© 2001 Simon Ellefsen

Anne Pedersdatter Schjelderup (d. 1701)

Opdateret 29 Mar 2005.


Generation 1.

1.0.
Anne Pedersdatter Schjelderup
Født efter 16281.
     Datter af Peder Jenssøn Skielderup og Gidske Hermannsdatter Lange.
Død 4 jun. 17012.

Gift 15 okt. 16502 med

Søren Hansen
Født omkring 16232.
Død 8 feb. 16792.
     Søn af Hans Sørensen og Gjertrud Eriksdatter.
     Sogneprest til Domkirken i Trondhjem.

Børn af Anne Pedersdatter Schjelderup og Søren Hansen:

2.1.Peder Schjelderup, f. 1662
3.1.Hans Sørensen (Schjelderup)
4.1.Herman Sørensen (Schjelderup)
5.1.Johan (Johannes) Schjelderup, d. 1721
6.1.Ove Sørensen Schjelderup, f. omkr. 1674, d. 1756
7.1.Gidsken Schjelderup, d. 1701
8.1.Gjertrud Margrethe Schjelderup, d. eft. 1743
9.1.Anna Catharine Schjelderup

Generation 2.

2.1.
Peder Schjelderup
Født 1662.
Begravet 31 dec. 1737, Evjen i Ørkedalen., 75 Aar gl.3.
     Conrektor i Throndhjem. (mange børn).

Gift _____med

Birgitte Lauritsdatter Brix
Født 1673.
Død 4 feb. 17423.
     Datter af Laurits Pedersen Brix og Kirstine Nielsdatter.

[Gift 1° 1691 med Simon Simonsen Hoff (omkr. 1634 - 2 okt. 1708); Gift 2° med Peder Schjelderup (f. 1662)].

Børn af Peder Schjelderup og Birgitte Lauritsdatter Brix:

10.2.Anna Pedersdatter Schjelderup, f. 1711, d. 1773
11.2.Søren Pedersen Schjelderup, d. 1753, Støren ?
3.1.
Hans Sørensen (Schjelderup)
     Ifølge hr. Jacob Lund død udenlands som Student.
4.1.
Herman Sørensen (Schjelderup)
     Død ung, «blöede sig ihjel, da han gik i Skole».2
5.1.
Johan (Johannes) Schjelderup
Død 9 mai 17212, begravet 23 mai 17214,5.
     Blev 24 marts 1703 Capellan hos formanden [i Skogn, Raphael Lund] med Ret til at succedere denne i Sognekaldet (Skogn), uden at dette skulde have lignende Følger for Andre. Blev 11 Mai 1706 Magister. Blev 19 Jan. 1718 Provst over Indherreds Provstie. Død af Steensmerte.2
     Erlandsen siger, at han ingen Børn havde i dette sit Ægteskab (med Gidsken Lund), men ifølge Hr. Jakob Matssøn Lunds Annotationsbog skal han have haft en Søn, der døde som Guvernør i Guinea, og en liden Datter, som blev ligget ihjel af Ammen.5

Gift 1° 13 okt. 1697, Trondhjem6,3 med

Gidsken Raphaelsdatter Lund
Født 19 sep. 1672, Skogn7,2,7.
Død 16992.
     Datter af Raphael Lund og Sophie Randulf.

[Gift 1° med Morten Mikkelsen Thune (d. mai 1695); Gift 2° 13 okt. 1697 med Johan (Johannes) Schjelderup (d. 9 mai 1721)].

Gift 2° 28 okt. 17052,7 med

Karen Collin
Født 16892,7.
Død 19 jun. 17638,3, begravet 30 jun. 1763, Frue kirke i Trondheim3.
     Datter af Jens Hanssøn Collin og Karen Olsdatter Tønder.

Børn af Johan (Johannes) Schjelderup og Gidsken Raphaelsdatter Lund:

12.5.Søren Schielderup, f. 1698, d. 1736

Børn af Johan (Johannes) Schjelderup og Karen Collin:

13.5.Jens Schielderup, f. 1706, d. 1766
14.5.Caspar Abraham Schjelderup
15.5.Gidsken Dorthe Schjelderup, d. 1766, St. Jørgens Hus.
16.5.Karen Johansdatter Schjelderup, f. 1712, d. 1780
6.1.
Ove Sørensen Schjelderup
Født omkring aug. 1674.
Død 25 jan. 17563.
     Blev 1704 Amtmand over Nordlandene, 1714 Justitsraad, 1731 Etatsraad og senere Conferentsraad. Eiede Fosen Gaard i Ørlandets Præstegjeld.2
     Ifølge Erlandsen havde Ove og Catharina een Søn, men i Norske Samlinger VI, s. 162 står at ægteparret var barnløst.
     1756, 17. junij, bestædiget Sl: Conferentz Raad Ove Schielderup, 81 aar 10 mdr. 3 uger 5 dage.3,8
     Indtegt av begravelser: 1756, 2. aug. - for Conferentz Raad Schielderups liig 10 rdr.3,8

Gift _____med

Catharina el. Kirsten Hansdatter Munch
     Datter af Hans Munch.
     Erlandsen kalder hende Catharina.

[Gift 1° med Peter Blichfeldt; Gift 2° med Ove Sørensen Schjelderup (omkr. aug. 1674 - 25 jan. 1756)].

Børn af Ove Sørensen Schjelderup og Catharina el. Kirsten Hansdatter Munch:

17.6.Søren Schjelderup
7.1.
Gidsken Schjelderup
Død 5 mai 1701.

Gift 16782 med

Joachim Irgens
Født 5 mai 1644.
Død 1725.
     Søn af Johannes Irgens og Elisabeth Sophie Henningsdatter Arnisæus.
     Doktor. Stadsphysicus, først i Trondhjem, siden i Christiania. 10 Børn.2

Børn af Gidsken Schjelderup og Joachim Irgens:

18.7.Johannes Irgens, f. 1684, d. 1760
8.1.
Gjertrud Margrethe Schjelderup
Død efter 1743.

Gift _____med

Peder Jensen Randulf
Født omkring 1652.
Død 17009.
     Søn af Jens Pederssøn Randulf og Kirsten Pedersdatter.
     Sogneprest til Tønsberg. 5 Børn.

Børn af Gjertrud Margrethe Schjelderup og Peder Jensen Randulf:

19.8.Herman Pederssøn Randulff, d. 1744
9.1.
Anna Catharine Schjelderup

Gift 1° 11 okt. 1697, Domkirken i Trondheim.3,9 med

Niels Hansen Meyer
Født 165910.
Død 22 mai 1705, København.11,3.
     Søn af Hans Evertsen Meyer og Margrethe Pedersdatter.
     Han fikk bestalling på embetet [fogd i Stjørdal og Verdal] den 4. dec. 1694. I tingboken for Stjørdal og Verdal finner jeg [S.T.Dahl] ham nevnt som fogd første gang fra mai 1695. Han sto som fogd til i 1702 og nevnes siste gang i tingboken den 28. jan. 1702. Ifølge Tønder så ble han i 1705 krigscommesarius men døde like etter i København.12
     Krigskommisair til Øie i Melhus.11

Gift 2° _____med

Sylvester Bergmann
     Foged paa Strinden.

Børn af Anna Catharine Schjelderup og Niels Hansen Meyer:

20.9.Søren Nielsen Meyer
21.9.Margarete Nielsdatter Meyer, d. 1756, Melhus.
22.9.Anna Nielsdatter Meyer

Generation 3.

10.2.
Anna Pedersdatter Schjelderup
Født 3 jun. 17113.
Død 15 mai 17733.

Gift 28 jan. 1750, Domkirken i Trondheim.3 med

Antonius Krenckel
Født 21 aug. 17063.
Død 21 mai 17753, begravet 30 mai 1775, Ørkedalen.3.
     Evjen i Ørkedalen.3
11.2.
Søren Pedersen Schjelderup
Død 2 aug. 1753, Støren ?13.
     Premierløytnant.13

Utenfor ekteskap med3

Beret Christiansdatter Rasbech
     Datter af Christian Rasbech og Lucie Schjelderup.
     ! Sandsynligvis et af Christian Rasbech og Lucie Schjelderups 4 børn !

Gift 1° _____med

Theodora Maria Lemche
Døbt 19 dec. 1719, Sælbo.3.

Gift 2° 17483 med

Bolette Jensdatter Randulf
Født omkring 171613.
Død omkring 177013.
     Datter af Jens Jensen Randulf og Riborre Madsdatter Hage.

Børn af Søren Pedersen Schjelderup og Beret Christiansdatter Rasbech:

23.11.Birgitte Christina Schjelderup

Børn af Søren Pedersen Schjelderup og Theodora Maria Lemche:

24.11.Bereth Sørensdatter Schjelderup, f. 1742, d. 1822, (Værdal?).
25.11.Peder Sørensen Schjelderup, f. 1744, Støren, d. 1824, Ringve
26.11.Volcken Maria Schjelderup, d. 1814, Verdal.
27.11.Theodora Maria Schjelderup, d. 1778, Ørkedal.

Børn af Søren Pedersen Schjelderup og Bolette Jensdatter Randulf:

28.11.Riborg Schjelderup, f. 1749, d. 1782
29.11.(Anne) Christine Munch Schjelderup, d. 1794, Røros
12.5.
Søren Schielderup
Født 1698.
Død 1736.
     Guvernør i Guinea.

Gift _____med

Elen Jensdatter Ausborg
Død 1743.

Børn af Søren Schielderup og Elen Jensdatter Ausborg:

30.12.Gedsken Kirstine Schielderup
31.12.Johan Ditlev Schielderup
13.5.
Jens Schielderup
Født dec. 17063,13.
Død 10 jul. 17663, begravet 17 jul. 176614.
     Student 1724; Hører i Trondheim ca. 1728-34; Cat.(?) Kbh. Holmens Kirke 10. April 1739; Res. kap. i Vordingborg 7. Juli 1741, ordineret 23. Aug. 1741; Sognepr. til Fanefjord, Møenbo Herred, Sjællands Stift 25. Novbr. 1757. Stor, stærk og rask; syslede med at dreie og snedkre; tarvelig, rig og ulastelig; gik bestandig i skindpels.14

Gift 13 sep. 174115,14 med

Anne Jørgensdatter Lund
     Vistnok af Everdrup.14
14.5.
Caspar Abraham Schjelderup
     Student 1738.3
15.5.
Gidsken Dorthe Schjelderup
Død mai 1766, St. Jørgens Hus.3.

Gift 21 okt. 1729, Domkirken i Trondheim.3 med

Ole Christopher Steensen Meldal
Død okt. 17513.
     Søn af Steen Melchiorsen Meldal og Ursula (Aarsilla) Olsdatter Tønder.
     Var res. kapellan i Hevne.16
     Pr. i Hevne, død okt. 1751.3
16.5.
Karen Johansdatter Schjelderup
Født 17123.
Død 31 jul. 17803.

Gift _____med

Peder Jeremiassen Hass Borch
Født 15 jun. 169217, døbt 19 jun. 1692, Stod17.
Død 175118.
     Søn af Jeremias Erichsen Hass og Margrethe Borch.
     Prest til Sundalen.18

[Gift 1° med Petronelle Arctander; Gift 2° med Karen Johansdatter Schjelderup (1712 - 31 jul. 1780)].

Børn af Karen Johansdatter Schjelderup og Peder Jeremiassen Hass Borch:

32.16.Karen Petronelle Arctander Borch, f. 1731, d. 1810
33.16.Jeremia Margrethe Borch, f. 1735, d. 1813
34.16.Sophie Amalie Borch, f. 1736, d. 1799
35.16.Johan Schjelderup Borch, f. 1737, Sør-Trøndelag., d. 1817, Sør-Trøndelag.
36.16.Jeremias Borch, f. 1738, d. 1760
37.16.Caspar Abraham Borch, f. 1746, d. 1805
17.6.
Søren Schjelderup
     Opføres i en efterslægtstavle på Frederiksberg bibliotek som søn af Ove Schjelderup. Student i Kbhvn.3
18.7.
Johannes Irgens
Født 168419.
Død 176019.
     Sogneprest til Surnadal.19

Gift _____med

Marthe Meldal
Født omkring 169120,19.
     Datter af Ole Steensen Meldal og Margrethe Christophersdatter (Røg).
     Da moren døde, overtok hun og søsteren Anne sin arvelodd i fellesskap udelt. De var tydelig gode venner.19

Børn af Johannes Irgens og Marthe Meldal:

38.18.Hartvig Irgens
39.18.Ole Irgens, f. 1724, d. 1803
19.8.
Herman Pederssøn Randulff
Døbt 25 jun. 1694, Vor Frue kirke i Tønsberg.21,22.
Død 174421.
     Proprietær i Hadsel, konstituert foged i Lofoten og Vesterålen.
     Ifølge tingboken for Vesterålen døde han høsten 1744 på reise fra Bergen til Nordland.21

Gift 17 apr. 1725, Hadsel kirke.22 med

Gjertrud Margrethe Nielsdatter Brøndlund
Født omkring 170723,21.
Død 1780, Hadsel.21.
     Datter af Niels Anderssøn Brøndlund og Margrete Michelsdatter With.

Børn af Herman Pederssøn Randulff og Gjertrud Margrethe Nielsdatter Brøndlund:

40.19.Margrethe With Randulff, d. eft. 1782
41.19.Peder Hermansen Randulff
20.9.
Søren Nielsen Meyer
     Han ble oberst.24

Gift _____24med

Magdalena Mohrsen
21.9.
Margarete Nielsdatter Meyer
Død 1756, Melhus.25.

Gift _____med

Jens Pedersen Herdal
Død 1756, Melhus.25.
     Søn af Peder Jensen Herdal og Gudlov Erichsdatter (Schancke).
     Hører ved Trondhjems skole.26
     Fänrik vid Nordenfjeldske nasj drag.reg 1736, avsked 1745 (Ovenstad I, s. 452).25

Børn af Margarete Nielsdatter Meyer og Jens Pedersen Herdal:

42.21.Gullov Jensdatter Herdal, f. omkr. 1732
43.21.Peder Jensen Herdal, f. omkr. 1740
22.9.
Anna Nielsdatter Meyer

Generation 4.

23.11.
Birgitte Christina Schjelderup
Døbt 11 apr. 1740, Domkirken i Trondheim3.

Gift _____med

Jens Peter Dorenfeldt
     Guldsmed.3

Børn af Birgitte Christina Schjelderup og Jens Peter Dorenfeldt:

44.23.Anna Schjelderup Dorenfeldt, f. 1763, d. 1846
24.11.
Bereth Sørensdatter Schjelderup
Født 174227.
Død 4 aug. 1822, (Værdal?).28,3.
     Berthe Scheldrup, 58 år gl. og enke «har kaar» hos Ane Cathrine Bernhoft på Engen gård i Ørkedal.29

Gift _____3med

Hans Morten Sommer
Født 24 sep. 17373, døbt 1 okt. 17373.
     Søn af Jens Hansen Sommer og Maren Maria Lorentzdatter Holst.

Børn af Bereth Sørensdatter Schjelderup og Hans Morten Sommer:

45.24.Maren Maria Sommer, f. omkr. 1768
46.24.Theodora Marie Sommer, d. 1843, Brønnøy
25.11.
Peder Sørensen Schjelderup
Født 25 nov. 1744, Støren30, døbt 30 nov. 1744, Støren3.
Død 23 okt. 1824, Ringve30.
     Sogneprest til Strinden.30
     «Præst til strinden med 180 rdl. indkomme».29

Gift 17 okt. 177930 med

Martine Kristensdatter Lind
Døbt 10 sep. 1750, Domkirken i Trondheim.3.
Død 19 jun. 180030,3.

Børn af Peder Sørensen Schjelderup og Martine Kristensdatter Lind:

47.25.Søren Pedersen Schjelderup, f. 1782, d. 1841
26.11.
Volcken Maria Schjelderup
Døbt 13 okt. 1746, Støren.3.
Død 24 mar. 1814, Verdal.31.

Gift 16 mar. 17753 med

Jens Nicolai Meldal
Født 1741, (Kvekne?)32,3.
Død 16 mai 1809, Verdal.31.
     Handelsm. Værdalsørene.3
     «Procurator og udligger borger» på Værdalsørene.29
27.11.
Theodora Maria Schjelderup
Døbt 23 feb. 1748, Støren.3.
Død 18 jan. 1778, Ørkedal.3.
28.11.
Riborg Schjelderup
Født 11 jul. 17493.
Død 9 mar. 17823.

Gift 30 jun. 17673 med

Martinus Lind Nissen
Født 19 jan. 17443.
Død 9 jul. 17953.
     Justitsraad.

[Gift 1° 30 jun. 1767 med Riborg Schjelderup (11 jul. 1749 - 9 mar. 1782); Gift 2° 6 feb. 1783 med Maren Louman Krog (1753 - 20 feb. 1787); Gift 3° 17 dec. 1789 med Knerke Margrethe Thurman (1751 - 1 aug. 1814)].

Børn af Riborg Schjelderup og Martinus Lind Nissen:

48.28.Hans Nissen, d. 1843
49.28.Peder Schjelderup Nissen, f. 1775, Trondhjem, d. 1826
50.28.Maren Nissen, f. omkr. 1778
29.11.
(Anne) Christine Munch Schjelderup
Døbt 18 feb. 1751, Støren kirke13.
Død 7 nov. 1794, Røros13.

Gift 14 feb. 17723 med

Theodorus Bergman Clausen Holst
Født 4 jun. 174513, døbt 4 jun. 1745, Røraas.3.
Død 14 jan. 1798, Røros13.
     Søn af Claus Paulsen Holst og Johanne Bergmann.

Børn af (Anne) Christine Munch Schjelderup og Theodorus Bergman Clausen Holst:

51.29.Søren Schjelderup Holst, f. omkr. 1773
52.29.Christian Munck Holst, f. omkr. 1787
30.12.
Gedsken Kirstine Schielderup
31.12.
Johan Ditlev Schielderup
32.16.
Karen Petronelle Arctander Borch
Født 173118.
Død 181018.
     I registret til Trondhjems Skifteprotokoll nr. 21 (1808-1819) er nevnt en «Karen G.?/C.? Zeeliger» som kan tænkes at være Karen Borch, gift Zeeliger.

Gift 1° _____18med

Simon Olsen Lund
     Skifte 1765-1771, Trondheim33«Peruqvemager Simon Olsen Lund», p. 785.

Gift 2° _____18med

Jørgen Christian Zeeliger

Børn af Karen Petronelle Arctander Borch og Simon Olsen Lund:

53.32.Peder Borch Lund, f. 1758, Trondheim, d. 1804
33.16.
Jeremia Margrethe Borch
Født 173518.
Død 25 sep. 181334.

Gift 28 mar. 1765, Sundal. med

Peder Olsen Tønder
Født 3 jun. 172135.
Død 28 sep. 181334.
     Søn af Oluf Olufsen Tønder og Margrethe Kirstine Lauridsdatter Brix.
     Sogneprest i Sundal fra 22. juni 1764.34
34.16.
Sophie Amalie Borch
Født 173618.
Død 30 mai 179936.

Gift 3 nov. 178336 med

Tobias Brodtkorb
Født 24 nov. 1757, Kirkeseter gård, Hemne, Sør-Trøndelag.36.
Død 184618.
     Sogneprest til Stranda, Møre 15. nov. 1793; til Hitra, Sør-Trøndelag 23. juni 1790.

[Gift 1° 3 nov. 1783 med Sophie Amalie Borch (1736 - 30 mai 1799); Gift 2° med Ulrikke Anna Eleonora Knoff (f. 23 mai 1774)].
35.16.
Johan Schjelderup Borch
Født 10 okt. 1737, Hemne, Sør-Trøndelag.37.
Død 1817, Witsø, Hemne, Sør-Trøndelag.37,18.
     Sogneprest i Hemne fra 14. dec. 1775.37

Gift 1° 18 sep. 177637 med

Ida Amalie Fuchs
Født 173918.
Død 31 jan. 1782, i barselseng.37.

Gift 2° 15 sep. 178437 med

(Andrea) Dorothea Kjøbing
Født 9 mar. 1775, Inderøy, Nord Trøndelag.38,37.
Død 20 dec. 182837.

Børn af Johan Schjelderup Borch og Ida Amalie Fuchs:

54.35.Sophia Dorthea Johansdatter Borch, f. omkr. 1777

Børn af Johan Schjelderup Borch og (Andrea) Dorothea Kjøbing:

55.35.Christian Sophonias Kiøbing Borch, f. omkr. 1787
56.35.Carolina Petronilla Johansdatter Borch, f. omkr. 1792
36.16.
Jeremias Borch
Født 173818.
Død 1760-177018.
     Underofficer.18
37.16.
Caspar Abraham Borch
Født 174618.
Død 180518.
     Professor i Sorø.18

Gift _____18med

Anna Margrethe Rosenstand-Goiske
38.18.
Hartvig Irgens
39.18.
Ole Irgens
Født 24 jan. 1724.
Død 15 okt. 1803.
     Biskop i Bergen 1779.
40.19.
Margrethe With Randulff
Døbt 21 sep. 1727, Hadsel.21.
Død efter 178221.

Gift _____39,21med

Erik Bredal Bloch
Døbt 7 feb. 1723, Selbu kirke.40.
Død efter 178121.
     Søn af Jens Christensen Bloch og Sophia Amalia Eriksdatter Tønder.
     Prokurator i Hadsel i Vesterålen.

Børn af Margrethe With Randulff og Erik Bredal Bloch:

57.40.Anne Margrethe Bloch, d. 1822, Lenvik
41.19.
Peder Hermansen Randulff
     Foged i Inderøen.41
     ? Han må være søn af foged Herman Randulff (1694-1744) ?

Gift 176042 med

Anne Doberdia Roested
Født 15 jan. 173843,44, døbt 26 jan. 1738, Stod kirke.44.
     Datter af Peter Jacobssøn Roested og Birgitte Ellingsdatter Valen (Holst).
     «Doberdina Roested» er fadder første gang i Stod kirke år 1757.44
42.21.
Gullov Jensdatter Herdal
Født omkring 173225.
     Levde 1756.25
43.21.
Peder Jensen Herdal
Født omkring 174025.
     Levde 1756. Gardist vid livgardet i Köpenhamn.25

Generation 5.

44.23.
Anna Schjelderup Dorenfeldt
Født 176345.
Død 184645.

Gift 179045 med

Mats Jenssen
Født 30 okt. 1760, Højer i Haderslev.45.
Død 12 aug. 1813, Trondhjem.45.
     Løste 8. nov. 1790 borgerskap som kjøbmand i Trondhjem.45
     Det handelshuset, som Mats Jenssens grundla i 1790, fortsættes fremdeles av hans mandlige efterslegt, nu i femte generation. Yngre mandslinjer i Mats Jenssens efterslegt er bl.a. familierne Darre-Jenssen, Dorenfeldt-Jenssen og Dorenfeldt.45
45.24.
Maren Maria Sommer
Født omkring 176846,29.
     Hun er 1801 ugift og opholder sig hos sin moder på Engen gård i Ørkedal.29
46.24.
Theodora Marie Sommer
Døbt 13 mar. 1781, (Orkdal kirke ?)47.
Død 1843, Brønnøy47.
     Er 1801 «opdraget og underholdt af charite» hos mosteren Volchen Maria Schjelderup på Værdalsørene.29

Gift 27 feb. 180747 med

Carl Friderich Engelbret von Køppen
Født 23 jul. 1774, Vordingborg, Sjælland, Danmark47.
Død 18 feb. 1814, Sjefsgården Kvelstad i Verdal47.
     Kaptein og sjef for den "Sneaasenske skiløperkompani" fra 1809-14. Ridder av Dannebrogs 4. klasse fra 28. juni 1809.47
47.25.
Søren Pedersen Schjelderup
Født 29 dec. 17823, døbt 17 jan. 17833.
Død 25 jun. 184130.
     Proprietær. Efter sin Fader arvede han en stor Formue, hvoriblandt Gaarden Ringve ved Trondhjem, hvilken Eiendom siden gik over til Johanne Catharina Bernhoft, der 5 Aar gl. blev antaget som deres Pleiedatter.30

Gift 23 sep. 18243 med

Anna Elisabeth Bernhoft
Født 17923.
Død 14 apr. 18533.
48.28.
Hans Nissen
Døbt 11 jun. 177148.
Død 30 jan. 184348.

Gift 13 nov. 1799, Vor Frue kirke, Trondheim49 med

Golla Birgitte Dreyer
Født 3 dec. 177348.
Død 24 jan. 1840, Trondheim.48.
49.28.
Peder Schjelderup Nissen
Født 17 dec. 1775, Trondhjem50,2.
Død 9 jul. 18262.
     21 Sep. 1798 resid. Capellan til Melhuus (Ordin. 5 Nov.). 9 Juli 1813 Sognepr. Sammesteds, samt 20 Feb. 1817 Provst over Dalernes Provstie. Blev 1811 Medlem af det kongl. norske Vidensk. Selskab. 10 Børn, af hvilke 8 overlevede Faderen.2

Gift 12 jun. 17972 med

Bolette Margrethe Musæus
Født 3 mai 1774, Trondhjem50,2.
Død 2 jul. 1859, Trondhjem2.
     Datter af Musæus.

Børn af Peder Schjelderup Nissen og Bolette Margrethe Musæus:

58.49.Ribor Johanne Nissen, f. omkr. 1796
59.49.Martinus Nissen, f. omkr. 1799
50.28.
Maren Nissen
Født omkring 177851,29.
     Er 1801 ugift og bosat hos broderen Peder Schjelderup Nissen.29
51.29.
Søren Schjelderup Holst
Født omkring 177350,29.
     Ved militæret.52
     «Cornet ved det Th.iemske dragon regiment, selvejer, giør brug til verket». Bosat på Røraas gård i Røraas.29

Gift _____med

Anna Ursilla Klüwer
Født omkring 177453,29.
     Datter af Klüwer og Abel Christiana.

Børn af Søren Schjelderup Holst og Anna Ursilla Klüwer:

60.51.Theodorus Bergman Holst, f. omkr. 1798
61.51.Christian Wilhelm Holst, f. omkr. 1799
52.29.
Christian Munck Holst
Født omkring 178754,29.
     Ved militæret (Kaptein).52
     Han er 1801 «i huus hos sin broder, som formynder» i Røraas.29
53.32.
Peder Borch Lund
Født 1758, Trondheim55.
Død 180455.
     Øksnes, Nordland.55

Gift 179155 med

Rebekka Elisabet Kildal
Født 1769, Bjarkøy55.
Død 181455.
     Datter af Mikal Heggelund Simonsen Kildal og Anna Kristoffersdatter Normann.

[Gift 1° 1791 med Peder Borch Lund (1758 - 1804); Gift 2° 1809 med Gunnar Berg (1764 - 1827)].

Børn af Peder Borch Lund og Rebekka Elisabet Kildal:

62.53.Mikal Heggelund Kildal Lund, f. 1792, Nordland.
63.53.Anna Normann Kildal Lund, f. 1794, Nordland.
64.53.Simon Lund, f. 1796, Nordland.
65.53.Karen Petronella Arktander Borch Lund, f. 1798, Nordland.
66.53.Kristian Torber Hegge Lund, f. 1800, Nordland.
67.53.Johanna Ovidia Fredrikka Lund, f. 1802, Nordland., d. 1876
54.35.
Sophia Dorthea Johansdatter Borch
Født omkring 177756,29.
55.35.
Christian Sophonias Kiøbing Borch
Født omkring 178754,29.
56.35.
Carolina Petronilla Johansdatter Borch
Født omkring 179257,29.
57.40.
Anne Margrethe Bloch
Død 13 mai 1822, Lenvik, (73 år gl. hos sønnen Lorentz).58.
     Hun brukte til dels navnet Mibes.58
     Ved folketellingen 1801 oppgis hun at være 42 år, men ved hennes død er hun 73 år gl.58

Gift 1 sep. 178858 med

Niels Wilhelm Schytte Lorentzen Dass
Født 1743, Prestegården, Trondenes., (først på året).58,58.
Død mai 1808, (en av de siste dagene i mai).58.
     Søn af Lorentz Andersen Dass og Malene Bredal Nilsdatter Schytte.
     Nils Dass overtok ca. 1769 jektebruker med enka på Hov i Tjeldsund, og dreiv det trolig til sin død. Nils betalte i 1779 1 Rdl 74 sk i skatt til presteenka Anne Dorothea avg. Hr. Arnoldus Schyttes «som derved er godtgjort den henne allernådigst forundte skattefrihet».58
     Gården Hov (2 våg) i Tjeldsund er i 1802 taksert til en verdi av 375 Rdl. og det er opplyst at der var svært god kornjord, nokså god fedrift og nok skog til brendsel. Avgifta blei satt til 1 Rdl 90 sk.58
     Skifte 13 jun. 180858Fallittbo..

[Gift 1° 1768 med Marith Andersdatter (omkr. 1720 - 1787); Gift 2° 1 sep. 1788 med Anne Margrethe Bloch (d. 13 mai 1822)].

Børn af Anne Margrethe Bloch og Niels Wilhelm Schytte Lorentzen Dass:

68.57.Lorentz Nilsen Dass, f. 1789, d. 1865, Lenvik
69.57.Peter Kristian Dass, f. 1792, d. 1792

Generation 6.

58.49.
Ribor Johanne Nissen
Født omkring 179659,29.
59.49.
Martinus Nissen
Født omkring 179960,29.
60.51.
Theodorus Bergman Holst
Født omkring 179861,29.
61.51.
Christian Wilhelm Holst
Født omkring 179960,29.
62.53.
Mikal Heggelund Kildal Lund
Født 1792, Øksnes, Nordland.55.
     Kom til Ibestad.55
63.53.
Anna Normann Kildal Lund
Født 1794, Øksnes, Nordland.55.
     Kom til Ibestad.55
64.53.
Simon Lund
Født 1796, Øksnes, Nordland.55.
     Kom til Ibestad.55
65.53.
Karen Petronella Arktander Borch Lund
Født 1798, Øksnes, Nordland.55.
     Kom til Ibestad.55
66.53.
Kristian Torber Hegge Lund
Født 1800, Øksnes, Nordland.55.
     Kom til Ibestad.55
67.53.
Johanna Ovidia Fredrikka Lund
Født 1802, Øksnes, Nordland.55.
Død 187655.

Gift 182555 med

Nikolai Normann Dons
Født 1798, Hamnvik, Astafjord.55.
Død 189155.
     Søn af Jens Bing Dons og Ingeborg Anna Normann.
     11 Børn, se Astafjord Bygdebok.

Børn af Johanna Ovidia Fredrikka Lund og Nikolai Normann Dons:

70.67.Ingeborg Anna Dons, f. 1827, Astafjord.
71.67.Jens Bing Dons, f. 1829, d. 1919
68.57.
Lorentz Nilsen Dass
Født 5 jul. 178958.
Død 1865, Lenvik58.
     Ansatt i 1813 eller 1814 som skoleholder og kirkesanger i Lenvik.58

Gift _____med

Katrine Nilsdatter Rossfjordstraumen
     Fra Rossfjordstraumen.
69.57.
Peter Kristian Dass
Født 13 aug. 179258.
Død okt. 179258.

Generation 7.

70.67.
Ingeborg Anna Dons
Født 1827, Hamnvik, Astafjord.55.

Gift 21 nov. 1848, - eller 6. dec. 184862,55 med

Ove Guldberg Høegh
Født 23 apr. 18143.
Død 7 feb. 18633.
     Søn af Dines Guldberg Høegh og Pauline Louise Juell.

[Gift 1° 1843 med Anne Sofie Schelderup (4 jul. 1811 - 13 feb. 1848); Gift 2° 21 nov. 1848 med Ingeborg Anna Dons (f. 1827)].

Børn af Ingeborg Anna Dons og Ove Guldberg Høegh:

72.70.Johanne Nikoline Høegh, f. 1849, Trondenes.
73.70.Paul Høegh, f. 1851, Trondenes.
71.67.
Jens Bing Dons
Født 1829.
Død 1919.

Gift 185355 med

Johanna Gunneria Johnsdatter Berg
Født 1827, Støver, Bodø, Nordland.55.
Død 189855.
     Datter af John Berg og Gunhild Rosted.

Generation 8.

72.70.
Johanne Nikoline Høegh
Født 8 nov. 1849, Stangnes, Trondenes.62,55.

Gift 4 sep. 1873, Ibestad.62,55 med

Anton Martin Tobias Jakobsen
Født 1835, Oslo55.
73.70.
Paul Høegh
Født 27 mar. 1851, Trondenes.62.

Kilder og Noter
1Er i farens skifte nevnt efter søsteren Birgitte
2Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55)
3Håndskrift (ca. 23 sider - fotokopi) på Frederiksberg Bibliotek [99.9 Sc 35.9] Genealogisk Samling. Forfatter ukendt.: Biskop i Bergen Jens Pedersen Schjelderup : efterslægt.
4da Biskop Krog holdt Ligprædiken over ham af Aabenb. 2, 17.
5Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 17
6Erlandsen skriver okt. 1697.
7en Thorsdags Aften Kl. 9.
8Erlandsen har kun juni 1763, altså ingen eksakt dag.
948 år gl.
10Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 91
11PHT 3 rk. 4 bd. (189?), s. 81
12Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 90
13Bjørn Flor
14Wiberg
15J.C.L. Lengnick: Personalhistoriske Bidrag vedkommende Danmark og Norges Geistlighed i ældre og nyere Tid. Kjøbenhavn 1847.
16Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 177
17Sissil Brun Sørensen, Døpte i Stod.
18Thorgeir Borch, Skien 1907: Stamtavle over den fra Simon Sørensen, Lundsby, ..., Jylland nedstammende Slægt Borch. »Trønder-Borchene« - Meddelt ved Fru Henny Borch-Hansen.
19Kjeld Bugge: Slekten Røg i Hemne., s. 228. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XX (1966): 221-231
2010 år gl. 1701.
21K. Bloch: Utdrag av likpreken over sogneprest til Dverberg hr. Niels Olufssøn Bye. Med endel oplysninger om nordlandsslektene Bye og Brønlund., s. 330. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IX (1944): 321-333
22Email: Remi Pedersen
23I 1720 oppgis hun å være i sitt 14de år.
24Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 109
25Roger de Robelin: Skanke ätten (1995), s. 477
26Ruth Midttun: Nogen oplysninger om slektene Herdal og Blix., s. 354-355. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift VII (1940): 354-357
2758 år gl. ved FT 1801.
2880 Aar gl.
29Digitalarkivet: Folketellingen 1801.
30E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885), s. 64
31Hornemanns stamtavler XVI, s. 204b.
3260 år gl. ved FT 1801.
33Trondhjems Skifteprotokoll 18 1765-1771
34Bjørn Flor
35Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 173
36Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 232
37Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 225
3846? år gl. ved FT 1801.
39Margrethe's mor Gjertrud er tremming til Erik Bredal Bloch.
40Kr. Bloch: Hvem var Sophia Bredal?, s. 327. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift X (1946): 326-328
41Sølvi Arntzen
42Sølvi Arntzen der henviser til NST III.
43Iflg. NST 3, s. ?, skal hun være født 16. jan. 1738 i Elden i Beistaden.
44Sissil Bruun Sørensen
45Olaus Schmidt: Den slesvigske indflytning til Trondhjem paa 1600' og 1700'tallet., s. 24. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 1-27
4632 år gl. ved FT 1801.
47Slekta vår 1998:3 (medlemsblad for Slektshistorisk forening i Harstad)
48Hornemanns stamtavler XVI, s. 178
49VRI - http://www.familysearch.org
5027 år gl. ved FT 1801.
5122 år gl. ved FT 1801.
52Hogne Holst
5326 år gl. ved FT 1801.
5413 år gl. ved FT 1801.
55Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-
5623 år gl. ved FT 1801.
578 år gl. ved FT 1801.
58Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,230
594 år gl. ved FT 1801.
601 år gl. ved FT 1801.
612 år gl. ved FT 1801.
62IGI - http://www.familysearch.com