© 2001 Simon Ellefsen

Røg / Røeg

Opdateret 26 Aug 2003.


Generation 1.

1.0.
Olav
     Bruker på Nes i Hemne i 1610.1

Børn af Olav og _____:

2.1.Gabriel Olsen, d. omkr. 1663
3.1.Christopher Olsen (Røg), f. omkr. 1610, d. 1680

Generation 2.

2.1.
Gabriel Olsen
Død omkring 1663.
     Nevnes på Nes i Hemne fra 1640 til 1663, men ikke i manntallet 1664.2

Gift _____med

I.A.D (Ingeborg Augustinusdatter)
     Datter af Augustinus Jonsen.
     Kanskje datter av Augustinus Jonsen, lensmann i Halse på Nordmøre.
     Ingeborg Næss som 30. sept. 1655 var fadder hos Schøller-familien, var sikkert Gabriels hustru.3

Børn af Gabriel Olsen og I.A.D (Ingeborg Augustinusdatter):

4.2.Ole Gabrielsen, f. omkr. 1630, d. omkr. 1700
5.2.Marit Gabrielsdatter
6.2.Margrethe Gabrielsdatter, d. før 1693
7.2.Augustinus Gabrielsen Røgh, f. omkr. 1635, d. 1710, Trondenes.
8.2.Gabrielsdatter
9.2.Jacob Gabrielsen, f. omkr. 1642
3.1.
Christopher Olsen (Røg)
Født omkring 16104.
Død mai 16804.
     Visepastor til Hemne.4
     Muligvis bror av Gabriel Olsen på Nes.4

Gift _____med

Marit Søfrensdatter

Børn af Christopher Olsen (Røg) og Marit Søfrensdatter:

10.3.Ole Christophersen Røg, f. 1648, d. 1696
11.3.Søren Christophersen Røg, f. 1649, d. 1697
12.3.Margrethe Christophersdatter (Røg), d. 1717, Surnadal.
13.3.Lisbet Christophersdatter (Røg), d. før 1672
14.3.Hans Christophersen Røg

Generation 3.

4.2.
Ole Gabrielsen
Født omkring 16305,4.
Død omkring 1700.
     Muligvis sønn av Gabriel Olsen på Nes. Nevnes 1664 på Strøm, Hitra. Han levde ennu 1699, men skifte kan ikke finnes, og han nevnes ikke i folketellingen 1701.4

Børn af Ole Gabrielsen og _____:

15.4.Gabriel Olsen, f. omkr. 1667
5.2.
Marit Gabrielsdatter

Gift _____med

Claus Jørgensen Parelius
Født omkring 16353.
Død omkring 17133.
     Lensmann i Hemne.2
     Ifølge http://www.familysearch.com er han en søn af Jørgen Hansen Parelius, født 1578 i Hylstorp, Fyn, Danmark, død 1. okt. 1657 i Sparbu, Nord Trøndelag, gift med Maren Kolbjørnsdatter.

Børn af Marit Gabrielsdatter og Claus Jørgensen Parelius:

16.5.Jørgen Clausen Parelius, d. 1733, Hitra.
17.5.Gabriel Clausen Parelius
18.5.Karen Clausdatter Parelius
19.5.Ingeborg Clausdatter Parelius
6.2.
Margrethe Gabrielsdatter
Død før 2 okt. 1693.
     Skifte 2 okt. 1693, Trondheim.6Hos Trondhjems-borgeren Henrich Madtzen i Stensøsund på Smølen efter avdøde hustru Margarete Gabrielsdatter. På stedbarnas vegne møtte Claus Jørgensen Belsvigen (Parelius) «endog flere af de paarørende var varslet». Sølv, merket EPS-GPD, Bodil Nielsdatter, Caspar Christophersen (Schiøller) Ellen Christensdatter pantsatt av herr Laur. Krabbe, NHS-MGD [avdøde og 1. mann], GOS-IAD [avdødes foreldre?] og AHI-AGR, jekt, båter (som på forr. sk. [etter Nils Hansen Steen] var 16 men nu 23 år gamle), 9 kuer m.v., hus og gård m.v. 200 rd. Brutto 1421 rd., netto 874 rd. Stedbarnas farsarv var brorlodd 63 rd. Barnas faster Anne på Rosvog. Skiftet ble holdt tross protest fra sorenskriver som mente det hørte under ham..

Gift 1° _____med

Niels Hansen Steen
Død før 16 mai 1686.
     Søn af Hans.
     Skifte 16 mai 1686, Trondheim.7Avdøde Niels Hansen Steen i Steense Sund. Enke Margrethe Gabrielsdatter, hvis bror var Jacob Næs. Avdødes bror Knud Hansen Forsnes. 929 rd. - 164 rd., derav varer, jekt og hus. Lagverge herr Oluf Christophersen Wiesse [Vesse i Hemne]..

Gift 2° _____med

Henrich Madtzen
Død før 13 apr. 1713.
     Trondhjemsborger i Stensøsund på Smølen (i Nordmør).6
     Skifte 13 apr. 1713, Trondheim.8Henrich Madsen av Smølen ved stedsønn Hans Nielsen Røg. Døttre Margrethe og Sille Margrethe, gift i Stvgr. og med løytnant Abel og død igjen..

[Gift 1° med Margrethe Gabrielsdatter (d. før 2 okt. 1693); Gift 2° med Birgitte Steensdatter (Barsøe) (omkr. 1677 - før 8 sep. 1702)].

Børn af Margrethe Gabrielsdatter og Niels Hansen Steen:

20.6.Hans Nielsen Røg, f. 1674, d. 1737, Trondheim.
21.6.Gabriel Nielsen Røg, f. 1676, d. 1738
22.6.Christopher Nielsen Røg, f. 1677, d. 1757, Danmark.
23.6.Peder Nielsen (Røg), f. 1679
24.6.Daniel Nielsen (Røg), f. 1680
25.6.Claus Nielsen Røg, f. 1682, d. eft. 1758

Børn af Margrethe Gabrielsdatter og Henrich Madtzen:

26.6.Mads Henrichsen, f. omkr. 1687
27.6.Margrethe Henrichsdatter, f. 1692
7.2.
Augustinus Gabrielsen Røgh
Født omkring 16359,10.
Død 1710, Prestegården, Trondenes.10.
     Stilling: Vicepastor til Trondenes
     Student 1661, tok theol. attestas med non contemn. 10. mar. 1663, blev 1670 ordinert [i T.hjem] til kapellan i Kvæfjord og herfra kaldet av bispen 28. april 1693 og bestallet 10. mar. 1694, til vicepastor til Trondenes efter sal. hr. Anders Nielsen Schjelderup. Han døde her i 1710 og fallitskifte holdtes 4. aug. s. a.11
     Deponerte 1661 fra Frederiksborg skole »Augustinus Gabrielis«.
     Røg var en tilårskommen mann da han overtok embetet i Trondenes, og kort etter 1700 ble han så skrøpelig at en personalkapellan, Hans Boræus, måtte bestyre kallet. I 1707 tok han avskjed og ble bevilget en liten pensjon av embetets innkomster. Da han døde 1710, var han så fattig at boet ikke dekket kreditorenes krav. Bl.a. ble boet pålagt 80 rdlr. i åbot på prestegården.
     Skifte 4 aug. 1710, Trondenes, Trondenes sogn.12,10,12protokoll 1697-1761, legg 39..

Gift _____med

Margrethe Anfinnsdatter Holck
Død 170510.
     Datter af Anfinn Sigurdssøn Holck og Kirsten Nielsdatter Rasch.
     Skifte 11 jun. 1705, Trondenes, Trondenes sogn.13,10,13,13protokoll 1697-1761, legg 21b..

Børn af Augustinus Gabrielsen Røgh og Margrethe Anfinnsdatter Holck:

28.7.Gabriel Augustinussøn Røgow, f. 1672, d. 1703, Evenes.
29.7.Michel Augustinussøn Røg, f. 1678, d. eft. 1730
30.7.Anfinn Augustinusen Røg, f. 1680, d. 1734, Hammarøy.
31.7.Kirsten Augustinusdatter Røg, d. omkr. 1709
32.7.Ingeborg Augustinusdatter Røg
33.7.Maren Augustinusdatter Røg (Røgh)
34.7.Maren Augustinusdatter Røg, d. 1712
8.2.
Gabrielsdatter

Gift _____med

Anders Hansen Jæger
Født 163214,4.
Død 170515.
     Selveier på Hattevik under Balsnes på Hitra.4
     Skifte 10 aug. 170516,15.

Børn af Gabrielsdatter og Anders Hansen Jæger:

35.8.Gabriel Andersen Jæger, f. omkr. 1671
36.8.Hans Andersen Jæger, f. omkr. 1674
9.2.
Jacob Gabrielsen
Født omkring 164217,2.
     Nevnes siste gang 1691 i herr Giert Mummes skifte. Han kan ikke finnes i folketellingen 1701 og må være død før.1
10.3.
Ole Christophersen Røg
Født 164818.
Død 19 jun. 169618.
     Sogneprest til Stadsbygd.18

Gift omkring 168718 med

Elen Henriksdatter Bull
Død dec. 169618.
     Datter af Henrich Jørgensen (Bull) og Ane Andersdatter.
     Hun er ikke nevnt som arving i fasteren Lucie Jørgensdatters skifte 1701 på Tromsø prestegård.19

Børn af Ole Christophersen Røg og Elen Henriksdatter Bull:

37.10.Henrich Olsen Røg
38.10.Christopher Olsen Røg
39.10.Ane Lisbet Olsdatter Røg, f. 1692, d. 1757
40.10.Martha Lucia Olsdatter Røg
41.10.Sophie Margrethe Olsdatter Røg
11.3.
Søren Christophersen Røg
Født 164918.
Død 169720.
     Dep. 1668 fra Trondhj. Sk., 15 Marts 1672 cand. theol., var Sgpr.20
     Sogneprest til Lexviken.21
     Sogneprest til Leksvik, hvor prestegården brandt ned 1688.18

Gift 1687, I 1687 betalte Søren Røgh copulationspenger i Meldal.22 med

Anna Steensdatter Meldal
Død 170018.
     Datter af Steen Evensen Meldal og Anna Andersdatter Brase (Bruse).
     Ane Steensd: givt Hr. Söfren Christophersen i Lexvigen.23

[Gift 1° 1687 med Søren Christophersen Røg (1649 - 1697); Gift 2° med Peder Simonsen Hoff (d. 1704)].

Børn af Søren Christophersen Røg og Anna Steensdatter Meldal:

42.11.Steen Sørensen Røg, f. 1690, Trondheim Stift, d. 1720
43.11.Martha Sørensdatter Røg, f. 1692, d. 1756, Trondenes.
44.11.Anne Sørensdatter Røg, f. 1694, d. 1747
12.3.
Margrethe Christophersdatter (Røg)
Død 1717, Surnadal.18.
     Skifte 14 jun. 171724,18.

Gift 1° _____med

Ole Steensen Meldal
Født 165425.
Død 170125.
     Søn af Steen Evensen Meldal og Anna Andersdatter Brase (Bruse).
     Hr. Ole Steensön Vice-Past i Surendal havde Margrete Hr. Christophers Dotter af Hemne.23
     Visepastor til Surnadal.25

Gift 2° _____med

Hans Hansen Bernhoft
Født 166525.
Død 6 mai 171425.
     Søn af Hans Andersen Bernhoft og Elen Andersdatter Opdal.
     Sogneprest til Surnadal, efter atskillelsen fra Stangvik, tidligere visepastor, barnløs.25
     Skifte 5 jun. 171425Viste brutto 2954 og netto 611 rd. Blandt sølvtøyet merkes to sølvbrudekroner og morens og svigerforeldrenes initialer..

Børn af Margrethe Christophersdatter (Røg) og Ole Steensen Meldal:

45.12.Christopher Olsen Meldal, f. omkr. 1687
46.12.Sten Meldal, f. omkr. 1688
47.12.Anna Meldahl, f. omkr. 1689, d. 1745
48.12.Marthe Meldal, f. omkr. 1691
49.12.Ole Olsen Meldal, f. 1694, d. 1766
13.3.
Lisbet Christophersdatter (Røg)
Død før 1672.

Gift _____med

Giert Giertsen Mumme
Død omkring jun. 169125.
     Kapellan til Hemne, efterfulgte svigerfaren som sogneprest (og visepastor ?) i Hemne.
     Skifte 24 sep. 1691, Vesse (Vitsø) i Hemne.25Boet blev forseglet 5. juni 1691, formentlig umiddelbart efter hans død, og skifte holdt geistlig 24. sept. samme år..

[Gift 1° med Lisbet Christophersdatter (Røg) (d. før 1672); Gift 2° før 1672 med Karen Knudsdatter Glad (d. før 24 aug. 1689); Gift 3° 1689 med Christense Nathanaelsdatter Buch].

Børn af Lisbet Christophersdatter (Røg) og Giert Giertsen Mumme:

50.13.Gert Gertsen Mumme, f. før 1672
14.3.
Hans Christophersen Røg
     Må ågså være sønn av herr Christopher i Hemne. I manntallet for kop- og kvegskatten 1683 (Fosen fogderi) angir herr Gert Mumme bl.a. sin «Vermoder Marete Sl. Hr. Christophers», og «Hendes Søn, Hans Christopherss.».26
     Han nevnes i mars 1693 som Hans Christophersen på Nordmøre og 19. juli 1694 i skiftet efter Margrethe Iversdatter Helt som Hans Christophersen Røeg i Hevne.26

Gift 1686-169427,26 med

Sophia Johansdatter Friis
Født omkring 166728,29.
     Datter af Johan Nielsen Friis og Margrethe Iversdatter Helt.

Børn af Hans Christophersen Røg og Sophia Johansdatter Friis:

51.14.Johan Røg

Generation 4.

15.4.
Gabriel Olsen
Født omkring 166730,4.
     Sikkert sønn av Ole Gabrielsen på Strøm, Hitra.
     Nevnes i folketellingen 1701 på Strøm, Hitra. Han hadde 27. mai 1700 fått bygsel på Størm, 1 sp. 12 ml. fra John Mølmann, efter sin formentlig kort før avdøde far.4
     ! KANSKJE FADER TIL PEDER GABRIELSEN RØG !

Børn af Gabriel Olsen og _____:

52.15.Peder Gabrielsen Røg, f. omkr. 1703, d. 1789
16.5.
Jørgen Clausen Parelius
Død 1733, Valen (Sør?), Hitra.31.
     Se M. Parelius: Stamtavle over slegten Parelius. Oslo 1924.
     Handelsmand paa Sørvalen paa Hiteren.32
     Skifte 1732-1735, Trondheim.33(Jørgen Clausen paa Hitter[ø]en)..

Gift 1° _____med

Elen Gjerlofsdatter Nettelhorst
     Datter af Gjerlof Ovesen Nettelhorst og Mille Hansdatter Bernhoft.

Gift 2° _____med

Gjertrud Kirstine Rosing
     Datter af Rasmus Claussen Rosing og Anna Nielsdatter Schjelderup.

Børn af Jørgen Clausen Parelius og Gjertrud Kirstine Rosing:

53.16.Rasmus Rosing Parelius, f. 1708, Sørvalen i Hitteren, d. 1780, Hopsø
54.16.Bergitte Catharina Jørgensdatter Parelius, f. 1713, Hitra.
17.5.
Gabriel Clausen Parelius
     Ble borger på Sula.3
18.5.
Karen Clausdatter Parelius
19.5.
Ingeborg Clausdatter Parelius
     Etterslekt, se NSY 17 (1959), s. 1 ff.

Gift _____3med

Jørgen Jensen
Født omkring 164934.
Død 1724-17253.
     Den første gjestgiver på Magerøy [vest for munningen av Hemnefjorden].35
     Han var sønn av lensmann i Hemne, Jens Nielsen.35
     Skifte 20 aug. 1725, Magerøy.36.

[Gift 1° med Mille Bottolfsdatter (d. omkr. 1698); Gift 2° med Ingeborg Clausdatter Parelius].
20.6.
Hans Nielsen Røg
Født 167437,6.
Død 14 apr. 1737, Trondheim.1.
     Er 1693 tjener hos Lorentz Mortensen Angell.6
     Død ugift.1
21.6.
Gabriel Nielsen Røg
Født 167638,6.
Død 1738, begravet 173839,40.
     Blev lensmann på Ørlandet, bosatt på Wahl og kaldtes efter denne gården. Han ba seg entlediget 20. juni 1735 «for alder og skrøbelighed».40

Gift 1° _____med

Ingeborg Larsdatter
Født 1652.
Død 1736, begravet 7 sep. 173641,40.

Gift 2° 173742,40 med

Marit Hansdatter
     Fra Kongsvollen (Kongensvold) i Agdenes.

Børn af Gabriel Nielsen Røg og Marit Hansdatter:

55.21.Gabriel Gabrielsen Røg, d. eft. 1809
22.6.
Christopher Nielsen Røg
Født 7 jul. 167743,40,6.
Død 26 jun. 1757, Køge på Sjælland, Danmark.40.
     Er 1693 på latinskole.6
     Blev student 21. juli 1694 «ex schola Nidrosiense» og tok teologisk embetseksamen 19. april 1698.40
     Student fra Trondhjem 1694, theol. attestas 1698, mag. 1710, feltprest, residerende kapellan til Kjøge fra 1733 til sin død. Han var ugift eller efterlot ialfald ikke barn, da der i justisprotokollen for Ramsø herreds provsti er indført arveavkald 26. juli 1758 fra hans to arvinger: broren Claus Nielsen Røg, som da opholdt sig hos Niels Helkand paa Hitterøen i Fosens fogderi, og brorsønnen Gabriel Gabrielsen Røg, som samtidig var hos sin morbror Erik Hansen paa Kongsvolden i Ørlandet.44
     Barnløs.45
23.6.
Peder Nielsen (Røg)
Født 167946,6.
24.6.
Daniel Nielsen (Røg)
Født 168047,6.
25.6.
Claus Nielsen Røg
Født 168248,6.
Død efter 1758.
     Opholder sig 1758 hos Niels Helkand paa Hitterøen i Fosen fogderi.44
26.6.
Mads Henrichsen
Født omkring 168749,6.
     Nevnes ikke i skiftet efter faren 13. april 1713, sandsynligvis død inden.
27.6.
Margrethe Henrichsdatter
Født 169250,6.
     Gift i Stavanger.10,8
28.7.
Gabriel Augustinussøn Røgow
Født 167210.
Død 1 apr. 1703, Evenes.51,10,51.
     Student 1691, blev ordinert 1698 til personellkapellan [hos hr. Madtz Homble] i Ofoten.10
     I kirkeboken ved begravelsen kalles herr Gabriel, Røgov, hvilket vel er en forkortelse av latiniseringen Røgovius.52
     Skifte 13 jun. 1703, Evenæs.53,10Arvinger er ektefellen Trine Madsdatter Hamle i Evenæs samt døtrene Ane Margrethe Gabrielsdatter Røgov, 3 år; Lene Cathrine Gabrielsdatter Røgov, 2 år; Gebrichen Gabrielsdatter Røgov, 1 år..

Gift 169910 med

Trine Madsdatter Homle
Født 24 aug. 1673, Evenes prestegård, Ofoten, Nordland.54.
Død 1742, Torsken.55.
     Datter af Mads Olufsen Homle og Anne Hansdatter Kruse.

[Gift 1° 1699 med Gabriel Augustinussøn Røgow (1672 - 1 apr. 1703); Gift 2° omkr. 1707 med Johan Sebastian(sen) Juul (d. 1727)].

Børn af Gabriel Augustinussøn Røgow og Trine Madsdatter Homle:

56.28.Anne Margrethe Gabrielsdatter Røgov, f. 1700
57.28.Lena Cathrine Gabrielsdatter Røgov
58.28.Gabrichen Gabrielsdatter Røgow
29.7.
Michel Augustinussøn Røg
Født 167856,10.
Død efter 1730.
     Student 1699 (dimittert av sin far), blev en berømt medaljør i Paris. Han var saaledes ikke, som det flere steder feilagtig opgives, dimittert fra Bergens skole og ikke samtidig med Holberg.10
     Han kom 1699 som student til København fra Bergen, hvor han hadde gått på latinskole sammen med Ludvig Holberg. Michael Røg levde enda i 1730. Han oppgav de akademiske studenter og la sig med iver efter gravørkunsten. Han ble snart kjent som den flinkeste gravør i Danmark. I Kjøbenhavn oppbevares 2 av hans utførte medaljer: 1. Kong Fredrik IV i 1706 og 2. prins Georg i 1708. Noen år senere reiste han til Paris, hvor han blev gravør hos kongen av Frankrike. I 1715 besøkte Ludvig Holberg ham. Ludvig Holberg lånte da Røgs pass, og foretok med dette en reise i Italia som "Signore Recco".57
30.7.
Anfinn Augustinusen Røg
Født 168058,10.
Død 30 apr. 1734, Sommersæl, Hammarøy.10.
     Bodde på Sommerset (Sommersæl?) i Hammarøy.59
     Skifte 11 okt. 1734, Sommersel i Hamarøy.53,10Arvinger, alle på Sommersel i Hamarøy, er hustruen Margrethe Hansdatter Rafn og barnene: Hans Anfindsn, 21 år; Gabriel Anfindsen, 19 år; Augustinus Anfindsen, 14 år; Niels Anfindsen, 8 år; Margrethe Anfindsdatter, 24 år; Johanna Anfindsdatter, 17 år; Ingebor Anfindsdatter, 12 år; Karen Anfindsdatter, 7 år; Anna Catharina Anfindsdatter, 5 år. Formue 205-3-6. Gjeld 398-5-2. Sølv: 1 beger; 1 kruuslaag med kruus; 2 skeie; 1 skei mrk E.C.S. og S.C.D.; 1 skei mrk J.M.S.; 1 skei mrk T.H.S. og J.J.D..

Gift 171157 med

Margrethe Marie Rafn
Født 1687, Røkenes, Trondenes.60,61,62.
Død 12 aug. 177263.
     Datter af Hans Rasmussen Rafn og Johanne Nilsdatter (Hveding).
     Skifte 7 okt. 1763, Tjelle i Ofoten.53,10Lot i levende live skifte 7. okt. 1763.Arvinger er børnene: Augustinus Andfindsen, gift på Sommersel i Hamarøe; Niels Andfindsen, gift på Kielle i Ofoten; Johanna Andfindsdatter, gift med Christopher Evindsen Normann på Graae i Senniens fgd.; Ingebor Andfindsdatter, gift med Jacob Jacobsen på Lund i Engeløy; Avdøde datter Karen Andfindsdatter, gift med Ole Knudsen på Bielgam i Ofoten, deres umyndige barn Knud Olsen, Hans Olsen, Anfind Olsen, Kirsten Olsdatter, Margrethe Olsdatter, Karen Olsdatter; Ana Cathrina Andfindsdatter, gift med Hertvig Larsen på Tørrestad i Ofoten..

[Gift 1° 1711 med Anfinn Augustinusen Røg (1680 - 30 apr. 1734); Gift 2° 1736 med Hans Rasmussøn Warberg (omkr. 1673 - 1749)].

Børn af Anfinn Augustinusen Røg og Margrethe Marie Rafn:

59.30.Margrethe Anfinnsdatter Røg, f. 1710, d. før 1744
60.30.Hans Anfinnsen Røg, f. 1713, d. 1744
61.30.Gabriel Anfinnsen Røg, f. 1715
62.30.Johanna Anfinnsdatter Røgh, f. 1717, d. 1800
63.30.Augustinus Anfinnsen Røg, f. 1720
64.30.Ingeborg Anfinnsdatter Røg, f. 1722
65.30.Niels Anfinnsen Røg, f. 1726
66.30.Karen Anfinnsdatter Røg, f. 1726
67.30.Anna Catrine Anfinnsdatter Røg, f. 1729
31.7.
Kirsten Augustinusdatter Røg
Død omkring aug. 170910,21.

Gift 14 feb. 170610,21 med

Rasmus Andersen Schjelderup
Født 13 aug. 1680, Tromsø præstegård.21.
Død 7 jun. 1757, Prestegården, Skjervøy.21,63, begravet 17 jul. 1757, Skjervøy kirke.21.
     Søn af Anders Nielsen Schjelderup og Anne Hansdatter Nysted.
     Han blev först undervist hjemme, kom så i Trondhjems skole og senere i Bergens skole, hvorfra han 1700 blev dimitteret. Absolverte samme år Eks. art., 1702 eks. filos., 5. mai 1704 eks. teolog. og 10. mai samme år dimespræken. Blev 5. aug. 1705 ordineret til res. pastor til Hillesöy i Senja, hvor han iflg. Hammonds Miss. historie side 334, skal ha levet i så yderlig armod, at han nesten uten klær og som en anden bonde måtte arbeide for livets opphold. Han blev derpå res. pastor til Torsken, hvor han i 1720 sees ilignet å svare krigsstyr med 150 rdlr. Utnevntes 23. sept. 1724 til res. pastor til Skjærvöy. Han omtales meget rosende i Hammonds Miss. historie.21
     3. aug. 1757 påbegyndtes registrering efter Rasmus Andersen Schjelderup.21
     Skifte 1757, Skjervøy [prestegård], Skjervøy sogn.64protokoll 1733-1788, legg 86..

[Gift 1° 14 feb. 1706 med Kirsten Augustinusdatter Røg (d. omkr. aug. 1709); Gift 2° 12 apr. 1711 med Margrethe Pedersdatter Moursund (d. omkr. 1714); Gift 3° 8 aug. 1714 med Karen Jørgensdatter (d. 11 nov. 1722); Gift 4° 15 aug. 1725 med Anne Sørensdatter Røg (14 apr. 1694 - 15 apr. 1747); Gift 5° 21 apr. 1748 med Martha Malena Johnsdatter Kihl].

Børn af Kirsten Augustinusdatter Røg og Rasmus Andersen Schjelderup:

68.31.Rasmussen Schjelderup, f. 1707, d. 1708
69.31.Rasmusdatter Schjelderup, f. 1708, d. 1709
70.31.Rasmusdatter Schjelderup, f. 1709, d. 1710
32.7.
Ingeborg Augustinusdatter Røg

Gift _____med

Christen Olsen Krog
Født omkring 1670.
Død 172665.
     Søn af Ole Nielsen Krog og Maren Christensdatter Hess.
     Christen Olsen Krog var en brorsønn av biskop Peder Krog. År 1700 ble han ordinert av biskop Krog til kapellan i Brønnøy, Helgeland. År 1706 ble han kalt til visepastor til Ibestad, altså var Ibestad ikke lenger kapellani under Trondenes.66
     Christen Olsen Krog blev dimittert fra Aarhus skole, student i 1685, kapellan i Brønøy 1690 og residerende pastor i Ibbestad i 1706.67
     Han var en sønn av Hr Ole Krogh, sogneprest sønnenfjelds.68
     Han ble utnevnt til kapellan her [Brønø] i 1690. Tønder har ham som kapellan her i tiden 1690-1706. Han ble kapellan i Ibestad i 1706. Erlandsen sier at han ble forvirret på slutten og at han døde i 1726.68
     Han fikk benådning den 8. april 1699 for at hans kone Alhed Nilsdatter hadde nedkommet før bryllupet [NK bd. VI. s. 183].68
     Skifte 1726, Ibestad, Ibestad sogn.64protokoll 1697-1761, legg 80b..

[Gift 1° omkr. 1699 med Alhed Nielsdatter; Gift 2° med Ingeborg Augustinusdatter Røg].

Børn af Ingeborg Augustinusdatter Røg og Christen Olsen Krog:

71.32.Maren Christensdatter Krog
72.32.Ole Augustinus Christensen Krog
73.32.Ingeborg Maria Grethe Christensdatter Krog
74.32.Anne Dorothea Krog
75.32.Olava (Lava) Kristine Kristensdatter Krog, f. 1716, d. 1756
33.7.
Maren Augustinusdatter Røg (Røgh)
     Var ugift ved farens skifte 4. aug. 1710.10

Gift _____62med

Niels Andersen Schjelderup
Født 1684, Prestegården i Trondenes.69,62.
Død 1744, Tovik, Trondenes.62.
     Søn af Anders Nielsen Schjelderup og Anne Hansdatter Nysted.
     Stilling: Gårdbruker på Tovik i Astafjord.
     Overtok ved morens død den jordepart hun ennå satt med på Tovik i Trondenes, og bygslet samtidig en ledig halvvågsleie i nedre Sandstrand. Da så Rosenfeldt flyttet, overtok han også resten av Tovik og frasa seg jorda på Sandstrand.
     Niels drev stort gårdsbruk i Tovik og deltok i fiske, men drev aldri jektebruk, slik som det har vært antatt i en del opptegnelser om Schjelderupslekten.
     Tollefsmessedagen (23. december) 1723 brente kornladen, «alle hans Fæhuuse» og høyladene med korn og høyavling ned til grunnen. I et bønneskriv til kongen dat. 11. juli 1724, for å oppnå skatte- og landskyldsfrihet for noe år, forteller Niels selv hvordan han mente brannen var oppstått: « - - - nogle finner som samme dag var hos mig, og komb til mig noget beskiencket, og Een i blandt dem kaldet Ørelaus-Olle, gjorde sig meget u-nøttig og paa det siste udformede mig af mit eget Huus fordi ieg iche hafde Brendevin at lade dem faa saa meget som de vilde, saa ieg var der over nødsaget at gaa ud af min Stue at hindre hans Overlast, og derover maatte give ham nogle Slag og drive ham med hans Cammerater fra min Gaard. Mens da ieg formenede mig at være fri og i Roelighed, viste ieg iche af før med at min Kornlade stod i lys Lue och var anstuchen paa dend indre side, som ingen af os i Gaarden kunde see - - - ».
     Han opplyste videre at bare tømmer til å bygge husene opp på nytt ville komme på minst 20 rdlr.
     Niels oppnådde skattefrihet i 2 år, men kom ingen veg med sine anklager mot «Ørelaus-Olle», eller Ole Johnsen, en svensk reinlapp som holdt til i Mærraskaret i Grovfjorden. På høsttinget for Astafjord 1726 ble Ole frikjent for ildspåsettelse.
     I 1726 avsto Niels «godvillig» halve gården, eller den parten som senere ble kalt indre Tovik, til Iver Andersen, mens han beholdt den andre part (ytre Tovik).

Børn af Maren Augustinusdatter Røg (Røgh) og Niels Andersen Schjelderup:

76.33.Anders Nielsen Schjelderup, f. 1712, Trondenes., d. 1786, Trondenes.
77.33.Augustinus Nielsen Schjelderup, f. 1714, Trondenes., d. 1797, Trondenes.
34.7.
Maren Augustinusdatter Røg
Død 171270.
     I skiftet efter Margrethe Anfinnsdatter Holch 11. juni 1705 anføres kun 6 børn: Gabriel, Michel, Anfinn, Kirsten, Ingeborg og Maren (ugift 1710). Der er altså ikke plads til 2 styk Maren Augustinusdøtre. Men hvem skal væk ?

Gift 171170 med

Rasmus Hansen Rafn
Født 1688-1689, Røkenes, Trondenes.70,70.
Død 3 jun. 1756, gården Oppen i Ullensaker.71,70, begravet 9 jun. 175671.
     Søn af Hans Rasmussen Rafn og Johanne Nilsdatter (Hveding).
     Oberst og regimentskvartermester på Hedmark.
     Hans Rafnung skriver i Ofoten Folkeblad 1933-04-05 at Rasmus Hansen Rafn i 1711 blev gift med Maren Røg, datter af Augustinus Røg. Ligeledes skriver O.M.Kinappel i "Foged Rasmussen og Assessor Brüghmanns slekt" at Rasmus Rafn var gift 1. gang med Maren Augustinusdatter Røg (død 1712 i første barselseng), og havde med hende 1 sønn, Johannes. Men problemet er at Maren Augustinusdatter Røg samtidig ca. 1711 blev gift med Niels Andersen Schjelderup (1684-1744) og med ham havde 2 sønner: Anders, f. 1712 og Augustinus, f. 1714.71
     Ved folketellingen 27. okt. 1701 angis han å være 12 år. I folketellingen står også: "Rasmus Rafn og Nils Rafn holdes til Bogen og informeres af en Studiosus på Harstad". På Harstad bodde da Sorenskriver Pofel Hanssøn Egede. Han hadde huslærer til sine barn, nemlig student Peder Schjelderup, 24 år gl. fra Hamarøy, senere sogneprest til Sand.71
     Rasmus Rafn reiste sydover efter sin 1. hustrus død, og utdannet sig til officer. Han blev Auditør i Kruses dragonregiment, senere 1. sødenfjeldske dragonregiment, den 29. jan. 1720, Reg.nr. 124 - 1720; Regimentskvartmester i samme regiment, 16. juni 1721, Reg.nr. 644 -1721; Kaptein 12. febr. 1737, Reg.nr. 89 - 1737. Han bodde på gården Oppen i Ullensaker, hvor han døde kl. 4 om morgenen 3. juni 1756 i sitt 69 år, begravet 9. juni. Han hadde tatt avskjed 1. mai s.å. Rasmus Rafn deltok i Den store Nordiske Krig 1700-1721.71

[Gift 1° 1711 med Maren Augustinusdatter Røg (d. 1712); Gift 2° omkr. 1720 med Sophie Langeland; Gift 3° omkr. 1730 med Hellehuus Søfrensdatter (Schumacher) (omkr. 1707 - _____)].

Børn af Maren Augustinusdatter Røg og Rasmus Hansen Rafn:

78.34.Johannes Rafn, f. 1712, Trondenes., d. 1784, Grønland ved Kristiania.
35.8.
Gabriel Andersen Jæger
Født omkring 167172,15.
     Opholder sig i Trondhjem 1701.15

Børn af Gabriel Andersen Jæger og _____:

79.35.Gabriel Gabrielsen Jæger
36.8.
Hans Andersen Jæger
Født omkring 167473,15.
37.10.
Henrich Olsen Røg
38.10.
Christopher Olsen Røg
39.10.
Ane Lisbet Olsdatter Røg
Født 1692.
Død 1757.

Gift _____med

Morten Nilsen Lund
Født 1686, Snåsa, Nord Trøndelag.74.
Død 1757, Overhala, Nord Trøndelag.74.
     Søn af Nils Mortensen Lund og Sara Jacobsdatter Wivel.
     Sogneprest til Overhalla, Nord-Trøndelag.75

Børn af Ane Lisbet Olsdatter Røg og Morten Nilsen Lund:

80.39.Morten Mortensen Lund, f. 1724, d. 1724
81.39.Nicolai Mortensen Lund, f. 1726, d. 1766
82.39.Ole Mortensen Lund, f. omkr. 1727, d. 1784
83.39.Henrich Bull Mortensen Lund, f. 1729, d. 1729
40.10.
Martha Lucia Olsdatter Røg
41.10.
Sophie Margrethe Olsdatter Røg
42.11.
Steen Sørensen Røg
Født 1 jul. 1690, Lexvigen, Trondheim Stift20.
Død mai 172020.
     Han dep. 1706 fra Trondhj. Sk., 1707 cand. ph., 17 Sept. 1714 cand. theol. laud.; blev Cathechet ved de Fattiges Huus i Aalborg; 7 Aug. 1716 res. Cap. og Skolemester i Hjørring (ord. 11 Sept.). Død allerede i Mai 1720. [Sml. Erlandsen Tr. St. 289-90. Wiberg 1, 646. 16]20

Gift 1 apr. 171776 med

Lisbeth Magdalene Jørgensdatter Finckenhoff
     Datter af Jørgen Jørgensen Finckenhoff.

[Gift 1° 3 jul. 1709 med Diderik Matzen (Buch) (24 mar. 1676 - 12 apr. 1716); Gift 2° 1 apr. 1717 med Steen Sørensen Røg (1 jul. 1690 - mai 1720)].

Børn af Steen Sørensen Røg og Lisbeth Magdalene Jørgensdatter Finckenhoff:

84.42._____
85.42._____
86.42._____
43.11.
Martha Sørensdatter Røg
Født 169277.
Død 1756, Harstad, Trondenes.77.

Gift omkring 1720 med

Erik Mikkelsen Normann
Født 1693, Bergen.78,79.
Død 1773, Harstad, Trondenes.77.
     Søn af Michel Normann og Birgitte Larsdatter.
     Var brukar av 2 våger «fiskesleye» i Husby (i Kvefjord) frå 1710 til 1726. Det året skal det tilsetjast klokkar i Trondenes. Erik Normann søkjer og får ombodet. I 1727 set han bu på Sør-Stangnes og er både klokkar og bonde. Men så makeskifter han med Erik Fogsen på Harstad og får øvre Harstad att for Stangnes. Det er i 1736. Frå det året bur han på øvre Harstad til sin død i 1773. «Min klokker Erik Normann», skriv soknepresten til Trondenes, Mattias Bonsach i 1737 [?1730?], «som beboer Gaarden Søer-Stangnes, og hans Hustru Martha Sørensdatter og deris Børn: Søren, 9 Aar, Mikkel 7 Aar og Henning Junghans 4 Aar».80

Børn af Martha Sørensdatter Røg og Erik Mikkelsen Normann:

87.43.Søren Eriksen Normann, f. 1721, Trondenes., d. 1782, Trondenes.
88.43.Mikkel Eriksen Normann, f. 1723, Trondenes., d. 1787, Trondenes.
89.43.Henning Junghans Eriksen Normann, f. 1727, Trondenes., d. 1799, Trondenes.
44.11.
Anne Sørensdatter Røg
Født 14 apr. 169421.
Død 15 apr. 174721.
     Skifte 13 nov. 1747, Skjervøy prestegård, Skjervøy.21,64Skifte begyndte 13. nov. 1747 og boets brutto utgjorde da ca. 750 rdlr. Skiftet er imidlertid ikke avsluttet, idet der bare er foretatt registrering så der ikke er noen oversigt over boets stilling..

Gift 15 aug. 172581,21 med

Rasmus Andersen Schjelderup
Født 13 aug. 1680, Tromsø præstegård.21.
Død 7 jun. 1757, Prestegården, Skjervøy.21,81, begravet 17 jul. 1757, Skjervøy kirke.21.
     Søn af Anders Nielsen Schjelderup og Anne Hansdatter Nysted.
     Han blev först undervist hjemme, kom så i Trondhjems skole og senere i Bergens skole, hvorfra han 1700 blev dimitteret. Absolverte samme år Eks. art., 1702 eks. filos., 5. mai 1704 eks. teolog. og 10. mai samme år dimespræken. Blev 5. aug. 1705 ordineret til res. pastor til Hillesöy i Senja, hvor han iflg. Hammonds Miss. historie side 334, skal ha levet i så yderlig armod, at han nesten uten klær og som en anden bonde måtte arbeide for livets opphold. Han blev derpå res. pastor til Torsken, hvor han i 1720 sees ilignet å svare krigsstyr med 150 rdlr. Utnevntes 23. sept. 1724 til res. pastor til Skjærvöy. Han omtales meget rosende i Hammonds Miss. historie.21
     3. aug. 1757 påbegyndtes registrering efter Rasmus Andersen Schjelderup.21
     Skifte 1757, Skjervøy [prestegård], Skjervøy sogn.64protokoll 1733-1788, legg 86..

[Gift 1° 14 feb. 1706 med Kirsten Augustinusdatter Røg (d. omkr. aug. 1709); Gift 2° 12 apr. 1711 med Margrethe Pedersdatter Moursund (d. omkr. 1714); Gift 3° 8 aug. 1714 med Karen Jørgensdatter (d. 11 nov. 1722); Gift 4° 15 aug. 1725 med Anne Sørensdatter Røg (14 apr. 1694 - 15 apr. 1747); Gift 5° 21 apr. 1748 med Martha Malena Johnsdatter Kihl].

Børn af Anne Sørensdatter Røg og Rasmus Andersen Schjelderup:

90.44.Søren Røgh Rasmussen Schjelderup, f. 1725, Skjervøy., d. 1809, Melbu i Vesterålen.
91.44.Even Rasmussen Schjelderup
92.44.Augustinus Rasmussen Schjelderup
93.44.Henning Rasmussen Schjelderup
45.12.
Christopher Olsen Meldal
Født omkring 168782,25.
     Student i København 7. okt. 1704. Var 1717 i København, og året efter i Drangedal hos presten, hans tilstand økonomisk var «meget slet», og han skyldte mor og stedfar atskillig mere enn han kunne få i arv.25
46.12.
Sten Meldal
Født omkring 168883,25.
     Student samtidig med broren Christopher. Rejisert teolog i 1715, proprietær på Kanestrøm, gift, men barnløs.25
47.12.
Anna Meldahl
Født omkring 168984,25,84.
Død 174585.

Gift efter 171786,25 med

Georg Christian Bernhoft
Født 167685.
Død 173685.
     Søn af Hans Andersen Bernhoft og Elen Andersdatter Opdal.
     Kapellan hos broren i Surnadal.25
     Sogneprest 1726 i Askim.85,25

Børn af Anna Meldahl og Georg Christian Bernhoft:

94.47.Martha Kristine Bernhoft, f. 1727
48.12.
Marthe Meldal
Født omkring 169187,25.
     Da moren døde, overtok hun og søsteren Anne sin arvelodd i fellesskap udelt. De var tydelig gode venner.25

Gift _____med

Johannes Irgens
Født 168425.
Død 176025.
     Søn af Joachim Irgens og Gidsken Schjelderup.
     Sogneprest til Surnadal.25

Børn af Marthe Meldal og Johannes Irgens:

95.48.Hartvig Irgens
96.48.Ole Irgens, f. 1724, d. 1803
49.12.
Ole Olsen Meldal
Født 169425.
Død 176625.
     Sogneprest til Drangedal.25
50.13.
Gert Gertsen Mumme
Født før 167288,25.
     Han blev immatrikulert i Kbh. 1692 og blev kapellan i Sundalen 1704. Han skrev sitt fornavn Gert.25
     Iflg. Sunndalsboka IV, s. 361 var Gjert Mumme, kapellan i Øksendal 1704-40, gift med en søster av sogneprest Daniel Christophersen i Sunndal - hennes navn er ikke nevnt.

Gift _____med

_____
     Datter af Christopher Danielsen og Karen Nielsdatter Balg.
     Maren, Lucie eller en tredje ukendt datter av Christopher Danielsen ?
51.14.
Johan Røg
     Stilling: Proprietair i Stangvig89
     Sandsynligvis søn af Hans Christophersen Røg og Sophia Johansdatter Friis.

Gift efter 171726 med

Dorothea Cathrine Tausan
Født 1670, døbt 1670, 2 ep. 167026.
Død efter 8 apr. 171790.
     Datter af Hans Nielssen Tausan og Birgitte Pedersdatter Skielderup.
     Dorthe Catharin givt med Hr. Henrich Rytter d. yngre.23
     Erlandsen skriver hun er datter af Hans Tausan's andet ægteskab. Men hvis det er korrekt at Dorothea er døbt 1670 må hun være af hans første ægteskab. - Desuden bliver hun gift 1690 med Henrik Rytter - så hun må være af første ægteskab. Dette fremgår også af halvsøsteren Ane Jensdatters skifte 8/4 1717.89

[Gift 1° 1690 med Henrik Henriksen Rytter (omkr. 1655 - før 8 apr. 1717); Gift 2° eft. 1717 med Johan Røg].

Generation 5.

52.15.
Peder Gabrielsen Røg
Født omkring 17034.
Død 17894, begravet 1789, Sletten kirke, Frøya.91,4.
     Kanskje er han sønn av Gabriel Olsen (f. ca. 1667) på Strøm, Hitra.4
     Ved barnas dåp i 1740-årene bodde han i Kvernhusvika i Dolmsundet (like ved den nye broen) og synes å ha vært en noe fremtredende mann. Presten Brock og Rasmus Bull var faddere.4
     Ved sin første hustrus død i 1767 bodde han på Nordbuan under Froøyene. 11. okt. 1781 fikk han skjøte på Nesset gård på Frøya (på østsiden nord for Sistranda) for 80 rd. Han skjøtet den 20. juni 1688 til sin ugifte datter Mille for 80 rd.92
     Skifte 25 mar. 179052Det opplystes at han hadde gitt datteren Mille gull- og sølvtøy til verdi av 285 rd. Dette blev godkjent av skifteretten tross protest fra stedmoren, Karen Olsdatter. Gjenværende sølvtøy var merket HJ-AMR, 1642, MWH og et beger merket Gariel Røgh - Stinken Løche 1763 [Det var hans avdøde barnløse sønn, som han arvet]..

Gift _____med

Karen Olsdatter

Børn af Peder Gabrielsen Røg og _____:

97.52.Berit Pedersdatter Røg, d. før 1767
98.52.Øllegaard Pedersdatter Røg
99.52.Margrethe Pedersdatter Røg
100.52.Gabriel Pedersen Røgh
101.52.Mille Pedersdatter Røg, f. omkr. 1750
53.16.
Rasmus Rosing Parelius
Født 1708, Sørvalen i Hitteren93.
Død 1780, Hopsø93.
     Han var først Eier af sin Faders Handelssted Sørvalen, men ved sit 3die Ægteskab kom han i Besiddelse af Hopsø, hvilket Sted siden, altsaa nu i halvandet Aarhundrede [1885], har været i Familien Parelius's Eie. Ifølge Skiftet 1734 efter Faderen eiede han ogsaa Dyrvig, hvorpaa han havde Skjøde af 14. aug. 1733.94

Gift 1° 22 sep. 1733, Hitra.31 med

Karen Henriksdatter Helkand
     Datter af Henrich Pedersen Helkand og Karen Nilsdatter Meddelfart.
     Søster af Martha Henriksdatter Helkand, og begge er de formodentlig døtre til Henrik Helkand, der 1701 levede på Storvedøen i Hiteren.95

Gift 2° 1740-174796 med

Dorothea von der Lippe
     Datter af Jacob von der Lippe og Margrethe Sophie Withe.

Gift 3° 5 sep. 174793 med

Elsebe Catharina Bernhoft
Født 171793.
Død 3 dec. 1795, Hopsø i Hitteren97,93.
     Datter af Hans Hansen Bernhoft og Maren Jensdatter Koch.

[Gift 1° 29 okt. 1737 med Markus Olsen Hegge (d. 1746); Gift 2° 5 sep. 1747 med Rasmus Rosing Parelius (1708 - 1780)].

Børn af Rasmus Rosing Parelius og Karen Henriksdatter Helkand:

102.53.Jørgen Parelius, f. 1739, d. 1792
103.53.Karen Parelius
104.53.Maren Kristine Parelius
105.53.Anne Henrikke Parelius

Børn af Rasmus Rosing Parelius og Dorothea von der Lippe:

106.53.Jacob von der Lippe Parelius, f. 1746, Sørvalen i Hiteren, d. 1827, Meldalen
107.53.Bastian Withe Parelius
108.53.Dorothea Parelius

Børn af Rasmus Rosing Parelius og Elsebe Catharina Bernhoft:

109.53._____
110.53._____
111.53._____
112.53._____
113.53._____
54.16.
Bergitte Catharina Jørgensdatter Parelius
Født 1713, Hitra..
     Er ifølge http://www.familysearch.com datter av Jørgen Clausen Parelius og Gjetrud Kirstine Rosing.

Gift _____med

Niels Helkand
     Søn af Henrich Pedersen Helkand og Karen Nilsdatter Meddelfart.
     På Hitterøen i Fosens fogderi i 1758 da han for besøg af Claus Nielsen Røg.44
     Er sandsynligvis søn af Henrik Pedersen Helkand på Store Vedø og Karen Nielsdatter.

Børn af Bergitte Catharina Jørgensdatter Parelius og Niels Helkand:

114.54.Maren Helkand, f. 1735, Sør Trøndelag.
115.54.Gjertrud Christina Helkand, f. 1736, Sør Trøndelag.
116.54.Karen Helkand, f. 1737, Sør Trøndelag.
117.54.Anna Cathrine Helkand, f. 1739, Sør Trøndelag.
118.54.Jørgen Nicolai Helkand, f. 1741, Sør Trøndelag.
119.54.Henricha Helkand, f. 1744, Sør Trøndelag.
120.54.Jørgen Helkand, f. 1748, Sør Trøndelag.
121.54.Hans Helkand, f. 1753, S. Trøndelag.
55.21.
Gabriel Gabrielsen Røg
Døbt 173898,40.
Død efter 1809.
     Han bodde hos morbroren Erik Hansen Kongsvolden i Agdenes som dengang hørte under Ørlandet, og kjøpte ved skjøte 18. aug. 1764 gården Udset på Hitra av skyld 1 øre 21 ml. med tre øer, Udsetø, Bjørnø og Lyngø for 420 rd. som utgjorde det meste av arven efter farbroren. Efterhånden solgte han fra en del av gården og overdro resten, 22½ ml. 27. mai 1801 for 90 rd. til sønnen Carl. Selv fikk han kår 31. mai 1809 på gården for sig og kone, Maria Halvorsdatter. Han hadde tre døtre som blev gift, og den nevnte sønnen Carl.40

Gift _____med

Maria Halvorsdatter
Død efter 1809.

Børn af Gabriel Gabrielsen Røg og Maria Halvorsdatter:

122.55.Carl Gabrielsen (Røg), f. omkr. 1767, d. 1823
123.55._____
124.55._____
125.55._____
56.28.
Anne Margrethe Gabrielsdatter Røgov
Født 19 jun. 170052.
57.28.
Lena Cathrine Gabrielsdatter Røgov
Døbt 170199,52.
58.28.
Gabrichen Gabrielsdatter Røgow
Døbt 1703100,52.
59.30.
Margrethe Anfinnsdatter Røg
Født 1710101.
Død før 1744102.
60.30.
Hans Anfinnsen Røg
Født 1713101.
Død 1744, Forulykket på sjøen 1744.101.
     Skifte 24 mai 1744, Sommersel i Hamarøy.53,101Arvinger var hans mor Margrethe Hansdatter Rafn, Mad. på Tjelde i Ofoten gift med Hans Rasmussen Warberg og hans søskene: Gabriel Anfindsen Røg i Ofoten; Augustinus Anfindsen Røg i Ofoten; Niels Anfindsen Røg; Johanna Anfindsdatter Røg, enke på Rensaa i Senjen fgd.; Ingebor Anfindsdatter; Karen Anfindsdatter; Anne Cathrine Anfindsdatter..
61.30.
Gabriel Anfinnsen Røg
Født 1715101.
62.30.
Johanna Anfinnsdatter Røgh
Født 171765.
Død 180065.
     Skifte 1804-1805, Grov, Astafjord Tinglag.103protokollnr. 149, folio 669b..

Gift 1° omkring 174065 med

Peder Anderssen Harr
Født 1703, Tovik, Skånland.65.
Død 174465.
     Søn af Anders Pedersen Har og Mette Rasmusdatter Warberg.

Gift 2° omkring 174965 med

Ole Hanssen
Født 1689, Engenes.65.
Død 175465.
     Søn af Hans Olsen og Berit Tollevsdatter.
     Skifte 1752-1754, Grov, Astafjord Tinglag.103protokollnr. 6, folio n66..
     Skifte 1753-1767, Grov, Astafjord Tinglag.103protokollnr. 141, folio 99..

[Gift 1° 1722 med Synnøve Pedersdatter; Gift 2° omkr. 1749 med Johanna Anfinnsdatter Røgh (1717 - 1800)].

Gift 3° 175665 med

Kristoffer Kristoffersen Normann
Født 173065.
Død 178865.
     Søn af Christopher Evensøn Normann og Marithe Steffensdatter.
     ? Er vel søn af Christopher Evensen Normann (1695-1755) ?
     Skifte 1788-1798, Grov, Astafjord Tinglag.103protokollnr. 146, folio 45b..

Børn af Johanna Anfinnsdatter Røgh og Ole Hanssen:

126.62.Hans Olsen, f. 1745, Skånland., d. 1785
127.62.Margrete Olsdatter, f. 1749, Skånland.
128.62.Anne Olsdatter, f. 1751, d. 1752
129.62.Peder Olsen, f. 1753, d. 1753

Børn af Johanna Anfinnsdatter Røgh og Kristoffer Kristoffersen Normann:

130.62.Kristoffer Even Normann, f. 1757, d. 1757
63.30.
Augustinus Anfinnsen Røg
Født 1720101.
     Fra ham nedstammer som 6. slektsledd kjøpmann i bydelen Fagernes, Narvik, August Røgh, født 1905. Skriver sitt navn med 'h' som hans far gjorde.101
     Sommersel, Hamarøy.104

Gift 1752104 med

Rebecca Jørgensdatter (Brems?)
Født omkring 1715105,106.
Død 1800.
     Datter af Jørgen Olsen og Signild Olsdatter Brems.

[Gift 1° 1752 med Augustinus Anfinnsen Røg (f. 1720); Gift 2° med Knut Axelsen].
64.30.
Ingeborg Anfinnsdatter Røg
Født 1722101.
65.30.
Niels Anfinnsen Røg
Født 1726101.
     Han hadde mange barn. Men omtrent alle barn døde i voksen alder av spedalshet. Man trodde at Nils Røgs tjenestedrenger hadde pådratt seg denne sykdom under Lofotfiske og således smittet familien Røg.101

Gift 176062 med

Kirsten (Kristine) Ediasdatter (Lech)
Født 1734, Tovik, Trondenes.107.
     Datter af Edis Kristoffersen Lech og Johanna Margrethe Andersdatter Harr.

Børn af Niels Anfinnsen Røg og Kirsten (Kristine) Ediasdatter (Lech):

131.65.Margrethe Nielsdatter Røgh, f. 1760, Ofoten., d. _____
132.65.Anfinn Nielsen Røgh, d. 1794
66.30.
Karen Anfinnsdatter Røg
Født 1726101.
Begravet 3 jan. 1761108,109.
     Hun hadde fem barn, som har stor efterslekt i Ofoten. Hos efterslekten forekommer Røg ofte som mellemnavn, også skrevet med 'k' - altså Røk.101
     Skifte 176153.

Gift 3 jan. 1754110 med

Ole Knudsen Aas
Født 23 okt. 1725101.
Død 24 jan.101.
     Søn af Knud Ingebrigtsen Aas og Kirsten Pedersdatter.
     Skipper og gårdbruker på Bjelgam i Ofoten.101
     Hans giftermål med Maren Pedersdatter (Hønnichen) se ikke oppført i Evenes, hvilket må betyde at de er blevet gift på hendes hjemsted. Deres 3 eldste fellesbarn ses heller ikke oppført i Evenes.111
     Skifte 179353.

[Gift 1° 3 jan. 1754 med Karen Anfinnsdatter Røg (f. 1726); Gift 2° 1761 med Maren Pedersdatter (Hønnichen?) (1739 - 1807)].

Børn af Karen Anfinnsdatter Røg og Ole Knudsen Aas:

133.66.Knud Olsen Aas
134.66.Hans Olsen Aas, f. 1755
135.66.Kirsten Olsdatter Aas, d. 1838, Dyrøy.
136.66.Anfind Røgow Olsen Aas, d. 1830
137.66.Margrethe Olsdatter Aas, f. 1759, d. _____
138.66.Karen Olsdatter Aas
67.30.
Anna Catrine Anfinnsdatter Røg
Født 1729101.
     Hun sies å ha bodd på Tårstad i Ofoten, muligens gift med Jonas Erlandsøn. Men da deres barn er oppført under navnet Hartvigsen tyder det på at hun har vært gift før med en mann av dette navn.101

Gift _____med

Hartvig Larsen Aas
Født 1727112.
Død 1767112.
     Søn af Lars Ingebrigtsen Aas og Berit Pedersdatter.

Børn af Anna Catrine Anfinnsdatter Røg og Hartvig Larsen Aas:

139.67.Margrete Rafn Hartvigsdatter Aas, f. 1761
68.31.
Rasmussen Schjelderup
Født 1707.
Død 1708.
     Död straks efter födselen.21
69.31.
Rasmusdatter Schjelderup
Født 1708.
Død 1709.
     Död straks efter födselen.21
70.31.
Rasmusdatter Schjelderup
Født 1709.
Død 1710.
71.32.
Maren Christensdatter Krog
     Død ung.113
     Er ikke nevnt i farens skifte 30. aug. 1726.67
72.32.
Ole Augustinus Christensen Krog
     Død ung.113
73.32.
Ingeborg Maria Grethe Christensdatter Krog
     Barnløs.67

Gift _____113med

Christen Nielsen (Michelsen?) Holst
     Paa Sund i Bergens Stift.113
     Klokker i Sund ved Bergen.67
74.32.
Anne Dorothea Krog
     Barnløs i begge ekteskap.67

Gift 1° _____68med

Johan Christian Schult
     Hattemaker i Trondhjem.67

Gift 2° _____113,68med

Andreas (Anders) Caspar(sen) Hammer
     Kiøbmand i Tronhiem.113
     «bror av salig madame Rested».67
75.32.
Olava (Lava) Kristine Kristensdatter Krog
Født 1716114,65.
Død 1756, 40 år gl.67,65.

Gift omkring 173965 med

Gabriel Anderssen (Rold)
Født 170765.
Død 176265.
     Søn af Anders Baltsersen.
     Rollnes, Ibestad. Kongsnes, Torsken.

[Gift 1° omkr. 1739 med Olava (Lava) Kristine Kristensdatter Krog (1716 - 1756); Gift 2° med Kirsten Jørgensdatter].

Børn af Olava (Lava) Kristine Kristensdatter Krog og Gabriel Anderssen (Rold):

140.75.Ingeborg Sofie Gabrielsdatter, f. 1740, d. 1759
141.75.Mette Maria Gabrielsdatter, f. 1742, Astafjord., d. 1779, Trondenes.
142.75.Anders Gabrielsen, f. 1742
143.75.Augustinus Røgh, f. 1749, d. 1836
144.75.Christen Gabrielsen Krog, f. 1751, Astafjord., d. 1814, Trondenes.
145.75.Johan Christian Schult Gabrielsen, f. 1752
76.33.
Anders Nielsen Schjelderup
Født 1712, Tovik, Trondenes.62.
Død 1786, Tovik, Trondenes.62.
     Fisker og leilending på ytre i Tovik i Trondenes.

Gift omkring 174462 med

Kirstine Marie Ediasdatter
Født 1709, Ibestad, Astafjord.115,62.
Død 1768, Tovik, Trondenes.62.
     Datter af Edias Mikkelsen og Sophia Erichsdatter (Bye).

Børn af Anders Nielsen Schjelderup og Kirstine Marie Ediasdatter:

146.76.Niels Andersen Schjelderup, f. 1746, Trondenes., d. 1802, Nordland.
147.76.Maren Andersdatter Schjelderup, f. 1750, Trondenes., d. 1750, Trondenes.
77.33.
Augustinus Nielsen Schjelderup
Født 1714, Tovik, Trondenes.62.
Død 1797, Tennevik, Trondenes.62, begravet 17 dec. 1797, 3de søndag i advent 1797, 83 år gl.116.
     Gårdbruker på Tennevik i Trondenes.

Gift 23 sep. 1745116 med

Johanna Margrethe Sparboe
Født 1724, Vika, Trondenes.62.
Død 21 apr. 1793, Tennevik, Trondenes.116,62.
     Datter af Hans Erichsen Sparboe og Riborg Hansdatter Rafn.

Børn af Augustinus Nielsen Schjelderup og Johanna Margrethe Sparboe:

148.77.Maria Augustinusdatter Schjelderup, f. 1746, Tennevik, d. 1746
149.77.Anne Katrine Augustinusdatter (Schjelderup), f. 1747, Tovik
150.77.Riborg Augustinusdatter Schjelderup, f. 1749, Tennevik, d. 1751
151.77.Niels Augustinussen Schjelderup, f. 1751, Trondenes., d. 1811, Nordland.
152.77.Riborg Augustinusdatter Schjelderup, f. 1753, Tennevik, d. 1817
153.77.Maren Marie Augustinusdatter Schjelderup, f. 1755, Trondenes.
154.77.Hans Augustinusen Schjelderup, f. 1758, Tennevik, d. 1809
155.77.Ingeborg Maria Augustinusdatter Schjelderup, f. 1760, Tennevik, d. 1772
156.77.Margrethe Maria Augustinusdatter Schjelderup, f. 1763, Tennevik, d. _____
78.34.
Johannes Rafn
Født 1712, Trondenes.71.
Død 22 mar. 1784, Grønland ved Kristiania.71.
     Da moren døde ved hans fødsel, vokste han opp hos bestefaren, Hans Rasmussen Rafn på Røkenes. Siden kom han til Bergen på skole, blev utdannet som styrmann [og] reiste i handelsforretning til Vardøhus, da denne festning blev bygd, opholdt sig i England i 5 år. I 40 års alderen bosatte han sig i Kristiania, hvor han døde som Bordskriver på Grønland.71

Gift 22 mar. 1753, Aker.71 med

Anne Iversdatter
Født omkring 1724.
Død 1807, Kristiania.117,71.
     Datter af Iver Nilsen og Marthe Syversdatter.
     Iver Nilsen tvang sin datter Anne Marie, som allerede hadde avslått et par gode tilbud, til å ekte Johannes Rafn, idet han sa: "Du brammer vist efter Bjeldekoen til du får Studerumpen". Ekteskapet blev dog lykkelig, da begge ektefeller var bra mennesker.71

Børn af Johannes Rafn og Anne Iversdatter:

157.78.Hans Rafn, d. 1759
158.78.Carl Rafn, d. 1757
159.78.Andreas Rafn, d. 1759
160.78.Hans Rafn, d. omkr. 1766
161.78.Marthe Marie Rafn, f. 1763, Kristiania., d. 1829
162.78.Abel Cathrine Rafn, f. 1767
79.35.
Gabriel Gabrielsen Jæger
     Lyste 19. mai 1725 sin odel og pengemangel vedkommende gården Hasselvik [se NST 16, s. 368] og opgav at faren var eldste sønn ifølge skiftebrev av 10. aug. 1705 efter Anders Hansen Jæger.118
80.39.
Morten Mortensen Lund
Født 1724.
Død 1724.
81.39.
Nicolai Mortensen Lund
Født 1726.
Død 1766.
82.39.
Ole Mortensen Lund
Født omkring 1727.
Død 1784.

Gift _____med

Elisabeth Margrethe Heltberg
Født 1736.
Død 1784.
     Datter af Elias Eliassen Heltberg og Sophie Pedersdatter Heiberg.
     Er sandsynligvis datter af en Elias Heltberg.

Børn af Ole Mortensen Lund og Elisabeth Margrethe Heltberg:

163.82.Anna Elisabeth Olsdatter Lund, f. 1773, d. 1842
164.82.Elias Heltberg Olsen Lund, f. 1762, d. 1824
83.39.
Henrich Bull Mortensen Lund
Født 1729.
Død 1729.
84.42.
___________
85.42.
___________
86.42.
___________
87.43.
Søren Eriksen Normann
Født 1721, Stangnes, Trondenes.77.
Død 1782, Harstad, Trondenes.77.
     Se om Harstad i Trondenes Bygdebok.
     Skifte 1776-1785, Harstad, Fauskevåg Tinglag.103protokollnr. 143, folio 295..

Gift 20 okt. 1748, Trondenes.119 med

Johanna Sørensdatter Brønlund
Født 1724120.
Død 1804121.
     Datter af Søren Anderssøn Brøndlund og Margrethe Marie Rafn.
     Skifte 1803-1805, Harstad, Fauskevåg Tinglag.103protokollnr. 150, folio 380b..

Børn af Søren Eriksen Normann og Johanna Sørensdatter Brønlund:

165.87.Erik Sørensen Normann, f. 1749, Trondenes., d. 1750, Trondenes.
166.87.Erik Sørensen Normann, f. 1751, Trondenes., d. 1753, Trondenes.
167.87.Søren Brønlund Normann, f. 1752, Trondenes., d. 1828, Trondenes.
168.87.Henrik Sørensen Normann, f. 1755, Trondenes., d. 1759, Trondenes.
169.87.Martinus Sørensen Normann, f. 1757, Trondenes., d. 1759, Trondenes.
170.87.Erik Sørensen Normann, f. 1759, Trondenes., d. 1800, Trondenes.
171.87.Marta Sørensdatter Normann, f. 1759, Trondenes., d. 1759, Trondenes.
172.87.Henrik Martinus Normann, f. 1762, d. 1840
88.43.
Mikkel Eriksen Normann
Født 1723, Stangnes, Trondenes.122,77.
Død 1787, Breivik, Trondenes.122,77.
     Gjestgiver og skipper på Breivik i Trondenes.122

Gift 1° 175662 med

Elisabet Ernstdatter
Født 168762.
Død 1768, Breivik, Trondenes.62.

[Gift 1° omkr. 1718 med Isak Henriksen (1686 - 1735); Gift 2° omkr. 1735 med Hans Anfindsen (1704 - 1754); Gift 3° 1756 med Mikkel Eriksen Normann (1723 - 1787)].

Gift 2° 14 nov. 1776, Trondenes.122 med

Helena Henriksdatter Warberg
Født 1745, Breistrand, Trondenes.123, døbt 1745, Hol, Lødingen.124,122.
Død 1813, Breivik, Trondenes.123, begravet 1813, Trondenes.125,122.
     Datter af Henrik Mathias Hanssen Warberg og Martha Sofia Rafaelsdatter Har.
     Konf. 1762 i Trondenes.122

[Gift 1° 14 nov. 1776 med Mikkel Eriksen Normann (1723 - 1787); Gift 2° 3 dec. 1788 med Jacob Carlsøn Lind (omkr. 1755 - 5 aug. 1835)].

Børn af Mikkel Eriksen Normann og Helena Henriksdatter Warberg:

173.88.Erik Mikkelsen Normann, f. 1778, Trondenes., d. 1785, Trondenes.
89.43.
Henning Junghans Eriksen Normann
Født 1727, Stangnes, Trondenes.62.
Død 1799, Harstad, Trondenes.62, begravet 26 mai 1799, Trondenes.126,80.
     Klokker på nedre Harstad.

Gift _____, Lødingen kirke.80 med

Elen Hartvigsen Hveding
Født 1733127.
Død 1804, Harstad.80, begravet 30 dec. 1804, søndag etter jul, 70½ år gl.128,80.
     Datter af Hartvig Christensen Hveding og Sophie Iversdatter.

Børn af Henning Junghans Eriksen Normann og Elen Hartvigsen Hveding:

174.89.Marta Normann, f. 1758, Harstad.
175.89.Marta Normann, f. 1760, Harstad., d. 1829, Trondenes.
176.89.Hartvig Hveding Normann, d. 1794
177.89.Erik Normann, d. 1763
178.89.Erik Andreas Henningsen Normann, d. 1832
179.89.Jens Hveding Normann, f. 1767, d. 1772
180.89.Mikkel Henningsen Normann, f. 1768, Trondenes., d. 1823, Trondenes.
181.89.Andreas Normann, f. 1771, Harstad., d. 1794, Harstad.
182.89.Jens Hveding Normann, f. 1775, Harstad., d. 1776, Harstad.
90.44.
Søren Røgh Rasmussen Schjelderup
Født 1 aug. 1725, Skjervøy.129,21.
Død 26 jun. 1809, Melbu i Vesterålen.21.
     Han var proprieter, gjestgiver og skipper på Melbo i Hadsel. Han var efter datidens forholde en grunnrik mann. Denne rikdom fikk han for enden med sin förste hustru; men han synes også å ha været en smart forretningsmann. Hans 1ste og 3die ekteskap var barnlöst.21
     «Borger, gaardmand» på Gulsta gård i Hadsel, Nordland.130

Gift 1° 30 nov. 1757, Hadsel med

Ingeborg Margrethe Rasch
Født omkring 1720.
Død 176321.
     Datter af Axel Nielsen Rasch og Birgitte (Lucie) Maria Augustinusdatter (Røst).
     Hun omkom på sjöen 1763.21

[Gift 1° omkr. 1750 med Jens Bloch Gievert (f. 1698); Gift 2° 30 nov. 1757 med Søren Røgh Rasmussen Schjelderup (1 aug. 1725 - 26 jun. 1809)].

Gift 2° 176721 med

Sara Røst Grønbech
Døbt 9 jan. 1740, Fruekirken i Trondhjem21.
Begravet 29 mai 1794, (Kr. Himmelfartsdag).21.
     Datter af Christopher Nielsen Grønbech og Ellen (Margrethe) Hansdatter Røst.

Gift 3° nov. 179521 med

Jonette Andrea Moursund
Født 1768131,21, døbt 21 jul. 1765132.
Død 6 sep. 1831132.

[Gift 1° nov. 1795 med Søren Røgh Rasmussen Schjelderup (1 aug. 1725 - 26 jun. 1809); Gift 2° 5 okt. 1814 med Jonas Cornelius Falch (d. 27 sep. 1849)].

Børn af Søren Røgh Rasmussen Schjelderup og Sara Røst Grønbech:

183.90.Rasmus Andreas Schjelderup, f. 1767, d. 1838
184.90.Else (Elen?) Margrethe Schjelderup, f. 1769, d. 1811, Hadsel.
185.90.Christopher Andreas Schelderup, f. 1770, Hadsel., d. 1848, Lødingen.
186.90.Ingeborg Margrethe Schjelderup, f. 1773, d. 1848
187.90.Søren Schjelderup, f. 1774
188.90.Johan Røst Schjelderup, f. 1775, Gulstad., d. 1848, Gulstad i Hadsel.
189.90.Anne Margrethe Schjelderup
190.90.Henning Schjelderup, f. 1781
191.90._____
91.44.
Even Rasmussen Schjelderup
     Forliste [20 år gl.] för morens död på en reise til Bremer [Bremen?] og druknet.21,132
     Iflg. Digitalarkivet holdes der 1785-1789 protokollnr. 144, folio 359 skifte efter en Even Andreas Schielderup på Straumfjorden i Skjervøy - hvem er han ? kanske søn af Johan Brox Schjelderup ?
92.44.
Augustinus Rasmussen Schjelderup
     Död 10 år gl.21,132
93.44.
Henning Rasmussen Schjelderup
     Guldsmed. Ugift.21,132
94.47.
Martha Kristine Bernhoft
Født 1727133.

Gift 19 jun. 1764, Einskogen i Husby, Øksendalen133 med

Marcus Mechlenborg
Født 26 mai 1737133.
Død 1824133.
     Søn af Christen Johanssøn Mechelborg og Johanne Svendsdatter Busch.
     Han blev skovinspektør i Einskogen i Husby, Øksendalen.133

Børn af Martha Kristine Bernhoft og Marcus Mechlenborg:

192.94.Anna Johanne Mechlenborg, f. 1766, d. 1820
95.48.
Hartvig Irgens
96.48.
Ole Irgens
Født 24 jan. 1724.
Død 15 okt. 1803.
     Biskop i Bergen 1779.

Generation 6.

97.52.
Berit Pedersdatter Røg
Død før 176752.

Gift _____med

Peder Nielsen (Strømø)

Børn af Berit Pedersdatter Røg og Peder Nielsen (Strømø):

193.97.Niels Pedersen
194.97.Anders Pedersen, f. 1759, d. før 1790
98.52.
Øllegaard Pedersdatter Røg
Døbt 1736, Hitra.134,52.
     Må være død ung.52
99.52.
Margrethe Pedersdatter Røg
Døbt 1739, Hitra.135,52.
     Må være død ung.52
100.52.
Gabriel Pedersen Røgh
Døbt 1740, Hitra.136,52.
     Handelsmann i Vågan. Død barnløs. [se Gløersen: Dødsfall i Norge, s. 338].52

Gift 1763 med

Stinchen Løche
101.52.
Mille Pedersdatter Røg
Født omkring 1750137,52.
     Hun solgte Nesset gård på Frøya ved skjøte av 1. juni 1798 for 130 rd. og kår, og bodde 1801 på Froøyene, muligens Nordbuan, - «nærer sig ved Søe Brug».52
     Ugift 1790.52
102.53.
Jørgen Parelius
Født 1739.
Død 1792.
     Student fra Trondhjems Skole 1761, men levede siden som Handelsmann på Høgaasen i Hiteren.93

Gift 6 nov. 177093 med

Juliane Sophie Schanke
103.53.
Karen Parelius
     Død ung.
104.53.
Maren Kristine Parelius
     Død ung.
105.53.
Anne Henrikke Parelius
     Død ung.
106.53.
Jacob von der Lippe Parelius
Født 7 mai 1746, Sørvalen i Hiteren93.
Død 25 sep. 1827, Meldalen93.
     Sogneprest og provst i Meldalen. 6 barn.93

Gift 26 sep. 177593 med

Margareta Schytte Mørch
Født 16 nov. 1753.
Død 26 mar. 1824.
     Datter af Jens Nielsen Mørch og Anna Benedicta Jentoft Leth.
107.53.
Bastian Withe Parelius
     Død ung.
108.53.
Dorothea Parelius
     Død ung.
109.53.
___________
110.53.
___________
111.53.
___________
112.53.
___________
113.53.
___________
114.54.
Maren Helkand
Født 1735, Hitra, Sør Trøndelag..
115.54.
Gjertrud Christina Helkand
Født 1736, Hitra, Sør Trøndelag..
116.54.
Karen Helkand
Født 1737, Hitra, Sør Trøndelag..
117.54.
Anna Cathrine Helkand
Født 1739, Hitra, Sør Trøndelag..
118.54.
Jørgen Nicolai Helkand
Født 1741, Hitra, Sør Trøndelag..
119.54.
Henricha Helkand
Født nov. 1744, Hitra, Sør Trøndelag..
120.54.
Jørgen Helkand
Født 1748, Hitra, Sør Trøndelag..
121.54.
Hans Helkand
Født 1753, Hitra, S. Trøndelag..
122.55.
Carl Gabrielsen (Røg)
Født omkring 176740.
Død 13 mai 182340.
     Kan ikke sees å ha brukt navnet Røg.40

Børn af Carl Gabrielsen (Røg) og _____:

195.122.Gabriel Carlsen, f. omkr. 1808
196.122.Marie Carlsdatter, f. 1812, d. 1828
197.122.Lavina Caroline Carlsdatter, f. 1816
123.55.
___________
124.55.
___________
125.55.
___________
126.62.
Hans Olsen
Født 1745, Grov, Skånland.65.
Død 178565.

Gift 176965 med

Ingeborg Sofia Mikkelsdatter Hass
Født 1739, Ibestad Øvre, Ibestad.65.
Død 181865.
     Datter af Mikkel Ediassen Bye Hass og Øllegård Sørensdatter Trane.

[Gift 1° 1769 med Hans Olsen (1745 - 1785); Gift 2° 1790 med Lars Hanssen Lind (1761 - 1832)].
127.62.
Margrete Olsdatter
Født 1749, Grov, Skånland.65.

Gift 1° 176965 med

Søren Mikkelsen Hass
Født 1736, Ibestad Øvre, Ibestad.65.
Død 178365.
     Søn af Mikkel Ediassen Bye Hass og Øllegård Sørensdatter Trane.
     Skifte 3 jan. 1785138.
     Skifte 1776-1785, Kastnes, Dyrøy Tinglag.103protokollnr. 143, folio 312..

Gift 2° 178465 med

Jens Nilssen Falk
Døbt 25 dec. 1757, Brønnøy kirke., Faddere: skipper Søren Juulsen Dahl, Mo, og kone, hennes søster Margrethe, gift med Niels Henrichsen Bugge på Mo.139,140.
Død 183365.
     Søn af Nils Jenssen og Dorethe Nilsdatter (Falk?).
     Ibestad, Ibestad.65
     Innflyttet til Astafjord fra Helgeland, Nordland.141
128.62.
Anne Olsdatter
Født 175165.
Død 175265.
129.62.
Peder Olsen
Født 175365.
Død 175365.
130.62.
Kristoffer Even Normann
Født 175765.
Død 175765.
131.65.
Margrethe Nielsdatter Røgh
Født 1760, Tjelde, Ofoten.142.
Død _____, Sama, Trondenes.142.

Gift 1° _____med

Hans Kristensen
Født 1761, Lia, Evenes i Nordland.143.
Død 1788, Lia, Evenes i Nordland.143.

Gift 2° omkring 179062 med

Arne Nilssen Seier
Født 1742, Stunes, Evenes i Nordland.144.
Død 1812, Sama, Trondenes.144.

[Gift 1° omkr. 1776 med Ingeborg Eriksdatter (1726 - 1789); Gift 2° omkr. 1790 med Margrethe Nielsdatter Røgh (1760 - _____)].

Børn af Margrethe Nielsdatter Røgh og Hans Kristensen:

198.131.Elisabet Røgh Hansdatter, f. 1782, Evenes i Nordland., d. 1831, Trondenes.
199.131.Kirsten Maria Røg Hansdatter, f. 1785, Evenes i Nordland., d. 1819, Trondenes.
132.65.
Anfinn Nielsen Røgh
Død 179462.
     ?? Sandsynligvis søn af Niels Anfindsen Røgh. ??

Børn af Anfinn Nielsen Røgh og _____:

200.132.Nils Anfinnsen
133.66.
Knud Olsen Aas
Døbt 14 apr. 1754, Evenes.145,146.
134.66.
Hans Olsen Aas
Født 1755147,146.
135.66.
Kirsten Olsdatter Aas
Døbt apr. 1757, Evenes.148,146.
Død 1838, Skogshamn, Dyrøy.149.

Gift _____149med

Mikkel Hansen
Født 1748, Skogshamn, Dyrøy.149.
Død 1829149.
     Søn af Hans Kristian Hansen Heitmøller og Malene Jansdatter Nibe.
     Overtok foreldrenes gård på Skogshamn, Dyrøy.149

Børn af Kirsten Olsdatter Aas og Mikkel Hansen:

201.135.Hans Kristian Mikkelsen, f. 1784, Dyrøy., d. 1785
202.135.Kristianne Ovidia Heitmøller Mikkelsdatter
203.135.Hans Kristian Mikkelsen (Hansen?), f. 1787, Dyrøy.
204.135.Ole Petter Aas Mikkelsen Hansen, f. 1789, Dyrøy., d. 1859, Dyrøy.
205.135.Johan Fredrik Mikkelsen, f. 1791, Dyrøy., d. 1810
206.135.Karen Malena Røgh Mikkelsdatter, f. 1792, Dyrøy.
207.135.Henrik Meyer Mikkelsen (Hansen?), f. 1794, Dyrøy.
136.66.
Anfind Røgow Olsen Aas
Døbt 9 apr. 1758, Evenes.146.
Død 1830150.
     I perioden 1804-1805 holdes der på Selset i Astafjord skifte (protokollnr. 149, folio 680) etter «Anfinn Ås og Anna Thrane».103

Utenfor ekteskap med

Ingeborg Anna Svendsdatter
Født 1775150.
Død 1862150.
     Fra Stjørdal.151

Gift 1° 1798152 med

Anna Marta Johnsdatter Trane
Født 1760, Selset, Ibestad65.
     Datter af John Olsen Trane og Marit Andersdatter.
     I perioden 1804-1805 holdes der på Selset i Astafjord skifte (protokollnr. 149, folio 680) etter «Anfinn Ås og Anna Thrane».103

[Gift 1° 1788 med Peder Kristensen Falk (omkr. 1740 - 1796); Gift 2° 1798 med Anfind Røgow Olsen Aas (d. 1830)].

Børn af Anfind Røgow Olsen Aas og Ingeborg Anna Svendsdatter:

208.136.Karen Anfinnsdatter, f. 1799, Sør Trøndelag., d. 1853

Børn af Anfind Røgow Olsen Aas og Anna Marta Johnsdatter Trane:

209.136.Olai Røgh Anfinnsen Aas, f. 1799, d. 1817
210.136.Karen Maria Anfinnsdatter Aas, f. 1801, d. 1816
137.66.
Margrethe Olsdatter Aas
Født 5 mar. 1759, døbt 16 apr. 1759, Evenes., 2de påskedag 1759.153,146.
Død _____, Tovik, Trondenes.154.
     Då Margretes far Ole Knudsen Aas var dotterson til Hans Rafn og Johanna Hveding, Røkenes, var Margerte og Hartvig hennes mann, skyldte [? beslægtet ?].155
     Skifte 2 aug. 1828153Skifte efter Eddis Sparboe på gården Toevigen mellem Encken Margrethe Olsdater og deres Børn: (1). Hartvig Sparboe, 40 år, (2). Hans Rafn Sparboe, 37 år, (3). Karen Kristine Sparboe, 32 år, hjemme på Arvetomten. Flere Børn var der ikke. Formuen med Fradrag av Omkostninger = 393 Sp. - 4 - 16"..

Gift 1° 8 dec. 1785155 med

Hartvig Christensen Hveding
Født _____, Liland i Ofoten.155, døbt 25 feb. 1759156,155.
Død 29 mar. 1786, Liland i Ofoten., «døde udi sin kort forhen avdøde faders hus»157,155, begravet 26 apr. 1786, Evenes kyrkjegard ?155.
     Søn af Christen Hartvigsen Hveding og Mette Nysted Olsdatter Har.
     Skifte 3 jun. 1786, Liland i Ofoten.155Skifte etter Hartvig Hveding «paa Liland i Ofoten, som sammesteds opholdt sig og døde udi sin kort forhen avdøde faders hus». Arvingane er: «(1). Moderen, sal. Hartvig Christensen Hvedings, (2). Broderen Ole Hveding, 12 år gl. og hjemme hos sin mor, (3). Søsteren Ingeborg Sofia, 26 år, tjener hos mad.me Hveding i Løvøen. (4). Søsteren Anne Bendicte, 23 år, og hjemme hos moderen.» Der vart registrert m.a. sølvty for 54 riksdlr. og 12 sk. Deriblandt et bæger merket: «Hans Joensen, Maren Hartvigsdatter 1700 og A.C.H.M.A.». Inntekt 1047 riksdlr. Utgift 849-2-15-. Til deling mellom arvingane 197 rdlr. 2 ort og 6 sk..

Gift 2° 178762 med

Edis Lech Hanssen Sparboe
Født 1765, Tovik, Trondenes.154, døbt 25 dec. 1765153.
Død 1828, Tovik, Trondenes.154.
     Søn af Hans Rafn Hanssen Sparboe og Margrethe Blom.
     Han var styrmann og selveier [på Tovik i Trondenes].153
     Skifte 2 aug. 1828153.

Børn af Margrethe Olsdatter Aas og Edis Lech Hanssen Sparboe:

211.137.Hartvig Hveding Sparboe
212.137.Hans Rafn Sparboe
213.137.Karen Kristina Sparboe, f. 1794, d. 1795
214.137.Karen Kirstina (Margrethe) Sparboe, d. 1870, Trondenes.
215.137.Grethe Sophie Blom Sparboe, f. 1800, d. 1818
138.66.
Karen Olsdatter Aas
Døbt 10 aug. 1760, Evenes.146.
139.67.
Margrete Rafn Hartvigsdatter Aas
Født 1761.

Gift _____med

Knud Johnsen
Født 1756.

Børn af Margrete Rafn Hartvigsdatter Aas og Knud Johnsen:

216.139.Anfind Røgh Knudsen Aas, f. 1798, Kilstad.
140.75.
Ingeborg Sofie Gabrielsdatter
Født 174065.
Død 175965.
141.75.
Mette Maria Gabrielsdatter
Født 1742, Rollnes N., Astafjord.62.
Død 1779, Sørvik, Trondenes.62.

Gift omkring 1770 med

Kristen Nilsen (Woll)
Født 173162.
Død 181162.
     Bruker av Sørvik, Trondenes.

[Gift 1° omkr. 1770 med Mette Maria Gabrielsdatter (1742 - 1779); Gift 2° 1780 med Dorthe Sofie Hansdatter (f. omkr. 1743)].

Børn af Mette Maria Gabrielsdatter og Kristen Nilsen (Woll):

217.141._____, f. 1771, Trondenes., d. 1771, Trondenes.
218.141.Marit Kristensdatter, f. 1772, Trondenes.
219.141.Gabriel Kristensen, f. 1775, Trondenes., d. 1775, Trondenes.
220.141.Nils Kristensen, f. 1775, Trondenes., d. 1832, Trondenes.
221.141.Johan Kristian Kristensen, f. 1778, Trondenes.
142.75.
Anders Gabrielsen
Født 174265.
     Død ugift.67
     Til Kongsnes, Torsken.65
143.75.
Augustinus Røgh
Født 174965.
Død 183665.
     Igeland

Gift 1° 177065 med

Janniken Kramer
Født 174865.
Død 180865.

Gift 2° 1808, Selset, Ibestad65 med

Doret Nilsdatter Falk
Døbt 12 jan. 1783, Brønnøy kirke., «1. epiphan.»140.
Død 187365.
     Datter af Nils Jenssen og Marit Nilsdatter.
     Innflyttet til Astafjord fra Brønnøy, Nordland.158

Børn af Augustinus Røgh og Janniken Kramer:

222.143.Gabriel Johan, f. 1771, Igeland, d. 1771
223.143.Karen Maria, f. 1772, Igeland, d. 1777
224.143.Olava, f. 1775, d. 1775

Børn af Augustinus Røgh og Doret Nilsdatter Falk:

225.143.Johan Kristian Augustinussen Røgh, f. 1810, Ibestad., d. 1877, Ibestad.
226.143.Olava Maria, f. 1813, Ibestad, d. 1829
144.75.
Christen Gabrielsen Krog
Født 1751, Rollnes N., Astafjord.62.
Død 1814, Sørvikmark, Trondenes.62.

Gift _____65med

Vilhelmine Baltsersdatter
Født 175862.

Børn af Christen Gabrielsen Krog og Vilhelmine Baltsersdatter:

227.144.Martinus Kristensen Krog, f. 1791, Trondenes.
145.75.
Johan Christian Schult Gabrielsen
Født 175265.
146.76.
Niels Andersen Schjelderup
Født 1746, Tovik, Trondenes.159,160.
Død feb. 1802, Vågan, Nordland.116,160.
     Konfirmert 1763.159
     Fisker på ytre Tovik i Trondenes.
     Trondenes kirkebok 1802 anføres under søndag septuagesima (21. febr.): "Niels Anderson Schelderup, Toevigen, omkom på henreise til fiskeriet i Vaagen i hans 68. Aar".116
     Skifte 1804-1805, Tovik, Fauskevåg Tinglag.103protokollnr. 149, folio 738b..

Gift 176962 med

Elisabeth Nielsdatter Kiær Kinapel
Født 1747, Kastnes i Dyrøy.161.
Død 1793, Tovik, Trondenes.62.
     Datter af Niels (Winther) Jacobsen Kienapel og Rebecha Bentsdatter Brems.
     Skifte 1788-1798, Tovik, Fauskevåg Tinglag.103protokollnr. 146, folio 301b..

Børn af Niels Andersen Schjelderup og Elisabeth Nielsdatter Kiær Kinapel:

228.146.Niels Winter Schjelderup, f. 1769, Trondenes., d. 1827, Nordland.
229.146.Anders Nielsen Schjelderup, f. 1771, Trondenes., d. 1847
230.146.Kirsten Marie Nielsdatter Schjelderup, f. 1773, Trondenes., d. 1803, Trondenes.
231.146.Anne Margrethe Schjelderup, f. 1776, Trondenes., d. 1847, Trondenes.
232.146.Petrikke Nielsdatter Schjelderup, f. 1779, Trondenes., d. 1851, Trondenes.
233.146.Jørgen Nielsen Schjelderup, f. 1781, Trondenes., d. 1802, Trondenes.
234.146.Rebekka Nielsdatter Schjelderup, f. 1786, Trondenes., d. 1802, Trondenes.
147.76.
Maren Andersdatter Schjelderup
Født 1750, Tovik, Trondenes.159,62.
Død 1750, Tovik, Trondenes.62.
148.77.
Maria Augustinusdatter Schjelderup
Født 1746, Tennevik159.
Død 1746159.
149.77.
Anne Katrine Augustinusdatter (Schjelderup)
Født 1747, Tovik159.
Begravet 3 mai 1801162,116.
     Konfirmert 1763. Flytter til Vika.159

Gift 14 nov. 1768116 med

Jens Madsen
Født 1744, Kila i Trondenes.159, døbt 1744, Trondenes.159.
Død 1824.
     Søn af Mads Torbersen og Karen Mikkelsdatter.
     Konfirmert 1763.159

Børn af Anne Katrine Augustinusdatter (Schjelderup) og Jens Madsen:

235.149.Johanna Jensdatter, f. _____, d. 1800, Trondenes.
236.149.Mads Jensen, f. 1770, Trondenes., d. 1770, Trondenes.
237.149.Riborg Jensdatter, f. 1772, Trondenes., d. 1772, Trondenes.
238.149.Karen Jensdatter, f. 1773, Trondenes., d. 1855, Trondenes.
239.149.Ingeborg Marie Jensdatter, f. 1775, Trondenes., d. 1841, Trondenes.
240.149.Augustinus Schjelderup Jensen, f. 1777, Trondenes., d. 1859, Trondenes.
241.149.Mads Jensen, f. 1778, Trondenes., d. 1778, Trondenes.
242.149.Riborg Jensdatter, f. 1782, Trondenes., d. 1794, Trondenes.
243.149.Anne Margrethe Jensdatter, f. 1784, Trondenes., d. 1870, Trondenes.
244.149.Berit Maria Jensdatter, f. 1784, Trondenes.
245.149.Sara Ursin Jensdatter, f. 1788, Trondenes., d. 1797, Trondenes.
246.149.Else Marie Jensdatter, f. 1790, Trondenes., d. 1807, Trondenes.
247.149._____, f. 1795, Trondenes., d. 1795, Trondenes.
150.77.
Riborg Augustinusdatter Schjelderup
Født 1749, Tennevik159.
Død 1751159.
151.77.
Niels Augustinussen Schjelderup
Født 1751, Tennevik, Trondenes.163,159.
Død 1811, Vågan, Nordland.163.
     Konfirmert 1768.159

Gift 1° 177962 med

Johanna Nilsdatter
Født 1750, Rogla, Trondenes.62.
Død 1782, Tennevik, Trondenes.62.
     Datter af Nils Nilsen og Johanna Andersdatter.
     Skifte 1776-1785, Tennevik, Fauskevåg Tinglag.103protokollnr. 143, folio 269..

Utenfor ekteskap med

Maria Kristoffersdatter
     Fra Medkila.

Gift 2° 178965 med

Berit Eriksdatter Normann
Født 1746, Grøsnes Store, Astafjord.65.
Død 1806, Tennevik, Trondenes.163.
     Datter af Erik Danielsen og Synnøve Jørgensdatter.

[Gift 1° 1774 med Peder Anderssen (1747 - 1786); Gift 2° 1789 med Niels Augustinussen Schjelderup (1751 - 1811)].

Børn af Niels Augustinussen Schjelderup og Johanna Nilsdatter:

248.151.Margrethe Marie Nielsdatter Schjelderup, f. 1780, Trondenes., d. 1812
249.151._____, f. 1782, Trondenes., d. 1782, Trondenes.
250.151._____, f. 1782, Trondenes., d. 1782, Trondenes.

Børn af Niels Augustinussen Schjelderup og Maria Kristoffersdatter:

251.151.Maria Nilsdatter (Schjelderup?), f. 1783
152.77.
Riborg Augustinusdatter Schjelderup
Født 1753, Tennevik159.
Død 1817.
     Konfirmert 1770.159

Gift 1° _____med

Benjamin Madsen
Født 1748, Brokvik159.
Død 1787.
     Søn af Mads Benjaminsen og Anne Marie Mikkelsdatter.
     Konfirmert 1765.159

Gift 2° 178862 med

Hans Johnsen
Født 1755, Kanebogen, Trondenes.159,163.
Død 1833, Nordvik, Trondenes.164.
     Søn af John Madssen og Ellen Tollevsdatter.
     Konfirmert 1778.159

Børn af Riborg Augustinusdatter Schjelderup og Benjamin Madsen:

252.152.Johanna Benjaminsdatter, f. 1782, Nordvik
253.152.Mads Benjaminsen, f. 1784, Nordvik, d. 1785
254.152.Augustinus Benjaminsen, f. 1786, Nordvik, d. 1787

Børn af Riborg Augustinusdatter Schjelderup og Hans Johnsen:

255.152.Ellen Hansdatter, f. 1788, Trondenes., d. 1835, Trondenes.
256.152.Benjamin Hanssen, f. 1791, Trondenes., d. 1822, Trondenes.
257.152.Augustinus Schjelderup Hanssen, f. 1793, Trondenes., d. 1863
258.152.Ingeborg Maria Hansdatter, f. 1795, Trondenes., d. 1883, Trondenes.
153.77.
Maren Marie Augustinusdatter Schjelderup
Født 1755, Tennevik, Trondenes.159.
     Konfirmert 1773.159
     Etterslekt, 7 barn, se Folk og Slekt i Trondenes.

Gift 178362 med

Albrigt Knutsen
Født 1740, Kvitnes, Trondenes.62.
Død 1808, Kvitnes, Trondenes.62.
     Søn af Knut Johnsen og Malene Olsdatter.
     Kvitnes, Trondenes.

[Gift 1° 1777 med Ingeborg Larsdatter (1754 - 1778); Gift 2° 1780 med Ellen Nilsdatter (1750 - 1781); Gift 3° 1783 med Maren Marie Augustinusdatter Schjelderup (f. 1755)].

Børn af Maren Marie Augustinusdatter Schjelderup og Albrigt Knutsen:

259.153.Ingebrigt Albrigtsen, f. 1786, Trondenes., d. 1864, Trondenes.
154.77.
Hans Augustinusen Schjelderup
Født 1758, Tennevik159.
Død 1809.
     Konfirmert 1776.159
     Se Tennevik og øvre For i Trondenes Bygdebok.

Gift _____med

Else Marie Hansdatter Rafn
Født 1769, Ervik, Trondenes.165.
Død 1855, Harstad, Trondenes.165.
     Datter af Hans Nilsen Rafn og Johanne Margrethe Burchard.

[Gift 1° 1790 med Erik Sørensen Normann (1759 - 1800); Gift 2° med Hans Augustinusen Schjelderup (1758 - 1809)].
155.77.
Ingeborg Maria Augustinusdatter Schjelderup
Født 1760, Tennevik159.
Død 1772159.
156.77.
Margrethe Maria Augustinusdatter Schjelderup
Født 1763, Tennevik159.
Død _____, Qvitnes.116, begravet 12 mai 1799166,116.
     Konfirmert 1780.159
     Skifte 1798-1804, Kvitnes, Fauskevåg Tinglag.103protokollnr. 148, folio 429b..
157.78.
Hans Rafn
Døbt 25 mai 1754, Aker.167.
Død 1 jan. 1759167.
158.78.
Carl Rafn
Døbt 20 mar. 1756, Aker.167.
Død 30 mai 1757167.
159.78.
Andreas Rafn
Døbt 1 jul. 1758, Aker.167.
Død 25 mai 1759167.
160.78.
Hans Rafn
Døbt 20 mar. 1761, Aker.167.
Død omkring 1766168,167.
161.78.
Marthe Marie Rafn
Født 8 jun. 1763, Kristiania.167.
Død 28 okt. 1829167, begravet 5 nov. 1829, Aker.167.
     Hun har skrevet opptegnelser om denne familie Rafn og angår næsten utelukkende kaptein Rasmus Rafns linje.167

Gift 1° 27 nov. 1781167 med

Hovel (Povel?) Andersen Rostad
Død 1785167.
     Kjøpmannskarl og "Vinforlader".167

Gift 2° 6 okt. 1792167 med

Ingvald Thomesen Gjørstad
Død 1812167.
     Fra Eidsvold, han døde i 1812 som baker på Grønland ved Kristiania.167

Børn af Marthe Marie Rafn og Hovel (Povel?) Andersen Rostad:

260.161.Johannes Rostad
261.161.Hans Rostad

Børn af Marthe Marie Rafn og Ingvald Thomesen Gjørstad:

262.161.Anne Marie Gjørstad, f. 1793
263.161.Johanne Thorine Gjørstad, f. 1795
264.161.Ingeborg Gjørstad, f. 1797
265.161.Thomas Gjørstad, f. 1799, d. 1853, Kristiania.
266.161.Hans Gjørstad, f. 1809
162.78.
Abel Cathrine Rafn
Født 21 jun. 1767167.
Begravet 22 dec. 1803167.
     Hendes ekteskap var ulykkelig. Hun døde i huset hos søsteren, Martha Marie Rafn, og efterlot sig 1 barn.167

Gift _____med

Andreas Pedersen Bagrud
Død før 1803.
     Vognmann i Vaterland. Død før konen.167
163.82.
Anna Elisabeth Olsdatter Lund
Født 1773.
Død 1842.
164.82.
Elias Heltberg Olsen Lund
Født 1762.
Død 1824.

Gift _____med

Anna Fredrikke Klingenberg Schive
Født 1776.
Død 1852.

Børn af Elias Heltberg Olsen Lund og Anna Fredrikke Klingenberg Schive:

267.164.Ole Eliassen Lund, f. 1798, d. 1837
268.164.Jens Schive Eliassen Lund, f. 1799, d. 1856
269.164.Bernt Christian Lorck Eliassen Lund, f. 1801, d. 1848
270.164.Frederica Sophie Eliasdatter Lund, f. 1803, d. 1857
271.164.Hans Elias Wingaard Eliassen Lund, f. 1805, d. 1845
272.164.Elisabeth Margrethe Eliasdatter Lund, f. 1808, d. 1841
165.87.
Erik Sørensen Normann
Født 1749, Harstad, Trondenes.121.
Død 1750, Harstad, Trondenes.121.
166.87.
Erik Sørensen Normann
Født 1751, Harstad, Trondenes.121.
Død 1753, Harstad, Trondenes.121.
167.87.
Søren Brønlund Normann
Født 13 feb. 1752, Harstad, Trondenes.169,170,121.
Død 10 okt. 1828, Røkenes, Trondenes.170,121.
     Med hustruen fikk han gården Røkenes i Trondenes.170
     Efterslægt.
     [Se Røkenes i Trondenes Bygdebok].

Gift 5 jan. 1782170 med

Johanne Elisabeth Rafn
Født 13 sep. 1761170,170.
Død 5 jan. 1835170,170.
     Datter af Jacob Parelius Nilsen Rafn og Sophie Amalie Lorentzdatter Burchard.

Børn af Søren Brønlund Normann og Johanne Elisabeth Rafn:

273.167.Jakob Parelius Sørensen Normann, f. 1782, Trondenes., d. 1854, Trondenes.
274.167.Søren Sørensen Normann, f. 1785, Trondenes., d. 1868
168.87.
Henrik Sørensen Normann
Født 1755, Harstad, Trondenes.121.
Død 1759, Harstad, Trondenes.121.
169.87.
Martinus Sørensen Normann
Født 1757, Harstad, Trondenes.121.
Død 1759, Harstad, Trondenes.121.
170.87.
Erik Sørensen Normann
Født 1759, Harstad, Trondenes.121.
Død 1800, Harstad, Trondenes.121.
     Skifte 1798-1804, Harstad, Fauskevåg Tinglag.103protokollnr. 148, folio 361..

Gift 1790171,172 med

Else Marie Hansdatter Rafn
Født 1769, Ervik, Trondenes.165.
Død 1855, Harstad, Trondenes.165.
     Datter af Hans Nilsen Rafn og Johanne Margrethe Burchard.

[Gift 1° 1790 med Erik Sørensen Normann (1759 - 1800); Gift 2° med Hans Augustinusen Schjelderup (1758 - 1809)].

Børn af Erik Sørensen Normann og Else Marie Hansdatter Rafn:

275.170.Johanna Margrete Eriksdatter Normann, f. 1792, Trondenes., d. 1859, Nordland.
276.170.Søren Eriksen Normann, f. 1793, Trondenes., d. 1812, Trondenes.
277.170.Marta Kirstine Eriksdatter Normann, f. 1795, Trondenes., d. 1885, Trondenes.
278.170.Hartvig Hveding Eriksen Normann, f. 1797, Trondenes., d. 1864, Trondenes.
171.87.
Marta Sørensdatter Normann
Født 1759, Harstad, Trondenes.121.
Død 1759, Harstad, Trondenes.121.
172.87.
Henrik Martinus Normann
Født 1762.
Død 21 nov. 1840.
     Bodde på øvre Harstad. Ugift.
173.88.
Erik Mikkelsen Normann
Født 1778, Breivik, Trondenes.173.
Død 1785, Breivik, Trondenes.173.
174.89.
Marta Normann
Født 1758, Harstad.62, døbt 4 jun. 1758174,175.
Begravet 27 dec. 1759175.
175.89.
Marta Normann
Født 1760, Harstad.165, døbt 24 feb. 1760176,175.
Død 1829, Kjøtta, Trondenes.165.
     Ingen born.175

Gift 28 nov. 1799175 med

Hans Nilsen
Født 1758, Sand, Bjarkøy.165.
     Harstad. Styrmann.175
176.89.
Hartvig Hveding Normann
Døbt 9 aug. 1761, 12. søndag etter treein. 1761.177,175.
Død 1794178.
     Kom bort på sjøen 1884 [? ~ 1794 ?].175
177.89.
Erik Normann
Døbt 6 nov. 1763, 23. søndag etter treein. 1763179,175.
Død nov. 1763, 14. dage gl., 14. dage gl.175.
178.89.
Erik Andreas Henningsen Normann
Døbt 18 nov. 1764, 22. søndag etter treein. 1764.180,175.
Død 1832, 68 år gl.181,175.
     Han budde heime på farsgarden til i 1803. Då flytta han til Leikvik i Trondenes og budde der til 1815. Då flytta han til Steinsland og budde der til han døydde i 1832, 68 år gl.175

Gift 1° 29 okt. 1801, Harstad.175 med

Ellen Margrete Giæver
Født 1780, Breistrand, Øksnes, Nordland.182.
Død 1820, Steinsland, Trondenes., Døydde på barselseng.183,182.
     Datter af Tarald Andreas Giæver og Olava Marie Paasche.

Gift 2° 15 nov. 1823175 med

Sara Isakine Mathiasdatter Ursin
Født 1789, Sørvik, Trondenes.184,175.
Død 1856, Steinsland, Trondenes.184.
     Datter af Mathias Mikkelsen Ursin og Rebekka Olsdatter Gram.

[Gift 1° 15 nov. 1823 med Erik Andreas Henningsen Normann (d. 1832); Gift 2° 1834 med Mathias Olai Benjaminsen (1805 - 1860)].

Børn af Erik Andreas Henningsen Normann og Ellen Margrete Giæver:

279.178.Olava Marie Paasche Eriksdatter Normann, f. 1802, Trondenes., d. 1864, Trondenes.
280.178.Henning Junghans Eriksen Normann, f. 1803, Trondenes., d. 1880, Trondenes.
281.178.Ellen Hveding Eriksdatter Normann, f. 1805, d. 1812, Trondenes.
282.178.Tarald Andreas Giæver Eriksen Normann, f. 1806, d. 1808, Trondenes.
283.178.Andreas Rohde Eriksen Normann, f. 1807, d. 1885, Trondenes.
284.178.Erik Mikal Eriksen Normann, f. 1809, d. 1832
285.178.Ellen Sofie Hveding Eriksdatter Normann, f. 1811, Trondenes., d. 1812, Trondenes.
286.178.Anne Marie Giæver Eriksdatter Normann, f. 1814
287.178.Ellen Sofie Hveding Eriksdatter Normann, f. 1816, Trondenes., d. 1816, Trondenes.
288.178.Hartvig Hveding Eriksen Normann, f. 1818, d. 1818, Trondenes.
289.178.Jens Mikal Eriksen Normann, f. 1820, d. 1820, Trondenes.

Børn af Erik Andreas Henningsen Normann og Sara Isakine Mathiasdatter Ursin:

290.178.Mathias Mikal Ursin Eriksen Normann, f. 1824, Trondenes., d. 1843, Trondenes.
291.178.Ellen Margrete Giæver Eriksdatter Normann, f. 1826, Trondenes., d. 1826, Trondenes.
292.178.Mikkel Eriksen Normann, f. 1827, Trondenes., d. 1872, Bø.
293.178.Mette Eriksdatter Normann
294.178.Rebekka Martine Eriksdatter Normann, f. 1830, Trondenes., d. 1877, Trondenes.
179.89.
Jens Hveding Normann
Født 1767185.
Død 1772185.
180.89.
Mikkel Henningsen Normann
Født 1768, Harstad, Trondenes.186, døbt 29 sep. 1768185.
Død 26 aug. 1823, Harstad, Trondenes., 55 år gl.185,186, begravet 14 sep. 1823, Trondenes.185.
     Han var klokkar i Trondenes etter faren og døydde i ombodet.185

Gift 18 jul. 1796, Harstad.185 med

Mikol Maria Møller
Født 1761, Trondheim.187,185.
Død 1840, Bø, Trondenes.187.
     Ho var frå Trondheim og var enkja etter sitt 1. ekteskap.185

Børn af Mikkel Henningsen Normann og Mikol Maria Møller:

295.180.Hartvig Hveding Mikkelsen Normann, f. 1797, Trondenes., d. 1798, Trondenes.
296.180.Andrea Sofia Mikkelsdatter Normann, f. 1797, Trondenes., d. 1836, Trondenes.
297.180.Henning Junghans Mikkelsen Normann, f. 1799, Trondenes., d. 1802, Trondenes.
298.180.Ellen Hveding Mikkelsdatter Normann, f. 1802, Trondenes., d. 1843, Trondenes.
299.180.Rebekka Kristina Mikkelsdatter Normann, f. 1804, Trondenes., d. _____
300.180.Marta Hanna Mikkelsdatter Normann, f. 1811, Trondenes., d. 1847, Trondenes.
181.89.
Andreas Normann
Født 1771, Harstad.62, døbt 1771, Trondenes.159.
Død 1794, Harstad.62.
     Konfirmert 1788.159
182.89.
Jens Hveding Normann
Født 1775, Harstad.178.
Død 1776, Harstad.178.
     Er ikke nevnt i Johan Hvedings bog.188
183.90.
Rasmus Andreas Schjelderup
Født 1767131,21.
Død 13 jul. 1838132.
     Gjestgiver og skipper på Melbo/Melbu i Hadsel, Vesterålen.21

Gift 7 sep. 1795132 med

Fredrikke Lovise Rist
Født 3 apr. 1774189,132.

Børn af Rasmus Andreas Schjelderup og Fredrikke Lovise Rist:

301.183.Peder Rist Schjelderup, f. 1796, d. 1851
302.183.Sara Røst el. Rist Schjelderup, f. 1800
303.183.Søren Schjelderup, f. 1803, d. 1831
304.183.Hanna Margrethe Schjelderup, f. 1805
305.183.Elen Margrethe Schjelderup, f. 1809, d. 1896
184.90.
Else (Elen?) Margrethe Schjelderup
Født 176921.
Død 1811, Hanøy, Hadsel.74.

Gift 18 jul. 1793, Hadsel.74 med

Peder Rist Dreyer
Født 9 jun. 1770, Hadsel.74,21.
     Søn af Willatz Bing Drejer og Helene Cathrine Rist.
     Gjestgiver på Hauöy i Vesterålen.21

Børn af Else (Elen?) Margrethe Schjelderup og Peder Rist Dreyer:

306.184.Willatz Bing Dreyer, f. 1797, Hadsel.
185.90.
Christopher Andreas Schelderup
Født 9 okt. 1770, Melbu, Hadsel.190,191.
Død 23 feb. 1848, Lødingen.191, begravet _____, Lødingen kirke191.
     Student i Bergen 1790. Teologisk embedseksamen 1793. Personellkapellan hos sogneprest Jacob Parelius Schytte i Lødingen 1794. Residerende pastor i Bø 1798. Sogneprest i Bø 1810. Sogneprest i Lødingen 1815-48. Begravet ved Lødingen kirke, hvor en jernplate dekker hans grav.191
     Er 1801 «sognets præst» i Bø.130

Gift 7 mar. 1800, Bø, Vesterålen.191,74 med

Sara Susanne Bing Drejer
Født omkring 1779, Hadsel.192,130,74.
Død 27 mai 1836132, begravet _____, Hitra191.
     Datter af Willatz Bing Drejer og Helene Cathrine Rist.
     Hun døde på reise til Bergen i mai 1836 og ble begravet på Hitra.191

Børn af Christopher Andreas Schelderup og Sara Susanne Bing Drejer:

307.185.Malena Katrina Bing Drejer, f. omkr. 1799
308.185.Sara Schelderup, f. 1802, d. 1872
309.185._____
310.185.Anne Sofie Schelderup, f. 1811, d. 1848
311.185.Christopher Andreas Schelderup, f. 1815, d. 1887, Trondenes.
312.185.Elen Margrethe Schjelderup, d. 1863, Seljestad i Trondenes.
313.185.Søren Schelderup, f. 1818, Lødingen., d. 1896, Nord Trøndelag.
314.185.Arnoldus Schytte Schjelderup, f. 1822
315.185._____
316.185._____
317.185._____
318.185._____
319.185._____
320.185._____
186.90.
Ingeborg Margrethe Schjelderup
Født 27 apr. 1773193,132.
Død 6 nov. 1848194,132,21.

Gift 23 jul. 1800132 med

Jacob Sanrib
Født 1757, Kristiansand195,21.
Død 18 aug. 183621.
     Søn af Margrethe Jacobsdatter.
     Han blev i november 1788 misjonær på Island, 1789 i Varanger, 18. nov. 1796 res. kapellan til Hadsel og 18. aug. 1809 förste virkelige sogneprest til Hamaröy.21

Børn af Ingeborg Margrethe Schjelderup og Jacob Sanrib:

321.186.Sara Jakobsdatter Sanrib
187.90.
Søren Schjelderup
Født 177421.
     Död ugift för faren.21
     Muligvis den «Søren Sørensen Schielderup» der år 1801 er 27 år gl. og ugift. Han er «giæstgiver og jægteskipper» på Bredstrand gård, Øxnæs i Nordland.130
188.90.
Johan Røst Schjelderup
Født 1775, Gulstad.196,21,196.
Død 25 dec. 1848, Gulstad i Hadsel.197,198,199.
     Skipper og gårdbruker på Gulstad i Hadsel.21
     Skipper og handelsmann paa Vinje.199

Gift _____med

Sara Susanne Bing Dreyer
Født 1776, Øxnes.200,199.
Død 26 feb. 1844199.
     Datter af Jens Peter Drejer og Anne Elisabeth Henrichsdatter Klæboe.

Børn af Johan Røst Schjelderup og Sara Susanne Bing Dreyer:

322.188.Lorentz Christopher Schjelderup, f. 1812, Vesterålen., d. 1874, Gulstad i Hadsel.
323.188.John Røst Schjelderup, f. 1813, d. 1874
189.90.
Anne Margrethe Schjelderup
Døbt 21 mai 1780, (1. Trinit.).21.

Gift 1° 23 jul. 1800, Hadsel kirke.74 med

Arnoldus Schytte Dreyer
Født 177221.
Død 1 jan. 1814, Øksnes.21, begravet 16 jan. 1814, Øksnes.74.
     Søn af Willatz Bing Drejer og Helene Cathrine Rist.
     Blev 28. april 1797 pers. kapellan i Hadsel og 6. sept. 1811 sogneprest til Øksnes i Vesterålen.21

Gift 2° 14 apr. 1818, Hadsel kirke21 med

Truls Krog Jørgensen Steen
Født 1797, Steilo i Hadsel21.
Død 1831, Søberg, Bø, Vesterålen21.
     Søn af Jørgen Steen og Maren Hansdatter.
     Truls Steen var först betjent hos faren senere inderst på Söberg i Bö, Vesterålen.21
     Grunden til at det gikk ökonomisk ut med ham vites ikke. Bortset arven han fikk efter sin far, fikk han med sin hustru vell 600 rdlr.21
     Skifte 19 mai 1831, Søberg, Bø, Vesterålen21Skifte påbegyndtes 19. mai 1831 og sluttedes 12. jan. 1832. Boets gjøld 27-2-1 + omk. 3-1-3. Boets aktiva 8 daler 21 skill..

Børn af Anne Margrethe Schjelderup og Arnoldus Schytte Dreyer:

324.189.Sara Røst Dreyer, f. 1803
325.189.Helene Catharine Rist Dreyer, f. 1806
326.189.Anne Sophia Hersleb Dreyer, f. 1808, Hadsel., d. 1887, Tysfjord.
327.189.Søren Ferdinand Dreyer, f. 1809
328.189.Willas Bing Dreyer, f. 1813

Børn af Anne Margrethe Schjelderup og Truls Krog Jørgensen Steen:

329.189.Ellen Margrethe Steen, f. 1819, Vesterålen, d. 1868, Hægstad i Lødingen
330.189.Jørgen Stinus Steen, f. 1821
331.189.Rasmus Andreas Steen, f. 1823, Snarseth i Vesterålen, d. før 1875
190.90.
Henning Schjelderup
Født 1781201,21.
     Under skifte efter faren studerte han teologi i Kjöpenhavn.21
     «Studerer»130
191.90.
___________
     En ifølge efterslægtstavlen fra Frederiksberg bibliotek ukendt datter gift med Anders Rambeck Knoff.132

Gift _____132med

Anders Rambeck Knoff
192.94.
Anna Johanne Mechlenborg
Født 1766133.
Død 3 jun. 1820133.

Gift 7 apr. 1791133 med

Hans Gotfried Fabrian von Eppingen
Født 1743133.
Død 1827133.
     Stilling: Oberstløjtnant202.

Generation 7.

193.97.
Niels Pedersen
Døbt 1755, Sletten, Frøya.203,52.
     Var i Nordland 1790.52
194.97.
Anders Pedersen
Født 175952.
Død før 179052.
195.122.
Gabriel Carlsen
Født omkring 18081.
196.122.
Marie Carlsdatter
Født 18121.
Død 18281.
     Skifte 29 dec. 18281.
197.122.
Lavina Caroline Carlsdatter
Født 18161.
198.131.
Elisabet Røgh Hansdatter
Født 1782, Lia, Evenes i Nordland.143.
Død 1831, Sama, Trondenes.143.

Gift 1° 180162 med

Jakob Olsen
Født 1766, Kjellhus, Trondenes.204.
Død 1809, Sama, Trondenes.204.
     Etterslekt. Se "Folk og Slekt i Trondenes".

Gift 2° 181162 med

Ole Paulsen Gram
Født 1778, Steinsland, Trondenes.182.
Død 1830, Sama, Trondenes.182.
     Søn af Paul Olsen Gram og Anne Margrete Pedersdatter.
199.131.
Kirsten Maria Røg Hansdatter
Født 1785, Lia, Evenes i Nordland.143.
Død 1819, Sama, Trondenes.143.

Gift 180962 med

Ole Hveding Rafaelsen Harr
Født 1769, Bø, Trondenes.205.
Død 1811, Skånland Store, Trondenes.205.
     Søn af Raphael Pedersen Harr og Karen Schrøder Mikkelsdatter.

[Gift 1° 1798 med Maren Kirstina Gislesdatter (1772 - 1803); Gift 2° 1805 med Johanna Margrete Kristensdatter (1768 - 1808); Gift 3° 1809 med Kirsten Maria Røg Hansdatter (1785 - 1819)].

Børn af Kirsten Maria Røg Hansdatter og Ole Hveding Rafaelsen Harr:

332.199.Ole Olsen Harr, f. 1812, Trondenes., d. 1812, Trondenes.
200.132.
Nils Anfinnsen
     !! GÆT - Sønn av Anfinn Nilssen, død 1794 !!

Utenfor ekteskap med

Kari Simonsdatter
Født 177465.
Død 185565.

Børn af Nils Anfinnsen og Kari Simonsdatter:

333.200.Simon Nilssen, f. 1804, Troms.
201.135.
Hans Kristian Mikkelsen
Født 1784, Skogshamn, Dyrøy.206.
Død 1785206.
202.135.
Kristianne Ovidia Heitmøller Mikkelsdatter

Gift 1806206 med

Jens Hind Danielsen Trane
Født 1773, Mikkelbostad, Dyrøy.207.
Død 1850, Mikkelbostad, Dyrøy.207.
     Søn af Daniel Kristensen Trane og Else Marie Danielsdatter Heitman.
     Bruker av Mikkelbostad, Dyrøy. Etterslekt, se Dyrøy bygdebok II:271.
203.135.
Hans Kristian Mikkelsen (Hansen?)
Født 1787, Skogshamn, Dyrøy.206.
     Bosatt i Laukvik på Nord Senja, der han dreiv handel og gjestgiveri.206
204.135.
Ole Petter Aas Mikkelsen Hansen
Født 1789, Skogshamn, Dyrøy.206.
Død 1859, Skogshamn, Dyrøy.206.
     Etterslekt, se Dyrøy bygdebok, bd. III, s. 206.

Gift 1823206 med

Else Marie Heitman
Født 1798206.
Død 1877206.
     Datter af Daniel Danielsen Heitman (Trane) og Margrete Røde.
205.135.
Johan Fredrik Mikkelsen
Født 1791, Skogshamn, Dyrøy.206.
Død 1810206.
206.135.
Karen Malena Røgh Mikkelsdatter
Født 1792, Skogshamn, Dyrøy.206.

Gift 1819208,206 med

Hans Rafn Sparboe
Døbt 1 apr. 1791153.
     Søn af Edis Lech Hanssen Sparboe og Margrethe Olsdatter Aas.
     Bosatt i Dyrøyhamn.

[Gift 1° 1819 med Karen Malena Røgh Mikkelsdatter (f. 1792); Gift 2° med Lavina Johannesdatter (1787 - 1867)].

Børn af Karen Malena Røgh Mikkelsdatter og Hans Rafn Sparboe:

334.206.Michael Hans Sparboe, f. 1821
207.135.
Henrik Meyer Mikkelsen (Hansen?)
Født 1794, Skogshamn, Dyrøy.206.
     Konfirmert 1812. Da skriver presten at han leser godt i bok, skriver smukt, regner de fire specier hjelpelig og er en vakker og beskjeden ungdom. Han hadde vært fire ganger i skolen. Han bodde fortsatt heime i 1818, men siden hører vi ikke meir til ham. Trolig flytta.206
208.136.
Karen Anfinnsdatter
Født 1799, Hitra, Sør Trøndelag.151.
Død 1853151.

Gift 1819209 med

Andreas Korneliussen
Født 1795, Storskog, Astafjord.210.
Død 1868210.
     Søn af Kornelius Styrkersen og Kirsten Davidsdatter.

Børn af Karen Anfinnsdatter og Andreas Korneliussen:

335.208.Karolina Andreasdatter, f. 1820, Astafjord., d. 1911
209.136.
Olai Røgh Anfinnsen Aas
Født 1799152.
Død 1817152.
210.136.
Karen Maria Anfinnsdatter Aas
Født 1801152.
Død 1816152.
211.137.
Hartvig Hveding Sparboe
Døbt 25 mai 1788, Trondenes kirke.211,155.
     Konfirmert 1806.159

Utenfor ekteskap med

Anne Margrethe Nilsdatter Schjelderup
Født 1796, Tovik, Trondenes.212.
Død 1867, Tovik, Trondenes.212.
     Datter af Niels Winter Schjelderup og Oline Karoline Nikoline Jakobsdatter.
     Konfirmert 1819 og var da bosat på Steinsland.213

Børn af Hartvig Hveding Sparboe og Anne Margrethe Nilsdatter Schjelderup:

336.211.Anna Hartvigsdatter Sparboe, f. 1828, Trondenes., d. 1910, Trondenes.
212.137.
Hans Rafn Sparboe
Døbt 1 apr. 1791153.
     Bosatt i Dyrøyhamn.

Gift 1° 1819208,206 med

Karen Malena Røgh Mikkelsdatter
Født 1792, Skogshamn, Dyrøy.206.
     Datter af Mikkel Hansen og Kirsten Olsdatter Aas.

Utenfor ekteskap med

Lavina Johannesdatter
Født 1787, Sandstrand, Trondenes.214,215,62.
Død 1867, Sørvik, Trondenes.62.
     Datter af Johannes Steffensen og Mette Gabrielsdatter.

Børn af Hans Rafn Sparboe og Karen Malena Røgh Mikkelsdatter er vist under Karen Malena Røgh Mikkelsdatter (nr. 206).


Børn af Hans Rafn Sparboe og Lavina Johannesdatter:

337.212.Mette Johanna Hansdatter, f. 1814, Trondenes., d. 1869, Trondenes.
213.137.
Karen Kristina Sparboe
Født 24 apr. 1794153.
Død 1795216.
214.137.
Karen Kirstina (Margrethe) Sparboe
Døbt 1796217.
Død 1870, Sørvik, Trondenes.62.
     Døbt Karen Margrethe. Konfirmert 1813 under navnet Karen Kirstina.217

Gift 183162 med

Jens Brønlund Mathiassen Ursin
Født 1793, Sørvik, Trondenes.62.
Død 1854, Sørvik, Trondenes.62.
     Søn af Mathias Mikkelsen Ursin og Rebekka Olsdatter Gram.

Børn af Karen Kirstina (Margrethe) Sparboe og Jens Brønlund Mathiassen Ursin:

338.214.Rebekka Ovidie Jensdatter Ursin, f. 1834, Trondenes., d. 1887, Trondenes.
339.214.Margrete Maria Blom Ursin, f. 1836, Trondenes., d. 1900
215.137.
Grethe Sophie Blom Sparboe
Født 1800153.
Død 1 jan. 1818153.
216.139.
Anfind Røgh Knudsen Aas
Født 1798, Kilstad..

Gift _____med

Berith Martha Iversdatter Wolf
Født 1810.
     Datter af Iver Wulff Larsen og Berit Martha Størkersdatter.
217.141.
___________
Født 1771, Sørvik, Trondenes.62.
Død 1771, Sørvik, Trondenes.62.
218.141.
Marit Kristensdatter
Født 1772, Sørvik, Trondenes.62.

Gift 179562 med

Mathias Johnsen Klinge
Født 1770, Trondheim.62.
Død 1840, Lofoten, Nordland.62.
     Bruker av Sørvik, Trondenes.
     Etterslekt, se Trondenes bygdebok.

[Gift 1° 1792 med Anne Olsdatter (1754 - 1793); Gift 2° 1795 med Marit Kristensdatter (f. 1772)].
219.141.
Gabriel Kristensen
Født 1775, Sørvik, Trondenes.62.
Død 1775, Sørvik, Trondenes.62.
220.141.
Nils Kristensen
Født 1775, Sørvik, Trondenes.62.
Død 1832, Fauskevåg, Trondenes.62.
221.141.
Johan Kristian Kristensen
Født 1778, Sørvik, Trondenes.62.
222.143.
Gabriel Johan
Født 1771, Igeland65.
Død 177165.
223.143.
Karen Maria
Født 1772, Igeland65.
Død 177765.
224.143.
Olava
Født 177565.
Død 177565.
225.143.
Johan Kristian Augustinussen Røgh
Født 1810, Selset Øvre, Ibestad.65.
Død 1877, Selset Øvre, Ibestad.65.

Gift 183862 med

Elisabeth Rebekka Johnsen
Født 1817, Sørrollnes, Trondenes.62.
Død 1891, Selset Øvre, Astafjord.62.
     Datter af John Andersen (Trane) og Petrikke Nielsdatter Schjelderup.

Børn af Johan Kristian Augustinussen Røgh og Elisabeth Rebekka Johnsen:

340.225.Augustinus Røgh, f. 1840, Ibestad., d. 1900
341.225.Johanna Røgh, f. 1842, Ibestad.
342.225.Olava Maria Røgh, f. 1845, Ibestad., d. 1847
343.225.Dortea Nikoline Røgh, f. 1847, Ibestad.
344.225.Peroline Røgh, f. 1849, Ibestad.
345.225.Hans Peder Røgh, f. 1852, Ibestad.
346.225.Anna Marie Johansdatter Røgh, f. 1855, Ibestad.
347.225.Erik Martin Røgh, f. 1858, Ibestad., d. 1869
348.225.Oline Maria Røgh, f. 1861, Ibestad.
226.143.
Olava Maria
Født 1813, Selset Øvre, Ibestad65.
Død 182965.
227.144.
Martinus Kristensen Krog
Født 1791, Sørvikmarka, Trondenes.65.
     Kom til Selset Øvre, Ibestad.65
228.146.
Niels Winter Schjelderup
Født 1769, Tovik, Trondenes.62, døbt 22 okt. 1769, Trondenes kirke.218,132.
Død 1827, Lofoten, Nordland.62.
     Konf. 1788.

Utenfor ekteskap med

Oline Karoline Nikoline Jakobsdatter
Født 1777, Bergen.62.

Gift 1° 19 jul. 1800, Trondenes kirke.132 med

Margrethe Marie Nielsdatter Schjelderup
Født 1780, Tennevik, Trondenes.62,159.
Død 181262, begravet 22 nov. 1812, Trondenes kirke.219,132.
     Datter af Niels Augustinussen Schjelderup og Johanna Nilsdatter.
     Skifte 2 okt. 1813132.

Gift 2° 181462 med

Mette Marie Andersdatter Harr
Født 1777, Renså, Astafjord.65,62.
Død 1845, Tovik, Trondenes.62.
     Datter af Anders Rasmussen Harr og Synnøve Andersdatter.

Børn af Niels Winter Schjelderup og Oline Karoline Nikoline Jakobsdatter:

349.228.Anne Margrethe Nilsdatter Schjelderup, f. 1796, Trondenes., d. 1867, Trondenes.

Børn af Niels Winter Schjelderup og Margrethe Marie Nielsdatter Schjelderup:

350.228.Johanna Margrethe Schjelderup, f. 1802, Trondenes.
351.228._____, f. _____, d. 1804, Trondenes.
352.228._____, f. _____, d. 1805, Trondenes.
353.228._____, f. _____, d. 1806, Trondenes.
354.228._____, f. _____, d. 1807, Trondenes.
355.228._____, f. _____, d. 1809, Trondenes.
356.228.Nils Nilsen Schjelderup, f. 1810, Trondenes., d. 1810, Trondenes.
357.228.Nils Nilsen Schjelderup, f. 1812
358.228.Hanna Nilsdatter Schjelderup, f. 1810, Trondenes., d. 1810, Trondenes.

Børn af Niels Winter Schjelderup og Mette Marie Andersdatter Harr:

359.228.Hans Sakarias Schjelderup, f. 1815, Trondenes., d. 1888, Trondenes.
360.228.Markus Andreas Schjelderup, f. 1817, Trondenes.
361.228.Søren Andreas Schjelderup, f. 1820, Trondenes., d. 1891, Trondenes.
229.146.
Anders Nielsen Schjelderup
Født 1771, Tovik, Trondenes.62, døbt 4 aug. 1771, Trondenes kirke.220,132.
Død 5 sep. 1847.
     Fisker og gårdbruker på ytre Tovik i Trondenes. Fikk skjøte av faren 26. april 1800 på halve ytre Tovik for 119 rdlr.
     Han var medlem af bygdekommisionen og amtsskattekommisionen og nøt stor tillit i bygda.

Gift 179465 med

Ingeborg Marie Israelsdatter
Født 1771, Sørrollnes, Trondenes.62.
Død 2 sep. 1848, Tovik, Trondenes.62.
     Datter af Israel Kristensen og Ingeborg Pedersdatter.

Børn af Anders Nielsen Schjelderup og Ingeborg Marie Israelsdatter:

362.229.Elisabeth Kjær Andersdatter Schjelderup, f. 1795, Trondenes., d. 1874, Trondenes.
363.229.Ingeborg Bergitte Schjelderup, f. 1796, Trondenes., d. 1811, Trondenes.
364.229.Else Marie Schjelderup, f. 1798, Trondenes., d. 1865, Trondenes.
365.229.Maren Kirstine Schjelderup, f. 1800, Trondenes.
366.229.Rebekka Andersdatter Schjelderup, f. 1803, Trondenes., d. 1880, Astafjord.
367.229.Niels Andersen Schjelderup, f. 1806, Trondenes., d. 1868, Trondenes.
368.229.Ellen Katrine Schjelderup, f. 1806, Trondenes., d. 1883, Trondenes.
369.229.Kirsten Marie Schjelderup, f. 1809, Trondenes., d. 1875, Astafjord.
370.229.Israel Petter Schjelderup, f. 1812, Trondenes., d. 1890, Trondenes.
230.146.
Kirsten Marie Nielsdatter Schjelderup
Født 1773, Tovik, Trondenes.193,62.
Død 1803, Sørrollnes, Trondenes.62.
     Skifte 1803-1805, Rollnes søndre, Astafjord Tinglag.103protokollnr. 150, folio 302..

Gift 1° _____med

Peder Israelsen
Født 1760, Sørrollnes, Trondenes.221.
Død 1800, Sørrollnes, Trondenes.221.
     Søn af Israel Kristensen og Ingeborg Pedersdatter.
     Skifte 1798-1804, Rollnes søndre, Astafjord Tinglag.103protokollnr. 148, folio 442b..

Gift 2° 180262 med

John Andersen (Trane)
Født 1765, Hallevik, Astafjord.222.
Død 1818, Sørrollnes, Trondenes.62.
     Søn af Anders Pedersen og Øllegård Steffensdatter Trane.

[Gift 1° 1802 med Kirsten Marie Nielsdatter Schjelderup (1773 - 1803); Gift 2° 1805 med Petrikke Nielsdatter Schjelderup (1779 - 1851)].

Børn af Kirsten Marie Nielsdatter Schjelderup og Peder Israelsen:

371.230.Israel Pedersen (Schjelderup?), f. 1794
372.230.Niels Kristian Schjelderup, f. 1796
373.230.Anders Schjelderup, f. 1798
374.230.Peder Pedersen (Schjelderup?), f. 1800

Børn af Kirsten Marie Nielsdatter Schjelderup og John Andersen (Trane):

375.230._____, f. _____, d. 1803, Trondenes.
231.146.
Anne Margrethe Schjelderup
Født 1776, Tovik, Trondenes.62.
Død 1847, Sandstrand, Trondenes.62.
     Etterslekt (11 barn). Se "Folk og Slekt i Trondenes".

Gift 179662 med

Abraham Isaksen
Født 1761, Sandstrand, Trondenes.62.
Død 1837, Sandstrand, Trondenes.62.
     Søn af Isak Abrahamsen og Dorte Rasmusdatter.

Børn af Anne Margrethe Schjelderup og Abraham Isaksen:

376.231.Hans Abrahamsen, f. 1813
232.146.
Petrikke Nielsdatter Schjelderup
Født 1779, Tovik, Trondenes.62.
Død 1851, Sørrollnes, Trondenes.62.

Gift 180562 med

John Andersen (Trane)
Født 1765, Hallevik, Astafjord.222.
Død 1818, Sørrollnes, Trondenes.62.
     Søn af Anders Pedersen og Øllegård Steffensdatter Trane.

[Gift 1° 1802 med Kirsten Marie Nielsdatter Schjelderup (1773 - 1803); Gift 2° 1805 med Petrikke Nielsdatter Schjelderup (1779 - 1851)].

Børn af Petrikke Nielsdatter Schjelderup og John Andersen (Trane):

377.232.Niels Schjelderup, f. 1806
378.232.Hans Trane Johnsen, f. 1807, Trondenes., d. 1891
379.232.Jakob Winther Johnsen Trane, f. 1810, Trondenes., d. 1863, Tjeldsund.
380.232.Jørgen Trane Johnsen, f. 1813, Trondenes., d. 1875, Trondenes.
381.232.Anders Johnsen Schjelderup, f. 1816, Trane., d. 1876, Trane.
382.232.Elisabeth Rebekka Johnsen, f. 1817, Trondenes., d. 1891, Astafjord.
233.146.
Jørgen Nielsen Schjelderup
Født 1781, Tovik, Trondenes.62.
Død 1802, Tovik, Trondenes.62.
234.146.
Rebekka Nielsdatter Schjelderup
Født 1786, Tovik, Trondenes.223,62.
Død 1802, Tovik, Trondenes.62.
     Opholder sig 1801 hos søsteren Kirsten Maria på Sørrollnes, og er ugift.130
235.149.
Johanna Jensdatter
Født _____, Kila, Trondenes.62.
Død 1800, Kila, Trondenes.62.
236.149.
Mads Jensen
Født 1770, Kila, Trondenes.62.
Død 1770, Kila, Trondenes.62.
237.149.
Riborg Jensdatter
Født 1772, Kila, Trondenes.62.
Død 1772, Kila, Trondenes.62.
238.149.
Karen Jensdatter
Født 1773, Kila, Trondenes.62.
Død 1855, Kila, Trondenes.62.

Gift 179562 med

Jens Mathiassen Eberg
Født 1772, Gausvik, Trondenes.62.
Død 1812, Kilbotn, Trondenes.62.
     Søn af Mathias Olai Olsen Eidberg og Gunhild Rebekka Olsdatter Gram.
239.149.
Ingeborg Marie Jensdatter
Født 1775, Kila, Trondenes.62.
Død 1841, Kila, Trondenes.62.

Gift 180262 med

Mads Henriksen
Født 1773, Kila, Trondenes.62.
Død 1856, Kila, Trondenes.62.
     Søn af Henrik Olsen og Margrethe Maria Madsdatter.
240.149.
Augustinus Schjelderup Jensen
Født 1777, Kila, Trondenes.62.
Død 1859, Kila, Trondenes.62.
241.149.
Mads Jensen
Født 1778, Kila, Trondenes.62.
Død 1778, Kila, Trondenes.62.
242.149.
Riborg Jensdatter
Født 1782, Kila, Trondenes.62.
Død 1794, Kila, Trondenes.62.
243.149.
Anne Margrethe Jensdatter
Født 1784, Kila, Trondenes.62.
Død 1870, Dalen, Trondenes.62.

Gift 1812, (Trondenes).224,62 med

Henrik Hansen
Født 1775, Bergen.62.
Død 1852, Harstadbotn, Trondenes.62.

Børn af Anne Margrethe Jensdatter og Henrik Hansen:

383.243.Hans Henriksen, f. 1810, Trondenes., d. 1810, Trondenes.
384.243.Jens Andreas Henriksen, f. 1813, Trondenes., d. 1817, Trondenes.
385.243.Marta Maria Henriksdatter, f. 1816, Trondenes., d. 1817, Trondenes.
386.243.Claus Winther Henriksen, f. 1819, Trondenes., d. 1889, Trondenes.
387.243.Anne Catharina Schjelderup Henriksdatter, f. 1823, Trondenes.
244.149.
Berit Maria Jensdatter
Født 1784, Kila, Trondenes.62.
245.149.
Sara Ursin Jensdatter
Født 1788, Kila, Trondenes.62.
Død 1797, Kila, Trondenes.62.
246.149.
Else Marie Jensdatter
Født 1790, Kila, Trondenes.62.
Død 1807, Kila, Trondenes.62.
247.149.
___________
Født 1795, Kila, Trondenes.62.
Død 1795, Kila, Trondenes.62.
248.151.
Margrethe Marie Nielsdatter Schjelderup
Født 1780, Tennevik, Trondenes.62,159.
Død 181262, begravet 22 nov. 1812, Trondenes kirke.219,132.
     Skifte 2 okt. 1813132.

Gift 19 jul. 1800, Trondenes kirke.132 med

Niels Winter Schjelderup
Født 1769, Tovik, Trondenes.62, døbt 22 okt. 1769, Trondenes kirke.218,132.
Død 1827, Lofoten, Nordland.62.
     Søn af Niels Andersen Schjelderup og Elisabeth Nielsdatter Kiær Kinapel.
     Konf. 1788.

[Gift 1° med Oline Karoline Nikoline Jakobsdatter (f. 1777); Gift 2° 19 jul. 1800 med Margrethe Marie Nielsdatter Schjelderup (1780 - 1812); Gift 3° 1814 med Mette Marie Andersdatter Harr (1777 - 1845)].

Børn af Margrethe Marie Nielsdatter Schjelderup og Niels Winter Schjelderup er vist under Niels Winter Schjelderup (nr. 228).

249.151.
___________
Født 1782, Tennevik, Trondenes.163.
Død 1782, Tennevik, Trondenes.163.
250.151.
___________
Født 1782, Tennevik, Trondenes.163.
Død 1782, Tennevik, Trondenes.163.
251.151.
Maria Nilsdatter (Schjelderup?)
Født 1783225.
     Konfirmert 1800. Flyttet til Kaltdal?.225
252.152.
Johanna Benjaminsdatter
Født 1782, Nordvik159.
     Konfirmert 1799.159
253.152.
Mads Benjaminsen
Født 1784, Nordvik159.
Død 1785159.
254.152.
Augustinus Benjaminsen
Født 1786, Nordvik159.
Død 1787159.
255.152.
Ellen Hansdatter
Født 1788, Nordvik, Trondenes.226.
Død 1835, Grøta, Trondenes.226.

Gift 1809227 med

Ole Andreas Johnsen Lind
Født 1779, Varmedal, Trondenes.227.
Død 1866, Grøta, Trondenes.227.
256.152.
Benjamin Hanssen
Født 1791, Nordvik, Trondenes.226.
Død 1822, Nordvik, Trondenes.226.
257.152.
Augustinus Schjelderup Hanssen
Født 1793, Nordvik, Trondenes.226.
Død 1863226.

Gift 1821228 med

Anne Maria Kristoffersdatter
Født 1798, Nordvik, Trondenes.226.
Død 1848, Nordvik, Trondenes.226.
258.152.
Ingeborg Maria Hansdatter
Født 1795, Nordvik, Trondenes.226.
Død 1883, Grøta, Trondenes.226.
259.153.
Ingebrigt Albrigtsen
Født 1786, Kvitnes, Trondenes.62.
Død 1864, Kanebogen, Trondenes.62.
     Etterslekt, 8 barn, se Folk og Slekt i Trondenes.

Gift 1° 181462 med

Gunhild Katrine Mikkelsdatter
Født 1776, Harstad, Trondenes.62.
Død 1817, Kanebogen, Trondenes.62.
     Datter af Mikkel Nilssen og Gjertrud Johnsdatter.

[Gift 1° 1803 med Henrik Johnsen (1767 - 1811); Gift 2° 1814 med Ingebrigt Albrigtsen (1786 - 1864)].

Gift 2° 181762 med

Kirstina Antonisdatter
Født 1783, Nordvik, Trondenes.62.
Død 1826, Kanebogen, Trondenes.62.
     Datter af Antoni og Anne Olsdatter.

Gift 3° 182662 med

Anne Margrete Kristensdatter
Født 1795, Melvik, Trondenes.62.

Børn af Ingebrigt Albrigtsen og Anne Margrete Kristensdatter:

388.259.Dødfødt, f. 1827, Trondenes., d. 1827, Trondenes.
260.161.
Johannes Rostad
     Død i ung alder.167
261.161.
Hans Rostad
     Død i ung alder.167
262.161.
Anne Marie Gjørstad
Født 28 aug. 1793167.
263.161.
Johanne Thorine Gjørstad
Født 28 sep. 1795167.
264.161.
Ingeborg Gjørstad
Født 8 okt. 1797167.
265.161.
Thomas Gjørstad
Født 28 feb. 1799167.
Død 1 okt. 1853, Kristiania.167.
     Han ble en aktet kjøbmann i Kristiania med bopel øverst i Storgaten. Av glede over opphøret av koleraen som i 1853 herjet sterkt i Kristiania, holdt han et stort selskap, men angrepes straks efter av kolera, og døde 1. okt. 1853, som en av sykdommens aller siste ofre.167
     Thomas Gjørstad og Fredrikke Glad hadde ingen børn. Der var opprettet testamente mellem ektefolkene, datert 18. sept. 1853, c.frm. 15. febr. 1854. Efter dette var enken disposisjonsberettiget over boet. Efter begges død legat til fordel for trengende. Hvert år avertertes det slik: "Av Thomas Gjerstad og hustru, Fredrikke, født Glads legat er ledig til utdeling en del posjoner a kr. 200 til verdige, trengende enker og døtre av Kjøpmannsstanden i Oslo, lærerinner og bestyrerinner av veldedige innretninger, såsom asyler og lignende i byen og forsteder, som stadig og i lengre tid har virket med særdeles hell og nidkjærhet i sådan stilling og envidere for gamle, veltjente husjomfruer av kjøpmanns- og embedsstanden".167

Gift _____med

Fredrikke Glad
     Datter af Fredrik Glad.
266.161.
Hans Gjørstad
Født 5 jun. 1809167.
267.164.
Ole Eliassen Lund
Født 1798.
Død 1837.
268.164.
Jens Schive Eliassen Lund
Født 1799.
Død 1856.
269.164.
Bernt Christian Lorck Eliassen Lund
Født 1801.
Død 1848.

Gift _____med

Marie Fredrikke Frederiksen
Født 1806.
Død 1878.

Børn af Bernt Christian Lorck Eliassen Lund og Marie Fredrikke Frederiksen:

389.269.Elias Heltberg Lund, f. 1827, d. 1847
390.269.Bernhardine Maria Lund, f. 1828, d. 1886
391.269.Anton Fredrik Lund, f. 1830, d. 1881
392.269.Ole Lund, f. 1832, d. 1899
393.269.Christian Lund, f. 1834, d. 1834
394.269.Sofie Elisabeth Lund, f. 1837, d. 1837
395.269.Jens Schive Lund, f. 1841, d. 1907
396.269.Hans Wingaard Finne Lund, f. 1843, d. 1866
397.269.Sofus Fredrik Lund, f. 1846, d. 1874
270.164.
Frederica Sophie Eliasdatter Lund
Født 1803.
Død 1857.
271.164.
Hans Elias Wingaard Eliassen Lund
Født 1805.
Død 1845.
272.164.
Elisabeth Margrethe Eliasdatter Lund
Født 1808.
Død 1841.
273.167.
Jakob Parelius Sørensen Normann
Født 1782, Røkenes, Trondenes.62.
Død 1854, Røkenes, Trondenes.62.

Utenfor ekteskap med

Maria Ellevsdatter
Født 1786, Tofta, Trondenes.62.
Død 1870, Sundsvoll, Bjarkøy.62.
     Datter af Ellev Olsen og Dorte Olsdatter.

Gift 1° 181562 med

Maren Maria Simonsdatter Kildal
Født 1792, Prestegården, Steigen.229,62.
Død 1880, Røkenes, Trondenes.62.
     Datter af Simon Simonsen Kildal og Maren Testman Eilertsdatter Kaurin.
     Etterslekt, 11 barn, se Folk og Slekt i Trondenes.

Børn af Jakob Parelius Sørensen Normann og Maria Ellevsdatter:

398.273.Markus Jakobsen Normann, f. 1809, Trondenes.
274.167.
Søren Sørensen Normann
Født 5 okt. 1785, Røkenes, Trondenes..
Død 7 jan. 1868.

Gift _____230med

Karen Margrethe Ellingsen
Født 9 apr. 1796, Røsvig i Sør-Folden.230.
Død 1 dec. 1882, Røsvig i Sør-Folden.230.
     Datter af Elling (Jensen) Ellingsen og Siria (Sirianna) Ellingsen.

Børn af Søren Sørensen Normann og Karen Margrethe Ellingsen:

399.274.Jacob Andreas Parelius Normann, f. 1825, d. 1897
275.170.
Johanna Margrete Eriksdatter Normann
Født 1792, Harstad, Trondenes.165.
Død 1859, Evenes, Nordland.165.

Gift 1816, Harstad, Trondenes.62,230 med

Petter Jørgen Pettersen Agersborg
Født 1793143.
Død 13 apr. 1862231,143.
     Søn af Petter Dass Agersborg og Anne Benedichte Hveding.
     Liland, Evenes, Nordland.143
     Var bonde på Torstad til han døydde i heimen sin 13. april 1862. Han var ein velståande mann, og åtte ein part av Råna forutan den garden han hadde på Torstad.231

Børn af Johanna Margrete Eriksdatter Normann og Petter Jørgen Pettersen Agersborg:

400.275.Petter Johan Pettersen Agersborg, f. 1816, Trondenes., d. 1889, Trondenes.
276.170.
Søren Eriksen Normann
Født 1793, Røkenes, Trondenes.165.
Død 1812, Røkenes, Trondenes.165.
277.170.
Marta Kirstine Eriksdatter Normann
Født 1795, Harstad, Trondenes.165.
Død 1885, Harstad, Trondenes.165.
278.170.
Hartvig Hveding Eriksen Normann
Født 1797, Harstad, Trondenes.165.
Død 1864, Harstad, Trondenes.165.

Gift 1822232 med

Ellen Hveding Mikkelsdatter Normann
Født 1802, Harstad, Trondenes.187, døbt 5 sep. 1802233,185.
Død 4 apr. 1843, Harstad, Trondenes.185,187.
     Datter af Mikkel Henningsen Normann og Mikol Maria Møller.

Børn af Hartvig Hveding Eriksen Normann og Ellen Hveding Mikkelsdatter Normann:

401.278.Ellen Sofie Hartvigsdatter Normann, f. 1820, Trondenes.
402.278.Mikol Maria Hartvigsdatter, f. 1822, Trondenes.
403.278.Erik Søren Hartvigsen, f. 1824, Trondenes., d. 1892, Trondenes.
404.278.Else Marie Rafn Hartvigsdatter Normann, f. 1826, Trondenes., d. 1827, Trondenes.
405.278.Mikkel Normann Hartvigsen, f. 1828, Trondenes., d. 1856, Finnmark.
406.278.Johanna Margrete Hartvigsdatter Normann, f. 1830, Trondenes.
407.278.Hans Augustinus Schjelderup Hartvigsen, f. 1833, Trondenes., d. 1856, Finnmark.
408.278.Andrea Sofia Hveding Hartvigsdatter, f. 1836, Trondenes., d. 1836, Trondenes.
409.278.Søren Martin Hartvigsen, f. 1839, Trondenes.
410.278.Henrik Martinus Hartvigsen Normann, f. 1842, Trondenes., d. 1905, Trondenes.
411.278.Jens Andreas Hartvigsen Normann, f. 1845, Trondenes.
412.278.Nils Andreas Hartvigsen, f. _____, d. 1837, Trondenes.
279.178.
Olava Marie Paasche Eriksdatter Normann
Født 1802, Harstad, Trondenes.175,233.
Død 1864, Bø, Trondenes.234.

Gift _____med

Hans Andreas Schrøder Pedersen Harr
Født 1805, Bø, Trondenes.235.
Død 1856, Bø, Trondenes.235.
     Søn af Peder Rafaelsen Harr og Anne Marie Madsdatter.
280.178.
Henning Junghans Eriksen Normann
Født 1803, Leikvik, Trondenes.175,234.
Død 1880, Leikvik, Trondenes.234.

Gift 183362 med

Anne Johanna Baltsersdatter
Født 1808, Gausvik, Trondenes.236.
Død 1885, Leikvik, Trondenes.236.
     Datter af Baltser Pedersen og Anne Margrete Jørgensdatter.

Børn af Henning Junghans Eriksen Normann og Anne Johanna Baltsersdatter:

413.280.Erik Henningsen Normann, f. 1833, Trondenes., d. 1912, Trondenes.
414.280.Hartvig Hveding Henningsen Normann, f. 1835, Trondenes.
415.280.Ellen Margrete Giæver Henningsdatter Normann, f. 1837, Trondenes., d. 1887, Trondenes.
416.280.Anne Birgitte Henningsdatter Normann, f. 1839, Trondenes., d. 1841, Trondenes.
417.280.Baltser Peder Andreas Eberg Henningsen Normann, f. 1841, Trondenes.
281.178.
Ellen Hveding Eriksdatter Normann
Født 15 apr. 1805175.
Død 1812, Leikvik, Trondenes.234.
     Død som barn.175
282.178.
Tarald Andreas Giæver Eriksen Normann
Født 23 jul. 1806175.
Død 1808, Leikvik, Trondenes.234.
     Kom bort på sjøen i Vesterålen saman med broren Hartvig. Ugift.175
     Dette passer dårligt med at "Folk og Slekt i Trondenes" skriver han døde 1808, kun 2 år gl.
283.178.
Andreas Rohde Eriksen Normann
Født 18 okt. 1807175.
Død 1885, Leikvik, Trondenes.234.
284.178.
Erik Mikal Eriksen Normann
Født 1809.
Død 28 jul. 1832, 23 år gl.237,175.
285.178.
Ellen Sofie Hveding Eriksdatter Normann
Født 1811, Leikvik, Trondenes.238.
Død 1812, Steinsland, Trondenes.238.
     Død ½ år gl.175
286.178.
Anne Marie Giæver Eriksdatter Normann
Født 22 jun. 1814175.
287.178.
Ellen Sofie Hveding Eriksdatter Normann
Født 1816, Steinsland, Trondenes.238.
Død 1816, Steinsland, Trondenes.238.
     Død 8 dg. gl.175
288.178.
Hartvig Hveding Eriksen Normann
Født 1818175.
Død 1818, Steinsland, Trondenes.238.
     Kom bort på sjøen i Vesterålen saman med broren Tarald.175
     Dette passer dårligt med at "Folk og Slekt i Trondenes" skriver han døde 1818.
289.178.
Jens Mikal Eriksen Normann
Født 28 apr. 1820175.
Død 1820, Steinsland, Trondenes.238.
     Med han døydde mora på barselseng.175
290.178.
Mathias Mikal Ursin Eriksen Normann
Født 1 jul. 1824, Steinsland, Trondenes.185,238.
Død 1843, Steinsland, Trondenes., 19 år gl.239,185,239.
291.178.
Ellen Margrete Giæver Eriksdatter Normann
Født 1826, Steinsland, Trondenes.240.
Død 1826, Steinsland, Trondenes.240.
292.178.
Mikkel Eriksen Normann
Født 23 dec. 1827, Steinsland, Trondenes.185,240.
Død 1872, Mårsund, Bø.241.
     Seminarist frå Tromsø Seminar, lærar i Bø i Vesterålen.185

Gift _____med

Tina Lockert
     Datter af Lockert og Serine Regine With.

Børn af Mikkel Eriksen Normann og Tina Lockert:

418.292.Kristoffer Johan Mikkelsen Normann, f. 1865, Vesterålen.
419.292.Sara Ursin Mikkelsdatter Normann
420.292.Regine Mikkelsdatter Normann
421.292.Marie Mikkelsdatter Normann
422.292.Erik Mikkelsen Normann
293.178.
Mette Eriksdatter Normann
     Ugift.185
     Er ikke med i bogen "Folk og Slekt i Trondenes".
294.178.
Rebekka Martine Eriksdatter Normann
Født 1830, Steinsland, Trondenes.240.
Død 1877, Rogla, Trondenes.240.

Gift 1852242 med

Hans Henrik Nilssen
Født 1821, Rogla, Trondenes.243.
Død 1884, Kabelvåg, Vågan.243.
     Etterslekt. Se "Folk og Slekt i Trondenes".
295.180.
Hartvig Hveding Mikkelsen Normann
Født 1797, Harstad, Trondenes., Tvilling til søsteren Andrea Sofia.244,187, døbt 30 apr. 1797, 2. søndag etter påske.245,185.
Død 1798, Harstad, Trondenes., 40 veker gl.246,185,187.
296.180.
Andrea Sofia Mikkelsdatter Normann
Født 1797, Harstad, Trondenes.247,244, døbt 30 apr. 1797, 2. søndag etter påske.245,185.
Død 20 jun. 1836, Kilbotn, Trondenes., 39 år gl.248,185,187.
297.180.
Henning Junghans Mikkelsen Normann
Født 1799, Harstad, Trondenes.187, døbt 31 mar. 1799, 1. søndag etter påske.249,185.
Død 1802, Harstad, Trondenes.187.
298.180.
Ellen Hveding Mikkelsdatter Normann
Født 1802, Harstad, Trondenes.187, døbt 5 sep. 1802233,185.
Død 4 apr. 1843, Harstad, Trondenes.185,187.

Gift 1822232 med

Hartvig Hveding Eriksen Normann
Født 1797, Harstad, Trondenes.165.
Død 1864, Harstad, Trondenes.165.
     Søn af Erik Sørensen Normann og Else Marie Hansdatter Rafn.

Børn af Ellen Hveding Mikkelsdatter Normann og Hartvig Hveding Eriksen Normann er vist under Hartvig Hveding Eriksen Normann (nr. 278).

299.180.
Rebekka Kristina Mikkelsdatter Normann
Født 6 feb. 1804, Harstad, Trondenes.250,187.
Død _____, Bodø, Nordland.187.

Gift 1825232 med

Peder Jonson
Født 1798232.
Død 1841, Sandtorg, Trondenes.232.
     Frå Malmø, Sverige.250
300.180.
Marta Hanna Mikkelsdatter Normann
Født 27 apr. 1811, Harstad, Trondenes.250,187.
Død 1847, Bø, Trondenes.187.
301.183.
Peder Rist Schjelderup
Født 16 okt. 1796251,132.
Død 1851132.
302.183.
Sara Røst el. Rist Schjelderup
Født 5 mai 1800252,132.

Gift _____132med

Gunder Eriksen
     Skrædder i Svolvær.132
303.183.
Søren Schjelderup
Født 13 mar. 1803132.
Død jun. 1831132.
304.183.
Hanna Margrethe Schjelderup
Født mar. 1805132.

Gift 15 jan. 1833132 med

Hans B.. Hind Meyer
Født 1 nov. 1788132.
Død 14 mar. 1837132.
     Guldsmed i Bergen.132
305.183.
Elen Margrethe Schjelderup
Født 13 nov. 1809132.
Død 1896132.
     Død ugift.132
306.184.
Willatz Bing Dreyer
Født 1797, Hadsel.74.
307.185.
Malena Katrina Bing Drejer
Født omkring 1799253,130.
308.185.
Sara Schelderup
Født 1802132.
Død 28 dec. 1872132.

Gift 1822132 med

Lars Weibye
Død 16 mar. 1828132.
     1788 Lieut: Risør.132
309.185.
___________
     En sønn som druknet under vinterfisket på Vestfjorden.191
310.185.
Anne Sofie Schelderup
Født 4 jul. 1811254,191.
Død 13 feb. 1848132,74.

Gift 1843255,132 med

Ove Guldberg Høegh
Født 23 apr. 1814132.
Død 7 feb. 1863132.
     Søn af Dines Guldberg Høegh og Pauline Louise Juell.

[Gift 1° 1843 med Anne Sofie Schelderup (4 jul. 1811 - 13 feb. 1848); Gift 2° 21 nov. 1848 med Ingeborg Anna Dons (f. 1827)].

Børn af Anne Sofie Schelderup og Ove Guldberg Høegh:

423.310.Knud Orn (Ørn?) Høegh, f. 1844, Trondenes.
311.185.
Christopher Andreas Schelderup
Født 23 sep. 1815132.
Død 1887, Seljestad, Trondenes.62.
     Stilling: Lege

Gift 18 aug. 1851132 med

Sara Sophie Margrethe Nicolaisdatter Heidenreich
Født 8 jan. 1828, Tønsberg.132,255.
Død 1884, Seljestad, Trondenes.256.

Børn af Christopher Andreas Schelderup og Sara Sophie Margrethe Nicolaisdatter Heidenreich:

424.311.Christopher Andreas Schjelderup, f. 1852, d. 1853, Tønsberg.
425.311.Einar Schjelderup, f. 1854, d. 1861, Trondenes.
426.311.Oluf (Olav) Schjelderup, f. 1856, Trondenes., d. 1857, Trondenes.
427.311.Hjalmar Kristoffersen Schjelderup, f. 1858, Trondenes.
428.311.Einar Schjelderup, f. 1861
429.311.Halvdan Schjelderup, f. 1863, Trondenes.
430.311.Gunnar Schjelderup, f. 1869, Trondenes.
312.185.
Elen Margrethe Schjelderup
Død 2 jan. 1863, Seljestad i Trondenes.132.
313.185.
Søren Schelderup
Født 6 okt. 1818, Lødingen.257,258,259.
Død 25 dec. 1896, Beitstad, Nord Trøndelag.132,74.
     Stilling: Lærer
     Søren Schjelderup er år 1865 sogneprest i Hatfjelddalen? og bor på prestegården med konen Jensine og deres barn: Sverre, Petra Maria, Anna Elise, Sara Andrea og Helga.259

Gift 28 dec. 1853, Alstadhaug132 med

Jensine Klykken (Klykker?)
Født 28 dec. 1828, Inderøen.260,132,259.

Børn af Søren Schelderup og Jensine Klykken (Klykker?):

431.313.Christopher Andreas Schjelderup, f. omkr. 1854, d. 1863
432.313.Petra Maria Schjelderup, f. 1856, Steinkjær.
433.313.Sverre Schjelderup, f. 1857, Steinkjær.
434.313.Einar Schjelderup, f. 1859, d. 1860
435.313.Hanna (Anne Elisabeth) Schjelderup, f. 1862, Hatfjelddalen.
436.313.(Lea) (Sara Andrea) Schjelderup, f. 1864, Hatfjelddalen.
437.313.Helga Schjelderup, f. omkr. 1865, Hatfjelddalen.
438.313.Henriette Schjelderup, f. 1867
314.185.
Arnoldus Schytte Schjelderup
Født 12 jan. 1822132, døbt 21 apr. 1822, Lødingen.261,132.
     Gaardbr. i Tysfjord.132

Gift _____132med

Sofie Larsdatter
315.185.
___________
316.185.
___________
317.185.
___________
318.185.
___________
319.185.
___________
320.185.
___________
321.186.
Sara Jakobsdatter Sanrib

Gift 28 okt. 1836262 med

Willatz N. Dreyer
     Handelsmann på Kvitnes i Hadsel.262
322.188.
Lorentz Christopher Schjelderup
Født 7 okt. 1812, Vinje i Bø, Vesterålen.199.
Død 12 jun. 1874, Gulstad i Hadsel.199.
     Indehaver af en større Skrædderforretning i Bergen, senere bosat som Proprietær paa Gulstad i Hadsel.199

Gift 1 jun. 1841199 med

Karin Rasmine (Kaia) Thesen
Født 15 apr. 1823199.
Død 8 apr. 1896, Bergen.199.
     Datter af Elias Thesen og Isabella Testmann Jentoft.

Børn af Lorentz Christopher Schjelderup og Karin Rasmine (Kaia) Thesen:

439.322.Emilie Schjelderup, f. 1843
440.322.Joachim Elias Schjelderup, f. omkr. 1845, d. 1862, Bergen.
441.322.Emilie Schjelderup, f. 1846
442.322.Isabella Birgitte (Bella) Schjelderup, f. 1848, Bergen.
443.322.Lauritz Ananias Schjelderup, f. 1851
444.322.Christopher Rasmus Henning Schjelderup, f. 1854
445.322.Johan Rasch Jentoft Thesen Schjelderup, f. 1856, d. 1876, Brasilien.
446.322.Sara Susanna Bing Schjelderup, f. 1859, Hadsel.
447.322.Joachim Elias Schjelderup, f. 1863, Hadsel.
323.188.
John Røst Schjelderup
Født 14 okt. 1813263.
Død 10 mar. 1874263.
     Handelsmann på Vinje i Bø, Vesterålen.263

Gift _____med

Magdalene Irgens Schøning
Født 3 jan. 1810, Grøtø.263.
Død 10 feb. 1883263.
     Datter af Arnt Schøning og Anna Johanne Margrete Angell.

Børn af John Røst Schjelderup og Magdalene Irgens Schøning:

448.323.Birgitte Isakelle Schjelderup, f. 1841, Vesterålen., d. 1908, Tromsø.
324.189.
Sara Røst Dreyer
Født 180321.
325.189.
Helene Catharine Rist Dreyer
Født 180621.

Gift _____med

Jens Peter Schjelderup
326.189.
Anne Sophia Hersleb Dreyer
Født 1808, Klak, Hadsel.21,74, døbt 1 apr. 1808, Hadsel.74.
Død 11 mai 1887, Kjøpsvik, Tysfjord.74.

Gift 12 jan. 1833, Lødingen.74 med

Jacob Willumsen Lind
Født 11 jan. 1792, Kjøpvik, Tysfjord.74.
Død 14 apr. 1848, Kjøpsvik, Tysfjord.74.
     Søn af Willum Jacobsen Lind og Petronella Halvorsdatter.
     Gjestgiver og Handelsmann på Kjöpsvik i Tysfjorden.21,263
     Eide flere jekter. 15 Børn [6 i første].

[Gift 1° 1813 med Maren Maria Reener (15 aug. 1785 - 1831); Gift 2° 12 jan. 1833 med Anne Sophia Hersleb Dreyer (1808 - 11 mai 1887)].

Børn af Anne Sophia Hersleb Dreyer og Jacob Willumsen Lind:

449.326.Sara Susanne Bing Lind, f. 1841
327.189.
Søren Ferdinand Dreyer
Født 180921.
328.189.
Willas Bing Dreyer
Født 2 aug. 181321.
     Opfostret hos handelsmann Gjæver på Vebbestad i Kvæfjord. Willas Bing Dreyer var mellem 1830-1845 skolelærer i Ofoten og bodde da på Ytter-Böe i Ofoten.21

Gift _____, Kvæfjord21 med

Mette Margrethe Gregusdatter
Født 29 jan. 1798, Kvæfjord21.
     Datter af Gregus Jacobsen og Inger Maria Larsdatter.
329.189.
Ellen Margrethe Steen
Født 1819, Søberg, Bø, Vesterålen21.
Død 22 jul. 1868, Hægstad i Lødingen, (37 år gl.)21,263.

Gift _____med

Elias Christian Larsen Prydtz
Født 1814, Hadsel/Hassel21.
Død 1909264.
     Smed, leilending og gårdbruker på Hægstad i Lödingen.21
     Elias var jordbruker og smed. Han fikk bygselbrev 18. sept. 1841 på lnr. 27a1 Hægstad gård i Lødingen hos Rasmus Christensen på 1 pd 3 mk. Elias satt i 1870 på 3 ort 20 sk. I 1875 er Elias ført som selveier på lnr. 27a1.265

[Gift 1° med Ellen Margrethe Steen (1819 - 22 jul. 1868); Gift 2° 6 jun. 1867 med Christiane Ellingsen (11 okt. 1834 - 1920)].

Børn af Ellen Margrethe Steen og Elias Christian Larsen Prydtz:

450.329._____
451.329._____
452.329._____
453.329.Jens Krog Prytz, f. 1847
454.329.Truls Steen Prytz, f. 1849
455.329._____
456.329.Johannes Irgens Prytz, f. 1853
457.329.Gerhard Bergeton Prytz, f. 1854
458.329._____
330.189.
Jørgen Stinus Steen
Født 182121.
     Da Jørgen Steen blev gift opholdt han sig på Tranöy. Han var snedker av profesjon og som sådan opholdt han sig på forskjellige steder i Nord-Norge. I 1856 nevnes han som gårdbruker på Helland i Hamaröy.21

Gift 7 okt. 1847, Hamarøy21 med

Emelie Karoline Christensdatter
Født 4 mar. 1827, Tranøy i Hamarøy21.
     Datter af Hartvik Christensen og Ingeborg.

Børn af Jørgen Stinus Steen og Emelie Karoline Christensdatter:

459.330.Jacob Sandrib Steen, f. 1848, Tranøy i Hamarøy
460.330.Hartvik Christian Steen, f. 1856, Helland i Hamarøy
331.189.
Rasmus Andreas Steen
Født 1823, Snarseth i Vesterålen21.
Død før 1875266.
     Opvokset hos onkelen sogneprest Schjelderup i Lödingen.21
     Skomaker med bopel Offersöy.21

Utenfor ekteskap med

Jonetta Kristine Axelsdatter
     Datter af Axel Pedersen og Anne Malene.
     Fra Strømmen i Tysfjorden.266

Gift 1° _____med

Dorthea Anna Larsdatter
Født 1826266.
Død 16 feb. 1897266.
     Fra Rinöy i Lödingen.21

Børn af Rasmus Andreas Steen og Jonetta Kristine Axelsdatter:

461.331.Mathias Andreas Steen, f. 1849, Strømmen i Tysfjord

Børn af Rasmus Andreas Steen og Dorthea Anna Larsdatter:

462.331.Anne Dorthea Steen, f. 1859

Generation 8.

332.199.
Ole Olsen Harr
Født 1812, Skånland Store, Trondenes.205.
Død 1812, Skånland Store, Trondenes.205.
333.200.
Simon Nilssen
Født 1804, Tranøy, Troms.65.
     Ibestad, Astafjord.65

Gift _____65med

Elen Fredriksdatter
Født 181665.
     Etterslekt, 4 barn, se Tore Meyer "Astafjord bygdebok".
334.206.
Michael Hans Sparboe
Født 22 mar. 1821153.
335.208.
Karolina Andreasdatter
Født 1820, Storskog, Astafjord.209.
Død 1911209.

Gift 1846267 med

Peder Rafael Harr Olsen
Født 1824, Storskog, Astafjord.268.
Død 1907268.
     Søn af Ole Severin Hanssen og Maren Maria Pedersdatter Harr.
     Etterslekt. Se Astafjord bygdebok av Tore Meyer.
336.211.
Anna Hartvigsdatter Sparboe
Født 1828, Tovik, Trondenes.269.
Død 1910, Tovik, Trondenes.269.
     Efterslekt.
337.212.
Mette Johanna Hansdatter
Født 1814, Sandstrand, Trondenes.62.
Død 1869, Fauskevåg S., Trondenes.62.
     Etterslekt.

Gift 183662 med

Anders Meyer Stensen
Født 1802, Årbogen, Trondenes.62.
Død 1887, Fauskevåg, Trondenes.62.
     Søn af Sten Johannessen Meyer og Helena Maria Andersdatter Harr.
338.214.
Rebekka Ovidie Jensdatter Ursin
Født 1834, Sørvik, Trondenes.62.
Død 1887, Sørvik, Trondenes.62.

Gift 186462 med

Isak Andreas Klaussen
Født 1818, Sørvik, Trondenes.62.
Død 1915, Sørvik, Trondenes.62.
     Søn af Klaus Israelsen og Dorte Brønlund Mathiasdatter Ursin.

[Gift 1° 1844 med Mette Sofie Kildal (1821 - 1860); Gift 2° 1864 med Rebekka Ovidie Jensdatter Ursin (1834 - 1887)].
339.214.
Margrete Maria Blom Ursin
Født 1836, Trondenes.65.
Død 190065.

Gift 185765 med

Hans Sakarias Nilssen
Født 1824, Renså, Skånland.65.
Død 190765.
     Søn af Nils Schamfer Olsen og Sara Helena Hansdatter.

[Gift 1° 1855 med Mette Maria Ursin (1830 - 1856); Gift 2° 1857 med Margrete Maria Blom Ursin (1836 - 1900)].

Børn af Margrete Maria Blom Ursin og Hans Sakarias Nilssen:

463.339.Nakor Marian Blom Ursin Nilssen, f. 1859, Skånland.
464.339._____, f. 1861, Renså, d. 1861
465.339.Jeradina Mathilde Brønlund Nilssen, f. 1862, Skånland.
466.339.Sara Helena Nilssen, f. 1865, Skånland.
467.339.Karen Kirstine Nilssen, f. 1867, Astafjord., d. 1901, Trondenes.
468.339.Helma Katea Nilssen, f. 1870, Skånland.
469.339.Nils Skandfer, f. 1870, Skånland.
470.339.Andreas Ursin Nilssen, f. 1873, Skånland.
471.339.Hartvida Johanna Hansdatter, f. 1876, Skånland., d. 1876
472.339.Hartvig Jonatan Sparbo Nilssen, f. 1877, Skånland.
473.339.Hilmar Blom Hanssen, f. 1880, d. 1880
340.225.
Augustinus Røgh
Født 1840, Rollnes, Ibestad.65.
Død 190065.
     Selset, Ibestad. Etterslekt (10 børn), se Astafjord bygdebok.

Gift 187265 med

Johanna Bergitte Pettersdatter
Født 1850, Bolla, Ibestad.65.
     Datter af Petter Jonas Hanssen og Elisabet Møller Hansdatter Starup.

Børn af Augustinus Røgh og Johanna Bergitte Pettersdatter:

474.340.Magna Kristine Røgh, f. 1890, Astafjord.
341.225.
Johanna Røgh
Født 1842, Rollnes, Ibestad.65.

Gift omkring 187665 med

Mikal Peder Anderssen
Født 181965.
     Søn af Anders Pedersen og Jørgine Mikkelsdatter.
     Bjarkøy, Troms.65
342.225.
Olava Maria Røgh
Født 1845, Selset, Ibestad.65.
Død 184765.
343.225.
Dortea Nikoline Røgh
Født 1847, Selset, Ibestad.65.
344.225.
Peroline Røgh
Født 1849, Selset, Ibestad.65.
345.225.
Hans Peder Røgh
Født 1852, Selset, Ibestad.65.
     Til Tromsø.65
346.225.
Anna Marie Johansdatter Røgh
Født 1855, Selset, Ibestad.65.
     Sindsyg.

Gift 187562 med

Peder Olai Anderssen Schjelderup
Født 1848, Sørrollnes, Trondenes.62.
Død 1901, Tromsø.62.
     Søn af Anders Johnsen Schjelderup og Kornelia Kirstine Nielsdatter.

Børn af Anna Marie Johansdatter Røgh og Peder Olai Anderssen Schjelderup:

475.346.Alfred Martin Schjelderup, f. 1876, Trondenes., d. 1877, Trondenes.
347.225.
Erik Martin Røgh
Født 1858, Selset Øvre, Ibestad.65.
Død 186965.
348.225.
Oline Maria Røgh
Født 1861, Selset, Ibestad.65.

Utenfor ekteskap med

Adolf Bull
Født 187165.
     Fra Vardø.65

Børn af Oline Maria Røgh og Adolf Bull:

476.348.Johan Eberg Bull, f. 1897, Astafjord.
349.228.
Anne Margrethe Nilsdatter Schjelderup
Født 1796, Tovik, Trondenes.212.
Død 1867, Tovik, Trondenes.212.
     Konfirmert 1819 og var da bosat på Steinsland.213

Utenfor ekteskap med

Hartvig Hveding Sparboe
Døbt 25 mai 1788, Trondenes kirke.211,155.
     Søn af Edis Lech Hanssen Sparboe og Margrethe Olsdatter Aas.
     Konfirmert 1806.159

Børn af Anne Margrethe Nilsdatter Schjelderup og Hartvig Hveding Sparboe er vist under Hartvig Hveding Sparboe (nr. 211).

350.228.
Johanna Margrethe Schjelderup
Født 1802, Tovik, Trondenes.62, døbt 31 okt. 1802, Trondenes kirke.270,132.

Gift 182762 med

Ole Pedersen
Født 1789, Nordvik, Trondenes.62.
Død 1877, Tennevik, Trondenes.62.
     Søn af Peder Andreas Olsen og Anne Marie Madsdatter.
351.228.
___________
Født _____, Tovik, Trondenes.62.
Død 1804, Tovik, Trondenes.62.
352.228.
___________
Født _____, Tovik, Trondenes.62.
Død 1805, Tovik, Trondenes.62.
353.228.
___________
Født _____, Tovik, Trondenes.62.
Død 1806, Tovik, Trondenes.62.
354.228.
___________
Født _____, Tovik, Trondenes.62.
Død 1807, Tovik, Trondenes.62.
355.228.
___________
Født _____, Tovik, Trondenes.62.
Død 1809, Tovik, Trondenes.62.
356.228.
Nils Nilsen Schjelderup
Født 1810, Tovik, Trondenes.62.
Død 1810, Tovik, Trondenes.62.
357.228.
Nils Nilsen Schjelderup
Født mai 1812.
Begravet 31 mai 1812, Trondenes kirke.271,132.
358.228.
Hanna Nilsdatter Schjelderup
Født 1810, Tovik, Trondenes.62.
Død 1810, Tovik, Trondenes.62.
359.228.
Hans Sakarias Schjelderup
Født 3 apr. 1815, Tovik, Skånland, Trondenes.132,65, døbt 18 jun. 1815, Trondenes kirke.272,132.
Død 1888, Tovik, Skånland, Trondenes.62.

Gift 1° 184165 med

Margrete Elisabet Hansdatter
Født 1824, Fenes, Bjarkøy.62.
Død 1849, Tovik, Trondenes.62.

Gift 2° _____65med

Anne Marie Edisdatter
Født 1828, Sørrollnes, Trondenes.62.
Død 1895, Tovik, Trondenes.62.
     Datter af Edis Olsen og Margrete Sofia Hansdatter.
     ? Fra Sør-Rollnes ?

Børn af Hans Sakarias Schjelderup og Margrete Elisabet Hansdatter:

477.359.Nikolai Martin(us) Hansen (Schjelderup), f. 1842, Trondenes.
478.359.Hartløv Peder Hansen (Schjelderup), f. 1845, Trondenes., d. 1849, Trondenes.
479.359.Mette Ovedie Hansdatter (Schjelderup), f. 1847, Trondenes.

Børn af Hans Sakarias Schjelderup og Anne Marie Edisdatter:

480.359.Margrete Elisabet Hansdatter (Schjelderup), f. 1854, Trondenes.
481.359.Simon Martin Hansen, f. 1855, Skånland
482.359.Hartløv Peder Hansen (Schjelderup), f. 1857, Trondenes.
483.359.Emilie Sofie Hansdatter (Schjelderup), f. 1860, Trondenes.
484.359.Johanna Margrete Hansdatter (Schjelderup), f. 1862, Trondenes.
485.359.Hans Sakarias Hansen (Schjelderup), f. 1865, Trondenes., d. 1867, Trondenes.
486.359.Hansina Sofie Hansdatter (Schjelderup), f. 1874, Trondenes.
360.228.
Markus Andreas Schjelderup
Født 1817, Tovik, Trondenes.62.
361.228.
Søren Andreas Schjelderup
Født 1820, Tovik, Trondenes.62.
Død 1891, Tovik, Trondenes.62.

Gift 184562 med

Rebekka Ovedia Ursin Simonsdatter Kildal
Født 1826, Nordsand, Bjarkøy.62.
Død 1909, Tovik, Trondenes.62.
     Datter af Simon Johan Kildal og Martha Marie Ursin.
     Fra Nord-Sand i Bjarkøy.

Børn af Søren Andreas Schjelderup og Rebekka Ovedia Ursin Simonsdatter Kildal:

487.361.Niels Winther Schjelderup, f. 1846, Trondenes., d. 1851, Trondenes.
488.361.Martha Marie Kildal Schjelderup, f. 1847, Trondenes.
489.361.Simon Kildal Schjelderup, f. 1849, Trondenes., d. 1890, Trondenes.
490.361.Niels Mikal Schjelderup, f. 1852, Trondenes., d. 1913, Trondenes.
491.361.Ole Edvard Ursin Schjelderup, f. 1854, Trondenes., d. 1906, Trondenes.
492.361.Mette Maria Schjelderup, f. 1857, Trondenes., d. 1858, Trondenes.
493.361.Mette Maria Schjelderup, f. 1859, Trondenes., d. 1913, Trondenes.
494.361.Mette Sofie Rosted Schjelderup, f. 1862, Trondenes.
495.361.Elen Gerhardine Schjelderup, f. 1865, Trondenes.
496.361.Sørentine Ovedia Rebekka Schjelderup, f. 1865, Trondenes., d. 1865, Trondenes.
497.361.Simonette Fredrikke Bernhof Schjelderup, f. 1868, Trondenes.
362.229.
Elisabeth Kjær Andersdatter Schjelderup
Født 1795, Tovik, Trondenes.62.
Død 1874, Sandstrand, Trondenes.62.

Utenfor ekteskap med

Ole Knut Pedersen Aas
Født 1794, Bjelgam, Evenes.62.
Død 1880, Renså, Astafjord.62.
     Søn af Peder Olsen Aas og Johanna Margrete Hansdatter Sparboe.

[Gift 1° med Elisabeth Kjær Andersdatter Schjelderup (1795 - 1874); Gift 2° med Anne Johanna Margrete Sørensdatter (1819 - 1916)].

Børn af Elisabeth Kjær Andersdatter Schjelderup og Ole Knut Pedersen Aas:

498.362.Mathias Olsen Aas, f. 1823, Trondenes., d. 1889, Trondenes.
363.229.
Ingeborg Bergitte Schjelderup
Født 1796, Tovik, Trondenes.62.
Død 1811, Tovik, Trondenes.62.
364.229.
Else Marie Schjelderup
Født 1798, Tovik, Trondenes.62.
Død 1865, Grøta, Trondenes.62.

Gift _____62med

Hans Andreas Nilssen
Født 1792, Grøta, Trondenes.62.
Død 1881, Grøta, Trondenes.62.
365.229.
Maren Kirstine Schjelderup
Født 1800, Tovik, Trondenes.62.
     Til Karlsøy.62
366.229.
Rebekka Andersdatter Schjelderup
Født 1803, Tovik, Skånland, Trondenes.273,62.
Død 1880, Balteskard, Astafjord.62.

Gift 31 okt. 1831 med

Hans Olsen
Født 1796, Balteskard, Skånland..
Død 1877.
     Søn af Ole Anderssen og Olavina Hansdatter.
     Gårdbruker, selveier på Balteskard i Astafjord.
     Kgl. skjøte dat. 30. apr. 1833, tgl. 10. juli s.å. til Hans Olsen på 1 pd. i Balteskar for 80 spd. og mot påhefte av årlig jordavgift til Trondenes kirke og prest av 4 kyr, 1 1/3 tønne bygg.

Børn af Rebekka Andersdatter Schjelderup og Hans Olsen:

499.366.Barbro Maria Hansdatter, f. 1833, Skånland, d. 1917
367.229.
Niels Andersen Schjelderup
Født 1806, Tovik, Trondenes.62.
Død 1868, Tovik, Trondenes.62.
     Gårdbruker på ytre Tovik.

Gift 184165 med

Rebekka Bergitta Nilsdatter Ursin
Født 1821, Grøsnes Lille, Gratangen.65.
Død 1906, Vollstad, Trondenes.62.
     Datter af Nils Olai Ursin og Anna Bergitta Normann.

[Gift 1° 1841 med Niels Andersen Schjelderup (1806 - 1868); Gift 2° 1878 med Rasmus Paul Jakobsen (1820 - 1901)].

Børn af Niels Andersen Schjelderup og Rebekka Bergitta Nilsdatter Ursin:

500.367.Ingeborg Anna Nilsdatter Schjelderup, f. 1842, Trondenes.
501.367.Natali Olai Ursin Schjelderup, f. 1844, Trondenes.
502.367.(Anders) Martin Nielsen Schjelderup, f. 1846, Trondenes.
503.367.Andrea Bergitte Nilsdatter Schjelderup, f. 1849, Trondenes.
504.367.Nikolai Reobert Schjelderup, f. 1851, Trondenes., d. 1851, Trondenes.
505.367.Nikolina Reobertine Nilsdatter Schjelderup, f. 1852, Trondenes.
506.367.Jens Brønlund Ursin Schjelderup, f. 1854, Trondenes.
507.367.Tollev Johan Schjelderup, f. 1857, Trondenes., d. 1857, Trondenes.
508.367.Mikal Meier Schjelderup, f. 1858, Trondenes.
509.367.Ole Ingvald Norman Schjelderup, f. 1862, Trondenes.
510.367.Karl Didrik Schjelderup Nilssen, f. 1865, Trondenes., d. 1882, Trondenes.
368.229.
Ellen Katrine Schjelderup
Født 1806, Tovik, Trondenes.62.
Død 1883, Sørrollnes, Trondenes.62.

Gift 184462 med

Jørgen Trane Johnsen
Født 1813, Sørrollnes, Trondenes.62.
Død 1875, Sørrollnes, Trondenes.62.
     Søn af John Andersen (Trane) og Petrikke Nielsdatter Schjelderup.
369.229.
Kirsten Marie Schjelderup
Født 1809, Tovik, Trondenes.65,62.
Død 1875, Fjordbotn, Astafjord.65,62.

Gift omkring 183565 med

Nikolai Kristian Harder Hanssen
Født 1799, Fjordbotn, Astafjord.65.
Død 186665.
     Søn af Hans Mikkelsen og Anne Bergitta Jensdatter Trane.

[Gift 1° 1823 med Anna Elisabet Andersdatter (1802 - 1834); Gift 2° omkr. 1835 med Kirsten Marie Schjelderup (1809 - 1875)].

Børn af Kirsten Marie Schjelderup og Nikolai Kristian Harder Hanssen:

511.369.Albert Martinus Nikolaisen, f. 1836, Astafjord., d. 1847
512.369.Andrea Kirstine Nikolaisdatter, f. 1838, Astafjord., d. 1877
513.369.Ingeborg Sofie Nikolaisdatter, f. 1844, Astafjord., d. 1896
370.229.
Israel Petter Schjelderup
Født 1812, Tovik, Trondenes.65,62.
Død 1890, Tovik, Trondenes.62.

Gift 1° 184565 med

Ovidie Andrea Rasmusdatter
Født 1816, Renså, Skånland, Astafjord.65.
Død 1851, Tovik, Trondenes.62.
     Datter af Rasmus Anderssen Harr og Erika Petrina Leth.

Gift 2° 185462 med

Rebekka Martine Bredesdatter Heide
Født 1822, Elgsnes Indre, Trondenes.62.
Død 1888, Tovik, Trondenes.62.
     Datter af Brede Klaussen Heide og Mette Maria Mathiasdatter Ursin.

[Gift 1° med Andreas Paulsen; Gift 2° 1854 med Israel Petter Schjelderup (1812 - 1890)].

Børn af Israel Petter Schjelderup og Ovidie Andrea Rasmusdatter:

514.370.Erika Petrine Leth Israelsdatter Schjelderup, f. 1847, Trondenes.
515.370.Ingeborg Andrea Schjelderup, f. 1848, Skånland., d. 1917, Astafjord.
516.370.Maren Kirstine Schjelderup, f. 1850, Trondenes.
517.370.Rebekka Anna Schjelderup, f. 1850, Trondenes., d. 1853, Trondenes.

Børn af Israel Petter Schjelderup og Rebekka Martine Bredesdatter Heide:

518.370.Ovidia Antonette Israelsdatter Schjelderup, f. 1854, Trondenes., d. 1864, Trondenes.
519.370.Isak Reobert Israelsen Schjelderup, f. 1856, Trondenes., d. 1872, Trondenes.
371.230.
Israel Pedersen (Schjelderup?)
Født 1794274.
372.230.
Niels Kristian Schjelderup
Født 1796251.
373.230.
Anders Schjelderup
Født 1798275.
374.230.
Peder Pedersen (Schjelderup?)
Født 1800276.
375.230.
___________
Født _____, Sørrollnes, Trondenes.62.
Død 1803, Sørrollnes, Trondenes.62.
376.231.
Hans Abrahamsen
Født 8 sep. 1813132, døbt 17 okt. 1813, Trondenes kirke.277,132.
377.232.
Niels Schjelderup
Født 1806.
378.232.
Hans Trane Johnsen
Født 1807, Sørrollnes, Trondenes.278,62.
Død 189165.
     Hallevik, Ibestad. Etterslekt, 9 barn, se Astafjord bygdebok.

Gift 183765 med

Petrikka Starup
Født 1817, Dyrstad, Ibestad.65.
Død 188665.
     Datter af Petter Kristian Starup og Ingeborg Sofia Olsdatter.

[Gift 1° med Baltser Andreassen (1806 - 1886); Gift 2° 1837 med Hans Trane Johnsen (1807 - 1891)].
379.232.
Jakob Winther Johnsen Trane
Født 1810, Sørrollnes, Trondenes.279, døbt 23 apr. 1810, Trondenes kirke.280,132.
Død 27 mar. 1863, Sandnes, Tjeldsund.281,279.

Gift 183262 med

Gunhild Rebekka Gram Olsdatter
Født 19 jan. 1790, Gausvik, Trondenes.282,283, døbt 24 jan. 1790, Hol kirke.282.
Død 5 nov. 1860, Sandnes, Tjeldsund.281,283.
     Datter af Ole Jakobsen og Mette Maria Mathiasdatter Eberg.

[Gift 1° 23 sep. 1816 med Hans Petter Jacobsen Warberg (1789 - jun. 1823); Gift 2° 1825 med John Anderssen (1800 - dec. 1829); Gift 3° 1832 med Jakob Winther Johnsen Trane (1810 - 27 mar. 1863)].

Børn af Jakob Winther Johnsen Trane og Gunhild Rebekka Gram Olsdatter:

520.379._____
521.379._____, d. 1836
380.232.
Jørgen Trane Johnsen
Født 1813, Sørrollnes, Trondenes.62.
Død 1875, Sørrollnes, Trondenes.62.

Gift 184462 med

Ellen Katrine Schjelderup
Født 1806, Tovik, Trondenes.62.
Død 1883, Sørrollnes, Trondenes.62.
     Datter af Anders Nielsen Schjelderup og Ingeborg Marie Israelsdatter.
381.232.
Anders Johnsen Schjelderup
Født 1816, Sørrollnes, Trane.62.
Død 1876, Sørrollnes, Trane.62.

Gift 184862 med

Kornelia Kirstine Nielsdatter
Født 1828.

Børn af Anders Johnsen Schjelderup og Kornelia Kirstine Nielsdatter:

522.381.Peder Olai Anderssen Schjelderup, f. 1848, Trondenes., d. 1901, Tromsø.
523.381.Johannes Pareli Andersen Schjelderup, f. 1855
524.381.Nikolai Kristian Andersen Schjelderup, f. 1855
525.381.Joakim Andersen Schjelderup, f. 1858, d. 1928
382.232.
Elisabeth Rebekka Johnsen
Født 1817, Sørrollnes, Trondenes.62.
Død 1891, Selset Øvre, Astafjord.62.

Gift 183862 med

Johan Kristian Augustinussen Røgh
Født 1810, Selset Øvre, Ibestad.65.
Død 1877, Selset Øvre, Ibestad.65.
     Søn af Augustinus Røgh og Doret Nilsdatter Falk.

Børn af Elisabeth Rebekka Johnsen og Johan Kristian Augustinussen Røgh er vist under Johan Kristian Augustinussen Røgh (nr. 225).

383.243.
Hans Henriksen
Født 1810, Kila, Trondenes.62.
Død 1810, Kila, Trondenes.62.
384.243.
Jens Andreas Henriksen
Født 1813, Medkila, Trondenes.62.
Død 1817, Harstad, Trondenes.62.
385.243.
Marta Maria Henriksdatter
Født 1816, Kilbotn, Trondenes.62.
Død 1817, Harstad, Trondenes.62.
386.243.
Claus Winther Henriksen
Født 1819, Harstad, Trondenes.62.
Død 1889, Dalen, Trondenes.62.

Gift 184662 med

Abelona Dortea Nilsdatter
Født 1822, Husøy, Lødingen.62.
Død 1900, Vollstad, Trondenes.62.

Børn af Claus Winther Henriksen og Abelona Dortea Nilsdatter:

526.386.Henrik Martin Clausen, f. 1846, Trondenes.
527.386.Laurits Mikal Clausen, f. 1849, Trondenes.
528.386.Anna Caroline Schjelderup Clausdatter, f. 1852, Trondenes.
529.386._____, f. 1855, Trondenes., d. 1855, Trondenes.
530.386.Else Catrine Winther Clausdatter, f. 1856, Trondenes.
531.386.Niels Andreas Norum Clausen, f. 1859, Trondenes.
532.386.Claus Andreas Clausen, f. 1862, Trondenes.
533.386.Ole Mikal Clausen, f. 1864, Trondenes.
387.243.
Anne Catharina Schjelderup Henriksdatter
Født 1823, Kjellhus, Trondenes.62.
388.259.
Dødfødt
Født 1827, Kanebogen, Trondenes.62.
Død 1827, Kanebogen, Trondenes.62.
389.269.
Elias Heltberg Lund
Født 1827.
Død 1847.
390.269.
Bernhardine Maria Lund
Født 1828.
Død 1886.
391.269.
Anton Fredrik Lund
Født 1830.
Død 1881.
392.269.
Ole Lund
Født 1832.
Død 1899.

Gift _____med

Malena Kathrine Robertson
Født 1844.
Død 1904.

Børn af Ole Lund og Malena Kathrine Robertson:

534.392.Charles Robertson Lund, f. 1864, d. 1864
535.392.Bernt Christian Lorck Lund, f. 1864, d. 1928
536.392.Charles Robertson Lund, f. 1866, d. 1866
537.392.Dagny Lund, f. 1867, d. 1867
538.392.Marie (Mia) Fredrikke Lund, f. 1868, d. 1937
539.392.Bergljot Lund, f. 1869, d. 1936
540.392.Einar Lund, f. 1870, d. 1907
541.392.Dorothea (Dorit) Ulriche Lund, f. 1871
542.392.Bernhardine (Dine) Lund, f. 1872
543.392.Malla Lund, f. 1874
544.392.Anna Lund, f. 1875, d. 1900
545.392.Olaug Lund, f. 1877
546.392.Worm Hirsch Lund, f. 1878
547.392.Hans Lund, f. 1879, d. 1879
548.392.Haldis Lund, f. 1880, d. 1884
393.269.
Christian Lund
Født 1834.
Død 1834.
394.269.
Sofie Elisabeth Lund
Født 1837.
Død 1837.
395.269.
Jens Schive Lund
Født 1841.
Død 1907.
396.269.
Hans Wingaard Finne Lund
Født 1843.
Død 1866.
397.269.
Sofus Fredrik Lund
Født 1846.
Død 1874.
398.273.
Markus Jakobsen Normann
Født 1809, Tofta, Trondenes.62.
399.274.
Jacob Andreas Parelius Normann
Født 15 jan. 1825284.
Død 18 okt. 1897284.
     Bonde på Espenes (Aspenes) i Sør-Folla (Sørfold) i Salten.284

Gift _____med

Hansine Henriette Heitmann
Født 9 nov. 1830284.
     Datter af Kristen Hartvig Hveding Heitmann og Berit Johansdatter.

Børn af Jacob Andreas Parelius Normann og Hansine Henriette Heitmann:

549.399.Kristian Bergliton Normann, f. 1858
550.399.Søren Normann, f. 1860, d. 1897
551.399.Laurits Ingvard Bredal Normann, f. 1863
552.399.Nikolai Jakob Berner Normann, f. 1867, d. 1889, Amerika.
400.275.
Petter Johan Pettersen Agersborg
Født 1816, Harstad, Trondenes.285.
Død 1889, Skånland, Trondenes.285.
401.278.
Ellen Sofie Hartvigsdatter Normann
Født 16 jul. 1820, Harstad, Trondenes.185,232.

Gift 1° 1844286 med

Peder Johan Harr Rafaelsen
Født 6 apr. 1818, Gausvik, Trondenes.185,286.
Død 1858, Lofoten, Nordland.287.
     Etterslekt. Se "Folk og Slekt i Trondenes".

Gift 2° 1862288 med

Andreas Severin Jenssen
Født 1837, Lenvik.288.

Børn af Ellen Sofie Hartvigsdatter Normann og Andreas Severin Jenssen:

553.401.Peder Mikal Sidenius Andreassen, f. 1863, Trondenes.
402.278.
Mikol Maria Hartvigsdatter
Født 29 jan. 1822, Harstad, Trondenes.185,62.
     Dei reiste til Amerika.185

Utenfor ekteskap med

Knut Rasmussen
     Røkenes, Trondenes.62

[Gift 1° med Hanna Rebekka Margrete Helgesdatter (f. 1822); Gift 2° med Mikol Maria Hartvigsdatter (f. 29 jan. 1822)].

Gift 1° 1859289 med

Petter Andreas Lorentssen Næsvold
Født 1833, Verdal, Nord Trøndelag.232.
     Harstad, Trondenes.
     Dei reiste til Amerika.185

Børn af Mikol Maria Hartvigsdatter og Knut Rasmussen:

554.402.Martina Rebekka Knutsdatter, f. 1845, Trondenes.

Børn af Mikol Maria Hartvigsdatter og Petter Andreas Lorentssen Næsvold:

555.402.Gjertrud Lovna Pettersdatter Næsvold, f. 1861, Trondenes.
556.402.Hans Pettersen Næsvold, f. 1863, Trondenes.
557.402.Hanna Emelie Pettersdatter Næsvold, f. 1865, Trondenes.
403.278.
Erik Søren Hartvigsen
Født 8 jul. 1824, Harstad, Trondenes.185,62.
Død 24 mar. 1892, Harstad, Trondenes.290,185.
     Etterslekt (6 barn). Se "Folk og Slekt i Trondenes".

Gift 185162 med

Bergitta Ovedie Jensdatter
Født 1821, Vollstad, Trondenes.62.
     Datter af Jens Jenssen og Ingeborg Dortea Nilsdatter.
404.278.
Else Marie Rafn Hartvigsdatter Normann
Født 24 sep. 1826, Harstad, Trondenes.185,232.
Død 1827, Harstad, Trondenes.232.
405.278.
Mikkel Normann Hartvigsen
Født 1828, Harstad, Trondenes.291,232.
Død 2 mai 1856, Finnmark.250,232.
     Mikkel og broren Hans Augustin kom bort på Austhavet på heimreise frå Finnmark 2. mai 1856.250
406.278.
Johanna Margrete Hartvigsdatter Normann
Født 1830, Harstad, Trondenes.232.
407.278.
Hans Augustinus Schjelderup Hartvigsen
Født 1833, Harstad, Trondenes.232.
Død 2 mai 1856, Finnmark.250.
     Mikkel og broren Hans Augustin kom bort på Austhavet på heimreise frå Finnmark 2. mai 1856.250
408.278.
Andrea Sofia Hveding Hartvigsdatter
Født 1836, Harstad, Trondenes.232.
Død 1836, Harstad, Trondenes.232.
409.278.
Søren Martin Hartvigsen
Født 27 jan. 1839, Harstad, Trondenes.250,62.

Gift 186562 med

Susanna Marie Dahl Tollevsdatter Leier
Født 1834, Strand, Lødingen.62.
     Datter af Tollev Andreas Lejer Pedersen og Gerharda (Gerhardina) Lind Jacobsdatter.

Børn af Søren Martin Hartvigsen og Susanna Marie Dahl Tollevsdatter Leier:

558.409.Petra Jensina Lindberg Sørensdatter, f. 1867, Trondenes.
559.409.Ragnvald Mikal Sørensen, f. 1869, Trondenes.
560.409.Hilda Eline Sørensdatter, f. 1874, Trondenes.
410.278.
Henrik Martinus Hartvigsen Normann
Født 1842, Harstad, Trondenes.292,232.
Død 11 feb. 1905, Harstad, Trondenes.250,232.
411.278.
Jens Andreas Hartvigsen Normann
Født 16 mai 1845, Harstad, Trondenes.250,232.
     Til Andenes, Dverberg, Nordland.
412.278.
Nils Andreas Hartvigsen
Født _____, Harstad, Trondenes.232.
Død 1837, Harstad, Trondenes.232.
413.280.
Erik Henningsen Normann
Født 1833, Gausvik, Trondenes.236.
Død 1912, Leikvikhamn, Trondenes.236.
     Etterslekt. Se "Folk og Slekt i Trondenes".
414.280.
Hartvig Hveding Henningsen Normann
Født 11 mar. 1835, Leikvik, Trondenes.175,62.

Utenfor ekteskap med

Karen Johanna Steffensdatter
Født 1847, Sørrollnes, Astafjord.62.
     Datter af Steffen Ediassen og Martina Tygesdatter.

Børn af Hartvig Hveding Henningsen Normann og Karen Johanna Steffensdatter:

561.414.Konrad Eberg Hartvigsen Normann, f. 1884, Astafjord.
415.280.
Ellen Margrete Giæver Henningsdatter Normann
Født 1837, Leikvik, Trondenes.236.
Død 1887, Leikvik, Trondenes.236.
416.280.
Anne Birgitte Henningsdatter Normann
Født 1839, Leikvik, Trondenes.236.
Død 1841, Leikvik, Trondenes.236.
417.280.
Baltser Peder Andreas Eberg Henningsen Normann
Født 1841, Leikvik, Trondenes.236.
     Tok til Tromsø, Tromsøysund.236
418.292.
Kristoffer Johan Mikkelsen Normann
Født 1865, Bø, Vesterålen.241.

Gift 1891293 med

Sara Isakine Ursin Mathiasdatter
Født 1860, Steinsland, Trondenes.294.

Børn af Kristoffer Johan Mikkelsen Normann og Sara Isakine Ursin Mathiasdatter:

562.418.Mette Marie Kristoffersdatter Normann, f. 1892, Trondenes.
563.418.Magnhild Therese Kristoffersdatter Normann, f. 1894, Trondenes.
564.418.Elfrida Ulrikke Josefine Kristoffersdatter Normann, f. 1896, Trondenes.
565.418.Signe Katrine Kristoffersdatter Normann, f. 1898, Trondenes.
419.292.
Sara Ursin Mikkelsdatter Normann
     Gift med Paul Svendsen og budde på Sund i Vesterålen.185
420.292.
Regine Mikkelsdatter Normann
     Forfatter. Lærarinne i Oslo til ho fall for aldersgrensa.185
421.292.
Marie Mikkelsdatter Normann
     Gift med Edvard Bjørstad og bur i Vassdal ved Stokmarknes.185
422.292.
Erik Mikkelsen Normann
     Kom bort på sjøen, 18 år gl.185
423.310.
Knud Orn (Ørn?) Høegh
Født 15 apr. 1844, Trondenes..
424.311.
Christopher Andreas Schjelderup
Født 24 sep. 1852132.
Død 23 dec. 1853, Tønsberg.132.
425.311.
Einar Schjelderup
Født 7 jul. 1854295,132,256.
Død 27 mar. 1861, Seljestad, Trondenes.132.
426.311.
Oluf (Olav) Schjelderup
Født 19 dec. 1856, Røkenes, Trondenes.132,256.
Død 1 mai 1857, Røkenes, Trondenes.132.
427.311.
Hjalmar Kristoffersen Schjelderup
Født 12 apr. 1858, Harstad, Trondenes.132,256.

Gift 1884296 med

Tora Pauline Nilsdatter Johnsen
Født 1861, Alstahaug296.
Død 1887, Seljestad, Trondenes.296.

Børn af Hjalmar Kristoffersen Schjelderup og Tora Pauline Nilsdatter Johnsen:

566.427.Kristoffer Andreas Schjelderup, f. 1885, Trondenes.
428.311.
Einar Schjelderup
Født 30 mar. 1861132.
429.311.
Halvdan Schjelderup
Født 31 aug. 1863, Seljestad, Trondenes.132,256.
430.311.
Gunnar Schjelderup
Født 16 sep. 1869, Seljestad, Trondenes.132,256.
431.313.
Christopher Andreas Schjelderup
Født omkring dec. 1854.
Død 12 aug. 1863297,132.
432.313.
Petra Maria Schjelderup
Født feb. 1856, Steinkjær.298,132,259.
433.313.
Sverre Schjelderup
Født dec. 1857, Steinkjær.299,132,259.
     Sogneprest ?
434.313.
Einar Schjelderup
Født dec. 1859132.
Død aug. 1860132.
435.313.
Hanna (Anne Elisabeth) Schjelderup
Født feb. 1862, Hatfjelddalen.300,132,259.
436.313.
(Lea) (Sara Andrea) Schjelderup
Født 6 feb. 1864, Hatfjelddalen.301,132,259.
437.313.
Helga Schjelderup
Født omkring 1865, Hatfjelddalen.302,259.
438.313.
Henriette Schjelderup
Født 12 mai 1867132.
439.322.
Emilie Schjelderup
Født 1843199.
     Død spæd.199
440.322.
Joachim Elias Schjelderup
Født omkring 1845199.
Død 1862, Bergen.199.
441.322.
Emilie Schjelderup
Født 30 nov. 1846199.

Gift _____med

Olaus Hanson
Født 1846199.
     Fra Christiania. Mekaniker. Bosat i Worchester, Mass., USA.199

Børn af Emilie Schjelderup og Olaus Hanson:

567.441.Henry Hanson, f. 1882
568.441.Carry Hanson, f. 1884
569.441.Johnny Hanson, f. 1886
570.441.Einar Hanson, f. 1888
442.322.
Isabella Birgitte (Bella) Schjelderup
Født 31 aug. 1848, Bergen.199.

Gift 1891, Domkirken i Bergen.199 med

Christian Mohn Thesen
Født 23 nov. 1836199.
     Søn af Elias Thesen og Isabella Testmann Jentoft.
     Skibskaptein (fører av Bergens første Jernskib, Barken, "Europa"). Senere Korrespondent og Skibsreder i Bergen.199
443.322.
Lauritz Ananias Schjelderup
Født 29 sep. 1851199.
     Kjøbmand i Bergen.199

Gift 1° 30 okt. 1876199 med

Betzy Susanne Sivertsen
Født 7 sep. 1847199.
Død 3 dec. 1897199.
     Datter af Berent Martin Sivertsen og Marthine Steen.

Gift 2° 14 mar. 1893199 med

Caroline Dorothea Hansen
Født 10 apr. 1864199.
     Datter af Niels O. Hansen og Elen Marie Hansen.

Børn af Lauritz Ananias Schjelderup og Betzy Susanne Sivertsen:

571.443.Lorentz Schjelderup, f. 1881
572.443.Berent Schjelderup, f. 1883
573.443._____
574.443._____
575.443._____

Børn af Lauritz Ananias Schjelderup og Caroline Dorothea Hansen:

576.443.Victor Schjelderup, f. 1894
577.443.Carola Schjelderup, f. 1896
578.443.Kaia Schjelderup, f. 1898
579.443.Betzy Schjelderup, f. 1899
444.322.
Christopher Rasmus Henning Schjelderup
Født 12 apr. 1854199.
     Lever ugift i Boston, USA.199
445.322.
Johan Rasch Jentoft Thesen Schjelderup
Født 25 aug. 1856199.
Død 1876, Rio de Janeiro, Brasilien.199.
     Sømand, død af den gule Feber.199
     Må være identisk med den Johan Schjelderup, f. 1855 i Bergen, der år 1865 er pleiesøn hos kjøpmann i Bergen Johan Thesen (f. 1826 i Moskenæs, Nordland).259
446.322.
Sara Susanna Bing Schjelderup
Født 22 sep. 1859, Hadsel.199.
     Opholder sig i Bergen.199
447.322.
Joachim Elias Schjelderup
Født 27 nov. 1863, Hadsel.199.
     Handelsagent i Bergen.199

Gift 1 mai 1888, Strømsnæs i Askøen.199 med

Marie Traae
Født 13 jun. 1863, Strømsnæs i Askøen.199.

Børn af Joachim Elias Schjelderup og Marie Traae:

580.447.Ingmor Schjelderup, f. 1889
581.447.Jenny Schjelderup, f. 1892
582.447.Hans Schjelderup, f. 1893
583.447.Laila Schjelderup, f. 1895
584.447.John Røst Schjelderup, f. 1897
585.447._____
586.447._____
448.323.
Birgitte Isakelle Schjelderup
Født 15 okt. 1841, Vinje i Bø, Vesterålen.198.
Død 14 apr. 1908, Tromsø.198.

Gift 12 aug. 1863198 med

Hans Andreas Giæver
Født 17 nov. 1835, Tromsø.198.
Død 4 mai 1908, Tromsø.198.
     Ved farens død i 1869 overtok Hans Andreas firmaet Giæver & Søn [manufaktur- og kortevarer], som imidlertid gikk konkurs i 1881. Hans Andreas fortsatte da med å selge manufakturvarer pr. kommisjon, og denne handelen fikk et betydelig omfang. Giæver-firmaet ble faktisk ledende i bransjen. (jfr. Ytreberg I, s. 553, 592).198

Børn af Birgitte Isakelle Schjelderup og Hans Andreas Giæver:

587.448.John Schjelderup Giæver, f. 1864, Tromsø., d. 1914, Tromsø.
588.448.Hans Martinus Giæver, f. 1869, Tromsø.
589.448.Birger Andreas Giæver, f. 1871, Tromsø., d. 1921, Lillehammer.
590.448.Halvdan Giæver, f. 1873, Tromsø ?, d. 1918
449.326.
Sara Susanne Bing Lind
Født 1841303.
     Kjøbsvig.304

Gift 29 dec. 1862305 med

Johannes Irgens Krog
Født 1836304.
     Søn af Jens Krog og Gjertine (Gjertrud) Birgitta Lind.
     Johannes bodde på Offersøy [i Lødingen] som handelsmann da han ble gift med Sara i 1862. Ytterligere opplysninger savnes.304
450.329.
___________
451.329.
___________
452.329.
___________
453.329.
Jens Krog Prytz
Født 20 mai 184721.
454.329.
Truls Steen Prytz
Født 22 sep. 1849265.
     Befant seg 1875 i Haugesund(?) som styrmann på skonnerten Njord. Døde på Island.265
455.329.
___________
456.329.
Johannes Irgens Prytz
Født 185321.
457.329.
Gerhard Bergeton Prytz
Født 185421.
458.329.
___________
459.330.
Jacob Sandrib Steen
Født 2 nov. 1848, Tranøy i Hamarøy21.
460.330.
Hartvik Christian Steen
Født 2 sep. 1856, Helland i Hamarøy21.
461.331.
Mathias Andreas Steen
Født 2 aug. 1849, Strømmen i Tysfjord21, døbt 16 sep. 184921.
     Gårdbruker på Kanstad i Lødingen.

Gift _____med

Jakobine Andrea Andersdatter
Født 28 aug. 1845, Lunskjelvik i Lødingen21.
462.331.
Anne Dorthea Steen
Født 1859266.

Gift 17 jul. 1885266 med

Anton K. Kristoffersen Vigen

Generation 9.

463.339.
Nakor Marian Blom Ursin Nilssen
Født 1859, Renså, Skånland.65.
     Flytter til Trondheim. Missionær.
464.339.
___________
Født 1861, Renså65.
Død 186165.
465.339.
Jeradina Mathilde Brønlund Nilssen
Født 1862, Renså, Skånland.65.

Gift 1889, Tovik, Skånland65 med

Eilert Martin Saræussen
Født 1858, Trondenes65.
466.339.
Sara Helena Nilssen
Født 1865, Renså, Skånland.65.
     Flytter til Stockholm, Sverige.
467.339.
Karen Kirstine Nilssen
Født 1867, Renså, Skånland, Astafjord.65.
Død 1901, Tovik, Trondenes.62.

Gift 189665 med

Simon Martin Hansen
Født 1855, Tovik, Skånland62,65.
     Søn af Hans Sakarias Schjelderup og Anne Marie Edisdatter.
     Flyttede til Harstad og grundlagde det solide slakterfirmaet S. Hansen A/S.

[Gift 1° 1883 med Joakima Matilde Pedersdatter (1856 - 1894); Gift 2° 1896 med Karen Kirstine Nilssen (1867 - 1901)].

Børn af Karen Kirstine Nilssen og Simon Martin Hansen:

591.467.Håkon Herbert Martin Hansen (Simonsen?), f. 1898, Trondenes.
592.467.Jenny Maria Hansen (Simonsen?), f. 1899, Trondenes.
468.339.
Helma Katea Nilssen
Født 1870, Renså, Skånland.65.
469.339.
Nils Skandfer
Født 1870, Renså, Skånland.65.
     Båtbygger og konstruktør af »Skandferskøytene«.

Gift _____med

Anna Marie Halvorsen

Børn af Nils Skandfer og Anna Marie Halvorsen:

593.469.Sverre Skandfer, f. 1910, NO.
470.339.
Andreas Ursin Nilssen
Født 1873, Renså, Skånland.65.
471.339.
Hartvida Johanna Hansdatter
Født 1876, Renså, Skånland.65.
Død 187665.
472.339.
Hartvig Jonatan Sparbo Nilssen
Født 1877, Renså, Skånland.65.
473.339.
Hilmar Blom Hanssen
Født 188065.
Død 188065.
474.340.
Magna Kristine Røgh
Født 1890, Selset, Ibestad, Astafjord.65.

Gift omkring 1915306 med

Iver Alfred Falck
Født 1890, Rollnes, Ibestad, Astafjord.65.
     Søn af Kristian Fredrik Pedersen og Sofia Maria Stensdatter Parelius.

Børn af Magna Kristine Røgh og Iver Alfred Falck:

594.474.Kristian Fredrik Falck, f. 1916, Astafjord.
595.474.Sofie Marie Falck, f. 1918, Astafjord.
596.474.Rolf Falck, f. 1921, Astafjord.
597.474.Johanna Bergitte Falck, f. 1924, Astafjord.
475.346.
Alfred Martin Schjelderup
Født 1876, Sørrollnes, Trondenes.62.
Død 1877, Sørrollnes, Trondenes.62.
476.348.
Johan Eberg Bull
Født 1897, Renså, Astafjord.65.
477.359.
Nikolai Martin(us) Hansen (Schjelderup)
Født 1842, Tovik, Trondenes.62.

Gift 187562 med

Henrietta Peroline Valberg Jakobsdatter
Født 1849, Breistrand, Trondenes.62.

Børn af Nikolai Martin(us) Hansen (Schjelderup) og Henrietta Peroline Valberg Jakobsdatter:

598.477.Simonetta Amalie Hansen (Nikolaisdatter?), f. 1876, Trondenes.
599.477.Halvdan Marenius Hansen (Nikolaisen?), f. 1879, Trondenes.
600.477.Marie Elisabet Hansen (Nikolaisdatter?), f. 1882, Trondenes., d. 1882, Trondenes.
601.477.Jakob Imanuel Hansen (Nikolaisen?), f. 1885, Trondenes.
602.477.Helga Johanne Albertine Hansen (Nikolaisdatter?), f. 1890, Trondenes.
478.359.
Hartløv Peder Hansen (Schjelderup)
Født 1845, Tovik, Trondenes.62.
Død 1849, Tovik, Trondenes.62.
479.359.
Mette Ovedie Hansdatter (Schjelderup)
Født 1847, Tovik, Trondenes.62.

Utenfor ekteskap med

Lars Olsen
     Tromsø.62

Børn af Mette Ovedie Hansdatter (Schjelderup) og Lars Olsen:

603.479.Margreta Elisabet Larsdatter, f. 1879, Trondenes.
480.359.
Margrete Elisabet Hansdatter (Schjelderup)
Født 1854, Tovik, Trondenes.62.

Gift 188562 med

Ole Pareli Pedersen
Født 1853, Tennevik, Trondenes.62.
481.359.
Simon Martin Hansen
Født 1855, Tovik, Skånland62,65.
     Flyttede til Harstad og grundlagde det solide slakterfirmaet S. Hansen A/S.

Gift 1° 188362 med

Joakima Matilde Pedersdatter
Født 1856, Tennvik, Trondenes.62.
Død 1894, Tovik, Trondenes.62.

Gift 2° 189665 med

Karen Kirstine Nilssen
Født 1867, Renså, Skånland, Astafjord.65.
Død 1901, Tovik, Trondenes.62.
     Datter af Hans Sakarias Nilssen og Margrete Maria Blom Ursin.

Børn af Simon Martin Hansen og Joakima Matilde Pedersdatter:

604.481.Nils Realf Hansen (Simonsen?), f. 1884, Trondenes., d. 1888, Trondenes.
605.481.Harald Schjelderup Hansen (Simonsen?), f. 1886, Trondenes.
606.481.Nils Realf Hansen (Simonsen?), f. 1889, Trondenes.

Børn af Simon Martin Hansen og Karen Kirstine Nilssen er vist under Karen Kirstine Nilssen (nr. 467).

482.359.
Hartløv Peder Hansen (Schjelderup)
Født 1857, Tovik, Trondenes.62.

Gift 189062 med

Anna Hansine Josfine Pettersdatter
Født 1867, Engvik, Tromsøsund.62.
Død 1909, Leikvikhamn, Trondenes.62.
     Datter af Petter Andreas Aleksandersen.

Børn af Hartløv Peder Hansen (Schjelderup) og Anna Hansine Josfine Pettersdatter:

607.482.Margit Aminda Hansen (Hartløvsdatter? Schjelderup?), f. 1891, Trondenes.
608.482.Erling Hansen (Hartløvsen? Schjelderup?), f. 1893, Trondenes.
609.482.Agnes Joakime Hansen (Hartløvsdatter? Schjelderup?), f. 1895, Trondenes.
610.482.Hedly (Henry?) Alfred Hansen (Hartløvsen? Schjelderup?), f. 1896, Trondenes., d. 1897, Trondenes.
611.482.Henry Hansen (Hartløvsen? Schjelderup?), f. 1899, Trondenes.
483.359.
Emilie Sofie Hansdatter (Schjelderup)
Født 1860, Tovik, Trondenes.62.

Gift _____med

Niels Mikal Schjelderup
Født 1852, Tovik, Trondenes.62.
Død 1913, Tovik, Trondenes.62.
     Søn af Søren Andreas Schjelderup og Rebekka Ovedia Ursin Simonsdatter Kildal.
     Kjøpte den sagnomsuste jakten "Synia" i sin tid Norges eldste seilskute.

Børn af Emilie Sofie Hansdatter (Schjelderup) og Niels Mikal Schjelderup:

612.483.Sofie Rebekka Schjelderup, f. 1881, Trondenes., d. 1883, Trondenes.
613.483.Sofie Rebekka Schjelderup, f. 1884, Trondenes.
614.483.Sverre Otilius Schjelderup, f. 1886, Trondenes.
615.483.Hans Zakarias Schjelderup, f. 1888, Trondenes.
616.483.Simon Kildal Schjelderup, f. 1892, Trondenes.
617.483.Anne Marie Schjelderup, f. 1895, Trondenes.
484.359.
Johanna Margrete Hansdatter (Schjelderup)
Født 1862, Tovik, Trondenes.62.

Gift 188962 med

Johan Konrad Mikkelsen
Født 1865, Sama, Trondenes.62.

Børn af Johanna Margrete Hansdatter (Schjelderup) og Johan Konrad Mikkelsen:

618.484.Haldis Agnete Mikkelsen (Johansdatter?), f. 1890, Trondenes.
619.484.Peder Modolf Mikkelsen (Johansen?), f. 1893, Trondenes.
620.484.Hans Agnar Mikkelsen (Johansen?), f. 1894, Trondenes.
621.484.Peggy Karoline Mikkelsen (Johansdatter?), f. 1897, Trondenes.
622.484.Johannes Mikkelsen (Johansen?), f. 1899, Trondenes., d. 1899, Trondenes.
485.359.
Hans Sakarias Hansen (Schjelderup)
Født 1865, Tovik, Trondenes.62.
Død 1867, Tovik, Trondenes.62.
486.359.
Hansina Sofie Hansdatter (Schjelderup)
Født 1874, Tovik, Trondenes.62.

Gift 190062 med

Hilmar Sidinius Simonsen
Født 1869, Renså, Astafjord.62.
     Også Tromsø.62
487.361.
Niels Winther Schjelderup
Født 1846, Tovik, Trondenes.62.
Død 1851, Tovik, Trondenes.62.
     Død 2 Aar gl.132
488.361.
Martha Marie Kildal Schjelderup
Født 1847, Tovik, Trondenes.62.

Gift 187462 med

Johan Martin Pedersen Lind
Født 1849, Harstad.62.

[Gift 1° 1874 med Martha Marie Kildal Schjelderup (f. 1847); Gift 2° med Mette Maria Schjelderup (1859 - 1913)].

Børn af Martha Marie Kildal Schjelderup og Johan Martin Pedersen Lind:

623.488.Peder Albert Johansen Lind, f. 1875, Trondenes.
624.488.Magnhild Johansdatter Lind, f. 1878, Trondenes.
489.361.
Simon Kildal Schjelderup
Født 1849, Tovik, Trondenes.62.
Død 1890, Tovik, Trondenes.62.

Gift _____med

Berte Hansdatter

Børn af Simon Kildal Schjelderup og Berte Hansdatter:

625.489.Ragna Cecilie Schjelderup, f. 1880, Trondenes.
626.489.Sigurd Schjelderup, f. 1881, Trondenes., d. 1881, Trondenes.
627.489.Tormod Konstantin Schjelderup, f. 1881, Trondenes., d. 1881, Trondenes.
628.489.Sigurd Reidar Schjelderup, f. 1883, Trondenes.
490.361.
Niels Mikal Schjelderup
Født 1852, Tovik, Trondenes.62.
Død 1913, Tovik, Trondenes.62.
     Kjøpte den sagnomsuste jakten "Synia" i sin tid Norges eldste seilskute.

Gift _____med

Emilie Sofie Hansdatter (Schjelderup)
Født 1860, Tovik, Trondenes.62.
     Datter af Hans Sakarias Schjelderup og Anne Marie Edisdatter.

Børn af Niels Mikal Schjelderup og Emilie Sofie Hansdatter (Schjelderup) er vist under Emilie Sofie Hansdatter (Schjelderup) (nr. 483).

491.361.
Ole Edvard Ursin Schjelderup
Født 1854, Tovik, Trondenes.62.
Død 1906, Tovik, Trondenes.62.
     Skipsfører i Haalogalandske Dampskibsselskab, senere landhandel i Tovik.

Gift 188762 med

Mette Marie Johansdatter Rasmussen
Født 1860, Renså, Astafjord.62.
     Datter af Johan Nikolai Berg Rasmussen og Ingeborg Sofia Ursin.

Børn af Ole Edvard Ursin Schjelderup og Mette Marie Johansdatter Rasmussen:

629.491.Søren Alfred Schjelderup, f. 1889, Trondenes.
630.491.Johannes Nikolai Schjelderup, f. 1891, Trondenes., d. 1943
631.491.Bjarne Arthur Heide Schjelderup, f. 1894, Trondenes.
492.361.
Mette Maria Schjelderup
Født 1857, Tovik, Trondenes.62.
Død 1858, Tovik, Trondenes.62.
493.361.
Mette Maria Schjelderup
Født 1859, Tovik, Trondenes.62.
Død 1913, Breivik, Trondenes.62.

Gift _____med

Johan Martin Pedersen Lind
Født 1849, Harstad.62.

[Gift 1° 1874 med Martha Marie Kildal Schjelderup (f. 1847); Gift 2° med Mette Maria Schjelderup (1859 - 1913)].

Børn af Mette Maria Schjelderup og Johan Martin Pedersen Lind:

632.493.Marinus Kildal Johansen Lind, f. 1888, Trondenes.
633.493.Rudolf Antoni Johansen Lind, f. 1889, Trondenes.
494.361.
Mette Sofie Rosted Schjelderup
Født 1862, Tovik, Trondenes.62.

Gift 187862 med

Olaus Ågård Mikal Olsen
Født 1851, Øvergård, Bjarkøy.62.
     Søn af Ole Arnt Eilertsen Trane og Malena Pedersdatter.
     Også Kolvereid, Nord Trøndelag.62

Børn af Mette Sofie Rosted Schjelderup og Olaus Ågård Mikal Olsen:

634.494.Olga Johanna Albertina Olausdatter Aas, f. 1881, Trondenes., d. 1913, Trondenes.
495.361.
Elen Gerhardine Schjelderup
Født 1865, Tovik, Trondenes.62.
496.361.
Sørentine Ovedia Rebekka Schjelderup
Født 1865, Tovik, Trondenes.62.
Død 1865, Tovik, Trondenes.62.
497.361.
Simonette Fredrikke Bernhof Schjelderup
Født 1868, Tovik, Trondenes.62.
498.362.
Mathias Olsen Aas
Født 1823, Tovik, Trondenes.307.
Død 1889, Sandstrand, Trondenes.307.
499.366.
Barbro Maria Hansdatter
Født 7 aug. 1833, Balteskard, Skånland, døbt 13 okt. 1833, Ibestad, 19. søndag e. Trin..
Død 191765.

Gift 28 okt. 1856 med

Markus Gram Nilssen
Født 12 sep. 1829, Renså, Skånland..
Død 29 apr. 1897.
     Søn af Nils Schamfer Olsen og Sara Helena Hansdatter.
     Gårdbruker, selvejer på Balteskard i Astafjord. Han har efterladt sig en huspostil »Husandagtsbog - Betragtninger for hver Dag i Aaret af C.O.Rosenius«, der indvendig på første blad er signeret »Til ...... Markus Gram Nilsen Balteskar 1878«.

Børn af Barbro Maria Hansdatter og Markus Gram Nilssen:

635.499.Nikolina Sofia Markusdatter, f. 1857, Balteskard, d. 1925
636.499.Nanna Rebekka Markusdatter, f. 1860, Balteskard, d. 1905
637.499.Hans Sakarias Markussen, f. 1863, Balteskard, d. 1863
638.499.Håkon Berg Markussen, f. 1866, Balteskard
639.499.Simon Harr Markussen, f. 1866, Balteskard, d. 1951
500.367.
Ingeborg Anna Nilsdatter Schjelderup
Født 1842, Tovik, Trondenes.62.
501.367.
Natali Olai Ursin Schjelderup
Født 1844, Tovik, Trondenes.62.
502.367.
(Anders) Martin Nielsen Schjelderup
Født 1846, Tovik, Trondenes.62.
     Handelsmand i Tovik. Gikk konkurs 1875.

Gift _____med

Johanna Amalie Hansdatter Vanvik (Vanvig)
Født 1851, Fornes, Astafjord.62.
     Datter af Hans Vanvik (Vanvig).
     Fra Sitter i Flatanger, N-Trøndelag.

Børn af (Anders) Martin Nielsen Schjelderup og Johanna Amalie Hansdatter Vanvik (Vanvig):

640.502.Nikolai Hilmar Schjelderup, f. 1873, Trondenes.
641.502.Lovisa Rebekka Schjelderup, f. 1875, Trondenes.
642.502.Sofia Elisabet Schjelderup, f. 1878, Trondenes.
643.502.Marie Augusta Schjelderup, f. 1880, Trondenes., d. 1884, Trondenes.
644.502.Karl Didrik Schjelderup, f. 1883, Trondenes.
645.502.Oskar Johan Schjelderup, f. 1886, Trondenes.
646.502.Hans Martin Schjelderup, f. 1893, Trondenes.
503.367.
Andrea Bergitte Nilsdatter Schjelderup
Født 1849, Tovik, Trondenes.62.
504.367.
Nikolai Reobert Schjelderup
Født 1851, Tovik, Trondenes.62.
Død 1851, Tovik, Trondenes.62.
505.367.
Nikolina Reobertine Nilsdatter Schjelderup
Født 1852, Tovik, Trondenes.62.
     Til Amerika.62
506.367.
Jens Brønlund Ursin Schjelderup
Født 1854, Tovik, Trondenes.62.
     Til Amerika.62
507.367.
Tollev Johan Schjelderup
Født 1857, Tovik, Trondenes.62.
Død 1857, Tovik, Trondenes.62.
508.367.
Mikal Meier Schjelderup
Født 1858, Tovik, Trondenes.62.
     Til Amerika.62
509.367.
Ole Ingvald Norman Schjelderup
Født 1862, Tovik, Trondenes.62.
     Til Amerika.62
510.367.
Karl Didrik Schjelderup Nilssen
Født 1865, Tovik, Trondenes.62.
Død 1882, Vollstad, Trondenes.62.
511.369.
Albert Martinus Nikolaisen
Født 1836, Fjordbotn, Astafjord.65.
Død 184765.
512.369.
Andrea Kirstine Nikolaisdatter
Født 1838, Fjordbotn, Astafjord.65.
Død 187765.
513.369.
Ingeborg Sofie Nikolaisdatter
Født 1844, Fjordbotn, Astafjord.65.
Død 189665.
514.370.
Erika Petrine Leth Israelsdatter Schjelderup
Født 1847, Tovik, Trondenes.62.
515.370.
Ingeborg Andrea Schjelderup
Født 1848, Tovik, Skånland.65.
Død 1917, Fugleberg, Astafjord.65,62.
516.370.
Maren Kirstine Schjelderup
Født 1850, Tovik, Trondenes.62.
517.370.
Rebekka Anna Schjelderup
Født 1850, Tovik, Trondenes.62.
Død 1853, Tovik, Trondenes.62.
518.370.
Ovidia Antonette Israelsdatter Schjelderup
Født 1854, Tovik, Trondenes.62.
Død 1864, Tovik, Trondenes.62.
519.370.
Isak Reobert Israelsen Schjelderup
Født 1856, Tovik, Trondenes.62.
Død 1872, Tovik, Trondenes.62.
520.379.
___________
Begravet 22 sep. 1833281.
     Dødfødt jente.
521.379.
___________
Død jun. 1836281.
     Død 8 dager gml.281
522.381.
Peder Olai Anderssen Schjelderup
Født 1848, Sørrollnes, Trondenes.62.
Død 1901, Tromsø.62.

Gift 187562 med

Anna Marie Johansdatter Røgh
Født 1855, Selset, Ibestad.65.
     Datter af Johan Kristian Augustinussen Røgh og Elisabeth Rebekka Johnsen.
     Sindsyg.

Børn af Peder Olai Anderssen Schjelderup og Anna Marie Johansdatter Røgh er vist under Anna Marie Johansdatter Røgh (nr. 346).

523.381.
Johannes Pareli Andersen Schjelderup
Født 1855.

Gift 1° _____med

Anna Marie Johannesdatter
Født 1867.
     Fra Dverberg.

Gift 2° _____med

Lovna Jensine Stefaniassen
     Fra Hilleshamn i Gratangen.

Børn af Johannes Pareli Andersen Schjelderup og Anna Marie Johannesdatter:

647.523.Sofus Johannesen
524.381.
Nikolai Kristian Andersen Schjelderup
Født 1855.
525.381.
Joakim Andersen Schjelderup
Født 1858.
Død 1928.

Gift _____med

Mathilde Andreasdatter
Født 1872.

Børn af Joakim Andersen Schjelderup og Mathilde Andreasdatter:

648.525.Arthur Johan Schjelderup, f. 1899
526.386.
Henrik Martin Clausen
Født 1846, Nordvik, Trondenes.62.

Gift 188062 med

Kirsten Axelia Nilsdatter
Født 1858, Trældal, Ankenes, Nordland.62.
527.386.
Laurits Mikal Clausen
Født 1849, Fauskevåg Lille, Trondenes.62.

Utenfor ekteskap med

Olina Maria Eberg Henriksdatter
Født 1853, Steinhaugen, Trondenes.62.
Død 1915, Sørvikmark, Trondenes.62.

Gift 1° 188062 med

Lisa Marie Hass Jakobsdatter
Født 1859, Alstahaug, Nordland.62.
     Datter af Jakob Hanssen.

Børn af Laurits Mikal Clausen og Olina Maria Eberg Henriksdatter:

649.527.Hans Hagbart Lauritssen, f. 1877, Trondenes.

Børn af Laurits Mikal Clausen og Lisa Marie Hass Jakobsdatter:

650.527.Amanda Dortea Lauritsdatter, f. 1879, Trondenes., d. 1883, Trondenes.
651.527.Jakob Andreas Mikal Lauritssen, f. 1881, Trondenes.
652.527.Amanda Dortea Lauritsdatter, f. 1884, Trondenes.
653.527.Simonette Elisabet Lauritsdatter, f. 1886, Trondenes.
654.527.Konstanse Vilhelmine Ragø Lauritsdatter, f. 1888, Trondenes.
655.527.Klaus Viljam Lauritssen, f. 1890, Trondenes.
656.527.Dødfødt, f. 1892, Trondenes., d. 1892, Trondenes.
657.527.Nelly Marie Lauritsdatter, f. 1894, Trondenes.
658.527.Håkon Martin Lauritssen, f. 1896, Trondenes.
659.527.Melanda Mekalia Lauritsdatter, f. 1899, Trondenes.
528.386.
Anna Caroline Schjelderup Clausdatter
Født 1852, Dalen, Trondenes.62.

Utenfor ekteskap med

Tobias Jenssen
     Fra Røsvik (1877).62

Utenfor ekteskap med

Oluf Hanssen
     Fra Skatnes, Buksnes (1880).62

Gift 1° 188462 med

Jørgen Martin Paul Sivertsen
Født 1856, Andenes, Dverberg, Nordland.62.

Børn af Anna Caroline Schjelderup Clausdatter og Tobias Jenssen:

660.528.Amalia Birgitte Tobiasdatter, f. 1877, Trondenes.

Børn af Anna Caroline Schjelderup Clausdatter og Oluf Hanssen:

661.528.Karl Andreas Olufsen, f. 1880, Trondenes.
529.386.
___________
Født 1855, Dalen, Trondenes.62.
Død 1855, Dalen, Trondenes.62.
530.386.
Else Catrine Winther Clausdatter
Født 1856, Dalen, Trondenes.62.
     Til Buksnes, Nordland.62
531.386.
Niels Andreas Norum Clausen
Født 1859, Dalen, Trondenes.62.
     Til Buksnes, Nordland.62
532.386.
Claus Andreas Clausen
Født 1862, Dalen, Trondenes.62.
533.386.
Ole Mikal Clausen
Født 1864, Dalen, Trondenes.62.

Gift 188862 med

Gregina Bergitta Gabrielsdatter
Født 1864, Svartvatn, Trondenes.62.
534.392.
Charles Robertson Lund
Født 1864.
Død 1864.
535.392.
Bernt Christian Lorck Lund
Født 1864.
Død 1928.

Gift _____med

Ingeborg Weidemann
Født 1868.

Børn af Bernt Christian Lorck Lund og Ingeborg Weidemann:

662.535.Margaret (Lillemor) Lund, f. 1895
663.535.Haldis Lund, f. 1897
664.535.Ole Lund, f. 1903
665.535.Solveig Lund, f. 1907
536.392.
Charles Robertson Lund
Født 1866.
Død 1866.
537.392.
Dagny Lund
Født 1867.
Død 1867.
538.392.
Marie (Mia) Fredrikke Lund
Født 1868.
Død 1937.

Gift _____med

Nicolai Lenning
Født 1858.
Død 1942.
539.392.
Bergljot Lund
Født 1869.
Død 1936.
540.392.
Einar Lund
Født 1870.
Død 1907.
541.392.
Dorothea (Dorit) Ulriche Lund
Født 1871.
542.392.
Bernhardine (Dine) Lund
Født 1872.
543.392.
Malla Lund
Født 1874.

Gift _____med

Haakon Hauan
Født 1871.

Børn af Malla Lund og Haakon Hauan:

666.543.Haldis Hauan, f. 1898
667.543.Erna Hauan, f. 1899
668.543.Odd Hauan, f. 1900
669.543.Haakon Hauan, f. 1894
670.543.Einar Hauan, f. 1906
671.543.Bergljot Hauan, f. 1913
544.392.
Anna Lund
Født 1875.
Død 1900.
545.392.
Olaug Lund
Født 1877.
546.392.
Worm Hirsch Lund
Født 1878.

Gift _____med

Jacoba Johanne Lesterhaus Mensinga
Født 1878.

Børn af Worm Hirsch Lund og Jacoba Johanne Lesterhaus Mensinga:

672.546.Ingeborg Lund, f. 1906
673.546.Worm Lund, f. 1909
674.546.Dorrit Lund, f. 1911
675.546.Bergljot Lund, f. 1915
547.392.
Hans Lund
Født 1879.
Død 1879.
548.392.
Haldis Lund
Født 1880.
Død 1884.
549.399.
Kristian Bergliton Normann
Født 26 mar. 1858284.

Gift _____med

Berntine Kristianne Strøm
Født 26 jan. 1858284.
Død 8 jan. 1922284.
     Datter af Jørgen Johan Jørgensen Strøm og Karen Hagerup Heitmann.
     Ingen born.284
550.399.
Søren Normann
Født 9 jun. 1860284.
Død 1897284.
     Kom bort på sjøen i Lofoten 1897. Ugift.284
551.399.
Laurits Ingvard Bredal Normann
Født 25 sep. 1863284.

Gift _____med

Ingeborg Sofie Strøm
Født 1870308.
     Datter af Jørgen Johan Jørgensen Strøm og Karen Hagerup Heitmann.

Børn af Laurits Ingvard Bredal Normann og Ingeborg Sofie Strøm:

676.551.Jakob Normann
677.551.Karsten Normann
678.551.Sverre Normann
552.399.
Nikolai Jakob Berner Normann
Født 8 mai 1867284.
Død 1889, Amerika.284.
     Ugift.284
553.401.
Peder Mikal Sidenius Andreassen
Født 1863, Bø, Trondenes.288.
554.402.
Martina Rebekka Knutsdatter
Født 1845, Harstad, Trondenes.309.

Gift _____med

Hans Jakobsen Høye
Født 1846, Dovre, Oppland.310.
Død 1902, Sama, Trondenes.310.
     Søn af Jakob Hanssen og Anna Erlandsdatter.
     Etterslekt. Se "Folk og Slekt i Trondenes".
555.402.
Gjertrud Lovna Pettersdatter Næsvold
Født 1861, Seljestad, Trondenes.289.
     Til Ibestad, Astafjord.
556.402.
Hans Pettersen Næsvold
Født 1863, Seljestad, Trondenes.289.
     Til Ibestad, Astafjord.
557.402.
Hanna Emelie Pettersdatter Næsvold
Født 1865, Seljestad, Trondenes.289.
     Til Ibestad, Astafjord.
558.409.
Petra Jensina Lindberg Sørensdatter
Født 1867, Harstad, Trondenes.289.
559.409.
Ragnvald Mikal Sørensen
Født 1869, Harstad, Trondenes.289.

Gift _____med

Marta Kinsarvik
     Datter af Lars Kinsarvik.
560.409.
Hilda Eline Sørensdatter
Født 1874, Harstad, Trondenes.289.
561.414.
Konrad Eberg Hartvigsen Normann
Født 1884, Sørrollnes, Astafjord.62.
562.418.
Mette Marie Kristoffersdatter Normann
Født 1892, Steinsland, Trondenes.293.
563.418.
Magnhild Therese Kristoffersdatter Normann
Født 1894, Steinsland, Trondenes.293.
564.418.
Elfrida Ulrikke Josefine Kristoffersdatter Normann
Født 1896, Steinsland, Trondenes.293.
565.418.
Signe Katrine Kristoffersdatter Normann
Født 1898, Steinsland, Trondenes.293.
566.427.
Kristoffer Andreas Schjelderup
Født 1885, Seljestad, Trondenes.296.
567.441.
Henry Hanson
Født 1882199.
568.441.
Carry Hanson
Født 1884199.
569.441.
Johnny Hanson
Født 1886199.
570.441.
Einar Hanson
Født 1888199.
571.443.
Lorentz Schjelderup
Født aug. 1881199.
572.443.
Berent Schjelderup
Født feb. 1883199.
573.443.
___________
574.443.
___________
575.443.
___________
576.443.
Victor Schjelderup
Født mai 1894199.
577.443.
Carola Schjelderup
Født jul. 1896199.
578.443.
Kaia Schjelderup
Født okt. 1898199.
579.443.
Betzy Schjelderup
Født dec. 1899199.
580.447.
Ingmor Schjelderup
Født 12 jul. 1889199.
581.447.
Jenny Schjelderup
Født 23 mar. 1892199.
582.447.
Hans Schjelderup
Født 4 dec. 1893199.
583.447.
Laila Schjelderup
Født 12 dec. 1895199.
584.447.
John Røst Schjelderup
Født 20 apr. 1897199.
585.447.
___________
586.447.
___________
587.448.
John Schjelderup Giæver
Født 18 sep. 1864, Tromsø.311.
Død 5 nov. 1914, Tromsø.311.
588.448.
Hans Martinus Giæver
Født 4 jul. 1869, Tromsø.263.
     Han var elev av Tromsø skole og Gundersens skole. Han tok latinartium i 1888, arbeidet deretter til 1891 ved handelen, reiste til Amerika sistnevnte år, og i studenterboken for 1913 opplyses at han var kontorsjef ved elektrisitetsverk i Spokane. Det er også opplyst at han var bosatt i Burlingame, California, og arbeidet som bokholder i San Francisco.312
     Han var gift med hadde ingen barn.312
589.448.
Birger Andreas Giæver
Født 22 mai 1871, Tromsø.313.
Død 25 jan. 1921, Lillehammer.313.
590.448.
Halvdan Giæver
Født 1 dec. 1873, Tromsø ?314.
Død 26 mar. 1918314.

 

Kilder og Noter
1Kjeld Bugge: Slekten Røg i Hemne., s. 224. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XX (1966): 221-231
2Kjeld Bugge: Slekten Røg i Hemne., s. 221. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XX (1966): 221-231
3Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVII (1959), s. 5
4Kjeld Bugge: Slekten Røg i Hemne., s. 225. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XX (1966): 221-231
534 år gl. 1664.
6Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 325. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
7Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 310-311. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
8Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoll 6., s. 61. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1973): 39-64
966 år gl. ved manntallet år 1701.
10Stian Herlofsen Finne-Grønn (1869-1953): Spørsmaal og Svar (nr. 48), s. 214. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift II (1930): 213-215
11Stian Herlofsen Finne-Grønn (1869-1953): Spørsmaal og Svar (nr. 48), s. 213-214. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift II (1930): 213-215
12Fallitskifte 4. aug. 1710.
13Hans Rafnung nævner i Ofoten Folkeblad (1933) datoen 7. juni 1706.
1469 år gl. ved FT 1701.
15Kjeld Bugge: Slekten Røg i Hemne., s. 222. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XX (1966): 221-231
16Skiftebrevet har ikke vært å finne.
1722 år gl. ved M 1664.
18Kjeld Bugge: Slekten Røg i Hemne., s. 227. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XX (1966): 221-231
19Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 365
20F.E.Hundrup: Lærerstanden ved de nedlagte Latinskoler i Hjørring, Nykjøbing paa Mors, Sæby og Thisted. (Aalborg 1871), s. 9
21Joh. G. Reppe, statsarkivet i Trondhjem: Håndskreven slægtstavle «Slektene Schelderup, Steen m.fl.»
22Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 82
23Gerhard Schøning (1722-1780). Det kgl. Bibliotek i København. Håndskriftssamling.: De Bullers og Balgers Slegte-Register
24Geistlig skifte.
25Kjeld Bugge: Slekten Røg i Hemne., s. 228. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XX (1966): 221-231
26Kjeld Bugge: Slekten Røg i Hemne., s. 229. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XX (1966): 221-231
27Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 301, 326. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
2818 år gl. ved skiftet efter faren 27. jan. 1686.
29Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 301. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
3034 år gl. ved FT 1701.
31http://www.familysearch.com
32E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885), s. 10
33Trondhjems Skifteprotokoll 11(a) (1732-35).
3452 år gl. ved FT1701.
35Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVII (1959), s. 3
36Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVII (1959), s. 6
3712 år gl. 16. mai 1686; 19 år gl. 2. okt. 1693.
3810 år gl. 16. mai 1686; 17 år gl. 2. okt. 1693.
39prid. rem. (dagen før 2. s. i faste).
40Kjeld Bugge: Slekten Røg i Hemne., s. 223. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XX (1966): 221-231
4184 år. og 6 md.
421. adv.
439 år gl. 16. mai 1686; 16 år gl. 2. okt. 1693.
44Stian Herlofsen Finne-Grønn (1869-1953): Spørsmaal og Svar (nr. 48), s. 215. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift II (1930): 213-215
45Kjeld Bugge: Slekten Røg i Hemne., s. 230. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XX (1966): 221-231
467½ år gl. 16. mai 1686; 14½ år gl. 2. okt. 1693.
476 år gl. 16. mai 1686; 13 år gl. 2. okt. 1693.
484 år gl. 16. mai 1686; 11 år gl. 2. okt. 1693.
496 år gl. ved morens skifte 2. okt. 1693.
501½ år gl. ved morens skifte 2. okt. 1693.
51palmesøndag 1703.
52Kjeld Bugge: Slekten Røg i Hemne., s. 226. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XX (1966): 221-231
53DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM)
54PHT 5 rk. 6 bd. (19??), s. 274
55Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 586
5623 år gl. ved manntallet år 1701.
57Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-04-01
5821 år gl. ved manntallet år 1701.
59Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIV (1953-54), s. 214
60Iflg. NST 14, s. 239, skal fødselsåret være 1691.
61Trygve Lysaker: Trondenes Bygdebok
62Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997)
63Gudrun Johnson: Slekten Warberg., s. 239. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIV (1954): 237-248
64Digitalarkivet: Gejstlig skifteregister Troms og Finnmark 1697-1824.
65Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-
66Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. I:126
67Stian Herlofsen Finne-Grønn (1869-1953): Spørsmaal og Svar (nr. 288), s. 295. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XI (1948): 294-295
68Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 268
6916 år gl. i 1701.
70Ole Martin Kinnapel, Kristiansand 1977: Foged Rasmussen og Assesor Brüghmanns Slekt, s. 11
71Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-04-08
7230 år gl. ved FT 1701.
7327 år gl. ved FT 1701.
74Email
75Per Seland (1924-91): Hr. Ole Andreas Thulesius. Tredjeprest ved Vor Frelsers kirke i Kristiania., s. 308. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXI (1988): 307-320
76F.E.Hundrup: Lærerstanden ved de nedlagte Latinskoler i Hjørring, Nykjøbing paa Mors, Sæby og Thisted. (Aalborg 1871)
77Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 235
7816 år gl. ved moderens skifte 14. okt. 1709.
79Charles Ellingsen: Litt om Michel Normann, Husby i Kvæfjord, hans opprinnelse og slekt, samt om slekten Normann fra Grøsnes i Ibestad., s. 142. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XX (1965): 139-150
80Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 60
81C.S. Schilbred skriver i "Slekten Giæver" (1982) at de ble gift 1733. En efterslægtstavle på Frederiksberg bibliotek skriver 15. aug. 1723.
8214½ år gl. i 1701.; 20 år gl. 7. okt. 1704.
8313 år gl. i 1701; 16 år gl. 7. okt. 1704.
8412 år gl. i 1701.
85Roger de Robelin: Skanke ätten (1995), s. 458
86Ugift ved skiftet efter moren.
8710 år gl. 1701.
88«over sine 18 Aar» 1691.
89Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 446
90Nevnes ved halsøsteren Ane Jensdatters skifte 8. april 1717
911. Trin.
92Kjeld Bugge: Slekten Røg i Hemne., s. 225-226. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XX (1966): 221-231
93E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885), s. 9
94E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885), s. 9-10
95E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885), s. 12
96E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885)
9778 Aar gl.
987. Trin.
994. Trin.
100Dom. exaud. 1703 (posthum).
101Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-04-05
102Hun er ikke nevnt i broren Hans Anfindsens skifte år 1744.
103Digitalarkivet: Skifteregister Troms 1690-1805.
104Svein Hanssen: Sørreisa bygdebok - Gård og slekt (3 bind, Sørreisa kommune 1994), s. II:97
1057 år gl. ved faderens skifte 1722.
106Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 360
107Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:12
10833 år, 9 mnd. og 3 dg. gl.
109Evenes kirkebok (begravelseslisten).
110Evenes kirkebok 1748-63, s. 62
111Geir Moen
112Bjørn H. Nyheim på baggrund af Konrad Naustviks artikkel i "Ofoten i historien".
113Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. I:384 "Genealogia Krogiana"
114Iflg. NST 2, s. 214 er hun nærmere født år 1710.
115Henholdsvis 37 og 41 år gl. ved børnenes fødsler, hvis altså født 1709.
116Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-08-19
11783 år gl.
118Kjeld Bugge: Slekten Røg i Hemne., s. 221-222. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XX (1966): 221-231
119IGI - http://www.familysearch.com
120K. Bloch: Utdrag av likpreken over sogneprest til Dverberg hr. Niels Olufssøn Bye. Med endel oplysninger om nordlandsslektene Bye og Brønlund., s. 333. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IX (1944): 321-333
121Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 248
122Gudrun Johnson: Slekten Warberg., s. 242. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIV (1954): 237-248
123Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 89
12412. tr.
1252. tr.
1262. søndag etter treeining, 71 år gl.
127Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I:591
128søndag etter jul, 70½ år gl.
12975 år gl. ved FT 1801.
130Digitalarkivet: Folketellingen 1801.
13133 år gl. ved FT 1801.
132Håndskrift (ca. 23 sider - fotokopi) på Frederiksberg Bibliotek [99.9 Sc 35.9] Genealogisk Samling. Forfatter ukendt.: Biskop i Bergen Jens Pedersen Schjelderup : efterslægt.
133Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 72
1345. Trin.
135Allehelgensdag.
13620. Trin.
13740 år gl. 1790.
138Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. 354
1391. juledag.
140Arnstein Rønnings hjemmeside om Falk i Ibestad (http://home.c2i.net/arnsteins/Falk.htm).
141Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. II:630
142Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 500
143Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 490
144Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 276
145påskedagen 1754
146Evenes kirkebok.
1476 år gl. ved morens skifte 1761.
148påsken (påskedag? 10. april) 1757.
149Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. III:197
150Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. IV:951
151Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. IV:647
152Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:10
153Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-08-16
154Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 13
155Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 64
156Fastelagssøndag 1759 - Johan Hveding skriver at denne dag faldt 14. febr, men det korrekte er 25. febr.
157«døde udi sin kort forhen avdøde faders hus»
158Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. II:628
159Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800
160Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 12
161Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:21
1624de søndag efter påske 1801, 50 år gl.
163Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 38
164Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:229
165Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 250
1661st pinsedag 1799, 40 år gl.
167Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-04-19
168død 5 år gl.
169Folk og Slekt i Trondenes skriver at hav var født år 1753.
170Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-07-19
171"Folk og Slekt i Trondenes" skriver at de ble gift år 1792.
172Ole Martin Kinnapel, Kristiansand 1977: Foged Rasmussen og Assesor Brüghmanns Slekt, s. 12
173Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:218
1742. søndag etter treein. 1758
175Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 61
1761. søndag i fasta 1760.
17712. søndag etter treein. 1761.
178Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 249
17923. søndag etter treein. 1763
18022. søndag etter treein. 1764.
18168 år gl.
182Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 45
183Døydde på barselseng.
184Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:173
185Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 62
186Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:249
187Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:250
188Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944]
18927 år gl. ved FT 1801.
19031 år gl. ved FT 1801.
191Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987)
19221 år gl. ved FT 1801.
19328 år gl. ved FT 1801.
19472 Aar gl.
19544 år gl. ved FT 1801.
19624 år gl. i 1801
197Iflg. "Slægten Benkestok" 25. dec. 1848, iflg. "Slekten Giæver" 24. dec. 1848.
198C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 63
199Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 96-99
20024 år gl. ved FT 1801.
20120 år gl. ved FT 1801.
202Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986)
2033. adv.
204Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 277
205Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 57
206Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. III:204
207Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:255
208Hans Rafnung skriver 1820.
209Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:135
210Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:66
211Sundag etter Treein.
212Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 445
213Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800, s. 114
214Født uden for ægteskab af "pike Mette Gabrielsdatter".
215Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800, s. 89
216Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800, s. 107
217Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800, s. 113
21822 S. e. Trin.
21926. S. e. Trin. 1812, 31 Aar gl.
22010. S. e. Trin. 1771
221Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 3
222Folk og Slekt i Trondenes sætter fødselsåret til 1776.
22318 år gl. ved FT 1801.
224Sønnen Hans født år 1810 ?
225Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800, s. 81
226Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:188
227Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:408
228Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:189
2299 år gl. ved FT 1801.
230Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 190
231Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 73
232Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:252
233"sund. sept. 1802", antager jeg skal være 1st søndag i sept.
234Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:45
235Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 73
236Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 131
23723 år gl.
238Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:46
23919 år gl.
240Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:47
241Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:515
242Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:197
243Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:195
244Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800, s. 116
2452. søndag etter påske.
24640 veker gl.
247Tvilling til broren Hartvig Hveding.
24839 år gl.
2491. søndag etter påske.
250Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 63
2515 år gl. ved FT 1801.
2522 år gl. ved FT 1801.
2531 år gl. ved FT 1801 - og eneste barn nevnt i FT 1801.
254I en efterslægtstavle på Frederiksberg bibliotek står 4. nov. 1811.
2556. jan. 1842 i Lødingen, iflg. http://www.familysearch.com
256Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:254
25748 år gl. i FT 1865.
258E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885), s. 153
259Digitalarkivet: Folketellingen 1865.
26041 år gl. i FT 1865.
2612. S. Paaske 1822
262Erlandsen: Geistligheden i Tromsø Stift, s. 101
263C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 64
264Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 490
265Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 491
266Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 575
267Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. IV:552
268Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:193
269Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 453
27020. S. e. Trin. 1802
2711. S. e. Trin. 1812, nogle uker gl.
2724. S. e. Trin. 1815
273Astafjord bygdebok av Tore Meyer skriver 1804.
2747 år gl. ved FT 1801.
2753 år gl. ved FT 1801.
2761 år gl. ved FT 1801.
27718. S. e. Trin. 1813.
278Astafjord bygdebok skriver år 1805.
279Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 5
2802. paaskedag 1810
281Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:71
282Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:70
283Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 511
284Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 71
285Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 491
286Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:74
287Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:119
288Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:76
289Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:255
290"Folk og Slekt i Trondenes" skriver han døde på Seljestad.
291Johan Hveding skriver at han var født år 1832.
292Johan Hveding har år 1841 som fødselsår.
293Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:50
294Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:48
295Folk og Slekt i Trondenes skriver han er født på Seljestad 1861.
296Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:261
2978 3/4 år gl.
29811 år gl. i FT 1865.
2999 år gl. i FT 1865.
3004 år gl. i FT 1865 og kalles Anna Elise Schjelderup.
3012 år gl. i FT 1865 og kalles Sara Andrea Schjelderup.
3021 år gl. i FT 1865.
303Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 570
304Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 549
305Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 549, 570
306Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 4:868
307Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 451
308Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:471
309Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:457
310Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:522
311C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 98
312C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 65
313C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 99
314C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 101
315Dåbsattest
316Klokken 17:14. Var ved fødselen 49 cm høj og vejede 2900 g.