© 2001 Simon Ellefsen

Peder Jørgensen Schjelderup (1637-1721)

Opdateret 29 Mar 2005.


Generation 1.

1.0.
Peder Jørgensen Schjelderup
Født 26 jun. 1637, Trondhjem.Håndskreven notat i det kgl. bibl. udgave af Erlandsen.1.
     Søn af Jørgen Pedersen Skielderup og Anna Hansdatter Busch.
Død 11 aug. 17212, begravet 26 aug. 17212.
     «Jubellærer».
     Han var som Student med i Kjøbenhavns Beleiring af den svenske Konge Carl Gustav, og var Capellan her [Støren Præstegjeld] fra 1661 til 1689, da han fik Sognekaldet, paa hvilket han længe havde havt Exspectance, naar det blev ledigt. I Aaret 1700 blev han paa følgende Maade skildt ved Embedet. Sønnen Jørgen, foregav, Faderen uafvidende, at have erholdt Afstaaelse paa Kaldet, og erholdt det derfor af Kongen. Sønnen havde hermed ingen anden Hensigt, end at tjene Faderen som Capellan, mod at være vis paa at faae Kaldet ved dennes Død. Da nu Sønnen døde 6 Aar derefter, saae Faderen sig skildt ved Embedet, hvilket han dog paa Forestilling og af synderlig kongelig Naade beholdt paa det Vilkaar, at han skulde afgive Halvdelen af Kaldets Indkomster til Eftermanden. Døde 1721, omtr. 83 Aar gl., og efterat have været henimod 60 Aar Præst.1
     Efter et håndskreven notat i det kgl. bibl. udgave af Erlandsen: Ifølge Hr. Jakob Matssøn Lund's Opptegnelser (fra ca. 1754) om sin Slægt (hvoriblandt Whitte) hedte Hr. Peder Jørgensen Schjelderup's Hustru, (der "havde først Hr. Jacob paa Fråsten, siden Hr. Peer Schellerup") ikke Clara? eller Christine, men "Lisbet", og synes heller att have været en Whitte, da hun ståer som No. 14 af Bastian Whitte's Børn paa Aasgaard i Stangvig, skjönt Hr. Lund rigtignokk ogsaa (allerede för hende) har nevnt en anden Lisbet (Bastiansdotter Whitte), der endda (ca. 1754) levede hos sin Broder Hr. Christopher Whitte i Sundalen som Enke efter en Christopher Dorp.1
     Ifølge Gerhard Schønning er Peder Schjelderup gift med Clara Nielsdatter Tausan.3

Gift 1° _____1med

Clara Nielsdatter Tausan
     Datter af Niels Hanssen Tausan og Kirsten Nielsdatter (Balg el. Balle).
     Clara Nielsd. fik Hr. Peder Skelderup Vice-Past til Stören.4
     Clara eller Christine Tausan, datter af Niels Hansen Tausan, Sognepræst til Støren. Hun blev siden gift med Peder Schjelderup, Sognepræst sammesteds, og nævnes i Forhandlingerne om Delingen af Throndhjems Sogne 1694.5

Gift 2° _____med

Elisabet Sebastiansdatter White
Født 16216.
Død 17116, begravet 27 okt. 1717, Støren.7,2.
     Datter af Sebastian White og Ingeborg Audunsdatter (Trygge).
     Ifølge Hans Hyllbakk hadde Sebatian en datter Elisabet (Lisbet), der først var gift med vicepastor til Frosta hr. Jakob Olsen, og siden med sogneprest til Støren Peder Jørgensen Schjelderup (død 1721). Iflg. Erlandsen er hr. Jakob Olsen gift med Clara el. Christine Nielsdatter Tausan, der siden ægtede sognepræst til Støren Peder Schjelderup.
     Efter et håndskreven notat i det kgl. bibl. udgave af Erlandsen: Ifølge Hr. Jakob Matssøn Lund's Opptegnelser (fra ca. 1754) om sin Slægt (hvoriblandt Whitte) hedte Hr. Peder Jørgensen Schjelderup's Hustru, (der "havde først Hr. Jacob paa Fråsten, siden Hr. Peer Schellerup") ikke Clara? eller Christine, men "Lisbet", og synes heller att have været en Whitte, da hun ståer som No. 14 af Bastian Whitte's Børn paa Aasgaard i Stangvig, skjönt Hr. Lund rigtignokk ogsaa (allerede för hende) har nevnt en anden Lisbet (Bastiansdotter Whitte), der endda (ca. 1754) levede hos sin Broder Hr. Christopher Whitte i Sundalen som Enke efter en Christopher Dorp.1

[Gift 1° med Jacob Olsen (1601 - eft. 8 aug. 1681); Gift 2° med Peder Jørgensen Schjelderup (26 jun. 1637 - 11 aug. 1721)].

Børn af Peder Jørgensen Schjelderup og Clara Nielsdatter Tausan:

2.1.Jørgen Pedersen Schjelderup, f. 1666, Støren ?, d. 1706, Støren ?
3.1.Niels Pedersen Schjelderup, f. 1668, Støren.
4.1.Jens Pedersen Schjelderup
5.1.Hans Pedersen Schjelderup
6.1.Jonas Pedersen Schjelderup, d. 1723, Holland.
7.1.Anna Kirstine Schjelderup
8.1.Gidsken Schjelderup, f. omkr. 1670
9.1.Sara Schjelderup
10.1.Maren Schjelderup, d. 1730
11.1.Lucie Schjelderup
12.1.Peder Pedersen Schjelderup, d. 1755

Generation 2.

2.1.
Jørgen Pedersen Schjelderup
Født 1666, Støren ?8.
Død 8 jun. 1706, Støren ?8, begravet 17 jun. 17067.
     Jörgen student.4
     Blev 16 April 1700 Sognepræst her [Støren]. Døde 8 Juni 1706. Schønau i sin Samling af danske lærde Fruentimmer, 2den D. S. 1303 beretter, at Jørgen Schjelderup, en habil Student, blev af Professor Steenbuch i Kjøbenhavn antagen til at følge den bekjendte danske Lærde, Frederik Rostgaard, paa hans Reiser som Copist, og at han i Paris blev brugt til at afskrive Libanii Sophistæ græske Breve i det kongelige Bibliothek, og havde Rostgaard med megen Flid underviist ham i at læse de forekommende Abbreviaturer efter den saakaldte codicis regii maximi Anviisning. Denne Reise maa være begyndt i Aaret 1692; thi i dette Aar var Rostgaard i Leyden, 1694 i England, 1695, 96 og 97 i Frankrig, 1698 og 99 i Italien og reiste i September s. A. derfra over Alperne igjennem Tydskland til Leipzig, hvorfra de det følgende Aar kom tilbage til Kjøbenhavn.9

Gift _____med

Dorothea Koplau
Død omkring apr. 1706, Støren præstegård10.
     Datter af Cort Christopher von Koplau.
     Døde paa Barselseng med det tredie Barn, 6 Uger før Mandens Død.10

Børn af Jørgen Pedersen Schjelderup og Dorothea Koplau:

13.2.Maria Schjelderup
14.2.Clara Schjelderup, f. 1701, Støren., d. 1768, Kongsvinger ?
15.2.Jens Schjelderup
16.2.Kirsten Schjelderup
17.2.Conradine Schjelderup, f. omkr. 1706
3.1.
Niels Pedersen Schjelderup
Født 1668, Støren.11.
     Niels Reg---- (uleselig).4
     Capitain, gift med [dansk præsteenke] Anna Hobral [Hobroe?], havde 4 Børn. (iflg. hånskrevet notat i det kgl. bibl. udgave af Erlandsen).1
     S.T.Dahl skriver i geistligheten s. 154 at Niels ble gift med Anna Stabel.2

Gift _____med

Anna Stabel (Hobroe, Hobral)
Død 23 jan. 1738, Horg.11.
     »en presteenke af Kjøbenhavn« [? enke efter hr. Christen Anderssen Hobro, sogneprest til Aars og Haubro 1651 til sin død 1693 ?].11

Børn af Niels Pedersen Schjelderup og Anna Stabel (Hobroe, Hobral):

18.3.Peter Stephen Schjelderup, f. 1698, d. 1781, Veøy
19.3.Clara Schjelderup
20.3.Jøris (Jøren?) Schjelderup
21.3.Elisabeth Schjelderup
22.3.Anna Kirstine Nilsdatter Schjelderup
4.1.
Jens Pedersen Schjelderup
     Sømand, død i udlandet.7
5.1.
Hans Pedersen Schjelderup
     Sømand.7
6.1.
Jonas Pedersen Schjelderup
Død 17 feb. 1723, Holland.7.
     Sømand.1
     Manntall over Trondhjems borgere 1722: Jonas Skielderup. Maren bort i 6 år. Fattig.12

Gift _____med

Hellene
Død 26 jun. 17367.

Børn af Jonas Pedersen Schjelderup og Hellene:

23.6.Ane Elisabeth Schjelderup
24.6.Peder Schjelderup, f. 1711, d. 1733, Batavia.
25.6.Ane Kierstine Schjelderup, d. 1775
7.1.
Anna Kirstine Schjelderup
     Ane Christin have D. Lisbeth Jorritz-D. With.4

Gift 1° 3 apr. 1695, Støren.7 med

Jørris White
Født 16616.
Død 17006.
     Søn af Torstein Sebastiansen White og Dorothea Hansdatter (Bruun?).
     Stilling: Cand. theol..
     Hans Hyldbakk skriver han var gift med Gidsken Pedersdotter Schjelderup.6

Gift 2° 8 jan. 1704, Støren.7 med

Christen Andersen Aalborg

Børn af Anna Kirstine Schjelderup og Jørris White:

26.7.Thorsten Whitte

Børn af Anna Kirstine Schjelderup og Christen Andersen Aalborg:

27.7.Jørris A... Aalborg
8.1.
Gidsken Schjelderup
Født omkring 1670.
Begravet 4 mai 1742, Vinger.
     Gidsken Pige hos Hr. Even paa Quechne.4
     I Wilhelm Lasses notater s. 203B står der «Gidsken Schjelderup, enke efter Sorenskriver Bendix Hejde, blev begravet i Vinger 4. mai 1742, 72 Aar gl.».

Gift 1° _____med

Niels Jensen Friis
Født 18 apr. 162813.
Død 170514.
     Søn af Jens Nielsen Friis og Johanna Vinzentsdatter (Schøller?).
     Past: paa Qvekne og siden paa Tönset.4
     Sogneprest til Tønset i Østerdalen.
     Han fikk kongelig nåde og oppreisning 22. juli 1656, etter at han alt før han ble pers. kap. fikk et barn med ei jente i Trondheim (ingen navn nevnt)15
     Straks etter han kom til Kvikne fikk han et barn med Maria, datter til schichtmester Niels Ibsen.15
     I 1671 ble han utlagt som barnefaren til et barn sammen med ei ung jente, Randi Kristensdatter.15
     Under den andre ekteskapet var han ute for det verste av alle sine leyermaal. Ei jente påstod nemleg at det barnet prestefrua nett hadde fått, ikkje var frua sitt, men hennes. Ho påstod at frua hadde gått med på dette, da ho sjølv ikkje kunne få barn. Denne prestedotter heitte Johanne Kristine Friis og skulle etter dette vera uekte.15

[Gift 1° med Kirsten Andersdatter Bruse; Gift 2° omkr. 1671 med Bodil Clausdatter Stabel (1635 - 1698); Gift 3° med Gidsken Schjelderup (f. omkr. 1670); Gift 4° _____ med Marta Nielsdatter; Gift 5° _____ med Randi Kristensdatter; Gift 6° _____ med _____].

Gift 2° _____med

Bendix Heide
     Sorenskriver.

Børn af Gidsken Schjelderup og Niels Jensen Friis:

28.8.Clara Bolette Friis
29.8._____
9.1.
Sara Schjelderup
     Sara [er alt hvad Schøning har skrevet].4

Gift 17 okt. 1703, Støren.7 med

Johan Hønnemann
Begravet 20 aug. 1733, Bakke.7.
     Lieutenant.1

Børn af Sara Schjelderup og Johan Hønnemann:

30.9._____
31.9.Eva Clara Hønnemann
10.1.
Maren Schjelderup
Død 173016,7.
     Maren [er alt hvad Schøning har skrevet].4
     Død ugift. Hun er sandsynligvis den datter som Erlandsen har kaldt Sara (nr. 2).
     I en efterslægttavle på Frederiksberg bibliotek er hun også først kaldt Sara, men navnet er siden streget over og erstattet af Maren, død ugift 1730.7
     Skifte _____, Estenstad i Sogndale i Støren Prestegjeld17,1Blandt Arvingerne hendes Søsterbørn, Torsten (Elias?) With samt Jørris Adrian? Aalborg.
11.1.
Lucie Schjelderup
     Lucia er paa Wogen.4

Gift 6 apr. 1701, Støren.7,17 med

Christian Rasbech
Født 165518.
     Lieutenent.1
     4 Børn iflg. Erlandsen.

Børn af Lucie Schjelderup og Christian Rasbech:

32.11.Birgithe Rasbech
33.11.Clara Elisabeth Rasbech
34.11.Beret Christiansdatter Rasbech
12.1.
Peder Pedersen Schjelderup
Død 12 apr. 17557.
     Peder hos Comisair Tönder.4
     Hytteskriver paa Tolgen. 10 børn.
     Skifte 21 jun. 1755, Røros Berg. Skifteprot. 1742-56, s. 10887.

Gift _____Havde 10 Børn.19med

Lucie Hagerup (Hage?)

Børn af Peder Pedersen Schjelderup og Lucie Hagerup (Hage?):

35.12.Gidsken Kristine Schjelderup, d. 1761
36.12.Clara "Gunhild Maria" Marie Schjelderup, d. 1731
37.12.Abraham Schjelderup, d. 1789
38.12.Richard Nicolai Schjelderup, f. 1716, d. 1791
39.12.Anders Pedersen Schjelderup, d. 1749
40.12.Jens Pedersen Schjelderup, d. før 1755
41.12.Peder Schjelderup
42.12.Lucie Pedersdatter Schjelderup
43.12.Ane Elisabeth Schjelderup
44.12._____

Generation 3.

13.2.
Maria Schjelderup
14.2.
Clara Schjelderup
Født 31 jul. 1701, Støren.20,7.
Død 29 jan. 1768, Kongsvinger ?7.

Gift 1° 17247 med

Erik Ellingsen Grøn
Død okt. 1734, Numedalen7.
     Skrædder.7

[Gift 1° med Rebekka Ivarsdatter Bye (d. 1723); Gift 2° 1724 med Clara Schjelderup (31 jul. 1701 - 29 jan. 1768)].

Gift 2° 8 okt. 1737, DK (Danmark?Domkirke?)7 med

Hans Mortensen Sonderup
Død 17437.
     Brand-Lieutn., Skrædder.7

Børn af Clara Schjelderup og Erik Ellingsen Grøn:

45.14.Jørgen Schjelderup, f. 1724
46.14.Rebekka Kjelstrup Schjelderup, f. 1725
47.14.Hans Elias Schjelderup
48.14.Peder Schjelderup, f. 1729, Danmark?)
49.14.Conrad Koplau Schjelderup, d. 1786

Børn af Clara Schjelderup og Hans Mortensen Sonderup:

50.14.Gjertrud Dorthea Sonderup, f. 1739, d. 1791, Kongensgade (i København ?)
15.2.
Jens Schjelderup
Døbt 9 sep. 1703, Støren21,7.
16.2.
Kirsten Schjelderup
Begravet 5 jun. 1706, Støren22,7.
17.2.
Conradine Schjelderup
Født omkring apr. 170610.

Gift 26 mar. 1743, DK (Danmark?Domkirken?)7 med

Jeremias Kjelstrup
Død 11 mai 17647.
18.3.
Peter Stephen Schjelderup
Født 27 sep. 169823, døbt 4 okt. 169823.
Død 15 okt. 1781, Kobberholmen, Veøy7, begravet 31 okt. 1781, Veøy kirke.23.
     Stilling: Kaptein24
     Skifte 10 nov. 1781, Kobberholmen, Veøy23.

Gift 5 dec. 1731, Molde23,7 med

Elisabeth Johanne Johansdatter Johnston
Død 17 mai 1782, Kobberholmen, Veøy.25,23.
     Skifte 1 jun. 1782, Kobberholmen, Veøy.23.

Børn af Peter Stephen Schjelderup og Elisabeth Johanne Johansdatter Johnston:

51.18.Johan Schjelderup
52.18.Fredrik Vogt Schjelderup, f. 1740, d. eft. 1801
53.18.Thorleif Schønberg Schjelderup, f. 1749, d. 1807, Paa Vevlen i Id
54.18.Anne Margrethe Schjelderup, f. 1733, d. 1813
55.18.Maren Kierstine Schjelderup
56.18.Clara Marie Schjelderup, f. 1745
57.18.Elsebe Johanne Schjelderup, f. 1751
58.18.Anna Gidsken Schjelderup, f. 1753
59.18.Cathrine Schjelderup
19.3.
Clara Schjelderup
20.3.
Jøris (Jøren?) Schjelderup
     Capt. Kom bort paa Søen med Søn og Datter.7
21.3.
Elisabeth Schjelderup
     Ugift. Blind.7
22.3.
Anna Kirstine Nilsdatter Schjelderup
     Gift med en bonde.7
23.6.
Ane Elisabeth Schjelderup
Døbt 1708, Støren.7.
     Død ung.7
24.6.
Peder Schjelderup
Født 17117.
Død 23 mai 1733, Batavia.7.
25.6.
Ane Kierstine Schjelderup
Død 7 nov. 17757.

Gift _____med

Johannes Gabrielsen Drejer
Født 1714.
Død 10 aug. 1773, 59 Aar gl.7.
26.7.
Thorsten Whitte
     Proprietair på Kystad ved Trondhjem.26,6

Gift _____med

Ingeborg Whitte
     Datter af Jacob Torstenssøn Whitte og Gidske Jensdatter.

Børn af Thorsten Whitte og Ingeborg Whitte:

60.26.Hans Mathias Whitte, f. 1722, Manger
61.26.Anna Kirstine Whitte, f. omkr. 1729, d. 1805, Gaarden Fostad i Skogn
62.26.Joris Whitte, f. 1731, Trondhjem, d. 1765, Kongsberg
27.7.
Jørris A... Aalborg
28.8.
Clara Bolette Friis
     ? Opkaldt efter Gidskens mor og Niels Ibsens 2nd hustru Bodil/Bolette ?

Gift 1° 5 jul. 1731, Vinger med

Rasmus Duegaard
     Feltskier.

Gift 2° 21 jun. 1747, Vinger med

Daniel Hyll
     Feltskier.
29.8.
___________
30.9.
___________
31.9.
Eva Clara Hønnemann
     Gift i Trondhjem.

Gift _____, Trondhjem27
     Et håndskreven notat i det kgl. bibl. udgave af Erlandsen.19 med

Tellef Knudsen
Født 170527.
Død 177527.
32.11.
Birgithe Rasbech
33.11.
Clara Elisabeth Rasbech
     ! Sandsynligvis et af Christian Rasbech og Lucie Schjelderups 4 børn !

Gift _____med

Bastian Røst
     Skifte 1735-1736, Trondheim.28(Bastian Røst [enke Klara Elisabeth Rasbech])..

[Gift 1° med Berithe Maria; Gift 2° med Clara Elisabeth Rasbech].
34.11.
Beret Christiansdatter Rasbech
     ! Sandsynligvis et af Christian Rasbech og Lucie Schjelderups 4 børn !

Utenfor ekteskap med7

Søren Pedersen Schjelderup
Død 2 aug. 1753, Støren ?29.
     Søn af Peder Schjelderup og Birgitte Lauritsdatter Brix.
     Premierløytnant.29

[Gift 1° med Beret Christiansdatter Rasbech; Gift 2° med Theodora Maria Lemche; Gift 3° 1748 med Bolette Jensdatter Randulf (omkr. 1716 - omkr. 1770)].

Børn af Beret Christiansdatter Rasbech og Søren Pedersen Schjelderup:

63.34.Birgitte Christina Schjelderup
35.12.
Gidsken Kristine Schjelderup
Død 10 apr. 1761.

Gift _____med

Claus Schult
Født 4 okt. 1696.
Død 6 jun. 1767.
     Sogneprest til Loppa og Tolga.30

[Gift 1° 28 mar. 1726 med Margrethe Seehuus (omkr. 1696 - 1742); Gift 2° med Gidsken Kristine Schjelderup (d. 10 apr. 1761)].
36.12.
Clara "Gunhild Maria" Marie Schjelderup
Død 173131,32.

Gift _____med

Ments Pederssen Ascanius
Død 21 feb. 1740, (Aure?)31,32.
     Søn af Peder Henriksen Ascanius og Sophie Mentsdatter.
     Ved Faderens Afstaaelse af Kaldet blev han 1729 Sognepr. til Aure. Blev 1735 Viceprovst og 1736 virkelig Provst til Nordmøres Provsti. Hans 2nd Ægteskab var barnløst.31

[Gift 1° med Clara "Gunhild Maria" Marie Schjelderup (d. 1731); Gift 2° 30 nov. 1735 med Birgithe Marie Ring (Bing?)].

Børn af Clara "Gunhild Maria" Marie Schjelderup og Ments Pederssen Ascanius:

64.36.Sophia Lucia Aschanius, f. omkr. 1726
37.12.
Abraham Schjelderup
Død sep. 17897.
     Eier af Moldegaard.7

Gift 4 apr. 1755, Kvikne med

Karen Brems
Født 14 jan. 1728, Qvikne.33,7.
Død 2 mai 1795, Moldegaard.7.
     Datter af Jonas Olsen Brems.
     Leiv Skjerve skriver at hun er datter av proviantskriver Abraham Brems (o.1690-1765) på Kvikne, Strømsnes gift med Anne Hansdatter Hals Storeng, f. 1696.
     Bjørn Hassel Nyheim skriver at hun er en uekte datter av proviantskriver Jonas Brems på Kvikne (ca. 1685 - 1765).
38.12.
Richard Nicolai Schjelderup
Født 7 feb. 17167.
Død 17 mai 17917.
     Hytteskriver.7

Gift 9 nov. 17477 med

Aarsille Marie Junghans
Født 24 okt. 172534,7.
Død 8 mai 18047.
     «lever af en liden formue» år 1801.35

Børn af Richard Nicolai Schjelderup og Aarsille Marie Junghans:

65.38.Thomas Junghans Schjelderup, f. 1747, d. 1767, Meldalen.
66.38.Lucie Schjelderup, f. 1749, d. 1827
67.38.Elen Marie Schjelderup, f. 1751, d. 1829
68.38.Peter Andreas Schjelderup, f. 1754, d. 1847
69.38.Christen (Christopher) Schiøller Schjelderup, f. omkr. 1757, d. 1841
70.38.Olava Marie Schjelderup, f. 1764
71.38.Thomas Junghans Schjelderup, f. 1768, d. 1848
39.12.
Anders Pedersen Schjelderup
Død 174936.
     Var først personellkapellan hos sin svigerfar, og ble i 1735, utnevnt til sokneprest i Tynset. Han var altså den første prest etter kallets deling [Kvikne med Innset ble eget prestegjeld, det samme for Tolga med Os]. Under sin virksomhet som personellkapellan bodde han i Alvdal (Lilleelvdalen sogn under Tynset), der han kjøpte garden Eggen.36
     Ifølge http://www.familysearch.com skal Anders ca.1740-43 være gift endnu en gang og i dette andet ægteskab være far til Gidsken.

Gift _____med

Lisbeth (Elisabeth) Evensdatter Meldal
     Datter af Evind Stenssøn Meldal og Gidsken Michelsdatter.
     Nevnes ikke hos Schøning.37

Børn af Anders Pedersen Schjelderup og Lisbeth (Elisabeth) Evensdatter Meldal:

72.39.Even Michael Meldal Schjelderup, f. 1735, d. 1814, Augvolden
73.39.Peder Andersen Schjelderup, f. 1735, d. 1791, Oslo
74.39.Anders Andersen Schjelderup, f. 1738, d. 1793
75.39.Michael Andersen Schjelderup
76.39.Gidsken Andersdatter Schjelderup, f. omkr. 1732
40.12.
Jens Pedersen Schjelderup
Død før 1755.
     Stilling: Proviantforvalter ved Røros Verk.38
     Er ikke nevnt i faderens skifte, hvorfor hans ægteskab må have være barnløst.

Gift 30 mar. 1740, Vor Frue kirke i Trondhjem38 med

Riborg Cathrine Luytkis
Født omkring 170239,38.
Død 27 aug. 1777, Røros38.
     Datter af Johan Luytkis og Karen Paulsdatter Birch.
41.12.
Peder Schjelderup
42.12.
Lucie Pedersdatter Schjelderup
     Død ung.7
43.12.
Ane Elisabeth Schjelderup

Gift _____7med

Ole Christophersen Tønder
44.12.
___________

Generation 4.

45.14.
Jørgen Schjelderup
Født 17247.
46.14.
Rebekka Kjelstrup Schjelderup
Født 17257.
47.14.
Hans Elias Schjelderup
Døbt 30 okt. 1727, DK (Danmark?)7.
48.14.
Peder Schjelderup
Født 10 jul. 1729, DK (Domkirken?,Danmark?)7.
     Død ung.7
49.14.
Conrad Koplau Schjelderup
Døbt 5 apr. 1731, DK (Danmark?)7.
Død 23 mai 17867.
     Maler.7
50.14.
Gjertrud Dorthea Sonderup
Født 22 sep. 17397.
Død 30 jun. 1791, Kongensgade (i København ?)7.
51.18.
Johan Schjelderup
     Lieut.7
52.18.
Fredrik Vogt Schjelderup
Født 174040,23, døbt 19 jun. 1740, Veøy, Møre og Romsdal41.
Død efter 1801.
     Stilling: Sergeant23
53.18.
Thorleif Schønberg Schjelderup
Født 174942,24, døbt 26 feb. 1749, Veø43.
Død 2 jan. 1807, Paa Vevlen i Id44,43.
     Stilling: Kaptein24

Gift 1° omkring 179145 med

Gurine Dorthea Rommedahl
Født 175546,43.
Død omkring 180343.
     Skifte 17 nov. 180347,43.

[Gift 1° 21 okt. 1776 med Jacob Andreas Stang (d. omkr. 1788); Gift 2° omkr. 1791 med Thorleif Schønberg Schjelderup (1749 - 2 jan. 1807)].

Gift 2° 11 feb. 1805, Id45 med

Helene Margrethe Rommedahl
Født 175748,43.
Død 14 apr. 1807, Id43.
     Er 1801 ugift og bosat hos sin søster og svoger på Wevelen gård i Id.35

Børn af Thorleif Schønberg Schjelderup og Gurine Dorthea Rommedahl:

77.53.Maren Christine Schjelderup, f. 1793, Id, d. 1864, Drammen
78.53.Karen Furman Schjelderup, f. omkr. 1794
79.53.Petter Andreas Schjelderup, f. 1796, Id, d. 1854
80.53.Nicolay Abraham Schjelderup, f. omkr. 1797
54.18.
Anne Margrethe Schjelderup
Født 173349,7.
Død 18137.

Gift 23 jan. 1776, København.7 med

Arnt Røe
Født omkring 171550,35.
     Kiøbmand i Trondheim, bosat i hus no. 26, Strandgaden.35
55.18.
Maren Kierstine Schjelderup

Gift _____7med

Nicolai Smith
56.18.
Clara Marie Schjelderup
Født 17457.
     Fik efter sin søster Anne 60 Rdr som en Erkjentlighed.7
57.18.
Elsebe Johanne Schjelderup
Født 17517.
     Hun er muligvis identisk med den Elsebe Johanna Schielderup, 58 år gl., der år 1801 er ugift og «nyder 50 rd aarlig pension». Hun er logerende hos Catarina sal. Larssens på gård no. 171, Moldgierdet i Molde prgj.35
58.18.
Anna Gidsken Schjelderup
Født 17537.
59.18.
Cathrine Schjelderup

Gift _____7med

Andreas Larsen Ramberg
Død 18 apr. 17817.
     Toldinsp. i Molde.7
60.26.
Hans Mathias Whitte
Født 12 okt. 1722, Manger26.
     Dep. 1739 privat, 25/10 1742 cand. theol. laud., Hører i Bergens Skole til 1751, blev senere Lector ved Semin. Frederic. i Bergen, 1760 Cap. ved Nykirken s. St., blev afsindig, men kom sig igjen, 1769 2den Cap. ved Nykirken, men gik atter fra Forstanden. [Sml. Hattings Bergens Præstehist., S. 170-1.]26

Gift 2 okt. 176626 med

Alide Johanne M..
61.26.
Anna Kirstine Whitte
Født omkring 172951.
Død 2 dec. 1805, Gaarden Fostad i Skogn52,53,51.

Gift 14 aug. 1760Efter en håndskreven notits i det kongl. bibli. udgave af bogen.51 med

Hans Dahl
Født 9 jul. 1729, Forstaden Ihlen ved Trondhjem54.
Død 7 jan. 1803, Skogn54.
     Søn af Selgen Rasmussen Dahl og Maria Røst.
     Stilling: Sogneprest til Skogn.
     Dep. 1745 f. Trondhjems Skole, 12/6 1747 cand. theol. n. c., var Hofmester hos Frederik Rantzau, 3/5 1754 Missionair i Porsanger, 1755 Sgp. i Kautokeino, 31/8 1759 Sgp. i Rødøen, 6/3 1767 i Alstahoug, 1776 tillige Provst i Helgeland; 1/5 1782 Prof. Theol. extraord. (Titel), 24/9 1784 Sgp. i Skogn, død 7/1 1803. [Sml. Erlandsen, Trondhj. St., S. 304-5.]26
     Uddrag fra Erlandsen: 24 Sept. 1784 Sognepræst til Skogn, og døde 7 Jan. 1803, efter 3 Dages Sygdom. "Var et lyst Hoved, en ædel Mand og god Prædikant."54

Børn af Anna Kirstine Whitte og Hans Dahl:

81.61.Ingeborg Dorothea Dahl
82.61.Hanna Kirstine Dahl
83.61._____, d. før 1803
62.26.
Joris Whitte
Født 24 jul. 1731, Trondhjem26,54.
Død 23 apr. 1765, Kongsberg55.
     Dep. 1749 prov., 1750 cand. philos., 10/4 1752 cand. theol. h. ill., 23/7 1760 ex. med., 10/10 s. A. Dr. med. i Kbhvn., 1761 Bergmedikus p. Kongsberg, død 1765. [Sml. Hundrups Dr. med. Nr. 99, Kbhvns. L. T. 1765, S. 357-58. Worms og Nyerups Litt. Lex.]26
     Søn af Landmand Torsten W. og Ingeborg White. Født 24 Juli 1731 i Trondhjem, d. 23 April 1765 i Kongsberg. Stdt. 1749 Roskilde, teol. Eksam. 1752, med. Alumnus paa Elers Koll. 1756 - 1761, med. Eksam. 1760, Dr. med. 10 Okt. 1760 (De multiplici nosocomiorum usu), Bergmedikus i Kongsberg 21 April 1761.55

Gift _____med

Engelke Henne
     Datter af Henne.

[Gift 1° med Joris Whitte (24 jul. 1731 - 23 apr. 1765); Gift 2° med Mattung].
63.34.
Birgitte Christina Schjelderup
Døbt 11 apr. 1740, Domkirken i Trondheim7.

Gift _____med

Jens Peter Dorenfeldt
     Guldsmed.7

Børn af Birgitte Christina Schjelderup og Jens Peter Dorenfeldt:

84.63.Anna Schjelderup Dorenfeldt, f. 1763, d. 1846
64.36.
Sophia Lucia Aschanius
Født omkring 172656,35.
     I folketellingen 1801 er hun 75 år gl., «enke efter 1ste ægteskab med præsten Rambek, logerende hos Schieldrup. Hun har 30 rd. af kaldet og 20 rd. af postkassen». I samme folketelling omtales hun som husbondens, Christopher Schieldrups, tante. På baggrund af denne oplysning må hun være en datter af Mentz Aschanius.35
65.38.
Thomas Junghans Schjelderup
Født 12 dec. 17477.
Død 17 feb. 1767, Meldalen.7.
66.38.
Lucie Schjelderup
Født 7 feb. 174957,7.
Død 18 dec. 18277.

Gift 15 mar. 17767 med

Jens Kleffel
Født omkring 173758,35.
Død 12 sep. 18097.
     Hytteskriver Indset.7
     «Afskediget bergs betient og bruger 1/4 gaard» på gård nr. 2, Indset, Qvekne prgj., Hedemarken.35
67.38.
Elen Marie Schjelderup
Født 12 feb. 17517.
Død 26 dec. 18297.

Gift 1° 8 nov. 17677 med

Lauritz Bie
Født omkring 1728.
Død 13 jan. 1773, Trondheim.7.
     Søn af Otto Larsen Bie og Gertrud Larsdatter Ross.
     Avsked som prlnt av inf. 26. april 1758. Informator for gen. Frølichs datterbarn.

Gift 2° 27 nov. 1788 med

Hans Thiis Møller
Født 21 apr. 1764.
Død 28 aug. 18117.
     Som fik Moldegaard efter Karen Brems sal. Schjelderup.7
68.38.
Peter Andreas Schjelderup
Født 9 okt. 17547.
Død 26 feb. 18477.
     Veier og Maaler i Bergen.7
     Betegnes "enkemand capitain" ved indgåelse af ægteskab nr. 2.59
     EFTERSLÆGT

Gift 1° _____med

Kristiane Bruun? Brown?
Født omkring 175060,35.
     Kaldes Christina Broun Schielderup i folketellingen 1801.35

Gift 2° 19 nov. 1805, "i huuset", Nykirken i Bergen.59 med

Regine Berle Gran
Død 23 apr. 1840, Bergen.7.

Børn af Peter Andreas Schjelderup og Regine Berle Gran:

85.68.Richert Nicolai Schielderup, f. 1809, d. 1809
86.68.Carl Schjelderup, f. 1815, d. 1815
69.38.
Christen (Christopher) Schiøller Schjelderup
Født omkring 175761,35.
Død 18 sep. 18417.
     Vollan i Qvikne.7

Gift 17857 med

Margrethe Schult
Født omkring 174860.
Død 1 okt. 1824, Ørkedalen., 76 Aar gl.7.

Børn af Christen (Christopher) Schiøller Schjelderup og Margrethe Schult:

87.69.Andrea Sophia Ascanius Schjelderup, f. 1788, d. 1836
70.38.
Olava Marie Schjelderup
Født sep. 17647.
71.38.
Thomas Junghans Schjelderup
Født 11 jan. 176862,7.
Død 28 sep. 18487.
     Købm. i Molde.7
     Kiøbmand i Molde, bosat på gård no. 14, Udpaa gaden i Molde.35

Gift 1° _____med

Maren Sirine Haslund
Født omkring 174563,35.
Død 12 sep. 1830, 89 Aar gl.7.

Gift 2° 18347 med

Marie Busch Mejer
Død 23 jan. 18747.

Børn af Thomas Junghans Schjelderup og _____:

88.71.Laurits Nikolai Schjelderup
72.39.
Even Michael Meldal Schjelderup
Født 173564,7.
Død 4 mar. 1814, Augvolden65.
     Sognepræst i Oddernæs sokn, Oddernæs præstegaard.35

Gift _____7med

Lucie (Lene?) Cathrine Paludan
Født 8 dec. 175166,7.
73.39.
Peder Andersen Schjelderup
Født 17357.
Død 21 feb. 1791, Oslo65.

Gift _____7med

Christiane Wisløff
Født 23 dec. 174665.
Død 16 mar. 18167.
     Datter af Helle Juel Wisløff og Sophie Stranger.

Børn af Peder Andersen Schjelderup og Christiane Wisløff:

89.73.Cathrine Stranger Schjelderup, f. 1779, d. 1851
74.39.
Anders Andersen Schjelderup
Født 30 jul. 17387.
Død 22 jun. 17937.
     Kapellan ?7

Gift 17827 med

Dorthea Colbjørnsen
Født omkring 175160,35.
Død 7 nov. 18047,66, begravet 14 nov. 1804, Domkirken i Bergen.67,68.
     Er 1801 bosat på gård nr. 7, 15de rode i Bergen.35

Børn af Anders Andersen Schjelderup og Dorthea Colbjørnsen:

90.74.Erentz Colbiørnsen Schjelderup, f. omkr. 1786
91.74.Jens Peder Schjelderup, f. omkr. 1787
75.39.
Michael Andersen Schjelderup
     Bergbetjent.7
76.39.
Gidsken Andersdatter Schjelderup
Født omkring 173269,35.
     Er ifølge en efterslægtstavle i Frederiksberg bibliotek gift med hytteskriver i Tolgen Michael Schjelderup.7
     I FT 1801 er oppført som bonden Esten Iversens svigermor, 69 år gl., og enke efter 1ste ægteskab.35

Gift _____med

Michel Schjelderup
Født omkring 1711.
Død 179470,71.
     Søn af Anders Mikkelsen Skielderup og Kirsten Jensdatter Bernhoft.
     Han var 1741 Hyttemester ved Røros Værk.72
     Han var 1753 hytteskriver ved Tolgens hytte.73

[Gift 1° med Anna Margrethe Irgens; Gift 2° med Gidsken Andersdatter Schjelderup (f. omkr. 1732)].

Børn af Gidsken Andersdatter Schjelderup og Michel Schjelderup:

92.76.Kirsten Schjelderup, f. omkr. 1771
93.76.Elisabet Michelina Schielderup, f. omkr. 1775

Generation 5.

77.53.
Maren Christine Schjelderup
Født 12 jan. 1793, Id74,43.
Død 24 jul. 1864, Drammen43.

Gift _____med

Hans Jacob Braun
     Stilling: Gjestgiver paa Eker43.
78.53.
Karen Furman Schjelderup
Født omkring 179475,35.
79.53.
Petter Andreas Schjelderup
Født 26 jan. 1796, Id76,43,24.
Død 20 jul. 185443,24.
     Oberstlieutenant.24
     Er ifølge O.Ovenstad (II, s. 361) sønn av kaptein Peder Andreas Schjelderup - det må være Peter Andreas Schjelderup (1754-1847) i Bergen han tænker på - men er dette korrekt ?

Gift 18 feb. 1818, Drammen.77 med

Marthe Christine Melhus
Født 1800, Bragernes..
Død 5 jan. 1866, 5. jan. eller 5. nov. 1866..

Børn af Petter Andreas Schjelderup og Marthe Christine Melhus:

94.79.Thorleif Schjelderup, f. 1822, Christiania., d. 1883
80.53.
Nicolay Abraham Schjelderup
Født omkring 179778,35.
81.61.
Ingeborg Dorothea Dahl
     Døde ugift paa Fostad i Skogn.51
82.61.
Hanna Kirstine Dahl
     Opholder sig hos sin Beslægtede, Oberst Sejersteds Enke i Størdalen.51
83.61.
___________
Død før 7 jan. 180351.
     Død før faderen [7. jan. 1803].51
84.63.
Anna Schjelderup Dorenfeldt
Født 176379.
Død 184679.

Gift 179079 med

Mats Jenssen
Født 30 okt. 1760, Højer i Haderslev.79.
Død 12 aug. 1813, Trondhjem.79.
     Løste 8. nov. 1790 borgerskap som kjøbmand i Trondhjem.79
     Det handelshuset, som Mats Jenssens grundla i 1790, fortsættes fremdeles av hans mandlige efterslegt, nu i femte generation. Yngre mandslinjer i Mats Jenssens efterslegt er bl.a. familierne Darre-Jenssen, Dorenfeldt-Jenssen og Dorenfeldt.79
85.68.
Richert Nicolai Schielderup
Født 1809.
Død 19 sep. 1809, begravet 25 sep. 1809, Nykirken i Bergen.80,68.
86.68.
Carl Schjelderup
Født 17 apr. 1815.
Død 21 apr. 181581,68, begravet 26 apr. 1815, Nykirken i Bergen.68.
87.69.
Andrea Sophia Ascanius Schjelderup
Født 178882,7.
Død 24 dec. 18367.

Gift 18 sep. 18157 med

Albert Christopher Holck Midelfart Knoff
Født 29 dec. 17677.
Død 16 aug. 18367.
88.71.
Laurits Nikolai Schjelderup
89.73.
Cathrine Stranger Schjelderup
Født 17797.
Død 18517.

Gift _____7med

Jens Johan Vangensten
Født 6 sep. 17667.
Død 8 feb. 18377.
     Cand. jur.7
90.74.
Erentz Colbiørnsen Schjelderup
Født omkring 178683,35.
91.74.
Jens Peder Schjelderup
Født omkring 178784,35.
92.76.
Kirsten Schjelderup
Født omkring 177185,35.

Gift _____35med

Esten Iversen
Født omkring 175986,35.
     Er 1801 «bonde og gaardbeboer» på gård nr. 19 i Tolgens hoved sogn, Tolgens prestegjeld. Han er gift, har to tjenstepiker, og konens moder Gisken Schjellerup er logerende?35
93.76.
Elisabet Michelina Schielderup
Født omkring 177587,35.
     Er 1801 ugift og bosat på Oddernes prestegård hos Even Schielderup, der omtaler hende som «min søster datter».35

Generation 6.

94.79.
Thorleif Schjelderup
Født 1822, Christiania.88,24,88.
Død 188324.
     Stilling: Consul24
     Consul, Kjøpmand i Christiania (Drammensveien 16 i år 1865).89

Gift _____med

Fredrikke Marie Caspary
Født omkring 1832, Christiania.90,89.

Børn af Thorleif Schjelderup og Fredrikke Marie Caspary:

95.94.Martha Kristine Schjelderup, f. omkr. 1855, Christiania.
96.94.Bertha Schjelderup, f. omkr. 1857, Christiania.
97.94.Thorleif Frederik Schjelderup, f. 1859, Christiania., d. eft. 1915

Generation 7.

95.94.
Martha Kristine Schjelderup
Født omkring 1855, Christiania.91,89.
96.94.
Bertha Schjelderup
Født omkring 1857, Christiania.92,89.
97.94.
Thorleif Frederik Schjelderup
Født 1859, Christiania.93,24,89.
Død efter 191524.
     Stilling: Grosserer i Christiania24

Gift _____med

Inga Berven

Kilder og Noter
1Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 188
2Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 154
3Schøning "De Skelderupers Slegte-Register".
4Gerhard Schøning (1722-1780). Det kgl. Bibliotek i København. Håndskriftssamling.: De Bullers og Balgers Slegte-Register
5Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 270
6Hans Hyldbakk: Folk og Heimar i Åsskard, 2. utg. 1987.
7Håndskrift (ca. 23 sider - fotokopi) på Frederiksberg Bibliotek [99.9 Sc 35.9] Genealogisk Samling. Forfatter ukendt.: Biskop i Bergen Jens Pedersen Schjelderup : efterslægt.
8Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 189
9Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 189-190
10Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 191
11S.H. Finne-Grønn: Abel : den store Mathematikers Slegt (Kria. 1899)., s. 109
12Tore Hermundsson Vigerust (red.), Per Reidar Bjørnerud Christiansen, Torkel Rønold Bråthen.: Hvem var Hvem 2: Trondhjems borgerskap 1680-1730. Utvalgte kilder. (Oslo 2000), s. 77
13Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIII (1951-52)
14Roger de Robelin: Skanke ätten (1995), s. 466
15Kvikneboka
16Død ugift 1730
17Håndskreven notat i det kgl. bibl. udgave af Erlandsen.
18Helmer Aslaksen
19Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 367
2010 S:Trin. 1701
2114? S. Trin. 1703
2222 Uger gl.
23Remi Pedersen - 2004-10-09.
24Arthur Skjelderup: Slægtshistoriske Meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson (Chria. 1915)
25Av forkjølelse 69 år 5 mnd. 25 dg. gammel
26F.E. Hundrup: Lærerstanden ved de lærde skoler i Nakskov, Nysted og Rønne (side 48-54)
27Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 222
28Trondhjems Skifteprotokoll 11b (1735-36).
29Bjørn Flor
30Erlandsen: Geistligheden i Tromsø Stift, s. 23
31Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55)
32Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 38
33Uden for ekteskap
3476 år gl. ved FT 1801.
35Digitalarkivet: Folketellingen 1801.
36Jan Erik Aas efter Alvdal bygdebok.
37Gerhard Schøning (1722-1780). Det kgl. Bibliotek i København. Håndskriftssamling. Excerpter: Gl. kgl. Saml. 2824 qv., læg no. 11: De Johanssoners Slegte-Register
38Olaus Schmidt: Nord-Frisland og Norge. Litt om norske slekter av frisisk opprinnelse., s. 126. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIII (1951): 121-131
3921 år gl. ved morens skifte 11. jan. 1724.
40Konfirmert 24. okt. 1756 i Veøy; 66 år gl. ved FT 1801.
41IGI - http://www.familysearch.com
4251 år gl. ved FT 1801.
43Norsk personalhist. tidsskrift
44Arthur Skjelderup skriver 1816
45S.H. Finne-Grønn & C.M. Munth: Norsk Tidsskrift for Genealogi, Personalhistorie, Biografi og Literærhistorie [Norsk Personalhistorisk Tidsskrift], Oslo
4646 år gl. ved FT 1801.
47Militært skifte sl. 17/11 1803
4844 år gl. ved FT 1801.
4968 år gl. ved FT 1801.
5085 år gl. ved FT 1801.
51Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 305
5276 Aar gl.
53Hundrup kalder gården Fostød
54Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 304-305
55Kristian Carøe, København og Kristiania 1909: Den danske Lægestand 1479-1900
5675 år gl. ved FT 1801.
5752 år gl. ved FT 1801.
5864 år gl. ved FT 1801.
59Digitalarkivet: Vigde i Bergen 1663-1816.
6050 år gl. ved FT 1801.
61Christopher Schieldrup, 44 år gl. ved FT 1801.
6233 år gl. ved FT 1801.
6355 år gl. ved FT 1801.
6465 år gl. ved FT 1801.
65http://www.familysearch.com
66Lene Catrine, 50 år gl. ved FT 1801.
6752 år gl.
68Digitalarkivet: Gravlagde i Bergen 1668-1815.
6969 år gl. ved FT 1801.
7083 år gl.
71Tolga bygdebok meddelt ved Jan Erik Aas
72E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885), s. 33
73Skifte 1753 etter Anna Lucia Schelderup meddelt af Jan Erik Aas
749 år gl. ved FT 1801.
757 år gl. ved FT 1801.
765 år gl. ved FT 1801.
77Olai Ovenstad: Militærbiografier (Oslo 1948-49)., s. II:361
784 år gl. ved FT 1801.
79Olaus Schmidt: Den slesvigske indflytning til Trondhjem paa 1600' og 1700'tallet., s. 24. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 1-27
803/4 år gl.
814 dg. gl.
8213 år gl. ved FT 1801.
8315 år gl. ved FT 1801.
8414 år gl. ved FT 1801.
8530 år gl. ved FT 1801.
8642 år gl. ved FT 1801.
8726 år gl. ved FT 1801.
8843 år gl. i FT 1865.
89Digitalarkivet: Folketellingen 1865.
9033 år gl. i FT 1865.
9110 år gl. i FT 1865.
928 år gl. i FT 1865.
936 år gl. i FT 1865.