© 2001 Simon Ellefsen

Roth / Rhode / Rode

Opdateret 15 Feb 2005.


Generation 1.

1.0.
Roth (? Anders Andersen Roth, n. 1686 ?)
     Muligvis den Anders Andersen Roth, der nævnes som lagverge ved Jens Nielsens skifte 9. feb. 1686.1
     Prokurator i Trondheim Anders Andersen Roth. Hans kone var Sophia N.N. Anders var en svoger av Homfried Brüghmann og av Anders Nielsen Riiber. Trolig var han gift med en datter av Anders Nielsen Riiber.2

Gift _____med

_____
     Datter af Anders Nilssen Riber og Margrethe (Mille?) Melchiorsdatter Falch.

Børn af Roth (? Anders Andersen Roth, n. 1686 ?) og _____:

2.1.Anders Roth, f. omkr. 1673, d. 1714
3.1.Niels Roth

Generation 2.

2.1.
Anders Roth
Født omkring 16733.
Død 17143.
     Sogneprest?. Tituleres herr. Død før 12. mai 1716.4
     Visepastor til Strinda.3

Gift 1° _____3med

Maren Jensdatter Bernhoft
     Datter af Jens Andersen Bernhoft og Karen Andersdatter Opdal.

Gift 2° _____med

Anne Catharina Irgens
     Datter af Christian Frederik Irgens og Margrethe Christensdatter.
     Død ved mormorens skifte 12. mai 1716.5

Børn af Anders Roth og Anne Catharina Irgens:

4.2.Margaretha Sophia Roth, f. omkr. 1707
3.1.
Niels Roth
     1729, Sommerting [på Selset?]. Kiendis jeg underskrevne og hermed vitterlig giør at have solt og afhændt, ligesom ieg hermed sælger, skiøder og hænder fra mig og mine arvinger til velagte mand Anders Jonaß og hans arvinger, et eldgammel borgerlig handels leye med påstående huuse og bygninger, kaldis Lille Skov i Nordland udj Senneins fogderj og Astafiords tinglauv beliggende, som mig på skifted efter min væhrbroder sal. Joen Steffensøn Findvegården for 50 rdl er bleven udlagd, med lige frihed og privilegie, som min væhrfader sal. Steffen Steffensøn Medelfart og hans søn be(te) min værbroder sal. Joen Steffensøn Findvegården det brugt og nydt haver hvorfore hand sig skal betale efter accord 56 rdl ligesom det mig blev udlagd for. Kiendes derfore mig eller mine arvinger herefter ingen ydermeere ræt, lod eller deel i alle af ovenskrevne Nordlands handelsleye Lille Skouv, men skal følge bemelte Andres Jonæsøn og hans arvinger til ejedom. Og om nogen imod forhåbning skulle anche eller påtale have på oft bemelte handelsleye Lille Skouv, med påstående huuse, skal jeg eller mine arvinger, når det mig lovligen bekjendt vorder dertil forsuare og indeståe, så hand og hans arvinger skal blive af mig og mine arvinger uden skade i alle måder, til bekreftelse under min hånd og hostrychte signette. N.Rhod. Læst og publiceret for retten på Trundhiems byting aº 1729 d. 17 Marty og i pantebogen ordlydende indført.6

Gift 1° _____med

Synneve Mortensdatter Wildmann
Født 16867.
     Datter af Morten Pederssøn Wildmann og Marit(e) Larsdatter.

Gift 2° _____med

Mette Stephensdatter
Født 16848.
Død omkring 1720.
     Datter af Steffen Steffensen (Middelfart) og Anne Joensdatter (Finvedgaard).
     Skifte 17 jul. 1720, Trondhjem9Gård 575, Eggen på Leinstrand 80, Bjørgen i Børseskogn 70, 1082 - 419 rd..

[Gift 1° med Anders Andersen; Gift 2° med Niels Roth].

Generation 3.

4.2.
Margaretha Sophia Roth
Født omkring 17074.

Kilder og Noter
1Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 302. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
2Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 74
3Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 159
4Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller (nr. 7)., s. 295. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXVII (1980): 292-320
5Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller (nr. 7).. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXVII (1980): 292-320
6Brit H. Fjellberg, hvis referance er "utskriftene fra Astafjordtingene (noen biblioteker i Troms har i alle fall disse utskriftene i hefteform). Fra hefte 1723-1731, tilrettelagt av Tore Meyer
7Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 309. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
8Hugo Normann: Hvem var Nordlandshandler og Trondhjemsborger Steffen Jute?, s. 62. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXI (1987): 59-63
9Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems skifteprotokoll nr. 8.. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIX (1984): 303-312