© 2001 Simon Ellefsen

Reiner / Rener

Opdateret 26 Aug 2003.


Generation 1.

1.0.
Jacob (Reiner?)

Gift _____med

Barbara (Barbro)

Børn af Jacob (Reiner?) og Barbara (Barbro):

2.1.Hans Jacobsen Reiner
3.1.Morten Jacobsen Rener, d. 1701

Generation 2.

2.1.
Hans Jacobsen Reiner
     Borger i Trondhjem.1
     Skifte 24 nov. 1691, Trondhjem1Avdødes bror Morten Jacobsen. Enkens festemann Svend Jensøn og lagverge Claus Clausen. Jekt 100, bygård 220, leiet Vigsø i Nordland, gård 140, to sjåer på Tildrem (Brønnøy) 5, hus og hjeller på Gjeslingen fiskevær 16, brt. 1705, netto 1346 Rd. Børnepenger til Sl. Hans Larsens to døtre Malene og Kiersten iflg. kontrakt..

Gift _____med

Sigrid (Siri) Pedersdatter
     Skifte 29 feb. 1704, Trondhjem2Rede pnger 24, sølv 74 (navnebokstaver: HIS-SPD, IIS-SSD, IPS-IPD, AHSP-EIDK, HHM-ANDT, OCSG-ETD, MCD, CES-AOD), bygård 220, leiet Kvaløholmen, jekter og farbåter, rikt utstyr på Vigsøen, derav sølv for 33. 1885 - 712..

[Gift 1° med Hans Laursen; Gift 2° med Hans Jacobsen Reiner; Gift 3° med Svend Jensen (Ebeltoft) (d. omkr. 1710)].

Børn af Hans Jacobsen Reiner og Sigrid (Siri) Pedersdatter:

4.2.Anne Hansdatter Reiner, f. omkr. 1678
5.2.Hans Hansen Reiner, f. 1679
6.2.Barbro Hansdatter Reiner, f. omkr. 1681
3.1.
Morten Jacobsen Rener
Død 1701-17243.
     Morten Jacobsøn betalte «Huus og Grundfrelse» med 1 pd fisk i 1684 og 1685 på bruket Kidøen/Kjeøy på Ytterstad i Lødingen. «Throndhiems-Borgeren» Morten Jacobsen er anført under «Kiødøen» i Manntallet 1701 som eier av «Huusse» der husmannen Peder Hanssen hadde sitt «tilhold».3

Gift _____med

Else Christensdatter
Død efter 17243.

Børn af Morten Jacobsen Rener og Else Christensdatter:

7.3.Else Mortensdatter Rener, d. 1751
8.3.Barbara Mortensdatter Rener, f. 1691
9.3.Hans Mortensen Rener, f. omkr. 1696, d. 1740
10.3.Rener
11.3.Rener

Generation 3.

4.2.
Anne Hansdatter Reiner
Født omkring 16784,1.

Gift imellem 1691 og 1704 med

Hans Jensen (Bochelsund)
     Søn af Jens.
     Bosatt på Bochelsund i .....2,4

[Gift 1° med Inger Olsdatter (d. før 29 feb. 1704); Gift 2° imellem 1691 med Anne Hansdatter Reiner (f. omkr. 1678)].
5.2.
Hans Hansen Reiner
Født 16795,1.
6.2.
Barbro Hansdatter Reiner
Født omkring 16816,1.
     Skifte 1765-1771, Trondheim.7(Barbro Hansdatter Reener og Mand Rasmus C.? Greger)..
7.3.
Else Mortensdatter Rener
Død 1751.
     Skifte 1751-1752: Skiftet åbnet 6. sept. 1751, sluttet 19. juni 1752..

Gift 1° _____med

Svend Jensen (Ebeltoft)
Død omkring 1710, Vigsøens borgerleie i Brønnøy.8.
     Søn af Jens.
     Kaldes 1704 Svend Jensen Lysesund, Nordlandshandler.2
     Bosatt på Vigsø eller Kvaløyholmen.3
     Skifte 18 nov. 1710, Trondheim.8Enke Else Mortensdatter, lagverge herr Peder Bredal. Datter Susanna 3/4 år. Bror Hans Jensen Buchelsundet begjærte reg. 8. sept. i Vigsø. Reg. der: sølv 113, kontant 100, utslitt jekt, sjøredskap, korn, kramvarer, leiet 140, 2 buer Værøen ledingsberg 6, do. i Gjeslingen 12, bu Øverhalts marked 3, to skjåer Tilrum, bu Levanger, skjå Vassås, del i brygge Lysesund og stue m.v. der 37, part i leiet Fiskerosen 50, avbrendt plass i Krambugt., Trhj. 75, ialt 1784 ÷ 631. Iflg. skifte 29. febr. 1704 [etter Svends første hustru] hadde stedsønn Hans Hansen, Kvaløholmen borgerleie innestående fars- og morsarv 532, som for det meste var utbetalt..

[Gift 1° med Sigrid (Siri) Pedersdatter; Gift 2° med Else Mortensdatter Rener (d. 1751)].

Gift 2° _____med

Hans Larsen Falch
Født omkring 16819,10.
Død 1741-174211.
     Søn af Laurits Petterssen Falch og Ellen (Helena) Andersdatter Belter.
     I skifte etter søsterens mann [Niels Olsen Parelius] i 1722 er han nevnt som borger i Trondheim. I skifte etter søsteren i 1752 nevnes et sølvfat med innskrift H Falk og E Remer.10
     Handelsmann.11

Børn af Else Mortensdatter Rener og Svend Jensen (Ebeltoft):

12.7.Susanna Svendsdatter, f. 1710

Børn af Else Mortensdatter Rener og Hans Larsen Falch:

13.7.Lars Peter Hansen Falch
14.7.Josefine Mortine Hansdatter Falch, f. omkr. 1719
15.7.Svend Hansen Falch
16.7.Andreas Hansen Falch, d. 1799
17.7.Elen (Elin) Hansdatter Falch
18.7.Else Hansdatter Falch, d. før 1752
19.7.Anna Bergitte Hansdatter Falch
20.7.Aaselle Cathrina Hansdatter Falch
21.7.Christiana Hansdatter Falch, f. omkr. 1726
8.3.
Barbara Mortensdatter Rener
Født 13 apr. 16913.
9.3.
Hans Mortensen Rener
Født omkring 16963.
Død 1740, an æt 443, begravet 7 aug. 1740, Lødingen, Dom. 8 p. Trin.3.
     «Thrundhiems Borgeren Hans ... swarer i Grundfrelse 4 mk» ... «af sine borger Huuse i Kiøen ... paa Kongens Grund», på Ytterstad i Tjeldsund, heter det i 1723.3

Gift _____med

Anne Malene
Død før 17723.
     Datter af Anders Hansen Røst og Ellen Jonsdatter Kil.
     Sandsynligvis datter av Anders Hansen Røst, der vides at have haft en datter Anna Malena. Bemærk endvidere at en av sønnene har navnet Anders Røst.
     Skifte 30 mar. 1772, Trondhjem12.

Børn af Hans Mortensen Rener og Anne Malene:

22.9.Morten Hansen Reener, f. omkr. 1717, d. 1775
23.9.Else Hansdatter Reener, f. 1721, d. 1761
24.9.Joen Hansen Rener, f. omkr. 1721, d. 1759
25.9.Christen Hansen Reener, f. omkr. 1730, d. 1794
26.9.Hans Hansen Reener, f. 1733, d. 1810
27.9.Anders Røst Hansen Reener, f. 1734, d. 1801
28.9.Maren Hansdatter Reener, f. 1736
29.9.Maren Margrethe Hansdatter Reener, f. 1739
30.9.Sirianna Hansdatter Rener
31.9.Anna Cathrine Reiner
10.3.
Rener
     Ukjent barn.3
11.3.
Rener
     Ukjent barn.3

Generation 4.

12.7.
Susanna Svendsdatter
Født 171013.
13.7.
Lars Peter Hansen Falch
     Oppholder sig 1752 [morens skifte] i Fredrikshald.14
14.7.
Josefine Mortine Hansdatter Falch
Født omkring 171915.
     Er ikke gift ved morens skifte i 1752.16
15.7.
Svend Hansen Falch
     Oppholder sig 1752 [morens skifte] på Seierstad i Fosnes.14

Gift _____med

Martha Hansdatter Lind
Født 1725, Bjørøy gård i Flatanger, Fosnes, Nord Trøndelag.17.

Børn af Svend Hansen Falch og Martha Hansdatter Lind:

32.15.Jonas (Svendsen) Falch, f. 1762, d. 1830
16.7.
Andreas Hansen Falch
Død 18 nov. 179918.
     Andreas Hansen Falch drev borgerleiet Viksjøen i Sømna. Det blev senere overtatt av hustruen Rebeccas brorsønn Nicolai Andersen fra Tro, sønn av Anders Pedersen Falch.18
     Alt i 1777 satte Andreas og Rebecca opp testamente der det hette at den som levde lengst, skulle arve den andre ektefelle, og i dette tilfelle var det Rebecca.18

Gift _____, Ægteskabsbevilling? - begge i 3die led beslægtet.med

Rebecha Pedersdatter Falch
Født 172018.
Død 15 jan. 1800, Viksjøen i Sømna.18.
     Datter af Peder Jacobsen Falch og Inger Svendsdatter.
     Alt i 1777 satte Andreas og Rebecca opp testamente der det hette at den som levde lengst, skulle arve den andre ektefelle, og i dette tilfelle var det Rebecca.18
17.7.
Elen (Elin) Hansdatter Falch

Gift før 175214 med

Peder Pedersen Greger
     Søn af Peder Rasmussen og Else Marie Greger.
     Bardal i Nesna (1752).14

Børn af Elen (Elin) Hansdatter Falch og Peder Pedersen Greger:

33.17.Inger Falch
18.7.
Else Hansdatter Falch
Død før 175219.

Gift _____14med

Claus Joensen
     Finnegaard i Numedahlen (1752).20
19.7.
Anna Bergitte Hansdatter Falch

Gift før 175214 med

Henrich Bruun
     Gildeskål (1752).14
20.7.
Aaselle Cathrina Hansdatter Falch

Gift før 175216 med

Jonas Pedersen Greger
     Søn af Peder Rasmussen og Else Marie Greger.
     Stensjøen (1752).16

Børn af Aaselle Cathrina Hansdatter Falch og Jonas Pedersen Greger:

34.20.Else Marie Greger, f. 1746, d. 1812
35.20.Hans Falch Greger
36.20.Peter Hendrich Greger, f. omkr. 1753
37.20.Maren Johanna Greger, f. omkr. 1761
38.20.Nicolai Thomas Greger, f. omkr. 1764
21.7.
Christiana Hansdatter Falch
Født omkring 172621.
     Er ikke gift ved morens skifte i 1752.16
22.9.
Morten Hansen Reener
Født omkring 171722.
Død 15 jul. 1775, 58 år gml.22.
     Iflg. skifte 1. juli 1776 på «tingstedet Barøen efter Trondhiemshandler Morten Reiner» anga avdødes bror «Hr. Anders Reiner» eiendommen (Kjeøy på Ytterstad i Lødingen).22
23.9.
Else Hansdatter Reener
Født 17213.
Død 17613.
     Skifte 1758-1765, Trondheim.23(Else Hansdatter Reiner, Hans Erichsen Dybfest)..

Gift omkring 174812 med

Hans Erichsen Dybfest
Død omkring 177712.
     Søn af Erich Pedersen Dybfest og Kiersten Mortensdatter.
     Trondhiems Handler Hans Erichsen bodde på Dybfest i Lødingen til han ble trolovet og gift med Ingeborg i 1745.12
     I 1748 protesterte bl.a. Hans på «sin moders Weigne imod borgerbrevet» som var utstedt til Niels Weilandt «til at være borger udi Nordland, til borgerleiet Korsnes dat. 28 mai Bergen 1748 i henseende til Trondhjems bys privelegier, og (ønsket) for øvrig reservere sig at andrage beskaffenheden på vedbørendes høye alder og (ville) derfor begjære copi av det publicerede borgerbrev».12
     I 1754 var det tre Borgere i «Tjellesund fierding»: Bergensborgerne Niels Weilandt på Korsnes, Bersvend Pedersen på Kiøbsnes, samt Trondhjemsborgeren Hans Erichsen på Dybfest. Om Hans heter det at han «om sommeren søker borgerleiet Dybfest, men om vinteren er boende i Trondhjem hvor han har hus og bopel og der sin borgerskatt erlegger».12
     Han drev trolig sin virksomhet til sin død i 1777.12
     Skifte 28 feb. 1777, Trondhjem24,12.

[Gift 1° 30 jul. 1745 med Ingeborg Sophia Har Christensdatter (omkr. 1703 - 1746); Gift 2° omkr. 1748 med Else Hansdatter Reener (1721 - 1761)].

Børn af Else Hansdatter Reener og Hans Erichsen Dybfest:

39.23.Ingeborg Christine Hansdatter
40.23._____
41.23.Elen Hansdatter, f. 1754, d. 1784
42.23.Hans Morten Reener, f. 1757, d. 1786
43.23.Erich Hansen, d. 1785
44.23.Joen Hansen Reener, f. 1760, d. 1794
24.9.
Joen Hansen Rener
Født omkring 172122.
Død 14 aug. 1759, - an æt 38.22.
     Joen bodde på Kjeøy på Ytterstad i Lødingen da han døde.22
25.9.
Christen Hansen Reener
Født omkring 17303.
Død apr. 17943.
26.9.
Hans Hansen Reener
Født 17333.
Død 18103.
     Hans var 'handlende i Balstad, Lofoten.'3
     ?? Han er vel far til Ane Malene Rener (1768-1860) gift Bruun, eller ??

Børn af Hans Hansen Reener og _____:

45.26.Ane Malene Rener, f. 1768, Trondhjem., d. 1860, Fladset.
27.9.
Anders Røst Hansen Reener
Født 173425,22.
Død mai 180122.
     Anders Reener Kieøen (på Ytterstad i Lødingen) nevnes som eneste borger i fjerdingen på høsttinget okt. 1787 «da Hans Morten Reener på borgerleiet Dybfest døde siste høst» og «den nye eier har siden ennu ikke drevet handel der».26
     Men først 21. febr. 1794 fikk «Borgeren i Trondhjem» Anders Reener «Kgl. bevilling på et gjestgiveri samt bondehandel på borgerleiet Kiedøen».26
     6. aug. 1794 fikk han Kgl. skjøte 'på en part i gården Ytterstad skyld 1 pd. 12 mk. (½ våg) tilligemed den derved beliggende ø Kidøen for 220 Rdl.'26

Gift 1° 17 jan. 1764, Vor Frue Kirke i Trondhjem22 med

Maren Maria Lund
Født omkring 173722.
Død omkring 178027,22.

Gift 2° 1 aug. 1783, Vor Frue Kirke i Trondhjem22 med

Anne Catarina (Iversdatter?) Saxe
Født omkring 174422.
Død 24 jul. 180922.
     Anne drev trolig handel, gjestgiveri og gårdsbruk sammen med de hjv. barna efterat Anders Reener var død, til hun døde.26

Børn af Anders Røst Hansen Reener og Maren Maria Lund:

46.27.Hans Rener, f. omkr. 1767, d. 1835
47.27.Lars Nicolay Rener, f. 1769, Trondhjem, d. 1844
48.27._____, f. 1770, d. 1770
49.27.Joen Andreas Reener, f. 1772, d. 1845
50.27._____
51.27.Ane Malena Reener, f. 1775
52.27.Martinus Andreas Reener, f. 1776
53.27.Elsebe Marie Reener

Børn af Anders Røst Hansen Reener og Anne Catarina (Iversdatter?) Saxe:

54.27.Iver Andersen Reener, f. omkr. 1783, d. 1803
55.27.Maren Maria Reener, f. 1785, d. 1831
28.9.
Maren Hansdatter Reener
Født 17363.
29.9.
Maren Margrethe Hansdatter Reener
Født 17393.
30.9.
Sirianna Hansdatter Rener
     ?? Hun kan vel tænkes at være datter af Hans Mortensen Rener, eller ??
     Fra Kvalø i Brønø.28

Gift _____, Kvaløy i Brønnøy i Helgeland29 med

Arnt Abelsøn Mørch
Døbt 13 dec. 1713, Korskirken i Bergen29.
Død 1 jun. 178529.
     Søn af Abel Abelsøn Mørch og Gertrud Johansdatter Omsen.
     Handelsmann på Røsvig i Folden.29

[Gift 1° _____ med Sirianna Hansdatter Rener; Gift 2° 1764 med Hardovika Schøning (d. eft. 1801)].

Børn af Sirianna Hansdatter Rener og Arnt Abelsøn Mørch:

56.30.Risa Mørk, f. omkr. 1756
31.9.
Anna Cathrine Reiner
     ?? Hun kan vel tænkes at være datter af Hans Mortensen Rener, eller ??

Gift _____30med

Lars Erichsen Grøn
Død 176730.
     Søn af Erich Jensen Grøn og Anne Steffensdatter (Medelfart).
     Nordlandshandler.30

Børn af Anna Cathrine Reiner og Lars Erichsen Grøn:

57.31.Anne Margrethe Larsdatter Grøn
58.31.Hans Larsen Grøn
59.31.Ericha Larsdatter Grøn

Generation 5.

32.15.
Jonas (Svendsen) Falch
Født 176231.
Død 1830.
     Selvejer på gården Dragøy i Flatangen, Fosnes, Nord Trøndelag i perioden 1797-1819, flyttet så til Hansvika i Vikna. Druknet i Nærøyfjorden.17

Gift _____med

Rebecca Petersdatter Falch
Født 176432,33.
Død 184033.
     Datter af Peter Pedersen Falch og Lucia Henriksdatter Smith.

Børn af Jonas (Svendsen) Falch og Rebecca Petersdatter Falch:

60.32.Rebekka Jonasdatter Falch, f. 1792, d. 1838
61.32.Dødfødt, f. 1793, Flatanger., d. 1793, Flatanger.
62.32.Andreas Falch, f. 1795, Flatanger., d. 1813
63.32.Ane Birgitta Falch, f. 1798, Flatanger.
64.32.Inger Marie Falch, f. 1799, Flatanger., d. 1880
33.17.
Inger Falch
     ?? Muligvis datter av Peder Pedersen Greger i Bardal ??

Gift 1° _____med

Erich Hansen
Død 178512.
     Søn af Hans Erichsen Dybfest og Else Hansdatter Reener.

Gift 2° _____med

Sivert (Rivert) Helm
     Bosatt på borgerleiet Bardahl i Helgelands fierding.34

Børn af Inger Falch og Erich Hansen:

65.33.Peder Greger Erichsen Dybfest, f. 1779, d. 1802
34.20.
Else Marie Greger
Født 1746.
Død 1812.

Gift 1° 29 mar. 1769, Sømna, Nordland.35 med

Ole Henriksen Walnum
     Handelsmand på Løvøen (Lauvøya).

Gift 2° 8 aug. 1775, Herøy, Nordland.35 med

Ole Jentoft
Født _____, Petvik.36.
     Søn af Hartvig Mogensen Jentoft og Sara Rasch.
     Han skulle visst være gift og boende på Lauvøy på Helgeland.36
     Kanske identisk med den Ole Hartvig Jentoft (omtalt i Slegtsregister over en Holsteslegt, Fridthjof Holst, Kria. 1915). Han var gift med Else Marie Greger (1746-1812), enke efter handelsmand på Løvøen (Lauvøya) Ole Henriksen Walnum.

Børn af Else Marie Greger og Ole Henriksen Walnum:

66.34.Svend Christopher Greger Walnum
67.34.Jonas Greger Walnum
68.34.Anna Maria Ursin Walnum
35.20.
Hans Falch Greger
     Er 1777 nevnt som borgelig negotiant udi Bergen.37
36.20.
Peter Hendrich Greger
Født omkring 175338.
     Er 1777 (farens skifte) borger av Trondheim til Steensøen handelssted.37
37.20.
Maren Johanna Greger
Født omkring 176139.
     I skiftet 1777 etter hennes far oppholder hun sig i Bergen og broren Peder Henrich Greger er formynder.37
38.20.
Nicolai Thomas Greger
Født omkring 176440.
39.23.
Ingeborg Christine Hansdatter
     Enke i 1786.12

Gift _____med

Lorentz Nicolaysen
     Trondhjem.12
40.23.
___________
41.23.
Elen Hansdatter
Født 175441,12.
Død 1784-178642,34.

Gift _____med

Nils Nikolai Normann
Født 1762, Trondheim.43,44.
Død 182944.
     Søn af Nikolai Nilssen Norman og Maren (Marta) Marie Eriksdatter Grøn.
     Skog, Astafjord.

[Gift 1° med Elen Hansdatter (1754 - 1784); Gift 2° med Karen Kristianna Rask Sivertsdatter (f. 1798)].

Børn af Elen Hansdatter og Nils Nikolai Normann:

69.41.Else Anna Nielsdatter Normann, f. 1784, Trondheim., d. 1830
42.23.
Hans Morten Reener
Født 175741,34.
Død sep. 1786, 29 år gml.34.
     Ugift.34
43.23.
Erich Hansen
Død 178512.

Gift _____med

Inger Falch
     Datter af Peder Pedersen Greger og Elen (Elin) Hansdatter Falch.
     ?? Muligvis datter av Peder Pedersen Greger i Bardal ??

[Gift 1° med Erich Hansen (d. 1785); Gift 2° med Sivert (Rivert) Helm].

Børn af Erich Hansen og Inger Falch er vist under Inger Falch (nr. 33).

44.23.
Joen Hansen Reener
Født 3 jun. 176045,35,45, døbt _____, Lødingen46.
Død 24 apr. 179447,35,46.
     Joen bodde i 1786 med sin familie på gården Grøtøen i Leedingens Fj. i Salten der han ernærte seg av jægtebruk og gjestgiveri.48
     6. dec. 1787 fikk han auksjonsskjøde utst. av Cancelliråd Rosenvinge på 'borgerleiet Dybfæst med tilhørende huuse' i Tjeldsund efter broren Hans Morten Reener.48
     Det ble ikke drevet noen handel der i 1787 iflg. tingsvitne på Høsttinget i okt. 1787.48
     24. april 1793 solgte han Grøtøy til Anders Falster. Samme år 6. juli solgte han også borgerleiet Dybfæst ved skjøte til Hans Joensen Har. Han kjøpte så Finnæs i Vågan og flyttet dit med sin familie. Her døde han i 1794 eller 1796.48
     Joen Reener var viden kjent for sin styrke.48

Gift 18 jun. 1786, 1 søndag e. Trin.46 med

Birgitte Sophie Jentoft
Født 15 sep. 1753, Grøtøy, Nordland.35.
Død 182746.
     Datter af Hartvig Mogensen Jentoft og Sara Rasch.

[Gift 1° 29 okt. 1777 med Ole Meldahl Schøning (d. 1785); Gift 2° 18 jun. 1786 med Joen Hansen Reener (3 jun. 1760 - 24 apr. 1794); Gift 3° 1796 med Lars Nicolay Rener (1769 - 1844)].

Børn af Joen Hansen Reener og Birgitte Sophie Jentoft:

70.44.Hans Erik Dybfest Reener, f. 1786, d. 1820
71.44.Ovidia Meldal Dybfest Reener, f. 1788, d. 1822
72.44.Mons Jentoft Dybfest Reener, f. 1791, d. 1791
45.26.
Ane Malene Rener
Født 12 jan. 1768, Trondhjem.49.
Død 23 mai 1860, Fladset.49.
     Datter av kjøpmann Hans Rener i Trondhjem.49

Gift _____49med

Henrik Dinclow Pedersen Bruun
Født 20 feb. 1776, Barøen i Hadsel.50.
Død 29 nov. 1826, Barøen i Hadsel.50.
     Søn af Peder Henriksen Bruun og Maren Aagaard Schytte.
     Se Albertine Hauglids bok, s. 146-148.
     9 barn, men 8 døde som spedbarn.49

Børn af Ane Malene Rener og Henrik Dinclow Pedersen Bruun:

73.45.Hans Rener Henriksen Bruun, f. 1803, Hadsel., d. 1867
46.27.
Hans Rener
Født omkring 176722.
Død 183551,22.
47.27.
Lars Nicolay Rener
Født 1769, Trondhjem52.
Død 184422.
     Lars bodde 1794-1829 på Finneset og 1829-44 i Henningsvær. Han møtte i 1815/16 på det første ordentlige Storting som suppleant.22
     Ansatt som betjent i 1793 av fætteren Joen Hansen Reener, hvis enke han siden ektede.48

Gift 1° 179622 med

Birgitte Sophie Jentoft
Født 15 sep. 1753, Grøtøy, Nordland.35.
Død 182746.
     Datter af Hartvig Mogensen Jentoft og Sara Rasch.

[Gift 1° 29 okt. 1777 med Ole Meldahl Schøning (d. 1785); Gift 2° 18 jun. 1786 med Joen Hansen Reener (3 jun. 1760 - 24 apr. 1794); Gift 3° 1796 med Lars Nicolay Rener (1769 - 1844)].

Gift 2° _____med

Karen Hasselberg

[Gift 1° med Jørgen Chr. Zahl; Gift 2° med Lars Nicolay Rener (1769 - 1844)].
48.27.
___________
Født 177022.
Død 177022.
     Dom. 12 a Trin. 1770: «Innledet A.H. Renners Qv.».
49.27.
Joen Andreas Reener
Født 177222.
Død 184522.
     Gjestgiver og handelsmann på Kjøbsvig i ....22

Gift 180322 med

Peternille Lind
     Fra Kjøbsvig i ...22
50.27.
___________
51.27.
Ane Malena Reener
Født 23 mai 177522.

Gift 179722 med

Hans Zahl
     Gjestgiver på Hestnæs i Tysfjord.22
52.27.
Martinus Andreas Reener
Født 21 aug. 177622.
53.27.
Elsebe Marie Reener
     Ugift i 1838.22
54.27.
Iver Andersen Reener
Født omkring 178322.
Død mai 180322.
55.27.
Maren Maria Reener
Født 15 aug. 178522.
Død 183122.

Gift 181322 med

Jacob Willumsen Lind
Født 11 jan. 1792, Kjøpvik, Tysfjord.53.
Død 14 apr. 1848, Kjøpsvik, Tysfjord.53.
     Søn af Willum Jacobsen Lind og Petronella Halvorsdatter.
     Gjestgiver og Handelsmann på Kjöpsvik i Tysfjorden.54,22
     Eide flere jekter. 15 Børn [6 i første].

[Gift 1° 1813 med Maren Maria Reener (15 aug. 1785 - 1831); Gift 2° 12 jan. 1833 med Anne Sophia Hersleb Dreyer (1808 - 11 mai 1887)].
56.30.
Risa Mørk
Født omkring 175655,56.
     Lever år 1801 ugift sammen med stedmoderen på Røsvig gård.56
57.31.
Anne Margrethe Larsdatter Grøn
58.31.
Hans Larsen Grøn
59.31.
Ericha Larsdatter Grøn

Generation 6.

60.32.
Rebekka Jonasdatter Falch
Født 179257.
Død 1838.

Gift 1812 med

Even Andersen Normann Paasche
Født 1785.
Død 1840.
     Kråkøya, Bjørnør.
61.32.
Dødfødt
Født 1793, Sitter, Flatanger.17.
Død 1793, Sitter, Flatanger.17.
62.32.
Andreas Falch
Født 1795, Gladsøy, Flatanger.58,17.
Død 181317.
63.32.
Ane Birgitta Falch
Født 1798, Dragøy, Flatanger.59,17.
64.32.
Inger Marie Falch
Født 1799, Dragøy, Flatanger.60,17.
Død 188017.

Gift 181517 med

Henrik Wilhelm Rath
     Til Karstenøy, Vikna.17
65.33.
Peder Greger Erichsen Dybfest
Født 177912.
Død 180212.
     Skifte 1802, Moe i Moe..

Gift _____61med

Anna Margrethe Zahl
     Datter af Hans Olsen Zahl og Martha Jensdatter.
     Fra Nordvika, Dønna.61

[Gift 1° med Peder Greger Erichsen Dybfest (1779 - 1802); Gift 2° med Knut Jæger (d. 1858)].
66.34.
Svend Christopher Greger Walnum
67.34.
Jonas Greger Walnum
68.34.
Anna Maria Ursin Walnum
69.41.
Else Anna Nielsdatter Normann
Født 1784, Trondheim.62,34.
Død 183062.

Gift 181162 med

Job Thode
Født 1781, Trondheim.62.
Død 183562.
     Søn af Andreas Gram Thode og Ingeborg Anna Normann.
     Hamnvik i Astafjord.62
70.44.
Hans Erik Dybfest Reener
Født 178663,46.
Død 182046.
     Handelsmann i Digermulen, Raftsund.46
71.44.
Ovidia Meldal Dybfest Reener
Født 178846.
Død 182246.
     Stokmarknes.46
72.44.
Mons Jentoft Dybfest Reener
Født 179146.
Død 179146.
73.45.
Hans Rener Henriksen Bruun
Født 24 apr. 1803, Børøen, Hadsel.49.
Død 1 sep. 186749.
     Handelsmann og gårdbruker på Børøen [i Hadsel]. Bodde ca. 12 år på Bitterstad, men flyttet senere tilbake til Børøen. Han hadde dårlig helbred og ble i tidlig alder en giktbrutt mann.49

Gift 29 jul. 183149 med

Dorothea Maria Nannestad
Født 6 nov. 180549.
Død 8 sep. 1886, Fladset gård.49.
     Datter af Fredrik Severin Nannestad.
     Hun kom 18 år gammel som guvernante til sin onkels barn, sorenskriveren på Bitterstad.49

Børn af Hans Rener Henriksen Bruun og Dorothea Maria Nannestad:

74.73.Henrik Ditlev Hansen Bruun, f. 1832, d. 1908

Generation 7.

74.73.
Henrik Ditlev Hansen Bruun
Født 19 mai 183249.
Død 1 okt. 190849.
     Han overtok Fladset gård etter sin far i 1865 og drev samtidig oppkjøp av laks for eksport i iset tilstand. Hvilket visstnok var de første forsøk med eksport av fersk fisk fra Vesterålen.49
     8 barn, Hans, Ane, Georg, Kristian, Sophie, Dorothea, Fredrik og Thora.49

Gift 29 jun. 186149 med

Louise Jacobine Rosted Høegh
Født 24 mar. 183049.
Død 29 mai 188749.
     Datter af Georg Andreas Høegh og Maren Christiane Hansen.

Kilder og Noter
1Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 318. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
2Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller nr. 4 og 5., s. 233. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIII (1972): 218-239
3Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 611
413 år gml. 24. nov. 1691.
512 år gml. 24. nov. 1691. - 24 år gml. 29. feb. 1704.
610 år gml. 24. nov. 1691.
7Trondhjems Skifteprotokoll 18 (1765-71).
8Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoll 6., s. 56. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1973): 39-64
97 år gl. i familieskatten 1688.
10Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 53
11Erik Lie der henviser til bl.a. "Slægten Benkestok" og artikeler i Årbok for Nord-Trøndelag Historielag 1944+1945 forfatter av Nils Parelius.
12Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 1029
133/4 år gl. ved farens skifte 18. nov. 1710.
14Svein Edvardsen: Skifter fra Brønnøy (Nord og Sørsem) 1686/1780., s. 105
1533 år gl. ved morens skifte 1752.
16Svein Edvardsen: Skifter fra Brønnøy (Nord og Sørsem) 1686/1780., s. 106
17Jon Arne Wiborg
18Arnt O. Åsvang: Slekten Falch I (1979), s. 30
19Er død ved morens skifte 1752.
20Svein Edvardsen: Skifter fra Brønnøy (Nord og Sørsem) 1686/1780., s. 110
2126 år gl. ved morens skifte 1752.
22Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 612
23Trondhjems Skifteprotokoll 17 (1758-65).
2423. febr. 1777 ?
25eller ca. 1728
26Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 613
271782 ?
28Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 180
29Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 459
30Kjeld Bugge: Omkring en slekt Grøn. Trondhjemsslekter i 1600-årene., s. 43. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIX (1963): 41-49
3139 år gl. ved FT 1801.
3225 år gl. ved FT 1801.
33Arnt O. Åsvang: Slekten Falch II (1982), s. 32
34Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 1030
35IGI - http://www.familysearch.com
36Einar B. Benkaminsen
37Svein Edvardsen: Skifter fra Brønnøy (Nord og Sørsem) 1686/1780., s. 83
3824½ år gl. ved farens skifte 1777.
3916 år gl. ved farens skifte 1777.
4013 år gl. ved farens skifte 1777.
4124 år gl. ved farens skifte.
42Iflg. Jac. Normann: Kvæfjordboka døde Elen først 28. feb. 1792, men i skiftet efter broren Hans i 1786 er hun død forinden efterl. sig en datter Else Anna i annet år.
43Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997)
44Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-
4516 år gl. ved farens skifte.
46Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 1031
47eller 1796
48Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 1032
49Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 148
50Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 146
511838 ?
52Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 612, 1032
53Email
54Joh. G. Reppe, statsarkivet i Trondhjem: Håndskreven slægtstavle «Slektene Schelderup, Steen m.fl.»
5545 år gl. ved FT 1801.
56Digitalarkivet: Folketellingen 1801.
579 år gl. ved FT 1801.
585 år gl. ved FT 1801.
593 år gl. ved FT 1801.
602 år gl. ved FT 1801.
61Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 472
62Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 162
63Undfanget før ektaskap ?