© 2001 Simon Ellefsen

Jens Pedersen Schjelderup (1604-65)

Opdateret 29 Mar 2005.


Generation 1.

1.0.
Jens Pedersen Schjelderup
Født 24 feb. 1604, Mandal1,2.
     Søn af Peder Jenssøn Skielderup og Anne Nielsdatter.
Død 2 okt. 1665, Bergen2.
     Mag. Jens Pedersen Schielderup, f. 1604, 14. Febr. Blev Kong Christian IV. Hof-Prædikant 1637, 22 Oct. Sognepræst ved Nicolai Kirke 1639. Biskop i Bergen 1649. Døde 1665. Gift 1639, 11 Aug. med Inger Worm. Af deres 10 Børn døde 3 Sønner i unge Aar.3

Gift 11 aug. 16393,3 med

Inger Olsdatter Worm
Født 11 aug. 16213,3.
Død 4 mai 16773.
     Datter af Ole Worm og Dorothea Thomasdatter Fincke.

Børn af Jens Pedersen Schjelderup og Inger Olsdatter Worm:

2.1.Christine Dorothea Schjelderup, f. 1640
3.1.Søster Schjelderup, f. 1641
4.1.Susanne Schjelderup, f. 1642, d. 1668
5.1.Inger Schjelderup, f. 1643
6.1.Anna Jensdatter Schjelderup, d. 1714
7.1.Peder Jensen Schjelderup, f. 1649, d. 1668
8.1.Oluf Worm Schjelderup, f. omkr. 1649, d. 1679
9.1.Thomas Jensen Schjelderup, f. 1647
10.1.Jørgen Jensen Schjelderup, f. 1648
11.1.Jens Jensen Schjelderup, f. 1658, d. 1709
12.1._____

Generation 2.

2.1.
Christine Dorothea Schjelderup
Født 2 nov. 16404.
Begravet 11 mar. 17055.

Gift omkring 16716 med

Jens Samuelsen Bugge
     Sogneprest til Leganger.

Børn af Christine Dorothea Schjelderup og Jens Samuelsen Bugge:

13.2.Samuel Bugge
14.2.Jens Bugge
15.2.Inger Jensen Bugge, f. omkr. 1677, Sogn og Fjordane
16.2.Maren Bugge
3.1.
Søster Schjelderup
Født 1641.
Begravet 26 apr. 1729, "under stolene i kircken paa den nordre side", Domkirken i Bergen.7.
     Hun blev skilt fra sin første mand ved Kapitles Dom af 15. okt. 1683.

Gift 1° 13 okt. 1671, Domkirken i Bergen.8 med

Hieronymus Bergholtz
     Hieronymus Bergholst, Cancellieraad, som skillede sin Kone ved hendes timelige Velfærd, og desuden blev skyldig til hendes Moders Stervboe 13916 Rdlr.3
     Blev ved Høisteretsdom af 18. juni 1679 erklæret fredløs.

Gift 2° _____med

Ananias Engelbrecktsen Wrangel
     Søn af Engelbreckt Jørgensen og Anne Wrangel.
4.1.
Susanne Schjelderup
Født 1642.
Død 21 feb. 16689.

Gift 17 jun. 16683,9 med

Gerhard (Gert) Henrikssøn Miltzow
Født 16 feb. 1629.
Død 168810.
     Søn af Henrik Miltzow.
     Stilling: Sognepræst til Voss i Bergens Stift..
     Om hans Liv og Levnet se Dr. Ludvig Daae's skrift "Om Mag. Gert Henrikssøn Miltzow - Sognepræst til Voss", Chria. 1885 (Særtryk af Historisk Tidsskrift, 2 rk., 5. bd.).
     Mag. Gerhard Henrichsen Milzov, f. 1629, 16 Febr., succederede sin Fader som Sognepræst til Woss 1666, da han havde væred Faderens Capellan i 8 Aar, blev Provst 1669, døde 1688. Gift 1668, 17 Junii med Susanna Schielderup. Jeg veed ey om de har havd flere end 2 Børn [Giessing nævner Margrete og Jens Milzov].3

Børn af Susanne Schjelderup og Gerhard (Gert) Henrikssøn Miltzow:

17.4.Henrik Miltzow
18.4.Christentze Miltzow
5.1.
Inger Schjelderup
Født 1643.
     Inger Schielderup, gift 1° med Borgemester Trojel i Bergen; 2° med Johannes Brügger, Student.11

Gift 1° _____med

Peter Trojel
Død 1696.
     Stilling: Borgmester i Bergen.
     Der ringes 13. aug. 1694 for «Peter Trojell» i Mariakirken, Bergen.12

Gift 2° _____med

Johannes Larsen Brøger
Død 1729.
     Stilling: Student. Borger i Bergen..
6.1.
Anna Jensdatter Schjelderup
Død 1714.
     Den 22. jan. 1714 gravlægges Anna Schielderup "i korset med alle kl. og l.p." i Nykirken i Bergen - er det samme person ?7
     Den 22. jan. 1714 ringes der for «Madam Anna Schielderobs».12

Gift _____med

Otto Hansen Schreuder
Født 23 dec. 1628, Bergen13.
Begravet 4 mai 169613.
     Søn af Hans Samuelsen Schreuder og Maren Hermansdatter.
     Mag. Otto Schreuder, Sognepræst til Nye Kirken i Bergen, døde 1694, var først givd med Margrete Milzov, uden Børn.11
     Mag. Otto Schreuder, født i Bergen 23. Decbr. 1628 af Forældrene Hans Samuelsen Schreuder, Sognepræst til Domkirken, og Anne Jensdatter Block. Blev Student fra Bergens Skole 25. Mai 1646, var indtil Sommeren 1648 2den Lektiehører ved Bergens Skole, blev samme Aar 16. Novbr. personel Kapellan paa Voss og 30. Oktbr. 1657 Sognepræst til Nykirken [i Bergen], Magister 1673, 1683 Provst over Bergen og Nordhordland. Døde 1696, begravet 4. Mai. Hans Dødsaar er af Hatting urigtig anført med 1694, hvilket herved rettes.13
     Gift 1) med Margrethe Miltzow, Datter af Henrik Gertsen Miltzow, Sognepræst til Voss. 2) med Anne Schjelderup, Datter af Biskop Jens Schjelderup i Bergen. Børn af 1ste Ægteskab: Christence, Karen, Anne, Hans og Jonas. Af 2det Ægteskab: Jens, Inger Margrethe, Dorothea, Susanne og Peder.13
     Lampe noterer en søn Jonas Schreuder og skriver om denne at han døde 1686 som personel kapellan til Askevold - men dette må være en forveksling med Otte Jonassen til Askevold søn af samme navn.

[Gift 1° med Margrethe Miltzow; Gift 2° med Anna Jensdatter Schjelderup (d. 1714)].

Børn af Anna Jensdatter Schjelderup og Otto Hansen Schreuder:

19.6.Jens Schreuder
20.6.Inger Margrete Schreuder, d. før 1720
21.6.Dorothea Schreuder, d. 1731
22.6.Susanne Schreuder, d. 1742
23.6.Peder Ottosen Schreuder, d. 1738
7.1.
Peder Jensen Schjelderup
Født 1649.
Død 1668.
     Student 1664 [C. Delgobe]. Død 1668 på en udenlandsrejse til England [Hatting 1774].
     Død på Reise i England 1688.4
8.1.
Oluf Worm Schjelderup
Født omkring 1649.
Død 16794.
     Student 1669 [C. Delgobe]. Deltog som Officer 1676 i den svenske Krig ved Wenersborg, som blev indtagen af de Norske. Var 1678 Kaptein over Gyldenløwes Livkompagnies Dragoner, senere oberst.
     Oluf Worm Schielderup, Oberst, om ham har ieg intet funded, uden allene hans Ære-Vers udi hans Svogers Mag. Gerh. Mitz. Præsbytherologia Norvegica Vos-Hardagriana, trykd 1679.11

Børn af Oluf Worm Schjelderup og _____:

24.8.Malene
9.1.
Thomas Jensen Schjelderup
Født 1647.
     Død før 1680.
10.1.
Jørgen Jensen Schjelderup
Født 1648.
11.1.
Jens Jensen Schjelderup
Født 9 jun. 1658.
Død 6 jun. 1709.
     Student 1675 [C. Delgobe]. Sognepræst til Sorø.

Gift _____med

Thale Susanne Wandal
Født 1666.
Død 1736.
     Datter af Hans Hansen Wandal og Anne Cathrine Winstrup.
     Oppholder sig 1683 i Bergen hos søsteren Dorthe.14

Børn af Jens Jensen Schjelderup og Thale Susanne Wandal:

25.11.Inger Dorothea Schjelderup, f. 1691
26.11.Jørgen Jensen Schjelderup, f. 1692
27.11.Anna Cathrine Schjelderup, f. 1694, d. 1775
28.11.Anna Margrethe Schjelderup, f. 1695, d. 1724
29.11.Dorothea Susanna Schjelderup, f. 1696
30.11.Jens Jensen Schjelderup, f. 1699
12.1.
___________

Børn af _____ og _____:

31.12.Jens Schielderup, d. 1707, Trankebar

Generation 3.

13.2.
Samuel Bugge
     Mag. Samuel Bugge, Provst og Præst til Leganger efter sin Fader. Gift med Anna Sophia Randulph, Datter af Jubel-Lærer Biskop Randulf.3

Gift _____med

Anna Sophie Randulf
     Datter af Niels Enevoldsen Randulf og Mette Pedersdatter.

Børn af Samuel Bugge og Anna Sophie Randulf:

32.13.Mette Dorothea Bugge
33.13.Dorothea Cathrine Bugge, d. omkr. 1767
34.13.Benedicta (Bente Maria) Samuelsdatter Bugge
35.13.Inger Margrethe Bugge
36.13.Anne Sophie Bugge
37.13.Jens Bugge
38.13.Niels Bugge
39.13.Samuel? Bugge
14.2.
Jens Bugge
     Borger i Bergen
15.2.
Inger Jensen Bugge
Født omkring 1677, Leikanger, Sogn og Fjordane15.
Begravet 20 mar. 1749, Førde, Sogn og Fjordane15.
     Hr. Peder Hanning efterlattes enke.16

Gift 11 sep. 1701, Fresvik, Sogn og Fjordane15 med

Peder Pedersen Hanning
Født 167317.
Død 171815.
     Søn af Peder Pedersen Hanning og Margrethe Jespersdatter.
     Sognepræst til Førde 6. nov. 1700. Tre aar i huset hos sin morbroder, kgl. konfessionarius i København, dr. theol. Peder Jespersen, hvor ogsaa Peder Wessel (Tordenskjold) fra 1704-06 opholdt sig. Var student 1691.17

Børn af Inger Jensen Bugge og Peder Pedersen Hanning:

40.15.Peder Pedersen Hanning, f. 1707, d. 1747
41.15.Margrethe Pedersdatter Hanning
16.2.
Maren Bugge
     Ugift 1719.16
17.4.
Henrik Miltzow
     Stilling: Studiosus16
18.4.
Christentze Miltzow
     Enke (før 1720?) efter en Sognepræst/Kapellan.16

Gift _____18med

Rasmus Stoud
     Søn af Otto Stoud og Catharine Munthe.
     Rasmus Stoud, Oberstlieutenant. Gift med Christence Miltzow.18
     Rasmus Stoud, Capitaine. Gift med Christence Miltzow.19
19.6.
Jens Schreuder
     Mag. Jens Schreuder, Sognepræst til Skiold.11
     Mag. Jens Schreuder, Sognepræst til Skjold, gift med Karen Ovesdatter; han blev Sognepræst til Skjold 23. April 1689, Magister 1708.13
20.6.
Inger Margrete Schreuder
Døbt 5 okt. 166913.
Død før 172016.
     Inger Margrete Schreuder, gift med Hr. Thomas Ruus, residerende Capellan til Ous.11
     Inger Margrethe Schreuder, født 1669, døbt 5. Oktober, gift med Thomas Ruus, residerende Kapellan til Os.13

Gift _____med

Thomas Ruus

Børn af Inger Margrete Schreuder og Thomas Ruus:

42.20.Hans Ruus
43.20.Otto Ruus
44.20.Anne Kirstine Ruus
21.6.
Dorothea Schreuder
Døbt 21 mai 167213.
Død 173113.
     Dorthe Schreuder, gift 1° med Kammerraad D. Deuch, og 2° med von Rechen i Bergen.11
     Dorothea Schreuder, født 1672, døbt 21. Mai, død 1731, gift 1) med Kjøbmand i Bergen, Kommerceraad Diderik Dauch, død 1707; 2) 30. Jan. 1708 med Henrik van Rechen.13

Gift før 1720 med

von Reizen (Reiden?)
     Borger i Bergen.
22.6.
Susanne Schreuder
Døbt 30 mai 167513.
Død 174213,19.
     Susanna Schreuder, gift 1° med Hr. Hans Arntz, 2° med Hr. Michael Stub, begge Sognepræster til Stadsbøygden.11
     Susanne Schreuder, født 1675, døbt 30. Mai, død 1742; gift med Hans Arentz.13

Gift 1° _____med

Hans (Johan) Petersen Arentz
Født 24 mai 1670, paa Malmanger i Bergens Stift20.
Død 23 mai 172020.
     Søn af Peter Henriksen Arentz og Sara Hansdatter.
     Sognepræst til Stadsbygden Juli 1696. Blev 1718 Provst i Fosens Provstie og døde paa sin Eidomsgaard Rein den 23 Mai 1720, efter nogle Aars Brystsvaghed og Steensmerte. Portrait i Hovedkirken. [Se videre i Erlandsen.]20

Gift 2° 18 jul. 172121 med

Michael Stub
Født 29 aug. 1683, Spydeberg prgld. i Agershuus Stift21.
Død 25 dec. 1758, Eiendomsgaard Rein.21.
     Søn af Hans Lauritssen Spydeberg og Gunhild Kjeldsdatter Stub.
     Blev 31. Juli 1720 Sognepræst til Stadsbygden, 1740 Provst i Fosens Provstie, og døde 25 Decbr. 1758 paa sin Eiendomsgaard Rein. Barnløs i hand 2nd ekteskap. [Se Erlandsen.]21
     Michel Stub, f. 1683, Præst til Stadsbøygden og Provst, levede 1754, og havde i 2de Ægteskaber 1 Dotter.22

[Gift 1° 18 jul. 1721 med Susanne Schreuder (d. 1742); Gift 2° 30 jan. 1744 med Anna Benedicte Hveding (d. 9 nov. 1786)].

Børn af Susanne Schreuder og Hans (Johan) Petersen Arentz:

45.22.Frederik Arentz, f. 1702, d. 1779
46.22.Willum Arentz, f. omkr. 1706, d. 1777
47.22.Hans Arentz
48.22.Otto Arentz
49.22.Anna Schjelderup Arentz, f. 1709, d. 1757
50.22.Sara Arentz

Børn af Susanne Schreuder og Michael Stub:

51.22.Susanne Michaelsdatter Stub, f. 1723, Stadsbygd, d. 1795, Søgne
23.6.
Peder Ottosen Schreuder
Død 30 jan. 173823.
     Hr. Peder Schreuder, Sognepræst til Glopp, døde 1737. Gift med Barbara Finde.11
     Peder Ottesen Schreuder. Søn af Otto Hansen Schreuder, Sognepræst til Nykirken i Bergen, depon. privat 1692 (fra Helsingør Skole?), tog Bacc.-graden 1694, blev 24 Nov. 1703 Sognepræst [til Gloppen, Nordfjord Provsti] og døde 30 Jan. 1738.23
     Gift med Barbara Finde, Datter af Sognepr. i Førde Henrik Finde; hun døde 1761. Børn (Ordenen uvis): Hans, Inger Beate, Else Margrethe, Otto, Jens, Maren, Anne, Barbara og Henrik.23

Gift _____med

Barbara (Henriksdatter) Finde
Død 176123.
     Datter af Henrik Pedersen Finde.

Børn af Peder Ottosen Schreuder og Barbara (Henriksdatter) Finde:

52.23.Hans Schreuder, f. 1699
53.23.Inger Beate Schreuder, f. 1705
54.23.Else Margrethe Schreuder, f. 1707
55.23.Otto Schreuder, f. 1708
56.23.Henrik Pedersen Schrøder, f. 1710, d. 1763
57.23.Jens Schreuder, f. 1713
58.23.Maren Schreuder
59.23.Anne Schreuder
60.23.Barbara Schreuder
24.8.
Malene
     Hun antages at være en Datter af Oberst Oluf Worm Schjelderup.4

Gift _____med

Peder Olufsøn Kierulf
Født 164524.
     Fra Jylland. Bosat i Christianssand.25

Børn af Malene og Peder Olufsøn Kierulf:

61.24.Nicolai Pederssøn, d. omkr. 1710
62.24.Johanna Pedersdatter, d. 1725
63.24.Maren Pedersdatter, f. 1684, d. 1740
64.24.Ole Pedersen Schjelderup, f. 1675, d. 1722
25.11.
Inger Dorothea Schjelderup
Født 169126.

Gift 1° 19 mar. 171127 med

Christen Rømer (Rønne?) Aagaard
Født 11 jun. 1684, Vordingborg27.
Begravet 22 okt. 173627.
     Søn af Anders Aagaard og Mette Christensdatter Rømer.
     Student 1703; Ex. 27. jan. 1707; Magister 1708. Sognepræst til Bringstrup og Sigersted, Sjællands Stift 11. dec. 1709. Begr. 22. okt. 1736; sengeliggende i ca. 20 Aar.; Legatstifter.
     En nevø til politimester Ole Rømer i København.

[Gift 1° med _____; Gift 2° 19 mar. 1711 med Inger Dorothea Schjelderup (f. 1691)].

Gift 2° 173927 med

Christensen
     Commerceraad fra Holbæk.
26.11.
Jørgen Jensen Schjelderup
Født 169226.
27.11.
Anna Cathrine Schjelderup
Født 14 feb. 169426.
Død 177528.

Gift 16 aug. 171827 med

Johan Sørensen (Severin) Franch
Født 15 okt. 168427.
Død 8 apr. 173927.
     Pers. Cap. i Jernløse (Søndre-) 15. april 1710. Sognepræst til Alsted og Fjenneslev, Alsted Herred, Sorø Amt, Sjællands Stift 1717.27

[Gift 1° 29 okt. 1715 med Maren Jacobsdatter Lund (d. 21 jan. 1717); Gift 2° 16 aug. 1718 med Anna Cathrine Schjelderup (14 feb. 1694 - 1775)].

Børn af Anna Cathrine Schjelderup og Johan Sørensen (Severin) Franch:

65.27._____
66.27._____
67.27._____
68.27._____
28.11.
Anna Margrethe Schjelderup
Født 20 mai 169526.
Død 14 sep. 1724.

Gift 10 nov. 1723 med

Hans Hansen Sneedorff
Født omkring 1670.
Død jul. 1742.
     Magister.

Børn af Anna Margrethe Schjelderup og Hans Hansen Sneedorff:

69.28.Jens Schelderup Sneedorff, f. 1724, d. 1764
29.11.
Dorothea Susanna Schjelderup
Født 13 nov. 169626.
     Ugift 1719.16
30.11.
Jens Jensen Schjelderup
Født 16 apr. 169926.
31.12.
Jens Schielderup
Død 4 jun. 1707, Trankebar29.
     Muligvis en ætling til Jens Schjelderup og Inger Worm, hvor navnet Søster går igen.
     Overassistent ved Negotien (Ostind. Komps.) i Trankebar. Var netop udset til at være Opperhoved paa Logen Dannemarksnagore i Bengalen, da han døde 4. juni 1707 i Trankebar. Efterlod 1400 Rdlr. til deling mellem »Enken og Et Pigebarn«29

Gift _____med

Maria Møller
     Med sin tredie mand Hendrich Just "patrierede" Maria Møller og hendes datter af første ægteskab, Søster Schielderup, 27. okt. 1708 med »Printz Georg«.29

[Gift 1° med Jens Schielderup (d. 4 jun. 1707); Gift 2° med Didrik Kastberg (d. 1708); Gift 3° 1708 med Hendrich Jensen Just].

Børn af Jens Schielderup og Maria Møller:

70.31.Søster Schielderup

Generation 4.

32.13.
Mette Dorothea Bugge
33.13.
Dorothea Cathrine Bugge
Død omkring 1767.
     Skifte 1767, Tromsø prestegård, Tromsø sogn.30protokoll 1733-1788, 101b..

Gift 1° _____med

Peder Harboe
Død 29 jan. 173331, begravet _____, Tingvoll..
     Sogneprest til Tingvoll 1728-1733.

[Gift 1° med ..... Nielsdatter Brøndlund; Gift 2° med Dorothea Cathrine Bugge (d. omkr. 1767)].

Gift 2° _____med

Henning Junghans
Født 30 aug. 1680.
Død 9 feb. 1753.
     Provst over Tromsø-Nordland.
     Skifte 1753, Tromsø prestegård, Tromsø sogn.30protokoll 1733-1788, legg 58..

[Gift 1° 10 jul. 1710 med Anna Meldal (d. 1732); Gift 2° med Dorothea Cathrine Bugge (d. omkr. 1767)].
34.13.
Benedicta (Bente Maria) Samuelsdatter Bugge

Gift 4 aug. 172432 med

Jacob Christensen Hersleb
Født 26 apr. 167232.
Død 175833,3.
     Søn af Christen Jensen Hersleb og Ellen Pedersdatter Ruberg.
     Sogneprest i Brønø.32

[Gift 1° 26 jun. 1701 med Aarsille Pedersdatter Strømmer (d. 30 mar. 1720); Gift 2° 4 aug. 1724 med Benedicta (Bente Maria) Samuelsdatter Bugge].
35.13.
Inger Margrethe Bugge
36.13.
Anne Sophie Bugge
37.13.
Jens Bugge
38.13.
Niels Bugge
39.13.
Samuel? Bugge
40.15.
Peder Pedersen Hanning
Født 1707.
Død 28 mai 1747.
     resid. Capellan til Vor Frue Kirke i Trondhjem.34
     SE ERLANDSEN

Gift 1° _____med

Anne Cathrine Lorentzdatter Holst
Født omkring 171735.
     Datter af Lorentz Marcussen Holst og Anna (Annichen) Clausdatter Holst.

Gift 2° _____med

Anne Bonsach
Død 177036,34.
     Datter af Gert (Gerhard) Jochumsen Bonsach og Sidsel Margrethe Hornemann.
     Skifte 4 mai 177037.

Børn af Peder Pedersen Hanning og Anne Cathrine Lorentzdatter Holst:

71.40.Lorentz Marcus Hanning
41.15.
Margrethe Pedersdatter Hanning

Gift 1737, Efter egteskabsbevilling af 28. juni 1737, »da de var hinanden beslegtede i 2det og 3die led.«5 med

Søren Abel
     Søn af Hans Mathiassen Abel og Clara Pedersdatter (Hanning).
     Stilling: Raadmand5.
42.20.
Hans Ruus
43.20.
Otto Ruus
44.20.
Anne Kirstine Ruus
45.22.
Frederik Arentz
Født 5 jun. 1702.
Død 22 nov. 1779.
     Biskop i Bergen 24. juni 1762.
46.22.
Willum Arentz
Født omkring 1706.
Død 9 sep. 177738,20.
     Cancellieraad og Regimentsqvarteermester. Barnløs.

Gift _____med

Antonette Augusta Brodtkorb
Død 179439,20.

[Gift 1° med Willum Arentz (omkr. 1706 - 9 sep. 1777); Gift 2° med Peder Nicolaisen Greger].
47.22.
Hans Arentz
     Personel Capellan til Stadsbygden.21
48.22.
Otto Arentz
     Overvisiteur ved Toldboden i Throndhjem, døde paa Grd. Siim i Børsen.21

Gift _____med

Beichmann
49.22.
Anna Schjelderup Arentz
Født 1709.
Død 1757.

Gift 1° _____med

Peder Lund
Født 166440.
Død 173540.
     Søn af Peder Clausen (Flensborger) (Lund) og Inger Lauritsdatter Green.
     Hornemann fører ham opp som født i 1664, en sønn av Flensborgeren Peder Clausen Lund og Inger Lauritsdatter Green.40
     Magister. Resid. Capellan til Vor Frue Kirke i Throndhjem.21
     Skifte 22 apr. 173540.

[Gift 1° med Anna Jakobsdatter Hersleb (d. 1719); Gift 2° med Anna Schjelderup Arentz (1709 - 1757)].

Gift 2° _____med

Herman Treschow
Født 1705.
Død 19 jun. 1774.
     Søn af Herman Treschow og Mette Margrethe Krenckel.
     Personel Capellan til Vor Frue Kirke i Throndhjem.21
     Sogneprest til Vaage og senere til Søllerød paa Sjælland.41
50.22.
Sara Arentz
     Havde 2 Sønner og 4 Døtre.21

Gift _____med

Johan Klingenberg
Død 1763, Elsæter Gaard ved Throndhjem.21.
     Overauditeur og Regimentsqvartermester. Døde paa Elsæter Gaard ved Throndhjem.21

Børn af Sara Arentz og Johan Klingenberg:

72.50.Cornelia Susanne Klingenberg, f. 1729, Trondhjem., d. 1823, Trondhjem.
51.22.
Susanne Michaelsdatter Stub
Født 2 apr. 1723, Stadsbygd42.
Død 12 mai 1795, Søgne42.
     Hun døde 12. Mai 1795 hos sin eneste Datter, der var gift med Andreas Fredriksen, Sognepræst til Søgne i Christiansands Stift.43

Gift 175943 med

Jacob Schavland
Født 25 jul. 1716, Gaarden Homnæs i Bedstaden (Beitstad).43.
Død 16 jun. 1788, Mandal44.
     Søn af Ole Einerssen Schavland og Elen Jacobsdatter Bye.
     Blev 1734 dimitteret fra Throndhjems Skole og tog theol. Attestats 1734. Informerede derefter i Throndhjem og blev 1740 antagen til Catechet af Præsterne ved Vor Frue Kirke, i hvilket Embede han dog kun forblev kort, da Laurits Lund endnu i samme Aar blev af Kongen beskikket i hans Sted til Catechet med en vis tillagt Løn. Blev 21. Septbr. 1742 personel Capellan til Stadsbygden, dertil ordineret 14. Novbr. s.A. Reiste 1751 til Kjøbenhavn, for at sollicitere. Under dette Ophold forrettede han Capellantjeneste hos Professor Enevold Evald, Præst ved Vaisenhuset sammesteds. Blev 6. Juni 1755 Sognepræst til Mandal, og døde 1788. Var en nidkjær Embedsmand.43
     Se D. Krohn Holm: Slegten Skavlans Stamtre, 1936.

Børn af Susanne Michaelsdatter Stub og Jacob Schavland:

73.51.Schavland
52.23.
Hans Schreuder
Født 169923.
     Hans Schreuder, f. 1699, Student fra Bergen 11 Sept. 1720, Klokker i Kristianssand.23
53.23.
Inger Beate Schreuder
Født 170523.
     Inger Beate Schreuder, f. 1705, gift med Hugo Hjorthøy, Sognepræst i Klep.23
54.23.
Else Margrethe Schreuder
Født 170723.
     Else Margrethe Schreuder, f. 1707, gift med Peder Brandal, Sognepr. til Fane.23
55.23.
Otto Schreuder
Født 170823.
     Otto Schreuder, f. 1708, Sognepr. i Vannelven.23

Gift _____45med

Kirsten Lax
     Datter af Niels Jensen Lax og Cicilia Rue.
     Kirsten Lax var gift med Otto Schrøder, Resid: Capellan til Indvigens Præstegield, en Søn af Hr. Peder Ottesen Schreuder til Gloppen; de havde Børn (Peder, Niels,).45

Børn af Otto Schreuder og Kirsten Lax:

74.55.Peder
75.55.Niels
56.23.
Henrik Pedersen Schrøder
Født 2 mai 171046.
Død 176323.
     Henrik Schreuder, Kontrollør og General-Skibsmaaler i Bergen, død 1763, gift 1) med Mette Maria Heiberg, død 1746, Datter af Sognepr. i Sogndal Søren Andersen Heiberg; 2) med Helene Kristine Lem, f. 1721, d. 1772, Datter af Jens Ludvigsen Lem, Foged i Nordhordland, og Anne Helene Frørup.23

Gift 1° 14 nov. 174246 med

Mette Marie Heiberg
Født 13 okt. 1709, Sogndal prestegaard47.
Død 8 aug. 174646.
     Datter af Søfren Andersen Heiberg og Birgitte Margrethe Gabrielsdatter Linde.

Gift 2° _____med

Helene Kristine Lem
Født 172123.
Død 177223.
     Datter af Jens Ludvigsen Lem og Anne Helene Frørup.

Børn af Henrik Pedersen Schrøder og Mette Marie Heiberg:

76.56.Barbara Henrikke Schrøder, f. omkr. 1740
77.56.Peder Henrichsen Schreuder
78.56.Birgitta Margrethe Henrichsdatter Schreuder
57.23.
Jens Schreuder
Født 171323.
     Jens Schreuder, f. 1713, Sognepr. til Lindaas.23
58.23.
Maren Schreuder
     Maren Schreuder, gift med Andreas Schytte, Sognepræst til Harham.23
59.23.
Anne Schreuder
     Anne Schreuder, gift med Jakob Widing, Sognepræst i Daviken.23
60.23.
Barbara Schreuder
     Barbara Schreuder, død i Nordfjord 1788, gift med Kaptein Rantzow.23
61.24.
Nicolai Pederssøn
Død omkring 1710.

Gift _____med

Karen Andersdatter Næskil
62.24.
Johanna Pedersdatter
Død 1725.
     Barnløs.

Gift _____med

Abraham Jacobssøn
63.24.
Maren Pedersdatter
Født 1684.
Død 27 feb. 1740.
64.24.
Ole Pedersen Schjelderup
Født 167524.
Død 172224, begravet 22 mar. 1722, Stavanger25.
     Imm. 19. juli 1698 (17. juli 1697?), cand. theol. 28. juli 1700, Kap. og 30. sept. 1713 Sognepr. til Stavanger Domkirke, Provst, Mag. 22. juli 1722.25
     Se også Pers. Tidsskr. 1884, s. 100.

Gift 6 jul. 17064 med

Elisabeth Jensdatter Godtzen
Født 8 mar. 1677, Stavanger25.
Død 8 jul. 1744, Stavanger25.

Børn af Ole Pedersen Schjelderup og Elisabeth Jensdatter Godtzen:

79.64.Jens Schielderup
80.64.Peder Schielderup
81.64.Anna Malena Schielderup
82.64.Axilia Christina Schielderup
83.64.Axilia Christina Schjelderup
84.64.Anna Malena Schielderup, d. 1777, Undal
85.64.Peder Schjelderup, f. 1714, d. 1761
86.64.Jens Schielderup
87.64.Elisabeth Sophia Schielderup
88.64.Ole Schielderup
65.27.
___________
66.27.
___________
67.27.
___________
68.27.
___________
69.28.
Jens Schelderup Sneedorff
Født 22 aug. 1724.
Død 5 jun. 1764.
     Prof. jur. i Sorø, forfatter, informator for arveprins Frederik.

Gift 1° _____med

Inger Andrea Lous
Født 1727.
Død 1756.
     Datter af Lous.
     Barnløs.

Gift 2° _____med

Øllegaard Wilhelmine Thestrup
Født 28 jun. 1739.
Død 11 nov. 1775.
     Datter af Christian Frandsen Thestrup og Karen Larsdatter Fogh.

Børn af Jens Schelderup Sneedorff og Øllegaard Wilhelmine Thestrup:

89.69.Hans Christian Sneedorff, f. 1759, d. 1824
90.69.Frederik Sneedorff, f. 1760, d. 1792
91.69.Inger Andrea Sneedorff, f. 1761, d. 1764
92.69.Christian Sneedorff, f. 1763, d. 1786
93.69.Frantz Thestrup Sneedorff, f. 1764, d. 1769
70.31.
Søster Schielderup
     I sine yngste år efter farens død var Andreas Krahe hendes formynder.29

Generation 5.

71.40.
Lorentz Marcus Hanning
     Oberstløytnant.
72.50.
Cornelia Susanne Klingenberg
Født 28 sep. 1729, Trondhjem.48.
Død 29 jan. 1823, Trondhjem.49,48.
     "Af Fam. Arentz" skriver Wilhelmine Brandt - kan derfor tænkes at være datter til Johan Klingenberg og Sara Arentz.

Gift 176248 med

Lorentz Dons
Født 16 mai 1728, Trondhjem.48.
Død 6 mar. 178448.
     Søn af Paul Pedersen Dons og Anna Lorentzdatter Holst.
     Sekondmajor i 2det T.hjemske Infanteriregiment.48

Børn af Cornelia Susanne Klingenberg og Lorentz Dons:

94.72.Paul Dons, f. 1764, Trondhjem., d. 1830
95.72.Jens Bing Dons, f. 1771, Stangvig., d. 1823
73.51.
Schavland

Gift _____med

Andreas Frederiksen
     Sognepræst til Søgne i Christiansands Stift.43
74.55.
Peder
75.55.
Niels
76.56.
Barbara Henrikke Schrøder
Født omkring 174046.

Gift 1° _____46med

Peter Wessel

Gift 2° 5 dec. 1769, (Trondheim)46 med

Niels Wind
Døbt 22 dec. 1744, (Trondheim)46.
Begravet 16 feb. 1799, (Trondheim?)46.
     Søn af Jacob Nielsen Wind og Karen Andersdatter (Bøeg).

Børn af Barbara Henrikke Schrøder og Niels Wind:

96.76.Peter Wessel Wind, f. 1770, d. 1796
97.76.Jacobine Caroline Wind, f. omkr. 1772
98.76.Niels Wind, f. omkr. 1776
99.76.Madsine Marie Wind, d. 1834, Borgund
77.56.
Peder Henrichsen Schreuder
Døbt 9 apr. 1745, Nykirken i Bergen.

Gift _____med

Ingeborg Olsen

Børn af Peder Henrichsen Schreuder og Ingeborg Olsen:

100.77.Birgitte Margrethe Pedersdatter Schreuder, f. 1793
78.56.
Birgitta Margrethe Henrichsdatter Schreuder
Døbt 2 aug. 1746, Nykirken i Bergen.
79.64.
Jens Schielderup
Døbt 3 apr. 170725.
Begravet 18 dec. 171625.
80.64.
Peder Schielderup
Døbt 6 sep. 170825.
Begravet 16 aug. 170925.
81.64.
Anna Malena Schielderup
Døbt 13 apr. 171025.
Begravet 14 nov. 171225.
82.64.
Axilia Christina Schielderup
Døbt 6 apr. 171125.
Begravet 22 apr. 171125.
83.64.
Axilia Christina Schjelderup
Døbt 2 jul. 171250.
Begravet 12 sep. 1777, Stavanger50.

Gift 14 jun. 174051 med

Laurs Laurssen Hillemann
Døbt 2 okt. 1696, Stavanger52,25.
Død 26 dec. 1781, Stavanger25.
     Søn af Laurs Laurssen Hillemann og Margaretha Berentsdatter Nagel.
     Borger i Stavanger.25
     Lars Larssøn Hillemann var født i Stavanger 1696 (døbt i Domkirken 2 Okt. s. A), døde sammesteds 1782 (begr. 2. Jan. s. A.) 85 A. 3 M. gl.53

[Gift 1° 27 jul. 1719 med Magdalena Nilsdatter Ogelbye; Gift 2° med Ide Christine Seehuus(en); Gift 3° 14 jun. 1740 med Axilia Christina Schjelderup].

Børn af Axilia Christina Schjelderup og Laurs Laurssen Hillemann:

101.83.Ide Christine Hillemann, f. 1744, d. 1795
84.64.
Anna Malena Schielderup
Døbt 25 aug. 171325.
Død 27 aug. 1777, Undal25.
     Barnløs.25

Gift _____med

Christian Nielssen Røyem
Født 4 okt. 170925.
Død 27 jun. 178225.
     Søn af Niels Claussen Røyem og Bodil Mechlenburg.
     Sogneprest til Valle.
     Imm. fra Chr.sand 17. sept. 1726. Rektor i Stavanger, Sogneprest i Søndre Undal, Provst.25
85.64.
Peder Schjelderup
Født 29 aug. 1714, døbt 2 sep. 171425.
Død apr. 176125.
     Imm. fra Christiania 2. aug. 1732, 27. april 1742 res. Kap. til Froen, 1. okt. 1743 Feltpræst, 16. nov. 1753 Sognepr. til Stange.25

Gift _____med

Inger Margrethe Pram
     Datter af Christen Pram og Elsebeth Burchard.

Børn af Peder Schjelderup og Inger Margrethe Pram:

102.85.Christian Pram Schjelderup
103.85.Peder Schjelderup
104.85.Elisabeth Olava Schjelderup, f. 1755, d. 1829, Løten
105.85.Petronette Schjelderup
86.64.
Jens Schielderup
Døbt 28 feb. 171725.
     Død ung.25
87.64.
Elisabeth Sophia Schielderup
Døbt 5 mar. 171925.
     Død ung.25
88.64.
Ole Schielderup
Døbt 11 aug. 172025.
Begravet 5 nov. 172025.
89.69.
Hans Christian Sneedorff
Født 22 mai 1759.
Død 13 okt. 1824.
     Admiral. Begravet på Holmens kirke i København (gravsten).

Gift 1° _____med

Maria Elisabeth Tønder
Født 1 dec. 1770.
Død 15 jun. 1815.
     Datter af Raphael Henrich Tønder og Elisabeth de Hemmer.

Gift 2° _____med

Maria Skibsted
Født 10 mar. 1787.
Død 25 mai 1874.
     Datter af Poul Frederik Skibsted.

Børn af Hans Christian Sneedorff og Maria Elisabeth Tønder:

106.89.Betzy Sneedorff, f. 1790, d. 1875
107.89.Henrik Gerner Sneedorff, f. 1793, d. 1883
108.89.Juliane Louise Sneedorff, f. 1811

Børn af Hans Christian Sneedorff og Maria Skibsted:

109.89.Hanne Willemoes, f. 1820
90.69.
Frederik Sneedorff
Født 1 sep. 1760.
Død 15 jun. 1792.
     Dansk historiker.
91.69.
Inger Andrea Sneedorff
Født 1761.
Død 1764.
92.69.
Christian Sneedorff
Født 10 apr. 1763.
Død okt. 1786.
     Sekondlieutenant.
93.69.
Frantz Thestrup Sneedorff
Født 1764.
Død 1769.

Generation 6.

94.72.
Paul Dons
Født 1764, Trondhjem.54.
Død 183054.

Gift 1° _____med

Susanna Elisabet Dons

Gift 2° _____med

Bolette Katrine Greve
Født 175954.
Død 181754.

Børn af Paul Dons og Susanna Elisabet Dons:

110.94.Susanna Fredrikka Greve Dons, f. 1805, Danmark., d. 1888
95.72.
Jens Bing Dons
Født 6 dec. 1771, Stangvig.48.
Død 29 apr. 182348.
     Handelsmand og Eier af Havnvig i Ibestad.48

Gift 179455 med

Ingeborg Anna Normann
Født sep. 1758, Trondhjem.48.
Død 22 jun. 1843, Hamnvik, Astafjord.48.
     Datter af Nikolai Nilssen Norman og Maren (Marta) Marie Eriksdatter Grøn.

[Gift 1° med Nikolaus Kristian Friis Kempe; Gift 2° 1781 med Andreas Gram Thode (1755 - 1783); Gift 3° omkr. 1784 med Niels Evensen Marstrand (1746 - 1816); Gift 4° 1794 med Jens Bing Dons (6 dec. 1771 - 29 apr. 1823)].

Børn af Jens Bing Dons og Ingeborg Anna Normann:

111.95.Cornelia Susanne Dons, f. 1796, Astafjord., d. 1867
112.95.Nikolai Normann Dons, f. 1798, Astafjord., d. 1891
113.95.Maren Andrea Dons, f. 1801, Astafjord.
96.76.
Peter Wessel Wind
Født 1770.
Død 1796.

Gift _____46med

Margrethe Thomasine Baade
Født omkring 177456.

[Gift 1° med Peter Wessel Wind (1770 - 1796); Gift 2° med Joachim Nicolay Krey (f. omkr. 1756)].

Børn af Peter Wessel Wind og Margrethe Thomasine Baade:

114.96.Barbara Hendrica Wind, f. omkr. 1793
115.96.Karen Friis Wind, f. omkr. 1795
116.96.Peter Daniel Wind, f. omkr. 1797
97.76.
Jacobine Caroline Wind
Født omkring 177257.

Gift 1° _____46med

Andreas Nordløv

Gift 2° _____med

Andreas Landmark
Født omkring 176958.

Børn af Jacobine Caroline Wind og Andreas Nordløv:

117.97.Anne Henriche Nordløv, f. omkr. 1789

Børn af Jacobine Caroline Wind og Andreas Landmark:

118.97.Andrea Nordløv Landmark, f. omkr. 1798
119.97.Karen Maria Landmark, f. omkr. 1800
98.76.
Niels Wind
Født omkring 177659.

Gift _____46med

Margrethe Jervel el. Gjørvel
Født omkring 177560.

Børn af Niels Wind og Margrethe Jervel el. Gjørvel:

120.98.Barbara Hendrika Wind, f. omkr. 1800
99.76.
Madsine Marie Wind
Døbt 7 mai 177546.
Død 1834, Borgund46.

Gift 1° _____46med

(Peter) Andreas von Cappelen
     Sogneprest ved Lom.46

Gift 2° _____46med

Joachim Fredrik Kjelstrup
     Søn af Claus Christian Kielstrup og Birgitta Elisabeth Røpke.
     Sogneprest ved Lom.46

Børn af Madsine Marie Wind og Joachim Fredrik Kjelstrup:

121.99.Henriette Louise Kjelstrup
100.77.
Birgitte Margrethe Pedersdatter Schreuder
Født 9 feb. 1793, døbt 19 feb. 1793, Nykirken i Bergen.
101.83.
Ide Christine Hillemann
Født 1 dec. 174425.
Død 16 feb. 179525.

Gift 1 dec. 1767, Stavanger61 med

Henrich Petersen von Fyren
Født 15 jan. 174125.
Død 27 dec. 1800, Hetland25.
     Søn af Morten Henrich Petersen von Fyren og Christina Sophia Smith.
     Cand. philos., Fyrforvalter, Eier af «Hindal» i Hetland.25
102.85.
Christian Pram Schjelderup
     Gift ved morfarens skifte 28. nov. 1786.62
103.85.
Peder Schjelderup
     Myndig ved morfarens skifte 28. nov. 1786.62
104.85.
Elisabeth Olava Schjelderup
Født 175563.
Død 15 feb. 1829, Løten63.

Gift 6 jan. 177864 med

Jørgen Olsen Grimseth
Døbt 13 jun. 175063.
Død 31 mai 182863.
     Søn af Ole Halvorsen Grimset og Randi Jørgensdatter Muus Huseby.
     Gårdbruker paa Grimseth i Løiten prestegjeld. Regimentstambur ved 3. Søndenfjeldske dragonregiment.24
     Se Hedmark Slektshist. lags tidsskr., bind II, s. 134

Børn af Elisabeth Olava Schjelderup og Jørgen Olsen Grimseth:

122.104.Petronnele Jørgensdatter Grimseth, f. 1782
123.104.Halvor Jørgensen Grimseth, f. omkr. 1782, d. 1868
124.104.Inger Margrethe Jørgensdatter Grimseth, f. omkr. 1785
125.104.Jørgen Grimseth Schjelderup, d. 1857, Arendal
126.104.Randi Jørgensdatter, f. omkr. 1794
105.85.
Petronette Schjelderup
     "Gift i Oslo ved Christiania".62
106.89.
Betzy Sneedorff
Født 19 sep. 1790.
Død 12 mar. 1875.
     Hofdame hos prinsesse Charlotte af Danmark.

Gift _____med

Erik Theodor Christian Bernhard Anker
Født 8 aug. 1785.
Død 25 aug. 1858.
     Søn af Carsten Anker.
     Generalmajor. Coprschef i Kavaleri-Brigaden.

Børn af Betzy Sneedorff og Erik Theodor Christian Bernhard Anker:

127.106.Carsten Christian Anker, f. 1817
128.106.Hedevig Betzy Anette Sigismunda Anker, f. 1819
129.106.Karen Anker, f. 1824
130.106.Marie Agnes Christiane Anker, f. 1826
131.106.Erika Anker, f. 1828
132.106.Betzy Charlotte Juliane Anker, f. 1830
133.106.Carl Johan Anker, f. 1835
107.89.
Henrik Gerner Sneedorff
Født 23 okt. 1793.
Død 7 mai 1883.
     Ridder af Dannebrog 1841. Dannebrogsmand 1853. Ridder af Sværordenen 1855. Kommandør af Dannebrog 1857. Indehaver af St. Helena Medaljen.

Gift 1° _____med

Tomine
Født 10 nov. 1800.
Død 16 aug. 1853.
     Datter af Frederik Carl Emil Nielsen og Petrine Sofie Lakier.

Gift 2° _____med

Anna Johnsen

Børn af Henrik Gerner Sneedorff og Tomine:

134.107.Betzy Sneedorff, f. 1823, d. 1866
135.107.Sophie Sneedorff, f. 1825, d. 1844
136.107.Marie Sneedorff, f. 1827, d. 1880
137.107.Hans Christian Sneedorff, f. 1829, d. 1829
108.89.
Juliane Louise Sneedorff
Født 30 mai 1811.

Gift _____med

Benjamin Wolff
Født 30 okt. 1790.
     Etatsraad.

Børn af Juliane Louise Sneedorff og Benjamin Wolff:

138.108.Charlotte Amalie Wolff, f. 1838
139.108.Marie Elisabeth Wolff, f. 1839
140.108.Christian Wolff-Sneedorff
109.89.
Hanne Willemoes
Født 8 aug. 1820.
     Etatsraadinde.

Generation 7.

110.94.
Susanna Fredrikka Greve Dons
Født 1805, København, Danmark.55.
Død 188855.
111.95.
Cornelia Susanne Dons
Født 30 feb. 1796, Hamnvik, Astafjord.65,48.
Død aug. 186748.

Gift _____med

Lorentz Didrik Klüwer Holst
Født omkring 1790, Værdalen.48.
     Handelsmand paa Igeland, senere paa Lavangsnæs i Ibestad.48
112.95.
Nikolai Normann Dons
Født 1798, Hamnvik, Astafjord.55.
Død 189155.
     11 Børn, se Astafjord Bygdebok.

Gift 182555 med

Johanna Ovidia Fredrikka Lund
Født 1802, Øksnes, Nordland.55.
Død 187655.
     Datter af Peder Borch Lund og Rebekka Elisabet Kildal.

Børn af Nikolai Normann Dons og Johanna Ovidia Fredrikka Lund:

141.112.Ingeborg Anna Dons, f. 1827, Astafjord.
142.112.Jens Bing Dons, f. 1829, d. 1919
113.95.
Maren Andrea Dons
Født 1801, Hamnvik, Astafjord.66.

Gift 182867 med

Gunnar Berg
Født 1803, Lenvik, Troms.68.
Død 186168.
     Søn af Gunnar Berg og Anne Colban.
114.96.
Barbara Hendrica Wind
Født omkring 179369.
     År 1865 lever prostinne og enke Barbara Henrikke Buschmann, f. Vind, 72 år gl. av «sine enkepensioner», hos sønnen? Johan Hendrik Christian Buschmann på matr. nr. 5, Laurvik gård, Aure sokn og prestegjeld, Møre og Romsdal.
     Hun er sandsynligvis enke etter Peder/Peter Thams Buschmann, eller ?
115.96.
Karen Friis Wind
Født omkring 179570.
116.96.
Peter Daniel Wind
Født omkring 179771.
117.97.
Anne Henriche Nordløv
Født omkring 178972.
118.97.
Andrea Nordløv Landmark
Født omkring 179873.
119.97.
Karen Maria Landmark
Født omkring 180074.
120.98.
Barbara Hendrika Wind
Født omkring 180074.
121.99.
Henriette Louise Kjelstrup

Gift _____46med

Johan Christopher Mürer
Født 18 jan. 1801, Molde46.
Død 12 nov. 1873, Svelvik46.
     Sjef-toller i Svelvik46
122.104.
Petronnele Jørgensdatter Grimseth
Født 178224.

Gift _____med

Amund Christensen
     Gaardbruker paa Bye i Løiten.24

Børn af Petronnele Jørgensdatter Grimseth og Amund Christensen:

143.122.Elisabeth Olava Bye, f. 1800, d. 1852
123.104.
Halvor Jørgensen Grimseth
Født omkring 1782.
Død 186824.
     Gaardbruker i Løiten prestegjeld.24

Børn af Halvor Jørgensen Grimseth og _____:

144.123._____
145.123.Helene Halvorsdatter Grimseth, f. 1810, d. 1853
124.104.
Inger Margrethe Jørgensdatter Grimseth
Født omkring 1785.

Gift _____med

Lars Grindreng
     Fra Opshus i Vang.24

Børn af Inger Margrethe Jørgensdatter Grimseth og Lars Grindreng:

146.124.Oleane Larsdatter Grindreng
125.104.
Jørgen Grimseth Schjelderup
Døbt 22 nov. 1789, Løten63.
Død 4 dec. 1857, Arendal63.
     Oberstlieutenant. Fikk 1829 kgl. tillatelse til å anta navnet Schjelderup.63

Gift 22 nov. 1815, Ullensaker64 med

Anna Maria Randulf Koren
Født 29 okt. 179463.
Død 31 okt. 182763.
     Datter af Johan Randulf Koren og Chrisiane Birgitte Diderichsen.
     Se Gudrun Johnsen: Slekten Koren.

Børn af Jørgen Grimseth Schjelderup og Anna Maria Randulf Koren:

147.125.Peter Vilhelm Schjelderup, f. 1816, Ullensaker, d. 1881, Kristiania
148.125.Christian Bernhard Koren Schjelderup, f. 1819, Ullensaker, d. 1889, Fredrikshald
149.125.Georg Elias Schjelderup, f. 1821, Ullensaker, d. 1897, Bergen
126.104.
Randi Jørgensdatter
Født omkring 1794.
127.106.
Carsten Christian Anker
Født 8 jan. 1817.
     Ritmester.

Gift _____med

Marie Elisabeth Wolff
Født 4 aug. 1839.
     Datter af Benjamin Wolff og Juliane Louise Sneedorff.
128.106.
Hedevig Betzy Anette Sigismunda Anker
Født 19 mar. 1819.

Gift _____med

Peder Anker
Født 8 mai 1809.
     Greve af Wedel-Jarlsberg. Premierlieutenant, C.W.O. med Storkors.
129.106.
Karen Anker
Født 28 jun. 1824.
     Hoffrøken hos kronprinsesse Louise.
130.106.
Marie Agnes Christiane Anker
Født 17 mar. 1826.

Gift _____med

Theodor Kjerulf
Født 30 mar. 1825.
Død 1888.
     Professor i mineralogi. R.N.O., R. St. Olafs O.
131.106.
Erika Anker
Født 18 feb. 1828.

Gift _____med

Axel Ludvig Riis
Født 1828.
Død 16 okt. 1859.
     Ingeniørlieutenant.
132.106.
Betzy Charlotte Juliane Anker
Født 4 feb. 1830.

Gift _____med

Hans Fredrik Gude
Født 13 mar. 1825.
     Søn af Ove Christian Gude og Marie Elisabeth Brandt.
     Landskabsmaaler. R. St. Olafs O., R.N.O., R. Pr. røde Ørns O.
133.106.
Carl Johan Anker
Født 22 mai 1835.
     Kammerherre. Oberstlieutenant. R.D.O., R. Pr. røde Ørns Orden.

Gift _____med

Charlotte Amalie Wolff
Født 25 mai 1838.
     Datter af Benjamin Wolff og Juliane Louise Sneedorff.

Børn af Carl Johan Anker og Charlotte Amalie Wolff:

150.133.Juliane Louise Anker, f. 1864
151.133.Betzy Marie Anker, f. 1866
152.133.Marie Jeanina Anker, f. 1868
153.133.Peter Lars Botwid Anker, f. 1876
134.107.
Betzy Sneedorff
Født 31 aug. 1823.
Død 16 sep. 1866.
135.107.
Sophie Sneedorff
Født 20 apr. 1825.
Død 16 feb. 1844.
136.107.
Marie Sneedorff
Født 19 okt. 1827.
Død 7 dec. 1880.

Gift _____med

Axel Kjerulf
Født 14 mar. 1823.
Død 28 mai 1880.
137.107.
Hans Christian Sneedorff
Født 1829.
Død 1829.
138.108.
Charlotte Amalie Wolff
Født 25 mai 1838.

Gift _____med

Carl Johan Anker
Født 22 mai 1835.
     Søn af Erik Theodor Christian Bernhard Anker og Betzy Sneedorff.
     Kammerherre. Oberstlieutenant. R.D.O., R. Pr. røde Ørns Orden.

Børn af Charlotte Amalie Wolff og Carl Johan Anker er vist under Carl Johan Anker (nr. 133).

139.108.
Marie Elisabeth Wolff
Født 4 aug. 1839.

Gift _____med

Carsten Christian Anker
Født 8 jan. 1817.
     Søn af Erik Theodor Christian Bernhard Anker og Betzy Sneedorff.
     Ritmester.
140.108.
Christian Wolff-Sneedorff
     Godseier, kammerjunker.

Generation 8.

141.112.
Ingeborg Anna Dons
Født 1827, Hamnvik, Astafjord.55.

Gift 21 nov. 1848, - eller 6. dec. 184815,55 med

Ove Guldberg Høegh
Født 23 apr. 18144.
Død 7 feb. 18634.
     Søn af Dines Guldberg Høegh og Pauline Louise Juell.

[Gift 1° 1843 med Anne Sofie Schelderup (4 jul. 1811 - 13 feb. 1848); Gift 2° 21 nov. 1848 med Ingeborg Anna Dons (f. 1827)].

Børn af Ingeborg Anna Dons og Ove Guldberg Høegh:

154.141.Johanne Nikoline Høegh, f. 1849, Trondenes.
155.141.Paul Høegh, f. 1851, Trondenes.
142.112.
Jens Bing Dons
Født 1829.
Død 1919.

Gift 185355 med

Johanna Gunneria Johnsdatter Berg
Født 1827, Støver, Bodø, Nordland.55.
Død 189855.
     Datter af John Berg og Gunhild Rosted.
143.122.
Elisabeth Olava Bye
Født 180024.
Død 185224.

Gift _____med

Niels Bryhn
Født 178624.
Død 183724.
     Premierløitnant.24

Børn af Elisabeth Olava Bye og Niels Bryhn:

156.143.Lauritz Gunerius Bryhn, f. 1822, d. 1888
144.123.
___________
145.123.
Helene Halvorsdatter Grimseth
Født 181024.
Død 185324.

Gift _____med

Anton Hansen Horne
Født 180424.
Død 186024.
     Gaardbruker i Romedal.24

Børn af Helene Halvorsdatter Grimseth og Anton Hansen Horne:

157.145.Hans Antonsen Horne, f. 1834, d. 1878
158.145.Georgine Horne, f. 1836
159.145.Christian Antonsen Horne, f. 1838, d. 1912
160.145.Elisabeth Olava Horne, f. 1841
161.145.Kristopher Horne, f. 1851
146.124.
Oleane Larsdatter Grindreng
     Utvandret til Amerika og blev stammor til en velstaaende slegt Thobro i Amerika. En mr. Henry Thobro i Laramie, Wyoming U.S.A. nævnes som millionær. Under verdenskrigen tjenestgjorde en av slegten som officer i den nordamerikanske armé.24

Gift _____med

Thobro
     Landhandler.24
147.125.
Peter Vilhelm Schjelderup
Født 22 aug. 1816, Ullensaker75,63,75.
Død 23 okt. 1881, Kristiania63.
     Student 1832, cand. theol. 1838, adjunkt i Trondheim 1844, res. kap. til Ullensaker 1853, sogneprest til Bolsø 1858, Kragerø 1868, avskjed 1873.63
     Peter Vilhelm Schjelderup er år 1865 sogneprest i Bolsø og bor på gården Røbæk [matr. 36, 37c & 39b] i Bolsø med konen Dorothea Maria og deres fire barn: Jørgen Lysholm, Christian W. Koren, Ole Berg og Marie.76

Gift 27 sep. 1851, Trondheim77 med

Dorothea Marie Lysholm
Født 11 feb. 1832, Trondheim63.
Død 22 dec. 1869, Kragerø63.
     Datter af Jørgen Bernhoft Lysholm og Hedevig Brøcher Krabbe.

Børn af Peter Vilhelm Schjelderup og Dorothea Marie Lysholm:

162.147.Jørgen Lysholm Schjelderup, f. 1852, Trondheim., d. _____
163.147.Kristian Vilhelm Koren Schjelderup, f. 1853, Ullensaker, d. 1913
164.147.Marie Schjelderup, f. 1855, Ullensager/Ullensaker, d. 1906
165.147.Ole Berg Schjelderup, f. 1862, Bolsø, d. 1910, Ålesund
148.125.
Christian Bernhard Koren Schjelderup
Født 20 jun. 1819, Ullensaker78,76.
Død 4 jan. 1889, Fredrikshald63.
     Han blev Officier 1837 med Anciennetet fra 9. okt. ved 1ste akershus Inf.-Brigade, hvor han blev Premierl. 15. mar. 1841. Han underkastede sig Højskoleexamen i 18.., blev Kaptejn og Divisionschef ved 1ste akersh. Brigade 13. juni 1853, senere Chef for 1ste gevorbne Compagni af Fredriksteenske Corps (nu 1ste Depot-Compagni).78
     Officier 1838, kaptein 1853, avskjed 1880.63
     Er i folketellingen 1865 bosat på Budstrudgaden [353a] paa Nordsiden i Frederikshald.76

Gift 1° 19 mai 1847, Garnisonsmenigheden i Christiania79,80 med

Dorothea Mariane Arentz
Født 29 jul. 1824, Christiania78.
Død 15 apr. 1849, Christiania78.
     Datter af Michael Smith Arentz og Dorothea Marie Rosenberg.

Gift 2° 10 mai 185280 med

Anne Sofie Preus Berg
Født 11 jun. 1831, Christiania.63,76.
Død 11 jan. 1898, Paris63.
     Datter af Markus Fredrik Berg og Kristine Sofie Unger.

Børn af Christian Bernhard Koren Schjelderup og Dorothea Mariane Arentz:

166.148._____

Børn af Christian Bernhard Koren Schjelderup og Anne Sofie Preus Berg:

167.148.Torgeir Schjelderup, f. omkr. 1852, Christiania.
168.148.Kristian Schjelderup, f. omkr. 1853, Christiania.
169.148.Markus Schjelderup, f. omkr. 1855, Hedemarken.
170.148.Gustava Marie «Mon» Schjelderup
171.148.Hjalmar Schjelderup, f. 1858, Hedemarken., d. 1917
172.148.Johanne Kristine Sofie Schjelderup, f. omkr. 1860, Hedemarken.
149.125.
Georg Elias Schjelderup
Født 20 jan. 1821, Ullensaker63.
Død 29 jun. 1897, Bergen63.
     Student 1837, cand. jur. 1841, overretssakfører i Kristiansand 1850, assessor ved Kristiania byrett 1866, byfoged i Bergen 1871.63

Gift 11 aug. 1851, Kristiansand81 med

Johanne Henriette van Kervel
Født 27 sep. 183163.
Død 2 mar. 1904, København63.
     Datter af Johan Henri van Kervel og Andrea Margrethe Heyerdahl.
     Pianistinne.63

Børn af Georg Elias Schjelderup og Johanne Henriette van Kervel:

173.149.Gerhard Rosenkrone Schjelderup, f. 1855, Kristiansand, d. _____
174.149.Georg Schjelderup, f. 1865, d. _____
150.133.
Juliane Louise Anker
Født 29 jul. 1864.

Gift _____med

Cosmus Bornemann
Født 1857.
Død 1911.
     Fideikommisbesidder. Kammerherre.
151.133.
Betzy Marie Anker
Født 26 jul. 1866.
152.133.
Marie Jeanina Anker
Født 13 apr. 1868.
153.133.
Peter Lars Botwid Anker
Født 21 aug. 1876.
     Aktie- og Fondsmægler.

Generation 9.

154.141.
Johanne Nikoline Høegh
Født 8 nov. 1849, Stangnes, Trondenes.15,55.

Gift 4 sep. 1873, Ibestad.15,55 med

Anton Martin Tobias Jakobsen
Født 1835, Oslo55.
155.141.
Paul Høegh
Født 27 mar. 1851, Trondenes.15.
156.143.
Lauritz Gunerius Bryhn
Født 182224.
Død 188824.
     Distrikslæge i Ringerike.24

Børn af Lauritz Gunerius Bryhn og _____:

175.156.Nils Bryhn, f. 1854, d. 1916
157.145.
Hans Antonsen Horne
Født 183424.
Død 187824.
     Gaardbruker i Romedal.24

Børn af Hans Antonsen Horne og _____:

176.157.Kristian August Horne, f. 1865, d. 1923
177.157.Halvor Horne, f. 1866
178.157.Valborg Horne, f. 1870
158.145.
Georgine Horne
Født 183624.

Gift _____med

Martin Hals
Født 183224.
Død 191924.
     Gaardbruker og kontrollør, Skjerve i Romedal.24

Børn af Georgine Horne og Martin Hals:

179.158.Olaf Hals, f. 1862
180.158.Thorvald Hals, f. 1868
159.145.
Christian Antonsen Horne
Født 183824.
Død 191224.
     Gaardbruker i Vaage og senere i Romedal.24

Børn af Christian Antonsen Horne og _____:

181.159.Aasmund Horne, f. 1873
160.145.
Elisabeth Olava Horne
Født 184124.

Gift _____med

Nikolai Hals
Født 182524.
Død 191224.
     Landhandler i Romedal.24

Børn af Elisabeth Olava Horne og Nikolai Hals:

182.160.Sigmund Hals, f. 1873
161.145.
Kristopher Horne
Født 185124.
     Forstkandidat. Gaardbruker paa Ringsaker.24

Børn af Kristopher Horne og _____:

183.161.Karen Helene Horne, f. 1883
162.147.
Jørgen Lysholm Schjelderup
Født 27 aug. 1852, Trondheim.82,63,76.
Død _____63.
     Skipsmegler og nederlandsk visekonsul i Kragerø.63

Gift 9 sep. 1877, Kragerø77 med

Virginie Mathilde Thomesen
Født 20 jun. 185563.
Død _____63.
     Datter af Thomas Thomesen og Berthe Marthine Debes.

Børn af Jørgen Lysholm Schjelderup og Virginie Mathilde Thomesen:

184.162.Thomas Thomesen Schjelderup, f. 1878
185.162.Dorothea Marie «Doris» Schjelderup, f. 1879
186.162.Ingeborg Schjelderup, f. 1882
187.162.Peter Vilhelm Schjelderup, f. 1883, Kragerø
188.162.Virginie Matina Schjelderup, f. 1886
189.162.Hedevig Lysholm Schjelderup, f. 1888
190.162.Mathilde Schjelderup, f. 1891
191.162.Jørgen Lysholm Schjelderup, f. 1892
192.162.Bergliot Matina Schjelderup, f. 1894
163.147.
Kristian Vilhelm Koren Schjelderup
Født 26 okt. 1853, Ullensaker83,63,76.
Død 23 okt. 191363.
     Student 1870, cand. theol. 1875, pers. kap. til Moss 1876, kallskapellan i Kristiansand 1880, sogneprest til Dybvaag 1890, prost til Oddernes 1903, biskop i Kristiansand 1908. Ridder av St. Olavs Orden.63

Gift _____med

Henriette Nicoline Hassel
Født 3 nov. 185563.
Død 2 aug. 192263.

Børn af Kristian Vilhelm Koren Schjelderup og Henriette Nicoline Hassel:

193.163.Dorothea Schjelderup, f. 1881, Kristiansand
194.163.Augusta Fredrikke Schjelderup, f. 1883, Kristiansand
195.163.Vilhelm Schjelderup, f. 1885, Kristiansand
196.163.Hendy Schjelderup, f. 1887, Kristiansand
197.163.Kristian Vilhelm Koren Schjelderup, f. 1894, Dypvåg, d. _____
198.163.Harald Krabbe Schjelderup, f. 1895, Dypvåg, d. _____
164.147.
Marie Schjelderup
Født 30 jun. 1855, Ullensager/Ullensaker84,76.
Død 190624.

Gift _____med

Godske Joakim Weidemann Nielsen
Født 11 aug. 1847.
     Overretssagfører i Kragerø.
165.147.
Ole Berg Schjelderup
Født 4 jan. 1862, Bolsø85,63,76.
Død 2 feb. 1910, Ålesund63.
     Overlærer ved Ålesund Høyskole.63

Gift 7 aug. 1890, Sälboda i Värmland86 med

Kristine Middelthon
Født 19 apr. 1868, Eidsvoll63.
     Datter af Peter Andreas Daae Middelthon og Nina Josefine Sørensen.
     ? Student 1888. ?63

Børn af Ole Berg Schjelderup og Kristine Middelthon:

199.165.Nina Josefine Schjelderup, f. 1893, Kristiania
200.165.Peter Schjelderup, f. 1895, Kristiania
201.165.Sigurd Schjelderup, f. 1896, Kristiania
202.165.Marie Dorothea Schjelderup, f. 1898, Kristiania
203.165.Elisabeth Schjelderup, f. 1901, Kristiania
204.165.Rolf Schjelderup, f. 1904, Kristiania
166.148.
___________
167.148.
Torgeir Schjelderup
Født omkring 1852, Christiania.83,76.
168.148.
Kristian Schjelderup
Født omkring 1853, Christiania.87,76.
169.148.
Markus Schjelderup
Født omkring 1855, Vang, Hedemarken.88,76.
170.148.
Gustava Marie «Mon» Schjelderup
     Komponistinde.24
     Ikke nevnt sammen med sine søskende i 1865-tellingen !
171.148.
Hjalmar Schjelderup
Født 31 jul. 1858, Løten, Hedemarken.89,63,76.
Død 22 jun. 191763.
     Student 1875, cand. jur. 1882, sekretær i Finansdept.63

Gift 17 apr. 188980 med

Ulrikke Charlotte Ugland
Født 8 okt. 186163.
Død 24 nov. 189463.

Børn af Hjalmar Schjelderup og Ulrikke Charlotte Ugland:

205.171.Astrid Schjelderup, f. 1890
206.171.Gudrun Schjelderup, f. 1892
172.148.
Johanne Kristine Sofie Schjelderup
Født omkring 1860, Løiten, Hedemarken.90,76.
173.149.
Gerhard Rosenkrone Schjelderup
Født 17 nov. 1855, Kristiansand63.
Død _____63.
     Norsk komponist og musikforfatter; fra 1890 mest bosat i Tyskland. Komponerede tolv operaer, teatermusik, orkesterværker samt kammermusik. Skrev »Edvard Grieg og hans værker« (1908).91

Gift 189481 med

Elisabeth (Else) Schwartz
Født 12 apr. 1874, Oberdettelsau, Franken.63.

Børn af Gerhard Rosenkrone Schjelderup og Elisabeth (Else) Schwartz:

207.173.Georg Rikard Schjelderup, f. 1897, Dresden
208.173.Eleonore Schjelderup, f. 1900, Dresden
209.173.Alv Grimseth Schjelderup, f. 1905, Dresden
174.149.
Georg Schjelderup
Født 10 apr. 186563.
Død _____63.
     Kunstmaler. (Oslo).63

Gift 4 nov. 192081 med

Friede Emilie Augusta Wurschmidt
Født 28 mai 187863.

Generation 10.

175.156.
Nils Bryhn
Født 185424.
Død 191624.
     Botaniker. Læge paa Hønefos.24
176.157.
Kristian August Horne
Født 186524.
Død 192324.
     Gaardbruker og redaktør.24
177.157.
Halvor Horne
Født 186624.
     Veterinærdirektør.24
178.157.
Valborg Horne
Født 187024.

Gift _____med

Mikael S. Hertzberg
Født 187424.
179.158.
Olaf Hals
Født 186224.
     Violinist.24
180.158.
Thorvald Hals
Født 186824.
     Skolebestyrer i Holmestrand.24
181.159.
Aasmund Horne
Født 187324.
     Major i generalstaben. Eier av Horne gaard i Romedal.24
182.160.
Sigmund Hals
Født 187324.
     Overingeniør. Landbrukskemiker, bestyrer av Statens kontrolanstalt.24
183.161.
Karen Helene Horne
Født 188324.

Gift _____med

Anders Fjeldstad
     Gaardbruker. Norges landbruksutsending i Rom.24
184.162.
Thomas Thomesen Schjelderup
Født 30 jun. 187863.
     Administrerende direktør i Storm & Bull, Ltd. Uruguays generalkonsul i Oslo.63

Gift _____med

Signe Kristine Larud
Født 21 jun. 189063.

Børn af Thomas Thomesen Schjelderup og Signe Kristine Larud:

210.184.Evelyn (Elin) Schjelderup, f. 1915
185.162.
Dorothea Marie «Doris» Schjelderup
Født 1 dec. 187963.

Gift _____med

Peder Christian Schaanning
Født 29 nov. 187963.
Død _____63.
     Ingeniør.63
186.162.
Ingeborg Schjelderup
Født 8 jul. 188263.

Gift _____med

Leif Grung
Født 7 sep. 187863.
Død _____63.
     Kaptein.63
187.162.
Peter Vilhelm Schjelderup
Født 9 dec. 1883, Kragerø63.
     Konsul og skipsmegler i Kragerø.63

Gift _____med

Dagny Alfrida Lindgren
Født 19 jan. 1891, Kragerø63.

Børn af Peter Vilhelm Schjelderup og Dagny Alfrida Lindgren:

211.187.Marie Schjelderup, f. 1915, Kragerø
212.187.Virginie Schjelderup, f. 1917, Kragerø
213.187.Signe Schjelderup, f. 1920, Kragerø
188.162.
Virginie Matina Schjelderup
Født 29 okt. 188663.

Gift _____med

Anton Mathias Mathiesen
Født 9 nov. 188363.
     Ingeniør. Avdelingssjef ved Oslo lysverker, bestyrer av Dampsentralen.63
189.162.
Hedevig Lysholm Schjelderup
Født 8 mai 188863.

Gift 190992 med

Hans Thomas Lange Schaanning
Født 2 mar. 1878, Kristiania63.
     Søn af Peder Schaanning og Agnes Helene Salvesen.
     Student 1899, ornitolog, konservator ved Stavanger museum 1918-48, utg. en rekke avhandlinger, særlig om fuglefauna.63
190.162.
Mathilde Schjelderup
Født 7 jun. 189163.

Gift 192092 med

Karsten Horster Blystad
Født 31 jul. 1892, Høland63.
     Søn af Anders Blystad og Agnes Dorthea Ryen.
     Student 1911, cand. med. 1918, læge i Bergen.63
191.162.
Jørgen Lysholm Schjelderup
Født 2 okt. 189263.
     Forretningsmann.63

Gift _____med

Ella Krarup Nielsen
Født 15 jan. 189363.
Død _____63.

Børn af Jørgen Lysholm Schjelderup og Ella Krarup Nielsen:

214.191.Jørgen Lysholm Schjelderup, f. 1919
192.162.
Bergliot Matina Schjelderup
Født 22 feb. 189463.

Gift _____92 med

Sverre Paulsen
Født 31 okt. 189263.
     Arkitekt. [Kendte bygningsverker ?]63
193.163.
Dorothea Schjelderup
Født 16 sep. 1881, Kristiansand63.

Gift 191192 med

Anders Risøe
Født 29 jun. 187963.
     Skipsinspektør i Veritas. Bosat i Oslo.63
194.163.
Augusta Fredrikke Schjelderup
Født 27 jul. 1883, Kristiansand63.
     Student 1903, sem.eksamen 1904, lærerinne i Oddernes, Kristiansand og Oslo, sluttet 1947. Bosat i Oslo.63
195.163.
Vilhelm Schjelderup
Født 18 jun. 1885, Kristiansand63.
     Landmåler. Bosat i Courtenay, Vancouver i Canada.63

Gift _____med

Minnie Woods
     Fra Balcom i Sussex.63

Børn af Vilhelm Schjelderup og Minnie Woods:

215.195.Marie Louise Schjelderup, f. 1920
216.195.Vilhelm Roger Schjelderup, f. 1921
217.195.Hassel Schjelderup, f. _____
196.163.
Hendy Schjelderup
Født 19 apr. 1887, Kristiansand63.

Gift 6 sep. 191386 med

Knut Olaus Mollestad
Født 19 jul. 1885, Fjotland63.
     Søn af Nils August Mollestad og Anne Marie Pauline Knutzen.
     Student 1903, cand. theol. 1909, hjelpeprest i Gjerpen 1912, res. kap. i Gjerpen 1917, sogneprest til Hemnes 1925, res. kap. til Bragernes 1934, sogneprest til Uranienborg 1946. [D. Chr. X. Fr. medalje.]63
197.163.
Kristian Vilhelm Koren Schjelderup
Født 18 jan. 1894, Dypvåg63.
Død _____91.
     Student 1912, cand. theol. 1918, dr. theol. 1923, universitetsstipendium 1921-27, forsker i religionspsykologi ved Chr. Michelsens Institut 1930, startet Nansensskolen 1937, res. kap. til Vår Frelsers menighet i Oslo 1946, biskop i Hamar 1947-64. Har utgivet en rekke vitenskapelige arbeider.63
     Norsk gejstlig; dr. theol. Repræsentant for en udpræget liberal teologi med inddragelse af religionspsykologisk materiale. Interneret i koncentrationslejren Grini 1942; gik efter krigen ind i præstetjeneste og var 1947-64 biskop i Hamar. P.gr. af sin holdning i striden om de evige helvedesstraffe overlod han til kirkedepartementet at afgøre, om han kunne beholde sit embede. Adskillige bøger og artikler.91
198.163.
Harald Krabbe Schjelderup
Født 21 mai 1895, Dypvåg63.
Død _____91.
     Student 1912, universitetsstipendiat 1917, dr. philos. 1920, professor i filosofi (og psykologi ?) 1922.63
     Norsk filosof og psykolog. 1922 professor i filosofi og 1928-65 professor i psykologi ved Oslos universitet. Har skrevet en række lærebøger og dybdepsykologiske værker, bl.a. »Nevrose og opdragelse« (1937), »Nevrosene og den nevrotiske karakter« (1940) og »Det skjulte menneske« (1961).91

Gift 1924, (ekteskapet senere oppløst)86 med

Mildrid Bordewich
Født 12 mai 190163.
     Datter af Eivind Bordewich og Vally Unger.

Børn af Harald Krabbe Schjelderup og Mildrid Bordewich:

218.198.Turid Schjelderup, f. _____
219.198.Kristian Vilhelm Schjelderup, f. _____
199.165.
Nina Josefine Schjelderup
Født 18 nov. 1893, Kristiania63.

Gift 5 aug. 1914, Ålesund86 med

Trygve Olmer
Født 3 dec. 1878, Kristiania63.
     Søn af Johan Otto Olmer og Hilda Thobroe.
     Passkontrollør på Kongsvingerbanen.63
200.165.
Peter Schjelderup
Født 11 jun. 1895, Kristiania63.
     Skipsfører. (Bosat i/på Bodø).63

Gift 1° 13 mar. 1924, Nærbø86 med

Anna Constance Ohnstad
Født 15 okt. 1897, Stranda63.
     Datter af Ole Ohnstad og Jacobine Katharine Saxegaard.

Gift 2° _____86 med

Edna Pleym Erichsen

Børn af Peter Schjelderup og Anna Constance Ohnstad:

220.200.Ole Schjelderup, f. _____

Børn af Peter Schjelderup og Edna Pleym Erichsen:

221.200.Kristine Schjelderup, f. _____
201.165.
Sigurd Schjelderup
Født 18 dec. 1896, Kristiania63.
     Cand. pharm. 1919. Apoteker. (Liland i Ofoten).63

Gift _____80 med

Clara Lyseth
Født 21 sep. 1895, Trondheim63.
     Datter af Ole Margido Lyseth og Hanna Lovise Johannesen.
202.165.
Marie Dorothea Schjelderup
Født 27 nov. 1898, Kristiania63.

Gift _____80 med

Johan Mæland
Født 4 mar. 1895, Kinservik63.
     Søn af Johan Mæland og Gurid Utne.
     Kjøpmann i Tromsø.63
203.165.
Elisabeth Schjelderup
Født 13 apr. 1901, Kristiania63.

Gift _____med

Asbjørn Lorentzen
Født 5 feb. 189263.
     Arkitekt (Oslo). [Kendte bygningsverker ?]63
204.165.
Rolf Schjelderup
Født 1 mar. 1904, Kristiania63.
     Eier av et båtbyggeri. Bosat i Seattle, U.S.A.63

Gift _____med

Bernice

Børn af Rolf Schjelderup og Bernice:

222.204.Jimmie Schjelderup, f. _____
223.204.Jeannine Schjelderup, f. _____
224.204.Kirstine Schjelderup, f. _____
205.171.
Astrid Schjelderup
Født 28 jan. 189063.

Gift 1° 25 jun. 191480 med

Nicolay Henrik Knudtzon
Født 24 sep. 189763.
Død _____63.
     Forstkandidat.63

Gift 2° _____80 med

Georg Foss
Født 30 jul. 1879, Mosjøen63.
     Søn af Georg Theodor Leopold Foss og Janna Lydia Røhne.
     Sjøofficer 1901, Commander i Siams marine 1911, Siams generalkonsul for Norge 1930.63
     Ridder 1 St. Olavs Orden, K(night?) 2. Siam. Kr.? (Crown?) Order, K(night?) 2. Siam. Hv. El. [White Elephant ?] Order, Chulalonkorns jubilæums- medalje.63
206.171.
Gudrun Schjelderup
Født 8 jul. 189263.

Gift 12 nov. 191481 med

Sigurd Halvorsen
Født 30 nov. 1885, Kristiansand63.
     Søn af Conrad Emanuel Halvorsen og Bertha Sofie Olsen.
     Student 1904, cand. jur. 1911, eier av Oslo Baand- og Lidsefabrik 1916, konsul for Siam.63
207.173.
Georg Rikard Schjelderup
Født 27 nov. 1897, Dresden63.
     Kunstmaler og skuespiller. (London).63

Gift _____81 med

Natalie Moya Mullaly
Født 1899, Dublin63.
     Skuespillerinne.63
208.173.
Eleonore Schjelderup
Født 3 feb. 1900, Dresden63.
     Skuespillerinne.63

Gift _____81 med

Oskar Weitzmann
Født 1898, Leipzig63.
     Forfatter. (Benediktbevern, Oberbayern). [Kendt ?]63
209.173.
Alv Grimseth Schjelderup
Født 3 mai 1905, Dresden63.
     Forfatter.63

Gift _____81 med

Solfried Minerva «Sonny» Trosdahl
Født 24 mai 1912, Oslo63.
     Datter af Knut Trosdahl og Hulda Mørch.

Børn af Alv Grimseth Schjelderup og Solfried Minerva «Sonny» Trosdahl:

225.209.Gerd Leis Schjelderup, f. _____
226.209.Ove Arnulf Schjelderup, f. _____

Generation 11.

210.184.
Evelyn (Elin) Schjelderup
Født 26 mar. 191563.

Gift _____med

Renaud Farjou
     Bosat i Paris.63
211.187.
Marie Schjelderup
Født 10 aug. 1915, Kragerø63.

Gift _____med

Alf Egon Arndt
Født 22 apr. 190863.
     Cand. pharm. 1933. Apoteker i Risør.63
212.187.
Virginie Schjelderup
Født 17 sep. 1917, Kragerø63.

Gift _____med

Per Stifos-Hanssen
Født 30 apr. 1920, Risør63.
     Revisor i Oslo.63
213.187.
Signe Schjelderup
Født 6 jul. 1920, Kragerø.
     Stud. til kjemi-ingeniør. Utv. til Denver i Colorado, U.S.A.63
214.191.
Jørgen Lysholm Schjelderup
Født 24 dec. 191963.
     Bosat i Denver, Colorado i U.S.A.63
215.195.
Marie Louise Schjelderup
Født 3 jun. 192063.
     Physioterapist. Bosat i London.63
216.195.
Vilhelm Roger Schjelderup
Født 16 sep. 192163.
     Major. D.S.O. (Destinguished Service Order), Mil. Cross. Bosat i Wiltshire, England.63

Gift _____med

Hundevad
Født _____, Danmark.
217.195.
Hassel Schjelderup
Født _____63.
     Ingeniør (ved Stanford University, California).63
218.198.
Turid Schjelderup
Født _____63.
     Student (i Genève).63
219.198.
Kristian Vilhelm Schjelderup
Født _____63.
     Stud. med. (i Oslo).63
220.200.
Ole Schjelderup
Født _____63.
     Gårdbruker (på Nøtterøy).63
221.200.
Kristine Schjelderup
Født _____63.
222.204.
Jimmie Schjelderup
Født _____63.
223.204.
Jeannine Schjelderup
Født _____63.
224.204.
Kirstine Schjelderup
Født _____63.
225.209.
Gerd Leis Schjelderup
Født _____63.
226.209.
Ove Arnulf Schjelderup
Født _____63.

Kilder og Noter
1Giessing skriver 14. febr. 1604.
2Arthur Skjelderup: Slægtshistoriske Meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson (Chria. 1915), s. 5
3Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. II(1):39
4Håndskrift (ca. 23 sider - fotokopi) på Frederiksberg Bibliotek [99.9 Sc 35.9] Genealogisk Samling. Forfatter ukendt.: Biskop i Bergen Jens Pedersen Schjelderup : efterslægt.
5S.H. Finne-Grønn: Abel : den store Mathematikers Slegt (Kria. 1899)., s. 21
6Trolovet 13. okt. 1671
7Digitalarkivet: Gravlagde i Bergen 1668-1815.
8Digitalarkivet: Vigde i Bergen 1663-1816.
9Hvis dette er korrekt kan hun ikke være mor til alle børnene. Hvorfra stammer denne dato ?
10Odd Sørensen Schjelderup i Haslum.
11Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. II(1):40
12Digitalarkivet: Ringingar for døydde personar i Mariakirken 1660-.
13Johan Fredrik Lampe, udgivet af D. Thrap (2 Bind): Bergens Stifts Biskoper og Præster efter reformationen (Kria. 1895-96), s. I:109
14Digitalarkivet: Koppskat for Bergen 1683.
15IGI - http://www.familysearch.com
16Det kgl. Biblioteks Ny kgl. Saml. fol. 743 2°: Vedr. Slægterne Worm/Schillerup - I anl. af et Skifte 1719
17Knud Gether: Middelalder-familier i Flensborg og Nordfrisland og deres efterkommere i Danmark, Tyskland og Norge. 2 Bind. (Lyngby 1986/87), s. 632
18Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. II(2):366 Tab. III "Munthe - Stammen."
19Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. III(1):344 Tab. III "Stoud - Stammen"
20Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 241
21Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 242
22Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. III(1):312 (Tab. I)
23Johan Fredrik Lampe, udgivet af D. Thrap (2 Bind): Bergens Stifts Biskoper og Præster efter reformationen (Kria. 1895-96), s. II:184
24S.H. Finne-Grønn & C.M. Munth: Norsk Tidsskrift for Genealogi, Personalhistorie, Biografi og Literærhistorie [Norsk Personalhistorisk Tidsskrift], Oslo
25Axel Kielland: Familien Kielland med dens kognatiske ascendents (Chria. 1897)
26J.C.L. Lengnick: Personalhistoriske Bidrag vedkommende Danmark og Norges Geistlighed i ældre og nyere Tid. Kjøbenhavn 1847.
27Wiberg, S.V.
28Wiberg, S.V.: Johan Franch
29Kay Larsen: Guvernører, residenter, kommandanter og chefer - samt enkelte andre fremstrædende personer i de tidligere danske tropekolonier. (Kbh. 1940)
30Digitalarkivet: Gejstlig skifteregister Troms og Finnmark 1697-1824.
31K. Bloch: Utdrag av likpreken over sogneprest til Dverberg hr. Niels Olufssøn Bye. Med endel oplysninger om nordlandsslektene Bye og Brønlund., s. 330. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IX (1944): 321-333
32Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 166
3386 år gl.
34Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 43
35Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems skifteprotokoll nr. 8., s. 306. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIX (1984): 303-312
36Iflg. en håndskreven notits i det kgl. bibl. udgave af Erlandsen.
37Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 19
3871 Aar gl. efter en håndskreven notits i det kgl. bibl. udgave af Erlandsen.
39Håndskreven notits i det kgl. bibl. udgave af Erlandsen.
40Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 34
41NPT 1 (1910), s. 197
42Norsk Biografisk Leksikon (1954): Schavland, Jacob
43Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 247
44Norsk Biografisk Leksikon (NBL).
45Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 342
46Epost fra Jan-Erik Sem Dambaek
47http://www.sffarkiv.no/sffbasar
48Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 157
49"93 Aar gl."
50Axel Kielland: Familien Kielland med dens kognatiske ascendents (Chria. 1897), s. 231
51Axel Kielland: Familien Kielland med dens kognatiske ascendents (Chria. 1897), s. 246
52En efterslægtstavle i Frederiksberg bibliotek skriver 2. nov. 1696.
53Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 355 note 1
54Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 965
55Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-
5627 år gl. ved FT 1801
5729 år gl. ved FT 1801
5832 år gl. ved FT 1801
5925 år gl. ved FT 1801
6026 år gl. ved FT 1801
61Axel Kielland: Familien Kielland med dens kognatiske ascendents (Chria. 1897), s. 235
62Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIV (1953-54), s. 10
63Norsk Slektskalender
64Norsk Slektskalender, s. 187
6530 febr. eller 30. juli.
66Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:48
67Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. IV:691
68Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:145
698 år gl. ved FT 1801; 72 år gl. ved FT 1865
706 år gl. ved FT 1801
714 år gl. ved FT 1801
7212 år gl. ved FT 1801
733 år gl. ved FT 1801
741 år gl. ved FT 1801
7550 år gl. i FT 1865.
76Digitalarkivet: Folketellingen 1865.
77Norsk Slektskalender, s. 188
78Wilhelm Lassen: Norske Stamtavler - 1. bind "Familien Arentz" (Chria. 1868)
79Wilhelm Lassen: Norske Stamtavler - 1. bind "Familien Arentz" (Chria. 1868), s. 155
80Norsk Slektskalender, s. 191
81Norsk Slektskalender, s. 192
8214 år gl. i FT 1865.
8313 år gl. i FT 1865.
8411 år gl. i FT 1865.
854 år gl. i FT 1865.
86Norsk Slektskalender, s. 190
8712 år gl. i FT 1865.
8810 år gl. i FT 1865.
898 år gl. i FT 1865.
905 år gl. i FT 1865.
91Lademanns Leksikon (1987).
92Norsk Slektskalender, s. 189