© 2001 Simon Ellefsen

Peder Nielsen Schjelderup (1644-1713)

Opdateret 29 Mar 2005.


Generation 1.

1.0.
Peder Nielsen Schjelderup
Født 9 mar. 1644, Trondhjem1.
     Søn af Niels Pedersen Skielderup og Anne Andersdatter Helkand (Hellekande).
Død omkring jul. 1713, Skjerstad2.
     Sognepræst til Skjerstad.2
     Student fra Trondhjems skole 30. okt. 1662.2
     Ifølge oplysning fra Jens Collin i Ibestad til Wilh. Lassen blev det holdt likpreken over hr. Peder i Skjerstad kirke den 27. sept. 1713. Han blev 69 år og 4 mndr. gammel, heter det.2

Gift 9 jun. 16722 med

Inger Hartvigsdatter
Født 16512.
Død 1710.
     Datter af Hartvig Arentssøn og Ingeborg Hansdatter Blix.

Børn af Peder Nielsen Schjelderup og Inger Hartvigsdatter:

2.1.Hartvig Pedersen Schjelderup, f. omkr. 1673
3.1.Nils Pedersen Schjelderup, f. omkr. 1674
4.1.Anna Pedersdatter Schjelderup, f. 1676, Skjerstad, d. 1741
5.1.Hans Pedersen Schjelderup, f. omkr. 1678
6.1.Søren Pedersen Schjelderup, f. omkr. 1679
7.1.Karen Pedersdatter Schjelderup, f. 1682, d. 1769
8.1.Jørgen Pedersen Schjelderup, f. omkr. 1683, d. 1719
9.1.Peder Pedersen Schjelderup, f. 1685, d. 1739
10.1.Elen Pedersdatter Schjelderup, f. 1689, d. 1717

Generation 2.

2.1.
Hartvig Pedersen Schjelderup
Født omkring 1673, (28 år gl. ved manntallet 1701).3.
Begravet 24 jan. 1713, Domkirken i Bergen.4.
     Opholdt sig i Bergens skole ved manntallet 1701.3
3.1.
Nils Pedersen Schjelderup
Født omkring 1674, (27 år gl. ved manntallet 1701).3.
     Den 14. mai 1714 gravlægges Niels Schilderup i Bergen Domkirke - er samme person ?4
4.1.
Anna Pedersdatter Schjelderup
Født 1676, Skjerstad5.
Død 17415.

Gift 1° _____med

Johannes Hagerup
Født 1682.
Død 1720.
     Sogneprest i Skjerstad.

Gift 2° _____med

Kjeld Hansen Stub
Født 1680.
Død 16 mar. 17246.
     Søn af Hans Lauritssen Spydeberg og Gunhild Kjeldsdatter Stub.
     Blev 8. Octbr. 1706 ordineret til pers. Capellan til Grytten, 17. Juli 1716 af Lector Thomas v. Westen indsat til første Missionair til Varanger, Tana og Parsanger i Øst-Finmarken, 21. Novbr. 1718 Missionair til Ibbestad og 7. Juni 1720 res. Pastor til Skjerstad. I Hammonds Miss. Hist. s. 641 og 729-736 er hans Levnetsløb anført, samt at han med Nidkjærhed arbeidede i Missionens Tjeneste, og at han paa egen Bekostning holdt en Skolemester for Finnerne i Skjerstad.6
     Kield Hansen Stub, fulgde Lector von Westen til Finmarken som første Missionair 1716, siden Præst til Schierstad.7

[Gift 1° med Ingeborg Lem (f. 1683); Gift 2° med Anna Pedersdatter Schjelderup (1676 - 1741)].

Gift 3° 10 nov. 1726 med

Johannes Rasch
Født 20 feb. 1678, Halsted på Lolland, døbt 27 feb. 16788.
Død 8 feb. 1744, Bodø, Nordland.
     Søn af Johan Jørgensen Rasch og Sara Hansdatter Færø.
     Kom i Nykøbing skole og deponerede 1697, men fik først 1708 attestats, hvorefter han straks blev kaldet til Garnisonspræst på Christiansborg i Guinea, hvortil han efter 5 mdrs. rejse ankom i april 1709. Han arbejdede her med fuld kraft i 2 år, men begyndte 1711 at lide under det farlige klima og måtte søge afsked 1712. I nov. begav han sig til Europa med et engelsk orlogsskib og blev 22. okt. 1714 udnævnt til resid. pastor til Folden i Norge. Her blev han til sin død. På rejsen til Guinea og under opholdet der førte han nøjagtige og nok så karakteristiske dagbøger, af hvilke han i Nordland sammensatte en beskrivelse, der 1754 af biskop Fr. Nannestad blev udgivne med en lærd og pedantisk fortale.

[Gift 1° 9 nov. 1708 med Christine Ingvoldsdatter Blostrup (Blepstrup?) (25 feb. 1680 - 4 jul. 1722); Gift 2° 10 nov. 1726 med Anna Pedersdatter Schjelderup (1676 - 1741)].

Børn af Anna Pedersdatter Schjelderup og Johannes Hagerup:

11.4.Johannes Hagerup
12.4.Peter Hagerup
5.1.
Hans Pedersen Schjelderup
Født omkring 1678, (23 år gl. ved manntallet 1701).3.
6.1.
Søren Pedersen Schjelderup
Født omkring 1679, (22 år gl. ved manntallet 1701).3.
7.1.
Karen Pedersdatter Schjelderup
Født 1682.
Død 1769.

Gift 1° _____med

Lars Nielsen
Født 16449.
Død 17299.
     Skipper Lars Nielsen paa Ytre Kvarø i Lurø.9
     Skifte 21 jun. 172910.

[Gift 1° med Helchen (Strømer?) (d. omkr. 1696); Gift 2° med Marit Jonsdatter Todal (d. omkr. 1715); Gift 3° med Karen Pedersdatter Schjelderup (1682 - 1769)].

Gift 2° _____11med

Anders Larsen
Død omkring 1750.
     Søn af Barbro Kristensdatter.
     Skifte 1750, Onøen Ytre, Lurøy.11Avdøde Anders Larsen. Arvinger: ektefelle Karen Scheldrup; bror Christen Larsen, Trondheim; avdøde søster Else Larsdatter, gift med Anders Christensen, Selnes i Lurøy, hennes barn: Lars Andersen, Christiania; Christen Andersen, opholder seg hos Peder Fichenschoug i Tromsen fogderi; halvbror Joen Thodahl, Jodahlen i Trondheim; halvsøster Aaselle Thodal, gift med Lars Andersen Riber, Nesna..

Børn af Karen Pedersdatter Schjelderup og Lars Nielsen:

13.7.Inger Martha Larsdatter Schjelderup, f. omkr. 1718, d. 1752
14.7.Anne Larsdatter, d. omkr. 1738
8.1.
Jørgen Pedersen Schjelderup
Født omkring 168312,3.
Død 1719.
     Udseilet på fremmede steder (1701).3
9.1.
Peder Pedersen Schjelderup
Født 168513.
Død 173914.
     Bosiddende på Kvarv øvre, Sørfold, Nordland14
     Synes ikke nevnt sammen brødrene i manntallet 1701.3

Gift 1° 20 nov. 170715,14 med

Malene Bjørnsdatter
Født _____, Kvarv øvre, Sørfold, Nordland14.

[Gift 1° med Rasmus Olsen (1649 - 1706); Gift 2° 20 nov. 1707 med Peder Pedersen Schjelderup (1685 - 1739)].

Gift 2° _____med

Johanna Jochumsdatter Bredal
Født 1692, Skottnes (Skjetnes) i Buksnes, Lofoten.13.
Død 172714,13, begravet 12 jan. 1727, Folden.16,10.
     Datter af Jochum Eriksen Bredal og Dorethe Storm.

Gift 3° 16 dec. 172814 med

Ellen Pedersdatter
Født 1696, Hammerfald, Sørfold, Nordland.14.
Død 7 apr. 178414.

[Gift 1° 16 dec. 1728 med Peder Pedersen Schjelderup (1685 - 1739); Gift 2° 30 okt. 1740 med Jakob Eliasen (d. 1759)].

Børn af Peder Pedersen Schjelderup og Johanna Jochumsdatter Bredal:

15.9.Jochum Pedersen Schjelderup, f. 1712, Kvarv i Sørfold, d. 1795, Skjærstad i Nordland
16.9.Peder Pedersen Schjelderup, f. 1714, Kvarv i Sørfold., d. omkr. 1714
17.9.Inger Malene Pedersdatter Schjelderup, f. 1716, d. omkr. 1716
18.9.Hartvig Pedersen (Schjelderup), f. 1719, Kvarv i Sørfold., d. omkr. 1745
19.9.Rasmus Pedersen Schjelderup, f. 1722, Kvarv i Sørfold., d. _____
20.9.Dorthe Pedersdatter Schjelderup, f. 1725, Kvarv i Sørfold., d. 1727, Kvarv i Sørfold.

Børn af Peder Pedersen Schjelderup og Ellen Pedersdatter:

21.9.Johanna Malena Pedersdatter (Schjelderup), f. 1729, d. 1750
22.9.Peder Pedersen (Schjelderup), f. 1730, d. 1777
23.9.Inger Dorothea Pedersdatter (Schjelderup), f. 1732
24.9.Anna Pedersdatter (Schjelderup), f. 1734
25.9.Gjertrud Pedersdatter (Schjelderup), f. 1736
26.9.Sophia Pedersdatter (Schjelderup), f. 1739, d. omkr. 1739
10.1.
Elen Pedersdatter Schjelderup
Født 16895.
Død 17175.

Generation 3.

11.4.
Johannes Hagerup
12.4.
Peter Hagerup
13.7.
Inger Martha Larsdatter Schjelderup
Født omkring 17189.
Død 17529.

Gift 1° _____10med

Ole

Gift 2° omkring 1747 med

Christopher Ellingsen
Født 1719.
Død 1791.
     Søn af Elling Christophersen og Karen Jensdatter.

[Gift 1° omkr. 1747 med Inger Martha Larsdatter Schjelderup (omkr. 1718 - 1752); Gift 2° med Sophie M. Walnum].

Børn af Inger Martha Larsdatter Schjelderup og Ole:

27.13.Isak Olsen
28.13.Torsten Olsen
29.13.Ingeborg Olsdatter
30.13.Elen Olsdatter

Børn af Inger Martha Larsdatter Schjelderup og Christopher Ellingsen:

31.13.Karen Catherine Christophersdatter Ellingsen, f. 1748, Fiskvaag., d. 1801
32.13.Aasel Marie Christophersdatter Ellingsen
33.13.Kristiane Christophersdatter Ellingsen
14.7.
Anne Larsdatter
Død omkring 1738.
     Skifte 1738, Onøen, Lurøy.11Avdøde Ane Larsdatter, ugift. Arvinger: moderen Karen Schjeldrup, gift med Anders Larsen, Onøen; søster Inger Marthe Larsdatter, ugift, formynder stefaren; halvsøster Margrethe Larsdatter, gift med Hans Nielsen Sahl; halvsøster Karen Larsdatter, gift med Hans Michelsen, Alleren [i Lurøy]; halvsøster Hilleschen Larsdatter, ugift, formynder Hans Michelsen; halvsøster Aarselle Larsdatter, gift med Hans Steensen, Ytre Svanøen..
15.9.
Jochum Pedersen Schjelderup
Født 1712, Kvarv i Sørfold14.
Død 2 jun. 1795, Skjærstad i Nordland5.

Gift 1° _____med

Gjertrud Pedersdatter (Olsen?)
Født 17035.
Død 17345.

Gift 2° _____med

Malena Hellesdatter
Født 17075.
Død 17685.
     Datter af Helle (Helge) og Lisbet Olsdatter.
     Skifte 15 sep. 1768, Skjerstad i Skjerstad.17Avdøde Malene Hellesdatter. Formue: 413-3-4. Gjeld: 424-3-15. Boets innhold: Sølvbeger merket J.S. og M.H.D. 1747, ditto P.S.M.B.D. og ditto J.S. og M.H.D. Arvinger: ektefelle Jochum Schjelderup, Øvre Skjerstad; sønn Helge Jochumsen Schjelderup, Røvika i Skjerstad, myndig og gift; sønn Peder Jochumsen Schjelderup, Røvika i Skjerstad, gift; sønn Helge Jochumsen Schjelderup, Øvre Skjerstad, umyndig og ugift; datter Johanna Jochumsdatter Schjelderup, gift med Kjeld Hansen, Udvig i Skjerstad; datter Inger Jochumsdatter Schjelderup, gift med Jochum Hartvigsen, Skjerstad i Skjerstad..

Gift 3° 26 jul. 1769, Breivik5 med

Magdalena Hartvigsdatter
Født omkring 1738, Breivik18,5.
Død 7 jun. 1813, Skjærstad i Nordland5.
     Datter af Hartvig Hansen og Margrethe Hansdatter.

Børn af Jochum Pedersen Schjelderup og Gjertrud Pedersdatter (Olsen?):

34.15._____, f. 1734

Børn af Jochum Pedersen Schjelderup og Malena Hellesdatter:

35.15.Jochum (Jacob?) Møinichen Schjelderup, f. 1736
36.15.Peder Jochumsen Schjelderup, f. 1737, d. 1801
37.15.Helge Jochumsen Schjelderup, f. omkr. 1743, d. 1801
38.15.Johanna Bredahl Jochumsdatter Schjelderup, f. omkr. 1742, d. 1817
39.15.Inger Malena Schjelderup, f. omkr. 1747

Børn af Jochum Pedersen Schjelderup og Magdalena Hartvigsdatter:

40.15.Malena Jochumsdatter Schjelderup, f. 1769
41.15.Hartvig Jochumsen Schjelderup, f. 1772, Øvre Skjerstad., d. 1852, Øvre Skjerstad.
42.15.Gjertrud Margrete Schjelderup, f. 1774
43.15.Anna Dorthea Schjelderup, f. 1775, Øvre Skjerstad., d. 1831, Meløy.
44.15.Maren Marie Holte Schjelderup, f. 1779
16.9.
Peder Pedersen Schjelderup
Født 1714, Kvarv i Sørfold.14,5.
Død omkring 1714, Død spæd.14.
17.9.
Inger Malene Pedersdatter Schjelderup
Født 171614.
Død omkring 1716, Død spæd.19,14,10.
18.9.
Hartvig Pedersen (Schjelderup)
Født 1719, Kvarv i Sørfold.14,5, døbt 7 sep. 1719, Folden.10.
Død omkring 174514.

Børn af Hartvig Pedersen (Schjelderup) og _____:

45.18.Jochum Hartvigsen, f. 1737
19.9.
Rasmus Pedersen Schjelderup
Født apr. 1722, Kvarv i Sørfold.14,5.
Død _____, Vestvatn.5.

Gift 20 nov. 17465 med

Inger Hellesdatter
Født 17245.
Død 18095.
     Datter af Helle (Helge) og Lisbet Olsdatter.

Børn af Rasmus Pedersen Schjelderup og Inger Hellesdatter:

46.19.Hartvig Rasmussen Schjelderup, f. omkr. 1745
47.19.Helge Rasmussen Schjelderup, f. 1747, d. 1782
48.19.Peder Rasmussen Schjelderup, f. omkr. 1749, d. 1758
49.19.Jon Rasmussen Schjelderup, f. 1752, d. 1779
50.19.Jacob Rasmussen Schjelderup, f. 1755, d. 1778
51.19.Johanna Rasmusdatter Schjelderup, f. 1757, d. 1759
52.19.Johanna Dorthea Bredahl Rasmusdatter Schjelderup, f. 1760, d. 1830
53.19.Karen Rasmusdatter Schjelderup, f. 1761, d. 1764
54.19.Lisbeth Rasmusdatter Schjelderup, f. 1764, d. 1766
55.19.Peder Rasmussen Schjelderup, f. 1768, d. 1787
20.9.
Dorthe Pedersdatter Schjelderup
Født 16 mai 1725, Kvarv i Sørfold.14,10.
Død 1727, Kvarv i Sørfold.14.
21.9.
Johanna Malena Pedersdatter (Schjelderup)
Født 30 jun. 172914.
Død 175014.
22.9.
Peder Pedersen (Schjelderup)
Født 26 mai 173014, døbt 28 mai 1730, Folda.20.
Død 12 jul. 177714.

Børn af Peder Pedersen (Schjelderup) og _____:

56.22.Elen Pedersdatter Schjelderup, f. 1764
23.9.
Inger Dorothea Pedersdatter (Schjelderup)
Født 27 jul. 173214.
24.9.
Anna Pedersdatter (Schjelderup)
Født 8 apr. 173414.
25.9.
Gjertrud Pedersdatter (Schjelderup)
Født 8 jun. 173621,14.

Gift _____22med

Ole Olsen
Født omkring 173623,22.
     Ole Olssen er 1801 «jordbruger, styrmand og skrædder» på gården Qvarv nedre i Foldens prestegjeld, Nordland.22

Børn af Gjertrud Pedersdatter (Schjelderup) og _____:

57.25.Ole Ediassen, f. omkr. 1763
58.25.Pernille Ediasdatter, f. omkr. 1775
59.25.Johannes Ediassen, f. omkr. 1776
26.9.
Sophia Pedersdatter (Schjelderup)
Født 3 okt. 173914.
Død omkring 1739, Død spæd14.

Generation 4.

27.13.
Isak Olsen
     Hammerfest, Finnmarken.10
28.13.
Torsten Olsen
29.13.
Ingeborg Olsdatter
30.13.
Elen Olsdatter
31.13.
Karen Catherine Christophersdatter Ellingsen
Født 1748, Fiskvaag.24.
Død 180124.
32.13.
Aasel Marie Christophersdatter Ellingsen
33.13.
Kristiane Christophersdatter Ellingsen
34.15.
___________
Født 17345.
     Et dødfødt barn.5
35.15.
Jochum (Jacob?) Møinichen Schjelderup
Født 17365.
36.15.
Peder Jochumsen Schjelderup
Født 173725,5.
Død 18015.
     Er ved FT 1801 bonde, selveier og bruker av ½ gården Røvigen i Skjerstad.26

Gift _____med

Inger Willumsdatter Ryberg
Født 174027,5.
Død 18075.

Børn af Peder Jochumsen Schjelderup og Inger Willumsdatter Ryberg:

60.36.Jacob Møinichen Schjelderup, f. 1763, d. 1812
61.36.Willum Ryberg Schjelderup, f. 1764, d. 1764
62.36.Inger Malene Pedersdatter Schjelderup, f. 1765
63.36.Elen Pedersdatter Schjelderup, f. omkr. 1768
64.36.Malena Pedersdatter Schjelderup, f. omkr. 1768, d. omkr. 1804
65.36.Elsebe Marie Pedersdatter Schjelderup, f. 1773, Røvigen i Skjenstad., d. 1827
66.36.Willum Pedersen Schjelderup, f. omkr. 1775
67.36.Hans Pedersen Schjelderup, f. 1777, d. 1777
68.36.Peder Heiberg Schjelderup, f. 1779, d. 1779
69.36.Berthe Margrethe Pedersdatter Schjelderup, f. 1781, d. 1781
37.15.
Helge Jochumsen Schjelderup
Født omkring 174328.
Død 18015.
     Benævnes 1801 «ejer af jorden, døv». Bosat på Skjærstad øvre, Skjærstad, Nordland.22

Gift _____med

Martha Hansdatter
Født omkring 175929,22.

Børn af Helge Jochumsen Schjelderup og Martha Hansdatter:

70.37.Malena Helgesdatter Schjelderup, f. 1799, d. 1799
38.15.
Johanna Bredahl Jochumsdatter Schjelderup
Født omkring 1742-17435.
Død 18175.

Gift _____med

Kield Hansen
Født 17255.
Død 17775.
39.15.
Inger Malena Schjelderup
Født omkring 1747-17485.

Gift _____med

Jochum Hartvigsen
Født 17375.
     Søn af Hartvig Pedersen (Schjelderup).
     Skifte 23 aug. 1792, Skjerstad10.

Børn af Inger Malena Schjelderup og Jochum Hartvigsen:

71.39.Malena Jochumsdatter (Hartvigsen?), f. 1770, d. 1770
72.39.Hartvig Jochumsen (Hartvigsen?), f. 1771, d. 1772
73.39.Jochum Bredahl Jochumsen, d. 1814, Utvik i Skjerstad.
74.39.Juliana Jochumsdatter (Hartvigsen?), f. 1776
75.39.Jacob Andreas Jochumsen (Hartvigsen?), f. 1778, d. 1835
76.39._____, f. 1781, d. 1781
77.39.Peder Schjelderup Jochumsen (Hartvigsen?), f. 1782, d. 1834
40.15.
Malena Jochumsdatter Schjelderup
Født 1 okt. 17695.

Gift 1° _____med

Ole

Gift 2° _____22med

Christopher Jonsen
Født omkring 177130,22.
     «Bonde og gaardbeboer» på Skjærstad øvre, Skjærstad, Nordland.22

Børn af Malena Jochumsdatter Schjelderup og Ole:

78.40.Jochum Olsen, f. omkr. 1790
79.40.Hans Olsen, f. omkr. 1792

Børn af Malena Jochumsdatter Schjelderup og Christopher Jonsen:

80.40.Oline Christophersdatter, f. omkr. 1795
81.40.Johan Christophersen, f. omkr. 1797
82.40.Ingeborg Christophersdatter, f. omkr. 1799
41.15.
Hartvig Jochumsen Schjelderup
Født 19 jan. 1772, Øvre Skjerstad.5.
Død 16 mai 1852, Øvre Skjerstad.5.
     Er ved FT 1801 (26 år gl. og ugift) oppført hos sin bror Peder Jochumsen Schjelderup på Røvigen gård i Skjerstad. Hans yrke er «Bergens styrmand».26

Gift 31 dec. 1805, Ytre Klungset5 med

Margrethe Malena Christiansdatter
Født 1 jan. 1783, Ytre Klungset5.
Død 16 apr. 1843, Ytre Klungset5.

Børn af Hartvig Jochumsen Schjelderup og Margrethe Malena Christiansdatter:

83.41.Jens Eric Angel Schjelderup, f. 1806, Skjerstad., d. 1864, Fiskevåg i Saltdal.
84.41.Maren Maria Hartvigsdatter Schjelderup, f. 1809, Ytre Klungset, d. 1847, Dverset i Saltdal
85.41.Ane Dorthea Hartvigsdatter Schjelderup, f. 1810, Klungset
86.41.Christen Hvidding Schjelderup, f. 1812, Klungset, d. 1826, Klungset
87.41.Jonette Malena Hartvigsdatter Schjelderup, f. 1815, Ytre Klungset, d. 1881, Vatnan
88.41.Grethe Hartvigsdatter Schjelderup, f. 1819, Ytre Klungset, d. 1850, Dverset i Saltdal
89.41.Inger Johanna Bredahl Hartvigsdatter Schjelderup, f. 1821, Ytre Klungset, d. 1905, Sand
90.41.Hartovika Sophia Hartvigsdatter Schjelderup, f. 1823, Ytre Klungset, d. _____
42.15.
Gjertrud Margrete Schjelderup
Født 20 feb. 17745.

Gift _____med

Peder Mortensen
Født omkring 176631,22.
     «Jordløs husmand» på gården Skjærstad øvre, Skjærstad, Nordland.22

Børn af Gjertrud Margrete Schjelderup og Peder Mortensen:

91.42.Mortine Peersdatter, f. omkr. 1799
43.15.
Anna Dorthea Schjelderup
Født 22 apr. 1775, Øvre Skjerstad.5.
Død 10 mai 1831, Gåsvær, Meløy.5.

Gift 17985 med

Mads Jacob Ellingsen
Født 17585.
Død 18315.
44.15.
Maren Marie Holte Schjelderup
Født 19 okt. 17795.
45.18.
Jochum Hartvigsen
Født 17375.
     Skifte 23 aug. 1792, Skjerstad10.

Gift _____med

Inger Malena Schjelderup
Født omkring 1747-17485.
     Datter af Jochum Pedersen Schjelderup og Malena Hellesdatter.

Børn af Jochum Hartvigsen og Inger Malena Schjelderup er vist under Inger Malena Schjelderup (nr. 39).

46.19.
Hartvig Rasmussen Schjelderup
Født omkring 17455.
47.19.
Helge Rasmussen Schjelderup
Født 17475.
Død 17825.
48.19.
Peder Rasmussen Schjelderup
Født omkring 17495.
Død 17585.
49.19.
Jon Rasmussen Schjelderup
Født 17525.
Død 17795.
50.19.
Jacob Rasmussen Schjelderup
Født 17555.
Død 17785.
51.19.
Johanna Rasmusdatter Schjelderup
Født 17575.
Død 17595.
52.19.
Johanna Dorthea Bredahl Rasmusdatter Schjelderup
Født 17605.
Død 18305.

Gift _____5med

Niels Pedersen
Født omkring 17485.
Død 18045.
53.19.
Karen Rasmusdatter Schjelderup
Født 17615.
Død 17645.
54.19.
Lisbeth Rasmusdatter Schjelderup
Født 17645.
Død 17665.
55.19.
Peder Rasmussen Schjelderup
Født 17685.
Død 17875.
56.22.
Elen Pedersdatter Schjelderup
Født 15 jun. 176420, døbt 30 jun. 1764, Folda.20.
     ? GÆT - hun er muligvis datter av Peder Pedersen Schjelderup (1730-77) ?

Gift 27 okt. 1790, Folda.20 med

Ole Isachsen
Født omkring 173632,22.
     Jordbruker på Røsviig gård i Folden, Nordland.22

Børn af Elen Pedersdatter Schjelderup og Ole Isachsen:

92.56.Anders Olsen, f. omkr. 1791
93.56.Edia Olsdatter, f. omkr. 1793
94.56.Maren Olsdatter, f. omkr. 1797
57.25.
Ole Ediassen
Født omkring 176333,22.
58.25.
Pernille Ediasdatter
Født omkring 177534,22.
59.25.
Johannes Ediassen
Født omkring 177635,22.

Generation 5.

60.36.
Jacob Møinichen Schjelderup
Født 176336,5.
Død 18125.
     Er ved FT 1801 bonde, selveier og bruker av ½ gården Røvigen i Skjerstad. Hans navn skrives Jacob Møinichen i folketellingen.26

Gift _____med

Maren Jonsdatter
Født 176837,5.
Død 18465.

Børn af Jacob Møinichen Schjelderup og Maren Jonsdatter:

95.60.Johanna Marie Jacobsdatter Schjelderup, f. 1798, d. 1799
96.60.Birgithe Margrethe Jacobsdatter Schjelderup, f. 1799, d. 1799
97.60.Johan Peter Schjelderup, f. 1800, Skjerstad., d. 1880
98.60.Ovidichen (Ovidia) Jacobsdatter Schjelderup, f. 1802, d. 1849
99.60.Michael Schjelderup, f. 1804, d. 1884
100.60.Hans Schjelderup, f. 1806, d. 1807
101.60.Peder Christian Schjelderup, f. 1807, d. 1807
102.60.Inger Johanna Jacobsdatter Schjelderup, f. 1809, Skjerstad., d. 1869
61.36.
Willum Ryberg Schjelderup
Født 17645.
Død 17645.
62.36.
Inger Malene Pedersdatter Schjelderup
Født 17655.

Gift _____med

Niels Eliassen
63.36.
Elen Pedersdatter Schjelderup
Født omkring 176837,22.

Gift _____med

Jørgen Blix Hartgen
Født 176738,39, døbt 6 dec. 1767, Bodø.20.
     Søn af Jesper Andreas Hartgen og Anna Jørgensdatter Blix.
     Var ved skiftet etter faren [1784], kondisjonerende hos sin onkel Mogens Jentoft, Ramsviken, Buksnes i Lofoten.39
     «Jægteskipper, giæstgiver» på Wetterøen. Bodø.22

Børn af Elen Pedersdatter Schjelderup og Jørgen Blix Hartgen:

103.63.Peer Jørgensen Hartgen, f. omkr. 1797
104.63.Clara Jørgensdatter Hartgen, f. omkr. 1799
64.36.
Malena Pedersdatter Schjelderup
Født omkring 176837,22.
Død omkring 1804.
     Skifte 3 jul. 1804, Fleina, Gildeskål.40.

Gift _____med

Jens Hansen Lind
Født omkring 175041,22.
Død omkring 1811.
     Søn af Hans Hartvigsen (Lind?) og Gjertrud Pedersdatter (Lind?).
     Jens Hansen Lind er «styrmand og selvejer af sin gaards part» i Flein gård, Gildeskål.22
     Skifte 15 mai 1811, Fleina, Gildeskål.42.

[Gift 1° med Ingeborg Svendsdatter Blix (d. omkr. 1791); Gift 2° med Malena Pedersdatter Schjelderup (omkr. 1768 - omkr. 1804); Gift 3° 2 jan. 1805 med Karen Strømer Bruun (1765 - 1808)].

Børn af Malena Pedersdatter Schjelderup og Jens Hansen Lind:

105.64.Ingeborg Johanne Jensdatter Lind, f. omkr. 1794
106.64.Peder Schjelderup Jensen Lind, f. omkr. 1802
107.64.Hartvig Jensen Lind, f. omkr. 1803, d. før 1811
65.36.
Elsebe Marie Pedersdatter Schjelderup
Født 1773, Røvigen i Skjenstad.43.
Død 182743.
     Skal være sønnedatter af Jochum Schjelderup.

Gift _____med

Lars Hansen Mechlenborg
Født 175843.
Død 182643.
     Søn af Hans Christensen Mechlenborg og Dorothea Jensdatter Hønnechen.
     Skipper på Hestmandø.43

Børn af Elsebe Marie Pedersdatter Schjelderup og Lars Hansen Mechlenborg:

108.65.Peter Schjelderup Mechlenborg, f. 1802
109.65.Christen Mechlenborg, f. 1807, d. 1895, Melø.
110.65.Hans Jacob Larsen Mechlenborg, f. 1810, d. eft. 1827
111.65.Dorothea Larsdatter Mechlenborg
112.65.Inger Christine Larsdatter Mechlenborg, f. _____, d. _____
66.36.
Willum Pedersen Schjelderup
Født omkring 177534,22.
     «Giæstgiver, ejer af gaarden Bertnæs og 2 andre bondegaarder» i Bodø.22

Gift _____med

Elen Maria Dreyer
Født omkring 177844,22.

Børn af Willum Pedersen Schjelderup og Elen Maria Dreyer:

113.66.Peer Schjelderup, f. omkr. 1799
67.36.
Hans Pedersen Schjelderup
Født 17775.
Død 17775.
68.36.
Peder Heiberg Schjelderup
Født 17795.
Død 17795.
69.36.
Berthe Margrethe Pedersdatter Schjelderup
Født 17815.
Død 17815.
70.37.
Malena Helgesdatter Schjelderup
Født 17995.
Død 17995.
71.39.
Malena Jochumsdatter (Hartvigsen?)
Født 17705.
Død 17705.
72.39.
Hartvig Jochumsen (Hartvigsen?)
Født 17715.
Død 17725.
73.39.
Jochum Bredahl Jochumsen
Døbt 28 feb. 177345,10.
Død 1814, Utvik i Skjerstad.10.
     [? Se også "Benkestok", s. 193 ?]
     Skifte 31 jan. 181410.

Gift _____med

Sara Susanne Dreyer
Født 17755.
     Datter af Erich Bing Drejer og Maren Holte Angell.
74.39.
Juliana Jochumsdatter (Hartvigsen?)
Født 17765.
75.39.
Jacob Andreas Jochumsen (Hartvigsen?)
Født 17785.
Død 18355.

Gift _____med

Dorothea Christiansdatter Bølgen
Født 17765.
Død 18345.
76.39.
___________
Født 17815.
Død 17815.
77.39.
Peder Schjelderup Jochumsen (Hartvigsen?)
Født 17825.
Død 18345.

Gift _____med

(Øllegaard) Petronella Hartvigsdatter
Født 17855.
Død 18505.
78.40.
Jochum Olsen
Født omkring 179046,22.
79.40.
Hans Olsen
Født omkring 179247,22.
80.40.
Oline Christophersdatter
Født omkring 179548,22.
81.40.
Johan Christophersen
Født omkring 179749,22.
82.40.
Ingeborg Christophersdatter
Født omkring 179950,22.
83.41.
Jens Eric Angel Schjelderup
Født 14 nov. 1806, Skjerstad.5.
Død 21 dec. 1864, Fiskevåg i Saltdal.5.
     Styrmand. Drev gårdbrug på Fiskevåg.51

Gift 1° _____med

Kirsten Marie Jacobsdatter Ryberg

Gift 2° 27 dec. 183951 med

Inger Christine Larsdatter Mechlenborg
Født _____, Hestmandø i Lurø.5.
Død _____, Fiskevaag i Saltdal.5.
     Datter af Lars Hansen Mechlenborg og Elsebe Marie Pedersdatter Schjelderup.

Børn af Jens Eric Angel Schjelderup og Inger Christine Larsdatter Mechlenborg:

114.83.Elsebet Marie Jensdatter Schjelderup, f. 1843, Saltdal., d. 1870, Saltdal.
115.83.Hartvig Schjelderup, f. 1854, Saltdal., d. 1909, Os i Saltdal.
84.41.
Maren Maria Hartvigsdatter Schjelderup
Født 2 apr. 1809, Ytre Klungset5.
Død 1847, Dverset i Saltdal5.

Gift 18385 med

Ole Thomasen
85.41.
Ane Dorthea Hartvigsdatter Schjelderup
Født 20 apr. 1810, Klungset5.

Gift 11 aug. 18485 med

Carl Olsen
86.41.
Christen Hvidding Schjelderup
Født 7 aug. 1812, Klungset5.
Død 12 jan. 1826, Klungset5.
87.41.
Jonette Malena Hartvigsdatter Schjelderup
Født 6 jul. 1815, Ytre Klungset5.
Død 24 apr. 1881, Vatnan5.

Gift 2 jun. 1846, Fauske5 med

Jens Christian Pedersen
88.41.
Grethe Hartvigsdatter Schjelderup
Født 4 jun. 1819, Ytre Klungset5.
Død 22 aug. 1850, Dverset i Saltdal5.

Gift 29 aug. 18455 med

Hans Olai Olsen
89.41.
Inger Johanna Bredahl Hartvigsdatter Schjelderup
Født 16 sep. 1821, Ytre Klungset5.
Død 27 okt. 1905, Sand5.

Gift 28 dec. 18505 med

Lars Monsen
90.41.
Hartovika Sophia Hartvigsdatter Schjelderup
Født 19 okt. 1823, Ytre Klungset5.
Død _____, Knaplund i Bodin5.

Gift 19 mai 18515 med

Jacob Johan Christensen
91.42.
Mortine Peersdatter
Født omkring 179950,22.
92.56.
Anders Olsen
Født omkring 179152,22.
93.56.
Edia Olsdatter
Født omkring 179353,22.
94.56.
Maren Olsdatter
Født omkring 179749,22.

Generation 6.

95.60.
Johanna Marie Jacobsdatter Schjelderup
Født 17985.
Død 17995.
96.60.
Birgithe Margrethe Jacobsdatter Schjelderup
Født 17995.
Død 17995.
97.60.
Johan Peter Schjelderup
Født 1800, Skjerstad.54,5,54.
Død 18805.
     Johan P. Schjelderup er år 1865 gårdbruker, selveier og skipper på gården Mjønæs [matr. 283] i Skjerstad prgj. og sokn. Maren A. Evjenth, 28 år, er hans husholderske.55

Gift _____med

Inger Caroline Martha Pedersdatter Ryberg
Født 17705.
Død 18545.
98.60.
Ovidichen (Ovidia) Jacobsdatter Schjelderup
Født 18025.
Død 18495.

Gift _____med

Peder Christensen (Lind)
Født 17985.

Børn af Ovidichen (Ovidia) Jacobsdatter Schjelderup og Peder Christensen (Lind):

116.98.Jacob Gerhard Christensen, f. 1835, d. 1836
117.98.Cornelius Johan Christensen, f. 1837, d. 1848
118.98.Marcelia Gerhardine Christensen, f. 1839, d. 1840
119.98.Maren Marie Johanna Christensen, f. 1846, d. 1848
99.60.
Michael Schjelderup
Født 18045.
Død 18845.

Gift _____med

Elise Christine Normann
Født 18175.
Død 18965.

Børn af Michael Schjelderup og Elise Christine Normann:

120.99.Jacob Meyer Schjelderup, f. 1838, d. 1916
121.99.Søren Parelius Normann Schjelderup, f. 1839, d. 1840
122.99.Karen Margrethe Schjelderup, f. 1841, d. _____
123.99.Søren Parelius Normann Schjelderup, f. 1843, d. 1868
124.99.Maren Marie Josephine Schjelderup, f. 1846, d. _____
100.60.
Hans Schjelderup
Født 18065.
Død 18075.
101.60.
Peder Christian Schjelderup
Født 18075.
Død 18075.
102.60.
Inger Johanna Jacobsdatter Schjelderup
Født 1809, Skjerstad.56,5,55.
Død 18695.

Gift _____med

Christian Lieberg Evjenth
Født 1814, Skjerstad.57,5.
Død 18815.
     Christian Evjenth betegnes år 1865 «? Brygger ? og Gaardbruger» på gården Hundholmen Volden i Skjærstad prgj. og sogn med konen Inger og sønnene Ole I. og Johan P.55

Børn af Inger Johanna Jacobsdatter Schjelderup og Christian Lieberg Evjenth:

125.102.Maren A. Evjenth, f. omkr. 1838, Skjerstad.
126.102.Jacob Møinichen Evjenth, f. 1842, d. 1900
127.102.Ole Iver Evjenth, f. 1845, Skjerstad.
128.102.Johan Petter Evjenth, f. 1848, Skjerstad.
103.63.
Peer Jørgensen Hartgen
Født omkring 179758,22.
104.63.
Clara Jørgensdatter Hartgen
Født omkring 179959,22.
105.64.
Ingeborg Johanne Jensdatter Lind
Født omkring 179460,22.
106.64.
Peder Schjelderup Jensen Lind
Født omkring 180261.
107.64.
Hartvig Jensen Lind
Født omkring 180362.
Død før 181163.
108.65.
Peter Schjelderup Mechlenborg
Født 180243.
     Levede ved faderens skifte i 1827.43
109.65.
Christen Mechlenborg
Født 180743.
Død 1895, Melø.43.
     Gårdbruger på Halsosen i Melø.43

Gift _____med

Nicoline Bye-Johansen
Født 16 jun. 1835, Kjeldal43.
     Datter af Johan Gabriel Moritzen og Ellen Elisabeth Nielsdatter Bye.

Børn af Christen Mechlenborg og Nicoline Bye-Johansen:

129.109.Martine Helene Mechlenborg, f. 1860
130.109.Lars Mechlenborg, f. 1862
131.109.Elling Johan Mechlenborg, f. 1865
132.109.Julius Peter Mechlenborg, f. 1867, Halsosen
133.109.Elisabeth Christine Mechlenborg, f. 1873
110.65.
Hans Jacob Larsen Mechlenborg
Født 181051.
Død efter 182751.
111.65.
Dorothea Larsdatter Mechlenborg
     Levede i 1827.51
112.65.
Inger Christine Larsdatter Mechlenborg
Født _____, Hestmandø i Lurø.5.
Død _____, Fiskevaag i Saltdal.5.

Gift 27 dec. 183951 med

Jens Eric Angel Schjelderup
Født 14 nov. 1806, Skjerstad.5.
Død 21 dec. 1864, Fiskevåg i Saltdal.5.
     Søn af Hartvig Jochumsen Schjelderup og Margrethe Malena Christiansdatter.
     Styrmand. Drev gårdbrug på Fiskevåg.51

[Gift 1° med Kirsten Marie Jacobsdatter Ryberg; Gift 2° 27 dec. 1839 med Inger Christine Larsdatter Mechlenborg (_____ - _____)].

Børn af Inger Christine Larsdatter Mechlenborg og Jens Eric Angel Schjelderup er vist under Jens Eric Angel Schjelderup (nr. 83).

113.66.
Peer Schjelderup
Født omkring 179959,22.
114.83.
Elsebet Marie Jensdatter Schjelderup
Født okt. 1843, Fiskevåg, Saltdal.5.
Død 4 jun. 1870, Dverset, Saltdal.5.

Gift 1866 med

Ernst Nicolai Thomasen
Født 18435.

Børn af Elsebet Marie Jensdatter Schjelderup og Ernst Nicolai Thomasen:

134.114.Maren Marie Thomasen, f. 1867, d. 1875
135.114.Christine Jørgine Thomasen
115.83.
Hartvig Schjelderup
Født 31 jul. 1854, Fiskevåg, Saltdal.5.
Død 1909, Os i Saltdal.5.

Gift _____med

Jensine Annette Jensdatter (Andersen?)
Født 3 jul. 1856, Os i Saltdal.5.
Død _____5.

Børn af Hartvig Schjelderup og Jensine Annette Jensdatter (Andersen?):

136.115.Inga Jensine Hartvigsen Schjelderup, f. 1879, Fiskevåg i Saltdal, d. 1884, Fiskevåg i Saltdal
137.115.Julie Anette Hartvigsen Schjelderup, f. 1881, Fiskevåg i Saltdal, d. _____
138.115.Henriette Johanna Hartvigsen Schjelderup, f. 1882, d. _____
139.115.Inga Christine Hartvigsen Schjelderup, f. 1884
140.115.Anna Jesone Hartvigsen Schjelderup, f. 1886
141.115.Kristine Enilie Hartvigsen Schjelderup, f. 1888, d. _____
142.115.Anne Marie Hartvigsen Schjelderup, f. 1889, d. 1890
143.115.Lydia Birgitte Hartvigsen Schjelderup, f. 1890, d. _____
144.115.Johan Hartvigsen Schjelderup, f. 1891, d. 1897
145.115.Anne Marie Hartvigsen Schjelderup, f. 1893, Os i Saltdal, d. _____
146.115.Peder Martin Hartvigsen Schjelderup, f. 1895, d. 1914
147.115.Jens Andreas Hartvigsen Schjelderup, f. 1897, d. _____

Generation 7.

116.98.
Jacob Gerhard Christensen
Født 18355.
Død 18365.
117.98.
Cornelius Johan Christensen
Født 18375.
Død 18485.
118.98.
Marcelia Gerhardine Christensen
Født 18395.
Død 18405.
119.98.
Maren Marie Johanna Christensen
Født 18465.
Død 18485.
120.99.
Jacob Meyer Schjelderup
Født 18385.
Død 19165.

Gift 1° _____5med

Karen Oline Andersdatter Hansen
Født 18405.
Død 18775.

Gift 2° _____5med

Johanna Severine Lovise Gundersen
Født 18515.
Død 19155.

Børn af Jacob Meyer Schjelderup og Karen Oline Andersdatter Hansen:

148.120.Elise Christine Jacobsdatter Schjelderup, f. 1867
149.120.Søren Pareli Johan Schjelderup, f. 1870, d. 1916
150.120.Johan Peter Schjelderup, f. 1872, d. _____
151.120.Mikael Andreas Schjelderup, f. 1874, d. _____
152.120.Axel Hartvig Berner Schjelderup, f. 1875, d. _____
153.120.Hjalmar Koren Schjelderup, f. 1877, d. 1881

Børn af Jacob Meyer Schjelderup og Johanna Severine Lovise Gundersen:

154.120.Anna Maria Schjelderup, f. 1880, d. 1880
155.120.Jona Kaspara Schjelderup, f. 1881
156.120.Guttorm Alexander Schjelderup, f. 1889, d. _____
121.99.
Søren Parelius Normann Schjelderup
Født 18395.
Død 18405.
122.99.
Karen Margrethe Schjelderup
Født 18415.
Død _____5.
123.99.
Søren Parelius Normann Schjelderup
Født 18435.
Død 18685.
124.99.
Maren Marie Josephine Schjelderup
Født 18465.
Død _____5.
     Hun må være identisk med den Maren M. J. Schjelderup, f. 1845 i Skjerstad prgl., der år 1865 er husjomfrue hos sogneprest Nicolai C. Berner (f. 1811) på Finaas prestegaard i Finaas.55

Gift _____5med

Ole Hagerup Pedersen
Født 18435.
Død 19145.
125.102.
Maren A. Evjenth
Født omkring 1838, Skjerstad.64,55.
     ! GÆT - datter av Christian Evjenth !
     Maren A. Evjenth er år 1865 husholderske hos Johan P. Schjelderup (1800-80) på Mjønæs gård i Skjærstad.55
126.102.
Jacob Møinichen Evjenth
Født 18425.
Død 19005.
127.102.
Ole Iver Evjenth
Født 1845, Skjerstad.65,5,55.
128.102.
Johan Petter Evjenth
Født 1848, Skjerstad.66,5,55.
129.109.
Martine Helene Mechlenborg
Født 13 jun. 186043.

Gift 188643 med

Hans Nicolai Petersen
     På Halsosen.43
130.109.
Lars Mechlenborg
Født 11 okt. 186243.

Gift _____med

Julie Albertha Didriksen
Født 26 jun. 187551.
131.109.
Elling Johan Mechlenborg
Født 2 aug. 186551.
     I 1892 rejste familien til Minnesota, hvor de nedsatte sig som farmere.51

Gift 189351 med

Berit Christine Hansen
Født omkring 1870, Spilderen i Melø51.

Børn af Elling Johan Mechlenborg og Berit Christine Hansen:

157.131.Nicoline Christine Mechlenborg
158.131.Helga Amanda Mechlenborg
159.131.Johan Andreas Zahl Mechlenborg
132.109.
Julius Peter Mechlenborg
Født 25 dec. 1867, Halsosen51.
     Gårdbruger på Halsosen.51

Gift okt. 188651 med

Hanna Marie Døsvig
Født 26 jun. 186851.
     Datter af Erik Andersen Døsvig og Anne Elisabeth Tostrup.

Børn af Julius Peter Mechlenborg og Hanna Marie Døsvig:

160.132.Carl Mechlenborg, f. 1896
161.132.Thora Johanne Mechlenborg, f. omkr. 1898
162.132.Arne Erik Mechlenborg, f. omkr. 1900
133.109.
Elisabeth Christine Mechlenborg
Født 9 apr. 187351.

Gift 189951 med

Johan Bernhard Petersen
Født 187351.
     På Enga i Melø.51
134.114.
Maren Marie Thomasen
Født 18675.
Død 18755.
135.114.
Christine Jørgine Thomasen
136.115.
Inga Jensine Hartvigsen Schjelderup
Født 1879, Fiskevåg i Saltdal5.
Død 1884, Fiskevåg i Saltdal5.
137.115.
Julie Anette Hartvigsen Schjelderup
Født 30 mar. 1881, Fiskevåg i Saltdal5.
Død _____5.

Gift _____med

Jan Olai Mikalsen
138.115.
Henriette Johanna Hartvigsen Schjelderup
Født 22 sep. 18825.
Død _____5.

Gift _____med

Johan Pedersen Næstby
139.115.
Inga Christine Hartvigsen Schjelderup
Født 10 sep. 18845.

Gift _____med

Edvin Drage
140.115.
Anna Jesone Hartvigsen Schjelderup
Født 20 mai 18865.

Gift _____med

O. B. E. Olsen
141.115.
Kristine Enilie Hartvigsen Schjelderup
Født 25 jan. 18885.
Død _____5.

Gift _____med

Sjønning Medby
142.115.
Anne Marie Hartvigsen Schjelderup
Født 14 jan. 18895.
Død 18905.
143.115.
Lydia Birgitte Hartvigsen Schjelderup
Født 14 jan. 18905.
Død _____5.

Gift _____med

Magnus Nylend
144.115.
Johan Hartvigsen Schjelderup
Født 24 okt. 18915.
Død 18975.
145.115.
Anne Marie Hartvigsen Schjelderup
Født 30 jun. 1893, Os i Saltdal5.
Død _____5.

Gift 1° 11 jun. 1911, Os i Saltdal5 med

Ingvald Georg Hansen
Født 25 jan. 1891, Fagermo i Sulitjelma5.
Død 11 mai 1921, Fagerli i Sulitjelma5.
     Søn af Olaus Hansen og Anne Birgithe Pedersen.

Gift 2° _____med

Johan Iversen

Børn af Anne Marie Hartvigsen Schjelderup og Ingvald Georg Hansen:

163.145.Hartvig Schjelderup Hansen, f. 1911
164.145.Asbjørg Oline Hansen, f. 1913, Sulitjelma, d. _____
165.145.Margith Petrine Hansen Schjelderup, f. 1915, Sulitjelma
166.145.Peder Johan Schjelderup Hansen, f. 1917, Sulitjelma
167.145.Inger Henie Hansen, f. 1921
146.115.
Peder Martin Hartvigsen Schjelderup
Født 18955.
Død 19145.
147.115.
Jens Andreas Hartvigsen Schjelderup
Født 18975.
Død _____5.

Gift _____med

Olga Marie

Generation 8.

148.120.
Elise Christine Jacobsdatter Schjelderup
Født 18675.
149.120.
Søren Pareli Johan Schjelderup
Født 18705.
Død 19165.

Gift _____5med

Elisabeth Bergtine Johansen
Født 18725.
Død _____5.

Børn af Søren Pareli Johan Schjelderup og Elisabeth Bergtine Johansen:

168.149.Hjalmar Karel Jentoft Schjelderup, f. 1894, d. 1897
169.149.Johan Hermand Schjelderup, f. 1896, d. 1897
170.149.Hulda Elise Josefine Schjelderup, f. 1898, d. 1915
171.149.Sigrid Elida Schjelderup, f. 1899
172.149.Juditha Hansine Schjelderup, f. 1902, d. _____
173.149.Olga Marie Schjelderup, f. 1904
174.149.Janny Karoline Schjelderup, f. 1907, d. 1909
175.149.Johan Hermand Schjelderup, f. 1909
176.149.Hilmar Elias Schjelderup, f. 1914, d. 1915
150.120.
Johan Peter Schjelderup
Født 18725.
Død _____5.

Gift _____5med

Josefine Elise Hansen
Født 18765.
Død _____5.
151.120.
Mikael Andreas Schjelderup
Født 18745.
Død _____5.

Gift _____5med

Nanna Petra Johannesen
Født 18795.
Død _____5.

Børn af Mikael Andreas Schjelderup og Nanna Petra Johannesen:

177.151.Elise Kristine Normann Schjelderup, f. 1903
178.151.Jacob Kareli Johan Schjelderup, f. 1906, d. _____
179.151.Edmund Kristoffer Schjelderup, f. 1908, d. _____
180.151.Herdis Aalie Schjelderup, f. 1911
181.151.Kåre Marion Arnulf Schjelderup, f. 1913, d. _____
182.151.Marie Oddlaug Schjelderup, f. 1915
183.151.Søren Pareli Normann Schjelderup, f. 1916, d. _____
184.151.Nancy Milly Schjelderup, f. 1920
185.151.Borgny Schjelderup, f. 1922
152.120.
Axel Hartvig Berner Schjelderup
Født 18755.
Død _____5.
153.120.
Hjalmar Koren Schjelderup
Født 18775.
Død 18815.
154.120.
Anna Maria Schjelderup
Født 18805.
Død 18805.
155.120.
Jona Kaspara Schjelderup
Født 18815.

Gift _____5med

Peder Hermann Andersen
Født 18875.
Død _____5.

Børn af Jona Kaspara Schjelderup og Peder Hermann Andersen:

186.155.Janny Johanna Andersen, f. 1910, d. _____
187.155.Torvald Harry Andersen, f. 1911, d. 1914
188.155.Tordis Hanna Sofie Andersen, f. 1914
189.155.Paul Konrad Andersen, f. 1916
190.155.Signy Annie Andersen, f. 1918, d. 1918
191.155.Søren Elias Andersen, f. 1919
156.120.
Guttorm Alexander Schjelderup
Født 18895.
Død _____5.

Gift _____5med

Ida Annie Olsen
Født 18905.
Død _____5.
157.131.
Nicoline Christine Mechlenborg
158.131.
Helga Amanda Mechlenborg
159.131.
Johan Andreas Zahl Mechlenborg
160.132.
Carl Mechlenborg
Født 189651.
161.132.
Thora Johanne Mechlenborg
Født omkring 189851.
162.132.
Arne Erik Mechlenborg
Født omkring 190051.
163.145.
Hartvig Schjelderup Hansen
Født 25 dec. 19115.
164.145.
Asbjørg Oline Hansen
Født 12 okt. 1913, Sulitjelma5.
Død _____, Høylandet, Nord-Trøndelag5.

Gift _____med

Toralf Lunde
165.145.
Margith Petrine Hansen Schjelderup
Født 25 okt. 1915, Sulitjelma5.

Gift _____5 med

Kåre Ottar Sørensen
Født 23 jun. 1910, Mosti i Vatnbygd5.
Død _____5.
     Søn af Søren Marcelius Sørensen og Karen Birgitte Olesdatter Olsen.

Børn af Margith Petrine Hansen Schjelderup og Kåre Ottar Sørensen:

192.165.Odd Sørensen Schjelderup, f. _____
193.165.Anne Marie Sørensen, f. _____
194.165.Stig Ivan Sørensen, f. _____
166.145.
Peder Johan Schjelderup Hansen
Født 14 mai 1917, Sulitjelma5.

Gift _____5 med

Harriet Kristine Hansen
167.145.
Inger Henie Hansen
Født 19215.

Generation 9.

168.149.
Hjalmar Karel Jentoft Schjelderup
Født 18945.
Død 18975.
169.149.
Johan Hermand Schjelderup
Født 18965.
Død 18975.
170.149.
Hulda Elise Josefine Schjelderup
Født 18985.
Død 19155.
171.149.
Sigrid Elida Schjelderup
Født 18995.

Gift _____5med

Ole Johan Jensen
Født 18965.

Børn af Sigrid Elida Schjelderup og Ole Johan Jensen:

195.171.Alf Karstein Jensen, f. _____
196.171.Svein Edgar Jensen, f. _____
172.149.
Juditha Hansine Schjelderup
Født 19025.
Død _____5.

Gift _____5med

Påske Vilhelm Johannesen
Født 19025.
Død _____5.
173.149.
Olga Marie Schjelderup
Født 19045.

Gift _____5med

Trygve Petter Andreas Kristiansen Grytvik
Født 18915.
Død _____5.
174.149.
Janny Karoline Schjelderup
Født 19075.
Død 19095.
175.149.
Johan Hermand Schjelderup
Født 19095.

Gift _____5med

Anna Katrine Knutsen
Født 19115.
Død _____5.

Børn af Johan Hermand Schjelderup og Anna Katrine Knutsen:

197.175.Svein Egil Schjelderup, f. _____, d. _____
198.175.Inger Johanne Schjelderup, f. _____
176.149.
Hilmar Elias Schjelderup
Født 19145.
Død 19155.
177.151.
Elise Kristine Normann Schjelderup
Født 19035.

Gift _____5med

Andreas Blix Hunstad
Født 19075.
Død _____5.

Børn af Elise Kristine Normann Schjelderup og Andreas Blix Hunstad:

199.177.Egil Hunstad, f. _____
200.177.Nanny Peggy Hunstad, f. _____
201.177.Edna Margaret Ingjerd Hunstad, f. _____
178.151.
Jacob Kareli Johan Schjelderup
Født 19065.
Død _____5.

Gift _____5med

Hilma Pedersen
Født 19225.

Børn af Jacob Kareli Johan Schjelderup og Hilma Pedersen:

202.178.Aud Irene Schjelderup, f. _____
203.178.Gunnar Mikal Schjelderup, f. _____
179.151.
Edmund Kristoffer Schjelderup
Født 19085.
Død _____5.
180.151.
Herdis Aalie Schjelderup
Født 19115.

Gift _____5med

Arthur Korneliussen
181.151.
Kåre Marion Arnulf Schjelderup
Født 19135.
Død _____5.
182.151.
Marie Oddlaug Schjelderup
Født 19155.

Gift _____5med

Nils Kristian Lundli
Født 19085.
183.151.
Søren Pareli Normann Schjelderup
Født 19165.
Død _____5.
184.151.
Nancy Milly Schjelderup
Født 19205.

Gift _____5med

Hermann Johnsen
185.151.
Borgny Schjelderup
Født 19225.

Gift _____5med

Walter Pettersen
186.155.
Janny Johanna Andersen
Født 19105.
Død _____5.

Gift _____5med

Henry Hillestad
187.155.
Torvald Harry Andersen
Født 19115.
Død 19145.
188.155.
Tordis Hanna Sofie Andersen
Født 19145.

Gift 1° _____5med

Anton Råde

Gift 2° _____5med

Oskar Henriksen
189.155.
Paul Konrad Andersen
Født 19165.

Gift _____5med

Molly Sundt
190.155.
Signy Annie Andersen
Født 19185.
Død 19185.
191.155.
Søren Elias Andersen
Født 19195.

Gift _____5med

Dagny Svartnes
192.165.
Odd Sørensen Schjelderup
Født _____5.

Gift _____5 med

Inger Lisbet Brendengen
Født _____5.
     Datter af Håkon Brendengen og Ingrid Mathilde Engebretsen.

Børn af Odd Sørensen Schjelderup og Inger Lisbet Brendengen:

204.192.Mads Ketil Sørensen Schjelderup, f. _____
205.192.Ingvil Sørensen Schjelderup, f. _____
193.165.
Anne Marie Sørensen
Født _____5.

Gift _____5 med

Sverre Donald Solheim
194.165.
Stig Ivan Sørensen
Født _____5.

Gift _____5 med

Liv Astrid Olsen

Generation 10.

195.171.
Alf Karstein Jensen
Født _____5.

Gift _____5med

Aud Erna Eriksen
Født 19155.
196.171.
Svein Edgar Jensen
Født _____5.

Gift _____5med

Irene Helfrid Antonsen
Født _____5.

Børn af Svein Edgar Jensen og Irene Helfrid Antonsen:

206.196.Lisbeth Mariann Jensen, f. _____
207.196.Bjørnar Ole Jensen, f. _____
197.175.
Svein Egil Schjelderup
Født _____5.
Død _____5.

Gift _____5med

Elisabeth Paulsen
198.175.
Inger Johanne Schjelderup
Født _____5.

Gift _____5med

Gudmund Testad Berg
Født _____5.

Børn af Inger Johanne Schjelderup og Gudmund Testad Berg:

208.198.Ingmund Berg, f. _____
209.198.Svein Ole Berg, f. _____
199.177.
Egil Hunstad
Født _____5.

Gift _____5med

Solfrid Bang
Født _____5.
200.177.
Nanny Peggy Hunstad
Født _____5.

Gift _____5med

Robert Jensen
201.177.
Edna Margaret Ingjerd Hunstad
Født _____5.

Gift _____5med

Atle Aas
Født _____5.
202.178.
Aud Irene Schjelderup
Født _____5.

Gift _____5med

Arne Kjølhaug
Født _____5.

Børn af Aud Irene Schjelderup og Arne Kjølhaug:

210.202.Trond Arve Kjølhaug, f. _____
211.202.Arve Jon Kjølhaug, f. _____
203.178.
Gunnar Mikal Schjelderup
Født _____5.
204.192.
Mads Ketil Sørensen Schjelderup
Født _____5.
205.192.
Ingvil Sørensen Schjelderup
Født _____5.

Generation 11.

206.196.
Lisbeth Mariann Jensen
Født _____5.
207.196.
Bjørnar Ole Jensen
Født _____5.
208.198.
Ingmund Berg
Født _____5.
209.198.
Svein Ole Berg
Født _____5.
210.202.
Trond Arve Kjølhaug
Født _____5.
211.202.
Arve Jon Kjølhaug
Født _____5.

Kilder og Noter
1Sverre Mo Skrede: Noen annalistiske optegnelser om familiene Schjelderup og Bredal., s. 224. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift X (1946): 224-229
2Sverre Mo Skrede: Noen annalistiske optegnelser om familiene Schjelderup og Bredal., s. 226. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift X (1946): 224-229
3Norsk Personalhist. Tidsskrift II (1929), s. 367
4Digitalarkivet: Gravlagde i Bergen 1668-1815.
5Odd Sørensen Schjelderup i Haslum.
6Erlandsen: Geistligheden i Tromsø Stift, s. 134
7Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. III(1):312 (Tab. I)
8J.C.L. Lengnick: Personalhistoriske Bidrag vedkommende Danmark og Norges Geistlighed i ældre og nyere Tid. Kjøbenhavn 1847.
9Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 167
10Håndskrift (ca. 23 sider - fotokopi) på Frederiksberg Bibliotek [99.9 Sc 35.9] Genealogisk Samling. Forfatter ukendt.: Biskop i Bergen Jens Pedersen Schjelderup : efterslægt.
11Svein Edvardsen: Skifter fra Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna 1686/1780. (Trondheim 2000)
1218 år gl. ved manntallet i 1701.
13Knut Esmarch: Familien Bredal
14Asbjørn Lind: Slektsbok for Sørfold (Sørfold kommune 1982)
15Barnløse
1634 år, 4 mdr., 9 dg. gl.
17DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 14032
1863 år gl. ved FT 1801.
1930 dage gl.
20http://www.familysearch.com
2166 år gl. ved FT 1801.
22Digitalarkivet: Folketellingen 1801.
2364 år gl. ved FT 1801.
24IGI - http://www.familysearch.com
2578 år gl. ved FT 1801.
26Digitalarkivet - http://digitalarkivet.no
2762 år gl. ved FT 1801.
2858 år gl. ved FT 1801.
2942 år gl. ved FT 1801.
3030 år gl. ved FT 1801.
3135 år gl. ved FT 1801.
3265 år gl. ved FT 1801.
3337 år gl. ved FT 1801.
3425 år gl. ved FT 1801.
3524 år gl. ved FT 1801.
3638 år gl. ved FT 1801.
3732 år gl. ved FT 1801.
3828 år gl. ved søsteren Clara's skifte 24. jan. 1798.; 33 år gl. ved FT 1801.
39Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 302
40DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 6513
4150 år gl. ved FT 1801.
42DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 2549
43Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 95
4422 år gl. ved FT 1801.
451. S. i faste 1773
4611 år gl. ved FT 1801.
479 år gl. ved FT 1801.
486 år gl. ved FT 1801.
494 år gl. ved FT 1801.
502 år gl. ved FT 1801.
51Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 96
5210 år gl. ved FT 1801.
538 år gl. ved FT 1801.
545 år gl. ved FT 1801 ?; 66 år gl. i FT 1865.
55Digitalarkivet: Folketellingen 1865.
5656 år gl. i FT 1865.
5750 år gl. i FT 1865.
583 år gl. ved FT 1801.
591 år gl. ved FT 1801.
606 år gl. ved FT 1801; 9 år gl. ved morens skifte år 1804; 15 år gl. ved farens skifte år 1811.
612 år gl. ved morens skifte år 1804; 9 år gl. ved farens skifte år 1811.
621 år gl. ved morens skifte år 1804.
63Er ikke nevnt i farens skifte 15. mai 1811.
6428 år gl. i FT 1865.
6521 år gl. i FT 1865.
6618 år gl. i FT 1865.