© 2001 Simon Ellefsen

Riber / Riiber

Opdateret 16 Oct 2005.


Generation 1.

1.0.
Niels (Riber?) (Riberg?)

Børn af Niels (Riber?) (Riberg?) og _____:

2.1.Peder Nielsen Riberg
3.1.Anders Nilssen Riber, f. 1603, d. 1691, Hitra.
4.1.Jens Nielsen Riber, d. før 1697

Generation 2.

2.1.
Peder Nielsen Riberg
     Renteskriver i København.

Børn af Peder Nielsen Riberg og _____:

5.2.Niels Pederssøn Riberg, f. 1628, Kjøbenhavn, d. 1712, Undal.
3.1.
Anders Nilssen Riber
Født 1603-16101,2.
Død 1691, Andsnes, Hitra.2.
     Sorenskriver i Fosen 1645-51. Handelsmann på Ansnes på Hitra.
     Ifølge lensregnskapene var Anders Nielsen Riber sorenskriver i Fosen i årene 1643 til 1655. I ekstrakt av regnskapene for 1654-55 nevnes at han ulovlig hadde forordnet egen sorenskriver uten øvrighetens vitende og han ble derfor antagelig avsatt fra sitt embede.3
     Man finner i hans periode som sorenskriver flere ganger hans underskrift og segl. Seglet er åttekantet og viser et skjold med et hjerte gjennomboret av to kryssende piler i nedre halvpart og tre stilkede blomster i vifteform i øvre halvpart og over skjoldet initialene A.N.R.3
     Ved kopskatten for 1645 oppføres han uten ektefelle.3
     Av et brev 1. febr. 1665 fremgår det at Anders Nielsen er borger og handelsmann i Trondhjem og bosatt på Hitra.3

Gift 1° _____med

Margrethe (Mille?) Melchiorsdatter Falch
Født omkring 16252.
Død før 16642.
     Datter af Melchior Jacobsøn (Falch) og Mille Oudensdatter Aspen.
     Ifølge PHT 2. rk. 5 bd. (1890), s. 224 og udgivelsen fra Aspa-seminaret (Oslo 1997), s. 17 er navnet på Anders Riibers hustru MARGRETHE Melchiosdatter, og ikke Mille som Gudrun Høibo skriver.

Gift 2° 16652 med

Inger Rasmusdatter Belter
Død før 17052.

Gift 3° _____med

(? S.B.H. ?)
     I NST 17, s. 199 har P. N. Thaulow Riiber antydet muligheten av at Anders Nielsen Riber først var gift med en datter av Hr. Hans Hansen Bernhoft til Hitra, men dette kan ikke være tilfelle fordi dennes hustru Berit Michelsdatter, var halvsøster til Anders Nielsen Ribers annen hustru, og slektskapet ville da bli for nært.4

Børn af Anders Nilssen Riber og Margrethe (Mille?) Melchiorsdatter Falch:

6.3._____
7.3.Melchior Andersen Riber, f. omkr. 1653, d. 1726
8.3.Niels Riber, d. 1698
9.3._____, d. før 1691
10.3.Mille Andersdatter Riber
11.3.Margrethe Andersdatter Riber, d. 1737

Børn af Anders Nilssen Riber og Inger Rasmusdatter Belter:

12.3.Gjertrud Andersdatter Riiber

Børn af Anders Nilssen Riber og (? S.B.H. ?):

13.3.Anders Andersen Riber, f. omkr. 1664, d. 1724
14.3.Rasmus Andersen Riber, f. omkr. 1666, d. før 1736
15.3.Sara Andersdatter Riber, d. før 1724
4.1.
Jens Nielsen Riber
Død før 27 okt. 1697.
     ? Måske bror til brødrene Anders Nielsen Riber (død 1691) i Hitra og renteskriver i København Peder Nielsen Riberg ?
     Skifte 27 okt. 1697, Trondhjem.5Morbror til avdødes 1. hustru Joen Tørrissen på Verdalsøren, lagv. Herman Treschow. Gård i Sanden 74, 2 gevær, 1 sabel, sjøredskab, ialt 124 - 59 rd..

Gift 1° _____med

Maritte Tørrisdatter
     Datter af Tørris.
     Skifte 28 apr. 1699, Trondhjem.5.

Gift 2° _____med

Cathrine Caspersdatter Wilthagen
     Datter af Casper Wilthagen og Margrethe Lorentzdatter (Jessen).

[Gift 1° omkr. 1685 med Peder Lauritssøn Blix (1659 - 5 mai 1692); Gift 2° med Jens Nielsen Riber (d. før 27 okt. 1697)].

Børn af Jens Nielsen Riber og Maritte Tørrisdatter:

16.4.Giertrud Jensdatter Riber, f. omkr. 1692
17.4.Malena Jensdatter Riber, f. omkr. 1695

Generation 3.

5.2.
Niels Pederssøn Riberg
Født 6 mar. 1628, Kjøbenhavn6.
Død 1712, Undal.7,6.
     Res. kapellan til Trondhjem Domkirke, senere sogneprest til Undal.6

Gift 16648 med

Gisken Mentzdatter (Darre)
Født 27 jul. 1643, Trondhjem9.
Død 13 mar. 1725, Valle præstegård9.
     Datter af Mentz Christopherssøn (Darre) og Maren Pedersdatter Schjelderup.

[Gift 1° 28 sep. 1658 med Mogens Hanssøn Blix (1628 - 1663); Gift 2° 1664 med Niels Pederssøn Riberg (6 mar. 1628 - 1712)].
6.3.
___________

Gift _____med

Roth (? Anders Andersen Roth, n. 1686 ?)
     Muligvis den Anders Andersen Roth, der nævnes som lagverge ved Jens Nielsens skifte 9. feb. 1686.10
     Prokurator i Trondheim Anders Andersen Roth. Hans kone var Sophia N.N. Anders var en svoger av Homfried Brüghmann og av Anders Nielsen Riiber. Trolig var han gift med en datter av Anders Nielsen Riiber.11

Børn af _____ og Roth (? Anders Andersen Roth, n. 1686 ?):

18.6.Anders Roth, f. omkr. 1673, d. 1714
19.6.Niels Roth
7.3.
Melchior Andersen Riber
Født omkring 1653.
Død 1726.
     Fra Hitteren.12
     Godseier, handelsmann på Vikan, Frøja - senere Ansnes på Hitra.
     Skifte 23 jan. 1726, Vikan i Hitra13Enke Karen Andersdatter Schielderup, samt deris sammen "aflede børn": 1. Milde, gift med Lieutenant Brøndlund; 2. Anders, gift, bodde på gården; 3. Inger, gift med Peder Jensen Koch, Sulen; 4. Karen, gift med Kaptein Iver Lund Mandal; 5. Anne, ugift. Formue: 3792-1-12. Gjeld: 429-0-8. Til Deling: 3363-1-4..

Gift _____med

Karen Andersdatter (Schjelderup)
     Datter af Anders Jensen og Anna Jørgensdatter Skielderup.

Børn af Melchior Andersen Riber og Karen Andersdatter (Schjelderup):

20.7.Milde Riber
21.7.Anders Melchiorsen Riber, f. 1690, d. 1741, Sula.
22.7.Inger Melchiorsdatter Riiber
23.7.Karen Riber, f. 1694, d. 1778, Foslien i Stjørdalen.
24.7.Anne Melchiorsdatter Riber
8.3.
Niels Riber
Død 16982.
     Ugift.2
9.3.
___________
Død før 16912.

Gift _____med

Herman Mentzsøn (Darre)
     Søn af Mentz Christopherssøn (Darre) og Maren Pedersdatter Schjelderup.
     Sogneprest i Hamarøy.
10.3.
Mille Andersdatter Riber

Gift _____med

Svend Pedersen Høyer
Død før 16 jan. 1693.
     Søn af Peder Høyer.
     Handelsmann i Trondhjem.
     Skifte 16 jan. 1693, Trondheim.14Lagv. Thomas Brix gift med Milles søsterdatter. Gull, sølv, 3 store gipsbilleder, 10 små, 3 hvite «og 2 hester», 8 papirtavler, gullsmedvekt, bøker, kramgods, speseri, bryggevarer, bygård 600 rd., gård som sal. Christopher Tygesen ibodde 520 rd. Blandt debitorer Petter Contrafeier og Petter Batta. Avdøde var morbror av Petter Hansen Højer som krevde sin fars- og morsarv med 686 rd. og renter i 8 2/3 år. Jørgen Michelsen, halvbror av Milles brorkone, krever også sin arv 557 rd. og litt i jordegods. Herr Melchior Augustinussen i Meldal var hans farbror og ble oppnevnt som ny formynder. Brutto 5040 rd. og uviss fordring 205. Gjeld 4501 rd..

Børn af Mille Andersdatter Riber og Svend Pedersen Høyer:

25.10.Petter Svendsen Høyer, f. omkr. 1675
26.10.Anders Svendsen Høyer, f. omkr. 1676
27.10.Johan Svendsen Høyer, f. omkr. 1679
28.10.Christian Svendsen Høyer, f. omkr. 1680
29.10.Melchior Svendsen Høyer, f. omkr. 1684
30.10.Ester Svendsdatter Høyer, f. omkr. 1685
31.10.Anna Svendsdatter Høyer, f. omkr. 1687
11.3.
Margrethe Andersdatter Riber
Død 17372.

Gift 1° _____med

Jacob Pedersen Brinch

Gift 2° _____med

Thomas Retlefsen
12.3.
Gjertrud Andersdatter Riiber

Gift jul. 1689, trolig i juli 1689.15 med

Rasmus Krag
Født omkring 166315.
Død 25 feb. 171715.
     Søn af (Krag?).
     I NST VI, s. 287 ff., oppgis det at Rasmus hadde en halvbror ved navn Frants Knutsen Tved, som var borger i Trondheim rundt 1700.16
     Skifte 1 aug. 171915.

[Gift 1° jul. 1689 med Gjertrud Andersdatter Riiber; Gift 2° 17 feb. 1691 med Gische Christense Andersdatter Klingenberg (omkr. 1673 - 1697); Gift 3° 2 nov. 1698 med Maria Clausdatter Angell (omkr. 1678 - 1737)].
13.3.
Anders Andersen Riber
Født omkring 1664.
Død 1724.
     Ugift.
14.3.
Rasmus Andersen Riber
Født omkring 1666.
Død før 1736.
     Ugift.
15.3.
Sara Andersdatter Riber
Død før 172417.

Gift _____med

Humpfrey Hieronimussen Brüghmann
Død 1690, København., Død 1690 under et opphold i København.18.
     Søn af Hieronimus Brüghmann og Anna Alexanderdatter Samson.
     Kjøpmann i Trondheim. Han var eier av betydelige jordgods og drev en overordentlig stor handelsvirksomhet, der strakte seg fra Trondheim og sørover.17

Børn af Sara Andersdatter Riber og Humpfrey Hieronimussen Brüghmann:

32.15.Alexander Humphredsen Brüghmann, d. før 1634, København
33.15.Anna Margareta Brüghmann, d. 1702
34.15.Sara Brüghman, d. 1733, Trondheim
35.15.Gidsken Brüghmann, d. 1732
36.15.Sophie Brygmand, f. 1673, d. 1751, Trondheim.
37.15.Humphred Brüghmann, f. 1681
38.15.Lars Brüghmann
39.15.Ermegaard Humphredsdatter Brüghmann
16.4.
Giertrud Jensdatter Riber
Født omkring 169219,5.
17.4.
Malena Jensdatter Riber
Født omkring 169520,5.

Generation 4.

18.6.
Anders Roth
Født omkring 167321.
Død 171421.
     Sogneprest?. Tituleres herr. Død før 12. mai 1716.22
     Visepastor til Strinda.21

Gift 1° _____21med

Maren Jensdatter Bernhoft
     Datter af Jens Andersen Bernhoft og Karen Andersdatter Opdal.

Gift 2° _____med

Anne Catharina Irgens
     Datter af Christian Frederik Irgens og Margrethe Christensdatter.
     Død ved mormorens skifte 12. mai 1716.23

Børn af Anders Roth og Anne Catharina Irgens:

40.18.Margaretha Sophia Roth, f. omkr. 1707
19.6.
Niels Roth
     1729, Sommerting [på Selset?]. Kiendis jeg underskrevne og hermed vitterlig giør at have solt og afhændt, ligesom ieg hermed sælger, skiøder og hænder fra mig og mine arvinger til velagte mand Anders Jonaß og hans arvinger, et eldgammel borgerlig handels leye med påstående huuse og bygninger, kaldis Lille Skov i Nordland udj Senneins fogderj og Astafiords tinglauv beliggende, som mig på skifted efter min væhrbroder sal. Joen Steffensøn Findvegården for 50 rdl er bleven udlagd, med lige frihed og privilegie, som min væhrfader sal. Steffen Steffensøn Medelfart og hans søn be(te) min værbroder sal. Joen Steffensøn Findvegården det brugt og nydt haver hvorfore hand sig skal betale efter accord 56 rdl ligesom det mig blev udlagd for. Kiendes derfore mig eller mine arvinger herefter ingen ydermeere ræt, lod eller deel i alle af ovenskrevne Nordlands handelsleye Lille Skouv, men skal følge bemelte Andres Jonæsøn og hans arvinger til ejedom. Og om nogen imod forhåbning skulle anche eller påtale have på oft bemelte handelsleye Lille Skouv, med påstående huuse, skal jeg eller mine arvinger, når det mig lovligen bekjendt vorder dertil forsuare og indeståe, så hand og hans arvinger skal blive af mig og mine arvinger uden skade i alle måder, til bekreftelse under min hånd og hostrychte signette. N.Rhod. Læst og publiceret for retten på Trundhiems byting aº 1729 d. 17 Marty og i pantebogen ordlydende indført.24

Gift 1° _____med

Synneve Mortensdatter Wildmann
Født 168625.
     Datter af Morten Pederssøn Wildmann og Marit(e) Larsdatter.

Gift 2° _____med

Mette Stephensdatter
Født 168426.
Død omkring 1720.
     Datter af Steffen Steffensen (Middelfart) og Anne Joensdatter (Finvedgaard).
     Skifte 17 jul. 1720, Trondhjem27Gård 575, Eggen på Leinstrand 80, Bjørgen i Børseskogn 70, 1082 - 419 rd..

[Gift 1° med Anders Andersen; Gift 2° med Niels Roth].
20.7.
Milde Riber

Gift _____med

Christopher Brøndlund
Født omkring 169628.
     Søn af Laurs (Laurids) Pedersen Brøndlund og Regitze Jakobsdatter Hersleb.
     Løjtnant 1723 og boede i Grytten i Romsdal.28

Børn af Milde Riber og Christopher Brøndlund:

41.20.Laurits Brøndlund, f. 1723, d. 1766
21.7.
Anders Melchiorsen Riber
Født 1690.
Død 1741, Ansnes, Sula..
     Handelsmann på Ansnes på Hitra, senere store Vedøy.

Gift 1° _____med

Karen Nilsdatter Meddelfart
     Datter af Niels.
     ? En bror av Hans Nielsen Middelfart gift med Hille Margrethe Olsdatter (Darre) ?

[Gift 1° med Henrich Pedersen Helkand (f. omkr. 1657); Gift 2° med Anders Melchiorsen Riber (1690 - 1741)].

Gift 2° 19 nov. 172629 med

Catharina Clausdatter
Født omkring 169730.
Død 16 okt. 1772.
     Datter af Claus Nissen og Maria Clausdatter Holst.

Børn af Anders Melchiorsen Riber og Catharina Clausdatter:

42.21.Anne Margrethe (Andersdatter?) Riber, f. 1734, Trøndelag., d. 1805, Frøya.
43.21.Anne Margrete (Riber?), d. eft. 1801
44.21.Melchior (Melcher) Andersen Riber, f. 1739, Sør-Trøndelag., d. 1808, Sør-Trøndelag.
22.7.
Inger Melchiorsdatter Riiber

Gift _____med

Peder Jensen Koch
Født 1695.
Død 1755.
     Søn af Jens Pedersen Koch og Maren Andersdatter Bjerk.

Børn af Inger Melchiorsdatter Riiber og Peder Jensen Koch:

45.22.Anne Cathrine Koch, f. omkr. 1719, Trøndelag., d. 1800, Trøndelag.
46.22.Maren Pedersdatter Koch, f. omkr. 1721, Trøndelag., d. 1757, Trondheim.
47.22.Melchior (Melcher) Pedersen Koch, f. omkr. 1722, Trondheim., d. 1785, Trøndelag.
48.22.Andreas Pedersen Koch, f. omkr. 1726, Trøndelag., d. 1766, Kristiansund.
49.22.Gabriel Pedersen Koch, f. omkr. 1727, d. 1802, Frøya.
23.7.
Karen Riber
Født 11 feb. 169431.
Død 15 mai 1778, Foslien i Stjørdalen.32,31.

Gift _____med

Iver (Christian) Lund
Født 15 mar. 1687, Skogn.31.
Død 22 okt. 1746, Kolverejd.31, begravet 12 nov. 174631.
     Søn af Raphael Lund og Sophie Randulf.
     Major.31
24.7.
Anne Melchiorsdatter Riber
25.10.
Petter Svendsen Høyer
Født omkring 167533.
     ? Identisk med Peder Svendsen Høyer på Overhalla gift med Karen Larsdatter Aas (1715-1797) ?
26.10.
Anders Svendsen Høyer
Født omkring 167634.
27.10.
Johan Svendsen Høyer
Født omkring 167935.
     Præst i Sjælland.
28.10.
Christian Svendsen Høyer
Født omkring 168036.
29.10.
Melchior Svendsen Høyer
Født omkring 168437.
30.10.
Ester Svendsdatter Høyer
Født omkring 168538.
31.10.
Anna Svendsdatter Høyer
Født omkring 168739.

Gift _____med

Jochum Berner
32.15.
Alexander Humphredsen Brüghmann
Død før 1634, København40.
     Matrialforvalter i Kjøbenhavn.40
33.15.
Anna Margareta Brüghmann
Død 170240.

Gift 12 aug. 1688, Hjemmeviet40 med

Thomas Brix
Født omkring 166341,42.
     Søn af Laurits Pedersen Brix og Berete Østensdatter.
     Tituleres monisur.43
     Skifte 20 sep. 1702, Trondhjem44.

Børn af Anna Margareta Brüghmann og Thomas Brix:

50.33.Lars Brix
51.33.Johan Brix, d. 1739
34.15.
Sara Brüghman
Død 15 sep. 1733, Trondheim45.
     12 Barn med Thomas Hammond.45
     Skifte 1735-1736, Trondheim.46(Sara salig Thomas Hammond)..

Gift 20 nov. 1686, Trondheim?, Hjemmeviet45 med

Thomas Hammond
Født omkring 166347,48.
Død 171918.
     Søn af Thomas Hammond og Elisabeth Henrichsdatter Sommerschiel.
     Kjøpmann i Trondhjem. Stor efterslekt (12 barn).
     Hadde vært hos farbroren Johan i London da faren døde og moren døde også plutselig før han kom hjem.48

Børn af Sara Brüghman og Thomas Hammond:

52.34.Elisabeth Hammond, f. 1688, Trondhjem, d. 1728, Christiania
53.34.Hilken Thomasdatter Hammond
54.34.Edward Thomasen Hammond
55.34.Humphrey Hammond
35.15.
Gidsken Brüghmann
Død 26 jun. 173243.
     Hun eide gårdene: Selnes, og Lyngvær i Bodø prestegjeld. Ugift.45
36.15.
Sophie Brygmand
Født 167349.
Død 3 mai 1751, Trondheim.50,49,45.
     Boet efter hende beløb sig til 23000 Rdl.51
     Skifte 1751-1753, Trondheim.52(Sophia sal. Johan Hammonds)..

Gift 1 mai 1697, Hjemmeviet45 med

Johan Thomassen Hammond
Født omkring 167453,18,48.
Død 172218.
     Søn af Thomas Hammond og Elisabeth Henrichsdatter Sommerschiel.
     Han overtog Forretningerne efter Faderen og var en af T.hjems rigeste Mænd. Han eiede bl.a. Granaasen.51
     Kjøpmann i Trondhjem. Stor efterslekt.

Børn af Sophie Brygmand og Johan Thomassen Hammond:

56.36.Johan Hammond
57.36.Thomas Johansen Hammond, f. 1697, d. 1736
58.36.Sara Johansdatter Hammond, f. 1708, d. 1788
59.36.Anna Margrethe Hammond, f. 1710, d. 1765
37.15.
Humphred Brüghmann
Født 168145.
     Ved skifte etter søsteren Gidsken i 1732 bodde han i Kjøbenhavn og bodde der også i 1739. Muligens var det hans sønn: Christian Humphred Bryghmann, der ifølge "Nyerup & Kraft's Litr. Lex. var Udgiver af tvende Oversættelser (1742 og 1748), og som var Notar. Publ. i Bergen, hvilket embede han i 1755 afstod til Joachim Chr. Geelmuyden, senere Gylde(n)crantz." [C. Delgobe].45
38.15.
Lars Brüghmann
     I skifte etter søsteren Gidsken 1732 sies det at han "over 30 Aar har været udenlands". I ett annet skifte i 1739 nevnes han ikke.45
39.15.
Ermegaard Humphredsdatter Brüghmann

Gift 24 mar. 1716, Hjemmeviet45 med

Joachim Barner
Død før 173945.
     Forvalter over Østraad. Tituleres monisur.45

Børn af Ermegaard Humphredsdatter Brüghmann og Joachim Barner:

60.39.Hans Barner

Generation 5.

40.18.
Margaretha Sophia Roth
Født omkring 170722.
41.20.
Laurits Brøndlund
Født 172328.
Død 176628.
     Sognepræst i Stadsbygden ved Trondheim.28
     En bror af Laurits, eller kanskje identisk med Laurits, kan være Kristoffer Laurits Brønlund, f. o. 1727 (1721?) i Namdalen, gift o. 1748 med Elen Christine Meyer.54
42.21.
Anne Margrethe (Andersdatter?) Riber
Født 1734, Vikan, Frøya, Trøndelag..
Død 1805, Rottingen, Frøya..
     I følge Trondheimsslekten Normann (1650-1901), av Hugo Normann, er Anne Margrete Riber født 1734 i Vikan, Frøya, Trøndelag.
     Anne Margrethe kan være identisk med Laurentius Schultz hustru, men andre siger at Anne Margrethe var gift med Gabriel Pedersen Koch (1727-1802). Da Laurentius døde tidligt kan hun også tænkes at have været gift med begge, men hun burde vel da være ført sammen med Gabriel i folketellingen år 1801. Gabriel og Anne er kanskje fætter/kusine hvorfor en ekteskapsbevilling vel var påkrævet ?

Gift _____med

Gabriel Pedersen Koch
Født omkring 1727.
Død 1802, Rottingen, Frøya..
     Søn af Peder Jensen Koch og Inger Melchiorsdatter Riiber.
43.21.
Anne Margrete (Riber?)
Død efter 1801.
     Det har i visse kilder vært skrevet at Laurentius' hustru Anne Margrethe var en datter av Melchior Andersen Riber (o.1653-1726) men av kronologiske årsager kan dette ikke være korrekt - men hun kan derimod tænkes at være hans barnebarn.
     Anne Margrete bodde i 1801 hos sønnen Jacob Schultz på Lillekjerringvåg.

Gift _____med

Laurentius Johannes Schult
Født omkring 1729.
Død 1765.
     Søn af Claus Schult og Margrethe Seehuus.
     Skolelærer paa Hiteren.

Børn af Anne Margrete (Riber?) og Laurentius Johannes Schult:

61.43.Jacob Lauritsen Schultz, f. 1762, d. 1827
62.43.Claus Lauritsen Schultz, f. 1766
63.43.Melchior Andreas Riiber Schultz, f. 1768
64.43.Karen Margrethe Schultz, f. 1769
65.43.Inger Marie Schult, f. 1771
66.43.Lisbeth Katrine Schult, f. 1771
67.43.Melchior Andreas Riiber Schult, f. 1772
68.43.Petrea Johanne Schult, f. 1780
44.21.
Melchior (Melcher) Andersen Riber
Født 1739, Vikan, Frøya, Sør-Trøndelag., døbt 26 dec. 1739, Hitra.55.
Død 13 mai 1808, Vikan, Frøya, Sør-Trøndelag..
     Han var jordeier og handelsmann. Han overtok handelsvirksomheten på Vikan etter sin far.

Gift 1° _____med

Martha Johanne Koch
Født 11 mai 1757, Vikan, Frøya, Sør-Trøndelag..

Gift 2° _____55med

Karen Margrethe Schanke
Døbt 6 okt. 173755.
Død 24 mar. 1795, Hitra.55.
     Datter af Lorentz Christian Schanke og Margrethe Maria Johansdatter Burchard.
45.22.
Anne Cathrine Koch
Født omkring 1719, Sula, Fosna, Trøndelag..
Død 8 apr. 1800, Sula, Fosna, Trøndelag..
46.22.
Maren Pedersdatter Koch
Født omkring 1721, Sula, Fosna, Trøndelag..
Død 30 apr. 1757, Trondheim..
47.22.
Melchior (Melcher) Pedersen Koch
Født omkring 1722, Trondheim..
Død jul. 1785, Sula, Fosna, Trøndelag..

Gift 13 sep. 1750, Holden, Hemne, Trøndelag. med

Johanne Marie Johansdatter Testmann
Døbt 1721, Hemne, Trøndelag., 16 trf. 1721.
Død mai 1784, Sula, Fosna, Trøndelag., begravet 18 mai 1784, Sula, Fosna, Trøndelag..
     Datter af Johan Peter Testmann og Maren Marie Holthe.

Børn af Melchior (Melcher) Pedersen Koch og Johanne Marie Johansdatter Testmann:

69.47.Johan Peter Testman Koch, f. 1751, Trøndelag., d. 1836, Trøndelag.
70.47.Maren Marie Koch, f. 1756, Trøndelag.
71.47.Jens Melchersen Koch, f. 1757, Trøndelag., d. 1832, Bodø.
72.47.Petter Andreas Koch, f. 1763, Trøndelag.
48.22.
Andreas Pedersen Koch
Født omkring 1726, Sula, Fosna, Trøndelag..
Død 30 apr. 1766, Kristiansund..
49.22.
Gabriel Pedersen Koch
Født omkring 1727.
Død 1802, Rottingen, Frøya..

Gift _____med

Anne Margrethe (Andersdatter?) Riber
Født 1734, Vikan, Frøya, Trøndelag..
Død 1805, Rottingen, Frøya..
     Datter af Anders Melchiorsen Riber og Catharina Clausdatter.
     I følge Trondheimsslekten Normann (1650-1901), av Hugo Normann, er Anne Margrete Riber født 1734 i Vikan, Frøya, Trøndelag.
     Anne Margrethe kan være identisk med Laurentius Schultz hustru, men andre siger at Anne Margrethe var gift med Gabriel Pedersen Koch (1727-1802). Da Laurentius døde tidligt kan hun også tænkes at have været gift med begge, men hun burde vel da være ført sammen med Gabriel i folketellingen år 1801. Gabriel og Anne er kanskje fætter/kusine hvorfor en ekteskapsbevilling vel var påkrævet ?
50.33.
Lars Brix
     Var ved mosteren Gidskens død i 1732 boende i Trondhjem.45
51.33.
Johan Brix
Død 173945.
     Død 1739 som handlene i X-sund. Den 28. aug. 1730 underskrev han med 13 andre handlene en ansøkning om kjøpmannsrettigheter for "Lillefosen". Den 27. juli 1739 var det skiftesamling i hans og hustrus bo. De var formentlig barnløse.45
     Skifte 1737-1742, Trondheim.56(Johan Brix i Lille Fosund og hans Huustroe Elisabeth Thue)..

Gift _____med

Elisabeth Johansdatter Thue
     Skifte 1737-1742, Trondheim.56(Johan Brix i Lille Fosund og hans Huustroe Elisabeth Thue)..

[Gift 1° med Christopher Aagesen Holck (f. 1681); Gift 2° med Johan Brix (d. 1739)].
52.34.
Elisabeth Hammond
Født 1688, Trondhjem9.
Død 5 jun. 1728, Christiania9.

Gift 4 sep. 1721, Christiania57 med

Mogens Pederssøn Blix
Født 3 mar. 1693, Trondhjem9.
Død 3 mai 1746, Christiania9.
     Søn af Peder Mogenssøn Blix og Marit(e) Larsdatter.
     Regimentskvartermester og auditør ved Vesterlenske regiment 18. juni 1717, borgermester i Christiania 14. jan. 1726, kancelliraad, senere krigsraad.9
     Krigsraad Blix hadde 8 barn, 4 i hvert ægteskap, men de fleste døde i ung alder; ingen av dem hadde efterslegt.9

[Gift 1° 4 sep. 1721 med Elisabeth Hammond (1688 - 5 jun. 1728); Gift 2° 26 jul. 1735 med Magdalene Cornish (1714 - 25 jul. 1794)].

Børn af Elisabeth Hammond og Mogens Pederssøn Blix:

73.52._____
74.52._____
75.52._____
76.52._____
53.34.
Hilken Thomasdatter Hammond

Gift _____58,59med

Claus Claussen Lund
Født 25 mai 169258.
Død 175658.
     Søn af Claus Pedersen Lund og Karen Hansdatter Breijer.
     Kjøpmann i Molde.58

[Gift 1° med Hilken Thomasdatter Hammond; Gift 2° med Gjertrud Fredriksdatter Green].
54.34.
Edward Thomasen Hammond
     ! GÆT - er vel søn av Thomas Hammond og Sara Brüghmann !
     Skifte 1735-1738, Trondheim.60(Edward Thomasen Hamond)..
55.34.
Humphrey Hammond
     ! GÆT - er vel søn av Thomas Hammond og Sara Brüghmann !
     Skifte 1735-1738, Trondheim.60(Humphry Hamond)..
56.36.
Johan Hammond
     ? GÆT - han må være søn af Johan Hammond og Sophie Brygmand ?
     Kaptein.61
     Oberst.62

Gift 1° _____med

Karen Olufsdatter Tønder
Født 16 jul. 170261.
     Datter af Oluf Olufsen Tønder og Elisabeth (Lisbeth) Melchiorsdatter (Meldal).
     Var gift med kaptein Johan Hammond.61

Gift 2° 173862 med

Stennetta Steensdatter Meldal
Død 174762.
     Datter af Steen Melchiorsen Meldal og Ursula (Aarsilla) Olsdatter Tønder.
57.36.
Thomas Johansen Hammond
Født 11 sep. 169763.
Død 28 feb. 173663.
     Sogneprest til Meldal. Stor etterslekt (11 barn).63

Gift 172563 med

Else Sophie Frich
Født 6 aug. 169663.
Død 17 sep. 178063.

Børn af Thomas Johansen Hammond og Else Sophie Frich:

77.57.Sophie Frich Hammond, f. 1726, d. 1762
58.36.
Sara Johansdatter Hammond
Født 18 okt. 170851.
Død 6 apr. 178851.
     Hun hadde tilnavnet «Moderen på klosteret», fordi hun var så dyktig og gav hjelp og trøst til alle som kom til henne når de trengte hjelp i sykdom eller annen nød. Hun styrte godset alene i 40 år etter mannens død.64

Gift 20 jun. 172851 med

Henrik Ebbesen Horneman
Født 169451,64.
Død 12 dec. 174851.
     Søn af Ebbe Carstensen og Anna Henriksdatter Hornemann.
     Til Reinskloster. Fra ham nedstammer hele den nuværende norske slegt Horneman.65
     11 Børn. Stor efterslægt.

Børn af Sara Johansdatter Hammond og Henrik Ebbesen Horneman:

78.58.Sophie Horneman, f. 1732, d. 1808
59.36.
Anna Margrethe Hammond
Født 1 apr. 171051.
Død 17 nov. 176551.
     Da de [hende og husbonden Hans Ebbesen Horneman] ingen Børn havde, skjænkede hun sin betydelige Formue til forskjellige Stiftelser væsentlig i Trondhjem.51

Gift 25 nov. 173351 med

Hans Ebbesen Horneman
Født 20 feb. 170251.
Død 17 nov. 175651.
     Søn af Ebbe Carstensen og Anna Henriksdatter Hornemann.
     Reiste 1717 sammen med Broderen til Kjøbenhavn. Tog theol. Examen 1721, blev 1733 res. Cap. til Bynesset og 1736 Sognepræst til Meldalen. 1748 blev han Provst over Dalernes Provsti. Han omtales meget rosende af Biskop Nannestad, som holdt hans »Lig-Prædiken«.51
60.39.
Hans Barner

Generation 6.

61.43.
Jacob Lauritsen Schultz
Født 1762.
Død 15 dec. 1827.
62.43.
Claus Lauritsen Schultz
Født 1766.
63.43.
Melchior Andreas Riiber Schultz
Født 1768.
64.43.
Karen Margrethe Schultz
Født 1769.
65.43.
Inger Marie Schult
Født 177166.
66.43.
Lisbeth Katrine Schult
Født 177166.
67.43.
Melchior Andreas Riiber Schult
Født 1772.
68.43.
Petrea Johanne Schult
Født 1780.
69.47.
Johan Peter Testman Koch
Født 10 aug. 1751, Sula, Fosna, Trøndelag..
Død 1 mar. 1836, Hitterøen / Sula, Fosna, Trøndelag..

Gift 16 jan. 179067 med

Maren Testman Bredal
Født 7 mai 176568.
Død 19 apr. 1820, Hitteröen68.
     Datter af Anders Eriksen Bredal og Malene (Magdalene) Kristine Mortensdatter Lyng.
70.47.
Maren Marie Koch
Født 1756, Sula, Fosna, Trøndelag..
71.47.
Jens Melchersen Koch
Født 29 mar. 1757, Sula, Fosna, Trøndelag..
Død 22 feb. 1832, Bodø..
     Sogneprest til Folden.69
     Han var capelan og misjonær i Dverberg og 1788 misjonær til Varanger. Ble 31 des 1788 sogneprest til Kjøllefjord og 1791 prost til Øst-Finnmark Prosti, Ble så 15 mai 1801 sogneprest til Folda.

Gift 4 sep. 1789, Kjøllefjord, Finnmark. med

Maren Heggelund Krog
Født 26 dec. 1767, Ibestad, Astafjord.
Død 20 jan. 1849, Bodø..
     Datter af Hans Hagerup Krog og Abigael Simonsdatter Kildal.
     Skifte 28 feb. 1849, Bodø..
72.47.
Petter Andreas Koch
Født 1763, Sula, Fosna, Trøndelag..
     Petter døde Rottingen ved Frøya. Han drev handel sammen med broren Johan.

Gift _____med

Maren Testmann Klingenberg
Født 1775, Molde..
     Datter af Hans Michael Johannesen Klingenberg og Hedvig Nielsdatter Lossius.
73.52.
___________
74.52.
___________
75.52.
___________
76.52.
___________
77.57.
Sophie Frich Hammond
Født 172663.
Død 176263.

Gift 174363 med

Augustinus Steensen Meldahl
Født 171263.
Død 4 nov. 178263.
     Søn af Steen Melchiorsen Meldal og Ursula (Aarsilla) Olsdatter Tønder.
     Kaptein.63
     Ble kaptein. Bodde på Halse. 4 barn.62

[Gift 1° 1743 med Sophie Frich Hammond (1726 - 1762); Gift 2° med Ane Dorothea Thune].

Børn af Sophie Frich Hammond og Augustinus Steensen Meldahl:

79.77.Else Sophie Meldahl, f. 1746, d. 1821
78.58.
Sophie Horneman
Født 26 mai 173251.
Død 21 jul. 180851.
     Fra Reinskloster.70

Gift 27 mai 175551,70 med

Henrik Horneman
Født 3 apr. 172051,70.
Død 22 okt. 177951,70.
     Søn af Hans Henriksen Hornemann og Mette Christine Bonsach.
     Etatsråd og Justitsråd.51,70

Børn af Sophie Horneman og Henrik Horneman:

80.78.Hans Horneman, f. 1756, d. 1809
81.78.Medea Christine Horneman, f. 1759, d. 1796
82.78.Henrik Olaus Horneman, f. 1761, d. 1841, Christiania (Oslo)

Generation 7.

79.77.
Else Sophie Meldahl
Født 18 mai 174663.
Død 9 aug. 182163.

Gift _____med

Ole Gaarder
Født 8 mar. 173263.
Død 179971,72,63.
     Stilling: Oberst63.

Børn af Else Sophie Meldahl og Ole Gaarder:

83.79.Ursula Maria "Silla" Gaarder, f. 1772, Trondheim, d. 1811
84.79.Poul Frederik Gaarder, f. 1778, MR., d. eft. 1857
85.79.Augustinus Meldahl Gaarder, f. 1784, d. 1848
80.78.
Hans Horneman
Født 175651.
Død 17 mai 180951.
     Student. Cancelli-Sekretær. (Havde 2 uægte Sønner).51
81.78.
Medea Christine Horneman
Født 175951.
Død 179651.
     Sindssvag.51
82.78.
Henrik Olaus Horneman
Født 176151.
Død 1841, Christiania (Oslo)51.
     Cand. jur. Sindssvag. Ugift.51

Generation 8.

83.79.
Ursula Maria "Silla" Gaarder
Født 23 nov. 1772, Trondheim63.
Død 25 feb. 181163.
     Døde i barselseng.63

Gift 179963 med

Sigward Irgens Friis Rynning
Født 14 mar. 176263,72.
Død 28 aug. 183263,72.
     Sogneprest til Vinger. Etterslekt [Se O.M. Kinnapel.]63

[Gift 1° 1799 med Ursula Maria "Silla" Gaarder (23 nov. 1772 - 25 feb. 1811); Gift 2° 16 sep. 1812 med Karen Budde (22 feb. 1766 - 29 mai 1832)].
84.79.
Poul Frederik Gaarder
Født 1778, gården Åkvik i Halsa, MR..
Død efter 1857.
     Sogneprest i Alstahaug og prost i Helgeland.

Gift 1805 med

Christine Helene M. Heltzen
Født 1780.
Død 20 mai 1853.
85.79.
Augustinus Meldahl Gaarder
Født 1784.
Død 1848.
     Sogneprest i Ørland, prost i Fosen.

Gift 1812 med

Marcelia Hegge Parelius
Født 1791.
Død 1827.
     Datter af Nils Rosing Parelius.

Kilder og Noter
1Oppgis i 1683 av svigersønnen Svend Høyer å være «ved 80 års alder». Ved manntallet 1664 oppgis alderen til 54 år.
2Gudrun Johnson Høibo: Slekten Falkener, Falch, Falck (Oslo 1962), s. 36
3Yngvar Kjelstrup: Anders Nielsen Riber og Mille Oudensdatter., s. 217. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIX (1964): 214-223
4Yngvar Kjelstrup: Anders Nielsen Riber og Mille Oudensdatter., s. 216-217. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIX (1964): 214-223
5Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller nr. 4 og 5., s. 229. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIII (1972): 218-239
6Henning Sollied (1907-1945): Blix'erne av Jemtland. En norsk-svensk storslegt., s. 87. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 61-103
7Baard V. Riiber skriver at han døde i mai måned 1728.
8Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55)
9Henning Sollied (1907-1945): Blix'erne av Jemtland. En norsk-svensk storslegt.. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 61-103
10Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 302. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
11Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 74
12Arthur Skjelderup: Slægtshistoriske Meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson (Chria. 1915)
13Jan Våbenø Larsen, der refererer fra Fosen Skifteprotokoll VI (1723-29), folio 213-220.
14Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 323. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
15Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 119
16Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 119 note 107
17Ole Martin Kinnapel, Kristiansand 1977: Foged Rasmussen og Assesor Brüghmanns Slekt, s. 81
18Henrik Sommerschild: Slekten Sommerschild - Sommerschield (Oslo 1951)
195 år gl. ved farens skifte 27. okt. 1697.
202 år gl. ved farens skifte 27. okt. 1697.
21Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 159
22Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller (nr. 7)., s. 295. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXVII (1980): 292-320
23Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller (nr. 7).. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXVII (1980): 292-320
24Brit H. Fjellberg, hvis referance er "utskriftene fra Astafjordtingene (noen biblioteker i Troms har i alle fall disse utskriftene i hefteform). Fra hefte 1723-1731, tilrettelagt av Tore Meyer
25Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 309. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
26Hugo Normann: Hvem var Nordlandshandler og Trondhjemsborger Steffen Jute?, s. 62. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXI (1987): 59-63
27Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems skifteprotokoll nr. 8.. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIX (1984): 303-312
28C. Klitgaard: Familien Brøndlund., s. 155. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift X (1945): 154-155
29Hornemann
30Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoll 6., s. 40. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1973): 39-64
31Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 36
3285 2/12 Aar gl.
3317 år gl. ved farens skifte 16. jan. 1693.
3416 år gl. ved farens skifte 16. jan. 1693.
3513 år gl. ved farens skifte 16. jan. 1693.
3612 år gl. ved farens skifte 16. jan. 1693.
378 år gl. ved farens skifte 16. jan. 1693.
387 år gl. ved farens skifte 16. jan. 1693.
395 år gl. ved farens skifte 16. jan. 1693.
40Ole Martin Kinnapel, Kristiansand 1977: Foged Rasmussen og Assesor Brüghmanns Slekt, s. 82
418 år gl. 9. jan. 1672.
42Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 147. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
43Ole Martin Kinnapel, Kristiansand 1977: Foged Rasmussen og Assesor Brüghmanns Slekt
44Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller nr. 4 og 5., s. 236. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIII (1972): 218-239
45Ole Martin Kinnapel, Kristiansand 1977: Foged Rasmussen og Assesor Brüghmanns Slekt, s. 83
46Trondhjems Skifteprotokoll 11b (1735-36).
4719 år gl. 28. aug. 1682.
48Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 297. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
49Henrik Sommerschild: Slekten Sommerschild - Sommerschield (Oslo 1951), s. 110
50O.M.Kinnapel sætter dødsdagen til 5. mai
51Christian Horneman: Stamtavle over Slægten Horneman (Trondhjem 1908)
52Trondhjems Skifteprotokoll 14b (1751-53).
538 år gl. 28. aug. 1682.
54IGI - http://www.familysearch.com
55Roger de Robelin: Skanke ätten (1995), s. 353
56Trondhjems Skifteprotokoll 13a (1737-1742).
57Henning Sollied (1907-1945): Blix'erne av Jemtland. En norsk-svensk storslegt., s. 88. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 61-103
58Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 253
59Bernhoft, s. 137
60Trondhjems Skifteprotokoll 12 (1735-38).
61Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 173
62Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 177
63Ole Martin Kinnapel, Kristiansand 1977: Foged Rasmussen og Assesor Brüghmanns Slekt, s. 86
64Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 404
65Olaus Schmidt: Den slesvigske indflytning til Trondhjem paa 1600' og 1700'tallet., s. 11. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 1-27
66Tvilling.
67Knut Esmarch: Familien Bredal, s. 22
68Knut Esmarch: Familien Bredal
69Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 200
70Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 117
71O.M.Kinnapel skriver 10. mars 1779.
72Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XX (1965-66)