© 2001 Simon Ellefsen

Søren Eriksen, Sama i Trondenes

Opdateret 17 Jun 2001.


Generation 1.

1.0.
Søren Eriksen
Født 15981.
Død 16691.
     Klokker til Trondenes i mer enn 30 år. Han brukte hele øvre Sama i Trondenes som skatte- og landskyldfri klokkergård og mottok ½ pund fisk av hver gårdmann og 12 mark av hver husmann som lønn.

Børn af Søren Eriksen og _____:

2.1.Erik Sørensen, f. 1630, Trondenes., d. 1669, Trondenes.
3.1.Ole Sørensen, f. 1632, Trondenes., d. 1668
4.1.Sørensdatter, f. 1638, Trondenes.

Generation 2.

2.1.
Erik Sørensen
Født 1630, Sama, Trondenes.1.
Død 1669, Sama, Trondenes.1.

Gift _____1med

Kirsten Henriksdatter

[Gift 1° med Erik Sørensen (1630 - 1669); Gift 2° omkr. 1675 med Anders Johansen (1643 - 1684)].

Børn af Erik Sørensen og Kirsten Henriksdatter:

5.2.Hans Eriksen, f. 1658, Trondenes., d. 1695, Trondenes.
3.1.
Ole Sørensen
Født 1632, Sama, Trondenes.1.
Død 16681.
4.1.
Sørensdatter
Født 1638, Sama, Trondenes.1.

Gift _____2med

Henrik Johansen
Født 16381.
Død omkring 1694, Sama, Trondenes.1.
     Søn af Johan.
     Han bygslet en halvvåg i 1665 og overtok resten av gården på øvre Sama i Trondenes etter svigerfarens død. I over 20 år, inntil 1690, brukte han også hele Kjellhus som beite og utslåttemark. Henrik og hans bror, Anders, som brukte en part i nedre Sama, drev vinterfiske ved Ytterholmen i Senja og ved Grøta, som dengang var årvisst fiskevær. I 1679 betalte de tiende av 13 hundre fra Ytterholmen og 2½ hundre fra Grøta.

Børn af Sørensdatter og Henrik Johansen:

6.4.Johan Henriksen, f. 1658, Trondenes., d. 1702, Trondenes.

Generation 3.

5.2.
Hans Eriksen
Født 1658, Sama, Trondenes.1.
Død 1695, Sama, Trondenes.1.

Gift omkring 16902 med

Johnsdatter
Født _____, Lundenes, Trondenes.2.
     Datter af John Johansen og Anne Hansdatter.

[Gift 1° omkr. 1690 med Hans Eriksen (1658 - 1695); Gift 2° omkr. 1696 med Jørgen Olsen (omkr. 1660 - 1741)].
6.4.
Johan Henriksen
Født 1658, Sama, Trondenes.3.
Død 1702, Sama, Trondenes.3.
     Overtok hele farens bygseljord på øvre Sama i Trondenes. Johan var en velstående fiskerbonde, men døde ung.

Gift omkring 16822 med

Anne Størkersdatter
Født 1660, Elgsnes Ytre, Trondenes.3.
Død 1740, Sama, Trondenes.3.
     Datter af Størker Larssen.
     Hun fortsatte som myndig enke driften av gården på øvre Sama i Trondenes inntil sønnene var gamle nok til å overta. I 1711 døde hennes bror, Nils Størkersen på Steinsland. Han brukte halve gården der og hadde båtbyggeri, og da han var barnløs, mottok Anne en ganske stor arv. Dette førte til strid med barna etter en annen bror på Sandtorg, og så sent som i 1727 ble Anne innstevnet for å ha tilvendt seg for mye av arven.

Børn af Johan Henriksen og Anne Størkersdatter:

7.6.Størker Johansen, f. 1685, Trondenes., d. 1767, Trondenes.
8.6.Søren Johansen, f. 1687, Trondenes., d. 1749, Trondenes.

Generation 4.

7.6.
Størker Johansen
Født 1685, Sama, Trondenes.4.
Død 1767, Steinsland, Trondenes.4.

Gift 1° _____2med

Ingeborg Olsdatter
Født 1680, Kilbotn, Trondenes.5.
Død 17315.

Gift 2° _____2med

_____
Død 17346.

Gift 3° 17526 med

Inger Johnsdatter
Født 1713, Medkila, Trondenes.7.
Død 1783, Kanebogen, Trondenes.7.
     Datter af John Pedersen og Gjertrud Olsdatter.

Børn af Størker Johansen og Ingeborg Olsdatter:

9.7.Nils Størkersen, f. 1717, Trondenes.
10.7.Mette Størkersdatter, f. 1722, Trondenes., d. 1761, Trondenes.
11.7.Gilles Størkersdatter, f. 1724, Trondenes., d. 1757, Trondenes.
12.7.Anne Størkersdatter, f. 1727, Trondenes., d. 1810, Trondenes.

Børn af Størker Johansen og _____:

13.7.Ingeborg Størkersdatter, f. 1735, Trondenes., d. 1816, Trondenes.

Børn af Størker Johansen og Inger Johnsdatter:

14.7.Dødfødt, f. 1752, Trondenes., d. 1752, Trondenes.
15.7.Johanna Størkersdatter, f. 1753, Trondenes., d. 1760, Trondenes.
8.6.
Søren Johansen
Født 1687, Sama, Trondenes.8,3.
Død 1749, Sama, Trondenes.8,3.
     Gårdbruker på Sama i Trondenes.
     I 1714 avsto moderen, der hadde forsat bruket (øvre Sama) efter hun var blevet enke, halvparten til Søren. Søren drev denne vågsleien til sin død, og var i mer enn 20 år prestens medhjelper.

Gift _____2med

Ingeborg Gabrielsdatter
Født 1689, Lavangen S., Trondenes.3.
Død 1767, Sama, Trondenes.9,3.
     Datter af Gabriel Asbjørnsen.
     Som enke var hun fortsat den offisielle bruker af øvre Sama til 1766, men det var hennes sønn Gabriel (1732-1789), og svigersønn, Rasmus Enevoldsen Stenholdt (1709-1759), som brukte jorda.
     Hun nevnes sammen med sine søskende i skiftet på Liland i Ofoten efter nevøen Erik Asbjørnsen år 1785. Da hun selv var død forinden, gikk arvedelen til hennes 4 barn hhv. på Sama, Harstad og Høgforsen.

Børn af Søren Johansen og Ingeborg Gabrielsdatter:

16.8.Anne Sørensdatter, f. 1715, Trondenes., d. 1802, Trondenes.
17.8.Johanna Marie Sørensdatter, f. 1720, Trondenes., d. 1789, Trondenes.
18.8.Kirstina Sørensdatter, f. 1722, Trondenes., d. 1754, Trondenes.
19.8.Johannes Sørensen, f. 1726, Trondenes., d. 1787, Trondenes.
20.8.Gabriel Sørensen, f. 1732, Trondenes., d. 1789, Trondenes.

Generation 5.

9.7.
Nils Størkersen
Født 1717, Steinsland, Trondenes.10.
10.7.
Mette Størkersdatter
Født 1722, Steinsland, Trondenes.10.
Død 1761, Steinsland, Trondenes.10.

Gift _____2med

Torberg Johnsen
Født 1717, Medkila, Trondenes.7.
Død 17747.
     Søn af John Pedersen og Gjertrud Olsdatter.

Børn af Mette Størkersdatter og Torberg Johnsen:

21.10.Johannes Torbergsen, f. 1750, Trondenes., d. 1834, Trondenes.
11.7.
Gilles Størkersdatter
Født 1724, Steinsland, Trondenes.10.
Død 1757, Kvitnes, Trondenes.10.
     Etterslekt. Se "Folk og Slekt i Trondenes".

Gift 17571 med

Ole Knutsen
Født 1735, Kvitnes, Trondenes.1.
Død 1787, Fauskevåg, Trondenes.1.
     Søn af Knut Johnsen og Malene Olsdatter.
     Skifte 1785-1789, Fauskevåg store, Fauskevåg Tinglag.11: «protokollnr. 144, folio 533.».

[Gift 1° 1757 med Gilles Størkersdatter (1724 - 1757); Gift 2° 1763 med Anne Hansdatter (f. 1740)].

Børn af Gilles Størkersdatter og Ole Knutsen:

22.11.Johannes Olsen, f. 1757, Trondenes., d. 1791, Trondenes.
12.7.
Anne Størkersdatter
Født 1727, Steinsland, Trondenes.10.
Død 1810, Kjellhus, Trondenes.10.
     Etterslekt. Se "Folk og Slekt i Trondenes".
13.7.
Ingeborg Størkersdatter
Født 1735, Steinsland, Trondenes.12,6.
Død 1816, Kjellhus, Trondenes.6.
     Etterslekt. Se "Folk og Slekt i Trondenes".
14.7.
Dødfødt
Født 1752, Steinsland, Trondenes.6.
Død 1752, Steinsland, Trondenes.6.
15.7.
Johanna Størkersdatter
Født 1753, Steinsland, Trondenes.6.
Død 1760, Steinsland, Trondenes.6.
16.8.
Anne Sørensdatter
Født 1715, Sama, Trondenes.3.
Død 1802, Berg, Trondenes.3.

Gift 1° omkring 17353 med

Rasmus Enevoldsen Stenholt
Født 1709, Nordvik, Trondenes.1.
Død 17561.
     Søn af Enevold Rasmussen Stenholt.
     Skifte 1753-1767, Sama, Fauskevåg Tinglag.11: «protokollnr. 141, folio 140b.».

Gift 2° 175913 med

Hans Nilssen Hveding
Født 1727, Berg, Trondenes.13.
Død 1792, Berg, Trondenes.13.
     Søn af Nils Hanssen Hveding og Aasel Jacobsdatter Winther.
17.8.
Johanna Marie Sørensdatter
Født 1720, Sama, Trondenes.3.
Død 1789, Harstad, Trondenes.3.

Gift 1° omkring 174314 med

Iver Hanssen Wolff
Født 1716, Harstad, Trondenes.14.
Død 1767, Harstad, Trondenes.14.
     Søn af Hans Iversen Wulff og Karen Povelsdatter Egede.
     Skifte 1767-1776, Harstad, Fauskevåg Tinglag.11: «protokollnr. 142, folio 320b.».

Gift 2° 177013 med

Nils Winther Nilssen Hveding
Født 1740, Berg, Trondenes.13.
Død 1787, Berg, Trondenes.13.
     Søn af Nils Hanssen Hveding og Aasel Jacobsdatter Winther.

Børn af Johanna Marie Sørensdatter og Iver Hanssen Wolff:

23.17.Paul Iversen Wolff, f. 1744, Trondenes., d. 1752, Trondenes.
24.17.Hans Iversen Wolff, f. 1746, Trondenes., d. 1789, Trondenes.
25.17.Kirstina Margrete Iversdatter Wolff, f. 1748, Trondenes., d. 1748, Trondenes.
26.17.Gabrikka Margrete Iversdatter Wolff, f. 1749, Trondenes., d. 1785, Nordland.
27.17.Severina Iversdatter Wolff, f. 1751, Trondenes., d. 1752, Trondenes.
28.17.Severina Iversdatter Wolff, f. 1753, Trondenes.
29.17.Kirstine Pauline Iversdatter Wolff, f. 1755, Trondenes., d. 1787, Trondenes.
30.17.Paul Egede Iversen Wolff, f. 1757, Trondenes., d. 1813, Trondenes.
31.17.Karen Egede Iversdatter Wolff, f. 1759, Trondenes., d. 1798, Nordland.
32.17.Lovisa Charlotte Iversdatter Wolff, f. 1762, Trondenes., d. 1792, Kvæfjord.
18.8.
Kirstina Sørensdatter
Født 1722, Sama, Trondenes.15.
Død 1754, Sama, Trondenes.15.

Gift 175415 med

Ole Johnsen
Født 1726, Gansås, Trondenes.16.
Død 1806, Erikstad, Trondenes.16.
     Søn af John Larssen og Marit Olsdatter.

Børn af Kirstina Sørensdatter og Ole Johnsen:

33.18.Kirstina Olsdatter, f. 1754, Trondenes., d. 1754, Trondenes.
19.8.
Johannes Sørensen
Født 1726, Sama, Trondenes.3.
Død 1787, Høgforsen, Trondenes.3.
     Bygslet hele Høgforsen (under Bergseng i Trondenes) i 1762. Johannes brukte først en jordepart i presteenkesetet Sama, men ble utsagt derfra da Simon Kildal d.e. døde, og enken, Mette Marie Lassen, flyttet til gården. Det oppsto et bittert fiendskap mellom madame Kildal og Johannes etter dette. På tinget 1762 ble både han og kona innkalt for «skjellsord». Bl.a. skulle kona ha sagt til madame Kildal: «I har handlet med oss som vi var Hunder.» Dette uvennskapet forplantet seg også til den nye presten til Trondenes, Hans Falster, og ble til stor ulykke for Johannes. Presten hadde bygselrådigheten over Bergseng, og det oppsto uenighet om hvorvidt Høgforsen var å betrakte som gammel bygsel eller ny rydning. Gang på gang fra 1775 ble han stevnet til tings av Falster for tre saker, og presten forsøkte å oppnå utkastelsesdom over ham. Den første saken gjaldt landskyldsrestanser, som Johannes nektet å betale fordi han mente skylda var for høy. Det andre ankepunktet var at Johannes hadde beskyldt presten for å lyve i kirken. Johannes ble dømt til å betale vel 15 rdlr. i restanser og 10 rdlr. i bot til Skolekassen for æreskjelling, men Falster fikk ham ikke ut fra bruket. Endelig ble kona til Johannes stevnet for kirkeforsømmelse. Enda det ble bevist i retten at hun hadde mange små barn, mye sykdom i huset og ingen tjenerhjelp, ble hun likevel dømt til å betale 3 lodd sølv i bot.
     Johannes har sikkert vært en dyktig og vital personlighet, men noe kranglevoren. Det var stadig strid om grensen mellom Høgforsen og Tofta. Lensmann Sparboe gikk opp en grense 1766, men Johannes respekterte den ikke og pløyde opp en åkerlapp på naboens eiendom. Retten måtte derfor 1768 tilkalles for å få grensen oppgått på nytt, og den ble nå markert med skjellsteiner. Johannes ble dømt til å betale omkostningene.
     Det fantes ikke hus på Høgforsen da Johannes flyttet dit i 1762. Han bygde stue, fjøs, høylade og stabbur, og i Storforsen i Bergselva oppførte han, sammen med broren, Gabriel Sørensen, Sama, en stor kvern, som de kunne male på året rundt. En skyldsetningskommisjon så på den 1776, men fant det ikke riktig å skyldsette den særskilt, for drifta var helt avhengig av «eierens interesse og økonomiske evne». Kverna ble kostbar i drift p.gr.a. de lange rennene på bukker som førte vatnet til kvernkallen, og som ofte ble ødelagt av isen om vinteren.
     Efter første kone, viste boet alminnelig velstand, men da andre kone døde 1778, var boet fallit, og selv døde han i stor fattigdom.

Gift 1° 4 nov. 1757, «12. aug. 1757 bleve welagte og forstandige karl Johannes Sørensen av Sama og dyds- og Gudselskende pige Bergitte Bye med hinanden trolovet, og forat intet strider mot indgåelse af dette ægteskab caverer: Erich Normand, Erich Fogsen.»2 med

Berthe Haagensdatter Bye
Født 1727, Trondhjem.17,2.
Død okt. 1762, Trondenes.18,2.
     Datter af Haagen Larsen Bye og Agnis Olsdatter (Vaterland).
     Det er ikke kjent hvor Berthe Bye kom fra, da hun første gang er nevnt som fadder 1756 (Berthe Bye af Trones). Dette året er hun fadder på 5 barn og tilsammen i de få år hun levde her finnes hun som fadder minst 15 ganger. Dette tyder på at hun var både avholdt og aktet i bygda. Hun kom trolig til prestegården i Trondenes ca. 1755, kanskje som guvernante for prost Kildals barn.
     I 1757 sto Berthe og Abigael Kildal, prost Kildals datter, fadder på et barn fra Sandtorg, og i 1759 sto prostinne Kildal og hennes stesønn Christian Kildal fadder på det første barnet til Berthe og Johannes. Det viser at forholdet mellom Johannes og prost Kildals familie var godt så lenge prosten selv levde.
     Skifte 26 jun. 176319,2: «Boet viste alminnelig velstand. Berthe etterlot seg en arv på 133 rdlr. Blant eiendelene var en rød og hvit damaskes kåpe, fóret med gråverk (takst 15 rdlr.) og av fiskeredskaper: en saltværingsåttring, en færing og halvpart i seinot.».

Gift 2° 17632 med

Maria (Marit) Johansdatter
Født omkring 17382.
Død 17782.
     Død i barselseng.20

Gift 3° 17782 med

Elisabeth Kirsebom Karstensdatter
Født omkring 17482.
Død 178420.
     Død i barselseng.20

Børn af Johannes Sørensen og Berthe Haagensdatter Bye:

34.19._____, d. 1760, Trondenes.
35.19.Dødfødt, f. 1758, Trondenes., d. 1758, Trondenes.
36.19.Ingeborg Maria Johannesdatter, f. 1759, Trondenes., d. 1760, Trondenes.
37.19.Dødfødt, f. 1759, Trondenes., d. 1759, Trondenes.
38.19.Ingeborg Maria Johannesdatter, f. 1761, Trondenes.
39.19.Søren Hågen Johannesen, f. 1762, Trondenes., d. 1832, Trondenes.

Børn af Johannes Sørensen og Maria (Marit) Johansdatter:

40.19.Bertheus Johannesen, f. Høgforsen, d. 1765
41.19.Berthe Kirstina Johannesdatter, f. Høgforsen
42.19.Johanna Martha Johannesdatter, f. Høgforsen, d. 1768
43.19.Martha Johannesdatter, f. Høgforsen
44.19.Rasmus Henrik Johannesen, f. Høgforsen
45.19.Karen Maria Johannesdatter, f. Høgforsen
46.19.Johan Schane Johannesen, f. Høgforsen, d. 1774
47.19.Gjertrud Karine Johannesdatter, f. Høgforsen, d. 1775
48.19.Johan Schude Johannesen, f. Høgforsen, d. 1778

Børn af Johannes Sørensen og Elisabeth Kirsebom Karstensdatter:

49.19.Maren Kirsebom Johannesdatter, f. Høgforsen
50.19.Maria Anne Johannesdatter, f. Høgforsen
51.19.Elias Johannesen, f. Høgforsen, d. 1806
20.8.
Gabriel Sørensen
Født 1732, Sama, Trondenes.1.
Død 1789, Sama, Trondenes.8,1.
     Gårdbruker på Sama i Trondenes.8
     Skifte 1751-1796, Sama, Fauskevåg Tinglag.11: «protokollnr. 145, folio 20b.».

Gift 176621 med

Malene Bredal Nilsdatter Schytte
Født 17252, døbt 21 apr. 1725, Lindås, HO.22.
Død 1789, Sama, Trondenes.8,1.
     Datter af Niels Erichsen Schytte og Johanne Christine.
     Hun fikk tildelt en 3. del av Sama gård i Trondenes. Hun overtok kort tid etter hele gården da den ble utlagt som leilendingsgård. Hennes bror Erich Schytte av Lindås reiste nordover og hjalp henne den første tid med gårdsdriften, som etter hvert ble ganske omfattende - også med sjødriften som hørte til.23
     Skifte 1751-1796, Sama, Fauskevåg Tinglag.11: «protokollnr. 145, folio 20b.».

[Gift 1° 1742 med Lorentz Andersen Dass (1707 - 1745); Gift 2° 1766 med Gabriel Sørensen (1732 - 1789)].

Generation 6.

21.10.
Johannes Torbergsen
Født 1750, Steinsland, Trondenes.1.
Død 1834, Halsebø, Trondenes.1.
     Gift 3 ganger, efterslægt, se "Folk og Slekt i Trondenes".

Gift 17751 med

Anne Margrete Nilsdatter
Født 1753, Fauskevåg S., Trondenes.1.
Død 1795, Halsebø, Trondenes.1.
     Datter af Nils Benjaminsen og Anne Bårdsdatter.
     Skifte 1788-1798, Halsebø, Fauskevåg Tinglag.11: «protokollnr. 146, folio 412b.».
22.11.
Johannes Olsen
Født 1757, Steinsland, Trondenes.1.
Død 1791, Fauskevåg, Trondenes.1.
     Skifte 1751-1796, Fauskevåg, Fauskevåg Tinglag.11: «protokollnr. 145, folio 74b.».

Gift 17901 med

Berte Lucie Larsdatter
Født 1756, Steinsland, Trondenes.24.
Død 1828, Skånland S., Trondenes.24.
     Datter af Lars Larssen og Sara Tomasdatter.

[Gift 1° 1783 med Ole Kristensen (1752 - 1787); Gift 2° 1790 med Johannes Olsen (1757 - 1791); Gift 3° 20 nov. 1792 med Henrich Mathias Raphaelsøn Warberg (1763 - 1812)].
23.17.
Paul Iversen Wolff
Født 1744, Harstad, Trondenes.14.
Død 1752, Harstad, Trondenes.14.
24.17.
Hans Iversen Wolff
Født 1746, Harstad, Trondenes.14.
Død 1789, Harstad, Trondenes.14.
25.17.
Kirstina Margrete Iversdatter Wolff
Født 1748, Harstad, Trondenes.14.
Død 1748, Harstad, Trondenes.14.
26.17.
Gabrikka Margrete Iversdatter Wolff
Født 1749, Harstad, Trondenes.25.
Død 1785, Berg, Dverberg, Nordland.25.

Gift 176925 med

Rasmus Madssen Berg
     Stave, Dverberg, Nordland.25
27.17.
Severina Iversdatter Wolff
Født 1751, Harstad, Trondenes.14.
Død 1752, Harstad, Trondenes.14.
28.17.
Severina Iversdatter Wolff
Født 1753, Harstad, Trondenes.26.

Gift omkring 178126 med

Ole Olsen
Født 173426.
     Gåre, Kvæfjord.26

[Gift 1° omkr. 1766 med Margreta Maria Johnsdatter (_____ - 1776); Gift 2° omkr. 1781 med Severina Iversdatter Wolff (f. 1753)].

Børn af Severina Iversdatter Wolff og Ole Olsen:

52.28.Hans Olsen, f. 1787, Kvæfjord., d. 1871, Kvæfjord.
29.17.
Kirstine Pauline Iversdatter Wolff
Født 1755, Harstad, Trondenes.27.
Død 1787, Harbakken, Trondenes.27.

Gift 178527 med

Edis Rasmussen
Født 1748, Harbakken, Trondenes.28.
Død 1811, Harbakken, Trondenes.27.

[Gift 1° 1771 med Johanna Pedersdatter (1741 - 1773); Gift 2° 1774 med Maren Ermegård Heggelund Mikkelsdatter (1749 - 1783); Gift 3° 1785 med Kirstine Pauline Iversdatter Wolff (1755 - 1787); Gift 4° 1789 med Anne Madsdatter (1740 - 1812)].

Børn af Kirstine Pauline Iversdatter Wolff og Edis Rasmussen:

53.29._____, f. 1787, Trondenes., d. 1787, Trondenes.
30.17.
Paul Egede Iversen Wolff
Født 1757, Harstad, Trondenes.29.
Død 1813, Sama, Trondenes.29.

Gift 178629 med

Riborg Olsdatter
Født 1753, Kilbotn, Trondenes.29.

Børn af Paul Egede Iversen Wolff og Riborg Olsdatter:

54.30.Iver Paulsen Wolff, f. Trondenes., d. 1813, Trondenes.
55.30.Anne Gabrikke Paulsdatter Wolff, f. 1786, Trondenes., d. 1788, Trondenes.
56.30.Ole Paulsen Wolff, f. 1790, Trondenes., d. 1801, Trondenes.
57.30.Johanna Paulina Kirstina Paulsdatter Wolff, f. 1793, Trondenes.
58.30.Hans Egede Paulsen Wolff, f. 1795, Trondenes., d. 1838, Kvæfjord.
31.17.
Karen Egede Iversdatter Wolff
Født 1759, Harstad, Trondenes.25.
Død 1798, Stave, Dverberg, Nordland.25.

Gift omkring 178825 med

Peder Hanssen
Født _____, Stave, Dverberg, Nordland.25.
     Stave, Dverberg, Nordland.25
32.17.
Lovisa Charlotte Iversdatter Wolff
Født 1762, Harstad, Trondenes.30.
Død 1792, Gåre, Kvæfjord.30.

Gift 178930 med

Ole Barboe
Født 176230.
     Sama, Trondenes; Gåre, Kvæfjord.30

Børn af Lovisa Charlotte Iversdatter Wolff og Ole Barboe:

59.32.Gunhild Margrete Olsdatter Barboe, f. 1789, Trondenes.
60.32.Iver Olsen Barboe, f. 1790, Trondenes.
33.18.
Kirstina Olsdatter
Født 1754, Sama, Trondenes.15.
Død 1754, Sama, Trondenes.15.
34.19.
___________
Død 1760, Sama, Trondenes.21.
35.19.
Dødfødt
Født 1758, Sama, Trondenes.21.
Død 1758, Sama, Trondenes.21.
36.19.
Ingeborg Maria Johannesdatter
Født 1759, Sama, Trondenes.20,21, døbt 175920.
Død 1760, Sama, Trondenes.20,21.
37.19.
Dødfødt
Født 1759, Sama, Trondenes.20,21, døbt 175920.
Død 1759, Sama, Trondenes.20,21.
     Dødfødd tvilling.20
38.19.
Ingeborg Maria Johannesdatter
Født 1761, Sama, Trondenes.20,21, døbt 176120.
     Konf. 1776.20

Gift 1° 178531 med

Asbjørn Gabrielsen
Født 1744, Lavangen Sør, Trondenes.32, døbt 1744, Hol, Tjeldsund.33.
Død 1799, Fjelldal, Tjeldsund.32.
     Søn af Gabriel Gabrielsen og Øllegård Hansdatter Leth.
     Asbjørn fikk 4. dec. 1772 bøkselbrev på 1 pd. 12 mk. i Fjelldal, Tjeldsund.34

[Gift 1° 4 dec. 1775 med Maria Steffensdatter (d. 1784); Gift 2° 1785 med Ingeborg Maria Johannesdatter (f. 1761)].

Gift 2° 180131 med

Gabriel Gabrielsen
Født 1767, Sandstrand, Trondenes.1.
Død apr. 1804, Fjelldal, Tjeldsund.34.
     Søn af Gabriel Torstensen og Maren Jakobsdatter.
     I 1801 var han på Otterå hos broren Samuel. Han fikk 5. juni 1801 bøksel på den halve vog som [den forrige bruker på Fjelldal i Tjeldsund] Asbjørn hadde brukt.34
     Skifte 1803-1805, Sandstrand, Fauskevåg Tinglag.11: «protokollnr. 150, folio 371.».

Gift 3° 21 sep. 180535 med

Jakob Hartvigsen
Født 1773, Fauskevåg Lille, Trondenes.36.
Død 1840, Fauskevåg Lille, Trondenes.36.
     Søn af Hartvig Kaspersen og Karen Kirstine Jakobsdatter.
     Fik 7. juni 1806 bøkselbrev på 1 pd 12 mk «etter Gabriel Gabrielsen da han er gift med enken» i Fjelldal, Tjeldsund.35
     Jakobs opprinnelse er ukjent. Hartvig Kaspersen og Karen Jakobsdatter i Brokvik hadde en sønn Jakob, f. 1773, men iflg. et skifte av 20. nov. 1831 var denne da ugift.35

Børn af Ingeborg Maria Johannesdatter og Asbjørn Gabrielsen:

61.38.Carl Arent Asbjørnsen, f. 1786, Tjeldsund.
62.38.Søren Haagen Asbjørnsen, f. 1787, Tjeldsund., d. 1800
63.38.Maria Elisabeth Sirena Asbjørnsdatter, f. 1788, Tjeldsund.
64.38.Berthe Bye Johanna Asbjørnsdatter, f. 1790, Tjeldsund., d. 1812
65.38.Gabriel Søren Asbjørnsen, f. 1791, Tjeldsund., d. 1828, Trondenes.
66.38.Øllegaard Anna Kirstine Asbjørnsdatter, f. 1793, Tjeldsund., d. 1798
67.38.Øllegaard Anna Kirstine Asbjørnsdatter, f. 1796, Tjeldsund., d. 1799
68.38._____
69.38.Øllegaard Asbjørnsdatter, f. 1799, Tjeldsund., d. 1800
39.19.
Søren Hågen Johannesen
Født okt. 1762, Høgforsen, Trondenes.20, døbt 1762, Trondenes.20.
Død 1832, Sama, Trondenes.21.
     Gårdbruker på øvre Sama i Trondenes. Oppfostret hos sin faster (Anne Sørensdatter) på Berg, hvor han også fikk jord av sine fosterforeldre. Eiendommen ble imidlertid tatt fra ham ved odel, og han flyttet derfor til Sama i 1807, og bodde her til sin død.
     Søren levde i trange kår. For å komme gjennom hungerårene 1809-12 måtte han kjøåpe korn til blodpriser fra kongens magasin, og han stiftet smågjeld på handelsstedene på Sandtorg, i Forhamn, på Røkenes og på Borkenes. Da han døde, ble boet til siste skilling spist opp av gjeld. Han oppga 1822 halvparten av sitt bruk.

Gift 1° _____2med

Berthe Olsdatter
Død 18082.

Gift 2° _____2med

Ingeborg Marie Benjaminsdatter
Født _____, Vollstad20, døbt 178420.
Død 18322.
     Datter af Benjamin Hartvigsen og Margrethe Nielsdatter.
     Konf. 1803.20

Børn af Søren Hågen Johannesen og Ingeborg Marie Benjaminsdatter:

70.39.Pauline Kirstine Sørensdatter, f. 1821, Trondenes., d. 1892, Trondenes.
40.19.
Bertheus Johannesen
Født _____, Høgforsen20, døbt 176420.
Død 176520.
41.19.
Berthe Kirstina Johannesdatter
Født _____, Høgforsen20, døbt 176520.
     Konf. 1782.20
42.19.
Johanna Martha Johannesdatter
Født _____, Høgforsen20, døbt 176820.
Død 176820.
43.19.
Martha Johannesdatter
Født _____, Høgforsen20, døbt 176920.
     Konf. 1788.20
44.19.
Rasmus Henrik Johannesen
Født _____, Høgforsen20, døbt 177120.
     Konf. 1791.20
45.19.
Karen Maria Johannesdatter
Født _____, Høgforsen20, døbt 177220.
     Konf. 1789. Flyttet til Berg.20
46.19.
Johan Schane Johannesen
Født _____, Høgforsen20, døbt 177420.
Død 177420.
47.19.
Gjertrud Karine Johannesdatter
Født _____, Høgforsen20, døbt 177520.
Død 177520.
48.19.
Johan Schude Johannesen
Født _____, Høgforsen20, døbt 177820.
Død 177820.
49.19.
Maren Kirsebom Johannesdatter
Født _____, Høgforsen20, døbt 178020.
     Konf. 1797.20
50.19.
Maria Anne Johannesdatter
Født _____, Høgforsen20, døbt 178220.
     Konf. 1803.20
51.19.
Elias Johannesen
Født _____, Høgforsen20, døbt 178420.
Død 180620.
     Konf. 1804. Flyttet til Berg.20

Generation 7.

52.28.
Hans Olsen
Født 1787, Gåre, Kvæfjord.37.
Død 1871, Gåre, Kvæfjord.37.
53.29.
___________
Født 1787, Harbakken, Trondenes.27.
Død 1787, Harbakken, Trondenes.27.
     Dødfødt.27
54.30.
Iver Paulsen Wolff
Født _____, Harstad, Trondenes.29.
Død 1813, Årnes, Trondenes.29.
55.30.
Anne Gabrikke Paulsdatter Wolff
Født 1786, Harstad, Trondenes.29.
Død 1788, Harstad, Trondenes.29.
56.30.
Ole Paulsen Wolff
Født 1790, Harstad, Trondenes.29.
Død 1801, Harstad, Trondenes.29.
57.30.
Johanna Paulina Kirstina Paulsdatter Wolff
Født 1793, Harstad, Trondenes.29.
58.30.
Hans Egede Paulsen Wolff
Født 1795, Harstad, Trondenes.38.
Død 1838, Berg, Kvæfjord.38.

Gift omkring 181938 med

Marta Elisabet Nilsdatter
Født 1797, Berg, Kvæfjord.38.
59.32.
Gunhild Margrete Olsdatter Barboe
Født 1789, Sama, Trondenes.30.
60.32.
Iver Olsen Barboe
Født 1790, Sama, Trondenes.30.
61.38.
Carl Arent Asbjørnsen
Født 14 apr. 1786, Fjelldal, Tjeldsund.34.
62.38.
Søren Haagen Asbjørnsen
Født 28 mai 1787, Fjelldal, Tjeldsund.34.
Død før 180039,34.
63.38.
Maria Elisabeth Sirena Asbjørnsdatter
Født 23 jun. 1788, Fjelldal, Tjeldsund.34.
     ? g.m. Nils Jakobsen Botn i Ofoten ?34
64.38.
Berthe Bye Johanna Asbjørnsdatter
Født 14 mar. 1790, Fjelldal, Tjeldsund.34.
Død jan. 181234.
65.38.
Gabriel Søren Asbjørnsen
Født 1 jul. 1791, Fjelldal, Tjeldsund.34.
Død 1828, Lavangen Sør, Trondenes.31.

Gift 181640 med

Øllegård Maria Knutsdatter
Født 1776, Lavangen Sør, Trondenes.41.
Død 1834, Lavangen Sør, Trondenes.41.
     Datter af Knut Ingebrigtsen og Gabrikka Gabrielsdatter.
     Etterslekt, se "Folk og Slekt i Trondenes".

[Gift 1° omkr. 1801 med Lars Iversen (1775 - 1815); Gift 2° 1816 med Gabriel Søren Asbjørnsen (1 jul. 1791 - 1828)].
66.38.
Øllegaard Anna Kirstine Asbjørnsdatter
Født 22 sep. 1793, Fjelldal, Tjeldsund.34.
Død før 17982.
     Død spe.34
67.38.
Øllegaard Anna Kirstine Asbjørnsdatter
Født 24 apr. 1796, Fjelldal, Tjeldsund.34.
Død før 17992.
     Død tidlig.34
68.38.
___________
     Ukjent, antakelig dødfødt.34
69.38.
Øllegaard Asbjørnsdatter
Født 28 apr. 1799, Fjelldal, Tjeldsund.34.
Død 18002.
     Ved skifte efter faren i mars 1800 nevnes fem barn: Carl, Gabriel, Maria, Berit/Berthe og Øllegaard. Ved FT 1800 er også Øllegaard død.34
70.39.
Pauline Kirstine Sørensdatter
Født 28 nov. 1821, Sama, Trondenes.42, døbt 26 dec. 1821, Trondenes2.
Død 1892, Sørrollnes, Trondenes.42.

Gift 1° 4 okt. 18412 med

Mads Valberg Andersen
Født 8 feb. 18142.
Død 16 aug. 18452.

Gift 2° 30 okt. 18482 med

Ole Tygesen
Født 2 feb. 1816, Sørrollnes, Trondenes.42, døbt 1816, Trondenes2.
Død 1889, Sørrollnes, Trondenes.42.
     Søn af Tyge Olsen og Pernille Olsdatter.
     Fisker og gårdbruker på øvergården, Sør-Rollnes i Trondenes. Ble 26. sept. 1849 første selveier på bruket for en kjøpesum av 70 spd. I 1856 delte han eiendommen med sin yngre bror Ingebrikt.

Børn af Pauline Kirstine Sørensdatter og Ole Tygesen:

71.70.Pernille Karoline Ovidia Olsdatter, f. 1849, Trondenes., d. 1916, Astafjord.
72.70.Ingeborg Mathea Margrete Olsdatter, f. 1853, Trondenes., d. 1853, Trondenes.
73.70.Markus Johan Olsen, f. 1854, Trondenes.
74.70.Kornelius Olai Olsen, f. 1859, Trondenes.
75.70.Ingeborg Anna Olsdatter, f. 1863, Trondenes., d. 1864, Trondenes.

Generation 8.

71.70.
Pernille Karoline Ovidia Olsdatter
Født 15 sep. 1849, Sørrollnes, Trondenes.43,42, døbt 5 mai 1850, Trondenes kirke.2.
Død 4 jul. 1916, Grov, Astafjord.43, begravet _____, kirkegården i Grov2.
     Hennes første ekteskap var barnløst.

Gift 1° 15 okt. 18782 med

Nils Olai Thomassen
Født 28 aug. 18492.
Død 11 mai 18792.

Gift 2° 4 aug. 188244,43 med

Eilev Berteus Strøm
Født 26 apr. 1844, Djupvik, Skånland43, døbt 27 mai 1844, Ibestad kirke2.
Død 189743.
     Søn af Ole Andreas Strøm og Iverina Antonetta Ellevsdatter.
     Stilling: Gårdbruker på Djupvik, senere på Grov i Skånland..

Børn af Pernille Karoline Ovidia Olsdatter og Eilev Berteus Strøm:

76.71.Nils Theodor Olai Ellefsen, f. 1882, Skånland, d. 1963, Grovfjord
77.71.Othelie Petrine Ellefsen, f. 1885, Ibestad, d. 1955
78.71.Nikoline Emilia Marie Ellefsen, f. 1887, Ibestad, d. 1956, Ibestad
79.71.Ove Andreas Eberg Ellefsen, f. 1890, Skånland, d. 1963, Skånland
80.71.Peder Kornelius Olaus Ellefsen, f. 1895, Ibestad, d. 1972, Ibestad
72.70.
Ingeborg Mathea Margrete Olsdatter
Født 1853, Sørrollnes, Trondenes.42.
Død 1853, Sørrollnes, Trondenes.42.
73.70.
Markus Johan Olsen
Født 1854, Sørrollnes, Trondenes.45.

Gift 1° 188045 med

Margrete Sofie Eriksdatter
Født 1854, Sørrollnes, Trondenes.45.
Død 1885, Sørrollnes, Trondenes.45.

Gift 2° 188746 med

Nikolina Johanne Hansdatter Rindal
Født 1857, Igeland, Astafjord.46.

Børn af Markus Johan Olsen og Margrete Sofie Eriksdatter:

81.73.Kristine Oline Markusdatter, f. 1882, Trondenes., d. 1889, Trondenes.
82.73.Emil Marenius Markussen, f. 1884, Trondenes., d. 1904, Trondenes.

Børn af Markus Johan Olsen og Nikolina Johanne Hansdatter Rindal:

83.73.Margrete Sofie Markusdatter, f. 1887, Trondenes.
84.73.Teodora Otilie Kristine Markusdatter, f. 1890, Trondenes.
85.73.Alvhilde Oline Marie Markusdatter, f. 1892, Trondenes.
86.73.Johanna Elida Ringdal Markusdatter, f. 1895, Trondenes.
87.73._____, f. 1898, Trondenes., d. 1898, Trondenes.
88.73.Olga Kristine Markusdatter, f. 1899, Trondenes.
74.70.
Kornelius Olai Olsen
Født 1859, Sørrollnes, Trondenes.45.

Gift 188245 med

Anne Margrete Gabrielsdatter
Født 1861, Sørrollnes, Trondenes.45.

Børn af Kornelius Olai Olsen og Anne Margrete Gabrielsdatter:

89.74.Ingvald Martin Korneliussen, f. 1882, Trondenes.
90.74.Gustava Marie Korneliusdatter, f. 1884, Trondenes.
91.74.Olaf Peder Korneliussen, f. 1886, Trondenes.
92.74.Johanna Marie Korneliusdatter, f. 1888, Trondenes.
93.74.Mathilde Sofie Korneliusdatter, f. 1891, Trondenes., d. 1891, Trondenes.
94.74.Mathilde Sofie Korneliusdatter, f. 1892, Trondenes.
95.74.Petra Otilie Korneliusdatter, f. 1895, Trondenes.
96.74.Andora Karlotte Korneliusdatter, f. 1897, Trondenes.
97.74.Solveig Margrete Korneliusdatter, f. 1899, Trondenes.
75.70.
Ingeborg Anna Olsdatter
Født 1863, Sørrollnes, Trondenes.42.
Død 1864, Sørrollnes, Trondenes.42.

Generation 9.

76.71.
Nils Theodor Olai Ellefsen
Født 20 sep. 1882, Grov, Skånland43,46.
Død 12 jan. 1963, Grovfjord47.

Gift 1905, Grov, Skånland43 med

Nikoline Jondine Kristoffersen
Født 9 mai 1884, Grov, Skånland47,43.
Død 8 jul. 1978, Grovfjord47.
     Datter af Kristoffer Sund og Gjertrud Bergitta Amundsdatter.

Børn af Nils Theodor Olai Ellefsen og Nikoline Jondine Kristoffersen:

98.76.Einar Kaurin Ellefsen, f. 1905, Skånland
99.76.Kristoffer Jentoft Ingvald Ellefsen, f. 1907, Skånland
100.76.Toralf Albert Andreas Ellefsen, f. 1911, Skånland, d. 1975, Grovfjord
101.76.Pernille Karoline Gunhilde Ellefsen, f. 1919, Skånland, d. 1980, Grovfjord
102.76.Nelly Nikolina Ellefsen, f. 1922, Skånland
103.76.Elfryda Johanne Ellefsen, f. 1925, Skånland
77.71.
Othelie Petrine Ellefsen
Født 3 mar. 1885, Grovfjord, Ibestad47,43.
Død 19 okt. 195547.

Gift 190643 med

Karl Johan Martin Kristoffersen
Født 6 jan. 1882, Grovfjord i Astafjord.47.
Død 27 okt. 1959, Grovfjord i Astafjord.47.
     Søn af Kristoffer Sund og Gjertrud Bergitta Amundsdatter.

Børn af Othelie Petrine Ellefsen og Karl Johan Martin Kristoffersen:

104.77.Inga Elfryda Petrikke Kristoffersen, f. 1907, Grovfjord i Astafjord.
105.77.Gjertine Konstanse Petrine Kristoffersen, f. 1910, Grovfjord i Astafjord.
106.77."Lillegutt" Kristoffersen, f. 1912, Grovfjord i Astafjord., d. 1912, Grovfjord i Astafjord.
107.77.Tora Joakime Margrethe Kristoffersen, f. 1913, Grovfjord i Astafjord., d. 1915, Grovfjord i Astafjord.
108.77.Edvin Petter Ingvald Kristoffersen, f. 1919, Grovfjord i Astafjord.
78.71.
Nikoline Emilia Marie Ellefsen
Født 2 sep. 1887, Grovfjord, Ibestad47,43.
Død 20 aug. 1956, Grovfjord, Ibestad47.

Gift 1907, Miklevoll, Skånland i Astafjord.43 med

Martin Olai Martinussen Myklevoll
Født 20 apr. 1872, Grovfjord i Ibestad.47.
Død 6 okt. 1940, Grovfjord i Ibestad.47.

Børn af Nikoline Emilia Marie Ellefsen og Martin Olai Martinussen Myklevoll:

109.78.Elise Marie Myklevoll, f. 1908, Grovfjord i Ibestad.
110.78.Albert Wilhelm Severin Myklevoll, f. 1910, Grovfjord i Ibestad.
111.78.Mikol Marie Albertine Myklevoll, f. 1912, Grovfjord i Ibestad., d. 195, Grovfjord i Ibestad.
112.78.Erling Peder Strøm Myklevoll, f. 1914, Grovfjord i Ibestad.
113.78.Torstein Myklevoll, f. 1916, Grovfjord i Ibestad., d. 1987, Grovfjord i Ibestad.
114.78.Martinus Bertheus Myklevoll, f. 1920, Grovfjord i Ibestad., d. 1986, Grovfjord i Ibestad.
115.78.Peder Helmer Myklevoll, f. 1924, Grovfjord i Ibestad.
116.78.Magnus Marian Myklevoll, f. 1925, Grovfjord i Ibestad.
117.78.Arne Robert Myklevoll, f. 1931, Grovfjord i Ibestad.
79.71.
Ove Andreas Eberg Ellefsen
Født 26 jun. 1890, Grov, Skånland43.
Død 29 aug. 1963, Grov, Skånland2, begravet 3 sep. 1963, kirkegården i Grov2.
     Stilling: Skips-Stewart, Kok, Hotel og gjestgiver på Annamo.
     Konfimert (i Ibestad kirke) i oktober 1905, anm: »Meget god!«. Stewart på skipene »Malangen« og »Salangen». Gjestgiver på Annamo i Astafjord, som han overtok efter Nikolai Iversen.

Gift 19 jul. 1924, Grov, Skånland2 med

Gudrun Johanna Simonsen Balteskard
Født 30 aug. 1900, Balteskard, Skånland43.
Død 3 okt. 1958, Grov, Skånland43, begravet _____, kirkegården i Grov2.
     Datter af Simon Harr Markussen og Antonette Andrea Bendiksdatter.

Børn af Ove Andreas Eberg Ellefsen og Gudrun Johanna Simonsen Balteskard:

118.79.Aasta Synnøve Ellefsen, f. 1926, Skånland
119.79.Eilif Kåre Ellefsen, f. 1932, Skånland
120.79.Steinar Ellefsen, f. 1934, Norge, d. 1999, Danmark.
121.79.Torbjørn Ellefsen, f. 1937, Skånland
80.71.
Peder Kornelius Olaus Ellefsen
Født 8 sep. 1895, Grovfjord, Ibestad47,43.
Død 7 okt. 1972, Grovfjord, Ibestad47.

Gift _____2med

Astrid Antonsdatter Haugjord
Født 29 jun. 1895, Lennangen i Karlsøy.47.
Død 22 jun. 1977, Grovfjord.47.
     Datter af Anton Bang Haugjord.

Børn af Peder Kornelius Olaus Ellefsen og Astrid Antonsdatter Haugjord:

122.80.Emly Pernille Ellefsen, f. 1919, Grovfjord i Ibestad.
123.80.Alf Martin Haugjord Ellefsen, f. 1924, Grovfjord i Ibestad., d. 1941, Grovfjord.
81.73.
Kristine Oline Markusdatter
Født 1882, Sørrollnes, Trondenes.45.
Død 1889, Sørrollnes, Trondenes.45.
82.73.
Emil Marenius Markussen
Født 1884, Sørrollnes, Trondenes.45.
Død 1904, Sørrollnes, Trondenes.45.
83.73.
Margrete Sofie Markusdatter
Født 1887, Sørrollnes, Trondenes.46.
84.73.
Teodora Otilie Kristine Markusdatter
Født 1890, Sørrollnes, Trondenes.46.
85.73.
Alvhilde Oline Marie Markusdatter
Født 1892, Sørrollnes, Trondenes.46.
86.73.
Johanna Elida Ringdal Markusdatter
Født 1895, Sørrollnes, Trondenes.46.
87.73.
___________
Født 1898, Sørrollnes, Trondenes.46.
Død 1898, Sørrollnes, Trondenes.46.
     Dødfødt.46
88.73.
Olga Kristine Markusdatter
Født 1899, Sørrollnes, Trondenes.46.
89.74.
Ingvald Martin Korneliussen
Født 1882, Sørrollnes, Trondenes.46.
90.74.
Gustava Marie Korneliusdatter
Født 1884, Sørrollnes, Trondenes.46.
91.74.
Olaf Peder Korneliussen
Født 1886, Sørrollnes, Trondenes.46.
92.74.
Johanna Marie Korneliusdatter
Født 1888, Sørrollnes, Trondenes.46.
93.74.
Mathilde Sofie Korneliusdatter
Født 1891, Sørrollnes, Trondenes.46.
Død 1891, Sørrollnes, Trondenes.46.
94.74.
Mathilde Sofie Korneliusdatter
Født 1892, Sørrollnes, Trondenes.46.
95.74.
Petra Otilie Korneliusdatter
Født 1895, Sørrollnes, Trondenes.46.
96.74.
Andora Karlotte Korneliusdatter
Født 1897, Sørrollnes, Trondenes.46.
97.74.
Solveig Margrete Korneliusdatter
Født 1899, Sørrollnes, Trondenes.46.

Generation 10.

98.76.
Einar Kaurin Ellefsen
Født 18 aug. 1905, Grov, Skånland47,43.

Gift _____47med

Ragna Marie Kristoffersen
Født 10 jul. 1910, Lødingen47.
Død 3 feb. 1983, Grovfjord47.

Børn af Einar Kaurin Ellefsen og Ragna Marie Kristoffersen:

124.98.Herlaug Bendikte Ellefsen, f. 1943, Grovfjord
99.76.
Kristoffer Jentoft Ingvald Ellefsen
Født 1907, Grov, Skånland47,43.

Gift _____47med

Haldis Arnolda Bendikte Myklevoll
Født 18 aug. 1917, Grovfjord47,43.
     Datter af Bendikt Heggelund Martinussen og Hanna Petrika Hansdatter.
100.76.
Toralf Albert Andreas Ellefsen
Født 7 jun. 1911, Grov, Skånland47,43.
Død 19 apr. 1975, Grovfjord47.

Gift _____47med

Ninni Emelie Nilsen
Født 24 apr. 1921, Salangen47.

Børn af Toralf Albert Andreas Ellefsen og Ninni Emelie Nilsen:

125.100.Tor Odd Ellefsen, f. 1944, Grovfjord
126.100.Nelly Nikoline Ellefsen, f. 1946, Grovfjord
127.100.Terje Norvald Ellefsen, f. 1949, Grovfjord
128.100.Edel Pernille Ellefsen, f. 1952, Grovfjord, d. 1953, Grovfjord
129.100.Jorund Terese Ellefsen, f. 1960, Grovfjord
101.76.
Pernille Karoline Gunhilde Ellefsen
Født 15 mai 1919, Grov, Skånland47,43.
Død 19 jan. 1980, Grovfjord47.

Gift _____2med

Odd Natanael Markussen
Født 26 dec. 1917, Grovfjord i Ibestad.47.

Børn af Pernille Karoline Gunhilde Ellefsen og Odd Natanael Markussen:

130.101.Marit Nikoline Markussen, f. 1942, Grovfjord i Astafjord.
131.101.Inger Marie Markussen, f. 1947, Grovfjord i Astafjord.
132.101.Nils Olav Markussen, f. 1955, Grovfjord i Astafjord.
102.76.
Nelly Nikolina Ellefsen
Født 22 aug. 1922, Grov, Skånland47,43.

Gift _____2med

Gunvald Thomassen
Født 28 nov. 1920, Talvik i Alta.47.

Børn af Nelly Nikolina Ellefsen og Gunvald Thomassen:

133.102.Rigmor Thomassen, f. 1951, Alta.
134.102.Steinar Nils Thomassen, f. 1955, Bjerkvik.
103.76.
Elfryda Johanne Ellefsen
Født 12 jan. 1925, Grov, Skånland47,43.

Gift _____2med

Asbjørn Pedersen
Født 2 aug. 1923, Hilleshamn i Gratangen.47.

Børn af Elfryda Johanne Ellefsen og Asbjørn Pedersen:

135.103.Elsa Annie Pedersen, f. 1952, Hilleshamn i Gratangen.
136.103.Anne Margrethe Pedersen, f. 1954, Grovfjord i Astafjord.
137.103.Gunhild Nikoline Pedersen, f. 1956, Grovfjord i Astafjord.
138.103.Berit Louise Pedersen, f. 1958, Grovfjord i Astafjord.
104.77.
Inga Elfryda Petrikke Kristoffersen
Født 23 jun. 1907, Grovfjord i Astafjord.47.

Gift _____2med

Øyvind Amandus Hartvigsen
Født 17 apr. 1906, Hilleshamn i Gratangen.47.
Død 28 jun. 1989, Grovfjord i Astafjord.47.

Børn af Inga Elfryda Petrikke Kristoffersen og Øyvind Amandus Hartvigsen:

139.104.Olaug Charlotte Ninni Hartvigsen, f. 1940, Grovfjord i Astafjord.
140.104.Idar? Øystein Hartvigsen, f. 1946, Grovfjord i Astafjord.
105.77.
Gjertine Konstanse Petrine Kristoffersen
Født 13 apr. 1910, Grovfjord i Astafjord.47.

Gift _____2med

Hartvik Johan Berg Hartviksen
Født 18 jul. 1903, Hilleshamn i Gratangen.47.
Død 19 jul. 1973, Grovfjord i Astafjord.47.

Børn af Gjertine Konstanse Petrine Kristoffersen og Hartvik Johan Berg Hartviksen:

141.105.Halfrid Jennie Hartviksen, f. 1940, Grovfjord i Astafjord.
142.105.Irene Kristine Hartviksen, f. 1942, Grovfjord i Astafjord.
143.105.Odd Kjærvald Hartviksen, f. 1946, Grovfjord i Astafjord.
144.105.Hilda Olena Hartviksen, f. 1950, Grovfjord i Astafjord.
106.77.
"Lillegutt" Kristoffersen
Født 1 apr. 1912, Grovfjord i Astafjord.47.
Død 20 apr. 1912, Grovfjord i Astafjord.47.
     Ikke døbt (ikke navngivet).47
107.77.
Tora Joakime Margrethe Kristoffersen
Født 8 aug. 1913, Grovfjord i Astafjord.47.
Død 10 jun. 1915, Grovfjord i Astafjord.47.
108.77.
Edvin Petter Ingvald Kristoffersen
Født 5 jun. 1919, Grovfjord i Astafjord.47.

Gift _____2med

Gunvor Johansen
Født 5 mai 1921, Selnes i Gratangen.47.
109.78.
Elise Marie Myklevoll
Født 2 okt. 1908, Grovfjord i Ibestad.47.

Gift _____2med

Hans Olaus Bendiktsen
Født 4 nov. 1896, Grovfjord i Ibestad.47.
Død 4 mai 1972, Salangen.47.
     Søn af Bendikt Martin Johansen og Johanna Maria Bårdsdatter.

Børn af Elise Marie Myklevoll og Hans Olaus Bendiktsen:

145.109.Edith Margrete Bendiktsen, f. 1932, Grovfjord i Astafjord.
146.109.Bjørg Johanne Bendiktsen, f. 1934, Salangen.
147.109.Håkon Emil Bendiktsen, f. 1937, Salangen.
148.109.Asbjørn Bendiktsen, f. 1941, Salangen.
149.109.Birger Arnold Bendiktsen, f. 1943, Salangen.
150.109.Åshild Marianne Bendiktsen, f. 1945, Salangen.
151.109.Gunnar Martin Alf Bendiktsen, f. 1947, Salangen.
152.109.Vigdis Marie Bendiktsen, f. 1951, Salangen.
110.78.
Albert Wilhelm Severin Myklevoll
Født 1 jul. 1910, Grovfjord i Ibestad.47.

Gift _____2med

Olga Nilsen
Født 1 jan. 1911, Målsnes.47.
111.78.
Mikol Marie Albertine Myklevoll
Født 29 jul. 1912, Grovfjord i Ibestad.47.
Død 29 nov. 195, Grovfjord i Ibestad.47.

Gift _____2med

Berthin Roald Marskar
Født 18 aug. 1909, Grovfjord i Ibestad.47.
Død 22 dec. 1987, Grovfjord i Ibestad.47.

Børn af Mikol Marie Albertine Myklevoll og Berthin Roald Marskar:

153.111.Bjørgunn Margrete Marskar, f. 1939, Grovfjord i Astafjord.
154.111.Marit Emelie Jensine Marskar, f. 1940, Grovfjord i Astafjord.
155.111.Astrid Synnøve Marskar, f. 1943, Grovfjord i Astafjord.
156.111.Birgit Marie Marskar, f. 1944, Grovfjord i Astafjord.
157.111.Ruth Helene Marskar, f. 1946, Grovfjord i Astafjord.
158.111.Martin Paul Andor Marskar, f. 1947, Grovfjord i Astafjord.
159.111.Annie Bodil Marskar, f. 1949, Grovfjord i Astafjord.
112.78.
Erling Peder Strøm Myklevoll
Født 24 mar. 1914, Grovfjord i Ibestad.47.

Gift _____2med

Olaug Jenny Harriet Jensvoll
Født 15 aug. 1916, Grov, Skånland i Astafjord.47.
Død 14 mai 1985, Grovfjord.47.
     Datter af Birger Amandus Jensvoll og Agnes Alvilde Danielle Bendiktsen.

Børn af Erling Peder Strøm Myklevoll og Olaug Jenny Harriet Jensvoll:

160.112.Asbjørg Strøm, f. 1944, Grovfjord i Astafjord.
161.112.Birger Martin Strøm, f. 1945, Grovfjord i Astafjord.
162.112.Else Marie Strøm, f. 1951, Grovfjord i Astafjord.
113.78.
Torstein Myklevoll
Født 25 mar. 1916, Grovfjord i Ibestad.47.
Død 14 mar. 1987, Grovfjord i Ibestad.47.

Gift _____2med

Helga Nilsen
Født 2 nov. 1926, Hadsel.47.

Børn af Torstein Myklevoll og Helga Nilsen:

163.113.Trond Harald Myklevoll, f. 1951, Grovfjord i Astafjord.
164.113.Nils Martin Myklevoll, f. 1955, Grovfjord i Astafjord.
165.113.Bodil Annie Myklevoll, f. 1960, Grovfjord i Astafjord.
166.113.Hans Anders Myklevoll, f. 1967, Grovfjord i Astafjord.
114.78.
Martinus Bertheus Myklevoll
Født 13 mar. 1920, Grovfjord i Ibestad.47.
Død 1 dec. 1986, Grovfjord i Ibestad.47.

Gift _____2med

Olive Marie "Lilmari" Lind-Johansen
Født 10 jun. 1926, Oslo.47.
115.78.
Peder Helmer Myklevoll
Født 5 jan. 1924, Grovfjord i Ibestad.47.

Gift _____2med

Astrid Hulleberg
Født 23 nov. 1923, Ringsaker.47.
116.78.
Magnus Marian Myklevoll
Født 5 jun. 1925, Grovfjord i Ibestad.47.

Gift _____2med

Kirsten Emilie Karlsen
Født 25 sep. 1928, Tromsø.47.

Børn af Magnus Marian Myklevoll og Kirsten Emilie Karlsen:

167.116.Marit Myklevoll, f. 1957, Tromsø.
117.78.
Arne Robert Myklevoll
Født 27 jul. 1931, Grovfjord i Ibestad.47.

Gift _____2med

Laura Olufsen
Født 17 jun. 1930, Alta.47.

Børn af Arne Robert Myklevoll og Laura Olufsen:

168.117.Unni Myklevoll, f. 1955, Alta.
169.117.Terje Myklevoll, f. 1960, Alta.
170.117.Kristin Myklevoll, f. 1965, Alta.
171.117.Vidar Myklevoll, f. 1971, Alta.
118.79.
Aasta Synnøve Ellefsen
Født 15 mar. 1926, Grov, Skånland2.
     Stilling: lærerinne

Gift 21 aug. 19542 med

Anton Brækkan
Født 23 jun. 19202.
     Stilling: Arkitekt.

Børn af Aasta Synnøve Ellefsen og Anton Brækkan:

172.118.Gudrun Brækkan, f. 1958
119.79.
Eilif Kåre Ellefsen
Født 25 mar. 1932, Grov, Skånland2.
     Stilling: sømand, maskinist
120.79.
Steinar Ellefsen
Født 15 jan. 1934, Balteskar, Astafjord sokn, Ibestad prestegjeld, Norge48.
Død 29 jun. 1999, Amager hospital, København, Danmark.2.
     Stilling: Air-Purser i Scanair 1964-94.

Gift 11 apr. 19662 med

Eva Tilly Fredin
Født 7 aug. 1939, Maria forsamling, Helsingborg, Sverige49.

Børn af Steinar Ellefsen og Eva Tilly Fredin:

173.120.Simon Ellefsen, f. 1966, Sweden
174.120.Pernille Ellefsen, f. 1968, Danmark
121.79.
Torbjørn Ellefsen
Født 5 jul. 1937, Grov, Skånland2.
     Stilling: Uddannet geolog.

Gift 19642 med

Colleen Carte
Født 15 aug. 19382.

Børn af Torbjørn Ellefsen og Colleen Carte:

175.121.Kari Ellefsen, f. 1965, Norge
176.121.Niels Ellefsen, f. 1967, South Africa
177.121.Tove Ellefsen, f. 1969, South Africa
178.121.Brit Ellefsen, f. 1969, South Africa
122.80.
Emly Pernille Ellefsen
Født 4 aug. 1919, Grovfjord i Ibestad.47.

Gift _____2med

Anders Stensaker
Født 19 jul. 1913, Breim i Gloppen.47.

Børn af Emly Pernille Ellefsen og Anders Stensaker:

179.122.Aud Stensaker, f. 1941, Breim i Gloppen.
180.122.May Stensaker, f. 1943, Grovfjord i Astafjord.
181.122.Astrid Pia Stensaker, f. 1960, Grovfjord i Astafjord.
123.80.
Alf Martin Haugjord Ellefsen
Født 28 mar. 1924, Grovfjord i Ibestad.47.
Død 29 sep. 1941, Grovfjord.47.

Generation 11.

124.98.
Herlaug Bendikte Ellefsen
Født 14 okt. 1943, Grovfjord47.

Gift _____47med

Ole Simonsen
Født 18 mai 1952, Ibestad47.
125.100.
Tor Odd Ellefsen
Født 24 jun. 1944, Grovfjord47.
126.100.
Nelly Nikoline Ellefsen
Født 7 jul. 1946, Grovfjord47.

Gift _____47med

Olav Pedersen
Født 1 jul. 1935, Senja47.
127.100.
Terje Norvald Ellefsen
Født 20 aug. 1949, Grovfjord47.
128.100.
Edel Pernille Ellefsen
Født 21 nov. 1952, Grovfjord47.
Død 19 feb. 1953, Grovfjord47.
129.100.
Jorund Terese Ellefsen
Født 11 jul. 1960, Grovfjord47.
130.101.
Marit Nikoline Markussen
Født 14 mar. 1942, Grovfjord i Astafjord.47.

Gift _____2med

Harry Sjøvoll
Født 13 jun. 1940, Grovfjord i Astafjord.47.
131.101.
Inger Marie Markussen
Født 7 apr. 1947, Grovfjord i Astafjord.47.

Gift _____2med

Olav Andersen
Født 19 jun. 1946, Evenskjer.47.
132.101.
Nils Olav Markussen
Født 21 dec. 1955, Grovfjord i Astafjord.47.

Gift _____2med

Brynhild Fladseth
Født 28 apr. 1955, Tromsø.47.
133.102.
Rigmor Thomassen
Født 3 jul. 1951, Alta.47.
134.102.
Steinar Nils Thomassen
Født 24 jun. 1955, Bjerkvik.47.
135.103.
Elsa Annie Pedersen
Født 5 sep. 1952, Hilleshamn i Gratangen.47.

Gift _____2med

Oddmund Skogstad
Født 27 jul. 1950, Evenskjer.47.
136.103.
Anne Margrethe Pedersen
Født 17 jul. 1954, Grovfjord i Astafjord.47.

Gift _____2med

Thordur Knudsen
Født 8 sep. 1950, Evenskjer.47.
137.103.
Gunhild Nikoline Pedersen
Født 2 apr. 1956, Grovfjord i Astafjord.47.

Gift _____2med

Svein Rydningen
Født 15 jul. 1953, Rossfjordstraumen.47.
138.103.
Berit Louise Pedersen
Født 4 jul. 1958, Grovfjord i Astafjord.47.

Gift _____2med

Arnliot Dybvik
Født 7 apr. 1956, Evenskjer.47.
139.104.
Olaug Charlotte Ninni Hartvigsen
Født 15 jan. 1940, Grovfjord i Astafjord.47.

Gift _____2med

Arne Herjulf Nymo
Født 25 sep. 1934, Evenes.47.
140.104.
Idar? Øystein Hartvigsen
Født 7 jul. 1946, Grovfjord i Astafjord.47.

Gift _____2med

Jorunn Fjellheim
Født 20 mai 1945, Evenes.47.
141.105.
Halfrid Jennie Hartviksen
Født 13 mai 1940, Grovfjord i Astafjord.47.

Gift _____2med

Jack Nymo
Født 13 nov. 1937, Ofoten.47.
142.105.
Irene Kristine Hartviksen
Født 7 apr. 1942, Grovfjord i Astafjord.47.

Gift _____2med

Erling Nylund
Født 7 jan. 1940, Sandstrand.47.
143.105.
Odd Kjærvald Hartviksen
Født 25 jun. 1946, Grovfjord i Astafjord.47.

Gift _____2med

Synnøve Johansen
Født 16 nov. 1945, Harstad.47.
144.105.
Hilda Olena Hartviksen
Født 29 mar. 1950, Grovfjord i Astafjord.47.

Gift _____2med

Magne Karlstad
Født 10 mai 1947, Nesna.47.
145.109.
Edith Margrete Bendiktsen
Født 18 aug. 1932, Grovfjord i Astafjord.47.

Gift _____2med

Jarle Bjørnar Johnsen
Født 27 aug. 1927, Lavangen.47.
146.109.
Bjørg Johanne Bendiktsen
Født 25 dec. 1934, Salangen.47.

Gift _____2med

Dagfinn Tollefsen
Født 29 aug. 1926, Målselv.47.
147.109.
Håkon Emil Bendiktsen
Født 30 sep. 1937, Salangen.47.

Gift _____2med

Marie Louise Olsson
Født 18 nov. 1938, Narvik.47.
148.109.
Asbjørn Bendiktsen
Født 25 mar. 1941, Salangen.47.

Gift _____2med

Asbjørg Martinussen
Født 13 aug. 1945, Dyrøy.47.
149.109.
Birger Arnold Bendiktsen
Født 28 mai 1943, Salangen.47.

Gift _____2med

Sylvi Britt Johnsen
Født 30 mai 1948, Lavangsnes.47.
150.109.
Åshild Marianne Bendiktsen
Født 4 mar. 1945, Salangen.47.

Gift _____2med

Håkon Aasen
Født 21 sep. 1945, Skotselv.47.
151.109.
Gunnar Martin Alf Bendiktsen
Født 28 apr. 1947, Salangen.47.

Gift _____2med

Annbjørg Lyder
Født 17 aug. 1946, Barbogen, Senja.47, døbt _____, Trondenes kirke.47.
     Evakuert fra Finmark.47
152.109.
Vigdis Marie Bendiktsen
Født 19 feb. 1951, Salangen.47.

Gift _____2med

Kjell Moe
Født 15 sep. 1938, Kristiansand.47.
153.111.
Bjørgunn Margrete Marskar
Født 24 mar. 1939, Grovfjord i Astafjord.47.

Gift _____2med

Ragnvald Georg Markussen
Født 2 jan. 1926, Grovfjord i Astafjord.47.
154.111.
Marit Emelie Jensine Marskar
Født 28 sep. 1940, Grovfjord i Astafjord.47.

Gift _____2med

Karstein Mikalsen
Født 12 nov. 1937, Kvæfjord.47.
155.111.
Astrid Synnøve Marskar
Født 19 feb. 1943, Grovfjord i Astafjord.47.

Gift _____2med

Nils Bakke
     Fra Hvittingfoss.
156.111.
Birgit Marie Marskar
Født 30 aug. 1944, Grovfjord i Astafjord.47.

Gift _____2med

Oddleif Larsen
Født 21 apr. 1942, Grovfjord i Astafjord.47.
157.111.
Ruth Helene Marskar
Født 1 mar. 1946, Grovfjord i Astafjord.47.

Gift _____2med

Harry Nylund
Født 4 jul. 1945, Grovfjord i Astafjord.47.
158.111.
Martin Paul Andor Marskar
Født 7 okt. 1947, Grovfjord i Astafjord.47.

Gift _____2med

Astrid Bruarøy
Født 15 dec. 1951, Os.47.
159.111.
Annie Bodil Marskar
Født 23 aug. 1949, Grovfjord i Astafjord.47.

Gift _____2med

Bjørn Henriksen
Født 4 dec. 1950, Hestøysund.47.
160.112.
Asbjørg Strøm
Født 12 feb. 1944, Grovfjord i Astafjord.47.

Gift _____2med

Jarle Lauritsen
Født 15 apr. 1945, Tromsø.47.
161.112.
Birger Martin Strøm
Født 6 okt. 1945, Grovfjord i Astafjord.47.

Gift _____2med

Grethe Kate Mortensen
Født 1 mai 1949, Narvik.47.
162.112.
Else Marie Strøm
Født 5 mar. 1951, Grovfjord i Astafjord.47.

Gift _____2med

Per Olaf Lillebø
Født 4 feb. 1952, Stord.47.
163.113.
Trond Harald Myklevoll
Født 26 sep. 1951, Grovfjord i Astafjord.47.
164.113.
Nils Martin Myklevoll
Født 28 sep. 1955, Grovfjord i Astafjord.47.

Gift _____2med

Inger Løvholen
Født 28 feb. 1956, Kolbotn.47.
165.113.
Bodil Annie Myklevoll
Født 29 mai 1960, Grovfjord i Astafjord.47.
166.113.
Hans Anders Myklevoll
Født 19 aug. 1967, Grovfjord i Astafjord.47.
167.116.
Marit Myklevoll
Født 22 jun. 1957, Tromsø.47.

Gift _____2med

Leif Roar Mikkelsen
Født 16 okt. 1959, Sandstrand i Skånland.47.
168.117.
Unni Myklevoll
Født 23 apr. 1955, Alta.47.
169.117.
Terje Myklevoll
Født 2 mai 1960, Alta.47.
170.117.
Kristin Myklevoll
Født 23 apr. 1965, Alta.47.
171.117.
Vidar Myklevoll
Født 16 jul. 1971, Alta.47.
172.118.
Gudrun Brækkan
Født 18 jan. 19582.
     Stilling: Arkitekt

Gift _____2med

Finn Langgård
Født 18 apr. 19552.

Børn af Gudrun Brækkan og Finn Langgård:

182.172.Karen Brækkan, f. 1986
183.172.Andrea Brækkan, f. 1988
173.120.
Simon Ellefsen
Født 2 sep. 1966, Malmö, Sweden48.
     Stilling: System-programmør, hos Pro Informatic i København.
174.120.
Pernille Ellefsen
Født 10 dec. 1968, Roskilde, Danmark49.

Samboende med

Lars Gøth Jørgensen
Født 4 okt. 19652.

Børn af Pernille Ellefsen og Lars Gøth Jørgensen:

184.174.Cecilia Gøth Ellefsen, f. 1995, København
185.174.Viktor Gøth Ellefsen
175.121.
Kari Ellefsen
Født 16 mai 1965, Norge2.

Gift 28 apr. 19902 med

Brett Kinmont

Børn af Kari Ellefsen og Brett Kinmont:

186.175.Kristin Kinmont, f. 1994
176.121.
Niels Ellefsen
Født 30 okt. 1967, South Africa2.

Gift _____2med

Dawn
177.121.
Tove Ellefsen
Født 31 okt. 1969, South Africa2.
178.121.
Brit Ellefsen
Født 31 okt. 1969, South Africa2.

Gift 10 jun. 20012 med

Alex Harris
     South-African mountaineer, adventurer.
179.122.
Aud Stensaker
Født 15 jun. 1941, Breim i Gloppen.47.

Gift _____2med

Aksel Bergersen
Født 11 sep. 1933, Harstad.47.
180.122.
May Stensaker
Født 8 mar. 1943, Grovfjord i Astafjord.47.

Gift _____2med

Harald Langnes
Født 1932, Målselv.47.
181.122.
Astrid Pia Stensaker
Født 22 feb. 1960, Grovfjord i Astafjord.47.

Gift _____2med

Odd Karstein Olsen
Født 10 apr. 1953, Reinøy i Karlsøy.47.

Generation 12.

182.172.
Karen Brækkan
Født 3 dec. 19862.
183.172.
Andrea Brækkan
Født 24 dec. 19882.
184.174.
Cecilia Gøth Ellefsen
Født 25 jul. 1995, Frederiksberg, København50,2.
185.174.
Viktor Gøth Ellefsen
186.175.
Kristin Kinmont
Født mai 19942.

Kilder og Noter
1Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997)
2
3Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 274
4Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:274
5Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:201
6Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:44
7Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:222
8Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 103
960 år gl.
10Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:43
11Digitalarkivet - Skifteregister Troms 1690-1805.
12Passer dårligt med at moren dør i 1734.
13Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 311
14Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 248
15Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 275
16Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:239
1717 år gl. ved forældrenes skifte 12. juni 1743, men mon ikke det er forældrenes vielsesår der er at finde på en sølvpokal dateret 1727 ?.
1838 år gl.
19Skifte sluttet 26. juni 1763.
20Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800
21Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:275
22Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 102
23Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 102-103
24Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 145
25Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 488
26Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 570
27Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 349
28Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 348
29Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 250
30Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 276
31Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:504
32Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:95
33Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800, s. 2
34Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I:407
35Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I:408
36Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:144
37Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 571
38Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 565
39Nevnes ikke i skifte mars 1800 efter faren.
40Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:98
41Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:96
42Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 8
43Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-
44Ibestad kirkebok
45Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 10
46Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 11
47Lilmari Myklevoll (født Olive Marie Lind-Johansen): Maskinskreven dokument der omfatter efterslægten til Eilev Bertheus Olsen (Strøm) og Pernille Karoline Ovedia Olsdatter
48Dåbsattest
49dåbsattest
50Var ved fødselen 49 cm høj og vejede 2900 g.