© 2001 Simon Ellefsen

Anders Mikkelsen Skielderup (d. 1740)

Opdateret 29 Mar 2005.


Generation 1.

1.0.
Anders Mikkelsen Skielderup
     Søn af Michel Augustinussen og Anna Jørgensdatter Skielderup.
Død 2 sep. 17401, begravet 12 sep. 17401.
     Sognepræst til Tolgen.2
     Han ble 1695 pers. Kapell. i Holtaalen hos sin Svigerfader; dertil ordin. 31. mai s. A. af Biskop Krog; blev 19. okt. 1706 Kapell. hos Hr. Nils Jensen Friis til Tønsæt og 30. sept. 1735 første Sgpr. til Tolgens Prstgj., efterat dette var skilt fra Tønsæt som et frit Sognekald.1
     Skifte 14 feb. 1741, Tolgen Præstegaard1Boet eiede Gaarden Kirkebakken i Tolgen, af Skyld 1 Kalvskind, som Afdøde havde kjøbt af sin Formand Hr. Anders Wangbergs Enke, Johanne Marie, ved Skjøde af 28. april 1707, thingl. 26. juni s. A. Boets samlede Formue var 832 Rdlr..

Gift _____med

Kirsten Jensdatter Bernhoft
Død efter 17533.
     Datter af Jens Andersen Bernhoft og Karen Andersdatter Opdal.

Børn af Anders Mikkelsen Skielderup og Kirsten Jensdatter Bernhoft:

2.1.Jens Andersen Schjelderup
3.1.Anne Schjelderup, f. omkr. 1698
4.1.Karen Schjelderup, d. 1745
5.1.Anne Lucie Schjelderup, d. før 1753
6.1.Elisabeth Schjelderup
7.1.Michel Schjelderup, f. omkr. 1711, d. 1794
8.1.Maren Schjelderup
9.1.Gidsken Schjelderup

Generation 2.

2.1.
Jens Andersen Schjelderup
     Gullsmed i Holmestrand.1

Gift _____1med

Anna Klem
3.1.
Anne Schjelderup
Født omkring 16984.
     Hun var 1741 [farens skifte] ugift.1
4.1.
Karen Schjelderup
Død 1745-17535.

Gift før 17416,1 med

Gotthilf Tax
     Overstiger ved Foldalens Kobberværk. Han var maaske Søn af Jacob Mathias Tax, Bergmester ved Røros Værk fra 1659-1663.1

Børn af Karen Schjelderup og Gotthilf Tax:

10.4.Ingeborg Christina Tax, f. omkr. 1740
11.4.Kirsten Tax, f. omkr. 1743
12.4.Gidsken Tax, f. omkr. 1745
5.1.
Anne Lucie Schjelderup
Død før 29 jun. 1753.
     Hun var 1741 [farens skifte] ugift.7
     Skifte 29 jun. 1753, Tolgen hytteplads hos Madame Kirsten I.D. sal. Anders M.S. Schelderups hustru.8Søsken: 1. Jens på Tolgen hytteplads; 2. Michel, hytteskriver ved Tolgens hytte; 3. Jomfru Anne, 55 år hos moderen på Tolgen; 4. Madame Karen død, g.m. oberstiger Gothelf Tax barn: a. Ingeborg Christina 13 år. b. Kirsten 10 år. c. Gidsken 8 år; 5. Madame Elisabeth g.m. Sr. Henrich Dybdahl, hytteskriver ved Dragaas hytte; 6. Madame Maren g.m. Nils Knudsen Domestad i Romedal fogd Hedemarken; 7. Madame Gidsken enke e. Stiger Heinrich Junchans i Meldal ved Løkken grube..
6.1.
Elisabeth Schjelderup

Gift før 17419,7 med

Henrik Dybdal
     Hytteskriver ved Dragaas Smeltehytte [nevnt 1741 og 1753].7
7.1.
Michel Schjelderup
Født omkring 1711.
Død 179410,11.
     Han var 1741 Hyttemester ved Røros Værk.7
     Han var 1753 hytteskriver ved Tolgens hytte.8

Gift 1° _____med

Anna Margrethe Irgens

Gift 2° _____med

Gidsken Andersdatter Schjelderup
Født omkring 173212,13.
     Datter af Anders Pedersen Schjelderup og Lisbeth (Elisabeth) Evensdatter Meldal.
     Er ifølge en efterslægtstavle i Frederiksberg bibliotek gift med hytteskriver i Tolgen Michael Schjelderup.14
     I FT 1801 er oppført som bonden Esten Iversens svigermor, 69 år gl., og enke efter 1ste ægteskab.13

Børn af Michel Schjelderup og Anna Margrethe Irgens:

13.7.Johannes Irgens (Schjelderup), f. 1735
14.7.Anders Schjelderup, f. 1739, d. 1739
15.7.Henrik Schjelderup
16.7.Michael Schjelderup

Børn af Michel Schjelderup og Gidsken Andersdatter Schjelderup:

17.7.Kirsten Schjelderup, f. omkr. 1771
18.7.Elisabet Michelina Schielderup, f. omkr. 1775
8.1.
Maren Schjelderup

Gift før 17416,7 med

Nils Knudsen
     Fra Fredriksstad.7
     Domestad i Romedal. Fogd Hedemarken.8
9.1.
Gidsken Schjelderup

Gift 1741-175015,14,8 med

Henrik Thomassen Junghans
Født 30 mai 171514.
Død 175014.
     Meldal. Stiger ved Løkken grube.8

Generation 3.

10.4.
Ingeborg Christina Tax
Født omkring 174016.
11.4.
Kirsten Tax
Født omkring 174317.
12.4.
Gidsken Tax
Født omkring 174518.
13.7.
Johannes Irgens (Schjelderup)
Født 30 aug. 173514, døbt 4 sep. 1735, Røraas.14.
     Confirmand fra Røraas 1748.14
14.7.
Anders Schjelderup
Født 25 apr. 173914, døbt 28 apr. 1739, Røraas.14.
Død 14 aug. 173914.
15.7.
Henrik Schjelderup
     Confirmand fra Røraas 1745.14
16.7.
Michael Schjelderup
     Confirmand fra Røraas 1756.14
17.7.
Kirsten Schjelderup
Født omkring 177119,13.

Gift _____13med

Esten Iversen
Født omkring 175920,13.
     Er 1801 «bonde og gaardbeboer» på gård nr. 19 i Tolgens hoved sogn, Tolgens prestegjeld. Han er gift, har to tjenstepiker, og konens moder Gisken Schjellerup er logerende?13
18.7.
Elisabet Michelina Schielderup
Født omkring 177521,13.
     Er 1801 ugift og bosat på Oddernes prestegård hos Even Schielderup, der omtaler hende som «min søster datter».13

Kilder og Noter
1E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885), s. 32
2Arthur Skjelderup: Slægtshistoriske Meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson (Chria. 1915), s. 9
3I live ved datteren Anna Lucias skifte 29. juni 1753.
455 år gl. ved søsteren Anna Lucias skifte 29. juni 1753.
5I live ved farens skifte 1741, fødte en datter ca. 1745, død ved søsteren Anna Lucias skifte 1753.
6Gift ved farens skifte 1741.
7E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885), s. 33
8Skifte 1753 etter Anna Lucia Schelderup meddelt af Jan Erik Aas
9Gift ved farens skifte 1741
1083 år gl.
11Tolga bygdebok meddelt ved Jan Erik Aas
1269 år gl. ved FT 1801.
13Digitalarkivet: Folketellingen 1801.
14Håndskrift (ca. 23 sider - fotokopi) på Frederiksberg Bibliotek [99.9 Sc 35.9] Genealogisk Samling. Forfatter ukendt.: Biskop i Bergen Jens Pedersen Schjelderup : efterslægt.
15Ugift ved farens skifte 1741, gift og enke ved søsteren Anna Lucias skifte 1753.
1613 år gl. ved mosteren Anna Lucia Schjelderups skifte 29. juni 1753.
1710 år gl. ved mosteren Anna Lucia Schjelderups skifte 29. juni 1753.
188 år gl. ved mosteren Anna Lucia Schjelderups skifte 29. juni 1753.
1930 år gl. ved FT 1801.
2042 år gl. ved FT 1801.
2126 år gl. ved FT 1801.