter (d. 11 nov. 1722); Gift 4° 15 aug. 1725 med Anne Sørensdatter Røg (14 apr. 1694 - 15 apr. 1747); Gift 5° 21 apr. 1748 med Martha Malena Johnsdatter Kihl].
19.13.
Inger Margrethe Andersdatter Kiil
20.13.
Ellen Andersdatter Kiil
Født omkring 1731, Bentsjord, Troms.8.
21.13.
Anna Andersdatter Kiil
Født omkring 1733, Bentsjord, Troms.8.
22.13.
Hans Andersen Kiil
Født omkring 1734, Bentsjord, Troms.8.
23.13.
Morten Andersen Kiil
Født omkring 1736, Bentsjord, Troms.8.
24.13.
Aleth Cathrine Andersdatter Kiil
Født 1739, Bentsjord, Troms.8.
Død _____, Djupvik, Skjervøy.8.

Gift _____8med

Søren Torbersen Gamst
Født 17368.
Død _____, Djupvik, Skjervøy.8.
     Søn af Torber Sørensen Gamst og Abel Cathrine Danefær.

Børn af Aleth Cathrine Andersdatter Kiil og Søren Torbersen Gamst:

35.24.Anders Kiil (Gamst)
25.17.
Morten Hansen Reener
Født omkring 171727.
Død 15 jul. 1775, 58 år gml.27.
     Iflg. skifte 1. juli 1776 på «tingstedet Barøen efter Trondhiemshandler Morten Reiner» anga avdødes bror «Hr. Anders Reiner» eiendommen (Kjeøy på Ytterstad i Lødingen).27
26.17.
Else Hansdatter Reener
Født 172122.
Død 176122.
     Skifte 1758-1765, Trondheim.28(Else Hansdatter Reiner, Hans Erichsen Dybfest)..

Gift omkring 174823 med

Hans Erichsen Dybfest
Død omkring 177723.
     Søn af Erich Pedersen Dybfest og Kiersten Mortensdatter.
     Trondhiems Handler Hans Erichsen bodde på Dybfest i Lødingen til han ble trolovet og gift med Ingeborg i 1745.23
     I 1748 protesterte bl.a. Hans på «sin moders Weigne imod borgerbrevet» som var utstedt til Niels Weilandt «til at være borger udi Nordland, til borgerleiet Korsnes dat. 28 mai Bergen 1748 i henseende til Trondhjems bys privelegier, og (ønsket) for øvrig reservere sig at andrage beskaffenheden på vedbørendes høye alder og (ville) derfor begjære copi av det publicerede borgerbrev».23
     I 1754 var det tre Borgere i «Tjellesund fierding»: Bergensborgerne Niels Weilandt på Korsnes, Bersvend Pedersen på Kiøbsnes, samt Trondhjemsborgeren Hans Erichsen på Dybfest. Om Hans heter det at han «om sommeren søker borgerleiet Dybfest, men om vinteren er boende i Trondhjem hvor han har hus og bopel og der sin borgerskatt erlegger».23
     Han drev trolig sin virksomhet til sin død i 1777.23
     Skifte 28 feb. 1777, Trondhjem29,23.

[Gift 1° 30 jul. 1745 med Ingeborg Sophia Har Christensdatter (omkr. 1703 - 1746); Gift 2° omkr. 1748 med Else Hansdatter Reener (1721 - 1761)].

Børn af Else Hansdatter Reener og Hans Erichsen Dybfest:

36.26.Ingeborg Christine Hansdatter
37.26._____
38.26.Elen Hansdatter, f. 1754, d. 1784
39.26.Hans Morten Reener, f. 1757, d. 1786
40.26.Erich Hansen, d. 1785
41.26.Joen Hansen Reener, f. 1760, d. 1794
27.17.
Joen Hansen Rener
Født omkring 172127.
Død 14 aug. 1759, - an æt 38.27.
     Joen bodde på Kjeøy på Ytterstad i Lødingen da han døde.27
28.17.
Christen Hansen Reener
Født omkring 173022.
Død apr. 179422.
29.17.
Hans Hansen Reener
Født 173322.
Død 181022.
     Hans var 'handlende i Balstad, Lofoten.'22
     ?? Han er vel far til Ane Malene Rener (1768-1860) gift Bruun, eller ??

Børn af Hans Hansen Reener og _____:

42.29.Ane Malene Rener, f. 1768, Trondhjem., d. 1860, Fladset.
30.17.
Anders Røst Hansen Reener
Født 173430,27.
Død mai 180127.
     Anders Reener Kieøen (på Ytterstad i Lødingen) nevnes som eneste borger i fjerdingen på høsttinget okt. 1787 «da Hans Morten Reener på borgerleiet Dybfest døde siste høst» og «den nye eier har siden ennu ikke drevet handel der».31
     Men først 21. febr. 1794 fikk «Borgeren i Trondhjem» Anders Reener «Kgl. bevilling på et gjestgiveri samt bondehandel på borgerleiet Kiedøen».31
     6. aug. 1794 fikk han Kgl. skjøte 'på en part i gården Ytterstad skyld 1 pd. 12 mk. (½ våg) tilligemed den derved beliggende ø Kidøen for 220 Rdl.'31

Gift 1° 17 jan. 1764, Vor Frue Kirke i Trondhjem27 med

Maren Maria Lund
Født omkring 173727.
Død omkring 178032,27.

Gift 2° 1 aug. 1783, Vor Frue Kirke i Trondhjem27 med

Anne Catarina (Iversdatter?) Saxe
Født omkring 174427.
Død 24 jul. 180927.
     Anne drev trolig handel, gjestgiveri og gårdsbruk sammen med de hjv. barna efterat Anders Reener var død, til hun døde.31

Børn af Anders Røst Hansen Reener og Maren Maria Lund:

43.30.Hans Rener, f. omkr. 1767, d. 1835
44.30.Lars Nicolay Rener, f. 1769, Trondhjem, d. 1844
45.30._____, f. 1770, d. 1770
46.30.Joen Andreas Reener, f. 1772, d. 1845
47.30._____
48.30.Ane Malena Reener, f. 1775
49.30.Martinus Andreas Reener, f. 1776
50.30.Elsebe Marie Reener

Børn af Anders Røst Hansen Reener og Anne Catarina (Iversdatter?) Saxe:

51.30.Iver Andersen Reener, f. omkr. 1783, d. 1803
52.30.Maren Maria Reener, f. 1785, d. 1831
31.17.
Maren Hansdatter Reener
Født 173622.
32.17.
Maren Margrethe Hansdatter Reener
Født 173922.
33.17.
Sirianna Hansdatter Rener
     ?? Hun kan vel tænkes at være datter af Hans Mortensen Rener, eller ??
     Fra Kvalø i Brønø.33

Gift _____, Kvaløy i Brønnøy i Helgeland34 med

Arnt Abelsøn Mørch
Døbt 13 dec. 1713, Korskirken i Bergen34.
Død 1 jun. 178534.
     Søn af Abel Abelsøn Mørch og Gertrud Johansdatter Omsen.
     Handelsmann på Røsvig i Folden.34

[Gift 1° _____ med Sirianna Hansdatter Rener; Gift 2° 1764 med Hardovika Schøning (d. eft. 1801)].

Børn af Sirianna Hansdatter Rener og Arnt Abelsøn Mørch:

53.33.Risa Mørk, f. omkr. 1756
34.17.
Anna Cathrine Reiner
     ?? Hun kan vel tænkes at være datter af Hans Mortensen Rener, eller ??

Gift _____35med

Lars Erichsen Grøn
Død 176735.
     Søn af Erich Jensen Grøn og Anne Steffensdatter (Medelfart).
     Nordlandshandler.35

Børn af Anna Cathrine Reiner og Lars Erichsen Grøn:

54.34.Anne Margrethe Larsdatter Grøn
55.34.Hans Larsen Grøn
56.34.Ericha Larsdatter Grøn

Generation 7.

35.24.
Anders Kiil (Gamst)
     Handelsmann og gjestgiver i Djupvik (Sjervøy).36
     Sannsynligvis søn af Søren Torbersen Gamst og Aleth Cathrine Kiil.

Børn af Anders Kiil (Gamst) og _____:

57.35.Jens Christian Kiil, f. 1798, d. 1875
36.26.
Ingeborg Christine Hansdatter
     Enke i 1786.23

Gift _____med

Lorentz Nicolaysen
     Trondhjem.23
37.26.
___________
38.26.
Elen Hansdatter
Født 175437,23.
Død 1784-178638,39.

Gift _____med

Nils Nikolai Normann
Født 1762, Trondheim.40,41.
Død 182941.
     Søn af Nikolai Nilssen Norman og Maren (Marta) Marie Eriksdatter Grøn.
     Skog, Astafjord.

[Gift 1° med Elen Hansdatter (1754 - 1784); Gift 2° med Karen Kristianna Rask Sivertsdatter (f. 1798)].

Børn af Elen Hansdatter og Nils Nikolai Normann:

58.38.Else Anna Nielsdatter Normann, f. 1784, Trondheim., d. 1830
39.26.
Hans Morten Reener
Født 175737,39.
Død sep. 1786, 29 år gml.39.
     Ugift.39
40.26.
Erich Hansen
Død 178523.

Gift _____med

Inger Falch
     Datter af Peder Pedersen Greger og Elen (Elin) Hansdatter Falch.
     ?? Muligvis datter av Peder Pedersen Greger i Bardal ??

[Gift 1° med Erich Hansen (d. 1785); Gift 2° med Sivert (Rivert) Helm].

Børn af Erich Hansen og Inger Falch:

59.40.Peder Greger Erichsen Dybfest, f. 1779, d. 1802
41.26.
Joen Hansen Reener
Født 3 jun. 176042,43,44, døbt _____, Lødingen44.
Død 24 apr. 179445,43,44.
     Joen bodde i 1786 med sin familie på gården Grøtøen i Leedingens Fj. i Salten der han ernærte seg av jægtebruk og gjestgiveri.46
     6. dec. 1787 fikk han auksjonsskjøde utst. av Cancelliråd Rosenvinge på 'borgerleiet Dybfæst med tilhørende huuse' i Tjeldsund efter broren Hans Morten Reener.46
     Det ble ikke drevet noen handel der i 1787 iflg. tingsvitne på Høsttinget i okt. 1787.46
     24. april 1793 solgte han Grøtøy til Anders Falster. Samme år 6. juli solgte han også borgerleiet Dybfæst ved skjøte til Hans Joensen Har. Han kjøpte så Finnæs i Vågan og flyttet dit med sin familie. Her døde han i 1794 eller 1796.46
     Joen Reener var viden kjent for sin styrke.46

Gift 18 jun. 1786, 1 søndag e. Trin.44 med

Birgitte Sophie Jentoft
Født 15 sep. 1753, Grøtøy, Nordland.43.
Død 182744.
     Datter af Hartvig Mogensen Jentoft og Sara Rasch.

[Gift 1° 29 okt. 1777 med Ole Meldahl Schøning (d. 1785); Gift 2° 18 jun. 1786 med Joen Hansen Reener (3 jun. 1760 - 24 apr. 1794); Gift 3° 1796 med Lars Nicolay Rener (1769 - 1844)].

Børn af Joen Hansen Reener og Birgitte Sophie Jentoft:

60.41.Hans Erik Dybfest Reener, f. 1786, d. 1820
61.41.Ovidia Meldal Dybfest Reener, f. 1788, d. 1822
62.41.Mons Jentoft Dybfest Reener, f. 1791, d. 1791
42.29.
Ane Malene Rener
Født 12 jan. 1768, Trondhjem.47.
Død 23 mai 1860, Fladset.47.
     Datter av kjøpmann Hans Rener i Trondhjem.47

Gift _____47med

Henrik Dinclow Pedersen Bruun
Født 20 feb. 1776, Barøen i Hadsel.48.
Død 29 nov. 1826, Barøen i Hadsel.48.
     Søn af Peder Henriksen Bruun og Maren Aagaard Schytte.
     Se Albertine Hauglids bok, s. 146-148.
     9 barn, men 8 døde som spedbarn.47

Børn af Ane Malene Rener og Henrik Dinclow Pedersen Bruun:

63.42.Hans Rener Henriksen Bruun, f. 1803, Hadsel., d. 1867
43.30.
Hans Rener
Født omkring 176727.
Død 183549,27.
44.30.
Lars Nicolay Rener
Født 1769, Trondhjem50.
Død 184427.
     Lars bodde 1794-1829 på Finneset og 1829-44 i Henningsvær. Han møtte i 1815/16 på det første ordentlige Storting som suppleant.27
     Ansatt som betjent i 1793 av fætteren Joen Hansen Reener, hvis enke han siden ektede.46

Gift 1° 179627 med

Birgitte Sophie Jentoft
Født 15 sep. 1753, Grøtøy, Nordland.43.
Død 182744.
     Datter af Hartvig Mogensen Jentoft og Sara Rasch.

[Gift 1° 29 okt. 1777 med Ole Meldahl Schøning (d. 1785); Gift 2° 18 jun. 1786 med Joen Hansen Reener (3 jun. 1760 - 24 apr. 1794); Gift 3° 1796 med Lars Nicolay Rener (1769 - 1844)].

Gift 2° _____med

Karen Hasselberg

[Gift 1° med Jørgen Chr. Zahl; Gift 2° med Lars Nicolay Rener (1769 - 1844)].
45.30.
___________
Født 177027.
Død 177027.
     Dom. 12 a Trin. 1770: «Innledet A.H. Renners Qv.».
46.30.
Joen Andreas Reener
Født 177227.
Død 184527.
     Gjestgiver og handelsmann på Kjøbsvig i ....27

Gift 180327 med

Peternille Lind
     Fra Kjøbsvig i ...27
47.30.
___________
48.30.
Ane Malena Reener
Født 23 mai 177527.

Gift 179727 med

Hans Zahl
     Gjestgiver på Hestnæs i Tysfjord.27
49.30.
Martinus Andreas Reener
Født 21 aug. 177627.
50.30.
Elsebe Marie Reener
     Ugift i 1838.27
51.30.
Iver Andersen Reener
Født omkring 178327.
Død mai 180327.
52.30.
Maren Maria Reener
Født 15 aug. 178527.
Død 183127.

Gift 181327 med

Jacob Willumsen Lind
Født 11 jan. 1792, Kjøpvik, Tysfjord.51.
Død 14 apr. 1848, Kjøpsvik, Tysfjord.51.
     Søn af Willum Jacobsen Lind og Petronella Halvorsdatter.
     Gjestgiver og Handelsmann på Kjöpsvik i Tysfjorden.24,27
     Eide flere jekter. 15 Børn [6 i første].

[Gift 1° 1813 med Maren Maria Reener (15 aug. 1785 - 1831); Gift 2° 12 jan. 1833 med Anne Sophia Hersleb Dreyer (1808 - 11 mai 1887)].
53.33.
Risa Mørk
Født omkring 175652,53.
     Lever år 1801 ugift sammen med stedmoderen på Røsvig gård.53
54.34.
Anne Margrethe Larsdatter Grøn
55.34.
Hans Larsen Grøn
56.34.
Ericha Larsdatter Grøn

Generation 8.

57.35.
Jens Christian Kiil
Født 23 mai 179836.
Død 5 dec. 187536.
     Gårdbruker på Spåkenes i Skjervøy.36

Gift _____med

Wilhelmine Cathrine Thomæsen
Født 24 sep. 180936.
Død 11 sep. 190036.

Børn af Jens Christian Kiil og Wilhelmine Cathrine Thomæsen:

64.57.Theodor Albert Rasmussen? Kiil, f. 1851, Spåkenes i Skjervøy, d. 1916
58.38.
Else Anna Nielsdatter Normann
Født 1784, Trondheim.54,39.
Død 183054.

Gift 181154 med

Job Thode
Født 1781, Trondheim.54.
Død 183554.
     Søn af Andreas Gram Thode og Ingeborg Anna Normann.
     Hamnvik i Astafjord.54
59.40.
Peder Greger Erichsen Dybfest
Født 177923.
Død 180223.
     Skifte 1802, Moe i Moe..

Gift _____55med

Anna Margrethe Zahl
     Datter af Hans Olsen Zahl og Martha Jensdatter.
     Fra Nordvika, Dønna.55

[Gift 1° med Peder Greger Erichsen Dybfest (1779 - 1802); Gift 2° med Knut Jæger (d. 1858)].
60.41.
Hans Erik Dybfest Reener
Født 178656,44.
Død 182044.
     Handelsmann i Digermulen, Raftsund.44
61.41.
Ovidia Meldal Dybfest Reener
Født 178844.
Død 182244.
     Stokmarknes.44
62.41.
Mons Jentoft Dybfest Reener
Født 179144.
Død 179144.
63.42.
Hans Rener Henriksen Bruun
Født 24 apr. 1803, Børøen, Hadsel.47.
Død 1 sep. 186747.
     Handelsmann og gårdbruker på Børøen [i Hadsel]. Bodde ca. 12 år på Bitterstad, men flyttet senere tilbake til Børøen. Han hadde dårlig helbred og ble i tidlig alder en giktbrutt mann.47

Gift 29 jul. 183147 med

Dorothea Maria Nannestad
Født 6 nov. 180547.
Død 8 sep. 1886, Fladset gård.47.
     Datter af Fredrik Severin Nannestad.
     Hun kom 18 år gammel som guvernante til sin onkels barn, sorenskriveren på Bitterstad.47

Børn af Hans Rener Henriksen Bruun og Dorothea Maria Nannestad:

65.63.Henrik Ditlev Hansen Bruun, f. 1832, d. 1908

Generation 9.

64.57.
Theodor Albert Rasmussen? Kiil
Født 28 mai 1851, Gården Slottet, Spåkenes i Skjervøy36.
Død 22 okt. 191636.
     Eier av Handelshuset Rasch på Skjervøy. Døde plutselig av hjerteslag.36

Gift _____med

Marie Rebekka Rasch
Født 21 jun. 184936.
Død 28 jun. 193936.
     Datter af Necolay Lindholm Rasch og Rebekka Elisabeth Kildal Gjæver.

Børn af Theodor Albert Rasmussen? Kiil og Marie Rebekka Rasch:

66.64.Nicolay Kiil, f. 1878, d. 1943
67.64.Margit Kiil, f. 1880, d. 1931
68.64.Bergljot Kiil, f. 1882
69.64.Haakon Rasch Kiil, f. 1885
70.64.Ragna Kiil, f. 1888, d. 1915
71.64.Otto Kiil, f. 1890
72.64.Rebekka Kiil, f. 1893
65.63.
Henrik Ditlev Hansen Bruun
Født 19 mai 183247.
Død 1 okt. 190847.
     Han overtok Fladset gård etter sin far i 1865 og drev samtidig oppkjøp av laks for eksport i iset tilstand. Hvilket visstnok var de første forsøk med eksport av fersk fisk fra Vesterålen.47
     8 barn, Hans, Ane, Georg, Kristian, Sophie, Dorothea, Fredrik og Thora.47

Gift 29 jun. 186147 med

Louise Jacobine Rosted Høegh
Født 24 mar. 183047.
Død 29 mai 188747.
     Datter af Georg Andreas Høegh og Maren Christiane Hansen.

Generation 10.

66.64.
Nicolay Kiil
Født 1878.
Død 1943.
67.64.
Margit Kiil
Født 1880.
Død 1931.
68.64.
Bergljot Kiil
Født 1882.

Gift _____med

K. S. Nordgreen
     Skipsreder i Bergen.
69.64.
Haakon Rasch Kiil
Født 1885.
70.64.
Ragna Kiil
Født 1888.
Død 1915.
71.64.
Otto Kiil
Født 1890.
72.64.
Rebekka Kiil
Født 1893.

Gift _____med

J. A. Welhaven
     Ekspedisjonssjef i Oslo.

Kilder og Noter
1Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 304 (note 18). Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
2Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 115. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
3Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 304. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
4Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 312. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
528 år gl. ved farens? (Jon Steffensens) arvekontrakt 24. jan. 1687
620 år gl. ved farens? (Jon Steffensens) skifte 12. nov. 1689, Dette er vel en trykfejl/lesefejl for 30 år ?
7Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 304, 312. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
8Steinar Olsen
9NST 23, s. 238 har datoen 11 nov. 1728.
10Tore Nygaard (juni 2001), http://www.algonet.se/~tnygaard/
11Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller nr. 4 og 5., s. 228. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIII (1972): 218-239
1220 år gl. ved farens arvekontrakt 24. jan. 1687
13Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoll 6., s. 63. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1973): 39-64
14Trondhjems Skifteprotokoll 13a (1737-1742).
1510 år gl. ved morens skifte 17. nov. 1700
168 år gl. ved morens skifte 17. nov. 1700
176 år gl. ved morens skifte 17. nov. 1700
183 år gl. ved morens skifte 17. nov. 1700
19Omtales som avdød ved svogeren Peder Jensens skifte 19. juni 1719, men synes i live ved svogeren Steffen Jensens skifte 18. jan. 1717.
20Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller (nr. 7)., s. 309-310. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXVII (1980): 292-320
2111 år gl. ved morens skifte 3. nov. 1697; 14 år gl. ved farens skifte 10. aug. 1700.
22Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 611
23Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 1029
24Joh. G. Reppe, statsarkivet i Trondhjem: Håndskreven slægtstavle «Slektene Schelderup, Steen m.fl.»
25Håndskrift (ca. 23 sider - fotokopi) på Frederiksberg Bibliotek [99.9 Sc 35.9] Genealogisk Samling. Forfatter ukendt.: Biskop i Bergen Jens Pedersen Schjelderup : efterslægt.
26Digitalarkivet: Gejstlig skifteregister Troms og Finnmark 1697-1824.
27Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 612
28Trondhjems Skifteprotokoll 17 (1758-65).
2923. febr. 1777 ?
30eller ca. 1728
31Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 613
321782 ?
33Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 180
34Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 459
35Kjeld Bugge: Omkring en slekt Grøn. Trondhjemsslekter i 1600-årene., s. 43. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIX (1963): 41-49
36Guttorm Friis: Handelshuset N. Rasch Skjervøy, 150 år (Kongsberg 1949)
3724 år gl. ved farens skifte.
38Iflg. Jac. Normann: Kvæfjordboka døde Elen først 28. feb. 1792, men i skiftet efter broren Hans i 1786 er hun død forinden efterl. sig en datter Else Anna i annet år.
39Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 1030
40Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997)
41Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-
4216 år gl. ved farens skifte.
43IGI - http://www.familysearch.com
44Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 1031
45eller 1796
46Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 1032
47Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 148
48Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 146
491838 ?
50Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 612, 1032
51Email
5245 år gl. ved FT 1801.
53Digitalarkivet: Folketellingen 1801.
54Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 162
55Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 472
56Undfanget før ektaskap ?