© 2001 Simon Ellefsen

Rasch IV

Opdateret 26 Aug 2003.


Generation 1.

1.0.
Maurits Madtsen Rasch
Født 29 sep. 1574, Onsale, Halland.1,2.
     Søn af Madts Mortensen og Johanne Mauritsdatter.
Død 7 apr. 1648, Rødø, Helgeland prosti.2.
     Maurits Madtsen Rasch sier selv i sitt skrift at han ble sogneprest her [Rødøy/Rødø, Helgeland prosti] den 23. des. 1612 og han var her til sin død i 1648.3
     I 1581 gikk han i skole i Varberg, i 1585 i skole i Helsingør, ble student i 1582 og var deretter lærer for Hr Maurits Grips barn. I 1594 kom han til Oslo hvor han oppholdt seg et år bl.a hos sin frende borgermester Erik Olsen. I 1595 ble han huskapellan i Bodø og i 1598 ble han residerende kapellan i Bodø og bodde da i Rørstad (Folden). Den 29. sept. 1612 ble han kapellan i Rødø men da sognepresten døde alt den 23. des. ble han sogneprest her samme år. I 1639 ble han også prost over Helgeland. Han var ombudsmann for kirken i Rødø i årene 1646-1648.4
     At han har drevet med forskjellig næringsveier kommer frem av hans egne notater, bla sier han at han i 1603 var i Lofoten på vårfiske, i 1609 sto hans sag ferdig og i 1633 forteller han at hans jakt forliste med all fisk. Han kjøpte seg en ny jakt i 1634. Han nevner også i 1638 at hans kjøpmann i Bergen døde.2

Gift 16 nov. 1600, Bodø kirke.2 med

Gudrun Olufsdatter
Død 30 mar. 1652, Fladø.2.
     Datter af Oluf Sivertsen.

Børn af Maurits Madtsen Rasch og Gudrun Olufsdatter:

2.1.Martinus Mauritsen Rasch, f. 1601, d. 1603
3.1.Matthias Mauritsen Rasch, f. 1603
4.1.Catharina Mauritsdatter Rasch, f. 1605, d. 1605
5.1.Gurina Mauritsdatter Rasch, f. 1606, d. 1606
6.1.Anna Mauritsdatter Rasch, f. 1607, d. 1613
7.1.Maurits Mauritsen Rasch, f. 1608, d. 1608
8.1.Signe Mauritsdatter Rasch, f. 1609, d. 1609
9.1.Peder Mauritsen Rasch, f. 1610
10.1.Kirsten (Christina) Mauritsdatter Rasch, f. 1611, d. 1648
11.1.Johanna Mauritsdatter Rasch, f. 1612, d. 1612
12.1.Anne Mauritsdatter Rasch, f. 1613, d. 1613
13.1.Oluff Mauritsen Rasch, f. 1614, d. 1614
14.1.Elling Mauritsen Rasch, f. 1616, d. 1616
15.1.Micheal Mauritsen Rasch, f. 1617, d. 1617
16.1.Catharina Mauritsdatter Rasch, f. 1619, d. 1619
17.1.Berete Mauritsdatter Rasch, f. 1622
18.1.Maren Mauritsdatter Rasch, f. 1625

Generation 2.

2.1.
Martinus Mauritsen Rasch
Født 10 nov. 16012.
Død 16032.
3.1.
Matthias Mauritsen Rasch
Født 25 jun. 16032.
     Trolig den som omtales som farens medhjelper i 1645.2
4.1.
Catharina Mauritsdatter Rasch
Født 9 jan. 16052.
Død 16052.
5.1.
Gurina Mauritsdatter Rasch
Født 27 okt. 16062.
Død 16062.
6.1.
Anna Mauritsdatter Rasch
Født 13 nov. 16075,2.
Død 16132.
7.1.
Maurits Mauritsen Rasch
Født 16082.
Død 16082.
8.1.
Signe Mauritsdatter Rasch
Født 25 sep. 16092.
Død 16092.
9.1.
Peder Mauritsen Rasch
Født 18 sep. 16102.
10.1.
Kirsten (Christina) Mauritsdatter Rasch
Født 18 okt. 16112.
Død 16486.
     Christina Mauritsdatter Rasch, født den 18. okt. 1611. Hun er trolig den Kirsten som ble gift med kapellanen her [Rødø, Hr Jon Todal] og er nevnt i koppskatten i 1645 som konen til kapellanen. Hun døde i 1648.2

Gift _____6med

Jon Nielsen Todal
Død 16776.
     Han er i Vik kirkeregnskap i årene fra 1640 til 1648 den som undertegner på vegne av sin fader, dvs. prost Mourits Rasch. Han var da trolig kapellan i Rødø og var nok gift med en datter av Hr Maurits, siden han omtaler han som sin fader. Han er nok den kapellan i Rødø som i koppskatten i 1645 nevnes var gift med Kirsten Mauritsdatter Rasch.7
     Jon Nielsen Todal er nevnt som sogneprest her [Rødøy/Rødø, Helgeland prosti] da han var ombudsmann for kirken på Melø i årene 1649-1661 og for Lurø kirke i årene 1652-1655. Han må altså ha blitt prest etter Hr Maurits i 1648. Han er også nevnt som prest her den 14. juli 1659 i biskopens visitatsprotokoll. Han undertegnet postulatene til Bülche den 13. april 1665. Han fikk stadfestelse på sitt kallsbrev den 13. juli 1671 [NK, bd. II, s. 90]. Han var sogneprest til sin død i 1677 for da hans ettermann ble utnevnt heter det at han ble utnevnt for Hr Joen Nielsen Todal som da var død [NK, bd. II, s. 206].2
     Han ble imatrikulert i København som Jonas Nicolai Bergensis Todalisius i 1638 fra Bergen skole. Han var kapellan her [Rødø] i årene 1640 til 1648, da han ble sogneprest. Han er i familieskatten i desember 1675 oppført med seg selv, sin kone Asille Krabbe og døtrene Susanna og Berit.6
     Han må ha død i 1677. Han var første gang gift med Kirsten Mauritsdatter Rasch, som døde her [Rødø] i 1648. Andre gang gift med Aarsille Krabbe, en datter av Hr Peder Krabbe i Aure. Hun ble andre gang gift med Hr Hans Tausan i Stangvik. Kjente barn: Kirsten, Nils, Christoffer, Susanna, Berit, Anne, Marit og Dorothea.6

[Gift 1° med Kirsten (Christina) Mauritsdatter Rasch (18 okt. 1611 - 1648); Gift 2° med Aarsille Pedersdatter Krabbe (f. 28 jan. 1630)].
11.1.
Johanna Mauritsdatter Rasch
Født 13 sep. 16122.
Død 16122.
12.1.
Anne Mauritsdatter Rasch
Født 24 mai 16132.
Død 16132.
13.1.
Oluff Mauritsen Rasch
Født 16142.
Død 16142.
14.1.
Elling Mauritsen Rasch
Født 11 aug. 16162.
Død 16162.
15.1.
Micheal Mauritsen Rasch
Født 16172.
Død 16172.
16.1.
Catharina Mauritsdatter Rasch
Født 25 nov. 16192.
Død 16192.
17.1.
Berete Mauritsdatter Rasch
Født 25 jan. 16222.
     Berete Mauritsdatter Rasch, bodde hjemme i 1645.2
18.1.
Maren Mauritsdatter Rasch
Født 25 feb. 16252.
     Maren Mauritsdatter Rasch, bodde hjemme i 1645.2

Kilder og Noter
1St Michelsdag 1574.
2Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 285
3Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 284
4Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 284-285
5S.T.Dahl skriver år 1609, men dette må være forkert.
6Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 286
7Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 287