© 2001 Simon Ellefsen

Samson / Sampson

Opdateret 26 Aug 2003.


Generation 1.

1.0.
Alexander (Humpreyson) Samson
Født _____, England.
Død 1643, Trondhjem ?1.
     Denne var engelskmann, han omtales som skipper fra London 1607 og slo seg straks etter ned i Trondheim, hvor han nevnes som rådmann 1622 og borgermester 1630. Han var en av byens aller største kjøpmenn og eide flere skip, drev stor trelasteksport på England og Skottland ved siden av fiskeksport. Han døde 1643.1
     Hans besteforeldre, Alexander Sampson og Elenor, bodde i Reading i England der det ble holdt skifte etter dem i 1606 og i 1620.2
     Skifte 22 sep. 1646, Trondhjem3Avdøde Alexander Samsons. E. Cannillechen Hendrichsd. og hennes barn eller medarvinger. Jeronimus (Brüghmann) tok sine barns arv, Hillebrand Brunsmand sin sønn lille Alexanders, de andre selv..

Gift 1° _____med

Ermegaard Casparsdatter
     Datter af Caspar Pedersen.
     I følge Daae (1915, s. 113) og Berg (1915, s. 213) var hun enke etter borgermester Petter Nilsen. Men både Daae og Berg sier selv at Petter Nilsen ble gift med Ermegaard Casparsdatter i 1568. Ermegaard ville i såfall ha vært en dame på godt over 50 år i 1609 og det er derfor utelukket at hun kan ha fått barn med Alexander etter Petters død i 1609 [Alexander og Ermegaard hadde iallfall 1 barn]. Min [S.T.Dahl] teori er at den Ermegaard som var gift med Alexander Samson var en sønnedatter av borgermesteren Petter Nilsen. Hun var en datter av Caspar Pedersen, som var en sønn av borgermester Petter Nilsen, og som omtales som borger i Trondheim i 1608.4

Gift 2° _____med

Cannillechen Hendrichsdatter
Død før 23 sep. 1669.
     Datter af Henrich (Richardson) Sommerscales »Engelskmand« og Anna Rorig (Rørig).
     Skifte 23 sep. 1669, Trondhjem5,6Avdøde Carnelchen, avdøde Alexander Samsons, datterbørn, nemlig Cornelchen Henrichsd. gift, Cathrine og Ingborg Bøyesdøtre, Henrich, Petter og Alexander Bøyesønner, arv 225 Rd., Nataniel Reuel verge for Ingborg, de andre døtre tar arven selv, Homfred Brøchmand for sønnene..

Børn af Alexander (Humpreyson) Samson og Ermegaard Casparsdatter:

2.1.Anna Alexanderdatter Samson, d. 1646, Trondhjem.
3.1.Suannechen Alexandersdatter Samson

Børn af Alexander (Humpreyson) Samson og Cannillechen Hendrichsdatter:

4.1.Ermegård Alexandersdatter Samson
5.1.Gidsken Alexandersdatter Samson, f. før 1625
6.1.Ellenne Alexandersdatter Samson, d. før 1649

Generation 2.

2.1.
Anna Alexanderdatter Samson
Død 18 jan. 1646, Trondhjem.7.

Gift _____med

Hieronimus Brüghmann
Født 29 jul. 1599, Holsten7.
Død 28 okt. 1659, Trondheim1.
     Søn af Johan Friderich Brüghmann.
     Rådmann og handelsmann i Trondheim. Hjeronimus Brüghmann kom til Trondheim ca. 1525-30 etter at han hadde fått sin juridiske utdannelse. Da flere av hans sønner fikk en god utdannelse må en gå ut fra at han var velstående.7

Børn af Anna Alexanderdatter Samson og Hieronimus Brüghmann:

7.2.Johan Brüghmann, f. 1630
8.2.Alexander Brüghmann, f. omkr. 1633, d. omkr. 1669
9.2.Hans (Johannes) Hjeronimussen Brüghmann, f. 1630
10.2.Ermegaard Hjeronimusdatter Brüghmann, f. omkr. 1630, d. 1679
11.2.Humpfrey Hieronimussen Brüghmann, d. 1690, København.
12.2.Ulrich Hjeronimussen Brüghmann, f. 1636, Trondheim, d. 1717, Nesna prestegjeld
13.2.Lorentz Hieronimussen Brüghmann, d. før 1677
14.2.Hieronimus Hieronimussen Brüghmann
15.2.Andreas Brüghmann
3.1.
Suannechen Alexandersdatter Samson
     Hun må være datter af Alexanders første ægteskab når man tænker på at hun får en datter ved navn Ermegaard. S.T.Dahl fører henne opp som datter av Alexanders 2nd ekteskap med Kanilken Sommerschield.
     Skifte 6 okt. 1646, Trondhjem.3Johan Johansen Brunsmands avdøde h. Suannechen Alexandersd., 2 småbarn Alexander og Ærmegård, 80 Rd. hos Margrethe sal. Hr. Bernts (Brunsmand)..

Gift _____med

Johan Johansen Brunsmann
Død før nov. 1648.
     Søn af Johan Brunsmann den Ældre.
     Skifte nov. 1648, Trondheim.8Avdøde Johan Johansen Brunsmand. Barnepenger 866 Rd. til barn med Svannechen Alexandersd. i mors og morfars arv. E. Karen Nielsd. og 1 barn, annen gjeld 818 Rd., aktiva 1212 Rd., fallitt, verge hr. Berendt Brunsmand. 13/9 1660 holdtes avregning med Margrethe sal. hr. Berentis om Alexanders og Ærmegårds arv 150 og 75 Rd., Niels Johansen 37 Rd. (stedfar Hans Jensen) og Alexander Hildbrandsen 51 Rd., verge Peder Nielsen. Henrik Ravert var Alexanders før forordnede form. og Niels Adsersen Ermegårds..

[Gift 1° med Suannechen Alexandersdatter Samson; Gift 2° omkr. 1647 med Karen Nielsdatter Balg (d. før 1 jul. 1690)].

Børn af Suannechen Alexandersdatter Samson og Johan Johansen Brunsmann:

16.3.Alexander Johansen Brunsmann, f. omkr. 1640
17.3.Ærmegård Johansdatter Brunsmann, f. 1644
4.1.
Ermegård Alexandersdatter Samson
     Sandsynligvis opkaldt efter Alexanders første hustru. Hun kan også være af første ægteskab, hvis man forestiller sig at Alexanders første hustru Ermegaard Casparsdatter døde i barselseng.
     Skifte 25 sep. 1644, Trondhjem.9Avdøde Ermegård, Hillebrand Brunsmands. Liten sønn Alexander. 444½ Rd. Skiftet underdømt, halvparten innført i morfarens skifte nedenfor (22/9 1646)..

Gift nov. 163710 med

Hillebrant Johansen Brunsmann
     Søn af Johan Brunsmann den Ældre.
     Skifte 6-7 NOV 1649, Trondhjem11,12Avdøde Hillebrand Johansen Brunsmand, 1765 brto., anselig gjeld og børnepenger, arv efter mor og morfar til sønn Alexander, morfar Alex. Samsons sk. 22/9-46. Senere: død og arvet av Henrich Raverts egen sønn, Henrich Henrichsen iflg. skiftebrev (30/6-63) efter moren, (Elline Henrichsdatter Sommerschell)..

[Gift 1° nov. 1637 med Ermegård Alexandersdatter Samson; Gift 2° med Eline Henrichsdatter Sommerschiel (før 1626 - 1662)].

Børn af Ermegård Alexandersdatter Samson og Hillebrant Johansen Brunsmann:

18.4.Alexander Hildbrandsen Brunsmann, f. omkr. 1643, d. 1651
5.1.
Gidsken Alexandersdatter Samson
Født før 1625.
     Hvis Alexanders første hustru døde i 1634, må Gidsken, der må have indgået sit første ekteskap ca. 1650, være datter af dette ekteskap. Endvidere er datteren gift 1663 (ihvertifald før 1669), hvorfor hun må være født i senest i 1640'erne, og Gidsken må derfor være født senest 1625 ?
     Skifte 25 aug. 1663, Trondhjem.13.

Gift 1° _____med

Henrich Noen
Død før 17 jul. 1651.
     Skifte 17 jul. 1651, Trondhjem14,15Hos Boye Pettersen efter hustruen Gidsken Allexandersd.'s første mann Henrich Noen, dtr. Cannelichen, farsarv 511 Rd. Forbehold om halvparten av hvad moren arver efter søster Ellen Allexandersd..

Gift 2° _____med

Boye Pettersen Friis
Død før 14 sep. 1669.
     Boje Petersen, Raadmand i Trondhjem.16
     Skifte 14 sep. 1669, Trondhjem17,6.

[Gift 1° med Gidsken Alexandersdatter Samson (f. før 1625); Gift 2° med Maren Mortensdatter Lerche].

Børn af Gidsken Alexandersdatter Samson og Henrich Noen:

19.5.Cannelichen Henrichsdatter

Børn af Gidsken Alexandersdatter Samson og Boye Pettersen Friis:

20.5.Cathrine Boyesdatter, f. omkr. 1652, Trondhjem ?, d. før 1686
21.5.Henrich Boyesen (Friis?), f. omkr. 1653, Trondhjem ?
22.5.Petter Boyesen (Friis?), f. omkr. 1655, Trondhjem ?
23.5.Ingeborg Boyesdatter, f. omkr. 1657, Trondhjem ?
24.5.Alexander Boyesen (Friis?), f. omkr. 1659, Trondhjem ?
6.1.
Ellenne Alexandersdatter Samson
Død før 5 apr. 1649.
     Skifte 5-6 APR 1649, Trondhjem18,19Avdøde Ellenne Allexandersd. Jorridtz Ridtzis, 2063 - 563, Boye Petersen arvet på Gidskens vegne (hustruen - avd.'s søster)..

Gift _____med

Jørris (George) Ridtzi
Død omkring 1662.
     Skifte 20 nov. 1662, Trondhjem.20Eline Augustinsdatter, sal. George Ritzis skifter med sine 3 barn Stephan nu 12 år, Ellin 11 og Marite 10 år. Enkens festemann, mannhaftig Michel Mortensen Tune, ialt 600 Rd..

[Gift 1° med Ellenne Alexandersdatter Samson (d. før 5 apr. 1649); Gift 2° med Ellen (Eline) Augustinusdatter Wivel].

Generation 3.

7.2.
Johan Brüghmann
Født 1630-1640 ?.
     Kjøpmann i Amsterdam. Hans etterslekt? er ikke kendt.21
8.2.
Alexander Brüghmann
Født omkring 163322,23.
Død omkring 166921.
     Sogneprest til Overhalden.21

Gift _____med

Anna Poulsdatter Resen
     Datter af Paul Jacobsen Resen og Maren von Aphelen.
     Hun var død i 1712 [mosteren Margrethe von Affelens skifte]. Hennes datter Anna [oppkalt etter henne selv?] var gift med Hr Daniel Pristrop.23

Børn af Alexander Brüghmann og Anna Poulsdatter Resen:

25.8.Anna Alexandersdatter Brüghmann, f. 1660, d. omkr. 1717, Leiknes i Nerø prgjld.
9.2.
Hans (Johannes) Hjeronimussen Brüghmann
Født 1630-164021.

Børn af Hans (Johannes) Hjeronimussen Brüghmann og _____:

26.9.Hjeronimus Hanssen Brüghmann, f. 1659, Trondheim, d. 1709, Drammen
10.2.
Ermegaard Hjeronimusdatter Brüghmann
Født omkring 1630-164024.
Død 167924.
     Skifte 31 okt. 1679, Trondheim.25.

Gift omkring 165226 med

Jens Danielsen
Død omkring 1690, Trondhjem24.
     Søn af Daniel Rasmussen og Maren Jensdatter.
     Stilling: Handelsborger24.
     Skeppare, bodde på borgleie i Laukvik i Senja fogderi som han sålde 1678 till sin svärson Laurits Hansen Alderup, ägde vånegård nr 9 «Danielsgård» i Trondheim som han pantsatte 1675 till sin svärson Johan Thulin.27
     I en sak i Trondheim bytingsprotokoll den 1. juli 1675 nevner Jens Danielsen at Steen Michelsen var hans søstersønn.28

Børn af Ermegaard Hjeronimusdatter Brüghmann og Jens Danielsen:

27.10.Anne Jensdatter, d. omkr. 1683
28.10.Elsebe (Elisabeth) Jensdatter, d. omkr. 1720
29.10.Boel Jensdatter
30.10.Hieronimus Jensen, f. omkr. 1660, Trondhjem ?, d. omkr. 1750
31.10.Ellen Jensdatter, f. omkr. 1661, Trondhjem ?
32.10.Gidsken Jensdatter Brüghmann, f. omkr. 1664, Trondheim ?, d. 1739
33.10.Daniel Jensen, f. omkr. 1670, Trondhjem ?, d. 1725
34.10.Ermegård Jensdatter, f. omkr. 1671, Trondhjem ?
11.2.
Humpfrey Hieronimussen Brüghmann
Død 1690, København., Død 1690 under et opphold i København.29.
     Kjøpmann i Trondheim. Han var eier av betydelige jordgods og drev en overordentlig stor handelsvirksomhet, der strakte seg fra Trondheim og sørover.24

Gift _____med

Sara Andersdatter Riber
Død før 172424.
     Datter af Anders Nilssen Riber og (? S.B.H. ?).

Børn af Humpfrey Hieronimussen Brüghmann og Sara Andersdatter Riber:

35.11.Alexander Humphredsen Brüghmann, d. før 1634, København
36.11.Anna Margareta Brüghmann, d. 1702
37.11.Sara Brüghman, d. 1733, Trondheim
38.11.Gidsken Brüghmann, d. 1732
39.11.Sophie Brygmand, f. 1673, d. 1751, Trondheim.
40.11.Humphred Brüghmann, f. 1681
41.11.Lars Brüghmann
42.11.Ermegaard Humphredsdatter Brüghmann
12.2.
Ulrich Hjeronimussen Brüghmann
Født 4 nov. 1636, Trondheim30,24.
Død 3 feb. 1717, Nesna prestegjeld24.
     Etter å ha gjennomgått de beste skoler tilbrakte han sin ungdom i utlandet, hvor han reiste som handelsfactor og samlet seg en anseelig formue. Da han lengtet etter roligere forhold, vendte han tilbake til Norge og bosatte seg i Nesna prestegjeld, Nordland fylke på gården "Nippelberg", som han formentlig eide fra ca. 1670 til 1715 da en sønn overtok.24
     Skifte 1720, Neppelberg, Nesna.31Avdøde Ulrich Brinchmann. Enkens navn er ikke oppgitt, heller ikke om det er flere barn enn Hieronymus Brinchmann. Boet falitt..

Gift 1° 25 apr. 1669, Bynessets prestegård24 med

Gidsken Mikkelsdatter Pristroph
Født 164024.
Død 23 jul. 1682, Nesna24.
     Datter af Michael Andersen (Pristroph, Pristrop, Pristrup) og Dorothea Danielsdatter.

Gift 2° _____med

Anne Hansdatter Klæboe
     Datter af Hans Pederssøn Klæboe og Margrethe Johansdatter (Grønn).

Børn af Ulrich Hjeronimussen Brüghmann og Gidsken Mikkelsdatter Pristroph:

43.12.Anna Ulrichsdatter Brüghmann, f. 1670
44.12.Dorothea Brüghmann, f. 1670, d. 1719
45.12.Elsebe Brüghmann, f. 1672, d. 1676
46.12.Michael Hjeronimus Brüghmann, f. 1675, d. 1676
47.12.Gidsken Brüghmann, f. 1675
48.12.Elsebe Brüghmann, f. 1677

Børn af Ulrich Hjeronimussen Brüghmann og Anne Hansdatter Klæboe:

49.12.Hjeronimus Brüghmann, f. 1686, d. 1758, Hestad i Herøy
13.2.
Lorentz Hieronimussen Brüghmann
Død før 29 okt. 1677.
     Skifte 29 okt. 1677, Trondhjem.32Avdøde Lourendz (Hieronimussen) Brugmand, blev nylig borte ved hjemreise fra Romsdalsmarked. Rester av flott innbo, 2792 - 7184 rd., samt uvisse fordringer 495 rd..

Gift _____32med

Sissel Jørgensdatter (Frøling?)
Født omkring 165133,34.
Død omkring 1689.
     Datter af Jørgen Nielsen C. K. og Abel Frantsdatter Frøling.
     Skifte 8 apr. 1689, Trondhjem.351306 - 1222 rd., derav gull, sølv,kramgods og jordegods, uvisse fordringe 239 Rd..

[Gift 1° med Lorentz Hieronimussen Brüghmann (d. før 29 okt. 1677); Gift 2° eft. 29 okt. 1677 med Ole Christensen (d. eft. 8 apr. 1689)].

Børn af Lorentz Hieronimussen Brüghmann og Sissel Jørgensdatter (Frøling?):

50.13.Jørgen Lorentzsen Brüghmann
51.13.Anne Lorentzdatter Brüghmann
52.13.Hieronimus Lorentzsen Brüghmann
14.2.
Hieronimus Hieronimussen Brüghmann
     Nevnes ved broren Lorentz skifte 29. okt. 1677.32
15.2.
Andreas Brüghmann
     Nevnes 1695-98 i "Røros Kobberverk" (H. Dahle) som de bland "Værkets høifornemme Participanter, der gjor seg bemerket".24
16.3.
Alexander Johansen Brunsmann
Født omkring 1640-4636.
17.3.
Ærmegård Johansdatter Brunsmann
Født 15 sep. 164437,36,37.
     Hun blev 1653 opdraget hos sin Farbroder Hr. Bernt (Håndskreven notits i Det kgl. Bibli. udgave af Erlandsens bog).38
18.4.
Alexander Hildbrandsen Brunsmann
Født omkring 1643.
Død 1651, begravet 1651, Vor Frue kirke, Trondhjem29.
     Omtales som liten sønn ved morens skifte 25. sep. 1644
     Nevnes også ved Johan Johansen Brunsmands skifte Nov. 1648, 51 Rd., verge Peder Nielsen.39
     Nevnes også ved Johan Brunsmands d.æ. skifte april 1650, 51 Rd., verge Henrik Ravert.39
19.5.
Cannelichen Henrichsdatter

Gift før 166340 med

Johan
     Stilling: Regimentfeltskjær41.
20.5.
Cathrine Boyesdatter
Født omkring 1652, Trondhjem ?42,13.
Død før 26 mai 168643,13.
     Skifte 26 mai 1686, Trondhjem.44,45Avdøde Catharina Boysd., Anders Claussøn Klingenbergs. Arv. enkemann og felles barn Daniel på 16., Gedschen 13, Anne i 11. år. Gull 113, forgylt sølv 27, meget sølv, derav for 150 pantsatt til mag. Ole Borchmann, bygård 1500 «hvormed følger husbibel, huspostill og Brochmanns Mønstergevær», utlånte penger og part i skipet Anne Margrethe, skipper Boue Reiner 252. Brt. 7178, netto 3479 Rd. Dertil uvisse fordringer. Tvist med svogeren Homfred Brygmann. Bl. uvisse fordr. oberstl. Svend Svendsen (Scheen) og fogden Liv Borch..

Gift _____med

Anders Claussøn Klingenberg
Død før 25 jul. 1688.
     Stilling: Amunisjons-, proviant- og materialforvalter nordenfjells.46.
     Skifte 25 jul. 1688, Trondhjem.47,46Verger Alex. Bøysen, Lor. Holst og Carsten Volquartsen. Barnas morsarv i første ekte var 869 i brorlodd. 7238 - 4609 Rd., derav gull, sølv, tomt, samt gård 1500, skipspart 252..

[Gift 1° med Cathrine Boyesdatter (omkr. 1652 - før 26 mai 1686); Gift 2° med Cornelia Jurgens (d. eft. 25 jul. 1688)].

Børn af Cathrine Boyesdatter og Anders Claussøn Klingenberg:

53.20.Daniel Andersen Klingenberg, f. omkr. 1670
54.20.Gische Christense Andersdatter Klingenberg, f. omkr. 1673, d. 1697, Rissa.
55.20.Anne Andersdatter Klingenberg, f. omkr. 1675
21.5.
Henrich Boyesen (Friis?)
Født omkring 1653, Trondhjem ?48,49,13.
22.5.
Petter Boyesen (Friis?)
Født omkring 1655, Trondhjem ?50,51,13.
23.5.
Ingeborg Boyesdatter
Født omkring 1657, Trondhjem ?52,13.
24.5.
Alexander Boyesen (Friis?)
Født omkring 1659, Trondhjem ?53,54,13.

Generation 4.

25.8.
Anna Alexandersdatter Brüghmann
Født 1660-167021.
Død omkring 1717, Leiknes i Nerø prgjld.21.

Gift omkring 168521 med

Daniel Michelsen Pristroph
Født omkring 164955,21,55.
Død 170921.
     Søn af Michael Andersen (Pristroph, Pristrop, Pristrup) og Dorothea Danielsdatter.
     Sogneprest til Nærø.21
     Daniel Mikkelsen Pristrup ble utnevnt til kapellan her [Nærø, Namdal prosti] med ekspektanse på sogneprestembetet den 16. febr. 1672. Han er nevnt som kapellan i Nærøy i amtregnskapets familieskatt i 1677, i 1684 og i 1687. Han er også nevnt i 1700 da han fikk stadfestelse på stillingen. I skifte etter Hr Christopher [Poulsen Resen] i 1703 heter det at Hr Daniel hadde etterfulgt ham som sogneprest.56
     I 1684 betalte han for seg, sin kone, en amme, en tjenestedreng og to tjenestepiker. I 1689 bodde han på Frøvigen som var kapellangård.56
     Tog Exam. theol. 21. Octbr. 1671 og predikede til Dimis 1672. I Testimonium Academicum af 21. Septbr. 1674 kaldes han Daniel Michaëlis Bynæsensis, hvorfor han maaske kan have været en Søn af den Mikkel Anderssen som var Præst til Bynæsset i Aarene 1651-64. Blev først resid. Capellan til Nærøe, og lovet Kaldet ved indtræffende Vacance i Christian d. 5tes Confirmationsbrev paa at beholde Capellaniet, dat. Kjøbenhavns Slot 16. Febr. 1676, hvilket blev stadfæstet ved Frederik d. 4des Confirmationsbrev af 5. Decbr. 1699. Blev saaledes Sognepræst her ved Christopher Resens Død 1703. Døde 1708. Hans kone hed Anna [Alexandersdatter Brüghmann; en hånskreven notits.]57
     Skifte 5 mai 170958I skifte nevnes en bok Sanctus Chilianus som hadde en dedikasjon til Hr Peder Resen og Maren Mikkelsdatter 1680. Det nevnes en rekke sølvsaker merket: PISR MCD 1649. Sølvbeger merket HDMSP AADMB. Videre sølv merket Jørgen Reiersen - Alethe Hansdatter 1681, Hiernomys Brüghman - Anne Alexandersdtr. Dessuten sølv merket DMSP-AADB 1707. Skål merket Ulrik Brüghman - Gisken Mikkelsdtr og Daniel Mikkelsen Pristrop - Anne Alexandersdtr Brüghman. Det var også en sølvkanne merket Hr Christopher Resen - Øllegard Steensdtr Lindwed, beger merket NBS GEDB, GOS KID, NAS MD og et beger med to ører et øre merket IBM det andre AAD. Enkens andel ble 256 lodd, sønnen 71 lodd og datter 35 lodd..

Børn af Anna Alexandersdatter Brüghmann og Daniel Michelsen Pristroph:

56.25.Dorothea Pristrup, f. 1680, d. eft. 1709
57.25.Peter Danielsen Pristroph, f. 1693, Trondhjem stift., d. 1764
26.9.
Hjeronimus Hanssen Brüghmann
Født 6 sep. 1659, Trondheim21.
Død 5 jun. 1709, Drammen21.
     Ifølge København Universitets matrikkel ble en »Hjeronimus Brüghmann immtr. 30. okt. 1677 fra Trondheims skole i 1678 nevnes Hjeronimus Brüghmann Johannis, Baccalaureus«, formentlig er det også den samme som i 1687 den 12. feb. utnevnes til over-bergamtsskriver i Kongsberg med 200 Rdl. årlig i lønn. Her led han meget av forfølgelse under ett folkeoppløp 25. feb. 1690, da stedets bergalmue og bønder forlangte bergkassen, som var i hans besiddelse, og rasende forfulgte de han fra hus til hus, inntil han omsider ble reddet ved å føres under ett laken i slede utav byen. Han reiste til Oslo og innanket sin sak for statholder Høeg og ble i 1691 utnevnt til generalfiskal. Presten P.N.Hesselberg meddeler i sine "Efterretninger om Strømsøe" følgende gravskrift over ham: »Kongelig Mayestæts fordum Generalfiscal udi Dannemark og Norge, Velædle og Velbjurdige Hjeronimus Brüghmann, fød udi Trundhjem den 6. Septbr. 1659, død på Strømsøe den 5. juni 1709«. Etterslekt ukjent.21

Gift 169121 med

Alhed Henriksdatter

[Gift 1° med Thomas Ryssel; Gift 2° 1691 med Hjeronimus Hanssen Brüghmann (6 sep. 1659 - 5 jun. 1709)].
27.10.
Anne Jensdatter
Død omkring 168359.
     Det ble betalt for hennes begravelse den 27. april 1683.59
     Skifte 23 okt. 1685, Trondheim.60Avdøde Anne Jensdatter, Johan Tullins, forrige overtollbetjents. Han gift påny 1684 med Lavina Jacobsdatter. 2064 Rd. og uvisst 483 Rd. - 1110, derav gull 8, sølv 160, hus 553, grund og ½ bryggeplass 425, skipsparter 220..

Gift _____61med

Johan Thullin
Død 22 nov. 1715, Trondhjem62.
     Stilling: Overtollbetjent, senere rådmann i Trondhjem62.
     Johan Tullin ble utnevnt til overtollbetjent i Trondheim den 30. juli 1669. Ble også takserer. Nevnt som overtollbetjent i Trondheim den 8. febr. 1672. Han må ha vært overtollbetjent til 1677 for ettermannen ble utnevnt i hans sted.59
     Johan Thullin må ha blitt overtollbetjent igjen da Torben [Eriksen Grønvold] sluttet i 1680 for han er nevnt i Trondheim bytingsprotokoll som overtollbetjent i 1682 og i 1685. I 1686 kalles han forrige overtollbetjent.59
     Melby sier at han tidligere hadde vært lakei hos dronning Sophia Amalia.59

[Gift 1° med Anne Jensdatter (d. omkr. 1683); Gift 2° 1684 med Lavina Jacobsdatter Borchmann (omkr. 1662 - 1744)].

Børn af Anne Jensdatter og Johan Thullin:

58.27.Johan Johansen Tullin, f. omkr. 1670, Trondhjem ?
59.27.Cathrine Johansdatter Tullin, f. omkr. 1671, Trondhjem ?
60.27.Jens Johansen Tullin, f. omkr. 1675, Trondhjem ?
61.27.Fredrik Christian Johansen Tullin, f. omkr. 1677, Trondhjem ?
62.27.Anne Dorthe Johansdatter Tullin, f. omkr. 1678, Trondhjem ?
63.27.Hieronimus Johansen Tullin, f. omkr. 1680, Trondhjem ?, d. 1703, Ost-India.
28.10.
Elsebe (Elisabeth) Jensdatter
Død omkring 1720.
     Skifte 30 apr. 172063,26.

Gift _____med

Laurits Hansen Allrup
Død før 30 apr. 172064.
     Lagverge for Jochum Frugtnigts barn.25

Børn af Elsebe (Elisabeth) Jensdatter og Laurits Hansen Allrup:

64.28.Hans Lauritzsøn Allerup
65.28.Jens Alderup, d. omkr. 1725
66.28.Margrethe Lauritsdatter Allerup, f. 1678, d. 1733
67.28.Anne Lauritsdatter Allerup
68.28.Elisabeth Lauritsdatter Allerup, f. omkr. 1693
29.10.
Boel Jensdatter
     Boel, gift [før 1680] med Hr. Hans Arentzøn.25

Gift før 167665 med

Hans Arnoldsen (Arentsen?)
Født omkring 163666,67.
     Stilling: Sogneprest.
     Pers. kapellan til Ørlandet.68
     Hans Arnoldsen ble ansatt som kapellan i Ørland [Fosen prosti] den 24. aug. 1670. Han er nevnt som kapellan i Ørland i familieskatten i 1677, 1679, 1684 og den 31. dec. 1686. Han er også nevnt som kapellan her i folketellingen i 1701. I 1686 og i 1701 kalles han kapellan i Bjugn.67
     Presten hadde i 1670 skrevet en søknad om å få ham til kapellan og her sier presten at han var på hyllingen og da tok han Hans Arnoldsen til medhjelper, presten sier vider at Bjelke har sagt seg villig til å stille et værelse på Østerådt til kapellanens disposisjon inntil han fant seg en egen boplass. Ved søknaden ligger Hr Hans attester fra København datert 14. juli 1664. Han kalles i disse attester for Johannes Arnold Christianinensisus. I København universitets matrikkel er han immatrikulert i 1658 nettopp som Johannes Arnoldi Christianiensius ex schola Fredriksborg. Selv undertegner han som Hans Arnoldius. I familieskatten i 1676 betalte han for seg og sin kone Bodil Jensdtr.67
     Han var 65 år i 1701, dvs. født ca. 1636. Trolig var han fra Oslo da han kalles Christianiensis i sine attester fra København og Hr Morten [skal være Hr Peder Maartensen Blanche] sier at han hadde tatt ham til kapellan under hyllingen, som jo fant sted i Oslo.67

Børn af Boel Jensdatter og Hans Arnoldsen (Arentsen?):

69.29.Arnt Hansen, f. omkr. 1678
70.29.Tøger Hansen, f. omkr. 1684
71.29.Johan Arnt Hansen, f. omkr. 1687
72.29.Christian Fredrik Hansen, f. omkr. 1689
73.29.Hjeronimus Hansen
30.10.
Hieronimus Jensen
Født omkring 1660, Trondhjem ?69,25.
Død omkring 175068.
     Sorenskriver til Hedemarken.68
31.10.
Ellen Jensdatter
Født omkring 1661, Trondhjem ?70,25.
32.10.
Gidsken Jensdatter Brüghmann
Født omkring 1664, Trondheim ?71,25,71.
Død 173972.
     Muligens var det henne »Sl. Madam. Gidschen Jensdatter Bryghmann«, etter hvem det ble holdt skifte i Rosviken 28. nov. 1739. Denne Gidschen Jensdatter Bryghmann var 1. gift med handelsmann på Rosviken i Brønnøy og kaldtes "Borger af Trondhjem", Jens Andersen, født 1662, død før 7. aug. 1704 (da enken fremdeles bodde der). Gift 2. med Sr. Lars Jacobsen Falch, født 1663. Barn av første ekteskap: 1.a) Anders Jensen, f. 1696, var 1739 i utenriksfart. 1.b) Jens Jensen, f. 1700, var 1739 i Trondheim. 1.c) Maren Jensdatter, gift med Hans Grønbech i Trondheim. 1.d) Ermegaard Marie Jensdatter, var 1739 ugift. 1.e) Ellen Jensdatter, var gift med Jacob Balentin (Valentin). Barn av andet ekteskap: 2.a) Jens Jacob Falch, død før 1739, hvor hans barn arvet. 2.b) Hjeronimus Brüghmann Falch, død 1769 i Bergen, hvor han allerede 1737 hadde tatt borgerskap og levde i en rekke år som kjøpmann, under navnet "Hjeronimus Brüghmann". Han var gift, men hans etterkommere kan ikke fastslåes.68

Gift 1° _____med

Jens Andersen (Ross)
Født 166227.
Død før 170472.
     Trondheimsborger.72

Gift 2° 1705, Rossvik på Sør-Kvaløy.72 med

Lars Jacobsen Falch
Født omkring 168173.
Død 1765, Bjørum i Vemundsvik.27,73.
     Søn af Jacob Pettersen Falch og Margrethe.
     Lars Jacobsen Falch overtok borgerleiet Rossvik i Sør-Kvaløy samt Lyngvær. Hans forretning var lite lønnsom, og han måtte derfor pantsette eiendommen flere ganger til kjøpmenn fra Bergen. Muntlig overlevering, som har levd på stedet helt fram til vår tid, sier at han "sulla" bort sin driftige forgjengers medel i Rossvik. Han var også den siste som drev dette borgerleiet.72

Børn af Gidsken Jensdatter Brüghmann og Lars Jacobsen Falch:

74.32.Jens Jacob Falch, d. før 1739
75.32.Hjeronimus Bryghmann Falch, d. 1769, Bergen.
33.10.
Daniel Jensen
Født omkring 1670, Trondhjem ?74,25.
Død 172575.
     Daniel Jensen kom til Astafjord i 1701 med jektene fra Bergen. Det er trolig han var enkemann og hadde en datter med seg, Ermegaard. Hans søster var det neppe, som i 1714 var fosterdatter hos Ole Povelsen på Kråkerø, og som ble gift med Søren Tobiassen (1687-1755) fra Grøtland. Dette ekteparet hadde blant flere barn sønnen Jon Sørensen, født ca. 1724. Han ble 16. juli 1748 gift i Trondenes kirke med Synnøve Maria Olsdatter fra Sandstrand, født ca. 1726. Dette ekteparets eldste datter får navnet Ermegaard. Hvem andre enn sin mor var det som Jon Sørensen oppkalte her?76

Gift 170775 med

Anne Esausdatter Moddy
Født omkring 166826.
Død omkring 1733, Ibestad26.
     Datter af Esau Robertsen Moddy og Ingeborg Mikkelsdatter Laursen.

[Gift 1° omkr. 1694 med Erik Johnsen (1654 - 1706); Gift 2° 1707 med Daniel Jensen (omkr. 1670 - 1725)].

Børn af Daniel Jensen og Anne Esausdatter Moddy:

76.33.Erik Danielsen, f. 1710, Gratangen, d. 1774
34.10.
Ermegård Jensdatter
Født omkring 1671, Trondhjem ?77,25.
     Hun er sandsynligvis den Ermegård Jensdatter, der ses være gift med Karsten Anderssen Bernhof (f. 1664) på Myrland i Gratangen. Se Astafjord Bygdebok, familie no. 11494.

Gift _____med

Carsten Anderssen Bernhof
Født 166475.
     Søn af Anders Carstensen Bernhoff og Kirsten Christensdatter.
     På Myrland i Gratangen.75
     Carsten Andersen Bernhof Hofsjøen [strandsete ved gården Hof i Tjeldsund] var fadder 15. s.e.Tr. 1694, og hans kone Ermegaard (Jensdatter) var fadder 19. s.e.Tr. s.å.78
     Nevnt 1714 i søsteren Anne Kirstine Andersdatter Bernhoffs skifte, som "Carsten Andersen Bernhoff, Mons., Forwalter ofuer Tromsøe gardsit, welagt hær(re?) og Disckre Mand".79

[Gift 1° med Ermegård Jensdatter (f. omkr. 1671); Gift 2° med Karen Danielsdatter Hveding (f. 1690)].

Børn af Ermegård Jensdatter og Carsten Anderssen Bernhof:

77.34.Elen Karstensdatter Bernhof
78.34.Anders Karstensen Bernhof, f. omkr. 1699, Myrland i Gratangen., d. 1752
79.34.Ermegaard Carstensdatter Bernhof, f. omkr. 1704, d. 1763
35.11.
Alexander Humphredsen Brüghmann
Død før 1634, København68.
     Matrialforvalter i Kjøbenhavn.68
36.11.
Anna Margareta Brüghmann
Død 170268.

Gift 12 aug. 1688, Hjemmeviet68 med

Thomas Brix
Født omkring 166380,81.
     Søn af Laurits Pedersen Brix og Berete Østensdatter.
     Tituleres monisur.26
     Skifte 20 sep. 1702, Trondhjem82.

Børn af Anna Margareta Brüghmann og Thomas Brix:

80.36.Lars Brix
81.36.Johan Brix, d. 1739
37.11.
Sara Brüghman
Død 15 sep. 1733, Trondheim83.
     12 Barn med Thomas Hammond.83
     Skifte 1735-1736, Trondheim.84(Sara salig Thomas Hammond)..

Gift 20 nov. 1686, Trondheim?, Hjemmeviet83 med

Thomas Hammond
Født omkring 166385,86.
Død 171929.
     Søn af Thomas Hammond og Elisabeth Henrichsdatter Sommerschiel.
     Kjøpmann i Trondhjem. Stor efterslekt (12 barn).
     Hadde vært hos farbroren Johan i London da faren døde og moren døde også plutselig før han kom hjem.86

Børn af Sara Brüghman og Thomas Hammond:

82.37.Elisabeth Hammond, f. 1688, Trondhjem, d. 1728, Christiania
83.37.Hilken Thomasdatter Hammond
84.37.Edward Thomasen Hammond
85.37.Humphrey Hammond
38.11.
Gidsken Brüghmann
Død 26 jun. 173226.
     Hun eide gårdene: Selnes, og Lyngvær i Bodø prestegjeld. Ugift.83
39.11.
Sophie Brygmand
Født 167387.
Død 3 mai 1751, Trondheim.88,87,83.
     Boet efter hende beløb sig til 23000 Rdl.89
     Skifte 1751-1753, Trondheim.90(Sophia sal. Johan Hammonds)..

Gift 1 mai 1697, Hjemmeviet83 med

Johan Thomassen Hammond
Født omkring 167491,29,86.
Død 172229.
     Søn af Thomas Hammond og Elisabeth Henrichsdatter Sommerschiel.
     Han overtog Forretningerne efter Faderen og var en af T.hjems rigeste Mænd. Han eiede bl.a. Granaasen.89
     Kjøpmann i Trondhjem. Stor efterslekt.

Børn af Sophie Brygmand og Johan Thomassen Hammond:

86.39.Johan Hammond
87.39.Thomas Johansen Hammond, f. 1697, d. 1736
88.39.Sara Johansdatter Hammond, f. 1708, d. 1788
89.39.Anna Margrethe Hammond, f. 1710, d. 1765
40.11.
Humphred Brüghmann
Født 168183.
     Ved skifte etter søsteren Gidsken i 1732 bodde han i Kjøbenhavn og bodde der også i 1739. Muligens var det hans sønn: Christian Humphred Bryghmann, der ifølge "Nyerup & Kraft's Litr. Lex. var Udgiver af tvende Oversættelser (1742 og 1748), og som var Notar. Publ. i Bergen, hvilket embede han i 1755 afstod til Joachim Chr. Geelmuyden, senere Gylde(n)crantz." [C. Delgobe].83
41.11.
Lars Brüghmann
     I skifte etter søsteren Gidsken 1732 sies det at han "over 30 Aar har været udenlands". I ett annet skifte i 1739 nevnes han ikke.83
42.11.
Ermegaard Humphredsdatter Brüghmann

Gift 24 mar. 1716, Hjemmeviet83 med

Joachim Barner
Død før 173983.
     Forvalter over Østraad. Tituleres monisur.83

Børn af Ermegaard Humphredsdatter Brüghmann og Joachim Barner:

90.42.Hans Barner
43.12.
Anna Ulrichsdatter Brüghmann
Født 11 jan. 167083.
     Hendes andet ekteskap med Fordel Olsen var barnløst.92

Gift 1° _____med

Jonas Nielsen Budde
Født omkring 163993,94.
     Søn af Nils Jonsson Bude og Christence Christophersdatter.
     Det er ikkje sagt beint fram nokon stad at han var son til hr. Nils, men det er rimeleg å rekne han for det.95
     Bruker fro ikr. 1673, i 1690-åra av 4 pund, elles 1 våg på Ytteren. Stod i brodden for søknad om kyrkje på Mo i 1695. Innstemnd av Mons Røvatnet 26. juni 1696 for «nogle ord» som hadde falli mellom dei.96
     Er kanskje fader til Anders Jonassen Budde der senere er at finde i Astafjord, med efterslekt der.
     Skifte 1 sep. 171696,95Buet etter Jonas skifta 1. sept. 1716, verd brutto 127½ rd., netto 53½ rd. Det var ein del sølv, tinn o.a., ein sabel, ymse reidskapar, m.a. ein tømmerhake på Laukberg og ein husnavar på Neppelberg, og 3 bøker: Povel Anderssens postill, 1 katekismus og 1 «fuldkommen psalmebog». Buskapen var mindre enn i 1690 [skifta etter første hustru]: 12 kyr, 5 kviger, 2 oksar, 3 kalvar, 7 sauer, 6 lam, 4 geiter, 3 kje, 1 risbit-svin og 2 hestar..

[Gift 1° med Maren Jonsdatter (Selfors); Gift 2° med Anna Ulrichsdatter Brüghmann (f. 11 jan. 1670)].

Gift 2° 171692 med

Fordel Olssøn
Født omkring 168692.
Død 172792.

Børn af Anna Ulrichsdatter Brüghmann og Jonas Nielsen Budde:

91.43.Aleksander Jonassøn (Budde), f. omkr. 1693, d. 1777
92.43.Kristoffer Jonassøn (Budde), f. omkr. 1697
93.43.Mikkel Jonassøn (Budde), f. omkr. 1700, d. 1759
94.43.Ulrich Jonassøn (Budde), f. 1703, d. 1726
44.12.
Dorothea Brüghmann
Født 12 jan. 167097,98.
Død 171998.

Gift 1° 6 okt. 168997 med

Peder Pedersen Borch
Født 16 mar. 166198.
Død 6 feb. 169798.
     Søn af Peder Nilsen Borch og Magdalene Christophersdatter (Løb).
     Kapellan i Overhalden.98,97

Gift 2° _____med

Jens Claussen Parelius
Født omkring 165999.
Død 171699.
     Søn af Claus Jenssøn Parelius og Kirsten Steensdatter.
     Var student i 1680. Ble res kapellan i Overhalla i 1698.99
45.12.
Elsebe Brüghmann
Født 11 jul. 167297.
Død 14 aug. 167697.
46.12.
Michael Hjeronimus Brüghmann
Født 6 okt. 167597.
Død 22 jul. 167697.
47.12.
Gidsken Brüghmann
Født 6 okt. 167597.
     Ifølge "Skillingsmagasin" 1844 fantes ved den tid i Harrans kirke (Anneks til Grong i Overhalden) navnet "Giedsche Uldrichsdtr. Brüghmann" inni en olivenkrans, innbrent i en av korets glassruter.97
48.12.
Elsebe Brüghmann
Født 12 jun. 167797.
     Hun levde i 1719.97
49.12.
Hjeronimus Brüghmann
Født 24 dec. 168697.
Død 17 jan. 1758, Hestad i Herøy97,99.
     Han syntes å være meget allsidig annlagt og overtok i sin tid de forskjelligste verv. Formentlig fikk han hjemme en god utdannelse. I 1703, 17½ år gammel kom han til Trondheim til sin fetter Alexander Brüghmann, hvor han unner denne ble ansatt til å ta seg av forrentningen, under fetterens Oslo-opphold. Han kalles fra 1724, lensmann, og var som sådan konstitueret til å møte på tinget istedet for fogden.97
     Ved skiftet 10. dec. 1742 etter sin mors søster Karen Klæboe, bodde han på Hestad i Herøy.100
     Skifte 22 jul. 1758101,100.

Gift 1° 171626 med

Maren Maria Wirthmann
Født 22 okt. 169697.
Død 27 aug. 1725, Nippelberg97.
     Datter af Steen Wirthmann og Dorthea Nielsdatter Arctander.

Gift 2° 24 jul. 1726102 med

Magdalene Sophia Brun
Født 1683102.
Død 1773, Hestad i Brønnøy102.

Børn af Hjeronimus Brüghmann og Maren Maria Wirthmann:

95.49.Petter Ulrich Brüghmann, f. 1717, Brønnøy, d. 1776, Handelsstedet Grøtøen
96.49.Sten Wirthmann Brüghmann, f. 1718, Nippelberg, d. 1785, Bergen
97.49.Andreas Brüghmann, f. 1720, d. 1737
98.49.Humphred Brüghmann, f. 1721, d. 1771
99.49.Johan Brüghmann, f. 1723, d. 1803

Børn af Hjeronimus Brüghmann og Magdalene Sophia Brun:

100.49.Maren Maria Brüghmann, f. 1728, Nippelberg, d. 1810, Hestad
50.13.
Jørgen Lorentzsen Brüghmann
     Formentlig var det ham som i 1692 ble dimmitert fra Trondheim skole til Københavns Universitet.24
51.13.
Anne Lorentzdatter Brüghmann
52.13.
Hieronimus Lorentzsen Brüghmann
53.20.
Daniel Andersen Klingenberg
Født omkring 1670103,45.
54.20.
Gische Christense Andersdatter Klingenberg
Født omkring 1673104,45.
Død 1697, Rissa.105.

Gift 17 feb. 1691105 med

Rasmus Krag
Født omkring 1663105.
Død 25 feb. 1717105.
     Søn af (Krag?).
     I NST VI, s. 287 ff., oppgis det at Rasmus hadde en halvbror ved navn Frants Knutsen Tved, som var borger i Trondheim rundt 1700.106
     Skifte 1 aug. 1719105.

[Gift 1° jul. 1689 med Gjertrud Andersdatter Riiber; Gift 2° 17 feb. 1691 med Gische Christense Andersdatter Klingenberg (omkr. 1673 - 1697); Gift 3° 2 nov. 1698 med Maria Clausdatter Angell (omkr. 1678 - 1737)].
55.20.
Anne Andersdatter Klingenberg
Født omkring 1675107,45.

Generation 5.

56.25.
Dorothea Pristrup
Født 1680-169021.
Død efter 170921.
     Levde i 1709 ved skifte etter faren.21

Gift _____med

Peter Nilsen Muus
Død 175021.
     Sogneprest. Mange børn.21
57.25.
Peter Danielsen Pristroph
Født 25 nov. 1693, Nummedalen, Trondhjem stift.108.
Død 6 dec. 1764108.
     Dep. 1713 fra Trondhj. Sk., 9/4 1715 cand. theol. h. ill., blev Hører i 4de Lectie i Trondhjems Skole, 17/4 1719 res. Cap. til Inderøen, Tr. St., 11/12 1730 (ikke 1725) Erib, 30/10 1732 Vicepastor til Inderøen. (Sml. Erlandsen, s. 280-1).108
     Blev 1713 dimitteret fra Throndhjems Skole, tog 9 April 1715 theol. Attestats og prædikede, efter kongl. Tilladelse til Dimis for Biskop Dr. P. Krog i Throndhjem den 9 April 1719 Char. haud. illaud. - Var i en Tid Cantor og 4de Lectie-Hører ved Thrhjs. Skole, blev 17 April 1719 kaldet af Sognepræst til Vor Frue Kirke Mag. Sebastian Withe til resid. Capellan til Inderøen, ordineret 4 Aug. s. A., 11 Decbr. 1725 resid. Pastor til Grib, og, efter Biskop Dr. Hagerups Forslag, af Kongen den 30 Octbr. 1732 confirmeret til Vicepastor til Inderøen. Døde i December 1764.109

Gift 1 feb. 1720108,109 med

Anna el. Else Withe
Født 1692, Trondhjem ?108.
     Datter af Sebastian Withe og Inger Margrethe Lund.
     Hun kaldes Else With i Hans Hyldbakk's bok.110

Børn af Peter Danielsen Pristroph og Anna el. Else Withe:

101.57.Gidsken Pedersdatter Pristroph, f. omkr. 1720, d. 1786
102.57.Daniel Pedersen Pristroph, f. omkr. 1722, d. 1804, Gaarden Nossum i Skogn.
103.57.Sebastian Pedersen Pristroph, f. 1723, Sund på Inderøen, d. 1785, Edø
104.57.Inger Margretha Pedersdatter Pristroph
58.27.
Johan Johansen Tullin
Født omkring 1670, Trondhjem ?111,60.
59.27.
Cathrine Johansdatter Tullin
Født omkring 1671, Trondhjem ?112,60.
     Ifølge Hornemann ble hun gift i domkirken (i Trondheim) den 5. febr. 1698 med Fredrik Schøllermann.113

Gift 5 feb. 1698, Domkirken i Trondheim.113 med

Fredrik Schøllermann
60.27.
Jens Johansen Tullin
Født omkring 1675, Trondhjem ?114,60.
     I 1715 heter det at han hadde reist fra byen (Trondheim) for 26 år siden.59
61.27.
Fredrik Christian Johansen Tullin
Født omkring 1677, Trondhjem ?115,60.
     I 1715 heter det at han hadde vært hjemme på besøk for 8 år siden.113
62.27.
Anne Dorthe Johansdatter Tullin
Født omkring 1678, Trondhjem ?116,60.

Gift _____113med

Peder Morup
63.27.
Hieronimus Johansen Tullin
Født omkring 1680, Trondhjem ?117,60.
Død 1703, Ost-India.113.
64.28.
Hans Lauritzsøn Allerup
     Magister. Sogneprest? til Varde i Jylland.63
65.28.
Jens Alderup
Død omkring 1725.
     Prokurator i Trondhjem.63
     Skifte 23. feb. 1725, hvori hans enke og søskende arver - ingen børn er nævnt.118

Gift _____med

Karen Jonsdatter (Leth)
     Datter af Jon Hansen Leth og Catharina Dinnesdatter Jersin.
     Bugge [NST XXX, s. 311 ff.] har henne som en datter her [av Jon Hansen Leth og Catharina Jersin], sier hun ble gift i 1707 med Jens Larsen Aldrup, prokurator i Trondheim.119
66.28.
Margrethe Lauritsdatter Allerup
Født 1678.
Død 1733.

Gift _____med

Johan Daniel(sen) Burchart
Født 1662120.
Død 1723120.
     Bosat på StorFosen.
     Død ved svogeren Jens Alderups skifte i Trondhjem 23. febr. 1725, men i live ved svigermorens skifte 30. april 1720.121

Børn af Margrethe Lauritsdatter Allerup og Johan Daniel(sen) Burchart:

105.66.Lorentz Johansen Burchard, d. 1749
106.66.Elsebeth Burchard
107.66.Margrethe Maria Johansdatter Burchard, f. 1703, Storfosen., d. 1774, Nes.
67.28.
Anne Lauritsdatter Allerup

Gift _____med

Jochum Fridrich Urbye
Født omkring 1688122.
     Søn af Claus Nielsen Urbye og Ellen Ovid.
     Prest Sønnefjells.121
     Sogneprest i Bjugn.
68.28.
Elisabeth Lauritsdatter Allerup
Født omkring 1693123,124.

Gift 1720-1723 med

Hans (Johannes?) Augustinussen
Død 1749118.
     Foged i Strinda og Selbu.118
     ?? Han er måskje søn av Augustinus Hansen (Røst) og Inger Pedersdatter Holt ??.

Børn af Elisabeth Lauritsdatter Allerup og Hans (Johannes?) Augustinussen:

108.68.Laurentius Allerup, f. 1723
69.29.
Arnt Hansen
Født omkring 1678.
     Arnt, 23 år i 1701 og var klokker.67
70.29.
Tøger Hansen
Født omkring 1684.
     Tøger, 17 år i 1701.67
71.29.
Johan Arnt Hansen
Født omkring 1687.
     Johan Arnt, 14 år i 1701.67
72.29.
Christian Fredrik Hansen
Født omkring 1689.
     Christian Fredrik, 12 år i 1701.67
73.29.
Hjeronimus Hansen
     Hiernomys, 8 år i 1701.67
74.32.
Jens Jacob Falch
Død før 173972.
     Gift og hadde barn.72
75.32.
Hjeronimus Bryghmann Falch
Død 1769, Bergen.72.
     Tok borgerskap i Bergen 1739. Han var gift og hadde flere barn.72
76.33.
Erik Danielsen
Født 1710, Grøsnes store, Gratangen75.
Død 177475.
     Etterslekt: Se Astafjord Bygdebok, familie no. 5145.

Gift omkring 172875 med

Synnøve Jørgensdatter
Født 171375.
Død 178075.
     Datter af Jørgen Madssen og Ingeborg Johnsdatter Normann.

Børn af Erik Danielsen og Synnøve Jørgensdatter:

109.76.Anne Kirstine Eriksdatter Normann, f. 1728, Gratangen., d. 1793
110.76.Berteus Kristen Eriksen Normann, f. 1730, Gratangen., d. 1792
111.76.Daniel Eriksen Normann, f. 1733, Gratangen., d. 1792
112.76.Jørgen Eriksen Normann, f. 1737, Gratangen., d. 1813
113.76.Ingeborg Eriksdatter Normann, f. 1745, Gratangen., d. 1805
114.76.Berit Eriksdatter Normann, f. 1746, Astafjord., d. 1806, Trondenes.
77.34.
Elen Karstensdatter Bernhof

Gift 1° _____med

Kristen Eriksen
     Mikkelbostad, Dyrøy.75

Gift 2° _____med

Kristen Tygesen Trane
Født 1699, Lilleskog, Ibestad75.
Død 1775125.
     Søn af Tyge Kristensen Trane og Helvig Rasmusdatter.

Børn af Elen Karstensdatter Bernhof og Kristen Eriksen:

115.77.Kristen Kristensen, f. omkr. 1725
116.77.Fredrik Kristensen, f. omkr. 1727, d. 1776

Børn af Elen Karstensdatter Bernhof og Kristen Tygesen Trane:

117.77.Øllegård Kristensdatter Trane, f. omkr. 1729, Dyrøy, d. 1801
118.77.Daniel Kristensen Trane, f. omkr. 1732, d. 1802
119.77.Jørgen Kristensen (Trane), f. omkr. 1734, d. 1771, Dyrøy.
78.34.
Anders Karstensen Bernhof
Født omkring 1699, Myrland i Gratangen.78,75.
Død 175278,75.
     Hilleshamn, Gratangen.75
     Skifte 1753-1767, Hilleshamn, Astafjord tinglag.126protokollnr. 141, folio 180..

Gift _____med

Beate Jørgensdatter
Født 1709, Rollnes, Ibestad.75.
Død 177275.
     Datter af Jørgen Madssen og Mette Andersdatter.

Børn af Anders Karstensen Bernhof og Beate Jørgensdatter:

120.78.Ingeborg Andersdatter Bernhof, f. 1732, Gratangen., d. 1812
121.78.Anne Kirstina Andersdatter Bernhof, f. 1740, Gratangen., d. 1777
122.78.Karsten Anderssen Bernhof, f. 1742, Gratangen., d. 1792
79.34.
Ermegaard Carstensdatter Bernhof
Født omkring 170478.
Død 176378.

Gift _____78med

Offer Abrahamsen Lockert
     Bø i Vesterålen.78

Børn af Ermegaard Carstensdatter Bernhof og Offer Abrahamsen Lockert:

123.79.Carsten Offersen Lochert
80.36.
Lars Brix
     Var ved mosteren Gidskens død i 1732 boende i Trondhjem.83
81.36.
Johan Brix
Død 173983.
     Død 1739 som handlene i X-sund. Den 28. aug. 1730 underskrev han med 13 andre handlene en ansøkning om kjøpmannsrettigheter for "Lillefosen". Den 27. juli 1739 var det skiftesamling i hans og hustrus bo. De var formentlig barnløse.83
     Skifte 1737-1742, Trondheim.127(Johan Brix i Lille Fosund og hans Huustroe Elisabeth Thue)..

Gift _____med

Elisabeth Johansdatter Thue
     Skifte 1737-1742, Trondheim.127(Johan Brix i Lille Fosund og hans Huustroe Elisabeth Thue)..

[Gift 1° med Christopher Aagesen Holck (f. 1681); Gift 2° med Johan Brix (d. 1739)].
82.37.
Elisabeth Hammond
Født 1688, Trondhjem128.
Død 5 jun. 1728, Christiania128.

Gift 4 sep. 1721, Christiania129 med

Mogens Pederssøn Blix
Født 3 mar. 1693, Trondhjem128.
Død 3 mai 1746, Christiania128.
     Søn af Peder Mogenssøn Blix og Marit(e) Larsdatter.
     Regimentskvartermester og auditør ved Vesterlenske regiment 18. juni 1717, borgermester i Christiania 14. jan. 1726, kancelliraad, senere krigsraad.128
     Krigsraad Blix hadde 8 barn, 4 i hvert ægteskap, men de fleste døde i ung alder; ingen av dem hadde efterslegt.128

[Gift 1° 4 sep. 1721 med Elisabeth Hammond (1688 - 5 jun. 1728); Gift 2° 26 jul. 1735 med Magdalene Cornish (1714 - 25 jul. 1794)].

Børn af Elisabeth Hammond og Mogens Pederssøn Blix:

124.82._____
125.82._____
126.82._____
127.82._____
83.37.
Hilken Thomasdatter Hammond

Gift _____130,131med

Claus Claussen Lund
Født 25 mai 1692130.
Død 1756130.
     Søn af Claus Pedersen Lund og Karen Hansdatter Breijer.
     Kjøpmann i Molde.130

[Gift 1° med Hilken Thomasdatter Hammond; Gift 2° med Gjertrud Fredriksdatter Green].
84.37.
Edward Thomasen Hammond
     ! GÆT - er vel søn av Thomas Hammond og Sara Brüghmann !
     Skifte 1735-1738, Trondheim.132(Edward Thomasen Hamond)..
85.37.
Humphrey Hammond
     ! GÆT - er vel søn av Thomas Hammond og Sara Brüghmann !
     Skifte 1735-1738, Trondheim.132(Humphry Hamond)..
86.39.
Johan Hammond
     ? GÆT - han må være søn af Johan Hammond og Sophie Brygmand ?
     Kaptein.133
     Oberst.134

Gift 1° _____med

Karen Olufsdatter Tønder
Født 16 jul. 1702133.
     Datter af Oluf Olufsen Tønder og Elisabeth (Lisbeth) Melchiorsdatter (Meldal).
     Var gift med kaptein Johan Hammond.133

Gift 2° 1738134 med

Stennetta Steensdatter Meldal
Død 1747134.
     Datter af Steen Melchiorsen Meldal og Ursula (Aarsilla) Olsdatter Tønder.
87.39.
Thomas Johansen Hammond
Født 11 sep. 1697135.
Død 28 feb. 1736135.
     Sogneprest til Meldal. Stor etterslekt (11 barn).135

Gift 1725135 med

Else Sophie Frich
Født 6 aug. 1696135.
Død 17 sep. 1780135.

Børn af Thomas Johansen Hammond og Else Sophie Frich:

128.87.Sophie Frich Hammond, f. 1726, d. 1762
88.39.
Sara Johansdatter Hammond
Født 18 okt. 170889.
Død 6 apr. 178889.
     Hun hadde tilnavnet «Moderen på klosteret», fordi hun var så dyktig og gav hjelp og trøst til alle som kom til henne når de trengte hjelp i sykdom eller annen nød. Hun styrte godset alene i 40 år etter mannens død.136

Gift 20 jun. 172889 med

Henrik Ebbesen Horneman
Født 169489,136.
Død 12 dec. 174889.
     Søn af Ebbe Carstensen og Anna Henriksdatter Hornemann.
     Til Reinskloster. Fra ham nedstammer hele den nuværende norske slegt Horneman.137
     11 Børn. Stor efterslægt.

Børn af Sara Johansdatter Hammond og Henrik Ebbesen Horneman:

129.88.Sophie Horneman, f. 1732, d. 1808
89.39.
Anna Margrethe Hammond
Født 1 apr. 171089.
Død 17 nov. 176589.
     Da de [hende og husbonden Hans Ebbesen Horneman] ingen Børn havde, skjænkede hun sin betydelige Formue til forskjellige Stiftelser væsentlig i Trondhjem.89

Gift 25 nov. 173389 med

Hans Ebbesen Horneman
Født 20 feb. 170289.
Død 17 nov. 175689.
     Søn af Ebbe Carstensen og Anna Henriksdatter Hornemann.
     Reiste 1717 sammen med Broderen til Kjøbenhavn. Tog theol. Examen 1721, blev 1733 res. Cap. til Bynesset og 1736 Sognepræst til Meldalen. 1748 blev han Provst over Dalernes Provsti. Han omtales meget rosende af Biskop Nannestad, som holdt hans »Lig-Prædiken«.89
90.42.
Hans Barner
91.43.
Aleksander Jonassøn (Budde)
Født omkring 1693.
Død 1777.
     Var bruker i Fagerlia til framimot 1730, då han vart bruker på Anders-garden (seinare Dave-garden) på Ytteren, Nord-Rana. Bygselsbrev tinglyst 22. okt. 1730. Om strid med haldsmannen i Fagerlia i 1730-åra sjå der [Rana Bygdebok]. Aleksander vart overfallen og skamhoggen av grannen Per Eriksa [gift med Aleksanders svigerinde]. Ei natt i 1764 overfall Per Eriksa grannen Aleksander Jonassa i senga med ei øks og gav han i alt 4 högg, eitt over nasen, eitt over kjaken, så munnen stod vrang og tunga vart skadd, det tredje til beinet i høgre armen og det siste på venstre arm. Merke etter øksehogga fanst i stua til ho vart riven i 1870-åra. Aleksander vart både vanfør og lytet i andletet. Per var då ikkje drukken, men «forrykt i hovedet» og etter ugjerningea sprang han opp i eit tre og sat der syngande. 29. juli 1765 vart han dømd til å betale Aleksander 39 rd. for underhald og stell i 20 veker, ½ års tidsspille og medikament, og dertil sakskostnader, og til to års arbeid i Trondheims festning, «andre røggesløse og afsindige mennisker til afskye». Domen var stadfesta av lagtinget på Steigen 20. sept. 1765.138

Gift 171696 med

Beret Olsdatter (Åenget)
     Fra Åenget i Rana.92
92.43.
Kristoffer Jonassøn (Budde)
Født omkring 169726.
     [En enke efter een Christopher Budde døde 6 Nov. 1781, 72 år gl.]
     ? Kan han være taget til Troms, og måske være identisk med Kristoffer Jonassen på Reite i Lavangen, Astafjord ?
93.43.
Mikkel Jonassøn (Budde)
Født omkring 170092.
Død 175992.
     Fekk 12. juli 1720 bygselbrev, etter stykfaren, på Per Johan garden (seinare Mikkal garden) på Ytteren i Nord-Rana. Han var ein av tre som hadde «haft en ublu omgiengelse» med Lisbet Larsdatter Yttern i 1718, men vart visst frikjent, då ho hadde «tæd sig som en aabenbar hore».139

Gift 1730139 med

Ingeborg Larsdatter
     Fra Luktvasslia, Elsfjorden.139
     I hausetn 1781 vart ein Lars Olsen Ljungdal dømd å flytte frå stua til Ingeborg, der han hadde trengt seg inn og slått henne.139

[Gift 1° 1730 med Mikkel Jonassøn (Budde) (omkr. 1700 - 1759); Gift 2° 1759 med Per Erikssøn].
94.43.
Ulrich Jonassøn (Budde)
Født 1703140.
Død 1726140.
     Bosat i Namdalen.92
     Dom 12 post Trenit. 1726: Gravfæstet Ulrich Jonæsøn - æte 23140

Børn af Ulrich Jonassøn (Budde) og _____:

130.94.Jonas Ulrikssøn, f. 1726
95.49.
Petter Ulrich Brüghmann
Født 17 jul. 1717, Brønnøy97.
Død 29 feb. 1776, Handelsstedet Grøtøen97.
     Kjøpmann og forretningsmann. Hans siste ekteskap var barnløst.97

Gift 1° _____med

Kirsten Jonsdatter
Født 169697.
Død 8 sep. 175897.
     På Skaga.97

Gift 2° 12 nov. 1760, Sandnes97 med

Sophie Aars
     Skifte 24 nov. 177897.

Børn af Petter Ulrich Brüghmann og Kirsten Jonsdatter:

131.95.Else Marie Brüghmann, f. 1740, d. 1741
96.49.
Sten Wirthmann Brüghmann
Født 28 okt. 1718, Nippelberg97.
Død 1785, Bergen97, begravet 22 mar. 1785, Bergen ?97.
     Gullsmed. Ifølge Nicolaysens "Bergens Borgerbog" tok han borgerskap der i byen den 6. august 1748.97

Gift 1° _____med

Karen Pedersdatter Brun
Død 174697.
     En prestedatter fra Gildeskål.97

Gift 2° 6 feb. 175397 med

Gjertrud Tønnesdatter
Født 170497.
Begravet 3 dec. 1790, Bergens Domkirke97.
     I skiftet efter den berømte guldsmed Steen Wirthmann Brüghmann's anden kone Giertrud Tønnesdatter, der blev holdt i Bergen 11. dec. 1790, får vi ikke kun at vide, at begge ægtefæller var barnløse, men også at arvingerne til Steen Wirthmann Brüghmann var: 1. Broren Johan Brüghmann opholdende sig i Nordland.; 2. Broren Humfred Brüghmann, «død men efterladt sig tvende Døtre, hvoraf den ene Maren Wirthmann gift med hr. Albert Hatting residerende Capellan til Nyekirkens menighed i Bergen, døde den 30te December 1789 og efterlod sig 3 sønner og 2 døtre ...». Den anden datter af Humfred Bryghmann, Elisabeth Margaretha gift med Johan Michael Bees.141
97.49.
Andreas Brüghmann
Født 4 mar. 1720102.
Død 1737102.
98.49.
Humphred Brüghmann
Født 22 sep. 1721102.
Død 6 sep. 1771102.
     Handelsmann på Sør-Bjørn på Helgeland.102

Gift _____med

Karen Adriane Klæboe
Født 1728102.
     Hun levde ennda i 1801.102

Børn af Humphred Brüghmann og Karen Adriane Klæboe:

132.98.Maren Wirthmann Brüghmann, d. 1789, Bergen
133.98.Elisabeth Margareta Brüghmann, f. 1750
99.49.
Johan Brüghmann
Født 29 jul. 1723102.
Død 1 okt. 1803102.
     Skipper og bosatt på Skaga i Herøy.102

Gift 1757102 med

Maren Bugge
Født 1716102.
     Hun levde enda i 1801 på Skaga, 85 år gml.102
100.49.
Maren Maria Brüghmann
Født 20 mai 1728, Nippelberg102.
Død 1810, Hestad102.

Gift 24 okt. 1752102 med

Johan Abel Mørch
Født 1724, Saltnes i Nordland102.
Død 6 dec. 1801, Hestad i Brønnøy102.
     Søn af Abel Abelsøn Mørch og Gertrud Johansdatter Omsen.
     Skipper og handelsmann på Hestad i Brønnøy.102
     Skipper og handelsmann på Hestad i Herøy i Helgeland.142

Børn af Maren Maria Brüghmann og Johan Abel Mørch:

134.100.Hjeronimus Mørch, f. 1754, d. 1778
135.100.Gjertrud Malene Mørch, f. 1756
136.100.Abel Mørch, f. 1759
137.100.Andreas Mørch, f. 1759
138.100.Hans Mørch, f. 1762, d. 1832
139.100.Gjertrud Mørch, f. 1763
140.100.Maren Mørch, f. 1763, d. 1764
141.100.Maren Mørch, f. 1765
142.100.Anne Mørch, f. 1767
143.100.Inger Lucie Mørch, f. 1769

Generation 6.

101.57.
Gidsken Pedersdatter Pristroph
Født omkring 1720.
Død 3 feb. 1786143
     Efter et håndskreven notat i bogen109.

Gift 12 sep. 1747, StodEfter en håndskreven notits i bogen.109 med

Wentzel Aussig
Født omkring 1719144.
Død 1 sep. 1773144.
     Født ca. 1719 i Norge. - «Officers sønn». - Uoff. 1735. - ....... - Kpt. ved 1. Trondhj. nasj. inf.regt. 14/4 1751 og chef Stodske komp. - Maj.s kar. 27/10 1762. - Sek.maj. 1/1 1766. - I 1766 forsatt til Inderøiske komp. - Avskjed 1/7 1767 med 262 rdl. 24 sk. årl. pens. - Død 1/9 1773.144
102.57.
Daniel Pedersen Pristroph
Født omkring 1722109.
Død 21 apr. 1804, Gaarden Nossum i Skogn.145,109,145.
     Oberstlieutenant ved det throndhjemske Dragonregiment. Døde Natten til 21 April 1804 paa Gaarden Nossum i Skogn, 81 1/2 Aar gl.
     Studerte filogi i 5 år. Gikk inn i det militære og blev ob.ltn. i 1. Oplandske, senere i Trondhjems dragonregiment. Død på sjefsgården Nossum i Skogn.29

Gift _____med

Johanna Pedersdatter Leth
Født omkring 1721146,147.
Død 10 feb. 1808, Tynes i Skogn.148,149,150,147.
     Datter af Peder Pederssøn Leth og Margrethe Lund.

Børn af Daniel Pedersen Pristroph og Johanna Pedersdatter Leth:

144.102.Peder Pristroph, f. 1759
145.102.Raphael Thune Pristroph, f. 1765, Ytterøen
146.102.Sebastian Pristroph, f. 1768, d. 1855, Skogn
147.102.Petronelle Pristroph
148.102.Anna Margretha Pristroph
103.57.
Sebastian Pedersen Pristroph
Født 29 nov. 1723, Sund på Inderøen29.
Død 3 nov. 1785, Edø29.
     Sogneprest til Edøen. Barnløs.

Gift 29 nov. 175929 med

Hedvig Fredrica Grüner
Død før 17 nov. 177629.
     Se »Myntmester Peter Grüner og hans efterkommere« av generalmajor Peter Grüner.
104.57.
Inger Margretha Pedersdatter Pristroph
     Og døde paa Gaarden Ingul paa Inderøen efter langvarig Sygdom.109

Gift _____med

Anton Ernst Roth
Født omkring 1723, Kranichfeldt, Tyskland.151.
Død 1813109.
     Stilling: Løytnant109.
     Tydsk student (iflg. håndskrevet notits i det kgl. bibl. udgave af Erlandsen).109
     Han var student ved Universitetet i Halle da han måtte rømme og kom til Norge. Slekten Roth er beskrevet av Wolfgang Bussig "Deutsche Familienkunde".151

Børn af Inger Margretha Pedersdatter Pristroph og Anton Ernst Roth:

149.104.Petronella Antonsdatter Roth, f. 1756, Inderøy
105.66.
Lorentz Johansen Burchard
Død 11 aug. 1749152.
     Resid. pastor til Kvæfjord 1720 og sogneprest her 1735 til sin død.153
     Sandsynligvis søn af Johan Burchart på StorFosen.
     Skifte 1750-1752, Rå prestegård, Kvæfjord sogn.154protokoll 1745-1803, legg 203 & 245b..

Gift _____med

Christine Maria Bremer
Født omkring 1700, Ervik, Trondenes.155,153.
Begravet 5 feb. 1775, Trondenes.156,153.
     Datter af Frederik Adrian Bremer og Else Marie Wolf.

Børn af Lorentz Johansen Burchard og Christine Maria Bremer:

150.105.Johanne Margrethe Burchard, f. omkr. 1727, Kvæfjord.
151.105.Else Marie Burchard
152.105.Sophie Amalie Lorentzdatter Burchard, f. omkr. 1731, Kvæfjord., d. 1805, Trondenes.
153.105.Johan Lorents Lorentsen Burchard, f. 1733, Kvæfjord., d. 1824, Kvæfjord.
106.66.
Elsebeth Burchard
     Skifte 20 jul. 1776, Rolstad i Søndre Fron, Gudbrandsdalen.157Brutto 3623 rdl. Netto 2252 rdl..

Gift _____med

Christen Pram
     Foged.
     Skifte 28 nov. 1786, Lille Sandbu i Fron, Gudbrandsdalen.: Formue 770 rdl. Gjeld 892 rdl..

Børn af Elsebeth Burchard og Christen Pram:

154.106.Henrik Fredrik Pram
155.106.Johan Adolf Pram
156.106.Bertel Christian Pram
157.106.Inger Margrethe Pram
158.106.Anne Kirstine Pram
159.106.Christiane Pram, f. omkr. 1738
160.106.Hanna Ulrika Pram, f. omkr. 1742
107.66.
Margrethe Maria Johansdatter Burchard
Født 1703, Storfosen.120.
Død 1774, Nes.120, begravet 8 feb. 1774120.

Gift _____med

Lorentz Christian Schanke
Født 1699, Trondheim.120.
Død 1774120.
     Søn af Erik Eriksen Schanke og Karen Lorentzdatter Frost.

Børn af Margrethe Maria Johansdatter Burchard og Lorentz Christian Schanke:

161.107.Karen Margrethe Schanke, d. 1795, Hitra.
108.68.
Laurentius Allerup
Født 172368.
     Misjonær til Rana.68
109.76.
Anne Kirstine Eriksdatter Normann
Født 1728, Grøsnes Store, Gratangen.75.
Død 179375.

Gift 175375 med

Tollev Hanssen
Født 1722, Engenes, Ibestad.75.
Død 178975.
     Søn af Hans Olsen og Anne Jørgensdatter.
     Engenes, Ibestad. Etterslekt, 7 barn, se Astafjord bygdebok.

Børn af Anne Kirstine Eriksdatter Normann og Tollev Hanssen:

162.109.Jørgen Tollevsen Normann, f. 1757, d. 1812
110.76.
Berteus Kristen Eriksen Normann
Født 1730, Grøsnes Store, Gratangen.75.
Død 179275.

Gift 175875 med

Julianna Margrete Jakobsdatter
Født 1733, Fjordbotn, Astafjord.75.
Død 182575.
     Datter af Jakob Olsen Trane og Maren Nilsdatter Bagge.

Børn af Berteus Kristen Eriksen Normann og Julianna Margrete Jakobsdatter:

163.110.Maren Normann, f. 1759, Gratangen, d. 1798
164.110.Anna Margreta Berteusdatter, f. 1761, Gratangen, d. 1813
165.110.Danilken Berteusdatter, f. 1764, Gratangen, d. 1837
166.110.Jakob Norman Berteussen, f. 1767, Gratangen
167.110.Petter Jørgen Berteussen, f. 1770, Gratangen, d. 1818
168.110.Ingeborg Maria Normann, f. 1775, Gratangen, d. 1858
111.76.
Daniel Eriksen Normann
Født 1733, Grøsnes Store, Gratangen.75.
Død 179275.

Gift 176375 med

Anna Olsdatter
Født 1737, Hesjeberg, Gratangen.75.
Død 180575.
     Datter af Ole Nilssen og Anne Olsdatter.

Børn af Daniel Eriksen Normann og Anna Olsdatter:

169.111.Ole Danielsen, f. 1764, Gratangen., d. 1822
170.111.Jens Danielsen, f. 1767, Gratangen., d. 1789
171.111.Anna Bergitta Danielsdatter, f. 1775, Gratangen., d. 1776
172.111.Sofia Bergitta Danielsdatter, f. 1777, Gratangen., d. 1781
173.111.Sofia Fredrikka Danielsdatter, f. 1783, Gratangen., d. 1784
174.111.Elisabet Maria Danielsdatter, f. 1785, Gratangen., d. 1801
112.76.
Jørgen Eriksen Normann
Født 1737, Grøsnes Store, Gratangen.75.
Død 181375.

Gift 1766158 med

Bodil Olsdatter
Født omkring 1725.
Død 1807159,160.
     Hvor hun kom fra, vites ikke. Hun kan ha vært fra Lenvik, da broren, Kristoffer Olsen, bodde på gården Olderen (Sandvik).160

[Gift 1° med Jakob Fredriksen Rockman (omkr. 1713 - 1764); Gift 2° 1766 med Jørgen Eriksen Normann (1737 - 1813)].

Børn af Jørgen Eriksen Normann og Bodil Olsdatter:

175.112.Jakobina Jørgensdatter Norman, f. 1768, d. 1812
176.112.Fredrik Jørgensen Normann, f. 1769, Dyrøy., d. 1798, Dyrøy.
113.76.
Ingeborg Eriksdatter Normann
Født 1745, Grøsnes Store, Gratangen.75.
Død 180575.

Gift 176975 med

Nils Olsen Ærboe
Født 1739, Breivoll, Ibestad.75.
Død 181075.
     Søn af Ole Nilssen Ærbo og Barbro Halvorsdatter.
     Gårdbruker på Miklevoll, Skånland. EFTERSLÆGT.

Børn af Ingeborg Eriksdatter Normann og Nils Olsen Ærboe:

177.113.Anna Elisabet Nilsdatter Ærboe, f. 1771, Ibestad., d. 1848
114.76.
Berit Eriksdatter Normann
Født 1746, Grøsnes Store, Astafjord.75.
Død 1806, Tennevik, Trondenes.161.

Gift 1° 177475 med

Peder Anderssen
Født 1747, Balteskard, Skånland.75.
Død 178675.
     Søn af Anders Paulsen og Berit Andersdatter.

Gift 2° 178975 med

Niels Augustinussen Schjelderup
Født 1751, Tennevik, Trondenes.161,161.
Død 1811, Vågan, Nordland.161.
     Søn af Augustinus Nielsen Schjelderup og Johanna Margrethe Sparboe.
     Konfirmert 1768.162

[Gift 1° 1779 med Johanna Nilsdatter (1750 - 1782); Gift 2° med Maria Kristoffersdatter; Gift 3° 1789 med Berit Eriksdatter Normann (1746 - 1806)].

Børn af Berit Eriksdatter Normann og Peder Anderssen:

178.114.Kristoffer Normann Pedersen, f. 1783, Gratangen.
115.77.
Kristen Kristensen
Født omkring 1725163.
     Død som ungkar 1758.163
116.77.
Fredrik Kristensen
Født omkring 1727163.
Død 177675.
     Bosatt på Skog i Ibestad der han eide en del av gården Lilleskog.163
     Etterslekt, se Astafjord bygdebok.
     Skifte 1771-1778, Lilleskog, Astafjord Tinglag.126protokollnr. 139, folio 405..

Gift 175575,163 med

Berit Hansdatter
Født 1731, Åndervåg, Ibestad.75.
Død 178775.
     Datter af Hans Nielsen Erboe og Berit Sjursdatter.

Børn af Fredrik Kristensen og Berit Hansdatter:

179.116.Kristen Fredriksen, f. 1756, Ibestad., d. 1816
180.116.Berit Fredriksdatter, f. 1762, Ibestad., d. 1811
117.77.
Øllegård Kristensdatter Trane
Født omkring 1729, Mikkelbostad, Dyrøy75,125.
Død 1801125.

Gift 1° _____125med

Ernst Fredriksen (Rockman)
Født 1718, Eidet, Tranøy.125.
     Søn af Fredrik Wilhelm Rochman og Karen Jakobsdatter Winther.
     Bosatt i Straumen, Ibestad og Skøelv, Sørreisa.125

Gift 2° 1771164 med

Hans Hansen
Født omkring 1740164.
     Hvor Hans kom fra veit vi ikke med sikkerhet. Det er ting som tyder på at han var fra Salangen, da broren bodde i Løksebotn.164
     Bruker av Espenes, Dyrøy.164

Børn af Øllegård Kristensdatter Trane og Ernst Fredriksen (Rockman):

181.117.Karen Ernstsdatter Rokmann, f. 1752, d. 1759
182.117.Elen Kirstina Ernstsdatter Rokmann, f. 1754, d. 1754
183.117.Anne Sofia Ernstsdatter Rokmann, f. 1757
184.117.Karen Helena Ernstsdatter Rokmann, f. 1759
185.117.Kristen Ernstsen Rokmann, f. 1761
118.77.
Daniel Kristensen Trane
Født omkring 1732125.
Død 1802125.
     Skifte 1804-1805, Miklebostad, Dyrøy Tinglag.126protokollnr. 149, folio 549b..

Gift 1759125 med

Else Marie Danielsdatter Heitman
Født omkring 1737, Holm, Dyrøy.165.
Død 1807, Mikkelbostad, Dyrøy.125.
     Datter af Daniel Olsen Heitman og Cathrine Marie Hind.

Børn af Daniel Kristensen Trane og Else Marie Danielsdatter Heitman:

186.118.Kristen Trane Danielsen, f. 1760, d. 1786
187.118.Daniel Danielsen Heitman (Trane), f. 1762, Dyrøy., d. 1834
188.118.Katrina Maria Danielsdatter, f. 1764, Dyrøy., d. 1767, Dyrøy.
189.118.Elen Kristine Danielsdatter, f. 1767, Dyrøy.
190.118.Katrina Maria Danielsdatter, f. 1770, Dyrøy.
191.118.Jens Hind Danielsen Trane, f. 1773, Dyrøy., d. 1850, Dyrøy.
192.118.Søren Jakob Faber Danielsen (Trane?), f. 1776, Dyrøy.
193.118.Jonette Petrika Danielsdatter (Trane?), f. 1779, Dyrøy., d. 1840
119.77.
Jørgen Kristensen (Trane)
Født omkring 1734125.
Død 1771, Espejord, Dyrøy.125.

Gift 1760166 med

Barbra Christina Christophersdatter
Født omkring 1737, Hamn, Dyrøy.166.
     Datter af Christopher Christophersen og Elisabeth Katarine Hansdatter.
120.78.
Ingeborg Andersdatter Bernhof
Født 1732, Hilleshamn, Gratangen.75.
Død 181275.

Gift 176175 med

Ole Rasmussen Trane
Født 1732, Foldvik, Gratangen.75.
Død 180975.
     Søn af Rasmus Tygesen Trane og Anne Katrina Nilsdatter Flensborg.
     Sørrollnes, Trondenes. Hilleshamn, Gratangen.

Børn af Ingeborg Andersdatter Bernhof og Ole Rasmussen Trane:

194.120.Andreas Olsen, f. 1764, Trondenes., d. 1781
195.120.Rasmus Olsen, f. 1766, d. 1781
196.120.Daniel Olsen, f. 1774, Gratangen., d. 1799
197.120.Øllegård Kristina Olsdatter, f. 1776, Gratangen., d. 1789
121.78.
Anne Kirstina Andersdatter Bernhof
Født 1740, Hilleshamn, Gratangen.75.
Død 177775.
     Etterslekt, 5 barn, se Astafjord bygdebok,
     Skifte 1776-1785, Hilleshamn, Astafjord Tinglag.126protokollnr. 143, folio 19. - etter Anna Kirstine Karstensdatter..

Gift 176175 med

Erik Fogsen
Født 171975.
     Hilleshamn, Gratangen.75

[Gift 1° med Anna Marie Gregusdatter (1720 - 1760); Gift 2° 1761 med Anne Kirstina Andersdatter Bernhof (1740 - 1777)].
122.78.
Karsten Anderssen Bernhof
Født 1742, Hilleshamn, Gratangen.75.
Død 179275.

Gift 176875 med

Anne Kirstine Nilsdatter
Født 1743, Skårvik Ø., Salangen.75.
Død 181175.
     Datter af Nils Pedersen og Tora Hansdatter.

[Gift 1° 1768 med Karsten Anderssen Bernhof (1742 - 1792); Gift 2° 1794 med Jens Rasmussen (1766 - 1811)].

Børn af Karsten Anderssen Bernhof og Anne Kirstine Nilsdatter:

198.122.Anders Karstensen, f. 1773, d. 1826
123.79.
Carsten Offersen Lochert
     Han må være sønn av Offer Abrahamsen Lockert og Ermegaard Carstensdatter Bernhof.

Gift 1759, Bø, Vesteråle.167 med

Johanne Marie Hermansdatter Dishington
     Datter af Herman Jobsen Dishington.
124.82.
___________
125.82.
___________
126.82.
___________
127.82.
___________
128.87.
Sophie Frich Hammond
Født 1726135.
Død 1762135.

Gift 1743135 med

Augustinus Steensen Meldahl
Født 1712135.
Død 4 nov. 1782135.
     Søn af Steen Melchiorsen Meldal og Ursula (Aarsilla) Olsdatter Tønder.
     Kaptein.135
     Ble kaptein. Bodde på Halse. 4 barn.134

[Gift 1° 1743 med Sophie Frich Hammond (1726 - 1762); Gift 2° med Ane Dorothea Thune].

Børn af Sophie Frich Hammond og Augustinus Steensen Meldahl:

199.128.Else Sophie Meldahl, f. 1746, d. 1821
129.88.
Sophie Horneman
Født 26 mai 173289.
Død 21 jul. 180889.
     Fra Reinskloster.168

Gift 27 mai 175589,168 med

Henrik Horneman
Født 3 apr. 172089,168.
Død 22 okt. 177989,168.
     Søn af Hans Henriksen Hornemann og Mette Christine Bonsach.
     Etatsråd og Justitsråd.89,168

Børn af Sophie Horneman og Henrik Horneman:

200.129.Hans Horneman, f. 1756, d. 1809
201.129.Medea Christine Horneman, f. 1759, d. 1796
202.129.Henrik Olaus Horneman, f. 1761, d. 1841, Christiania (Oslo)
130.94.
Jonas Ulrikssøn
Født 1726.
     3 Pinse Dag 1726: Døbt Ulrich Jonæsøn Ytterens uægte Barn.140
     Denne Jonas var gårdsdreng på Granheia 1756.140

Gift _____169med

Ingeborg Thomasdatter

[Gift 1° med Lars Gabrielsen (omkr. 1705 - omkr. 1761); Gift 2° med Jonas Ulrikssøn (f. 1726)].

Børn af Jonas Ulrikssøn og Ingeborg Thomasdatter:

203.130.Lars Jonasen, f. 1762, Moe., d. omkr. 1798
131.95.
Else Marie Brüghmann
Født 174097.
Død 174197.
132.98.
Maren Wirthmann Brüghmann
Døbt 18 jun. 1746, Alstahaug141.
Død 31 dec. 1789, Bergen97,141.

Gift 31 jan. 177297 med

Albert Hatting
Født 14 mai 1742, Bergen97.
Død 13 feb. 181297.
     Han ble stud. 1762, cand. theol. 1765, pers. kap. i 1767 hos sin far, pers. kap. i Bergens Domkirke i 1770, res. kap. til Lindås i 1776, og 1786 res. kap. til Nykirken i Bergen. Han er forfatter av Bergens Prestehistorie.97

Børn af Maren Wirthmann Brüghmann og Albert Hatting:

204.132.Jørgen Hatting, f. 1773
205.132.Sten Wirthmann Brüghmann Hatting, f. 1775
206.132.Henrik Fredrik Hatting, f. 1776
207.132.Cathrine Hatting, f. 1779, d. 1842
208.132.Karen Hedvig Hatting, f. 1782
209.132.Henrik Hatting, f. 1783
133.98.
Elisabeth Margareta Brüghmann
Født 1750102.

Gift 1780102 med

Johan Michael Bess
     Kjøpmann i Bergen.102
134.100.
Hjeronimus Mørch
Født 2 feb. 1754102.
Død 11 mar. 1778102.
     Omkom på sjøen.102
135.100.
Gjertrud Malene Mørch
Født 1756102.
     Død ung.102
136.100.
Abel Mørch
Født 1759102.
     Død ung.102
137.100.
Andreas Mørch
Født 1759102.
     Død ung.102
138.100.
Hans Mørch
Født 1762102.
Død 1832102.
     Eier av Hestad i Brønnøy.102

Gift _____med

Anne Marie Gyth
Født 1774102.
Død 1863102.

Børn af Hans Mørch og Anne Marie Gyth:

210.138.Hjeronimus Brüghmann Mørch, f. 1797, d. 1841
211.138.Maren Marie Mørch, f. 1799, d. 1820
212.138.Peder Christian Broch Mørch, f. 1807
139.100.
Gjertrud Mørch
Født 20 mar. 1763102.

Gift _____med

Anders Olsen Schrøder

Børn af Gjertrud Mørch og Anders Olsen Schrøder:

213.139.Abel Schrøder Mørch, f. omkr. 1790
140.100.
Maren Mørch
Født 20 mar. 1763102.
Død 1764102.
141.100.
Maren Mørch
Født 1765102.
     Død ung.102
142.100.
Anne Mørch
Født 27 mar. 1767102.

Gift _____med

Hans Olsen
     Alstahaug.102
143.100.
Inger Lucie Mørch
Født 20 nov. 1769102.

Generation 7.

144.102.
Peder Pristroph
Født 175929.
     Sec.ltn., dimittert 24. mai 1793 med 30 Rdl. pensjon fra den norske Kvæsthuskasse.29
145.102.
Raphael Thune Pristroph
Født 1765, Ytterøen29.
     Reservemajor i infanteriet 1811. Udmerket seg i fektningen ved Noritz 5. desember 1813 og blev forfremmet til major 15. jan. 1814. Ridder av Danebrog 23. febr. 1814. Avskjed 15. mai 1821 i Danmark.29
146.102.
Sebastian Pristroph
Født 1768-176929.
Død 22 apr. 1855, Skogn29.
     Rittmester 30. desember 1809. Forblev i Norge efter adskillelsen. Vartpenge fra 1818.29
147.102.
Petronelle Pristroph
     31 år og ugift 1801.29
148.102.
Anna Margretha Pristroph
149.104.
Petronella Antonsdatter Roth
Født 31 mar. 1756, Inderøy151.

Gift _____med

Mons Pedersen
     Boende på gården Tronstad i Inderøy.151
150.105.
Johanne Margrethe Burchard
Født omkring 1727, Rå prestegård, Kvæfjord.152,155.
Begravet 10 aug. 1794, Trondenes ? .170,152.

Gift 7 nov. 1751, 22de søndag etter tref. 1751.152,170 med

Hans Nilsen Rafn
Født omkring 1724, Røkenes, Trondenes.152,155.
Død 1794, Ervik, Trondenes.171,152,155, begravet 26 okt. 1794172,152.
     Søn af Nils Hansen Rafn og Anne Katrine Andersdatter Schjelderup.
     Han var handelsmann og bodde på gården Ervik i Trondenes. Det ser ut til at Hans Rafn har hatt økonomisk uhell. Den 5. november 1794 avholdes skifte efter Hans Rafn og hustru. På døtrene falt som arv: 33 Rdl., 304 og 4½ skilling.152
     Stor efterslægt.
     SE OGSÅ TRONDENES BYGDEBOK.

Børn af Johanne Margrethe Burchard og Hans Nilsen Rafn:

214.150.Lorentz Burchard Rafn, f. 1752, Ervik, d. 1752
215.150.Anna Katrine Hansdatter Rafn, f. 1754, Ervik
216.150.Kirstina Maria Rafn, f. 1755, Ervik, d. 1759
217.150.Nils Rafn, f. 1757, Ervik, d. før 1770
218.150.Kristine Marie Rafn, f. 1760, Ervik
219.150.Anna Johanna Hansdatter Rafn, f. 1763, Ervik
220.150.Else Marie Hansdatter Rafn, f. 1769, Trondenes., d. 1855, Trondenes.
151.105.
Else Marie Burchard

Gift _____med

Peder Jochumsen Leth
Født 26 feb. 1717, Evenes, Ofoten, Nordland.173, døbt 7 mar. 1717, Evenes kyrkja., «Dominica Laetære», Midfastesøndag, døbte jeg self min og min Kiærestes Søn Peder, fød Fredags Aften Klokken mot 10 for. Februarij. Testes: Mette Liland, Ane Catrine Ponsvigen, Lars Ingebrigtsen Tårstad (lensmann), Ole Hansen Børvigen, Tolof Lendvigen.»174,173.
Død 19 sep. 1788, Rå prestegård i Kvæfjord.173.
     Søn af Jochum Pedersen Leth og Anna Benedicte Hveding.
     Sognepræst til Kvæfjord. SE HVEDING-BOKA.

[Gift 1° med Else Marie Burchard; Gift 2° med Ovedia Maria Kildal (31 aug. 1733 - 17 jan. 1760); Gift 3° med Ingeborg Mogensen Jentoft (omkr. 1709 - 1788)].

Børn af Else Marie Burchard og Peder Jochumsen Leth:

221.151.Else Marie Burchard Leth, d. 1760
152.105.
Sophie Amalie Lorentzdatter Burchard
Født omkring 1731, Rå prestegård, Kvæfjord.175,176,177.
Død 1805, Røkenes, Trondenes.177.
     Hun var barnløs i hendes 2nd og 3die ekteskap.176
     Efter sit tredje ekteskap, meldte hennes senere svigersønn, Søren Brønlund Normann, sig da som frier. Men da sa hun: "Nu har jeg gått 3 ganger i brudeseng, så nu gjør jeg det ikke 4. gang. Men du kan jo ta min datter, og da skal du få gården med".175

Gift 1° 1752176 med

Jacob Parelius Nilsen Rafn
Født 29 aug. 1728, Røkenes, Trondenes.175,177.
Død 10 apr. 1770, Røkenes, Trondenes.175,177.
     Søn af Nils Hansen Rafn og Anne Katrine Andersdatter Schjelderup.
     Drev bondehandel og bygdefar på Røkenes i Trondenes.176
     Han var handelsmann på Røkenes.175
     Den 7. september 1770 registreres efter Jacob Parelius Rafn. Aktiva utgjorde 2946 Rdl., 4 Skilling og passiva 602 Rdl. Sønnene [4 stk i live 1770, der vel har delt 2344 Rdl., 2 Skilling, efter at enken har tatt halvdelen] fikk i arv 252 Rdl., 2 Ort og 69½ Skilling og datteren ½ part av brødrenes arv, 126 Rdl., 1 Ort og 35,18 Skilling. Av boets eiendeler nevnes: 1 jegt på 60 ?lesler?, 1 terning (liten jekt) og båter, sjøredskaper av forskjellig slags. En stor og smukk beholdning av sølvtøi skiftedes også til arvingene. Ca. år 1759 kjøpte Jacob Parelius Rafn et begravelsested i kirken, og betalte herfor 8 Rdl.175

Gift 2° 18 nov. 1771, Trondenes.167 med

Johan Røst Grønbech
Født 1743.
Død 1776.
     Søn af Christopher Nielsen Grønbech og Ellen (Margrethe) Hansdatter Røst.

Gift 3° _____med

Anders Mørch
Født 1754.
Død 1780.

Børn af Sophie Amalie Lorentzdatter Burchard og Jacob Parelius Nilsen Rafn:

222.152.Lorentz Burchard Rafn, f. 1754
223.152.Nils Rafn, f. 1756, d. 1759
224.152.Johan Rafn, f. 1758, d. 1758
225.152.Nils Jacobsen Rafn, f. 1760, d. 1760
226.152.Johanne Elisabeth Rafn, f. 1761, d. 1835
227.152.Nils Rafn, d. 1832, Grøtøy.
228.152.Simon Kildal Rafn, f. 1765, d. 1772
229.152.Fredrik Burchard Rafn, f. 1767, Røkenes, d. 1772
153.105.
Johan Lorents Lorentsen Burchard
Født 1733, Rå, Kvæfjord.178.
Død 1824, Gåre, Kvæfjord.178.
     Prestegård, Trondenes; Ibestad, Astafjord.

Gift 1761179 med

Rebekka Elisabet Simonsdatter Kildal
Født 1744, Prestegården, Karlsøy.179.
Død 1780179.
     Datter af Simon Olsen Kildal og Maren Mikkelsdatter Heggelund.

Børn af Johan Lorents Lorentsen Burchard og Rebekka Elisabet Simonsdatter Kildal:

230.153.Lorents Johansen Burchard, f. 1762, Trondenes.
231.153.Simon Kildal Johansen Burchard, f. 1765, Kvæfjord.
232.153.Fredrik Kristian Johansen Burchard, f. 1770, Kvæfjord.
154.106.
Henrik Fredrik Pram
     Sogneprest.
155.106.
Johan Adolf Pram
     Sogneprest.
156.106.
Bertel Christian Pram
     Sogneprest. Nevnes ikke i skiftet efter faderen 1786.
157.106.
Inger Margrethe Pram

Gift _____med

Peder Schjelderup
Født 29 aug. 1714, døbt 2 sep. 1714180.
Død apr. 1761180.
     Søn af Ole Pedersen Schjelderup og Elisabeth Jensdatter Godtzen.
     Imm. fra Christiania 2. aug. 1732, 27. april 1742 res. Kap. til Froen, 1. okt. 1743 Feltpræst, 16. nov. 1753 Sognepr. til Stange.180

Børn af Inger Margrethe Pram og Peder Schjelderup:

233.157.Christian Pram Schjelderup
234.157.Peder Schjelderup
235.157.Elisabeth Olava Schjelderup, f. 1755, d. 1829, Løten
236.157.Petronette Schjelderup
158.106.
Anne Kirstine Pram

Gift omkring 1776157 med

Michael Darre
     Kaptein (1776), Major (1786).181
159.106.
Christiane Pram
Født omkring 1738157.
     Ugift 1786.182
160.106.
Hanna Ulrika Pram
Født omkring 1742157.
     Ugift 1786.182
161.107.
Karen Margrethe Schanke
Døbt 6 okt. 1737120.
Død 24 mar. 1795, Hitra.120.

Gift _____120med

Melchior (Melcher) Andersen Riber
Født 1739, Vikan, Frøya, Sør-Trøndelag., døbt 26 dec. 1739, Hitra.120.
Død 13 mai 1808, Vikan, Frøya, Sør-Trøndelag..
     Søn af Anders Melchiorsen Riber og Catharina Clausdatter.
     Han var jordeier og handelsmann. Han overtok handelsvirksomheten på Vikan etter sin far.

[Gift 1° med Martha Johanne Koch (f. 11 mai 1757); Gift 2° med Karen Margrethe Schanke (d. 24 mar. 1795)].
162.109.
Jørgen Tollevsen Normann
Født 175775.
Død 181275.
     Engenes, Ibestad. Etterslekt, 8 barn, se Astafjord bygdebok.

Gift 178575 med

Berit Kirstina Johnsdatter
Født 1759, Kråkrø, Ibestad.75.
Død 183675.
     Datter af John Sørensen og Synnøve Marie Olsdatter.

Børn af Jørgen Tollevsen Normann og Berit Kirstina Johnsdatter:

237.162.Tollev Hans Jørgensen, f. 1789, Ibestad, d. 1820
163.110.
Maren Normann
Født 1759, Elvenes, Gratangen75.
Død 179875.
164.110.
Anna Margreta Berteusdatter
Født 1761, Elvenes, Gratangen75.
Død 181375.
     Skifte 5 apr. 1814, Herjangen Store, Ofoten, Nordland183Avdøde Ane Bertinusdatter, Harriangen Store i Ofoten. Formue: 175-1-14. Gjeld: 65-2-12. Arvinger (alle på Harriangen): ektefelle Mikkel Johannesen; sønn Bertinus Mikkelsen, 23 år; sønn Johannes Mikkelsen, 19 år; sønn Petter Mikkelsen, 11 år; datter Juliana Mikkelsdatter, 14 år..

Gift 178875 med

Mikkel Johansen
Født 1754184, døbt 28 aug. 1754, Ankenes kirke, Ofoten, Nordland185.
     Søn af Johan Abrahamsen og Susanna Axelsdatter.

Børn af Anna Margreta Berteusdatter og Mikkel Johansen:

238.164.Bertheus Mikkelsen, f. omkr. 1791, Ofoten i Nordland
239.164.Johan Mikkelsen, f. omkr. 1794, Ofoten i Nordland
240.164.Juliana Mikkelsdatter, f. omkr. 1796, Ofoten i Nordland
241.164.Petter Mikkelsen, f. omkr. 1800, Ofoten i Nordland
165.110.
Danilken Berteusdatter
Født 1764, Elvenes, Gratangen75.
Død 183775.
166.110.
Jakob Norman Berteussen
Født 1767, Gratangsbotn, Gratangen75.
167.110.
Petter Jørgen Berteussen
Født 1770, Fjordbotn, Gratangen75.
Død 181875.
168.110.
Ingeborg Maria Normann
Født 1775, Elvenes, Gratangen75.
Død 185875.

Gift 179775 med

Tomas Sakariassen
Født 1759, Dverberg, Nordland75.
Død 183175.

[Gift 1° 1788 med Anna Dortea Jensdatter (1761 - 1797); Gift 2° 1797 med Ingeborg Maria Normann (1775 - 1858)].
169.111.
Ole Danielsen
Født 1764, Grøsnes Lille, Gratangen.75.
Død 182275.

Gift 179975 med

Ingeborg Sofia Johnsdatter Trane
Født 1768, Selset, Ibestad.75.
Død 183475.
     Datter af John Olsen Trane og Marit Andersdatter.

Børn af Ole Danielsen og Ingeborg Sofia Johnsdatter Trane:

242.169.Anna Bergitta Normann, f. 1801, Gratangen., d. 1868
170.111.
Jens Danielsen
Født 1767, Grøsnes, Gratangen.75.
Død 178975.
171.111.
Anna Bergitta Danielsdatter
Født 1775, Grøsnes, Gratangen.75.
Død 177675.
172.111.
Sofia Bergitta Danielsdatter
Født 1777, Grøsnes Lille, Gratangen.75.
Død 178175.
173.111.
Sofia Fredrikka Danielsdatter
Født 1783, Grøsnes Lille, Gratangen.75.
Død 178475.
174.111.
Elisabet Maria Danielsdatter
Født 1785, Grøsnes Lille, Gratangen.75.
Død 180175.
175.112.
Jakobina Jørgensdatter Norman
Født 1768158.
Død 1812.

Gift 1791186 med

Otte Jørgensen
Født 1760, Kråkrø, Ibestad.75.
     Søn af Jørgen Nilssen og Sofia Ottesdatter.
     Etterslekt, se Dyrøy bygdebok.
176.112.
Fredrik Jørgensen Normann
Født 1769, Sortevik, Dyrøy.158.
Død 1798, Sortevik, Dyrøy.158.

Gift 1795158 med

Jonetta Jørgensdatter
Født 1771, Fugleberg, Ibestad.75.
Død 182275.
     Datter af Jørgen Svendsen og Anna Larsdatter.
     Etterslekt, 9 børn, se Dyrøy bygdebok.

[Gift 1° 1795 med Fredrik Jørgensen Normann (1769 - 1798); Gift 2° 1801 med Jens Olsen (1772 - 1840)].
177.113.
Anna Elisabet Nilsdatter Ærboe
Født 1771, Breivoll, Ibestad.75.
Død 184875.

Gift 180575 med

Nils Helgen Winter Bentsen Kinapel
Født 1777, Balteskard, Skånland.75.
Død 181375.
     Søn af Bent Nielsen Kienapel og Anna Andersdatter.

Børn af Anna Elisabet Nilsdatter Ærboe og Nils Helgen Winter Bentsen Kinapel:

243.177.Bent Nilssen, f. 1807, Skånland., d. 1864
244.177.Nils Nilssen, f. 1811, Skånland.
178.114.
Kristoffer Normann Pedersen
Født 1783, Grøsnes, Gratangen.75.
     Tennevik, Skånland, Trondenes.75

Gift 180675 med

Synnøve Margrete Jørgensdatter Rasch
Født 178175.
     Datter af Jørgen Hanssen Rasch og Anne Dortea Johnsdatter.
179.116.
Kristen Fredriksen
Født 1756, Lilleskog, Ibestad.75.
Død 181675.
     Breivoll, Ibestad.

Gift 1° 178275 med

Anne Pedersdatter
Født 175775.
Død 178575.
     Datter af Peder Rasmussen og Guri Iversdatter.
     Skifte 1785-1789, Breivoll, Astafjord Tinglag.126protokollnr. 144, folio 93b..

Gift 2° 178775 med

Maria Danielsdatter
Født 1755, Storskog, Ibestad.75.
Død 183375.
     Datter af Daniel Baltsersen og Karen Hansdatter.
     Etterslekt (3 børn), se Astafjord bygdebok.

Børn af Kristen Fredriksen og Anne Pedersdatter:

245.179.Ermegård Kristensdatter, f. 1782, d. 1843
246.179.Bergitta Kirstina Kristensdatter, f. 1784, Ibestad., d. 1785
180.116.
Berit Fredriksdatter
Født 1762, Lilleskog, Ibestad.75.
Død 181175.

Gift 179775 med

Hans Jenssen
Født 1744, Ånstad, Ibestad.75.
     Søn af Jens Anderssen.
     Ånstad, Ibestad. Etterslekt, se Astafjord bygdebok.

[Gift 1° 1774 med Elisabeth Rasmusdatter (1752 - 1796); Gift 2° 1797 med Berit Fredriksdatter (1762 - 1811)].
181.117.
Karen Ernstsdatter Rokmann
Født 175275.
Død 175975.
182.117.
Elen Kirstina Ernstsdatter Rokmann
Født 175475.
Død 175475.
183.117.
Anne Sofia Ernstsdatter Rokmann
Født 175775.
     Til Skøelv, Sørreisa.75
184.117.
Karen Helena Ernstsdatter Rokmann
Født 175975.

Gift omkring 178575 med

Nils Valeur Mikkelsen
Født 175775.
     Krøttøy, Bjarkøy. Finnland, Dyrøy.75
185.117.
Kristen Ernstsen Rokmann
Født 176175.
     Forstrand, Dyrøy.75

Gift 179075 med

Kristiane Pedersdatter
Født 176075.
     Datter af Peder Hanssen og Else Kristiansdatter.

[Gift 1° 1790 med Kristen Ernstsen Rokmann (f. 1761); Gift 2° 1796 med Nils Nilssen (f. 1762)].
186.118.
Kristen Trane Danielsen
Født 1760125.
Død 1786125.
     Omkom i 1786 på rotur aleine fra Vågan.125
187.118.
Daniel Danielsen Heitman (Trane)
Født 1762, Mikkelbostad, Dyrøy.125.
Død 1834125.
     Var handelsmann og jektskipper på Straumsnes i Berg.125
     Etterslekt, se Berg og Torsken bygdebok, s. 202 ff.

Gift 1797125 med

Margrete Røde
     Fra Skjervøy.125,186

Børn af Daniel Danielsen Heitman (Trane) og Margrete Røde:

247.187.Else Marie Heitman, f. 1798, d. 1877
188.118.
Katrina Maria Danielsdatter
Født 1764, Mikkelbostad, Dyrøy.125.
Død 1767, Mikkelbostad, Dyrøy.125.
189.118.
Elen Kristine Danielsdatter
Født 1767, Mikkelbostad, Dyrøy.125.

Gift 1799187 med

Hans Hagrup (Jonsen)
Født 1772, Tranøya.187.
     Søn af Jon Pedersen.
     Brukte ikke Jonsen [som etternavn].188
     Hans sto på god fot med presten Rosted på Tranøya og blei delvis oppfostra hos han. Han var oppkalt etter en sønn av Rosted som døde ung. Da Rosted døde i 1796, blei Hans tilgodesett med en arv på 45 rdl. og blei betegna som fostersønn.187
     Espenes, Dyrøy.

[Gift 1° 1799 med Elen Kristine Danielsdatter (f. 1767); Gift 2° med Sofie Amalie Fredriksdatter (f. 1770)].

Børn af Elen Kristine Danielsdatter og Hans Hagrup (Jonsen):

248.189.Kristiane Hansdatter, f. 1798, d. 1798
249.189.Engel Marie Hansdatter Hagrup, f. 1800, Skatvik ?
250.189.Danilken Hansen Hagrup, f. 1803, Skatvik ?, d. 1889
251.189.Else Marie Hansdatter Hagrup, f. 1805, Dyrøy ?
252.189.Jon Hansen Hagrup, f. 1807, Dyrøy., d. 1823
190.118.
Katrina Maria Danielsdatter
Født 1770, Mikkelbostad, Dyrøy.125.

Gift 1799125 med

Fredrik Vilhelm Rockman
     Bosatt på Stongelandet.
191.118.
Jens Hind Danielsen Trane
Født 1773, Mikkelbostad, Dyrøy.125.
Død 1850, Mikkelbostad, Dyrøy.125.
     Bruker av Mikkelbostad, Dyrøy. Etterslekt, se Dyrøy bygdebok II:271.

Gift 1806189 med

Kristianne Ovidia Heitmøller Mikkelsdatter
     Datter af Mikkel Hansen og Kirsten Olsdatter Aas.
192.118.
Søren Jakob Faber Danielsen (Trane?)
Født 1776, Mikkelbostad, Dyrøy.125.
     «bleven paa Søen» 1802.125
193.118.
Jonette Petrika Danielsdatter (Trane?)
Født 1779, Mikkelbostad, Dyrøy.125.
Død 1840190.

Gift 1804125 med

Johan Andreas Brox
Født 1778, Hillesøy.190.
Død 1857190.
     Bø i Berg.125
     Etterslekt, se Berg og Torsken bygdebok, s. 108 ff.
194.120.
Andreas Olsen
Født 1764, Sørrollnes, Trondenes.75.
Død 178175.
195.120.
Rasmus Olsen
Født 176675.
Død 178175.
196.120.
Daniel Olsen
Født 1774, Hilleshamn, Gratangen.75.
Død 179975.
197.120.
Øllegård Kristina Olsdatter
Født 1776, Hilleshamn, Gratangen.75.
Død 178975.
198.122.
Anders Karstensen
Født 177375.
Død 182675.
     Myrland, Gratangen.

Gift 179975 med

Andrina Jørgensdatter
Født 1774, Lauvdal, Gratangen.75.
Død 181775.
     Datter af Jørgen Lambrigtsen og Berit Jensdatter.

Børn af Anders Karstensen og Andrina Jørgensdatter:

253.198.Petrikka Andersdatter, f. 1815, Gratangen., d. 1845
199.128.
Else Sophie Meldahl
Født 18 mai 1746135.
Død 9 aug. 1821135.

Gift _____med

Ole Gaarder
Født 8 mar. 1732135.
Død 1799191,192,135.
     Stilling: Oberst135.

Børn af Else Sophie Meldahl og Ole Gaarder:

254.199.Ursula Maria "Silla" Gaarder, f. 1772, Trondheim, d. 1811
255.199.Poul Frederik Gaarder, f. 1778, MR., d. eft. 1857
256.199.Augustinus Meldahl Gaarder, f. 1784, d. 1848
200.129.
Hans Horneman
Født 175689.
Død 17 mai 180989.
     Student. Cancelli-Sekretær. (Havde 2 uægte Sønner).89
201.129.
Medea Christine Horneman
Født 175989.
Død 179689.
     Sindssvag.89
202.129.
Henrik Olaus Horneman
Født 176189.
Død 1841, Christiania (Oslo)89.
     Cand. jur. Sindssvag. Ugift.89
203.130.
Lars Jonasen
Født 1762, Ånes, Moe.193.
Død omkring 1798.
     Skifte 1798, Bjurbækmoen, Moe.: Ektefelle Abelona Hansdatter. Datter Gjertrud Larsdatter, 3..

Gift 26 okt. 1793194 med

Abelone (Appelone) Hansdatter
Født omkring 1774195.
Død 1858.
     Datter af Hans Andersen og Gjertrud Pedersdatter.

Børn af Lars Jonasen og Abelone (Appelone) Hansdatter:

257.203.Gjertrud Larsdatter, f. omkr. 1795
204.132.
Jørgen Hatting
Født 25 jul. 177397.
205.132.
Sten Wirthmann Brüghmann Hatting
Født 3 jun. 177597.
206.132.
Henrik Fredrik Hatting
Født 177697.
207.132.
Cathrine Hatting
Født 177997.
Død 184297.

Gift _____med

Johan Andreas Røsler
Født omkring 179026.
Død 1826196,26.
208.132.
Karen Hedvig Hatting
Født 178297.
209.132.
Henrik Hatting
Født 178397.
210.138.
Hjeronimus Brüghmann Mørch
Født 1797102.
Død 1841102.
     Ugift.102
211.138.
Maren Marie Mørch
Født 1799102.
Død 20 apr. 1820102.

Gift 1819102 med

Poul Wigdahl Smith
Født 1793102.
Død 1876102.

Børn af Maren Marie Mørch og Poul Wigdahl Smith:

258.211.Hans Smith Mørch, f. 1820, d. 1887
212.138.
Peder Christian Broch Mørch
Født 1807102.
     Død ugift.102
213.139.
Abel Schrøder Mørch
Født omkring 1790102.

Generation 8.

214.150.
Lorentz Burchard Rafn
Født 1752, Ervik.
Død 1752.
215.150.
Anna Katrine Hansdatter Rafn
Født 1754, Ervik197.
     Sikkert identisk med den Anna K. Ravn, 45 år gl. og ugift, «huusholderske» hos Rasmus Andreas Schjelderup på Melbo i Hadsel.198
216.150.
Kirstina Maria Rafn
Født 1755, Ervik.
Død 1759.
217.150.
Nils Rafn
Født 1757, Ervik.
Død før 1770.
218.150.
Kristine Marie Rafn
Født 1760, Ervik199.

Gift 24 okt. 1783200 med

Hartvig Pedersen
Født 1754199, døbt 1754, 1ste søndag e. Trin. 1754199.
Død 17 mai 1818, Rambø, Tjeldsund199.
     Søn af Peder Nilsen og Elen Leth Hartvigsdatter.
     Hartvig er i 1786 ført som eineste bruker av Rambø (i Tjeldsund), men en har ikke funnet noe bøkselbrev. Han satt her til sin død, men da hadde allerede svigersønnen Jens Paulsen overtatt bøkselen av halve gården.199

Børn af Kristine Marie Rafn og Hartvig Pedersen:

259.218.Ingeborg Leth Hartvigsdatter, f. 1796, Rambø i Tjeldsund, d. 1837
219.150.
Anna Johanna Hansdatter Rafn
Født 1763, Ervik.
220.150.
Else Marie Hansdatter Rafn
Født 1769, Ervik, Trondenes.201.
Død 1855, Harstad, Trondenes.201.

Gift 1° 1790202,176 med

Erik Sørensen Normann
Født 1759, Harstad, Trondenes.203.
Død 1800, Harstad, Trondenes.203.
     Søn af Søren Eriksen Normann og Johanna Sørensdatter Brønlund.
     Skifte 1798-1804, Harstad, Fauskevåg Tinglag.126protokollnr. 148, folio 361..

Gift 2° _____med

Hans Augustinusen Schjelderup
Født 1758, Tennevik162.
Død 1809.
     Søn af Augustinus Nielsen Schjelderup og Johanna Margrethe Sparboe.
     Konfirmert 1776.162
     Se Tennevik og øvre For i Trondenes Bygdebok.

Børn af Else Marie Hansdatter Rafn og Erik Sørensen Normann:

260.220.Johanna Margrete Eriksdatter Normann, f. 1792, Trondenes., d. 1859, Nordland.
261.220.Søren Eriksen Normann, f. 1793, Trondenes., d. 1812, Trondenes.
262.220.Marta Kirstine Eriksdatter Normann, f. 1795, Trondenes., d. 1885, Trondenes.
263.220.Hartvig Hveding Eriksen Normann, f. 1797, Trondenes., d. 1864, Trondenes.
221.151.
Else Marie Burchard Leth
Død 15 jan. 1760204.
222.152.
Lorentz Burchard Rafn
Født 1754175,176.
     Konfirmert 1770.
     I 1773 fikk Malena Chirstina Juul en gutt som Lorents Ravn 'af Senjens Fogderie' var far til. Hun oppholdt seg på Kvaløyholmen i Brønnøy, Nordland. Vi har ikke andre opplysninger om henne enn at hun var 'u-confirmeret'. Barnet ble døpt Jørgen Ravn.205
223.152.
Nils Rafn
Født 22 mar. 1756175,176.
Død 20 dec. 1759175,176.
224.152.
Johan Rafn
Født 23 mar. 1758175,176.
Død 20 apr. 1758206,175,176.
225.152.
Nils Jacobsen Rafn
Født 2 jul. 1760175,176.
Død 6 sep. 1760175,176.
226.152.
Johanne Elisabeth Rafn
Født 13 sep. 1761175,176.
Død 5 jan. 1835175,176.

Gift 5 jan. 1782175 med

Søren Brønlund Normann
Født 13 feb. 1752, Harstad, Trondenes.207,175,203.
Død 10 okt. 1828, Røkenes, Trondenes.175,203.
     Søn af Søren Eriksen Normann og Johanna Sørensdatter Brønlund.
     Med hustruen fikk han gården Røkenes i Trondenes.175
     Efterslægt.
     [Se Røkenes i Trondenes Bygdebok].

Børn af Johanne Elisabeth Rafn og Søren Brønlund Normann:

264.226.Jakob Parelius Sørensen Normann, f. 1782, Trondenes., d. 1854, Trondenes.
265.226.Søren Sørensen Normann, f. 1785, Trondenes., d. 1868
227.152.
Nils Rafn
Døbt 14 nov. 1762, 23de søndag efter Trefoldighet 1762.175.
Død 5 nov. 1832, Grøtøy.208.
     Konfirmert 1780.
     Han var styrmann. Nils Rafn døde plutselig, antagelig av slag, den 5. nov. 1832, 70 år gl. Han bodde da hos handelsmann Schøning, Grøtøy, som var gift med Nils Rafns søsterdatter Johanne Sophie Amalie Normann. Nils Rafn var ikke gift, og med ham utdøde - såvidt vites - den agnatiske linje i Nordland av Rafn-ætta.208
228.152.
Simon Kildal Rafn
Født 1765.
Død 1772.
229.152.
Fredrik Burchard Rafn
Født 1767, Røkenes.
Død 1772.
230.153.
Lorents Johansen Burchard
Født 1762, Prestegården, Trondenes.179.
231.153.
Simon Kildal Johansen Burchard
Født 1765, Rå, Kvæfjord.179.
232.153.
Fredrik Kristian Johansen Burchard
Født 1770, Rå, Kvæfjord.179.
233.157.
Christian Pram Schjelderup
     Gift ved morfarens skifte 28. nov. 1786.182
234.157.
Peder Schjelderup
     Myndig ved morfarens skifte 28. nov. 1786.182
235.157.
Elisabeth Olava Schjelderup
Født 1755209.
Død 15 feb. 1829, Løten209.

Gift 6 jan. 1778210 med

Jørgen Olsen Grimseth
Døbt 13 jun. 1750209.
Død 31 mai 1828209.
     Søn af Ole Halvorsen Grimset og Randi Jørgensdatter Muus Huseby.
     Gårdbruker paa Grimseth i Løiten prestegjeld. Regimentstambur ved 3. Søndenfjeldske dragonregiment.211
     Se Hedmark Slektshist. lags tidsskr., bind II, s. 134

Børn af Elisabeth Olava Schjelderup og Jørgen Olsen Grimseth:

266.235.Petronnele Jørgensdatter Grimseth, f. 1782
267.235.Halvor Jørgensen Grimseth, f. omkr. 1782, d. 1868
268.235.Inger Margrethe Jørgensdatter Grimseth, f. omkr. 1785
269.235.Jørgen Grimseth Schjelderup, d. 1857, Arendal
270.235.Randi Jørgensdatter, f. omkr. 1794
236.157.
Petronette Schjelderup
     "Gift i Oslo ved Christiania".182
237.162.
Tollev Hans Jørgensen
Født 1789, Engenes, Ibestad75.
Død 182075.

Gift 181375 med

Anne Sofia Sørensdatter
Født 179075.
Død 187175.
     Datter af Søren Jørgensen og Pernilla Jørgensdatter.

[Gift 1° 1813 med Tollev Hans Jørgensen (1789 - 1820); Gift 2° 1824 med Elling Hansen Høyer (1778 - 1848)].

Børn af Tollev Hans Jørgensen og Anne Sofia Sørensdatter:

271.237.Søren Tollevsen, f. 1818, Ibestad., d. 1882
238.164.
Bertheus Mikkelsen
Født omkring 1791, Herjangen Store, Ankenes sogn, Ofoten i Nordland212,198.

Børn af Bertheus Mikkelsen og _____:

272.238.Mette Bertheusdatter (Normann ?), f. 1820, Ofoten prgj.
273.238.Jacob Bertheusen, f. omkr. 1824
239.164.
Johan Mikkelsen
Født omkring 1794, Herjangen Store, Ankenes sogn, Ofoten i Nordland213,198.
240.164.
Juliana Mikkelsdatter
Født omkring 1796, Herjangen Store, Ankenes sogn, Ofoten i Nordland214,198.
241.164.
Petter Mikkelsen
Født omkring 1800, Herjangen Store, Ankenes sogn, Ofoten i Nordland215,198.
242.169.
Anna Bergitta Normann
Født 1801, Grøsnes Lille, Gratangen.75.
Død 186875.

Gift 182075 med

Nils Olai Ursin
Født 1791, Sørvik, Trondenes.75.
Død 185375.
     Søn af Mathias Mikkelsen Ursin og Rebekka Olsdatter Gram.

Børn af Anna Bergitta Normann og Nils Olai Ursin:

274.242.Rebekka Bergitta Nilsdatter Ursin, f. 1821, Gratangen., d. 1906, Trondenes.
275.242.Ingeborg Sofia Ursin, f. 1823, Gratangen., d. 1909
276.242.Johanna Berg Ursin, f. 1825, Gratangen., d. 1865
277.242.Ole Normann Ursin, f. 1827, Gratangen., d. 1914
278.242.Mette Maria Ursin, f. 1830, Gratangen., d. 1856
279.242.Kirsten Elisabet Ursin, f. 1832, Gratangen.
280.242.Mathias Brynlund Ursin, f. 1836, Gratangen., d. 1875
281.242.Jens Mikal Ursin, f. 1838
282.242.Joakime Magdalena Ursin, f. 1845, Gratangen.
243.177.
Bent Nilssen
Født 1807, Miklevoll, Skånland.75.
Død 186475.

Gift 183075 med

Hedvig Anna Jensdatter
Født 1809, Grov, Skånland.75.
     Datter af Jens Bårdsen og Anne Katrine Olsdatter Trane.
244.177.
Nils Nilssen
Født 1811, Miklevoll, Skånland.75.
245.179.
Ermegård Kristensdatter
Født 178275.
Død 184375.

Utenfor ekteskap med

Hans Olsen Ærboe Bagge
Født 1736, Breivoll, Ibestad.75.
Død 181075.
     Søn af Ole Nilssen Ærbo og Barbro Halvorsdatter.
     Gårdbruker på Breivoll, Ibestad.

[Gift 1° 1763 med Anna Hansdatter Rasch (1734 - 1800); Gift 2° med Ermegård Kristensdatter (1782 - 1843)].

Børn af Ermegård Kristensdatter og Hans Olsen Ærboe Bagge:

283.245.Fredrikka, f. 1806, Breivoll, d. 1806
246.179.
Bergitta Kirstina Kristensdatter
Født 1784, Breivoll, Ibestad.75.
Død 178575.
247.187.
Else Marie Heitman
Født 1798189.
Død 1877189.

Gift 1823189 med

Ole Petter Aas Mikkelsen Hansen
Født 1789, Skogshamn, Dyrøy.189.
Død 1859, Skogshamn, Dyrøy.189.
     Søn af Mikkel Hansen og Kirsten Olsdatter Aas.
     Etterslekt, se Dyrøy bygdebok, bd. III, s. 206.
248.189.
Kristiane Hansdatter
Født 1798187.
Død 1798187.
     Deres eldste datter Kristiane, fødtes året før [foreldrenes ekteskap], men døde bare ti uker gammel.187
249.189.
Engel Marie Hansdatter Hagrup
Født 1800, Skatvik ?187.
250.189.
Danilken Hansen Hagrup
Født 1803, Skatvik ?187.
Død 1889.
     Ugift.
     Overtok halve gården Espenes, Dyrøy.187
251.189.
Else Marie Hansdatter Hagrup
Født 1805, Espenes, Dyrøy ?187.
252.189.
Jon Hansen Hagrup
Født 1807, Espenes, Dyrøy.187.
Død 1823187.
     Omkom på Finnmarken 1823.187
253.198.
Petrikka Andersdatter
Født 1815, Myrland, Gratangen.75.
Død 184575.

Gift 183875 med

Andreas Petter Svendsen
Født 1803, Innergård, Salangen.75.
Død 187675.
     Søn af Svend Anderssen Falk og Ingeborg Andreasdatter.
     Lavangsnes, Lavangen. Efterslægt.

[Gift 1° med Anne Katrina Jensdatter (1816 - 1868); Gift 2° 1838 med Petrikka Andersdatter (1815 - 1845)].
254.199.
Ursula Maria "Silla" Gaarder
Født 23 nov. 1772, Trondheim135.
Død 25 feb. 1811135.
     Døde i barselseng.135

Gift 1799135 med

Sigward Irgens Friis Rynning
Født 14 mar. 1762135,215.
Død 28 aug. 1832135,215.
     Sogneprest til Vinger. Etterslekt [Se O.M. Kinnapel.]135

[Gift 1° 1799 med Ursula Maria "Silla" Gaarder (23 nov. 1772 - 25 feb. 1811); Gift 2° 16 sep. 1812 med Karen Budde (22 feb. 1766 - 29 mai 1832)].
255.199.
Poul Frederik Gaarder
Født 1778, gården Åkvik i Halsa, MR..
Død efter 1857.
     Sogneprest i Alstahaug og prost i Helgeland.

Gift 1805 med

Christine Helene M. Heltzen
Født 1780.
Død 20 mai 1853.
256.199.
Augustinus Meldahl Gaarder
Født 1784.
Død 1848.
     Sogneprest i Ørland, prost i Fosen.

Gift 1812 med

Marcelia Hegge Parelius
Født 1791.
Død 1827.
     Datter af Nils Rosing Parelius.
257.203.
Gjertrud Larsdatter
Født omkring 1795216.
258.211.
Hans Smith Mørch
Født 1820102.
Død 1887102.
     Han antok morfarens slektsnavn Mørch og hans etterkommere lever enda på Hestad (i Brønnøy).102

Generation 9.

259.218.
Ingeborg Leth Hartvigsdatter
Født 17 okt. 1796, Rambø i Tjeldsund217.
Død 15 jun. 1837218.
     Ingeborg Leth døde «sottedød».218
     Skifte 13 jun. 1838218.

Gift 21 jul. 1821217 med

Trond Jensen
Født 13 jan. 1790217.
Død 13 apr. 1868218.
     Søn af Jens Jakobsen og Kirsten Bye Andersdatter.
     Trond fikk 24. jan. 1832 Kgl. skjøte på 1 vog i gården Hol i Tjeldsund for 150 Spd. Et halvt år etter solgte han halvparten av bruket til broren Anders for 75 Spd. Skylda på dette bruk blei da ½ vog eller 1 pd 12 mk. På skiftet etter Ingeborg Leth i 1838 blei jorda utlagt til Trond for takstsummen 80 Spd. mot å tilsvare sønnen Jens 26 Spd 1 ort 5 sk. og datra Kirstine Marie 18 Spd 3 ort 3 sk.218
     Trond satt med dette bruket til 17. juni 1859, da han ga Karl Danielsen kjøpekontrakt på 18 mk for 150 Spd og kår, og i 1861 overdro han resten av eiendommen til sønnen Jens Andreas. Ved Ft. 1865 bodde Trond og Helene Marie som kårfolk med egen husholdning hos Karl Danielsen på lnr. 101b.218

[Gift 1° 21 jul. 1821 med Ingeborg Leth Hartvigsdatter (17 okt. 1796 - 15 jun. 1837); Gift 2° 24 aug. 1840 med Helene Marie Larsdatter (24 feb. 1790 - 25 feb. 1866)].

Børn af Ingeborg Leth Hartvigsdatter og Trond Jensen:

284.259.Kirstine Marie Ravn Trondsdatter, f. 1822, d. 1857
285.259.Jens Andreas Trondsen, f. 1823
286.259.Hartvig Peder Jentoft Trondsen, f. 1828, d. 1829
287.259.Hartvig Peder Jentoft Trondsen, f. 1831, d. 1834
260.220.
Johanna Margrete Eriksdatter Normann
Født 1792, Harstad, Trondenes.201.
Død 1859, Evenes, Nordland.201.

Gift 1816, Harstad, Trondenes.219,220 med

Petter Jørgen Pettersen Agersborg
Født 1793221.
Død 13 apr. 1862220,221.
     Søn af Petter Dass Agersborg og Anne Benedichte Hveding.
     Liland, Evenes, Nordland.221
     Var bonde på Torstad til han døydde i heimen sin 13. april 1862. Han var ein velståande mann, og åtte ein part av Råna forutan den garden han hadde på Torstad.220

Børn af Johanna Margrete Eriksdatter Normann og Petter Jørgen Pettersen Agersborg:

288.260.Petter Johan Pettersen Agersborg, f. 1816, Trondenes., d. 1889, Trondenes.
261.220.
Søren Eriksen Normann
Født 1793, Røkenes, Trondenes.201.
Død 1812, Røkenes, Trondenes.201.
262.220.
Marta Kirstine Eriksdatter Normann
Født 1795, Harstad, Trondenes.201.
Død 1885, Harstad, Trondenes.201.
263.220.
Hartvig Hveding Eriksen Normann
Født 1797, Harstad, Trondenes.201.
Død 1864, Harstad, Trondenes.201.

Gift 1822222 med

Ellen Hveding Mikkelsdatter Normann
Født 1802, Harstad, Trondenes.223, døbt 5 sep. 1802224,225.
Død 4 apr. 1843, Harstad, Trondenes.225,223.
     Datter af Mikkel Henningsen Normann og Mikol Maria Møller.

Børn af Hartvig Hveding Eriksen Normann og Ellen Hveding Mikkelsdatter Normann:

289.263.Ellen Sofie Hartvigsdatter Normann, f. 1820, Trondenes.
290.263.Mikol Maria Hartvigsdatter, f. 1822, Trondenes.
291.263.Erik Søren Hartvigsen, f. 1824, Trondenes., d. 1892, Trondenes.
292.263.Else Marie Rafn Hartvigsdatter Normann, f. 1826, Trondenes., d. 1827, Trondenes.
293.263.Mikkel Normann Hartvigsen, f. 1828, Trondenes., d. 1856, Finnmark.
294.263.Johanna Margrete Hartvigsdatter Normann, f. 1830, Trondenes.
295.263.Hans Augustinus Schjelderup Hartvigsen, f. 1833, Trondenes., d. 1856, Finnmark.
296.263.Andrea Sofia Hveding Hartvigsdatter, f. 1836, Trondenes., d. 1836, Trondenes.
297.263.Søren Martin Hartvigsen, f. 1839, Trondenes.
298.263.Henrik Martinus Hartvigsen Normann, f. 1842, Trondenes., d. 1905, Trondenes.
299.263.Jens Andreas Hartvigsen Normann, f. 1845, Trondenes.
300.263.Nils Andreas Hartvigsen, f. _____, d. 1837, Trondenes.
264.226.
Jakob Parelius Sørensen Normann
Født 1782, Røkenes, Trondenes.219.
Død 1854, Røkenes, Trondenes.219.

Utenfor ekteskap med

Maria Ellevsdatter
Født 1786, Tofta, Trondenes.219.
Død 1870, Sundsvoll, Bjarkøy.219.
     Datter af Ellev Olsen og Dorte Olsdatter.

Gift 1° 1815219 med

Maren Maria Simonsdatter Kildal
Født 1792, Prestegården, Steigen.226,219.
Død 1880, Røkenes, Trondenes.219.
     Datter af Simon Simonsen Kildal og Maren Testman Eilertsdatter Kaurin.
     Etterslekt, 11 barn, se Folk og Slekt i Trondenes.

Børn af Jakob Parelius Sørensen Normann og Maria Ellevsdatter:

301.264.Markus Jakobsen Normann, f. 1809, Trondenes.
265.226.
Søren Sørensen Normann
Født 5 okt. 1785, Røkenes, Trondenes..
Død 7 jan. 1868.

Gift _____227med

Karen Margrethe Ellingsen
Født 9 apr. 1796, Røsvig i Sør-Folden.227.
Død 1 dec. 1882, Røsvig i Sør-Folden.227.
     Datter af Elling (Jensen) Ellingsen og Siria (Sirianna) Ellingsen.

Børn af Søren Sørensen Normann og Karen Margrethe Ellingsen:

302.265.Jacob Andreas Parelius Normann, f. 1825, d. 1897
266.235.
Petronnele Jørgensdatter Grimseth
Født 1782211.

Gift _____med

Amund Christensen
     Gaardbruker paa Bye i Løiten.211

Børn af Petronnele Jørgensdatter Grimseth og Amund Christensen:

303.266.Elisabeth Olava Bye, f. 1800, d. 1852
267.235.
Halvor Jørgensen Grimseth
Født omkring 1782.
Død 1868211.
     Gaardbruker i Løiten prestegjeld.211

Børn af Halvor Jørgensen Grimseth og _____:

304.267._____
305.267.Helene Halvorsdatter Grimseth, f. 1810, d. 1853
268.235.
Inger Margrethe Jørgensdatter Grimseth
Født omkring 1785.

Gift _____med

Lars Grindreng
     Fra Opshus i Vang.211

Børn af Inger Margrethe Jørgensdatter Grimseth og Lars Grindreng:

306.268.Oleane Larsdatter Grindreng
269.235.
Jørgen Grimseth Schjelderup
Døbt 22 nov. 1789, Løten209.
Død 4 dec. 1857, Arendal209.
     Oberstlieutenant. Fikk 1829 kgl. tillatelse til å anta navnet Schjelderup.209

Gift 22 nov. 1815, Ullensaker210 med

Anna Maria Randulf Koren
Født 29 okt. 1794209.
Død 31 okt. 1827209.
     Datter af Johan Randulf Koren og Chrisiane Birgitte Diderichsen.
     Se Gudrun Johnsen: Slekten Koren.

Børn af Jørgen Grimseth Schjelderup og Anna Maria Randulf Koren:

307.269.Peter Vilhelm Schjelderup, f. 1816, Ullensaker, d. 1881, Kristiania
308.269.Christian Bernhard Koren Schjelderup, f. 1819, Ullensaker, d. 1889, Fredrikshald
309.269.Georg Elias Schjelderup, f. 1821, Ullensaker, d. 1897, Bergen
270.235.
Randi Jørgensdatter
Født omkring 1794.
271.237.
Søren Tollevsen
Født 1818, Engenes, Ibestad.75.
Død 188275.
     Kjeiprød i Lavangen, Astafjord.

Gift 184675 med

Marta Tomia Isaksdatter
Født 1815, Gamvik, Lavangen.75.
Død 190675.

[Gift 1° 1836 med Daniel Olsen (1800 - 1845); Gift 2° 1846 med Søren Tollevsen (1818 - 1882)].
272.238.
Mette Bertheusdatter (Normann ?)
Født 1820, Ankenæs sogn, Ofoten prgj.228,229.

Gift 21 okt. 1839167 med

Peder Edisen
Født 1808, Ankenæs sogn, Ofoten prgj.230,229.
Død 11 nov. 1895167.
     Per Edisen er leilending og ernærer sig år 1865 ved fiske og gårdbruk på Bakkejord (matr. 83) i Ankenæs sogn, Ofoten prgj., Nordland.231

[Gift 1° med Elisabeth Johnsdatter (d. omkr. 1837); Gift 2° 21 okt. 1839 med Mette Bertheusdatter (Normann ?) (f. 1820)].

Børn af Mette Bertheusdatter (Normann ?) og Peder Edisen:

310.272.Bertheus Pedersen Normann, f. 1843, Bakkejord, d. 1933, Nordland
311.272.Lavina Pedersdatter, f. omkr. 1845, Ofoten
312.272.Johan Pedersen, f. 1846, Ofoten
313.272.Christian Pedersen, f. 1850, Ofoten
314.272.Peter (Petter) Pedersen, f. 1851, Ofoten
315.272.Anton Pedersen, f. 1853, Ofoten
316.272.Erikka Pedersdatter, f. 1855, Ofoten
317.272.Magnus Pedersen, f. 1862, Ofoten
273.238.
Jacob Bertheusen
Født omkring 1824232,231.
274.242.
Rebekka Bergitta Nilsdatter Ursin
Født 1821, Grøsnes Lille, Gratangen.75.
Død 1906, Vollstad, Trondenes.219.

Gift 1° 184175 med

Niels Andersen Schjelderup
Født 1806, Tovik, Trondenes.219.
Død 1868, Tovik, Trondenes.219.
     Søn af Anders Nielsen Schjelderup og Ingeborg Marie Israelsdatter.
     Gårdbruker på ytre Tovik.

Gift 2° 1878219 med

Rasmus Paul Jakobsen
Født 1820, Vollstad, Trondenes.219.
Død 1901, Vollstad, Trondenes.219.
     Søn af Jakob Andreas Rasmussen og Ellen Maria Kristensdatter.

[Gift 1° 1850 med Helena Harr Rafaelsdatter (1826 - 1869); Gift 2° 1878 med Rebekka Bergitta Nilsdatter Ursin (1821 - 1906)].

Børn af Rebekka Bergitta Nilsdatter Ursin og Niels Andersen Schjelderup:

318.274.Ingeborg Anna Nilsdatter Schjelderup, f. 1842, Trondenes.
319.274.Natali Olai Ursin Schjelderup, f. 1844, Trondenes.
320.274.(Anders) Martin Nielsen Schjelderup, f. 1846, Trondenes.
321.274.Andrea Bergitte Nilsdatter Schjelderup, f. 1849, Trondenes.
322.274.Nikolai Reobert Schjelderup, f. 1851, Trondenes., d. 1851, Trondenes.
323.274.Nikolina Reobertine Nilsdatter Schjelderup, f. 1852, Trondenes.
324.274.Jens Brønlund Ursin Schjelderup, f. 1854, Trondenes.
325.274.Tollev Johan Schjelderup, f. 1857, Trondenes., d. 1857, Trondenes.
326.274.Mikal Meier Schjelderup, f. 1858, Trondenes.
327.274.Ole Ingvald Norman Schjelderup, f. 1862, Trondenes.
328.274.Karl Didrik Schjelderup Nilssen, f. 1865, Trondenes., d. 1882, Trondenes.
275.242.
Ingeborg Sofia Ursin
Født 1823, Grøsnes Lille, Gratangen.75.
Død 190975.

Gift 184775 med

Johan Nikolai Berg Rasmussen
Født 1821, Renså, Skånland.75.
Død 189175.
     Søn af Rasmus Anderssen Harr og Erika Petrina Leth.

Børn af Ingeborg Sofia Ursin og Johan Nikolai Berg Rasmussen:

329.275.Mette Marie Johansdatter Rasmussen, f. 1860, Astafjord.
276.242.
Johanna Berg Ursin
Født 1825, Grøsnes Lille, Gratangen.75.
Død 186575.
277.242.
Ole Normann Ursin
Født 1827, Grøsnes Lille, Gratangen.75.
Død 191475.
278.242.
Mette Maria Ursin
Født 1830, Grøsnes Lille, Gratangen.75.
Død 185675.

Gift 185575 med

Hans Sakarias Nilssen
Født 1824, Renså, Skånland.75.
Død 190775.
     Søn af Nils Schamfer Olsen og Sara Helena Hansdatter.

[Gift 1° 1855 med Mette Maria Ursin (1830 - 1856); Gift 2° 1857 med Margrete Maria Blom Ursin (1836 - 1900)].

Børn af Mette Maria Ursin og Hans Sakarias Nilssen:

330.278.Nikolai Hanssen, f. 1856, Skånland., d. 1856
279.242.
Kirsten Elisabet Ursin
Født 1832, Grøsnes Lille, Gratangen.75.
280.242.
Mathias Brynlund Ursin
Født 1836, Grøsnes Lille, Gratangen.75.
Død 187575.
281.242.
Jens Mikal Ursin
Født 183875.
282.242.
Joakime Magdalena Ursin
Født 1845, Grøsnes, Gratangen.75.
     Til Amerika.75
283.245.
Fredrikka
Født 1806, Breivoll75.
Død 180675.

Generation 10.

284.259.
Kirstine Marie Ravn Trondsdatter
Født 28 mai 1822217.
Død 19 apr. 1857233.

Gift 21 okt. 1850234 med

Steen Steensen
Født 1815234.

Børn af Kirstine Marie Ravn Trondsdatter og Steen Steensen:

331.284.Ingeborg Leth Steensdatter, f. 1853, d. 1937, Sand i Tjeldsund
285.259.
Jens Andreas Trondsen
Født 15 aug. 1823217.
286.259.
Hartvig Peder Jentoft Trondsen
Født 21 jul. 1828217.
Død 30 apr. 1829217.
287.259.
Hartvig Peder Jentoft Trondsen
Født 18 jan. 1831217.
Død 16 sep. 1834217.
288.260.
Petter Johan Pettersen Agersborg
Født 1816, Harstad, Trondenes.235.
Død 1889, Skånland, Trondenes.235.
289.263.
Ellen Sofie Hartvigsdatter Normann
Født 16 jul. 1820, Harstad, Trondenes.225,222.

Gift 1° 1844236 med

Peder Johan Harr Rafaelsen
Født 6 apr. 1818, Gausvik, Trondenes.225,236.
Død 1858, Lofoten, Nordland.237.
     Etterslekt. Se "Folk og Slekt i Trondenes".

Gift 2° 1862238 med

Andreas Severin Jenssen
Født 1837, Lenvik.238.

Børn af Ellen Sofie Hartvigsdatter Normann og Andreas Severin Jenssen:

332.289.Peder Mikal Sidenius Andreassen, f. 1863, Trondenes.
290.263.
Mikol Maria Hartvigsdatter
Født 29 jan. 1822, Harstad, Trondenes.225,219.
     Dei reiste til Amerika.225

Utenfor ekteskap med

Knut Rasmussen
     Røkenes, Trondenes.219

[Gift 1° med Hanna Rebekka Margrete Helgesdatter (f. 1822); Gift 2° med Mikol Maria Hartvigsdatter (f. 29 jan. 1822)].

Gift 1° 1859239 med

Petter Andreas Lorentssen Næsvold
Født 1833, Verdal, Nord Trøndelag.222.
     Harstad, Trondenes.
     Dei reiste til Amerika.225

Børn af Mikol Maria Hartvigsdatter og Knut Rasmussen:

333.290.Martina Rebekka Knutsdatter, f. 1845, Trondenes.

Børn af Mikol Maria Hartvigsdatter og Petter Andreas Lorentssen Næsvold:

334.290.Gjertrud Lovna Pettersdatter Næsvold, f. 1861, Trondenes.
335.290.Hans Pettersen Næsvold, f. 1863, Trondenes.
336.290.Hanna Emelie Pettersdatter Næsvold, f. 1865, Trondenes.
291.263.
Erik Søren Hartvigsen
Født 8 jul. 1824, Harstad, Trondenes.225,219.
Død 24 mar. 1892, Harstad, Trondenes.240,225.
     Etterslekt (6 barn). Se "Folk og Slekt i Trondenes".

Gift 1851219 med

Bergitta Ovedie Jensdatter
Født 1821, Vollstad, Trondenes.219.
     Datter af Jens Jenssen og Ingeborg Dortea Nilsdatter.
292.263.
Else Marie Rafn Hartvigsdatter Normann
Født 24 sep. 1826, Harstad, Trondenes.225,222.
Død 1827, Harstad, Trondenes.222.
293.263.
Mikkel Normann Hartvigsen
Født 1828, Harstad, Trondenes.241,222.
Død 2 mai 1856, Finnmark.242,222.
     Mikkel og broren Hans Augustin kom bort på Austhavet på heimreise frå Finnmark 2. mai 1856.242
294.263.
Johanna Margrete Hartvigsdatter Normann
Født 1830, Harstad, Trondenes.222.
295.263.
Hans Augustinus Schjelderup Hartvigsen
Født 1833, Harstad, Trondenes.222.
Død 2 mai 1856, Finnmark.242.
     Mikkel og broren Hans Augustin kom bort på Austhavet på heimreise frå Finnmark 2. mai 1856.242
296.263.
Andrea Sofia Hveding Hartvigsdatter
Født 1836, Harstad, Trondenes.222.
Død 1836, Harstad, Trondenes.222.
297.263.
Søren Martin Hartvigsen
Født 27 jan. 1839, Harstad, Trondenes.242,219.

Gift 1865219 med

Susanna Marie Dahl Tollevsdatter Leier
Født 1834, Strand, Lødingen.219.
     Datter af Tollev Andreas Lejer Pedersen og Gerharda (Gerhardina) Lind Jacobsdatter.

Børn af Søren Martin Hartvigsen og Susanna Marie Dahl Tollevsdatter Leier:

337.297.Petra Jensina Lindberg Sørensdatter, f. 1867, Trondenes.
338.297.Ragnvald Mikal Sørensen, f. 1869, Trondenes.
339.297.Hilda Eline Sørensdatter, f. 1874, Trondenes.
298.263.
Henrik Martinus Hartvigsen Normann
Født 1842, Harstad, Trondenes.243,222.
Død 11 feb. 1905, Harstad, Trondenes.242,222.
299.263.
Jens Andreas Hartvigsen Normann
Født 16 mai 1845, Harstad, Trondenes.242,222.
     Til Andenes, Dverberg, Nordland.
300.263.
Nils Andreas Hartvigsen
Født _____, Harstad, Trondenes.222.
Død 1837, Harstad, Trondenes.222.
301.264.
Markus Jakobsen Normann
Født 1809, Tofta, Trondenes.219.
302.265.
Jacob Andreas Parelius Normann
Født 15 jan. 1825244.
Død 18 okt. 1897244.
     Bonde på Espenes (Aspenes) i Sør-Folla (Sørfold) i Salten.244

Gift _____med

Hansine Henriette Heitmann
Født 9 nov. 1830244.
     Datter af Kristen Hartvig Hveding Heitmann og Berit Johansdatter.

Børn af Jacob Andreas Parelius Normann og Hansine Henriette Heitmann:

340.302.Kristian Bergliton Normann, f. 1858
341.302.Søren Normann, f. 1860, d. 1897
342.302.Laurits Ingvard Bredal Normann, f. 1863
343.302.Nikolai Jakob Berner Normann, f. 1867, d. 1889, Amerika.
303.266.
Elisabeth Olava Bye
Født 1800211.
Død 1852211.

Gift _____med

Niels Bryhn
Født 1786211.
Død 1837211.
     Premierløitnant.211

Børn af Elisabeth Olava Bye og Niels Bryhn:

344.303.Lauritz Gunerius Bryhn, f. 1822, d. 1888
304.267.
___________
305.267.
Helene Halvorsdatter Grimseth
Født 1810211.
Død 1853211.

Gift _____med

Anton Hansen Horne
Født 1804211.
Død 1860211.
     Gaardbruker i Romedal.211

Børn af Helene Halvorsdatter Grimseth og Anton Hansen Horne:

345.305.Hans Antonsen Horne, f. 1834, d. 1878
346.305.Georgine Horne, f. 1836
347.305.Christian Antonsen Horne, f. 1838, d. 1912
348.305.Elisabeth Olava Horne, f. 1841
349.305.Kristopher Horne, f. 1851
306.268.
Oleane Larsdatter Grindreng
     Utvandret til Amerika og blev stammor til en velstaaende slegt Thobro i Amerika. En mr. Henry Thobro i Laramie, Wyoming U.S.A. nævnes som millionær. Under verdenskrigen tjenestgjorde en av slegten som officer i den nordamerikanske armé.211

Gift _____med

Thobro
     Landhandler.211
307.269.
Peter Vilhelm Schjelderup
Født 22 aug. 1816, Ullensaker245,209,231.
Død 23 okt. 1881, Kristiania209.
     Student 1832, cand. theol. 1838, adjunkt i Trondheim 1844, res. kap. til Ullensaker 1853, sogneprest til Bolsø 1858, Kragerø 1868, avskjed 1873.209
     Peter Vilhelm Schjelderup er år 1865 sogneprest i Bolsø og bor på gården Røbæk [matr. 36, 37c & 39b] i Bolsø med konen Dorothea Maria og deres fire barn: Jørgen Lysholm, Christian W. Koren, Ole Berg og Marie.231

Gift 27 sep. 1851, Trondheim246 med

Dorothea Marie Lysholm
Født 11 feb. 1832, Trondheim209.
Død 22 dec. 1869, Kragerø209.
     Datter af Jørgen Bernhoft Lysholm og Hedevig Brøcher Krabbe.

Børn af Peter Vilhelm Schjelderup og Dorothea Marie Lysholm:

350.307.Jørgen Lysholm Schjelderup, f. 1852, Trondheim., d. 1928
351.307.Kristian Vilhelm Koren Schjelderup, f. 1853, Ullensaker, d. 1913
352.307.Marie Schjelderup, f. 1855, Ullensager/Ullensaker, d. 1906
353.307.Ole Berg Schjelderup, f. 1862, Bolsø, d. 1910, Ålesund
308.269.
Christian Bernhard Koren Schjelderup
Født 20 jun. 1819, Ullensaker247,231.
Død 4 jan. 1889, Fredrikshald209.
     Han blev Officier 1837 med Anciennetet fra 9. okt. ved 1ste akershus Inf.-Brigade, hvor han blev Premierl. 15. mar. 1841. Han underkastede sig Højskoleexamen i 18.., blev Kaptejn og Divisionschef ved 1ste akersh. Brigade 13. juni 1853, senere Chef for 1ste gevorbne Compagni af Fredriksteenske Corps (nu 1ste Depot-Compagni).247
     Officier 1838, kaptein 1853, avskjed 1880.209
     Er i folketellingen 1865 bosat på Budstrudgaden [353a] paa Nordsiden i Frederikshald.231

Gift 1° 19 mai 1847, Garnisonsmenigheden i Christiania248,249 med

Dorothea Mariane Arentz
Født 29 jul. 1824, Christiania247.
Død 15 apr. 1849, Christiania247.
     Datter af Michael Smith Arentz og Dorothea Marie Rosenberg.

Gift 2° 10 mai 1852249 med

Anne Sofie Preus Berg
Født 11 jun. 1831, Christiania.209,231.
Død 11 jan. 1898, Paris209.
     Datter af Markus Fredrik Berg og Kristine Sofie Unger.

Børn af Christian Bernhard Koren Schjelderup og Dorothea Mariane Arentz:

354.308._____

Børn af Christian Bernhard Koren Schjelderup og Anne Sofie Preus Berg:

355.308.Torgeir Schjelderup, f. omkr. 1852, Christiania.
356.308.Kristian Schjelderup, f. omkr. 1853, Christiania.
357.308.Markus Schjelderup, f. omkr. 1855, Hedemarken.
358.308.Gustava Marie «Mon» Schjelderup
359.308.Hjalmar Schjelderup, f. 1858, Hedemarken., d. 1917
360.308.Johanne Kristine Sofie Schjelderup, f. omkr. 1860, Hedemarken.
309.269.
Georg Elias Schjelderup
Født 20 jan. 1821, Ullensaker209.
Død 29 jun. 1897, Bergen209.
     Student 1837, cand. jur. 1841, overretssakfører i Kristiansand 1850, assessor ved Kristiania byrett 1866, byfoged i Bergen 1871.209

Gift 11 aug. 1851, Kristiansand250 med

Johanne Henriette van Kervel
Født 27 sep. 1831209.
Død 2 mar. 1904, København209.
     Datter af Johan Henri van Kervel og Andrea Margrethe Heyerdahl.
     Pianistinne.209

Børn af Georg Elias Schjelderup og Johanne Henriette van Kervel:

361.309.Gerhard Rosenkrone Schjelderup, f. 1855, Kristiansand, d. 1933, Oberbayern.
362.309.Georg Schjelderup, f. 1865, d. 1934, Oslo
310.272.
Bertheus Pedersen Normann
Født 16 feb. 1843, Bakkejord167.
Død 24 mar. 1933, Bjerkvik lille, Ankenes herred, Nordland167.
     Bertheus Norman Pedersen er år 1865 seminarieelev i Tromsø, Nordre Strandgade. Christian Kaurin er seminariebestyrer.231
     B. Normann er ved FT 1875 skolelærer og gårdbruker (selveier) på Bjerkvik lille (gårdsnr. 100b1) i Ofoten herred, Nordland.229
     B. Normann er ved FT 1900 folkeskolelærer og gårdbruker på Bjerkvik lille (gnr. 10, bruksnr. 3) med eget meieri.251

Gift 24 jul. 1870167 med

Antonette Kristine Johnsdatter
Født 5 aug. 1845, Trældal, Ankenes sogn, Ofoten prgj., Nordland167.
Død 17 jul. 1922, Bjerkvik, Ofoten, Nordland167.
     Datter af John Harr Olsen og Ane Maria Johnsdatter.

Børn af Bertheus Pedersen Normann og Antonette Kristine Johnsdatter:

363.310.Bertine Nikoline Normann, f. 1883, Bjerkvik, d. 1927, Narvik
311.272.
Lavina Pedersdatter
Født omkring 1845, Ofoten252.
     Lavina Pedersdatter er ved FT 1875 ugift og «hjælper forældrene» på Bakkejord (gårdsnr. 83) i Ofoten.229
312.272.
Johan Pedersen
Født 1846-1847, Ofoten253.
     Johan Pedersen er år 1875 styrmand og bor hjemme på Bakkejord i Ofoten.229
313.272.
Christian Pedersen
Født 1850, Ofoten229.
     Kristian Pedersen er år 1875 fisker og snedker, samt «hjælper forældrene» hjemme på Bakkejord i Ofoten.229
314.272.
Peter (Petter) Pedersen
Født 1851-1852, Ofoten254.
     Peter Pedersen er år 1875 fisker og snedker, samt «hjælper forældrene» hjemme på Bakkejord i Ofoten.229
315.272.
Anton Pedersen
Født 1853-1854, Ofoten255.
     Anton Pedersen er år 1875 fisker og snedker, samt «hjælper forældrene» hjemme på Bakkejord i Ofoten.229
316.272.
Erikka Pedersdatter
Født 1855-1856, Ofoten256.
317.272.
Magnus Pedersen
Født 1862, Ofoten257.
318.274.
Ingeborg Anna Nilsdatter Schjelderup
Født 1842, Tovik, Trondenes.219.
319.274.
Natali Olai Ursin Schjelderup
Født 1844, Tovik, Trondenes.219.
320.274.
(Anders) Martin Nielsen Schjelderup
Født 1846, Tovik, Trondenes.219.
     Handelsmand i Tovik. Gikk konkurs 1875.

Gift _____med

Johanna Amalie Hansdatter Vanvik (Vanvig)
Født 1851, Fornes, Astafjord.219.
     Datter af Hans Vanvik (Vanvig).
     Fra Sitter i Flatanger, N-Trøndelag.

Børn af (Anders) Martin Nielsen Schjelderup og Johanna Amalie Hansdatter Vanvik (Vanvig):

364.320.Nikolai Hilmar Schjelderup, f. 1873, Trondenes.
365.320.Lovisa Rebekka Schjelderup, f. 1875, Trondenes.
366.320.Sofia Elisabet Schjelderup, f. 1878, Trondenes.
367.320.Marie Augusta Schjelderup, f. 1880, Trondenes., d. 1884, Trondenes.
368.320.Karl Didrik Schjelderup, f. 1883, Trondenes.
369.320.Oskar Johan Schjelderup, f. 1886, Trondenes.
370.320.Hans Martin Schjelderup, f. 1893, Trondenes.
321.274.
Andrea Bergitte Nilsdatter Schjelderup
Født 1849, Tovik, Trondenes.219.
322.274.
Nikolai Reobert Schjelderup
Født 1851, Tovik, Trondenes.219.
Død 1851, Tovik, Trondenes.219.
323.274.
Nikolina Reobertine Nilsdatter Schjelderup
Født 1852, Tovik, Trondenes.219.
     Til Amerika.219
324.274.
Jens Brønlund Ursin Schjelderup
Født 1854, Tovik, Trondenes.219.
     Til Amerika.219
325.274.
Tollev Johan Schjelderup
Født 1857, Tovik, Trondenes.219.
Død 1857, Tovik, Trondenes.219.
326.274.
Mikal Meier Schjelderup
Født 1858, Tovik, Trondenes.219.
     Til Amerika.219
327.274.
Ole Ingvald Norman Schjelderup
Født 1862, Tovik, Trondenes.219.
     Til Amerika.219
328.274.
Karl Didrik Schjelderup Nilssen
Født 1865, Tovik, Trondenes.219.
Død 1882, Vollstad, Trondenes.219.
329.275.
Mette Marie Johansdatter Rasmussen
Født 1860, Renså, Astafjord.219.

Gift 1887219 med

Ole Edvard Ursin Schjelderup
Født 1854, Tovik, Trondenes.219.
Død 1906, Tovik, Trondenes.219.
     Søn af Søren Andreas Schjelderup og Rebekka Ovedia Ursin Simonsdatter Kildal.
     Skipsfører i Haalogalandske Dampskibsselskab, senere landhandel i Tovik.

Børn af Mette Marie Johansdatter Rasmussen og Ole Edvard Ursin Schjelderup:

371.329.Søren Alfred Schjelderup, f. 1889, Trondenes.
372.329.Johannes Nikolai Schjelderup, f. 1891, Trondenes., d. 1943
373.329.Bjarne Arthur Heide Schjelderup, f. 1894, Trondenes.
330.278.
Nikolai Hanssen
Født 1856, Renså, Skånland.75.
Død 185675.

Generation 11.

331.284.
Ingeborg Leth Steensdatter
Født 19 jun. 1853234.
Død feb. 1937, Sand i Tjeldsund234.
     Tjente i 1875 hos Hans Heggelund Paulsen Steinsvik. Ho hadde et fysisk handicap, men tjente sitt eget brød ved å sy og lære andre å sy. Ho og søstra Stine oppholdt seg i 1891 som sydamer i Bodø. Ingeborg døde ugift på Sand i februar 1937.234
332.289.
Peder Mikal Sidenius Andreassen
Født 1863, Bø, Trondenes.238.
333.290.
Martina Rebekka Knutsdatter
Født 1845, Harstad, Trondenes.258.

Gift _____med

Hans Jakobsen Høye
Født 1846, Dovre, Oppland.259.
Død 1902, Sama, Trondenes.259.
     Søn af Jakob Hanssen og Anna Erlandsdatter.
     Etterslekt. Se "Folk og Slekt i Trondenes".
334.290.
Gjertrud Lovna Pettersdatter Næsvold
Født 1861, Seljestad, Trondenes.239.
     Til Ibestad, Astafjord.
335.290.
Hans Pettersen Næsvold
Født 1863, Seljestad, Trondenes.239.
     Til Ibestad, Astafjord.
336.290.
Hanna Emelie Pettersdatter Næsvold
Født 1865, Seljestad, Trondenes.239.
     Til Ibestad, Astafjord.
337.297.
Petra Jensina Lindberg Sørensdatter
Født 1867, Harstad, Trondenes.239.
338.297.
Ragnvald Mikal Sørensen
Født 1869, Harstad, Trondenes.239.

Gift _____med

Marta Kinsarvik
     Datter af Lars Kinsarvik.
339.297.
Hilda Eline Sørensdatter
Født 1874, Harstad, Trondenes.239.
340.302.
Kristian Bergliton Normann
Født 26 mar. 1858244.

Gift _____med

Berntine Kristianne Strøm
Født 26 jan. 1858244.
Død 8 jan. 1922244.
     Datter af Jørgen Johan Jørgensen Strøm og Karen Hagerup Heitmann.
     Ingen born.244
341.302.
Søren Normann
Født 9 jun. 1860244.
Død 1897244.
     Kom bort på sjøen i Lofoten 1897. Ugift.244
342.302.
Laurits Ingvard Bredal Normann
Født 25 sep. 1863244.

Gift _____med

Ingeborg Sofie Strøm
Født 1870260.
     Datter af Jørgen Johan Jørgensen Strøm og Karen Hagerup Heitmann.

Børn af Laurits Ingvard Bredal Normann og Ingeborg Sofie Strøm:

374.342.Jakob Normann
375.342.Karsten Normann
376.342.Sverre Normann
343.302.
Nikolai Jakob Berner Normann
Født 8 mai 1867244.
Død 1889, Amerika.244.
     Ugift.244
344.303.
Lauritz Gunerius Bryhn
Født 1822211.
Død 1888211.
     Distrikslæge i Ringerike.211

Børn af Lauritz Gunerius Bryhn og _____:

377.344.Nils Bryhn, f. 1854, d. 1916
345.305.
Hans Antonsen Horne
Født 1834211.
Død 1878211.
     Gaardbruker i Romedal.211

Børn af Hans Antonsen Horne og _____:

378.345.Kristian August Horne, f. 1865, d. 1923
379.345.Halvor Horne, f. 1866
380.345.Valborg Horne, f. 1870
346.305.
Georgine Horne
Født 1836211.

Gift _____med

Martin Hals
Født 1832211.
Død 1919211.
     Gaardbruker og kontrollør, Skjerve i Romedal.211

Børn af Georgine Horne og Martin Hals:

381.346.Olaf Hals, f. 1862
382.346.Thorvald Hals, f. 1868
347.305.
Christian Antonsen Horne
Født 1838211.
Død 1912211.
     Gaardbruker i Vaage og senere i Romedal.211

Børn af Christian Antonsen Horne og _____:

383.347.Aasmund Horne, f. 1873
348.305.
Elisabeth Olava Horne
Født 1841211.

Gift _____med

Nikolai Hals
Født 1825211.
Død 1912211.
     Landhandler i Romedal.211

Børn af Elisabeth Olava Horne og Nikolai Hals:

384.348.Sigmund Hals, f. 1873
349.305.
Kristopher Horne
Født 1851211.
     Forstkandidat. Gaardbruker paa Ringsaker.211

Børn af Kristopher Horne og _____:

385.349.Karen Helene Horne, f. 1883
350.307.
Jørgen Lysholm Schjelderup
Født 27 aug. 1852, Trondheim.261,209,231.
Død 30 jan. 1928209.
     Skipsmegler og nederlandsk visekonsul i Kragerø.209

Gift 9 sep. 1877, Kragerø246 med

Virginie Mathilde Thomesen
Født 20 jun. 1855209.
Død 5 mai 1943209.
     Datter af Thomas Thomesen og Berthe Marthine Debes.

Børn af Jørgen Lysholm Schjelderup og Virginie Mathilde Thomesen:

386.350.Thomas Thomesen Schjelderup, f. 1878
387.350.Dorothea Marie «Doris» Schjelderup, f. 1879
388.350.Ingeborg Schjelderup, f. 1882
389.350.Peter Vilhelm Schjelderup, f. 1883, Kragerø
390.350.Virginie Matina Schjelderup, f. 1886
391.350.Hedevig Lysholm Schjelderup, f. 1888
392.350.Mathilde Schjelderup, f. 1891
393.350.Jørgen Lysholm Schjelderup, f. 1892
394.350.Bergliot Matina Schjelderup, f. 1894
351.307.
Kristian Vilhelm Koren Schjelderup
Født 26 okt. 1853, Ullensaker262,209,231.
Død 23 okt. 1913209.
     Student 1870, cand. theol. 1875, pers. kap. til Moss 1876, kallskapellan i Kristiansand 1880, sogneprest til Dybvaag 1890, prost til Oddernes 1903, biskop i Kristiansand 1908. Ridder av St. Olavs Orden.209

Gift _____med

Henriette Nicoline Hassel
Født 3 nov. 1855209.
Død 2 aug. 1922209.

Børn af Kristian Vilhelm Koren Schjelderup og Henriette Nicoline Hassel:

395.351.Dorothea Schjelderup, f. 1881, Kristiansand
396.351.Augusta Fredrikke Schjelderup, f. 1883, Kristiansand
397.351.Vilhelm Schjelderup, f. 1885, Kristiansand
398.351.Hendy Schjelderup, f. 1887, Kristiansand
399.351.Kristian Vilhelm Koren Schjelderup, f. 1894, Dypvåg, d. 1980
400.351.Harald Krabbe Schjelderup, f. 1895, Dypvåg, d. 1974
352.307.
Marie Schjelderup
Født 30 jun. 1855, Ullensager/Ullensaker263,231.
Død 1906211.

Gift _____med

Godske Joakim Weidemann Nielsen
Født 11 aug. 1847.
     Overretssagfører i Kragerø.
353.307.
Ole Berg Schjelderup
Født 4 jan. 1862, Bolsø264,209,231.
Død 2 feb. 1910, Ålesund209.
     Overlærer ved Ålesund Høyskole.209

Gift 7 aug. 1890, Sälboda i Värmland265 med

Kristine Middelthon
Født 19 apr. 1868, Eidsvoll209.
     Datter af Peter Andreas Daae Middelthon og Nina Josefine Sørensen.
     ? Student 1888. ?209

Børn af Ole Berg Schjelderup og Kristine Middelthon:

401.353.Nina Josefine Schjelderup, f. 1893, Kristiania
402.353.Peter Schjelderup, f. 1895, Kristiania
403.353.Sigurd Schjelderup, f. 1896, Kristiania
404.353.Marie Dorothea Schjelderup, f. 1898, Kristiania
405.353.Elisabeth Schjelderup, f. 1901, Kristiania
406.353.Rolf Schjelderup, f. 1904, Kristiania
354.308.
___________
355.308.
Torgeir Schjelderup
Født omkring 1852, Christiania.262,231.
356.308.
Kristian Schjelderup
Født omkring 1853, Christiania.266,231.
357.308.
Markus Schjelderup
Født omkring 1855, Vang, Hedemarken.267,231.
358.308.
Gustava Marie «Mon» Schjelderup
     Komponistinde.211
     Ikke nevnt sammen med sine søskende i 1865-tellingen !
359.308.
Hjalmar Schjelderup
Født 31 jul. 1858, Løten, Hedemarken.268,209,231.
Død 22 jun. 1917209.
     Student 1875, cand. jur. 1882, sekretær i Finansdept.209

Gift 17 apr. 1889249 med

Ulrikke Charlotte Ugland
Født 8 okt. 1861209.
Død 24 nov. 1894209.

Børn af Hjalmar Schjelderup og Ulrikke Charlotte Ugland:

407.359.Astrid Schjelderup, f. 1890
408.359.Gudrun Schjelderup, f. 1892
360.308.
Johanne Kristine Sofie Schjelderup
Født omkring 1860, Løiten, Hedemarken.269,231.
361.309.
Gerhard Rosenkrone Schjelderup
Født 17 nov. 1855, Kristiansand209.
Død 27 jul. 1933, Benediktbevern, Oberbayern.209.
     Norsk komponist og musikforfatter; fra 1890 mest bosat i Tyskland. Komponerede tolv operaer, teatermusik, orkesterværker samt kammermusik. Skrev »Edvard Grieg og hans værker« (1908).270

Gift 1894250 med

Elisabeth (Else) Schwartz
Født 12 apr. 1874, Oberdettelsau, Franken.209.

Børn af Gerhard Rosenkrone Schjelderup og Elisabeth (Else) Schwartz:

409.361.Georg Rikard Schjelderup, f. 1897, Dresden
410.361.Eleonore Schjelderup, f. 1900, Dresden
411.361.Alv Grimseth Schjelderup, f. 1905, Dresden
362.309.
Georg Schjelderup
Født 10 apr. 1865209.
Død 10 apr. 1934, Oslo209.
     Kunstmaler. (Oslo).209

Gift 4 nov. 1920250 med

Friede Emilie Augusta Wurschmidt
Født 28 mai 1878209.
363.310.
Bertine Nikoline Normann
Født 24 okt. 1883, Bjerkvik.
Død 8 dec. 1927, Narvik.

Gift _____med

Kolbein Olsen Brækkan
Født 20 mai 1883, Brækkan gård, Vågan herred, Nordland.
     Søn af Anthon Samuel Olsen Brækkan og Birgitte Sofie Nilsdatter.
     Stilling: Telegrafarb.251.

Børn af Bertine Nikoline Normann og Kolbein Olsen Brækkan:

412.363.Anton Brækkan, f. 1920, (Narvik?)
364.320.
Nikolai Hilmar Schjelderup
Født 1873, Tovik, Trondenes.219.
365.320.
Lovisa Rebekka Schjelderup
Født 1875, Tovik, Trondenes.219.

Gift 1900219 med

Anton Pedersen Østby
Født 1866, Steinkjer, Nord Trøndelag.219.
     Søn af Peder Pedersen.
     Tovik, Trondenes.
366.320.
Sofia Elisabet Schjelderup
Født 1878, Tovik, Trondenes.219.
367.320.
Marie Augusta Schjelderup
Født 1880, Tovik, Trondenes.219.
Død 1884, Tovik, Trondenes.219.
368.320.
Karl Didrik Schjelderup
Født 1883, Tovik, Trondenes.219.
     På ytre Tovik.

Gift _____med

Ingvarda Maria Johansen
Født 1886, Tennevoll, Lavangen, Astafjord.75.
     Datter af Kornelius Berg Johansen og Anna Katrina Johansdatter.
369.320.
Oskar Johan Schjelderup
Født 1886, Tovik, Trondenes.219.
370.320.
Hans Martin Schjelderup
Født 1893, Tovik, Trondenes.219.
371.329.
Søren Alfred Schjelderup
Født 1889, Tovik, Trondenes.219.
372.329.
Johannes Nikolai Schjelderup
Født 1891, Tovik, Trondenes.219.
Død 1943.

Gift _____med

Constance Holmen
     Fra Målselv.
373.329.
Bjarne Arthur Heide Schjelderup
Født 1894, Tovik, Trondenes.219.

Generation 12.

374.342.
Jakob Normann
375.342.
Karsten Normann
376.342.
Sverre Normann
377.344.
Nils Bryhn
Født 1854211.
Død 1916211.
     Botaniker. Læge paa Hønefos.211
378.345.
Kristian August Horne
Født 1865211.
Død 1923211.
     Gaardbruker og redaktør.211
379.345.
Halvor Horne
Født 1866211.
     Veterinærdirektør.211
380.345.
Valborg Horne
Født 1870211.

Gift _____med

Mikael S. Hertzberg
Født 1874211.
381.346.
Olaf Hals
Født 1862211.
     Violinist.211
382.346.
Thorvald Hals
Født 1868211.
     Skolebestyrer i Holmestrand.211
383.347.
Aasmund Horne
Født 1873211.
     Major i generalstaben. Eier av Horne gaard i Romedal.211
384.348.
Sigmund Hals
Født 1873211.
     Overingeniør. Landbrukskemiker, bestyrer av Statens kontrolanstalt.211
385.349.
Karen Helene Horne
Født 1883211.

Gift _____med

Anders Fjeldstad
     Gaardbruker. Norges landbruksutsending i Rom.211
386.350.
Thomas Thomesen Schjelderup
Født 30 jun. 1878209.
     Administrerende direktør i Storm & Bull, Ltd. Uruguays generalkonsul i Oslo.209

Gift _____med

Signe Kristine Larud
Født 21 jun. 1890209.

Børn af Thomas Thomesen Schjelderup og Signe Kristine Larud:

413.386.Evelyn (Elin) Schjelderup, f. 1915
387.350.
Dorothea Marie «Doris» Schjelderup
Født 1 dec. 1879209.

Gift _____med

Peder Christian Schaanning
Født 29 nov. 1879209.
Død 30 nov. 1950209.
     Ingeniør.209
388.350.
Ingeborg Schjelderup
Født 8 jul. 1882209.

Gift _____med

Leif Grung
Født 7 sep. 1878209.
Død 16 dec. 1927209.
     Kaptein.209
389.350.
Peter Vilhelm Schjelderup
Født 9 dec. 1883, Kragerø209.
     Konsul og skipsmegler i Kragerø.209

Gift _____med

Dagny Alfrida Lindgren
Født 19 jan. 1891, Kragerø209.

Børn af Peter Vilhelm Schjelderup og Dagny Alfrida Lindgren:

414.389.Marie Schjelderup, f. 1915, Kragerø
415.389.Virginie Schjelderup, f. 1917, Kragerø
416.389.Signe Schjelderup, f. 1930, Kragerø
390.350.
Virginie Matina Schjelderup
Født 29 okt. 1886209.

Gift _____med

Anton Mathias Mathiesen
Født 9 nov. 1883209.
     Ingeniør. Avdelingssjef ved Oslo lysverker, bestyrer av Dampsentralen.209
391.350.
Hedevig Lysholm Schjelderup
Født 8 mai 1888209.

Gift 1909271 med

Hans Thomas Lange Schaanning
Født 2 mar. 1878, Kristiania209.
     Søn af Peder Schaanning og Agnes Helene Salvesen.
     Student 1899, ornitolog, konservator ved Stavanger museum 1918-48, utg. en rekke avhandlinger, særlig om fuglefauna.209
392.350.
Mathilde Schjelderup
Født 7 jun. 1891209.

Gift 1920271 med

Karsten Horster Blystad
Født 31 jul. 1892, Høland209.
     Søn af Anders Blystad og Agnes Dorthea Ryen.
     Student 1911, cand. med. 1918, læge i Bergen.209
393.350.
Jørgen Lysholm Schjelderup
Født 2 okt. 1892209.
     Forretningsmann.209

Gift _____med

Ella Krarup Nielsen
Født 15 jan. 1893209.
Død nov. 1938209.

Børn af Jørgen Lysholm Schjelderup og Ella Krarup Nielsen:

417.393.Jørgen Lysholm Schjelderup, f. 1919
394.350.
Bergliot Matina Schjelderup
Født 22 feb. 1894209.

Gift 30 dec. 1932271 med

Sverre Paulsen
Født 31 okt. 1892209.
     Arkitekt. [Kendte bygningsverker ?]209
395.351.
Dorothea Schjelderup
Født 16 sep. 1881, Kristiansand209.

Gift 1911271 med

Anders Risøe
Født 29 jun. 1879209.
     Skipsinspektør i Veritas. Bosat i Oslo.209
396.351.
Augusta Fredrikke Schjelderup
Født 27 jul. 1883, Kristiansand209.
     Student 1903, sem.eksamen 1904, lærerinne i Oddernes, Kristiansand og Oslo, sluttet 1947. Bosat i Oslo.209
397.351.
Vilhelm Schjelderup
Født 18 jun. 1885, Kristiansand209.
     Landmåler. Bosat i Courtenay, Vancouver i Canada.209

Gift _____med

Minnie Woods
     Fra Balcom i Sussex.209

Børn af Vilhelm Schjelderup og Minnie Woods:

418.397.Marie Louise Schjelderup, f. 1920
419.397.Vilhelm Roger Schjelderup, f. 1921
420.397.Hassel Schjelderup, f. 1926
398.351.
Hendy Schjelderup
Født 19 apr. 1887, Kristiansand209.

Gift 6 sep. 1913265 med

Knut Olaus Mollestad
Født 19 jul. 1885, Fjotland209.
     Søn af Nils August Mollestad og Anne Marie Pauline Knutzen.
     Student 1903, cand. theol. 1909, hjelpeprest i Gjerpen 1912, res. kap. i Gjerpen 1917, sogneprest til Hemnes 1925, res. kap. til Bragernes 1934, sogneprest til Uranienborg 1946. [D. Chr. X. Fr. medalje.]209
399.351.
Kristian Vilhelm Koren Schjelderup
Født 18 jan. 1894, Dypvåg209.
Død 1980270.
     Student 1912, cand. theol. 1918, dr. theol. 1923, universitetsstipendium 1921-27, forsker i religionspsykologi ved Chr. Michelsens Institut 1930, startet Nansensskolen 1937, res. kap. til Vår Frelsers menighet i Oslo 1946, biskop i Hamar 1947-64. Har utgivet en rekke vitenskapelige arbeider.209
     Norsk gejstlig; dr. theol. Repræsentant for en udpræget liberal teologi med inddragelse af religionspsykologisk materiale. Interneret i koncentrationslejren Grini 1942; gik efter krigen ind i præstetjeneste og var 1947-64 biskop i Hamar. P.gr. af sin holdning i striden om de evige helvedesstraffe overlod han til kirkedepartementet at afgøre, om han kunne beholde sit embede. Adskillige bøger og artikler.270
400.351.
Harald Krabbe Schjelderup
Født 21 mai 1895, Dypvåg209.
Død 1974270.
     Student 1912, universitetsstipendiat 1917, dr. philos. 1920, professor i filosofi (og psykologi ?) 1922.209
     Norsk filosof og psykolog. 1922 professor i filosofi og 1928-65 professor i psykologi ved Oslos universitet. Har skrevet en række lærebøger og dybdepsykologiske værker, bl.a. »Nevrose og opdragelse« (1937), »Nevrosene og den nevrotiske karakter« (1940) og »Det skjulte menneske« (1961).270

Gift 1924, (ekteskapet senere oppløst)265 med

Mildrid Bordewich
Født 12 mai 1901209.
     Datter af Eivind Bordewich og Vally Unger.

Børn af Harald Krabbe Schjelderup og Mildrid Bordewich:

421.400.Turid Schjelderup, f. 1929
422.400.Kristian Vilhelm Schjelderup, f. 1929
401.353.
Nina Josefine Schjelderup
Født 18 nov. 1893, Kristiania209.

Gift 5 aug. 1914, Ålesund265 med

Trygve Olmer
Født 3 dec. 1878, Kristiania209.
     Søn af Johan Otto Olmer og Hilda Thobroe.
     Passkontrollør på Kongsvingerbanen.209
402.353.
Peter Schjelderup
Født 11 jun. 1895, Kristiania209.
     Skipsfører. (Bosat i/på Bodø).209

Gift 1° 13 mar. 1924, Nærbø265 med

Anna Constance Ohnstad
Født 15 okt. 1897, Stranda209.
     Datter af Ole Ohnstad og Jacobine Katharine Saxegaard.

Gift 2° 1949265 med

Edna Pleym Erichsen

Børn af Peter Schjelderup og Anna Constance Ohnstad:

423.402.Ole Schjelderup, f. 1925, Venset i Salten

Børn af Peter Schjelderup og Edna Pleym Erichsen:

424.402.Kristine Schjelderup, f. 1950
403.353.
Sigurd Schjelderup
Født 18 dec. 1896, Kristiania209.
     Cand. pharm. 1919. Apoteker. (Liland i Ofoten).209

Gift 16 mar. 1925, Lillehammer249 med

Clara Lyseth
Født 21 sep. 1895, Trondheim209.
     Datter af Ole Margido Lyseth og Hanna Lovise Johannesen.
404.353.
Marie Dorothea Schjelderup
Født 27 nov. 1898, Kristiania209.

Gift 4 jun. 1925, Trondheim249 med

Johan Mæland
Født 4 mar. 1895, Kinservik209.
     Søn af Johan Mæland og Gurid Utne.
     Kjøpmann i Tromsø.209
405.353.
Elisabeth Schjelderup
Født 13 apr. 1901, Kristiania209.

Gift _____med

Asbjørn Lorentzen
Født 5 feb. 1892209.
     Arkitekt (Oslo). [Kendte bygningsverker ?]209
406.353.
Rolf Schjelderup
Født 1 mar. 1904, Kristiania209.
     Eier av et båtbyggeri. Bosat i Seattle, U.S.A.209

Gift _____med

Bernice

Børn af Rolf Schjelderup og Bernice:

425.406.Jimmie Schjelderup, f. 1934
426.406.Jeannine Schjelderup, f. 1937
427.406.Kirstine Schjelderup, f. 1944
407.359.
Astrid Schjelderup
Født 28 jan. 1890209.

Gift 1° 25 jun. 1914249 med

Nicolay Henrik Knudtzon
Født 24 sep. 1897209.
Død 30 jul. 1925209.
     Forstkandidat.209

Gift 2° 8 mar. 1927249 med

Georg Foss
Født 30 jul. 1879, Mosjøen209.
     Søn af Georg Theodor Leopold Foss og Janna Lydia Røhne.
     Sjøofficer 1901, Commander i Siams marine 1911, Siams generalkonsul for Norge 1930.209
     Ridder 1 St. Olavs Orden, K(night?) 2. Siam. Kr.? (Crown?) Order, K(night?) 2. Siam. Hv. El. [White Elephant ?] Order, Chulalonkorns jubilæums- medalje.209
408.359.
Gudrun Schjelderup
Født 8 jul. 1892209.

Gift 12 nov. 1914250 med

Sigurd Halvorsen
Født 30 nov. 1885, Kristiansand209.
     Søn af Conrad Emanuel Halvorsen og Bertha Sofie Olsen.
     Student 1904, cand. jur. 1911, eier av Oslo Baand- og Lidsefabrik 1916, konsul for Siam.209
409.361.
Georg Rikard Schjelderup
Født 27 nov. 1897, Dresden209.
     Kunstmaler og skuespiller. (London).209

Gift 1927250 med

Natalie Moya Mullaly
Født 1899, Dublin209.
     Skuespillerinne.209
410.361.
Eleonore Schjelderup
Født 3 feb. 1900, Dresden209.
     Skuespillerinne.209

Gift 1926250 med

Oskar Weitzmann
Født 1898, Leipzig209.
     Forfatter. (Benediktbevern, Oberbayern). [Kendt ?]209
411.361.
Alv Grimseth Schjelderup
Født 3 mai 1905, Dresden209.
     Forfatter.209

Gift 1933250 med

Solfried Minerva «Sonny» Trosdahl
Født 24 mai 1912, Oslo209.
     Datter af Knut Trosdahl og Hulda Mørch.

Børn af Alv Grimseth Schjelderup og Solfried Minerva «Sonny» Trosdahl:

428.411.Gerd Leis Schjelderup, f. 1934, Asker
429.411.Ove Arnulf Schjelderup, f. 1937, Nordstrand
412.363.
Anton Brækkan
Født 23 jun. 1920, (Narvik?), døbt 21 aug. 1920.
     Stilling: Arkitekt

Gift 21 aug. 1954 med

Aasta Synnøve Ellefsen
Født 15 mar. 1926, Grov, Skånland.
     Datter af Ove Andreas Eberg Ellefsen og Gudrun Johanna Simonsen Balteskard.
     Stilling: lærerinne.

Børn af Anton Brækkan og Aasta Synnøve Ellefsen:

430.412.Gudrun Brækkan, f. 1958, Oslo

Generation 13.

413.386.
Evelyn (Elin) Schjelderup
Født 26 mar. 1915209.

Gift _____med

Renaud Farjou
     Bosat i Paris.209
414.389.
Marie Schjelderup
Født 10 aug. 1915, Kragerø209.

Gift _____med

Alf Egon Arndt
Født 22 apr. 1908209.
     Cand. pharm. 1933. Apoteker i Risør.209
415.389.
Virginie Schjelderup
Født 17 sep. 1917, Kragerø209.

Gift _____med

Per Stifos-Hanssen
Født 30 apr. 1920, Risør209.
     Revisor i Oslo.209
416.389.
Signe Schjelderup
Født 6 jul. 1930, Kragerø209.
     Stud. til kjemi-ingeniør. Utv. til Denver i Colorado, U.S.A.209
417.393.
Jørgen Lysholm Schjelderup
Født 24 dec. 1919209.
     Bosat i Denver, Colorado i U.S.A.209
418.397.
Marie Louise Schjelderup
Født 3 jun. 1920209.
     Physioterapist. Bosat i London.209
419.397.
Vilhelm Roger Schjelderup
Født 16 sep. 1921209.
     Major. D.S.O. (Destinguished Service Order), Mil. Cross. Bosat i Wiltshire, England.209

Gift _____med

Hundevad
Født _____, Danmark.
420.397.
Hassel Schjelderup
Født 18 jun. 1926209.
     Ingeniør (ved Stanford University, California).209
421.400.
Turid Schjelderup
Født 23 feb. 1929209.
     Student (i Genève).209
422.400.
Kristian Vilhelm Schjelderup
Født 7 dec. 1929209.
     Stud. med. (i Oslo).209
423.402.
Ole Schjelderup
Født 5 jan. 1925, Venset i Salten209.
     Gårdbruker (på Nøtterøy).209
424.402.
Kristine Schjelderup
Født 4 nov. 1950209.
425.406.
Jimmie Schjelderup
Født 1 nov. 1934209.
426.406.
Jeannine Schjelderup
Født 15 nov. 1937209.
427.406.
Kirstine Schjelderup
Født 18 dec. 1944209.
428.411.
Gerd Leis Schjelderup
Født 10 aug. 1934, Asker209.
429.411.
Ove Arnulf Schjelderup
Født 27 sep. 1937, Nordstrand209.
430.412.
Gudrun Brækkan
Født 18 jan. 1958, Oslo.
     Stilling: Arkitekt

Gift _____med

Finn Langgård
Født 18 apr. 1955.

Børn af Gudrun Brækkan og Finn Langgård:

431.430.Karen Brækkan, f. 1986
432.430.Andrea Brækkan, f. 1988

Generation 14.

431.430.
Karen Brækkan
Født 3 dec. 1986.
432.430.
Andrea Brækkan
Født 24 dec. 1988.

Kilder og Noter
1Henry Berg: Trondheim før Cicignon (1951), s. 212-13 (grd. nr. 125)
2Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536-1660 (Trondheim 1999), s. 41
3Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 118. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
4Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536-1660 (Trondheim 1999), s. 42
5Skifte 23. sept. 1669
6Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 143. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
7Ole Martin Kinnapel, Kristiansand 1977: Foged Rasmussen og Assesor Brüghmanns Slekt, s. 79
8Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 120. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
9Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 117. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
10Henrik Sommerschild: Slekten Sommerschild - Sommerschield (Oslo 1951), s. 102
11Skifte 6.-7. nov. 1649
12Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 121-122. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
13Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 136. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
14Skifte 17. juli 1651
15Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 123. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
16PHT 2 rk. 5 bd. (1890), s. 221
17Skifte 14. sept. og 27. okt. 1669
18Skifte 5.-6. april 1649
19Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 121. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
20Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 135. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
21Ole Martin Kinnapel, Kristiansand 1977: Foged Rasmussen og Assesor Brüghmanns Slekt, s. 80
2233 år gl. i år 1666.
23Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 59
24Ole Martin Kinnapel, Kristiansand 1977: Foged Rasmussen og Assesor Brüghmanns Slekt, s. 81
25Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 292. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
26Ole Martin Kinnapel, Kristiansand 1977: Foged Rasmussen og Assesor Brüghmanns Slekt
27Roger de Robelin: Skanke ätten (1995), s. 468
28Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 142
29Henrik Sommerschild: Slekten Sommerschild - Sommerschield (Oslo 1951)
30S.T.Dahl skriver at han var født 4. nov. 1635.
31Svein Edvardsen: Skifter fra Nesna 1686/1780. (Trondheim 1998)
32Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 290. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
3312 år gl. ved farens skifte 9.-13. okt. 1663
34Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 137. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
35Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 310. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
36Omtales som småbarn ved morens skifte 6. okt. 1646
37Datoen er fra en håndskreven notits i Det kgl. Bibli. udgave af Erlandsens bog.
38Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 86
39Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 120-121. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
40Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 123 note 63. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
41Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 123 (note 63). Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
4211 år gl. ved morens skifte 25. aug. 1663
43Død ung
44Skifte 26 mai 1686
45Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 320. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
46Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 307. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
47Skifte 25. juli 1688
4810 år gl. ved morens skifte 25. aug. 1663
4916 år gl. ved farens skifte 1669
508 år gl. ved morens skifte 25. aug. 1663
5114 år gl. ved farens skifte 1669
526 år gl. ved morens skifte 25. aug. 1663
534 år gl. ved morens skifte 25. aug. 1663
5410 år gl. ved farens skifte 1669
5552 år gl. i 1701.
56Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 65
57Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 379
58Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 65-66
59Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 152
60Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 300. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
61Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 292, 300. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
62Kjeld Bugge: Småstykker. Litt om slekten Borchmann., s. 410. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIII (1952): 407-410
63Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems skifteprotokoll nr. 8.. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIX (1984): 303-312
64Skifte etter hustruen 30. april 1720
65Hans Arnoldsen er nevnt med sin hustru Bodil Jensdatter i familieskatten år 1676.
6665 år gl. i 1701.
67Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 202
68Ole Martin Kinnapel, Kristiansand 1977: Foged Rasmussen og Assesor Brüghmanns Slekt, s. 82
6919 år gl. ved morens skifte 31. okt. 1679
7018 år gl. ved morens skifte 31. okt. 1679
7115 år gl. ved morens skifte 31. okt. 1679
72Arnt O. Åsvang: Slekten Falch I (1979), s. 28
73Arnt O. Åsvang: Slekten Falch I (1979), s. 27
749 år gl. ved morens skifte 31. okt. 1679
75Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-
76Ole Martin Kinnapel, Kristiansand 1977: Foged Rasmussen og Assesor Brüghmanns Slekt, s. 17
778 år gl. ved morens skifte 31. okt. 1679
78Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:267
79DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 20038
808 år gl. 9. jan. 1672.
81Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 147. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
82Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller nr. 4 og 5., s. 236. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIII (1972): 218-239
83Ole Martin Kinnapel, Kristiansand 1977: Foged Rasmussen og Assesor Brüghmanns Slekt, s. 83
84Trondhjems Skifteprotokoll 11b (1735-36).
8519 år gl. 28. aug. 1682.
86Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 297. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
87Henrik Sommerschild: Slekten Sommerschild - Sommerschield (Oslo 1951), s. 110
88O.M.Kinnapel sætter dødsdagen til 5. mai
89Christian Horneman: Stamtavle over Slægten Horneman (Trondhjem 1908)
90Trondhjems Skifteprotokoll 14b (1751-53).
918 år gl. 28. aug. 1682.
92Rana Bygdebok
9362 år gamal i 1701.
94Oddvar Grønli (1906-89): Bude-ætta frå Jamtland.. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVIII (1962): 241-252
95Oddvar Grønli (1906-89): Bude-ætta frå Jamtland., s. 252. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVIII (1962): 241-252
96Rana Bygdebok, s. 432
97Ole Martin Kinnapel, Kristiansand 1977: Foged Rasmussen og Assesor Brüghmanns Slekt, s. 84
98Thorgeir Borch, Skien 1907: Stamtavle over den fra Simon Sørensen, Lundsby, ..., Jylland nedstammende Slægt Borch. »Trønder-Borchene« - Meddelt ved Fru Henny Borch-Hansen.
99Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 165
100Frode Holthe
101Skifte tinglyst 22. juli 1758
102Ole Martin Kinnapel, Kristiansand 1977: Foged Rasmussen og Assesor Brüghmanns Slekt, s. 85
10316 år gl. ved morens skifte 26. mai 1686.
10413 år gl. ved morens skifte 26. mai 1686.
105Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 119
106Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 119 note 107
10711 år gl. ved morens skifte 26. mai 1686.
108F.E. Hundrup: Lærerstanden ved de lærde skoler i Nakskov, Nysted og Rønne (side 48-54)
109Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 280
110Hans Hyldbakk: Folk og Heimar i Åsskard, 2. utg. 1987.
11115 år ved morens skifte 23. okt. 1685
11214 år ved morens skifte 23. okt. 1685
113Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 153
11410 år ved morens skifte 23. okt. 1685
1158 år ved morens skifte 23. okt. 1685
1167 år ved morens skifte 23. okt. 1685
1175 år ved morens skifte 23. okt. 1685
118Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems skifteprotokoller (nr. 9)., s. 91. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXX (1985): 76-96
119Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 282
120Roger de Robelin: Skanke ätten (1995), s. 353
121Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems skifteprotokoller (nr. 9).. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXX (1985): 76-96
122Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller nr. 4 og 5.. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIII (1972): 218-239
12327 år gl. ved morens skifte 30. april 1720
124Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems skifteprotokoll nr. 8., s. 304. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIX (1984): 303-312
125Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:255
126Digitalarkivet: Skifteregister Troms 1690-1805.
127Trondhjems Skifteprotokoll 13a (1737-1742).
128Henning Sollied (1907-1945): Blix'erne av Jemtland. En norsk-svensk storslegt.. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 61-103
129Henning Sollied (1907-1945): Blix'erne av Jemtland. En norsk-svensk storslegt., s. 88. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 61-103
130Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 253
131Bernhoft, s. 137
132Trondhjems Skifteprotokoll 12 (1735-38).
133Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 173
134Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 177
135Ole Martin Kinnapel, Kristiansand 1977: Foged Rasmussen og Assesor Brüghmanns Slekt, s. 86
136Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 404
137Olaus Schmidt: Den slesvigske indflytning til Trondhjem paa 1600' og 1700'tallet., s. 11. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 1-27
138Rana Bygdebok, s. 432, 433
139Rana Bygdebok, s. 433
140Erling Nordli
141Ebbe Reinecke-Wilkendorff: Residerende kapellan til Nykirken i Bergen Albert Hatting's hustrue Maren Wirthmann Brüghmann, hendes fædrende ophav., s. 33. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXIV (1993): 33
142Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 460
14366 Aar gl.
144Olai Ovenstad: Militærbiografier (Oslo 1948-49).
145Nat til 21. April, 81½ Aar gl.
146Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55)
147Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 59
14886 1/4 år gl.
149Wilhelm Lassen, skriver at hun begraves 10. feb. 1808.
150Henrik Sommerschild: Slekten Sommerschild - Sommerschield (Oslo 1951), s. 139
151Ole Tronstad
152Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-06-03
153S.H. Finne-Grønn: Slekten Bødtker (Oslo 1943), s. 31
154Digitalarkivet: Gejstlig skifteregister Troms og Finnmark 1697-1824.
155Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 320
15675 år gl.
157Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIV (1953-54), s. 8
158Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. I:415
15982 år gl.
160Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. I:414
161Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 38
162Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800
163Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:254
164Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. III:483
165Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:465
166Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:300
167IGI - http://www.familysearch.com
168Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 117
169Liv Stangnes Østerdal, der henviser til Mo Prestergjeld Gardshistorie av Anders Frøholm, s. 449
1708de søndag efter Trefoldighet 1794, 67 år gl.
17170 år gl.
17219. søndag efter Trefoldighet.
173Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 69
174«Dominica Laetære», Midfastesøndag, døbte jeg self min og min Kiærestes Søn Peder, fød Fredags Aften Klokken mot 10 for. Februarij. Testes: Mette Liland, Ane Catrine Ponsvigen, Lars Ingebrigtsen Tårstad (lensmann), Ole Hansen Børvigen, Tolof Lendvigen.»
175Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-07-19
176Ole Martin Kinnapel, Kristiansand 1977: Foged Rasmussen og Assesor Brüghmanns Slekt, s. 12
177Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 575
178Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 289
179Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:289
180Axel Kielland: Familien Kielland med dens kognatiske ascendents (Chria. 1897)
181Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIV (1953-54), s. 8, 10
182Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIV (1953-54), s. 10
183DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 220
18452 år gl. ved FT 1801; 14 år gl. ved farens skifte 11. nov. 1768.
185Digitalarkivet - Døypte i Evenes 1748-64 (Geir Moen)
186Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. I:419
187Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. III:485
188Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. III:526
189Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. III:204
190Arthur Brox: Berg og Torsken bygdebok (Tromsø 1959), s. 108
191O.M.Kinnapel skriver 10. mars 1779.
192Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XX (1965-66)
193Liv Stangnes Østerdal
194Liv Stangnes Østerdal.
1955½ år gl. ved morens skifte 1779.
196Død 36 år gl.
19745 år gl. ved FT 1801.
198Digitalarkivet: Folketellingen 1801.
199Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94)
200Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I,592
201Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 250
202"Folk og Slekt i Trondenes" skriver at de ble gift år 1792.
203Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 248
204Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 70
205Tor Mathisen, 8920 Sømna, 25.02.2003
206Hans Rafnung, skriver 30. april 1758.
207Folk og Slekt i Trondenes skriver at hav var født år 1753.
208Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-08-09
209Norsk Slektskalender
210Norsk Slektskalender, s. 187
211S.H. Finne-Grønn & C.M. Munth: Norsk Tidsskrift for Genealogi, Personalhistorie, Biografi og Literærhistorie [Norsk Personalhistorisk Tidsskrift], Oslo
21210 år gl. ved FT 1801.
2137 år gl. ved FT 1801
2145 år gl. ved FT 1801
2151 år gl. ved FT 1801
2163 år gl. ved farens skifte 1798.
217Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,165
218Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,166
219Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997)
220Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 73
221Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 490
222Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:252
223Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:250
224"sund. sept. 1802", antager jeg skal være 1st søndag i sept.
225Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 62
2269 år gl. ved FT 1801.
227Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 190
22846 år gl. ved FT 1865
229Digitalarkivet: Folketellingen 1875.
23056 år gl. ved FT 1865
231Digitalarkivet: Folketellingen 1865.
23241 år gl. ved FT 1865
233Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,105
234Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,104
235Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 491
236Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:74
237Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:119
238Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:76
239Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:255
240"Folk og Slekt i Trondenes" skriver han døde på Seljestad.
241Johan Hveding skriver at han var født år 1832.
242Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 63
243Johan Hveding har år 1841 som fødselsår.
244Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 71
24550 år gl. i FT 1865.
246Norsk Slektskalender, s. 188
247Wilhelm Lassen: Norske Stamtavler - 1. bind "Familien Arentz" (Chria. 1868)
248Wilhelm Lassen: Norske Stamtavler - 1. bind "Familien Arentz" (Chria. 1868), s. 155
249Norsk Slektskalender, s. 191
250Norsk Slektskalender, s. 192
251Digitalarkivet: Folketellingen 1900.
25220 år gl. ved FT 1865
25319 år gl. ved FT 1865
25414 år gl. ved FT 1865
25512 år gl. ved FT 1865
25610 år gl. ved FT 1865
2573 år gl. ved FT 1865
258Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:457
259Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:522
260Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:471
26114 år gl. i FT 1865.
26213 år gl. i FT 1865.
26311 år gl. i FT 1865.
2644 år gl. i FT 1865.
265Norsk Slektskalender, s. 190
26612 år gl. i FT 1865.
26710 år gl. i FT 1865.
2688 år gl. i FT 1865.
2695 år gl. i FT 1865.
270Lademanns Leksikon (1987).
271Norsk Slektskalender, s. 189